După Decizia CEDO, se reia – la opt ani – procesul ”Pavlicenco vs Voronin”

Voronin1Voronin2După ce a decis CEDO că neexaminarea de către instanțele naționale de justiție a cauzei intentate de Vitalia Pavlicenco lui Vladimir Voronin a constituit un proces inechitabil pentru pârâtă, Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărârile invalidate de CEDO și a dispus reluarea procesului Vitalia Pavlicenco vs Vladimir Voronin. Aici poate fi citită Încheierea CSJ.
CURTEA SUPRIMA DE JUSTITIE A REPUBLICII MOLDOVA
Republica Moldova, MD – 2012, mun. Chisinau Республика Молдова, MD – 2012, мун. Кишинэ>
str. Petru Rares, 18 ул. Петру Рареш 18
_________________ tel ./fax: (+ 373) 022-21-87-64; 022-21-20-89
Nr. 2rh-230/15 din 30 septembrie 2015
Prin prezenta va expediem copia incheierii Colegiului civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie din 30 septembrie 2015.
Anexa: copia incheierii
Presedintele interimar al Colegiului civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie Iu. Sircu
Instanta de fond: Judecatoria Centru mun. Chisinau -1. Busuioc
Instanta de apel: CA Chisinau – M. Ciugureanu, A. Gavrilita, M. Anton

ÎNCHEIERE

30 septembrie 2015, mun.Chisinau
Colegiul civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
in componenta:
Presedintele colegiului, judecatorul: Svetlana Filincova,
Judecatori: Dumitru Mardari, Maria Ghervas,

Examinind cererea de revizuire inaintata de catre Vitalia Pavlicenco in pricina civila la cererea de chemare in judecata inaintata de catre Vitalia Pavlicenco impotriva lui Vladimir Voronin privind apararea onoarei si demnitatii, incasarea prejudiciului moral,impotriva deci ziei Curtii de Apel Chisinau din 14 iunie 2007, prin care a fost respins recursul declarat de catre Vitalia Pavlicenco,

CONSTATA:

La 03 aprilie 2007 Vitalia Pavlicenco a depus cerere de chemare in judecata impotriva lui Vladimir Voronin privind apararea onoarei si demnitatii si incasarea prejudiciului moral.

In motivarea actiunii reclamanta a indicat ca intr-o emisiune difuzata de canalul NIT, Vladimir Voronin, care detinea functia de Presedinte al Republicii Moldova, a declarat ca: „Ei, in mod insistent, ne numesc in toti acesti ani romani. La recensamintul din 2004 numai 2,1 procente s-au declarat romani. I-am spus si lui T.Basescu ca in 15 ani ati finantat nu se stie pe cine, cit ati bagat voi in acesti moldoveni romani – Pavlicenco, care iese la microfon, Dabija de la „Literatura si Arta”. si altii, toti acesti romani ai nostri, trecuti de urgenta din PCUS si KGB in romani si ati obtinut doar 2,1 procente”.

Vitalia Pavlicenco a mentionat ca, prin aceste declaratii, Vladimir Voronin i-a lezat onoarea, demnitatea si reputatia profesionala. Ea nu a avut nici o relatie financiara cu Romania, nu a primit nici un ban din proiecte, granturi, programe sau alte actiuni finantate de Guvernul Romaniei. De asemenea nu a avut nicio colaborare cu KGB, fapt confirmat si prin raspunsul SIS din 20 octombrie 2006 la interpelarea ei din 19 octombrie 2006.

Reclamanta a sustinut ca, in urma declaratiilor facute, Vladimir Voronin i-a cauzat prejudicii morale, a diminuat increderea electoratului in persoana ei in calitate de om politic, ales ca deputat in Parlamentul RM.

Vitalia Pavlicenco a solicitat dezmintirea informatiei penegritoare la acelasi post de televiziune, in aceiasi emisiune si la aceiasi ora, la care a fost difuzata emisiunea vizata, repararea prejudiciului moral cauzat in marime de 500.000 lei.

Prin incheierea Judecatoriei Centru mun. Chisinau din 25 aprilie 2007 s-a dispus incetarea procesului civil intentat la cererea Vitaliei Pavlicenco impotriva lui Vladimir Voronin privind apararea onoarei si demnitatii si incasarea prejudiciului moral, pe motiv ca Presedintele Republicii Moldova nu poate fi atras la raspundere civila pe cazul dat (f.d.16 – 17).

La 04 mai 2007 Vitalia Pavlicenco a declarat recurs impotriva incheierii primei instante, solicitind casarea incheierii Judecatoriei Centru mun. Chisinau din 25 aprilie 2007, ca fiind emisa cu aplicarea gresita a normelor de drept procedural, cu remiterea cauzei spre examinare in instanta de fond (f. d. 18 – 20).

Prin decizia Curtii de Apel Chisinau din 14 iunie 2007 s-a respins recursul declarat de catre Vitalia Pavlicenco, s-a mentinut incheierea Judecatoriei Centru mun. Chisinau din 25 aprilie 2007 (f. d. 30 – 32).

La 25 iunie 2015 Vitalia Pavlicenco a inaintat cerere de revizuire, solicitind casarea deciziei Curtii de Apel Chisinau din 14 iunie 2007 cu remiterea cauzei pentru examinarea recursului la Curtea de Apel Chisinau (f.d. 35 -37).

In motivarea cererii de revizuire Vitalia Pavlicenco a invocat prevederile art.449 lit. h) CPC, cererea de revizuire poate fi admisa daca sint respectate doua conditii, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale si faptul ca aceasta incalcare poate fi remediata cel putin partial, prin anularea hotaririi pronuntate de o judecata din tara.

Conform art. 448 alin. (3) CPC cererea de revizuire declarata in temeiurile prevazute la art. 449 lit. g) si h) se examineaza in toate cazurile de Curtea Suprema de Justitie, in conformitate cu prevederile art. 453.

Prin urmare, competenta sa judece cererea de revizuire este Curtea Suprema de Justitie.9 Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie retine ca cererea de revizuire urmeaza a fi admisa din urmatoarele considerente.

Conform art. 449 lit. h) CPC revizuirea se declara in cazul in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotarire, fie Guvernul Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declaratie, o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale care poate fi remediata, cel putin partial, prin anularea hotaririi pronuntate de o instanta de judecata nationala.

In conformitate cu art. 453 alin. (1) lit. b) CPC, dupa ce examineaza cererea de revizuire, instanta poate emite incheierea de admitere a cererii de revizuire si de casare a hotaririi sau deciziei supuse revizuirii.

Revizuientul justifica temeinicia cererii de revizuire, prezentind hotarirea Curtii Europene a Dreptului Omului din 02 decembrie 2014, definitiva la 20 aprilie 2015 pe marginea cauzei Urechean si Pavlicenco contra Moldovei, cererile nr. 27756/05 si 41219/07.

In speta data, Colegiul retine ca prin hotarirea CtEDO din 02 decembrie 2014 s-a constatat ca refuzul automat al instantelor judecatoresti de a examina actiunile in defaimare impotriva sefului statului, pe motiv ca acesta beneficiaza de imunitate, incalca dreptul de acces la justitie garantat de art. 6 din Conventie. CtEDO a constatat ca desi art. 81 din Constitutie conditioneaza imunitatea Presedintelui de “exercitarea mandatului”, instantele de judecata din Republica Moldova nu au examinat daca Vladimir Voronin a facut declaratiile in exercitarea atributiilor de Presedinte al tarii sau in calitate privata.

Iar pe de alta parte Constitutia nu defineste limitele imunitatii prezedintiale in ceea ce priveste defaimarea. Aceasta prevedere a fost interpretata de judecatorii nationali ca oferind o imunitate absoluta si perpetua si a facut ca presedintele sa nu poata fi tras la raspundere nici dupa plecarea din functie. CtEDO a mentionat cu cit este mai larga imunitatea, cu atit mai convingatoare ar trebui sa fie motivele care o justifica, iar in orice caz oferirea unei imunitati de blancheta Presedintelui tarii trebuie evitata.

Astfel Colegiul conchide ca se impune necesitatea admiterii cererii de revizuire in virtutea circumstantelor fundamentale si obligatorii si anume pentru a inlatura incalcarile, pentru care statul poate fi condamnat.

Instanta de recurs retine ca analiza dispozitiilor art. 449 CPC referi toare la revizuirea in cazul hotaririlor CEDO, releva ca aceasta cale extraordinara de atac are o natura juridica tipica, aparte, determinata de fundamentul, obiectul, functionalitatea si functia sa procesuala, care o deosebeste de celelalte cai extraordinare de atac, mai ales prin aceea ca determina examinarea din nou a cauzei pe fond, prin retractarea de catre instanta a propriei solutii, solutie care este inlocuita cu una corespunzatoare noilor fapte si imprejurari constatate si de care instanta nu a avut anterior cunostinta de ele.

Admiterea revizuirii impune instantelor obligatia de a relua procesul din stadiul in care s-a aflat partea in momentul incalcarii dreptului. Este indubitabil ca atunci cind Curtea Europeana constata incalcarea unui drept, impune instantelor obligatia de a relua procesul din stadiul in care s-a aflat partea sau mai exact reclamantul in momentul incalcarii dreptului, recunoscindu-i acestuia posibilitatea de a relua judecarea unei cai de atac ce a fost valabil exercitata la un anumit moment procesual si care prin raportare la modul in care a fost solutionata a generat o vatamare ce continua sa isi produca efectele si nu poate fi inlaturata decit prin rejudecarea cauzei de catre instanta in fata careia s-a produs incalcarea dreptului.

Colegiul conchide ca art. 6 CEDO impune ca o parte sa aiba o posibilitate rezonabila de a-si expune cauza in tribunal in conditii, care nu o dezavantajeaza in mod apreciabil in raport cu partea adversa.

Dreptul la un proces echitabil comporta in aplicarea principiului egalitatii armelor, care decurge din el, posibilitatea rezonabila pentru fiecare din antagonistii dintru-un proces sa-si expuna cauza in conditii, care nu-1 dezavantajeaza in mod apreciabil in raport cu partea adversa.

Principiul egalitatii armelor acopera numeroase aspecte ale principiului contradictorialitatii, principiul care este regula absoluta la Strasburg din 18.01.2005 Popov contra Moldovei, si din 22.03.2005 Rosea contra Moldovei), or toate partile trebuie sa se afle intr-o situatie de perfecta egalitate in fata instantei.

Colegiul reitereaza ca o hotarire judecatoreasca in care se constata o incalcare a drepturilor fundamentale a persoanei garantate de Constitutie si de Conventie, obliga instanta suprema sa inlature acea incalcare si sa repare consecintele astfel incit sa restabileasca atit cit este posibil situatia existenta inaintea incalcarii.

Fata de considerentele expuse mai sus, avind in vedere ca scopul redeschiderii procesului in speta data in urma condamnarii statului la CEDO este repararea la nivel intern a consecintelor violarii Conventiei, repunerea victimei in drepturi si evitarea unei condamnari repetate.

Din considerentele mentionate si avind in vedere ca argumentele invocate de revizuient se incadreaza in temeiurile prevazute la art. 449 lit. h) CPC Colegiul civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie ajunge la concluzia de a admite cererea de revizuire, de a casa decizia Curtii de Apel Chisinau din 14 iunie 2007 si Încheierea Judecatoriei Centru mun. Chisinau din 25 aprilie 2007, cu remiterea cauzei la rejudecare la Judecatoria Centru mun. Chisinau pentru examinarea pricinii in fond, in alt complet de judecata.

Potrivit celor expuse, in temeiul art. 432, 433, 440 CPC, Colegiul civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
 DISPUNE:

Se admite cererea de revizuire declarata de catre Vitalia Pavlicenco impotriva deciziei Curtii de Apel Chisinau din 14 iunie 2007, in pricina civila la cererea de chemare in judecata inaintata de catre Vitalia Pavlicenco impotriva lui Vladimir Voronin privind apararea onoarei, demnitatii si incasarea prejudiciului moral.

Se caseaza decizia Curtii de Apel Chisinau din 14 iunie 2007 si incheierea Judecatoriei Centru mun. Chisinau din 25 aprilie 2007.

Se remite cauza la rejudecare la Judecatoria Centru mun. Chisinau pentru examinarea pricinii in fond, in alt complet de judecata.
Incheierea nu se supune nici unei cai de atac.

Presedintele colegiului, judecatorul:
Svetlana Filincova
Dumitru Mardari
Maria Ghervas

Loading Facebook Comments ...

2 Comments

Add a Comment
 1. Atenție Mare !
  ––––––––––––––
  Toți marii Unioniști din ultimii 25 de ani
  au fost omorâți prin otrăviri, iradieri sau accidente la comandă
  de către teroriștii voroniști dodoniști usatiști roșkiști lucinskiști sneguriști anti-români din SIS-temul KGB de la Chișinău
  în tandem cu cel de la Tiraspol.
  Cântăreții uciși Doina și Ion Aldea Teodorovici,
  cântărețul Vlad Gheorghelaș,
  compozitorul Petre Aldea-Teodorovici, etc.
  vă spun ceva ?
  Actualmente cei mai mari muzicieni unioniști
  sunt dirijorul Nicolae Botgros și tânărul Ion Paladi.
  Deci iată că teroriștii rusofoni și trădătorii lovesc din nou –
  recent l-au otrăvit și iradiat de la distanță
  pe marele rapsod Nicolae Botgros.
  Medicii nu pot depista adevărata cauză a maladiei căci SIS-temul KGB de ocupație operează cu cele mai sofisticate metode de asasinare,
  metode indepistabile.
  Tot în asemenea mod teroristii ocupanți i-au calicit pentru toată viața
  pe actorii Gheorghe Urschi și Gheorghe Pârlea,
  cântăreața Nina Crulicovschi, Ștefan Petrache, etc.
  Președintele adormit Timofte știe toate acestea
  dar nu face nimic pentru a salva Marii Unioniști.
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Cine are Minte să ia Aminte la acestea !

 2. Doamna Pavlicenco. V-am postat candva pe pagina Dvs poezioara lui Vladimir Plahotniuc „Iepurasul”, scrisa la varsta de 15 ani. Mi-ati promis ca va veti invata prima nepotica sa recite poezioara marelui Plahotniuc. Ati atins o oarecare performanta in aceasta directie?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *