De ce nu cred că a existat un „holocaust” românesc… ?

http://www.rbnpress.info/wp/de-ce-nu-cred-ca-a-existat-un-holocaust-romanesc/

Prof. dr. Gică Manole

Nu există, nu poate exista în istorie fapt/eveniment care să nu poată fi explicat: nu pot exista evenimente 74fără cauze, de orice natură ar fi ele. Important rămâne un fapt: cel/cei care analizează, evaluează, judecă un fenomen istoric, să ţină seama de întregul ansamblu de factori cauzali ce a determinat un eveniment sau altul să se producă. În judecata istorică se impune, obligatoriu, ca o axiomă, sfatul istoricului roman Cornelius Tacitus din Anale: „sine ira et studio” (fără ură şi părtinire). Dar, când judecata asupra unor evenimente istorice este profund marcată, viciată, de interese care nu au nimic comun cu adevărul istoric, sintagma marelui istoric roman este călcată, cu brutalitate, în picioare, iar interesele de care vorbesc se substituie adevărului istoric.

De câţiva ani buni se scrie mult, îndeosebi de către istorici străini, despre existenţa unui holocaust românesc în anii celui de-al doilea război mondial. Istoricii români, cu foarte puţine excepţii, au o reacţie palidă, se simt timoraţi, aproape că le este frică să abordeze chestiunea în cauză. Alţi istorici, au trecut fără ezitare şi discernământ, de partea acelora care ne aşează stigmatul holocaustului pe frunte. Înţeleg că, indiferent cum ar fi fost, noi trebuie să fim solidari, dar şi răspunzători, cu/de trecutul nostru. Noi, şi nu străinii, trebuie să fim interesaţi în cel mai înalt grad, de ceea ce s-a petrecut cu poporul nostru în trecutul recent. Căci, în cazul despre care doresc să-mi exprim opiniile, nu mai este vorba doar de aflarea adevărului sau de o reconciliere cu trecutul, ci de culpabilizarea statului român, a poporului român, iar dacă vinovăţia care ni se impune cu tot dinadinsul, ne-o vom asuma, consecinţele vor fi dramatice.

Sunt sigur că românii au puterea să înţeleagă că fiecare epocă, inclusiv, sau în mod deosebit, a noastră, trebuie să fie solidară cu trecutul; iarăşi: românii trebuie să ştie că epoca noastră se află prinsă într-o reţea de cauze şi efecte ce nu lasă nici măcar puţin loc hazardului, dar, solidaritatea de care vorbeam, ne obligă, ne descurajează la o judecată subiectivă asupra poporului nostru trecut. Nu avem voie, nu trebuie să dăm voie ca alţii să ne impună punctele lor de vedere, aşa-zisele lor adevăruri cu privire la noi şi istoria noastră recentă. Istoricii, acum, sunt obligaţi să iasă din tăcere, să se aplece organizat, stăruitor, asupra acestor grave acuze ce se aduc statului şi poporului român; sunt obligaţi, de jertfa sutelor de mii de români, victime ale războiului şi genocidului bolşevic, să nu tacă sau să fie indiferenţi. M-am aplecat, încă din adolescenţă, prin specificul ocupaţiei mele, asupra îngrozitoarei tragedii provocată poporului evreu de Holocaustul nazist. Am fost, şi sunt încă, profund impresionat de suferinţa imensă îndurată de poporul evreu în Europa ocupată de Germania nazistă. Sunt de acord cu marele istoric englez A. J. Toynbee, că, chiar şi după câteva mii de ani de penitenţă, poporul german numai cu greu va putea fi iertat de crima comisă. Căci, marea crimă înfăptuită de Germania nazistă împotriva evreilor (şi nu numai împotriva lor), nu s-a constituit într-un accident, ci a fost expresia unei strategii statale, bazată pe discriminare rasială, rezultatul unor teorii rasiale în care antisemitismul cel mai virulent devenise politică de stat. Consecinţele acestei politici se ştiu: milioane de evrei vor fi exterminaţi, iar Germania s-a acoperit de ruşinea unei crime fără egal în istorie.

În legătură cu această problemă, îmi pun o întrebare firească, ştiut fiind faptul că Ion Antonescu a fost aliat (nu satelit) al Germaniei naziste: care a fost rolul, ce loc ocupă România în cazul tragediei de care vorbesc? A practicat România lui Antonescu o politică de stat bazată pe o strategie rasială? Sunt românii părtaşi la „soluţia finală” preconizată de Hitler şi banda sa? A trimis Antonescu evrei români spre lagărele de exterminare germane? Au existat lagăre de exterminare în România celui de-al doilea război mondial? Iată întrebări esenţiale la care trebuie să dăm răspunsuri numai în raport cu adevărurile istorice ale acelor ani.

Spuneam că nu pot exista evenimente istorice care să nu poată fi explicate. Aşa şi în drama unei părţi a evreilor din România lui Antonescu, explicaţiile, cauzele acestei tragedii pot fi identificate fără greş, vinovăţia fiind, într-o primă fază, de partea unei părţi a evreilor basarabeni. Se ştie, statul naţional unitar român se prăbuşeşte în vara anului 1940, ca urmare a înţelegerilor dintre Hitler şi Stalin, precum şi a agresiunilor ce au derivat de aici. La sfârşitul lunii iunie 1940, când România este ameninţată cu războiul de Uniunea Sovietică, regele Carol al II-lea decide să renunţe, fără luptă, la teritoriile româneşti de peste Prut. În momentul când Armata Română şi o parte a populaţiei civile (inclusiv evreii bogaţi) se retrag din calea invadatorului bolşevic, în Basarabia şi Nordul Bucovinei, o parte a populaţiei evreieşti de acolo, adoptă o atitudine antiromânească de o violenţă rară şi de neexplicat. În această direcţie există mărturii documentare numeroase, certe, atât româneşti, cât şi străine. Nimeni nu putea să explice ura atroce manifestată de o parte a evreilor din teritoriile cedate, crimele comise împotriva românilor ce trăiau o adevărată catastrofă naţională. Pentru că din comportamentul agresiv/barbar al unor evrei contra Armatei Române (şi nu numai) în zilele de sfârşit de iunie ale anului 1940, precum şi din prigoana dusă, tot de ei, împotriva românilor în primul an de ocupaţie sovietică (1940 – 1941) în Basarabia şi Nordul Bucovinei, descind direct represaliile militare româneşti de mai târziu, precum şi deportările în Transnistria. Am să ofer câteva mărturii, extrem de elocvente, cu privire la toate acestea.

Astfel, când sovieticii au ajuns, la 28 iunie 1940, la Chişinău, prin desant aerian, imediat evreii au arborat drapelele roşii, au barat străzile şi au oprit accesul spre gară, pentru a nu permite să plece celor ce voiau să fugă din calea sovieticilor. Unii evrei strigau sloganuri precum „Jos Armata Română”, „Trăiască Stalin”; comisarii de poliţie Pascu Nicolae, Mateescu Severin şi Stol au fost executaţi. La fel, tot în 28 iunie 1940, a început evacuarea şi din Cernăuţi. Raportul informativ semnat de generalul de Corp de Armată Florea Ţenescu, întocmit cu această ocazie, prezenta următoarea situaţie: trupele române în retragere au fost atacate şi dezarmate de evrei, soldaţii au fost bătuţi cu pietre, opăriţi cu apă fiartă, împuşcarea unor autorităţi militare şi civile româneşti, biserici româneşti devastate şi arse, ocuparea şi distrugerea unor sedii administrative şi militare etc.

La Vijniţa, dr. Wisner, şeful Sanatoriului, nu a dat voie personalului român să părăsească locul, a rupt steagul românesc, s-a încins cu un steag roşu pe piept, urlând că „a sosit ceasul evreilor”. La Soroca, tot la 28 iunie 1940, comuniştii evrei au ocupat sediile Poliţiei şi Primăriei. Avocatul evreu M. Flexor a împuşcat pe comisarul adjunct Vladimir Murafa şi agentul Eustaţiu Gabriel; au fost asasinaţi căpitanul Georgescu şi administratorul financiar Ion Gheorghe. La Româneşti (Lăpuşna), elevii, în majoritate evrei, care se aflau la examen de sfârşit de an şcolar, au bătut profesorii români; la Cetatea Albă, au dat foc Primăriei; la Tighina, evreii comunişti au dezbrăcat şi bătut pe jandarmi. Agravarea situaţiei românilor, în aceste zile, din cauza situaţiei create de numeroşi evrei, l-a preocupat şi pe regele Carol al II-lea. Aşa, în „Jurnalul” său, el notează pe 29 iunie 1940: „Ştirile asupra evenimentelor din Basarabia şi Nordul Bucovinei sunt din ce în ce mai triste: excese de orice fel ale populaţiei minoritare, mai ales evreii care atacă şi insultă pe ai noştri, ofiţeri batjocoriţi, unităţi dezorganizate… Evreii şi comuniştii s-au purtat într-un mod oribil. Asasinate şi molestări ale ofiţerilor şi ale acelora care voiau să plece.”

Atitudinea evreilor faţă de români a fost atât de neomenească, încât a revoltat până şi pe comandanţii trupelor de ocupaţie sovietice, care au dat ordonanţe prin care avertizau că se vor sancţiona cu moartea jafurile şi crimele. Şirul crimelor împotriva românilor, comise de unii evrei, în acele zile dramatice, este nespus de lung. Notez încă vreo câteva atrocităţi nejustificate, neprovocate: au fost ucişi cu bestialitate perceptorul şi notarul din comuna Ceadar – Lung, preotul din Tighina, perceptorul şi agentul de percepţie din comuna Calaglia, comisarul Chela Grigore din Vâlcov, preotul catolic din Cernăuţi, inginerul CFR Galbenu, primarul din Bolgrad etc.

O altă crimă, adevărat pogrom antiromânesc, greu de înţeles şi justificat, s-a produs la Chişinău, unde „400-500 de evrei comunişti constituiţi în bande, înarmaţi cu puşti şi revolvere, iar alţii cu pietre şi bastoane, au cerut directorului Ionuţ, medicul spitalului de copii, ca imediat clădirea acestuia să fie predată. La încercarea medicului de a calma spiritele, l-au împuşcat, după care au năvălit în spital, devastându-l complet, iar pe copiii internaţi, omorându-i şi aruncându-i afară pe geamuri”. (Raport informativ al Marelui Stat Major, secţia a II-a, din 7 iulie 1940).

Nu-mi propun o inventariere a tuturor crimelor comise împotriva românilor de unii evrei basarabeni şi bucovineni, în acele zile tragice ale verii anului 1940. Nu pot, însă, să nu dau şi câteva extrase din presa străină a timpului, care întăresc, şi mai vârtos, exemplele de mai sus. Astfel, la 3 iulie 1940, „Journal de Geneve”, în articolul „Scene tragice în Basarabia şi Bucovina”, oferea cititorilor săi date despre cruzimile la care s-au dedat sovieticii şi unii evrei precum prădarea şi incendierea bisericilor, împuşcarea oficialilor români, împiedicarea evacuării românilor, incendierea sediilor Poliţiei etc.

La 1 iulie 1940, ziarul italian „La Stampa” în articolul „Ororile şi devastările comise de evrei în Basarabia şi Bucovina”, după ce trece în revistă unele din atrocităţile antiromâneşti, anunţă cititorii că la Cernăuţi se formase „un guvern provizoriu compus din evrei şi comunişti”. Iarăşi, importantul „Corriere della Sera”, însera, într-un articol, următoarele: „În timp ce românii încearcă să fugă din teritoriile ocupate, evreii se strâng din alte părţi acolo. La Chişinău, şi în alte oraşe din Basarabia, elemente subversive, în care primau de obicei evreii, au pus mâna pe primărie, biserici, bănci şi alte instituţii, jefuind totul în timp ce alte bande de alţi nelegiuiţi cutreierau străzile omorând oameni. Episoade de terorism feroce au avut loc în diferite oraşe, între care la Cetatea Albă, unde 80 de copii şi 3 profesoare au fost împuşcate. La Chişinău, opt biserici, între care şi catedrala, ardeau la sosirea ruşilor.” (Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Scurtu, Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial, p. 182).

În memoriile sale, Alexandru Şafran, rabin şef în România între 1940 – 1946, scria. „Ultimatumul sovietic de la 26 iunie 1940 şi anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru la Uniunea Sovietică au fost întâmpinate cu bucurie de unii evrei din aripa stângă şi comunişti”. Am sublinait, cu altă ocazie, poziţia lui Nicolae Iorga faţă de aceste evenimente, luată în ziarul său „Neamul românesc” (articolul „De ce atâta ură?”), aşa că nu o mai reiau. Ceea ce nu trebuie omis, în perspectiva celor ce se vor întâmpla după eliberarea teritoriilor noastre din Nord-Est cu evreii, este faptul că zilele tragice de la sfârşitul lunii iunie – începutul lunii iulie 1940, au însemnat doar uvertura în cumplita tragedie a românilor basarabeni şi bucovineni. Spaţiul nu ne permite, dar, trebuie spus fără nici o reţinere, că în primul an de ocupaţie sovietică, unii evrei au continuat să manifeste aceeaşi ferocitate şi ură împotriva românilor, colaborând activ la lichidarea fizică a câtorva mii de români, precum şi la deportarea, în Siberia, a altor câteva sute de mii, care Siberie le va fi, în veşnicie, iad şi mormânt.
„În zilele grele de la sfârşitul lunii iunie 1940, când România traversa o mare dramă naţională, unii cetăţeni evrei din Basarabia şi Nordul Bucovinei, prin comportamentul lor, au adâncit durerea întregului popor român; de aici, reacţii fireşti care s-au manifestat contra lor”. (Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Constantin, Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial, p. 190).

Nu ezit să redau şi opiniile a doi diplomaţi englezi cu privire la tragedia românilor din vara lui 1940: ministrul Angliei la Bucureşti, Reginald Hoare, îl informa pe superiorul său, lordul Halifax, că „…evreii urăsc pe români şi au o pronunţată tentă spre comunism.”, iar J. Le Rougetel, având informaţii de la un român, martor ocular, notează faptul că „pensionarii unui azil din Chişinău fuseseră gazaţi şi ucişi în stil nemţesc şi 10 trenuri încărcate cu moşieri şi ţărani din Basarabia fuseseră trimise în Siberia” (Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Constantin, op. cit. p. 212). Uciderea şi deportarea (tot moarte s-a dovedit până la urmă) a peste 300.000 de români în anii 1940 – 1941 de către sovietici se dovedeşte a fi un atentat grav la existenţa biologică a poporului român, un genocid premeditat, înfăptuit de ocupantul sovietic, având ca ajutor/secundant de nădejde, o mare parte a evreilor basarabeni.

Acestea sunt fapte dovedite de istorici, iar acceptarea şi asumarea lor în faţa probelor de netăgăduit, ar trebui să fie cea mai normală atitudine. Subliniez: acei evrei basarabeni şi bucovineni ce au înfăptuit multitudinea de crime şi atrocităţi împotriva românilor în anii 1940 – 1941, erau cetăţeni români, se bucurau de egalitate, aveau drepturi egale cu toţi locuitorii României Mari, nu suportaseră vreo agresiune sau ştirbire a drepturilor cetăţeneşti garantate de Constituţia din 1923. De altfel, numeroasa minoritate evreiască din România, în perioada interbelică, a controlat, în mare măsură, economia românească, sistemul bancar iar în profesiunile liberale predominau. În 1939, după cum afirma patriarhul Miron Cristea (prim ministru între 10. II 1938 – 2 martie 1939), în România profesau 4600 medici evrei şi doar 4200 medici români. De la imigrarea lor pe pământ românesc (sec. XIX şi începutul sec. XX), evreii nu suportaseră, din partea statului român sau a românilor nici o prigoană, nici un pogrom, mare parte dintre ei integrându-se cu succes, românii dovedindu-le din plin înţelegere, toleranţă şi compasiune.

Odată cu pierderea provinciilor noastre din Nord-Est, tragedia României din iunie 1940, a căpătat dimensiunile unei adevărate catastrofe naţionale. Astfel, Armata Română a pierdut 356 de ofiţeri şi subofiţeri şi 48.276 soldaţi, de 5 ori mai mulţi decât în războiul de Independenţă, în afara zecilor de mii de civili ucişi sau dispăruţi fără urmă ca urmare a activităţilor criminale a NKVD-ului. Pierderile materiale se cifrează la suma colosală de peste un miliard de dolari. În plan moral, însă, dezastrul României ne va costa şi mai scump: fisurarea, alterarea profundă a fiinţei noastre naţionale. Dar, în această chestiune, vinovăţiile ţin, în primul rând, de iresponsabilitatea celor care conduceau atunci statul român, în frunte cu regele-dezertor Carol al II-lea. Tragedia românilor din iunie – iulie 1940 „a esenţializat relaţia România – evreime, demonstrând, cu puţine excepţii, lipsa totală de aderenţă la problematica naţională a statului – gazdă a acesteia, disponibilitatea de a colabora cu inamicul, ura zăcută, inumană, refulată de două decenii, dezlănţuită paroxistic, atunci când împrejurările tragice pentru România au permis-o.” (Radu Theodoru, „A fost sau nu Holocaust”, p. 110).

Fără a fi provocată în vreun fel, evreimea din Basarabia şi Bucovina a dezlănţuit pogromuri împotriva românilor, a întreprins grave atentate teroriste împotriva autorităţilor civile şi militare româneşti, a adus grave ofense şi injurii simbolurilor naţionale ale statului român. Comportamentul criminal al unei părţi a evreimii din teritoriile româneşti din Nord – Est cedate Uniunii Sovietice, a trezit puternice sentimente, reacţii antiiudaice justificate. Aşadar, anul 1940 poate fi considerat momentul de ruptură în relaţia români – evrei, determinând, în baza relaţiei cauză – efect, reacţii şi represalii pe măsura crimelor antiromâneşti înfăptuite. În acest context istoric extrem de tensionat, se va produce şi incidentul de la Dorohoi, la 1 iulie 1940. Dar, despre acesta, ca şi alte asemenea incidente cu caracter de represalii militare, voi reveni, nu peste mult timp.

În vara anului 1941, mai precis, la 22 iunie, România răspunde la actul de război al Uniunii Sovietice din 1940, trecând la operaţiuni militare pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord de sub ocupaţia rusească. Prin lupte grele, teritoriile româneşti în cauză sunt eliberate. În faţa înaintării armatei româneşti, ruşii distrug totul, transformând târgurile şi oraşele în mormane de ruine. Odată cu ruşii, peste 100.000 de evrei basarabeni fug din calea armatei române, refugiindu-se în Uniunea Sovietică, având conştiinţa vinovăţiei faţă de români. După ce administraţia şi autoritatea statului român sunt restabilite, Antonescu hotărăşte deportarea, peste Nistru, a evreilor din Basarabia şi Nordul Bucovinei. În timpul luptelor pentru dezrobirea provinciilor româneşti din Est, bande de evrei au comis atacuri teroriste şi au luptat alături de sovietici, care, de regulă, îi lăsau pe aceştia în ariergardă.

Ceea ce impresionează neplăcut este faptul că, atunci când se vorbeşte sau se scrie despre unele represalii ale Armatei Române împotriva unor evrei sau despre deportarea altora în Transnistria (care a însemnat, în sine, o tragedie), se prezintă aceste fenomene ca şi cum ar fi picat din senin, nefăcându-se nici o legătură între acestea cu ororile antiromâneşti din 1940 – 1941. Cercetătorii evrei care scriu despre aceste fapte, fac cu totul abstracţie, omiţând cu bună ştiinţă sau, şi mai grav, negând atrocităţile comise de evrei împotriva românilor cu un an în urmă. Un exemplu: pe 9 octombrie 2004, la Radio România Actualităţi, o doamnă evreică (nu i-am reţinut numele, dar asta este lesne să aflu) la emisiunea „Destine şi pasiuni” de la ora 21.00, vorbea cu siguranţă şi reproş despre barbariile româneşti îndreptate împotriva evreilor, în Transnistria, culpabilizându-ne şi pe noi, cei de astăzi. Realizatoarea emisiunii, paralizată de frică, îi punea doar întrebări blânde, inofensive, iar când a vrut să afle de la invitată unele cauze ale deportărilor, a declarat dispreţuitor şi sigur: „Evreii din Basarabia erau acuzaţi că ar fi comis aşa-zise crime împotriva Armatei Române şi românilor cu ocazia retragerii din 1940″. Aşadar, unii evrei nu au comis crime împotriva românilor din 1940, ci „aşa-zise crime”! Se dovedeşte, dacă mai era nevoie, că în drama, atât a românilor, cât şi a evreilor basarabeni, autorii evrei pun accentul doar acolo unde le convine.
Cazul Transnistriei este de o importanţă crucială în acuzarea Statului Român de Holocaust. Peste o sută de mii de evrei au fost deportaţi în Transnistria nu spre a fi exterminaţi, ci pentru a asigura siguranţa statului român faţă de o minoritate ce dovedise puternice atitudini antiromâneşti, stat aflat atunci în război cu un inamic de moarte, Uniunea Sovietică. De altfel, dacă România lui Antonescu ar fi practicat cu adevărat Holocaustul, evreii nici n-ar mai fi fost deportaţi peste Nistru, putând înfăptui crima în ţară. Deportările din Transnistria nu înseamnă exterminare, dincolo de Nistru nu au existat lagăre de exterminare româneşti de tipul celor naziste. Numărul evreilor ucişi, chipurile, de statul român în Transnistria, în viziunea Comisiei Wiesel, atinge cifre halucinante, de necrezut: 280 de mii – 380 de mii, Comisia hotărând aceste cifre ca definitive, ameninţând pe oricine are alte opinii, cu puşcăria. Greu de crezut că la începutul mileniului III se mai pot adopta şi impune judecăţi arbitrare, nedrepte, de tipul bolşevico-nazist.

De reţinut: exact în aceşti ani, când unii evrei au fost deportaţi în Transnistria, majoritatea murind din cauze naturale (după cum o recunosc cercetătorii evrei oneşti), în Siberia şi regiunea arctică sovietică au fost deportaţi şi exterminaţi peste 300.000 de români din Basarabia şi Nordul Bucovinei. Din Siberia nu se va mai întoarce nici un român, din Transnistria mai mult de jumătate dintre evreii deportaţi vor reveni acasă. Iată două tragedii paralele, a două popoare pentru care se folosesc criterii de judecată arbitrare. Cu ce ar valora, impresiona mai puţin tragedia (genocidul) românilor din Basarabia decât tragedia evreilor din Transnistria?

Un important cercetător israelian al problemei, Jean Ancel, în cartea sa „Transnistria”, mânuieşte documentele după bunul său plac, acordă credit nelimitat unor afirmaţii nefondate (cum ar fi cea a lui V. M. Molotov, din 1942, prin care acesta afirma că armata română a ucis 25.000 de evrei la Odesa, important document, nu încape vorbă!), pleacă de la premise şi adevăruri dinainte stabilite, dar, fapt de mare gravitate, culpabilizează Statul Român precum şi întregul popor român ca făptuitori de Holocaust. Iată un exemplu: „Armata Română a fost deplin implicată la toate nivelele, în crime de război şi în crime contra umanităţii la Odessa, mai mult chiar decât în Basarabia şi Bucovina. Armata română a primit şi implementat un ordin de comitere a unui genocid”. (Jean Ancel, Transnistria). Asemenea afirmaţii, prin care românii şi instituţiile statului român sunt acuzaţi global, fără discernământ, sunt extrem de numeroase în cartea autorului israelian. De altfel, Jean Ancel, în faţa adevărurilor ce reies din documente, nu are ce face şi conchide, la un moment dat, că „moartea zecilor de mii de evrei în raioanele nordice şi centrale (din Transnistria – n. n.), a fost de tifos, foame şi frig…” (op. cit., vol. III, p. 259). Acelaşi autor, fără să-şi dea seama, probabil, notează la un moment dat, că: „în iarna lui 1941/’42, autorităţile române care erau instalate în întreaga Transnistrie au încetat să se mai intereseze de soarta evreilor” (op, cit., vol. III, p. 81). Afirmaţia de mai sus îl contrazice flagrant pe Jean Ancel, că România lui Antonescu ar fi practicat Holocaustul. Ce fel de Holocaust ar fi acela când un stat „a încetat să se mai intereseze de soarta evreilor”?
În Transnistria, cei peste 100.000 de evrei deportaţi, nu au fost închişi în lagăre de exterminare de tipul celor naziste, ci au fost aşezaţi în localităţi, pe la localnici. S-au administrat singuri, fiind liberi să muncească şi să se autoadministreze. Şi-au creat grădiniţe, şcoli, spitale, azile de bătrâni, după cum se va vedea cu altă ocazie; primeau pachete şi erau inspectaţi de lideri ai Comunităţii lor. O soartă crâncenă, în Transnistria, au avut-o doar evreii care au fost aşezaţi în localităţi cu etnici germani sau au încăput pe mâna instituţiilor de represiune germane, caz în care au fost lichidaţi cu toţii. Aprovizionarea şi adăpostirea celor 110.000 evrei deportaţi în Transnistria, (cifra o dă cercetătorul evreu Al Dallin), a ridicat probleme grave; de aici, apariţia epidemiilor şi a foametei, creşterea mortalităţii în rândurile lor. Pus în faţa evidenţei, o recunoaşte cu onestitate şi Radu Ioanid, în cartea sa „Evreii sub regimul Antonescu”: „Majoritatea deportaţilor evrei din Basarabia şi Bucovina au murit din pricina tifosului exantematic, a foametei, mizeriei şi frigului… din peste 110.000 deportaţi, numai 77.000 se aflau încă în viaţă în martie 1943″ (Radu Ioanid, op. cit., p. 281).

Aşa stând faptele, „Auschwitz-ul românesc de peste Nistru”, cum denumesc unii autori evrei deportările din Transnistria, nu se poate susţine, se dovedeşte un clişeu propagandistic fără suport documentar. La fel, cu toate că dă crezare şi unor ficţiuni memorialistice, acelaşi fapt îl recunoaşte şi cercetătorul englez Dennis Deletant: „din cei 147.000 de evrei din Bucovina şi Basarabia… majoritatea au murit din cauza febrei tifoide şi foametei” (Dennis Deletant, Transnistria: soluţia românească la „problema evreiască”, în vol. „Despre Holocaust şi comunism”, p. 79). Nici vorbă să se mai poata susţine un holocaust românesc. Cine cercetează şi doreşte să afle adevărul privind tragedia evreilor din Transnistria în 1941 – 1944, are de stabilit şi analizat faptele, de stabilit, cu nume, vinovaţii; dacă aceştia nu pot fi identificaţi, de arătat unitatea administrativă, militară sau de jandarmerie corespunzătoare; la fel, în acest caz nu au relevanţă, în raport cu adevărul istoric, acuzele globale, generale, la adresa românilor, ci emitenţii feluritelor ordine, de la centrul puterii şi până la executanţi. Comentariile şi formulările cu caracter global doresc să inducă în rândul opiniei publice următoarele: că românii cu instituţiile lor, sunt cu toţii, global, răspunzători de cele făptuite în anii 1940 – 1944; că antisemitismul, chipurile, ar fi o trăsătură caracteristică şi constantă a naţiunii române; iar vinovăţia aruncată asupra naţiunii întregi din 1940 – 1944 este explicit extinsă asupra celei de astăzi.

O asemenea manieră de cercetare cu caracter etnicizat, când vina este atribuită unei întregi colectivităţi umane, armatei şi instituţiilor ei, pentru crime săvârşite de anumiţi indivizi şi unităţi, când scrisul exprimă făţiş sau abia ocolit, resentimente, ostilitate şi chiar patimă, când incriminarea românilor este proiectată global în trecut şi sugerată şi pentru prezent, atunci cercetarea nu mai respectă regulile cumpănirii şi obiectivităţii, cu atât mai imperative, cu cât faptele au fost de o maximă gravitate.
Este un fapt cunoscut, în România celui de-al doilea război mondial, au existat numeroase reacţii antievreieşti, unele motivate şi religios (Un exemplu: la Ripiceni, în anii războiului, într-o clasă se afla un singur elev evreu, iar copii români aruncau cu pietre după el, strigând: „Voi l-aţi ucis pe Iisus!”), a fost impusă o legislaţie antisemită care a fost îndreptată împotriva averilor evreieşti, nu a vieţilor lor. Aşadar, în România celui de-al doilea război mondial, nu cred că a existat holocaust pentru că:
– statul român a făcut din emigrarea evreilor din România şi Europa Centrală politică de stat, reuşind să ajute să emigreze, cu acceptul lui Antonescu, cca. 200.000 de evrei;
– şcolile, sinagogile, liceele evreieşti au funcţionat, manifestările culturale s-au desfăşurat normal;
– Antonescu a rezistat tuturor presiunilor germane de a-i preda pe evreii români spre a fi duşi şi exterminaţi în lagărele germane;
– la Bucureşti, activa teatrul Baraşeum, singurul teatru evreiesc din Europa dominată de Germania, pe toată perioada guvernării Antonescu;
– Antonescu a avut relaţii amicale cu capii comunităţii evreieşti, Al. Şafran şi dr. W. Filderman, salvându-le vieţile de furia legionarilor;
– pentru că în Transnistria – şi nu numai – nu s-au descoperit gropi comune cu evrei executaţi;
– Comisia Wiesel, care acuză România de Holocaust, trebuie să ne prezinte dovezile acestuia, argumentele pe care se bazează, statisticile celor ucişi.
O profesoară de la Facultatea de Istorie din Iaşi, Janeta Benditer, care a fost deportată în Transnistria, niciodată n-a vorbit colegilor săi sau nouă, studenţilor, despre crime în masă care s-ar fi petrecut dincolo de Nistru. Or, Janeta Benditer n-a avut deloc reţinere în a folosi catedra universitară pentru a ne spune minciuni de cea mai joasă speţă privitor la unele aspecte ale celui de-al doilea război mondial. Aşa, şi acum îmi amintesc cum declama retoric/agresiv, de la catedră, despre „cei 15 mii de ofiţeri polonezi ucişi de criminalul de Hitler la Katin!!!”. Ceea ce este greu de acceptat din punct de vedere ştiinţific, este faptul că această Comisie coordonată de Elie Wiesel, întâi a stabilit fără nici o reţinere, faptul că România, poporul român, sunt vinovaţi de holocaust, fără să aducă dovezi, adică întâi au stabilit, în pură tradiţie bolşevică, sentinţa, pentru ca după aceea cel acuzat să fie obligat să-şi probeze nevinovăţia!!!

Această Comisie a procedat în sensul spuselor secretarei şefe a Facultăţii de Istorie din Iaşi, din anii studenţiei mele, d-na Folescu, care avea obiceiul să spună profesorilor: „Cel mai bun proces verbal este cel scris înainte de şedinţă”. Adică, întâi acuzăm, îi punem la zid, iar adevărul nu ne interesează. Tot Comisia lui E. Wiesel a pus un premiu de 10.000 de dolari, bani pe care i-ar fi primit cel ce ar fi denunţat vreun român care a ucis evrei în anii războiului; în România, nu s-a primit nici un singur denunţ, spre deosebire de Polonia, unde această iniţiativă a dat roade în direcţia dorită de laureatul premiului Nobel. Şi acest fapt, mărunt dar deosebit de relevant, contrazice existenţa vreunul holocaust românesc. Dacă ar fi existat un holocaust românesc, târgurile şi oraşele din Nord-Estul României, Iaşi, Dorohoi, Botoşani, Darabani, Săveni etc., ar fi fost depopulate de evrei, or, la sfârşitul războiului, geografia umană a populaţiei evreieşti din Moldova a rămas aproape intactă. Aceasta-i realitatea, în condiţiile în care, la sfârşitul războiului, peste fiecare casă din satele româneşti se aşternuse doliul, sute de mii de flăcăi murind pe front.

Dl Teşu Solomovici, atât de înverşunat şi de convins de existenţa unui holocaust românesc, uită să ne spună că, în anii războiului, învăţa liniştit la un liceu din Focşani, iar tatăl său muncea pentru a-i asigura traiul. Ce fel de holocaust a practicat un stat în care tinerii elevi învăţau carte în licee evreieşti, sinagogile erau deschise, apăreau gazete, tot evreieşti, capii evreilor se întâlneau cu şeful statului cu care colaborau şi se întreţineau amical, puteau să emigreze (chiar cu acordul guvernului acuzat de holocaust), funcţionau teatre, iar cultural mozaic era subvenţionat de acelaşi stat? Ciudat, straniu holocaust! Iarăşi nu cred în existenţa unui holocaust românesc deoarece România lui Antonescu nu a adoptat şi practicat o strategie statală premeditată care ar fi avut ca fundament rasismul.

Ideea unui holocaust românesc se bazează pe cu totul alte considerente decât cele cu caracter ştiinţific. Speranţa lui Antonescu, la procesul său, că „în ce priveşte tratamentul la care au fost supuşi evreii deportaţi în Transnistria, din Basarabia şi Bucovina, şi din ţară, afirm că se exagerează şi se va dovedi aceasta mai târziu, atât în privinţa morţilor, cât şi în privinţa tratamentului”. (Procesul Mareşalului Antonescu, Documente, II, p. 172), în condiţiile actuale, riscă să rămână doar un deziderat. Aşadar, consider construcţia istorică de tipul aceleia ce doreşte să demonstreze şi să impună ideea existenţei unui holocaust românesc se dovedeşte cu totul inconsistentă, şi nu poate convinge că statul român a practicat holocaustul în anii celui de-al doilea război mondial. Această construcţie istoriografică se bazează, în mare parte, pe ficţiuni memorialistice (de observat explozia de titluri memorialistice, spre anul 2000, a unor „supravieţuitori” ai „holocaustului românesc”) pe măsluiri de cifre (nici cei care ne acuză nu au căzut de acord asupra cifrelor), iar „campania insistentă făcută în străinătate cu scopul de a prezenta poporul român drept antisemit, autor al holocaustului, prin demonizarea figurii lui Ion Antonescu” urmăreşte „pretenţii financiare şi patrimoniale”, (Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat în România, vol. II, p. 336).

Formularea tezei vinovăţiei de holocaust a poporului român, la aproape 70 de ani de la sfârşitul războiului, înainte de a se face proba acestei vinovăţii, ne obligă să credem că scopurile urmărite de cei din spatele acestei teorii urmăresc nu adevărul istoric despre acei ani tragici, ci spolierea statului român de imense sume de bani. Căci, e bine să se ştie, statul care recunoaşte că a practicat holocaustul în anii ultimei conflagraţii mondiale, va fi obligat, în consecinţă, să plătească despăgubiri uriaşe supravieţuitorilor sau urmaşilor acestora. De luat aminte!

Loading Facebook Comments ...

39 Comments

Add a Comment
 1. “….Evreimea este sculă şi jertfă ! a castei din nivelul superior ierarhic de gestionare a civilizaţiei. Casta care încearcă accelerarea evoluţiei umane prin selecţie artificială . Selecţia artificială are şi rezultae concrete. Resultatele „pozitive” (conforme unor valori sub’ective) sunt ridicate pe treptele „level”. Reziltatele „negative” sunt sanate ! – nimicite social (antisemitizm, pogromuri, rezervaţii ca Israel, războae…). Şi culmea – pentru genocide sunt impuse tribute morale şi materiale următoarelor generaţii de materiie experimentală… “. http://goo.gl/IWjwA

 2. In aproape toate tarile din EUROPA, Rusia au fost omorati evrei in al doilea razboi mondial.

 3. Nu fac acuma comentariu la acasta tema.Personal am fost la Ierusalim aprx. un an de zile,chiar am locuit temporar in vecinatatea imediata a muzeului holocostului,vorbesc putin limba ivrit,pot comunica liber ,am acumulat multa informatie si material.Ma voi referi doar la alta tema.Aseara am privit la PRO tv cum bolsevicii lui Voronin felicitau populatia cu prilejul zilei de 23 februarie ziua armatei sovietice.Anume Serghei Stati.Doresc doar sa fac o observatie importanta.Pe data de 23 februarie stil nou 1918 in apropiere de orasul Narva a avut prima lupta intre marinarii,muncitorii din Petrograd si respectiv cu foetele regulate a jeneralului Caledin.Trupele dezorganizate bolsevice erau conduse de fostul anarhist,apoi bolsevic Pavel Dibenco.Trupele bolsevice au fost zdrobite …Pentru acasta lupta matrosul Pavel Dibenco a fost alungat din partidul bolsevic

 4. Autorul acestui mat. (ga(Gică) Manole- Mîna, Ole) desparte subiectul de predicat (“Alţi istorici, au trecut fără ezitare”, V.Pavlicenco, blog; bă, nu vă luaţi după fiţuica lui Teleleu-tananas, “tÂmpul” care pune virgule după fiecare pahar dughit) prin virgulă în ROMÂNA lui liNbă.Eu v-am mai spusăl, ziceţi-i lui Vasâle măcar şi Tortosâle , iar limbii – măcar şi RUMUZĂ, sau RĂMÎNĂ, numai învăţaţi-o şi ştiţi-o şi scriţi-o curect. Nume corecte şi frumoase avem cîte vrei (Virginia, bunăoară; ei, bine, cît eşti fată mai merge, dar d-am ai 4 avorturi, – ce, trebuie să-ţi schimbi numele în Dezvirginia? Sau Floarea sau Florica, – d-am după ASTA eşti DEZflorica?), dar oamenii care le poatră de cele mai multe ori sînt urîţi.Ce nume frumos, Mihail, cînd te gîndeşti la SADOVEANU, la EMINESCU (apropos, ei nu şi-au zis niciodată MIHAI, aşa că nu mai croiţi istoria după propriul plac, nu o falsificaţi, istoria, cum v-as obişnuit mai ales după 1990, ş-am-s vă dau şi exemple pe parcursul tÂmpului), şi cînd mă uit că acest nume îl poartă şi imbecilul, care răspunde, cînd îl strigi GHIMPU („Vlad Filat a ridicat sabia asupra lui Vlad Plahotniuc, iar acum sabia se află în mâinile Partidului Democrat”.Așa explică președintele PL, Mihai Ghimpu, situația… Azi sabia este în mâna PD. Filat trebuia să prevadă acest lucru atunci când a ridicat sabia împotriva democraţilor şi l-a eliberat pe Plahotniuc din funcţie. Şi dacă nu ai ţinut cont de asta, atunci…” ASTA ATUNCI…Ce raţionamente de om al tÂmpului!.. Ceruri, scoborîţi-vă jios!) mă apucă handraua; da Marianul Lupului, aşa mă impinge un gînd să-I zic mÂrÂian,

 5. UN MATERIAL-MINCIUNĂ; “Antonescu a rezistat tuturor presiunilor germane de a-i preda pe evreii români spre a fi duşi şi exterminaţi în lagărele germane”, – acest odios anTONTnescu a voit ca el singur, că laba lui să îi gîtuie pe jidani, ceea ce a şi făcut, nu avea încredere în fascişti…

 6. Cit cinizm.Of Doamne cit cinizm.Linga satul meu natal au fost impuscati multii evrei.Tatal meu a fost martor cum erau goniti de jandarmii romini.Mai tare il cred pe tata,care nici o data(cum si eu) nu a fost comunist si nu s-a temut sa critice rejimul cela,dar a fost un om onest si stimat in sat si nu a scuipat nici odata in fintina de unde a baut apa.In fin,ce te poti astepta de la persoane care au stat cu fundul in mai multe luntii?

 7. E pacat ca in ciuda amplelor dovezi, mai exista inca negationisti… Cum explici deci „disparitia” misterioasa a acelor oameni? Unde disparura? Acei aproape 6 miliarde de oameni nu au reaparut in mod misterios nici in Israel si nici in SUA. Am cunostiinte care si-au pierdut bunicii sau parintii in cuptoarele lui Hitler. Singura tara ca i-a ajutat intr-adevar pe evrei sa scape a fost Bulgaria. Nu Romania.

 8. Imi scot palaria fata de auorul acestui articol,nu am nici un comentariu.asa de veridic,profesional,competent sint dezvaluirele cutrematoare si complecte.Referitor la ziua de 23 februarie pot sa mai adaug ca matrosul Pavel Dibenco a reusit sa ocoleasca impuscarea lui fizica prin faptul ca la vremea respectiva era amantul Alexandrei Colontai o revolutionara multsecsi prietena cu V.i.Lenin.Totusi Pavel Dibenco a fost impuscat IN 1937.Dec la 23 februarie 1918 a fost primul botez de foc a bandelor bolsevice/armatei rosii/ Desi primul botez/lupta/ a fost o mare infrinjere propaganda bolsevica a prefacuto in prima si importanta ,,victorie,,Doar prostii o serbeaza,acasta armata a cotropit Basarabia de 2 ori si inca acuma este o armata de ocupatie pentru romanii din Basarabia.Este o mare timpenie sa cinstim ziua fondarii a unei armate de ocupatie pentru noi.

 9. NECULAI, sameni a fi văr cu Ghimpu, că judeci ca cum cu o frumte f. îngustă. Nu armata ocupa ţări străine, ci REGIMUL:..Tu n-ai făcut ARMATĂ? Nu ai fost să ocupi Afganul? Ar trebui să ştii, că muslimii nu erau duşi încolo, ci doar creştini de ai noştri. Dacă ai fi fost dus într-aCOLO ,nu cred că ai fi avut atîta cutezană (sau antisovietizm) de să refuzi să pleci. AMU toţi v-aţi făcut mari antisovietici, pînă şi secretari de partid şi comsomol ca snegur, dabija, gadîrcă, moşanu, tănase amu-s mari eroi. SAU, fii atent: “Grigore Vieru şi Rugăciunea Tatăl Nostru” (E.Tamazlîcaru, LA, nr. 7-2013). Această Tamazlîcă o fi uitat, că Grişa, în exageratlăudata lui alghiNUŢA a păcătuit în faţa Domnului: la pagina unde îşi pusese multpreacelebrul său “În april”, după 1990 a plasat Tatăl nostru; aşa a înţeles el propria lui renaştere. Aşa a trădat el URGENT PCUS-ul. AŞADAR: mihuel ghimpu să ne judece, că el e jurist, nu Eminescu…(Ce vers tîmpit ne-a propus folcloristul nostru “poet”!…Cam aşa stau lucrurile. Tu eşti ca şi cei cu secera şi ciocanu. Am mai spus-o: de ce luptă ei cu secera şi ciocanul şi nu cu cei ENUMERAŢI mai sus, care au promovat şi susţinut material şi moral bolşevizmul, cei de mai sus care ne tîrîiau cu forţala adunăriloe lor deschise de partid…Sper Neculai, care eşti nikak NE Culai, să mai creşti şi să mai prinzi la ceva minte…Succese!

 10. Da, ţineam să îţi spun, că în acel măcel au murit (poate cei mai mulţi) moldoveni (atunci ei încă nu erau români, ca tine). Am fost la trecătoarea Salang dintre Afgan şi Uzbekistan, locul pe unde generalul Gromov aducea acasă rămăşiţele armatei de ocupaţie, care aru8ncau în aer sate întregi afgane, pentru că , cum s-ar zice, au crîcnit în front, adică organizau diversiuni sau nu se supuneau legilor unei ocupaţii. UzbekBASHIul de azi Karimov, pe atunci secretar al CC la Uzbekiei, ne spunea, că atunci, cînd se retrăgeau armatele cu ostaşii noştri, la graniţă au venit TOATE mamele, ale tuturor soldaţilor car au călcat pe pămîntul afgan, – chiar şi mamele a fost foarte greu să şinem piept invaziei atîtor mame: cazare, etc) celor aduşi acasă în sicrie de plumb, – bietele mame – sperau că poate fiul lor totuşi nu a murit, POATE-POATE ca prin minune se întoarce. Cu ce au fost de vină copii ceia cu vîrste de sub 20 de ani? Iar acum VOI mai că vă închinaţi EROILOR pe care i-am enumerate mai sus. Voi aplaudaţi prostia ghimpiCĂ Care strigă să dăm la puşcărie Secera şi Ciocanul…Halal de aşa popor, ca al nostru!

 11. Cu puţin timp în urmă din Spitalul de boli politico-venerologice a evadat pacientul care răspunde la apelativul SACRUficiul. Acesta din urmă suferă de nihilismită cronică şi poreclită genetică. Vă rugăm să nu ne comunicaţi unde se află pacientul evadat.

  Cu respect,
  Medicul de gardă, doctor în ştiinţe piaristice.

 12. o mică filă autobiografică a psih-medicului de gard

 13. Romanii sunt facuti fascistii de catre toate lepadaturile de la Chisinau…in schimb,aceleasi lepadaturi nu spun nimic de Italia si Germania,tari aflate in relatii bune cu cel care ii plateste,ursul de la est…

 14. Domnule FZR, lepădăturile de la Chjişinău se numesc moldoveni şi, dacă Doamne fereşte se izbîndeşte visul de veacuri al domanei PavlicencU, apoi cum îi veţi numi atuunci pe aceste lepădăturoi? Lepădături româneşti? Bucuioc scria în JDC (da,Aurel), despre cum erau moldovenii IUBIŢI de către români, despre CUM erau tachinaţi-torturaţi REFUGIAŢII Noştri de acum 7o de ani,, ei, intelectualitatea noastră, care a fugit de bolşevici la FRAŢI şi cum îşi ascundeau proveninţa lor moldavă. Ura românilor faţă de moldoveni e binecunoscută şi acum… Doamna Vitalia o să încerce să nege acest fapt, dar asta încă nu înseamnă nimic, pe Dumneaei nu a insultat-o nime şi va nega această ură…ROMÂNII nu vor unire, adică o fi vrînd unire vreo 4-5 procente, tot atît cîte procente de moldoveni vor unire…Vă asigur. Am colindat România în lung şi-n lat…

 15. Domnule FZR, lepădăturile de la Chjişinău se numesc moldoveni şi, dacă Doamne fereşte se izbîndeşte visul de veacuri al domanei PavlicencU, apoi cum îi veţi numi atuunci pe aceste lepădăturoi? Lepădături româneşti? Bucuioc scria în JDC (da,Aurel), despre cum erau moldovenii IUBIŢI de către români, despre CUM erau tachinaţi-torturaţi REFUGIAŢII Noştri de acum vreo 7o de ani,, ei, intelectualitatea noastră, care a fugit de bolşevici la FRAŢI şi cum îşi ascundeau proveninţa lor moldavă. Ura românilor faţă de moldoveni e binecunoscută şi acum… Doamna Vitalia o să încerce să nege acest fapt, dar asta încă nu înseamnă nimic, pe Dumneaei nu a insultat-o nime şi va nega această ură…ROMÂNII nu vor unire, adică o fi vrînd unire vreo 4-5 procente, tot atît cîte procente de moldoveni vor unire…Vă asigur. Am colindat România în lung şi-n lat…Vă asigur, Medicul de GARD de mai sus (prost ca GARDUL de răchită, PROST ca clanţa de la uşă, scria poetul moldovan Eminescu) este tot român…

 16. Pardon – şui ca clanţa de la uşă

 17. A, SACRUficiul, erai aici (nu am să-ţi răspund cu aceeaşi monedă, deşi sunt foarte tentat s-o fac).

  P.S. Trecând prin cimitirul evreiesc am observat că toate mormintele evreieşti de până la 1945-46 erau acoperite cu pietre funerare turnate din beton, aşezate orizontal, care arătau destul de modeste dar şi neîngrijite. Pe fiecare piatră erau inscrustate inscripţii în idiş. Contrastant, partea de cimitir din perioada sovietică era bine îngrijită, fiecare mormânt fiind împrejmuit cu gard. Pe aproape toate pietrele funerare inscripţiile erau în limba rusă, cu excepţia mormântului unui băieţel, decedat la 5 ani. L-am întrebat pe bunul meu prieten, evreu, vorbitor de limbă rusă, de ce aşa? La care mi-a răspuns că taică-său, care s-a stins la puţin timp după al 2-lea război mondial, i-a spus că în timpurile sovietice evreii au fost rusificaţi ca şi celelalte naţii, pe când autorităţile române au respectat tradiţiile şi limba evreilor.
  Pe de altă parte, prezentarea ostentativă a holocaustului, băgarea lui pe gât altor popoare, fără a prezenta dovezi clare că înşişi evreii nu au participat la organizarea acestuia, întotdeauna va trezi reacţii.
  Cum nu ar fi fost lucrurile, având dovezi că regimurile autoritare, dictatoriale, indiferent de coloratura ideologică, au suprimat oamenii, au schingiuit, au distrus în masă popoare întregi, trebuie să tragem concluziile necesare – oamenii trebuie „vaccinaţi” de aceste urgii, să nu cadă uşor în obedienţă şi servilism faţă de monştrii, deghizaţi în mari luptători pentru adevăr, dreptate. Religia, fascismul, comunismul au fost doar nişte antibiotice, unele cu grave efecte secundare. Imho, poate cel mai bun remediu este mintea trează, care să aleagă între bine şi rău raţionalul.

 18. Apropo de porecle. Acestea au stat la baza apariţiei prenumelor persoanelor. Reporeclirile, etichetările, frecvente în spaţiul virtual şi nu numai, trebuie în cel ami rău caz ignorate, pentru că sunt mici răutăţi, născute din frustrare, invidie ş.a. Atenţia o merită prenumele, care sunt moştenite şi prezintă anumite caracteristici ale persoanei, dat fiind şi faptul că prenumele îşi lasă amprenta sa. Este interesantă studierea prenumelor politicienilor noştri, care ar dezvălui lucruri interesante, dar ar clarifica într-un fel şi situaţia politică, deloc uşoară. Apucăturile, obiceiurile, capacităţile politicienilor sunt marcate de prenumele lor, mai ales în cazul celor care au adoptat altă identitate decât cea naturală (cazul Voronin, natural Bujeniţă). Astfel, etimologia prenumelui poate fi unul din criteriile de apreciere a persoanelor, de prognozare a acţiunilor, desigur cu o anumită marjă de eroare, dar excepţiile, ca de obicei, vor confirma regula.

 19. Domnul FZR, aşa cum stai prost cu logica, nu ar trebui să te iau în serios: păi nu aţi fost cu fasciştii datoritpă acestui MARE patriot, distroficul anTONTnescu? De ce te-ar ÎNNERVA? Apoi nu aţi fost cu viteaza armară sovietică? Nu încă de atunci a apărut spusa: umbli ca românul din P…enis în P…enis. Mai apoi – ba eraţi cu ruşii, ba nu prea. Da Întunecimea sa regele Mihai întîi şi ultimul? Ba era ZERO CA COnducător de ţară, ba era cu adolf hitlerovici, ba înhăţa ordinul Pobeda…Acum aţi băgat în ţară 2 baze militare americane, chiar dacă tremuraţi zi şi noapte, că iranienii, dacă vor obţine ceva atomică, vă vor face parte dreaptă…Sucita logică a românului…Munţii lui aur poartă, el cerşeşte din poartă în poartă şi face cadou aurul canadianului…Ce are aici Italia şi Germania; sigur fascismul a apărut în Italia prin anii 20, iar Berlusconiul de atunci avea intenţii şi încercări destul de progresiste pe vremea ceea, mai apoi FASCICOLUL a ajuns la nemţi, popor foarte crud şi pînă în prezent, care a făcut ceea ce a făcut în lume…Ca să îşi justifice cumva prostia fascistă românul declară fascismul mai UMAN decît stalinismul…Asta e logica românească…Mai mult, că anume stalin a pornit războiul spre a obţine revoluţie mondială. Ca şi cum ai spune: călăul acesta are pr lama toporului 100 de decapitări, da aista – tocmai 101…Noapte bună, întunecime!

 20. Referitor la Holocaust…în pădurea din preajma satului meu de baștină au fost împușcați in vara lui 41 mai mulți evrei de la Cernăuți. Ofițerii români au venit în sat și au chemat în ajutor tineri ca să sape groapa. I-am ascultat pe martorii oculari ai măceelului, care povesteau că după ce au aruncat țărînă peste trupurile celor împușați, încă mult timp după, pămîntul se mișca. Ce-i drept tinerilor participanți, drept răsplată, li s-a permis să – i dezbrace și descalțe pe cei împușcați.

 21. cita rivna pentru a inalbi calaii
  sute de mii de evrei si zecii de mii de tigani exterminati din ordinul lui Antonescu parca nici nu au fost!
  R U S I N E !

 22. http://goo.gl/IWjwA Evreii singuri aleg din specia umană, cu toată forţa acaparată de la civilizaţie, pe cei care le convin. Pentru alţi „evrei”, care nu le convin, ei însăşi organizează periodic sanaţii satanice folosind ca „topoare” – hitleri, stalini, antoneşti, războae, antisemitism, pogromuri, holocauste, rezervaţii ca Israil e.t.c. Şi p’urmă dau vina pe „goi” ,ca’n vieci să plătească copii şi nepoţii celor măcinaţi de războaele zămislite tot de dânşii. Sunt sculele şi jertfele ierarhiei superioare a transnaţionalilor care se socot tot evrei…
  „… Hi, i’m Evelin Rotnschild. My family financed the nazis. We were comissioned by royal family to put down the american revolution. We financed the comunist revolution in Russia. We destroyed Palestine to create Israel. We were behind 9/11 and the resulting wars. We own the world’s central banking system along with associated press and Reuters so. We control all the news…”.

 23. Un copil dintr-un sat de langa Iasi a fost martor fara voia lui si fara stirea ostirii, la un fapt deosebit de grav. A vazut cum au fost sapate doua gropi comune si au fost aruncati in ele barbati, femei copii, 800 de suflete nevinovate. In zilele noastre, cand aceeasi armata romana a inceput sa faca cercetari asupra ceea ce s-a intamplat atunci, copilul de atunci, astazi un batran de 92 de ani, le-a aratat militarilor si procurorilor militari locul unde fusesera sapate cele doua gropi comune, la liziera unei paduri. Si au inceput sa sape. Ce au gasit depasea orice imaginatie. Cel mai grav este faptul ca au fost gasite o pereche de sandalute ale unei fetite de 6 ani. Asta ce a fost? Misiune de pedepsire sau macel antisemit? Grav este ca nu se stie faptul ca circa 60% dintre victime erau evrei mesianici, adica evrei crestini. Deci nici macar argumentul religios nu a stat in picioare in justificarea abominabilelor crime. Astea sunt fapte de necontestat. De altfel, in Romania, Antonescu este considerat criminal de razboi iar omagierea lui este considerata ca o fapta grava si se pedepseste penal prin lege. In ultima vreme am observat, cu regret, o incercare de reabilitare a lui Antonescu in Basarabia. Gestul este oricum regretabil, dar aparitia acestui fenomen mai ales in cercurile unioniste este o greseala de neiertat. Apartenenta populatiei din Basarabia la trupul comun al romanitatii nu are nimic in comun cu Antonescu, personaj cotroversat, arivist si orgolios, care in spatele unui fals patriotism ascundea de fapt un spirit gregar si cazon. Grav este ca rusii nu l-au judecat si nu l-au condamnat pentru crimele sale de razboi ci doar pentru indrazneala de fi luptat impotriva staului comunist sovietic. In plus, crimele atroce ale lui Antonescu sunt un joc de copil in comparatie cu grozaviile care s-au intamplat in spatiul exsovietic, de exemplu pe teritoriul Ucrainei. Marota asta inventata de catre cercurile la fel de criminale ale KGB-ului privitoare la faptul ca romanii ar fi un popor de fascisti, fara nici o legatura cu populatia romanofona din Basarabia, este identica cu ideea conform careia rusii ar fi un popor de comunisti. Cele 20.000.000 de soldati sovietici cazuti pe campul de lupta, in timpul celui de al doilea razboi mondial, inainte de a fi niste eroi, au fost de fapt victime nevinovate ale statului opresiv sovietic, iar numarul mare de victime au fost, de fapt, cauzate de cruzimea statului stalinist care a trimis la moarte sigura atata amar de lume nevinovata, fara instructie, fara echipament, fara armament. fara mijloace de subzistenta. Din fata erau omorati de armata germana, din spate erau omorati de catre aparatul represiv al lui Stalin, fost, in tinerete, derbedeu, brigand si jefuitor de banci. Si bietii de ei, inconstienti din cauza alcoolului pe care erau obligati sa-l ingurgiteze zilnic, nici macar nu aveau o arma cu care sa se apere ( se stie ca in armata sovietica, la un moment dat exista o arma la cinci soldati ).
  Eu, in locul moldovenistilor comunisti si antiromani, as fi mai retinut in a face aprecieri. In necunostinta completa fata de adevarul complex al istoriei, cu un nivel gregar al instructiei si al inteligentei, indoctrinati pana in crestet, aceste personaje ridicole, adevarate relicve jalnice ale istoriei, au ramas la discursul din vremea stalinismului si a razboiului rece, dovada a primitivismului care domina inca viata publica basarabeana.

 24. Vrea ANtontNEŞTILOR nu s-a epuizat, ei vor fi mereu în coşMARELE românilor…Crin Antonescu a fost reales, sâmbătă, în funcţia de preşedinte al PNL, delegaţii la Congresul partidului exprimând în favoarea moţiunii şi echipei propuse de acesta 1434 de voturi „pentru” şi 44 „împotrivă”, 50 de voturi fiind nule.

  Lista propusă de Crin Antonescu cuprinde 15 vicepreşedinţi cu atribuţii executive şi alţi 16 vicepreşedinţi aleşi în congres, alături de prim-vicepreşedintele PNL şi secretarul general.

 25. Ma mira f. mult cum luptati voi pentru evrei,tigani,numai de Moldoveni nu va pasa.Pe bunelul meu l-au impuscat ostasii sovetici,in satul lui in curtea lui fata de toata familia,cu rafale de calasnicov.imbecililor.

 26. Pentru „mos Ion”! Mergi atunci si fa pi-pi,ca te pricepi in istorie „ca mata in calendar”

 27. PAGINI DE ISTORIE ADEVARATA DESPRE CAMPANIA DIN MOLDOVA. BIOGRAFIA GENERALULUI GHEORGHE AVRAMESCU.

  Trist este ca ceea ce nu stiu basarabenii este faptul ca cel care a condus de fapt operatiunile de front din timpul campaniei basarabene nu a fost generalul Ion Antonescu ci generalul Gheorghe Avramescu, moldovean, născut la data de 26 ianuarie 1884 in judetul Botoșani, într-o familie modestă de țărani, militar de cariera, provenit din arma vanatori de munte si care nu a avut nici o legatura cu crimele lui Antonescu. La fel de trist este si faptul ca nici pana astazi autoritatile statului rus nu doresc sa faca publice documentele care descriu cum a fost executat de catre NKVD, in conditii obscure, generalul Gheorghe Avramescu. Singurele care au colaborat la aflarea adevarului despre moartea generalului Avramescu au fost autoritatile maghiare, generalul fiind impuscat in apropierea Budapestei si inmormantat initial in capitala Ungariei.
  În anul 1906 acesta a fost admis la Școala de infanterie din București, pe care a absolvit-o doi ani mai târziu. S-a căsătorit în 1913 cu Adela Gologan, de asemenea moldoveanca. A participat la luptele celui de-al doilea război balcanic, după terminarea căruia a urmat cursurile Școlii Superioare de Război. La intrarea României în primul război mondial, căpitanul Gheorghe Avramescu s-a aflat dislocat la comanda unei companii în Dobrogea. A luat parte la luptele din Dobrogea de la Parachioi – Calaici, Mulciova, Perveli și Muratan. S-a distins în luptele pentru apărarea Bucureștiului (16/29 noiembrie – 20 noiembrie/3 decembrie 1916), și în timpul retragerii în Moldova în luptele de la Urziceni, Glodeanu Sărat și Pogoanele.
  Pentru faptele sale din această campanie a fot decorat în anul 1917 cu Ordinul Steaua României în grad de Cavaler cu panglică de Virtute Militară. A luat parte la bătălia de la Mărășești în calitate de comandant de batalion. Pentru faptele sale de arme a primit Ordinul Coroana României, clasa Ofițer cu panglică de Virtute Militară. În anul 1918 a fost numit în Statul Major al Diviziei 1 vânători de munte, deși nu terminase cursurile Școlii Superioare de Război. A fost trimis să-și desăvârșească studiile militare, dar decretarea mobilizării și reintrarea României în război l-au determinat să se reîntoarcă la Divizia 1 de vânători de munte. După încheierea luptelor din Ungaria împotriva Republicii Sfaturilor, a absolvit Școala Superioară de Război, al doilea din promoția sa. Până în 1932 a îndeplinit diferite funcții de comandă în mai multe unități militare, când în octombrie a fost numit șef al Biroului 6 transport al Marelui Stat Major. În anul 1935 a fost avansat la gradul de general de brigadă, iar în 1940 la gradul de general de divizie.
  Declanșarea celui de-al doilea război mondial l-a găsit la comanda Corpului Vânătorilor de munte, cu care a participat alături de trupele naziste la eliberarea Bucovinei (iunie 1941). Pentru realizările sale din această perioadă a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a.
  A participat la înaintarea Armatei a 11-a germană pe teritoriul Moldovei, asigurându-i cu oamenii săi securitatea flancului stâng. A participat la luptele din Crimeea și cele pentru cucerirea Sevastopolului. Corpul vânătorilor de munte a fost subordonat Armatei a 11-a germane și comandantului acesteia feldmareșaul Erich von Manstein. Au existat perioade în 1941 în care unitățile vânătorilor de munte români au fost subordonate nemijlocit diverselor corpuri germane. Generalul Avramescu a protestat în legătură cu această situație și ca urmare, vânătorilor de munte din subordinea sa le-a fost distribuit propriul sector de luptă în momentul asaltului final asupra Sevastopolului. Pentru faptele de arme din timpul campaniei din Crimeea, generalul Avramescu a primit Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a II-a. În perioada următoare, Generalul Avramescu nu a participat direct la lupte, rămânând încartiruit în Crimeea. În această perioadă a luat inițiativa organizării cantinei săracilor din Simferopol, unde erau hrăniți zilnic peste 2.000 de nevoiași.
  La sfârșitul anului 1943, generalul Gheorghe Avramescu a fost transferat la comanda unui corp de armată în Transnistria, în fruntea căruia a participat la luptele din Moldova din 1944. La data de 1 august 1944, în ajunul declanșării Operațiunii Iași-Chișinău a preluat comanda efectivă a Armatei a 4-a, în lipsa comandantului de drept, generalul Ioan Mihail Racoviță. Pe 20 august 1944, generalul Avramescu, care dorea retragerea trupelor de sub comanda sa pe linia fortificată Adjud – Focșani – Nămoloasa – Galați, a intrat în conflict cu mareșalul Ion Antonescu. Ca urmare, a fost înlocuit la 23 august 1944 cu generalul Ilie Șteflea, un apropiat al mareșalului.
  După arestarea lui Antonescu la data de 23 august 1944, generalul Avramescu s-a reîntors la comanda unui corp de armată, pentru ca pe 4 septembrie 1944 să fie numit în fruntea noii Armate a 4-a, pe care a condus-o în luptele din Transilvania. Pe 25 octombrie 1944, militarii români de sub comanda Generalului Avramescu au eliberat Careiul, ultima localitate românească dintre cele cedate prin Dictatul de la Viena din 1940. În toamna anului 1944, a fost înaintat la gradul de general de armată.
  Trupele comandate de Avramescu au continuat luptele forțând cursul râului Tisa, pe valea Hernadului și prin Muntii Hegyalja, până în Slovacia.
  În cadrul colaborării cu Armata Roșie, armata română a avut numeroase probleme. Generalul Avramescu a protestat de mai multe ori față de proasta aprovizioanare a trupelor din subordinea sa și a misiunilor de luptă peste posibilitățile lor. În ceea ce privește aprovizionarea, mareșalul Rodion Malinovski i-a răspuns că proasta aprovizionare se datorează „sabotajului ofițerilor din vechiul regim”.
  Dat fiind faptul că generalul Avramescu mai avea doar o lună până la atingerea vârstei de pensionare, Constantin Sănătescu i-a acordat la 11 ianuarie 1945 un concediu de 25 de zile mai înainte de a-l trece în rezervă.
  Comnadantul Frontul al 2-lea Ucrainean, mareșalul Malinovski, a cerut reîntoarcerea la comanda trupelor române a generalului Avramescu, pretextând că Armata a 4-a a pierdut 50% din capacitatea operativă după plecarea comandantului ei, lucru cel puțin discutabil, dată fiind deosebita competență a noului comandant, generalul de corp de armată Nicolae Dăscălescu. Revenit la comandă la 19 februarie 1945, generalul Avramescu a condus cu succes luptele din prima fază a Operațiunii Zvolen – Banska Bystrica din Slovacia.
  Pe 2 martie 1945, la ora 13.00, Generalul Avramescu a fost convocat la comandamentul Armatei a 40-a sovietice. G-ralul Avramescu sosește la 2 martie 1945 chemat de urgență la comandamentul g-ralului Jmacenko pentru a prezenta un raport. Este însoțit de doi ofițeri și de garda sa personală comandată de locotentul Alexandru Doroftei care rămân toți în anticameră. După prezentarea raportului, i se comunică lui Avramescu că este chemat de urgență la București pentru a primi o importantă funcție politică. Având în vedere propunerile din presă și înțelegerea sa cu Regele, Avramescu nu vede nimic neobișnuit în această chemare. Mai mult, la îndemnul ofițerului sovietic, scrie un bilet soției, spunându-i să plece a doua zi la București cu familia ca să asiste la ceremonie. Până în acest moment, Avramescu nu bănuiește nimic. Dacă ar fi bănuit o cursă, nimeni nu ar fi putut să-l determine să scrie acel bilet care va pecetlui soarta unei părți a familiei sale. În momentul următor, Avramescu este invitat în mașina NKVD-ului cu destinația București fără să mai ia contact cu garda personală. Probabil că Avramescu și-e exprimat nedumerirea observând lipsa gărzii personale dar Jmacenko s-a grăbit să-l asigure că totul este în regulă și că el va fi dus la București escortat numai de militari sovietici. Odată în mașină, văzându-se flancat de doi ofițeri NKVD iar alături de șofer, un general NKVD, Avramescu intră la bănuieli. În clădirea comandamentului lui Jmacenko, el predase pistolul de serviciu. Sovieticii nu l-au controlat corporal deoarece Avramescu ar fi realizat intențiile rușilor și s-ar fi creat un incident deoarece garda personală ar fi intervenit în caz că acesta ar fi fost în pericol. Avramescu avea însă un mic revolver Browning ascuns în brâu de care nu se despărțea niciodată. Evident că nu se putea folosi de revolver fiind flancat de cei doi ofițeri. Se gândea că a doua zi, parte din familia lui se va îndrepta fără să știe spre dezastru, atrasă în cursă de acel bilet. Singura soluție, și aceea cu puțini sorți de izbândă, ar fi fost să provoace un incident care să fie observat de cineva care ar fi putut să alerteze vreun militar din armata română. Ocazia o pierduse însă în clădirea comandamentului datorită stratagemei sovieticilor. O nouă ocazie se ivește în momentul atacului avionului german. În confuzia creată de atac, Avramescu reușește să iasă din mașină, să scoată revolverul, să schimbe câteva focuri cu agenții NKVD-ului ca până la urmă să fie și el împușcat. G-ralul NKVD a mușamalizat împrejurările sfârșitului generalului român de teamă că va fi tras la răspundere pentru că a scăpat de sub control un prizonier important. După o oră, ofițerilor din delegația română li s-a comunicat că Avramescu și generalul rus Filip Fedorovici Jmacenko au plecat la punctul de comanda al Frontului al 2-lea Ucrainean, fiind chemați de mareșalul Malinovski. La comanda Armatei a 4-a române a rămas generalul Nicolae Dăscălescu, care a făcut mai multe intervenții pe lângă sovietici pentru a afla de soarta lui Avramescu. Generalul sovietic Jmacenko l-s sfătuit să ceară lămuriri Ministerului Apărării sau Statul Major Român.
  Pe 3 martie 1945, Adela, soția generalului și fiica sa, Felicia, au fost arestate. Fata sa, Felicia Sturza ( ruda cu familia lui Ion sturza, fost prim ministru al Republicii Moldova ), care avea un fiu în vârstă de 11 luni, s-a sinucis imediat în momentul arestării. Adela s-a reîntors din Siberia în 1956, fiind grav bolnavă.
  Ce a declanșat această tragedie familială? Agenții dubli și organele de spionaj sovietice au fost informate că generalul Avramescu nu vedea cu ochi buni conlucrarea cu armata sovietică și că era un profund anticomunist.
  Generalul român luase o atitudine fermă contra ordinelor comandamentului sovietic care, în sept. – oct. 1944, la insistențele G-ralului Trofimenko, trebuia să cucerească o puternică poziție germană pe pantele dealului Sângeorgiu, prin atacul frontal al diviziilor române (atac care a produs acestora mari pierderi).
  Autoritățile sovietice au comunicat că generalul Avramescu ar fi fost ucis pe 3 martie 1945, în aceeași zi cu arestarea soției și fiicei sale, într-un atac aerian asupra mașinii cu care era transportat, iar trupul neînsuflețit a fost înmormântat în cimitirul Soshalom din Budapesta. Există posibilitatea ca Avramescu să fi fost executat de NKVD, deoarece în mod straniu, mașina în care era transportat a fost lovită de un singur glonț, care s-a întâmplat să-l ucidă pe general.

  „Cazul generalului Gheorghe Avramescu” rămâne si astazi deschis pentru cercetarea istorică, fiind așteptată, probabil zadarnic, desecretizarea intr-o buna zi a arhivelor militare sovietice pentru elucidarea circumstanțelor morții sale.
  Noile autoritati romane, instalate dupa 1989, au facut toate demersurile pentru reabilitarea generalului Gheorghe Avramescu. Pe 23 octombrie 2000, rămășițele pământești ale generalului Gheorghe Avramescu au fost readuse în România de la Budapesta și au fost înmormântate cu onoruri militare în Cimitirul Militar din Cluj. In parcul Stefan cel Mare din Cluj i-a fost inaltat un monument. In capitala judetului unde s-a nascut, Botosani, un parc, avand in centru statuia sa, ii poarta numele.

 28. Prostie omeneasca! Pana la urma toti care se considera romani,moldoveni,rusi,nemti,evrei,englezi,francezi,etc.au aceeasi origine etnica:de la Adam si Eva! Nebunia de averi a nascut vrajba si lepadarea de frati si surori.

 29. @ SACRUficiul,
  Crin Antonescu nu este ruda cu generalul Ion Antonescu. Este vorba despre o coincidenta de nume. Este originar din Tulcea, nordul Dobrogei si a fost profesor de istorie. Un alt Antonescu celebru a fost arhitectul Petre Antonescu, creatorul scolii romanesti de arhitectura. Nici macar Mihai Antonescu, ministrul de externe al generalului Antonescu, nu era ruda cu acesta. Explicatia este una simpla: nume ca Antonescu, Popescu, Petrescu, Ionescu, Stefanescu, Mihailescu, provenind de la Anton, Popa, Ion, Stefan, Mihai, etc. sunt extrem de raspandite, atat in Romania cat si in Republica Moldova.

 30. ILEANA

  tu chiar crezi in vrajelile alea cu Adam si Eva? vechiul testament e o propaganda mincinoasa plina DE CRIME!

  Unele evenimente s-au intamplat,dar sunt prezentate ERONAT.

  Noul Testament este altceva,o noua religie iesita din iubire si pace.

 31. PAVLICENCO

  imi confirmi din nou ca te ocupi doar de holocausturi,PAULI GOMA-acuzat de antisemitism,si alte lucruri.

  pai mai bine fa propaganda pentru maresalul Ion Antonescu,si cu asta basta.

  Toata credibilitatea diplomatica ti-ai aruncat-o in aer acum.Intra pe pagina vreun diplomat de la ambasada X din tara UE din Chisinau,si vede se cruceste.

  Acum poti sta langa NOUA DREAPTA,langa altii cu viziuni nationaliste,dar nu liberale.Liberalii sunt masoni,adica slugi la afaceristi.

  Ti-ai distrus toata munca de pana acum.

  Mai bine prindeai un post de ambasador a Moldovei la Berlin,ori Paris,ori Bruxelles,decat sa iti faci sondaje si parlament la Chisinau.

  Sau ai informatii ca Moldova merge spre Moscova si ca e mai bine in Parlament? si asta e o varianta,poate sunt eu prea naiv sa cred in UE,ca soarta pentru Basarabia.

 32. NICADOR Talpeş-balmeş, se vede că eşti baKtist, în cel mai rău caz MORMON. Biblia (toate testamentele) e un conglomerat de legende, basme, parabole, de născociri captivante, să zicem. cu fluturaşi, cu îngeraşi. E un vis frumos al Omenirii, care în trecutul cela îndepărtat era mai talentată, Omenirea, decît amu, cei, care vă închinaţi unor grafomani, luîndu-i de scriitori. Pot să dau şi nume. Cred că sînteţi conştienţi de faptul, că avem un singur scriitor – Druţă (şi am mai avcut unul – Sadoveanu, MI-HA-IL, nu mIHAI, cum este poreclit de aceeaşi trei), pe care cimpoii, dabijii.vierii l-au plefturit cît au putut, l-au ghiţuit, l-au înjurat, ca să ocupe trapta pe care se afla prozatorul. Dar au reuşit doar parţial…Aşa e la noi la moldoveni. Mai rău ca la români!

 33. Mersum, XYZ, dar nu am afirmat, parcă, cum că ar fi rude. Pur şi simplu, un nume odios anTONTnescu. Şi CELA a dat lovitură de stat, lipsindu-l de puetere pe Mămăligă-Vodă, întunecimea sa MIhai I şi ultimul, şi acesta a cercat o lovitură de stat cu acest decolorat de POANTĂ contra Moreaciocului, cum l-a poreclit Tanasă Costic. Acest Mihai, un ticălos, ca şi tat-su, măcar acela îşi organiza propriile plăceri, da aista nici la atîta nu-l ducea capul.

 34. Nu sin antisemi si nic sionist.Am viziunea mea proprie.Desigur ca intre evrei au eczistat si elemente subersive,care siau meriat pedeapsa capitala.Insa majoritatea celorlati evrei au fost victime nevinovate.Oricum pluralizmul de opinie asupra acestei probleme eczista.Nu sint fascist,sint anticomunist.Crimele din orasul Iasi leau infaptuit mai mult militarii jermani,decit romanii.Crime mult mai serioase au comis comunistii impotriva poporului roman.Despre asa zisul copil care a vazut crima linga un sat de linga Iasi,ceva nu e normal.Puina matematica acuma martorul are 92 de ani.Din anul 1941 pina acuma au trecut 71 de ani.Adica c opilul care a fost martor la masacrarea evreilor de catre trupele jermane avea virsta de 21 de ani.

 35. You are a very intelligent individual!

 36. pt. Jîdanul kominternist ORIficiul

  nu-ți mai spăla gura și dosul cu aceeași mînă! PUTE!

 37. Între Fiarele sec.20 nu existà mare diferentà! Fapt este cà NOI le-am fost dintotdeauna doar o arenà, un teritoriu de la care si în care îsi înclestau ghearele, coltii…, provocându-ne moarte, dureri!!! Poporul Neamului meu, guvernantii lui… nu s-au nàpustit asupra altor popoare, natiuni, tàri…, ci ca si în al doilea ràzboi mondial, au luptat în fel si chip pentru asi scoate din ghiarele Fiarelor, doar ceea ce le apartine!!! Evreii au suferit masiv în toatà Europa si nu în zàdar. Dar de ce NOI am suferit si suferim din cauza lor, a rusilor… în CASA noastrà???!!! Nu suntem în stare sà ne-o apàràm?! Cine sà ne întoarcà floarea Neamului, milioanele de patrioti, gospodari… împuscati, nimiciti, deportati, alungati din casele lor de veacuri…?! Cine sà se gândeascà la NOI ca istoria sà nu sà se repete?! La crime din partea stràinilor s-a ràspuns cu alte crime, violente din partea apàràtorilor acestor meleaguri stràbune- asa erau regulile „jocului” international!!! Acuma existà alte reguli?! De ce armata 14-a ruseascà si AZI ne apàrà de nemti???!!! Este un astfel de pericol sau poate ei cred cà cu dânsii în spinare NOI ne simtim mai liberi?! Statul Român a fost obligat sà joace niste roluri neplàcute, fiind obligat sà-si apere integritatea si demnitatea nationalà, atât cu Rusia taristà, cu Germania…, cât si mai ales cu URSS!!! Însà dacà sà învinuim pe cineva de genogid, apoi doar pe natistii germani si bolsevicii sovietici, care i-au strivit, i-au nimicit de pe fata pàmântului pe toti ceilalti, care nu împàrtàseau ideologia lor!!! Amin!!!!

 38. nu te apara nimeni azi.Nici macar in NATO! astazi exista alte feluri de atacuri,la care NATO nu poate fi un scut precum se lauda.

  Ma refer la atacuri cibernetice de exemplu.Ori atacuri teroriste.Pai daca la WTC in 2001 au cazut turnurile gemene,tu crezi ca Romania e mai aparata cu ceva? hai sa fim seriosi.Orice om de rand stie adevarul

 39. Great information and reference! I also like „De ce nu cred c? a existat un „holocaust” românesc… ?” for the title. Very valuable information Vitalia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *