Comunicare la Conferinta “Reunirea celor două state germane – model pentru reunificarea celor două state româneşti”

Luni, 20 august, in Chisinau, la Hotelul Leogrand, sala Begonia (str.Mitropolit Varlaam nr.77) (de la ora 15.00), s-a desfasurat o conferinţă–dezbatere cu titlul “Reunirea celor două state germane – model pentru reunificarea celor două state româneşti”.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Român de Studii şi Strategii, Asociaţia „George Marshall”-Republica Moldova şi Centrul European pentru Studii Etnice al Academiei Române în parteneriat cu Platforma Civică “Acţiunea 2012″.

Iata comunicarea mea la aceasta conferinta:

„Liberalismul românesc, idealul naţional și făurirea Unirilor”

Reprezint Partidul Naţional Liberal, care a îmbrăţişat deschis obiectivul programatic unionist şi care încearcă să obţină – deocamdată în instanţele de judecată naţionale, – dreptul de a avea înscris acest obiectiv şi în Statut. Curtea de Apel Chişinău a dat cîştig de cauză PNL, acum urmează să se pronunţe Curtea Supremă de Justiţie, daca va fi cazul.

Regimul comunist, la formarea partidului în 2006, a înregistrat Statutul PNL incluzînd conceptul Uniunii Interstatale România-Republica Moldova. Din păcate, subiecţi politici necomunişti l-au atacat dur. Peste patru ani, după ce România a intrat în NATO şi UE, PNL a lansat deschis opţiunea unificării celor două state româneşti, continuînd eforturile istorice ale naţional-liberalilor, ce au avut un rol major în realizarea idealului de reîntregire naţională în 1859 şi 1918.

Încercînd să răspund întrebării frecvente de ce naţional-liberalii pledează pentru Unire, voi răspunde şi cu argumentele oferite PNL de un istoric.

Astfel, evoluţia ideii de libertate şi unitate în spaţiul românesc a fost în conjuncţie cu idealurile naţionale ale secolului de liberalism românesc (1829-1926). Valorile liberale, aduse în Ţara Românească de Revoluţia de la 1848, au avut ca parte componentă ideea de eliberare naţională, ca şi întreaga istorie românească – de la 1821 la 1918. La confluenţa imperiilor, o epocă de liberalism s-a deosebit de o alta doar prin imperativul naţional şi marile puteri implicate în realizarea acestuialui.

În contextul revoluţiei de la 1848, liberalii au format un guvern provizoriu, iar în 1856, au constituit Partida Naţională, ce sprijinea Uniunea Principatelor Dunărene. Principala ameninţare pentru unitatea românească era Poarta otomană. Războiul Crimeii (1853-1856) a adus în joc puterile occidentale. Turcia pierde, Rusia câştigă, iar puterile Vestului, interesate de soarta Principatelor române, elimină protectoratul rusesc ce se dorea o a doua putere suzerană, după Regulamentele organice. Idealul de eliberare naţională a forţat, în 1857, reglementările juridice ale puterilor garante, trecând peste Convenţia de la Paris şi alegând un singur domn pentru Muntenia şi Moldova. Liberalismul revoluţiei paşoptiste a fost continuat, în formula politică nouă, de Al.I.Cuza şi de revoluţionarii de la 1848, într-o etapă în care s-a obţinit Unirea, în ciuda Porţii şi a reglementărilor Puterilor occidentale.

Guvernările liberale, ce au urmat abdicării forţate a lui Al.I.Cuza, şi-au clădit politica internaţională pe o nouă etapă a ideii naţionale: independenţa de stat a României. Urmând etapei Unirii (1859), independenţa de stat a fost câştigată în urma războiului ruso-turc din 1877-1878. Ultima etapă liberală grefată pe idealul unităţii naţionale, ţintea revenirea Transilvaniei la România, lucru realizat, de asemenea, sub o guvernare liberală, în 1918.

De numele naţional-liberalului Ion I.C.Brătianu, preşedintele PNL între 1908-1927 şi prim-ministru al Guvernului în cinci rânduri (1909-1911, 1914-1918, 1918-1919, 1922-1926, 1927), sunt legate cele mai mari împliniri ale poporului român – alipirea (în 1913) la România a celor doua judeţe Durostor şi Caliacra (ce formează Cadrilaterul), făurirea statului unitar român si desăvârşirea unităţii naţionale a României (1918). 

Perioada 1922-1926 a fost epoca celor mai mari succese liberale, guvernul lui Ion I.C.Brătianu rezolvând cu pricepere problemele dificile de organizare a noului stat întregit, de unificare a celor 4 regiuni – atât administrativ, cât și legislative. Aceştia au fost şi anii refacerii economice și ai aplicării reformelor. S-a adoptat o nouă Constituţie. În 1926, liberalii se află în culmea influenţei şi încheie misiunea istorică începută în 1848.

O privire istorică asupra liberalismului romanesc arată că principiile liberale şi neoliberale au fost subordonate – direct sau indirect – fie ideii de eliberare de sub dominaţia Porţii otomane, fie de Unitate Naţională (1859, 1918), fie de protejare a pieţei naţionale de invazia mărfurilor străine pe piaţa internă.

PNL şi-a propus să continue eforturile partidului istoric PNL de refacere a unităţii naţionale româneşti.

În anul 2006, când grupul naţional-liberal a fost eliminat din Alianţa “Moldova Noastră” şi a pornit la pregătirea congresului de reconstituire de la 16 decembrie, în a treia formulă, actuală, a PNL, un material informativ se intitula “De ce PNL?” Şi erau aduse zece argumente pentru renaşterea naţională şi liberală, dintre care:

 1. Pentru a omogeniza spaţiul politic românesc şi a continua eforturile de refacere a unităţii naţionale, depuse de-a lungul istoriei de naţional-liberalii români.

 2. Pentru apărarea idealurilor Mişcării de Eliberare şi Renaştere Naţională, trădate de falşii democraţi, călcate în picioare de profitorii comunişti şi de aliaţii lor.

 3. Pentru continuitate în unirea ideii liberale cu ideea naţională şi afirmare, în spaţiul comun, a identităţii naţionale româneşti a cetăţenilor şi a statului, pin redobândirea conştiinţei naţionale.

 4. Pentru ca RM să ajungă în NATO şi UE, cu ajutorul României, unde liberalii au efectuat profunde transformări democratice şi economice.

 5. Pentru a deveni liberi, părăsind definitiv proiectul eurasiatic, spaţiul haotic şi imprevizibil din Est, unde suntem o colonie supusă deznaţionalizării şi izolării.

 6. Pentru a urma modelul balticilor şi al ţărilor din Europa Centrală, care au revenit accelerat în Europa prin renaştere naţională şi reforme liberale.

 7. Pentru promovarea reformelor social-economice, care să lichieze sărăcia, clanurile oligarhice şi mafiote.

 8. Pentru promovarea Uniunii Interstatale România – Republica Moldova, ca prim-pas al mecanismului de unificare accelerată a celor două state româneşti, ce le-ar oferi imediat tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de naţionalitate, statutul de cetăţeni ai Uniunii Europene, protejaţi de scutul NATO, cu dreptul la libera circulaţie, la studii şi locuri de muncă europene, cu acces la investiţii şi fonduri, instituţii juridice şi administrative europene, la sistemul de pensii românesc/european.

Au trecut 21 de ani de la proclamarea Independenţei. Încă nu e asigurată ireversibilitatea orientării noastre propeuropene. E tot mai accentuat amestecul economic şi politic al Rusiei aici, prin proiecte politice, menite să ne menţină pe orbita rusească, în CSI. Promisiunile de integrare europeană sunt doar pe placul Kremlinului, care ne şantajează continuu şi cu problema transnistreană, pentru a nu se produce o apropiere nici de UE.

Rusia şi UE vor o R.Moldova-stat-tampon între Est şi Vest, adică instabilitate, lipsă de investiţii, lipsă de creştere economică, lipsa locurilor de muncă, dispariţia unei populaţii oropsite de circa 200 de ani de ocupaţie.

În aceste condiţii, PNL, care a promovat conceptul Uniunii Interstatale România-Republica Moldova ca mecanism de integrare accelerată în NATO şi UE, cu suportul României, a venit, în 2010, cu mesajul Unirii cu România, ca cea mai scurtă cale, germană, de integrare în comunitatea europeană. Fiecine are o viaţă şi nu o poate trăi doar în sărăcie, fără perspectivă de prosperitate, de stabilitate şi de securitate, de aceea România are dreptul să se întregească la fel ca Germania. Moldovenii – români şi alogeni – trebuie să vadă, la capătul tunelului, o lumină, cît de mică, dar reală. În 2008 erau 29 la sută din cetăţeni care optau pentru Unirea cu România, ulterior, pe diferite site-uri, 50 la sută din cetăţeni văd Unirea cu România ca unică soluţie pentru criza permanentă în care se află R.Moldova. Astăzi credem că sunt mai mulţi.

PNL a cîştigat în 2010, în instanţele naţionale de judecată, dreptul de a discuta liber despre Unirea cu România. PNL i-a invitat pe unionişti sub drapelul unionismului, promovînd – şi prin constituirea, în acest an simbolic, a Consiliului Unirii – convingerea că reunificarea iminentă a celor două state româneşti va fi rezultatul unui proces ce nu poate fi oprit, pentru că integrarea în UE nu va avea loc în următorii 20 de ani.

PNL este convins că, la fel cum s-a întîmplat cu liberalismul, luat în derîdere de foarte mulţi cînd a apărut ca doctrină politică şi la noi, după care vedem o inflaţie de partide liberale, la fel se va întîmpla cu unionismul, criticat azi de cei care ar trebui să îl împărtăşească şi care continuă, în mod glorios, cînd ajung la putere, să promoveze moldovenismul antiromânesc, pe plac cercurilor imperiale de la Moscova.

Prin „moldovenism” ideologii antiromâni au fundamentat ocuparea Basarabiei de către URSS pe 28 iunie 1940. Moldovenismul şi românofobia au fost cultivate metodic de guvernările proruseşti. Românismul înseamnă reconstituirea unităţii etnoculturale a românilor-moldoveni, despărţiţi, în 1812 şi 1940, prin politica expansionistă a ţarismului şi a imperialismului sovietic. Românismul înseamnă depăşirea degradării culturale, urmare a deznaţionalizării şi rusificării. Prin moldovenismul vulgar, comuniştii au luptat mereu contra intelectualităţii naţionale. R.Moldova este un al doilea stat românesc, şi nu e o „societate polietnică”, prin care membrii fostei elite imperiale, disperaţi că şi-au pierdut orientarea, vor să-şi salveze privilegiile de altă dată. Aceştia îi dispreţuiesc pe moldovenii români, pentru că nu li se mai supun. Guvernanţii, din păcate, de toate culorile, spun Europa, dar se gîndesc la Rusia şi îi folosesc în scopuri politice şi electorale pe rusolingvii neadaptaţi noilor realităţi. Iar noi, băştinaşii români, suntem captivii acestei situaţii ce nu se mai schimbă.

PNL a avut curajul să înceapă procesul de descătuşare a gîndirii oamenilor, să scoată din sufletele lor frica de România, să elimine românofobia, indusă de propaganda bolşevică şi comunistă. Este extrem de greu, dar e singura cale să ne salvăm ca neam. R.Moldova nu poate rămîne orfanul Europei, cum a rămas orfanul războiului rece. Deoarece numai în privinţa acestei palme de pămînt românesc nu au fost lichidate consecinţele Pactului Molotov-Ribbentrop.

Suntem învinuiţi constant că, prin mesajul unionist, PNL toarnă apă la moara comuniştilor. Răspunsul nostru: comuniştii au folosit mereu sperietoarea Unirii cu România. Şi o vor folosi cît vor simţi că prinde la oameni. Noi, PNL, considerăm că a venit timpul proverbului “cui prin cui se scoate”. Adică, vorbim deschis de Unire şi trebuie să recunoaştem că datorită acestui fapt şi acţiunilor unioniştilor s-a reuşit impunerea în spaţiu public a dezbaterilor pe tema Unirii. Ne-am tot “temut” să vorbim de Unire, să nu îi supărm pe comunişti şi pe separatişti. Nimic bun nu am obţinut. Trebuie să gîndim liber, nu în funcţie de frica în faţa comuniştilor.

Ce spun şi alţii, care, adevărat, şi oscilează despre “Unirea cu România e cea mai scurtă cale de integrare în UE”?

Dan DUNGACIU, fost subsecretar de stat în MAE al României, ex-consilier prezidenţial în R.Moldova, a declarat: „Unirea cu România, o cale de integrare a Moldovei în UE”; “… despre un parcurs normal de aderare a Chişinăului la spaţiul comunitar s-ar putea vorbi, cel mai devreme, peste 20 de ani.”

Stefan FUELE, Comisarul UE pentru Extindere: “Potrivit unui document elaborat de Polonia şi Suedia, UE nu va mai invita la negocieri de aderare nicio ţară din răsăritul continentului în următorii zece ani”.

Constantin TĂNASE, directorul revistei “Timpul”: “Lozinca integrării europene a R.Moldova este dovada lipsei de soluţii sociale şi politice interne ale guvernărilor de la Chişinău. Când o guvernare n-are minte şi imaginaţie să scape ţara de sărăcie, singurul lucru accesibil care-i stă la îndemînă e să inventeze duşmani (interni şi externi) şi să declare luptă pentru integrarea europeană. Comuniştii au transformat RM în cea mai săracă ţară din Europa sub lozinca integrării europene! Pentru scopul propus Moise a avut nevoie de 40 de ani. Şi pentru a se integra în Europa moldovenii au nevoie tot de 40 de ani. În 2020, Europa ne va invita la negocieri, negocierile vor dura zece ani, astfel, peste douăzeci de ani vom accede în UE. Adică în 2030, cam după 40 de ani de la declararea Independenţei… Bineînţeles, cu condiţia ca să mai existe atunci UE, să mai existăm în istorie şi noi, moldovenii, să existe şi R.Moldova…”

Un blogger: “Republica Moldova nu are nici o şansă să adere la UE, fiind membră a CSI. Primul pas pentru integrarea în UE va fi cînd RM va ieşi din CSI, iar, pînă atunci avem doar vorbe goale…” 

Astfel, nimeni la noi nu s-a înălţat la demnitatea Preşedintelui georgian Mihail Saakaşvili – R.Moldova nu a ieşit din CSI si nu se doreşte în NATO.

La 3 martie 2007, când PNL a adoptat conceptul şi mecanismul unificării celor două state româneşti, expus în “Manifestul-Apel al PNL-Moldova privind imperativul solidarizării naţionale”, l-a remis preşedinţilor de partid, Preşedinţiei şi Guvernului din România.

Guvernările se perindă, poporul ramîne. PNL crede că a venit timpul să se facă dreptate istorică acestei părţi a poporului român, care înca nu-şi gaseşte locul şi destinul într-o Europa tot mai unită.

PNL duce cu demnitate şi verticalitate mai departe obiectivul refacerii unităţii naţionale româneşti, obiectiv pe care ar trebui să si-l asume deschis şi alte formaţiuni. După ce iminenţa Unirii va fi înţeleasă de foarte multă lume, îşi vor asuma şi alţii obiectivul, însă istoria îi va reţine pe cei care au riscat când alţii i-au considerat nebuni.

Vitalia Pavlicenco

Iata partea de discurs necitita, din lipsa de timp.

Mecanismul Unirii celor două state româneşti

Încă în alegerile locale din 2007 conceptul Uniunii Interstatale România—Republica Moldova a fost formulat de PNL drept mecanism de integrare accelerată în NATO şi UE. Acest concept, expus în “Manifestul-Apel al PNL-Moldova privind imperativul solidarizării naţionale”, a fost adoptat la 3 martie 2007 şi remis preşedinţilor de partid, Preşedinţiei şi Guvernului din România.

Teritoriul Basarabiei şi al Transnistriei – o aşchie de pămint cu populaţie romănească, ruptă de mai multe ori, prin forta armelor, din contextul etnocultural şi politic firesc, supusă unei deznaţionalizări dure pe parcursul a circa două secole de ocupaţie străina, – a rezistat în timp.

Republica Moldova a devenit independentă în urma imploziei URSS, dar şi graţie angajării sutelor de mii de români-moldoveni într-o veritabilă revoluţie de eliberare naţională, ce a pus capăt unei dominaţii străine de secole. Astazi, dupa 19 ani de Independenţă, R.Moldova, afectata de o profundă criză identitară internă, situată într-o zonă geopolitică disputată, se zbate între un trecut tragic şi un viitor incert.

PNL e conştient că grava problemă identitară, situaţia politică şi economică deplorabilă ale celui de-al doilea stat românesc, rezultate din politicile coloniale sovietice, continuate de regimurile neocomuniste dupa 1991, staţionarea trupelor ruseşti de ocupaţie pe teritoriul R.Moldova, un teritoriu ocupat de un regim terorist, sprijinit de Moscova şi necontrolat de Guvernul de la Chişinau, au făcut din R.Moldova un stat-problema, care nu dispune de suficiente resurse interne pentru depăşirea stării de criză permanente. Cel mai firesc sprijin al efortului de europenizare a R.Moldova poate veni din partea României.

Promovînd conceptul moldovenismului vulgar si românofob, antiromânii vor să ancoreze R.Moldova în spaţiul geopolitic eurasiatic, cultivat de cercurile politice revansarde din Rusia.

PNL consideră că, odată cu revenirea României în spaţiul euroatlantic, a sosit momentul solidarităţii etnoculturale românesti, ca unica şansă pentru a se oferi şi R.Moldova un viitor civilizat cert. Pentru cetăţenii R.Moldova, Europa se asociază tot mai mult cu România, cu cetăţenia româna.

PNL propune conceptul politic, social-economic si cultural, numit Uniunea Interstatala Romania–Republica Moldova, care înseamnă un Tratat interstatal provizoriu de fraternitate şi parteneriat european privilegiat pentru integrarea celor doua state româneşti în UE.

Este un proiect de europenizare, de utilizare raţionala a resurselor UE, pentru modernizarea rapidă a Republicii Moldova.

Guvernul român ar trebui să fluidizeze informaţiile între cele două maluri ale Prutului, ceea ce ar conduce la o cunoaştere mai bună în Romania a realităţilor din R.Moldova.

PNL optează pentru omogenizarea infrastructurii politice din cele doua state romăneşti care îşi pot realiza idealul de unitate naţională prin Unirea celor două state româneşti, ca cea mai scurtă cale pentru UE.

Conceptul Uniunii Interstatale Romania—Republica Moldova ca mecanism de  unificare a celor două state include formarea etapizata a organelor de coordonare a politicilor acestei structuri, între care o Adunare Parlamentara, formata din cîte treizeci de deputaţi din ambele state, ce se vor întruni în sesiuni periodice la Bucureşti şi Chişinău şi care se vor preocupa de armonizarea şi omogenizarea legislatiei R.Moldova cu cea a României, care este una europeană, şi de Bugetul comun.

Comisia Executivă interstatală, cu Oficiul central la Iaşi, ar putea fi formată de un număr egal de reprezentanţi ai Guvernelor Romăniei şi R.Moldova şi coordona executarea Bugetului comun, politicile de apropiere a R.Moldova de România, prin promovarea politicilor europene datorită realizării unui mini-plan Marshall pentru soluţionarea conflictului transnistrean şi reabilitarea social-economică postconflict a R.Moldova, identificarea proiectelor de asistenţă financiară internaţională pentru Fondul de pensionare al celor doua state româneşti. Casa Sociala Interstatală va unifica sistemul de pensionare a cetăţenilor din cele două state şi gestiona fondurile de pensii sociale.

Share

Loading Facebook Comments ...

8 Comments

Add a Comment
 1. Am o intrebare pt cei prezenti la conferinta: De ce tineretul care a strigat pe 7 aprilie 2009 „UNIRE”, acuma tace si nu cere de la deputatii sai romani de nationalitate care au majoritatea sa voteze actul uniri in Parlamentul RM cum a votat Sfatul Tarii in 1918? Parca avem o fractiune PL in Parlament si ei nici macar nu au inaintat un proiect de Hotarire de unire cu Romania pt restabilirea adevarului istoric!

 2. Cred ca trebuie sa privim CONSTRUCTIV vizita Dnei Merkel; sa-i prezentam situatia asa cum este; iar Germania – ar fi corect – sa ne ofere tot sprijinul PENTRU EVACUAREA ARMATEI RUSE DE OCUPATIE; pentru UNIREA romanilor intr-un singur stat.

  Nu cred ca trebuie sa fie un TABU sau sa evitam incordat TEMA rusinosului Pact Molotov-Ribbentrom. Dorim ca Germania sa constientizeze ca noi NU UITAM, DAR PUTEM IERTA CRESTINESTE.

  Adevarul nu trebuie ocolit, ci exprimat intr-un limbaj clar, fara pozitie de inferiori. Nu suntem un popor inferior! SA STIE GERMANIA!

 3. FRONTUL RE-UNIRII

  To Merkel : Help for Unification !!!

  http://euvoice.eu/2012/08/to-merkel-help-for-unification/#comment-128
  ——————————————————–
  Your Excellency,

  We are contacting you on behalf of the Romanian-American community regarding your upcoming visit to Chisinau. We appeal to you because throughout the 20th Century Germany played a very important role in Eastern Europe and because history is calling now upon Germany to play a similar role again. Traditionally, Romania has been a friend of Germany and this friendship requires renewal and the remedial of some past mistakes. While visiting Chisinau, please remember that Moldova is a former Romanian province and the “Moldovans” are as much Romanians as the Eastern Germans are Germans. While politics require compromises, the truth cannot be compromised. Sooner or later, Moldova ought to reunite with Romania as East Germany did with the German motherland. We respectfully appeal to you to do whatever possible to foster this Romanian ideal and the Romanians will hold you in utmost respect. We attach further down a Statement with some facts and ideas on this subject

  Moldova, Romania and the Trans-Dnestr Republic

  In May 2005 Europe marked the 60th anniversary of the end of the Second World War. The U.S. Senate, the European Parliament, and many European leaders condemned the Ribbentrop-Molotov Pact of 1939 that led to the war, the Yalta Agreements of 1945, and the subsequent Soviet occupation of Eastern Europe. East Europe is now free, but some of the past wounds are not yet healed. One of them is the former Romanian territory located between the Prut and Dnestr Rivers, also known as Bessarabia, where the current Republic of Moldova is located.

  Following the provisions of the Ribbentrop-Molotov Pact, Moscow invaded and annexed again Bessarabia in 1940 and for the first time northern Bukovina, both of them former Romanian provinces. It is true that Bessarabia had been first annexed by Russia in 1812 and that it changed hands several times between Russia and Romania, but following the Russian revolution of 1917 this province voted to reunite with Romania. After the 1940 annexation Moscow reorganized the newly acquired land and established the Soviet Moldavian Republic. The annexation was followed by mass arrests, summary executions and countless deportations. Yet, in spite of huge Soviet efforts to change the ethnic character of this land, to this day most of its inhabitants are Romanians. In 1991 after the collapse of the Soviet Union, Moldova declared its independence, but from the beginning the country was shaky, had no foundations and no future by itself. The creation of the so-called “Trans-Dnestr Republic” did not improve the situation in the region at all.

  As for Romania, ever since the overthrow of communism in 1989, Bucharest has looked to the West for guidance and to the East for the hope of reuniting its old lands. In the meantime, Romania has become a reliable member of NATO and has also been integrated in the European Union. Yet, many Romanians are questioning the soundness of the Western policy with regard to Moldova!

  We believe that Germany should be prepared to deal with this matter in a way that would remedy the past errors, would favor Romania’s aspirations, and would help Western interests in the area. It is our firm conviction that the best solution for Moldova is to rejoin Romania. Malborne Graham, a noted expert on East Europe, wrote in the American Journal of International Law in October 1944: “Bessarabia and Bukovina represent the most critical territorial problems left to our generation by the age-old Eastern Question.” Indeed, this territorial problem was left unsolved then and it is still unsolved now. As Romanians living in America, we are aware of Germany’s delicate position and of Russia’s reluctance to resolve these issues, but we also believe in justice and in redressing past wrongs. With good will and an open mind the problems could be properly addressed.

  The American-Romanian Committee for Bessarabia, founded by loyal, well established and responsible citizens of the United States, recommends that the United States, Germany, and the West consider the possibility of reunification of this land with Romania. Such an approach would avoid further complications and more undesirable consequences. To this end our Committee, the American Community of Romanian origins and the Romanians living in Germany and the West are ready to lend our full and unconditional support.

  For a better understanding of the plea of Moldova, we attach excerpts of some statements of the Democratic Forum of Romanians of Moldova (FDRM), a civic organization founded in Chisinau in August 2005, but with international membership. Their position is that “Reunification is the aspiration of the overwhelming majority of people living both in Romania and in the Republic of Moldova.”

  Some of the goals of the Democratic Forum of the Romanians of Moldova are:

  -Promotes and defends the fundamental human rights of all the citizens of Moldova, regardless of their ethnic origin;

  -Promotes and defends the ideals of freedom and democracy and the rights and interests of the indigenous population of the Republic of Moldova;

  -Promotes and defends the historic and scientific truth with regard to the ethno-linguistic, cultural, and religious identity of the indigenous population of Moldova, which is the same as the identity of the entire Romanian nation;

  -Requests the ethnic Romanians who live abroad to represent and defend the aspirations of the people that reside in their historical homelands of Romania and Moldova.

  In December 2009 FDRM issued the following “Manifest for Unification:”

  1) The ethnic Romanian inhabitants of the Republic of Moldova constitute the majority of the population;

  2) About 86 percent of all school children are Romanians;

  3) Some 80% of the entire population wants to be with Romania in the European Union; and

  4) Around 70 percent of the population wants to regain their Romanian citizenship and so far over one million people have applied for it.

  And the Manifest continues: “It is our right under international law to regain our parents’ citizenship which we never reneged. In 1940 and 1944 Romania left Bessarabia, but we have never left our mother country. We have only one language, one history and one country called Romania.”

  The Manifest also states: “Nations themselves must change their destinies. Now is the moment for Romanians to act, and the moment should not be delayed.” Then it adds:

  ”The two German states have reunified; the two Vietnams have united; the two Yemen countries have also united. Only North Korea and Romania continue to be split. As of the current status, the Manifest underlines: “We must admit with sadness that after two decades of experiments, this political project called the Republic of Moldova has failed and has no future…”

  And our Committee may add: Moldova does have a future and it is with Romania!

  ————————————————————————————————————-

  On behalf of the Romanian-American Committee for Bessarabia,

  Dr. Nicholas Dima, PhD,

  Executive President, former Voice of America editor, former professor at J.F. Kennedy Special Warfare Center and School, U.S. Army, Fort Bragg, NC.

  Valentin V. Tepordei,

  Communication Vice-President,

  Scientist Emeritus

 4. Petru Clej a scris:

  „Unirea s-a facut in 1918, intr-o cu totul alta conjunctura si intre teritorii care azi nu mai exista in forma de atunci.

  Mai mult, frontierele de azi au suferit modificari recunoscute international prin Tratatul de Pace de la Paris din 1947, actul final CSCE de la Helsinki din 1975, confirmat de summitul CSCE de la Paris din 1990, declaratia de independenta a Republicii Moldova din 27 august 1991, recunoscuta de Romania (prima tara care a recunoscut declaratia), primire RM ca stat membru cu drepturi depline la ONU pe 3 martie 1992.

  In plus, Romania a devenit membra a Uniunii Europene in 2007 si cum UE este o uniune POLITICA, acest statut ii impune niste obligatii cand vine vorba de circulatia persoanelor din afara UE, care exclud pomenile cu vize pe 10 ani pomenite de Niku.

  Si in general ar fi recomandabil ca cei din Republica Moldova , unde unionismul e un curent minoritar, sa inceteze cu acest pomanagism fata de Romania de parca aceatsa tara le-ar fi indatorata masiv si pe eternitate”.
  Petru Clej a fost redactor la BBC, locueste la Londra, scrie la acum.tv si pe parcurs de mai multi ani scuipa cu dispret in tot ce este romanesc. Observati cuvintele despre pomeni, pomanagism, joaca cartea ticalosului care se da pragmatic, un fel de mon-cher cu monoclu ce stie mai multe decat spune.

 5. http://regnum.ru/news/polit/1563059.html

  Румыноунионисты: Анонимный „план федерализации” направлен против объединения Молдавии с Румынией

  Переданный 15 августа в редакцию анонимный „план федерализации Молдавии” призван „протестировать население, политический класс и общественное мнение Республики Молдова”. Об этом заявила 20 августа в интервью корреспонденту ИА REGNUM один из лидеров Совета за объединение Молдавии с Румынией, председатель Национал-либеральной партии Молдавии (НЛП) Виталия Павличенко.

  „Были и раньше анонимные „планы федерализации РМ”, которые ничего не дали, – заявила Павличенко. – И этот ничего не даст, но зато протестирует население, политический класс, общественное мнение, чтобы посмотреть, может ли такой план быть принят когда-то как концепция. Но мне кажется, что руководство Республики Молдова не посмеет принять такой план, так как такого не произошло даже при коммунистах, в случае с „Меморандумом Козака” в 2003 году”.

  В то же время лидер НЛП не исключила, что в реализацию такого плана могут быть вовлечены некоторые зарубежные партнеры, в частности Германия, чей канцлер Ангела Меркель 22 августа посетит Кишинев. „Германия – сильная страна, но всегда зависела от энергетических ресурсов России, поэтому не исключается, что она попытается заплатить за эти ресурсы одобрением федерализации и пребывания российских войск на левом берегу Днестра. Но этого не будет, потому что это было бы плохо воспринято в Республике Молдова, и политики не посмеют потерять электорат. Таким образом, я не думаю, что могут быть навязаны извне какие-то противоречивые решения”, – считает Павличенко.

  Отвечая на вопрос о том, кто может стоять за появлением плана, который стороны назвали фальшивым, который однако вполне созвучен идеям, озвучиваемым как некоторыми международными игроками, так и некоторыми молдавскими политиками, лидер НЛП заявила: „На этот вопрос я отвечу вопросом: а кто стоял за планом Белковского (летом 2004 года российским политологом Станиславом Белковским в Бухаресте был презентован план урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, предполагавший объединение Бессарабии с Румынией с одновременным предоставлением Приднестровью права на независимое самоопределение – прим. ИА REGNUM), за другими планами? Если кто-то стоит за такими планами, то это только российские и приднестровские силы которые все время хотят помешать объединению Республики Молдова с Румынией, что и является главной причиной приднестровской войны. Но это объединение все равно будет – раньше или позже”.

  Касаясь приближающегося визита в Кишинев канцлера Германии Ангелы Меркель, Павличенко заявила, что Национально-либеральная партия считает „желательным и правильным”, чтобы 22 августа Меркель „попросила прощения за преступный „пакт Молотова-Риббентропа” и пообещала помочь убедить Путина и Медведева согласиться с объединением румынской нации, как на это имела право и совершила немецкая нация”. „Национал-либеральная партия обратилась с таким письмом к Ангеле Меркель еще 28 июня. Наверное – хотелось бы так думать – Ангела Меркель приедет и даст своим выступлением в Кишиневе ответ на это письмо. И хотелось бы, чтобы ответ был положительным для воссоединения румынской нации”, – подвела итог Виталия Павличенко.

  Справка ИА REGNUM: Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является „вторым румынским государством”, молдаване – „румынами”, молдавский язык – „румынским”. При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики РМ, румынами себя назвали 2,2% жителей Молдавии, молдаванами – 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% – румынский. Между тем, сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских „румынах” искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии – в Валахии и Молдавии – во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина – в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 гг. и с 1941 по 1944 гг. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий „румынами” и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.

  Последствием „пакта Молотова-Риббентропа”, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года „декларацией о независимости Республики Молдова”, для Бессарабии является ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, никогда ранее частью Молдавии не являвшемуся. Таким образом „преодоление последствий” пакта Молотова-Риббентропа, заложенное в кишиневской „декларации о независимости”, и к которому последовательно призывают румыноунионисты, означает де-юре аннулирование пребывания Приднестровья в составе Республики Молдова.

 6. Mariana Cristescu

  Bravo, Vitalia! Nu vă lăsaţi! Am aşteptat toată noaptea, cu sufletul la gură, să vedem ce aţi făcut şi care sunt reacţiile, ca să pot să scriu, să ştie. românii de bună credinţă, care sunt alături de voi în proporţie de 87% (asta – pe hârtie, în realitate mult mai mulţi, că doar nu au umblat să întrebe din uşă în uşă, la 20 de milioane!). Nu cedaţi! Basarabenii, în primul rând, trebuie să înţeleagă că sunt români, că suntem fraţi, că trebuie să legăm malurile Prutului, să facem o ţară mare şi puternică pentru toţi. Insistaţi, să nu permiteţi federalizarea Moldovei, căci asta se va întâmpla dacă nu ne unim!

 7. FRONTUL RE-UNIRII

  23 August 1939:
  Pactul nazist-comunist: Ribbentrop-Molotov
  dupa 73 de ani:
  22 August 2012: Cancelarul Germaniei Angela Merkel la Chisinau
  —————————————————————————-
  O întrebare pe care trebuie să ne-o punem:
  venirea lui Merkel înainte de 23 august este oare una simbolică?

  Să înţelegem că Merkel, pe deplin şi german responsabilă
  de odiosul act care a dus la declanşarea celui de-al doilea război mondial,
  vine la Chişinău să corecteze

  şi să îşi ceară scuze faţă de consecinţele acelui act?

  Vă reamintim că pe 23 august 1939 a fost semnat pactul Ribbentrop Molotov
  prin care Rusia şi Germania împărţeau Europa pe sfere proprii de interese
  iar Basarabia si Bucovina de Nord, provincii românesti istorice,
  au fost cotropite cu forta de armatele rusesti la 28 iunie 1940.
  ————————————————————————————————————-
  VIDEO: www youtube com
  Curaj.TV – Lansare studiu privind starea socială și identitatea națională în România

  http://moldpress.info/2012/08/aici-inregistrarea-conferintei-unificarea-germaniei-model-pentru-integrarea-euroatlatica-a-moldovei-prin-unirea-cu-romania/#comment-45

  Aici înregistrarea Conferinţei
  “Unificarea Germaniei:
  model pentru integrarea Euro-Atlantică a Moldovei prin Unirea cu România”,
  Chisinau, hotel “LeoGrand”, sala “Begonia”, 20 August 2012

 8. „nu exista conditii prielnice astazi pentru reunificarea cu patria-mama” … spun unii . sa fim seriosi . daca mergem dupa aceasta logica , aceste conditii nu vor exista niciodata . conditiile prielnice le cream noi … natiunea romana in intregimea ei . sa ne asteptam sa vina putin si merkel sa se roage de noi sa facem unirea ? exista un moment in istoria neamului nostru cind poporul si-a luat soarta in propriile miini …1859 . marile puteri acceptasera cu greu o varianta confederativa , o unire de suprafata intre principatele moldovei si valahiei … doi principi , doua armate , conduceri separate … odata cu alegerea principelui moldovean cuza in fruntea celor doua principate si integrarea deplina intre ele , natiunea a facut primul pas spre nasterea unei patrii comune … romania de astazi .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *