PNL sprijină constituirea Mişcării Naţionale „Memoria Neamului” şi Declaraţia-Memorandum

Partidul Naţional Liberal sprijină constituirea Mişcării Naționale ”Memoria Neamului” şi Declarația-Memorandum cu privire la istorie și valorile naționale.

PNL a sprijinit constituirea Mişcării sociale „Anul 1812” şi a „Acţiunii 2012”, participînd şi la acţiuni comune, care au evocat evenimentele de importanţă majoră din viaţa şi istoria Naţiunii Române. Aceasta pentru că PNL împărtăşeşte aceleaşi valori, pe care le promovează deschis, începînd de la constituirea sa, sub regim comunist, în pofida tuturor piedicilor puse de guvernanţii comunişti şi, ulterior, de guvernanţii zişi liberal-democraţi. PNL este conştient de dezamăgirea celor care i-au sprijinit pe actualii guvernanţi, care, la capitolul „Memoria Neamului şi valorile naţionale”, aproape că nu se deosebesc de guvernanţii precedenţi. PNL regretă că presa noastră nu ia în dezbatere această realitate şi această iniţiativă.  Personal, am salutat zilele trecute constituirea Mişcării Naţionale „Memoria Neamului” în cadrul emisiunii „Contrapunct” la Radio-Moldova,   

9-mai.jpgÎn perioada cînd PNL a avut reprezentare în Parlament, dar şi ulterior, PNL a cerut decomunizarea societăţii moldoveneşti, proces care nu se produce, din păcate, nici după alternanţa la guvernarea, constituită acum din forţe declarate necomuniste, dar orientate, din păcate, nu spre standardele europene, ale lumii civilizate, ci spre menţinerea sistemului creat de comunişti după modelul sistemului asiatic şi corupt antieuropean, existent în Rusia, ca succesoare a URSS.

PNL a colectat, în Scuarul Europei, săptămîni la rînd, înainte de instalarea Pietrei comemorative din PMAN, semnături pentru lichidarea consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop şi a participat, cu drapelele PNL în bernă, la dezvelirea acesteia.  La fel a procedat PNL în fiece an de 9 Mai, 22 Iunie, 28 Iunie, 23-24 August, ca şi la acţiuni de 27 Martie şi 1 Decembrie.

Încă din primii ani de existenţă ai R.Moldova trebuiau apricate recomandările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei care, în mod consecvent, a examinat şi sugerat noilor state independente măsurile menite să accelereze apropierea acestora de principiile şi valorile cu adevărat democratice. R.Moldova nu se poate integra în UE şi nici apropia de România, stat membru al comunităţii euroatlantice, cu monumentele Lenin în spaţiul public şi în mentalitatea decidenţilor şi a celor în numele cărora este guvernat statul.

PNL constată dezbinarea forţelor de dreapta, naţionale şi îi cheamă, încă o dată, pe unionişti sub un singur drapel.

PNL salută că, la Congresul al III-lea al formaţiunii au participat semnatari ai Declaraţiei, menţionate mai sus, a Mişcării Naţionale „Memoria Neamului”, printre care domnii Alexandru Moşanu, Gheorghe Mârzencu, Anatol Caraman şi alţii şi consideră că puteau fi şi mai mulţi semnatari ai Declaraţiei-Memorandum, dacă unul dintre scopurile politice ale Mişcării ar fi – şi trebuie să fie! – de a se contribui, pe toate căile, la coagularea forţelor cu adevărat naţionale şi anticomuniste, a forţelor care pledează pentru Memoria Neamului, pentru a rezista, ca parte a poporului român, în faţa scenariilor de tot felul, puse la cale de forţele antinaţionale, antiromâneşti, ca să împiedice regăsirea tuturor românilor într-un singur stat românesc, puternic, avînd conştiinţa istoriei sale demne şi a viitorului său demn şi sigur.

Postăm, în continuare, documentele făcute publice de Mişcarea Naţională „Memoria Neamului”.

Mișcarea Națională ”MemoriaNeamului” îşi anunţă constituirea şi face un apel către opinia publică

Noi avem eroii noştri !

Declarație-Memorandum cu privire la istorie și valorile naționale

Recent, vandalii au batjocorit Piatra Comemorativă din Piața Marii Adunări Naționale, unicul monument (în devenire) consacrat tragediei basarabenilor după invazia sovietică din 1940. Chiar și după 20 de ani de independență constatăm că ocupanții se mai simt pe pământul nostru ca la ei acasă. Drept confirmare vine și reacția forțelor antinaționale, în special a unor deputați comuniști din Parlamentul Republicii Moldova, la decizia unor autorități locale și centrale de a schimba mesajul diverselor monumente și memoriale bazate pe minciuna sovietică și înălțate cândva doar pentru a-i slăvi pe invadatori. 

Personaje ridicole își imaginează că mai trăiesc în URSS și încearcă să reînglobeze istoria poporului nostru în parametrii de odinioară. Centrul memorial Cojușna, Pichetul de grăniceri din Stoianovca, obiecte arhitecturale și muzeistice din alte localități au devenit prilej pentru atacul lor împotriva valorilor neamului nostru. În special, și-au îndreptat acțiunile împotriva deciziei guvernamentale de schimbare a denumirii Pichetului de grăniceri din Stoianovca, întitulat adineaori pe nedrept ”al celor trei eroi”. Hazardați în declarații, acești inși antinaționali au divulgat că plăcile comemorative, muzeul și monumentele din interiorul Pichetului consacrate străinilor este opera comuniștilor și… a Ambasadei Rusiei. Mai mult, deputații comuniști au amenințat că, dacă se va ”atenta la memorialul din Stoianovca”, ei vor avea grijă ”adresându-se Moscovei” ca Republica Moldova să suporte probleme la prețul și livrarea gazelor naturale din Rusia.

 

Isteria revanșardă și criminală a plutoanelor antimoldovenești (antiromânești) din ultimul timp ne determină să luăm atitudine publică și să constatăm următoarele:

 1. La 28 iunie 1940 Uniunea Sovietică, aliată a Germaniei naziste, a pus în aplicare pactul secret Hitler-Stalin și a atacat mișelește România, pornind un război nedeclarat după cum îi era obiceiul. În urma atacului brutal de la răsărit, Basarabia a fost ruptă din trupul Patriei și a devenit țară a lui Stalin. Idem, Republica Moldova (RSSM) vine ca o progenitură a acestui rapt, fiind forțată continuu să respecte politica ipocrită a invadatorilor gen ”eliberare”. Ocupanții de atunci și urmașii lor, unii dintre care se mai află printre noi, au menținut pe pământul Basarabiei cel mai crunt regim (străin) în istoria neamului românesc, stăruind până astăzi să ne tot țină în zona pseudovalorilor.

 2. Ziua de 22 iunie 1941 la Prut a fost alta decât ne-a prezentat-o timp de decenii propaganda sovietică. Și războiul dintre România și URSS a fost altul decât cel dintre Germania hitleristă și URSS. La 22 iunie 1941 pe cursul inferior al râului nu au fost ”năvălitori fasciști” după cum au insinuat sovieticii. Armata Română în exclusivitate, prin sacrificiul miilor de ostași, a continuat beligeranța impusă de URSS la 28 iunie 1940 și a recurs la eliberarea pământului strămoșesc de sub ocupația bolșevică. Anume soldații români, bravi urmași ai lui Ștefan Cel Mare, printre care mii de basarabeni, inclusiv de etnie găgăză, bulgară, dar și rusă, au pornit peste Prut să-și elibereze pământul natal. La Prut, eroii noștri au fost întâmpinați cu gură de foc de niște străini, care în virtutea câștigării ulterioare a războiului s-au afișat drept ”eroi” pe sine înșiși și s-au autoîntitulat fariseic ”apărători ai Moldovei”. Ei însă nu au nimic în comun cu valorile și istoria poporului nostru. Conform logicii normale și uzanțelor internaționale, soldatul străin sosit cu arma în mâini pe nepoftite este ocupant și nu poate fi erou pentru populația cotropită. Cu referire la țara noastră, ”eroismul” acestui soldat s-a manifestat prin asasinate și deportări în masă ale populației pașnice, prin mutilarea conștiinței și deznaționalizarea concetățenilor dintre Prut și Nistru. ”Eroismul” lor constituie de fapt violență, minciună și impertinență până la acest moment al secolului 21. În aceiași ordine de idei, declarăm că Republica Moldova nu a avut vreun ”Război pentru Apărarea Patriei”. Această formulă impusă de statul sovietic care ne-a ocupat ne este străină.

 3. Trupele sovietice de grăniceri dislocate pe linia Prutului după ocuparea Basarabiei în 1940 și care au deschis foc împotriva ostașilor români au făcut parte din odiosul sistem NKVD, analog al organizațiilor SS și Gestapo din Germania nazistă. Anume soldații NKVD au semănat moarte și teroare pe pământul nostru, deci ei trebuiesc puși la stâlpul infamiei și aruncați la groapa de gunoi a istoriei, dar nu să le fie înălțate monumente, cu atât mai mult în cadrul pichetelor de grăniceri, care sunt instituții de stat cu regim special, întreținute de toți contribuabilii.

 4. Chemăm Guvernul Republicii Moldova și autoritățile locale să facă o evaluare obiectivă și să elimine din spațiul public monumentele, muzeele și memorialele minciunoase, venite din cadrul vechi al ideologiei bolșevice și care mai țintesc în istoria și tradițiile poporului nostru. În același timp, noi respectăm convențiile internaționale privind ostașii străini căzuți pe un anumit teritoriu și nu suntem împotriva cimitirelor, monumentelor și altor forme de comemorare a acestora. Solicităm Guvernului să identifice sursele financiare pentru înălțarea în Piața Marii Adunări Naționale a Monumentului Eroilor și Martirilor Neamului, care să reprezinte memoria eroilor luptători antisovietici, a celor care au apărat independența Republicii Moldova, precum și a Victimelor regimului totalitar comunist.

 5. Ne adresăm către Parlament să adopte Legea interdicției simbolurilor comuniste și celor totalitare pe teritoriul Republicii Moldova. De interzis promovarea falselor valori ale statului sovietic inexistent, de la care ne-am desprins cu sacrificiul generațiilor de luptători. De exclus din discursurile publice și mass media poveștile sovietice cu ”eroi” și ”nemți”, precum și alte mituri inventate prin birourile propagandistice bolșevice, care mai spală creierii cetățenilor Republicii Moldova. Consiliul Coordonator al Audiovizualului urmează să dea apreciere canalelor străine din spațiul nostru public, care mai seamănă minciuna directă sau ascunsă prin diversele lor transmisiuni.

 6. Să fie trași la răspundere conform legii persoanele care au vandalizat Piatra Comemorativă din Piața Marii Adunări Naționale.

 7. Prin prezenta, declarăm instituirea Mișcării Naționale ”Memoria Neamului”. Chemăm populația care ține la acest pământ și la tradițiile de neam să susțină prezenta declarație și să adere la Mișcare, spre a glorifica faptele înaintașilor noștri și a promova valorile naționale moștenite. Anume acum și în așa mod se va decide viitorul nostru și al generațiilor care urmează.

 8. Apelăm la mediile de informare să abordeze continuu, în profunzime și în corespundere cu normele deontologice, problemele expuse în prezenta declaratie.

 

Aflându-ne în cadrul sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2012, Vă urăm, stimați concetățeni, noi împliniri, sănătate și noroc!

LA MULȚI ANI!

26 decembrie 2011

Semnatari:

Alexandru MOŞANU, academician, eminent istoric și om politic, profesor universitar;

Andrei EŞANU, academician, Membru de Onoare al Academiei Române;

Nicolae DABIJA, scriitor-academician, Președintele Forului Democrat al Românilor din R. Moldova;

Mihai CIMPOI, scriitor-academician;

Valeriu MATEI, scriitor-academician;

Gheorghe NEGRU, doctor in istorie, profesor, Președintele Asociației Istoricilor;

Arcadie SUCEVEANU, scriitor, Președintele Uniunii Scriitorilor;

Sergiu CHIRCĂ, academician, profesor universitar, Membru de Onoare al Academiei Române;

Gheorghe GHIDIRIM, medic-academician;

Ion NEGREI, doctor in istorie, profesor, Președinte al Mișcării Civice 1812;

Anatol PETRENCU, doctor habilitat in istorie, profesor universitar, Directorul Institutului de Istorie Socială ”Pro-Memoria”;

Ion BUGA, doctor habilitat în istorie, profesor universitar;

Ion VARTA, doctor în istorie, Institutul de Istorie, Stat și Drept al al A.Ș.M.;

Mihai TAȘCĂ, doctor în drept, Institutul de Istorie, Stat și Drept al A.Ș.M.;

Ion Șișcanu, doctor habilitat in istorie, profesor universitar, Rectorul Universității din Cahul;

Valentina STURZA, deținut politic în URSS, deportată de regimul sovietic în 1941 și 1950, Președintele Asociației Deportaților și Deținuților Politici;

Gheorghe MÂRZENCU, publicist și istoric, copreședinte al Asociației Memoria Victimelor Regimului Totalitar Comunist;

Mihail ȚÂRDEA, deportat în 1941 de autoritățile sovietice, s. Tătărești, Strășeni;

Vasile GHIAUR, inginer, născut în deportare, în reg. Tiumen, Federația Rusă;

Ion PĂDURE, profesor, deportat în 1949;

Alexandru ȘOLTOIANU, luptător antisovietic, deținut politic în URSS;

Tudor BASARABEANU, disident, luptător antisovietic în URSS;

Petru CIOBANU, Președintele Asociației Veteranilor de Război ai Armatei Române;

Anatol CARAMAN, Președintele Asociației Veteranilor de Război 1992 Tiras-Tighina;

Vasile IOVU, Artist al Poporului,

Petre NEAMȚU, Artist al Poporului, director artistic al Ansamblului de Muzică Populară ”Flueraș”;

Maria MOCANU, interpretă, Artist al Poporului;

Elena POSTICĂ, doctor în istorie, director adjunct al Muzeului Național de Arheologie și Istorie;

Petru BOGATU, publicist, profesor, Președintele Uniunii Jurnaliștilor;

Alexe RĂU, doctor în filozofie, Drectorul Bibliotecii Naționale;

Vasile Bahnaru, doctor habilitat în filologie, directorul Institutului de Filologie al A.Ș.M.

Val Butnaru, publicist, scriitor, director general Union Media Group;

Valentina Butnaru, ziaristă, profesor, președintele Societății Limba Noastră cea Română

Loading Facebook Comments ...

8 Comments

Add a Comment
 1. Ma adresez, Grupului fondator al acestui Memorandum,cu cererea de aderare ca membru potential la acest Memorandum,fiind un sustinator al acestei idei cu mult inaintea constituirii lui de facto.Actualmente,resident in Belgia – Bruxel,originar din jud.Cahul c.Branza am lansat un concurs printre cunoscutii mei de aici;sculptori arhitecti si pictori,pentru monumentele adevaratilor Eroi cazuti pe campurile de onoare si ai celor ceau suferit in urma odioaselor dictaturi.

  Cu mult respect si toate consideratiile – Grigore VULPE,
  Presedinte al Asociatiei”BASARABIA – BRUXEL”

  la multi ANI ,TUTUROR cu PACE,cu SANATATE si mult NOROC

 2. Bravo, sustinem!
  Dar nu prea vad tineri printre cei care au semnat. Care-i PROBLEMA? Or, oare, nu avem nevoie de ei?

 3. fARAONII DIN RUSIA, sunt pe cale sa fie rasturnati de la putere…

  FARAONII lor si faraonii nostri. Care-i diferenta?
  1) FARAONII lor se considera MAI MARI decait ai nostri; FARAONII LOR sunt FARAONII faraonilor nostri.

  Deci, daca, FARAONII LOR vor fi decapitati, atunci FARAONII nostri isi vor pierde total echilibrul si vor cadea si ei.

  ASA CA, Doamne ajuta, SA CADA cat mai repede FARAONII LOR!

  http://svpressa.ru/society/article/51462/

  Александр Невзоров: «2011 год — начало полного развала России»

  А.Невзоров: Путина поразил грибок фараонства
  Кто-то внушил премьеру, что он – король папуасов

 4. Consider binevenit de a se mai adăuga un punct în declaraţia „Memoriei neamului” ce ar cere imediat adoptarea unui aricol. în Codul Penal sau cel puţin în Codul Administrativ al Republicii Moldova ce ar prevedea pedepsirea cu ani de puşcărie sau cel puţin cu o amendă negarea holocaustului săvîrşit de autorităţile sovietice de ocupaţie împotriva cetăţenilor de pe teritoriile româneşti ocupate de URSS în 1940,cît şi contra cetăţenilor băştinaşi din stînga Nistrului (fară deosebire de origine etnică), similare cu cele existente contra negării holocaustului săvârşit contra evreilor în Israel, peste Prut şi în alte state europene.

  Prof.de istorie Anatol Marin

 5. Poate cineva sa ne spuna, de ce a demisionat Vlad Lupan de pe listele PL-ului?

 6. In copilarie am fost foarte apropiat de bunicii din partea mamei mele. Bunicul era nascut in 1903 iar bunica in 1906. Stiti cat de mult le plac copiilor sa asculte istoriile traite de bunicii lor iar eu nu faceam exceptie. In particular imi aduc aminte despre cele povestite de bunici, intamplari din timpul razboiului, deseori povesteau cu lacrimi in ochi si multumeau lui Dumnezeu ca sunt inca in viata, caci multi din neamul nostru s-au prapadit in timpul acela, cei mai multi pe frontul de est, deci contrar unor opinii dusmanoase, neamul nostru a pierdut multi fii si fiice pentru redobandirea teritoriilor din est invadatate de bolsevici. Imi povesteau bunicii ca in timpul razboiului au trecut prin satul lor si germani si rusi. Nu i-au iubit pe germani dar acestia dadeau ciocolata la copii si faceau schimb de mancare cu satenii, inca mai pastrau cateva cutii de conserva primite in schimb pentru branza sau cartofii dati nemtilor.
  Cat despre ”eliberatorii sovietici” la trecerea lor satul devenea pustiu, stiti voi de ce. Multi dintre cei care n-aveau norocul sa se ascunda bine nu au mai fost vazuti niciodata. Elev fiind in primii ani la scoala din sat, am avut norocul sa avem o invatatoare de exceptie. De cateva ori a invitat veterani din sat, oameni care au luptat in razboi, care ne-au povestit cu emotie despre razboi…. ei si cei ca ei care au pierit in razboi sunt eroii nostri.
  Sa ne cinstim eroi nostri si nu dusmanii. Imi pare rau sa spun dar in sat la noi cuvantul ”rus” era sinonim cu ”dusmnan”. Atunci pe cine cinstim noi?

 7. Fiind miscare nationala, cred ca trebuie extinsa la intreaga natiune romaneasca, pentru a nu ramane doar o miscare nationala, mai ales ca genocidul impotriva populatiei romanesti comis de sovietici nu s-a limitat doar la actualul teritoriu al Basarabiei ci a fost si in Tinutul Hertei si Bucovina de Nord.
  – Reamintesc ca miscarea poate fi completata si cu construirea asa numitului Memorial al Patimilor Romanesti (http://memorialromanesc.org) care deja a fost aprobat ca document politic in Senatul Romaniei prin prezentarea sa de catre presedintele Comisiei de politica externa a Senatului, Titus Corlatean.
  Parintele Staret Melchisedc al Manastirii Putna a acceptat ridicarea acestui monument pe teritoriul Manastirii, loc simbolic de intersectie a spatiilor bucovinean si basarabean, locul in care se odihneste Stefan cel Mare.
  – De aseemeni, deputatul basarabean Tudor Pantiru a propus si a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, „Legea privind instituirea Zilei Nationale in memoria victimelor genocidului sovietic impotriva romanilor din Tinutul Hertei, Bucovina de Nord si din Basarbia care a avut loc ca urmare a ocuparii acestor teritorii ale Romaniei”.
  Conform Legii, Ziua de 1 Aprilie devine Zi Nationala de cinstire a memoriei romanilor victime ale masacrelor, deportarilor, foametei si altor forme de represiune organizate de ocupantii sovietici.
  – Pe blogul „Diaspora si Reintregirea” (http://mipopescu.wordpress.com) este propusa demararea unei actiuni a societatii romanesti pentru internationalizarea genocidului comis impotriva poporului roman in urma ocuparii Tinutului Hertei, Basarabiei si Bucovinei de Nord de catre URSS.

  Toate aceste initiative, completate cu monumentul propus de la Chisinau, trebuie sa ajunga in faza de realizare, iar Miscarea Nationala „Memoria Neamului” poate si trebuie sa preia aceasta sarcina prin coagularea intregului potential al romanilor de pretutindeni, din sfera civica si politica.

  Indiferent daca sunt acceptat pe lista fondatorilor si semnatarilor acestei miscari, eu ma consider cu trup si suflet alaturi de scopurile sale si, in consecinta, semnatar virtual.

  Mircea Popescu
  California
  30 decembrie 2011

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *