PNL cere drepturi politice și pentru cetățenii RM din zona nistreană (video-conf.presă)

Astazi, marți, PNL a oferit o conferinta de presa cu tema

”Cerem încetarea încălcării drepturilor politice ale cetatenilor Republicii Moldova din teritoriul nistrean, ocupat de Rusia”

Declarație a Partidului Național Liberal

1. ”NU VOR ÎNDRĂZNI” SĂ RECUNOASCĂ PARTEA DREPT ”A NOASTRĂ?”

Partidul Național Liberal sprijină solicitarea legală a cetățenilor Republicii Moldova, care locuiesc în Municipiul Tighina (Bender) și în orașul Dubăsari (stînga Nistrului), pe care o adresează Comisiei Electorale Centrale în legătură cu ignorarea dreptului cetățeanului de a alege și de a fi ales, garantat de Constituție. Pe parcursul a 20 de ani, după ocuparea zonei nistrene de către trupele Federației Ruse, acolo nu au loc alegeri pentru organele puterii locale, adică nu se aleg nici primari, nici consilieri. Cu toate că sistemul de evidență și documentare a populației al structurilor afacerilor interne ale Republicii Moldova dispune de întreg registrul cetățenilor domiciliați în această zonă, adică al alegătorilor. De asemenea, există fragmente ale teritoriilor acestor zone care nu sînt ocupate de regimul autoproclamatei ”rmn”, ceea ce înseamnă că exact acolo pot și trebuie amplasate, în condiții de securitate, comisiile electorale de circumscripție, formate de CEC.

Astfel, pentru organizarea în Municipiul Tighina și în orașul Dubăsari а alegerilor locale există și dreptul legal, și posibilitatea tehnică. De ce, în acest caz, alegerile nu au loc? Oare nu pentru că actuala conducere a republicii încă nu a început să privească zona nistreană ca ceva inalienabil în raport cu teritoriul de bază al republicii? Irită că, dacă în cazul lui Voronin e totul absolut clar – deoarece el și-a creat, de la bun început, partidul cu orientarea spre «coloana a cincea», electoratul prorus, și, în perioada hegemoniei PCRM, nici nu putea fi vorba de vreo luptă adevărată pentru dreptul Moldovei asupra zonei nistrene ocupate, – domnul Filat și domnul Lupu s-au poziționat parcă în altă calitate, dar, și în prezent, zona nistreană continuă a fi considerată ”a noastră” doar declarativ și fictiv, rămînînd, de facto, aceeași ca și sub președinția trădătorului comunist.

2. FAPTE INCOMPATIBILE CU SUVERANITATEA

Est naiv să ne întrebăm de ce Moldova nu cutează să desfășoare alegeri în această parte a teritoriului statului său, în timp ce Președintele interimar al statului aleargă, fără știrea societății, să se propună stăpînilor de la Kremlin, iar premierul a coborît pînă la îmbrățișări cu dictatorul separatist. Oare aceste fapte, incompatibile cu suveranitatea, nu ne demonstrează, cu o claritate maximă, că statul nostru, în persoana liderilor săi, continuă să aibă mentalitate de vasal? De ce să ne mai mirăm că Rusia se poartă cu Moldova ca și cu un vasal? Dacă pentru Georgia și Țările Baltice, de exemplu, Uniunea Sovietică este deja răposată, pentru Moldova, din păcate, e încă vie. Asta va fi atîta timp cît există relațiile de vasalitate ce erau în URSS între Rusia, ca metropolă, și coloniile ei, printre ele fiind și statul nostru.

3. FILAT TREBUIE SĂ FIE DEMIS, IAR VORONIN SĂ COMPARĂ ÎN FAȚA TRIBUNALULUI

Pornind de la răbdarea care se epuizează în fața acestei rușini, PNL îi invită pe cei mai buni reprezentanți ai națiunii romîne din cel de-al doilea stat românesc să participe la constituirea «Tribunalului anticomunist», cu menirea să rezolve problema privării de legitimitate a PCRM și să conducă la încetarea prezenței acestui partid în Parlament, iar, alături de acest partid, să fie demascate toate persoanele și formațiunile ce s-au manifestat ca trădătoare ale intereselor naționale în folosul intereselor țării-ocupant, Federația Rusă, adică a celor care pot fi ”echivalate comuniștilor”, deoarece rădăcina istorică a acestei probleme – comunismul sovietic – nu e altceva decît un proiect imperial camuflat al Rusiei.

PNL va trimite președintelui PL, Mihai Ghimpu, și președintelui PPCD, Victor Ciobanu, invitația oficială de a uni eforturile partidelor noastre în lupta împotriva ocupației ruse. Mai exact – să mergem la alegeri în Municipiul Tighina și în stînga Nistrului cu o listă comună de candidați, precum și să fie cofondatori ai ”Tribunalului anticomunist”.

În timpul cel mai apropiat, cu sprijinul PNL, cetățeni ai Republicii Moldova ­– victime ale represiunilor politice ale regimului separatist – vor perfecta o chemare în judecată a premierului Vladimir Filat, cerîndu-i demisia și compensare morală în legătură cu exprimarea publică liderului separatist Igor Smirnov a semnelor de respect și de recunoștință, în condițiile în care acesta este un uzurpator al statului Republica Moldova și e declarat, de multă vreme, de către organele competente ale acesteia, vinovat de crime extrem de grave, fiind un dușman evident al patriei noastre și una dintre persoanele cele mai vinovate de faptul ocupării Moldovei de către trupele unui stat străin.

Chișinău, 10 mai 2011

Către Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

de la Partidului Național Liberal

S E S I Z A R E

În cadrul activității desfășurate, în diferite perioade, de Promo-LEX (2009) și de alte organizații, care monitorizează procesele democratice din Republica Moldova, s-au constatat grave încălcări ale convențiilor internaționale în privința alegerilor și ale Convenției despre autoadministrarea municipală prin faptul că, în întreaga perioadă de după proclamarea independenței Republicii Moldova, nu a fost organizat nici un scrutin local în orașul Dubăsari și în Municipiul Bender/Tighina, ale căror teritorii sînt ocupate efectiv de regimul autoproclamatei ”rmn”, sprijinite de contingentul militar al Federației Ruse.

Cu toate acestea, nu întreg teritoriul unităților administrative respective se află sub controlul regimului separatist. Acolo există și, ca atare, funcționează organe ale puterii judecătorești și executive, precum și birouri de evidență a pașapoartelor acționînd în numele Republicii Moldova, alte instituții. În aceste raioane locuiesc și au viză de reședință destul de multe persoane care dețin cetățenia Republiii Moldova și Registrul cu datele din actele lor de identitate sînt accesibile structurilor afacerilor interne ale Republicii Moldova – adică CEC are, practic, posibilitatea să organizeze în orașul Dubăsari și în Municipiul Bender/Tighina  un proces electoral pentru alegerea primarilor și a consilierilor pe 5 iunie 2011.

Solicităm:

Să examinați, în termenul prevăzut de legislația actuală sesizarea noastră în legătură cu cele expuse mai sus și să emiteți decizia privind deschiderea, în cadrul acestei campanii electorale, în orașele Dubăsari și Bender/Tighina (ținîndu/se cont de specificul situației din aceste zone), a comisiilor electorale și a secțiilor de votare pentru alegerea primarilor și a consiliilor municipale ale Republicii Moldova.

Vitalia Pavlicenco, președintele Partidului Național Liberal

Către Mihai Ghimpu, preşedintele Partidului Liberal

A P E L

din partea Partidului Naţional Liberal

Stimate domnule preşedinte,

Pornind de la viziunile similare ale partidelor noastre asupra rolului tragic pentru statul nostru al prezenţei militare a Federaţiei Ruse în Transnistria, echipa noastră vă propune, ca preşedinte al Partidului Liberal, să examinaţi posibilitatea aderării echipei, pe care o conduceţi, la iniţiativa orientată spre subminarea influenţei ruse în Republica Moldova, a cărei esenţă este expusă în continuare.

În cadrul activităţii desfăşurate, în diferite perioade, de Promo-LEX (2009) şi de alte organizaţii, care monitorizează procesele democratice din Republica Moldova, au fost constatate grave încălcări ale convenţiilor internaţionale în privinţa alegerilor şi ale convenţiei despre autoadministrarea municipală prin faptul că, în întreaga perioadă de după proclamarea independenţei Republicii Moldova, nu a fost organizat nici un scrutin local în oraşul Dubăsari şi în municipiul Bender/Tighina, ale căror teritorii sînt ocupate efectiv de regimul autoproclamat al autoproclamatei ”rmn”, sprijinite de contingentul militar al Federaţiei Ruse.

Cu toate acestea, nu întreg teritoriul acestor raioane se află sub controlul regimului separatist. În aceste raioane, există şi, ca atare, funcţionează organe ale puterii judecătoreşti şi executive, precum şi birouri de evidenţă a paşapoartelor acţionînd în numele Republicii Moldova, alte instituţii. În aceste raioane locuiesc şi au viză de reşedinţă destul de multe persoane care deţin cetăţenia Republiii Moldova şi registrul cu datele din actele lor de identitate sînt accesibile structurilor afacerilor interne ale Republicii Moldova – adică CEC are, practic, posibilitatea să organizeze în oraşul Dubăsari şi în municipiul Bender/Tighina un proces electoral pentru alegerea primarilor şi a consilierilor pe 5 iunie 2011.

Vă propunem ca, împreună cu Partidul Naţional Liberal şi cu Partidul Popular Creştin Democrat (dacă va răspunde conducerea acesteia solicitării noastre), să solicităm Comisiei Electorale Centrale includerea teritoriilor nominalizate mai sus în lista celor cuprinse de alegerile din anul 2011, să obţinem rezolvarea pozitivă a acestei chestiuni (inclusiv prin instanţa de judecată), iar după aceasta să formăm, împreună cu PPCD, o listă a candidaţilor pentru funcţiile de primari şi consilieri în oraşul Dubăsari şi în municipiul Bender.

Ce scopuri urmărim prin aceste acţiuni? Dacă ne va reuşi să desfăşurăm aceste alegeri, majoritatea persoanelor avînd viziunile noastre (de la PL, PPCD şi PNL) în conducerea consiliilor respective, aceşti oameni, potrivit drepturilor pe care le vor dobîndi în baza Convenţiei internaţionale privind autoadministrarea municipală, vor putea începe, la nivelul lor, să întreprindă paşi diplomatici pentru dezavuarea influenţei ruseşti şi accelerarea retragerii trupelor ruseşti din Transnistria, pe care nu o putem aştepta nicicînd ”de sus”, de la Vladimir Filat sau Marian Lupu, care cochetează în mod criminal cu Moscova.

În plus, punerea în dezbatere publică a faptului acestei încălcări, ca şi a nedesfăşurării, pe parcursul a 20 de ani şi pînă în prezent, a alegerilor pentru organele oficiale ale puterii Republicii Moldova pe teritoriile raioanelor din zona nistreană, va dezavua, în faţa opiniei publice, conducerea PLDM, PDM şi PCRM, ca partide care, aflate la putere, au promovat şi mai promovează interesele unui stat străin, ale unui stat-ocupant, ale Federaţiei Ruse, în detrimentul intereselor naţionale ale Moldovei.

Sperăm în înţelegere din partea Dvs. şi aşteptăm sprijin în lupta comună.

Vitalia Pavlicenco, preşedintele Partidului Naţional Liberal

Chişinău, 10 mai 2011

Către Victor Ciobanu,

preşedintele Partidului Popular Creştin Democrat

A P E L

din partea Partidului Naţional Liberal

Stimate domnule preşedinte,

Pornind de la viziunile similare ale partidelor noastre asupra rolului tragic pentru statul nostru al prezenţei militare a Federaţiei Ruse în Transnistria, echipa noastră vă propune, ca preşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, să examinaţi posibilitatea aderării echipei, pe care o conduceţi, la iniţiativa orientată spre subminarea influenţei ruse în Republica Moldova, a cărei esenţă este expusă în continuare.

În cadrul activităţii desfăşurate, în diferite perioade, de Promo-LEX (2009) şi de alte organizaţii, care monitorizează procesele democratice din Republica Moldova, au fost constatate grave încălcări ale convenţiilor internaţionale în privinţa alegerilor şi ale convenţiei despre autoadministrarea municipală prin faptul că, în întreaga perioadă de după proclamarea independenţei Republicii Moldova, nu a fost organizat nici un scrutin local în oraşul Dubăsari şi în municipiul Bender/Tighina, ale căror teritorii sînt ocupate efectiv de regimul autoproclamat al autoproclamatei ”rmn”, sprijinite de contingentul militar al Federaţiei Ruse.

Cu toate acestea, nu întreg teritoriul acestor raioane se află sub controlul regimului separatist. În aceste raioane, există şi, ca atare, funcţionează organe ale puterii judecătoreşti şi executive, precum şi birouri de evidenţă a paşapoartelor acţionînd în numele Republicii Moldova, alte instituţii. În aceste raioane locuiesc şi au viză de reşedinţă destul de multe persoane care deţin cetăţenia Republicii Moldova şi registrul cu datele din actele lor de identitate sînt accesibile structurilor afacerilor interne ale Republicii Moldova – adică CEC are, practic, posibilitatea să organizeze în oraşul Dubăsari şi în municipiul Bender/Tighina un proces electoral pentru alegerea primarilor şi a consilierilor pe 5 iunie 2011.

Vă propunem ca, împreună cu Partidul Naţional Liberal şi cu Partidul Liberal (dacă va răspunde conducerea acesteia solicitării noastre), să solicităm Comisiei Electorale Centrale includerea teritoriilor nominalizate mai sus în lista celor cuprinse de alegerile din anul 2011, să obţinem rezolvarea pozitivă a acestei chestiuni (inclusiv prin instanţa de judecată), iar după aceasta să formăm, împreună cu PL, o listă a candidaţilor pentru funcţiile de primari şi consilieri în oraşul Dubăsari şi în municipiul Bender.

Ce scopuri urmărim prin aceste acţiuni? Dacă ne va reuşi să desfăşurăm aceste alegeri, majoritatea persoanelor avînd viziunile noastre (de la PL, PPCD şi PNL) în conducerea consiliilor respective, aceşti oameni, potrivit drepturilor pe care le vor dobîndi în baza Convenţiei internaţionale privind autoadministrarea municipală, vor putea începe, la nivelul lor, să întreprindă paşi diplomatici pentru dezavuarea influenţei ruseşti şi accelerarea retragerii trupelor ruseşti din Transnistria, pe care nu o putem aştepta nicicînd ”de sus”, de la Vladimir Filat sau Marian Lupu, care cochetează în mod criminal cu Moscova.

În plus, punerea în dezbatere publică a faptului acestei încălcări, ca şi a nedesfăşurării, pe parcursul a 20 de ani şi pînă în prezent, a alegerilor pentru organele oficiale ale puterii Republicii Moldova pe teritoriile raioanelor din zona nistreană, va dezavua, în faţa opiniei publice, conducerea PLDM, PDM şi PCRM, ca partide care, aflate la putere, au promovat şi mai promovează interesele unui stat străin, ale unui stat-ocupant, ale Federaţiei Ruse, în detrimentul intereselor naţionale ale Moldovei.

Sperăm în înţelegere din partea Dvs. şi aşteptăm sprijin în lupta comună.

Vitalia Pavlicenco, preşedintele Partidului Naţional Liberal

Chişinău, 10 mai 2011



 

Loading Facebook Comments ...

3 Comments

Add a Comment
 1. … UN 9 MAI FERICIT DE ZIUA … „VICTORIEI” ANTI-FASCISTE SI ANTI-NAZISTE ? SA PRIVIM CU ATENTIE LA GLORIOASA SI „ELIBERATOAREA” ARMATA SOVIETICA IN MARI TANDRETURI CU ARMATA GERMANIEI NAZISTE IN 1939 LA CASAPIREA SALBATICA A POLONIEI … SI TOVARASUL CHIRTOACA DEFILEAZA CA GUGUMANUL CU O PANGLICA MARE SI DOLOFANA PE PIEPT A NOSTALGICILOR EREI SOVIETICE ? IATA „ELIBERAREA ” POLONIEI DE EST DE CATRE ARMATELE MOSCOVEI IMPERIALE : http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/12/30/fratia-de-arme-sovieto-nazista-parade-militare-comune-sovieto-naziste-in-polonia-cotropita/

 2. Off Topic (scuzati deranjul, doamna Pavlicenco)

  Daca este cineva interesat, pe parcursul acestei saptamani, in Iasi, ca in fiecare an, are loc un festival studentesc important (concerte, activitati culturale, sportive, seara teatrului basarabean, proiectii de filme etc.). Sunteti bineveniti 😀

  http://festudis.ccsiasi.ro/

 3. Mai adaug un eveniment care are loc in Iasi intre 11-15 mai: Festivalul International de carte LIBREX:

  http://reteaualiterara.ning.com/xn/detail/1971741:Event:722929?xg_source=activity

  Consider ca e foarte util sa promovam prin astfel de activitati apropierea celor doua maluri ale Prutului, iar distanta mica dintre Iasi si Chisinau este cu siguranta un avantaj. Mai ramane problema vizelor…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *