Conferința de presă și Declarația Consiliului Unirii

Parlamentul Republicii Moldova, exprimînd voinţa Mişcării Democratice de Eliberare Naţională a românilor de la est de Prut, a proclamat, pe 27 august 1991, Independenţa, dorind, în acest fel, să scuture jugul colonial ruso-sovietic şi să deschidă calea spre reîntregirea neamului românesc. Anii ce s-au scurs după proclamarea Independenţei, au demonstrat, însă, că noul stat nu numai că nu-şi realizează obiectivele fixate în Actul din 27 August 1991, ci se îndepărtează de acestea.

Federaţia Rusă nu ne recunoaşte, de fapt, Suveranitatea şi Independenţa. Ea a creat, pe teritoriul RepubliciiMoldova, o enclavă separatistă, pe care o apără cu forţele sale armate de ocupaţie. Rusia consideră că acest pămînt face parte din „lumea rusă”, adică din sfera sa de dominaţie. Rusia sprijină, prin toate mijloacele, forţele şovine din interiorul Republicii Moldova şi încurajează trădătorii infiltraţi în Mişcarea de Eliberare Naţională la sfîrşitul anilor ’80 – începutul anilor 90 ai secolului al XX-lea. Denaturîndu-ne istoria naţională, forţele neoimperiale continuă politica regimului totalitar comunist de a ne impune o identitate falsă.

Înfrîngerea suferită de guvernarea democratică de la Chişinău în războiul din 1992, declanşat de Kremlin împotriva integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, a schimbat raportul de forţe în societatea moldovenească în favoarea forţelor proimpeiale, rusofile, antiindependentiste şi antiromâneşti. Acestea blochează cursul strategic stabilit de RepublicaMoldovaprin Declaraţia de Independenţă. In asemenea situaţie, Consiliul Unirii consideră că salvarea identităţii naţionale, a limbii şi a culturii noastre româneşti poate fi asigurată doar prin reunirea RepubliciiMoldovacu România.

De douăzeci de ani RepublicaMoldovase zbate între Est şi Vest, căutîndu-şi identitatea naţională, ideea naţională, calea şi modelul de dezvoltare. Temelia politico-juridică, pusă la baza statului prin Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991, nu a fost consolidată din cauza guvernărilor antireformatoare, antieuropene, antinaţionale şi românofobe, ce au dominat societatea timp de circa un deceniu şi jumătate. Guvernele democratice, care vin greu la Putere, se dovedesc fragile, incapabile să fortifice fundamentul statului. Guvernările vădit proruseşti au creat regimuri autoritare, dictatoriale, iar anii 1991-93,1998-1999 şi 2009-2012, cu forţe democratice Ia Putere, au fost marcaţi de tensiuni geopolitice, agravate de ingerinţa directă sau indirectă a cercurilor imperiale de la Kremlin, care nu doresc apropierea celui de-al doilea stat românesc de România. Adevărata Istorie a Românilor este mereu atacată şi nu-şi mai găseşte locul în sistemul educaţional.

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a consemnat că, fără consultarea populaţiei din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herta, ocupate prin forţă la 28 iunie 1940, precum şi a celei din R.A.S.S. Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al U.R.S.S., încălcînd chiar prerogativele sale constituţionale, a adoptat, la 2 august 1940, “Legea U.R.S.S. cu privire la formarea R.S.S. Moldoveneşti unionale”, iar Prezidiul său a emis, la 4 noiembrie 1940, “Decretul cu privire la stabilirea graniţei între R.S.S.Ucraineană şi R.S.S.Moldoveneasca”, acte normative prin care s-a încercat, în absenţa oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii şi apartenenţa noii republici la U.R.S.S.

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a luat act de faptul că, în declaraţiile lor, Parlamentele multor state au considerat înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul U.R.S.S. şi Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi au cerut lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat şi de Conferinţa internaţionala „Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele sale pentru Basarabia”, prin Declaraţia de la Chişinău, adoptată la 28 iunie 1991.

Pornind de la aceste adevăruri, noi, cei care constituim Consiliul Unirii, considerăm că a sosit momentul să declarăm deschis că nu mai dorim să existăm în această nedreptate istorică, de aceea cerem recunoaşterea de către politicienii de pe ambele maluri ale Prutului a dreptului românilor de a fi din nou împreună. Starea în care ne aflăm nu poate dura la infinit.

Consiliul Unirii este o organizaţie de larg consens naţional, care îşi propune să continue efortul Consiliului Naţional al Unirii, fondat la 1 decembrie 1991, ca act de voinţă al unui grup de parlamentari de la Chişinău şi Bucureşti, şi care se declară deschis persoanelor fizice, partidelor politice, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor entităţi ale societăţii din întreg spaţiul românesc de pe ambele maluri ale Prutului, precum şi din comunităţile româneşti existente în toată lumea. Consiliul Unirii va promova ideea unităţii naţionale româneşti şi va depune eforturi pentru a convinge guvernanţii de la Chişinău, de la Bucureşti şi factorii politici decidenţi din Vest că această unitate românească înglobează şi interesele strategice ale lumii euroatlantice.

Anul 2012 este un an simbolic – se împlinesc 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Noi, cei care pledăm pentru revenirea teritoriilor istorice româneşti la Patria-mamă România, vrem să le redăm conaţionalilor încrederea că viaţa lor, împreună cu fraţii români, va fi una bună, sigură, iar copiii lor vor avea un viitor demn.

Unirea trebuie să fie opera noastră, în baza voinţei românilor şi a Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, care ne spune univoc: „REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.”

Chişinău, 29 februarie 2012

În continuare lista persoanelor care au semnat pentru formarea Consiliului Unirii:

S E M N E A Z Ă:

Mircea Druc, membru-fondator şi preşedintele CNU-CNR (Chişinău-Bucureşti 1991- 1992), fondat la 1 decembrie 1991, ca act de voinţă a unui grup de parlamentari de la Chişinău şi Bucureşti

Ilie Ilascu, ex-deputat îin Parlamentele de la Chişinău şi Bucureşti, ex-deţiniut al regimului separatist de la Tiraspol

Ştefan Maimescu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, preşedintele Asociaţiei socio-culturale ”Maluri de Prut” din Italia, Republica Moldova

Vladimir Beşleagă, ex-deputat, membru al Uniunii Scriitorilor, membru-fondator al Consiliului Naţional al Unirii-1991, Republica Moldova

Ion Mărgineanu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Lidia Dicusar, ex-deputat,  membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Marin Beleuţă, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Valentin Dolganiuc, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Vasile Sajin, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Ion Madan, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Tudor Negru, ex-deputat,  doctor în drept, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Ion Munteanu, doctor în filozofie, ex-deputat, membru-fondator al Consiliului Naţional al Unirii-         1991, Republica Moldova

Gheorghe Slabu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Mihai Patraş, doctor în economie, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Mihai Druţă, ex-deputat, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Ion Tănase, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, Republica Moldova

Alexandra Raiu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Mihai Dimitriu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Nicolae Misail, ex-deputat, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Valentin Mîndîcanu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, Republica Moldova

Anatol Caraman, Sergiu Tătaru, AVR-1992 ”Tiras-Tighina”, Republica Moldova

Vitalia Pavlicenco, ex-deputat, preşedinte, Anatolie Revenco, medic, vicepreşedinte, Alexandra Can, vicepreşedinte, ex-ministru, Iuri-Apostol Andrei, ex-deputat, Partidul Naţional Liberal, Republica Moldova

Alexandru Moşanu, membru de onoare al Academiei Române, preşedintele Parlamentului care a proclamat Independenţa, redactor-şef-fondator al revistei de istorie şi cultură ”Destin Românesc”, Republica Moldova

Valeriu Ciubotaru, preşedinte, Partidul Naţional Român, Republica Moldova

Mircea Rusu, ex-deputat, preşedintele Asociaţiei ”Libera iniţiativă”, Republica Moldova

Eugen Mihalache, vicepreşedinte, Partidul Poporului-Dan Diaconescu, România

Mircea Popescu, Consilier Onorific al Preşedintelui Comisiei de Politică Externă a Senatului României, fost presedinte al Consiliului Mondial Român, SUA

Constantin Tanase, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii ‘91, membru al Asociaţiei “Parlamentul ‘90”, Republica Moldova

Val Butnaru, publicist, scriitor, director al portalului www.union.md, Republica Moldova

Valentina Butnaru, publicistă, preşedintele Societatii ”Limba Noastră cea Română”, Republica Moldova

Sergiu Laşcu, preşedintele Mişcării Naţional-Creştine, Republica Moldova

Gheorghe Viţă, preşedintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, Republica Moldova

Palade Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Republica Moldova

Anton Moraru, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Republica Moldova

Alexei Paluţa, preşedintele Asociaţiei ”Tighina”, România

Dumitru Ilinca, preşedintele Asociaţiei moldo-române ”Maluri de Prut”, Italia

Strîmbeanu Andrei, ex-deputat, membru al Uniunii Scriitorilor, Republica Moldova

Traian Vasilcău, scriitor, Republica Moldova

Anatol Vidraşcu, directorul grupului editorial ”Litera”, România-Republica Moldova

Bagiu Ovidiu Ilie, preşedintele ”Asociatiei ”FAPTE”, România

Iulia Deleu, directorul Fundaţiei ,,Dreptul şi Democraţia”, Republica Moldova

Mîndîcanu Virgil, profesor universitar, doctor habilitat, Republica Moldova

Sergiu Afanasiu, preşedintele Asociaţiei Ziariştilor Liberi, Republica Moldova

Ludmila Bolboceanu, preşedintele ”Mişcării femeilor din Moldova pentru combaterea Sărăciei”, Republica Moldova

Alexandru David, preşedintele Comunităţii regilioase ,,Filiala Floreni a Frăţiei ortodoxe Române”, Republica Moldova

Tatiana Balacci, preşedintele Asociaţiei ”Realitate şi Adevăr”, Republica Moldova

Dan Ioan Mariuţa, preşedintele Asociaţiei ”Realitate şi Adevăr”, Alba Iulia, România

Mihai Ciubotaru, preşedintele ”Societăţii scriitorilor români din Basarabia”, Republica Moldova

Eugenia Duca, preşedintele ”Asociaţiei femeilor de afaceri”, Republica Moldova

Vlad Ciorici, preşedinte, Gheorghe Mârzencu, membru ai Asociaţiei obşteşti ”Memoria victimelor regimului totalitar comunist”, Republica Moldova

Maxian Gheorghe, ”Asociaţia oamenilor de ştiinţă, cultura şi artă din Orhei”, Republica Moldova

Victor Zugravu, preşedintele Mişcării Populare ”Solidaritatea”, Republica Moldova

Ţurcanu Timotei, inginer, Republica Moldova

Ion Stafi, istoric, Republica Moldova

Oleg Brega, jurnalist, activist civic, Republica Moldova

Tărnă Nicolae, actor, musician, Republica Moldova

Sergiu Pîrgaru, Accent TV, Republica Moldova

Luminiţa Dumbrăveanu, Asociaţia ”Justice-Studio”, Republica Moldova

Bogdan Ţicală, reprezentantul Asociaţiei „Eternul Maramureş”, România

Tudor Ionescu, reprezentantul Asociaţiei „Noua Dreapta”, Bucureşti

Marian Clenciu, preşedintele ”Asociaţia culturală Pro Basarabia şi Bucovina”, România

Dacian Dumitrescu, ziarist independent, consilier de presa la „Asociaţia culturală PRO Basarabia si Bucovina”, www.probasarabiasibucovina.ro şi administrator al site-urilor www.romaniacarnavalului.com şi www.romaniataranoastra.eu, România

Ion Maldarescu, Revista „Vatra Noastră Românească”, România

Istrate Ioan Emilian, fotoreporter independent, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, România

Dembiţchi Mihai, pensionar MAI, Republica Moldova

Moisei Iurie, pensionar militar, Republica Moldova

Marin Anatol, profesor de istorie, Republica Moldova

Părintele Ioan Eșanu, Parohia Sfîntul Nicolae, Călărași, Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova

LISTA RĂMÎNE DESCHISĂ

Fiecare se poate înscrie expediind un e-mail pe adresa consiliulunirii@gmail.com sau la Adeziuni pe site-ul www.consiliul-unirii.ro

Loading Facebook Comments ...

73 Comments

Add a Comment
 1. Ma uit cu jale la aceasta lista. Cu exceptia catorva nume responsabile si sonore nimic demn de atentie. E o bataie de joc de ideea Unirii, ca si cum inadins cineva vrea sa banalizeze un ideal, cum s-a facut mai intai cu democratia, apoi cu ideea europeana.

 2. Pe timpuri erau destule doar voci de tipul acesta iar acum deja si liste tiparite nu-i fac pe securistii ststului sa ia masuri, ma mir pana unde vrem sa ajungem cu toleranta, ori poate noi cetatenii trebuie sa scrim petitie catre organele de resort…

 3. 29.02.2012

  Cei mai mulți moldoveni își văd viitorul în Uniunea Europeană. Vă tentează această perspectivă?

  Evgheni Șevciuk: Majoritatea transnistrenilor nu se consideră parte a Republicii Moldova.

  http://www.adevarul.ro/moldova/actualitate/INTERVIU_Evgheni_Sevciuk-liderul_regiunii_separatiste-_-Vrem_un_presedinte_legitim_la_Chisinau_0_654534952.html

 4. @Raul
  Intr-adevar, nici Voronin, nici Dodon, nici macar Putin nu dau atentie acestui eveniment … inca 🙂

  @Igor
  Mda, pe timpuri. Oare, unde-i KGB-ul nostru drag de alta data sa continue inalta opera de lichidare fizica a romanilor, sau sa-i duca in vagoane de vite in Siberia sa li se piarda urmele?

 5. Scrie igoras dupa cum tii menira. Scrie „gapoane”,scrie…Eu insa zic:UNIRE FRATI ROMANI!Sustin cu trup si suflet.Si material voi sustine cum va apare un cont bancar. Izbinda fratilor!!!

 6. Pt Raul din partea dlui Druc:

  Stimata doamna Vitalia Pavlicenco,

  Poate ca domnul Raul ma cunoaște foarte bine si o fi avand dreptate, scriind: „Ma refer la Druc, care dupa mine e un om destul de limitat in gandire si e si batrin”. Dar nu pot sa fiu de acord cu domnul Raul, cand isi da cu parerea despre multi intelectuali si oameni politici basarabeni. Raman cu impresia ca acest domn e suferind: nu cumva sa fie apreciat pozitiv un om care lui nu-i place. Il rog pe domnul Raul sa iasa din din anonimat. Astfel am putea lua act de performantele sale, inclusiv in „domeniul gandirii”. Si atunci eu, Mircea Druc, in limita posibilitatilor, asi contribui la promovarea acestei personalitati. Inclusiv, intr-o eventuala campanie electorala. Presupun ca domnul Raul are o virtute – e tanar. Personal, investesc sperante in tanara generatie. Mi-am insusit demult viziunea clasicului literaturii noastre: „E unul care scrie mai bine decat mine/Cu atat mai bine tarii si lui cu atat mai bine”
  Cu urari de noi inpliniri, Mircea Druc

 7. Gheorghe - pentru Raul si Igor

  De ce faceţi comentarii aiurea. Staţi toată ziua pe internet şi comentaţi în bataie de joc cînd nişte oameni de bună credinţă încercă să facă ceva. Am părerea că buneii voştri călare pe tancurile ruseşti au întrat în Basarabia în 1944. Propune alternativă, ceva bun. Alt de voi care aşteaptă să vină cineva să le sape în grădină şi să le prăşească ogorul sunt cam 40 la sută. Încearcă şi fă ceva, scrie pe bloc ce ai făcut bun. Mie mii jale de voi că vă trăiţi viaţa ca nişte paraziţi. Spune ce ai reuşit în viaţa pe care ai trăit-o.

 8. LIVE pe UTV // Ședința de constituire a Consiliului Unirii.

  CU unește mai mulți reprezentanți ai sectorului asociativ, societății civile și ai unor partide politice care își propun realizarea mai multor acțiuni care să asigure demararea eficientă a procesului de coagulare a forțelor active pe platforma unionismului.

  union.md

  Bravo Union!

 9. Presedintele Letoniei i-a replicat raspicat banditului principal al Rusiei – PUTI – pentru amestecul nerusinat in afacerile interne ale altui stat.

  Fiind suparat foc pe poporul leton care a votat la referendum contra limbii ruse ca limba de stat, PUKIN a declarat intr-un articol scris de serviciul de dezinformare al FSB-ului, publicat intr-o oarecare gazetuta din Rusia ca in LETONIA se incalca drepturile minoritatilor nationale…

  Presedintele Letoniei i-a raspuns ca limba rusa nu este interzisa, doar ca nu este a doua limba de stat si ca in Letonia cetatenii au posibilitatea sa-si faca studiile in 8 limbi…

  …………….

  Президент Латвии сурово отчитал зарвавшегося русского бандпахана
  Время публикации: Сегодня в 11:24

  По сообщениям СМИ, президент Латвии Андрис Берзиньш сурово отчитал зарвавшегося главного русского жулика и вора Путина за грубое и недопустимое вмешательство в чужие дела.

  Раздасованный провалом плана тербанды ФСБ навязать латышам путем референдума русский язык в качестве второго государственного, Путин заявил в написанной для него отделом дезинформации ФСБ статейке от одной москвоской газетенке, что в Латвии якобы «нарушаются права нацменьшинств».

  Референдум по приказу Лубянки был организован небезызвестным русским террористом, агентом ФСБ Линдерманом.

  Президент Латвии ответил обнаглевшему русскому преступнику Путину:

  «В путинской речи я не усматриваю ничего нового, а если говорить о 300 тысячах лиц без гражданства, то их обстоятельства улучшены, и у них есть возможность получить латвийское гражданство. Но я не уверен, что все они этого хотят.

  Я совершенно не согласен с теми, кто говорит, что в Латвии невозможно свободно использовать русский язык. Выступая на международной арене, я тоже говорю — найдите еще одну такую страну, в которой так идут навстречу нацменьшинствам. В Латвии все-таки можно получить образование на восьми языках и сохраняя культурные традиции, и развиваясь в этой среде. Это наше богатство», — заявил Берзиньш в эфире телеканала LNT.

  Напомним, что до 2002 года, пока это было разрешено по старому ельцинскому «закону о гражданстве», сотни тысяч граждан России успели от него вовремя избавиться, официально отказаться и стать лицами без гражданства, или т.н. «негражданами».

  Неграждане в России имеют огромное число преимуществ по сравнению с гражданами, сохранения почти все права и имея минимальное число обязанностей, в частности:

  1. Их не призывают в тербанду «русская армию» служить пушечным мясом чекистско-феодальной хунте Путин.

  2. В отличие от граждан России, им охотнее предоставляют политическое убежище или дают ПМЖ в цивилизованных странах Запада.

  3. Для лиц без гражданства существуют особые, плохо заполняемые из-за их относительной малочисленности иммиграционные квоты в страны, где существует официальная иммиграция, например, в США, Канаду, Австралию.

  4. С ними более осторожно обращается путинская гебня, так как они находятся по защитой конвенций ООН, т.е. их статус в России почти соответствует статусу гражданина западной страны, а с такими людьми путинские каратели предпочитают не связываться по мелочам. Поэтому в принципе, в отличие от граждан России, они не подлежат традиционному и обязательному избиению русскими ментами.

  5. В отличие от обычных иностранцев, их нельзя выслать из России, потому что высылать их некуда.

  6. Неграждане в России могут открыто плевать на «русские традиции», они не подлежат зомбированию, они заведомо не могут быть «изменниками» и «предателями» родины чекистов, они официально могут отказаться быть «патриотами России», высмеивать навязываемую ФСБ любовь быдла к «родине» и т.п.

 10. Din rubrica „Ştiaţi că”,
  ..carcalacii (gândacii de bucătărie) au aripi dar sunt atrofiate. Deci nicio şansă sa zboare.

 11. socot ca acum ca nici odata este momentul unirii care tot de 20 ani se vorbeşte dar in zadar .tot se gasesc patrioţi fara chiloţi naţionali care promit ca unirea va fi atunci cind se va coace .ea era coapta inca pina in 40 cind au dat buzna cotropitorii ruşi peste noi şi neau dus neamu in siberia .atunci nu neau intrebat nimeni ca vrem cu ruşii sau nu .şi de ce acum nişte venetici sau tradatorii ţarii şi a nemului trebui sa strije in gura mare ca ei sunt aici stapini .cui nui place unirea saşi faca valiza pentru rusia

 12. Numai Reîntregirea naţională Româneacă poate spăla ruşinea celor 20 de separatism “statalist moldovenesc” a teritoriilor României din stînga Prutului.
  A trebuit să treacă tocmai 20 de ani ca o parte bună de separatişti “statalişti” moldovenişti, să înţeleagă că Republica Moldova e doar un buysnes a “băieţilor şmecheri”, din care marea majoritate a cetăţenilor teritorilor româneşti Pruto-Nistrene au numai de pierdut.
  Oare cînd va sosi ceasul cînd un număr suficient de basarabeni să înţeleagă că sunt folosiţi cu ajutorul propagandei oficiale stataliste moldoveneşti, de hoţii locali, pentru ca aceştea să-şi materializeze aspiraţiile lor de îmbogăţire şi slavă pe spatele cetăţenilor creduli în o identitate naţională moldovenească,deosebită de cea românească, ce le justifică în continuare exstenţa structurilor stataliste (treucii) creaturii stataliste stalinist-hruşcioviste Republica Moldova, pentru ca să-i trimită la odihnă prin restabilirea suveranităţii României asupra teritoriilor sale est-Prutene?

 13. Nu exista nastere fara dureri ! Bravo celor care au avut aceasta initiativa practica,posibil,in scurta vreme sa fie Istorica ! Dar ,in momentul in care va devenii Istorica,as ruga Consiliul de conducere al acestei miscari unioniste si de identitate nationala,sa nu accepte intre randurile lor,pe cineva din cei care in prezent,sunt „cameleonii” politicii moldovenesti ! Si se cunosc…detaliile si persoanele !

 14. Asa un eveniment istoric, iar presa romaneasca tace malc, domnilor! Nu e revoltator!

 15. Sigur ca pe marginea momentului de inceput al creerii Consiliului Unirii se pot spune multe.
  Principalul este ca cei care doresc cu adevarat sa faca ceva pentru unire, sa adere si sa promoveze in toate cercurile ideea aceasta inaltatoare si sa indemne la actiuni comune.
  Dupa aceea, „din miscare” vor fi ajustate unele stangacii inerente. Nimeni nu-i perfect si nu se naste perfect.
  Deja, se analizeaza oportunitatea internationalizarii acestei initiative, prin emiterea unui document oficial in limbile de circulatie universala care sa fie trimis tuturor guvernelor cu ambasade la Chisinau. In acest fel se va face cunoscuta comunitatii internationale dorinta poporului roman de a se reuni, daca cele doua guverne de la Chisinau si Bucuresti nu o fac din diverse considerente politice.
  De aceea este nevoie de un cat mai mare numar de aderenti la Consiliul Unirii.
  Oricine este bine venit, aceasta fiind o miscare nationala, nu a unui grup restrans.
  Uitati-va cine a semnat, personalitati din lumea larga, scriitori, jurnalisti, fosti membri ai primului parlament care a avut curajul sa declare independenta, tricolorul si imnul ca legatura si ca simbol al unitatii de neam.
  Nu ezitati, uitandu-va incruntati la cel de alaturi cu care aveti ceva personal de impartit, deoarece ezitarile au condus la starea de astazi cand trebuie sa reluam procesul unirii de la capat.
  Sa nu mai ratam un alt moment al istoriei romanesti, deoarece stand alaturi, vom ajunge candva sa nu ne iertam acest moment de lasitate sau de calcul meschin.

  Mircea Popescu
  (http://mipopescu.wordpress.com)

 16. Pt Mircea Popescu

  Imi pare rau ca nu am spus la conferinta de presa si despre multitudinea de adeziuni la Consiliul National al Unirii in anul 1991-1992, pe care le avem in forma scanata si le vom posta pe resursele media.

 17. Pt Pavel

  Nu stiu daca dumneata nu ai ironizat! Insa nu ne mira deloc ce face presa romaneasca. Asta e o problema, la care inca vom reveni.

 18. Nici un miting nu este organizat la Iasi sambata de nici o organizatie unionista, se pot face anumite presiuni pro unire asupra celor doua guverne in acest sens.

 19. Pt din Arad

  Exact asta vrem sa facem – ce aveti de spus ca sfat?

 20. Nu am ironizat deloc. Am constatat, ca a cata oara suntem ignorati si inca cum.

 21. In anii 1988-1989 miscarea de renastere nationala au pornit-o tot niste „anonimi”. Erau atacati si ei din greu de propaganda (si structurile de forta) sovietica, dar
  uite ca s-a obtinut victoria, s-a obtinut independenta.

  Astazi, aceasta mana de oameni curajosi pornesc miscarea Re-Unirii cu Patria-Mama Romania.
  Multi ii ataca si pe acestia, dar tot la fel, in scurt timp, Basarabia va reveni acasa, se va face Unirea, in pofida dusmanilor si celor care inca nu inteleg.

 22. Cooptarea membrilor celor doua guverne in Consiliul Unirii, care poate fi pe viitor un organ politic de unire a celor doua state,care va forma un guvern de uniune nationala(pe un termen limitat-2-3 ani-asa cum a fost FSN in Romania dupa revolutie) pana la fuziunea completa a organelor celor doua state(de exemplu in acesti 2-3 ani institutele publice subordonate celor doua ministere sa fuzioneze treptat-Compania de drumuri din Moldova de exemplu sa fuzioneze cu cele din Ro,luand aceleasi denumiri-DN,DJ ca si la calea ferata,in ministerul sportului-caompetitiile sportive ale celor doua tari sa fie una singura-echipepe din Moldova sa intre in campionatul Romaniei,s.amd)

 23. 26.09.2011

  ,,România este gata pentru unirea cu Republica Moldova”.

  Declarația premierului român Petre Roman de la 25 septembrie 2001.

  Avem o situaţie în care şi o într-o parte şi în alta a Prutului existau oameni politici de prim rang care credeau în unire sau o admiteau, dar nu au depăşit etapa contemplativă, adică să treacă la o discuţie deschisă despre acest lucru şi să traducă „visul” într-un program politic coerent.

  Acum 20 de ani, ziarele dintr-o parte şi alta a Prutului publicau destul de frecvent materiale despre ce se întâmplă la unii şi la alţii, în Republica Moldova şi România. Una dintre temele predilecte care apare constant, este chestiunea privind şansele unei reunificări între cele două state româneşti. Astfel, în ediţia sa din 25 septembrie 1991, ziarul bucureştean ,,România Liberă” publica o ştire cu titlul ,,România este gata pentru unirea cu Republica Moldova”, citând un interviu acordat de prim-ministrul României Petre Roman ziarului austriac ,,Die Presse”.

  Mai exact, la întrebarea corespondentului vienez dacă este posibilă unirea, şeful guvernului de la Bucureşti a spus că nu vede nici o problemă din partea României şi că totul depinde de voinţa poporului moldovean. „Dacă ei vor insista, guvernul român nu se va opune unirii”, a adăugat Petre Roman. Se observă prin urmare că deşi România ar fi fost pregătită să se unească cu Republica Moldova, autorităţile de la Bucureşti nu promovau foarte insistent această idee, dar ar fi acceptat-o în cazul în care partea moldoveană ar fi fost foarte stăruitoare.

  Este interesant de reţinut soluţia sugerată de Petre Roman cu privire la soarta celorlalte naţionalităţi din Republica Moldova, mai ales a ruşilor. Premierul român afirma că acestora li se va putea propune să se întoarcă în teritoriile din care provin. „Aceştia [oricum] au fost aduşi ca populaţie în Moldova doar în ultimii 10-20 de ani, de către autorităţile ruseşti, deci nu o consideră propria lor patrie”, considera Petre Roman.

  Or, aici era o optică greşită din mai multe puncte de vedere: mai întâi, că marea parte a ruşilor au venit imediat după 1944 şi nu în ultimele două decenii; schimbările masive de populaţie dintre fosta metropolă şi statele naţionale care s-au operat pe larg după primul război mondial, de exemplu între Grecia şi Turcia, nu erau aplicabilă Moldovei şi Rusiei. Şi aceasta din mai multe considerente.

  Amintim doar că proporţia de căsătorii inter-etnice în perioada sovietică în R. Moldova era una dintre cele mai ridicate din fosta URSS, depăşind 1/3 din total. Cu alte cuvinte, legăturile familiale erau mai puternice decât clivajele etnice.

  Chişinăul, la rândul său, nu a fost prea insistent în ceea ce priveşte ideea unirii. Mircea Snegur, de exemplu, a înţeles că e mai sigur să joace cartea independenţei şi a câştigat alegerile prezidenţiale din decembrie 1991, neavând de fapt nici un contracandidat. Dar şi Alexandru Moşanu, un fervent unionist, preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, era citat de acelaşi ziar, „România Liberă”, din 24 septembrie 1991, spunând că unirea este „visul şi scopul nostru, dar îl vom face în funcţie de dorinţa popoarelor noastre şi de evoluţia relaţiilor internaţionale”.

  La două decenii de atunci, politicienii de la Bucureşti şi Chişinău spun unele lucruri puţin diferit. Alexandru Moşanu, de exemplu, declara recent pentru ziarul Adevărul, ediţia de Moldova, că nu a vorbit niciodată cu Ion Iliescu despre subiectul unirii, întrucât ştia cât de aproape era acesta de Moscova. Mircea Snegur a negat şi el că ar fi discutat vreodată problema unirii cu oficialii de la Bucureşti.

  Cu alte cuvinte, avem o situaţie în care şi o într-o parte şi în alta a Prutului existau oameni politici de prim rang care credeau în unire sau o admiteau, dar nu au depăşit etapa contemplativă, adică să treacă la o discuţie deschisă despre acest lucru şi să traducă „visul” într-un program politic coerent.

  http://www.europalibera.org/content/article/24340002.html

  Radio Free Europe/Radio Liberty © 2012 RFE/RL

 24. Radio Europa Libera: La Chișinău a luat ființă un „Consiliu al Unirii” care vrea să promoveze unirea R. Moldova cu România.

  http://www.europalibera.org/archive/news/20120229/445/445.html?id=24500573

 25. http://mipopescu.wordpress.com/6-basarabia/sprijina-unirea/

  Sustineti Consiliul Unirii!

  Sigur ca pe marginea momentului de inceput al creerii Consiliului Unirii se pot spune multe.
  Principalul este ca cei care doresc cu adevarat sa faca ceva pentru unire sa adere si sa promoveze in toate cercurile ideea aceasta inaltatoare si sa indemne la actiuni comune.

  Dupa aceea, “din miscare” vor fi ajustate unele stangacii inerente. Nimeni nu-i perfect si nu se naste perfect.

  Deja, se analizeaza oportunitatea internationalizarii acestei initiative prin emiterea unui document oficial in limbile de circulatie universala care sa fie trimis tuturor guvernelor cu ambasade la Chisinau. In acest fel se va face cunoscuta comunitatii internationale dorinta poporului roman de a se reuni, daca cele doua guverne de la Chisinau si Bucuresti nu o fac din diverse considerente politice.

  De aceea este nevoie de un cat mai mare numar de aderenti la Consiliul Unirii. Oricine este bine venit, aceasta fiind o miscare nationala, nu a unui grup restrans.

  Uitati-va cine a semnat, personalitati din lumea larga, scriitori, jurnalisti, fosti membri ai primului parlament care a avut curajul sa declare independenta, tricolorul si imnul ca legatura si ca simbol al unitatii de neam.

  Nu ezitati uitandu-va incruntati la cel de alaturi cu care aveti ceva personal de impartit deoarece ezitarile au condus la starea de astazi cand trebuie sa reluam procesul unirii de la capat.

  Sa nu mai ratam un alt moment al istoriei romanesti deoarece stand alaturi vom ajunge candva sa nu ne iertam acest moment de lasitate sau de calcul meschin.

 26. Vindecatorul Timpului

  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !
  ———————————————————
  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !
  ———————————————————
  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !
  ———————————————————
  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !
  ———————————————————
  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !
  ———————————————————
  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !
  ———————————————————
  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !
  ———————————————————

 27. Doamna V. Pavlicenco, ideia este mare şi nobilă. Deci se cere promovată de oameni pe măsură. Ieşiri la conferinţe de presă cu Jone Onoje şi Anatol Caraman nu este cea mai inspirată decizie. Africanul moldovean merită respect, dar trăim până ce în RM. Iar Anatol Caraman în rândurile combatanţilor deja şi-a zidit reputaia de un om cu o gândire departe de a fi lucidă şi care ca erou se promovează el şingur pe sine.Mai mult ca atât, având o ştampilă mai promovează la distincţii o mulţime de mancurţi şi profitori.

 28. faceti macar aceste consilii de 10 ori pe zi aceasta situatie nimeni si niciodata nu o va schimba, oare mi-i interisant cum voi acei nenumerosi indivizi o sa decideti soarta Moldovei si o sa mergeti contrar vointei populatiei RM, nu fiti naivi populatia tarii noastre in marea majoritate a ei niciodata nu va fi pentru unirea cu Romania, asta ar insemna sa nu pierdeti timpul si nervii in zadar ca nu merita, asta in primul rind, al doilea moment tine de insasi guvernarea RM care nu are asa un interes spre regrtul d-tra, ei sunt cointerisati sa nu piarda treuca dar in cazul in care Moldova va disparea de pe arena mondila ce-i imposibil de realizat ca minimum 50-100 de ani atunci ce o sa faca bravii nostri conducatori?

 29. Felicitari pentru asemenea actiuni si aceasta activitate civica prodigioasa. Acum e important ca fiecare din noi,
  sa faca ceva concret pentru viitoarea apropiata Re-Unire istorica.
  Caci numai prin poezii si glasuri lamentabile departe nu vom ajunge. Ne trebuie actiuni concrete. S-ar putea de inceput cu raspândirea zilnica in jurul nostru – rude, prieteni, colegi, vecini, biserica, etc, a acestei
  IDEI NATIONALE: ca ea sa PLUTEASCA IN AER si sa se coaca,
  iar prin Dec.2012 sa ne strângem roadele !

 30. Pt Alex

  Nu am iesit la conferinta cu John On oje, de ce scrieti neadevaruri? dar fiecare are voie sa vina la conferinta de presa. Cit priveste textul legat de caraman, am sa i-l arat sa va raspunda, eu nu cunosc detalii.

  Nu aveti un avocat pentru John Onoje?

 31. Stimata doamna Pavlicenco, sunt si flatat, si mirat de atentia dlui Druc, care nu merita sa acorde atentie chiar tuturor mesajelor de pe un forum. Dar vorba vine – mi-am declarat identitatea, sunt asa cum va spuneam masterand in psihologie (masteri II) la Universitatea din Reims, Franta si asta ma face sa fiu atent la blogul dvs, pentru ca teza mea e pe comunicare politica si dvs sunteti una din putinele figuri politice de la noi cu un blog activ. Ca psiholog imi place sa va urmaresc reactiile, desi nu o sa va spun concluziile, ca oricum n-are rost. Si cu dl Druc am multe materiale video, si scrise. Interviuri date dlui Marian Voicu, la TVR, bunaoara, emisuni in direct cu el, interviuri in presa scrisa. Unele inspaimantator de primitive. Dintre cele mai recente este cel de pe situl personal al lui Ion Coja. Cand l-am citit mi s-a facut rusine. Din interviurile televizate ale dumisale am vazut un om ranchiunos, vanitos, neimplinit, cu un puternic complex de supraapreciere, cu un limbaj saracacios, in pofida celor 20 de ani traiti la Bucuresti. O emisiune realizata cu ani in urma la TVR, cu Marian Voicu, scotea in evidenta o personalitate contradictorie, conflictuala, impulsiva, cu inclinatii nevrotice. Nu am avut ocazia sa-l vad personal, ca nici pe dvs, dar trebuie sa va spun ca dl Mircea Druc e unul din subiectele centrale ale capitolului „Nevroza nereusite politice: cateva exemple”, o lucrare pe care sper s-o public in franceza, dar si-n romana.

 32. Mulți spun că Marea Unire va avea loc atunci cînd va veni momentul, dacă vom sta și vom aștepta acest moment ne putem pomeni ca în bancul cu cel care se ruga în fiecare zi la Dumnezeu să-l ajute să cîștige la loto o mașină, pînă ce într-o zi auzi glasul Domnului, care-i spune: eu te voi ajuta, dar tu măcar mergi și cumpără un bilet la loto. Deci pentru a avea un rezultat urmează să facem cu toții ceva eforturi, CNU este o locomotivă a mișcării de unire a neamului, dar restul urmează să facem tot posibilul pentru a nu pierde trenul…..

 33. Puscasu Vlad Irimie

  stimate MIRCEA POPESCU, multa sanatate patriotiilor din EXILUL anticomunist!

  Dezbaterea aceasta este foarte utila pentru societate.

  E bine ca romanii sa fie informati,si sa ia o decizie in cunostinta de cauza.

 34. Doama V. Pavlicenco, prelungind polemica cu Dstră, doresc să vă asigur că subsemnatul nu am avur scopul să vă critic, Chiar din contră, vă consider o persoană fosrte puternică şi curajoasă. Dar, pornind la un drum lung şi greu este important pe cine îi ai alături. Spre exemplu, prezenţa alături de Dstră a distinsei Doame Alexandara Can vă ridică notorietatea şi vă face foarte credridilă. Referitor la A. Caraman, despre faptul că el înaintează la distincţii de stat persoane care în 1992 nici nu prea s-au apropiat de Nistru, l-au atenţionat chiar generali cu notorietate. Aici mai rămâne de văzut dacă ei au dreptate. Referitor la D. Oneje, dacă i-am lezat cu ceva onoarea, îi preuzint scuzele. Chiar cred că e un om puternic şi mulţi moldoveni ar putea primi de la el lecţii de curaj. Dar, sitimată Doamnă, mai accentuez odată că noi trăim în Moldova, iar în opinia subsemnatului în probleme de aşa gen nu strică şi diplomaţia. În rest, vă doresc doar succes în cauza nobilă pentru care pledaţi.

 35. 1 mar 2012 .

  Liderul PD, Marian Lupu, nu vede cu ochi buni lansarea Consiliului Unirii.

  ”Nu pot accepta asemenea tendințe. Am spus-o de mai multe ori, eu susțin păstrarea statalității R. Moldova. Consider că statul R. Moldova nu este un proiect temporal. Nu susțin și nu voi susține proiectul de unire nici în calitate de președinte al PD, nici în cel de președinte al Parlamentului, nici în cel de președinte interimar al statului și nici măcar în cel de cetățean. Ba mai mult, voi folosi statutul meu pentru a combate această idee ”, a declarat Lupu jurnaliștilor.

  Menționăm că ieri, la Chișinău, a avut loc constituirea Consiliului Unirii. Acesta își propune drept scop să promoveze ideea unităţii naţionale româneşti şi să depună eforturi pentru a convinge guvernanţii de la Chişinău, de la Bucureşti şi factorii politici decidenţi din Vest că această unitate românească înglobează şi interesele strategice ale lumii.

  http://www.union.md/uinfo/actual/lupu-voi-combate-ideea-unirii

 36. .. cu mare R E G R E T Raul ai perfecta dreptate! Hai sa facem colb sa creada lumea ca facem ceva. pe toti ii cunosc personal! stiu cine sunt, ce aspiratii au, dar sunt si din cei naivi care cred ca se poate face ceva cu astfel de amici,,, Au investit in Cili si prin alte tari ale Americii Latine, acasa sunt doar cu zurba. Lasati domnilor magulelele! Nu asa se organizeaza o miscare nationala…nu asa se salveaza o natiune!

 37. @Raul
  Foarte impresionat de „identitatea, sunt asa cum va spuneam masterand in psihologie (masteri II) la Universitatea din Reims, Franta” mi-am adus de niste versuri:

  Ai noştri tineri la Paris învaţă
  La gât cravata cum se leagă, nodul,
  Ş’apoi ni vin de fericesc norodul
  Cu chipul lor isteţ de oaie creaţă.
  […]
  Ş’aceste mărfuri fade, uşurele,
  Ce au uitat pân’ şi a noastră limbă,
  Pretind a fi pe cerul ţării: stele.

  Ah, am uitat, le-a scris un poet roman, pe numele lui Eminescu.

 38. Ca urmare a atacurilor adresate de presedintele interimar al Republicii Moldov, domnul Marian Lupu, am transmis presedintiei, guvernului si comisiilor de specialitate din Senatul Romaniei o „Pozitie Publica”, al carei text integral se gaseste la adresa: http://mipopescu.wordpress.com
  Rog pe reprezentantii mass-media, ca in masura in care spatiul si politica editoriala le permite, sa preia textul si sa-l publice.

  Mircea Popescu

  =============
  Domnule Traian Basescu, Presedinte al Romaniei
  Domnule Mihai-Razvan Ungureanu, Prim-Ministru al Romaniei,
  Domnule Titus Corlatean, Presedinte al Comisiei de Politica Externa a Senatuilui,
  Domnule Viorel Badea, Presedinte al Comisiei pentru Romanii de Pretutindeni al Senatului Romaniei,
  Domnule Eugen Tomac, Secretar de Stat al Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni,

  Abia nascut, Consiliul Unirii miscare populara a romanilor de pretutindeni care-si propune sa readuca in memoria colectiva a romanilor, dar si a comunitatii internationale, tragedia poporului roman nevoit sa traiasca separat in doua tari ca urmare a odiosului pact hitleristo-sovietic, numit Pactul Ribbentrop-Molotov, este atacat de la cel mai inalt nivel al administratiei de la Chisinau prin iesirea extrem de dura a lui Marian Lupu, presedintele interimar al statului:
  ”Nu pot accepta asemenea tendințe. Am spus-o de mai multe ori, eu susțin păstrarea statalității R. Moldova. Consider că statul R. Moldova nu este un proiect temporal. Nu susțin și nu voi susține proiectul de unire nici în calitate de președinte al PD, nici în cel de președinte al Parlamentului, nici în cel de președinte interimar al statului și nici măcar în cel de cetățean. Ba mai mult, voi folosi statutul meu pentru a combate această idee .”

 39. Puscasu Vlad Irimie

  N-are cum sa sustina UNIREA tovarasu LUPU+Voronin+Filat ,pentru ca gasca lor SI-AR PIERDE TOATe AFACERIILE!

 40. .. . domnule popescu , (nu meriti cu majuscula)! Eminescu te-ar injura asa cum n-ai mai auzit , pentru schilodirea versurilor! Cu pretentii de carturar – patrihot! Raul nu mi-e prieten , dar salut asa tineri cu viziuni politice proprii si stil academic, Pentru dumneata e prea complicat! Fiecare cu crucea lui….

 41. Eu sunt convins ca in viitorul apropiat nici o unire nu va avea loc din mai multe considerente:
  1.Societatile din ambele tari nu sunt gata sa se accepte asa cum sunt unii pe altii…
  2.Asa numitii Unionisti cu provacarile si veninul varsat asupra moldovenilor si statalitatii RM fac doar efectul contrar unirii. Explic daca prima moldovenii, printre care si eu incercam sa cunoastem mai multe despre Romania atunci dupa atacurile veninoase ale unionistilor impotriva RM si poporului moldovenesc clar ca ridicam barricade si clar ca nu putem fi frati ci doar dusmani asa cum ne clasificati Voi…dar la razboi ca la razboi va invinge majoritatea si nu, voi, minoranta pro romana unionista…
  3. Da buneii nostri pe tancuri au eliberat Moldova de sub ocupatia facistilor romani si ocupantilor natisti, asa ca va place ori nu dar ei soldatii sovietici adevarati eroi au distrus hoardele natiste in frunte cu Hitler si aliatii lor ca Mussolini cu fascistii italieni si fascistii romani in frunte cu Antonescu ori poate nu este adevarat, olume intrega pe glob recunoaste asta in afara de asa numitii romani basarabeni unionisti si altii de teapa lor ca tarile baltice si Sacaasvili… important toti bolnavi cronici de xenofobie
  4. Daca in toate tarile civilizate inclusiv si Italia la scoala le cultiva constient faptul ca in istorie sunt pagini negre asa ca: Hitler si natizmul; Lenin, Stalin si comunismul apoi Unionistii pro romani impreuna cu statul Romanesc incearca sa-l proslaveasca pe generalul Antonescu si fascizmul roman ca pe patrioti!!! Despre ce trebuie sa ma discutam…? Mai sunt comentarii si argumente…
  5.Noi patriotii moldoveni, care suntem majoritatea, o sa ne unim si mai mult la fiecare fraza si fapta vehementa a unionistilor o pedepsim si o sa-i tragem la raspundere penala…democratie nu inseamna anarhie…

 42. Branza de la est de Prut

  Citez pe Igor: 1 martie 2012, la 22:10
  „in viitorul apropiat nici o unire nu va avea loc din mai multe considerente: 1.Societatile din ambele tari nu sunt gata sa se accepte asa cum sunt unii pe altii…”

  Igoras, in spune, draga, cat te accepta pe tine rusii-gagauzii-bulgarii etc. daca nu le vorbesti in tara ta, in limba lor?
  Inca nu te-au trimis in ma-ta pe ruseste?

  Ian spune, draga, cum accepti tu rusii-gagauzii-bulgarii etc. in tara ta, cand la „buna ziua” ei iti raspund „sdraste”?

  Nu cumva esti chior si nu vezi asta?
  Nu cumva inventezi „neacceptarea” intre romanii care-l invata pe acelasi Eminescu, sau Sadoveanu, sau Vieru?

  Nu cumva tu vrei ca asa zisa „R.Moldova” sa ramana inca douazeci de ani cea mai saraca „tara” din Europa?
  Nu cumva ai un salariu-bursa-pensie mare, iar cel din Romania e de sapte ori mai mare si nu-ti trebuie?

  Poate tu n-ai minte? Sau poate ai minte, dar inca n-ai pus-o in functie!

 43. Consiliul Unirii

  motto—…Tot ce-n țările vecine e smintit și stîrpitură,
  Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură,
  Tot ce e perfid și lacom, tot Fanarul, toți iloții,
  Toți se scurseră aicea și formează patrioții,

  Scrisoarea a III. M.Eminescu

  vai ce nume in consiliu , si cu ex-uri si notorii
  si care cu mici exeptii sunt banal de derizorii
  oare chiar va intrat in sange nostalgia dupa liste
  supt cu laptele tradarii din instructii cagebiste
  chiar visati acele vremuri cand ne ridicati in noapte
  strabuneii si parinti , in pazeci -sase , pazeci -sapte
  nu aveti halucinatii cu ultime ruji si soapte
  cand li se citeau sentinte condamnatilor la moarte

  …vai ce nume in consiliu , si cu ex-uri si notorii
  si care cu mici exeptii sunt banal de derizorii
  douazeci de ani in urma cand aveati in mani putere
  ati ales independenta astui ciob din corpul Tarii
  prin consilii de unire , spumegand de turnatori
  ati ucis din mers idea unui vesnic pod de flori
  ati creat acea platforma din sabloane cagebiste
  sa aduceti la putere voronimea comunista

  …vai ce nume in consiliu , si cu ex-uri si notorii
  si care cu mici exeptii sunt banal de derizorii
  azi cand tara e flamanda , inghetata, pustiita
  va imbulziti la rand in liste cu pretentii de elita
  de ce nu erati atunce cand ulinicii brutal
  furau tara ce se zbate ca un peste scos pe mal
  de ce nu esiti in strada demonstrand pentru lustratii
  de ce ne drogati intruna cu uniri -halucinatii

  …vai ce nume in consiliu , si cu ex-uri si notorii
  si care cu mici exeptii sunt banal de derizorii
  gloate de mosnegi si babe cam de varsta sfintei vineri
  ca pe vremuri fac din deget prin prezidii celor tineri
  … dar zadarnic imi curg ochii ,cautind in ampla lista
  noii inculeti sau stere sau noi clone de halipe
  doar maestri ca trai a n u s , gazetari alde tanase
  vor renaste prin consilii dulcea Tara Romaneasca…

 44. Puscasu Vlad Irimie

  TOVARASE IGOR

  iti da o shaorma peste gura tanti ANGELA MERKEL,de sa vezi cum pleaca OMON din Transnistria.

  Fii serios omule cu fascistii tai si cu Ion Antonescu.

  Xenofob e tac-tu ,iar tu esti un pupator de cadavre. Comunistii lui STALIN au ucis 100 MILIOANE de oameni nevinovati in SIBERIA si la sediul NKVD.

  Ai obsesii cu ION ANTONESCU,vise erotice, ca rusnac betiv ce esti. Vezi-ti de Votka ta Stalinskaya,ca de aia il iubesti pe stalin,ca te imbata pana cazi sub rotiile BMW-ului lui Voronin.

  Nu vezi ca nu te baga nimeni in seama cu fascistii tai din PCRM?

  vine VORONIN la putere sa iti dea pensie de merit,ca erou VIOLATOR in armata URSS.

  Rusii tai ,,eliberatori,, ai Armatei Rosii au VIOLAT 2 milioane de femei in GERMANIA DE EST, si inca cateva milioane in ROMANIA POLONIA UNGARIA UCRAINA si alte state. AU VIOLAT FETE DE 8 ANI!

  si tu imi vorbesti de ,,eliberare,,??!?!?!?

 45. Puscasu Vlad Irimie

  ROG PE JOHN ONOJE sa aduca din Ghana,Senegal,Congo, Somalia,inca 100000 de refugiati in Moldova,care sa se apuce de curatat teritoriul de KGB-isti! frumos,exista tren CHISINAU- VLADIVOSTOK .

  Puteti pleca toti KGB-istii sa-l visati noaptea pe ION ANTONESCU,ca tot aveti obsesie cu el noaptea!

  Va puteti opri la BAIKAL,in OMSK sau in cercul polar. Nu va opreste nimeni! nici smirnov! PLECATI!

 46. Branza de la est de Prut

  Ptru yukos: 1 martie 2012, la 22:10, care scrie parazitand pe Eminescu.

  Se vede, draga, ca nu tot romanul e poet! Mai scrie, mai scrie…

 47. Bai cate zarva din partea pro romanilor si unionistilor, dar important sunt faptele si nu bla-bla-bla (vorbe, vorbe si iar vorbe). Mai mult, toti lingaii fascizmului, natizmului si comunizmului incluziv mai dati-Va (tip unionist fie cu romanii fie cu rusii) cu batca in cap poate va vor veni si mintile candva. Noi poporul moldovenesc hotarit am votat pentru indipendenta si nicidecum supunere sub nici un fel de papuc fie el rusesc s-au cu atat mai mult romanesc cu amprenta sa NATO (exemple proaspete din zilele noastre: Iugoslavia, Afganistan,Iraq, Libia,..si nu s-ar da la o parte nici de Siria, Iran) noi am putea fi urmatorii…de ce sa nu le permitem … ce-ati spune. Cand unul neaga tot in afara de ce-i convine asa cum sunt unoionistii atunci ce ne asteapta pe toti noi la general? numai imaginativa asa bucurie, doar dictatura pro-romana, fascista tip Antonescu (aduceti-va aminte numai cum au inabusit rascoala de la Tatarbunar)… De care stat democratic, civil poate merge vorba… ca pro-romanii si unionistii astea in afara de asa numitii patrioti romani fascisti nu sunt in stare sa vada nimic.
  La ce trebuie sa ne asteptam noi in Republica Moldova ca marea majoritatea a societatii ce suntem: moldoveni, rusi, ucraineni, bulgari, gagauji s.a de la asa numitii unionisti pro-romani (slava tie doane ca sunt putini) caci dupa mintea lor vazindu-i de cine sunt inspirati si cine sunt elibiratorii si eroii lor ca: Hitler, Mussolini, Antonescu …??? Cred ca explicatiile sunt de prisos…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *