Conferința de presă și Declarația Consiliului Unirii

Parlamentul Republicii Moldova, exprimînd voinţa Mişcării Democratice de Eliberare Naţională a românilor de la est de Prut, a proclamat, pe 27 august 1991, Independenţa, dorind, în acest fel, să scuture jugul colonial ruso-sovietic şi să deschidă calea spre reîntregirea neamului românesc. Anii ce s-au scurs după proclamarea Independenţei, au demonstrat, însă, că noul stat nu numai că nu-şi realizează obiectivele fixate în Actul din 27 August 1991, ci se îndepărtează de acestea.

Federaţia Rusă nu ne recunoaşte, de fapt, Suveranitatea şi Independenţa. Ea a creat, pe teritoriul RepubliciiMoldova, o enclavă separatistă, pe care o apără cu forţele sale armate de ocupaţie. Rusia consideră că acest pămînt face parte din „lumea rusă”, adică din sfera sa de dominaţie. Rusia sprijină, prin toate mijloacele, forţele şovine din interiorul Republicii Moldova şi încurajează trădătorii infiltraţi în Mişcarea de Eliberare Naţională la sfîrşitul anilor ’80 – începutul anilor 90 ai secolului al XX-lea. Denaturîndu-ne istoria naţională, forţele neoimperiale continuă politica regimului totalitar comunist de a ne impune o identitate falsă.

Înfrîngerea suferită de guvernarea democratică de la Chişinău în războiul din 1992, declanşat de Kremlin împotriva integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, a schimbat raportul de forţe în societatea moldovenească în favoarea forţelor proimpeiale, rusofile, antiindependentiste şi antiromâneşti. Acestea blochează cursul strategic stabilit de RepublicaMoldovaprin Declaraţia de Independenţă. In asemenea situaţie, Consiliul Unirii consideră că salvarea identităţii naţionale, a limbii şi a culturii noastre româneşti poate fi asigurată doar prin reunirea RepubliciiMoldovacu România.

De douăzeci de ani RepublicaMoldovase zbate între Est şi Vest, căutîndu-şi identitatea naţională, ideea naţională, calea şi modelul de dezvoltare. Temelia politico-juridică, pusă la baza statului prin Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991, nu a fost consolidată din cauza guvernărilor antireformatoare, antieuropene, antinaţionale şi românofobe, ce au dominat societatea timp de circa un deceniu şi jumătate. Guvernele democratice, care vin greu la Putere, se dovedesc fragile, incapabile să fortifice fundamentul statului. Guvernările vădit proruseşti au creat regimuri autoritare, dictatoriale, iar anii 1991-93,1998-1999 şi 2009-2012, cu forţe democratice Ia Putere, au fost marcaţi de tensiuni geopolitice, agravate de ingerinţa directă sau indirectă a cercurilor imperiale de la Kremlin, care nu doresc apropierea celui de-al doilea stat românesc de România. Adevărata Istorie a Românilor este mereu atacată şi nu-şi mai găseşte locul în sistemul educaţional.

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a consemnat că, fără consultarea populaţiei din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herta, ocupate prin forţă la 28 iunie 1940, precum şi a celei din R.A.S.S. Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al U.R.S.S., încălcînd chiar prerogativele sale constituţionale, a adoptat, la 2 august 1940, “Legea U.R.S.S. cu privire la formarea R.S.S. Moldoveneşti unionale”, iar Prezidiul său a emis, la 4 noiembrie 1940, “Decretul cu privire la stabilirea graniţei între R.S.S.Ucraineană şi R.S.S.Moldoveneasca”, acte normative prin care s-a încercat, în absenţa oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii şi apartenenţa noii republici la U.R.S.S.

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a luat act de faptul că, în declaraţiile lor, Parlamentele multor state au considerat înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul U.R.S.S. şi Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi au cerut lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat şi de Conferinţa internaţionala „Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele sale pentru Basarabia”, prin Declaraţia de la Chişinău, adoptată la 28 iunie 1991.

Pornind de la aceste adevăruri, noi, cei care constituim Consiliul Unirii, considerăm că a sosit momentul să declarăm deschis că nu mai dorim să existăm în această nedreptate istorică, de aceea cerem recunoaşterea de către politicienii de pe ambele maluri ale Prutului a dreptului românilor de a fi din nou împreună. Starea în care ne aflăm nu poate dura la infinit.

Consiliul Unirii este o organizaţie de larg consens naţional, care îşi propune să continue efortul Consiliului Naţional al Unirii, fondat la 1 decembrie 1991, ca act de voinţă al unui grup de parlamentari de la Chişinău şi Bucureşti, şi care se declară deschis persoanelor fizice, partidelor politice, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor entităţi ale societăţii din întreg spaţiul românesc de pe ambele maluri ale Prutului, precum şi din comunităţile româneşti existente în toată lumea. Consiliul Unirii va promova ideea unităţii naţionale româneşti şi va depune eforturi pentru a convinge guvernanţii de la Chişinău, de la Bucureşti şi factorii politici decidenţi din Vest că această unitate românească înglobează şi interesele strategice ale lumii euroatlantice.

Anul 2012 este un an simbolic – se împlinesc 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Noi, cei care pledăm pentru revenirea teritoriilor istorice româneşti la Patria-mamă România, vrem să le redăm conaţionalilor încrederea că viaţa lor, împreună cu fraţii români, va fi una bună, sigură, iar copiii lor vor avea un viitor demn.

Unirea trebuie să fie opera noastră, în baza voinţei românilor şi a Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, care ne spune univoc: „REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.”

Chişinău, 29 februarie 2012

În continuare lista persoanelor care au semnat pentru formarea Consiliului Unirii:

S E M N E A Z Ă:

Mircea Druc, membru-fondator şi preşedintele CNU-CNR (Chişinău-Bucureşti 1991- 1992), fondat la 1 decembrie 1991, ca act de voinţă a unui grup de parlamentari de la Chişinău şi Bucureşti

Ilie Ilascu, ex-deputat îin Parlamentele de la Chişinău şi Bucureşti, ex-deţiniut al regimului separatist de la Tiraspol

Ştefan Maimescu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, preşedintele Asociaţiei socio-culturale ”Maluri de Prut” din Italia, Republica Moldova

Vladimir Beşleagă, ex-deputat, membru al Uniunii Scriitorilor, membru-fondator al Consiliului Naţional al Unirii-1991, Republica Moldova

Ion Mărgineanu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Lidia Dicusar, ex-deputat,  membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Marin Beleuţă, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Valentin Dolganiuc, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Vasile Sajin, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Ion Madan, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Tudor Negru, ex-deputat,  doctor în drept, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Ion Munteanu, doctor în filozofie, ex-deputat, membru-fondator al Consiliului Naţional al Unirii-         1991, Republica Moldova

Gheorghe Slabu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Mihai Patraş, doctor în economie, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Mihai Druţă, ex-deputat, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Ion Tănase, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, Republica Moldova

Alexandra Raiu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Mihai Dimitriu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Nicolae Misail, ex-deputat, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Valentin Mîndîcanu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, Republica Moldova

Anatol Caraman, Sergiu Tătaru, AVR-1992 ”Tiras-Tighina”, Republica Moldova

Vitalia Pavlicenco, ex-deputat, preşedinte, Anatolie Revenco, medic, vicepreşedinte, Alexandra Can, vicepreşedinte, ex-ministru, Iuri-Apostol Andrei, ex-deputat, Partidul Naţional Liberal, Republica Moldova

Alexandru Moşanu, membru de onoare al Academiei Române, preşedintele Parlamentului care a proclamat Independenţa, redactor-şef-fondator al revistei de istorie şi cultură ”Destin Românesc”, Republica Moldova

Valeriu Ciubotaru, preşedinte, Partidul Naţional Român, Republica Moldova

Mircea Rusu, ex-deputat, preşedintele Asociaţiei ”Libera iniţiativă”, Republica Moldova

Eugen Mihalache, vicepreşedinte, Partidul Poporului-Dan Diaconescu, România

Mircea Popescu, Consilier Onorific al Preşedintelui Comisiei de Politică Externă a Senatului României, fost presedinte al Consiliului Mondial Român, SUA

Constantin Tanase, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii ‘91, membru al Asociaţiei “Parlamentul ‘90”, Republica Moldova

Val Butnaru, publicist, scriitor, director al portalului www.union.md, Republica Moldova

Valentina Butnaru, publicistă, preşedintele Societatii ”Limba Noastră cea Română”, Republica Moldova

Sergiu Laşcu, preşedintele Mişcării Naţional-Creştine, Republica Moldova

Gheorghe Viţă, preşedintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, Republica Moldova

Palade Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Republica Moldova

Anton Moraru, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Republica Moldova

Alexei Paluţa, preşedintele Asociaţiei ”Tighina”, România

Dumitru Ilinca, preşedintele Asociaţiei moldo-române ”Maluri de Prut”, Italia

Strîmbeanu Andrei, ex-deputat, membru al Uniunii Scriitorilor, Republica Moldova

Traian Vasilcău, scriitor, Republica Moldova

Anatol Vidraşcu, directorul grupului editorial ”Litera”, România-Republica Moldova

Bagiu Ovidiu Ilie, preşedintele ”Asociatiei ”FAPTE”, România

Iulia Deleu, directorul Fundaţiei ,,Dreptul şi Democraţia”, Republica Moldova

Mîndîcanu Virgil, profesor universitar, doctor habilitat, Republica Moldova

Sergiu Afanasiu, preşedintele Asociaţiei Ziariştilor Liberi, Republica Moldova

Ludmila Bolboceanu, preşedintele ”Mişcării femeilor din Moldova pentru combaterea Sărăciei”, Republica Moldova

Alexandru David, preşedintele Comunităţii regilioase ,,Filiala Floreni a Frăţiei ortodoxe Române”, Republica Moldova

Tatiana Balacci, preşedintele Asociaţiei ”Realitate şi Adevăr”, Republica Moldova

Dan Ioan Mariuţa, preşedintele Asociaţiei ”Realitate şi Adevăr”, Alba Iulia, România

Mihai Ciubotaru, preşedintele ”Societăţii scriitorilor români din Basarabia”, Republica Moldova

Eugenia Duca, preşedintele ”Asociaţiei femeilor de afaceri”, Republica Moldova

Vlad Ciorici, preşedinte, Gheorghe Mârzencu, membru ai Asociaţiei obşteşti ”Memoria victimelor regimului totalitar comunist”, Republica Moldova

Maxian Gheorghe, ”Asociaţia oamenilor de ştiinţă, cultura şi artă din Orhei”, Republica Moldova

Victor Zugravu, preşedintele Mişcării Populare ”Solidaritatea”, Republica Moldova

Ţurcanu Timotei, inginer, Republica Moldova

Ion Stafi, istoric, Republica Moldova

Oleg Brega, jurnalist, activist civic, Republica Moldova

Tărnă Nicolae, actor, musician, Republica Moldova

Sergiu Pîrgaru, Accent TV, Republica Moldova

Luminiţa Dumbrăveanu, Asociaţia ”Justice-Studio”, Republica Moldova

Bogdan Ţicală, reprezentantul Asociaţiei „Eternul Maramureş”, România

Tudor Ionescu, reprezentantul Asociaţiei „Noua Dreapta”, Bucureşti

Marian Clenciu, preşedintele ”Asociaţia culturală Pro Basarabia şi Bucovina”, România

Dacian Dumitrescu, ziarist independent, consilier de presa la „Asociaţia culturală PRO Basarabia si Bucovina”, www.probasarabiasibucovina.ro şi administrator al site-urilor www.romaniacarnavalului.com şi www.romaniataranoastra.eu, România

Ion Maldarescu, Revista „Vatra Noastră Românească”, România

Istrate Ioan Emilian, fotoreporter independent, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, România

Dembiţchi Mihai, pensionar MAI, Republica Moldova

Moisei Iurie, pensionar militar, Republica Moldova

Marin Anatol, profesor de istorie, Republica Moldova

Părintele Ioan Eșanu, Parohia Sfîntul Nicolae, Călărași, Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova

LISTA RĂMÎNE DESCHISĂ

Fiecare se poate înscrie expediind un e-mail pe adresa consiliulunirii@gmail.com sau la Adeziuni pe site-ul www.consiliul-unirii.ro

Loading Facebook Comments ...

73 Comments

Add a Comment
 1. Pt Igor

  Sunt foarte multi unionisti in R.Moldova si Romania.

 2. Nu stiu cine e Yukos dar cred ca mult mai mult ar fi de inteles el ca idee…al unirii. Pentru ca se unesc cu sufletul, din dragoste si nu din saracie , foame s-au tradare pentru ca asta se chiama interes…nimic mai mult… Podul de flori era ceva asteptat asa ca un vis, ceva nou necunoscut, curat care inspira…integrare sufleteasca, spirituala…ruperea hotarelor (sirmei ghimpoase), aer nou si sperante de libertate… . Bravo Yukos
  P.S. Toate lucrurile au rostul si timpul lor si toti cei cu adevarat patrioti al unirii vinturati neghina si gunoiul de semintele bune.
  Acum ideia unirii a devenit moda, cariera in politica … un fel de salt … in scaune, fotolii, tron… dar totusi nu asta este adevarata unire … asa ca maestrii de arte de pe ambele maluri de prut aveti inca multe de facut …

 3. Pt. Vitalia Pavlicenco
  foarte multi nu inseamna majoritatea din RM

 4. Puscasu Vlad Irimie

  @ igor

  mergi si te culca,esti spalat pe creier de propaganda bolsevica.

  Tatarbunar a fost facut de niste agenti NKVD de-ai lui Beria,pentru a incerca ,,o revolutie bolsevica ,, in Romania.

  In Romania veneau mii de ucraineni in ROMANIA,adica in Basarabia, pe Nistru,iarna ,cand era inghetat,pentru a scapa de GULAG>

  Doar in 1933 au murit 10 milioane de ucraineni de FOAME!

 5. sunt de acord in totalmente cu Igor, si d-na Pavlicenco stie acest lucru foarte bine ca majoritatea cetatenilor RM nu doresc unire precum si nu doresc acest lucru si majoritatea romanilor, avind despre noi moldoveni o atitudine si un comportament negativ, dar cei ce doresc din partea romanilor acesta asa numita unire nu au decit un singur interes recuperarea teritoriului dintre Prut si Nistru,nu ma refer la toti exceptie poate ar fi cei din elita intelectuala si scriitori, dar cine stie,deja si ei ce parere au

 6. Puscasu Vlad Irimie

  @igor

  eroul tau e Ion Antonescu,pentru ca esti obsedat de el!

  la fel cum esti obsedat de STALIN si de ,,eliberarea,, pe care a facut-o,ucigand 100 de milioane de oameni,fiind cel mai mare CRIMINAL din istoria umanitatii!!!

  Basarabenii si-au lasat oasele in SIBERIA,unde au murit de frig,foame,torturi

  si nu doar romanii din Basarabia,cat ucrainenii cu milioanele, si alte neamuri.

  @ igor

  cu persoane ca tine trebuie populata Siberia,si nu cu intelectualii Romaniei cum a facut satana STALIN!

  comunism vrei,de comunism sa ai parte IGOR!

  sa fi si tu violat in beciuriile SIS de catre VORONIN,ca la 7 Aprilie 2009!

  asta a facut voronin,care e criminal de razboi,ca si IGOR SMIRNOV idolul tau!

  duceti-va in SIBERIA,sa va manance ursii polari!

 7. Puscasu Vlad Irimie

  @OLEG

  altul mai ,,destept,, ca igor

  De unde stii tu ce gandesc cei din Romania? ai stat macar o zi in Romania sa-i intrebi?

  te-ai intrebat vreodata DE CE e imaginea proasta a basarabeniilor in Romania?

  iti spun eu: DIN CAUZA VOASTRA A KGB-istiilor! ati venit in ROMANIA cu mafiotii vostrii sa traficati droguri,arme

  ati venit sa ucideti oameni de afaceri.

  VOI RUSII KGB-isti ca si SERGEY GORBUNOV si GRIBENCO, agenti FSB , rusi spalati pe creier de propaganda bolsevica

  ca in rest in BASARABIA sunt romani de BUNA CREDINTA,credinciosi cu Biblia in mana si in casa, care asteapta UNIREA cu Romania de ani buni!

  voi KGB-istii ati facut imagine proasta a basarabeniilor in Romania, pentru a sabota UNIREA cu Romania a Basarabiei!

 8. da ce sa spui Igor intradevar are dreptate cum poti sa sustii asa cretini si shizofrenici ca Hitler ,antonescu sau Musolini pe care toata lumea normala si civilizata ii condamna si ii uraste dar unionistii de pretutindeni fac din ei mari eroi, chiar mi-i foarte interisant ce s-ar fi intimplat daca vicotria o obtineau nazistii,oare acei cretini care sustin acum acest regim nu stiu de planurile myrshave ale lor, de experimentele salbatice pe care acestea le puneau asupra evreilor si tiganilor fiind pentru ei primele cele mai murdare natii din lume care urmau sa fie lichidate de pe fata pamintului, oare voi acei sustinatori ai fascistilor nu v-ati pus niciodata intrebarea ce era sa fie cu voi dupa ce Hitler obtinea victoria sau voi credeti ca el va facea la toti teste dnk sa vada de ce origine sunteti romi sau de alata nationalitate, nu fiti naivi si coinstiintizati realitatea asa cum este, dupa mine in cel mai bun caz erati sa roadeti acuma papucii si viceurile la „cistaja ariiskaja natija”, si asta sa stiti ca in cel mai bun caz, daca nu erati niste sobolani de laborator pe care se faceau experimente, trebuie sa-i multumiti domnului ca s-a intimplat asa ca nemtii au pierdut, si sunteti acum o natiune, si aveti posibilitate sa postati acuma comentarii unioniste ,caci in alt caz la moment nu era sa existe nici moldovean nici roman nici …. in afara de o singura natiune

 9. pentru Puscashu: da bre la voi intodeauna in toate momentele negative este vinovat rusul, sunteti saraci e vinovat rusul, sunteti plini de tigani e vinovat rusul, nu va primeste in shenghen vinovat rusul, aveti crima organizata tot e vinovat rusul, de coruptie nici numai vorbesc)) deoarece sunteti asa invatati sa priviti prin prizma emotiilor negative fata de ei,altfel nu va duce capul ca sunt si printre ei oameni normali si cinstiti si buni la inima, intodeauna ati comparat rusul cu giorgianul shizofrenic Stalin,in urma caruia au murit forte multi oameni printre care si o multime de rusi,dar dupa logica ta reiese ca noi moldovenii trebuie sa gindim despre toti romanii asa dupa modelul eroului vostru Antonescu)) dar spre deosebire de tine pot vedea real lucrurile ca nu toti romanii si ma bucur pentru asta sustin mizeriile lui Antonescu ,si sunt si acolo oamenii cu carte la cap care posibil ca si noi au posibilitate sa priveasca masmedia rusa,nu numai cea care o impun voua yanki pentru a va manipula si a va tine in …

 10. de unde am luat eu ca multi romani gindesc despre noi rau))) te prefaci sau ce-i cu tine , intra chiar pe protv si citeste unele comentarii postate de romani, care ne fac in tot felul si ne socot de corcituri a curvelor basarabence cu soldatii rusi, informeaza-te domnule si pe urma spune in ceia ce esti convins,nu vorbesc din senin si nu am nici un interes sa duc lumea in eroare,asta-i realitatea si nu m-am referit la toti romanii, ci la unele specii

 11. Igor si Oleg de pe forumul acesta sunt una si aceiasi persoana – un provocator din stabul propagandistic al comunistilor-imperialistilor.

  Ca e spalat pe creier, ca nu-i spalat – nu conteaza.
  El aici pe forum e la lucru si primeste bani pentru asta – sa atace Romania si tot ce-i romanesc.

  Deci nu este necesar sa va adresati unuia sau altuia (imediat va iesi sub un alt nume), caci acesti propagandisti comunisti-FSBsnici nici nu citesc ce scriu.
  Ei au cateva clisee prin computer elaborate in birourile antiromane si doar le acceseaza, lansandu-le pe forum.

  Nu le (nu ii) mai dati atentie.
  Avem de a face cu provocatori.

 12. Doamna Pavlicenco, aceasta lista de mai sus e din personaje proeminente, dar mai trebuie si altii. Stiti cum zicea unul din marii nostri clasici „unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea creste”. Vorbe pline de tilc, care trebuie intelese si apreciate de noi. Dar ma uit aici ce scriu unii vorbitori si ma simpt inebunita. Nu trebuie sa lasati pe toti sa scrie prostii. Si multa sanatate domnului Druc, care e mare erou al neamului si sa nu ia la inima vorbe zise de un gomic ca Raul!

 13. poti sa-ti argumentezi cuvintele SS-SR sau asa numai pentru aceia ca adevarul doare iti permiti sa scrii asa timpenii ,fii sigur nu sunt una si aceiasi persoana cu Igor cu toate ca avem pareri asemanatoare, precum sa stii ca asa gindeste si majoritatea populatiei RM, doresti tu asta sa accepti ori nu asta problema ta, dar tu sunt sigur ca faci parte din vrio organizatie „levaja” de felul noua drepata, sau esti vriun securist roman,ca intelegi ca la aceste comentarii nu poti sa-mi dai un raspuns adecvat si bine argumentat si din aceasta cauza cauti variante de ocolire si ai luat-o razna prin popushoi))

 14. Pt Oleg.

  Frate, n-i tu nici ganduri nici idei temeinice, ca sa intre cineva cu tine in polemica.
  Asa doar, niste replici la prostiile care le debitezi.
  Si ca sa fiu concret, iata urmatoarea.

  Tu spui „in cel mai bun caz erati sa roadeti acuma papucii si viceurile la “cistaja ariiskaja natija”

  Faci niste presupuneri asa, ca sa te autolinistesti ca ai dreptate.
  De fapt, romanii n-au spalat papucii nimanui nici chiar in timpul razboiului, pastrandu-si independenta fata de Germania.

  Pe cand asa zisa „R.Moldova” pana astazi se mai afla sub cizma soldatului rus, deoarece armata ruseasca inca n-a parasit asa zisa „R.Moldova”.

  Apropo, eu zic „asa zisa „R.Moldova” pentru ca asa va trateaza Rusia.
  Ea nici o clipa nu se gandeste ca asa zisa „R.Moldova” este suverana, recunoscand lucrul acesta doar formal.
  De facto, Rusia de aceea si v-a facut razboi acolo, caci nici nu va recunoaste ca tara.

  Asa ca se vede bine cine si cui spala papucii…

  De fapt, asa zisa „R.Moldova”, care a fost rupta din trupul tarii Romania de catre Imperiul sovietic (astazi Rusia ii este succesor) – asa si n-a mai devenit stat: nici independent, nici puternic si nici bogat.
  Si nici nu va deveni.
  Daca in urmatorii ani nu veti face Unirea cu Romania, veti ramane mucosii Europei pe multa vreme inainte,
  ori va va lua Rusia „la sanul” ei, ca sa stearga cu asa zisa „R.Moldova” nu numai papucii, dar si c…

 15. Puscasu Vlad Irimie

  Moldova human rights issues, OPEN LETTER adressed to excellency Cancelar of Germany Angela Merkel

  Bundestag
  https://www.bundestag.de/htdocs_e/service/contact/index.jsp

  CNN
  http://www.topix.com/forum/who/cnn

  Euro News rendez-vous@euronews.net http://www.euronews.net/contact/

  EUROPEAN PARLAMENT EC-Security-Helpdesk@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/contact/index_en.htm JOSE MANUEL BARROSO

  Your excellency Cancelar of Germany Angela Merkel,

  As result of studing the most important issues in the world: Human rights issues, I decided to write to you.
  Moldova Republic is ocuppied by Russian troops,illegaly.Russia as you already know,sign OSCE treatty in 1999 in Istanbul Turkey,and make asure that Russian troops from Transnistria(Moldova) will return in Russia for the security and peace in Europe.

  But since 1999,many years Russia and his agents in Moldova distroy human rights issues, rape girls, shoted Moldova citizens, and prison many of Human Rights activists in Tiraspol,and other places.

  Moldova needs your suport,to develop the european concept and economic strategy with european founds.

  The poorest country in Europe should be save by EU,to develop its capacity to prouve that democracy is not just teoreticaly,but still a reality.As you already know,many journalists were intimidate by russian mafia, others like Ernest Vardanianu were illegaly prisoned in Tiraspol.

  The democratic Radio ,,Free Europe,, has many dificulties to take interviews in Transnistria,Russian ocupied zone.

  There drugs traffiking from Asia,is the capital,and also Tiraspol was accuesed by selling weapons to some terrorist groups.

  As you already know,sir Leon Panetta,the fighter for democracy in the world , makes sure all the world that he will be involved in any region to develop democracy and Human Rights issues.

  You have to know that peace in Europe will be assure,when that illegal region named Transnistria,will be over,will become democratic.

  You can save All Europe,because now Germany decide all the political and economical decision in Europe.The most important step you can take,is to let Greece down with euro-zone,and to exclude Greece from the EU treaty of Lisabon,and to join Moldova and Serbia in EU.Moldova is a small country and will be a succes in European Union.If you will bring more money from European Bank,in Greece,all Europe will colapse.

  My christian-democrats brothers from EPP in Romania, will suport all your best decisions.I hope that you will invite Moldova soon in EU,and that you will exclude Greece from EU,to save all Europe from economical crises of euro-zone.

  Best regards,

  Puscasu Vlad Irimie
  Civil Society member
  Club 2009 leader
  EPP,CDU afiliate
  Human Rights activist

 16. Aderati la Consiliul Re-Unirii cu România !
  Suna Desteptarea !
  Unirea face Puterea !
  Semnati aceasta Lista Istorica aici:

  http://www.consiliul-unirii.ro/adeziune/

 17. Cine dorește poate Adera la Consiliul Re-Unirii
  Moldovei de Est cu România !
  Sună Deșteptarea: Unirea face Puterea !
  1.
  Puteţi semna această „Listă Istorică” aici:
  http://www.consiliul-unirii.ro/adeziune/
  ––––––––––––––––––
  2.
  Please, help us to Re-Unite East-Moldova with Romania,
  by signing our petition !
  –––––––––––––––––-
  3.
  Nous vous remercions d’avance pour votre signature
  en faveur de la Ré-Unification de la Moldavie de l’Est avec la Roumanie !
  ––––––––––––––––––––-
  4.
  Por favor, ayuden nos a volver a reunir
  Moldavia del Este con Rumanía, firmando nuestra petición!
  –––––––––––––––––––––––
  5.
  Bitte helfen Sie uns, um wieder zu vereinigen
  Ost-Moldau mit Rumänien,
  durch die Unterzeichnung unserer Petition!
  ––––––––––––––––––
  6.
  in limba georgiana:
  ––––––––––-
  გთხოვთ, დაგვეხმაროთ ხელახლა გაერთიანებას აღმოსავლეთ მოლდოვას რუმინეთთან,
  ხელმოწერით ჩვენი შუამდგომლობა!
  7.
  in estoniana:
  ––––––––-
  Palun aidake meil taasühineda Ida-Moldova Rumeenia,
  allkirjastades meie avalduse!
  8.
  in lituaniana:
  –––––––-
  Prašome padėti mums iš naujo suvienyti
  Rytų Moldovą su Rumunija,
  pasirašyti mūsų peticiją!
  9.
  in letona:
  ––––––
  Lūdzu, palīdziet mums apvienot
  Austrumu Moldovu ar Rumāniju,
  parakstot mūsu petīciju!
  10.
  in poloneza:
  –––––––
  Proszę, pomóż nam zjednoczyć
  Wschodniej Mołdawii z Rumunią,
  poprzez podpisanie naszej petycji!
  11.
  in croata:
  –––––-
  Molimo, pomozi nam da se ujedine
  Istočnu Moldaviju s Rumunjskom,
  potpisivanjem našu peticiju!
  12.
  in japoneza:
  –––––––-
  、、私たちはルーマニアと東欧モルドバの再団結するのに役立ってください
  私たちの請願に署名を付けることによって、!
  13.
  in limba latina:
  ––––––––
  ” Placet, nobis ad coniungere
  Orientalium Moldova cum Romania,
  per signans nostri petitionem ” !
  ––––––––––––––––
  http://www.consiliul-unirii.ro/adeziune/

 18. Pt Vlad Irimie:
  Daca scriti cancelarului federal german era cazul sa gasiti pe cineva sa va traduca textul in germana, ca tot ati scris intr-o engleza destabilizanta. Nici nu exista cuvante ca si „Cancelar” in limba engleza, dle. Cred ca vroiati sa scritie „Chancellor”. Sau „studing”, in loc de „studiying”. Cu o constructie a frazei de ta in vrajeli. O sa-si faca astia o parere despre unionistii basarabeni exact asa cum vrea ex-KGB-ul: niste debili, vor zice.

 19. Oleg spune:
  2 martie 2012, la 11:11

  Oleg, dvs sunteti categoric impotriva Unirii. Deci , sa punem punct deocamdata la aceasta discutie.
  Hai sa discutam un pic altfel : DVS vedeti o alta cale reala de dezvoltare economica si de oferire poporului nostru o posibilitate mai buna de viata in Republica Moldova, aici, acasa? De teorii despre integrarea in UE, mimate de multi ani la rind si pina acum de catre comunisti si de necomunistii- pretinsi democrati si liberali din RM, ne-am saturat.
  Noi spunem ca Unirea este unica sansa reala a poporului basarabean/indiferent de etnie/ sa duca o viata mai buna, mai buna de cum este in RM in toti anii de dupa proclamarea independentei.
  DVS spuneti ca sunteti patrioti, statalisti si nu vreti unire.
  Nu puteti contesta realitatea ca in Europa, inclusiv in Romania, oamenii duc o viata mai buna, mai asigurata. Cu toate problemele si neajunsurile din aceste tari. Ei intotdeauna au dus o viata mai buna.
  RM va ajunge/poate/ odata si odata la nivelul actual de trai al Germaniei, Rimaniei si al altor tari. Insa pe atunci, daca aceasta va avea loc peste 10ani. Dar sa fiti siguri ca Germania, Romania si alte tari din Europa nu vor sta pe loc, vor fi tot la fel, inaintea noastra cu 10 ani.
  Ce soarta, care este directia in care vedeti dvs drumul celor apropiati dvs?
  Este foarte interesant sa auzim si despre alta cale spre fericire pentru oamenii din RM.
  Daca ce propuin altii nu este bine, propuneti sa vedem si noi ce nu vedem si sa intelegem ce am inteles pina acuma si nu au inteles inca marea majoritate.
  Poate in final vom deveni mai toleranti fata de opiniile altor concetateni ?
  Astept sa comentati viziunea dvs asupra orientarii cursului politicii externe al RM.
  Spuneti ce gînditi!

  Cu respect,
  Alexandra Can

 20. ioan popescu, jurnalist, ploiesti

  Acest individ Lupu nu are de ce să fie adeptul reUnirii, din moment ce habar nu are de Limba noastră cea Română! Iată ce declară Prostia Sa:

  ” nu voi susţine proiectul nici în calitate de…nici în CEL de…” De trei ori CEL în loc de cea (era vorba de calitatea sa!).

 21. Pt LaBordei

  Va multumim ca propagati materialele.

 22. Dragi români basarabeni, dragi români de pretutindeni.
  Reîntregirea, unirera neamului românesc nu a fost niciodată pe placul imperiilor vecine sau a unor alogeni lipsiţi de respect faţă de ţara în care trăiesc.
  Slujitorii neamului românesc au dat multe jertfe pentru realizarea idealului unirii.
  Istoria ne-a fost falsificată. Personal ca elev de liceu prin anii 1953 – 1956, în patria mamă România, am invăţat după manual de liceu pentru Istoria Românilor scris de un oarecare Roller, adus de tancurile sovietice, pentru aplicarea ideilor cominterniste în ţările ce urmau să fie ocupate(eliberate). Aceşti cominternişti aveau pregătire doctrinară făcută in centrele de pregătire din Asia Sovietică, centre organizate din porunca lui Stalin.
  Istoriei nemului românesc a fost un obstacol în crearea omului nou, fără istorie, fără respect de neam şi de ţară. In continuare, astăzi, se practică de către unii vecini precum şi de către unii dintre alogeni, falsificare istoriei neamului românesc.
  Atestarea daco-geţilor, a strămoşilor noştri, pe aceste meleaguri a fost făcută prin scrierile istoricilor din antichitate. Herodot face menţiunea;”… tracii sunt cel mai numeros neam după cel al inzilor. Dacii sunt cei mai viteji dintre traci…’, Iordanes, get în lucrarea sa Getica afirmă că goţii sunt tot una cu geţii. Strămoşii noştri au stat la baza formării popoarelor Europei.
  In unire stă puterea neamului românesc.
  Aşa să ne ajute Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *