Lilian Negură: Cum să evităm războiul identitar în Republica Moldova

In acest articol , republicat, există un punct pe care nu doar îl accept, dar şi l-am promovat mereu – „toți cetățenii din RM să fie numiți moldoveni, indiferent de limba lor maternă și de etnie”.  Numai că el e aproape imposibil de realizat – puţini alogeni acceptă să se considere „moldoveni” ca politonim, ca naţionalitate civică. Să se considere români, la fel ca şi politonim, ca reprezentant al unei naţiuni civice, care coincide, în cazul României, cu denumirea naţiunii majoritare, – ceea ce nu se exclude pe viitor, în cazul Unirii cu România – va fi şi mai greu, dar nu va fi încotro. Cunoaştem şi „apelul” unui reprezentant mai dur al antiromânilor şi antimoldovenilor, care cheamă ca fiecare rusolingv la viitorul recensământ să se autoidentifice ferm ca şi „rus”.

Un alt punct din articol, pe care nu-l accept promovat ca fără alternativă vestică, este „să se continue politica de integrare europeană care să fie prezentată ca un compromis între cei care militează pentru Unirea cu România și cei cărora le este frică de asimilarea minorității ruse”.  Libertatea de exprimare, respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, justiţia independentă ar crea condiţii pentru identificarea căii optime de a asigura fericirea românilor şi a alogenilor în  spaţiul românesc din stânga Prutului – pe parcursul vieţii fiecăruia, nu după moartea sa – accederea rapidă în NATO şi UE în mod autormat, prin Unirea cu România. În caz contrar, l-aş întreba pe dl Lilian Negură, care ne propune articolul pentru dezbateri, de cîte decenii avem nevoie să accedem în UE, unde fraţii noştri deja sunt şi dacă nu cumva au dreptul toţi românii la fericire – noi, fără orbita rusească nefastă… În anul 2001 şi eu credeam la fel ca dl Negură, dar acum nu mai gândesc aşa. E o fază trecută şi ratată… Vitalia Pavlicenco

 – http://negura.jurnal.md/?p=468

Atâta timp cât societatea moldovenească va fi sfâșiată de un clivaj identitar foarte complex pe care unii comentatori îl numesc criză identitară, nu va fi posibil să se asigure o modernizare coerentă a RM. Din acest considerent este important să se caute soluții pentru găsirea unui compromis rezonabil care să permită coeziunea socială în RM. Am să încerc să definesc acest clivaj identitar, să descriu într-o manieră cât mai imparțială principalele discursuri care îl generează și să schițez unele soluții.

Criză identitară?

Clivajul identitar în RM se manifestă prin existența unor comunități izolate, care au interese paralele sau divergente și comunică foarte puțin între ele. Complexitatea acestui clivaj este determinată de formularea de către aceste comunități a cel puțin trei discursuri identitare concurente care au o pondere aproximativ egală în societate, revendicându-și fiecare dreptul de a fi exponentul exclusiv al întregii societăți. Este vorba de discursul identitar românesc, discursul moldovenist și cel rusofon. Să le luăm pe rând.

Discursul românesc

Discursul românesc este unul moștenit din perioada interbelică și actualizat de o parte semnificativă a elitei intelectuale din RM. Acest discurs afirmă că Basarabia este pământ românesc, iar pe teritoriul RM românii au o istorie milenară. Acest discurs pornește de regulă de la o reprezentare primordialistă a națiunii – națiunea este ceva care există în afara noastră, a dorințelor noastre, a cunoștințelor pe care le avem. Din acest considerent, românii sunt români indiferent dacă acceptă sau nu să se identifice ca români. Națiunea este astfel un fapt obiectiv, care există prin sol și sânge, iar noi trebuie să acceptăm acest fapt ca pe un adevăr. Referința la o istorie națională, ca știință a adevărului istoric, legitimează acest discurs. Deși sunt învinuiți de oponenți că ar fi adepții Unirii necondiționate cu România, în această privință ei au opinii care variază de la aspiraţia Unirii cu România într-un stat unitar până la integrarea în UE în calitate de „al doilea stat românesc”.

Discursul moldovenist

De cealaltă parte există un discurs identitar moștenit din conceptul sovietic al națiunii socialiste moldovenești. Moldovenii, conform acestui discurs, formează etnia majoritară în RM. Se afirmă astfel că moldovenii nu ar fi români pentru că Moldova a existat ca stat înaintea României, iar moldovenii basarabeni nu au participat la crearea României atunci când s-au unit cele două Principate. Elementul mobilizator al acestui discurs identitar este neacceptarea virulentă a eventualității Unirii cu România. Moldovenii se deosebesc de români și prin faptul că au integrat elementul rusesc. Astfel, moldovenii, spre deosebire de români, știu limba rusă și sunt influențați de cultura rusă pe care ei o cunosc și în baza căreia îşi definesc propriul orizont cultural. Din acest considerent, promotorii acestui discurs identitar moldovenist sunt de regulă rusofili. Din cauza dispozițiilor sale rusofile, acest discurs este acceptat și promovat foarte activ de reprezentanții comunității care se autodefinește rusofonă.

Discursul rusofon

Comunitatea rusofonă menține și promovează un alt discurs identitar moștenit din perioada sovietică. Reprezentanţii acestei comunităţi se definesc pe criteriu lingvistic, anume prin utilizarea adesea exclusivă în spaţiul privat şi cel public a limbii ruse. De menționat că populația rusofonă nu se revendică ca un discurs etnic, căci rusofonii sunt de diferite origini etnice – ruși, dar și ucraineni, găgăuzi, bulgari etc. Din contră, acest discurs ar exclude naționalismul, considerat impropriu în cazul lor, căci ei nu formează o etnie. Din acest motiv, rusofonii se consideră internaționaliști.

Conflictele identitare din RM

Astfel în RM avem două tipuri de conflicte identitare. Primul conflict este de autoidentificare etnică și include disputa dintre discursul identitar românesc și cel moldovenist. Al doilea conflict este de natură lingvistică și include disputa dintre minoritățile etnice rusofone (care nu vorbesc limba română) și majoritatea românofonă.

În cazul primului conflict, cele două discursuri etnice concurente, român și moldovenist, se exclud reciproc. E vorba de fapt de aceeași comunitate, sfâșiată de lupte identitare între două viziuni ale naturii sale etnice. În logica acestor dispute, ar exista o identitate ”corectă”, ”adevărată”, ”istorică” şi chiar ”științifică”, pe când cealaltă ar fi ”greșită”, ”falsă”, ”impusă” sau ”neștiințifică”. Identitatea ”corectă” trebuie să ia locul identității ”greșite”. Lupta este pe viață și pe moarte.

În cazul conflictului lingvistic, identitatea rusofonă se vrea integratoare, adoptată raţional, adică toți cei pentru care limba rusă este considerată limba principală de comunicare sunt bineveniți să facă parte din grup. Dacă un moldovean sau român ar adopta limba rusă ca principal mijloc de comunicare, în detrimentul limbii materne, acesta ar fi acceptat fără rezerve în grup. Această deschidere este interpretată ca o manifestare a internaționalismului, căci nu ține cont de etnie, dar și ca o manifestare de universalism, căci toți cetățenii RM pot ajunge o dată să facă parte din grup. La modul ideal, din perspectiva discursului identitar al rusofonilor, pentru ca acest conflict lingvistic să nu existe, toți cetățenii moldoveni trebuie să rămână rusofoni, așa cum era pe timpul URSS, prin adoptarea în spațiul public al limbii ruse (ca limbă de stat în RM). Însă acest presupus universalism pune în gardă comunitatea românofonă majoritară care îşi simte ameninţate cuceririle sale lingvistice de după 1989.

Sursele conflictelor identitare

În cazul fiecărui discurs putem identifica elemente care sunt inaceptabile din perspectiva celorlalte discursuri identitare. În discursul identitar românesc ceea ce pune pe jar  moldoveniștii și rusofonii este eventualitatea Unirii cu România. În discursul moldovenist elementul sensibil pentru români este denegarea elementului etnic românesc, considerat singurul corect, şi rusofilia, considerată un element ce favorizează rusificarea. Pe de altă parte, discursul rusofon suscită nemulțumirea românofonilor majoritari prin ceea ce ei consideră a fi nedorința rusofonilor de a învăța și folosi limba română în spațiul public. În același spaţiu comun al RM, românilor le este frică cel mai mult de rusificare, moldoveniștilor de Unirea cu România, iar populației rusofone de asimilare.

Dacă elitele politice vor să cultive o coeziune a societății moldovenești, atunci ele ar trebui să elaboreze politici care să excludă aceste elemente care constituie surse de conflict în societate. Totodată, societatea civilă nu poate să fie împiedicată să adopte un discurs identitar sau altul.

Cum să evităm războiul

Pentru a consolida societatea este nevoie să se găsească un compromis între toate aceste comunități în vederea formulării unui discurs democratic identitar care să nu permită excluderea reciprocă. E important să respectăm opțiunile identitare ale tuturor și să oferim un cadru și niște reguli de joc în care toată lumea să se regăsească. Pentru mine compromisul rezonabil ar fi formularea unui discurs modern al identității prin adoptarea identității civice moldovenești de către toți locuitorii RM și renunțarea la moștenirile totalitare în domeniul identitar şi anume: concepția primordialistă a etnicității (conform căruia ne naştem fie moldoveni, fie români), minorizarea românofonilor (adică reducerea statutului grupului românofon majoritar la „minoritate” fiind nevoit să adopte limba rusă în spațiul public) și rusificarea minorităților etnice.

Nu toată lumea va accepta cu ușurință acest compromis, însă este necesar să se pună problema pentru a se face un pas înainte spre o coeziune a societății din RM. Din acest considerent, cosider oportun să lansez această dezbatere prin a arăta cum văd eu evoluțiile concrete care ar putea, pornind de la ideile enunţate mai sus, instaura pacea civică în societatea moldovenească.

Iată aceste evoluții:

– toți cetățenii din RM să fie numiți moldoveni, indiferent de limba lor maternă și de etnie

– să se renunțe la conceptul de etnie moldovenească prin adoptarea formulei de moldoveni de etnie română

– să se continue politica de integrare europeană care să fie prezentată ca un compromis între cei care militează pentru Unirea cu România și cei cărora le este frică de asimilarea minorității ruse

– moldovenii de etnie română să fie considerați același grup etnic, majoritar, indiferent cum se autonumesc membrii săi

– implementarea de politici care să asigure funcționarea fără impedimente a limbii române în spațiul public. O modalitate ar putea fi atestarea lingvistică, conform unor criterii obiective prestabilite, a funcționarilor publici și a persoanelor care lucrează în domeniul de comunicare cu publicul. Pentru a se evita conflictele, este bine ca în perioada cât mai este valabilă legea despre limbi din 1989, care îi oferă limbii ruse un statut oficial în RM, atestarea să se facă pentru cunoașterea ambelor limbi. Adepții discursului rusofon ar găsi cu greu argumente împotriva bilingvismului.

– să se promoveze și să se susțină limbile și culturile minorităților etnice, în primul rând limbile și culturile ucraineană, găgăuză, bulgară, romă și evreiască, rusificate în marea loc majoritate.

– să se elaboreze politici publice de integrare a minorităților. Integrarea în societate a minorităților nu înseamnă în nici un caz asimilarea lor, ci în primul rând învățarea limbii majorității (nu renunțarea la limba maternă!) și participarea la viața socială împreună cu cei care fac parte din etnia majoritară.

Fiecare comunitate va putea astfel să se regăsească în acest discurs identitar integrator, căci moldovenii se vor putea numi moldoveni, toți românii vor putea fi numiți români, iar minoritățile etnice vor fi integrate în societate fără să riște asimilarea.

Loading Facebook Comments ...

80 Comments

Add a Comment
 1. pentru Igor:
  Republica Moldova e o creatură a comunismului stalinist. Acei ce o promovează şi o apără în continuare sunt complicii tov. Stalin şi Hruşciov şi a crimelor săvîrşite de comunismul stalinist faţăde poporul român. Eu refuz să fiu complce cu aceşti satrapi ai comunismului şi trădător de neam şi a statului ce l-au creat buneii noştri la 1918. Tu,văd că ai mare plăcere să le ţii de companie.
  Pentru alde tine, ce o tot ţii că Moldova a fost înainte de România, nedorind să recunoşti că voevodate vorbitoare de l. română au existat pe atît pe teritoriul Munteniei,a Moldoveişi a Ardealului cu mult înaintea apariţiei atît a Moldovei şi Munteniei (a Ţarii Româneşti),cît şi a Ardealului, adică neamul românesc a existat cu mult înainte de apariţia statelor româneşti, care ai un simţ deformat al conştiinţei naţionale ce se crede precum l-a învăţat propaganda rusească că e naţie moldovenească distinctă de naţiune română, poate ce îţi spune alde mine nu înseamnă nimic. Ce să ceri de la nişte jertve ale propagandei ruseşti de denaţionalizare, voi cu mintea voasră infectată de separatism „maldavenist”, nu puteţi nicidecum să vă simţiţi Patria acolo unde locueşte întreg neamul românesc. ( Am în vedere şi teritoriile ce se află sub stăpînirea Serbiei, unde „deştepţii” de serbi la fel ca ruşii au împărţit neamul românesc în români şi vlahi, precum ruşii în români şi moldoveni.
  Vai de mintea şi conştiinţa voastră naţională a maldavaninilor…. Eu atît pot spune pentru alde voi: Acei ce sunt născuţi să se târâe, nu pot zbura nici odată. Citind aberaţiile ce le scrii, sincer să-ţi spun, îmi e ruşine că sunt şi moldovean din Basarabia,de unde înţeleg că eşti şi tu… Mâ întreb, citindu-ţi aberaţiile separatist-maldaveniste: De ce oare o parte a ” maldavaninilor” de la est dePrut, sunt aşa de „tormoz” la cap? (frână,expresie din rusă,echivalent la limitat,ignorant)

 2. Pentru Oleg:
  Îţi lămuresc legătura dintre unionism şi prosperarea ţări. Gîndeşte-te: La ce trebuie unei naţiuni 2 structuri statale? Aparat birocratic aici,în partea stîngă a Prutului şi aparat statalist la Bucureşti? Şmecherii locali au ceva din existenţa lui (funcţionari de stat),noi,restul ce avem din asta? Te închpui, dacă am scăpa de structura statalistă maldavenească cîte resurse s-ar economisi pe întreţinerea de guvern,parlament, preşedenţie,minister de externe cu o sumedenie de ambasade unde trebue şi nu trebuie,iar aceste resurse fiind direcţionate în salarii şi pensii, cîtă lume şi-ar înbunătăţi situaţia materială?

 3. nu inteleg de ce se streseaza rusii atata,ei nu vad ca unirea e inevitabila.moldova nu va mai intra in sfera de influenta rusa niciodata.romania e dispusa si la un razboi ca sa nu piarda moldova(citez din basescu)

 4. Puscasu Vlad Irimie

  http://www.international.asm.md/eu-integration/pc-7/pc7-open-calls/1111-ghidul-aplicantului-la-pc7-din-moldova-2.html

  iata aici fonduriile europene pentru cercetare.

  De asemenea Basarabia a primit 270 milioane euro pentru politica trans-frontaliera,de la UE.

  Suna aceasta este foarte mica,tocmai de aceea e bine ca presedintele Timofti sa grabeasca reformele,si sa intre in calendar de pre-aderare la UE.

  Orice amanare costa bani multi.TIME IS MONEY cum zice englezul.

 5. Pt. patriciu
  Nu pentru al de mine dar pentru al de tine care socot ca 22 de ani de ocupatie romana ne-a facut sa devenim romani, nimeni n-a facut referendum sa ceara parerea poporului la 1918, s-au unit din frica fata de ciuma comunista, iar acei care au votat contra cand au venit fratii tai romani iau impuscat, nu dragul meu te tairai tu ca sarpele pentru ca nu ai aripi sa zbori ca vulturul…pentru ca tu si altii ca tine sunteti zombati, miopi si aveti frica libertatii. Da sunt mandru ca am demnitatea si dorinta de a respira liber intr-o tara libera cu tot pieptul si nicidecum sub ciubota cuiva, fie ea romana s-au rusa … Iar tradatori si lingai au fost destui in toate vremurile, da poate de fratii tai romani vei fi si erou dar pentru noi moldovenii tu nu poti fi decat ceia ce esti.

 6. Puscasu Vlad Irimie

  igor,

  poti pleca linistit de unde ai venit: Omsk,Vorkuta,Baikal,Vladivostok.

  Un popor nu poate fi distrus nici prin 1000 de ani de ocupatie! asa cum a fost poporul roman din Ardeal ocupat de unguri pentru 1000 de ani,si tot nu s-a asimilat,si nu a disparut.

  Iti imaginezi ca ocupatia ta sovietica de 60 de ani o sa distruga poporul roman din Basarabia?

  poti respira liber in Republica Moldova,si nu te deranjeaza ca mai explodeaza cate o grenada din tiraspol,prin Chisinau,sau ca poate iti zboara o Katiusa pe langa urechi

  Persoane indobitocite ca tine IGOR smirnov sau oricare alt igor, nu meritati decat sa populati Siberia,de unde ati si venit.

  Invazia mongola de la 1241 si invazia tatariilor a fost nimic pe langa ce au putut face sovieticii in Basarabia!!

  si acum s-a nascut HOMO-SOVIETICUS,adica IGOR,spalat pe creier de propaganda NKVD-ista.

  Apropos IGOR,ai invatat pe de rost si poeziile in limba rusa,dedicate tovarasului stalin,gorbaciov cel molotov,sau antropov,hrusciov?

  Prin ceea ce scrii IGOR iti bati joc de tine personal,nu ai nici un fel de religie,nici un fel de sire a spinarii,putin iti pasa de viata,si doar sa primesti bani de la voronin,pentru a manca o shaorma expirata din oras.

  Esti prea mic pentru un razboi atat de mare,si persoane ca tine sunt destule prin siberia,prin paduriile cercului polar.

 7. Igor:
  Citindu-te pe alde tine,le mai dau dreptate odată ruşilor ce îi numesc pe alde tine bîci,muli, barani,ţîgani,etc.,asta meritaţi cu prisiosinţă pentru devotamentul cu care îi slujiţi prin promovarea separatismului maldavenist de care v-au îmbolnăvit mintea. Alde tine debilism semănaţi. Au spus şi M.Costin,şi G.Ureghe,şi D. Cantemir, şi scoala ardeleană şi cîţi şi mai cîţi, însuşi Eminescu a spus: „Suntem Români şi punctum”. Dar de la lichele separatis-moldoveniste,unelte ale şovinismului rusesc ce servesc cu devotament neţărmuit politica rusească de desbinare a neamului românesc în moldoveni şi români, tot porcării separatist-statalist-maldaveniste citeşti/auzi.
  Involuntar mi-am adus aminte de cei mai devotaţi şi răi din oştenii turci: Ienicerii .Ienicerii, – de sînge din creştin, adică de provinienţă tot din aceeaşi moldoveni,bulgari, sârbi, munteni,muntenegreni,etc. fiind, şi care pentru Alah şi sultan ucideau mai rău ca orice turc de sânge. Voi,naţia „maldavenească” nu sunteţi nimic altceva decît nişte ieniceri ruseşti moderni! Sunteţi mai răi ca ruşii, pe aceştea îi înţeleg, au venit aici să stăpînească şi se vor simţi stăpîni aici atît timp cît numai ieniceri ruseşti ca tine îi vor ajuta şi susţine prin ignoranţa şi „patriotismul-maldavenist-statalist-separatist” pe care îl promovaţi cu tot cu bicolorul vostru albastru-roş! Voi,alde „maldavanini” sunteţi cea mai mare ruşine pe care a avut-o vreo dată neamul românesc! Ienicerii turci din moldoveni din acele timpuri mai au înţelegere, deaorece pe atunci nu era atît de dezvoltată circulaţia informaţiei, vouă, satrapi ruseşti ce sunteţi, vă explică şi savanţii din epoca medievală, şi din sec.XIX- XX, şi cei de acum, voi tot cu prostii separatist moldovenoiste de sorginte imperială rusească o ţineţi. Ca încă după atîta lămuriri şi tot de separatism „maldavenesc” să te ţii, ori trebuie să fii Debil, ori trebuie să fii un mare duşman a neamului românesc. Mă uit eu la voi şi mă gîndesc: Parcă a debili nu semănaţi…

 8. ME RUSANI PROSTOVANI,LASATI NAIBI VRAJEALA CU MOLDOVA PAMINT RUSESC,MOLDOVA E ROMANIA TARTACUTELOR,ORI STATI CUMINTI SI CIOCU MIC,ORI ACASA LA MAMA RUSIA,HAI CA VENIM ACUS PESTE VOI SI VA MINCAM,,ROMANASII MOLDOVENI DE PESTE PRUT,HAI CA LUAM SI STEAGU LU STEFAN CEL MARE CU NOI,SA FUGITI CA DRACU DE TAMAIE DE EL,DRACI RUSESTI CE SINTETI,.,HAHAINDIEPINDINTILOR!!!!:):)

 9. Ba cretinilor in deosebire de voi nu sunt platit de nimeni, mai mult licheie fasciste sunteti Voi cei care propagati ca eroii pe I.Antonescu
  cititi cretinilor cum condamna lumea europeana natizmul si fascizmul Vostru proslavit: Согласие дала дальняя родственница фюрера, отказавшаяся от права владения кладбищенским участком

  С могилы родителей лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, расположенной в городе Леондинг на севере Австрии, убрали надгробие. Эксгумация захоронения при этом не проводилась. Участок, на котором находилась могила, будет предоставлен для других захоронений.

  Ранее с требованием убрать могилу не раз выступали жители города, а также активисты местного отделения гражданской инициативы против фашизма, комитет Маутхаузена и городские власти. После консультаций с общественностью и представителями церкви было найдено приемлемое решение проблемы.

  При этом родители Гитлера не имеют отношения к нацистской идеологии. Клара и Алоис Гитлер, умершие в 1907 и в 1903 годах соответственно, скончались задолго до того как их сын стал диктатором фашистской Германии. Однако на протяжении десятилетий их могила служила местом паломничества для тысяч неонацистов.

 10. Eu in deosebi de voi, rusan moldogian, patriciu, Puscasu Vlad Irimie, lingai de cururi romane ce sunteti ma aflu in tara mea pe nume R.Moldova, iar voi daca sunteti romani si nu va place sa traiti in R.Moldova fu…tio drept in pi..a matii de romanie…dupa cum scriti asa si primiti raspunsul, si rugati-Va dar mult sa nu ne intalnim in lupta sa va arat eu ce fel de suge … lapte sunteti voi

 11. Puscasu Vlad Irimie

  IGOR

  la limbajul asta de mahala,ma retrag din discutie.Nu vorbesc cu necivilizatii ca tine, care iubesc cartierul ferentari si maneaua.

  Eu sunt roman,din Romania si nu am cum sa ma lingusesc catre romani,daca sunt roman.

  Nimeni nu face apologia maresalului Antonescu,ce tine de istorie,si nu de viitor sau prezent.

  Te dau in judecata si vei raspunde in fata tribunalului pentru calomnie, domnule anonim Igor.Stai linistit ca IP-ul nu ti-l poti ascunde,ci doar numele.Foarte usor politia te va gasi,si te voi cita in fata instantei,ne vom cunoaste acolo.

 12. Da parera ocupantilor fascisti de tipul lui rusan moldogian … nu ne intereseaza ca buneii nostri v-au dus in baionete pina in Romania voastra de unde pe urma ca cu…le va-ti intors impotriva aliatilor vostri nemti, iar pe aliatii vostri nemti iau manat ca pe oi pana la birlogul lor din Berlin fascist smintit ce esti, stai bine pe buci ca nu te scapa nici NATO … numai incercat sa cracniti si vedeti cum schimbam capitala la Suceava, s-au Iasi … asa ca stati bine unde stati …

 13. Pt. Puscasu Vlad Irimie
  Daca esti roman fii patriot roman dar nu ascuti dintii la ceiea ce nu va apartine ca poti sa-i pierzi. Nu puteti Voi romanii sa hotarati soarta RM si a cetatenilor ei, doar noi, moldovenii, bastinasii acestui pamant, avem dreptul sa decidem soarta si viitorul noastru. Voi puteti sa va expuneti parerile dar nu si sa hotarati ceva in locul nostru, sa nu Va permiteti sa vorbiti asa cum :ruslan moldogian si alte licheie ca patriciu nu Va vom permite niciodata, aveti doar norocul ca sunteti la distanta, dupa cum scriti Voi tot asa va raspundem si Noi, Moldovenii din RM…

 14. Oleg spune:
  4 aprilie 2012, la 01:01

  Rusoaica spune:

  А вот здесь я с вами не соглашусь:» Пусть титульная нация говорит на своем родном языке – румынском (если хотите – молдавском, что одно и то же).
  Русскоязычные – на русском. Чиновники обязаны знать оба языка. Русскоязычные граждане наравне со всеми платят налоги, на которые содержится целая орава бестолковых чиновников,

  Păi D-le Oleg, şi ucrainenii, şi bulgarii, şi găgăujii şi alte minorităşi din RM tot plătesc impozite, dar nu cer ca demnitarii să le cunoască limba. orişice cetăţean al RM este obligat să cunoască limba de stat.

  În Rusia şi cecenii plătesc impozite, însă demnitarii de stat nu sînt impuşi să cunoască limba cecenă, sau a altor minorităţi din Rusia, ci invers, toţi cei cu cetăţenie rusă sînt obligaţi să vorbească limba de stat, adică rusă. Şi moldoveni, sau români, care în Rusia nu sînt mai puţini decît ruşi în Moldova, nu cer autorităţilor să vorbească limba română ci se conformează legii şi vorbesc limba rusă.

  Aşa că, sînt deacord cu sfîrşitul postării Dstră:

  Давайте уважать друг друга! şi limba de stat.

 15. Vazind ca aici, pe blog, isi depun opiniile im marea lor majoritate doar romanii care habar n-au de starea reala a lucrurilor din RM este clara atmosfera, sugestiile si mesajele de aroganta si aer inghimfat … marea lor majoritate ne vad ca ceva firesc ce le apartine, o proprietate de care au fost deposedati, iar pe noi moldovenii ne vad ca pe niste oi s-au dobitoace care dupa spusele lor s-au ratacit acum vre-o 200 de ani in urma … evenimentele au avut loc cu cativa ani inainte dar s-a incheiat cu pacea de la Bucuresti 1812 cand am fost eliberati de sub jugul Portii Otomane dar ramasi sub ciubota protectiva a Imperului Tarist Rus. Majoritatea stie si real isi da seama ca doar instinctul de supravetuire ia impins pe cei din Sfatul Tarii sa ciara protectie la 1918 de la Romania si nicidecum alte sentimente, repet ca doar frica fata de ciuma comunista care a venit la putere in urma revolutiei socialiste din Rusia Tarista la 1917 de la Pietrograd ia impins sa ceara protectie. La fel stim cu totii ca cei din Sfatul Tarii n-au facut nici un fel de referndum ca sa ciara parerea poporului, mai mult cum au venit fortele protectoare armate romane prima ce au facut au trecut prin baioneta si i-au impuscat pe toti acei deputati din Sfatul Tarii care au votat contra unirii cu Romania (Romania ca stat s-a format la 1859). In fine pe parcursul a 22 de ani au stiut doar sa care impozite din Basarabia (Moldova) si sa inabuse prin varsari de sainge nesupunerea moldovenilor … ca exemplu si rascoala de la Tatarbunar, mai mult asa numitii frati romani la 1940 ne-au cedat USSR fara nici o lupta numai ca sa-si salvieze pielea lor, vorba aia: ,,sunt mai aproape dintii ca parintii,, cum de nenumarate ori in trecutul istoriei Moldovei au facut-o si fratii nostri de limba si de arme: Valahii. Nu numai dar au si obrazul si curajul gros asa numitii fratii nostri romani din zilele noastre sa si ne numeasca pietici rosii, comunisti, … etc. etc. inaintand cu tot felul de invinuiri de parca noi de buna voie ne-am predat URSS. Ba bulihari si dobitoci fara creieri ce sunteti oare nu sunte-ti Voi fratii romani , cat parintii si buneii Vostri acei mari eroi care ne-ati impins in bratele URSS comuniste???, ma refer la toti acei nationalisti care ii inainteaza ca eroi nationali pe criminalii de razboi ca I.Antonescu … si clica lui: Mussolini, Hitler … fara doar si poate ca si Stalin. Apoi daca Voi nu aveti curajul sa analizati si s-a recunoasteti greselile si faptele savarsite de parintii si buneii Vostri clar ca nu are sa Va placa nici adevarul care Va frige ochii, sunteti de neam Romanesc misei si tradatori fata de noi Moldovenii dintre Prut si Nistru. Ne-ati lasat singuri in fata greutatilor de sute de ani … si nu o singura data, chiar si acum de ultima ora in evenimentele de pe Nistru la 1992 si mai aveti si curajul sa ne insultati si sa ne invinuiti in ceva??? mai mult cereti sa ne recunoastem de frati iar Romania s-o vedem ca pe-o tara mama??? Da, dar cum este posibil ca mama care isi abandoneaza copii sa mai si pretinda sa fie si iubita prin forta atunci cand ar trebui sa-si ciara scuze de fapta evenimentelor savarsite dar nu … tot asa continuie … doar pretenzii …
  Daca Voi ati uitat apoi noi, Moldovenii dintre Prut si Nistru, Va saducem aminte ca am suferit nu putin din urma tradarilor Domniilor Voastre atat in trecut cat si dupa 1940, injosirile si batjocurile, deportarile in Siberia, impuscarea nesupusilor .., in fine toate chinurile imaginabile si nu numai la care au fost supusi buneii si parintii nostri moldoveni din partea sistemului comunist sovietic pe care l-au suportat buneii si parintii nostri moldoveni si nicidecum Voi romanii …

 16. pentru Igor
  Respect frate, vezi cum incerci sa-ti expui parerea cu argumente fara insulte fara injosiri intr-o modalitatea culta asa precum traim intr-o lume civilizata ,dar cu parere de rau se gasesc niste lepre si animale dealde rusan moldogian,provocatori, care cauta din rasputeri sa se trezeasca cu ceva in fund, dar stim foarte bine ca cine cata o gaseste, nu am de gind sa ma cobor la nivelul tiganului acesta, si rog pe ceilalti sa ne respectam reciproc si sa continuam sa-mi expunem parerile intr-o forma cevilizata,de ce trebuie sa va aruncati ca niste ghiene asupra lui Igor care dupa cum inteleg are acelasi interes ca si mine si majoritatea cetatenilor RM ,care au un singur scop prosperitatea tarii ,suveranitatea si integritatea acesteia, fara zombarea si influenta Rusiei sau Romaniei, de ce nu putem pastra realtii prietenesti si strategice cu aceste tari avind in vedere istoria comuna cu ambele?de ce sa ne numim mancurti ,porci,corcituri rusuficate pe deoparte si tigani boriti ,romi,etc. de alta parte?trebuie sa ne respectam reciproc, asa cum am mai spus am o atitidine neutra fata de aceste popoare, luind in consideratie istoria comuna cu ambele si suferintele pe care poporul moldav li-a avut de pe urma lor,insa ce a fost a trecut ,acuma la moment suntem liberi si suntem in drept sa ne decidem singuri soarta tarii noastre, si daca cineva vorbeste despre statalitatea RM asta nu inseamna numaidecit ca este platit de cineva pur simplu fiecare are parerea lui, si e in drept sa o expuna . O zi buna la toti si haideti sa fim mai toleranti unul fata de altul!!!

 17. pentru patriciu
  Patriciu intr-o oarecare masura ai dreptate mai ales ceia ce tine de aparatul birocratic si satisfacerea intereselor personale a functionarilor publici ,iar noi simplii muritori suntem nevoiti sa sugem degetul si sa privim in ce „roscosh” traiesc acestea si de beneficiile pe care le da acesta sistema, insa cu parere de rau aceasta sistema este tipica majoritatii tarilor care au facut parte din fosta uniune sovietica, insa sa stii ca Romania nu a avansat mult in ceia ce priveste coruptia si la ei sunt tot o sumedenie de probleme legate de acest sistem birocratic, da, nu neg carul s-a miscat din loc si s-a inceput lupta cu aceasta sistema, datorita impunerii UEului a unor conditii, insa mai este de facut inca foarte si foarte mult deoarece acest sistem s-a inradacinat foarte adinc in mentalitatea oamenilor, si fiecare stie ca cu bani se rezolva orice problema, si unirea sau reunirea cu Romania nu ne v-a scapa de aceast viciu, atit timp cit oamenii singuri nu v-or dori sa scape de el, asa suntem deprinsi ca unde nu ti-au duce peste tot trebuie sa platesti, sa nu stai in rind plateste, sa nu frecventezi universitatea si sa primesti diploma -plateste, chiar si sa mergi la medic nu importa ai polita ori nu trebuie sa platesti, caci daca refuzi si strigi in gura mare ca ai polita atunci risti sa agravezi problema cu care ti-ai adresat, si credca nu avem nici un domeniu care nu s-ar fi molipsit de acesta sitema myrshava.
  Si acuma vreau sa trec direct la beneficiile pe care d-ta le vezi in reunirea cu Romania, nu neg da posibil tu si alti unionisti de seama ta se v-or acomoda cu succes intr-o alta societate, cu o mentalitate diferita, iarasi repet posibil, avind in vedere ca nu putini romani au o parere negativa despre moldoveni si ii socot de niste corcituri ale soldatilor rusesti cu curvele basarabence,dar ce facem cu majoritatea cetatenilor RM care niciodata nu v-or putea face parte din aceasta societate,inteleg ca pentru multi din voi nu-i intereseaza cum ii numiti voi soarta venetecilor ,dar de ce sa nu trecem deodata la fapte luati un ak47 si „ogoni” , caci inspre asta si mergem ,nu va si pare ca mergem deja catre un razboi civil , si acuma spuneti-mi cine v-a avea de cistigat in urma acestui razboi? in cazul in care Romania se va va baga „iacoby” pentru romanii basarabeni, dar stim cu totii ca scopul ar fi insasi acest teritoriu, si pe de alta parte Russia care v-a veni in ajutor celor care nu vor unire?

 18. pentru Oleg:
  Ai zis ca basarabenii ar avea probleme cu adaptarea in conditiile Romaniei intregite. Au avut probleme mai grele cu adaptarea in conditiile cind au fost cuceriti de rusi in 1940 si le-au rezolvat, s-au adaptat destul de bine in tarile care au plecat la munci ca gasterbaiteri, si in tara lor, dela Nistru pina la Tisa se vor adapta. (Nemtii din est sau adaptat in marea lor majoritate,la fel si generatia de basarabeni ce va creste, cu nimic nu va fi mai prejos de cit semenii lor de peste Prut,dor nu ne vom lasa sa ramanem inapoiati din cauza unora ce posibil se vor adapta greu)
  Da si in Romania de acum,si in Romania intregita vor fi probleme cu birocratii si hotii nostri,dar, odata cu lichidarea strucrurilor stataliste „maldavenesti:” se vor micsora mult posibilitatile de a savirsi hotii. Asa e neamul acesta romanesc,are destui hoti, dar la ce trebuiesc atitia: In structuri stataliste la Chisinau si altele la Bucuresti? Sa ne comande alde „natie moldoveneasca”,tipi ca Igori,care ne arata esenta, acestei natii „maldavenesti”? Ai vazut nivelul lui de stiinta si cultura, sper ca intelegi ce te asteapta daca vei fi intr-o tara unde drept valori vor fi „Igori”, si in alta tara, unde valori vor fi restul participantilor la aceste discutii publice, ce au constiinta ca apartin intregii natiuni romane. Doamne fereste sa avem o tara unde sa ne conduca acesti „Igori”, parerea mea.
  Anatol Marin,profesor de istorie

 19. pentru Igor:
  Ti-am citit aberatiile si aiurelile,esti total ratacit si unealta a sovinismuluim rus, prin istoria pe care o stii si cu care te-a dresat stapanirea comunisto-sovino-ruseasca,asa precum am scris in comentariul precedent. Esti o unealta devotata sovinistilor rusi.
  Intr-adevar,sa polemizezi cu o persoana superretrograda ca tine e autoinjosire si o pierdere de timp. Ce sa dorit de aratat cititorilor sa vazut.
  Iata, oameni buni, „maldavenii adevarati” sunt tipici ca acesti „Igori”. Daca doriti, urmatii. Dar, nu uitati de riscurile pe care vi le asumati dind preferinta acestor tipi ce constitue rusinea neamului romanesc la rasaritde Prut.
  Daca mai ai ceva omenesc in tine,Igore, mai stai, mai gindeste-te, mai citeste, mai discuta cu oamenii mai lumineazate la minte, apoi apuca-te sa scrii. Eu sunt sigur de faptul ca oricine prinde cit de cit la minte si la carte, pe alde tine nu te va sustine.
  Dumnezeu sa te lumineze la minte sa nu mai fii o jertva a sovinismului rusesc folosita contra neamului romanesc,sa nu fii o rusine a noastra, a basarabenilor pentru restul natiunii romane.
  Anatol Marin, profesor de istorie.

 20. pt. Anatol Marin
  vad ca Va dedati drept profesor de istorie dupa cum Va descrieti in randurile de mai sus, atunci raspundeti-mi domn profesore ce nu am descris corect in randurile de mai sus ??? Oare nu este purul adevar ca am fost tradati si nu o singura data de fratii romani ??? Hai incearca sa-mi motivezi cu ceva fapte concrete si nu cu aberatii s-au insultari. Deja nu o singura data am incercat sa dialoghez si sa pun intrebari concrete dar tot timpul am avut numai insultari si balbaituri, aberatii si nimic concret din partea Ta personal, deci am impresia ca ori ai cumparat diploma daca intradevar o detii, s-au si mai rau te dedai doar ca profesor … Vazand cat de usor si repede iti pierzi ecilibrul si cumpatul delicat si rafinat al culturii din discutiile de pe blog dubitez mult de capacitatea si starea psihofizica mintala domn profesor Anatol Marin, mai mult, sa ma ierte Domnul, dubitez si de profesorii care ti-au predat la universitate … din cuorizitate unde v-ati facut studiile ? Da si totusi as dori sa primesc un raspuns demn unui profesor de istorie domn Anatol Marin.

 21. Igor:
  Ca să înţelegi de cine şi cum am fost tradaţi, trebuie mult mai multe să cunoşti,mai multe puncte de vedere,mai mulţi autori, mai mulţi martori. Din cele ce le scrii se vede că ai fost educat pe autori şi puncte de vedre ce apără interesele imperiului Ţarist şi Sovietic, că ai o conştiinţă naţională deformată, redusă la parâtriotismul pruto-nistrean ostil restului neam românesc, şi multe altele. Dar cel mai grav e că doreşti să te ţii mai deştept decît restul vorbitorilor de română, din întreg spaţiul care vorbeşte această limbă, care indferent de regiune istorică, se numeşte română, nu oltenească, banăţeană, mara-mureşeană, valahă etc. Ca tine am avut destu-i,slavă Domnului, pe marea majoritate i-am reuşit a lecui de moldovenism primitiv prin argumentele pe care ţi le-am dat aici. Deaceea am scris aici: „Ori debil trebuie să fii să nu înţelegi după atîtea lămuri, ori duşman a neamului românesc”. Pai cum poţi să-i mai spui unuia care la tot ce spun cele mai luminate minţi a neamului nostru, cît şi străini, pentru d-lui e foae verde, uite prostiile propagandei ruseşti, care spun că moldovenii sunt ceva deosebit de restul neamului românesc, este adevăr. Nu pot să înţeleg, cum mie(prin clasa 8-a eram) mi-a venit în cap: De ce moldoveni din Bucoviba, (reg. Cernăuţi de astăzi) răpiţi de la Moldova de austrieci încă la 1775 şi de Imperiul Sovietic la 1940 şi sunt şi de austrieci şi de ucraineni tot români consideraţi şi în paşapoarte,şi din punct de vedere etnic. Ca minoritate etnică, moldovenii ce sau unit cu muntenii la 1859, la fel sunt români, dar iaca moldovenii dintre Prut şi Nistru ce i-au ocupat ruşii în 1940, au rămas numai moldoveni şi deloc nu sunt români? Cum poţi să mai scrii/vorbeşti cu cineva, căruia de 20 de ani i se lămureşte prin fel şi fel de argumente că moldovenii sunt o parte a naţiunii române, precum sunt şi novgorodenii,pscovenii,etc., statele cărora la fel au apărut înainte de Imperiul Rus, fiind cucerite de acest imperiu, şi el tot o ţine că ruşii i-au eliberat pe moldoveni de turci şi multe-multe alte aberaţii: Oare ai idee care era situaţia Ţărilor Româneşti sub regimul de stăpînire otomană comparativ cu stăpînirea rusească?
  Cel mai bine ai face dacă ai citi/studia punctul de vedere naţional asupra istoriei noastre, nu cel falsificat de străini pentru a duce în eroare unii ca tine. Oare nu-ţi pui întrebarea: De ce o parte din basarabeni, nu cei mai proşti oameni din ei, de ce ei se simt o parte a neamului românesc, oare nu-ţi apare pentru sine, ce ştiu ei, de se consideră că sunt o parte din naţiunea română, oare chear toţi ei sunt nişte trădători a moldovenilor? Eu nu odată am lăsat telefonul meu aici pentru a da explicaţii verbale unora ca tine, dar degeaba, voi aici numai scrieţi în necunoştinţă de cauză, refuzînd să eşiţi la discuţii deschise. Oare asta nu e suspect?Oare asta nu e un semn că aveţi misiunea să prostiţi pe cei ce citesc, că pricepe-ţi foarte bine cum stau lucrurile cu adevărul istoric, dar o faceţi pe „deştepţii maldavanini”.poate mai aveţi material uman pe care să-i prostiţi în continuare?

 22. Rusoaica spune:
  3 aprilie 2012, la 19:07

  „Чиновники обязаны знать оба языка. Русскоязычные граждане наравне со всеми платят налоги, на которые содержится целая орава бестолковых чиновников, единственная заслуга которых – знание в каких-то пределах государственного языка.
  Это не нормально, когда русскоязычные граждане, вопреки закону о функционировании языков в РМ, получают письменные ответы на свои жалобы на непонятном для них румынском языке.”

  Traducere in romana: „Functionarii sunt obligati sa cunoasca ambele limbi. Cetatenii rusolingvi achita la fel impozitele, pe care este intretinuta o multime intreaga de functionari hanticapati , unicul merit al lor, fiind posedarea in careva limite a limbii de stat. Aceasta nu este normal, chind cetatenii rusolingvi , contrariu legii despre functionarea limbilor in RM, primesc raspunsuri scrise la petitiile lor in limba romana, pe care ei nu o inteleg.”

  Rusoaica, va contraziceti. Toti cetatenii RM cunosc limba rusa. De ce nu cunosc toti limba de stat ? Va imaginati ce costuri atrage dupa sine introducerea oficiala a bilingvizmului ?
  Aceasta ar insemna ca fiecare functionar ar trebui sa apeleze la traduceri scrise si vorbite. Nu, insa, costurile este cel mai important lucru. Cel mai impoertant este ca majoritatea rusolingvilor nu vor categoric sa se integreze in societatea in care traiesc cu populatie bastinasa si nu cu limba rusa de stat.
  Cam asa se comporta si rusolingvii din celelalte foste republici din fosta uniune sovietica. Ce ar trebui sa insemne aceasta ? Speranta rusolingvilor ca va reinvia epava? Impunerea fortata a limbii ruse ca si limba oficiala in tarile independente?
  Da de ce sa nu impuneti si Germaniei, Chehiei, Ungariei, Poloniei, Americii si altor tari sa introduca si ei limba rusa in categorie de oficiala, ca doar in acele tari sau stabilit mai multi rusi la numar comparativ cu rusii, care „convetuiesc” in liniste si pace pe acest colt de pamint romanesc, acaparat chindva pe nedrept ?

  Nu am nimic personal cu dvs, dar trebuie sa intelegeti ca niciodata nu o sa impuneti cu forta sa va respecte ca si popor alte popoare, dincontra, rezistenta creste, creste si furia multor popoare. De ce conducerea acestei mari ca si teritoriu tari, dar foarte mica la numar de locuitori rusi /in interiorul tarii/ la 1 km.p. nu inteleg ca nu atare metode de impunere fortata a limbii ruse naste reactia absolut inversa ? Noi cunoastem limba rusa, am invatat-o in aceasta viata. Rusii de ce nu pot o viata intreaga sa invete limba de stat a tarii in care traiesc? Ce nu le ajunge ? Vreti sa spuneti ca sunt lenesi sai incapabili ? Eu nu cred asa. Eu stiu ca rusii invata si cunosc limbi moderme. Se descurca in tari straine, vorbind in limba acelor tari.
  Deci? Ei categoric nu vor sa invete limba noastra, a tarii in care traiesc si ei !

  Ma iertati, dar in cazul de fata nu pot sa fiu de acord cu dvs.

  Sarbatori luminate !

  Rusoaica, de acord cu dvs

 23. Vad ca rusii sunt destul de favorabil ideii sa se numeasca moldoveni in sens de identitate cetateneasca…. Se pare ca e o solutie buna de compromis.vedeti aici : http://ava.md/analytics-commentary/015361.html

 24. PUSCASU VLAD IRIMIE

  rusoaico,

  nici macar constitutia aia kominternista din 1989 nu a fost respectata!

  ce suveranitate deplina,ce concepte si idealuri nobile sunt scrise pe hartie,si care a fost realitatea?

  limba moldoveneasca,ma faci sa rad.

  O fi existand si limba ardeleneasca,limba budapestiana, limba bucurestiana,limba Kiev-iana, limba Los-Angeles-iana,limba New-York-eza,limba lacului Tanga-nika .

  mai bine puneti mana si invatati limba engleza,ca cu rusii nu veti ajunge departe!

  llimba romana,limba germana,engleza,franceza.Limbi onorabile si armonioase…..

  cu limba rusa veti ajunge iara in Siberia.Acum dupa ce rusii au violat Basarabia,voi maldavenistii si rusofonii spuneti ca ,,tare bine a fost violul,,

  Hai fi serioasa rusoaico,si revino-ti. Chiar asa,nu-ti ajung crimele din Transnistria facute de rusi si agentii lor?

 25. Rusoaica spune:
  8 aprilie 2012, la 09:09

  RSSM nu mai exista. Spre regret, multe acte normative mai sunt valabile inca din perioada sovietica. Spre exemplu, unele din domeniul standardelor de masurare, calitate e.t.c.
  In mod normal, nu trebuie sa fie asa. Multe acte normative se bat cap-in-cap. Din acest motiv nimeni nu raspunde pentru matrapazlicurile lor. Poate asa convine celor, care elaboreaza si promoveaza spre adoptare proiectele actelor normative „cusute
  cu ata rosie” ? Oricum, pina acum numai bietul om de rind raspunde in fata legii pentru erori sau incalcari ale actelor normative in vigoare.

  Bilingvismul nu inseamna ca/acolo unde sunt obligati sa cunoasca/ unii trebuie sa cunoasca ambele limbi si altii numai limba rusa……
  Mi-ar placea sa spuneti ceva la intrebarea mea din mesajul precedent :

  1. „Toti cetatenii RM cunosc limba rusa. De ce nu cunosc toti limba de stat ?”

  Daca toti ar cunoaste limba de stat, ar mai fi nevoie de aceste discutii contradictorii intre populatia de diferite etnii? In aceasta ordine de idei, poate fiecare etnie va dori sa fie introdusa limba lor materna ca si oficiala? „Si de ce nu „? Cu ce o limba este prioritara altei limbi, pe teritoriul unei tari ?
  -Diferenta este ca limba „moldoveneasca” este limba de stat a Republicii Moldova.
  -Limba rusa este limba de stat a Rusiei.
  Daca rusa se doreste in categorie de limba de stat in Moldova, cred ca trebuie sa se trezeasca si in rusia toate popoarele fostelor si actualelor regiuni autonome de pe teritoriul rusiei, sa lupte pentru statutul limbii lor ca si limba oficiala in rusia. Poate sa-si declare independenta…. Cred ca in curind asa si va fi. Nu va dura prea mult si rusia se va destrama ireversibil. Nu cu forta poti deveni „adorabil”.
  Alte vremuri traim. Lumea este informata mai mult ca alta data.
  Rusia trebuie sa-si indemne rusii sa respecte limba si legislatia tarilor in care convetuiesc, sa fie „cuminti” si sa inteleaga ca in ospetie te comporti si mai „civilizat” . Indemnul la „razboaie” sau „la respect” va servi drept exemplu pentru etniile din interiorul/ teritorial/ rusiei.
  Indemnindu-si diaspora la „razboaie” lingvistice, etnice si de alta natura, rusia nu face altceva de chit sa dea o lectie „buna” etniilor din interiorul rusiei. Cei din rusia, care regizeaza tulburari etnice in alte tari, taie craca lor, pe care stau…..

  Cine crede ca poporul bastinas va fi ingenuncheat sa „inghita” tot ce ii baga pe ghit rusia, inclusiv chestii de limba, istorie, cultura etc. , greseste. Aceasta pretinsa protejare a rusilor, dihafara granitelor rusiei, este una falsa. Baga rusolingvii in vesnic razboi cu populatia bastinasa acolo unde ei convetuiesc. Voi va paruiti cu noi, dar ei ne fura si pe noi si pe voi.
  Daca nu am avea „razboaie” in jurul acestor chestiuni, cum vom mai fi manipulati, subjugati, insaraciti, voi si noi. Unii sunt platiti de „cercurile” rusesti , si de cele moldovenesti, sa tulbure apele. Printre aceste cozi de topor sunt de toate etniile. Ei s-au incadrat in aceasta meserie bine platita. Dvs aveti de chistigat sau de pierdut, personal, din aceste paruieli?
  Vad ca scrieti foarte bine romaneste, cred ca nu suferiti din aceasta cauza. Poate doriti sa deveniti parlamentar, ministru sau primministru si aceasta va incurca ? Cine vrea sa devina in aceasta tara parlamentar, ministru, primministru, functionar public, judecator, procuror etc. sa invete limba de stat. Este valabil pentru orice tara din lume.
  Atestarea la cunoasterea limbiii de stat ar trebui sa fie interesul fiecarei persoane mature. A invatat, a trecut atestarea si nu mai are bariera limbii. Ar trebuie sa fie posibil ca alolingvii sa poata trece atestarea la o comisie speciala, din propria initiativa. Comisia ar trebui sa se intruneasca la necesitate, chind sunt doritori de a trece atestarea.
  Atestarea obligatorie trebuie sa fie petrecuta pentru candidatii-participanti la concursul pentru functiile publice, listele electorale s.a.m.d.
  Daca o persoana nu cunoaste limba de stat -sa invete si sa revina la atestare.

  Ce credeti ca este mai logic : vesnica lupta in jurul limbii, ori invatarea limbii si lupta comuna, fara dezbinare, in jurul dezvoltarii economice si a unui trai decent?
  Cei care manipuleaza sunt bucurosi ca noi cadem in aceasta plasa. Ei de sus, din jur, se tavalesc de ris cum le reuseste sa ne deturneze de la adevaratele probleme si sa ne batem intre noi. Asa a fost in toti acesti 20 de ani. Ati vazut, dar stiti cumva cu adevarat, ce a fost la 7 aprilie 2009? Pe banii cui ? A celora care platesc impozit. Cum puteau fi spalati multi-multi bani, daca nu distrugeau cladirile ?
  Aceste teme nu pot fi discutate pe blog in masura in care trebuie sa fie discutate. Va propun sa avem o intrevedere sa discutam mai amplu. Nu strica nimanui o discutie. Ori numai prin dialog pot fi scoase multe probleme, adevaruri, litigii etc….Ce ziceti ? Acceptati ?

 26. Alexandra Can spune:
  8 aprilie 2012, la 10:10

  “Toti cetatenii RM cunosc limba rusa”

  Nu toţi, de acea nu pot pleaca în Russia la lucru.

  “De ce nu cunosc toti limba de stat ?”

  Pentru ca nu au fost create condiţiile pentru a fi învăţă limba de stat.

  “Rusia trebuie sa-si indemne rusii sa respecte limba si legislatia tarilor in care convetuiesc, sa fie “cuminti” si sa inteleaga ca in ospetie te comporti si mai “civilizat”

  Noi suntem la noi acasă, nici de cum “in ospetie”. În ospeţie putem fi în Germania, Ungaria, Polonia.

  “Nu cu forta poti deveni “adorabil”

  Absolut sunt de accord cu Dvs!
  Acest lucru ar trebui să înţeleagă cei care s-au declarat război împotriva limbii rusе.

  “Ce credeti ca este mai logic : vesnica lupta in jurul limbii, ori invatarea limbii si lupta comuna, fara dezbinare, in jurul dezvoltarii economice si a unui trai decent?”

  lupta in jurul limbii deja 20 de ani declară liderii politici pentru ca nu pot (sau nu vor) se resolve problemele economice. Când doi se ceartă câştigă a treilea. Pentru politicenii le este uşor să pescuiască în ape tulburi.

 27. Rusoaica spune:
  8 aprilie 2012, la 14:02

  1.”Nu toţi, de acea nu pot pleaca în Russia la lucru.”

  -Cu mici exceptii. In Rusia la lucru pot pleca si cei care nu stiu sa scrie. Oricine doreste sa munceasca, poate pleca in rusia la munca.
  Cine nu stie limba rusa, in rusia merge la spalat podelele, maturat strazile, la sapat pamintul s.a.m.d. Acolo nu este nevoie de „limbi” moderne……
  2. „Pentru ca nu au fost create condiţiile pentru a fi învăţă limba de stat.”

  -Au fost create conditii. In primii zece ani de independenta din bugetul tarii au fost finantate programe studiere a limbii romane. Cine a dorit – a invatat si se descurca foarte bine. Acestea au creat conditii pentru copii lor sa invete de la bun inceput limba romana. Au trecut 20 de ani ! Unii copii nascuti in familii cu ambii parinti rusi, au facut scoala, facultatea in limba romana. Am fost la o prezentare de proiecte investitionale de catre studentii de la UTM si am ramas placut surprinsa de cum vorbesc limba romana studentii rusi: Perfect, fara dialecte, regionisme si calchieri. Ce pot sa spun mai mult? Acestea sunt oameni, care nu cauta scuza pentru ce nu au facut ! Ei gasesc solutii de incadrare perfecta in societate.

  3. „Noi suntem la noi acasă, nici de cum “in ospetie”. În ospeţie putem fi în Germania, Ungaria, Polonia.”

  Sunt de acord cu dumneavoastra. Eu sunt acasa in orice tara in camera de hotel pe care o platesc din banii mei. Anume asta am avut eu in vedere. Am numit eu cumva o tara concreta? Sa ne simtim acasa in orice tara in care traim/temporar sau permanent/, dar sa respectam poporul bastinas, sa invatam limba tarilor in care traim, sa fim „cuminti”. Aceasta se refera la toti, pentru orice tara. Te simti acasa, dar respecti regulile casei, altfel gospodaria merge prost.

  4. „Acest lucru ar trebui să înţeleagă cei care s-au declarat război împotriva limbii rusе.”

  Nu inteleg, despre ce vorbiti? Care razboi ? Cine a declarat razboi limbii ruse? Vi s-a intimplat cumva sa mergeti la piata, pe strada, la marchet, in taxi, oriunde… si sa nu va puteti intelege ?
  Credeti ca intr-o tara parlamentarii, ministrii, functionarii publici nu trebuie sa cunoasca limba de stat?

  5. „lupta in jurul limbii deja 20 de ani declară liderii politici pentru ca nu pot (sau nu vor) se resolve problemele economice. Când doi se ceartă câştigă a treilea. Pentru politicenii le este uşor să pescuiască în ape tulburi.”

  -CO-RECT ! Ati sesizat ? Deci, ce trebuie sa facem noi, cei prosti, dar multi ? Sa lasam la o parte lucrurile care ne despart: istoria, limba, etnia, confesiunea si altele . Zizaniile sunt lansate de cei, care ne vor in permanenta cearta, batalie pe noi, ca ei sa fie mai „relaxati” in toate.

  Sa vedem, ce ne poate uni?
  Vreti sa ma ajutati la acest subiect si sa enumerati dvs ideile care ne pot uni?

  P.S. Am simtit in sufletul dvs o usoara suparare, dar nu rautate.
  Cred ca putem discuta civilizat. Putem gasi puncte de sprigin nu de confruntare. Eu, cel putin, sper.

 28. Pt. Alecsandra Can:

  Мне не нравится агрессивность некоторых молдаван по отношению к русскоязычным, тем не менее стараюсь понять и даже оправдать их.
  Это реакция на историческую несправедливость по отношению к местному населению, когда приезжие «специалисты» в первую очередь получали жилье, руководящие должности, а местные молдаване выполняли в большинстве своем неквалифицированную работу и жили в некомфортабельных условиях.
  Русские специалисты не сами по себе ехали в Молдову, они не могли не ехать, их сюда направляли. Это была политика КПСС: так смешать население завоеванных территорий, чтобы они представляли собой многонациональный конгломерат. Тогда была бы меньшая вероятность в организованном сопротивлении режиму.
  Но благодаря приезжим специалистам экономика Молдовы из отсталой превратилась в одну из наиболее развитых в Союзе. Центр не жалел финансовых вливаний на развитие своих окраин. Отсюда у стариков ностальгия по СССР. Когда в Центральной России и в Сибири полки магазинов были пусты, в Молдове процветало изобилие. Русские приезжали сюда, как заграницу, отдохнуть, поесть и отовариться.
  Союз распался. Как при распаде любой системы начался хаос. Шустрые номенклатурщики моментально все разворовали. Появилась новая прослойка воров в законе: коммунисты-капиталисты, которые до сих пор правят в Молдове.
  Конечно, это позор. Но в чем здесь вина проживающих в Молдове русскоязычных? Русскоязычные ведь это не только русские, это и украинцы, болгары, гагаузы , евреи и т.д., которые веками живут в этой местности.
  Ведь Снегур, Лучинский, Воронин, Дьяков, Лупу, Додон – все они молдаване и все коммунисты. Они виноваты, с них надо спрашивать, а не стравливать людей друг с другом.
  Если бы не муссировался постоянно вопрос о языках, мы бы уже давно забыли о существовании коммунистов.
  Первый признак недееспособности власти – поиск врага, внутреннего и внешнего. Это правило старо, как мир.
  То, что во власти сидят воры, кто виноват? Русскоязычные! Они не хотят говорить на румынском!
  То, что в Молдове безработица и нищета, кто виноват? Ну конечно русскоязычные! Ату их!
  Госпожа Кан, Вы умная женщина. Скажите, если мы все завтра заговорим на румынском, в стране наступит справедливость и изобилие?

  Вы утверждаете, что закон 1989 г. «О функционировании языков» устарел. Но ведь его еще никто не отменял. Закон плох, но он закон! И его следует исполнять! Как политик, Вы это знаете лучше меня.

  P.S. Из политиков я симпатизирую г-же Павличенко, как женщине и, как мне кажется, наиболее честному и непродажному человеку. Что в наше время довольно редкое качество у политиков.
  Поэтому всегда голосую за PNL и иногда оставляю свои комментарии на этом блоге.

  Никакой антипатии к Вам не испытываю, потому как Вас не знаю и никогда не видела. Надеюсь, Вы такой же порядочный человек, как и Ваша коллега по партии г-жа Павличенко.

  Всего Вам доброго.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *