Lilian Negură: Cum să evităm războiul identitar în Republica Moldova

In acest articol , republicat, există un punct pe care nu doar îl accept, dar şi l-am promovat mereu – „toți cetățenii din RM să fie numiți moldoveni, indiferent de limba lor maternă și de etnie”.  Numai că el e aproape imposibil de realizat – puţini alogeni acceptă să se considere „moldoveni” ca politonim, ca naţionalitate civică. Să se considere români, la fel ca şi politonim, ca reprezentant al unei naţiuni civice, care coincide, în cazul României, cu denumirea naţiunii majoritare, – ceea ce nu se exclude pe viitor, în cazul Unirii cu România – va fi şi mai greu, dar nu va fi încotro. Cunoaştem şi „apelul” unui reprezentant mai dur al antiromânilor şi antimoldovenilor, care cheamă ca fiecare rusolingv la viitorul recensământ să se autoidentifice ferm ca şi „rus”.

Un alt punct din articol, pe care nu-l accept promovat ca fără alternativă vestică, este „să se continue politica de integrare europeană care să fie prezentată ca un compromis între cei care militează pentru Unirea cu România și cei cărora le este frică de asimilarea minorității ruse”.  Libertatea de exprimare, respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, justiţia independentă ar crea condiţii pentru identificarea căii optime de a asigura fericirea românilor şi a alogenilor în  spaţiul românesc din stânga Prutului – pe parcursul vieţii fiecăruia, nu după moartea sa – accederea rapidă în NATO şi UE în mod autormat, prin Unirea cu România. În caz contrar, l-aş întreba pe dl Lilian Negură, care ne propune articolul pentru dezbateri, de cîte decenii avem nevoie să accedem în UE, unde fraţii noştri deja sunt şi dacă nu cumva au dreptul toţi românii la fericire – noi, fără orbita rusească nefastă… În anul 2001 şi eu credeam la fel ca dl Negură, dar acum nu mai gândesc aşa. E o fază trecută şi ratată… Vitalia Pavlicenco

 – http://negura.jurnal.md/?p=468

Atâta timp cât societatea moldovenească va fi sfâșiată de un clivaj identitar foarte complex pe care unii comentatori îl numesc criză identitară, nu va fi posibil să se asigure o modernizare coerentă a RM. Din acest considerent este important să se caute soluții pentru găsirea unui compromis rezonabil care să permită coeziunea socială în RM. Am să încerc să definesc acest clivaj identitar, să descriu într-o manieră cât mai imparțială principalele discursuri care îl generează și să schițez unele soluții.

Criză identitară?

Clivajul identitar în RM se manifestă prin existența unor comunități izolate, care au interese paralele sau divergente și comunică foarte puțin între ele. Complexitatea acestui clivaj este determinată de formularea de către aceste comunități a cel puțin trei discursuri identitare concurente care au o pondere aproximativ egală în societate, revendicându-și fiecare dreptul de a fi exponentul exclusiv al întregii societăți. Este vorba de discursul identitar românesc, discursul moldovenist și cel rusofon. Să le luăm pe rând.

Discursul românesc

Discursul românesc este unul moștenit din perioada interbelică și actualizat de o parte semnificativă a elitei intelectuale din RM. Acest discurs afirmă că Basarabia este pământ românesc, iar pe teritoriul RM românii au o istorie milenară. Acest discurs pornește de regulă de la o reprezentare primordialistă a națiunii – națiunea este ceva care există în afara noastră, a dorințelor noastre, a cunoștințelor pe care le avem. Din acest considerent, românii sunt români indiferent dacă acceptă sau nu să se identifice ca români. Națiunea este astfel un fapt obiectiv, care există prin sol și sânge, iar noi trebuie să acceptăm acest fapt ca pe un adevăr. Referința la o istorie națională, ca știință a adevărului istoric, legitimează acest discurs. Deși sunt învinuiți de oponenți că ar fi adepții Unirii necondiționate cu România, în această privință ei au opinii care variază de la aspiraţia Unirii cu România într-un stat unitar până la integrarea în UE în calitate de „al doilea stat românesc”.

Discursul moldovenist

De cealaltă parte există un discurs identitar moștenit din conceptul sovietic al națiunii socialiste moldovenești. Moldovenii, conform acestui discurs, formează etnia majoritară în RM. Se afirmă astfel că moldovenii nu ar fi români pentru că Moldova a existat ca stat înaintea României, iar moldovenii basarabeni nu au participat la crearea României atunci când s-au unit cele două Principate. Elementul mobilizator al acestui discurs identitar este neacceptarea virulentă a eventualității Unirii cu România. Moldovenii se deosebesc de români și prin faptul că au integrat elementul rusesc. Astfel, moldovenii, spre deosebire de români, știu limba rusă și sunt influențați de cultura rusă pe care ei o cunosc și în baza căreia îşi definesc propriul orizont cultural. Din acest considerent, promotorii acestui discurs identitar moldovenist sunt de regulă rusofili. Din cauza dispozițiilor sale rusofile, acest discurs este acceptat și promovat foarte activ de reprezentanții comunității care se autodefinește rusofonă.

Discursul rusofon

Comunitatea rusofonă menține și promovează un alt discurs identitar moștenit din perioada sovietică. Reprezentanţii acestei comunităţi se definesc pe criteriu lingvistic, anume prin utilizarea adesea exclusivă în spaţiul privat şi cel public a limbii ruse. De menționat că populația rusofonă nu se revendică ca un discurs etnic, căci rusofonii sunt de diferite origini etnice – ruși, dar și ucraineni, găgăuzi, bulgari etc. Din contră, acest discurs ar exclude naționalismul, considerat impropriu în cazul lor, căci ei nu formează o etnie. Din acest motiv, rusofonii se consideră internaționaliști.

Conflictele identitare din RM

Astfel în RM avem două tipuri de conflicte identitare. Primul conflict este de autoidentificare etnică și include disputa dintre discursul identitar românesc și cel moldovenist. Al doilea conflict este de natură lingvistică și include disputa dintre minoritățile etnice rusofone (care nu vorbesc limba română) și majoritatea românofonă.

În cazul primului conflict, cele două discursuri etnice concurente, român și moldovenist, se exclud reciproc. E vorba de fapt de aceeași comunitate, sfâșiată de lupte identitare între două viziuni ale naturii sale etnice. În logica acestor dispute, ar exista o identitate ”corectă”, ”adevărată”, ”istorică” şi chiar ”științifică”, pe când cealaltă ar fi ”greșită”, ”falsă”, ”impusă” sau ”neștiințifică”. Identitatea ”corectă” trebuie să ia locul identității ”greșite”. Lupta este pe viață și pe moarte.

În cazul conflictului lingvistic, identitatea rusofonă se vrea integratoare, adoptată raţional, adică toți cei pentru care limba rusă este considerată limba principală de comunicare sunt bineveniți să facă parte din grup. Dacă un moldovean sau român ar adopta limba rusă ca principal mijloc de comunicare, în detrimentul limbii materne, acesta ar fi acceptat fără rezerve în grup. Această deschidere este interpretată ca o manifestare a internaționalismului, căci nu ține cont de etnie, dar și ca o manifestare de universalism, căci toți cetățenii RM pot ajunge o dată să facă parte din grup. La modul ideal, din perspectiva discursului identitar al rusofonilor, pentru ca acest conflict lingvistic să nu existe, toți cetățenii moldoveni trebuie să rămână rusofoni, așa cum era pe timpul URSS, prin adoptarea în spațiul public al limbii ruse (ca limbă de stat în RM). Însă acest presupus universalism pune în gardă comunitatea românofonă majoritară care îşi simte ameninţate cuceririle sale lingvistice de după 1989.

Sursele conflictelor identitare

În cazul fiecărui discurs putem identifica elemente care sunt inaceptabile din perspectiva celorlalte discursuri identitare. În discursul identitar românesc ceea ce pune pe jar  moldoveniștii și rusofonii este eventualitatea Unirii cu România. În discursul moldovenist elementul sensibil pentru români este denegarea elementului etnic românesc, considerat singurul corect, şi rusofilia, considerată un element ce favorizează rusificarea. Pe de altă parte, discursul rusofon suscită nemulțumirea românofonilor majoritari prin ceea ce ei consideră a fi nedorința rusofonilor de a învăța și folosi limba română în spațiul public. În același spaţiu comun al RM, românilor le este frică cel mai mult de rusificare, moldoveniștilor de Unirea cu România, iar populației rusofone de asimilare.

Dacă elitele politice vor să cultive o coeziune a societății moldovenești, atunci ele ar trebui să elaboreze politici care să excludă aceste elemente care constituie surse de conflict în societate. Totodată, societatea civilă nu poate să fie împiedicată să adopte un discurs identitar sau altul.

Cum să evităm războiul

Pentru a consolida societatea este nevoie să se găsească un compromis între toate aceste comunități în vederea formulării unui discurs democratic identitar care să nu permită excluderea reciprocă. E important să respectăm opțiunile identitare ale tuturor și să oferim un cadru și niște reguli de joc în care toată lumea să se regăsească. Pentru mine compromisul rezonabil ar fi formularea unui discurs modern al identității prin adoptarea identității civice moldovenești de către toți locuitorii RM și renunțarea la moștenirile totalitare în domeniul identitar şi anume: concepția primordialistă a etnicității (conform căruia ne naştem fie moldoveni, fie români), minorizarea românofonilor (adică reducerea statutului grupului românofon majoritar la „minoritate” fiind nevoit să adopte limba rusă în spațiul public) și rusificarea minorităților etnice.

Nu toată lumea va accepta cu ușurință acest compromis, însă este necesar să se pună problema pentru a se face un pas înainte spre o coeziune a societății din RM. Din acest considerent, cosider oportun să lansez această dezbatere prin a arăta cum văd eu evoluțiile concrete care ar putea, pornind de la ideile enunţate mai sus, instaura pacea civică în societatea moldovenească.

Iată aceste evoluții:

– toți cetățenii din RM să fie numiți moldoveni, indiferent de limba lor maternă și de etnie

– să se renunțe la conceptul de etnie moldovenească prin adoptarea formulei de moldoveni de etnie română

– să se continue politica de integrare europeană care să fie prezentată ca un compromis între cei care militează pentru Unirea cu România și cei cărora le este frică de asimilarea minorității ruse

– moldovenii de etnie română să fie considerați același grup etnic, majoritar, indiferent cum se autonumesc membrii săi

– implementarea de politici care să asigure funcționarea fără impedimente a limbii române în spațiul public. O modalitate ar putea fi atestarea lingvistică, conform unor criterii obiective prestabilite, a funcționarilor publici și a persoanelor care lucrează în domeniul de comunicare cu publicul. Pentru a se evita conflictele, este bine ca în perioada cât mai este valabilă legea despre limbi din 1989, care îi oferă limbii ruse un statut oficial în RM, atestarea să se facă pentru cunoașterea ambelor limbi. Adepții discursului rusofon ar găsi cu greu argumente împotriva bilingvismului.

– să se promoveze și să se susțină limbile și culturile minorităților etnice, în primul rând limbile și culturile ucraineană, găgăuză, bulgară, romă și evreiască, rusificate în marea loc majoritate.

– să se elaboreze politici publice de integrare a minorităților. Integrarea în societate a minorităților nu înseamnă în nici un caz asimilarea lor, ci în primul rând învățarea limbii majorității (nu renunțarea la limba maternă!) și participarea la viața socială împreună cu cei care fac parte din etnia majoritară.

Fiecare comunitate va putea astfel să se regăsească în acest discurs identitar integrator, căci moldovenii se vor putea numi moldoveni, toți românii vor putea fi numiți români, iar minoritățile etnice vor fi integrate în societate fără să riște asimilarea.

Loading Facebook Comments ...

80 Comments

Add a Comment
 1. Nu se va reusi o integrare a minoritatiilor pentru ca majoritatea lor nu doresc sa traiasca in Republica Moldova ci viseaza si fac tot ce este posibil pentru a se indeparta de UE, SUA, Romania. Trebuie recunoscuta independenta Transnistriei (chiar de Romania si indiferent daca moldovenii se vor supara pe Romania) pentru a nu ne BLOCA drumul catre EUROPA SI EVENTUAL ROMANIA.

 2. Cu cat tara va avea un numar de locuitori mai mic cu atat va fii mai bine si mai liniste.

 3. Dar mai ales sa mergem mai putin catre Rusia si tarile CSI si mai mult catre EUROPA si alte tari. Asa precum o parte mare din moldoveni privesc media din Romania, la fel si minoritatile privesc foarte mult catre RUSIA, CSI.

 4. o mare importanta va avea recensamintul populatiei care trebuie sa aiba loc cit de curind … va fi un mijloc foarte bun de darimare definitiva a „moldovenismului” primitiv filo-rus . un procent important de cetateni care se vor declara romani – 20-25% – va arunca in ridicol propaganda falsa „moldovenista” .

 5. Invatati, invatati si iar invatati! (vorba lui V. Lenin). Moldovean nu are cum sa fie etnie, este varianta regionala a etniei românesti / valahe. Nici limba nu are cum sa fie moldoveneasca, ea e româneasca cu accent moldovenesc. Moldovenesc poate fi doar statul RM si cetatenia / pasaportul acestuia. O persoana poate fi în acest caz etnic rus, român, gagauz, etc. cu cetatenie moldoveneasca. De ce nu are cum? Simplu: moldovenii nu au fost dintotdeauna, au aparut în sec. 12 odata cu crearea statului Moldova. Moldovean înseamna deci un supus al statului medieval Moldova, de obicei de etnie româneasca/valaha. Vlahii (românii) s-au format ca etnie între sec 3 – 7 si nu s-au prea diferentiat timp de câteva sute de ani. Prin sec. 10 în Balcani apar primele diferente care au dus la o limba aparte – limba aromâna . În nordul peninsulei apar graiurile nordic – ardeleanesc (apoi moldovenesc) si cel sudic – oltenesc (apoi muntenesc). Moldovenii nu au picat din cer, si nici nu s-au format independent de restul românilor / vlahilor. Bolohovenii si alte state românesti mai marunte (bolohi = volohi = vlahi) devin vasalii altor români / valahi veniti din Maramures care întemeiaza statul medieval Moldova. Nu se punea accentul pe natiune în acea perioada, oamenii se identificau prin limba si prin religie. Erau supusii statului Moldova si al domnului Moldovei si prin asta se diferentiau de persoanele de aceiasi limba religie si etnie, dar supusi statului Valahia sau Ungaria.
  În perioada istorica urmatoare, se va pune accentul pe unirea statelor românesti si consolidarea natiunii române într-un singur stat centralizat.

 6. Să nu mai uităm că promovarea sau justificarea sau promovarea concepţiei moldovenismului sau a “statalismului moldovenesc” este şi un act de complicitate cu crimele comunismului stalinist rusesc faţă de poporul român. Aşa că,soluţia de “compromis”, propusă de autor,într-un fel e tot un act de compromis cu crimele comunismului stalinist faţă de poporul român.
  După mine, soluţia poate fi doar cum susţine ştiinţa iustorică nesubordonată politicienilor: Partea vorbitorilor de limbă română din stînga Prutului sunt aceeaşi ca şi cei din dreapta Prutului, iar minorităţile naţionale din stînga Prutului să accepte acelaş statut ca şi minorităţile naţionale din dreapta Prutului.(la fel ca în Dobrogea, Ţinutul Secuesc,etc.) Altfel de soluţii ar fi doar nişte struţo-cămile de rîsul copiilor.În statele baltice minorităţile străine, cînd au văzut că statele în care sau pomenit după destrămarea URSS au o politică fermă de apărare a propriei identităţi în faţa rusificării, unii din străini au acceptat să se naturalizeze,la noi în colonia rusească RSSM, o politică lipsită de fermitate faţă de străini prin acceptarea variantei “0″ în legea cetăţeniei a dus la starea actuală. Acum trebuie o politică fermă de stat,în conformitate cu ştiinţa istorică referitor la identitate (spre exemplu,aşa cum Academia de Ştiinţe din stînga Prutului a susţinut sus şi tare că există doar limba română,iar “limba moldovenească” este inventată de comunismul stalinist pentru aşi justifica raptul teritorial din 1940,la fel aceeaşi Academie trebuie să declare,la fel sus şi tare, că moldovenii din stînga Prutului la fel sunt parte a naţiunii române,indeferent cum se identifică ei,doar moldoveni,daci,bolohoveni,transnistreni,etc.)
  Altfel situaţia cu cele trei identităţi se va perpetua mult şi bine şi va fi de rîsul găinilor.Autorul a “uitat” să amintească că doar primul discurs identitar corespunde ştiinţei,restul sunt doar nişte aberaţii de sorginte ruso-comunistă. A pune egalul între ele,a căuta un compromis între aceste “trei discursuri identitare” e doar ceva ce arată că autorul nu are verticalitate în felul său de a fi ca identitate naţională,deaorece un om ce are verticalitate ca identitate naţională, nu poate să caute compromis într-o identitate ce corespunde rigorilor ştiinţei cu nişte identităţi aduse şi promovate aici în Basarabia de comunismul stalinist.

 7. – implementarea de politici care să asigure funcționarea fără impedimente a limbii române în spațiul public. O modalitate ar putea fi atestarea lingvistică, conform unor criterii obiective prestabilite, a funcționarilor publici și a persoanelor care lucrează în domeniul de comunicare cu publicul. Pentru a se evita conflictele, este bine ca în perioada cât mai este valabilă legea despre limbi din 1989, care îi oferă limbii ruse un statut oficial în RM, atestarea să se facă pentru cunoașterea ambelor limbi. Adepții discursului rusofon ar găsi cu greu argumente împotriva bilingvismului.

  – să se elaboreze politici publice de integrare a minorităților. Integrarea în societate a minorităților nu înseamnă în nici un caz asimilarea lor, ci în primul rând învățarea limbii majorității (nu renunțarea la limba maternă!) și participarea la viața socială împreună cu cei care fac parte din etnia majoritară.

  +100%

 8. Чем Румыния лучше России?

  Московский Комсомолец № 25907 от 3 апреля 2012 г.

  Или Надо ли «сдавать» Приднестровье

  Тонкая полоска на левом берегу Днестра осталась, по сути, единственным не признанным Россией руссконаселенным государственным образованием на постсоветском пространстве. Из полумиллиона жителей ПМР треть официально имеет гражданство РФ, но на самом деле здесь сложно найти семью, в которой не было бы по нескольку паспортов на каждого. Наличие паспортов России, Украины (официально в ПМР более 100 тысяч украинских граждан), Молдавии и Румынии значительно облегчает жизнь приднестровцам.

  Сегодня в ПМР налицо кризис — долг Приднестровья за газ России превышает 3 миллиарда долларов. После того как осенью 2011 года не удалось договориться с бывшим президентом Смирновым о поддержке «пророссийского кандидата» на выборах президента — председателя Верховного совета Анатолия Каминского, Приднестровье лишили российского финансирования. Поддержанный Кремлем Каминский получил менее 20% голосов — при 73,5% за Евгения Шевчука. И не то чтобы гражданин РФ, выпускник Академии управления МВД РФ Шевчук оранжевый путинофоб — он известен как сторонник России и поклонник Путина. Просто кремлевские кадровики часто делают ставки по принципу личной преданности и почти всегда при этом проигрывают.

  И вот на столь грустном фоне в парламенте Молдовы происходит нежданно-негаданно избрание первого за два с половиной года президента. Им оказывается 63-летний Николаэ Тимофти. Скорее свадебный генерал, чем президент, он — единственная компромиссная фигура из колоды реального молдавского лидера, премьер-министра Владимира Филата. Избрание Тимофти сделала возможным очередная группа депутатов, отколовшихся от молдавских коммунистов Воронина.

  Вряд ли это событие было для Кремля предсказуемым. Поэтому первое, что делает в ответ Москва, — размораживает экономическую помощь Приднестровью, спасая его от экономического коллапса. Следом за чем решением президента Медведева на давно пустовавший пост спецпредставителя по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта назначается вице-премьер по ОПК Дмитрий Рогозин. Теперь остается надеяться на мудрость нового президента ПМР Шевчука, которая позволит ему забыть о противостоянии и остаться другом России. Новому же спецпреду президента предстоят нелегкие переговоры в знакомом ему регионе.

  Во вторник, 3 апреля, новый приднестровский лидер собирается посетить Москву. С высокой долей вероятности можно предположить, что на переговорах речь пойдет о новой политике России в регионе.

  Что же нам теперь делать? Продолжать нынешнюю политику попыток втягивания Кишинева в евразийскую орбиту Москвы в обмен на «сдачу» Тирасполя? (Такими были предложения «меморандума Козака», согласно которым Приднестровье стало бы де-факто автономным краем «асимметричной федерации» Республики Молдова наравне с Гагаузией.)

  Хочется верить, что наша страна, наконец, перестанет заглатывать приманки «дружбы в обмен на территории». Пришло время внятно сказать: в обозримом будущем Молдова вряд ли войдет в ОДКБ, станет частью Таможенного и Евразийского союзов. Скорее Кишинев будет все более румынизироваться, идя по пути предложенного Бухарестом плана создания «другой Румынии» в виде формально независимого, но фактически аффилированного государства. Этот процесс уже идет — 3 марта в румынских Яссах состоялось совместное заседание правительств двух стран, на котором, в частности, было принято решение создать институт румынских «комиссаров по еврогармонизации» в МИДе и «советников по обмену опытом» в МВД Молдовы.

  Молдову мы уже не вернем, а вот Приднестровье потерять можем. Так что лучше не разменивать Приднестровье в руках на Кишинев в небе и продолжать строить анклав российских интересов на границе Молдовы и Украины, приоритетным образом защищая интересы наших сограждан, не ставя под сомнение стратегическое присутствие там российских миротворцев. С перспективой постепенного признания независимого союзника, форсированного румынизацией Молдовы.

  Если самая бедная страна ЕС — Румыния — может себе позволить создавать рядом альтернативное пространство, «другую Румынию», выделяя на ее развитие 100 миллионов евро, то почему бы России не задуматься над имплементацией опыта развития Калининградской области как анклава Российской Федерацией для Приднестровья? Тем более что Дмитрий Рогозин уже был спецпредставителем Президента РФ по решению вопроса калининградского транзита. И с Европой он договариваться умеет.

  Олег Бондаренко

  газетная рубрика: РЕПЛИКА ПОЛИТОЛОГА ОЛЕГА БОНДАРЕНКО

 9. Ca limba de stat im constitutia RM nu este indicata limba romana, deci este limba moldoveneasca, si atunci fiti buni cand vorbim de limba si de istoria RM sa fie numite asa cum corect ar trebui sa fie numite: Istoria Moldovei, Limba si Literatura Moldoveneasca si nicidecum romana. In ce ma priveste pe mine personal sunt pentru ideiea ca in RM sa fie 2 limbi de stat: limba moldoveneasca si limba rusa, obligatoriu pentru toti acei care detin functii statale de orisice nivel n-ar fi, astfel s-ar mantui cu atata vrajba pe teritoriul RM. Da si referitor la faptul ca cineva tot mai insistent incearca sa ne numeasca romani, toti trebuie sa stie ca noi suntem moldoveni si nicidecum romani !!! Mai mult nu inteleg de ce statul, RM nu ia masuri cu toti acei care deschis indeamna cetatenii la destramarea tarii indiferent de care categorie sunt: romani, pro-romani s-au rusi si pro-rusi. Traiasca Moldova Suverana si Independenta !!! Da integrarii pro-europene !!! Moldova tara neutra, nu categoric unificarii in blocul militar NATO!!! Doar asa poate prospera RM.

 10. Limba romana este obligatorie in scoli? Se da examen la bacalaureat la limba romana?
  Legat de istorie, nici macar in Statele Unite in care exista un numar impresionant de minoritati nu se preda o „istorie combinata”, exista Istoria Americii si Istoria Universala. Ba in ca si istoria civilizatiilor.
  Daca se face un ghiveci din istorie ce sa ne mai mire numarul mare de inculti si mancurti?
  Cat despre propunerea lui Lilian Negura este tot un fel de stat cu picioarele in doua barci, ba-i roman, dar sa-i spunem moldovean, ca si unirea Basarabiei cu Romania, dar pe undeva prin UE.
  Pana la urma si aceasta „cumsecadenie” tot la implementarea molovenismului se reduce.
  Si de unde atata moldovenism neaos doar in Basarabia? Sau, incet, incet ne trezim ca doar basarabenii ii reprezinta pe moldoveni, reprezinta poporul moldovean si reprezinta adevarata mostenire si continuitate moldoveneasca, deci sunt indreptatiti, asa cum spun Voronin si Dodon, la infaptuirea Moldovei Mari?
  Asa ca mai molcut cu termenul global „moldoveni” in dauna termenului real „basarabeni” conform regiunii istorice romanesti.
  Nu de alta, dar rusul tot rus isi zice si tot intr-o colonie ruseasca se considera ca traieste.

  Cat despre ideea de „politici publice pentru integrarea minoritatilor” asta este de la inceput o forma de „discriminare pozitiva”, adica avantaje pentru minoritati, respectiv bani publici dati in permanenta unora care se declara minoritari.
  Integrarea se face de catre fiecare individ in parte daca doreste sa fie parte a societatii.

 11. Zicem ROMANI estMOLDOVENI, deci nu contrapunem notiunea etnica ROMAN notiunii geografice (civice) de MOLDOVEAN.

  Problema e in MOLDO(i)VANI, care isi neaga origenea etnica, stramosii.

  Despre asa numitii RUSOFONI, ei nu sunt minoritate INTERNATIONALA, ci IMPERIALA. Au memorie IMPERIALA a URSS si vor ca totul sa fie cum a fost SOVIETIC, IMPERIAL

  Solitia???

  Un stat normal, NATURAL are cetateni NATURALI, cu comportament NATURAL, care vorbesc DOAR limba de stat.
  Minoritarii, imigrantii se SUPUN NATURALIZARII in caz contrar NU OBTIN CETATENIE.
  Obtinerea CETATENIEI este STIMULENTUL care ii face pe minoritari, imigranti sa INSUSEASCA LIMBA unui stat cu ctateni NATURALI.

  Deocamdata noi avem un stat DENATURAT.

  Se impune N-A-T-U-R-A-L-I-Z-A-R-E-A

 12. Daca se va continua sa se transmita mesaje in limba rusa, chiar si pe acest forum, ce sa ne mai miram ca rusa este la ea acasa.
  Am mai auzit pretextul ca „hai sa scriem si in rusa ca sa ajunga mesajul si la rusofoni”. Pai, atunci, de ce fel de integrare a minoritatilor mai este vorba? Chiar credeti ca rusii nu va inteleg mesajele in limba romana? Daca nu le inteleg, inseamna ca nici nu vor sa le inteleaga, altfel ar fi facut minimum de efort sa invete limba romana. La fel si pretextul „mi-e mai usor sa scriu in rusa, desi gandesc ca voi”, este o forma de refuz pentru integrarea intr-o societate romaneasca.

 13. Никто не заставляет молдаван говорить на русском.
  Пусть титульная нация говорит на своем родном языке – румынском (если хотите – молдавском, что одно и то же).
  Русскоязычные – на русском.
  Чиновники обязаны знать оба языка. Русскоязычные граждане наравне со всеми платят налоги, на которые содержится целая орава бестолковых чиновников, единственная заслуга которых – знание в каких-то пределах государственного языка.
  Это не нормально, когда русскоязычные граждане, вопреки закону о функционировании языков в РМ, получают письменные ответы на свои жалобы на непонятном для них румынском языке.
  Это нарушение закона чиновниками остается безнаказанным, а, возможно, даже молчаливо поощряется вышестоящими инстанциями.
  Не надо рассматривать русскоязычных как эмигрантов. Никто не меняет российское гражданство на молдавское. Абсолютное большинство русскоговорящих – коренные жители Молдовы.

  Покуда будет жесткое языковое противостояние – мира в республике не будет.
  Политики обязаны решить этот вопрос как можно менее болезненно для обеих сторон.

 14. @Rusoaica

  Am mai avut odata o discutie pe tema refuzului dumneavoastra de a scrie in romanesti, deci de a va integra societatii in care traiti.
  Vad ca persistati, deci, provocati.

  In articolul „Limba interetnica” (http://mipopescu.wordpress.com/6-basarabia/limba-interetnica) spuneam:
  „Cei care din lene, din ura pentru romani sau pur si simplu din indoctrinare refuza sa vorbeasca romaneste in realtiile sociale nu vor dori niciodata sa se uneasca cu Romania, stat in care ar trebui sa se adapteze si sa vorbeasca limba populatiei.
  Rusofilii vor continua sa comunice in ruseste, nu autoizolandu-se, ci obligandu-i si pe ceilalti sa se autoizoleze intre granitele unui stat artificial.
  Intentia lor este de a mentine Basarabia in sfera de influenta ruseasca, practic de colonie mascata a Moscovei.
  In aceasta consta perversitatea metodei de folosire a unei ‘limbi interetnice’ in loc de folosire a ‘limbii nationale’.
  ‘Limba interetnica’ este instrumentul cel mai eficace de lupta anti-unionista si anti-romaneasca.”

  Poate va considerati „minoritate” si doriti niste bani publici pentru integrare. Desigur forma de acordare a banilor se va numi eufemistic „politica publica pentru integrarea minoritatii ruse”.
  Banuiesc ca si la Balti tot astfel de „politici publice de integrare” s-au folosit.

 15. Mă uit eu la D-ră,d-le Popescu, şi mă întreb: Cum de D-ră, din America,atît de bine vedeţi şi explicaţi lucrurile, iar academicii şi oamenii de ştiinţă, atât din Basarabia,cît şi de peste Prut, de ce au luat apă în gură? De ce nu se văd aici? Halal de ştiinţa pe care au făcut-o şi o fac dacă aşa dev puţin se văd în lucrul de iluminare de zi cu zi a publicului. Ori D-lor fac ce fac doar pentru interese materiale, patriotismul naţional românesc e doar un obiect de studiu?

 16. RM este un stat independent si suveran recunoscut pe glob, deci ar trebui sa mearga vorba de istoria Moldovei si nicidecum a Romaniei. Ceia ce se refera la istoria Romaniei trebuie sa se studieze la Istoria Universala. Moldova nu este o regiune a Romaniei, n-a fost decat in perioada an. 1918-1940 1941-1944, perioada in care am fost ocupati, mai mult RM niciodata nici nu va fi o regiune a Romaniei!!! Am fost stat indipendent prima ca se formase Romania ca stat 1859…
  Daca in SUA se vorbeste limba engleza (cu dialect american care este accentuat in toate cartile) asta nu inseamna ca cetatenii SUA sunt engleji, daca in Germania se vorbeste limba austriaca asta nu inseamna ca nemtii sunt austrieci….mai uitati-Va in jur, mai deschideti ochii, intrebati-Ne pe noi cetatenii di RM ce gandim si unde vrem sa mergem.., noi suntem MOLDOVENI si nicidecum Romani, acesti 200 de ani din 1812 pana la ziua de aztazi clar ca n-au trecut fara consecinte cat pentru Moldovenii dintre Prut si Nistru atat si pentru Moldovenii din Romania. Asa cum afirmati Voi ca am fost spalati noi moldovenii din RM de rusi pe creieri tot asa au fost spalati si ei Moldovenii din Romania de corciturile turco-transilvane-valahe pana au uitat ca sunt Moldoveni (uitati-Va in trecutul istoriei sa vedeti cate lupte am dus cu ei, mai ales cu valahii), adica cu cuvinte simple am fost cu totii fierti in oale diferite … numai ca noi Moldovenii din RM am reusit sa trecem prin toate greutatile valurilor istorice si sa ne mentinem numele si nationalitatea de MOLDOVENI pe cand fratii nostri Moldoveni din Romania au fost asimilati si au devenit doar Romani…

 17. Pt.Mircea Popescu:

  În România, voi vorbi în limba română.

 18. @Igor
  Tocmai pentru a nu mai debita asemenea enormitati trebuie sa invatati Istoria Romaniei.
  Sigur, nimeni nu va impiedica sa ramaneti la gradul de incultura la care ati fost mentinuti de ocupatantul sovietic si la care continua sa va mentina propaganda unora ca Dodon sau Voronin.
  Atata doar, ca ajungeti sa fiti priviti ca niste inculti cu pretentii. Nimic mai mult.

 19. @Rusoaica
  Si pana la unire, nu doriti sa va integrati? Doriti doar sa continuati politica de rusificare? Chiar nu aveti niciun pic de respect pentru majoritatea basarabenilor, pentru limba lor?

 20. Pt. Mircea Popescu:

  Am respect pentru fiecare individ pentru calitatile sale personale, dar nu pentru limba în care el vorbeşte.

 21. Puscasu Vlad Irimie

  RUSOAICA

  confirmi informatiile secrete pe care le-am primit: in Romania zbierati in strada ,,BASARABIA PAMANT ROMANESC,, iar in Chisinau: TINTUL SECUIESC NU E ROMANIA

 22. Puscasu Vlad Irimie

  BASARABIA PAMANT ROMANESC- in Romania,e limba romana.

  iar in limba rusa: TINUTUL SECUIESC NU E ROMANIA la Chisinau.

  Halal caracter de provocator!

  IGOR

  ti-am zis,in Germania se vorbeste GERMANA nu austriaca,precum debitezi,si nu compara cazul Austriei cu R.MOLDOVA ocupata de sovietici de rusi si azi,cu ARMATA DE OCUPATIE.

  Austria e democratie din 1945!

 23. Pentru RUSOAICA :

  Cred ca sunt putini rusii intre Prut si Nistru care gandesc si vorbesc asa de corect si de bine. Bravo tie si meriti tot respectul desi sunt multi nationalisti aici care te denigreaza.

  In Romania nu se vorbeste despre unire intre cele doua tari. Poate peste catva ani va fii si unire, sau poate ca nu va fii……
  Dar moldovenii/romanii si rusii nu trebuie sa isi piarda identitatea, cultura, limba, cel putin nu in democratia europeana.

 24. Mă, Igore,te crezi mai deştept ca toţi oamenii care discută aici…? Vezi că nimeni nu-ţi atrage nici o atenţie? Aberaţiile pe care le susţii sunt judecăţi ori a unui răuvoitor a neamului românesc,(din care fac parte şi moldoveni, de rînd cu oltenii,muntenii,bănăţenii, dobrogenii,etc.), ori a unui om bolnav psihic de moldovenism primitiv. Pune mâna băiatule pe carte, nu ţi-e ruşine să fii aici veşnicul cloun deserviciu? Vai de capul tău, dacă după de cîte ori ţi-au explicat ce e cu naţiune română şi ce e cu moldovenii, şi tu cu bancuri maldaveniste,inspirate de ocupanţii sovietici de după 1940 o ţii.
  Pentru mine am o întrebare, pe care nu pot în nici un caz să mi-o explic: Cum de mie,cam prin clasa a IV-a mi-au explicat o dată că moldovenii sunt parte a naţiunii române,ţie nici după 20 de ani de explicaţii a diferitor savanţi, şi tot cu maldavani,rasă superioară faţă de români, o ţii… Să fii tu oare atît de greu de cap,sau cu tine, pentru a te lămuri că moldovenii sunt parte a naţiunii române, trebuie de inventat o supermodalitate inedită de explicaţie,ca să ajungă şi la superdeşteapta-înţeleapta ta minte? Oare cum de explicat şi ţie ca să ajungă la tine? Văd eu ce faci, scrii aici, aberaţii maldaveniste pentru a ne sustrage de la temele arzătoare,dar nu-ţi va eşi, oamenii de aici nicidecum nu vor fi proştii pe care să-i sustragi tu prin aberaţiile ce le scrii aici, degeaba pierzi timpul scriind aici. Eu mă gîndesc deja să inventăm o nouă măsură de măsurare a tîmpeniei omeneşti. Pricepi în ce se va măsura tîmpenia omenească? În I..ri.
  Te închipui, după trecerea unui test omului să i se de-a aprecierea: E tîmpit de gradul II- I..ri,sau tîmpit gradul 6- I..ri, şi aşa mai departe…

 25. Puscasu Vlad Irimie

  stimate domn Anatol Marin,

  va inteleg cuvintele,si va rog sa fiti rabdator cu romanii,indiferent ca sunt din America,Australia,Alaska sau insula Japoneza…

  Probabil ca aveti dreptate,insa sa stiti ca domnul Mircea Popescu este un roman basarabean patriot,si din iubire de neam scrie,si nu din aroganta.

 26. Puscasu Vlad Irimie

  stimate domn Anatol Patriciu Marin,

  ca specialist in istorie,ce sunteti,si aplecat catre studiu,cred ca stiti mai bine ca mine,ca in realitate toti profesorii universitari din CHisinau,fie ei romani sau ne-romani,cunosc adevarul despre Basarabia,anume ca e pamant romanesc.

  Insa diferenta este ca dumneavoastra aveti curajul sa o spuneti,iar altii nu.

  Si nu condamn pe cei care au trait toata viata cu frica in san,sub regimul diabolic sovietic.

  Pentru ca si in Romania a fost la fel,si am cunoscut multi batrani care si azi traiesc cu frica interceptariilor telefonice de catre Securitate,si nu numai.Sunt si alte frici.

 27. IATA REZULTATUL UNUI SONDAJ :

  În medie, 12% din populația Republicii Moldova își dorește ferm o eventuală unire cu România, arată datele unui sondaj efectuat de Centrul ”PolitKontakt” din Ucraina. Potrivit cu rezultatele acestui sondaj, cel mai mulți susținători fermi ai unirii cu România locuiesc în orașele Orhei (27%), Cahul (20%) și Hâncești (18%).

  Eu cred ca pe ansamblul tarii intre 20 si 30% dintre oamenii doresc unirea FERM sau O ACCEPTA CA VARIANTA DE A AVEA O VIATA MAI BUNA.

 28. Puscasu Vlad Irimie

  Ucraina minte cu sondajul ei,pentru a baga Basarabia in cadrul Ucrainei,e si logic.

  ORHEI CAHUL HANCESTI ,sunt sustinatorii Romaniei pentru ca aici locuiesc cei mai multi etnici romani.

  In rest ,BALTI cred ca e majoritar rusesc(din ce am cittit,nu stiu daca-i drept), BUGEAC e majoritar ucrainean, pe cand populatia romaneasca este minoritate.Izmail,Cetatea alba….

  in schimb ODESSA CERNAUTI-HOTIN, Ucraina,sunt zone cu multi romani.

  Si culmea,Odessa nu a facut parte din Romania….

 29. Puscasu Vlad Irimie

  majoritatea populatiei din actuala Republica Moldova doreste aderarea la Uniunea Europeana,si deci si Unirea cu Romania implicit,fiind una din caiile de aderare.

  Majoritatea inseamna 60 70 la suta.

 30. Pr. Mircea Popescu:

  Sunteţi convinşi de corectitudinea Dvs? 🙂
  Admiteţi alte puncte de vedere?

 31. Puscasu Vlad Irimie

  Rusoaica

  aici nu incape loc de democratie prost inteleasa!

  in Uniunea Europeana trupele rusesti si propagandistii ei(adica tu),nu au ce cauta.

  In Uniunea Europeana sunt forte NATO si state neutre.Republica Moldova NU este stat neutru,ci stat ocupat de rusia,si stat membru in CSI!

 32. Aderarea la CE nu inseamna ca moldovenii vor unire cu Romania, nu doreste majoritatea populatiei fie ea moldoveni, rusi, ucraineni, gagauji etc. etc. unirea cu Romania. In total suntem 85%-90% contra unirii cu Romania, in afara de romanii care constitue la maxim 2%-4% si nicidecum 10% dupa cum incercati sa demonstrati Voi din PNL, care sunteti in minoritate in RM. Noi, cetatenii RM nu dorim sa devenim provincie a Romaniei, contrar ne dorim un stat independent RM integrat in CE, stat neutru care sa nu faca parte din blocuri militare, mai ales NATO, noi patriotii adevarati nu dorim acupatie NATO, s-au ocupatie Romana…destul atata ocupatie…
  In schimb putem fi frati cu totii doar cu o conditie fiecare sa fie stapan la casa cui ii are, fie romani, rusi, europeni…!!!
  Traiasca REPUBLICA MOLDOVA SUVERANA si INDEPENDENTA !!!
  Jos mainele de pe MOLDOVA indiferent ca provin din Est s-au din West, in streang cu tradatorii…la zid cu toti acei care propaga distrugerea Republicii Moldova ca stat suveran si independent !!!

 33. @Igor
  „in streang cu tradatorii” Aceasta a fost lozinca prin care rusii au comis genocidul in tinuturile pe care le-au invadat.
  Si acum odata ajunsi stapani in Basarabia, instiga la crima impotriva romanilor.

  @Rusoaica ma intrebati daca sunt convins ca am dreptate?
  V-a dat raspunsul Igor.

 34. pt. Mircea Popescu
  Dar cum se mai poate de zis cand toti incearca sa spele creierii si mai mult indeamna la distrugerea Moldovei ca stat, oare nui prea de tot cand o maina de oameni vor sa decida pentru majoritate, oare nu se chiama asta dictatura??? Am scris de multe ori cei care vor sa stie cu adevarat ce vor cetatenii RM n-au decat sa procedeze cu un referendum ….. daca rezultatele vor fi in marea majoritate pentru unirea cu Romania clar ca voi accepta, dar doar asa si nicidecum altfel, iar pana atunci toti pro-romanii si romanii trebuie sa respecte vointa majoritatii …
  Nu noi moldovenii dintre Prut si Nistru am format Romania. Da Moldova a fost sfasiata de puterile de atunci ca Turcia si Rusia si nu fara ajutorul Valahilor, da noi am fost rupti din inima Moldovei in urma pacii incheiate intre Turcia si Imperul Tarist Rus prin pacea de la Bucuresti din 1812 pe cand nici in pomina nu exista nici numele de Romania. (Romania s-a format doar la 1859) N-am fost niciodata romani noi moldovenii dintre Prut si Nistru, da am fost un popor cu moldovenii de dincolo de Prut dar niciodata n-am fost cu romanii (stat format doar la 1859), pentru ca nu putem uita tradarile irepetate din partea aleatilor valahi pe parcursul istoriei, iar mai tarziu si din partea Romaniei, care dupa ce am facut parte din asa numita Romanie mare 1918-1940 care ne-a tradat in august 1940 cand fara lupta ne-ati dat pe maina ciumei comuniste, numita URSS, ca la ziua de azi si sa ne mai numiti comunisti, si mai tarziu la 1992 sa ne mai tradati o data in lupta pentru independenta de pe Nistru??? si voi cine sunteti atunci decat doar tradatori care sunteti buni doar sa vorbiti duios si lingusitor, s-au ce asteptati poate sa va sarim s-in gat cu flori ????? Iar eroul vostru preferit ca Antonescu are exact locul potrivit alaturi de Hitler, Mussolini si Stalin, asa ca stati pe buci ca stati bine.
  Traiasca Republica Moldova Suverana si Independenta !!!

 35. pentru laur
  iaca lucru interisant))):”Asa precum o parte mare din moldoveni privesc media din Romania, la fel si minoritatile privesc foarte mult catre RUSIA, CSI.” ,despre care bre minoritati vorbiti, ai citit discursul lui L.Negura? cu toate ca prima data aud de el,dar intradevar in mare parte ceia ce a spus corespunde realitatii,numai ce de argumentat a adus la cunostinta unionistilor si rominofonilor ca:”Moldovenii, conform acestui discurs, formează ETNIA MAJORITARA în RM. Se afirmă astfel că moldovenii nu ar fi români pentru că Moldova a existat ca stat înaintea României, iar moldovenii basarabeni nu au participat la crearea României atunci când s-au unit cele două Principate. Elementul mobilizator al acestui discurs identitar este neacceptarea virulentă a eventualității Unirii cu România. Moldovenii se deosebesc de români și prin faptul că au integrat elementul rusesc. Astfel, moldovenii, spre deosebire de români, știu limba rusă și sunt influențați de cultura rusă pe care ei o cunosc și în baza căreia îşi definesc propriul orizont cultural.”, si doriti sa acceptati ori nu suntem MAJORITATEA asa, cunoastem ambele limbi la un nivel inalt de comunicare, ne informam din ambele surse ,masmedii,si de aceia suntem mai informati si nu zombati ca unii,citim si respectam marii clasici ai ambelori literaturi,privim filme si ascultam muzica ambelor popoare, intr-un cuvint ne bucuram de viata si nu vrem altceva decit prosperitatea intregului popor moldav,ca esti turc,ucrainean,roman rus,sau chiar aborighen african, toti in cazul in care poseda cetatenie au aceleasi drepturi si obligatiuni,numai nu prin intermediul pierderii statalitatii si integritatii statului nostru REPUBLICA MOLDOVA

 36. Pe romanii nu-i intereseaza televiziunile si media din Rusia care oricum nu este libera si arata lucruri care sunt ramase in urma. Dupa ce privesti televiziuni din UE, SUA, Turcia, Brazilia iti dai seama ca televiziunile din Rusia (majoritatea) sunt conduse de la Moscova si iti vine sa razi. CULTURA RUSA ESTE INTERESANTA, FRUMOASA DAR IN ACEASTA LUME MARE EA DEVINE DIN CE IN CE MAI MICA………..globalizarea isi spune cuvantul peste toate tarile.

 37. Rusoaica spune:

  А вот здесь я с вами не соглашусь:» Пусть титульная нация говорит на своем родном языке – румынском (если хотите – молдавском, что одно и то же).
  Русскоязычные – на русском. Чиновники обязаны знать оба языка. Русскоязычные граждане наравне со всеми платят налоги, на которые содержится целая орава бестолковых чиновников, единственная заслуга которых – знание в каких-то пределах государственного языка.» – это почему только чиновники обязаны знать оба языка? О них речь даже не должна заходить, по мне так любой уважающий себя человек обязан знать оба языка, и если ты не владеешь языком коренных жителей этой земли то этим самым ты показываешь свое неуважение к этому народу, и о каком мире в республике вы говорите если вы тем самым играете на эмоциях простых жителей которые из за этого хамства как к примеру высказыванье:»Говорит на родном говяжем»,вызывает у них истерическое и негативное отношение к всему что связана с Россией, уже не говоря о том чтоб попытаться выучить русский, который не смотря на то что не является гос. языком все ровно есть и будет вторым языком в стране после молдавского(см.Конституцию),который вы считаете тем же самым языком что и румынский, в чем не соглашусь ,но скорей всего вы не слышали чистый рум. Язык)
  Теперь то что касается молдавских политиков ,то это вряд ли, потому как не кто из них не заинтересован в этом , лехко управлять стадом когда оно воюет, и при этом еще можно набить карманы неполёно ,но это уже другая тема, по мне проблема заключается в отсутствие ЛИДЕРА который бы сплотил обе стороны ,но опять же не вижу перспектив, если не решить первостепенные задачи :
  1.прекратить всякого рода акции которые угрожают целостности нашего государства
  2.рускоязычным выучить гос. Язык
  Давайте уважать друг друга!

 38. Vitalia,
  Cred ca blogul tau a devenit o tribuna de promovare a limbii ruse.
  Inteleg ca aceasta este limba de comunicare intre basarabeni, unionisti sau anti-unionisti.
  Cum eu nu inteleg rusa, ma vad obligat sa renunt la a mai participa la discutii.

  Mircea Popescu

 39. Pentru Igor,Oleg: A susţine statalismul moldovenesc e egal cu a susţine perpetuarea hoţiei,incompetenţei clasei cnducătoare. Acei ce susţin”statalismul moldovenesc” sunt doar nişte complicia acestei stări de lucruri. Cum se vede,faceţi parte din această clasă,de aceea sunteţi aşa mare statalişti. Pe cît mai mulţi vor înţelege că scăparea de flagelii susnumiţi e unionismul, pe atît mai mulţi cetăţeni vor deveni unionişti, şi voi „stataliştii” veţi avea din ce în ce mai puţini oameni de prostit cu „patriotismul statalist maldavenesc”.

 40. D-le Popescu:
  Scrieţi foarte obiectiv şi interesant,ar fi un minus foarte mare lipsa D-ră aici: Acei ce folosesc aici limba rusă în cel mai bun caz dau dovadă de lipsă de cultură discuţiilor. D-ră aţi putea să folosiţi cu acelaşsucces engleza,dar nu o faceţi din respectul faţă de toţi participanţii.Acei de scrieţi în rusă,nu e cazul oare să manifestaţi acelaş respect? Dacă aveţi de scris în rusă, sunt destule bloguri ruseşti unde puteţi cu acelaş succes să vă demonstraţi inteligenţa rusească.

 41. Pt. patriciu
  cand veti obtine majoritate voturilor cetatenilor RM 60%-70% atunci n-am sa mai fac discutie pe tema data, unica solutie REFERENDUM, dar pana atunci cum am mai scris fiti buni sa respectati Legile si Constitutia RM si inca un sfat nu aprinde-ti focul invrajbirii ca tot el Va poate si inghiti. Da si inc-o faza prin metoda ta de exprimare si de insulte fata de conationalii tai dovedesti a fi foarte departe de ei si coada de topor, lingau … etc. etc. esti fiind sluga altei tari.

 42. pentru M.Popescu
  daca ati cunoaste aceasta limba ati intelege la ce m-am referit acolo, problema d-tra ca nu o intelegeti, am parerea mea si consider ca orice cetatean al RM trebuie sa cunoasca limba oficiala a acestui stat si de aceia i-am dat replica rusoaicei care considera ca limba oficila trebuie stiuta in mod obligatoriu numai de oficialii din RM

 43. pentru patriciu
  auzi domnule daca eu sustin statalitatea RM asta nu inseamna ca sustin si toti cretinii si incompetentii de la guvernare, fie ei din AIE sau comunisti, nu odata m-am referit la acel fapt ca nu sustin nici o forta politica de la noi din tara si nu ma uit la denumirea si culoarea partidului, toti avind o mentalitate hapsina de asi satisface interesele personale, dar deja inteleg ca asa peroane ca tine nu pot intelege acest lucru pentru voi daca esti statalist si tii la integritatea RM numaidecit trebuie sa fii comunist sau sustinator al lor, nu vreau sa te ofensez dar asa gindesc numai niste zombati care nu pot coinstiintiza realitatea, o zi buna in continuare

 44. pentru patriciu
  lamuriti-ma si pe mine odata , c-am nu vad nici o legatura dintre unionism si prosperitatea tarii, ce tot vorbiti aiurea ,cum oare nationalizmul poate aduce tara la bunastare,in momentul in care va pot aduce o multime de exemple despre nationalistii inraiti care au adus numai suferinta si dezbinare in societate, cum vedeti voi prosperitatea tarii in cazul in care o minoritate de unionisti se opun parerei majoritatii populatiei?ce viitor va doriti moldovenilor prin reunirea cu cea mai saraca tara din UE,de unde chiar si populatia acestei tari fuge la munca peste hotare?

 45. Mircea Popescu spune:
  4 aprilie 2012, la 01:01

  Vitalia,
  Cred ca blogul tau a devenit o tribuna de promovare a limbii ruse.
  Inteleg ca aceasta este limba de comunicare intre basarabeni, unionisti sau anti-unionisti.
  Cum eu nu inteleg rusa, ma vad obligat sa renunt la a mai participa la discutii.

  Regret! Puteţi ignora comentariile lui Rusoaca, ele nu sunt scrise pentru Dvs. Noi discutăm cu cetăţeni ai Republicii Moldova problemele noastre interne.
  Nu va suparaţi, d-na Pavlicenco nu este de vina că „duşmani” ai poporului român uneori scriu opiniile lor pe acest blog.
  Nu părăsiţi blog-ul, comentariile dvs. sunt foarte productive şi interesante.

  Сu respect Rusoaica.

 46. Pt Mircea Popescu

  Mircea, eu iti multumesc pentru faptul ca ai rabdare pe blog, aici. Dar nu cred ca le pot interzice celor ce scriu ruseste. E mai bine sa scrie, decit sa scrie doar intre ei, pe alte bloguri, dar mai discutam…

 47. Bună ziua, d-na Vitalia!
  Aș vrea să fa spun că sunt etnic ucrainean, născut aici, ca și părinții și buneii mei. În timpul României Mari în satul unde s-au născut buneii mei a fost deschisă o școală română, unde ei au învățat 4 clase. După 1944, când au venit rușii, care chipurile ne-au ”eliberat” de ”ocupația” românească, au deschis pentru ucraineni o școală … rusă! De ce, pe timp ce ucrainenii sunt cea mai numeroasă minoritate etnică din R. Moldova, copii ucraineni frecventează în marea majoritae școli pentru rusofoni, asimilându-se într-un grup marginal numit ”populația rusofonă”, ceea ce dă posibilitate unor politicieni a se declara ”apărători ai minorităților entice”, ceea ce pentru ei este egal cu apărarea rușilor.
  Deci, se crează impresia, că pentru limba ucraineană, găgăuză, bulgară nu este loc în societatea contemporană a Republicii Moldova.
  Actuala guvernare ar trebui să înțeleagă, că ceea ce se numește ”bilingvism” duce la mancurtizarea și rusificarea tuturor minorităților etnice, dar și a moldovenilor.
  De ce până în prezent în școli este obligatorie studierea limbii ruse? De ce în documente oficiale informația e dublata în limba rusă, și de ce nu în găgăuză, chineză sau țigănească?
  Vreau să sugerez o idee – Republica Moldova va deveni atunci un stat sănătos, național, european numai atunci, când limba rusă va fi coborâtă de la nivel de limbă internațională la nivelul unei dintre limbile minorităților, care alcătuiește numai 5,8% din populație.

 48. Și încă o idee pentru d-na Pavlicenco:
  Bilingvismul este un rău! Pe un teritoriu unitar nu trebuie să fie a doua limbă, care dublează funcțiile limbii oficiale. Priviți la exempul statelor ca Belgiea și Canadea, care sunt sfâșiate de contradicțiile lingvistice și sunt gata în orice clipă să se destrame.

 49. D-na Pavlicenco, d-voastră ați scris mai sus:
  ”Dar nu cred ca le pot interzice celor ce scriu ruseste. E mai bine sa scrie, decit sa scrie doar intre ei, pe alte bloguri, dar mai discutam…”

  Pot sa vă răspund cu niște argumente:

  1. Nimeni nu e obligat să cunoască limba rusă, deci acei ce scriu la d-vs pe blog în rusă procedează arogant.

  2. Dacă cineva postează un mesaj în blog, înseamnă că se adresează celor ce îl citesc. Nu e frumos să te adresezi cuiva în limbă străină.

  3. Dacă persoana nu cunoaște româna la așa nivel ca să scrie fără greșeli, este așa serviciu on-line ca google.translate. Puteți să le dați o lecție, ștergând mesajele lor în rusă și înlocuindu-le cu cele traduse automat. Ne va fi și nouă mai ușor să le citim. De exemplu pe mine mă irită mesajele scrise în rusă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *