V.Chirilă: ”Ce facem cu Transnistria?”

http://www.timpul.md/articol/privire-din-interior-de-ce-avem-nevoie-de-transnistria–29812.html

Privire din interior: De ce avem nevoie de Transnistria?

Întrebarea din titlu este, fără îndoială, provocatoare pentru o societate apatică faţă de problema transnistreană. 

Conform ultimului Barometru de Opinie Publică, din noiembrie 2011, această problemă constituie prioritatea nr. 1 doar pentru 1% din populaţia ţării şi se află pe locul opt în ierarhia celor mai importante probleme ce trebuie rezolvate în RM. Totodată, consensul şi solidaritatea clasei politice privind prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria), definite prin Legea nr. 173 din 22 iulie 2005, nu mai sunt univoce.

La 30 noiembrie – 1 decembrie 2011, la Vilnius, după o pauză de mai bine de cinci ani, a avut loc prima rundă de negocieri în formatul „5+2”. Acestea nu s-au soldat cu mari rezultate, dimpotrivă, au scos în evidenţă, o dată în plus, poziţiile diametral opuse ale Chişinăului şi Tiraspolului asupra scopului final. „Alegerile prezidenţiale” din Transnistria ar putea precipita lucrurile la masa de negocieri. Rezultatele primului tur par să indice apusul lui Igor Smirnov şi preluarea puterii de un nou lider agreat nu doar la Moscova, dar şi în importante capitale europene, inclusiv la Bruxelles.

Unde se grăbeşte Rusia după 20 de ani?

Înlăturarea lui Igor Smirnov va fi, cu certitudine, un lucru pozitiv, însă nu trebuie să cădem în extaz. Schimbarea liderului nu înseamnă neapărat şi schimbarea regimului. Presiunile exercitate de Moscova asupra lui Smirnov şi a clanului său trădează graba Rusiei pentru transformări de faţadă, ce ar camufla esenţa autoritară şi antieuropeană a regimului de la Tiraspol. Unde se grăbeşte Rusia după 20 de ani de status-quo? S-au schimbat priorităţile geopoliticii ruse în regiunea noastră? Este oare Rusia îngrijorată de negocierile Chişinăului cu Bruxellesul cu privire la asocierea politică şi integrarea economică? Sunt întrebări la care trebuie să medităm cu toţii, în special, politicienii.

RM, de asemenea, trebuie să se grăbească, dar prudent, fără a pune în pericol scopul său suprem: integrarea europeană, însoţită de modernizarea economică, socială şi politică după modelele statelor membre UE. Negocierea neîntârziată a unui statut special pentru regiunea transnistreană e, desigur, un imperativ. În acelaşi timp, nu mai puţin important e să ne asigurăm că de viitorul statut special va beneficia o Transnistrie democratică şi în niciun caz antieuropeană. Nu este o sarcină uşoară, dar nici chiar imposibilă, dacă vom evita un nou Memorandum Kozak, fie el şi cu faţă europeană, şi vom reuşi să încurajăm, împreună cu partenerii europeni, deschiderea reală a regiunii transnistrene pentru dialog, proiecte comune, reforme democratice şi economice.

Deşi apatici faţă de subiect, majoritatea cetăţenilor RM de pe malul drept al Nistrului nu agreează ideea renunţării la regiunea transnistreană. Reintegrarea presupune totuşi costuri financiare şi socio-economice concrete, care pot afecta bunăstarea fiecăruia dintre noi. Prin urmare, înainte de toate, trebuie să ne răspundem sincer la întrebarea: „De ce avem nevoie de Transnistria?”, care nu urmăreşte scopul să argumenteze eventuala abandonare a regiunii, ci, mai degrabă, să ne ajute să înţelegem mai bine miza sacrificiilor noastre şi provocările procesului de reintegrare a ţării.

Cât va costa reintegrarea pentru Chişinău?…

La ora actuală, costurile evidente ale reintegrării se cifrează la cel puţin trei miliarde USD, care nu sunt decât datorii acumulate de Tiraspol timp de 20 de ani, pentru gazul natural livrat de „Gazprom”. În cazul în care RM se va angaja să achite respectivele restanţe, datoria publică pe cap de locuitor va depăşi cifra de 1100 USD. Actualmente, pentru anul 2012, datoria publică pentru fiecare moldovean este estimată la 514 USD.

Din anul 2006, 136 mii de pensionari de pe malul stâng al Nistrului primesc din partea Rusiei un adaos de 15 USD la pensia de bază. În 2007-2011 volumul total al asistenţei umanitare acordate de Rusia pentru achitarea pensiilor a fost de 75 mln. USD. Dacă, însă, Tiraspolul ar plăti pensiile şi salariile doar din surse proprii, retribuţia bugetarilor transnistreni s-ar micşora de două ori, iar pensiile – cu 40%. În plus, plăţile pentru serviciile comunale ar creşte, cel puţin, de două ori, dacă gazul natural consumat ar fi achitat la preţul său real. În 2012, situaţia se poate complica şi mai mult, lucru pe care îl recunosc şi reprezentaţii administraţiei de la Tiraspol. Deficitul bugetului regiunii pentru anul viitor se ridică la 49%, iar deficitul bugetului fondului de pensii e de 46%.

Astfel, în mod cert, reintegrarea regiunii va atrage după sine preluarea unui şir de responsabilităţi sociale, inclusiv plata pensiilor pentru cei 136 mii de pensionari, de către Guvernul de la Chişinău. În prezent, gazul natural se comercializează în regiune la un preţ mediu de 92 USD pentru 1000 metri cubi, în timp ce pe malul drept preţul e de 400 USD. Datorită acestui fapt, marile întreprinderi industriale din Transnistria, care sunt depăşite tehnologic şi energofage, îşi pot exporta produsele, inclusiv pe piaţa UE, la preţuri competitive. Reintegrarea regiunii în RM va pune capăt acestui avantaj artificial. Întreprinderile transnistrene vor trebui să se conformeze regulilor economiei de piaţă, dar şi ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), şi să achiziţioneze gazul natural la preţul convenit de „Gazprom” şi Guvernul de la Chişinău, adică de cel puţin 400 USD. Fără subvenţionarea preţului de achiziţionare a gazului natural, întreprinderile transnistrene riscă să-şi stopeze activitatea, iar acest lucru se va solda cu concedieri masive ale muncitorilor, cu creşterea ratei de şomaj şi posibile convulsii sociale cu implicaţii politice. Guvernul de la Chişinău va trebui fie să subvenţioneze preţul de comercializare a gazului natural pentru întreprinderile transnistrene – ceea ce va contraveni însă regulilor OMC -, fie să negocieze un preţ avantajos cu „Gazprom”-ul monopolist, lucru imposibil de realizat fără cedări de ordin economic şi politic.

Moldova nu poate să-şi asume reîntregirea de una singură

De asemenea, este bine ştiut că actualul regim din regiunea transnistreană e unul militarizat, având la dispoziţie armata şi „ministerul apărării”, „ministerul securităţii statului” cu trupele de grăniceri, cazaci şi batalionul de destinaţie specială „Delta” şi „ministerul de afaceri interne” cu brigada de destinaţie specială „Dnestr”. În total, e vorba de peste 20 mii de trupe militare şi paramilitare. Reintegrarea regiunii fără demilitarizarea ei va vulnerabiliza securitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a RM. Pentru a evita aceste pericole, procesul de reintegrare va trebui să fie acompaniat de reconversia întreprinderilor, disponibilizarea majorităţii trupelor militare şi paramilitare, pensionarea sau reprofesionalizarea foştilor militari. Aceste schimbări implică un enorm efort financiar de sute de milioane USD, pe care Moldova nu poate să şi-l asume de una singură, decât din contul bunăstării noastre şi aşa precare.

În ciuda aparenţelor democratice ale recentelor „alegeri prezidenţiale”, regimul de la Tiraspol e profund corupt, clientelar şi certat cu democraţia. Cazurile Vardanean şi Cazac au demonstrat cu prisosinţă lipsa de respect pentru libertăţile fundamentale şi drepturile omului din regiune. Majoritatea mass-media locale sunt riguros cenzurate şi subordonate ideologiei oficiale a regimului, care prezintă RM ca fiind o ţară vecină şi agresoare. Opoziţia şi societatea civilă locale sunt controlate/supravegheate strict de către „ministerul securităţii de stat”, care îndeplineşte funcţiile poliţiei politice şi menţine atmosfera de frică şi supunere docilă faţă de regimul separatist.

Abandonarea Transnistriei: posibilă teoretic, nu şi practic

Ce facem cu o astfel de regiune – îndatorată, falită social şi economic, autoritară, militarizată şi antieuropeană? O abandonăm? Teoretic e posibil, dar practic? Cei care susţin această alternativă trebuie să ţină cont de o serie de riscuri deloc neglijabile. Înainte de toate, renunţarea la regiunea din stânga Nistrului, care constituie 12% din teritoriul RM, ar urma să se producă în temeiul unei argumentări. Nu e de ajuns să declari că renunţi benevol, unilateral şi nesilit de nimeni la regiunea transnistreană. O astfel de decizie trebuie să aibă o explicaţie legală, bazată pe dreptul internaţional. Şi e foarte greu de imaginat o explicaţie onorabilă şi credibilă, dacă ar fi luată o astfel de decizie. Ce am putea spune comunităţii internaţionale – că ne-am săturat, că nu putem soluţiona problema, că Transnistria este o povară în drumul nostru spre UE, că vrem să aderăm la NATO, că vrem să ne unim cu România etc.? Toate aceste explicaţii ar fi interpretate, mai curând, ca lamentări ale unui stat falimentar, iresponsabil şi incapabil să-şi rezolve problemele de securitate – ba chiar, şi mai rău, le lasă pe seama altora.

În schimb, e foarte uşor de ghicit care va fi reacţia regimului de la Tiraspol – el nu va întârzia să apeleze la unul dintre principiile fundamentale ale dreptului internaţional, şi anume, dreptul la autodeterminare, pentru a obţine recunoaşterea internaţională a noului stat „Republica Moldovenească Nistreană”. Eventuala recunoaştere a acestuia, inclusiv de către Chişinău, se va face, vrem noi sau nu vrem, anume în baza acestui drept, indiferent de interpretările şi obiecţiile noastre. Acceptând principiul la autodeterminare, Chişinăul va recunoaşte volens-nolens şi existenţa unui nou popor distinct în stânga Nistrului, „moldovenii transnistreni”, care se vor declara „moştenitorii adevăraţi ai statului moldovenesc medieval”. Crearea unui nou stat „moldovenesc” în baza dreptului la autodeterminare va crea un precedent legal „demn de urmat” în spaţiul Comunităţii Statelor Independente, pentru Nagorno-Karabah, Osetia de Sud, Abhazia, Crimeea şi, de ce nu?, pentru Unitatea Teritorială Autonomă „Gagauz-Yeri”. Vor fi încântaţi vecinii noştri şi partenerii din GUAM de acest „cadou”? Puţin probabil. Dimpotrivă, vor fi foarte supăraţi pe noi, mai ales Ucraina.

Putem presupune, de asemenea, că Tiraspolul nu va întârzia să solicite fie înglobarea noului stat în Federaţia Rusă, fie aderarea sa la Uniunea vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, Uniunea Eurasiatică şi Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), din care fac parte Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan şi Kârgâzstan. Includerea noului stat în componenţa Rusiei sau acceptarea sa în organizaţiile menţionate va schimba contextul geopolitic în regiunea noastră, consolidând poziţiile geostrategice ale Federaţiei Ruse în detrimentul partenerilor noştri occidentali. În calitate de membră a OTSC, „Republica Moldovenească Nistreană” va deveni avanpostul strategic al Rusiei în Europa de Est. În condiţiile suspendării participării sale la Tratatul cu privire la Forţele Armate Convenţionale în Europa, Moscova va fi liberă să staţioneze pe malul stâng al Nistrului un contingent militar mult mai numeros şi mai bine echipat tehnic, ce ar asigura paza spaţiului aerian şi a frontierelor estice ale OTSC. De asemenea, Rusia va putea să instaleze aici, nestingherită de nimeni, complexul de rachete „Iskander”, pentru a contracara scutul antirachetă american, în cazul în care cooperarea ruso-americană în acest domeniu va eşua definitiv. Aceste ipotetice evoluţii ar pune în primejdie securitatea nu doar a RM, ci şi a vecinilor şi partenerilor noştri din cadrul NATO şi al Uniunii Europene.

Vom fi paria Europei

Ce vom face noi, dacă ne-am pomeni într-o astfel de situaţie? Vom solicita aderarea la NATO? Ne vom uni cu România? Ce drept moral vom avea să solicităm protecţie din partea Alianţei Nord-Atlantice după ce am da dovadă de iresponsabilitate, contribuind la crearea unor provocări majore la adresa securităţii membrilor NATO? Nimeni nu ne va lua în seamă, vom fi paria Europei. Cât priveşte unirea cu România, e aceasta o soluţie – nu roză, ci realizabilă -, când 60,5% din moldoveni consideră că Rusia trebuie să fie principalul partener strategic al RM şi doar 4% cred că România trebuie să joace acest rol? Este aproape imposibil de imaginat… În schimb, nu este exclus că eventuala prezenţă masivă – politică, militară şi economică – a Rusiei peste Nistru va încuraja sentimentele pro-ruseşti şi va întări partidele rusofile de pe malul drept. Iar aderarea la Uniunea vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, la Uniunea Eurasiatică şi la OTSC nu vor mai fi alternative teoretice pentru integrarea noastră europeană, ci soluţii practice. De altfel, conform BOP, 45,6% din moldoveni optează pentru aderarea RM la Uniunea vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Cum se spune, no comment.

Evoluţiile descrise aici sunt ipotetice, nu şi fanteziste. Ele ne arată cât de limitate sunt opţiunile noastre. De fapt, singura opţiune realistă şi cea mai dificilă este reintegrarea regiunii transnistrene. Vrem sau nu vrem, suntem sortiţi să parcurgem această cale, dacă dorim să devenim un stat matur, modern şi respectat. Însă, avem nevoie de o Transnistrie democratică, prosperă şi deschisă lumii. Anume o astfel de Transnistrie merită efortul şi sacrificiile noastre. În caz contrar, graba este contraindicată.

Victor Chirilă,
director executiv Asociaţia pentru Politică Externă

Loading Facebook Comments ...

61 Comments

 1. Romania a pompat intre 1918-1940 si 1941-1944 peste 10,8 miliarde euro (valoarea de azi) ! Ce reprezinta azi aceasta suma ? Odata ce Basarabia este din nou singura , acesti bani nu s-au intors in Romania ci au ramas convertiti in datorie a Basarabiei fata de statul roman , pe care Chisinaul poate sa o anuleze prin vanzarea/cedarea Transnistriei statului roman in contul datoriei acumulate astfel ! Deci rusii daca vor Transnistria trebuie sa plateasca cel putin acest pret ca sa o aibe, sau sa plece pentru maine poimaine vin noii proprietari !

 2. Mai am de spus foarte multe lucruri si am sa la spun pe parcurs pina cind nu va iesi la iveala toate legaturile si schemele frauduloase care se petrec in politica noastra moldoveneasca! Sunt si eu cetateanca romana, am pasaport roman si asta nu inseamna ca sunt curata si bravo in fata oamenilor numai din simplu motiv ca am pasaport! Nu va suparati dar puteti sa-mi spuneti ce inseamna inalata? Eu nu sunt cucoana, nu vam numit nici intr-un fel! Nu stiu cine din noi ar fi mai repede Cucoana, reiesind din faptul ca nu cunoaste nici macar pretul la transportul public! Tin sa va reamintesc ca troleibuzul e 2 lei, rutiera- 3 lei, autobuzul- 2,50!O sa va fie de folos in campanie, ati dat-o in bara odata, va reaminteti? Doamna Pavlicenco va rog sa ne respectam pe viitor, caci chiar imi este interesant legatura dintre Dvs si Plahotniuc! De Filat nu e necesar sa-mi spune-ti ca suficient stiu si eu multe lucruri, dar vreau totusi sa vad ca sunteti deschisa pina la urma cu oamenii! Acum va rog sa-mi raspunde-ti la urmatoarele intrebari:
  1) Atacurile raider, este Plahotniuc implicat?
  2) Plahotniuc monopolizeaza anumite afaceri?
  3) Ce parere aveti despre cazul Franzeluta?
  4) Cine in viziunea Dvs. ar fi trebuit inchis dupa gratii pentru corupere si etc?
  5) Daca ati fi la guvernare la-ti trage pe Plahotniuc la raspundere?
  Chiar nu aveti ce spune si aici?
  Sunteti doar un politician puternic, sau va este teama de Plahotniuc ?
  Va rog asa de vioi cum de Filat cunoaste-ti mult, sunt sigur ca si despre alti politicieni ar fi trebuit sa cunoasteti suficient de mult! Daca ne raspunde-ti la aceste intrebari oamenii vor trage concluzia necesara!Astept raspuns! Mersi.

 3. Chirilă un analitic -tipic -slujbasul statalistilor-mafiotizati…

  statalistii-mafiotizati vor gasi millioane de pretexturi pentru a tine populatia RM mai departe de UNIRE cu Romania…

  pe statalistii-mafiotizati ii iau fiorii cand aud de UNIRE cu Romania pentru ca ei isi vor pierdi treuca-suveranitaii de unde ei se inbogatesc personal de-a lungul la 20 ani de independenta RM….

 4. Domnule Chirila,
  1.
  Sa presupunem,
  ca R. Moldova ar accepta „recunoasterea” internationala a acestei republici nistrene / din anumite considerente /.
  Atunci, de ce oare si noi nu le-am pune anumite conditii ?
  de exemplu, o conditie: Da, va recunoastem, daca includeti in Constitutia voastra, ca populatia moldoveaneasca de acolo este de origine româneasca, vorbeste româna si scrie cu alfabetul latin si ii este garantat dreptul la identitate nationala. De ce nu ?
  2.
  Dvs. declarati:
  ” Moldova nu poate să-şi asume reîntregirea de una singură ”
  —————–
  SI OARE CINE AR TREBUI SA FINANTEZE ACEASTA RE-INTREGIRE ?
  DE CE NU OFERITI si ALTE ” PRESUPUNERI” ?
  POATE ROMâNIA, SAU RUSIA ?
  SAU UNIUNEA EUROPEANA ?
  3.
  alt citat:
  „Cât va costa reintegrarea pentru Chişinău?…”
  ———————-
  DVS. DE BUNA VOIE DEVIATI DE LA ALT SUBIECT:
  RE-INTREGIREA RM CU ROMANIA SI NU CU TRANSNISTRIA !
  UNICA NOASTRA SALVARE ESTE RE-UNIREA CU ROMANIA.
  IAR TRANSNISTRIA SA FIE SUPERVIZATA DE TRUPE EUROPENE PANA LA O VIITOARE DECIZIE: SAU VA REVENI LA ROMANIA RE-INTREGITA, SAU VA CAPATA UN STATUT SPECIAL ONU sau s eva face in schimb de teritorii cu Ucraina, etc.
  4.
  Concluzie:
  ARTICOLUL DVS. ESTE O „PROVOCARE”, O COMANDA POLITICA,
  DE A DEVIA ATENTIA OPINIEI PUBLICE DE LA ANUL 2012-
  CAND SE PUNE HOTARAT CHESTIUNEA
  RE-INTREGIRII RM CU ROMANIA MARE !
  ACEASTA ESTE ADEVARATA RE-INTREGIRE !
  CACI PROBLEMA TRANSNITRIEI A FOST CREATA SPECIAL
  PENTRU A NE IMPIEDICA RE-UNIREA CU ROMANIA.
  N.B.
  cineva decalara recent pe un blog ca SIS alias KGB rusesc de la Chisinau consacra aproape 80% din activitatea sa in lupta contra românismului din RM si contra liderilor de RE-Unire cu România !
  Sa credem oare ca Ghimpu, Lupu si Filat nu stiu cu ce se ocupa SIS ?
  Si nu ii dirigeaza activitatea ?
  Caci comunistii nu mai sunt la putere, nu ?
  Asta este oare integrarea noastra europeana ?
  Lupta cu o tara membra a UE, România ?

 5. orice persona adecvata cu creirul in regula intelege ca Rusia nu va renunta la Transnistria si rusii vor pompa in continu bani in Transnistria.

  Rusia va acorda Transnistriei ajutor financiar în valoare de 300 milioane de dolari .

  24.12.2011.

  Rusia va acorda Transnistriei ajutor financiar în valoare de 300 milioane de dolari – sumă echivalentă cu bugetul republicii nerecunoscute. O decizie în acest sens a fost luată în cadrul şedinţei grupului de lucru a Guvernului FR privind colaborarea cu RMN.

  Banii vor fi preconizaţi pentru dezvoltarea complexlui agroindustrial, micului business şi mediu, pentru achitarea pensiilor şi pentru implementarea programelor ce vizează susţinerea tinerilor specialişti şi familiilor tinere.

  iar ce rusii vor sa faca din Transnistria+RM = o gubernie federala prorusa……

  Rusia va acorda Transnistriei ajutor financiar în valoare de 300 milioane de dolari .

  24.12.2011.

  Rusia va acorda Transnistriei ajutor financiar în valoare de 300 milioane de dolari – sumă echivalentă cu bugetul republicii nerecunoscute. O decizie în acest sens a fost luată în cadrul şedinţei grupului de lucru a Guvernului FR privind colaborarea cu RMN.

  Banii vor fi preconizaţi pentru dezvoltarea complexlui agroindustrial, micului business şi mediu, pentru achitarea pensiilor şi pentru implementarea programelor ce vizează susţinerea tinerilor specialişti şi familiilor tinere.

 6. iar ce rusii vor sa faca din Transnistria+RM = o gubernie federala prorusa……

  Smirnov şi-a jucar rolul, Rusia nu.

  22 decembrie 2011.

  Schimbarea lui Smirnov este un plan rusesc, o nouă strategie politică pentru aceleaşi interse vechi ale Rusiei. Şi nu doar vizavi de Transnistria. Vizavi de R. Moldova, în general. Nu-i exclus ca acest proiect să fie unul convenit şi cu Berlinul lui Merkel. Cunoaştem direcţia pe care a forţat Moscova tratativele cu Berlinul: federalizarea R. Moldova.

  Succesorul lui Smirnov va apare, probabil, mai tolerant în relaţiile cu Chişinăul, mai deschis relaţiilor, inclusiv cu Ociidentul şi Europa, mai dispus unor proiecte comune, finanţate din exterior (rmn a devenit o povară pentru Rusia), nu va mai cere «independenţa Transnitriei» ca şi «fostul», dar va face-o pe conciliantul şi va insista pe varianta «de compromis» (tot rusească şi ea) de federalizare a R. Moldova. Până la urmă, lucrurile cu schimbarea lui Smirnov ţin de schimbarea imaginii regimului de la Tiraspol şi nu de esenţa «problemei transnistrene», miza Rusiei rămânând aceeaşi: Moldova, nu Transnistria. Rusia ştie că prin recunoaşterea independenţei Transnitriei nu are de câştigat decât Transnistria, prin federalizare, însă — toată R. Moldova.

  Ar fi mare păcat, ca după 20 de ani de efort occidental, financiar şi diplomatic, să se termine toate în punctul »0». Vrem sau nu, dar federalizarea R. Moldova ar fi o soluţie mai proastă decât nerezolvarea diferendului: RM ar deveni o nouă variantă a RSSM. Nu cred că aici s-a dorit să se ajungă. Ceea ce putem spune cu siguranţă, e că Rusia nu are ce face mai mult decît a făcut în Transnistria, cu excepţia recunoaşterii independenţei, dar acest lucru, ziceam nu intră în calcului Moscovei. Moscova vrea să treacă de la Nistru la Prut. Asta vrea Moscova. Acum, repede, cât o are pe Merkel partener şi avocat în UE. De aici şi graba cu reanimarea formatului de negocieri «5 plus 2».

  Petru Grozavu

  Ziarul de Gardă

 7. toma necredinciosul

  exista numai o solutie viabila si realizabila , cedarea pmr fara conditii catre Ukraina . chestia asta o poate face parlamentul prin simplu vot , astfel se va reveni la o situatie fireasca , care a fost piina la 1940 in zona de est a Romaniei

 8. Anul 2012 a fost declarat de Guvernul RM
  Anul Memoriei martirilor nationali Doina si Ion Aldea- Teodorovici, luptatori pentru Re-Unirea cu România Mare,
  cântareti care au fost anihilati prin accident in Oct.1992 de catre serviciile secrete de la Chisinau, la cererea unor forte politice.
  PROPUNERE CIVICA:
  Sa declaram anul 2012- si anul DEMASCARII activitatii SIS-
  / KGB de Kremlin / care prin activitatea sa anti-nationala, anti-româneasca, vrea sa ne opreasca de la indeplinirea Marelui ideal – Re-Unirea cu România !
  Se face Un Apel catre toata populatia de demascat prin toate mijloacele legale: presa-comentarii-Radio-TV-conferinte-luari de pozitii, etc. aceasta activitate SIS-tem contra majoritatii populatiei din RM.
  Caci de ce oare au fost lichidati toti Marii nostri Unionisti –
  poeta Leonida Lari, jurnalistul Vasile Vatamanu,
  cântaretul Vlad Gheorghelas, sculptorul Tudor Cataraga si sotia Dora,
  si alte zeci de victime asasinate LA COMANDA.
  Cine sta oare in spatele asasinatelor ?
  DECI DOMNII LUPU, FILAT SI GHIMPU FAC SI EI PARTE DIN ACEST SIS-TEM ANTI-NATIONAL SI ANTI-EUROPEAN SI PRO-RUS !

  SA RIDICAM CAPUL, SA NU TACEM, SA PROTESTAM SI SA INFAPTUIM MAREA RE-UNIRE CU ROMANIA IN AMINTIREA MARTIRILOR NOSTRI SFINTI OMORATI IN ULTIMNII 20 DE ANI
  DE DESPARTIRE DE PATRIA-MAMA !
  Si CARE SI-AU JERTFIT VIATA PENTRU BINELE NOSTRU !

 9. Medvedev: Unicul conflict din zona postsovietica care poate fi reglementat este diferendul din Karabah .

  25.12.2011.

  Медведев: карабахский конфликт – единственный, который можно урегулировать

  Я об этом неоднократно говорил. На мой взгляд, это, может быть, единственный конфликт на постсоветском пространстве, который можно урегулировать”.

  K конфликтам на постсоветском пространстве относится приднестровский конфликт, одним из посредников в котором выступает Москва , абхазский и югоoсетинский. После войны августа 2008 года Россия признала независимость еще двух конфликтных территорий – Абхазии и Южной Осетии.

 10. SAAKASHVILI ESTE BUCUROS de protestele anti-pukiniste din Rusia, declarand ca apreciaza lupta poporului rus contra celor care fac o politica gresita si care, prin urmare, au ocupat miseleste teritoriile Georgiei din Abhazia si Osetia…

  xxxxxxx

  Саакашвили заявил, что происходящие в России процессы будут необратимыми

  Время публикации: Сегодня в 01:03

  Президент Грузии считает «значительным историческим этапом» события, происходящие в России, подчеркнув, что «происходящие в России процессы будут необратимыми». «Эта волна (протестов) продолжится», — сказал он.

  «Я думаю, что все должны осознать, что сейчас мы должны быть особенно бдительными и осторожными», — отметил президент.

  Саакашвили при этом отметил важность развития отношений с народом России. «Для нас перспективы отношений с русским народом очень значительны. Не с теми императорами, которые захватили Грузию и которых поддерживают некоторые из «пятой колонны» в Грузии. А с тем русским народом, с которым мы должны налаживать равноправные отношения, основанные на достоинстве и взаимоуважении», — сказал он.

  По мнению Саакашвили, «именно из-за этого режима, против которого протестует народ России, страдает и население оккупированных регионов Грузии». Напомним, что под оккупированными территориями Саакашвили имеет ввиду Южную Осетию и Абхазию.

 11. Si John McCain se bucura ca Primavara ARABA ajunge si in Rusia,

  http://twitter.com/SenJohnMcCain

  Маккейн рад митингу в Москве и вновь напоминает Путину об «арабской весне»
  Время публикации: Сегодня в 12:20

  Сенатор США Джон Маккейн вновь напомнил о себе Путину, дав понять, что рад состоявшемуся в Москве в субботу очередному митингу протеста против фальсификации итогов выборов в госдуму.

  «Арабская весна» продолжается в России», – написал SenJohnMcCain, добавив к посту гиперссылку к сообщению Associated Press о демонстрации, прошедшей 24 декабря в центре Москвы.

 12. In Rusia nu va fi nimic ,Putin va fi presedinte inca 12 ani, iar vorbele despre revolutie in Rusia sunt aberatii totale -100%…

  oamenii care se pricep in politica din Est alde Dan Dugacu spun ca ce se petrece in Rusia este o parodie la revolutie si Putin cind va vrea atunci si va pune capatul la acestea manifestari….

 13. Pt Cucoana Ana

  Cucoano, daca vrei sa discuti civilizat, pune linistit intrebari linistite, nu cu gen “Va rog sa nu ezitati doamna Pavlicenco de la intrebarile mele!”, cind nici nu stii ca ai vrut sa spui “sa nu va eschivati sa raspundeti”. Cit priveste “a ezita” vad ca nici nu-i cunosti sensul, plus ca utilizezi acest cuvint in mod ridicol. Iata de ce esti cucoana si vei fi cucoana in batjocura pina nu vei invata sa te porti. Clar?

  Desi nu am nici o speranta ca iti intra ceva la capacica, iti mai raspund odata:

  1. Ma bucur ca ai asemenea capacitati sa contribui sa iasa “la iveala toate legaturile si schemele frauduloase care se petrec in politica noastra moldoveneasca!” Eu, de exemplu, nu le cunosc. Nu sint in Parlament, nu sint la guvernare, nu am business, nu pot servi drept umbrela nimanui. Daca ceva nu-mi place, merg in justitie – fie ca e cu Pasat, cu posterele lui politico-religioase, fie ca e cu spotul nostru unionist.

  2. A avea cetatenie romana nu inseamna a fi automat si destept si roman si unionist. Dimpotriva, populatia noastra demonstreaza contrariul si cred ca faci parte din majoritatea stricata de comunisti.

  3. Nu stiu ce inseamna “inalata”, poate e o greseala de la “Inalta”, ca nu am timp sa citesc sa fie totul impecabil. daca ma apuc sa iti caracterizez greselile, chiar prima consemnata in fraza de inceput a acestui raspuns, o sa trebuiasca sa restitui pasaportul romanesc.

  4. Pretul la transportul public sa il cunoasca bine cui ii trebuie. Eu nu circul cu transportul public. Corect nu e “rutiera”, cucoana, ci “microbuz”. Spre deosebire de cei cu ceva la fund, eu nu am complexe cu preturile sa le stiu exact. Stiu ce imi trebuie si ce nu si nu exist si vorbesc in campanie de frica nimanui. Sa ii voteze pe cei care stiu preturile, ca vad ca departe nu au ajuns dupa ce i-au votat.

  5. Nu ii respect pe cei care vorbesc rautacios pe blog, ii consider, fiind si anonimi, niste mirlani, badarani, mojici, jlobi. Cind vei invata cum sa te porti, atunci vei avea respectul meu, inca nu l-ai meritat.

  6. Nu am legatura cu Vlad Plahotniuc. Nu a fost deputat, nu am fost colegi. Nu sint om de afaceri, nu am acces in culoarele Puterii. El a aparut in fata dupa 2009, eu din 2009 nu mai sint in Parlament. Sint o pensionara, sef de partid, pe care oamenii ma respecta si m-au votat toti unanim la vot secret la congresul al III-lea al PN pentru consecventa, curaj si sinceritate.

  7. Nu esti, Cucoana, dumneata cea care sa fii in masura sa califici deschiderea sau nedeschiderea mea. Mai ales ca toate opiniile sint subiective, numai unul Dumnezeu este dreptatea absoluta. Ceilalti isi vad justetea actiunilor si a deciziilor in timp.

  8. Nu cunosc cine este implicat in atacurile raider, eu nu sint anchetator, procuror sau judecator. Poate il intrebi pe Filat – daca stie, de ce tace si nu ia masuri?

  9. Nu cunosc afacerile lui Plahotniuc – cind eram deputat nu stiam de el, am auzit doar intimplator numele lui, eu am facut interpelari si am documente despre implicarile familiei Voronin in afaceri cu statul.

  10. Nu cunosc despre cazul Franzeluta mai mult decit din presa, nu am timp si nici competenta sa ma ocup de asemenea cazuri, dar cred ca e lupta lui Filat sa isi puna oamenii la institutii. Il cunosc pe Cojocaru, ca sintem dintr-un raion, dar l-am vazut in viata matura de trei ori, nu sintem nici in relatii de cunoscuti, nici de prieteni, dar stiu ca e membru al PLDM si cu asta e spus totul. tatal sau era inspector pe limba moldoveneasca, iar mama mea era profesoara si in clasa a cincea am fost, un grup de elevi din Riscani, intr-o excursie, de unde il tin minte si am poze de grup de atunci.

  11. Dupa gratii pentru corupere si etc. trebuie inchisi cei care sint condamnati de justitie. Politicianul nu poate substitui judecatorul si e mare pacat, Cucoana, ca nu stii asta. sau poate Filat a spus cine trebuie inchis si nu a fost auzit? oare de cine, de ce si cind Filat va mai spune o data cine trebuie inchis, poate chiar si el, care nu poate opri contrabanda de tigari la vama unde si-a pus omul?

  12. Nu stiu daca vom ajunge, PNL, la guvernare, dar nu cred ca daca intram in Parlament, eu pot fi numita judecator sau procuror – nu am studii juridice si nu intrunesc conditiile. Ca om politic, nu pot trage pe nimeni la raspundere – o fac instituiile competente, daca discutam de separarea puterilor in stat.

  13. Nu ma consider nici puternic, nu am frica de nimeni. Din cite stiu, Plahotniuc nu e procuror, nici politist, nici seful CCCEC. De ce trebuie sa ma tem de un prim-vicepresedinte al Parlamentului cind imi caut de treaba mea si nu am probleme cu legea?

  Nu cunosc nimic mai mult, am explicat sus de ce nu cunosc o serie de oameni – nu m-am intilnit cu ei in Parlamentele anterioare, plus ca regimul comunist era inchis, iar televiziuni libere sau aproape libere nu existau, nu aveam unde sa ma intilnesc decit strict cu anturajul de partid.

  SI IN CONCLUZIE.

  Ana, esti un om incompetent, needucat, primitiv, dar cu ambitia de a te da mare si rotunda. Esti, pur si simplu ridicola. Nu ai raspuns la intrebarile mele, oare de ce? Nu stii a pune intrebari – pui intrebari care nici nu merita raspuns prin incompetenta prin care le gindesti si le formulezi. Mai deschide cartea si invata, e nevoie da mai cresti, pentru ca eu nu am atita timp sa vorbesc cu oameni neevoluati. Am facut-o acum, dar obraznicia si ura ta nu pot substitui inteligenta, care lipsesc cu desac=virsire. Este o mediocritate absoluta, poate chiar mai rau. Esti certata rau cu bunul-simt si cu Bunul Dumneseu. Pacat si rusine.

 14. p/u Ana de la MAE: De ce nu iltrebi pe Ghimpu tot ce te intereseaza? Doar ai acces la dlui personal si la Petrenco si la Untila.

 15. CITITI pentru delectare si meditatie… Pacat ca nu pot traduce acest superb articol. CAT ADEVAR si cat de mult se refera si la noi, cei din Basarabia rusificata… nu atat LIMBA, cat mintea NE ESTE SCHILODITA si gandim si traim ca ursii… adica salbatic de confuz, dezorientati in valori si regasiti in betii…

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

  Борис Стомахин: С НОВЫМ ГАДОМ!

  Время публикации: Сегодня в 13:08

  Юрий Карякин умер, но хочется снова воскликнуть словами его всем известной цитаты: «Россия, одумайся, ты одурела!». Хочется, гладя на «протестное голосование» за КПРФ-ЛДПР-СР.

  Тогда о чем вы спорите, ребята, и какую интригу ищете в президентских выборах? Что вы там гадаете, сам выдвинулся Прохоров, или по договоренности с Путиным, чтобы «расколоть протестный электорат»? Эх, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, — голосуйте тогда уж все назло Путину за Зюганова! А что вам терять-то? Свободу? Так ее у вас отродясь никогда не было, вы и не знаете, что это такое.

  Права человека? Собственность? Ну, если на думских «выборах» все эти резоны проголосовать за три вышеназванные головы дракона не помешали, — так ЧТО помешает теперь? Снявши голову, по волосам не плачут.

  А что? В интернете вон уже появились и расклады: мол, ничего страшного — ну да, будет президент от КПРФ, а парламент с большинством «ЕдРа», и нам этот коммунистический президент зато поможет добиться честных перевыборов парламента (на которых теперь честно победит тоже КПРФ).

  Выступая перед делегатами своего недавнего съезда, Зюганов также заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах партия гарантирует проведение перевыборов Госдумы в в декабре 2012 года. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. «В случае победы КПРФ на президентских выборах партия гарантирует досрочное проведение новых и честных выборов в Госдуму в декабре 2012 года», — заявил он.

  Они и в 17-м обещали скорейший созыв Учредительного собрания, еще других обвиняли, — почему, мол, затягивают.

  Так что не робейте, господа протестный электорат, страдальцы по украденным ЕдРом» вашим голосам за Зю и Жирика. Зю-то уж точно будет баллотироваться, и во 2-й тур, считай, один он и имеет шансы пройти вместе с Путиным. Его ведь до сих пор пинают за то, что он якобы «отказался от победы» на выборах 1996 года, типа, «договорился» с Ельциным, — хотя все-таки настолько откровенно безумен электорат тогда еще не был, и права-свободы тоже еще кое-какие наличествовали, рты всем подряд не затыкали.

  Ну, так вот, дайте папе Зю шанс отыграться! Выберите его, «сетевые хомячки», «молодые космополиты» (по Бжезинскому) с айфонами и айпадами. «Рассудку вопреки, наперекор стихиям», — выберите!..

  Правда, вы быстро останетесь после этого без айфонов и айпадов, — но это ведь мелочи, правда? Многие из вас лишатся привычного комфорта, свободы, а немало из них — и жизни, — но и это ничего!. Дедам-прадедам труднее было — по Соловкам да Магаданам сидеть, каналы строить да лес валить; а сейчас время все-таки другое, и пока окончательно не побеждена коррупция — можно даже в тюрьму и лагерь уговорить охранника за деньги пронести телефон.

  Авось, не пропадете и при новом зюгановском коммунизме.

  Декабрьские митинги в Москве, хваленая «русская весна» — это всего лишь заход еще на один виток по все тому же историческому кругу: тирания — оттепель — коротенькая свобода (не всегда) — опять тирания.

  Потому что по сути своей это митинги РАБОВ, и доколе участники их покорно будут становиться в очередь на шмон к ментовским «рамкам» металлоискателей — ни о какой революции, свободе и свержении тирании говорить будет нельзя.

  Равно как и заведомым обманом, а никакой не «свободой» являются любые оппозиционные построения будущего, в которых путинская тирания и партия «Единая Россия» вроде бы исчезают со сцены, а ее прототип — непосредственно сама единая Россия, последняя колониальная империя на планете, при этом остается, и сохранение ее в нынешнем статусе (суверенного государства) и в нынешних границах как бы даже не ставится ни организаторами, ни участниками «акций протеста» под вопрос.

  Про люстрацию, про то, что, собственно, бывший сотрудник КГБ не должен иметь вообще права занимать какие-либо государственные посты и должности — на протяжении всей этой «русской весны» не сказал вообще ни один человек. А ведь это главное, фундаментальное — и когда в августе 1999-го пришло известие о назначении Путина ТРЕТЬИМ (!!!) подряд премьером из КГБ — уже стало совершенно ясно, куда катится страна.

  Про «средний класс», «космополитов», «русских европейцев», якобы ставших уже движущей силой «русской весны», хорошо говорить в Москве и в Питере, где действительно есть эта прослойка — неплохо зарабатывающих, интеллигентных, молодых, знающих языки и постоянно пользующихся интернетом. НО! — даже и они на думских выборах голосовали за КРПФ-СР-ЛДПР, а потом возмущались, что у них «украли голоса».

  А где вы видели «средний класс» с интернетом и айфоном в многочисленных расейских «моногородах», где все работают так или иначе на одном суперзаводе, и если он не платит зарплату — тут уже не до интернета? Во всех этих Пикалево и пр., в спившихся городишках и поселках, коим несть числа — что там, «средний класс», что ли, живет? Нет, там живет типичное пьяное русское быдло — примитивные работяги, люмпены, криминал, и все, без различия социального положения, — алкаши.

  Вы ИХ, что ли, ребята, хотите соблазнить своим «европейским выбором» и раскачать на прозападную, либеральную, к свободе и самостоятельности личности ведущую революцию?!!

  Как бы не так! — эта публика европейских свобод и не нюхала, и знать их не хочет, им и в родном хозяйском стойле неплохо, — только бы хозяин пойло в корыто наливать не забывал. Их свободой личности не соблазнишь, нет — они без хозяина не могут обойтись никак, потому что рабство сидит у них в генах.

  Это ведь их предки, став в 1861 из крепостных свободными — устраивали восстания против свалившейся на голову этой свободы, требовали вернуть их барину в собственность.

  И многочисленные письма в поддержку ГКЧП, о том, что надо «навести порядок» и что наконец-то взялись за смутьянов-демократов, — тоже шли тогда 3 дня во все советские газеты от такой вот публики, из таких вот маленьких, диких, словно затерявшихся во времени захолустных советских городков…

  Теперь ту же тактику навальные провозглашают и на грядущих президентских «выборах» — приходите непременно на участки, но ни одного голоса Путину!

  Фактически это и есть проталкивание к власти Зюганова, ничего больше. Вместо того, чтобы ломать Систему и поджигать участки. А спившийся электорат в маленьких городках, где митингов не бывает, все равно проголосует за Путина, они других просто и не знают никого.

  Провинциальный люмпен-электорат Путина схлестнется во 2-м туре «выборов» со столичными «сетевыми хомячками», которые, чтобы не голосовать за Путина, естественно, голосуют за самого проходного из остальных, — за Зюганова.

  Этот историческая дилемма — «судьбоносный» выбор между коммунистом и чекистом — ясно покажет еще раз, что Россия как цивилизация совершенно неисправима, неспособна к свободе и не имеет никакого права на дальнейшее существование как государство, тем паче — занимающее 1/7 земной суши.

  Массовые протесты, митинги на площадях — вообще бесполезны. Потому, что они безоружны. Их можно разогнать водометами, слезоточивым газом, просто расстрелять, как недавно в Казахстане.

  А вооруженное сопротивление не требует митинга на площади, — оно требует партизанского отряда, который наносит государству (в лице мусоров ли, прокуратуры, чекистов и т.д.) удар — и скрывается, чтобы столь же неожиданно нанести следующий удар в другом месте. Этих людей, по крайней мере, нельзя будет просто перестрелять или пересажать, как кроликов. Только такое сопротивление имеет смысл.

  Вместо этого мы вот уже больше полугода наблюдаем театр абсурда: под постоянные мантры и заклинания о ненасилии, о том, что никто не хочет, упаси бог, крови и революции — происходит «протестное голосование» по принципу «назло маме отморожу уши».

  Голосование за коммунистов (прежде всего), которые, поверьте, одним ОМОНом ограничивались разве что под самый занавес, в конце 80-х, а в 1962 году в Новочеркасске без малейших колебаний начали стрелять по толпе. Вы это серьезно — плакатиками о честных выборах мостите им дорожку к власти, а себе – к могиле (причем общей и безымянной, как в 30-е годы)?

  Дешевые протесты… Бунт на коленях, разрешенный и согласованный. Всеобщий консенсус, что надо что-то менять. Что же именно? Состав партий в Думе, или президента на троне? Как будто эти «партии» реально чем-то отличаются, хотя бы степенью холуяжа; как будто другой ГБ-шник или бюрократ на высшем троне — это уже изменение жизни.

  О регистрации РЕГИОНАЛЬНЫХ партий — самом страшной, по его же словам, угрозе для Путина, угрозе «сепаратизма» и «национализма» — никто на этих московских митингах не обмолвился и словом. Нет! — требуют поблажек только для себя, регистрации только «федеральных» — то бишь имперских — партий, из которых «ПАРНАС» — единственная как бы (на словах) «либеральная», а остальные — коммунистические, или вроде того.

  О том, что нужно очищение и покаяние, эти митингующие «протестанты» не думают. О своей собственной вине — им даже мыслей не приходит в голову, хотя Путин под всеобщий восторженный рев и вой всходил на свой трон всего-то 11 лет назад.

  О том, что надо провести люстрацию, полностью порвать с преступным советским прошлым, распустить империю, уничтожить, с корнем выкорчевать Лубянку, как-то поменять сам менталитет населения — обо всем этом нет и речи.

  Это все слишком тяжелые для их мозгов мысли. Есть щенячий восторг — как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, «пингвины» и «хомячки», в таком огромном (по нынешним временам) количестве. И есть тяжкая забота — за кого голосовать 4 марта, как сделать так, чтобы Путин на этот раз не прошел…

  Но победитель дракона все равно и на этот раз сам станет новым драконом, — таковы законы жанра.

  Борис Стомахин

 16. Articolul publicat ne sugerează ideea despre amînarea,pe un termen nelimitat, al unirii. Avem de rezolvat problemele noastre interne. Cele mai mari nenorociri ale noastre vin de la lipsa totală de moralitate a liderilor politici. Toţi trăiesc cu nişte interese înguste, personale. Oligarhia, mafia, minciuna şi tot felul de tîlhării ne fac să fim tot mai slabi. Şi nimeni nu încearcă să întreprindă ceva. Şeful PNL-ului se face că nici nu ştie de aşa ceva. Dar luptă împotriva celor care încearcă să facă ceva!?
  PS.
  Aţi procedat nedemn faţă de Ana.N-am găsit nici un pic de ură şi obrăznicie în întrebările sincere pe care vi le-a adresat. Dacă am parafraza spusele Dstră, am zice că despotismul şi răutatea cu care aţi bruscat-o nu pot substitui inteligenţa.

 17. Strasbourg,Gheorghe Bobeica situl www.neo-dacii.com

  Trei interviuri unde se vorbeste despre viitorul Transnistriei:
  1.Interviu cu jurnalistul roman Valenas
  http://www.youtube.com/watch?v=ROaUq41c3eY
  2.Interviu cu europarlamentarul Monica Macovei
  http://www.youtube.com/watch?v=SW-mjdxZjLE
  3.interviu cu europarlamentarul Marian Marinescu
  http://www.youtube.com/watch?v=_H7K2LEGSmg

  interviuurile au fost publicate pe situl http://www.neo-dacii.com

 18. De acord 100% cu Tira. Dna Pavlicenco intradevar sunteti un politician ca toti politicienii din MD.

 19. Vesti BUNE din Rusia. Iar eu ma distrez citindu-le.

  Gorbaciov i-a zis lui Putler sa-si dea demisia. Peskov, secretarul de presa a lui Pukin i-a replicat: Gorbaciov, cel care a destramat URSS, nu are drept moral sa-i dea indicatii lui Putler.

  Sa vedem ce pareri au rusii despre acest duel verbal:
  http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/12/25/n_2147154.shtml

  in comentariile lor in Gazeta.ru ei scriu:

  Evgeniy Lobov | 09:33, воскресенье, 25.12.2011

  А есть ли смысл поддерживать страну такую? Уже и ресурсы не столь востребованы, раз газпром за полцены газ девать не знает куда. Научный потенциал утерян. Сначала торговались, что никому территории не отдадут. Но Китай видимо посмотрел и плюнул на эти территории.

  Немного смешно выглядят они – не отдадут вечную мерзлоту никому! И всю нефть выпьют, наперегонки с арабами:)

  gfpeterson | 09:37, Путин уходи.

  dreamboks | 09:38, Только бездарь типа Пескова может утверждать что горбач что-то развалил. Горбач мягко и почти бескровно слил обанкротившуюся систему. Была альтернатива только типа каддафи или чаушеску.
  И вообще ,песков , вытащи язык из задницы шэфа

  ..

  mikhail110954 | 09:46, … Однако при Горбачеве исчезла Холодная Война (и потенциальная опасность стать „Горячей”), а при Тупине возрождается Холодная. При Горбачеве почти не было крови (много меньше одного Беслана), а Путин поднялся на Чеченской войне. И уж конечно, у Горбачева не было и 10% водопада нефтедолларов Путина.

  gfpeterson | 10:03, …. ага, на север за хозяином убежал.. путин, лыжи, магадан

  moyafamiliya | 09:59, А может, рокировочку, по-ельцински .. Обамку к нам, Путю к ним

  ja9ek | 10:03, воскресенье, 25.12.2011 пусть обоих забирают, мы не жадные

  superambo | 10:05, … путин не прячь голову в пескова (с)

 20. Pt socrat

  Ati vrea voi, dar nu este asa. Si va desfaceti de ciuda, pt ca stiti foarte bine ca nu sint santajabila si nu are nimeni cu ce sa ma intimideze. Vezi mai creste, veti mai prinde la minte si curaj, apoi veti intelege.

 21. De ce as vrea? Sunteti politician cu staj confirmat prin CV Dra personal. In al doilea cine va santajat vre-o data? Ca sa fii santajabila trebue sa ai niste principii … Dar D ra sunteti politician doar cu staj ,despre ce fel de principii poate fi vorba? Si al treilea . Cat sa mai crestem? Si ce sa mai intelegem? Lipsa intelepciunii Dra? Lipsa curajului care-l dati de curaj? Cu cea-ti riscat in viata p-ru ca sa vorbiti de curaj? Si nu in ultimul rind, de ce sunteti asa convinsa ca nu are nimeni cu ce sa va intimideze? Intru-n stat ca RM daca se doreste gasesti compromat si pe un prunc nou nascut . Dra aveti un staj bine cunoscut … Ori aveti acoperire?

 22. Pentru Valenta şi pentru toţi cei care urmăresc evenimentele din Rusia cu exces de entusiasm, postând aici tone de materiale absolut inutile.
  Faceţi un efort şi ascultaţi foarte atent fiecare propoziţie a acestui Ilarionov.
  Sacrificaţi 58 minute din timpul vostru preţios. Merită.

  http://www.youtube.com/watch?v=TOY5NUHiiA4&feature=player_embedded

 23. toma necredinciosul

  intrebare este , ce va face pmr cu noi ?

 24. Care va fii viitorul nostru :

  Impreuna cu Transnistria vom adera la Uniunea Euroasiatica.

  Eu fac pariu cu oricine si cred ca il voi castiga. Voi nu?

 25. Poate de acum inainte pentru a nu pierde ce-am castigat vom merge la toate alegerile votand mereu si mereu cu partidele pro europene cum ar fii : PNL, PL SI PLDM.

  Rusii pot vota si ei mereu si mereu cu PCRM SI PSD.

 26. Pt socrat

  Replica

  De acord 100% cu Tira. Dna Pavlicenco intradevar sunteti un politician ca toti politicienii din MD.

  Raspunsul meu

  Ati vrea voi, dar nu este asa. Si va desfaceti de ciuda, pt ca stiti foarte bine ca nu sint santajabila si nu are nimeni cu ce sa ma intimideze. Vezi mai creste, veti mai prinde la minte si curaj, apoi veti intelege.

  Completarea mea

  NU SINT CA TOI POLITICIENII, PT CA NU SINT SANTAJABILA. ASTA AM VRUT SA VA RASPUND LA PRIMA REPLICA. ALTCEVA NU AM DE ADAUGAT.

 27. Vam crezut o persoana mai sincera! Pur si simplu colega de serviciu mi-a spus ca PNL este platit de catre Plahotniuc si de aia doamna Pavlicenco nu zice nimic absolut de dinsul numai de FIlat FIlat si Filat, nu o credeam, acum inteleg 100% ca are dreptate! M-am dezamagit total in DVS.! Imi pare rau, dar nu avem inca nici un partid incoruptibil si care intradevar doreste sa faca ceva! Eu am votat PL la ultimele alegeri, dar m-am dezamagit in toti! In privinta culturii chiar batjocuriti cum puteti, ati spus lucruri neplacute pentru in adresa mea, sa fi fost sincera si curata in fata oamenilor ati avut sa aveti o alta reactie! E rau de tot se vede! Din start am simit slabiciunea! Bravo Plahotniuc lucrezi bine! Pacat….!

 28. Stai putin nu as crede ca Doamna Pavlicenco ar avea ceva cu Plahotniuc, dar mi-ar fi interesant un raspuns clar de la dvs. Doamna Pavlicenco ce parere aveti intradevar de Acest domn care se spune ca este implicat in multe scheme si daca nu ii vom critica noi tinerii, cetatenii, chiar si Dvs. doamna Pavlicenco, pai cine o sa-i critice? Chiar doresc un raspuns! Va rog!Mersi anticipat!

 29. Pu Ana

  Esti certata rau, draga, cu gramatica si creierasul nu prea judeca cum trebuie. Ti-a spus o colega ce a crezut dinsa. Acum te-ai „dezamagit” cu totul…..”Sireaca” de tine….fata tatei.
  Te-a dezamagit doamna Pavlicenco si nu mai ai incredere in nimeni.
  Va trebui, totusi, sa „botezi” pe cineva la votare. Altfel vei avea un „como” mai mult si vei plinge si mai tare.

  „vam” – se scrie „v-am”. Este timpul trecut al verbului „a avea” la prima persoana, singular/plural.
  „ati spus lucruri neplacute pentru in adresa mea,” – ati sesizat ce gramatica stiti?

  „Oare pentru de ce ?”

 30. Pt Ana.

  D-nă Ana, dstră vaţi dezamăjiti într-o persoană din motiv că nu zice nimic despre altă persoană. Prin alte cuvinte bîrfelele sînt pe prim plan pentru Dstră în loc de acţiuni.

  În 2005 la 4 aprilie cînd Filat l-a votat pe Voronin la funcţia de preşedinte , Pavlicenco nu a participat la acel vot trădător, plecînd în acea zi în România.

  Întrebare: cine la 4 aprilie 2005 a trădat poporul şi forţele de dreapta?

  4 ani ze zile în parlament critica comuniştilor nu a ieşit din gura lui Pavlicenco.

  La 9 mai 2008 în plin regim comunist PNL a sărbătorit Ziua Europei , încingînd în scuarul teatrului de operă şi balet HORA UNIRII. Filat cu PLDM-ul au părăsit mai devreme manifestaţia.

  La 28 iunie 2010 PNL a fost unicul partid care a susţinut PL-ul şi decretul lui Ghimpu, participînd activ la deschiderea pietrei comemorative în faţa guvernului.

  Unde erau în acea zi Filat , Urecheanu şi Lupu, colegii de alianţă a preşedintelui interimar ?

  Şi la 28 iunie 2011 PNL a venit pe Piaţa Marii Adunări Naţionale să participe alături de PL la comemorarea victimieor regimului comunist, însă Ghimpu şi-a strîns microfoanele şi plecat din Piaţă chiar în timpul cînd noi deja eram în piaţă.

  Vedeţi , că la capitolul acţiuni PNL bate bîrfelile pe care Dstră vreţi să le auziţi din gura politicienilor.

  Nu bărfelile ne vor readuce în marea familie europeană alături de fraţii noştri din România ci acţiuniele, care le-ar trebui să le întreprindă partidele de la guvernare, care cică Dstră le consideraţi naţionale, însă nu prea vedem acţiuni.

  Bine că regretatul G.Ghimpu, G. Vieru, L.Istrati, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nu au văzut la ce laşitate au ajuns cică luptătorii noştri pentru valorile naţionale.

  Apropo, nici M.Ghimpu nu-l critică nici odată pe Plohotniuc şi nici pe Lupu, din împotrivă făcînd o alianţă PL-PD împotriva PLDM.

  Cum ,de aşa comportament a lui Ghimpu nu vă deranjează?

  Aşa că D_na Ana , ca să ceri să fii sincer şi curat de la cineva , trebue mai întîi singură să fiţi sinceră şi curată în faţa conştiinţei personale.

 31. Pt. Ana.

  Apropo la acţiunile guvernului, la care Dstră aşa vă închinaţi.

  Priveam acum o emisiune cu reportaje din Italia despre cetăţenii noştri plecaţi la muncă, profesori, medici, intelectuali despre sărbătorile de Graciun.

  La întrebarea , cum au sărbătorit femeile noastre Craciunul răspunsul a fost pe cît se poate de jalnic.

  O Doamnă spune: ” De şase ani am stat închisă în casă, nu am mai sărbătorit Craciunul;

  O altă Doamnă spune : ” Am sărbătorit în casă cu baba şi cînele babei”

  A treia zice: ” În ziua de Craciun nouă ni se dă o zi liberă , şi neavînd ce face îmblăm prin oraş ca nişte cîni ai nimănui….”

  Şi atunci cine se face vinovat de faptul, că potenţialul uman, femei cu studii superioare, mame, bunici, surori, soţii în loc să stea acasă să -şi educe copii şi să aibă grijă de părinţi, ele sînt nevoite să stea peste hotare şi să îngrigească bătrînii italieni, care se atîrnă ca cu nişte cîni ai nimănui faţă de femeile noastre, lăsînd în voia soartei rudele şi apropiaţii, făcînd bani pentru aşi înmormînta părinţii, care mor din lipsa de îngrigire.

  Iată despre ce trebue de ridicat alarma D-nă Ana, da nu despre faptul că cineva nu bîrfeşte pe cineva.

 32. Pt Ana.

  Deoare purtaţi numele Ana , vă recomand să vizitaţi Izvorul tămăduitor şi mănăstirea Sf.Ana Ucraina , care se află alături de Mănăstire Poceaev, pe care nudemult am vizitat-o.

  Vă asigur, că o baie rece în acel izvor cu o apă de 4 grade, şi veţi înţelege , că în viaţă sînt mai multe lucruri iportante , decît bîrfelile, mai ales care vin din partea unei Doamnă în adresa altei Doamne, mai ales că purtaţi aşa un nume sfînt.

  http://pelerinaj.md/?p=1312

 33. Moscova vrea federalizare şi trupe staţionate legal.

  Schimbarea de decor de la Tiraspol este interpretată, în mod firesc, într-un context mai larg şi este pusă în directă legătură cu frământările politice de la Chişinău pentru alegerea şefului statului.

  Aşa cum are nevoie de personaje noi la Tiraspol, Moscova are nevoie şi la Chişinău de personaje noi, care să agreeze planurile ruseşti de readucere a Republicii Moldova pe orbita Kremlinului. Aici trebuie luată în calcul, întâi de toate, dorinţa Moscovei de legalizare a prezenţei sale militare în ţara noastră şi de atingere, inclusiv cu sprijin german, a obiectivului de federalizare a Republicii Moldova. O Republică Moldova federalizată, cu trupe ruse staţionate legal pe teritoriul său, reintegrată şi „pacificată” sub garanţii ruso-ucrainene reprezintă un obiectiv strategic urmărit de Moscova pentru consolidarea şi permanentizarea prezenţei sale în regiune. Un asemenea obiectiv este de neatins fără un preşedinte cooperant, mai bine zis, docil şi obedient intereselor ruseşti la Chişinău. Aşa cum „prezidenţialele” de la Tiraspol nu au nimic în comun cu un exerciţiu democratic autentic şi neviciat sub nici un aspect, tot aşa nici prezidenţialele de la Chişinău nu sunt decât rezultatul unor aranjamente de culise, cu sfori trase abil din exteriorul ţării.

 34. http://www.zdg.md/stiri/mostenirea-cu-premii-de-sute-de-dolari
  Anuntam lansarea Concursului „Mostenire”,
  editia a XIX -cea a anului de studii 2011-2012.
  Conform traditiei, Concursul este destinat elevilor din clasele superioare de liceu sau din scolile echivalente din Republica Moldova si Ucraina.
  Ca si in editiile precedente, Concursul se va desfasura in doua sectiuni:
  1. Istoria romanilor; 2. Istoria literaturii romane;
  Vor fi acordate urmatoarele premii:
  Premiul I :
  in valoare de 200 de dolari pentru fiecare dintre cele doua sectiuni ;
  Premiul II:
  in valoare de 150 de dolari pentru fiecare dintre cele doua sectiuni ;
  Premiul III :
  in valoare de 100 de dolari pentru fiecare dintre cele doua sectiuni ;
  Mentiuni : cate doua mentiuni a cate 50 de dolari
  pentru fiecare dintre cele doua sectiuni ;
  Continuitatea Concursului se datoreaza romanilor de pretutindeni,
  care prin donatiile oferite au permis desfasurarea
  tuturor celor 18 editii ale Concursului.
  Ne indreptam gandurile noastre de recunostinta catre toti acestea.
  In lista anexata prezentam numele donatorilor care au sprijinit editia
  a 18-a a Concursului care a avut loc in luna mai curent la Chisinau.
  In aceeasi ordine de idei, va informam ca, in sustinerea participantilor la editia curenta, doamna Olga Iordanescu-Blanaru, originara din Focsani, actualmente domiciliata in Franta, ofera detinatorilor Premiului I (ambele compartimente) — cate o calatorie la Paris, pentru 5 zile.
  Subiectele pentru editia a XIX-cea a Concursului,
  stabilirea termenelor si alte detalii,
  vor fi facute prin grija Comitetului organizatoric de la Chisinau.
  Cu sentimente fratesti, Alianta pentru Sprijinirea Basarabiei
  Presedinte de onoare Eugen HOLBAN
  Presedinte executiv Gheorghe FURDUI
  Copresedinte Valere CUJAS
  Paris, Franta, 22 decembrie 2011
  Nota :
  Lucrarile pentru concurs se vor colecta la biblioteca ”Ovidius”
  din Chisinau (str. Hincesti, nr.22).
  Adresa de e-mail :
  ovidius@hasdeu.md
  Informatii suplimentare puteti gasi pe site-ul asociatiei:
  http://www.asb-paris.fr

 35. Pt Ana
  Pai, dupa ce ti-am raspuns pierzind timpul, ma intreb daca trebuia sa fac acest efort. Nu trebuia, pt ca nu ai nevoie de raspunsuri, ci de a aduce acuzatii sub acoperirea anonimatului. Si manipulati ca tine sint multi, de aceea gresiti, gresiti si gresiti. Asa va trebuie.

 36. Pt Denis
  Raspunsul dat Anei la intrebarile ei.

  Cucoano, daca vrei sa discuti civilizat, pune linistit intrebari linistite, nu cu gen “Va rog sa nu ezitati doamna Pavlicenco de la intrebarile mele!”, cind nici nu stii ca ai vrut sa spui “sa nu va eschivati sa raspundeti”. Cit priveste “a ezita” vad ca nici nu-i cunosti sensul, plus ca utilizezi acest cuvint in mod ridicol. Iata de ce esti cucoana si vei fi cucoana in batjocura pina nu vei invata sa te porti. Clar?

  Desi nu am nici o speranta ca iti intra ceva la capacica, iti mai raspund odata:

  1. Ma bucur ca ai asemenea capacitati sa contribui sa iasa “la iveala toate legaturile si schemele frauduloase care se petrec in politica noastra moldoveneasca!” Eu, de exemplu, nu le cunosc. Nu sint in Parlament, nu sint la guvernare, nu am business, nu pot servi drept umbrela nimanui. Daca ceva nu-mi place, merg in justitie – fie ca e cu Pasat, cu posterele lui politico-religioase, fie ca e cu spotul nostru unionist.

  2. A avea cetatenie romana nu inseamna a fi automat si destept si roman si unionist. Dimpotriva, populatia noastra demonstreaza contrariul si cred ca faci parte din majoritatea stricata de comunisti.

  3. Nu stiu ce inseamna “inalata”, poate e o greseala de la “Inalta”, ca nu am timp sa citesc sa fie totul impecabil. daca ma apuc sa iti caracterizez greselile, chiar prima consemnata in fraza de inceput a acestui raspuns, o sa trebuiasca sa restitui pasaportul romanesc.

  4. Pretul la transportul public sa il cunoasca bine cui ii trebuie. Eu nu circul cu transportul public. Corect nu e “rutiera”, cucoana, ci “microbuz”. Spre deosebire de cei cu ceva la fund, eu nu am complexe cu preturile sa le stiu exact. Stiu ce imi trebuie si ce nu si nu exist si vorbesc in campanie de frica nimanui. Sa ii voteze pe cei care stiu preturile, ca vad ca departe nu au ajuns dupa ce i-au votat.

  5. Nu ii respect pe cei care vorbesc rautacios pe blog, ii consider, fiind si anonimi, niste mirlani, badarani, mojici, jlobi. Cind vei invata cum sa te porti, atunci vei avea respectul meu, inca nu l-ai meritat.

  6. Nu am legatura cu Vlad Plahotniuc. Nu a fost deputat, nu am fost colegi. Nu sint om de afaceri, nu am acces in culoarele Puterii. El a aparut in fata dupa 2009, eu din 2009 nu mai sint in Parlament. Sint o pensionara, sef de partid, pe care oamenii ma respecta si m-au votat toti unanim la vot secret la congresul al III-lea al PN pentru consecventa, curaj si sinceritate.

  7. Nu esti, Cucoana, dumneata cea care sa fii in masura sa califici deschiderea sau nedeschiderea mea. Mai ales ca toate opiniile sint subiective, numai unul Dumnezeu este dreptatea absoluta. Ceilalti isi vad justetea actiunilor si a deciziilor in timp.

  8. Nu cunosc cine este implicat in atacurile raider, eu nu sint anchetator, procuror sau judecator. Poate il intrebi pe Filat – daca stie, de ce tace si nu ia masuri?

  9. Nu cunosc afacerile lui Plahotniuc – cind eram deputat nu stiam de el, am auzit doar intimplator numele lui, eu am facut interpelari si am documente despre implicarile familiei Voronin in afaceri cu statul.

  10. Nu cunosc despre cazul Franzeluta mai mult decit din presa, nu am timp si nici competenta sa ma ocup de asemenea cazuri, dar cred ca e lupta lui Filat sa isi puna oamenii la institutii. Il cunosc pe Cojocaru, ca sintem dintr-un raion, dar l-am vazut in viata matura de trei ori, nu sintem nici in relatii de cunoscuti, nici de prieteni, dar stiu ca e membru al PLDM si cu asta e spus totul. tatal sau era inspector pe limba moldoveneasca, iar mama mea era profesoara si in clasa a cincea am fost, un grup de elevi din Riscani, intr-o excursie, de unde il tin minte si am poze de grup de atunci.

  11. Dupa gratii pentru corupere si etc. trebuie inchisi cei care sint condamnati de justitie. Politicianul nu poate substitui judecatorul si e mare pacat, Cucoana, ca nu stii asta. sau poate Filat a spus cine trebuie inchis si nu a fost auzit? oare de cine, de ce si cind Filat va mai spune o data cine trebuie inchis, poate chiar si el, care nu poate opri contrabanda de tigari la vama unde si-a pus omul?

  12. Nu stiu daca vom ajunge, PNL, la guvernare, dar nu cred ca daca intram in Parlament, eu pot fi numita judecator sau procuror – nu am studii juridice si nu intrunesc conditiile. Ca om politic, nu pot trage pe nimeni la raspundere – o fac instituiile competente, daca discutam de separarea puterilor in stat.

  13. Nu ma consider nici puternic, nu am frica de nimeni. Din cite stiu, Plahotniuc nu e procuror, nici politist, nici seful CCCEC. De ce trebuie sa ma tem de un prim-vicepresedinte al Parlamentului cind imi caut de treaba mea si nu am probleme cu legea?

  Nu cunosc nimic mai mult, am explicat sus de ce nu cunosc o serie de oameni – nu m-am intilnit cu ei in Parlamentele anterioare, plus ca regimul comunist era inchis, iar televiziuni libere sau aproape libere nu existau, nu aveam unde sa ma intilnesc decit strict cu anturajul de partid.

 37. „O SCRISOARE KGB-ista”:
  Colonelul Ivan Mahu îi dă în vileag pe agenţii de la Chişinău
  care se opun aderării la Uniunea Europeană:
  ——————————————————————————————-
  RIA DNESTR” publică un document extrem de preţios:
  o scrisoare-apel, semnată de colonelul Ivan Mahu care practic dă în vileag numele ofiţerilor din serviciile secrete
  de la Chişinău, care s-au opus şi se opun practic aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
  Pentru noi nu era o noutate, dar e foarte bine ca toţi cititorii să ştie cine pune umărul pentru compromiterea
  oricăror eforturi din partea conducerii actuale de la Chişinău în direcţia unei vieţi normale, decente pentru
  toţi locuitorii dintre Prut şi Nistru. Să ştie toţi basarabenii pe cine plătesc ei din bani publici ca să-i împingă înapoi
  spre Uniunea Sovietică. Pe de altă parte, colonelul Mahu ne mai face un serviciu:
  ni-i prezintă şi pe ofiţerii care acţionează pentru apropierea celor două state româneşti.
  Documentul este demn de antologia Wikileaks, dar cu intenţie pe dos.
  Reproducem traducerea textului integral fiindcă merită citit.
  http://www.arena.md/?go=news&n=8289&t=Colonelul_Ivan_Mahu_%C3%AEi_d%C4%83_%C3%AEn_vileag_pe_agen%C5%A3ii_de_la_Chi%C5%9Fin%C4%83u_care_se_opun_ader%C4%83rii_la_Uniunea_European%C4%83

  „La 9 septembrie 2011, serviciile secrete din R. Moldova au marcat un moment semnificativ: 20 de ani de la crearea lor. În această zi, eu, ca un om care a lucrat de la început în Ministerul Securităţii Naţionale, apoi în Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) timp de peste 18 ani, nu vreau doar să-i felicit pe agenţii şi pe veteranii celei mai importante instituţii care luptă pentru apărarea intereselor statului, dar să şi fac un excurs în istorie, să amintesc reperele principale pentru activitatea noastră, să analizez cum am ajuns să ne scufundăm astăzi şi ce trebuie să facem mai departe.

  După cum se ştrie, orice serviciu secret stă de strajă statului, apără fundamentele lui constituţionale, economice, militare etc. Această axiomă e cunoscută de toată lumea (special pentru realităţile noastre trebuie adăugat: orice serviciu secret trebuie să stea de strajă statului, iar nu pe lângă partidele politice sau grupări îndoielnice de influenţă).
  Iată predicatul moral, dacă vreţi, pe care s-a întemeiat instituţia noastră, chiar şi în cele mai complicate vremuri.
  Până de curând.

  Serviciile secrete actuale din R. Moldova nu au apărut pe loc pustiu. Majoritatea absolută a ofiţerilor, care au muncit în anii 1980 în KGB din Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, au lucrat cinstit şi cu demnitate. Recrutarea cadrelor s-a făcut la cel mai înalt nivel. Mulţi din foştii ofiţeri ai Moldovei – sute şi mii – trăiesc şi astăzi în Republica Moldova. Nimeni nu poate să spună că ei au abuzat de poziţia lor, că au reprimat pe cineva. Astăzi, deasupra noastră atârnă greşelile lui Beria, dar ce facem noi aici, generaţia care a început să lucreze în anii 1980?
  În anul 1989, chiar înainte de obţinerea independenţei şi de crearea noii structuri, au început schimbări rapide. Din rândurile organelor, a plecat primul val de specialişti de înaltă clasă. Ei au fost primii care au prevăzut că în Moldova vor ajunge la putere naţionaliştii. Din conducerea KGB din Moldova, s-au transferat la Moscova peste 20 de oameni, la Kiev au plecat aproximativ 25. Unii din cei plecaţi din KGB Moldova au ajuns generali în serviciile secrete – atât de bine erau pregătiţi.

  La 9 septembrie 1991, KGB a fost transformat în Ministerul Securităţii Naţionale. În curând, premierul unionist Mircea Druc l-a desemnat pe funcţia de ministru pe Fiodor Botnari (Tudor Botnaru – nota red.). Druc ştia perfect pe cine desemnează. Ei se cunoşteau de multă vreme, încă din vremea dosarului Ghimpu-Şoltoianu. Druc a încercat să infiltreze ideile naţionalismului şi ale românismului în Ministerul Securităţii Naţionale. Acesta era şi principalul lui obiectiv: să pregătească serviciile secrete să-şi respingă propriul obiectiv principal, misiunea de bază: apărarea statului. Să facă în aşa fel încât serviciile secrete să nu poată să se opună românizării ţării. Dar în acea perioadă, colectivul nostru încă rămăsese un monolit puternic şi, în general, speranţele lui Druc nu s-au bucurat de succes în totalitate.

  Lozinca lui Druc „Cemadan-Vakzal-Rassia!” („Geamantanul-Gara-Rusia!”) a jucat un rol important şi în ce priveşte componenţa Ministerului Naţional al Securităţii. Prin formarea noului serviciu secret, s-a declanşat al doilea val de plecări. Agenţii au început să plece spre armata naţională, în servicii speciale paralele, în societăţi de securitate pentru bănci şi alte firme particulare. Dar niciunul din ei nu a devenit raket, nu au intrat în structuri criminale: educaţia şi pregătirea lor erau de cel mai înalt nivel.
  Iată de unde aş sfătui eu generaţia actuală de ofiţeri să ia exemple. Mai ales că acolo a rămas coloana vertebrală a adevăraţilor patrioţi: Valeriu Daraban, Ivan Mezunski, Vasile Sîrbu, Valeriu Andronic, Victor Leucă, Anatol Furtună, Nikolai Makarov şi alţii.

  Aceştia au şi fost oamenii care au ţinut piept puternicului atac al serviciilor secrete din state străine, care au vrut să lovească Moldova după prăbuşirea Uniunii Sovietice. Aceşti oameni au format un zid contra tendinţelor revanşarde ale României.
  După scoaterea lui Druc, a fost desemnat şi noul ministru Anatol Plugaru la Ministerul Securităţii Naţionale. În acelaşi timp, a început şi războiul din Transnistria.

  Şi aici, nucleul patriotic al colectivului nostru a jucat un rol mare. Zi şi noapte, mulţi profesionişti adunau informaţii mai mult sau mai puţin obiective şi adevărate, care nu permiteau evoluţia spre un scenariu chiar şi mai tragic. În ciuda plecării multor cadre pregătite, a neliniştii generale şi a haosului, serviciile secrete s-au dezvoltat şi şi-au îndeplinit misiunile cu onoare şi demnitate.

  Pe lângă lupta contra serviciilor din state străine, Ministerul Securităţii Naţionale şi-a îndeplinit sarcinile privind securitatea economică a republicii, a stăvilit atacul neîncetat asupra Moldovei din partea altor servicii străine. În aceste circumstanţe grele, serviciul secret şi-a găsit locul. De exemplu, în timpul războiului, serviciul secret a asigurat multiplicarea şi introducerea în ţară a monedei locale. Procesul natural de căutare a unor noi căi de dezvoltare a serviciilor secrete a cunoscut o evoluţie naturală prin desemnarea pe postul de ministru a generalului Vasile Calmoi. Calmoi a condus toate direcţiile de activitate ale serviciului în concordanţă cu cerinţele timpului. În timpul lui Calmoi, noi am revenit la criteriile legale de selectare şi de formare a cadrelor. Deviza noilor cadre a devenit Loialitatea faţă de Patrie. S-a stabilizat activitatea privind serviciile secrete străine. Calmoi a readus activitatea în făgaşul ei, pe toate direcţiile.

  Frontul Popular era atunci sub presiune politică.
  În timpul lui Calmoi, a fost practic lichidată problema cu naţionaliştii din „gruparea lui Druc”, care penetraseră pur şi simplu organele. Dar şi după acest moment, în sistem au rămas oameni mereu nemulţumiţi de funcţiile lor, de apropierea de CSI şi aşa mai departe. În 2001, după preluarea puterii de către comunişti, în faţa Serviciului de Informaţii şi Securitate, au fost puse sarcini privind asigurarea securităţii Republicii Moldova, ca stat suveran şi independent. În sfârşit, am înţeles şi noi definitiv de ce ar trebui să ne ocupăm.

  Am înţeles şi noi pentru prima dată, în calitate de cetăţeni ai statului, că trebuie să-i stăm de strajă. Preşedintele Voronin ne-a trasat foarte clar această misiune, a ridicat moralul de luptă, ofiţerii serviciilor secrete au simţit mândria faţă de ţara şi de poporul nostru. În sfârşit, actualii lideri ar trebui să priceapă că, fără această orientare, ofiţerii serviciilor secrete nu-şi pot îndeplini misiunea!
  În acea perioadă se acumulase o imensă experienţă de lucru cu serviciile secrete din statele străine, s-au luat numeroase măsuri preventive pentru a combate acţiunile împotriva statului nostru, atât în ţară, cât şi în afara frontierelor. Am început să devenim mândri de activitatea noastră.
  Un rol desebit l-a jucat cercetarea tehnologiei „revoluţiilor colorate”, care luau avânt rapid. Multe subunităţi ale serviciilor secrete se concentrau în activitatea lor principial asupra acestui fenomen.

  Ca specialist care a lucrat aproape două decenii în domeniul contraspionajului, pot să declar cu toată răspunderea că rolul serviciilor secrete ale statelor străine în aşa numitele transformări democratice, a fost şi rămâne esenţial. Pentru ieşirea oamenilor în piaţă, se duce o activitate pe termen lung, o muncă enormă din partea agenturilor venite din statele interesate.
  În timpul noului regim, noi, ofiţerii de contraspionaj, ne-am confruntat cu o considerabilă activizare a misiunilor din partea serviciilor secrete străine pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul inducerii aşa-numitului scenariu al „revoluţiei de catifea”. În paralel, s-au agravat măsurile speciale, care vizau subminarea statalităţii Republicii Moldova, activizarea unionismului. În ce priveşte creşterea nivelului de pregătire a activităţii, pentrui perfecţionarea cadrelor, categoric, un rol important a jucat generalul Ursu. El era comandantul care ştia mediul operaţional.

  Din nefericire, după opinia mea şi a multor colegi, Ursu a ajuns captivul unui grup de persoane, organizat în jurul lui, care avea să joace un rol decisiv în minimalizarea rolului Serviciului de Informaţii Speciale contra celor care au organizat „revoluţia de catifea”. Datorită informaţiilor operative, obţinute de la agenturi şi din alte surse, am înţeles că se pregătea şi pentru Moldova scenariul „loviturii democratice de stat”. Mai rămânea de stabilit doar „Ora Z”.
  Şi această oră a venit în aprilie 2009. Până în acel moment, au început să vină prin Republica Moldova personalităţi interesante. Aşa au apărut la Chişinău şoferii sîrbi de camioane, angajaţi drept consultanţi la companiile străine pentru promovarea democraţiei.

  În acelaşi timp, la Chişinău veneau cetăţeni din Georgia, Ucraina, Kîrgîzstan, care au jucat un rol activ în revoluţiile lor naţionale „de catifea”. Conform tuturor domeniilor de analiză, noi am găsit elemente care precedau evenimentele cunoscute.
  Majoritatea agenţilor din Serviciul de Informaţii au lucrat în această direcţie. A devenit posibilă identificarea aspiraţiilor serviciului de securitate şi luarea unor contra-măsuri în acea perioadă numai datorită faptului că în conducerea Serviciului de Informaţii şi Securitate au venit oameni care au demonstrat un patriotism adevărat şi coerenţă în protejarea statalităţii Republicii Moldova.

  În ciuda lipsei de experienţă din domeniul serviciilor secrete, Arthur Reşetnikov, noul director al SIS, desemnat în funcţie în 2007, a ştiut să mobilizeze echipa pentru protejarea statalităii Republicii Moldova. A fost o perioadă de tulburări serioase pentru interesele şi ambiţiile altor state.
  Desigur, multe trebuie lăsate între paranteze, având în vedere secretul unei asemenea informaţii. După desfăşurarea evenimentelor din 7 aprilie, eu am redactat un raport de 100 de pagini tipărite. Nu ştiu unde a ajuns acest document acum.
  Este destul de uşor să restabilim adevărul evenimentelor din 7 aprilie. Numai că tema anchetei a fost substituită, deturnată. Autorităţile actuale se interesează de „torturile din noaptea de 7 spre 8 aprilie”, iar nu de pregătirea şi de tentativa de lovitură de stat, sub masca reformelor democratice.

  În toamna lui 2009, odată cu schimbarea puterii, în cadrul SIS a început o adevărată represiune. Toţi cei care lucraseră până în 2009 la identificarea şi subminarea activităţilor subversive ale serviciilor secrete din statele străine pe teritoriul Republicii Moldova au fost retrogradaţi din funcţii, trimişi să lucreze în alte structuri, însă nu pe profil. Erau acuzaţi de prostie, de lipsă de profesionalism, chiar dacă lucraseră zi şi noapte. Voi enumera aceşti oameni: Valeri Kruşilinski, Viaceslav Trubka, Serghei Dulghier, Ghennadi Negară, Adrian Prodan, Gheorghe Bîlea, Ruslan Ţurcan, Alexandr Esaulenko, Anatol Moraru, Oleg Samusi.
  Iar în locul lor au fost aduşi oameni loiali tendinţelor actuale din serviciile secrete.
  S-a dovedit deosebit de zelos în această „muncă cu cadrele” Valentin Dediu, unul din actualii comandanţi ai SIS, care, în consecinţă, a primit gradul de general din partea lui Mihail Ghimpu, principalul român din Moldova. Pentru obţinerea treselor, poate trăda orice.

  Este acelaşi Dediu care, fiind reprezentantul SIS în Ucraina, a fost surprins în timp ce vindea informaţii secrete, lucru mărturisit chiar de el.
  În consecinţă, colectivul de profesionişti şi de patrioţi din instituţie a fost erodat în ultimii doi ani mai puternic decât la prăbuşirea KGB şi la formarea serviciilor secrete naţionale, din anii cumplitei fervori naţionaliste.
  Apare întrebarea: poate că unii au săvârşit crime contra ţării lor, contra poporului? Nici vorbă, ei au fost alungaţi numai pentru că şi-au apărat statul!

  Iată şi concluzia. În ultimii doi ani, românizarea ţării noastre s-a amplificat mai mult, decât în orice perioadă a independenţei Moldovei, iar rolul SIS în lupta de rezistenţă este mizerabil. În multe funcţii, lucrează oameni care au cetăţenia altor state. Ziua independenţei o sărbătorim cu drapele româneşti. Peste tot în ţară, găseşti inscripţii de genul „Moldova este România” şi „Basarabia – pământ românesc”.
  Firmele româneşti au acces la mina de aur a comuinicaţiilor speciale, la bazele de date ale cetăţenilor Republicii Moldova. Are loc o puternică prelucrare pro-românească a tineretului, atât în ţară, cât şi pe teritoriul României.

  În multe ministere şi departamente, lucrează consultanţi care sunt cetăţeni ai ţării vecine. Iar acest lucru este posibil numai pentru că acum, chiar în SIS, a fost anihilat contraspionajul. Însuşi Serviciul de Informaţii şi Securitate serveşte astăzi nu statul şi Constituţia, ci unor clanuri mafiote şi diverşilor lideri politici.
  Cel mai probabil este faptul că unii foşti ofiţeri KGB, de genul lui Dediu, au obţinut trese de la principalul român al Republicii Moldova. Astăzi, ţara noastră şi tot poporul moldovenesc sunt agresate zilnic cu strigăte şi ţipete despre apartenenţa la „marea naţiune română”.

  Cu toate că pe nimeni de dincolo de Prut nu interesează opinia poporului moldovenesc. Se pare că pe acest mal au ajuns la putere prea multe capete cu acelaşi suflet. Şi până când vom putea noi ofiţerii să privim în linişte această barbarie, această orgie?
  După convingerea mea sinceră, comandanţii actuali ai SIS sunt trădătorii patriei noastre.
  De aceea, în ziua în care se împlinesc 20 de ani de la înfiinţarea serviciului nostru, privind în trecut şi cu nelinişte uitându-mă spre viitor, eu fac apel la toţi ofiţerii care vor să servească fidel Patria lor (şi asemenea patrioţi şi oameni de onoare sunt majoritatea):
  Nu cedaţi, nu renunţaţi! Gândiţi-vă: interesele cui apără acum şefii voştri şi până când poporul moldovenesc va mai tolera această agresiune asupra lui?
  Vă îndemn să vă uniţi şi să vă daţi demisia din toate funcţiile din cadrul SIS! Şi atunci poate că, nu la jubileu, ne vom întâlni la următoarea aniversare cu mândrie faţă de serviciul nostru, pentru ţara noastră, cu convingerea că noi ne îndeplinim misiunea în faţa statului şi a poporului moldovenesc.
  La urma urmelor, dacă nu o facem, noi, atunci cine o va face? Am onoarea!”
  Viorel Patrichi, ” ARENA ”
  http://www.arena.md/?go=news&n=8289&t=Colonelul_Ivan_Mahu_%C3%AEi_d%C4%83_%C3%AEn_vileag_pe_agen%C5%A3ii_de_la_Chi%C5%9Fin%C4%83u_care_se_opun_ader%C4%83rii_la_Uniunea_European%C4%83

 38. Povești de Crăciun: Filat, Lupu și Ghimpu i-au scris scrisori lui Moș Crăciun

  Cei trei lideri ai AIE-2, Filat, Lupu și Ghimpu, în spiritul tradițiilor sărbătorilor de Crăciun, i-au scris câte o scrisoare lui Moș Crăciun în care își destăinuiesc gândurile, dorințele și planurile lor pentru anul 2012. Le publicăm fără mici prescurtări și redactări.

  Scrisoarea premierului Vlad Filat către Moș Crăciun

  Onorate și stimate Domn Moș Crăciun! Prin prezenta vă informez că în anul 2012 R. Moldova nu va mai avea nevoie de serviciile dumneavoastră. În situația politică actuală când R. Moldova are un prim-ministru performant, ales legal care, în mod asumat, poate îndeplini toate dorințele poporului său, perpetuarea mitului despre un miraculos Moș Crăciun care aduce daruri e în măsură să submineze încrederea cetățenilor în capacitatea premierului lor. Poporul meu trebuie să înțeleagă că noi ne făurim soarta cu propriile mâini, bazându-ne pe norme legale, pragmatism politic, voința electoratului, liber exprimată, de integrarea europeană și euro-asiatică, dar nu pe mituri despre moși generoși și darnici, inventați, care induc populației falsul că poți să nu muncești, dar la sfârșit de an cineva totuna îți aduce daruri… Un lucru trebuie să se știe clar pe întreg mapamondul: R. Moldova are premier și moldovenii nu mai au nevoie de nimeni – eu le sunt și Moș Crăciun și Alba ca Zăpada. Dacă, totuși, stimate Domn Moș Crăciun, pretinzi că ai avea puteri supranaturale și ai putea să-mi îndeplinești dorințele mele, iată ce te rog: fă ca M. Lupu niciodată să nu fie ales președinte al R. Moldova, să nu treacă nici în turul doi, să se anunțe astfel alegeri anticipate pe la toamna anului viitor, eu să câștig aceste anticipate, apoi să organizez un referendum despre alegerea președintelui de către întregul popor, apoi eu să câștig alegerile prezidențiale, iar după asta știu eu ce trebuie să fac și cu Lupu, și cu Ghimpu, și cu Voronin, și cu Dodon și cu toți ceilalți… Mai trăsnește-l pe Ghimpu, dacă zici că poți face minuni, paralizează-l și pe Voronin, îmbolnăvește-i de cancer și sida pe alde Godea și toți oponenții mei. Fă ca în R. Moldova să rămân numai eu și cu Bodiu… Dacă nu-mi îndeplinești aceste dorințe înseamnă că ori ești un șarlatan fără pereche, ori ești plătit de Plahotniuc, fapt ce mă îndreptățește să pun problema așa cum am pus-o la începutul acestei scrisori.
  Cu tot respectul, al vostru Vlad Filat, care va obține ce dorește fiindcă vrea, crede și iubește.

  Scrisoarea președintelui interimar Marian Lupu către Moș Crăciun

  Dragă Moș Gerilă, pardon, Moș Crăciun, în perspectiva dimensiunilor politice și sociale ce se vor circumscrie evenimentelor legate de consecințele interne și externe ale nealegerii președintelui R. Moldova, invoc implicarea ta plenară în procesul dificil de reconfigurarea a predispozițiilor societății vizavi de virtualul impact al nealegerii președintelui R. Moldova asupra perspectivelor dimensiunilor politice și sociale ce se vor circumscrie evenimentului vizat. Totodată, solicit implicare ta directă în anevoiosul, dificilul și deloc ușorul și facilul proces de căutare și găsire a celor două voturi…Acesta pe de o parte. Pe de alta, te rog Moș Gerilă, pardon, Moș Crăciun, trăsnește-l pe Filat, pocnește-l în cap cu ceva pe Voronin, să nu mai poată vorbi, imobilizează-l pe Dodon să nu se poată mișca și spune-le la toți că eu totuna nu mă las de ideea de a deveni președinte. Nu trec anul ista, mai încerc și la anul – îmi voi înainta candidatura la președinție cât va fi în viață V. Filat și cât vor trăi ideile socialiste ale lui Dodon. Politicește vorbind eu sunt pentru păstrarea Alianței, dar științific vorbind mie mi-i în cot de această alianță pentru că eu doresc să devin președinte. Poate să moară Moldova – eu vreau să fiu președinte, de aceea, te implor, dragă, politic vorbind, dedușka, iar științific vorbind, moșule, ajută-mă să-mi realizez acest scop – fă-mă președinte ca eu să-i fac fericiți pe moldoveni.
  Cu alese sentimente și considerațiune, M. Lupu

  Scrisoarea lui Mihai Ghimpu către Moș Crăciun

  Bonjur, maman, ori altfel spus, privet, tovarăș Moș cu nasul roș! Glumesc! Dacă vrei să grăim serios, apoi eu te rog, dragă Moș Crăciun, nu-mi aduce nici un cadou, nici un dar, pentru că nu am nevoie de nimic, eu sunt modest, eu trăiesc și respir doar cu aerul patriei, am doar grijile poporului în gând… Un lucru, totuși, te-aș ruga, iubite colega: cel mai mare cadou pentru mine ar fi dacă l-ai băga în sacul tău, ca într-o turbincă, pe V. Filat. Bagă-l în sac și du-l acolo de unde ai venit tu, iar dacă încap bagă-i acolo și pe Ioniță, și pe Mușuc, și pe Voronin – pe toți cei care sug, sug, sug… Te mai rog, frate Crăciun, convinge-l pe Dodon să-l voteze pe M. Lupu președinte, ca să-mi elibereze, odată și odată, postul de președinte al parlamentului pe care îl ocupă. Acest post nu-i al lui Lupu, ci e al meu, conform Acordului de constituire a AIE-2! Dacă nu pot obține acest post atunci mai bine mergem în anticipate! Eu oricum îmi voi scoate cel 9-10 procente, să vedem însă ce vor scoate Filat, Voronin, Dodon… Asta să le spui și la cap să le pui, fluieraș de soc, ardă Filat în foc, fluieraș de os, dispară Dodon frumos, fluieraș de fag doar Lupu mi-i drag…
  Cu bine, Moș Crăciun, aștept minunile tale, cu multă iubire de neam, M. Ghimpu

  Notă: Scrisorile de mai sus sunt autentice, verosimile ca conținut și reale ca formă..

 39. M-am amuzat bien citind „opusul” de mai sus ! oare pe la Chisinau se vinde ziarul bucurestean „Cațavencu ? Si in general, ce ziare românesti se vând pe acolo, in afara de sutele de publicatii moskovite moscalesti ? Mai exista odata si un „Chiparus ” moldovesnesc. Oare cine l-o fi mâncat integral ?

 40. KGB – in ACIUNE !
  http://www.rgnpress.ro/categorii/analize-interviuri/4185-reprezentant-al-ofiterilor-sis-nu-tot-sis-ul-este-prorusesc-atentie-la-operatiunile-pas-inapoi.html

  Ca urmare a articolului
  “SIS-ul preocupat de anihilarea miscarii de reunire a celor doua state romanesti. Mediul studentesc basarabean din Romania vizat”,
  http://www.rgnpress.ro/categorii/politic/4176-sis-ul-preocupat-de-anihilarea-miscarii-de-reunire-a-celor-doua-state-romanesti-mediul-studentesc-basarabean-din-romania-vizat.html

  publicat in 22 decembrie, 2011 surse ale „Romanian Global News” de la Chisinau au fost contactate de un reprezentant
  al mai multor ofiteri din cadrul SIS-ului care,
  confirmând cele afirmate in articol, au tinut sa sublinieze ca nu toti ofiterii SIS impartasesc orientarea antiromaneasca si antiunire.

  Ba dimpotriva. O mare parte a ofiterilor SIS vad reunirea celor doua state romanesti ca singura optiune viabila pentru R. Moldova
  si pentru cei care o locuiesc, inclusiv pentru minoritati.

  Asa cum se preciza si in articolul anterior, reprezentantul ofiterilor SIS a declarat surselor noastre de la Chisinau, ca orientarea antiromaneasca si antiunire din SIS, este controlata de serviciile secrete ruse, care in ultimul an au desfasurat intense actiuni operativ informative atât in Basarabia cat si in România, utlizand ca baza de plecare regiunea transnistreana.

  Conform reprezentantului ofiterilor SIS, una dintre operatiunile cele mai des utilizate impotriva partidelor si organizatiilor unioniste este asa numitul “pas inapoi”. Adica se infiltreaza partidul sau organizatia cu sustinatori vocali ai unirii, sau ai cauzei respective, dupa care sub diverse motive, acestia se retrag, facând public gestul lor si incercând astfel sa decredibilizeze partidul sau organizatia tinta si cauza sustinuta. Operatiuni de acest fel au fost realizate atat la Chisinau
  cat si la Bucuresti.
  Sursele noastre de la Chisinau au mai fost atentionate si asupra diverselor persoane, unele de gen feminin, care vin des de la Bucuresti la Chisinau si care sub pretextul mesajului european si al unei ipotetice integrari europene a RM, incearca descurajarea optiunilor pro-unire. Sursele noastre au fost informate si asupra numelor unor asemenea persoane.

  Romanian Global News precizeaza ca prin articolul precedent nu a vrut sa puna intreg personalul SIS-ului in aceeasi postura, de slugi la rusi. Stim ca foarte multi ofiteri ai SIS-ului isi respecta demnitatea romaneasca si fac eforturi ca institutia sa apere interesele majoritatii romanesti a Basarabiei, luptand pentru plecarea ocupantilor straini de pe teritoriul romanesc basarabean si reunirea fireasca cu Romania.
  ——————————————————————
  N.B.
  este oare ea, MONICA MACOVEI, eurodeputata ?
  http://www.monicamacovei.eu/ro_press/11-12-2011-monica-macovei-declaratii-importante-la-chisinau-declaratie-de-presa-am-asistat-la-congresul-partidului-liberal-democrat-din-moldov/89

 41. Imi pare rau de cei care m-au atacat! Pacat Pacat Pacat! Nenea Plahotniuc ne da foc la toti daca spunem ceva de dinsul, asa?! Suflati in fluieras mai departe pentru cei fricosi! In privinta lui Ghimpu am spus-o ca e un tradator si deasemenea ca si doamna Pavlicenco nu doreste sa-si expuna parerea sa fata de acest om, de care se spune ca este un pericol pentru societate! Si Ghimpu si doamna Pavlicenco din anumite motive se tem sa-si expuna parerea! Pacat!

 42. Решить приднестровскую проблему — означает создать новое молдавское государство.

  Кишинев тяготеет к EC, Тирасполь к TC.

  Далеко не все у нас осознали, что решить приднестровскую проблему — означает создать новое молдавское государство. Надо будет поделиться властью с приднестровцами и в парламенте, и в правительстве, потесниться в бизнесе. Tакой сценарий наша пресса с ужасом называет «приднестровизацией страны».

  Валерий Демидецкий, руководитель кишиневского бюро «ИТАР-ТАСС» .

  Pentru a rezolva diferendul transnistrian. RM + Transnistria= vor forma un nou stat ,se va infaptui transnistrizarea RM.

  Chisinaul va trebui sa de-a o buna parte de putere(politica de conducere in noul stat) catre Tiraspol.

  RM se uita spre UE,Transnistria se uita spre Uniunea Vamala .

  Valerii Dimedetchii sef redactor Itar-tass in RM

 43. Bai chiar nu vedeti ce este de pasiva doamna Pavlicenco? Mai chiar vom fi in cotinuare asa de slabi in fata tuturor politicienilor!? Cum poti sa-i faci de nimic pe Filat, Ghimpu si altii, da pe asta care toata lumea stie cine e sa stai si sa-i sufli intr-un loc, sa spui cu nu stiu nimic, nu am treaba, nu l-am cunoscut, bai da nu sufla atita omului asta! Spune ceva! Spune ca a particiat la atacurile raider, spune ca a fost implicat in sheme frauduloase de monopolizare, spune ca a fost cu comunistii si a finantat partidul, spune ca el nu doreste acum mare integrare, dar doreste sa fie regele bussinesului in Moldova, chiar nu ai o critica fata de acest om? Halal de capul tau Doamna Pavlicenco! Rusine! Intoarce-i banii inapoi lui Plahotniuc si fii mai cinstita……

 44. Prima vizita a lui Sevciuk va fi la Moscova.

  Первый визит в качестве главы Приднестровья Шевчук совершит в Москву.

  ТИРАСПОЛЬ, 26 декабря. Избранный президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук заявил, что свой первый визит в качестве президента совершит в Москву.

  „Мы планирует первый визит совершить в Москву, в Российскую Федерацию, чтобы отладить сотрудничество. Но мы будем действовать строго в направлении его расширения и укрепления”, — сказал он журналистам в понедельник, передает РИА „Новости”.

  Sevciuk politica externa a Transnistriei nu se va schimba.

  Шевчук: изменений во внешней политике Приднестровья не будет.

  Избранный президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгений Шевчук заявил журналистам, что изменений во внешней политике Тирасполя не произойдет.

  „Мы будем укреплять сотрудничество с Россией во всех областях”, – заявил Шевчук.

 45. Există temerea că dacă adăugăm şi forţele politice din Transnistria la cocteilul politico-economic moldovenesc, atunci vom primi o substanţă toxică aproape letală pentru proiectul Republica Moldova. Această temere nu se prea discuta deschis, dar e una foarte serioasă.

  În ultimele două decenii Moldova a cam încercat toate strategiile posibile – şi parteneriate cu Rusia, şi neutralitate, şi discuţii despre federalizare sau presiuni occidentale asupra Moscovei. Cam toate au eşuat.
  Nicu Popescu
  Profil
  Funcţia: cercetător la Consiliul European pentru Relaţii Externe, biroul de la Londra;

  Domenii de cercetare: spaţiul postsovietic, relaţiile UE cu Rusia şi cu ţările din vecinătatea estică, conflictele separatiste din Moldova şi Caucazul de Sud.

  http://ecfr.eu/content/profile/C28/

  18 octombrie 2011
  adevarul.ro

  18.10.2011
  Нику Попеску:

  ТОКСИЧНОЕ ПРИДНЕСТРОВЬЕ.

  Добавление в молдавский коктейль политиков ПМР смертельно для проекта Республика Молдова

 46. Oficialii germani, inclusiv cei de la conducerea Uniunii Europene: Modelul federativ este cel mai potrivit pentru rezolvarea diferendului transnistrean.

  Octombrie 3, 2011.

  Oficialii germani, inclusiv cei de la conducerea Uniunii Europene, continuă să creadă că modelul federativ este cel mai potrivit pentru rezolvarea diferendului transnistrean .

  Eu aş fi de acord dacă principiul federalist ar fi luat în discuţie ca rezolvare a acestui conflict, susţine Elmar Brok, președintele Comitetului de politică externă al Parlamentului European, într-un interviu pentru Europa Liberă.

 47. MAE Federatiei Ruse: alegerile prezedentiale din Transnistria au fost democratice.

  МИД России: Выборы в Приднестровье проходили демократично .

  Как отмечается в комментарии Департамента информации и печати МИД России, по свидетельствам международных экспертов, волеизъявление осуществлялось демократично, избирательные процедуры были организованы на уровне принятых международных стандартов.

 48. Sevciuk : relatile intre Transnistria si Republica Moldova vor fi numai relatii intre parti egale.

  Шевчук высказался за равноправие между Приднестровьем и Молдовой.

  Sevciuk: poporul a votat pentru independenta Transnistriei.

  Шевчук: „Народ проголосовал за независимость Приднестровья, и я выполняю его волю.

  Есть ли какие-то новые предложения у приднестровской стороны в процессе урегулирования?

  Я избран народом, который проголосовал за независимость и единство с Россией, и я, как президент Приднестровской Молдавской Республики, должен защищать и отстаивать это решение.

 49. Sevciuk: Transnsitria este parte a lumii ruse.

  Din discursul tinut de Sevciuk la conferinta din Marea Britanie in 2008 atunci Sevciuk avea functia de sef a parlamentului de la Tiraspol.

  Шевчук :«Приднестровье принадлежит к русскому миру».

  Из выступления председателя Верховного Совета Приднестровья Евгения Шевчука на конференции в Уилтон Парке (Великобритания) 17 октября 2008 года.

  Почему действия властей Молдовы мы оцениваем как неадекватные амбиции? Поясню.

  1. Своей Декларацией о независимости от 27 августа 1991 года, признав создание МССР незаконным, власти Молдовы указывали на то, что эта советская республика образовывалась путем насильного захвата Бессарабии и Северной Буковины, не спросив воли их населения, равно как, не спросив воли жителей, населяющих территорию Приднестровья. Это часть документа, кстати, ныне действующего. Интересно получается: жителей Бессарабии, значит, надо было в 40-м спросить (да, надо). А жителей Приднестровья сейчас не надо? Тогда не понятно, почему? В 2003 году представители Молдовы на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявляли о необходимости федерализации и о том, что иного пути для Молдовы быть не может. В 2005 году, тем не менее, односторонне принимается закон Молдовы об автономизации Приднестровья. В 2008 уже на 63-й сессии Генассамблеи ООН заявили, что единственным планом урегулирования является автономизация.

  2. Следующий аргумент. Приднестровье не только с точки зрения международного права, но и на основании ее собственной Декларации о независимости не принадлежало Молдове. С 1940, 1944-го по 1990 – 47 лет совместной жизни только в СССР. 18 лет Приднестровье уже живет отдельно, а до этого более 150 лет – в России.

  3. 1 марта 1992 года в Приднестровье Молдовой начала крупномасштабную военную операцию, в результате которой гибли люди, а 2 марта 1992 года Республику Молдова принимали в ООН.

  4. Приднестровье и Молдова – зона межцивилизационного разлома. Приднестровье принадлежит к русскому миру, определенному многовековому укладу надэтнической идентичности. Между Приднестровьем и Молдовой существует различие в ценностных системах и в ориентациях.

  si cineaa la Chisinau(alde Carpov si altii de teapa lor statalisti-mafiotizati) se bucura de venirea la functia de lider in Transnistria a persoanei Sevciuk- el este tot un Smirinov numai mai tinar.

 50. MAE Ucrainei: Ucraina este deschisa pentru conlucrarea cu noua conducere a Transnistriei.

  Украина как посредник в молдо-приднестровском урегулировании и гарант , открыта к диалогу и сотрудничеству с новым руководством Приднестровья , об этом заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин, комментируя позицию Киева относительно результатов выборов в Приднестровье, пишет «Интерфакс-Украина».

Comments are closed.