CU readuce ferm pe agenda discuțiilor Imperativul RE-UNIRII cu România

Acum zece ani, pe 8 februarie 2012, mai mulți activiști civici și politicieni, profesioniști din diferite domenii, cu vederi proromânești, au organizat o masă rotundă la care au discutat despre UNIONISM și s-a decis formarea Platformei unioniste “Consiliul Unirii”, lansa la puțin timp. Au urmat, din 2012 până în 2022, multe alte foruri, despre care s-a relatat amănunțit, de fiecare dată, pe site-ul www.consiliul-unirii.ro. La fel cum pe site-ul CU, în acești ani, au fost postate o multitudine de materiale serioase, solide, care au tratat în profunzime aspectele legate de necesitatea conștientizării Unirii – ca soluție legitimă de supraviețuire a populației de dincoace de Prut, în baza dreptului istoric de a reveni la trupul Țării-Mamă – România.

Printre cei prezenți la prima Masă rotundă au fost și regretatul academician Alexandru Moșanu, scriitorul Vladimir Beșleagă, mulți istorici, juriști, ziariști ș.a. S-a discutat îndelung despre lansarea unei Platforme unioniste, pentru a pune, prin acțiunile ei, pe agenda politică problema Re-Unirii celor două state românești. Dacă aruncăm o privire în urmă, vedem că, în pofida perpetuării regimurilor comunist ori fals proeuropean, s-a reușit să se facă multe lucruri. Au fost organizate un șir de manifestații relevante, marșuri, mitinguri, acțiuni locale etc., s-a reușit a demonstra, în justiție, recunoașterea constituționalității obiectivului politic Unirea cu România, determinând mai multe formațiuni politice să îmbrățișeze acest imperativ, unic plauzibil pentru perspectiva basarabeană.

Considerăm că este un semn de profund respect să amintim numele acelor persoane, care au inițiat toate acestea, indicțndu-le statutul și funcțiile pe care le aveau, la acel moment, adăgând doar precizarea privind cei plecați în ultimii zece ani dintre noi.

Masă rotundă în problema unionismului (video)

• Afanasiu Sergiu – directorul publicației ”Tribuna copiilor”

• Balacci Veaceslav – președintele Asociației ”Realitate și Adevăr”

• Balmuş Lucia – directorul SRL ”Val condra” • Beşleagă Vladimir – ex-deputat, membru-fondator al Consiliului Național al Unirii, membru al Uniunii Scriitorilor

• Bolboceanu Ludmila – președintele Miscării femeilor din Moldova pentru combaterea saraciei si a analfabetismului, profesoară la Universitatea ”Apollonia”, Iaşi

• Brega Oleg – coordonator Hyde Park, Curaj TV

• Bucicov Sergiu – avocat

• Butnaru Val – reprezentant al portalului “www.union.md

• Butnaru Valentina – președintele ”Societății Limba Noastră cea Română”

• Calmîc Ion – inginer

• Can Alexandra – ex-ministru al industriei și comerțului în Guvernul Ion Sturza, director general al S.A. ”Artima”

• Caraman Anatolie – președintele Asociației ”Tiras-Tighina”

• Chiriac Vasile – om de afaceri

• Ciorici Vlad – preşedintele Asociației obștești ,,Memoria victimelor comuniste”

• Ciubotaru Mihai – preşedintele ”Societăţii scriitorilor români din Basarabia”

• Cucuietu Călin – Accent TV

• David Alexandru – preşedintele comunităţii religioase „Filiala Floreni a Frăției Ortodoxe Române”, Anenii Noi

• Deleu Iulia – președintele Fundației obștești ”Dreptul și Democrația”

• Dembițchi Mihai – pensionar MAI • Dolganiuc Valentin, ex-deputat, membru-fondator al Consiliului Național al Unirii

• Druţa Filipp – jurist, plecat dintre noi

• Graur Dumitru – jurist

• Iuri-Apostol Andrei – ex-deputat, om de afaceri

• Maimescu Ştefan – ex-deputat, membru-fondator al Consiliului Național al Unirii, membru al Consiliului Asociaţiei ,,Parlamentul– 90”, Asociatia socio-culturala ”Maluri de Prut”

• Marin Anatol – profesor de istorie

• Maxian Gheorghe – președintele Asociația oamenilor de știință, cultura și artă din Orhei, plecat dintre noi

• Mărgărint Nicolae, jurist

• Mîndîcanu Virgil – profesor universitar, doctor habilitat, plecat dintre noi

• Mîrzenco – membru-fondator al Mişcărea ”Memoria Neamului”, jurnalist, publicist, istoric

• Moisei Iurie – pensionar militar

• Moşanu Alexandru – președintele primului Parlament democratic, academician, redactor al revistei ”Destin românesc”, reprezentant al ”Mișcării civice 1812”, plecat dintre noi

• Negru Nicolae – jurnalist

• Onoje John – cetățean al RM de origine africană, refugiat politic

• Paladi Gheorghe – istoric, conferenţiar universitar, plecat dintre noi

• Pavlicenco Vitalia – ex-deputat • Petrenco Anatol – istoric, profesor universitar

• Plămădeală Oleg – avocat

• Revenco Anatol – medic

• Rusu Mircea – președintele Asociației ”Libera inițiativă”

• Severovan Mihai – preşedintele Asociației Patronatului din Serviciul Public

Strîmbeanu Andrei – ex-deputat, membru al Uniunii Scriitorilor, plecat dintre noi

• Ţapeş Valentin – om de afaceri

• Ţîcu Octavian – cercetător-coordonator IISR, AŞM

• Ţurcanu Timotei – inginer

• Viţă Gheorghe – jurist, vicepreședinte al Forului Democrat al Românilor, președintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța

Pe 27 ianuarie 2022, după o pauză îndelungată, s-a convocat, într-o ședință, grupul de coordonatori activi ai Consiliului Unirii. Pauza a fost generată de presiunea societății din ultimele scrutine, in vederea eliminării forțelor prorusești de la conducerea Republicii Moldova, însă o înlăturare NU în favoarea forțelor unioniste, ci a forțelor “proeuropene” (care s-au dovedit a fi moldovenist-stataliste, indiferente față de perspectiva Re-Unirii cu România(. În final, cetățenii i-au votat pe cei ce constituie azi Puterea.

Discuțiile grupului de coordonatori activi ai Consiliului Unirii s-au axat pe incertitudinile ce au cuprins societatea, în contextul crizelor sanitară, energetică și geopolitică (negocierile VEST-RUSIA). Cei prezenți au fost de acord că situația e tot mai complexă, dar că:

⁃ după zece ani de la constituirea Platformei unioniste “Consiliul Unirii”, în mentalul colectiv și individual al majorității românilor, dar nu numai, din R.Moldova, s-a consolidat ideea că NUMAI UNIREA poate detrmina desprindere populației de dincoace de Prut de orbita rusească;

– justețea poziției și a viziunii unioniștilor că NUMAI UNIREA este salvarea DEVINE DOMINANTÂ în rândul populației manipulate și dezamîgite de prestația politicienilor stataliști din spațiul pruto-nistrean. Urmează amplificarea eforturilor tuturor unioniștilor pentru a convinge întreaga populație de acest IMPERATIV;

⁃ este evidentă dezamăgirea crescândă în societate față de actuala guvernare, acțiunile stângace și incompetente ale căreia ar putea conduce la reinstalarea Stângii proruse la Putere, ceea ce va însemna un declin și mai mare pentru societate;

⁃ datoria morală a intelectualilor cu viziuni prooccidentale, implicit proromânești și unioniste, dar și a fiecărui român curajos și sincer, este să se alăture Platformei unioniste în scopul de a contribui, cu ce e posibil, la multiplicarea valorilor românești, prin promovarea imaginii României, în prezentul și viitorul ei european, care poate fi și al basarabenilor; – în contrapunere cu acțiunile hibride ale Kremlinului, care ne dorește cantonați în spațiul cenușiu al fostei colonii sovietice, reduse astăzi la statutul de cerșetor și pomanagiu;

⁃ este necesară re-constituirea unui nucleu de unioniști, dincolo de etnia și de limba maternă a fiecăruia, pentru a pune în discuție, sincer, tranșant toate aspectele pe care le comportă re-găsirea, sub Stindardul Unirii, a tuturor celor care consideră că doar pe această cale, cea a Reîntregirii, românii pot obține o viață demnă. Acest nucleu va elabora scopul tactic pentru atingerea obiectivului Reîntregirii, identificând și mecanisme pentru contracararea coloanei a cincea, proruse, a Kremlinului, cel care tot urzește planuri revanșarde, de reacaparare a vechilor sfere de influență.

Grupul coordonator al Consiliului Unirii

30 ianuarie 2022