CONCEPT de PROIECT (o altă opţiune) privind înfăptuirea RE-UNIRII cu România, propus de Fundaţia ”Turnul Dezrobirii Basarabiei”, președinte – Timotei ȚURCANU, copreședinte al Consiliului Unirii

”Unitatea Naţională pentru Modernizarea şi Dezvoltarea durabilă,   sincronizată, a R.Moldova cu România, care va duce la integrarea reală a R.Moldova în NATO şi UE (obiectivul naţional suprem: prosperitatea şi siguranţa) prin RE-unirea cu România”: Idei, propuneri, priorităţi

      ( TEZE )

„ Statul român, ca rezultat al evoluţiunii istorice la care au contribuit toate generaţiunile stinse, este zidit în colaborare cu strămoşii basarabenilor de astăzi. Niciodată nu <mă> voi obosi să reamintesc acest fapt. Pentru că el afirmă dreptul istoric al Basarabiei asupra statului român.” (C. Stere)

Contextul intern al R.Moldova

„Principală problemă a R.Moldova în acest moment este, la nivel de populaţie, o enormă criză de încredere. „Furtul secolului” – respectiv dispariţia miliardului din băncile moldoveneşti (la un buget actual de circa 1 miliard şi jumătate!!!), lipsa oricărui vinovat şi efectele socio-economice negative în lanţ – triada ”CSM” (corupţia – sărăcia – migraţia în masă), au generat o stare de nemulţumire fără precedent, amplificate de pandemia COVID-19, care au adus R.Moldova la starea de COLAPS. R.Moldova are în prezent o economie cu puternice dezechilibre structurale, care nu este capabilă să genereze, din resurse interne, dezvoltare şi creştere economică. Acest lucru rezultă atât din structura PIB (industria la 11-12% pondere, similar cu agricultura), cât şi din faptul că, după 25 de ani de existenţă, a rămas pe ultimul loc, la absolut toţi indicatorii macroeconomici între fostele state socialiste europene şi/sau foste republici ale URSS” (FUMN, Dan Dungaciu, Petrișor Peiu 

Astăzi, experţii atenţionează că R.Moldova întruneşte, practic, toate elementele unui stat eşuat, neocolonial, captiv, mafiot, cu o clasă politică, prin rămăşiţe, adusă din fostul sistem nomenclaturist sovietic, antipopular şi demagogic prin esenţă.

Nota Bene: M.EMINESCU: “Greșelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați, se împiedică dezvoltarea unei țări întregi și se împiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei.”   

Important!: O creștere economică anuală de 4-5% ar conserva stagnarea și înapoierea, fiind, de-facto, o simulare a mişcării înainte. „R.Moldova are nevoie de o creștere anuală de cel puțin 8-10%, pentru a ieși din situația deplorabilă în care se află. Unii economiști vorbesc de 12-15%. În caz contrar, la o creștere de 4-5%, care ne așteaptă în următorii ani, vom rămâne pe vecie în urma statelor europene” (Ion Sturza).                                                                                                                                                              Cu o atare rată de dezvoltare, R.Moldova va putea atinge nivelul mediu al UE la PIB-ul pe cap de locuitor în peste 200 de ani. Iar pentru a atinge nivelul de dezvoltare al României, R.Moldova ar avea nevoie de 80 de ani. Stataliștii cunosc foarte bine aceste adevăruri le ştiu foarte bine „stataliştii”, dar nu preferă să vorbească despre ele.

În consecință, partidele politice trebuie să dispară de pe scena vieții publice. Avem nevoie de un alt sistem social în care partidele să nu mai aibă niciun rol! Vor îmbrățișa oamenii, însă, o altă cale?Lumea este în fierbere. Oamenii caută ceva nou. Frământările de astăzi vor naște, până la urmă, o nouă viziune asupra lumii, asupra vieții. Dar nu se va putea trece mai departe fără convulsii sociale majore. În opinia mea, suntem la începutul lor și peste puțin timp le vom simți cu toții. Ceea ce avem acum nu poate să mai reziste, se va prăbuși, iar în locul acestui sistem va trebui să punem altceva” (Daniel Roxin).

 1. Ce-i de făcut?

Este absolut evident că situaţia internă din Republica Moldova va degrada în continuare şi încă nu se ştie dacă la un moment dat nu va scăpa cu totul de sub control, fiind ameninţată la modul real de eventuale explozii sociale. De aceea, astăzi putem afirma cu toată certitudinea că R.Moldova are nevoie mai mult ca oricând de un Lider Naţional (nu de partid/grup). Numai o personalitate puternică, care s-ar putea ridica la nivelul acestui statut, ne-ar putea proteja societatea de evoluţii nedorite şi ar putea servi drept garant al stabilităţii în continuare. Dar oare are capacitate clasa politică actuală, societatea în general, să dea „naştere” unui astfel de lider? Rămâne să vedem…

Mai întâi de toate, să ne ghidăm de ideile și principiile puse la baza Declarației de Unire din 27 martie 1918 a Basarabiei cu România, redactată de C.Stere, care era întemeiată pe dreptul istoric și dreptul de neam, precum și pe dreptul la autodeterminare al teritoriului dintre Prut și Nistru. Totodată, Declarația de Unire privea evoluția de viitor a românilor și   purta și o puternică și largă încărcătură democratică promovată de mișcarea de emancipare națională din Basarabia la începutul secolul al XX-lea și, în special, de Sfatul Țării în anii 1917-1918.

În contextul actual, este foarte important săidentificăm liantul –   ideea care să producă o coeziune socială motivantă a majorităţii populaţiei de pe ambele maluri ale Prutului , să liniştească spiritele, agitate de clasa politică, să mobilizeze populaţia, indiferent de apartenenţa la etnie, religie, sex – la opera de construire a viitorului copiilor şi nepoţilor săi. Aceasta este premisă ieşirii din labirintul demagogiei, a rătăcirilor, disperării şi a devenirii sale naţionale, în baza valorilor umane supreme – condiţie indispensabilă pentru producerea salturilor de ascensiune în dezvoltare şi progres. Acest liant se autoidentifică de la sine: Modernizarea multidimensională şi Dezvoltarea durabilă, sincronizate pe ambele maluri ale Prutului, care va asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi va duce la integrarea reală a R.Moldova în NATO şi UE (obiectivul naţional suprem: prosperitatea şi siguranţa) prin Reunirea cu România!

2. Inițierea proiectului „Unitatea Naţională pentru Modernizarea şi Dezvoltarea sincronizată a R.Moldova cu România” (vezi Schema-model a proceselor de Modernizare şi Re-întregire a Ţării).

TREI piloni interconectaţi la procesul de coeziune a populaţiei din ambele state româneşti pentru modernizare:

Pilonul I : Modernizarea instituţională (susţinerea şi promovarea iniţiativei Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (România) pentru votarea Constituţiei Cetăţenilor identică pe ambele maluri ale Prutului), transformarea statului capturat în STAT ORGANIC funcţional, DEMOCRATIC, de DREPT.   Statul de drept – coloana vertebrală a Democraţiei constituţionale.

„Vrem să punem umerii la adoptarea unei Constituţii a Cetăţenilor României reîntregite, prin care să ne luăm ţara înapoi, să construim un stat al nostru, stat-organic al românilor, un stat cu ajutorul căruia să-i aducem în faţa justiţiei pe cei care se fac vinovaţi de subminarea economiei naţionale şi a statului, să ne luăm înapoi fabricile, uzinele, băncile, pădurile, pământurile de care am fost deposedaţi, un stat cu ajutorul căruia să recreăm acele milioane locuri de muncă, distruse de uzurpatori, un stat care să ne apere drepturile şi libertăţile noastre, nu privilegiile lor, să ne apere integritatea teritoriului naţional, un stat care să ne redea demnitatea şi mândria de a fi români”. C.Cojocaru

Revizuirea Constituţiei este ultima şansă pentru a reseta clasa politică, a elibera statul din captivitatea oligarhiilor mafiote şi asana societatea de corupţie şi cleptocraţie.

NB: Restaurarea formei de guvernământ – Monarhia Constituţională în formula Constituției României din 1923, acceptată, în general, ca ultima constituție cu adevărat democratică a țării, care asignează astfel cele trei puteri ale Statului:

 • Puterea legislativă se exercită colectiv de către Rege și Reprezentațiunea națională” (Senatul și Adunarea deputaților, adică Parlamentul).
 • Puterea executivă este încredințată Regelui, care o exercită în modul regulat prin Constituțiune.”. Regele numește un Prim-Ministru, care formează Guvernul: „Guvernul exercită puterea executivă în numele Regelui, în modul stabilit prin Constituțiune.”Important! – „Regele domnește, nu guvernează”, este formula care exprimă, sintetic, faptul că Suveranul rămâne titularul puterii executive, pe care nu o exercită în mod direct, ci prin intermediul Cabinetului. Ca titular al acestei puteri, Regele poate revoca oricând mandatul Primului-Ministru, dacă va constata că Guvernul nu se mai bucură de încrederea populației și a sa. „Regele îi numește și îi revocă pe miniștrii săi.”
 • Puterea judecătorească se exercită de organele ei. Hotărârile lor se pronunță în virtutea legii și se execută în numele Regelui.”

Pilonii II şi III: Modernizarea economică  

Pilonul II   – Planul Marshall : România – R.Moldova 2020-2023). Problema R.Moldova trebuie gândită structurat. Toate ţările europene, care s-au dezvoltat după al doilea război mondial, au beneficiat de infuzii masive de capital din afară (Planul Marshall pentru Europa de Vest sau fondurile structurale europene pentru ţările estice şi ex-comuniste). Republica Moldova nu este inclusă în planurile UE pentru extindere şi nici nu are resurse interne să genereze dezvoltare. Unica soluţie rămâne un “plan Marshall tailor-made”. Însă cum nicio altă țară nu are vreun astfel de plan (și nici macar vreun interes anume să îlpropună), singurul stat cu vocație în acest sens este România” (FUMN, Dan Dungaciu, Petrișor Peiu).

Pilonul III – Crearea Fondului Naţional de capital diastributiv – Economia Democratică  (Varianta Cojocaru), Revoluția sustenabilității (noul model economic propus de Dr. Călin Georgescu) și principiile de bază al paradigmei /reformei economice a statului Singapore, începută în anul 1959.

3. Formula RE-unificării   R.Moldova cu Ţara-Mamă (12 slide-uri / diapozitive)                                                                                                                                             4. Acțiuni:                                                                                           

4.1. Sprijinirea şi promovarea obiectivelor Mişcării Civice Europene expuse în Manifestul publicat la 28/12/2018,   aderarea la Mișcare.                                                                   

4.2. Organizarea conferinţei ştiinţifice   – „Pactul Molotov-Ribentrop: impactul şi lichidarea consecinţelor”, precum şi Rezoluția nr.148 a Senatului SUA din În 28 Iunie 1991” (document de o importanță politică excepțională ce trebuie să stea la baza oricăror negocieri viitoare pentru realizarea RE-unirii Moldovei cu România. Recunoașterea dreptului la RE-unire de către cea mai mare putere mondială trebuie exploatată de toți cei care militează și acționează pentru realizarea acestui deziderat național, singurul PROIECT de țară fezabil pentru români: RE-unirea Moldovei cu România). Să cerem denunţarea oficială a Pactului Molotov-Ribbentrop şi anularea de facto a consecinţelor sale. În primul rând, redarea cetăţenieiconform formulei incluse în proiectul Constituţiei Cetăţenilor, art.9, p. (1.2): Etnicii români care au locuit sau locuiesc în teritorii ce au făcut parte din teritoriul României nu au pierdut cetăţenia română. Tuturor cetăţenilor care arată că se află în această situaţie şi descendenţilor acestora li se recunoaşte cetăţenia română, la cerere de îndată, fără taxe”.  În afară de restabilirea dreptăţii şi a adevărului istoric, prin înlăturarea consecinţelor Pactului criminal Ribbentrop-Molotov, distanţarea de minciună şi comunism, Reîntregirea, pentru R.Moldova, este şi unicul mijloc sigur de a-şi atinge scopul suprem: SIGURANȚA și PROSPERITATEA – îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi integrarea în structurile euro-atlantice, recuperarea decalajelor economice considerabile faţă de Ţara-Mamă, apoi – în raport cu statisticile medii pe UE.      

 4.3. Organizarea şi petrecerea Congresului Unioniştilor de pretutindeni, la care să se discute:  

– Crearea prin fuzionare/identificarea unui Partid politic funcţional euro-unionist (AUR, PNL, PUN etc., ca locomotivă politică) şi consolidarea unei Mişcări euro-unioniste masive (posibil Mişcarea Civică „Convenţia euro-unionistă”), cu activităţi pe ambele maluri ale Prutului, în frunte cu persoane – lideri naţionali notorii, responsabili, integri, dedicaţi până la sacrificiu idealului de Re-întregire a Ţării;             

– Aprobarea Programului (Pact de aderare la UEprin RE-UNIREA cu România) Partidului/Mişcării euro-unioniste;                                                            

– Consolidarea prin aderare la Mişcărea pentru Constituţia Cetăţenilor (vezi Manifestul Mișcării pentru Constituția Cetățenilor www.constituţiacetatenilor.ro);                 

– Foaia de parcurs (matricea conceptuală) a iniţierii Proiectului de Modernizare şi Dezvoltare a României Re-întregite (Planul Marshall: România – R.Moldova 2020 -2022) și Foaia de parcurs a Reunificării României cu R.Moldova (Dr.Petrișor Peiu, 19.03.2016).                          

4.4. Demers cu semnături din partea populaţiei R.Moldova către Parlamentul României despre recunoaşterea la cerere a cetăţeniei celor care întrunesc condiţiile eligibile.                                

5. Instrumentele şi acţiunile de promovare a obiectivelor               

5.1. Crearea Guvernului comun, din umbră (grup de experţi notorii) , al RE-întregirii Ţării pe perioada de tranziţie, care v-a monitoriza şi contribui la integrarea economică – socială – culturală, prin constituirea unui spațiu economic, cultural, comun;

5.2. Redeschiderea ”Universităţii Populare Pan Halipa” din Chişinău (1918-1940), proiect al Fundaţiei TDB (Universitatea a fost inaugurată la 18 februarie 1918, la Chişinău, din    iniţiativa unui grup de intelectuali basarabeni: Pan Halippa, Ştefan Ciobanu, Ion Pelivan, Nicolae Alexandri etc., cu puţin timp înaintea Unirii. Şi-a încetat activitatea după 28 iunie 1940. A fost un focar de primă importanţă al vieţii spirituale în Basarabia interbelică. A contribuit nespus la luminarea maselor largi, la trezirea şi educarea oamenilor în spiritul dragostei faţă de Neam şi Patrie).

N.B.! Idealul politic al lui Pan Halipa a fost expus la 20 octombrie 1917, în alocuțiunea sa la Congresul militarilor moldoveni, care şi-a ţinut lucrările la Chişinău, în care a rostit o frază valabilă pentru toate generaţiile de români. Testamentul politic al lui Pan Halippa este următorul: „Vrăjmaşii noştri stau la hotare –  vrăjmaşi câtă frunză şi iarbă, la spatele nostru şi înăuntrul ţării noastre, dar cel mai mare duşman este în mijlocul nostru. Acesta este NEUNIREA. Fraţii mei! Biruiţi acest straşnic duşman şi noi vom birui totul.”

Acest testament ne-a fost lăsat de apostolul Unirii, el rămâne a fi valabil şi pentru urmaşii noştri în combaterea demagogiei şi a populismului, promovate de politicienii şi de elementele propuse.

“Popoarelor conştiente nu le trebuie, după cum cereau romanii în epoca decadenţii – pîine şi distracţii, ci muncă şi lumină !” (Ionel I.C. Brătianu)

Una dintre cele mai bune metode de transmitere a mesajelor către o masă de oameni este arta, fie că vorbim despre poezie sau muzică. Regimul comunist nu a dus lipsă de odele aduse dictatorilor şi partidului. În acest context, se propune:                                         

5.3. Instalarea unui panou comemorativ în Piaţa Marii Adunări Naţionale la Chişinău cu textul Declaraţiei de Independenţă.    

5.4. Edificarea, în Grădina „Ştefan-cel-Mare şi Sfânt”, sub egida Universităţii Populare „Pan Halipa”, a unui mini-teatru în aer liber  (M. Eminescu) de recital de poezii şi cântece patriotice româneşti.                                                                                   

5.5. Edificarea, în Grădina „Ştefan-cel-Mare şi Sfânt” a replicii-machetă a monumentului-memorial „Turnul Dezrobirii Basarabiei” (în 2022 – se implinesc 80 de ani de la edificare).Fundaţia TDB va anunţa și colectarea unui fond al reîntregiri (legea 2% şi donaţii…).                                                       

5.6. Oferta pentru Diaspora „ PLANUL MARSHALL: OPORTUNITĂŢI pentru conversia remitenţelor în investiţii. Crearea condiţiilor favorabile şi credibile pentru extinderea proiectului român „RE-PATRIOT” (readucerea acasă a emigranţilor, repatriere prin antreprenoriat), adresat românilor din Diaspora (www.repatriot.ro) şi pe teritoriul regiunii Moldova de Est;       

5.7.  Modernizarea şi Dezvoltarea sustenabilă, în cadrul României RE-întregite, a Moldovei de Est, prin ATRAGEREA INVESTIŢIILOR (coloana vertebrală a economiei). Atribuirea statutului de ZEL, pe o perioadă determinată, pentru regiunea menţionată. Implementarea şi stimularea mecanismului de crauwdinvesting pentru finanţarea şi dezvoltarea start-up-urilor, în special, a proiectelor din „Economie Verde”.

La elaborarea şi aprobarea modelului economic de dezvoltare să se ţină cont de:

 •  „Teoria protecționismului și a schimbului internațional”, inspirată de M.Eminescu și elaborată de   M. Manoilescu (ideile lor au fost un fel de Biblie pentru cea mai mare parte a industriaşilor brazilieni). Teoria propusă de Mihail Manoilescu a fost cel mai bine receptată în America de Sud. Publicarea sa în limba portugheză în 1931 a făcut-o cunoscută în Brazilia, care a adoptat-o în 1970 ca proiect național pentru întreaga țară, aducându-i țării câteva decenii de creștere economică rapidă. Mihail Manoilescu este considerat acolo unul dintre fondatorii Braziliei moderne. Așa cum arăta academicianul Costin Murgescu, Teoria protecționismului și a schimbului internațional „și-a   croit drum în întreaga lume, ea constituie prima străpungere românească în gândirea economică universală și a intrat definitiv în istoria doctrinelor economice moderne, fiind citată în studii de specialitate, cursuri universitare, tratate și enciclopedii”.
 • Vezi pilonii II și III din pct. 2

N.B.„… Pandemia cu Coronavirusul și criza globală ne obligă să facem scenarii și pentru cele mai negre perspective, să găsim, DIN TIMP, soluții la acestea, pentru că situația de acum ne arată că stăm foarte prost și că într-o situație și mai gravă decât aceasta, vom intra în colaps! Prin urmare, ce ar trebui să facă de acum înainte statul român, pentru a apăra interesele României și ale poporului român, lucruri pe care, dacă nu le face, se cheamă că ne trădează?  … E simplu: totul ce ține de supraviețuire trebuie produs OBLIGATORIU în interiorul României– alimente, medicamente și echipamente medicale, energie, materiale de construcții ș.a.m.d. Absolut totul ce înseamnă resurse vitale și industrii strategice trebuie să poată fi produse și să funcționeze în interiorul țării. Este o condiție a supraviețuirii ca națiune!” ( Daniel Roxin)

 • Experienţa asimilată critic a statelor cu economii performante: Singapore, Israel etc.

Premiza reușitei: Inițierea proiectului să fie discutată în societate și susținută de ambele parlamente și guverne românești și Societatea Civilă. Un astfel de plan va deveni catalizatorul coeziunii sociale, în special pe malul stâng al Prutului.

Preşedinte al Fundaţiei „Turnul Dezrobirii Basarabiei”

Timotei Ţurcanu

www.fundatiaturnuldezrobirii.md;   tim_infoinvent@mail.ru   

PS: O idee năstrușnică dar îndrăzneață, sugerată viitorului candidat la Președinția R.Moldova

 • ținând cont de contextul intern al R.Moldova, haosul politic, economic și social pe timp de pandemie, conștiința mutilată a multor cetățeni basarabeni de către partidele politice pro-ruse, cleptocrate/coloana a 5-a, care generează și menține permanent în societate sentimentul de repulsie față de tot ce este românesc
 • conștientizând importanțaidentificării liantului / ideii care să producă o coeziune socială motivantă pentru majoritatea populaţiei de pe ambele maluri ale Prutului pentru: Modernizarea multidimensională şi Dezvoltarea durabilă, sincronizate pe ambele maluri ale Prutului, care va asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi va duce la integrarea reală a R.Moldova în NATO şi UE (obiectivul naţional suprem: prosperitatea şi siguranţa), prin RE-unirea cu România,
 • pornind de la Declarația de Independență a Republicii Moldova (1991), care PROCLAMĂ solemn, in virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi că:

REPUBLICA MOLOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL FARA NICIUN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NATIONALE

și în condițiile socio-economice post-pandemie COVID-19 insuportabile, Conceptul de proiect complex expus mai sus în teze și pe durată, se propune pentru promovare și implementare într-o formulă simplă, radical-democratică și constituțională prin următoarea acțiune :       – Candidatul (Lider Național – personalitate notorie, integră, apolitică) la postul de Președinte al R.Moldova va propune electoratului ca, imediat după câștigarea scrutinului, să ceară poporului, conform art.88 (Constituția R.Moldova), să-și exprime, prin REFERENDUM, voința asupra RE-întregirii condiționate (pe un termen de 3-4 ani) cu Țara-Mamă. Lista condițiilor pentru a completa obiectul referendumului. Pentru referință:

Actul Unirii Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu Mama Sa România (27 martie 1918), a fost semnat în baza unei liste de condiționări din 11 puncte :

 1. Sfatul Ţarii actual rămîne mai departe pentru rezolvarea şi realizarea reformei agrare, după nevoile şi cererile norodului. Aceste hotărîri se vor recunoaşte de Guvernul român.
 2. Basarabia îşi păstrează autonomia provincială, avînd un Sfat al Ţării (Dietă), ales pe viitor prin vot universal, egal, direct şi secret, cu un organ împlinitor şi administraţie proprie.
 3. Competenţa Sfatului Ţării este: a) votarea bugetelor locale; b) controlul tuturor organelor zemstvelor şi oraşelor; c) numirea tuturor funcţionarilor administraţiei locale prin organul său împlinitor, iar funcţionarii înalţi sunt întăriţi de Guvern.
 4. Recrutarea armatei se va face, în principiu, pe baze teritoriale.
 5. Legile în vigoare şi organizaţia locală (zemstve şi oraşe) rămîn în putere şi vor putea fi schimbate de Parlamentul român numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi reprezentanţii Basarabiei.
 6. Respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia.
 7. Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în Consiliul de Miniştri român, acum desemnaţi de actualul Sfat al Ţării, iar pe viitor luaţi din sînul reprezentanţilor Basarabiei în Parlamentul român.
 8. Basarabia va trimite în Parlamentul român un număr de reprezentanţi proporţional cu populaţia, aleşi pe baza votului universal, egal, direct şi secret.
 9. Toate alegerile din Basarabia pentru voloste, sate, oraşe, zemstve şi Parlament se vor face pe baza votului universal, egal, secret şi direct.
 10. Libertatea personală, libertatea tiparului, a cuvîntului, a credinţei, a adunărilor şi toate libertăţile obşteşti vor fi garantate prin Constituţie.
 11. Toate călcările de legi, făcute din motive politice în vremurile tulburi ale prefacerilor din urmă, sunt amnistiate.

Basarabia, unindu-se ca fiică cu Mama sa România, Parlamentul român va hotărî convocarea neîntîrziată a Constituantei, în care vor intra proporţional cu populaţia şi reprezentanţii Basarabiei, aleşi prin vot universal, egal, direct şi secret, spre a hotărî împreună cu toţii înscrierea în Constituţie a principiilor şi garanţiilor de mai sus.

Premiza reuşitei: Această acțiune,să fie argumentată și larg discutată cu POPORUL – unicul SUVERAN NAȚIONAL și Societatea Civilă, la un Congres al reprezentanților. Sperăm, ca un astfel de proiect să devină catalizatorul coeziunii sociale, în scopul prosperității și siguranței întregii societăți, anihilării luptei sterile a partidelor pentru putere, în   special pe malul stâng al Prutului și revenirea la normalitate a Națiunii Române în cadrul Statului Național Unitar.                               

„Avem nevoie acum de elite ale societăţii care să se implice în acest proiect, care să construiască un plan al reunificării în detaliu. Avem nevoie de o structură guvernamentală care să se ocupe de acest subiect. Nu putem, la infinit, să vorbim. Mai trebuie să şi facem ceva concret“ (Petrişor Peiu)                                                                

N.B. Preferabil de consultat următoarele surse pentru argumentare și inspirație :

1. Foaia de parcurs a Reunificarii Romaniei cu R.Moldova (Dr.Petrișor Peiu,19 Martie 2016)

2.   Se mai poate face astăzi Unirea?! (carte-argument, Dr.Petrișor Peiu, 2018)

3. Constituția Cetățenilor (proiect, www.constitutiacetatenilor.ro)

4. Rezoluția nr.148 a Senatului SUA din În 28 Iunie 1991 privind R.Moldova

5. ”Go for Moldova”, proiect pentru salvarea R.Moldova (Fundația Universitară a Mării Negre, București, 2015)

6. Formula RE-unificării R.Moldova cu Ţara-Mamă (12 slide-uri/diapozitive, Fundația Turnul Dezrobirii Basarabiei, 2018)

7. Schema-model a proceselor de Modernizare şi Re-întregire a Ţării (Fundația Turnul Dezrobirii Basarabiei, 2018)

8. DECLARAȚIA Mișcării Civice Europene cu privire la corupția mare și degradarea situației politice din R.Moldova,19 Mai 2020.                       

Loading Facebook Comments ...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *