PNL s-a plâns pe magistrații de la Curtea de Apel la CSM și la Procuratura Generală

intrebdebate-247x164Conform informațiilor oferite de Cancelaria CA ieri staf-ului PNL (că pe site-ul CA nu figura nimic), azi, marți, la ora 10.00, trebuia să fie examinat Recursul legat de hotarârea Judecătoriei Anenii Noi de respingere a solicitării de renumărare a voturilor pentru Consiliul raional. Dimineața, pe site-ul CA figura Anenii Noi, însă nu Consiliul raional ca și subiect al cauzei, ci altă localitate. Iar la venirea noastră la CA ni s-a remis decizia adoptată, pe ascuns și pe furiș, fără anunț public, încă de ieri.

Din această cauză, am depus plângeri la Consiliul Superior al Magistraturii și la Procuratura Generală. Conform opiniei unui avocat notoriu, PNL e singurul partid care luptă atât de deschis și curajos contra fraudării alegerilor.

Ceea ce am mai dori să adăugăm aici, înainte de a publica plângerile, este că e de presupus faptul că situația descrisă în ele – suntem siguri – s-a înregistrat, ca fenomen și metodă de fraudare a alegerilor, în toate Consiliile electorale în aceste alegeri locale furate de guvernanții corupți.

Către Consiliul Superior al Magistraturii,
de la Vitalia Pavlicenco,
președintele Partidului Național Liberal din R.Moldova
Calea Ieșilor nr.6, etaj 4, tel.022211818, 069111682/068202976

D E M E R S

Prin prezentul, Vă adresăm solicitarea ca, în regim de urgență, pentru că suntem încă în cadrul legal al procesului electoral, să examinați modul în care completul de judecată de la Curtea de Apel (N.Cernat, L.Bulgac, I.Muruianu) au decis, irevocabil, în cauza PNL versus Consiliul electoral Anenii Noi, unde există semne vădite de falsificare a rezultatelor votării, în ceea ce privește opțiunile exprimate pentru consilierii raionali.

Cu toate că, în conținutul deciziei se recunosc, practic, încălcările neadmise de legislației și care indică amestec uman abuziv în sumarea voturilor pentru primari, în localități, pentru consilii locale și pentru consilii raionale, completul de judecată le-a considerat nesemnificative, când, de fapt, un vot decide dacă un partid are sau nu are un consilier raional.

Astfel, semnele clare de fraudare, când pentru primari și consilii locale, în localități, se exprimă un număr de voturi, iar pentru consiliile raionale un număr majorat pentru partidele parlamentare influente și, dimpotrivă, un număr de voturi redus pentru consilieri raionali în cazul partidelor extraparlamentare, denotă că voturile plusate enigmatic pentru consilierii raionali din partea partidelor parlamentare au fost furate de la partidele extraparlamentare, ca să nu aibă acestea consilieri raionali.

Nu mai menționăm încălcarea gravă că se împart un număr egal de buletine de vot pentru alegerea primarului, consiliului local și consilierilor raionali, dar la calculare apar cifre de buletine remise DIFERITE. Deși ridică semne de întrebare și încheierea numărării voturilor în zorii zilei, fapt ce arată că se așteptau rezultatele din alte sate ale raionului, ca să se decidă cum să fie sumate voturile în interesul unui anume concurent electoral.

În timp ce în formularul procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor scrie clar că ”numărul de alegători care au primit buletine de vot trebuie să fie identic cu numărul de alegători care au semnat în listele electorale la primirea buletinului de vot”.

Deși completul de judecată a recunoscut aceste fapte, a respins cererea PNL de renumărare a voturilor printr-o decizie irevocabilă, pentru care cerem examinarea cazului de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Este de menționat și cazul nepermis de a furniza Cancelaria CA date false prin telefon referitor la examinarea Recursului, care a fost examinat, de fapt, fără a fi afișat pe site-ul CA și ne-am pomenit cu DECIZIA pronunțată pe furiș.

Rugăm să interveniți pentru reexaminarea cauzei.

ANEXĂ:

1. DECIZIA 3 r-480/15 din 29 iunie 2015.
2. Proces-verbal privind rezultatele num[r[rii voturilor la alegerea primarului din s.Puhăceni, Anenii Noi.
3. Proces-verbal privind numărarea voturilor pentru consiliul local, satul Puhăceni.
4. Proces-verbal privind num[rarea voturilor pentru consiliul raional Anenii Noi..

Vitalia PAVLICENCO, președintele PNL
30.06.2015

Către Procuratura Generală a Republicii Moldova
din patea Vitaliei Pavlicenco,
președintele PNL din Republica Moldova

D E M E R S

Prin prezentul, solicităm examinarea modului subiectiv și abuziv în care a fost soluționată, în Curtea de Apel Chișinău, cauza ”PNL versus Consiliul electoral Anenii Noi”, prin Decizia 3r-480/15 din 29 iunie 2015 – complet de judecată N.Cernat, L.Bulgac, I.Muruianu. O parte din argumentele noastre privind fraudarea procesului electoral în cazul Anenii Noi sunt expuse în Demersul adresat Consiliului Superior al Magistraturii, iar celelalte argumente sunt expuse în Cererea de Recurs, pe care le anexăm, împreună cu procese-verbale ale numărării voturilor în unele localități din raion.

Solicităm examinarea legalității luării deciziei în Curtea de Apel, în condițiile când orice vot exprimat de cetățean trebuie luat în considerație și trebuie să își găsească expresia politică într-un rezultat final numărat corect al voturilor date.

Anexă – 21 file

Vitalia Pavlicenco,
președintele PNL

Judecătoria Anenii Noi

Solicitant: DAVID Alexandru, reprezentant PNL.

Dom. s.Floreni, str.Cobzarilor 1, r.Anenii Noi, tel.069171666.

 

C E R E R E

cu privire la dispunerea renumărării voturilor pentru consiliul rational Anenii Noi

Din procesele verbale analizate şi datele preliminare de pe siteul CEC.md, rezultă că Partidul Naţional Liberal a obţinut un număr extrem de mic de voturi la consiliul raional Anenii Noi, în situaţia în care, acolo unde PNL are candidaţi la funcţia de primar, şi consilieri locali, se atestă că numărul de voturi pentru consiliul raional este mult prea mic cu numărul de voturi pentru primar sau consilieri locali.

Nu în aceeaşi situaţie este unul dintre contracandidaţii PNL, şi anume spre comparaţie PLDM, obţine un număr mai mare de voturi, la consiliul raional, pe cînd candidatul lor la primar şi lista de consilieri locali obţin un număr mai mic de voturi.

Această analiză, se constată iniţial doar pentru două localităţi, Floreni şi Hîrbăvăţ, ceea ce trezeşte suspiciuni, că lucrurile nu sunt tocmai corecte, avînd în vedere că în raioanul Anenii Noi sunt şi alte localităţi. În tabelul de mai jos, descrim situaţia doar din procesele verbale, pe care PNL le deţine.

Partidul Nr

Secţie de vot

Localitatea Primar Consilier Local Consilier raional
PNL 21 Floreni 327 253 200
22 Floreni 126 100 84
PLDM 21 Floreni 264 242 273
22 Floreni 49 54 64
PNL 25 Hîrbovăţ 215 199 209
26 Hîrbovăţ 122 109 115
PLDM 25 Hîrbovăţ 182 189 194
26 Hîrbovăţ 108 109 116

 

În s.Floreni, unde PNL are candidat la primar, candidaţi la consiliul local şi respectiv participare pentru consiliul raional, avem următoarea situaţie:

 • Pentru PNL, la secţia Nr.21 din s.Floreni:
 1. la primar au votat – 327 alegători.
 2. la consiliul local – 253 alegători.
 3. la consiliul raional – 200 alegători

la secţia Nr.22 din s.Floreni:

 1. la primar au votat – 126  alegători.
 2. la consiliul local – 100 alegători.
 3. la consiliul raional -84 alegători.
 • Pentru PLDM, la secţia Nr.21 din s.Floreni:
 1. la primar au votat – 264 alegători.
 2. la consiliul local – 242 alegători.
 3. la consiliul raional – 273 alegători.

la secţia Nr.22 din s.Floreni:

 1. la primar au votat – 49 alegători.
 2. la consiliul local – 54 alegători.
 3. la consiliul raional – 64 alegători.

În s.Hîrbovăţ, unde PNL la fel are candidat la funcţia de primar, consiliul local şi consiliul raional,  situaţia la fel e aceeaşi, şi anume:

 • Pentru PNL, la secţia Nr.25 din s.Hîrbovăţ:
 1. la primar au votat – 215 alegători.
 2. la consiliul local – 199 alegători.
 3. la consiliul raional – 209 alegători.

la secţia Nr.26 din s.Hîrbovăţ:

 1. la primar au votat – 122  alegători.
 2. la consiliul local – 109 alegători.
 3. la consiliul raional – 115 alegători.
 • Pentru PLDM, la secţia Nr.25 din s.Hîrbovăţ:
 1. la primar au votat – 182 alegători.
 2. la consiliul local – 189 alegători.
 3. la consiliul raional – 194 alegători.

la secţia Nr.26 din s.Hîrbovăţ:

 1. la primar au votat – 108 alegători.
 2. la consiliul local – 109 alegători.
 3. la consiliul raional – 116 alegători.

Deoarece  procesele verbale privind rezultatele numărării voturilor, sunt material de strict evidenţă, solicit instanţei prin închiere ridicarea proceselor verbale de la secţiile de votare din raionul Anenii Noi, sau de la Consiliul Electoral de Circumscripţie Anenii Noi, pentru a putea fi anexate la materialele dosarului.

Fiind în dezacord cu rezultatele preliminare care pot afecta distribuirea mandatelor de consilieri raionali prin descrierea de mai sus, în baza art.60 alin. (21) din Codul Electoral, Partidul Naţional Liberal, solicită instanţei să dispună renumărarea voturilor pentru consiliul raional Anenii Noi.

Anexe:

Procura ce atestă împuternicirile.

Copia proceselor Verbale de la secţia de votare nr.21 din s.Floreni.

Copia buletinului de identitate

16.06.2015                                                                         A.DAVID

Şi anume, pentru candidatul PNL la primăria Floreni în secţia Nr.21 votează 327 alegători, apoi pentru consiliul local Floreni 295 alegători, iar pentru consiliul rational Anenii Noi doar 200 de alegători, în condiţiile în care PNL are acelaşi simbol pe toate buletinele de vot.

În secţia de votare Nr.22 din Floreni, la fel candidatul PNL la funcţia de primar obţine 126 de voturi, pentru consiliul local 100 de voturi, iar pentru consiliul rational doar 84 de voturi.

Pentru comparaţie, se atestă o situaţie inversă pentru  Partidul Liberal Democrat din Moldova, şi anume:

La secţia de vot Nr.21 pentru primar votează 264, pentru consiliul local 242, iar pentru consiliul raional 273 de alegători. La secţia de vot Nr.22, pentru primar votează 49, pentru consiliul local 54, iar pentru consiliul raional 64 de alegători. Observăm că PLDM obţine mai multe voturi pentru consiliul raional, comparativ cu numărul de voturi pentru consiliul local şi candidatul la funcţia de primar.

Către judecătoria Anenii Noi

de la David Alexandru, reprezentant PNL

D E M E R S

Prin prezentul, Partidul Naţional Liberal, reconfirmă poziţia sa privind renumărarea voturilor pentru consiliul raional Anenii Noi, asta în condiţiile în care, un vot poate influenţa distribuirea mandatelor în consiliul raional Anenii Noi. PNL aduce la cunoştinţă, că nu a avut posibilitate să posede reprezentaţi în secţii de vot, aşa precum prin lege partidele parlamentare dispun de reprezentanţi. În acest sens, PNL  a analizat informaţia de la asociaţii obşteşti ce monitorizează alegerile. În special asociaţia Promolex, a efectuat numărătoarea paralelă în municipiul Chişinău şi Bălţi, iar în urma acestei numărări paralele, s-a depistat diferenţe de voturi, diferite nerguli cît şi procese verbale eronate. Analizînd numărătoarea Promolex comparativ cu datele CEC, observăm diferenţe de voturi pentru fiecare concurent electoral, atît pentru municipiul Chişinău cît şi pentru municipiul Bălţi, ceea ce denotă că Anenii Noi nu e o excepţie, şi se admit erori, iar în cazul în care un vot poate înfluenţa distribuirea mandatelor, se cere renumărarea voturilor pentru consiliul raional Anenii Noi, astfel în urma renumărării fiecare concurent electoral, să obţină exact ceea ce a votat cetăţeanul.

ANEXE:

Rezultatele numărării paralele a Promolex, pentru mun.Chişinău.

Rezultatele numărării paralele a Promolex, pentru mun.Bălţi.

http://www.promolex.md/upload/docs/numparvot-2015_1434377386ro_.pdf

23.06.2015                                                                           A.David

Curtea de Apel Chişinău,

prin intermediul Judecătoriei Anenii Noi,

recurent: DAVID Alexandru, dom.s.Floreni, str.Cobzarilor 1,

 r.Anenii Noi, tel.069171666, reprezentant PNL.

Intimat: Consiliul Electoral al Circumscripție

Electorale raionale Anenii Noi Nr.4.

 CERERE

de recurs împotriva Hotărîrii Nr.3-116/15 a judecătoriei Anenii Noi din 23 iunie 2015

Prin hotărîrea judecătoriei Anenii Noi Nr.3-116/15 din 23 iunie 2015 s-a respins contestația depusă de reprezentantul Partidului Național Liberal, David Alexandru, cu privire la renumărarea voturilor la alegerea consiliului rational Anenii Noi, ca fiind neîntemeiate.

PNL nu este de acord  cu hotărîrea în cauză, din următoarele motive:

Din constatările asociaţiei obşteşti ce monitorizează alegerile, Promolex, care sunt îngrijoritoare, http://www.promolex.md/index.php?module=press&cat=0&item=1780 observăm următoarele:

– Publicitate electorală la o distanță mai mică de 100 de m de Secţia de Votare a fost depistată la Secţia de Votare Nr. 35, Şerpeni, r.Anenii Noi.

– La Secţia de Votare Nr.34, s.Speia, r.Anenii Noi, un candidat electoral la funcția de consilier local a urcat forțat doi alegători într-un automobil și în drum spre Secţia de Votare i-a amenințat cu răfuiala fizică și incendierea locuinței dacă nu votează pentru un partid.

Analîzînd şi datele de pe siteul http://www.cec.md/r/rez_t1_2015/ unde sunt reflectate datele în urma alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, și Procesele Verbale,  depistăm date eronate, şi anume:

 • La secţia de votare Nr.6, or.Anenii Noi, constatăm următoarele:
 1. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru funcţia de primar este de 582.
 2. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul local este de 582.
 3. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul raional Anenii Noi este de 581.

 

 • La secţia de votare Nr.32, s.Puhăceni, constatăm următoarele:
 1. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru funcţia de primar este de 1500.
 2. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul local este de 1500.
 3. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul raional Anenii Noi este de 1511.
 • La secţia de votare Nr.34, s.Speia, constatăm următoarele:
 1. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru funcţia de primar este de 1273.
 2. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul local este de 1274.
 3. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul raional Anenii Noi este de 1274.

Numărul de alegători care au participat la votare şi care au primit buletine de vot, trebuie să fie identic cu numărul de alegători care au semnat în listele electorale la primirea buletinului de vot.

Este inadmisibil, că atît la Speia, cît şi la Puhăceni din Procesele Verbale să nu avem o claritate, deoarece constatăm că pentru primar şi consilieri locali participă la vot 1500 de alegători, iar pentru consiliul raional participă la vot 1511, în condiţiile în care alegătorul semnează o singură dată în lista electorală şi primeşte 3 buletine de vot, adică pentru primar, consiliul local şi consiliul raional. La fel trezește multe semen de întrebare ora la care au fost întocmite Procesele Verbale în s.Puhăceni, și anume ora  04.50 în data de 15 iunie 2015. Deci constatăm că numărarea voturilor în s.Puhăceni a durat în intervalul de timp 21.00 – 04.50, adică aproape 8 ore, după care contatăm în cele 3 Procese Verbale că au particpat la alegeri  fie 1500 sau 1511 alegători, fapt pentru care se impune renumărarea voturilor pentru a afla adevărul, sau poate aici și anume la această oră tîrzie unii concurenți electorali analizînd rezultatele pe întreg raioanul au calculat în așa fel, încît PNLului să nu îi ajungă exact un vot, pentru a obține un mandate de consilier raional.

Aceeaşi situaţie, o constatăm şi la secţia de Votare Nr.6 Anenii Noi, unde pentru primar şi consilieri local participă la vot 582 de alegători, iar pentru consiliul raional participă la vot 581, în condiţiile în care alegătorul semnează o singură dată în lista electorală şi primeşte 3 buletine de vot, adică pentru primar, consiliul local şi consiliul raional.

Deasemenea constatăm că numărul buletinelor de vot declarate nevalabile pentru consiliul raional Anenii Noi în urma scrutinului din 14 iunie 2015 este de 1091 din 33623 cetățeni care au participat la votare. Pentru comparație, în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, în raioanul Anenii Noi, au fost declarate nevalabile numai 919 buletine de vot din 40535 de cetățeni ce au participat la votare. Prin urmare numărul de buletine de vot declarate nevalabile este cu 172 de voturi mai mare în cadrul alegerilor locale, chiar și mai ales în condițiile unei participări mai reduse la alegeri cu circa 6912 de alegători față de alegerile parlamentare.

Stabilirea exactă a numărului de voturi valabile exprimate pentru fiecare concurent electoral în parte, este mai mult decît importantă pentru stabilirea numărului de mandate care revin fiecărei formațiuni politice în cadrul consiliului raional Anenii Noi și asigurarea unei stabilități de lungă durată pentru activitatea consiliului raional.

Alegerile locale au un specific aparte, unde membrul în biroul electoral are de numărat 3 buletine diferite. Constatăm că este un lucru obositor, iar factorul uman presupune unele erori. Renumărarea voturilor, chiar și pentru Consiliul Municipal Chișinău în 2011, dar și pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, a demonstrat că erorile umane, sau acțiunile intenționate sau neintenționate ale membrilor biroului electoral, au dus la falsificarea rezultatelor votării, sau prezentarea de date eronate.

De menționat, faptul că dezacordul PNL nu a apărut după totalizarea rezultatelor, așa cum e specificat în hotărîrea motivată a instanței, ci anterior, drept dovadă este faptul că PNL a depus cerere în instanța de judecată la data de 16.06.2015, pe cînd  președintele  Consiliului Electoral al Circumspcripției Electorale raionale Anenii Noi nr.4, a depus demersul cu procesul verbal privind totalizarea rezultatelor votării, la data de 17.06.2015.

La fel ținem să menționăm, că Judecătoria Anenii Noi, a dispus renumărarea voturilor pentru primar și consilier local în s.Țînțăreni, unde rezultă că au fost nereguli, odată ce a dispus renumărarea, iar cînd PNL solicită renumărarea voturilor pentru consiliul raioanl, aducînd probe elocvente, instanța nu admite cerințele PNL.

În urma acestor constatări, solicităm instanței de judecată, admiterea cererii și inițierea procedurii de renumărare a voturilor exprimate pentru consiliul raional Anenii Noi, în cadrul circumscripției electorale raionale Nr.4. Considerăm că aceste și alte încălcări pot influența redistribuirea mandatelor în consiliul raional Anenii Noi, în situația în care analîzînd șirul descrescător, Partidului Național Liberal îi lipsește un singur vot, pentru a obține un mandat de consilier în consiliul raional Anenii Noi.

În baza celor expuse și în conformitate cu art.60 alin (), 68 alin (4), 68 alin (6) al Codului Electoral

Solicit:

Admiterea recursului Partidului Național Liberal.

Casarea integrală a hotărîrii Judecătoriei Anenii Noi din 23 iunie 2015 cu emiterea unei noi hotărîri prin care să fie admisă cererea Partidului Național Liberal şi să fie dispusă renumărarea voturilor pentru  mandatele de consilier în consiliul raional Anenii Noi, în cadrul circumscripției electorale raionale Nr.4.

Anexe:

 1. Copia Hotărîrei Judecătoriei Anenii Noi din 23.06.2015 privind validarea mandatelor de consilier raional Anenii Noi – 7 pagini.
 2. Copia Încheierei Judecătoriei Anenii Noi din 22.06.2015, privind renumărarea voturilor la funcția de primar și de consilieri locali în consiliul electoral de circummscripție Nr.24, Țînțăreni – 1 file.
 3. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului or.Anenii Noi, întocmit de biroul electoral Nr.4/6 – 1 file.
 4. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul orășenesc Anenii Noi, întocmit de biroul electoral Nr.4/6 – 1 file.
 5. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul raional Anenii Noi, întocmit de biroul electoral Nr.4/6 – 1 file.
 6. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului s.Puhăceni, întocmit de biroul electoral Nr.4/32 – 1 file.
 7. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul local Puhăceni, întocmit de biroul electoral Nr.4/32 – 1 file.
 8. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul raional Anenii Noi, întocmit de biroul electoral Nr.4/32 – 1 file.
 9. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului s.Speia, întocmit de biroul electoral Nr.4/34 – 1 file.
 10. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul local Speia, întocmit de biroul electoral Nr.4/34 – 1 file.
 11. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul raional Anenii Noi, întocmit de biroul electoral Nr.4/34 – 1 file.
 12. Copia actului de identitate a reprezentantului PNL.

26.06.2015                                                                                           A.DAVID

 

Dosarul nr: 3-116/15

H O T Ă R Î R E

În numele legii

Dispozitivul hotărîrii a fost pronunţat public la 23 iunie 2015 în or. Anenii Noi.

           Hotărîrea integrală a fost în tocmită la 24 iunie 2015

Judecătoria Anenii Noi

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecător:                           Igor Brai

Grefier:                                                                        Natalia Renchez

Cu participarea:

 1. Reprezentantul Consiliului Electoral

al circumscripţiei electorale nr.4 Anenii Noi:     Dumitru Ciur

 1. Contestatar: PDM, reprezentat de Gnilenco I. şi Bagrin V.
 2. Contestatar: David Alexandru
 3. Concurenţii electorali: –    Timofte Gheorghe
 • Calmîc Ion
 • Barbăroşie Alexandru
 • Nicolaev Elena
 • Pinzari Ion
 • Sturza Eduard

Examinînd în şedinţă publică cauza civilă privind confirmarea legalităţii alegerilor locale, validarea mandatelor consilierilor raionali şi confirmarea listei candidaţilor supleanţi  în cadrul scrutinului  electoral pentru alegerile locale în  r. Anenii Noi, din 14 iunie 2015, precum şi contestaţiile înaintate de concurenţii electorali,-

C O N S T A T Ă:

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 54 din 03.04.2015 au fost stabilite alegeri locale generale la data de  14 iunie 2015.

La 17 iunie 2015 Preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4  Dumitru Ciur a depus în judecătoria Anenii Noi  un demers însoţit de procesul – verbal privind totalizarea rezultatelor  votării şi redistribuirii mandatelor de consilieri în consiliului  raional Anenii Noi, cu  propunere de a valida rezultatele alegerilor.

Concomitent, la 19.06.2015 în instanţa de judecată a parvenit contestaţia din partea organizaţiei raionale Anenii Noi al Partidului Democrat din RM, prin care se solicită renumărarea buletinelor  de vot pentru primar şi consiliul local.

O contestaţie, cu  aceleaşi cerinţe,  a fost  înaintată la 16.06.2015 de către concurentul electoral David Alexandru-candidat în consiliul raional pe listele PNL.

În şedinţa de judecată, contestatarul David Alexandru,  a  susţinut cerinţele formulate în contestaţie, lămurind că pe parcursul alegerilor au fost  scoase la iveală multiple  încălcări ai procedurii de totalizare a rezultatelor alegerilor. În special, în  urma unei numărări separate efectuate de  către  organizaţia ”Promo-Lex” pe  teritoriul RM, în  alte raioane, au  fost  depistate multiple încălcări. Conform rezultatelor alegerilor, Partidului Naţional Liberal nu-i  ajunge un singur vot pentru a avea un reprezentant  în  consiliul raional. Renumărarea voturilor a-r putea scoate la iveală fraudele ascunse.

Concurenţii electorali Timofte Gheorghe şi Calmîc Ion, reprezentanţii PNL, au  susţinut cererea cu  privire la renumărarea voturilor.

Reprezentaţii Partidului Democrat, la fel au  solicitat renumărarea voturilor. Drept motiv se invocă discordanţa semnificativă  dintre voturile date pentru un  partid la alegerea  primarului, consiliului local şi cel raional, în unele localităţi. În viziunea reprezentaţilor PDM, în situaţia cînd un  alegător a decis să-şi dee votul pentru un primar ce face parte din  PDM, ar fi  logic de presupus că  votînd consilierii locali şi cei raionali, el  la fel, v-a alege PDM. Însă, în  realitate, rezultatele alegerilor, în  acest sens(primar, consilieri locali şi consilieri raionali) sunt destul de distanţate, ceia ce  stîrneşte dubii, referitor la totalizare.

Reprezentantul Consiliului Electoral de circumscripţie nr.4 Anenii Noi, în şedinţa de judecată a solicitat respingerea cererilor privind renumărarea voturilor şi  a solicitat validarea rezultatelor  alegerilor.

Concurenţii electorali: Barbăroşie Alexandru, Nicolaev Elena, Pinzari Ion şi Sturza Eduard  au susţinut poziţia Consiliului Electoral, şi  au  solicitat validarea rezultatelor alegerilor.

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră contestaţiile înaintate drept neîntemeiate. Instanţa va confirma legalitatea alegerilor şi va valida mandatele consilierilor aleşi  în consiliul raional Anenii Noi  din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 60 alin.(2/1) Cod Electoral, în cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, pînă la confirmarea rezultatelor de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de instanţa abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor pentru motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor şi va avea loc în cel mult 7 zile calendaristice de la data adoptării hotărîrii privind renumărarea voturilor

Instanţa de judecată nu poate accepta contestaţiile înaintate  deoarece ele nu  sunt probate. Pretinsele încălcări ale Codului electoral menţionate în contestaţii nu sunt justificate  şi nu demonstrează că alegerile sau totalizarea rezultatelor, au avut un caracter fraudulos.   În cadrul şedinţei de judecată nu  au  fost relevate motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor.

Poziţiile contestatarilor sunt bazate, în exclusivitate, pe presupuneri şi pe dezacordul cu  rezultatele finale ale alegerilor locale. Este de menţionat că dezacordul a apărut DUPĂ totalizare, dar nu în procesul numărării.         Mai mult ca atît, în birourile electorale vizate în contestaţii, nu  au  fost  fixate încălcări  pe  parcursul totalizării alegerilor, ce a-r afecta rezultatele votării, inclusiv şi din partea observatorilor ce fac parte din  partidele, care au  depus contestaţii.

Alăturat la materialele înaintate de CE nr.4 Anenii Noi, au  fost  prezentate toate contestaţiile şi plîngerile, adresate către CE pe perioada alegerilor, soluţionate în limita atribuţiilor organelor electorale. Verificînd contestaţiile menţionate şi rezultatul  examinării acestora, instanţa nu  a relevat încălcări de  procedură. Analizîndu-le  prin  prisma validării rezultatelor alegerilor, instanţa conchide că încălcările sesizate nu sunt relevante în măsura în care să influenţeze rezultatele obţinute în  urma desfăşurării alegerilor locale.

În conformitate cu  art. 135 Cod Electoral, ”Consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi prezintă procesele-verbale cu privire la rezultatele alegerilor în judecătoriile de sector sau municipale respective, iar cele de nivelul doi în judecătoriile unde sînt situate consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi…

Instanţele de judecată, în termen de 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de circumscripţie, confirmă sau infirmă printr-o hotărîre legalitatea alegerilor din fiecare circumscripţie electorală şi o transmit, în termen de 24 de ore după adoptare, Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripţie respective, care publică rezultatele definitive. Concomitent cu confirmarea legalităţii alegerilor, instanţele de judecată respective validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, fapt ce se indică în hotărîre.   Instanţele de judecată confirmă, de asemenea, şi lista candidaţilor supleanţi… Concomitent cu confirmarea legalităţii alegerilor, instanţele de judecată respective validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, fapt ce se indică în hotărîre.”

Instanţa de judecată constată, că alegerile locale în consiliul raional în circumscripţia nr.4 Anenii Noi din 14 iunie 2015 s-au desfăşurat conform prevederilor legale.  Rezultatele scrutinului reflectă voinţa autentică a alegătorilor. În procesul alegerilor nu au fost comise încălcări ale Codului electoral de natură să influenţeze rezultatele votării.

Numărul de alegatori care au participat la votare pentru alegerea consiliului raional Anenii Noi , este suficient ca alegerile sa fie considerate valabile, deoarece la alegeri au participat mai mult de ¼ din numărul persoanelor înscrise în listele electorale, astfel consiliul raional a fost ales în componenţă deplină.

Potrivit art. 135 alin.(3) Cod Electoral, ” Persoana aleasă concomitent în funcţiile prevăzute la art.7 din ”Legea privind statutul alesului local” prezintă instanţei de judecată consimţămîntul său de a fi validată în una din aceste funcţii. ”.

Astfel, concurenţii electorali: Sturza Eduard(PLDM), Nicolaev Elena(PLDM)-în  şedinţa de judecată, iar Salcuţan Eugeniu(PL)-prin  intermediul poştei, şi-au expus consimţămîntul de a fi  validaţi doar în funcţia de primar (în localităţile: Geamăna, Şerpeni, Mereni, respectiv). Hotărîrile judecătoreşti privind validarea acestora în funcţiile de primar, au  fost  pronunţate de  instanţa de judecată, pînă la desfăşurarea şedinţei  în cauză.

Reeşind din  această poziţie, şi  ţinînd cont de faptul că persoanele menţionate figurează în lista consilierilor ce urmează a fi validaţi, instanţa, respectînd prevederile art. 133 alin.(9) Cod Electoral, v-a atribui aceste mandate candidaţilor supleanţi ai formaţiunilor respective, în ordinea includerii acestora în listă.

Totodată, în şedinţa de judecată, concurentul electoral Pinzari Ion (PLDM) a cerut să fie exclus din  listele candidaţilor supleanţi ai  partidului, deoarece ocupă  o  funcţie publică incompatibilă cu funcţia de consilier. Instanţa v-a valida lista candidaţilor supleanţi ai  PLDM, fără concurentul Pinzari Ion.

În conformitate cu art. 68 alin. (1) al Codului Electoral al RM, ”hotărârile instanţelor de judecată în domeniu electoral se adoptă şi se pronunţă în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Legii contenciosului administrativ”.

Totodată, conform art. 68 alin. (2) al aceluiaşi cod, ”instanţa de judecată, examinând materialele cu privire la confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor, adoptă o hotărâre prin care confirmă legalitatea alegerilor din circumscripţia electorală respectivă, validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, precum şi lista candidaţilor supleanţi”.

În conformitate cu prevederile art. 38 al Constituţiei Republicii Moldova, art. 65-68, 119, 133-135 Codul Electoral, art. 238-241 CPC, art. 27 al Legii contenciosului administrativ, instanţa de judecată,-

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Se resping contestaţiile înaintate de organizaţia raională Anenii Noi al Partidului Democrat din RM şi de către concurentul electoral David Alexandru, cu  privire la renumărarea voturilor la alegerea în consiliul raional Anenii Noi, ca fiind neîntemeiate.

Se confirmă legalitatea alegerilor locale din 14 iunie 2015 în Consiliul raional Anenii Noi.

Se validează mandatele de consilieri  în consiliul raional Anenii Noi şi se confirmă listele  candidaţilor supleanţi după cum urmează:

Consilieri în Consiliul raional Anenii Noi:

n.o Numele Prenumele Partidul
1. Barbaroşie Alexandru PLDM
2. Rapcea Serghei PDM
3. Bondari Veaceslav PCRM
4. Vicol Ion PSRM
5. Cuflic Alexandru PLDM
6. Munteanu Valeriu PL
7. Bogovic Olga PDM
8. Hadjiu Vladimir Partidul Nostru
9. Budescu Sergiu PLDM
10. Barbaroşie Anatol BE PPE Iurie Leancă
11. Vizdoga Vladimir PCRM
12. Maţarin Alexandru PSRM
13. Rotaru Gheorghe PDM
14. Plamadeala Serghei PLDM
15. Guzun Igor PLDM
16. Cuşnir Serghei PL
17. Bostan Tatiana PCRM
18. Baciu Oleg PDM
19. Meleca NIcolai PSRM
20. Rotaru Mariana Partidul Nostru
21. Simonov Vera PLDM
22. Savva Mihail PDM
23. Cociug Viorel BE PPE Iurie Leancă
24. Calmîc Serghei PCRM
25. Muntean Veaceslav PLDM
26. Spinei Elena PSRM
27. Leca Ivan PL
28. Cheibaş Mihail PDM
29. Zatic Svetlana PLDM
30. Andoni Sergiu Partidul Nostru
31. Corduneanu Gheorghii PCRM
32. Zafton Nicolai PSRM
33. Bujac Leonid PLDM

Lista candidaţilor supleanţi PLDM

Nr. Numele Prenumele
1. Usatîi Nicolai
2. Drangoi Ion
3. Zmeu Elena
4. Cotorobai Lucia
5. Gortolomei Ion
6. Margine Eugeniu
7. Burduja Alexandru
8. Ganea Mihail
9. Ermurachi Tamara
10. Borisov Victoria
11. Prodan Liliana
12. Vieru Tamara

 

Lista candidaţilor supleanţi de la Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Nr. Numele Prenumele
1 Vicol Ghenadie
2 Colesnic Petru
3 Chemscaia Elena
4 Pruteanu Maria
5 Fortuna Vasile
6 Grosu Ion  
7 Serjant Irina
8 Ostap Vera
9 Bogovic Vasile
10 Creciun Olga
11 Bogacenco Dumitru
12 Curbet Larisa
13 Prodan Sergiu
14 Pocitarenco Mihail
15 Serjant Svetlana

Lista candidaţilor supleanţi de la Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Nr. Numele Prenumele
1 Bostan Daria
2 Balanel Nicolai
3 Pelin Constantin
4 Filipovici Lidia
5 Lungu Ludmila
6 Curbet Vorfolomei
7 Vîntu Liubovi
8 Bahov Ion
9 Muntean Iacov
10 Antoci Lilia
11 Parutenco Petru
12 Snegur Alexandru
13 Harcenco Alexandru
14 Senicovschii Vasilii
15 Mastac Ion

Lista candidaţilor supleanţi Partidul Democrat Moldova

Nr. Numele Prenumele
1 Berzoi Andrei
2 Dolbuş Alexandru
3 Focşa Serghei
4 Gnilenco Ion
5 Ceaglic Ludmila
6 Muntean Vitalie
7 Bîrca Andrei
8 Gapeev Roman
9 Spînu Violeta
10 Briceag Viorica
11 Coteţ Vitalie
12 Nichitenco Alexandru
13 Moroşanu Vasile
14 Scorţescu Veaceslav
15 Gori Victor

Lista candidaţilor supleanţi BE PPE Iurie Leancă

Nr. Numele Prenumele
1. Baciu Oleg
2. Brinister Valentin
3. Gortolomei Tamara
4. Iordan Tudor
5. Osipov Alexei
6. Nastas Alexandru
7. Coman Nadejda
8. Lungu Mihail
9. Ceban Corneliu
10. Platon Valentin
11. Palii Spiridon

Lista candidaţilor supleanţi PL

Nr. Numele Prenumele
1. Demian Vladislav
2. Prodan Eugeniu
3. Cerchina Eugeniu
4. Vieru Valentin
5. Perju Laurenţiu
6. Buruc Dmitrii
7. Meleca Vladimir
8. Chirtoaca Valentina
9. Cibotaru Victor
10. Gore Ludmila
11. Vengherenco Anatolie
12. Buga Angela
13. Malai Tudor
14. Şpitca Angela
15. Buga Andrei
16. Roşca Aurelia

Hotărârea este definitivă şi executorie din momentul pronunţării, însă poate fi atacată cu  recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 3 zile din momentul pronunţării, prin intermediul judecătoriei Anenii Noi.

 

Preşedintele şedinţei,

judecătorul                                                            Igor Brai

 

Dosarul nr.3r-480/15                         Prima instanţă: judecător LBrai

D ECIZIE

29 iunie 2015                                                       mim. Chişinău

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău

Compus din:

Preşedintele şedinţei                                                           N.Cemat

Judecătorii                                                             L. Bulgac şi LMuraianu

Examînînd recursurile declarate de David Alexandru, Rapcea Serghei şi Bîrca Andrei împotriva hotărîrii judecătoriei Arienii N 23 iunie 2015* emisă în cauza privind confirmarea legalităţii alegerilor locale, validarea, mandatelor consilierilor în Consiliul raional i Noi, confirmarea listei candidaţilor supleanţi, aleşi în rezultatul alegerilor locale din 14 iunie 2015, precum şi contestaţiile înainta concurenţii electorali împotriva rezultatelor alegerilor,-

t a stabilit:

La data de 17.06.2015, Preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4 Dumitru Ciur a c în judecătoria Anenii Noi un demers, însoţit de procesul – verbal privind, lotalizarea rezultatelor votării şi redistribuirii mandate!« consilieri în consiliului raional Anenii Noi cu propunere de a valida rezultatele alegerilor.

La 19.06.2015, în instanţa de judecată a depus contestaţie organizaţia raională Anenii Noi a Partidului Democrat din RM, ptir se solicită renuinărarea buletinelor de vot pentru primar şi consiliul local, invocînd discordanţa semnificativă dintre voturile date peni partid la alegerea primarului, consiliului local şi cel raional. în unele localităţi. Consideră PDM, că, în situaţia cînd un alegător a decis dea votul pentru un primar ce face parte din PDM, ar fi logic de presupus,că, votînd consilierii locali şi cei raionali, la fel. va alege I însă. în realitate, rezultatele alegerilor, în acest sens (primar, consilieri locali şi consilieri raionali) sunt destul de distanţate, cela ce stîi dubii, referitor la totalizam.

Cu contestaţie analogică, la data e 16.062015, s-a adresat în instanţa de judecată şi concurentul electoral David Aîexanc candidat în consiliul raional pe listele PNL.motivmd contestaţia prin faptul că , pe parcursul alegerilor au fost scoase la iveală nu încălcări ale procedurii de totalizam a rezultatelor alegerilor. în special, în urma unei numărări separate efectuate de către orgar: „Promo-Lex” pe teritoriul RM, în alte raioane, au fost depistate multiple încălcări. Conform rezultatelor alegerilor, Partidului Na Liberal nu-l ajunge un singur vot pentru a avea un reprezentant în consiliul raional. Renumărarea voturilor ar putea scoate la iveală fia ascunse.

Prin hbtăiirea judecătoriei Anenii Noi din 23 iunie 2015 şl cea suplimentară din aceiaşi dată. contestaţiile au fost respinse ca neîntemeiate, fiind confirmată legalitatea alegerilor locale din 14 iunie 2015 în Consiliul raional Anenii Noi şi validate mandatele de con în consiliul raional Anenii Noi.

împotriva hotărîrii instanţei de fond, la 26.06.2015, au depus recurs David Alexandru, Rapcea Serghei şi Bîrca Andrei.

în motivarea recursului, recurenţii Rapcea Serghei şi Bîrca Andrei au invocat că, hotărîrea contestată o consideră neîntemei ilegală, deoarece instanţa nu a examinat în ansamblu probele aduse de către contestatari, instanţa avînd o poziţie părtinitoare. Deşi, ai prezentate dovezi suficiente pentru a admite contestaţia , instanţa a respins-o ca neîntemeiată.

Menţionează recurenţii că, comisiile electorale de la Birourile electorale a secţiilor de votare, precum şi Consiliile electora circumscripţie de nivelul I au comis multe încălcări la numărarea voturilor la diferite secţii de vot. Consideră recurenţii inadmisibil fapt atît la Spera, cît şi la Puhăceni, din Procesele verbale privind rezultatele alegerilor nu este o claritate, deoarece pentru primar’ şi con locali participă la vot 1500 de alegători iar pentru consiliul raional participă la vot 1511, în condiţiile m care alegătorul semnează o si dată în lista electorală şi primeşte 3 buletine de vot, adică pentru primar, consiliul local şi consiliul raional. La fel, trezeşte multe sein întrebare şi ora la, care au fost întocmite Procesele verbale în s.Puhăceni şi anume, ora 04.50 în data de 15.06.2015. Deci. se consfc numărarea voturilor în s.Puhăceni a durat în intervalul de timp 21.00 – 04.50, adică aproape 8 ore, după care se constată în cele trei pr< verbale, că au participat la alegeri fie 1500 sau 1511 alegători, fapt pentru care se impune renumărarea voturilor pentru a afla adev Aceeaşi situaţie se constată şi la secţia de Votare nr.6 Anenii Noi, unde pentru primar şi consilieri local au participat la vot 582 de ales iar pentru consiliul raional, – 581, în condiţiile în care alegătorul semnează o singură dată în lista electorală şi primeşte 3 buletine adică pentru primar’, consiliul local şi consiliul raional. Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile pentru consiliul raional Anenii > urma scrutinului din 14.06.2015 este de 1091 din 33623 cetăţeni care au participat la votare. Indică recurenţi pentru comparaţie, < cadrul alegerilor parlamentare din 30.11.2014, în raionul Arieni Noi au fost declarate nevalabile numai 919 buletine de vot din 40535 urmare, numărul de buletine de vot declarate nevalabile este cu 172 de voturi mai mare în cadrul alegerilor locale, chiar şi mai ai condiţiile unei participări mai reduse la alegeri cu circa 6912 de alegători faţă de alegerile parlamentare.

Consideră recurenţi că, stabilirea exactă a numărului de voturi valabile exprimate pentru fiecare concurent electora! în parte mai mult de cît importantă pentru stabilirea numărului de mandate care revin fiecărei formaţiuni politice în cadrul consiliului raional / Noi şi asigurarea unei stabilităţi de lungă durată pentru activitatea consiliului raional. Alegerile locale au un specific aparte, unde rnemb biroul electoral are de numărat 3 buletine diferite.

în final, relevă recurenţii că, instanţa de judecată a interpretat în mod eronat unele prevederi legale, fapt care a dus ia emitere* hotăriri părtinitoare şi ilegale.

Solicită recurenţii, casarea hotăriri. judecătoriei Anenii Noi din 23.06.2015. cu emiterea unei noi hotăriri prii care se fie a contestaţia depusă de Rapcea Serghei şi Bîrca Andrei cu privire îa renumărarea voturilor la alegerilor locale generale din 14 iunie 2( alegerea consilierilor în Consiliul Raional Anenii Noi.

în motivarea recursului său, recurentul David Alexandru a invocat aceleaşi motive ca şi recurenţii Rapcea Serghei şi Bîrca A menţionând suplimentar, că dezacordul PNL nu a apărut după totalizarea rezultatelor, aşa cum e specificat în hotărîrea instanţei de fo: anterior, iar drept dovadă este faptul că PNL a depus cerere in instanţa de judecată la data de 16.06.2015, pe cînd preşedintele Cens

Electoral al Circumscripţiei Electorale raionale Aneni Noi nr.4. a înaintat demersul si procesul verbal privind totaizarea rezultatelor v* la data de 17.06.2015.

A mai menţionat recurentul, că judecătoria Arienii Noi a dispus remunerarea voturilor pentru primar şi consilier local în s.Ţîiit unde au fost nereguli, odată ce a dispus renumărarea, iar solicitarea PNL privitor la renumărarea voturilor pentru consiliul raional im a respins-o.

Solicită recurentul David Alexandru admiterea recursului, casarea liotărîrii instanţei de fond şi iniţierea procedurii de renumăi voturilor exprimate pentru consiliul raional Arienii Noi, în cadrul circumscripţiei electorale raionale nr.4. Consideră că încălcările dep pot influenţa redistribuirea mandatelor în consiliul raional Aneni Noi

Examinmd recursurile, verificind argumentele invocate şi anaîizînd materialele pricini. Colegiul Civil şi de contencios adminis al Curţii de Apel Cliişinău consideră ambele recursuri nefondate şi pasibile de respingere cu menţinerea botărîrii instanţei de fon următoarele considerente.

în conformitate cu art.427 Ht.a) Cod procedură, civilă, instanţa de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheiem e: drept să respingă recursul şi să menţină încheierea.

Conform art.60 айгь(2Л) Cod Electorat în cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, pînă la confirmarea rezult de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor, Renumărarea po dispusă de instanţa abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor pentru motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distril mandatelor şi va avea loc în cel mult 7 zile calendaristice de Ia data adoptăm hotărîrii privind renumărarea voturilor.

Instanţa de fond corect a reţinut, că contestaţie înaintate de organizaţia raională Aneni Noi al Partidului Democrat din RM către concurentul electoral David Alexandru cu privire la renumărarea voturilor la alegerea în consiliul raional Aneni Noi nu sunt intern ci bazate doar pe nişte presupuneri care nu au suport, probatoriu, iar pretinsele încălcări nu denotă faptuLcă alegerile sau totali rezultatelor au avut un caracter fraudulos, or, în instanţei nut-au fost prezentate probe ce ar pune la îndoială rezultatele votării şi distril mandatelor. FaptuLcă contestatorii nu simt de acord cu rezultatele finale ale alegerilor locale nu poate seni. temei pentru remiml voturilor . Cu atît mai mult, în birourile electorale vizate în. contestaţi nu au fost înregistrate careva încălcări la totaîizarea alegerile instanţa, verificind temeinicia contestaţilor, nu a stabilit încălcări de procedură, iar încălcările sesizate nu simt relevante în măsura îr să influenţeze rezultatele obţinute în unna desfăşurării alegerilor locale. Alegerile locale în consiliul raional în circumscripţia nr.4 Anen din 14.06.2015 s-au desfăşurat conform prevederilor legale. Rezultatele scrutinului reflectă voinţa autentică a alegătorilor. In pro alegerilor nu au fost comise încălcări ale Codului electoral de natură să influenţeze rezultatele votării. Numărul de alegatori care au part la votare pentru alegerea consiliului raional Aneni Noi, este suficient ca alegerile sa fie considerate valabile, deoarece la alegeri au part mai mult de Va din numărul persoanelor înscrise în listele electorale, astfel consiliul raional a fost ales în componenţă deplină.

Vizavi de argumentele recurenţilor, cum că, potrivit privind rezultatele alegerilor în câteva localităţi, în special la Spera, şi la Pulii diferă cu câteva imitaţi numărul de alegători care au participat la votare pentru alegerea primarului cu numărul de alegători care au part la alegerea consilierilor locali şi a celor raional. Colegiul retine,că, chiar dacă această discordantă nu a găsit o explicaţie logică, ea nu; să influenţeze rezultatele alegerilor, deoarece este una neînsemnată.

Nu pot fi reţinute de Colegiu ca întemeiate nici argumentele recurenţilor referitor la ora la care au fost numărate voturile în secţii de votare, diferenţa, dintre numărul de buletine de vot declarate nevalabile în cadrul alegerilor locale în raport cu cele din c alegerilor parlamentare, atitudinea părtinitoare a instanţei de judecată la examinarea acestei cauze, cil şi vizavi de aplicarea eronată de instanţă a normelor legale, or, aceste argumente se desprind din aprecierea subiectivă de către concurenţii electorali a rezultatelor aleg în situaţia în care acestea simt deplasate de la aşteptările concurenţilor electorali. Iar, o apreciere subiectivă, din partea persoanelor inter nu poate fi pusă la baza unei hotărîri judecătoreşti.

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul, că hotarîrea primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile inv de recurenţi neîntemeiate. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii, de Apel Cliişinău ajunge Ia concluzia de a res recursurile şi de a menţine hotarîrea judecătoriei Anenii Noi din 23 iunie 2015 şi hotarîrea suplimentară din acelaşi dată.

în contextul celor expuse, potrivit prevederilor art.417 alin. (I) lit b), art.390, CPC al RM, Colegiu! Civil şi de conte administrativ al Curţii de Apel Cliişinău,

Decide:

Respinge recursurile ca nefondate.

Menţine hotarîrea judecătoriei Anenii Noi din 23 iunie 2015 şi hotărîrea suplimentară din aceiaşi dată. Decizia este irevocabilă.

Preşedintele şedinţei                                                       N.Cemat

Judecătorii                                                                    L.Bulgac

LMiimianu

 

 

 

Loading Facebook Comments ...

9 Comments

Add a Comment
 1. Dreptatea este la fundul marii!
  Nu prea inteleg, care e sensul sa astepti „dreptate” de la un sistem de justitie corupt. Ce satisfactie morala ai cand un ocupant ca Selin sau Klimenko isi cer „iertare”. Iertare isi cer acei care au morala. Ce fel de „iertare” sa astepti de la niste amorali???

 2. O VARĂ FIERBINTE 2015-
  EVENIMENTE UNIONISTE PRO-EUROPENE la CHIȘINĂU-
  BUN ! BUN ! BUN ! – Blocul Unirii Naționale ! – B.U.N. !
  —————————————————————————————————————————————-
  2.
  Veniți cu toții cu drapele și pancarte unioniste
  la Marea Adunare Națională Unionistă Europeană
  din 5 iulie 2015, orele 2-4 pe Piața Mare din Chișinău.
  Pentru grupurile de 10 persoane unioniste de la sate se va organiza transport gratis –
  – contactați-l pe Sergiu, Chișinău, tel. 06 711 5728
  – autobuze organizate și din București ( 072 484 0009 (Ștefan) și (076 334 1006 (Laura).
  /reprezentanți B.U.N.-i -Costică Codreanu, Ileana Podoleanu, Tolică Ursu,
  Vicu Prisăcaru, Dinu Plângău, Olguța Cojocaru, Irinuca Ciobanu, Oana Iovu, Lucica Stegărescu,
  Ana-Lucia Carazanu, Gina Rogote, Titi-Ana Evtodi, Petrișor Musteață, Tudor Jalbu, Olguța Crăciun,etc.
  3.
  Marșul Unionistilor pe jos sub semnul lui Ștefan cel Mare –
  pornire la 6 iulie din Chișinău apoi Ungheni la 10 iulie,
  continuare spre Iași și București.
  Veniți cu noi !
  Pregătiți-vă din timp încălțămintea sportivă confortabilă
  și rucsacul cu cele necesare.
  tinerii md
  tel. 373+ 67 69 33 38
  tineriimoldovei gmail com
  4.
  Sâmbătă, 11 iulie 2015,
  Al Treilea Pod Unionist de Oameni-
  UN MARE POD UNIONIST-LANȚ UMAN se va forma pe ambele maluri la Prut
  și pe podul feroviar Eiffel la Ungheni, la 20 km est de Iași.
  pt. a pregăti Marea Re-Unire Viitoare.
  /un Lanț Uman similar aceluia din 1989 din Țările Baltice contra ocupației sovietice.
  Primul Pod Unionist de Flori la Prut-la 6 mai 1990, al doilea Pod Unionist -la 16 iunie 1991.
  Vă așteptăm cu drag!
  /urmăriți evenimentul pe Facebook/
  5.
  Semnați cu toții Listele Re-Unirii,
  căutați-i pe voluntarii BUN-i și semnați Re-Unirea noastră pe Vecie cu România pt. copiii și generațiile viitoare, zilnic la Cortul Unionist la intrarea pe Aleea Clasicilor din Chișinău. Veți obține și un cadou – materiale unioniste pentru distribuire la sate, prin autobuze, biserici, școli, magazine, etc.
  Nu mai dormiți! Deșteptați-Vă ! La Actiune ! O Campanie Unionistă de Semnături începută la 16 mai la Chișinău după cel mai Mare Miting Unionist din ultimii 25 de ani.
  /circa 25 mii de participanți/
  6.
  Concurs Foto Unionist Vestimentar –
  www magazin romanism ro
  7.
  Concurs clip-video – Ce Înseamnă Re-Unirea !
  Priviți acest clip de Ilenuța Corcimaru – O viață mai dulce !
  Nr 1 din topul meu !
  Hohote de râs garantate !
  http unireainseamna md concurs
  8.
  Alegerile locale –
  – Lista candidaților est-moldoveni unioniști pro-europeni care au semnat
  “Pactul pentru RE-Unire. Pactul pentru Europa” –
  www pact md
  9.
  B.U.N. ! –
  – A nu confunda Organizația Civică B.U.N.-ă din Chișinău
  Cu Partidul creștin-democrat -100% B.U.N.- din București,
  reînființat în aprilie 2015, coordonator scriitorul Claudiu Tănăsescu
  10.
  Alte sloganuri pentru a fi scandate sau scrise pe pancarte
  pentru marșurile unioniste –
  – RE-U-NI-RE-PE-VE-CI-E!
  – RE-U-NI-RE-PE-VE-CI-E!
  – RE-U-NI-RE-PE-VE-CI-E!
  – RO-MÂ-NIA-MA-RE = ÎN-VE-CHI-LE-HO-TA-RE!
  – DA-CIA-STRĂ-BU-NĂ = O-MA-RE-CU-NU-NĂ !
  – SFA-TUL-ȚĂ-RII-NE-UI-TAT!
  – MIR-CEA=ȘTE-FAN=ȘI-ZA-MOL-XE!
  – MAT-COV-SCHI=LA-RI=ȘI-VI-E-RU!
  – JOS-HO-TA-RUL-DE-LA-PRUT!
  – JOS-HO-TA-RUL-STA-LI-NIST!
  – DOI-NA-ȘI-ION-CÂN-TA-TÎ –
  = EU-RO-PA-E-A-ICI!
  – LI-BER-TA-TE-LUI-GE-OR-GI-CĂ!
  ================================================
  11.
  Școli de vară în România la munte și la mare pentru tinerii unoniști din Rep. Moldova –
  peste 10 mii de tineri est-moldoveni vor călători în România.
  Înscrieți-vă aici-
  tinerii md
  actiunea2012 ro
  12.
  Chișinău, 19 iunie-5 iulie 2015, orele 11- 7,
  două corturi unioniste – unul în fața Poștei Centrale, altul în fața Magazinului Unic, care vor distribui materiale Unioniste. O Campanie Unionistă -Est-Moldovenii sunt Români !-organizată de Platforma Unionistă Civică- Onoare, Demnitate și Patrie, lider- Vlad Bilețchi. Cei mai activi voluntari vor participa în iulie la o Școală de Vară de lângă București, la Cedevia.
  tel.: 079 644 618 sau 068 888 455 sau le pot scrie organizatorilor pe pagina de FaceBook.
  13.
  După Viitoarea apropiata Re-Unire a Basarabiei istorice cu România, noua Mare Patrie se va numi DACIA –
  vechea denumire a Vetrei strămoșilor noștri,
  la propunerea B.U.N-ului din Chișinău.
  ———————————
  14.
  N.B.
  Anul 2015 –
  TEROAREA ȘI RĂZBOIUL TIMOFTIST FILATELIST
  SIS-TEMATIC BĂLĂNIST KGB contra UNIONIȘTILOR CONTINUĂ-
  – după arestarea și expulzarea peste Prut la 13 mai
  a liderului unionist Georgică Simion, vest-moldovean din Focșani,
  iată că acum, un alt Lider Unionist est-moldovean din Ungheni, Anatol Arhire, ex-deputat, a primit o citație la poliția de frontieră mafiotă comunistă voronistă moldo-stalinistă, pentru faptul că a scandat RE-UNIRE TRICOLOR pe Podul de la Prut la de la Sculeni
  sâmbătă, 6 iunie 2015, împreună cu alți tineri unioniști din Rep. Molotova. Și alți 6 Unioniști conducători de mașini au primit citații la Poliția mafiotă filatelistă timoftistă anti-românească pentru faptul de a fi strigat Re-Unire pe Podul de la Sculeni !

 3. CRONICA UNIONISTĂ / 1
  MARȘUL UNIONIST PE JOS – iulie 2015

  http://tinerii.md/2015/06/24/marsul-lui-stefan-cel-mare-unica-sansa-pentru-unire/

  Proiectul RE-Unirii Rep. Moldova cu România
  avea nevoie de un punct de cotitură în 2015.
  Noi l-am găsit.
  Aveți răbdare să citiți până la sfârșit articolul pentru a înțelege.

  Toți cei implicați în procesul de reunificare a celor două state știau acest lucru. Atât autoritățile de la Chișinău, cât și cele de la București au simțit chiar de la începutul acestui an că societatea civilă
  de pe ambele maluri ale Prutului nu va putea tolera falimentarea
  Rep. Moldova de către proprii guvernanți.

  Era evident că mișcarea unionistă își va canaliza toate forțele spre
  a tranșa în favoarea sa situația actuală din Rep. Moldova, care privită atât din interior, cât și din exterior – este cea mai favorabilă înfăptuirii RE-Unirii de la 1918 încoace. Nici măcar la căderea URSS nu a existat un context atât de prielnic RE-Unirii, deoarece criza totală a anului 2015 a indicat evident unica soluție posibilă pentru supraviețuirea celor 3 milioane de oameni rămași aici – Unirea cu statul vecin, mare, puternic, membru UE și NATO.
  Cam așa arată România privită din stânga Prutului.

  Mișcarea unionistă a venit cu un plan foarte bine pus la punct
  și a întâlnit așteptările. La 29 martie și 16 mai au avut loc cele mai mari manifestări pentru Unire de după 1991. Zeci de mii de oameni au ieșit pentru a o cere.
  Chișinăul s-a pierdut cu firea și a făcut cea mai mare greșeală tactică posibilă în acel moment – l-a expulzat pe liderul mișcării unioniste-
  la 13 mai 2015 /Georgică Simion, vest-moldovean din Focșani/

  Bucureștiul în schimb a rămas calm și nu a ieșit cu declarații publice, însă în cercurile apropiate președintelui Iohannis se vorbește deja

  despre un referendum pe tema RE-Unirii cu Rep. Moldova

  care să se desfășoare în România în 2016.

  După ce acest referendum va trece în România,
  Chișinăul va fi constrâns prin diverse pârghii să-l organizeze
  și în Rep. Moldova. Și acela va fi anul RE-Unirii, 2017 sau 2018.
  Este nevoie însă de un catalizator pentru a declanșa acest proces,
  care odată pornit – e ireversibil.

  Înainte ca la București să se vehiculeze acest referendum,
  Tinerii Moldovei anunțaseră deja convocare celei de-a patra
  Mari Adunări Naționale din istorie.

  Declarația care va fi făcută la sfârșitul zilei de 5 iulie va fi una spectaculoasă și votată în unanimitate de uriașa mulțime adunată
  în Piață, însă am știut că acest lucru nu este suficient.

  Pentru a determina Bucureștiul să pună presiune pe Chișinău –
  am decis că avem nevoie de o demonstrație de forță autentică,
  care să slujească drept catalizator.

  Această demonstrație a primit denumirea generică
  „Marșul pe Jos a lui Ștefan cel Mare”
  și este, în viziunea noastră, acea bătălie din război care înclină definitiv balanța în favoarea uneia dintre părți.
  Acest Marș va demonta mitul conform căruia ideea RE-Unirii
  este în minoritate în Basarabia.

  Mii de oameni care merg pe jos de la Chișinău la București
  înfruntând o lună a lui cuptor dură sunt o dovadă a puterii
  ce stă în spatele ideii de RE-Unire. Niciun partid, fie pro occidental,
  fie pro rus nu este în stare de așa ceva. Doar unioniștii au avut în istorie forța de a decide în stradă lucrurile. Așa stau lucrurile și acum.

  Marșul lui Ștefan cel Mare va fi acel moment de cotitură pe care mișcarea unionistă îl caută de atâția ani. Toată ecuația procesului
  de RE-Unificare se va schimba. După acest eveniment –
  intrăm în linie dreaptă cu RE-Unirea și lucrurile vor deveni certe.

  Așa cum Mahatma Ghandi și Martin Luther King au cucerit independența și demnitatea începând cu un Marș pe jos,
  așa și generația noastră o va face în această vară.
  Trebuie doar să credeți în noi, să credeți în planul nostru,
  să credeți în modul nostru de a face RE-Unirea.
  Și cel mai important,
  veniți cu noi în Marș,
  pentru că vara asta doar așa puteți contribui pentru RE-Unire.
  Orice om care și-o dorește trebuie să fie prezent
  măcar o zi cu noi în Marș;
  în caz contrar – va privi de la televizor cum alții fac RE-Unirea.
  Punctul de apogeu pentru tot ce înseamnă RE-Unire este acum,
  este acest Marș pe jos.

  Da, este un eveniment uriaș, dar la care poate participa fiecare.
  Este acum sau niciodată pentru oricine visează la RE-Unire.
  Dacă nici cu această ocazie nu lăsăm tot ce avem de făcut la o parte
  și nu ne dedicăm doar RE-Unirii pentru o săptămână, atunci când?
  Confirmă prezența aici.
  ––––––––––––––––
  /Posted in Blog by A.Ursu/

 4. CRONICA UNIONISTĂ / 2
  MARȘUL UNIONIST PE JOS – iulie 2015

  http://tinerii.md/2015/06/26/ce-mai-asteptati/

  Rep. Moldova este la răscruce de drumuri.
  Fiind catalogată drept un stat eșuat de experți cu nume –
  în 2015 a ajuns la marginea prăpastiei.

  Există suspiciuni bine fundamentate privind intrarea acestui stat
  în incapacitate de plată, iar faptul că în ultimii ani guvernul
  a putut respira doar pentru că UE și SUA
  au investit masiv în Chișinău este o certitudine.
  Totuși, suportul extern pentru Rep. Moldova NU este unul necondiționat, de aceea avem toate motivele să fim reticenți
  față de drumul pe care ne îndreptăm în următorii 2 – 3 ani.

  Să analizăm stare de fapt din jur.
  Suntem cu toții conștienți că nu există cale de întoarcere în URSS; visul integrării europene a fost spulberat în ultimii 6 ani;
  știm deja ce a putut produce neutralitatea
  și statalitatea celor 24 de ani de independență.

  În 2015 este evident pentru orice om responsabil din Rep. Moldova
  că unica soluție pentru o viață decentă este

  RE-VENIREA LA NORMALITATE,

  și anume, RE-Unirea cu România într-o singură Țară.

  Acest articol este un APEL dedicat oamenilor responsabili
  ce-și desfășoară activitatea pe această bucată de Țară;
  tuturor celor care le pasă și încă nu au sesizat importanța
  „Marșului lui Ștefan cel Mare” pe are îl pregătim.

  Toți acești oameni înțeleg ce se întâmplă
  și văd clar soluția în RE-Unire,
  dar, din comoditate, contribuie foarte puțin pentru Cauză.

  Vom apela la orgoliul lor personal și le vor spune că sunt obligați
  să se implice acum, pentru ca istoria să nu treacă peste ei considerându-i lași. Acum, când cuțitul ne-a ajuns la os,
  NU mai putem căuta soluții care nu există în realitate,
  NU se mai poate inventa nimic pentru a salva Rep. Moldova
  de la moarte.

  Tot ce se putea spune – s-a spus;
  tot ce se putea face – s-a făcut.

  E clar: soluția e RE-UNIREA IMEDIATĂ!

  NU există RE-Unire inteligentă,
  NU există să așteptăm momentul potrivit,
  NU există teama de a fi considerați extremiști.

  Există doar cea mai mare acțiune pe care mișcarea unionistă
  a fost capabilă s-o organizeze în 2015 –
  Marșul pe Jos a lui Ștefan cel Mare.

  Lui îi spunem – DA.
  Acesta este aici și acum.

  Orice efort post-eveniment e inutil.
  ACUM trebuie demonstrat că ne pasă, iar mâine
  nu ne va fi rușine să spunem că suntem intelectuali,
  formatori de opinie, jurnaliști ș.a.

  Noi, Tinerii Moldovei, vă oferim 3 căi
  prin care puteți să măriți amploarea Marșului pe Jos
  a lui Ștefan cel Mare
  (reamintim:
  cel mai important eveniment unionist organizat după 1991):

  Participați alături de noi în acest Marș pe jos.
  Înscrierile se fac aici până la Prut
  și aici până la București și mai departe.

  În cazul în care nu puteți merge,
  declarați-vă public solidari cu noi și îndemnați-i pe toți cei
  pe care îi cunoașteți să se înscrie în Marș.
  Ajutați-ne cu bani.
  Contribuiți financiar pentru RE- Unire,
  dacă nu e posibil pentru voi altfel.

  E acum sau niciodată, dragilor.
  Noi vă promitem un singur lucru:
  Marșul lui Ștefan cel Mare reprezintă momentul de cotitură
  pe care mișcarea unionistă l-a așteptat în ultimii 25 de ani.

  După 12 iulie, RE-Unirea intră în linie dreaptă pe ultima sută de metri. În rest – e opțiunea voastră să ajutați sau…
  ––––––––––––––––––
  / Posted in Blog by Vicu Prisăcaru/

 5. CRONICA UNIONISTĂ / 3
  MARȘUL UNIONIST PE JOS – iulie 2015

  http://actiunea2012.ro/fii-unul-din-cei-400.html

  RE-UNIREA este astăzi mai mult
  decât o inscripție pe un tricou de bumbac sau un desen pe perete- este un crez, un mod de viață, pentru noi,
  Tinerii Moldovei și Acţiunea 2012.

  Cu câţiva ani în urmă proiectele noastre erau la nivel de grup,
  unele chiar în underground, pentru că aveam echipă limitată şi resurse mici. Donatorii dădeau câte 1 leu, 5 lei, 10 lei lunar,
  sau 2 metri de tricolor, ne descurcam cu ce aveam.

  RE-UNIREA era departe atunci,
  dar noi o vedeam deja la orizont,
  şi pentru asta am fost dispuşi să trecem prin toate etapele
  de creştere, ca nişte copii care învaţă să meargă.

  Dovezile că acţiunile noastre au efecte sociale profunde
  sunt pretutindeni-
  de exemplu, acum se poate pleca din România la Chişinău
  doar cu buletinul –
  iar pentru asta am luptat mult, şi, într-un final, am învins.
  Pentru asta am stat la cort, şi pe soare şi pe ploaie,
  pentru asta ne-am certat cu politicieni, cu autorităţile locale
  de la Chişinău, pentru asta am îndurat injuriile pro-ruşilor.
  Pentru că acţiunile noastre dau roade şi pentru că un tren deja a plecat din staţie şi vine încet, dar sigur, spre noi:

  TRENUL RE-UNIRII.

  Astăzi, după câteva Marşuri ale RE-Unirii, şi la Bucureşti şi la Chişinău , după ce am adus unioniştii împreună în toate oraşele mari din România, am întins cel mai mare tricolor să fluture mândru în vânt, după ce am scos în stradă mii de oameni atât la Chişinău cât şi la Bucureşti, nu mai putem gândi la nivel de grup-
  trebuie să gândim la nivel de NAŢIUNE.

  Ce urmează?

  Anul acesta, la începutul lui iulie, organizăm
  ceva nemaivăzut, nemaiauzit,

  pentru care vom da tot şi avem nevoie de tot sprijinul tău.

  Este vorba despre Marşul pe Jos a lui Ştefan cel Mare,
  în cadrul căruia o mie de tineri basarabeni vor merge pe jos
  în mod organizat până la graniţa cu România şi acolo vom recrea,
  pe ambele părţi ale Prutului, Podul de Flori,
  un simbol al unioniştilor şi un moment unic în istoria românilor, pe care TREBUIE să-l retrăim.

  Vom mărşălui la fel ca soldaţii lui Ştefan, mândri, cu steagul sus,
  iar pe drum vom invita lumea să ni se alăture,
  să ne întâlnim pe margine de Prut cu fraţii din România
  şi să demonstrăm că nimic nu poate despărţi.

  Pentru a asigura condiţii, mâncare şi loc de dormit pentru toţi participanţii de la Marşul lui Ştefan cel Mare,
  şi pentru încă 3 mari acţiuni la fel de mari de anul acesta
  avem nevoie de 40.000 euro.

  Aşa ca noi venim cu rugămintea la tine, cetăţean al României,
  unul din cele 20 milioane locuitori, care vrea să ajute să creştem
  la alt nivel şi să accelerăm TRENUL RE-UNIRII,
  să fii unul din cei 400 aleşi care donează 100 euro.

  O fi mult, o fi puţin pentru tine?
  Pentru noi, Tinerii Moldovei & Acţiunea 2012,
  100 euro înseamnă mâncare, cazare, transport, tricoloare pentru basarabeni, şi făurirea unui moment unic în istoria românilor,
  la care ai şansa să participi direct.

  Fii unul din cei 400 aleşi să accelereze Trenul RE-Unirii la Chişinău,
  iar generaţia noastră şi cea a copiilor copiilor noştri nu vor uita
  să îţi mulţumească.
  ––––––––––––––
  RE-UNIREA face PUTEREA!

 6. TEROAREA ȘI RĂZBOIUL TIMOFTIST FILATELIST
  SIS-TEMATIC BĂLĂNIST KGB contra UNIONIȘTILOR CONTINUĂ-

  13 Mai 2015 – KGB-ul stalinist din Chișinău
  îl arestează și deportează peste Prut în Europa Liberă
  pe Georgică Simion, lider unionist, vest-moldovean din Focșani.

  http://infoprut.ro/40429-sis-si-probele-impotriva-lui-george-simion-sau-cum-un-serviciu-de-securitate-devine-un-serviciu-de-clovni.html

  /un articol de Liviu G. Stan/

  De râsul curcilor
  „investigaţia” SIS-ului în privinţa unionistului George Simion.

  De fapt, nu, că jignesc aceste păsări superbe a căror inteligenţă
  nu le-ar împinge niciodată într-o asemenea situaţie
  de un ridicol zbierător.

  Rar mi-a fost dat să văd un abuz mai penibil ca performanţa –
  demnă de Zmeura de Aur –
  punctată de aceste servicii de informaţii.

  Îţi stă mintea-n loc şi-ţi iese un cuc mecanic pe gură când vezi
  cam la ce se reduce „praxisul” lor de „securitate” la capitolul probe:
  la ştiri, fotografii şi print screen-uri din emisiuni televizate.

  Şi pentru că suntem în plin delir animat, mă grăbesc să adaug:
  bine că nu l-au expulzat pe Simion din RM pentru că are două pleoape, două nări, două mâini şi două picioare.

  Ce, în logica acestui crah a minţii, astea nu sunt tot probe decisive ale demascării inamicului, doar aceste detalii anatomice fac parte
  din trupul infam al sabotorului, nu?

  Şi pentru că suntem în plin delir idiot, aproape că-ţi vine să exclami: Da, fie, accept abuzul, dar, măi agenţilor de bezea,
  măcar nu-mi jigniţi inteligenţa dacă tot vreţi să-mi fabricaţi o porcărie!

  Păi, dacă lucrurile stau aşa şi astfel de aspecte –
  precum decupaje din presă ori fotografii descărcate
  de pe reţelele de socializare având ca subiect evenimente
  (marşuri, discursuri publice pe scenă, activităţi ale societăţii civile)

  care nu sunt interzise prin lege –

  sunt folosite ca „probe” concludente,
  atunci să fixăm justa măsură de „probitate” vizuală în mod egalitar.

  Să luăm trei fotografii,
  una cu Igor Dodon,
  una cu Vladimir Voronin
  şi una cu Marian Lupu, la nimereală, spre exemplificare.

  Poza numărul 1:
  Igor Dodon şi Zinaida Greceanîi, într-o sală somptuoasă
  cu sticliri de opulenţă imperialistă, secolul XXI, era noastră.
  Cine este personajul la care se uită ruşinoşi, pubertini şi cu privire lăcrămoasă, ca doi mândri pionieri, tandemul socialist?
  Vladimir Putin.
  Şi Vladimir Putin, care conduce o Rusie iredentistă printre
  ţintele căreia se numără, în avangarda prăzilor, şi Republica Moldova, este sau nu acuzat de intruziune în treburile interne ale RM?
  Este.

  Atunci, de ce Dodon şi Greceanîi,
  cea care spunea în 2009 atât de candid cum va folosi armele împotriva copiilor ieşiţi pe străzi la proteste,
  nu au fost expulzaţi, din moment ce sunt marionete de prim rang
  ale dresorului de urşi de la Kremlin,
  care, prin intermediul lor, apasă pe butoanele „integrităţii statale”
  a RM?

  Sau poza aceasta cu mutra lui Vladimir Voronin,
  fost cărăuş fioros al neo-ţarismului secesionist.

  Nu emană această figură odioasă tot soiul de obscurităţi
  care ascund ameninţări de toată mâna? Eu zic că emană.
  Studiaţi-i puţin mimica din familia faciesurilor de torţionari.

  Sau comportamentul politic lui Voronin:
  vi se pare că vreodată Voronin şi-a respectat obosita lui gargară
  despre neutralitate, mai are rost să ne batem gura cu subiectul ăsta? Să fim serioşi!

  A treia imagine:
  alt fost majordom cu baterii al ruşilor în politica internă a RM,
  Marian Lupu, într-o ipostază de capo dei capi
  desprinsă parcă dintr-un tablou de generaţie al mafiei napolitane.

  Nu este tot un limbaj al corpului care poate naşte interpretări „fotografice” de teoria conspiraţiei?

  Nu uitaţi, toate aceste întrebări de amorul teoriei chibritului
  sunt puse pentru că încercăm să intrăm,
  după harta pe care ele ne-o furnizează,
  în nebuloasele craniene ale serviciilor de informaţii,
  în acele secunde de trudă cosmică ale socotirii sensului probelor.

  Sau, de ce nu?, figura mea!
  Dacă SIS mi-ar vedea ascendentul facial atunci când mă scol dimineaţa şi pun pe foc ibricul cu cafea, în acele clipe ale aşteptării licorii cu zaţ, nici nu vreau să-mi imaginez ce concluzii tragice ar trage privind o eventuală legătură a mea cu fundamentaliştii islamici!

  Râdem noi, râdem, dar totul e dramatic,
  pentru că băieţii ăştia rupţi din desene animate se ocupă
  de siguranţa naţională, nu de vândut eugenii!

  De aceea, nu uitaţi,
  veniţi pe 5 iulie la Marea Adunare Naţională din Chișinău,
  dacă vă pasă de singurul lucru
  rămas întreg şi adevărat până la capăt în Rep. Moldova:
  RE-Întregirea identităţii româneşti, unica plută de salvare!
  ––––––––––––––––––––––––––-

 7. TEROAREA ȘI RĂZBOIUL TIMOFTIST FILATELIST
  SIS-TEMATIC BĂLĂNIST KGB contra UNIONIȘTILOR CONTINUĂ- /2

  13 Mai 2015 – KGB-ul stalinist din Chișinău
  îl arestează și deportează peste Prut în Europa Liberă
  pe Georgică Simion, lider unionist, vest-moldovean din Focșani.

  http://adevarul.ro/moldova/actualitate/activistul-george-simion-publicat-probele-baza-carorasis-l-ar-expulzat-republica-moldova-1_5593d02ecfbe376e35c0b00b/index.html

  / de Doina Stâmpovski /

  Liderul platformei unioniste „Acţiunea 2012”,
  cetăţeanul român George Simion a făcut publice probele
  pe care Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS)
  le-ar fi prezentat în instanţă,
  pentru a-l împiedica pe activist să intre pe teritoriul Republicii Moldova în următorii cinci ani.

  În instanţă, SIS ar fi prezentat mai multe fotografii în care George Simion apare la mai multe mitinguri paşnice care promovează RE-Unirea Republicii Moldova cu România.

  De asemenea, drept probe au fost prezentate secvenţe video cu apariţiile televizate ale acestuia, capturi de pe o reţea de socializare în care apare cu portavoce şi coordonează manifestaţii.

  Potrivit lui Simion, probele, pe care le-a publicat şi pe o reţea de socializare, nu sunt concludente pentru că acele acţiuni nu prezintă pericol şi nici nu sunt interzise de lege.

  „Mi-am pierdut orice încredere în justiţia din Republica Moldova şi cred că doar doi factori pot să-mi facă dreptate.

  Unul – CEDO, la care mă voi adresa după ce termin toţi paşii
  din Republica Moldova
  şi doi – presiunea populară.

  Cred şi am speranţa că oamenii din Republica Moldova
  vor fi alături de cazul meu”, a mai spus George Simion.

  Câteva dintre pozele despre care George Simion spune că au fost prezentate ca probe de SIS pentru expulzarea lui din Republica Moldova.

  Contactat de Adevărul, Centrul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SIS nu a oferit niciun comentariu despre imaginile publicate de activistul român.

  SIS a precizat că va emite o declaraţie oficială pe marginea acestui subiect mai târziu.

  Totodată, în această duminică, la 5 iulie în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, este planificată o acţiune de amploare pentru a cere RE-Unirea cu România,
  dar şi în susţinere lui George Simion.

  După evenimentul din piaţă va avea loc şi un Marş pe Jos
  care va dura o săptămână, până când participanţii vor ajunge la râul Prut, iar ulterior se vor îndrepta spre Bucureşti.

  Amintim că la mijlocul lunii mai, preşedintele Platformei unioniste „Acţiunea 2012”, George Simion, a fost declarat indezirabil pe o perioadă de 5 ani în Republica Moldova, fiind expulzat dn Rep.Moldova la 13 mai 2015.

 8. TEROAREA ȘI RĂZBOIUL TIMOFTIST FILATELIST
  SIS-TEMATIC BĂLĂNIST KGB contra UNIONIȘTILOR CONTINUĂ – /3
  –––––––––––––––––––––––––––-

  13 Mai 2015 – KGB-ul stalinist din Chișinău
  îl arestează și deportează peste Prut în Europa Liberă
  pe Georgică Simion, lider unionist, vest-moldovean din Focșani.

  George Simion-

  Mesajul meu / conferinta de presa 1 iulie

  https://www.youtube.com/watch?v=qBbz82ZRVnY

  2 comentarii-
  –––––––-
  – Titi-Ana Moldovanu 7 hours ago

  George, suntem alaturi de tine))
  Ești fratele nostru și o să luptăm împreuna pentru dreptate .
  Chiar dacă cineva ne pune bețe în roate,
  noi suntem mai mulți,
  mai uniți și mai puternici decât cred ei.

  -Decebal Zalmolxe 17 hours ago

  Trist trist trist.
  Când scăpăm de gloata rusească.
  Sper să-și bage mințile în cap autoritățile moldovene,
  că românii moldoveni știu adevărul.
  Dar cum scăpăm de jigodiile astea rusești
  din administrație, politică etc.
  –––––––––––––––––
  N.B.
  la Indicația celor 2 Bălani Ruso-fili anti-romăni,
  cel de la Interne cu studii în Romănia și cel de la KGB stalinist,
  comentariile unioniste la Ziarul de Gardă din Chișinău
  sunt blocate deja de o lună !

 9. Ziarul Timpul md din 1 iulie 2015-
  –––––––––––––––––
  un comentariu preluat-

  Eylul •

  Când Basescu declara in 2013
  ca „RE-Unirea cu Republica Moldova
  este urmatorul nostru obiectiv de ţară”,
  de ce SIS-ul a tacut ca purcelul in lucerna??

  Basescu de ce n-a fost declarat persona non grata
  si sa-i puna interdictie de-a intra in RM?

  Ponta l-a plagiat pe Basescu la National Arena /nov.2014/,
  era si Leanca pripasit p’acolo, care zambea tâmp,
  fara sa zica nimic, când putea, la fel ca SIS-ul,
  sa-i atraga atentia ca nu e normal sa vorbeasca despre RE-Inire,
  că „românismul” e o ideologie dusmana R. Moldova, bla, bla, bla…
  Ce s-a schimbat la SIS-ul de pe timpul lui Voronin?
  NIMIC.
  E acelasi cu SIS-ul de astazi,
  probabil doar şeful e altul, nu si angajatii si mentalitatea lor.

  Nu m-ar mira daca l-ar acuza pe Simion
  ca e colaborator al securitatii românesti,
  antrenat de miscarile naziste şi legionare din România
  sa destabilizeze RM,
  e tipic SIS-ului comunistului bolsevic Voronin…..

  RUSINICA SIS-ULUI MALDAVENESC!!
  –––––––––––––––––––––––

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *