Actiunile Consiliului Unirii de la 27.03.13. Memorandum pentru Reîntregire. Scrisoarea către Preşed.N.Timofti (VIDEO)

17666

Comunicat de presă al Consiliului Unirii despre Ziua de 27 mrtie 2013


Cu ocazia aniversării a 95-a de la proclamarea Unirii de către Sfatul Ţării în 1918, Consiliul Unirii a 
organizat pe 27 martie 2013 un sir de actiuni. La ora 11.00 membri ai grupului coordinator au oferit o conferinta de presa, in care au prezentat Memorandumul pentru Reintregire si textul Scrisorii adresate Presedintelui Nicolae Timofti, incluzind viziunile legat de prioritatile care se impun in urmatorii cinci ani pentru reiterarea Actului Unirii de la 27 martie 1918, precum si propunerile CU pentru depasirea crizei politice din cel de-al doilea stat romanesc, dintre care face parte desemnarea, de catre Presedintele Nicolae Timofti, a unui premier technocrat, dar care sa respecte valorile nationale ale poporului roman.

IMG_0048

La ora 12.00 a avut loc, in fata Ambasadei Ungariei la Chişinău, un flash- mob în semn de protest faţă de sfidarea limbii de stat a Republicii Moldova de către funcţionarii misiunii diplomatice.

La ora 13.00 toti cei prezenti s-au deplasat spre clădirea Sfatului Ţării, unde s-a votat Unirea Basarabiei cu România, în 1918.La ora 12:30 mai multi sprijinitori ai Consiliului Unirii au participat la o depunere de flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt.

In luarile de cuvint si in declaratiile pentru presa s-a subliniat in mod special ca prin unitate putem avea influenta, precum sic a in urmatorii cinci ani trebuie depuse toate eforturile pentru infaptuirea unei unificari definitive teritoriilor si statelor romanesti, pentru implinirea visului romanesc de unitate nationala.

Serviciul de presa al CU

Către Parlamentele României şi Republicii Moldova

               Memorandum pentru Reîntregire

IMG_0034Noi, membrii Consiliului Unirii, în cadrul căruia activează Partidul

Naţional Liberal din Republica Moldova, Asociaţia veteranilor de război – 1992 ”Tiras-Tighina”, alte partide din Republica Moldova şi din România şi numeroase organizaţii nonguvernamentale, persoane din Diaspora românească – semnatari ai acestui Memorandum, purtători ai memoriei genetice a neamului românesc, comemorăm azi cu pioşenie şi mândrie cea de-a 95-a aniversare de la înfăptuirea Actului istoric de la

27 Martie 1918, prin care Basarabia – golgota şi lacrima neamului românesc – revenea la Patria mamă.

După o lungă perioadă de ocupaţie ţaristă (1812-1918) sosi, în sfârşit, ora astrală a Basarabiei de a se uni cu Ţara-mamă. Această unire a

căpătat un cadru legal pe 27 martie 1918, când, în şedinţa Sfatului Ţării de la Chişinău, se proclama Unirea Republicii Democratice Moldoveneşti (fosta Basarabie răpită) cu România :

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: «Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama ei România ».

Trăiască Unirea Basarabiei cu România de-a pururi şi totdeauna!

Preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ;

Vicepreşedinte, Pantelimon Halippa;

Secretarul Sfatului Ţării, Ion Buzdugan

IMG_0037Actul Unirii din 27 martie 1918, înscris cu litere de aur în istoria României, va rămâne pe veci legal şi sfânt, nefiind niciodată denunţat de nimeni!

Ce a urmat după 28 iunie 1940, cunoaştem din documentele de arhivă, cercetările istoricilor români, de la noi şi din diferite ţări, ce atestă, de o manieră indubitabilă, că a avut loc un rapt tâlhăresc, criminal, o consecinţă directă a tranzacţiei sovieto-naziste din 23 august 1939 privind partajarea „sferelor de influenţă” între cele două regimuri totalitare ale secolului XX.

Parlamentele multor state au considerat înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernele sovietic şi german, ca nulă ab initio şi au cerut lichidarea consecinţelor ei politico-juridice, fapt relevat şi în Declaraţia de la Chişinău din 28 iunie 1991.

La 27 august 1991 Parlamentul de la Chişinău PROCLAMA solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populaţii a Republicii Moldova şi în faţa întregii lumi:

IMG_0049REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICIUN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.

Dacă ar fi înţeles strict clasa politică buchia Declaraţiei de Independenţă, ca

document sfânt şi ar fi urmat calea decolonizării, decomunizării, modernzării şi dezvoltării, precum Ţările Baltice, am fi avut astăzi o altă situaţie politică şi social-economică, alte perspective.

Astfel, prin ignorarea făţişă a spiritului şi a conţinutului Declaraţiei, la cei 22 de ani de la proclamarea Independenţei, Republica Moldova încă nu a aruncat la groapa istoriei moştenirea sovietică nefastă. Bilanţul acestei perioade de timp este cumplit de tragic: două conflicte separatiste, o armată străină pe teritoriul statului, o societate divizată pe criterii etnice, o treime din cetăţeni plecaţi peste hotare, o limbă fără denumire, mimarea democraţiei, capturarea statului și a tuturor instituţiilor sale de către grupări corupte şi mafiote, interesele vitale ale poporului total neglijate, regres socio-economic pe toate dimensiunile. R.Moldova este cel mai sărac stat din Europa – la propriu şi la figurat.

Geneza acestui handicap îşi are originea în minciuna ce a produs dezbinare şi haos în societate, în mutaţia oribilă, încă de la 1812, inoculată în mentalitatea basarabenilor pe durata celor 178 de ani de colonizare, deznaţionalizare şi genocid.

IMG_0053

Aceste adevăruri istorice trebuie spuse, cu toată tăria şi demnitatea, trebuie conştientizate şi asumate fără ură şi părtinire, ca bază pentru o reconciliere civică profundă şi durabilă. O altă abordare va însemna menţinerea poporului român în umilinţă, buimăcire şi rătăcire istorică, demolarea continuă a patrimoniului şi a valorilor naţionale, prin perpetuarea unor falsuri şi a unor valori străine neamului românesc.

În ciuda eforturilor factorilor externi şi interni, ostili neamului românesc, la 22 februarie 2012, s-a produs o coalizare a forţelor naţionale ale românilor de pretutindeni, apărînd o mişcare unionistă de larg consens naţional – „Consiliul Unirii” – succesor şi continuator al cauzei Consiliului Naţional al Unirii, fondat la 1 decembrie 1991 de către un grup de parlamentari de la Chişinău şi Bucureşti, în frunte cu românul Mircea Druc.

În 2013, pornind de la situaţia dramatică din cel de-al doilea stat românesc, se impune ieşirea la rampă a forţelor unioniste, cu un nou proiect politic, social, economic şi geopolitic, pragmatic şi sincronizat cu acţiuni şi paşi reali spre reîntregire…

În activitatea sa , CU se ghidează  de conceptul  de program „MANIFESTUL  UNIONIŞTILOR”, promovându-şi consecvent moţiunea de integrare europeană, prin Unirea (Reîntregirea) cu România.

Pentru noi, românii, anul 1918 a fost un an de o mare încărcătură simbolică pentru destinul neamului.

Nicolae Bălcescu, ne-a lăsat o lege sfântă: „Naţiunea este mai importantă ca Libertatea. Pierdută, Libertatea se recapătă, dar Naţiunea odată distrusă, este definitiv dispărută!”

Această povaţă a devenit izvorul din care sorbim adevărul, responsabilitatea şi mândria că suntem români, a devenit ideologia se ghidează în activitatea şi acţiunile sale Consiliul Unirii – platformă unionistă a tuturor românilor.

IMG_0061

Înfaptuirea statului naţional i-a permis naţiunii române valorificarea energiilor, a capacitaţilor creatoare de stimulare a progresului socio–economic. În anii interbelici România s-a înscris pe traiectoria modernizării autentice, aducându-şi, în plan internaţional, contribuţia substantială la opera de pace şi securitate.

Fiind convinşi că starea de separare actuală a României este în totală contradicţie cu mostenirea lăsată de anul 1918, considerăm că ea trebuie corectată prin efortul tuturor fortelor politice, ale societăţii civile şi ale instituţiilor statutului şi că reunificarea, prin înlăturarea irevocabilă a consecinţelor Tratatului Ribbentrop-Molotov,  distanţarea de minciună şi de comunism sunt, pentru R.Moldova, unicul mijloc de realizare a scopului suprem: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi integrarea în UE, recuperarea decalajelor economice considerabile faţă de Ţara-Mamă, apoi – şi faţă de mediile pe UE:

1. Ţinem sa aducem omagiul nostru profund celor 86 de deputaţi, români – basarabeni din Sfatul Ţării care, prin semnăturile lor, au devenit adevăraţi părinţi cofondatori, dar şi martiri ai României Întregite.

2. Menţionăm, că Actul unificării statului naţional unitar român în 1918 a fost în mare măsură rodul puternicei solidarităţi a neamului românesc, exemplu ce ar trebui urmat de contemporanii noştri. Solicităm clasei politice, societaţii civile româneşti ca, împreună cu mass media de pe cele două maluri de Prut, să înceapă o campanie activă de educare a populaţiei în spiritul conştientizării imperativului reunificării Ţării.

3. Prin activizarea Consiliului Unirii, cerem românilor de pretutindeni, inclusiv celor din Diaspora, să aibă pe agenda lor, ca prioritate absolută, susţinerea eforturilor pentru readucerea R.Moldova în România Reîntregită.

4. Cerem Presedinţiilor, Parlamentelor, Guvernelor, partidelor politice, societăţilor civile din ambele state româneşti să adopte o pozitie comună şi unitară în problema naţională şi, în concordanţă cu idealurile unităţii naţionale şi ale Statului unitar Român, precum şi cu spiritul Declaraţiei de Independenţă a R.Moldova din 27 august 1991, să reconfirme Actul Unirii din 27 martie 1918, aducându-se ajustările respective în Constituţia României, după exemplul Germaniei reunificate. Ziua de 27 martie 1918 să fie declarată sărbătoare naţională.

IMG_0051

5. Cerem ca autorităţile celor două state româneşti, de pe ambele părţi ale Prutului, să facă angajamente publice şi să asigure fondurile necesare pentru restabilirea, din anonimat, a monumentului, distrus de către Armata Sovietică în 1944, – “Turnul Dezrobirii Basarabiei” în s.Ghidighici, mun.Chişinău, cu edificarea ulterioară a Memorialului Patimilor Româneşti, care reprezintă omagiul adus martirilor români ai ocupaţiei sovietice, conformându-se Declaraţiei politice din 9 iunie 2009, prezentată în plenul Senatului de Preşedintele Comisiei de Politică Externă a Senatului, care susţinea necesitatea construirii acestui Memorial prin iniţiativele românilor din întreaga lume.

6. Considerăm că cele două Guverne, de la Bucureşti şi Chişinău au datoria morală, faţă de destinul neamului românesc, să întreprindă măsuri politice şi diplomatice concrete, pentru a sensibiliza opinia publică internaţională, instituţiile Uniunii Europene şi celelalte state, asupra dorinţei poporului român de reunificare printr-un proces asemănător celui al naţiunii germane. Cerem armonizarea politicii externe în direcţia reprezentării comune a unei politici naţionale, care să conducă la o tranziţie fără sincope, spre integrarea Basarabiei în România şi, prin aceasta, populaţia Basarabiei să obţină de drept cetăţenia Uniunii Europene.

7. Îndemnăm partidele liberale, democratice de dreapta, ca forţe politice proromânesti şi prounioniste din R.Moldova, să dea dovadă de maturitate politică, înţelepciune şi să gaseasca modalitatea, în interesul naţional, ca, în cel mai scurt timp, să se unească într-un front comun, constituind o forta credibila si reprezentativă a populaţiei majoritare românesti din Basarabia.87,25% dintre români sunt de acord cu Unirea (Sunt rezultatele unui sondaj realizat de către Centrul Român de Studii şi Strategii şi publicat la 17 august 2012, care au scos în vedere că majoritatea covârşitoare a cetăţenilor României sunt de acord cu o eventuală Unire a celor două state româneşti).

8. În scopul realizării dezideratului reîntregirii Ţării, Consiliul Unirii propune partidelor politice şi societăţii civile, spre discuţie, un proiect de concept (viziunea unioniştilor ) procedural de Reîntregire a Ţării:

Premiza: Iniţierea proiectului să fie susţinută de ambele Parlamente şi coordonată la nivel de societăţi civile.

Conţinutul structural al Conceptului:

1.Pregătirea şi elaborarea unui studiu istorico-juridic în problema consecinţelor ruperii teritoriului de la Est de Prut de către Rusia (perioada 1812 – 2012);

2.1. Etapă I – pregătitoare: elaborarea proiectelor politice, culturale şi socio-economice, în scopul consolidării societăţii de pe ambele maluri ale Prutului, în susţinerea ideii de Reîntregire a Ţării, după modelul german; pregătirea (cu strângere de semnături) şi înaintarea către autorităţile române a unei petiţii de revendicare a dreptului la cetăţenia română, prin adoptarea unui act normativ, conform căruia toţi basarabenii şi bucovinenii, care au depus, în condiţii legale, o cerere de recunoaștere a cetăţeniei române la Ministerul Justiţiei sau la Consulatul României din Chişinău, Cernăuţi sau Odesa, să fie recunoscuţi ca cetăţeni români şi repuşi în drepturile cetăţeneşti, prin eliberarea de către MAI a actelor de identitate.2. Argumentarea şi elaborarea scenariului Reîntregirii:

IMG_0069

Noi, basarabenii ”suntem români şi punctum”. Statul Român nu ne-a retras cetăţenia, noi nu ne-am dezis de ea. Deci, suntem cetăţeni romani, cu întreruperi sub ocupaţie străină. Cazul e analogic celui al Mitropoliei Basarabiei.

2.2. Etapă II – anularea consecinţelor Pactului Molotov-Ribentrop şi realizarea actului Reîntregirii prin deciziile Parlamentelor de la Bucureşti şi Chişinău;

3. Apriori (premărgător) procesului propriu-zis de Reîntregire:

3.1. Elaborarea şi punerea în acţiune a unui plan strategic de acţiuni comune pentru sincronizarea proceselor social-economice din cele două state românești, elaborarea şi realizarea proiectelor comune, în special privind modernizarea societăţii şi dezvoltarea Infrastructurii;

3.2. Iniţierea şi negocierea cu UE, SUA şi România a unui plan de modernizare multidimensional, a unui Plan MARSHALL;

Proiectul elaborat urmează a fi mediatizat pentru discuţii şi îmbunătăţiri din partea societăţii civile, a partidelor politice şi a instituţiilor publice de pe ambele maluri ale Prutului, aprobat ulterioar de către ambele Parlamente. Noi vedem o Românie reîntregită, prin prisma potenţialului uman şi a atuurilor politico-economice ale României modernizate, cu care ne vom mândri noi, copii şi nepoţii noştri : O Ţară cu o populaţie de peste 25 milioane de locuitori, cu un grad înalt de securitate, România va deveni a doua mare piaţă în Europa Centrală. Poziţia sa geografică, geopolitică, tezaurul naţional, importanţa resurselor naturale, potenţialul intelectual şi o mână de lucru calificată sunt factori favorizanţi.

Dumnezeu sa ajute Naţiunea Româna să-si împlineasca idealul naţional al Reîntregirii.

Chişinău, 27 martie 2013

Către Excelenţa Sa,

Preşedintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti

IMG_0064

Poziţia Consiliului Unirii privind căile de depăşire a crizei politice din R.Moldova 

Stimate Domnule Preşedinte,

Noi, membrii Consiliului Unirii, în cadrul căruia activează Partidul Naţional Liberal din Republica Moldova, Asociaţia veteranilor de război – 1992 ”Tiras-Tighina”, alte partide din Republica Moldova şi din România şi numeroase organizaţii nonguvernamentale, persoane din diaspora românească – reprezentanţi activi ai societăţii civile, îngrijoraţi de situaţia politică tensionată, cauzată de prestaţia clasei politice de la guvernare, ne exprimăm poziţia, urmărind un singur scop – sensibilizarea societăţii în legătură cu responsabilitatea tuturor pentru momentul politic, pentru a-l influenţa prin atitudinea luată de membrii CU.

În 2010, Alianţa pentru Integrare Europeană a iniţiat  un obiectiv de interes naţional major –

accederea R.Moldova în  UE. Acordul de Constituire a AIE-2 includea valorile şi principiile pe care noua coaliţie de guvernământ s-a angajat să le promoveze, acestea cuprinzând 7 priorităţi:

 1. Integrarea europeană
 2. Reintegrarea statului
 3. O creştere economică sustenabilă
 4. Supremaţia legii şi neutralizarea corupţiei
 5. O politică externă eficientă şi echilibrată
 6. Descentralizarea puterii
 7. Combaterea sărăciei. Servicii publice de calitate

La numai doi ani de existenţă, liantul de «beton» al coaliţiei a fost erodat prin fenomenele nocive din interior (mafia, corupţia, interesele înguste de partid, oligahizarea sistemelor politic şi economic ş.a.) şi influenţele antinaţionale din exterior, cedând lamentabil.

În toţi anii de după Independenţă, în perioadele când vectorul european al celui de-al doilea stat românesc devine mai pronunţat şi mai realizabil, iniţiatorul şi sprijinitorul separatismului, Federaţia Rusă, regizează provocări pentru deturnarea demersului european al statului, prin slăbirea securităţii politico-militare şi economice a statului, călcându-ne în picioare ca parte a unei naţiuni mari, cu istorie bogată, România – acum membră a familiei euroatlantice. Iar Chişinăul oficial, în loc să manifeste demnitate naţională, să ceară un tratament adecvat din partea Moscovei, se complace şi tace.

Nici o guvernare, până în prezent, nu a luat măsurile necesare pentru a negocia cu F.Rusă de pe poziţie de stat suveran şi independent, ce nu ar permite implicarea factorilor externi în treburile noastre interne. Nici faţă de liderii separatişti nu se aplică, în continuare, legea, nu au fost demascate acţiunile capilor „coloanei a cincea” de a ne menţine ca stat-ostatic pe orbita intereselor antieuropene şi antiromâneşti ale F.Ruse. Necontracararea acestor procese submersibile ne demonstrează că actuala conducere nu apără nici integritatea statului în faţa ingerinţelor forţelor ostile cauzei naţionale, drept dovadă e şi formarea, în luna februarie, a unor detaşamente paramilitare căzăceşti la Ocniţa, Otaci, Comrat, cu sprijinul autorităţilor publice locale. Adevărul pare să fie că cei ce conduc R.Moldova nu ştiu, de fapt, care e cauza noastră naţională.

IMG_0055

Această stare de lucruri, suprapusă unei crize permanente de sistem, a adus statul în prag de faliment. La nivel oficial, în rapoarte şi în declaraţiile demnitarilor, nu se întrevede o îngrijorare ce ar trebui să fie strigătoare la cer, urmare a stagnării proceselor de reformare şi modernizare a statului. Nu se recunoaşte (este o temă tabu) că societatea, în ansamblu, se află de multă vreme într-o criză de sistem profundă, neînregistrîndu-se, practic, o creştere economică!

Este cert că o politică, insuficient de bine explicată, nu are şansa de a fi acceptată de cei pe care îi vizeaza: oamenii.

De ce atâta forfotă în jurul intereselor clasei politice de la guvernare? Pentru că, în spatele acesteia, se află o populaţie însărăcită în proporţie de 95%, lăsată de izbelişte, marginalizată şi uitată inclusiv de mass media! Această stare toarnă apă la moara comuniştilor şi a generat, inevitabil, a doua criză politică din ultimii doi ani, compromiţând proiectul politic al integrării celui de-al doilea stat românesc în Europa!

Ca urmare, societatea a intrat într-o perioadă de debusolare totală, toată lumea caută vinovaţii, mai ales pe segmentul de centru-dreapta al eşichierului politic.

Suntem convinşi şi conştienţi că vina, de fapt, cade pe liderii şi echipele de conducere a partidelor, care uzurpează actul decizional în structurile politice, ce neglijează mecanismele democratice în entităţi politice gestionate ca SRL-urile. Aceasta este lecţia de bază pentru regândirea şi reformarea sistemului politic şi electoral, ce generează astăzi monopolul politic oligarhic.

Sondajele indică un nivel de neîncredere în guvernarea R.Moldova, decăzut până la 10%, raportat catastrofal şi la regimul comunist! Cauza rezidă şi în declaraţiile liderilor AIE şi ale Opoziţiei, în încercările fatale de redirecţionare a demersului proeuropean, prin declanşarea de alegeri parlamentare anticipate.

Cum vedem noi, unioniştii, ieşirea din actuala criza politică.

Domnule Preşedinte,

Sperăm ca această Poziţie a Consiliului Unirii, ca Platformă unionistă parte a societăţii civile, să fie apreciată ca o presiune curajoasă şi adecvată în luarea deciziilor de către Excelenţa Voastră în zile de grea cumpănă.

Propunerea are menirea să calmeze rivalitatea din alianţă, să contribuie la identificarea consensului în AIE -3 – singura condiţie ce ar putea evita naufragiul vectorului european. Comuniştii antieuropeni şi antiromâni, la fel ca şi socialiştii, ieşiţi din găoacea comunistă, nu pot fi o alternativă conducerii actuale a statului.

Considerăm drept important rolul pe care îl puteţi avea acum prin autoritatea funcţiei, prin experienţa de a alege grâul de neghină, prin voinţa de a menţine echilibrul în societate şi a realiza idealul naţional.

Există şansa de a nu se devia de la calea marcată de AIE spre UE.  Iată cele TREI condiţii obligatorii:

Toţi factorii decizionali să aplice, în elaborarea soluţiei, o abordare realistă, sinceră, adecvată momentului, punându-se la negocieri în faţă Adevărul şi Interesul Naţional.

Programul de guvernare, relativ bun, să fie transmis spre realizare noului cabinet AIE, pentru a se porni, din mers, la acţiuni.

Acceptarea unei soluţii de consens – a unui Guvern condus de o personalitate – lider informal din societatea civilă sau mediul din afaceri, care ar face faţă provocărilor expuse în Poziţia noastră.

Înscăunarea unui Cabinet Tehnocrat al Salvării Naţionale, condus de un lider proeuropean, ar spori dialogul obiectiv al formaţiunilor din Alianţă, ar reduce influenţa liderilor de partid asupra politicilor Guvernului şi ar evita utilizarea abuzivă a resurselor administrative de către componentele AIE în viitoarele alegeri. Succesul sau insuccesul acestei echipe va depinde de majoritatea parlamentară, de responsabilitatea colectivă asumată pentru eficienţa actului decizional, de concentrarea eforturilor pentru realizarea Programului de guvernare.

Societatea este în căutarea unui lider naţional. Istoria ne arată că marile evenimente sunt opera unor mari personalităţi – Isus Hristos, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Napoleon, Lee Kuan Yew ş.a. Partea din stânga Prutului a naţiunii române este în căutarea, identificarea şi promovarea unui lider vizionar, stâlp al spiritualităţii dacice, înţelept, carismatic, patriot cu demnitate, ghidat de interesele poporului, capabil să-şi asume destinul Ţării, gata de sacrificiu pentru reîntregirea şi modernizarea Statului în cadrul UE.

Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat la Chişinău: «Am avansat negocierile privind Acordul de Asociere. Democraţia şi ordinea de drept stau la baza acestui acord. Scopul nostru comun este de a încorpora drepturile omului şi a include economia Moldovei în economia vastă a Europei. Trebuie să ne asigurăm anumite standarde, pentru ca să deveniţi parte a acestei Uniuni, pentru că astfel UE va deschide mai multe uşi».

Platforma Consiliul Unirii, comemorând cu adancă pietate şi mândrie naţională Actul istoric de la 27 Martie 1918, prin care Sfatul Ţării de la Chişinău a dat semnalul înfăptuirii României Întregite, a demonstrat conştiinţa că starea de separare actuală a României, în totală contradicţie cu moştenirea lăsată de anul 1918, trebuie îndreptată spre reîmplinirea idealului naţional al Reîntregirii, prin eforturile forţelor civile şi politice româneşti şi implicarea majoră a statutului.

În speranţa că Poziţia noastră va fi auzită, primiţi, domnule Preşedinte Nicolae Timofti, asigurările noastre de adâncă consideraţie.

În numele Consiliului Unirii semnează :

Ştefan Maimescu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al

Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul-90”, preşedintele Asociaţiei socio-culturale ”Maluri de Prut” din Italia

Anatol Caraman, locotenent-colonel, cavaler al Ordinului “Ştefan cel Mare”,

preşedintele Asociaţiei Veteranilor Războiului – 1992 ”Tiras-Tighina”

Gheorghe Mârzencu, ziarist, membru ai Asociaţiei obşteşti ”Memoria victimelor regimului

totalitar comunist”

Gheorghe Viţă, jurist, preşedintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei şi

Ţinutul Herţa

Vitalia Pavlicenco, doctor în filologia română, ex-deputat, deţinătoare a Ordinului Naţional al

României “Pentru Merit” în Grad de Comandor, preşedintele PNL

Anatolie Revenco, medic, vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal

Timotei Ţurcanu, inginer

 

Consiliul Unirii

Chişinău, 27 martie 2013

Loading Facebook Comments ...

36 Comments

Add a Comment
 1. In acea zi istorica de 27 martie 1918
  marele compozitor român George Enescu
  a sustinut un concert de Zile Mari la Chisinau.

 2. CE VESTE MINUNATĂ, – „Dacă nu va fi instalat Guvernul, relațiile RM cu FMI vor fi stopate”

 3. Felicitari exceptionale membrilor Consiliului Unirii cu aceasta zi mareata pentru toti Romanii de pretutideni. Sunt gata, in orice moment, sa lucrez voluntar la elaborarea proiectului de reunire acelor doua state Romanesti.

  Cu mult respect,
  Dr. Marin Mazur

 4. 27 martie? E vorba de ocuparea Basarabiei de către România. „Sfatul Țării” n-a avut dreptul să ia o asemenea hotărâre. Ba mai mult, unii deputați au fost cumpărați cu două milioane de lei. Trupele Armatei Române erau în sediul Sfatului Țării. A fost ocupația tinerei Republici Democrate Moldovenești de către trupele Armatei Române.

 5. Pt Marin Mazur

  Va multumim din suflet. E bine sa va simtim aproape.

 6. Unde este dl.M.Druc?De ce el nu este cu voi? Pai si ceilalti „frati” au alcatuit un „memorandum”,care practic avea acelasi scop: sa desfiinteze R.Moldova ca stat. A indemna cetatenii sa aiba in „agenda” , nici pe departe nu inseamna activitati practice.Daca vorbiti de „idealul Unirii”,apoi insasi cuvantul „ideal” inseamna altceva decat realizare in viata de toate zilele.

 7. Felicitari tuturor celor ce simt roamneste! Unire fratilor!

 8. Pentru a mai realiza odata unirea cu ROMANIA sa acordam la 1 milion de romani cetatenia din Republica Moldova.

 9. Granita pe Nistru si Tighina la noi.

 10. Romania sa de-a cetatenia romaneasca la rusi, ucrainieni, gagauzi pentru a scapa noi de ei si sa putem realiza UNIREA.

 11. Cu cine sa faceti unirea,caci dv.ati fost in prezidium mai multi dacat in sala?

 12. Cum să-ţi spun eu şi versul al doilea, dacă tu TE UNEŞTI de-am cu românii…Tu zici de Druc. El învaţă ce-a de-a noua limbă să o pluseze la cele 8 pe care nu le vorbeşte pur şi simplu că nu le ştie încă de pe cînd era PREDSOVMIN…Apropo, Ileană, CINE sînt DOMNII din lista de mai sus? Că eu în afară de Vitalia nu cunosc pe nime. Poate ei or fi mari oameni, poate foarte mici, cine domnul să-i ştie. Oricum, Unire tre-făcută urgen, că nu de alta, da n-o să avem pe cine uni. Moldovenii fug din ţară, românii – tot. Şi o să uniţi GagauŢii cu Ţiganii şi ţara o s-o numim GĂGĂuţania. Aşadar, unirea să aibă loc săptămîna viitoare de WEEK,-end Unirea, între orele 12 ţi 12.30. Lumea e acasă de week-END Unirea şi poate să celebreze în mod samohoncal EVENT-ul…

 13. De fapt Vlad are o ideiecă genială, – să UNIM cu de-a sila România la Moldova, că ei tot nu vor unire, şi ţara ce o von căopăta-o să o numim Moldova, şi limba să fiibă moldavă şi capitala să fie la Chişinău, şi preşedintele să fie moldovan, premierul (că noi tot nu îl putem alege să fie ARDElean, iar sprinkerul – Valah. Eu nu,a aş mă unesc să mă unesc. Cît se poate să stăm crăcănaţi, – nic încolo, nic încoace…Uea, fraţi moldoveni ai unei noi ţări Moldova-Vlaho-Ardeleană.

 14. Doamnă (sau domnişoară?)Lucia la 27 martie 2013
  Amu,cînd taman sînte, la un pas de Unire, neatale eşi cu antiromânisme, eşti contra pronunţiei dîmboVIŢEICE. Parcă se poate? Românii pot să se supere şi joia viitoareb să nu iasă la Unire, şi noi să ne umim numa cu AIALALNTĂ moldovă. Şi ce, va ieşi, că a biruit Moldova, – 1:0 cu Valahia, Ardealul ei de treabă…Nici mie nu mi-ar plăcea scremetele dâmboVIŢEICE, dar stai, că ei dacă aud şantismele noastre sar ca pe cărbuni, – bă mămăligari, bă mojici, bă rusofloci, bă opincari! Şi tot aşe de v-on sexol ş-o juma de veac, ca să nu zic moldoveneşte VAC…

 15. Pt Ileana

  Cu cei care au urmarit on-line, cu interes conferinta pe portalurile http://www.privesc.eu si IPN.

 16. …BINE….BINE….DAR UNDE SINT TINERII…EI AR TREBUI SA FIE O ..FORTA DE EMANCIPARE…NU UN GRUP DE…”ELITE”…AFLATE IN PRAGUL…PENSIONARII…(judecati… actioati…si ajustati …putin… mai mult…prezidiul !!!!!)

 17. …PT. TIMPITUL CU FITUICA… SI PT. CEL DE PE UN ..FORUM…FLUXic…: MI-AS DORI SA AUD,… ORI SA CITESC DESPRE VOI CUM V-ATI… INTEGRAT IN …APSOLUT !!!

 18. numai spectacol, poze, interviuri si … atit. Asa e omul soveticus instruit in scolile comuniste (ca sa nu spun ceva mai sur si doamna sa ma ia cu „probe” ticluite pe blog), isi asteapta misiunea de sus. Prin „asta” a trecut Rosca (si-a facut cu brio misiunea), Matei (la fel), Chirtoaca (inca si-o mai face) si … d-voastra, inca nu ati inceput-o insa sinteti in asteptare.
  Ridicol pina la maximum !

 19. Cu gândul la primăvară

  Măsurând cu ochii dealul,
  Potrivind pe el sumanul,
  Mai strângând niţel colanul,
  Geme necăjit ţăranul.

  Cu gândul la primăvară,
  De ciudă c-a dato-n bară,
  De cu zori până-n deseară
  Umblă buimatic pe-afară.

  Hemesit, fără de vlagă
  A uitat demult de şagă
  Când pământul e-n pârloagă
  Iar ţara se-neacă-n şpagă.

  C-o grimasă prefăcută
  Şi c-o stare cunoscută,
  Tace precum raţa mută
  Regretând ziua trecută.

  Supărat pe viaţa vagă
  A-ncercat şi el s-aleagă
  Nişte boi jugul să tragă,
  Dar că nu a fost să-i meargă.

  Unul îi fără de-o doagă,
  Altul a ajuns coroagă,
  Iar treilea cornu-şi bagă
  În ogoru-ajuns pârloagă.

  Sărmanul ţăran se roagă
  Să-i dea Domnul o mârţoagă,
  Că boii aleşi să tragă
  Nu pot decât doar să ragă.

  28 martie 2013

 20. Ăi SEVEROVAN, de unde expresiile şi cuvintele estea ţigăneşti – bară, şpagă, unde ai băgat limba mîne-ta, de acolo scoate-o

 21. PROVERBE ŞI MAXIME LATINEŞTI
  1.Ab imo pectore. Din adîncul sufletului. Cu alte cuvinte: Din tot sufletul. Rus.: So vsei dushi.
  2.Ab ovo usque ad mala. De la ou – la mere. Adică: De la început şi pînă la
  sfîrşit. Rus.: Ot iaitsa do iablok. (T.e.: Ot nachala do konr’tsa.)
  3.Ab unguibus usque ad verticem. Din cap pînă în picioare. Rus.: S nog do golovi.
  4.Acta agere. A face cele făcute. Rus.: Sdelati uje sdelannoe.
  5.Ad calendas Graecas. La calendele greceşti. Adică: Nici odată. (Ironie la adresa rău-platnicilor, grecii neavînd, ca romanii, calende (prima zi a lunii), cînd se achitau toate datoriile.) Rus.: Nikogda.
  6.Ad infinutum. La infinit. Rus.: Do beskonechnosti.
  7.Ad libitum. După plac. Rus.: Po vkusu.
  8.Ad literam. Cuvînt cu cuvînt. Slovo v slovo.
  9.Aequam memento rebus in arduis servare mentem (HORATIUS). Nu uita să păstrezi
  liniştea sufletească în împrejurări grele. Rus.: Postaraisea sohraniti dushevnoe spokoistvie v teajeolih obstoiatelistvah.
  10.Aeternum vale. Ultimul rămas bun. Rus.: Poslednii proshchai.
  (VA URMA)

 22. PORCII LA treucă: Voronin nu are obiecții față de Pîrlog+++ Ghimpu explică de ce nu-l mai vrea pe Marinuța în Guvern+++ Liberalii mai degrabă pleacă în opoziție decât să-l susțină pe Pîrlog+++Protest cu îmbrînceli la reşedinţa preşedinţială+++ Judecători compromiși, ajutați de CSM să plece onorabil din sistem+++ Negocierile s-au terminat… Începe târgul…+++

 23. – pseudo-romanii cu „placatele” (din poze), ar fi mai bine’ sa-nvatati’ romana … „Respectati Romania” e o traducere ad literam din „Uvajaite Rumîniu”

 24. D-am sînt şi rumuni americani, egh, nu e mai corect ţigan-americos? Sau ţigan.mex, dacă totuna ai apucat cîmpii.stai acolo că sta bine…

 25. Da, cu pàrere de ràu, tare des si minutios ne-a fost selectat NEAMUL, atât pânà la 27 martie 1918, dar mai cu seamà din 1940 pânà si în prezent!!! Cine ne reprezintà NEAMUL în teritoriile ocupate de rusi, rupte din trupul Patriei-Mamà, unicà si unicalà în toatà lumea?! As spune cà de foarte multi stràini NEAMULUI, tràdàtori si ràtàciti localnici…, însà din pàcate patriotii, gospodarii, intelectualii, càrturarii… fiind absenti, deoarece au fost nimiciti în masà de ocupantii rusi, de „comunisti”…! Pentru acesti „reprezentanti” ai plaiului meu natal, UNIREA BASARABIEI cu Patria nu poate fi si deveni o sàrbàtoare. Este Mare Sàrbàtoare doar pentru cei, care nu si-au uitat si îsi iubesc LIMBA, NEAMUL, PATRIA, care este doar UNA, precum si una MAMA ne este! UNIRE, frati de-o Mamà nàscuti si-n lume ràtàciti!!!

 26. COMENTARII DE PE VOX PUBLIKA la postarile dedicate Zilei Unirii
  1
  Noi suntem romani si puctum! Ma cac eu in capul si in gura moldovenilor care nu recunosc acest lucru!

  Dorin
  2013-03-27 13:59:01 | Raporteaza
  Răspunde
  2
  Maldavenii sinr niste animele, niste hibrizi aparuti in urma fecundarii curvelor basarabence de catre porcii rusi, locul lor este la spalat viceile! Noi romanii, vom fi stapaini in Basarabia! Hibrizii maldaveni sint forta de munca care vor asigura bunastarea agricola a Romaniei.

  mircea.ro
  2013-03-27 14:26:04 | Raporteaza
  Răspunde
  3
  Daca prin caii legale Reunirea nu va fi realizata, atunci poporul se va REUNI prin orice mijloc. EXTREMA DREAPTA are deja o buna experienta ca prin orice mijloc sa Reuneasca NATIA. SUS NATIA ROMANA!!!

  EXTREMA DREAPTA din RM
  2013-03-27 15:36:56 | Raporteaza
  Răspunde
  4
  @mircea.ro: Tu esti un rus imputit care vrei sa bagi vrajba intre romanii din tara si cei din Basarabia.

  Sorin
  2013-03-27 18:25:26 | Raporteaza
  Răspunde
  5
  @mircea.ro: …zice o vorba : prostului nu trebuie sa-i dovedesti ca-i prost,mai bine sa-l ocolesti,dar in asa caz cu asa prost ca tine trebuie ambii ochi scosi,(pina acuma eram de parerea numai un ochi).Nu ma refer la toti rominii,prosti sunt pe ambele maluri!

  fenix
  2013-03-27 18:54:49 | Raporteaza
  Răspunde
  6
  @Sorin: Asa este.Idiotul si-a pus si numele cu “.ro” ca sa zica lumea ca este el din Romania. Romanii nu gandesc asa ceva. Asta e un provocator.

  un moldovean din romania
  2013-03-27 18:59:30 | Raporteaza
  Răspunde
  7
  Kremlinul nu doarme.Putin este prezent peste tot.

  ACTORUL VASILE BUTNARU
  2013-03-27 19:00:13 | Raporteaza
  Răspunde
  8
  Majoritatea cetatenilor din Moldova (95%) se gasesc intr-o situatie materiala destul de dificila,majoritatea fara post de lucru.Toate aceste nu ii pune pe ganduri pe majoritatea parlamentarilor.Satul arde dar baba se peaptana si se gandeste la Moscova.Nimic bun nu avem ce astepta de la Moscova ( tara unde majoritatea populatiei consuma foarte mult alcool), numai saracie si asuprire economica. Numai Unrea cu Patria-Mama Romania ne va deschide usile spre o lume civilizata,spre un trai mai bun. Toti ar trebui sa se patrunda de responsabilitate, unde mergem cu asa atarnare fata de asa popor muncitor, care la moment din cauza saraciei a pierdut increderea in guvernarea actuala.Unire, unire , unire….Alte cai de iesire de impas nu exista. Sa promovam in randurile cetatenilor , ca numai unirea ne va scapa din acest dezastru al saracieii si haosului.

  Elena
  2013-03-27 19:57:38 | Raporteaza
  Răspunde
  9
  Hotin-1859 Alexandru Haşdeu
  la UNIREA Ţărilor ROMÂNEŞTI ale Moldovei şi Munteniei
  sub MARELE DOMN ROMÂN moldovean Alexandru IOAN Cuza

  “Să dăruiască Dumnezeu, vouă şi viitoarelor lăstare ale voastre, acele zile senine de fericire şi slavă, de care s’au bucurat strămoşii voştri sub scutul celor de Dumnezeu aşezaţi şi de Dumnezeu înălţaţi Domnitori, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul.
  Vă trimit urări de bine din partea Basarabiei, pentru care sunt scumpe şi pline de însemnare viitoarele destine ale
  ROMÂNIEI UNITE, PATRIA-MAMĂ;

  primiţi aceste urări ale mele CA UN GLAS SUFLETESC AL UNUI FRATE, pentru că

  EU SUNT TRUP DIN ACELAŞI TRUP şi OS DIN ACELEAŞI OASE,

  din care sunteţi plămădiţi voi
  ŞI ÎN VINELE MELE CURGE ACELAŞI SÂNGE ROMÂNESC
  care curge în vinele voastre…
  DRAGII MEI FRAŢI ROMÂNI…”

  Hotin-1859 Alexandru Haşdeu

  marian
  2013-03-27 20:14:38 | Raporteaza
  Răspunde
  10
  “ACTUL UNIRII”
  Basarabiei cu România votat de Sfatul Ţării
  la 27 martie St. V. 1918
  ————————————————————-
  ” În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară:

  Republica Democratică Moldovenească (Basarabia)
  în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre,
  Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria,
  ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani
  din trupul vechii Moldove,
  în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam,
  pe baza principiului că noroadele singure
  să-şi hotărască soarta lor,
  de azi înainte şi pentru totdeauna,

  SE UNEŞTE CU MAMA SA ROMÂNIA.

  TRĂIASCĂ UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA
  DE-A PURURI ŞI TOTDEAUNA !”

  – Preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ
  – Vice-preşedinte, Pantelimon Halippa
  – Secretarul Sfatului Ţării, I. Buzdugan
  —————————————————————–—————————-
  N.B.
  tot in acea zi istorica de 27 martie 1918
  marele compozitor român George Enescu
  a oferit un concert de Zile Mari la Chisinau.

  Luana
  2013-03-27 21:01:35 | Raporteaza
  Răspunde
  11
  E frumos ce face doamna Pavlicenco,din pacate,la Chisinau nu prea ai cu cine sa discuti si asta e valabil atat pentru clasa politica cat si pentru populatie,in conditiile in care o mare parte a populatiei voteaza in continuare partidele antieuropene si antiromanesti chiar nu stiu ce se mai poate face…ma uitam astazi ca nici o televiziune de la Chisinau n-a spus nimic de momentul 27 martie 1918…

  fzr
  2013-03-27 22:21:07 | Raporteaza
  Răspunde
  12
  НУ ЧТО, КУРВЫ РУМЫНОИДНЫЕ, ПОВЫЛАЗИЛИ ИЗ ДЫРОК? МОЖЕТЕ ХОТЬ ЛОПНУТЬ ОТ СВОИХ КРИКОВ ПРО УНИРЮ, НИЧЕГО У ВАС, ТВАРЕЙ, НЕ ВЫЙДЕТ.. МОЛДАВСКИЙ НАРОД НИКОГДА НЕ БУДЕТ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД РУМЫНСКИМИ ВОРАМИ И ШИЗОИДНЫМИ ТВАРЯМИ, ТИПА ПАВЛИЧЕНКО И ГИМПУ.. ВОН ИЗ НАШЕЙ МОЛДОВЫ, ЕСЛИ КОМУ НЕ НРАВИТСЯ НАШИ ЛЮДИ И НАШИ ЦЕННОСТИ.. У НАС ОДНА ОБЩАЯ ИСТОРИЯ С РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ. А РУМЫНЫ ПУСТЬ СДЫХАЮТ В СВОЕЙ ИНТЕГРАЦИИ С ЭУРОПОЙ.. СКОРО ЕВРОСОЮЗ РАЗВАЛИТСЯ И КУДА ТОГДА РУМЫНЫ ПОБЕГУТ ? СКОРО ИСТОРИЯ ВСЕ РАССТАВИТ НА СВОИ МЕСТА..

  moldovean
  2013-03-27 22:27:37 | Raporteaza
  Răspunde
  13
  @Dorin: ХОРОШИЙ РУМЫН -МЕРТВЫЙ РУМЫН !!!

  КИШИНЕВЕЦ
  2013-03-27 22:28:52 | Raporteaza
  Răspunde
  14
  Respect pentru tot ce faceti,dna Pavlicenco !

  crisav38
  2013-03-27 22:34:25 | Raporteaza
  Răspunde
  15
  @Vitalia Vangheli-Pavlicenco: Draga doamna Pavlicenco. Doar D-ra puteti schimba viata in tara aceasta prin Unirea cu Romania europeana. Noi trebuie sa votam numai pentru Pavlicenco! Toti ceilalti s-au aratat deja ca “mari” reformatori!
  @moldovean: @КИШИНЕВЕЦ: вы тупые ублюдки, у которых в мозгах до сих пор живет “совок”. Какое нахер будущее? Казахстан уже ноет и хочет выйти из Таможенного Союза, потому что выгоды от него получает только Россия. Беларусь просто не может вякнуть ничего. Граждане Молдовы в не зависимости от национальности ничего от сближения с Россией не получат. Никакой лирики – просто бизнес! Хохляндия – вообще смех, их много и они нищие, еле выживают. Евросоюз развалится только в ваших снах. Будущее Молдовы – в составе единой европейской семьи. Но сами мы туда никогда не попадем с нашими политиками. Поэтому только Объединение с Румынией спасет нашу Молдову. В этом и есть уникальный шанс Молдовы, который она не должна упускать. А вы дебилы валите в Тирасполь к своим братьям “по разуму”.

  Артем
  2013-03-27 23:52:48 | Raporteaza
  Răspunde
  16
  GEANTA — GARA — BUCURESTI !!!

  Romalia – nu uita, ca Moldova nu-i a ta !!!!

  demoncrat
  2013-03-28 00:00:32 | Raporteaza
  Răspunde
  17
  E deajuns un vagon de tren, pentru a va “reuni” cu patria – mama, Romalia….

  demoncrat
  2013-03-28 00:03:53 | Raporteaza
  Răspunde
  18
  @demoncrat: Dragul meu democrat. Vreau sa-ti spun cateva lucruri tie si celor ca tine.

  1- In realitate, prea putina lume isi doreste o asemenea unire in romania (nu “romalia” – dar ca sa ma refer la “romalia”, ii prefer pe tigani decat pe niste inapoiati rusificati ca tine). Sondajele nu reprezinta realitatea. Moldovenii din Basarabia care doresc unirea, o fac din euro-oportunism, deci nu din patriotism, prin urmare romanii nu ii vor. Costurile ar fi prea mari, si nu se merita.
  2 – Nici in Rep. Moldova nu se inghesuie prea multi pentru unire. Dar numarul lor creste, din oportunism, si nu din patriotism.
  3 – Romanii nu ar plati niciodata (pt ca ar fi o nota de plata imensa) ca sa se trezeasca cu o minoritate rusofona de peste un milion de oameni, anti-romani prin definitie.
  4 – Ce tot ii dati cu Romii, cu Tiganii? Voi va-ti uitat la voi? La cat de inapoiata este acea tara (Moldova)? La cat de inculti si ignoranti sunteti? Ce tot ne faceti tigani? Aveti macar habar ce sunt tiganii, de unde vin, si ce limba vorbesc? Pai poti tu sa compari Modova romaneasca cu Rep. Moldova? Sunteti cu 50 de ani in urma… Pt ce sa vrea romanii sa se uneasca cu voi? Ca sa platim din buzunar ca sa fiti voi europeni? Asta ne trebuie noua? Pai pe voi va doare in cur de Romania. Voi sunteti cu rusii cand va dau petrol si gaze (desi v-au exterminat strabunii in gulaguri) si cu romanii cand va dau bani si energie.
  5 – La voi minoritatea rusofona, care nu e decat 25% din populatie dicteaza legea, si voi vorbiti limba minoritatii, in loc sa vorbeasca aia moldoveneste… atat de redusi sunteti.
  Stati acolo cu 50 de euro pe luna (daca ii aveti si pe aia), ca stati bine… nu are nimeni nevoie de voi.
  Cu ungurii si cu tiganii macar am invatat cum sa ne intelegem, nu mai avem nevoie si de niste rusofoni inapoiati, fara constiinta nationala, care nu sunt in stare sa-si pazeasca macar tara lor. Au musulmanii aia Baskan in tara voastra… pai voi sunteti o tara?

  un moldovean din Ro
  2013-03-28 00:29:20 | Raporteaza
  Răspunde
  19
  @moldovean: Tu ce vrei sa fii vesnic un emigrant? Vino in Rusia, pentru ca am nevoie de robi.

  PUTIN
  2013-03-28 04:40:36 | Raporteaza
  Răspunde
  20
  @un moldovean din Ro:
  De unde atita “suparare” in moment, ce elementele extremiste , pro unioniste devin tot mai obraznici si insistenti ???

  Zici de R.Moldova , ca e o tara “ramasa in urma” cu 50 de ani fata de Romalia ???

  Pai, datorita politicii pro unioniste dusa de “elitele politice” din R.M. pe parcursul a 23 de ani, R.Moldova a ajuns in halul fara de hal…
  Caci, inca cu 23 de ani in urma , veneau rominii prin Moldova, in cautarea alimentelor si bunurilor de consum, iar moldovenii faceau colinda in Romalia, pentru asi vindea propriile produse , din care aveau profituri frumoase..

  Datorita politicii nationaliste pro unioniste, Moldova a fost divizata etnic, a fost provocat razboiul de la Nistru in 1992, a u fost stopate relatiile comerciale cu republicile ex sovietice, a fost promovat populizmul si minciuna…

  Zici, ca romanii din Romalia nu-si doresc Moldova ( Basarabia , cum o numesc ei batjocuritor ) ? Oare ???

  Dar , daca incerci sa provoci mai fiecare romin la aceasta tema – apoi ii incep sa-i straluceasca ochii la ideia, ca Romalia sar putea pricopsi cu o bucata de pamint in plus, cum este Moldova ….dar fara moldoveni, care dupa ei sunt rusificati, mancurtizati, antiromini, ect…

  demoncrat
  2013-03-28 05:54:48 | Raporteaza
  Răspunde
  21
  @un moldovean din Ro:
  Cu Tiganii vostri nu am nimic…O are o Europa intreaga…

  Din acest motiv va asemuiti pentru majoritatea Europei cu Tiganii….

  Cu minoritatea rusofona din Moldova ne intelegem bine si fara dificultati…. Sunt cetateni ai acestei tari….

  Unde mai pui, ca convetuirea noastra e de secole lungi…
  Ei nu pretind la ceva deosebit in Moldova, cum o fac ungurii din Ro. la adresa Ro…..

  demoncrat
  2013-03-28 05:59:20 | Raporteaza
  Răspunde
  22
  @un moldovean din Ro:
  Si ultima : Nu uita, ca ascensiunea Romaliei in UE e una de timp si inprejurari.
  Performantele acesteia in UE au ramas modeste si subrede…

  Apoi, daca observi, aceasta UE s-a pomenit intr-o situatie nu prea vitala , odata cu alipirea si cracanarea ei spre Est….

  Cazul Ciprului, Greciei, Spaniei, Italiei, Portugaliei, Ungaiei , Irlandei …sunt relevante si ar trebui sa faca, ca cei, care guverneaza Ro sa-si puna mintile in treaba, ca sa nu sa se pomeneasca intr-o buna zi, bocanind la poarta vecinului dinspre rasarit….

  Rusia, spre deosebire de UE, are un potential inegalabil si alaturi de ea, R.Moldova are toate sansele sa reinvie si sa prospere…

  Cit despre “timpurile indepartate” de “teroare rosie”, apoi, ele au trecut, raminind istorie.

  La fel, cum au trecut timpurile coloniale romane, cele otomane, ba, si cele din perioada nazizmului si fascizmului din Europa…

  demoncrat
  2013-03-28 06:08:27 | Raporteaza
  Răspunde
  23
  @Артем: НИКОГДА НЕ БЫЛ ЭМИГРАНТОМ В МОЛДОВЕ.. Я ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ. ВЫРОС, ЗДЕСЬ МОИ РОДИТЕЛИ -МОЛДОВАНИН И УКРАИНКА, ЗДЕСЬ ВСЕ МОИ РОДСТВЕННИКИ. ЭТО МОЯ РОДИНА, И Я НЕ ХОЧУ ЖИТЬ В ЦЫГАНИИ-РУМЫНИИ, МНЕ БЛИЖЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ, ОСНОВАННЫЕ НА ПАТРИОТИЗМЕ .. НЕ ХОЧУ БЫТЬ РАБОМ В РУМЛЯНДИИ, ГДЕ ВСЕ ПРОДАЕТСЯ И ПОКУПАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И РОДИНА И ГРАЖДАНСТВО.. А ТЕ, КОМУ НЕ НРАВИТСЯ ЖИТЬ СРЕДИ ПРЕКРАСНЫХ ТРУДОЛЮБИВЫХ МОЛДОВАН-МАРШ НАХ.. В НЕМЫТУЮ И ЧУЖДУЮ НАМ РУМЫНИЮ, ТАМ ВАШЕ МЕСТО..

  moldovean
  2013-03-28 07:30:18 | Raporteaza
  Răspunde
  24
  @demoncrat: “Rusia, spre deosebire de UE, are un potential inegalabil si alaturi de ea, R.Moldova are toate sansele sa reinvie si sa prospere…”

  Nu mai minti cititorii, propagandistule. Rusia insasi depinde substantial de banii europeni, de relatiile comerciale cu Vestul si de investitiile straine. Cu exceptia citorva centre urbane sau industriale mari, Rusia in ansamblul ei este o imensa saracie, guvernata aproape dictatorial si incapabila sa gestioneze uniform bunastarea tuturor locuitorilor ei. Rusia nu este deloc raiul pe Pamint.

  marcu
  2013-03-28 08:03:51 | Raporteaza
  Răspunde
  25
  @moldovean:bai ucrainene,tu nu poti sa te numesti moldovean de origine niciodata,chiar daca mama ta este tiganca din ucraina,(asa cum suntem noi tigani),deoarece nationalitatea se da dupa nationalitatea mamei. Tu cel mult poti fi cetatean moldovan de etnie ucraineana. Cat priveste pe Artiom,degeaba incerci tu sa il dai la credinta ta sovietica,el este om intregdemn de tot respectul,deoarece chiar daca este de etnie rusa,stie sa ii respecte pe cei de langa el,indiferent de mostenirea etnica pe care o are. Asa sunt si rusii si ucrainenii care traiesc in Romania si nu au unii cu altii nici cea mai mica suparare. Merg impreuna la biserica sau la sarbatori de tot felul,se,ajuta la orice si toti romanii ii respecta din toata inima. Romanii niciodata nu au avut ura impotriva altor popoare,ba dincontra,le-au respectat cultura,civilizatia si traiul acestora. Romanii niciodata nu i-au iubit pe asupritori indiferent de ce natie au fost si sunt si astazi. Cu atat mai mult nu i-au iubit pe cei care ii injura si ii jignesc,atunci cand acestia primesc ajutor dezinteresat de la romani. Asa ca pentru lepadaturi ca tine,sa deie Dumnezeu sa mai traiti trei zile ,cu cea de alaltaieri.

  alt moldovean
  2013-03-28 09:00:38 | Raporteaza
  Răspunde
  26
  @moldovean: Numai un emigrant needucat nu poseda limba bastinasilor. In Rusia se interzice la lucru persoanele fara memorie, care nu poseda limba de stat (rusa). Comunistii sovietici au lichidat EXTREMA DREAPTA si au anexat moldovenii URSS. Logica comunista spune ca azi, EXTREMA DREAPTA trebuie sa lichideze putorile comuniste si sa alipeasca moldovenii RM cu moldovenii din Romania.

  PUTIN
  2013-03-28 14:29:50 | Raporteaza
  Răspunde
  27
  Дорогие мои русскоязычные, с которыми мне порой стыдно, что у нас один общий язык при рождении. Если кому не нравится, пиздуйте в свою россию или украину. Моя жена румынка, мои дети румыны!!! А вы молдоване можете оставаться и дальше в своей нищете. Избавьте нас от этого. Слава Румынии, европейской стране, где мои дети будут счастливы. Ненавижу вас и ваш тирасполь. Убейте уже друг друга наконец

  Артем
  2013-03-28 21:30:53 | Raporteaza
  Răspunde
  Comentează

 27. În gazeta „Minciuna Literară”, furată de la US,kolea dabiJAVRA scrie minciuni despre Vieru cu un singur scop – ACELA de a-şi bate joc de poet. Nini mort nu-l lasă în pace pe MARELE CĂSCAT şi marele tont vieru. Da, aşa era vieru, dar daţi-i pace.
  Cadoul
  Iakob Akim, poetul şi traducătorul de limbă rusă al poetului, i-a adus acestuia la Chişinău un cadou: un trenci de Bologna, la modă pe atunci: împăturit, acesta încăpea într-un buzunar, în schimb era foarte bun în zilele cu ploaie.
  Vieru, bucuros, îl invită pe rus la restaurant, unde, împreună şi cu alţi prieteni, serbează evenimentul.
  Seara târziu, ajuns acasă, Vieru şi-aminteşte că uitase „obiectul” petrecerii – „fâşul” de Bologna, cum i se mai spunea trenciului – pe speteaza scaunului din restaurant.
  S-a întors imediat după el, dar trenciul nu-l aşteptase: acesta plecase ca chilipir cu unul dintre muşteriii de la alte mese.
  La hotelul Uniunii Scriitorilor
  Grigore Vieru pregătea la Moscova o carte în limba rusă şi se oprise pentru câteva săptămâni la hotelul Uniunii Scriitorilor.
  Într-o zi îl întâlneşte pe Constantin Munteanu, care stătea la căminul Institutului „Gorki”.
  – Constantine, poate trec pe la voi se fac un duş, îl roagă Vieru.
  După îmbăiere, Constantin Munteanu îl conduce până la hotel pe poet.
  Ajunşi în camera lui Vieru, oaspetele vede o uşă, trage de ea şi rămân ambii tablou: era a unei luxoase camere de baie.
  – Da’ eu credeam că uşa asta dă în camera altcuiva şi nu îndrăznisem s-o deschid, îi zice Vieru.

 28. Leonid Botnaru scrie în FLUX, cu  din A: “În holul teatrului se strîng semnături pe adresarea care cere să se convoace conferinţa extraordinară de realegere a conducerii USM. Semnează mulţi. Refuză Ghe. V., Ef. T., Gr. V. … Felurime de comentarii.”… DOPAR E CLAR, LIONEA, că i-ai avut în vedere pe G.Vodă, Fimca Tarlapan,marele patriot de mai tîrziu, care se lăuda că nu a fost nici pioner, nici comsomolist, probabil, nime nu l-a promovat astfel, fiindcă învăţa prost; apoi – Grigore Vieru; nu pomeneşti, că acest poetaş vieru, împreună cu vangheli au ARS, au distrus acea petiţie cu semnături, cînd li s-a dat să o semneze…Doar că Saca a fost mai îndrăzneţ şi a scris clar pe doi despre asta. Tu şi amu te mai temi de KGB? Că tot dai nişte iniţiale. Tremuri? Păcat, doar uneori o faci pe marele îndrăzneţ, dar nu eşti…

 29. 11.Alea iacta est (CAESAR). Zarul a fost aruncat. Adică: S-a luat o hotărîe definitivă. Rus.: Kosti (igralinie) brosheni.
  12.Aliud ex alio malum. Un rău vine după altul. Rus.: Beda ne prihodit odna.
  13.Alma mater. Mama care ne hrăneşte. Cu slte cuvinte: Se spune desprpe Universitatea sau Şcoala pe care ai absolvit-o. Rus.: Kormeashchaia mati.
  14.Alter ego. Un al doilea Eu. Rus.: Vtoroe ia.
  15.Altera manu fert lapidem, panem ostendat altera. Într-o mînă duce piatra, cu alta arată pîine. Rus.: D odnoi ruke on derjit kameni, drugoi rukoi pokazivaet na hleb.
  16.Amicos res secundae parant, adversae probant. Fericirea naşte prieteni, nefericirea îi controlează (încearcă). Rus.: Schastie porojdaet druzei, neschastie ih kontroliruet.
  17.Amicum perdere est damnorum maximum. A pierde un prieten este cea mai mare pagubă. Rus.: Potereati druga – eto samaia bolishaia poterea.
  18.Amicus certus in re incerta cernitur. Prietenul bun la nevoie se cunoaşte. Rus.: Nastoiashchii drug poznaeotsea v bede.
  19.Amicus Plato, sed magis amica veritas. Prieten îmi e Plato, dar mai mare prieten mi-i adevărul. Rus.: Platon – moi drug, no bolishii drug dlea menea – Pravda.
  20.Aquila non captat muscas. Vulturul nu primde muşte. Rus.: Oreol ne pitaetsea muhami.

 30. Un tip care îşi zice Ion Ţurcanu şi care se porecleşte istoric şi înCĂ CARE e unul din prorabii acestui stat criminal (de rind cu gadîrcă,snegur,moşanu,lucinski,cu ciuBUCII lui,tarlev,muravski,sturza,şi încă atîţia şi atîţia cîţi s-au perindat prin fotoliile puterii, deci acest tip îi scrie altui tip . filat, cum că vrea: Să creăm un muzeu al Sfatului Țării…S-a sclintit lumea, bre. Numai cît de MUZEE şi MONUMENTE vorgheşte, – monument deportaţilor, monument denumirii corecte a limbii, ci nu se pomeneşte de supravieţuirea naţiunii, de răsturnarea bandelor de la conducere, da de muzee şi monumente; un rector ţicnit voia monument lui Guguţă-Prostofilea, alt prostofilea ghimpu voia şi el un şir de monumente – eu aş zice că trebuie să facem un singur monument – Sărăciei, – un rahat comun, topliţat de toţi cei care se numesc prorabii acestei Sărăcii

 31. Referitor la acest mesaj de mai sus…Doamnă Vitalia, nu afişaţi-constataţi, că aţi fost CÎNDVA în Parlament, că toate relele de atunci se trag, – de la chiar obezul snegur, pe care în loc de invitaţii la Pruncul îl invitaţi prin prezidiumuri, deci TOŢI, care s-au perindat la conducerea ţării timp de 20 şi ceva de ani sînt criminali de stat. Este unul ion ţurcanu, un TIP foarte anTIPatic, scîrbos-bălos chiar, pardon, – să vedeţi ce prelegeri ţine pe pag. Fluxului, ţineţi minte era un fel de secretar de Parlament sau aşa ceva. Amu se dă de mare cunoscător şi patriot, dar în chiar prima zi de Secretărie, a luat maşina de stat, femeia şi odraselele şi a pornit pe banii oamenilor prin Europa de a ajuns în Italia, – de ce să nu înceapă cu o mare excursie…Şi uite aşa, pic cu pic, s-a ajuns la criminalii de azi: toţi din cei care acum mor de dorul poporului şi au case de milioane şi nimeni nu stă la dubă, decît doar micii hoţi de buzunare (nu umblaţi cu toşîlci de bani prin troleibuse şi n-o să vă fure; banii – prin sutiene). Nu luaţi în nume de rău, dar, repet, TOŢI cei care v-aţi perindat prin guverne-parlamente-preşedinţii purtaţi răspundere de făurirea acestui stat criminal, deci TOŢI SÎNTEŢI…

 32. Deputatul român, Ovidiu Iane a elaborat un amendament la Constituția României care presupune ca toți cetățeni ai Republicii Moldova să devină automat și cetățeni ai României. Declarația în acest sens a fost făcută de Iane pentru publicația Kommersant.md, menționând totodată că modificarea în cauză va fi în curând prezentată Parlamentului român, transmite UNIMEDIA……DOMNILOR: UITAŢI-VĂ LA FOTOGRAFIA acestui, va, deputat, – ţigan din şatră şi altă nimic. De ce un ţigan trebuie să hotîrască soarta mea, – al CUI cetăţean să fiu eu? Eu aş vrea să hotărăsc de unul singur, – să mă numesc rom sau nu, să fiu cetăţean al ROMiei sau nu. Şi 2. – de ce se bagă acest tip în treghile interne ale altui stat? Cu ce drepr internaţional sau naţional? Uite la ce inepţii ajungem… Şi 3. aşa cum cetăţenia triplă nu este prevăzută în GHIATA constituţie moldavă, eu doresc să iau cetăţenia Panamei, – nu, nu a Pălăriei de paie, ci a ţării Panama şi nicidecum a ROM.Pardon.

 33. Pt io

  A fi in Parlament nu inseamna a fi la conducere. Ma mir ca atita lucru nu stiati. La conducere esti atunci cind partidul tau are membri in Guvern.

 34. dacă a fi deputat e ca şi cum ai fi NIMENI, atunci – ezvenite, – ţara o conduce Parlamentul cu depuitaţii lui, Guvernul cu miniştrii lui şi această INUTILĂ cantorie de mîncăi – Preşedinţia. Parcă aşa e. Uite cum deputatul ghimpu face huială de prost gust. În PLul lui toţi sînt scrîntiţi la cap. Uite una Guţu ce mîncărime în… are:”La 26 martie deputatul PL Ana Guțu a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care se solicită interpretarea articolului 13 din Constituția RM.”. Acum, cînd ţara arde, naţiunea zdohneşte, pe dînsa o gîdilă la… lingurică articolul 13. Bine a spus cine a spus, – uberiţi nafig articolul cela şi am reşit toate vaproasele…Au revoia, maman

 35. Conferinta de presa se face pentru presa, care transmite mai departe mesajul. Nunta nu se poate face fara nuntasi…..

 36. Mesajul precedent este pentru:

  Ileana spune:
  27 martie 2013, la 17:05 la :”Cu cine sa faceti unirea,caci dv.ati fost in prezidium mai multi dacat in sala?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *