Vicepresedintele FRP, Iacob Cazacu, are niste intrebari pentru directorul „Timpului”

Adevăruri pe o frunză de arţar

“Prima mare regiune care a revenit la Patria-Mamă a fost Basarabia. Aceasta s-a întâmplat pe fondul dezmembrării Imperiului Rus, odată cu proclamarea de către bolşevici a dreptului la autodeterminare. În 1917 în Basarabia s-a constituit Partidul Naţional Moldovenesc, cel care a coordonat mişcarea de eliberare natională. În acelaşi an, la Chisinau a apărut ziarul „Cuvânt Moldovenesc.

Cu prilejul Congresului ostaşilor moldoveni de la Chişinău, la 25 septembrie/octombrie 1917, s-a constituit un organ reprezentativ numit Sfatul Ţării. Ca organ al său de coordonare a fost fondat Consiliul Directorilor, care a proclamat autonomia Basarabiei. Preşedinte al Sfatului Ţării a fost ales loan Inculeţ. În conditiile primejdiei reprezentate de pretenţiile Ucrainei de a anexa teritoriul dintre Prut şi Nistru şi folosindu-se de prevederile Declaraţiei drepturilor popoarelor din Rusia la autodeterminare, în decembrie 1917 s-a proclamat Republica Democratică Moldovenească…

La 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Ţării, care cuprindea reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor – 138 deputati – a adoptat, cu majoritate de voturi, hotărârea Basarabiei de a se uni cu România.”  Aceste cuvinte…sau altele asemănătoare se citesc în fiecare an la toate manifestările închinate aniversării a unor ani de la Unire… Pentru unii cu regret, că s-a înfăptuit, pentru alţii – cu mare bucurie şi speranţă. De ce i-am plasat în prim-plan pe cei care regretă? Vă spun: pentru că ei stau şi astăzi în prim-plan…în vârful piramidei de conducere a statului artificial, format de către Imperiul Sovietic în 1940…Bine, am fost siliţi să acceptăm acel sistem sovietic până în 1990 – dar mai departe?…

Declaraţia de Independenţă…Iată buba! Să nu fi fost ea, mai era cum era, dar aşa…suntem independenţi şi suverani…(independenţi-dependenţi de CSI, suverani-suzerani-vasali ai Rusiei…)  Asta e tot ce am câştigat după 1990…Nemaivorbind de pierderile teritorial-administrative din stânga Nistrului şi Găgăturcia…

Nu s-a putut face nimic pentru a ne reuni cu fraţii… De ce? Deoarece, la 1918, bolşevicii lui Lenin erau mai slabi, mai prostuţi, nu aveau puterea de a ţine în frâu întreg Imperiul lăsat moştenire de ţarul Nicolae II şi, ai noştri strămoşi din Sfatul Ţării, s-au folosit de slăbiciunile lor şi au înfăptuit Unirea…Dar la 1990 bolşevicii noştri de la Chişinău, care erau în plină putere, şi deputaţii din primul Parlament (porecliţi bolşevici), patrioţi adevăraţi ai neamului s-au…lăsat duşi de …cei bolşevici adevăraţi, comunişti în suflet şi în gând, şi au semnat Actul de independenţă…

Şi de atunci, după ce i-au măturat pe toţi patrioţii parlamentari, gata, s-a zis cu Unirea… Nici chiar patrioţii care pretend că i-au doborât pe comunişti nu vor Unirea…De ce? De aceea, că…dar despre asta ştiu cu toţii: nu sunt proşti să lase postul de ministru, de dragul unei Uniri… Iată cum stau lucrurile!

Noi sărbătorim…cu mare pompă, cu durere şi bucurie. Chiar şi în SUA, Canada şi Oceania se petrec manifestări închinate zilei revenirii Basarabiei la Patria-mamă…Al 5-lea an sunt prezent la aceste manifestări la Câmpul Românesc din Hamilton şi din Toronto, Canada.

Vreau să menţionez patriotismul adevărat şi marea dragoste faţă de Basarabia a Asociaţiei Culturale “Câmpul Românesc”, despre care am scris de nenumărate ori…care, la orice manifestare culturală, Basarabia este tratată cu un deosebit respect şi bunăvoinţă. Acest lucru se datorează, în mare măsură, fondatorului principal şi  fost prim-preşedinte al acestei asociaţii dlui George Bălaşu şi soţiei  Elena care, din 1957 şi până astăzi, a fost mâna dreaptă a soţului şi sufletul românităţii canadiene…

Forumul Românilor de Pretutindeni, cu sediul la Câmpul Românesc, fondat în iulie 2011, aduce condoleanţe familiei Bălaşu, rudelor şi prietenilor apropiaţi în legătură cu trecerea la cele veşnice a doamnei Elena Bălaşu…care ne-a părăsit în Săptămâna Mare a Sfintelor Paşti. Dumnezeu s-o odihnească în pace, după o viaţă aşa de tumultoasă pe care dânsa a trăit-o alături de noi…

Anul acesta, la manifestarea din 24 martie 2012, dedicată revenirii Basarabiei la Patria-Mamă, “Câmpul Românesc” i-a avut oaspeţi pe prietenii din New York Florin Cârlan, Preşedintele Fundaţiei “Grigore Vieru” şi Preşedintele executiv al FRP, Romulus Ioniţă, membru de Onoare al Consiliului FRP, Alexandru Goţea, membru Consiliului FRP. Participanţii s-au bucurat de un banchet frumos, însoţit de melodii populare româneşti. Pentru a vedea mai multe momente  ale acestei manifestări, accesaţi www.campulromanesc.ca A doua zi, duminică, am luat parte la manifestarea închinată aceleiaşi date comemorative a Unirii Basarabiei cu Ţara la Biserica “Sfântul Gheorghe” din Toronto, paroh părintele Ioan Bunea. 

S-a făcut slujbă pentru pomenirea membrilor Sfatului Ţării şi a celor rămaşi prin siberiile comuniste, celor care au decedat în urma foametei…Astfel de slujbe şi manifestări s-au petrecut în toate bisericile noastre ortodoxe româneşti din Canada: biserica “Toţi Sfinţii”, preot Ioan Pop, Biserica Ortodoxă Română “Sfântul Ştefan cel Mare” din regiunea Durham, biserica “Sfântul Dumitru” din Winnipeg, preot Victor Malanca şi alte lăcaşuri sfinte.

Suntem la curent cu activităţile culturale, închinate celor 94 ani de la proclamarea Unirii de catre Sfatul Ţării la 27 martie 1918, dar şi despre acţiunile antiunioniste, ce au avut loc în RM (România Mică)…Nu vreau deloc să critic pe cineva din organizatorii acestor manifestări unioniste, căci ei îşi merită locul de cinste in istoria noastră naţională: Alexandru Moşanu, Nicolae Dabija, Vitalia Pavlicenco şi mulţi alţii, membri ai Consiliului Unirii care, împreună cu FDRM, Acţiunea 2012 şi alte organizaţii, asociaţii apolitice din RM, au aderat la această mare organizaţie internaţională WORLDWIDE ROMANIAN FORUM – Forumul Românilor de Pretutindeni care a fost fondată în iulie 2011 la “Câmpul Românesc”, Hamilton, Canada, unde şi îşi are sediul, în frunte cu preşedintele FRP acad.Nicolae Dabija. Noi, membrii FRP credem şi sperăm la o consolidare rapidă a forţelor prounioniste, la acţiuni concrete de condamnare a regimului sovietic de ocupaţie, ca ziua de 16 mai să fie proclamată zi de doliu în Basarabia, la fel ca şi ziua de 28 iunie…   Dragii mei, oare chiar suntem aşa de miopi să nu observăm ce ni se întîmplă în preajmă?… Mă refer la marele nostru unionist Constantin Tănase…Acum, când s-a mişcat carul din loc, începem a bate din nou în ai noştri, găsind şi noţiuni comuniste ca unionişti-extremişti ş.a.?

“…Şi iată că pe ultima sută de metri, ca musca la arat, unii unionişti de fabricaţie mai recentă au lansat iniţiativa de a cere guvernului Filat să declare ziua de 16 mai zi de doliu naţional şi să organizeze funeralii naţionale…. Aceştia semnează iniţiativa în numele Consiliului Unirii. Deoarece şi eu fac parte din acest consiliu, mă văd obligat să mă desolidarizez de autorii demersului şi să declar cu toată fermitatea că respectivul demers este o acţiune contraproductivă şi periculoasă. Este clar din start că guvernul Filat nu va coborî drapelele în bernă pe 16 mai a.c., ceea ce înseamnă că respectiva iniţiativă nu va face decât să plaseze această dată istorică în zona marginală. Să ne amintim cum a fost blocată de către guvernarea AIE-1 iniţiativa lui M. Ghimpu vizavi de 28 iunie 1940. Cine are interes ca şi această dată tragică din istoria noastră să fie compromisă, ca şi ideea Unirii, fiind percepută ca o acţiune a marginalilor şi extremiştilor politici? Consider că iniţiativa Consiliului Unirii înseamnă, de fapt, enclavizarea evenimentului de la 16 mai 2012, compromiterea lui şi toarnă apă la moara celor care şi astăzi consideră jaful teritorial din 1812 o acţiune de binefacere a Rusiei ţariste faţă de moldoveni. Să fim inteligenţi, să nu le mai facem un cadou duşmanilor noştri istorici.”

Îmi este silă de ceea ce a scris mai sus Constantin Tănase…Mi-e ruşine…Noi, cei aflaţi peste hotare, aşteptăm Unirea, consolidarea forţelor din ţară pentru atingerea idealului întregirii Neamului, dar…vedem jocuri de păpuşi, teatru al unor actori egocentrişti, invidioşi, răi la suflet şi la mânie…Unde mergem, oameni buni? Ori chiar am devenit de paie?…

Da, dle C.Tănase, în timp ce dumneata cauţi măgarul (ţapul) ispăşitor printre ai tăi, prietenul mătale Kremlin Ivanovici nu doarme…Ca să nu coboare steagul pe 16 mai 2012 “velichii gospodari zemli moldavscoi” Vladimir Filat, Putin a luat-o înainte, exact cum doreşte măria sa marele  unionist şi Acţionist 1812 C.Tănase:- “Totodată, ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău, Valeri Kuzmin, l-a informat pe Preşedintele Republicii Moldova despre oportunitatea de a participa, pe data de 15 mai, la reuniunea informală a preşedinţilor statelor CSI.”(extras din articol). Oare  nu se preconizează reuniunea CSI la Chişinău? Oare nu este întinsă vreo capcană pentru noi? Ca pe 15 mai 2012, “ca rezultat al manifestaţiilor haotice ale extremiştilor unionişti, în scopul apărării minorităţilor naţionale şi…Să fie întrodusă în RM glorioasa armată a 14-a…”  Ce zici dle C.Tănase de aşa scenariu? Şi vei avea o părticică de vină…pe tot restul vieţii…transmisă şi nepoţilor şi strănepoţilor d-niei voastre! 

Nu vă jucaţi cu focul! Deviza este una: Credinţă! Speranţă! Victorie! Numai unindu-ne vom învinge. Şi acest lucru îl cunosc toţii…şi unioniştii, şi comuniştii, şi filatiştii, dodoniştii…numai cel mai Unionist…care scria ieri: Cântă babele-n grădină: „Filat ne-a adus lumină”, astăzi babele îi cântă lui: “Hai, Tanase, nu urla, că Moldova nu-i a ta…”

Dle Constantin cel Tare, îmi pare rău, ţi-am dat crezare…

Ori ai făcut vreun legământ: să-i bagi pe-ai noştri în mormânt?

Ieri îi huleai pe ruşi, că-s răi, Azi scuipi în suflet la ai tăi…

Nu eşti Lupu să-ţi schimbi părul, Să bagi în mamă Adevărul,

Eşti un Tănase ca un Ghimpul, Ţine-Adevăru-n rând cu Timpul.

Nu te-arăta în două feţe, Vei fi-aruncat, ca două beţe.

Istoria nu uită, ea acuză, Pe cei cu suflet de meduză,

Invidioşi şi fudulani, Te-a condamna şi peste ani!..

Acum mă gândesc: făcea oare să scriu acest articol? Doar şi eu critic pe al meu, pe acel în care am crezut uneori orbeşte… Am crezut în tot ce scria, dar scria  bine… Nici acum nu scrie rău, dar…nu ştiu dacă merită să mai cred în cele ce scrie…că parcă nu este scris din suflet, ci la o comandă rece…de interese!

PS. Dle C. Tănase, bunelul Ovidiu Creangă, prietenul dtale, aşa a spus: “Iacob, transmite-i lui C.Tănase plecăciunile mele şi să nu uite ultima noastră discuţie din Chişinău…Că dacă o uită, atunci el va fi uitat şi de istorie…” Vă amintiţi, dle C.Tănase? Eu ştiu despre ce aţi discutat, dar nu e momentul… sper, nici să nu apară ca să scriu despre el…

Dumneata ce crezi, cititorule drag?

Iacob Cazacu-Istrati, Toronto,

vicepreşedinte al Forumului Românilor de Pretutindeni

membru al Consiliului Unirii

 

Loading Facebook Comments ...

16 Comments

Add a Comment
 1. Da!!! De trei ori DA!!! Asta e adevarul, nu incercari neclare, confuze, capitularde in fata unei realitati, adevarat, foarte dure. Vointa nationala populara e un lucru ce se poate realiza si trebuie sa fie relizat !! Peste puterile „girante’ ce vor sa perpetueze o stare confortabila pentru ele. Si mai ales peste dorinta „puterilor” profitoare!! Asa a fost la 1859 , la 1918 si numai asa va fi cand va sa fie.

 2. …A avut un vis ferbinte-
  Alexandru președinte!!!
  Nu de curtea aia chioară-
  De sireaca țărișoara

  Dacă nu s-a împlinit
  Să mai așteptăm un pic
  Poate s-a împlini vreodată
  Da mă rog , că orice tată…

 3. De acord ce scriţi – „Noi, cei aflaţi peste hotare, aşteptăm Unirea, consolidarea forţelor din ţară pentru atingerea idealului întregirii Neamului, dar…vedem jocuri de păpuşi, teatru al unor actori egocentrişti, invidioşi, răi la suflet şi la mânie…”
  Dar
  – Pentru a se înfăptui ReUnirea, în primul rînd trebuie ca majoritatea cetăţenilor (din RM) să fie proromâni şi să dorească ReUnirea.
  -Pentru aceasta trebuie „consolidarea forţelor”
  -FRP şi PNL (RM) strigă că doresc Unirea ACUM URGENT, fără a avea un plan concret, strategie şi tactică.
  -PL, ştiind că cetăţenii RM sunt mai proeuropeni, a propus ReUnirea prin integrarea RM în UE, prin aceasta cetăţenii vor deveni şi mai proromâni şi atunci poate fi şi ReUnirea pînă la aderarea RM la UE
  -PNL, neavînd plan concret de Unire, atacă dur PL, Dnii Ghimpu şi Chirtoacă. Citiţi arhiva acestui blog. Într-un articol cu fotografie a cînilor ucişi pe asfalt un forumist i-a dorit lui D.Chirtoacă să moară tot în aşa mod pe asfalt în sînge. Dna Pavlicenco n-a mustrat-o pe forumistă, n-a luat apărarea lui D. Chirtoacă. Dvoastră aveţi copii!? Dvoastră doriţi să aveţi aşa colegi de idei care doresc unui om moarte pe asfalt plin de sînge (chiar dacă nu vă place de D.Chirtoacă, care are şi el părinţi)!? Mai spuneţi că credeţi în Dumnezeu şi trebuie de „iubit pe apropiatul, precum pe Dumnezeu”!? Ce a-ţi gîndi dacă se dorea aşa moarte fiIcii, feciorului Dstră!? RUŞINE!!!
  – La alegerile locale pentru Chişinău, cînd se luptau pentru Primăria proromânul Chirtoacă şi antiromânul comunist Dodon, de pe acest blog se bătea cu înverşunare în Chirtoacă (în aşa mod ajutîndu-l pe antiromânul comunist Dodon)
  -Cineva din forumişti (paremi-se că Valenta) a scris că interesul real a Dnei Pavlicenco este ca să atragă elictoratul de la PL, Ghimpu, Chirtoacă la PNL, Pavlicenco să devină parlamentară. Unirea ACUM URGENT este imposibilă cînd avem puţini cetăţeni proromâni, cu atît mai mult cînd forţile proromâne sunt dezbinate, dar Dna Pavlicenco bate cu nemiluita în PL, Ghimpu şi Chirtoacă. Ghimpu find al III din cei mai mari duşmani ai politicii Rusiei – s-a scris despre aceasta în presa Rusiei, preluată de presa RM. Practic PNL cu Dna Pavlicenco sunt din aceiaş parte a baricadei lupte politice cu prorpaganda Moscovei, comuniştii Voronin şi Dodon şi alţi antiromâni
  – FRM cu PNL sunt forţele de DEZBINARE A PROROMÂNILOR. Regretabil!!! Oare nu se poate ca PNL să lupte pentru mărirea numărului de proromâni cu sloganul Unirea ACUM URGENT, fără a atăca PL, Ghimpu şi Chirtoacă care văd ReUnirea prin integrarea în UE!? PNL avînd aceiaş duşmani ca şi PL – politica Moscovei, comuniştii şi procomuniştii!?
  -DEZBINAREA forţilor proromâne a adus că timp de peste 20 ani suntem conduşi de comunişti şi neocomunişti. Decretele Preşedintelui Interimar Dlui M. Ghimpu cu privire la ocupaţie, condamnarea comunismului, retragerea Armatei Ruse de pe teritoriul RM, … nu au fot susţinute nu dor de Rusia şi PCRM, dar şi de PLDM şi PD. Cu cine doreşte să facă Unirea ACUM URGENT Dna Pavlicenco!? Oare nu este aceiaş tactică ca şi a lui Roşca de a bate în proromâni!?
  – ŞI ÎN POLITICĂ TREBUIE DE GÎNDIT!!!

 4. “Noi, cei aflaţi peste hotare, aşteptăm Unirea, …”
  Aşteptati-o…,că nu vi-i rău acolo… !
  Celor de pe aiurea le este simplu să fie patrioţi. Se dau cu fel de fel de comentarii, aprecieri, se cred mari experţi etc. Cu sfaturile lor „utile”dezbină societatea, pe care Filat se stăruie s-o consolideze cît de cît.
  În urma ultimului marş- vine Rogozin în Moldova, în urma următorului marş- Transnistria va fi recunoscută independentă etc.
  Poate schimbaţi tactica!? Poate mergeţi în popor să explicaţi oamenilor care-s avantajele unirii!?
  E uşor a striga cuvîntul Unire! E mult mai greu a realiza acest ideal al românilor, decît a mărşălui. Înaintaşii noştri au mers fără frică în popor, au explicat, au convins, dar n-au strigat vorbe goale în adresa nimănui.
  Acelora de pe aiurea le este uşor să dea sfaturi, decît să contribuie cu ceva concret, chiar şi cu sprijin financiar.

 5. ANUL 2012:
  DOSARELE MARII AXE NISTRU – TISA ( IV / 10 )
  –––––––––––––––––––––––––––
  Comunicat:
  http://www.consiliul-unirii.ro/2012/04/11/conferinta-de-presa-a-cu-cu-tema-propunerile-consiliului-unirii-pentru-guvernul-republicii-moldova-cu-privire-la-comemorarea-a-200-ani-de-la-dezmembrarea-tarii-moldovei-in-anul-1812/
  Aprilie 2012:
  Mişcarea Naţional-Creştină Noua Dreaptă, aduce la cunoştinţă tuturor membrilor şi simpatizanţilor, precum şi întregii societăţi civile din Republica Moldova, că asistam la o intensificare fără precedent a atacurilor impotriva conducerii şi membrilor activi ai MNC – ND,
  atât din partea serviciilor de securitate ale statului, cât şi din partea
  unor partide politice. Reprezentanţii structurilor de forţă, au
  efectuat, in mod ilegal, vizite la domiciliul membrilor Mişcării,
  supunându-i unei adevărate strategii a terorii, prin intimidarea lor
  şi harţuirea familiilor acestora, inclusiv telefonic.
  Prin exercitarea
  unor presiuni de sorginte stalinistă asupra conducerii unor instituţii
  de învăţământ, au fost exmatriculaţi o serie de membri ai Mişcării,
  iar liderul Filialei Ungheni a MNC-ND, Mihai Goian,
  a fost concediat abuziv din functia de controlor-revizor a SCFR.
  Folosind strategiile de dezinformare de tip KGB,
  in presa din Republica Moldova au fost aruncate informaţii mincinoase privind activitatea mişcării şi conducerea acesteia,
  fiind create bloguri anonime cu scopul de a
  defaima imaginea organizaţiei şi pe cea a liderului MNC-ND
  Sergiu Laşcu.
  Totodată, folosind mass media, pe data de 7 aprilie 2012 au fost plasate materiale neverificate, anonime, care conţin informaţii vadit mincinoase despre Mişcare şi liderul ei, şi care susţin că MNC –ND a fost creată de ideologul PCRM Mark Tkaciuk, iar preşedintele mişcării – Sergiu Laşcu
  a fost în 2002 membru şi unul dintre conducătorii partidului naţional bolşevic, în pofida faptului ca, în perioada respectivă,
  liderul Mişcării era elev la liceu.
  –––––––––––––––––-
  Menţionăm că MNC-ND dispune de informaţii potrivit cărora
  Serviciul de Securitate şi Informaţie al Republicii Moldova
  pregăteşte o noua lovitură de imagine împotriva Mişcării prin difuzarea, tot sub paravanul anonimatului, a unor materiale false ce vizeaza membrii marcanţi ai MNC-ND, precum şi conducerea
  Partidului Naţional Român şi a Consiliului Unirii din Republica Moldova.

  http://mncbasarabia.org/2012/04/comunicat-in-legatura-cu-noile-atacuri-in-adresa-miscarii-national-crestine-noua-dreapta/

 6. Pt Siberiacul

  Dupa „trebuie”, in romana, nu se pune „de”.

 7. bataie de joc totala …”Rogozin: Chișinăul trebuie să achite datoria Transnistriei pentru gaze, dacă nu vrea să o trateze pe picior de egalitate” . cum o dai si tot rusia iese in avantaj .

 8. Pt Vitalia Pavlicenco
  Exact asa cum „de” nu se „pune” intr-o propozitie. Se pune praf pe sticla sau se pune un bou in jug, un cuvant nu poate fi „pus” exact cum si vorba nu poate sa „mearga”.
  E o caracteristica indispensabila a oricarui patriotard sa dea in ochi cu greselile de exprimare a oponentului lui, sa se pozitioneze ca fiind superior lui. Daca tot sunteti atat de patrioti si evlaviosi, comportati-va crestineste, explicati celor mai slabi de cuget cu ce-au gresit. D-na Pavlicenco, daca tot ai careva obiectii la ce-a scris Siberiacul, argumentati-va parerea sau explicati ce obiectii aveti. Ce folos din raspunsul Dvs inveninat?
  Sunt dezamagit de toata „elita” pUlitica de la Chisinau, sunt sigur ca PNL nu are nici el nici cea mai mica sansa sa ajunga in parlament, dar chiar si daca ar fi avut – n-ar fi facut nici o iota! Ideile lansate de PNL sunt supte din deget si se pare ca membrii partidului traiesc undeva intr-o lume paralela realitatii. Unirea nu se face pe hartie, se face in inima si simtire. Atat timp cat „societatea” basarabeana nu va constientiza legatura sa cu patria mama si mai ales cat nu va simti romaneste, toate actiunile si aflarile voastre in treaba sunt futile.
  Lasati populismul, aplecati-va la nivelul omului simplu( nu-i dati in ochi cu fiecare greseala de exprimare pe care o face) si vorbiti pre limba lui, explicati-i de ce romanu ii frate si rusu-i dusman, vorbiti-i despre stramosii lui si despre ce viitor ar trebui sa aleaga. Nu irositi hartie de copiator, banere si pancarde. Explicati-i omului simplu in limba lui si daca o sa convingeti unu(o sa-l faceti sa constientizeze adevarata stare a lucrurilor), apoi inca unu si inca unu, uite atunci se va infaptui unirea. In rest e pierdere de timp!

 9. ii gata treaba merge spre federalizare RM+Transnistria sub acoperisul ruso-german.

  RM a semnat astazi documentul la Viena unde recunoaste Transnistria ca parte egala in negocieri…

  Молдавия согласилась на принцип равенства в переговорах с Приднестровьем.

  В ходе прошедшего 17-18 апреля в Вене очередного раунда консультаций в формате „Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках процесса по приднестровскому урегулированию”.

  В итоговом документе, подписанном 18 апреля в Вене, отмечаются все участники переговорного процесса с уточнением их статуса в переговорах, определенного Братиславским документом 2002 года и Одесским документом 2005 года. Помимо согласованных ранее принципов, в ходе Венского раунда консультаций политическим представителям Приднестровья и Молдавии удалось договориться о закреплении положения о том, что переговоры ведутся на основе равенства и взаимного уважения.

 10. Eu de mult va spun ca AIE duce RM nu in UE ci in UEA(uniunea euroasiatica)..

 11. Dmitri Rogozin a subliniat că partea transnistreană trebuie să fie tratată pe poziții egale în procesul de negocieri.

  Dmitri Rogozin a subliniat că fără recunoașterea Transnistriei drept parte egală în procesul de negocieri, nu se poate discuta despre evoluții în dialogul 5+2.

  iaca asa si guvernul RM a recunoscut Tiraspolu parte egala,acui interese promoveaza AIE-?

 12. „Moscova impinge Basarabia spre Romania” sau
  „Trecerea Prutului” pe http://mipopescu.wordpress.com, un articolas despre reactiile la pozitia lui Rogozin, reprezentantul Moscovei pentru Transnistria.

 13. Ruleta ruseasca:
  ———————-
  Pentru noul Presedinte Nicolae Timofti,
  pro-europeanul si unionistul din inima,
  nu este indicat sa mearga la Moscova
  la adunarea CSI din 15 mai 2012,
  caci exista pericolul de a fi iradiat, otravit
  sau sa i se insceneze vreun “accident” “intâmplator”.
  Rusii sunt mari specialisti la asa ceva !
  ———————————————————
  1.
  Liderul comunist român Gheorghe Gheorghiu-Dej
  a murit în 1965 de cancer la ficat.
  Au existat numeroase zvonuri cu privire la o iradiere intenționată a liderului comunist în timpul ultimei sale vizite la Moscova, ca urmare a politicii sale tot mai independente.
  Triplul spion Ion Mihai Pacepa aducea un argument în favoarea teoriei iradierii lui Dej,
  reproducând afirmatiile lui Nicolae Ceaușescu,
  care îl informase despre cei “zece lideri internaționali pe care Kremlinul i-a ucis sau a încercat să-i ucidă”. Gheorghiu-Dej ar fi fost unul dintre ei.
  2.
  Nu uitati si de doborârea avionului polonez in aprilie 2010 la Smolensk de catre rusi, ca rasplata pentru solidaritatea presedintelui polonez Lech Kaczynski cu popurul Gruziei contra invaziei rusesti din August 2008.
  Atunci 96 de persoane si-au pierdut viata, toata elita Poloniei.

 14. Pt Mihai

  1. „Siberiacului” i-am explicat de sute de ori. Nu mai prinde. El repeta ca papagalul ce doreste, de aceea nu merita decit dispret. Este scula nepriceputului Primar Chirtoaca si grosolanului si mojicului Ghimpu.

  2.Siberiacul nu stie romaneste. Asta i-am dat d einteles.

  3. Ne comportam prea crtestineste cu cei care nu demonstreaza receptivitate, de aceea nu face sa te irosesti chiar cu totii. Pt Siberiacul Chirtoaca si Ghimpu sunt idoli – pentru noi nu sunt nimic decit niste nepriceputi si rautaciosi. Sunt ei liberali cum mata esti fata mare.

  4. Las-o dracului elita asta politica si cautat-ti d etreaba, ca ai tot votat si acum iti este scirba. Ca doar nu ai votat PNL, nu?

  5. Membrii Consiliului Unirii sunt exact angrenati in realitate. Asta incepe sa ii scoata din minti pe businessunionisti.

  6. Nimeni nu face Unirea pe hirtie, dar problema ca cine e la putere nu o face in realitate, iar rolul Opozitiei e sa propuna idei si sa monitorizeze – asta facem. Urmariti miine documentele noastre – noi nu primim salarii ca sa le facem frumoase, utile si corecte. Altii primesc bani si nu pot lua o decizie ca lumea- de exemplu Decretul despre ocupatie al lui Ghimpu nu a fost bazat oe legislatia internationala si a fost anulat, iar Chirtoaca mai bine ar fi muncitor, la curatit spatiile verzi, ca nu-l duce capul sa conduca orasul, poate doar s aii acopere pe cei care fura cu sau fara stirea lui…

  7. Ca “societatea” basarabeana sa constientizeze legatura cu patria mama, trebuie ajutata. Asta facem, fara bani, fara salarii, cu cheltuieli proprii.

  8. De populism se ocupa Voronin, Lupu, Filat si Chirtoaca. Noi – nu, pentru ca noi nu avem bani publici. E simplu. Mai invatati putin sa apreciati corect lucrurile.

  9. Acest blog, din 2008, e plin de vorbe despre stramosi si viitor si planuri de Unire. Dar televiziunile sunt in mina lui Voronin, Plahotniuc, Filat si Ghimpu. Ei NU EXPLICA, pentru ca vor un stat slab, pe care sa il fure in continuare.

  10. E treaba noastra ce facem noi cu banii nostri. Tineti-va stafurile pentru cei care toaca banii publici, banii Departamentului Romanilor din Romania si fondurile europene.

 15. Fraţilor!Îmi pare bine, că articolul v-a provocat la aşa mari şi puternice discuţii, ca prin aceste mici desbateri electro-poştale să încercăm a găsi Adevărul, calea mai dreaptă şi maipuţin primejdioasă spre atingerea scopului nostru- Unirea cu Patria -Mamă România.
  Bravo, Nagimama şi Yukos!

  Sireacul are perfectă dreptate.Orice acţiune, necâtând de unde vine, dacă este distructivă,duce la debinare social-naţională şi ură , trebuie condamnată, chiar şi pe d-na V.Pavlicenco… Dacă şi oamenii simpli recunosc, că acţiunile D-voastră împotriva PL sunt condamnabile, crdeţi-mă că aşa este. Rorumul Românilor de Pretutindeni are sarcina şi menirea de a consolida forţele unificatoare prin acţiuni concrete pe care le vom da publicitătii zilele apropiate. Orice formaţiune (asociaţie, societate, partid ş.a.)politică ori apolitică, guvernamentală ori nonguvernamentală, care prin acţiunile sale duce o politică antinaţională şi antiunionistă este condamnată şi nerecunoscută de către FRP.
  Credinţă! Speranţă! Victorie!
  E timpul să eşim din anonimat! E timpul să spunem lucrurilor pe nume şi să recunoaştem că numai un Adevăr există: o mamă, o limbă, o ţară!
  Iacob Cazacu-Istrati

 16. Dacul liber spune:
  19 aprilie 2012, la 06:06

  Stimate Domnule Iacob Cazacu-Istrati,

  Sunt absolut de acord ca orice actiune trebuie sa poarte caracter constructiv, tolerant in timp si de unire a tuturor fortelor nationale intr-o singura formatiune bine condusa si cu autoritate deosebita.

  „Dacă şi oamenii simpli recunosc, că acţiunile D-voastră împotriva PL sunt condamnabile, crdeţi-mă că aşa este.”

  Probabil ati urmarit postarile mele pe bloguri. Deci, ati constatat ca nu am criticat PL-ul sau persoane concrete din PL.

  Am si eu unele intrebari, care ma framinta….
  PL-ul, ca si formatiune politica, este partid unionist sau moldovenist ?
  Sigur, in PL sunt foarte multi buni romani-unionisti.

  Daca PL-ul este unionist, vom ajunge in timp sa auzim clar atitudinea PL-ului despre Unire ?
  Din ce stiu eu, conducerea PL a spus public ca Unirea trebuie conservata/ daca nu mai grav/……
  Nu credeti ca teoria „inca nu este timpului” ne va duce in „bratele” rusiei, pentru noi si noi decenii sau poate si pentru totdeauna…..
  In timp ce Rusia intrece orice masura, se implica, fara retineri, in treburile interne ale RM, de ce PL-ul sau alt Partid politic/parlamentar sau inafara parlamentului/ trebuie sa se teama sa spuna clar lucrurilor pe nume ?
  Ce trebuie sa se intimple ca noi, unionistii sa ne putem uni, sa mergem impreuna fara „ambitii, gelozie si alte slabiciunmi”?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *