Dar Tu, Române, când o să învii?

Fie-va Dumnezeu mereu Aproape !!!

 E Praznic, Luminat de Înviere!

 (Dar Tu, Române, când o să învii? )

În dezunire-i slabă-vă putere

Ce sclavi vă ţine sub cei ce îs haini!

În ceastă slăbiciune sunteţi în cădere

Şi le slujiţi la trădători, străini!

#

E Praznic Luminat de Înviere!

E Lege pentru Neamul ce-i creştin!

Române, Prăznueşti iar Ziua Crucii –

Tu când o să Învii de sub Caini?

#

Din Cer priveşte către tine Domnul,

Cel ce o Nouă lege ţi-a Adus, prin Chin.

Ce Minunată-i Ziua pe Golgota,

Prin care să învingi, ‘nălţându-te prin chin!

#

Ridică-te tu Gheorghe, şi tu-Ioane!

Ridică-te!, fii Demn şi Suveran!

Alungă toţi besmeticii din Ţară

Să râză Flori, pe Sfântul tău Tăpşean! 

#

Golgota? E Sfinţită de-nălţare!

Nu-i pierdere, ci Cale către Culmi.

Nu poţi să preţuieşti nicicând Plinirea

De n-ai Căzut ca să te-nalţi spre Culmi!

#

Dară Zdrobiţi din voi orgolii! ce-s deşarte

Căderi din chiar fiinţa de-a fi om!

Mai demni sunt şi trăesc în libertate 

Jivinele din codru şi frunzele din pom!

#

Ce rost orgoliul să ducă la pierzare

Pe voi şi pe întregul vost’ Tăpşan?

Ce rost aveţi, cuprinşi de vanitate,

Să nu trăiţi uniţi în al vost’ Neam?

 #

E moarte, zbucium în cădere,

O viermuire făr’ de-un căpătâi! 

Această hâdă mizeră trăire

Ce pleacă capul la Cel din pustii!

#

Uniţi-vă! Călcaţi orgolii ce-s cădere!

La Lupt[tori? Chiar ciumă şi desfrâu.

Uniţi-vă, ca iar s-aveţi Putere,

Să alungaţi veniţii din pustiu!  

#

Ce Rost un trai fară de sărbătoare,

O viaţă slugarită volente la caini?

Ce Haznă voi aveţi când Pruncul Plânge

Că iar alegeţi: scârnavi, lanţ şi spini?

#

În ne-Unire? nu! nu sunteţi oameni!

Nici un Cămin n-aveţi şi nici un Neam,

N-aveţi alăturea de voi Str[bunii,

Nici Ţintirim n-aveţi, nici Viitor ca Neam!

#

Vă fie deci ca Pildă Invierea!

Celui ce cu căzuţii jos s-a prea Unit,

Ca să le ierte lor nu numai mişelia,

Ci şi căderea, din Lege-n haos-dezunit!

#

Ridică-te, Române! Te deşteaptă

Din lanţul care crunt te-a înjosit!

Uneşte-te cu Glia Strămoşească,

Ce Ţărm pentru duşmani a devenit!

#

Uniţi-vă Românii, e o Poruncă

La Neamul ce Trăieşte Suveran!

Uniţi-vă, Români, e timpul ca în furcă

Să cadă trădători, caini şi alţi duşmani!

„Nici o mărire, din cosmos,  nu poate a depaşi Minunea Jertfei care a Zămislit Calea Golgotei Isprăvita prin Icoana Crucii! Fireasca şi cert inevitabilă este Invierea Celui fără de moarte, precum şi Înălţarea Sa! Însă deasupra oricărei Minuni Dumnezeieşti este Stătătoare Virtutea Eternă de a se Jertfii pentru Fii Săi, Oamenii, pe care cu Milostenie îi Iubeşte! Aparenţial acestor virtuţi Dumnezeeşti sunt Faptele de Jertfa ale Oamenilor ce-s Reprezentativi unui Neam omenesc! Când, şi numai atuncia, Oamenii Reprezentativi( Elitele Spiritual-lucrătoare) unui Neam sunt împreuna lucrători, atuncea durerile/golgota/sclavia şi chiar pericolul de moartere a acelui Neam se vor isprăvi prin Jertfa  Bene-Volentă săvârşită de Elitele respectivului Neam! Desigur, trist este că indeobşte Elitele sunt adumbrite de oportuniştii care se aburcă în Jilţurile Neamului ce-s mult prea înalte pentru nimicnicia lor!” 

Aros din Milet, 14/04/2012

Loading Facebook Comments ...

15 Comments

Add a Comment
 1. Ion de la Criuleni

  Ori-ce dictează inima și tipărit cu mâna este plăcut… Și îndemnul lui Iisus este valabil pentru cei răpiți de BORusă prin dispozițiile blestematului V. Voronin, unde cu blândețe ne zice Iisus nouă fiecărui în parte – „Iată Eu stau la ușă (inimii) și bat, cine aude glasul meu și deschide ușa – voi întra la el și voi cina cu el”… are în vedere cina de Paști.

 2. Declaraţia
  Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova
  cu privire la împlinirea a 200 de ani de la raptul din 1812 a Basarabiei:
  Chişinău, 31 martie 2012
  http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=213&id=3512&zidc=1
  —————————————————————————————————————–
  1.
  Ziua de 16 mai 2012 să fie declarată Zi de Doliu Naţional
  pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
  2.
  Să fie coborâte în bernă drapelele la Chişinău şi Bucureşti (unde a fost semnat odiosul Tratat),
  precum şi în alte localităţi ale Republicii Moldova şi României;
  3.
  În ziua de 16 mai 2012 bisericile celor două mitropolii – Mitropolia Basarabiei
  şi Mitropolia Moldovei – la ora 17.00 să bată clopotele în semn de doliu;
  4.
  Să fie organizată o adunare naţională la Teatrul de Vară din Chişinău
  în ziua de 13 mai 2012, începând cu ora 13.00;
  5.
  Să se desfăşoare manifestări ştiinţifico-artistice în localităţile Republicii Moldova,
  în mod special în instituţiile preuniversitare şi universitare;
  6.
  Să se organizeze în seara zilei de 16 mai 2012 un marş al tinerilor, cu torţe,
  care ar porni de la sediul Sfatului Ţării (de pe strada Mateevici) din Chişinău pe itinerarul:
  str. Mateevici – Ambasada Turciei, str. Puşkin, str. Bucureşti, str. Toma Ciorbă –
  Ambasada Rusiei, str. Ştefan cel Mare şi până în Piaţa Marii Adunări Naţionale;
  7.
  Să se oficieze în zilele de 13 şi 16 mai 2012 în cadrul celor două mitropolii,
  ale Moldovei şi Basarabiei, slujbe de pomenire a eroilor neamului
  şi a marilor personalităţi care au contribuit la propăşirea limbii şi culturii româneşti.
  8.
  Să fie dezvelite plăci comemorative „Anul 1812 – raptul Basarabiei” la Chişinău
  pe o clădire de epocă pe care urmează s-o desemnăm împreună cu Primăria municipiului,
  – la Hânceşti, pe „Hanul lui Manuc”,
  – la Bucureşti, pe clădirea „Hanului Manuc”, în care s-a semnat tratatul din anul 1812;
  9.
  Membrii FDRM să participe cu comunicări despre raptul Basarabiei din 1812 în presă,
  la radio şi TV, la diverse întâlniri cu cetăţenii Republicii Moldova;
  10.
  Consiliul FDRM să expedieze mesaje în limbile rusă, franceză şi engleză la organizaţiile internaţionale
  din Europa, la ambasadele din Chişinău prin intermediul cărora
  să se facă cunoscută esenţa raptului de la 16 mai 1812;
  11.
  Împreună cu Consiliul Naţional al Unirii, cu alte organizaţii neguvernamentale
  şi cu partidele politice de orientare naţională şi europeană, să organizeze acţiuni
  privind comemorarea acestei date tragice din istoria poporului român.
  ———————————————————————————————
  Românii din Basarabia, fiind parte componentă a poporului român,
  au dreptul, conform jurisprudenţei internaţionale, să se afle împreună cu întreaga naţiune
  de la care au fost smulşi cu forţa armelor acum două secole.
  Vrem un viitor demn pentru urmaşii noştri, viitor care poate fi realizat
  doar în contextul familiei noastre româneşti şi europene.
  Aşa să ne ajute Dumnezeu!

 3. Pt Prier

  Nu mai propagati aceasta versiune, ca nu e corecta. Va fi alta, de pe http://www.consiliul-unirii.ro, ca e corectata.

  D E C L A R A Ţ I A
  Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova
  cu privire la împlinirea a 200 de ani de la raptul din 1812 a Basarabiei (Chişinău, 31 martie 2012)

  1. Ziua de 16 mai 2012 să fie declarată Zi de Doliu Naţional pe întreg teritoriul Republicii Moldova;

  2. Să fie coborâte în bernă drapelele la Chişinău şi Bucureşti (unde a fost semnat odiosul Tratat), precum şi în alte localităţi ale Republicii Moldova şi României;

  3. În ziua de 16 mai 2012 bisericile celor două Mitropolii – Mitropolia Basarabiei şi Mitropolia Moldovei – la ora 17.00 să bată clopotele în semn de doliu;

  4. Să fie organizată o Adunare Naţională la Teatrul de Vară din Chişinău în ziua de 13 mai 2012, începând cu ora 16.00, precedată de un Marş, care va începe în Piaţa Marii Adunări Naţionale între orele 13.00-14.00, cu traseul PMAN-Bd.Ştefan cel Mare-str.Toma Ciorbă (Ambasada Rusiei)-str.Constantin Stere (Ambasada Turciei)-str. Alexei Mateevici-str.Anton Crihan-Teatrul de Vară;

  5. Să se desfăşoare manifestări ştiinţifico-artistice în localităţile Republicii Moldova, în mod special în instituţiile preuniversitare şi universitare;

  6. Să se organizeze, în seara zilei de 16 mai 2012, un marş al tinerilor şi retragere cu torţe, care ar porni între orele 17.00-18.00 de la sediul Sfatului Ţării (de pe strada Mateevici) din Chişinău pe itinerarul: str.Mateevici – str.Puşkin-str.Bucureşti (Ambasada României), str.Bănulescu-Bodoni–str.Ştefan cel Mare-Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde sunt aşteptaţi toţi cu lumînări;

  7. Să se oficieze, în zilele de 13 şi 16 mai 2012, în cadrul celor două Mitropolii – ale Moldovei şi Basarabiei, slujbe de pomenire a eroilor neamului şi a marilor personalităţi care au contribuit la propăşirea limbii şi a culturii româneşti.

  8. Să fie dezvelite plăci comemorative „Anul 1812 – raptul Basarabiei” la Chişinău pe o clădire de epocă pe care urmează s-o desemnăm împreună cu Primăria municipiului, – la Hânceşti, pe „Hanul lui Manuc”, – la Bucureşti, pe clădirea „Hanului Manuc”, în care s-a semnat tratatul din anul 1812;

  9. Membrii FDRM să participe cu comunicări despre raptul Basarabiei din 1812 în presă, la radio şi TV, la diverse întâlniri cu cetăţenii Republicii Moldova;

  10. Consiliul FDRM să expedieze mesaje în limbile rusă, franceză şi engleză la organizaţiile internaţionale din Europa, la ambasadele din Chişinău prin intermediul cărora să se facă cunoscută esenţa raptului de la 16 mai 1812;

  11. Împreună cu Consiliul Unirii, cu alte organizaţii neguvernamentale şi cu partidele politice de orientare naţională şi europeană, să organizeze acţiuni privind comemorarea acestei date tragice din istoria poporului român.

  Românii din Basarabia, fiind parte componentă a poporului român, au dreptul, conform jurisprudenţei internaţionale, să se afle împreună cu întreaga naţiune de la care au fost smulşi cu forţa armelor acum două secole. Vrem un viitor demn pentru urmaşii noştri, viitor care poate fi realizat doar în contextul familiei noastre româneşti şi europene.

  Aşa să ne ajute Dumnezeu!

 4. SĂ NE AJUTE DOMNUL
  .

 5. român din Basarabia

  Frumoasă creație, dar cine e autorul? Sperăm să nu ne trezim prea târziu. Succes pentru acțiunile care se organizează. Dumnezeu să ne ajute! Hristos a înviat!

 6. Hristos a înviat!

 7. Doamna Pavlicenco.Cristos a inviat va spunem cu mult drag.

 8. Pt român din Basarabia

  Am primit pe e-mail si acum caut si nu gasesc, dar voi gasi cine mi-a trimis.

 9. Puscasu Vlad Irimie

  ion de la Criuleni

  Biserica Ortodoxa din Basarabia,fie ca tine de Moscova sau de Romania,este aceeasi Biserica crestina a lui Hristos,si tot in limba romana se slujeste!

  Te rog nu denigra Sfanta Biserica ,tocmai in zilele Sfintelor Sarbatori!

 10. Textul este declarativ, naiv, plîngăreţ, eftin, lipsit de originalitate şi noutate.
  Şi e postat la un moment nepotrivit(foarte!).Fiţi siguri că imagine nu vă face!
  Azi e sărbătoarea tuturor, Hristos a înviat!

 11. Santiago de Compostela

  video:
  “Ce au in comun, banda terorista ETA din Spania,
  partidul “Patriotii Moldovei” si Maya Laguta ? ”
  Aprilie 2012:
  http://neamsitara.union.md/ce-au-in-comun-banda-terorista-eta-din-spania-partidul-patriotii-moldovei-si-maya-laguta
  ——————————————————–––––––––––
  Primele detasamente ale teroristilor basci
  au fost pregatite in URSS de KGB sovietic,
  in anii 60 al secolului trecut .
  Ca urmare a asasinatelor ETA au murit
  circa 800 de cetateni spanioli.
  Nori grei planeaza asupra multpatimitei Basarabii.
  Unire fratilor !

 12. Pt Tot eu

  Nu citi, care e problema? Citeste acolo unde e inversul decit aici – nedeclarativ, nenaiv, neplingaret, cu originalitate si cu noutate. Sa va faca imagine, nu? ca numai la asta va ginditi. Hristos nu invie chiar pentru toti.

 13. Vom realiza aceasta mare unire ,avem de partea noastra Realitatea si Adevarul ,nimeni si nimic nu ne va putea oprii, pentru ca am mostenit de la stramosi nostri un lucru foarte important,”Vointa de a ne sacrifica viata ” pur de ragiungere idealurile noastre

 14. ANUL 2012:
  DOSARELE AXEI NISTRU – TISA ( IV / 8 )
  –––––––––––––––––––––––––-
  CENZURA anti-româneasca si anti-europeana la VOX-PUBLIKA !
  ––––––––––––––––––––––––––-
  blog Dumitru Tira, directorul agentiei „VoxPublika”
  „De ce moldovenii isi doresc mereu un stapân din exterior?”
  http://vox.publika.md/politica/de-ce-moldovenii-isi-doresc-mereu-un-stapan-din-exterior-217271.html
  –––––––––––––––––––––––––
  un citat de acolo:
  „Sunt douazeci de ani de când pamântul nostru frumos si rodnic
  a devenit Republica Moldova – stat suveran si independent,
  cu cetateni liberi, frumosi si fericiti.
  Asa a inceput isteria unei noi file a istoriei contemporane in care,
  nu inteleg de ce, trebuie obligatoriu sa ne decidem cui ne predam … rusilor, românilor, Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, chinezilor sau mai bine chiar japonezilor, pentru ca ne dau tractoare
  si ei cu siguranta stiu ce sa faca pentru a-si dezvolta tara,
  pastra cultura si educa copiii. ”
  ––––––––––––––––––––––––-
  iata comentariul meu adresat autorului:
  1.
  Chiar credeti ca cetatenii moldoveni sunt cu adevarat „liberi” ?
  Cu tankurile rusesti la Nistru si cu teroristii mascati
  de la Tiraspol pe strazile din Chisinau ?
  Si cu o creatura de stat mafiotic si corupt, RM,
  unde notiunea de STAT DE DREPT nu se cunoaste ?
  2.
  Ati folosit cuvântul „isterie” referitor la istoria recenta.
  Vreti sa spuneti ca in ultimii ani 20 de ani, incercarile firave
  de a reveni la istoria noastra adevarata, la originile noastre românesti si la discutiile despre Re-Unirea cu România sunt o „isterie” ?
  Iar ocuparea Transnistriei de armatele rusesti este o realitate „normala” ?
  3.
  Ati inclus si „Românii” in notiunea de ocupare – predare.
  Chiar credeti ca românii ne-au ocupat vreodata ?
  De ce nu amintiti de o „ocupare” reala si constanta deja de 20 de ani: Transnistria ? De ce nu amintiti nimic de acei intelectuali, combatanti si civili moldoveni omorâti de catre gardistii teroristi si cazacii rusi
  in Razboiul cu rusii de la Nistru din 1992 si in restul celor 20 de ani de „independenta” si „statalitate” ?
  4.
  Ati inclus si Uniunea Europeana in tot acest calabalâc de idei si gânduri negre. Pacat, ca Dvs. fost diplomat la Ministerul de Externe, jonglati si manipulati cu cuvintele. Doar, stiti ca UE inseamna niste standarde europene foarte severe in domeniul justitiei si a dreptului. Aderarea noastra acolo ne-ar asigura crearea unui STAT DE DREPT. Deocamdata numeni nu ne accepta acolo, din cauza mafiei si coruptiei de la noi.
  Va credeti mai destept decât toate acekle 27 de tari din UE ?
  Din contra, Rusia imperiala si nebuloasa Uniune Ruso- Asiatica
  ne trage de mâini si de picioare sa ne anexam benevol la acest nou Imperiu Rusesc, unde nu se cere nici o reforma in justitie, politie sau procuratura. Toate sa fie ca pe timpurile fostei URSS.
  5.
  O concluzie:
  in baza articolului autorului citat,
  acum intelegem de ce acest terorist „voievodal” si „patriot maldafnist stati–alist” de Pascaru este atât de prezent
  la „Vox Publika” si cine il promoveaza din umbra.
  Din tot raul reiese si un bine: WHO IS WHO ?
  Se va sti clar cine este ce ? sau cine ?
  –––––––––––––––––
  N.B.
  Ca raspuns, comentariul meu de mai sus, plasat pe pagina respectiva, a fost cenzurat de autor si de Maia Visterniceanu,
  administratoare la „VoxPublika”.

 15. „Trecerea Prutului” pe http://mipopescu.wordpress.com
  un articolas despre reactiile la pozitia lui Rogozin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *