Propunerile CU Guvernului RM pentru comemorarea a 200 ani de ocupatie ruso-sovietica

Către Guvernul Republicii Moldova

D E M E R S

La 16 mai anul 2012, se împlinesc 200 de ani de la încheierea Tratatului de Pace de la Bucureşti, semnat între Imperiul Rus şi Imperiul Otoman, la încheierea războiului ruso-turc din 1806 – 1812, în urma cărui fapt Imperiul Ţarist a ocupat teritoriul Moldovei dintre Prut şi Nistru, pe care-l vor numi ulterior,  în 1813, ”Bessarabia ”.

Prin articolele 4 şi 5, Imperiul Otoman ceda Imperiului Rus un teritoriu de 45.630 km², cu 482.630 de locuitori, 5 cetăţi, 17 oraşe şi 695 de sate (conform  recensământului ordonat de autorităţile ţariste în 1817). Au trecut în componenţa Imperiului Rus ţinuturile Hotin, Soroca, Orhei, Lăpuşna, Greceni, Hotărniceni, Codru, Tighina, Cârligătura, Fălciu, partea răsăriteană a ţinutului Iaşilor şi Bugeacul.

Vechiul principat al Moldovei a fost destrămat, după ce pierduse Bucovina în 1774. Cedarea de către Imperiul Otoman a părţii de răsărit a Moldovei s-a făcut cu încălcarea tratatelor în vigoare şi a dreptului internaţional (valabil în epocă), deoarece Moldova nu era o provinice turcă.

Actul din 1812 a fost începutul unui calvar cu consecinţe grave, resimţite peste câteva sute de ani asupra populaţiei dintre Prut şi Nistru.

Pornind de la această parte a istoriei teritoriului pe care locuim, Consiliul Unirii propune Guvernului Republicii Moldova să adopte o Dispoziţie „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii”.

Consiliul Unirii

Chişinău, 11 aprilie 2012

În numele Consiliului Unirii, semnează copreşedinţii: 

Ştefan Maimescu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, preşedintele Asociaţiei socio-culturale ”Maluri de Prut” din Italia

Anatol Caraman, preşedinte AVR-1992 ”Tiras-Tighina”

Nicolae Dabija, scriitor, membru de onoare al Academiei Române, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, preşedintele Forului Democrat al Românilor, preşedintele Forului Români de Pretutindeni

Gheorghe Mârzencu, membru ai Asociaţiei obşteşti ”Memoria victimelor regimului totalitar comunist”

Gheorghe Viţă, preşedintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa

Vitalia Pavlicenco, ex-deputat, preşedinte, Anatolie Revenco, vicepreşedinte ai Partidului Naţional Liberal

 

Valeriu Ciubotaru, preşedintele Partidului Naţional Român

Timotei Ţurcanu, inginer

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

DISPOZIŢIE nr.­­­­­­­­­­­­­­___

din_____________ 2012

Chişinău

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor

dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea

Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii

__________________________________________

    În scopul organizării şi desfăşurării acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii,

1.Se aprobă Planul acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la

dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii, conform anexei.

2. Se declară Ziua de 16 mai 2012 curent drept Zi de doliu, în legătură cu comemorarea  a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii. În ziua de 16 mai 2012, în toate localităţile:

a)      va fi arborat în bernă Drapelul de stat;

b)      la ora 10.00, în semn de profundă compasiune pentru victimile ocupaţiei Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812, se va păstra un moment de reculegere.

3.  Se recomandă:

–         autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze şi să realizeze planuri – scenarii proprii de acţiuni dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii;

–         mijloacele de presă să mediatizeze acţiunile dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii.

4. Acoperirea financiară a acţiunilor incluse în Planul de acţiuni şi în planurile de acţiuni teritoriale se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în bugetele respective pe anul 2012 pentru organele responsabile de executarea acestora, precum şi din mijloacele speciale.

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina domnului Mihail Moldovanu, viceprim-ministru.

Prim-ministru                                                           Vladimir  FILAT

Anexa la Dispoziţia Guvernului nr. _____din 2012

Planul 

acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea

Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii

Nr. d/o Denumirea manifestărilor Responsabili de executare Termenul de executare
1 2 3 4
1. Desfăşurarea, în localităţi, a acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii. Autorităţile administraţiei publice locale 16-20 mai 2012
2. Desfăşurarea, în toate bisericile, a unui serviciu divin de pomenire a victimilor ocupaţiei Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812. Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove,Mitropolia Basarabiei 16 mai 2012
3. Organizarea, în localităţi, a meselor de pomenire a victimelor dezmembrării Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812. Autorităţile administraţiei publice locale 16 mai 2012
4. Depunerea de flori la Monumentul lui “Ştefan cel Mare şi Sfînt”. Ministerul Apărării, Cancelaria de StatMinisterul Culturii 16 mai 2012
5. Desfăşurarea mitingului de comemorare a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii în Piaţa Marii Adunări Naţionale. La ora 10.00, în semn de profundă compasiune pentru victimile ocupaţiei Imperiul Rus, se va păstra un moment de reculegere. Primăria mun.Chişinău Cancelaria de StatMinisterul Culturii Academia de Ştiinţe a Moldovei 16 mai 2012
6. Organizareala Muzeul Naţionalde Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Arte şi Muzeul Armatei a unor expoziţii de documente şi materiale istorice consacrate războiului ruso-turc (1806-1812) şi consecinţelor ocupaţiei de către Imperiul Rus a Ţării Moldovei. Ministerul Culturii, Ministerul Apărării mai  2012
7. Organizareala Biblioteca Naţionalăa expoziţiei de cărţi dedicate războiului ruso-turc (1806-1812) şi consecinţelor ocupaţiei de către Imperiul Rus a Ţării Moldovei. Ministerul Culturii 16 mai 2012
8. Organizarea unei conferinţe ştiinţifice consacrate consecinţelor ocupaţiei de către Imperiul Rus a Ţării Moldovei în urma războiului ruso-turc (1806-1812). Academia de Ştiinţe a Moldovei mai 2012
9. Organizarea, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, secundar profesional şi mediu de specialitate a concursului de eseuri cu genericul „Basarabia însîngerată”, consacrat comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei în urma războiului ruso-turc (1806-1812) şi consecinţele ocupaţiei de către Imperiul Rus. Ministerul Educaţiei,Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Apărării, Serviciul Grăniceri mai 2012
10. Organizarea, în instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile şi în unităţile militare, a orelor de educaţie patriotică consacrate comemorării 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii, cu păstrarea unui minut de reculegere. Ministerul Educaţiei,Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul Grăniceri, Serviciul de Informaţii şi Securitate 16 mai 2012
11. Difuzarea reportajelor de la manifestările dedicate evenimentului la posturile de radio şi TV republicane Instituţia publică naţională a Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova” 16 mai 2012
12. Difuzarea în cadrul emisiunilor radiofonice şi televizate „La datorie” şi „Scutul Patriei”, precum şi publicarea în ziarele „Gardianul ” şi „Oastea Moldovei” a materialelor consacrate comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii. Instituţia publică naţională a Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”;Ministerul Apărării,Ministerul Afacerilor Interne mai 2012

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova

“Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor

dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea

Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii”.

Aspectul istoric

La 16 mai curent, se împlinesc 200 de ani de la încheierea Tratatului de Pace de la Bucureşti, semnat între Imperiul Rus şi Imperiul Otoman, la încheierea războiului ruso-turc din 1806–1812. În timpul tratativelor, ruşii l-au cumpărat pe interpretul fanariot, reuşind, cu ajutorul acestuia, să ocupe teritoriul Moldovei dintre Prut şi Nistru, pe care-l vor numi ulterior,  în 1813,  “Bessarabia ”. Intrepretul va fi sugrumat de turci, dar, cu aceasta, drama românilor n-a fost rezolvată. Faptul că a fost cedată Rusiei şi o parte din teritoriul voievodatului, în ciuda Tratatului moldo-otoman care garanta integritatea Moldovei, s-a datorat dibăciei negociatorului francez Gaspard Louis de Langeron, ce servea interesele Ţarului.

Tratatul de pace a fost semnat pe 16/28 mai 1812 la Bucureşti, în hanul agentului rus Manuc Bei. Tratatul avea 16 articole publice şi două articole secrete.

Prin articolele 4 şi 5, Imperiul Otoman ceda Imperiului Rus un teritoriu de 45.630 km², cu 482.630 de locuitori, 5 cetăţi, 17 oraşe şi 695 de sate (conform cu recensământul ordonat de autorităţile ţariste în 1817). Au trecut în componenţa Imperiului Rus ţinuturile Hotin, Soroca, Orhei, Lăpuşna, Greceni, Hotărniceni, Codru, Tighina, Cârligătura, Fălciu, partea răsăriteană a ţinutului Iaşilor şi Bugeacul.

Printr-un manifest emis la încheierea Tratatului de pace, Imperiul Rus s-a obligat să-şi retragă trupele din Moldova. De asemenea, ţarul garanta locuitorilor de pe ambele maluri ale Prutului dreptul ca, timp de un an, să se mute de ce parte a noi graniţe ar fi dorit şi să-şi vândă averea după propriul interes. În timpul acestui an, s-a înregistrat încheierea unui număr extrem de mare de vânzări şi de schimburi de moşii.

Vechiul principat al Moldovei a fost destrămat, după ce pierduse deja Bucovina în 1774, el a pierdut şi Basarabia. Cedarea de către Imperiul Otoman a părţii de răsărit a Moldovei s-a făcut cu încălcarea tratatelor în vigoare şi a dreptului internaţional (valabil în epocă), deoarece Moldova nu era o provinice turcă.

Pentru Ţarul Alexandru I, semnarea Tratatului a fost un mare succes diplomatic şi militar, el ratificându-l cu numai o zi înainte de declanşarea invaziei lui Napoleon în Rusia. Trupele retrase dela Dunăre au ajutat la lupta împotriva împăratului francez, iar Imperiul Otoman înfrânt a încetat să mai fie aliatul Franţei.

Actul din anul 1812 a fost începutul unui calvar cu consecinţe grave, resimţite peste câteva sute de ani. Dacă, la început, Ţarul Alexandru I a încercat să câştige simpatia noilor supuşi, prin asigurarea unor condiţii de dezvoltare autonome a provinciei, în scurtă vreme s-a trecut la reorganizarea Basarabiei în calitate de gubernie, populaţia fiind supusă politicii de rusificare şi de colonizare rusă, găgăuză şi ucraineană. Moldovenii din Basarabia Ţaristă sunt opriţi în a-şi învăţa limba maternă, opriţi a se ruga lui Dumnezeu în româneşte: şcoala şi biserica din Basarabia Ţaristă (1812-1917) au devenit pîrghia, cu ajutorul căreia Guvernul rus nădăjduieşte să rusifice populaţia românească. Acest calvar s-a finalizat prin Actul unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918.

Aspectul juridic

Conform Constituţiei Republicii Moldova, Art.32. Libertatea opiniei şi a exprimării şi Art.40. Libertatea întrunirilor, Conform Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova, aprobată prin Legea Republicii Moldova nr. 691 din  27.08.1991, care stipulează: “Considerând actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1775 şi 1812 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam şi cu statutul juridic al Ţării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a populaţiei Basarabiei şi a Bucovinei”.

Conform pct.5 din Hotărârea Parlamentului nr. 433 din  26.12.1990, cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, „Se garantează condiţii pentru continuitatea tradiţiilor populare, pentru realizarea iniţiativei cetăţenilor, organizaţiilor de stat, obşteşti, uniunilor de creaţie şi altor societăţi de a comemora oameni de vază, de a marca şi alte date istorice, social-politice de valoare, sărbători ale profesiilor şi alte sărbători şi evenimente legate de ciclul naturii şi de viaţa omului.

În conformitate cu art.8 din Legea Nr. 837 din 17.05.1996, cu privire la asociaţiile obşteşti, luînd în consideraţie cele relatate mai sus, Consiliul Unirii solicită Guvernului Republicii Moldova:

1. Să declare Ziua de 16 mai 2012 curent drept Zi de doliu, în legătură cu  comemorarea a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii.

2. În ziua de 16 mai 2012, în toate localităţile:

3. Să fie arborat în bernă Drapelul de stat

4. Să se păstreze un moment de reculegere la ora 10.00, în semn de profundă compasiune pentru victimele ocupaţiei Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în 1812.

Examinarea şi aprobarea proiectului Dispoziţiei „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii”, proiectul se anexează.

Consiliul Unirii

Chişinău, 11 aprilie 2012

Loading Facebook Comments ...

22 Comments

Add a Comment
 1. EXTREMA DREAPTA RM

  ED saluta toate aceste demersuri ale CU.

 2. „PSRM optează pentru federalizarea țării”… se agita , nu gluma , fortele reactionare,retrograde si pro-imperialiste din moldova . parca anume la un semnal – primit stim noi de unde – sobolanii agitati parca de venirea unui incendiu sau a unei inundatii, au scos capurile lor hide de prin gaurile subpamintene pe unde isi duc veacul si au inceput marea fosnaiala fascisto-imperialista pe pamintul lui Stefan cel Mare si Sfint …modelul federalist nu are nicio legatura cu istoria si traditiile Moldovei . de la 1359 Moldova a fost intotdeauna unita si nicicind impartita intr-o federatie sau confederatie in hotarele sale istorice de la Carpati si pina peste Nistru unde isi intindea influenta . doar minti bolnave cu totul sau partizani ai unei puteri straine pot veni cu asemenea propuneri fanteziste , gugumanice si profund anti-nationale . intr-o tara in care majoritatea bastinasa e undeva la 80% ,asemenea initiativa nu poate fi considerata decit o injuratura mitocaneasca la adresa ei… de fapt acum ii vedem in splendoarea lor pe acesti „patrioti” , „moldovenisti” de limba rusa , cam ce doresc ei cu adevarat . pentru ca este ilogic ca tu care bati toba ca esti mare moldovean sa ceri impartirea, fragmentarea tarii , intr-o tara unde exista o majoritate bastinasa zdrobitoare .

 3. si un nebun isi poate da seama astazi ,ca un partid ca PSRM , nu are nicio legatura cu stinga moderna si progresista din europa , ci mai mult actioneaza ca o brigada paramilitara fascisto-imperialista a rusiei pe pamintul moldovei … sa nu-i dam apa la moara lui dodon – dupa acceptarea noului presedinte al tarii – ca sa nu ne amintim dupa aceea de vorba batrineasca ” dai nas lui ivan si se suie pe divan ” . dimpotriva … acest partidulet trebuie izolat , asa cum sint izolati leprosii . izolare totala !

 4. nu mai vorbim de faptul ca in mod nedrept , neconform cu istoria moldovei , cu adevarul istoric , s-a creat si uta gagauzera … o populatie venita foarte tirziu pe meleaguri moldovene a primit cu cea mai mare usuratate , statutul unei autonomii largi . de parca moldovenii aflati in rusia au primit de la cineva aceleasi favoruri …sa fim seriosi ! mai nou se agita si rusofonii de la balti … ba gagauzii ar dori chiar extinderea bantustanului lor etnic . o adevarata rusine pentru orice moldovean adevarat ! pentru cine si ce a aparat Stefan Moldova ? sa ne trezim astazi cu fel de fel de venetici punind de o tarisoara a lor ? asta inseamna apararea moldovenismului ?

 5. Interesant, cîte din cele propuse vor fi îndeplinite de autorităţile oficiale dela Chişinău?

 6. Sunt de acord cu data comemorativa , numai trebuie de precizat Imperul Tarist Rus si trebiue schimbate cuvintele ,, romanilor, romaneste,, in ,, moldovenilor, moldoveneste ,, din frazele: ,, Intrepretul va fi sugrumat de turci, dar, cu aceasta, drama moldovenilor n-a fost rezolvată.,, & ,, Moldovenii din Basarabia Ţaristă sunt opriţi în a-şi învăţa limba maternă, opriţi a se ruga lui Dumnezeu în moldoveneşte: şcoala şi biserica din Basarabia Ţaristă (1812-1917) au devenit pîrghia, cu ajutorul căreia Guvernul rus nădăjduieşte să rusifice populaţia moldovenească.,,
  Iar fraza urmatoare trebuie exlusa inegral: ,,Acest calvar s-a finalizat prin Actul unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918.,,

  In rest totul este corect referitor la destramarea Tarii Moldovei si este pacat sa nu comemoram ziua neagra din istoria noastra
  Contribuţia moldovenilor la crearea României

  După Pacea de la Bucureşti din 16 mai 1812, care a încheiat următorul, dar nu ultimul, război ruso-turc, Imperiul otoman a cedat Rusiei raialele din Basarabia și nu a fost împotriva transmiterii Rusiei pămînturilor dintre Prut şi Nistru ce aparțineau Moldovei.

  Din 1812 Moldova sfîşiată (fără Bucovina) şi Valahia existau în condiţii social-economice, în context social-politic şi spiritual diferite în raport cu cele în care se dezvolta Moldova dintre Prut şi Nistru sau „Moldova Răsăriteană”. Valahia şi Moldova dintre Carpaţi şi Prut (fără Bucovina) rămîneau sub stăpînire turcească și suplimentar sub protectoratul rusesc care se extindea și asupra Valahiei. Moldovenii din dreapta Prutului şi valahii rămăseseră sub o triplă asuprire: plăteau contribuţii otomanilor, erau presați de reprezentanții administrației ruse, erau jecmăniţi de caracuda fanariotă și sufocaţi spiritual de politica grecizantă.

  Moldovenii dintre Prut şi Nistru, după 1812, pentru prima dată în istorie au fost scutiţi de orice impozite, de alte prestaţii şi obligaţii, inclusiv serviciul militar. Noul regim a păstrat în ţinut legislaţia autohtonă, n-a introdus iobăgia (крепостничество). În 1822 tînărul boier moldovan Ionică Tăutul propunea ca boierii din Moldova din dreapta Prutului să aibă aceleaşi drepturi, ca şi cei din stînga acestui rîu.

  Ideea consolidării eforturilor Moldovei dintre Carpaţi şi Prut (fără Bucovina) şi Valahiei era exprimată oricum în Regulamentele Organice, acte cu atribuţii constituţionale, intrate în vigoare la Iaşi şi Bucureşti în 1831. Această idee progresistă, pentru acea vreme şi în acele condiţii, a fost încurajată şi de alte evenimente care s-au produs în Europa la mijlocul veacului al XIX-lea. Tulburările revoluţionare din 1848–1849, Războiul din Crimeea (1856) au avut urmări radicale pentru Moldova din dreapta Prutului şi Valahia. Din această perioadă rolul moldovenilor – oameni de cultură, scriitori, istorici, publicişti din tagma boierească, şcoliţi în ţară și străinătate – la promovarea unirii Principatelor Moldova şi Valahia devine tot mai pronunţat, acţiunile lor tot mai energice şi consecvente. De acum cronologia evenimentelor, componenţa participanţilor, mesajul documentelor elaborate şi lansate de ei demonstrează preponderenţa şi ponderea dominantă a moldovenilor în această operă politică cu urmări tragice pentru Moldova.

  Elita moldovenească, fiind una mai instruită decît cea valahă, sprijinîndu-se pe o cultură și istorie bogată, conștientizînd legătura frățească dintre cele două popoare și fiind îngrijorată de soarta statului moldovenesc slăbit, s-a plasat în fruntea procesului de unire a principatelor.

  În martie 1848 un grup de boieri, printre care Alexandru I.Cuza, M.Kogălniceanu, au discutat o „listă de dorinţe”. Ceva mai tîrziu, redactată de M.Kogălniceanu, ea a fost publicată cu titlul Dorinţele partidului naţional din Moldova. Iniţiatorii acestui document pledau cu ardoare, în primul rînd, pentru autonomia Moldovei, dorind însă şi unirea principatelor Moldovei (fără Bucovina) şi Valahiei. La 12 mai 1848 s-a publicat Programul revoluţionarilor moldoveni, semnat de C.Negri, fraţii Vasile şi Ion Alecsandri, G.Cantacuzin, M.Costache, A.Rusu, Gr.Balş, Zaharia Moldovanu, G.Sion ş.a., punctul 6 al căruia prevedea „Unirea Moldovei (fără Bucovina) şi a Valahiei”.

  Programul revoluţionar din 1848 din Ţara Romînească, adoptat la 9 iunie 1848 la Islaz, nu prevedea nici un fel de „unire”, nici măcar a Valahiei cu Moldova.

  Sfîrşitul Războiului din Crimeea, Conferinţa de la Paris din 30.03.1856 au lipsit Moldova de protectoratul Rusiei. Moldova din dreapta Prutului rămînea sub garanţia puterilor europene. Ca ţară învinsă în război, Rusia a fost lipsită de ieşire la Dunăre: judeţele Bolgrad, Cahul, Ismail reveneau Principatului Moldova. Aceste împrejurări au îndemnat şi mai mult o parte din obştimea moldovenească în pornirile ei spre unire. Tinerii revoluţionari romantici moldoveni Alexandru I.Cuza, M.Kogălniceanu, V.Alecsandri, Z.Moldovanu, C.Negri ş.a., sprijinindu-se pe trecutul glorios al Moldovei, pe bogatul tezaur de nepreţuit al culturii moldoveneşti, şi-au demonstrat din plin elanul şi consecvenţa în numele, cum credeau dînşii, propăşirii Moldovei.

  Însă de acum în septembrie 1857, în procesul alegerilor divanurilor ad hoc (preconizate de Conferinţa de la Paris din 30.03.1856) au apărut primele semne de îngrijorare: unirea ticluită la repezeală ştirbea simţitor drepturile Moldovei, era în primejdie însăşi existenţa acestui principat. Mare tulburare se stîrnise în Principatul Moldovei. „Se făcea multă vorbă…, mare împoncişare de idei”, pentru că „boierii vroiau unire cu tocmeală, iar tinerii unire fără socoteală. După cum s-a şi făcut”. Constata cu amărăciune Ion Creangă la 1882.

  Descumpăniţi de campania valahilor pentru unire fără chibzuială, alarmaţi de „uneltirile Austriei şi Turciei, care se năpustiseră mai cu seamă asupra moldovenilor”, Alexandru I.Cuza, M.Kogălniceanu ş.a. erau neliniştiţi de soarta Moldovei. Devenea tot mai clar, că unirea împinsă de puteri străine „aducea Munteniei numai foloase… Moldova trebuia să aducă pe altarul unirii jertfe destul de mari, chiar însăşi existenţa sa ca stat”.(I.Lupaş, 1937).

  Şmecheriile valahe/munteneşti n-au întîrziat să se producă. A urmat „ticăloasa comedie şi neruşinata înşelăciune” (I.Lupaş) cu alegerile anulate în divanul ad hoc al Moldovei. Contrar hotărîrilor Conferinţei de la Paris din 30.03.1856, a urmat la 24.01.1858 alegerea de către divanul de la Bucureşti a lui Alexandru I.Cuza domn al Valahiei, cu toate că el fusese ales domn al Moldovei la 5.01.1858.

  S-ar fi părut că moldovenii aveau numai de cîştigat: Alexandru I.Cuza, domn al Moldovei, devenise şi domn al Valahiei. În realitate aceasta a fost o banală uneltire dintre valahi și tinerii revoluționarii-romantici moldoveni, sprijinită de puterile mari. Şmechereala valaho/muntenească în scurt timp a dus la dispariţia Moldovei, a desfăşurat campania de valahizare totală a realităţilor moldoveneşti, de „privatizare” a tezaurului cultural moldovenesc.

  Moldovenii au pledat pentru unirea principatelor Valahia şi Moldova, nu pentru anexarea Moldovei de către Valahia. Prin acţiunile energice, poziţia dîrză şi consecventă ale unor politicieni de vază precum Alexandru I.Cuza, M.Kogălniceanu ş.a. moldovenii au contribuit cel mai mult la unire. Subliniem: unirea unor principate cu drepturi egale.

  În scurt timp partida valaho-unionistă a purces la facerea „Valahiei mari” camuflate sub un nume artificial de „România”, deși denumirea inițială a statului unit era Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei. Pînă la facerea României funcţiile administrative unificatoare se concentrau, contrar prevederilor Conferinţei de la Paris din 19.08.1858, la Bucureşti.

  Moldovanul Mihail Kogălniceanu, promotor energic al unirii principatelor, a fost prim-ministru al României vreo doi ani (1863–1865); în 1877–1878 a fost ministru de externe al României, dar a fost alungat din guvern de valahul devenit român I.Brătianu.

  Moldovanul Alexandru I.Cuza, luptător activ pentru unirea Principatului Moldova (fără Bucovina) cu Principatul Valahia, a fost primul şef de stat al României, a domnit însă 8 ani şi 2 luni. În februarie 1866 „monstruoasa coaliţie” valahă l-a detronat. Primul şi ultimul moldovan domnitor al României Alexandru Ion Cuza, politician progresist, a fost alungat din România. A murit în 1873 în Germania.

  Încălcarea prevederilor divanului ad hoc al Moldovei din 1857, sfidarea hotărîrilor Conferinţei de la Paris din 19.08.1858, lichidarea caracterului de principat de sine stătător al Moldovei, înjosirea domnitorului Moldovei Alexandru I.Cuza şi alungarea lui din ţară, aducerea unui rege, străin la vorbă, la port şi credinţă, au revoltat la culme obştimea Moldovei. După cum mărturiseşte istoricul român I.Lupaş, fărădelegile săvîrşite de „coaliţia monstruoasă” de la Bucureşti au provocat „înteţirile potrivnice ale moldovenilor, înteţiri care au stîrnit la Iaşi ciocniri sîngeroase”.

  Locotenenţa domnească din Bucureşti, înspăimîntată „de puternicul curent potrivnic al ieşenilor, generalul muntean N.Golescu a plecat la Iaşi cu hotărîrea să înăbuşească orice împotrivire a moldovenilor. Unii dintre moldoveni se îndîrjeau contra domnului străin, grupîndu-se în jurul boierului Nicolae Roznovanu, sub a cărui conducere se alcătuise un Comitet separatist. Prin propagandă stăruitoare ei au atras de partea lor şi pe mitropolitul Calinic Miclescu. În întîia duminică din aprilie (1866), fiind Catedrala Mitropoliei ticsită de lume, după săvîrşirea slujbei dumnezeieşti, mitropolitul a ieşit în fruntea mulţimii întărîtate, pornind spre Palatul administrativ. Înainte de plecare, în curtea Mitropoliei, Teodor Boldur Lăţescu a rostit o cuvîntare înflăcărată despre drepturile Moldovei, îndemnînd mulţimea să urmeze pe mitropolitul Calinic. Dar în poarta Palatului mulţimea a fost întîmpinată de o companie de soldaţi valahi, care n-a dat în lături nici în faţa crucii purtate de mitropolit. Unul din soldaţi n-a stat la îndoială să atace cu baioneta mitropolitul, rănindu-l. Calinic a strigat de durere, apoi a căzut leşinat la pămînt. Mulţimea înfuriată a început să atace pe soldaţi cu pietre, dar, atacată la baionetă, a fost împinsă înapoi pînă în curtea Mitropoliei”. Învălmăşeala a ţinut pînă la ora două după masă, dînd capitalei moldovene o înfăţişare tristă.

  În anii care au urmat administraţia românească (valahă) de la Bucureşti a luat toate măsurile ca moldovenii să uite numele lor, limba şi istoria, transformînd poporul moldovenesc într-un element al folclorului regional al României Mari, însușindu-și cultura și limba moldovenească pe care a alterat-o simțitor cu cuvinte străine.

 7. Onorat Consiliu,
  Va rugam aveti in vedere si luati in considerare fantasticile propuneri ale domnului IGOR( numele celalalt il stie el!!) Luati , va rugam aminte ce bine cunoaste trecutul , prezentul si viitorul(???) Basarabiei. Asta-i omul stie tot!! Incusiv cum a stat toaca in cer cand au intrat muscalii pana-n Dorohoi!! Sunt sigur ca a invatat foarte bine, inca de pionoier cu rosie cravata, Istoria Moldovei predata de la 1970 si mai incoace!! Domniile voastre, sunteti mici copii pe langa extraordinarele sale cunostinte, de la inaltimea carora va da lectii de sublim patriotism de acolo de unde este din ITALIA!!!Plecat incognito ( citit ilegal) peste frontierle UE de unde trimite bani negri pentru zilele albe ale familiei din RSS Moldoveneasca. Nu-i asa , iubite IGOR? Sa nu o intorci si tu ca la Ploiesti cum face si Baghirov cand vrea muschii lui, doar singur ai spus ca esti de 15 ani in La Bella Italia. Este ca nici acum nu ai legalizata sederea in cele strainatati italienesti unde inveti zi de zi si ceas de ceas democratia corupand cate un politai italian sau mai stiu eu cum? Cum de ai scapat tu pana acum teafar si nevatamat de raziile Politiei stradalle? Te pomenesti ca ai pasaport romanesc cu viza de sedera din 3 in 3 luni, ca doar nu au liberalizat italienii special pt tine o viza libera!! Permis de munca ti-au dat macaronarii mafioti din Neapoli contra unei taxe de sclavie pe teritoriu? Sau ai cumva cetatenie romaneasca? vezi ca fascistii astia de romani s-au facut si ei ai dracului: insotesc politistii italieni cam peste tot pe unde le miroase ca nu e in regula cu actele!! Si inca si sub acoperire. Nu de alta, dar ma gandesc ca ti-ar parea rau sa ti se intample dupa 15 ani de pribegie, iar ei fac scandal ca li se iau locurile de munca si , stii cum e…neam, ca neam, dar branza-i pe bani!!
  Aaaa, vorbesti acolo ruseste, bineinteles, doar nu esti roman!! Am mai vazut unul din astia la Strassbourg, care sustine sus si tare ca nu e roman si habar nu are de limba asta supta, cum spuneam , de la sanul mamei materne.
  Uite , ma bucur enorm ca incuvintezi data comemorativa legat de anul tragic 1812 si chiar cu textul declaratiei la care adaugi tu insuti amendamentele invatate la scoala!!(poate la liceu, de unde sa stiu eu?!) Era tot Istoria romanilor integrati, universali(fara imperiali sigur!!) ca acum asta e la moda sa se predea in scolile moldovenesti? Ma bucur enorm, iubite tovarase(pardon, domnule tovaras!) ca esti atat de constinet ca administratia romaneasca(valaha) a luat toate masurili sa -si uite modovenii limba si cultura moldoveneasca. Inclusiv pe EMINESCU( pariez ca ai invatat la liceul tau iubit despre el) si care nici nu se nascuse pre cand Modova de Est a fost rapita de la sanul marelui Stefan(sau nu?) Doar el a zis ca mare patriot „statlist moldovean ” ce este urmatoarele versuri:” Cum nu vii tu, Tepes doamne, ca punand mana pe ei,/Sa-i imparti in doua cete: in smintiti si in misei,/ Si in doua temniti large cu de-a sila sa-i aduni/ sa dai foc la piuscarie si la casa de nebuni!”(Scrisoarea III)
  Scuza-ma ca iti citez din acest poet al neamului tau statalist moldovenesc, Ti-am ales , fireste versuri frumoase, nu cele mai frumpoase, dar oricum , bune!! Daca nu-ti convine injura-le, scoate cartile lui in mijlocul la mezzo giorne si da-le foc sa vada si italienii cat esti tu de-al lui Grigore Ureche si Miron Costin(stii? amadoi au spus ca „romani suntem cu totii si de la Ram ne tragem”) Si du-te rogu-te le Igor Dodon sa te puna in linia I a frontuli antiroamnesc. Trage fara mila in tot ce tine de roman basarabean la tine acasa!!
  S-auzim numai de bine.

 8. pentru Nagymama:
  Tîmpeniile ce le scrie acest ienicer rusesc, îmi pare că sunt din creaţiile agentului Kremlenului în stînga Prutului, Artem Lazarev. Dacă mai citesc şi alţi istorici aceste „creaţii”, posibil vă vor spune mai bine. Eu am apelat în alte locuri, unde mai scriu oameni cu mintea trează, ce combat tîmpeniile de genul acestui „Igor”, să mai scrie şi aici, că eu nu prea am timp, am şi eu servici. De lăsat nu trebuie, o să citească lumea şi o să creadă că el are mai mare dreptate decît toată ştiinţa istorică naţională…

 9. pentru Igor:
  Igor, agent rusesc ce eşti, iarăşi te ţii de gogomănii “statalist maldaveniste” pentru a îndreptăţi hoţii locali ce şi-au creat structuri stataliste în partea stîngă a Prutului pe pământurile locuite de românii moldoveni? Pe cine crezi că ai să prosteşti cu aberaţiile “maldaveniste” ce le publici?
  Ce ese după tine, toţi vorbitorii de română din restul teritoriilor locuite de olteni, munteni,ardeleni, moldoveni din dreapta Prutului etc., se autidentifică români, numai moldoveni “superdeştepţii” din stînga Prutului, ce au fost sub ocupaţie sovieto-rusească, sunt “rasă superioară moldovenească”?
  De cine ne crezi că suntem la minte noi,cei ce ne simţim ca moldoveni şi parte a naţiunii române? În realitate, la cap aşa sunteţi alde tine, “rasa superioară maldavenistă”
  Apropo, şi Hitler şi-a declarat naţia sa ca un fel de ceva deosebit,”rasă superioară”, şi vezi la cea ajuns. Acolo vor ajunge şi acei ce propagă moldovenismul ca “rasă superioară” deosebită (ca tine) faţă de români, mai ales că cei 20 de ani de “statalism maldavenesc independent” n-au demonstrat viabilitatea spirituală şi materială a ideilor separatismului moldovenist, ce ar putea să o creeze pentru românii moldoveni din stînga Prutului un nivel de viaţă mai superior în raport cu restul naţiunii din dreapta Prutului. Aiurelile separatist-moldoveniste ce le propagi aici, vrei nu vrei, dar pot prinde în conştiinţele unora ce sunt limitaţi mintal… Cum omul cu ceva minte în cap prinde a înţelege şi compara argumentele unioniştilor cu a separatist-maldaveniştilor, îşi dă seama că separatismul maldavenist duce în nicăeri… şi, că e o concepţie ce asigură beneficii şi privilegii doar celora cocoţaţi în structuri statalist maldaveniste, ce în raport cu restul populaţiei actualei Rep.Moldova sunt foarte puţini. Cum prind la mai multă minte restul populaţiei Basarabiei, îşi dau seama că “stataliştii maldavenişti” sunt ceva în plus în viaţa lor, un fel de corpuri parazite,adică un soi de profitori privelegiaţi. Oare cum crezi, mult timp majoritatea basarabenilor, ce se pomenesc tot mai implicaţi în viaţa publică, după ce suferă prejudici materiale serioase din cauza crizei instuţionale,economice, spirituale, lipsa unei reforme serioase a sistemului judecătoresc, a corupţiei omniprezente la toate nivelele şi aspectele vieţii din “statalismului moldovenesc” se vor lăsa oare mult timp amăgiţi de propaganda voastră statlistă mioapă şi retrogradă din punct de vedere naţional…?
  Anatol Marin

 10. „In 1812 imperiul rus a dezmembrat Tara Moldovei…” e prea moalespus.

  Trebuie spus ca in 1812 Tara Moldovei a FOST RUPTA IN DOUA,
  ca impreiul rus a pus HOTAR PRIN MIJLOCUL MOLDOVEI – aceste sintagme ar trebui folosite.

  Pentru Igor

  Ratacesti, te lasi INDUS IN EROARE.
  Locuitorii Tarii Moldoveii dintotdeauna s-au numit romani, iar limba si-au numit-o romaneasca.
  Dovada e CAZANIA lui Varlaam din 1643 numita CARTE ROMANEASCA DE INVATATURA pentru toata semintia ROMANEASCA.

 11. pt. patriciu, Vladul etc. etc.
  pentru toti acei care va numiti unionisti, am scris si nu o singura data doar vointa cetatenilor din RM expusa prin referendum poateschimba ceva, mai bine zis clarifica lucrurile si sa Va dea un raspuns adeguat.
  Intrebare ..? Si atunci de ce nu ridicati intrebarea cu REFERENDUM-ul pentru ca deja din start stiti raspunsul si raspunsul fara doar si poate nu este in folosul Vostru. Ce tot atatea vorbe-n zadar, ce tot atata incercati sa aratati ca doar Voi cunoasteti adevarul, oare romanii (Valahii) ca si rusii au fost mai putin interesati sa domineze moldovenii, oare nu este adevarat ca nu mai sunt indicati in acte ca moldoveni??? unde le este identitatea lor de moldoveni??? Da, noi moldovenii din RM indiferent de perioadele grele din istorie tot moldoveni am fost, suntem si vom fi.
  Traiasca MOLDOVENII
  pt. patriciu
  care din faptele descrise de mine nu sunt adevarate??? înjosirea domnitorului Moldovei Alexandru I.Cuza şi alungarea lui din ţară ..?
  După cum mărturiseşte istoricul român I.Lupaş, fărădelegile săvîrşite de „coaliţia monstruoasă” de la Bucureşti au provocat „înteţirile potrivnice ale moldovenilor, înteţiri care au stîrnit la Iaşi ciocniri sîngeroase”.În întîia duminică din aprilie (1866), fiind Catedrala Mitropoliei ticsită de lume, după săvîrşirea slujbei dumnezeieşti, mitropolitul a ieşit în fruntea mulţimii întărîtate, pornind spre Palatul administrativ. Înainte de plecare, în curtea Mitropoliei, Teodor Boldur Lăţescu a rostit o cuvîntare înflăcărată despre drepturile Moldovei, îndemnînd mulţimea să urmeze pe mitropolitul Calinic. Dar în poarta Palatului mulţimea a fost întîmpinată de o companie de soldaţi valahi, care n-a dat în lături nici în faţa crucii purtate de mitropolit. Unul din soldaţi n-a stat la îndoială să atace cu baioneta mitropolitul, rănindu-l. Calinic a strigat de durere, apoi a căzut leşinat la pămînt. Mulţimea înfuriată a început să atace pe soldaţi cu pietre, dar, atacată la baionetă, a fost împinsă înapoi pînă în curtea Mitropoliei”. Învălmăşeala a ţinut pînă la ora două după masă, dînd capitalei moldovene o înfăţişare tristă.

  În anii care au urmat administraţia românească (valahă) de la Bucureşti a luat toate măsurile ca moldovenii să uite numele lor, limba şi istoria, transformînd poporul moldovenesc într-un element al folclorului regional al României Mari, însușindu-și cultura și limba moldovenească pe care a alterat-o simțitor cu cuvinte străine.

 12. pt. patriciu
  eu astept un raspuns concret si nu doar asa la general, mai ales la ultima ce-mi spui ca nu este adevarat???

 13. pt. Nagymama
  vorbesc limba strabuneilor, buneilor si parintilor mei: LIMBA MOLDOVENEASCA, am pasaportul REPUBLICII MOLDOVA si dreptul legalizat oficial de trai in Italia iar toate sperietorile tale demult sunt scuipate cu sute de ani in urma!!!

 14. Moldovanul Alexandru I.Cuza, luptător activ pentru unirea Principatului Moldova (fără Bucovina) cu Principatul Valahia, a fost primul şef de stat al României, a domnit însă 8 ani şi 2 luni. În februarie 1866 „monstruoasa coaliţie” valahă l-a detronat. Primul şi ultimul moldovan domnitor al României Alexandru Ion Cuza, politician progresist, a fost alungat din România. A murit în 1873 în Germania.

 15. Mai Igariok, citeste mai bine conditiile Unirii Principatelor si ai sa vezi clar ca acolo pe undeva se specifica: PRINT STRAIN. Asadar A. I. Cuza, ca toti ceilalti parinti ai natiunii noastre romanesti, stia foarte bine ca domnia sa este interimara (traducere in „lb. moldoveneasca” = temporara, ad-hoc) si ca intr-o buna zi va trebui sa renunte la tron, pt. ca statul nou creat urma sa devina o monarhie constitutionala asa cum scrie la carte, cu un Rege dintr-o familie europeana cunoscuta.

 16. Ce prost (informat) esti mai Igore! Gheorghe Gheorgiu Dej nu era tot moldovean? Emil Constantinescu ce e, daca nu moldovean? Nu-ti fie tie teama ca nu s-au terminat romanii moldoveni de la conducerea Romaniei.

 17. Pt Vladul

  E spus pentru Dispozitie de Guvern. In aprecieri politice aveti perfecta dreptate. Inca nu avem o clasa politica la guvernare sa spuna lucrurilor pe nume.

 18. Igor = agent KGB pe Internet !

 19. oare zi de doliu? bucurati-va de viata ))))
  Hai nu mai exagerati chiar asa . Daca nu gresesc , atunci Moldova era sub jugul turcesc adica in Imperul Otoman. Inseamna ca noi (Moldova) nu eram inca un stat cu adevarat independent si partea de est a Moldovei a vost cedata Rusiei, fara mare jale si durere din partea moldovenilor. De la acea „diviziune” acum existam noi ca tara .La momentul actual , R.Moldova se poate numi pe drept purtatoarea de mai departe a statalitatii moldovenesti si mostenitoarea a tot ceia ce a fost legat de Moldova, incepind de la Bogdan pina la unirea Moldovei de vest cu Valahia. De ce atunci sa facem atita zarva ?. Daca nu ar fi avut loc acea separare ,acum cred ca nu era sa existe nici Romania , tara care a absorbit in sine Moldova din partea dreapta a Prutului. Datorita lui 16 mai 1812 , existam noi Moldova (R.M.) si Romania ca stat. Nu se stie ce putea fi in caz daca Rusia perdea razboiul cu turcii si noi ramineam inca in componenta Imp.Otoman. Cred ca acum era sa avem moschei , ne rugam la Alah si era sa vorbim perfect turceste

 20. pentru Igor
  Igor tot ei stiu si isi dau seama foarte bine ca acest referendum odata si pe totdeauna va pune punct in intrebarea aceasta, si de aceia ei nu il doresc, ei spera ca timp de citiva ani cu ajutorul istoriei romanilor in scoli si prin alte modalitati(masmedia,internet,zombati,agenti etc.) sa incerce sa manipuleze si zombeze populatia RM, insa dupa cite consider eu inzadar atita timp cit sunt oameni de buina credinta care isi iubesc patria RM cu adevarat, insa nu-i putem interzice lor sa creada in ceia ce doresc caci in adincul sufletului ei spera inca la ceva si cred ca v-or putea schimba istoria tarii noastre distrugind statul nostru si vinderea romanilor care in mare parte nici nu ne vor, dar cei ce doresc acest lucru merg doar la principiu caci considera aceasta bucata de pamint parte componenta a Romaniei mari,cu toate ca se tem sa se bage si la ucraineni caci acolo nimeni nu va sta de vorba cu ei si tot repede se va hotari si nu in folosul lor, si deci trebuie sa-i lasam sa traiasca in iluziile lor daca ei din acest fapt primesc fericire si se bucura de viata

 21. Igor,
  Moldoveanul Gheorghe Gheorghiu Dej, cu moldoveanul Alexandru Bodnaras, cu transnistreanul Vasile Nicolski, cu (moldoveanca )basarabeanca Ana Pauker(fosta sotie a „moldoveanului” Marcel Pauker, sef al NKVD inainte de Beria si impuscat putin de Stalin)alaturi de ungurii Vasile Luca(Luka Laszlo) Alexandru Moghioros(Magyaros Sandor) etc, etc. au venit cu tancurile diviziei „Tudor Vladimirescu ” la Bucuresti si au pus mana pe tara numita Romania. Asta e istoria care o cunosti tu despre Moldova si „moldovenii tai” , daca tot ai ajuns sa ne dai lectii de istorie la toti!!
  Dar pana una alta, sa raspunzi la versurile pe care ti le-am citat din EMINESCU!! Este acest poet sau nu este roman?? Cunosti poezia lui intitualata „DOINA””? De ce treci sub tacere acest poet roman genial si universal, NEMERNICULE de ITALIA? De ce eviti sa raspunzi? De ce Republica Moldova . si Moldova ta si-a insusit fraudulos pe Eminescu si pe toti ceilalat clasici al literaturii romane? Niciunul nu existau la 1859!!! Niciunul nu si-au spus decat ROMANI!! Inclusiv, ALECU RUSO, fiu de boier basarabean, care a scris la indemnul celui mai bun prieten al lui , valahul NICOLAE BALCESCU, celebra si eterna lucrare literara „CANTARE ROMANIEI”!! Fii atent , nemernicule, ca numele lui Alecu Ruso figureaza pe frontispiciul Universitatii din Balti, cel mai comunist si rusificat oras al vostru!!! Inteleg , sa fii idiot de la natura, Igore, dar sa vrei sa fii cu tot dinadisnsul idiot si escroc asta nu mai e de inteles!!! E extraordinar de urat, e act de renegat si rebut uman. Prostiei tale intentionate, adica provocarile tale bazate pe sperjur intelectual, diversiunile comuniste sunt de departe condamnabile , baietel!! Chiar in halul asta sa scuipe cineva mincinos , fals , neadevarat , dar plin de sine si arogant fara suport intelectual pe istoria reala a unei tari- tara limbii lui materne- este unn act criminalm la adresa mea ca roman!! Sunt nu doar intristat, si revoltat pentru idioteniile care le scuipi in fata mea ca roman ,cu pretentii de adevar istoric si stiintific! Sunt de-adreptul indignat ca e posibil intr-o palma de pamant nenorocit sa fie pusa la zid o tara, o istorie, o cultura si sa nu i se intample nimic!! Sa nu suporte consecintele propriilor sale diversiuni criminale!! Si sa mai si constat ca sunt foarte multi ca tine, care incep sa se organizeze, sa ridice pretentii teritoriale asupra Moldovei(vezi de ex DODON si Patriotii Moldovei etc)
  Aici s-a ajuns , la aceste falsificari grosolane ale adevarului istoric despre romani si Romania cu alde ION ILICI ILIESCU( tatal s-a auto exilat ca si comunist in URSSS , in 1935) tot el si securistii -kgbisti au pus mana pe tara, iar la voi Snegur , Lucinski, Voronin – tot comunisti si ei!!

 22. pt. Nagymama
  Eu scriu si ma exprim ca un cetatean care se simte liber de orice asuprire si supunere de idei, ca unul care cunoaste valorile adevarate a unei societati civilizate si pe deplin democratice ca Italia si nu ca Romania care abea incepe sa paseasca, nemaivorbind de Republica Moldova care inca cauta inceputul acelei cai numita democratie. La fel scriu si ma exprim ca unul care in trecut si prin experienta USSR care m-a strapuns de la madulare pana la sainge si pana-n varful neuronilor. Da sunt din acea pleiada nascuta deja in USSR, pleiada careia s-a predat putin din istoria Moldovei, ba chiar s-ar putea spune ca mai deloc dar asta nu inseamna ca nu cunosc istoria neamului moldovenesc, pentru ca tot ce nu a fost disponibil si accesibil la timpul adolescentei a devenit disponibil dupa 1991 incoace, mai mult odata cu internetul hotare pentru a cunoaste ceva informatie nu mai exista … Intrebarea consta numai in faptul ca eu ca si multi alti conationali am facut cunostinta nu numai cu ceia ce au descris rusii, dar si cu faptele istorice descrise si de romanii si de alti istorici occidentali, pe cand Voi romanii v-ati limitat doar la ideologia si doctrina statala romaneasca care demult a asimilat moldovenii din dreapta Prutului, pe cand eu avand mai multe surse imi fac concluziile mele … nu sunt zombat ca unii fie ei romani s-au rusi … mai mult am posibilitatea si bunul simt uman de a discuta cu toti … Da si in fne cel mai importnt cand fac intrbari concrete , cu fapte istorice concrete care se refera la anumite fapte si perioade concrete multi printre care ca exemplu: patriciu, nagymama, altu, vladu ect. ect. nu gasesc sa-mi raspunda prin date si fapte concrete dar trec la insultari usoare s-au si mai apasate, asta nu este o dezbatere prin dialog chiar daca suntem pe baricade diverse … Da sunt moldovean si nu agent KGB, da sunt moldovean si nu sovin, mai mult sunt patriot si ma mandresc cu tara mea Republica Moldova cu toate ca stiu si recunosc faptul ca suntem nu departe dar foarte departe de o societate libera si democratica … Sper ca odata cu caderea neo-comunismului in frunte cu clica lui Voronin poporul v-a gasi in sine acele forte politice si sociale care vor fauri viitorul luminos fiind neclintit fundamentul integritatii si suveranitatii REPUBLICI MOLDOVA. Traiasca MOLDOVA suverana !!! In rest la REFERENDUM !!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *