PNL salută adoptarea, la București, a Legii Lustrației. Pe când la Chișinău?

Declarație de presă

comunistul-rosu-si-bita-de-asupra-libertatii.jpgkgbPartidul Național Liberal salută adoptarea Legii Lustrației de către Parlamentul României. O adoptare întârziată, dar e bine mai târziu decât deloc. Cel mai important este cum va fi aplicată această lege, ceea ce ține de voința politicienilor, care trebuie să le ceară acest lucru instituțiilor abilitate.

În rândurile PNL există foarte mulți membri care au și cetățenia română, care își dau voturile pentru reprezentanți în Senatul și în Camera Deputaților ale Statului Român, care au copii ce studiază sau își construiesc deja cariera profesională și viața personală în spațiul românesc, în dreapta Prutului. În acest sens, nici românii din Republica Moldova nu pot fi indiferenți în legătură cu mersul lucrurilor în societatea românească, în România, stat, pe care membrii și simpatizanții PNL îl doresc tot mai puternic, urmare a realizării unității românești.

PNL are prevăzut în Program, în mod expres, următoarele: ”În Republica Moldova majoritatea populaţiei înregistrează o degradare continuă a nivelului de viaţă, inclusiv la capitolul drepturi şi libertăţi umane, ocrotirea sănătăţii, educaţia, cultura si calitatea mediului. Această stare de lucruri este cauzată de aflarea, la putere, timp de 14 ani, în Republica Moldova, din cei 20 de ani de Independenţă, a unor forţe antireformatoare, antipopulare, antiromâneşti şi antieuropene. PNL consideră că acest lucru poate fi schimbat numai prin adoptarea Legii Lustraţiei, prin care s-ar evita propulsarea spre Putere a unor persoane şantajabile, care, fiind în înalte funcţii de demnitate publică sau în oricare alte funcţii publice importante, execută ordinele celor ce dispun de informaţii despre trecutul lor dubios, kaghebist, de foşti colaboratori cu structurile securităţii sovietice, comuniste, cu alte structuri oculte din URSS. Adoptarea Legii Lustraţiei ar corespunde şi practicilor parcurse de statele ex-socialiste, înscrise deja în circuitul euratlantic.”

PNL este convins că în Republica Moldova nu s-a făcut decît încercări timide de a se depune un proiect de Lege a Lustrației, fără abordări serioase, din cauza, probabil, că nimeni nu vrea să își taie craca pe care stă. În același timp, societatea este timorată, iar reprezentanții curentului românesc și unionist sunt supuși defăimării, calomnierii și suspiciunilor din partea exact a celor care au colaborat cu structurile oculte, de securitate, sovietice și comuniste, din partea celor care, de-a lungul anilor, sunt măcinați, în forul lor interior, de această povară pe suflet și pe conștiință, de păcatul vieții lor duse – dedublate, murdare și criminale – și care caută să ”împartă” povara cu oamenii care au rezistat și nu s-au lăsat racolați de structurile de ocupație sovietică și comunistă.

PNL își reafirmă poziția fermă că, numai prin purificarea morală a societății, impregnate în prezent de neîncrederea, cauzată de necunoașterea adevărului despre autorii persecutărilor românilor din Basarabia, am avea speranța și oportunitatea să plasăm în prim-planul sferei decidente a societății, în vîrful Puterii, în actualele două state românești, și în viitorul Stat Unitar Românesc, persoane curate, patrioți români adevărați, netrași de sfori și șantajați din centre imperiale antiromânești.

PNL a adoptat, încă acum cinci ani, la 21 februarie 2007, Codul Etic al PNL, al cărui text urmează.

Partidul Național Liberal, Chișinău, 29 februarie 2012

Codul Etic al Partidului Național Liberal

1. Înscrierea în PNL reprezintă o decizie personală, făcută în conformitate cu Statutul partidului, motivată exclusiv pe adeziunea la principiile liberale, pe dorinţa de a milita pentru impunerea în viaţa publică a valorilor în care liberalii cred: libertatea individuală, respectul faţă de cetăţean şi familia sa, egalitatea şanselor, garantarea proprietăţii private, economie de piaţă, coeziune economică şi socială, stat minim, şi nu de alte scopuri sau de interese personale – poziţie socială, avantaje economice, alte privilegii.

2. Odată înscris, membrul PNL, indiferent de vârstă, sex, etnie, confesiune, stare materială, trebuie să respecte Statutul, doctrina, programul şi regulamentele partidului. În egală măsură, să respecte Constituţia şi legile ţării.

3. Membrul PNL e obligat să cunoască istoria, tradiţiile şi valorile fundamentale ale partidului şi să le promoveze în luările sale de poziţie.

4. Membrul PNL va trebui să manifeste respect pentru opiniile altora, să-şi respecte promisiunile, să-şi asume riscuri şi responsabilităţi specifice, în raport cu locul pe care îl ocupă în structura organizaţională a formaţiunii.

5. Membrul PNL va activa în rândul organizaţiei de care ţine şi în cadrul forurilor PNL, în care a fost ales sau numit şi din care a acceptat să facă parte. Urmează să-şi achite cotizaţia, să nu refuze nemotivat sarcinile trasate de conducerea ierarhic superioară.

6. Membrul PNL trebuie să demonstreze în toate acţiunile şi luările de cuvînt onestitate, corectitudine, încredere în forţele proprii, integritate, loialitate şi indulgenţă faţă de colegii de partid. E necesar ca toate demersurile întreprinse să fie motivate de interesele partidului şi ale societății, şi nu de interese de natură personală ori de grup.

7. Activităţile politice ale membrului PNL, ideile exprimate public şi deciziile luate vor fi concordante cu ideologia şi priorităţile partidului. Este imperios necesar să respecte principiile democraţiei şi drepturile omului, să combată totalitarismul, naţionalismul extremist, discriminările şi intoleranţa, ca şi tendinţele xenofobe.

8. În cadrul partidului, orice membru poate să-şi exprime liber părerile cu privire la persoane, idei, programe, doctrine, strategii, luări de cuvânt, materiale publicate. Totodată, trebuie să lase altor membri posibilitatea de a-şi exprima nestingherit punctele de vedere, în orice împrejurare.

9. Promovarea în diversele funcţii de partid se va face pe criteriul competenţei profesionale şi politice. Nu se vor accepta promovările pe criterii de natură familială, pe criterii clientelare, pe intervenţionism sau trafic de influenţă.

10. Membrul PNL care, în decursul timpului, a suferit condamnări penale infamante, a desfăşurat activităţi economice veroase dovedite prin sentinţe judecătoreşti sau a colaborat cu fostul KGB sovietic, nu vor putea accede în funcţii de conducere în structurile partidului precum şi în funcţii sau demnităţi publice la nivel central sau local (parlamentari, miniştri, primari etc.)

11. Membrul PNL poate să se autopropună pentru orice funcţie sau să propună alţi candidaţi, folosind argumente şi contraargumente raţionale, şi nu pasionale, apelând la o susţinere logică, civilizată, motivată.

12. Membrul PNL îşi va asuma responsabilitatea, în cazul unor erori comise sau al unor eşecuri înregistrate în activitatea de partid, şi va suporta consecinţele.

13. Membrii de partid în cadrul discuţiilor din interiorul partidului vor respecta regulile de bună cuviinţă. Sunt condamnabile atacurile la persoană, insultele, referirile la viaţa privată, calomniile, alte comportamente similare, ce lezează personalitatea sau bunul nume al altor persoane.

14. Se recomandă ca membrul PNL să nu transmită informaţii în afara partidului către persoane străine sau în mass media, despre eventualele tensiuni sau conflictele intervenite în interiorul formaţiunii noastre politice.

15. Membrul PNL îşi va desfăşura activităţile socio-profesionale şi politice în condiții de maximă transparenţă, pentru a se cunoaşte specificul lor, pentru a se evita posibilul risc de a fi supus unor presiuni sau şantaje.

16. Hotărârile luate la nivel central şi local vor fi respectate şi aplicate de către fiecare membru în litera şi spiritul acestora.

17. Membrul PNL, care are acces la informaţii cu caracter confidenţial privind activităţiile, strategiile sau negocierile partidului sau le-a aflat întâmplător, are obligaţia să nu le divulge.

18. În cadrul PNL se va respecta principiul democratic, potrivit căruia minoritatea se supune majoriţăţii, iar majoritatea respectă şi protejează minoritatea. Este condamnabil ca un membru al PNL să provoace acţiunui care să ducă la o posibilă desidenţă sau ruptură în partid.

19. Membrul PNL nu va efectua, facilita sau acoperi acţiuni potrivnice intereselor naţionale, comunităţii locale sau ale partidului, fapte ce încalcă normele juridice în vigoare sau sistemul de norme morale unanim acceptate. Sunt intolerabile decizii, acte sau fapte de corupţie, trafic de influenţă etc.

20. Membrul PNL nu va folosi calitatea deţinută sau funcţia ce i-a fost încredinţată pentru a săvârşi abuzuri ori a încălca normele statului de drept.

21. Nici un membru al PNL nu va accepta funcţii sau misiuni guvernamentale, în administraţia de stat sau în diplomaţie, fără a informa şi a cere aprobarea prealabilă a conducerii partidului .

22. Nici un membru al PNL nu va întreprinde negocieri ce afectează activitatea prezentă sau viitoare a partidului, fără a fi împuternicit de conducerea acestuia.

23. Atât în mass media, cât şi în public, membrul PNL va susţine şi va prezenta linia partidului, nu va face declaraţii care să dăuneze intereselor şi/sau imaginii partidului, liderilor săi ori a oricărui membru al formaţiunii.

24. În afara partidului, în lupta politică şi în campaniile electorale, membrul PNL va adopta un discurs decent, bazat pe argumente, pe fapte, iar promisiunile şi soluţiile propuse vor fi realiste şi viabile .

25. Orice membru PNL poate renunţa la calitatea de membru.

26. Cel care părăseşte partidul are obligaţia de onoare să renunţe la funcţiile sau demnităţiile pe care le-a obţinut în calitate de membru al PNL.

27. Nerespectarea prevederilor prezentului Cod etic constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Statutului PNL.

Adoptat în ședința din 21.02.2007 a Delegației Politice Naționale a PNL.

Loading Facebook Comments ...

32 Comments

Add a Comment
 1. La Chisinau legea lustratiei va fi adoptata la ”pastele cailor” ..

 2. PNL, merge înainte !!!

 3. Nici la „pastele Cailor” nu va fi adoptata o asemenea lege la Chisinau. Vreti, vorba lui Lucinski, sa ramanem fara de conducatori si intelectuali?

 4. Bravo PNL si Lege Lustratiei trebuie in republica Moldova.

 5. TRAIN, si Luca
  nu ne trebuie noua Legea Lustratiei in RM, e suficient sa ne RE-UNIM cu Romania, dar asta o vor „TARAGANA” pana la pastele cailor, anume DEGHIZATII, adica colaborationistii care se mai afla la punctele cheie…

  Majoritatea lor au mintea SUCITA de FSB, si s-au inrosit si pe dinauntru, ca si cartofii din ciorba cu sfecla rosie…

 6. Priviti,
  noi, neimpusi de nimeni, de buna voie intram in capcane… In loc sa cerem insitent prin toata mass media, argumentat RE-UNIREA, ce facem? – Vrem sa inventam ROATA – adica inventam legi molddovenesti ca sa intarim STATALITATEA aparte – cum sa ne inteleleaga Occidentul si cum sa ne sustina???

  Noi ne asemanam cu cei care , adica, merg inainte, dar, de fapt, privesc inapoi… CINE VA INTELEAGA MINTEA MOLDOVANULUI???

 7. V-ATI SFECLIT LA MINTE CU TOTII!

 8. Pt Traian Vasilcau

  Nu vrem sa raminem fara conducatori si intelectuali, dar vrem alti conducatori si alti intelectuali. Legea Lustratiei trebuie adoptata, iar societatea trebuie sa puna presiune pe guvernanti.

 9. Puscasu Vlad Irimie

  legea lustratiei este BINEVENITA,insa este incompleta in Romania.

  Trebuiau lustrati si securistii si UTC-istii din PCR Mihai razvan ungureanu,actualul premier,si altii care au fost in aparatul represiv.

  UTC a fost tot o structura comunista,deci nu are ce cauta mihai razvan ungureanu ca prim-ministru.

  Iar in MOLDOVA,cat mai urgent ar fi indicat o astfel de lege!

  sa iasa VOVA Voronin la pensie(capitalista,ca el e miliardar ca si fiu-sau) ,dar is multi altii ca VLAD FILAT

  astia nu au ce cauta la Chisinau pe functii mari.

  Toti care au fost in KGB in GRU,in NKVD mai demult, trebuie sa stea la pensie,iar cei care au facut crime contra umanitattii,ca si IGOR SMIRNOV,sa ajunga la Tribunalul International de la HAGA,ca sa fie judecati si condamnati.

  Atunci mai vorbim de justitie in Moldova.
  Pana atunci sa plece si OMON din Republica Moldova. O tara ocupata ,este saracita economic,distrusa, jefuita si asa mai departe.

  In CHISINAU trebuie sa vina TINERI la putere,care sunt experti in PROIECTE economice ,care sa atraga FONDURI EUROPENE substantiale.

  Mai degraba TEHNOCRATI.Acestia ar fi utili!

  Moldova are nevoie de agricultura sanatoasa,iar astfel sa se dezvolte.Iar in paralel sa investeasca in EDUCATIE.

  Creierele luminate care vor cuceri lumea,vor aduce bani apoi in CHISINAU!

 10. RIGA. Letonii se mandresc cu LEGIONARII lor care au luptat contra OCUPANTILOR RUSI.
  La 16 martie, IN FIECARE AN, in Riga sunt meetinguri de comemorare a LEGIONARILOR care au luptat vitejeste la 16 martie 1944 contra armatei sovietice de ocupatie.

  Letonienii insista ca ISTORIA lor sa nu mai fie falsificata, ci sa se SPUNA CLAR SI TARE ADEVARUL ISTORIC….

  ::::::::::::::::::::::::::

  РИГА. Латвия гордится легионерами Latviešu legions Waffen SS, воевавших против русских захватчиков

  Время публикации: Сегодня в 11:13

  По сообщению латвийских СМИ, 27 февраля президент Андрис Берзиньш отдал дань памяти воинам-латышам из 15 и 19 дивизий Waffen SS Divīzijas dziesma (Latviešu legions), которые защищали Латвию от русских захватчиков.

  В интервью телеканалу LNT Берзиньш указал, что надо отмечать день памяти латышских легионеров. «Игнорировать ничего не надо», — сказал президент. Он также отметил, это многие из этих людей пожертвовали жизнями ради будущего Латвии.

  «Перед ними надо склонить голову», — сказал президент. Из 50 000 их осталось меньше 500, и это люди старше 90 лет, напомнил он.

  Латвия должна разъяснять свою подлинную историю международному сообществу, добавил глава государства. Он также сказал, что недавно прочитал книгу «Воюющая память», чтобы освежить свои знания по теме защитников Латвии от орд кровавого русского зверья.

  День легионеров отмечается в Латвии каждый год 16 марта в годовщину 16 марта 1944 года, когда латышская дивизия (Divīzijas dziesma) впервые вступила в боевое крещение с русским зверьем из захватнической красной армии, напавшей на освобожденную в 1941 году Латвию. По случаю этой даты ветераны SS и латышские националисты устраивают шествия в Риге.

  1 марта русские, которые до сих пор еще не извинились перед латышских народов за оккупацию и не выплатили Литве причитающуюся компенсация, снова нагло и бесцеремонно вмешались во внутренние дела Латвии, указав латышам, какие праздники ими праздновать.

  «Тяга официальной Риги к историческому реваншу не способствует восприятию современной Латвии как демократического государства, развитию ее отношений с Россией», — заявил представитель русской тербанды МИД России, некто Лукашевич.

 11. Căci noi știm cum e la voi, la cagebisti
  Nu poți distruge vreo mișcare- treci în frunte
  Și astăzi, prin consilii, nepoțeii lui Ilici
  Unire seamănă , grăunte cu grăunte…

  ‎26 Apr 2010 | 16:18
  Ghimpu: „O să pregătim un proiect privind Legea lustraţiei”

  …Demagogie ghimplerista!!!!!!!!!!

 12. Onoje presedinte al Moldovei !!!

 13. 1 mar 2012 .

  Liderul PD, Marian Lupu, nu vede cu ochi buni lansarea Consiliului Unirii.

  ”Nu pot accepta asemenea tendințe. Am spus-o de mai multe ori, eu susțin păstrarea statalității R. Moldova. Consider că statul R. Moldova nu este un proiect temporal. Nu susțin și nu voi susține proiectul de unire nici în calitate de președinte al PD, nici în cel de președinte al Parlamentului, nici în cel de președinte interimar al statului și nici măcar în cel de cetățean. Ba mai mult, voi folosi statutul meu pentru a combate această idee ”, a declarat Lupu jurnaliștilor.

  Menționăm că ieri, la Chișinău, a avut loc constituirea Consiliului Unirii. Acesta își propune drept scop să promoveze ideea unităţii naţionale româneşti şi să depună eforturi pentru a convinge guvernanţii de la Chişinău, de la Bucureşti şi factorii politici decidenţi din Vest că această unitate românească înglobează şi interesele strategice ale lumii.

  http://www.union.md/uinfo/actual/lupu-voi-combate-ideea-unirii

 14. Duneavoastra ati citit aceasta Lege a Lustratiei? O bataie de joc! Hotie pe fata! Basescu chiar ne crede pe toti prosti?

 15. Ce consideri d-ta, lumea stie de mult.Proectul statutului RM este opera poporului ,si de el depinde modificarea ,conform actului deINDEPENDENTA pe care nu ai fost demn sa o aperi de complicii d-tale.Ca sa nu zicem mai mult…Cit priveste rangurile interimate, presedentiile, astea sunt trecatoare.Iar la”firma” PD este cu totul alt stapin.Se poate intimpla ca cei cu statut de cetateni simpli, sa poata apara demnitatea si eroizmul grupului Ilascu(pe care i-ai numit teroristi),ca limba statului sa fie Romana,nu numai la bucatarie s.a.

 16. Legea lustratiei nu strica si la noi in Moldova, dar tot odata sa nu uitam sa includem in aceasta lege a lustratiei , pe toti acei care au colaborat cu natistii, fascistii si ocupantii romani si toti unionistii care in mod deschis promoveaza distrugera RM ca stat, si mai mult ar trebui luati in consideratie toti acei care intr-un mod s-au altul au fost implicati in procese de coruptie…si nu numai. Viitorii pretendenti la functiile statale trebuie sa fie curati si fara precedente si este de dorit sa nu stee in scaune mai mult de-o legilatura…

 17. Ca urmare a atacurilor adresate de presedintele interimar al Republicii Moldov, domnul Marian Lupu, am transmis presedintiei, guvernului si comisiilor de specialitate din Senatul Romaniei o “Pozitie Publica”, al carei text integral se gaseste la adresa: http://mipopescu.wordpress.com
  Rog pe reprezentantii mass-media, ca in masura in care spatiul si politica editoriala le permite, sa preia textul si sa-l publice.

  Mircea Popescu

  =============
  Domnule Traian Basescu, Presedinte al Romaniei
  Domnule Mihai-Razvan Ungureanu, Prim-Ministru al Romaniei,
  Domnule Titus Corlatean, Presedinte al Comisiei de Politica Externa a Senatuilui,
  Domnule Viorel Badea, Presedinte al Comisiei pentru Romanii de Pretutindeni al Senatului Romaniei,
  Domnule Eugen Tomac, Secretar de Stat al Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni,

  Abia nascut, Consiliul Unirii miscare populara a romanilor de pretutindeni care-si propune sa readuca in memoria colectiva a romanilor, dar si a comunitatii internationale, tragedia poporului roman nevoit sa traiasca separat in doua tari ca urmare a odiosului pact hitleristo-sovietic, numit Pactul Ribbentrop-Molotov, este atacat de la cel mai inalt nivel al administratiei de la Chisinau prin iesirea extrem de dura a lui Marian Lupu, presedintele interimar al statului:
  ”Nu pot accepta asemenea tendințe. Am spus-o de mai multe ori, eu susțin păstrarea statalității R. Moldova. Consider că statul R. Moldova nu este un proiect temporal. Nu susțin și nu voi susține proiectul de unire nici în calitate de președinte al PD, nici în cel de președinte al Parlamentului, nici în cel de președinte interimar al statului și nici măcar în cel de cetățean. Ba mai mult, voi folosi statutul meu pentru a combate această idee .”

 18. Будучи русской, хорошо владеющая родным языком, долго пыталась вникнуть в противоречивый смысл этой информации, но так и не смогла.
  Help me! Help me!

  01 марта 2012, 17:11

  Министр юстиции Молдовы, Олег Ефрим
  считает законными призывы к мирному объединению с Румынией.

  Министр юстиции Олег Ефрим просит Конституционный суд признать законными призывы к объединению с Румынией мирными методами. Об этом говорится в запросе, поданном в инстанцию в связи с рассмотрением изменений в уставе унионистской Национал-либеральной партии.
  „Исходя из национальной и Европейского суда юриспруденции, простые заявления какой-либо политической партии в пользу ограничения или потери государственного суверенитета через присоединение к государственному союзу или присоединение территории Республики Молдова к другому государству не попадают вне действия статьи 41 Конституции (пункт 4 „Партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными”), если эти идеи предполагается реализовать мирными методами”, – отметил министр в пояснении к запросу.

  Олег Ефрим напомнил, что любую партию необходимо рассматривать через призму решений Конституционного суда от 1998 года, где было отмечено, что таковой считается организация „выступающая за законные цели”, что обеспечивается, по его мнению, самим фактом ее регистрации.

  „В этом контексте, можно ли считать законной и конституционной уставную цель политической партии, предполагающую унионистскую идею по присоединению территории Республики Молдова к другому государству?” – отметил чиновник в запросе.
  Moldnews.info

  Если я правильно понимаю, „не попадают вне действия статьи „, следовательно, попадают под действие этой статьи, то есть: партии,которые призывают к потере суверенитета являются НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ.

  Если Ефрим считает законными призывы PNL к присоединению, зачем же он тогда обращается в КС?

 19. Igor,iarăşi scrii de „ocupanţi români”,credeam că eşti pe calea lecuiri,dar văd că tot exponent a ocupanţilor străini ce au creat „naţie moldovenească”pe partea asta a României est-Prutene eşti.
  Deoarece trezirea naţională a basarabenilor e în creştere şi odată şi odată reîntregirea naţională românească se va realiza,aşa precum sa realizat ruperea de imperiul sovietic, propun ca să facem nu numai o lege a lustraţiei,unde vom cunoaşte pe acei ce au servit interesele antinaţionale, ci şi o listă a celor mai fervenţi apărători ai separatismului,adică a trădătorilor de neam conştienţi,ei doar ştiu foarte bine ca moldovenii sunt parte a naţiunii române. Apărătorii acestor aberaţii despre ocupanţi români,trebuie de declarat,la părerea mea, şi pe d-lor ca ocupanţi ai teritoriilor româneşti ce servesc interese străine de desbinare a poporului român între „moldoveni” şi „români”. Mai sunt de părere că ocupanţi „maldavenişti” sunt actualmente mai periculoşi decît ocupanţii de origine din alogeni,de aceea trebuie de pornit realizarea şi a unei liste din ocupanţi statalişti locali, ce ne va trebui numaidecît cînd teritorile româneşti de la est de Prut se vor reîntoarce la România,pentru ca aceste persoane în nici un chip să nu fie acceptate la posturi în structurile statului român reîntregit, cel puţin 10 ani,ca persoane ostile orînduirii naţional-statale româneşti.
  Acest Igor, şi alţii ca dînsul, trebuie să le acordăm cinstea de a ocupa primele locuri în această listă a ruşinii naţionale româneşti. De fapt propun că acestă listă să fie numită: Lista ruşinii naţionale româneşti”, numele acestor Igori, să fie publicate la fel ca a Staţilor şi Stepaniucilor,Nazariilor ş.a., pentru a fi cunoscuţi şi de ai supune public educaţiei societpţii noastre civile, pînă ei nu ne vor mai face de rîs eşind în public cu aberaţii „maldaveniste” de desbinare a basarabenilor în „maldaveni” şi „români”.
  Anatol.

 20. Dacă Lupu ese cu asemenea declaraţii, e de înţeles,asemenea separatişti ca Lupu,au ce pierde,el face parte din tagma celor mai privelegiaţi profitori ai creării pe acest teritoriu românesc a creaturii tov.Stalin RSS Moldovenească,actualmente Republica Moldova. E un semn că se teme de o trezire din ce în ce mai mare a basarabenilor,că conştientizeză pericolul că e totuşi posibil pierderea treucii „stataliste” de el şi alţii ca el, e o recunoaştere a succeselor de către autorităţile separatist-stataliste maldaveneşti a muncii/luptei noastre, e un îndemn pentru noi de a fi din ce în ce mai eficienţi în lupta noasrtră pentru ştergerea ruşinii existenţei pe teritoriile româneşti est-Prutene a unei creaturi a Pactului Ribentrop-Molotov,cum este greşala istorică,Republica Moldova.
  Anatol Marin

 21. Domna V. Pavlicenco, este îndoielnic că o lege analogică în RM ar mai da rezultat fiindcă multe dosare ale agenilor CGB în 1990 au fost duse la Tiraspol. Iar apoi unii din acesşti agenţi au fost inrfiltraţi în partidela aşa zise democratice şi au efectuat acolo acţiuni foarte bine puse la punct şi care şi-au avut efectul şi-l mai au şi în prezent. Mă îndoiesc că cei care la început strigau:”Чемодан, вокзал, Рассия” erau democraţi. ei aveau rolul ca să toarne apă la moara cuiva, să arate cât de extremişti sunt „democraţii” şi să ţină coloana a 5-a într-o permanentă mobilizare. Cam aşa rol l-a avut Iu. Roşca, care deja nu mai putea rămâne neobservat, cam aşa rol l-a avut Dubrovschi (duracov), care după ce şi-a epuizat posibilităţile, s-a dus la matca sa bolşevică, ş.a. Cum am mai spus şi în alte comentarii, ideia unirii este una foarte nobilă. Şi există pericolul că în rândurile celor care o promovează să intre şi oameni care în realitate nu au notorietate, sau chiar sunt infiltraţi pentru ca într-un mod foarte subtil şi pur CGB-ist să o compromită. Nu am un mare repect faţă de Petru Şmecherilovici Lucinschi. Dar el a spus odată o frază, că dacă am adopta o legea lustraţiei, am rămânea făsră intelectuali. Scopurile acestei declaraţii le ştie doar Lucinschi, dar fraza nu poate fi ingnorată.

 22. Bai Patriciu cate zarva din partea pro romanilor si unionistilor, dar important sunt faptele si nu bla-bla-bla (vorbe, vorbe si iar vorbe). Mai mult, toti lingaii fascizmului, natizmului si comunizmului incluziv mai dati-Va (tip unionist fie cu romanii fie cu rusii) cu batca in cap poate va vor veni si mintile candva. Noi poporul moldovenesc hotarit am votat pentru indipendenta si nicidecum supunere sub nici un fel de papuc fie el rusesc s-au cu atat mai mult romanesc cu amprenta sa NATO (exemple proaspete din zilele noastre: Iugoslavia, Afganistan,Iraq, Libia,..si nu s-ar da la o parte nici de Siria, Iran) noi am putea fi urmatorii…de ce sa nu le permitem … ce-ati spune. Cand unul neaga tot in afara de ce-i convine asa cum sunt unoionistii atunci ce ne asteapta pe toti noi la general? numai imaginativa asa bucurie, doar dictatura pro-romana, fascista tip Antonescu (aduceti-va aminte numai cum au inabusit rascoala de la Tatarbunar)… De care stat democratic, civil poate merge vorba… ca pro-romanii si unionistii astea in afara de asa numitii patrioti romani fascisti nu sunt in stare sa vada nimic.
  La ce trebuie sa ne asteptam noi in Republica Moldova ca marea majoritatea a societatii ce suntem: moldoveni, rusi, ucraineni, bulgari, gagauji s.a de la asa numitii unionisti pro-romani (slava tie Doamne ,ca sunt putini) caci dupa mintea lor vazindu-i de cine sunt inspirati si cine sunt elibiratorii si eroii lor ca: Hitler, Mussolini, Antonescu …??? Cred ca explicatiile sunt de prisos…

 23. Pt Alex

  1. Sa fie facuta legea cu cit e posibil. Daca este guvernare nationala, sa ceara Rusiei arhivele securistilor. Este drept ca Filat a acceptat secretizarea lor la summitul CSI.

  2. Dati-mi un mecanism de filtrare a celor care pot compromite ideea Unirii.

  3. Lucinschi a avut dreptate. Le sugerez intelectualilor vinduti sa isi ceara scuze pt ce au facut. Putem ramine si fara asemenea „intelectuali”.

 24. Eu un lucru nu pot intelege de ce doar dictatura comunista (USSR) s-au doar ambitiile imperiului tarist rus sunt judecate de voi iar restul figurantilor istorici sunt proslaviti indiferent ca tot globul pamintesc demult deja ia condamnat. Asta inca odata da dovada ca sunteti mariniti in sursele din care va alimentati informational…

 25. Doană V. Pavlicenco, cu regret nu vă pot da şi chiar cu mari rezerve vă pot recomanda în calitate de mecanism de filtrare doar prudenşţa şi analiza profundă a „cadrelor”. Dar şi aici apare întrebarea, dar cine poate cu certitudine să facă o aşa anliză? O opinie ar fi că atragerea în acestă mişcare a mai multor personalităţi cu o notorietate incontestabilă (de genul lui V. Beşleagă, P. Soltan, care sunt români transnistreni) nu ar permite ca acei infiltraţi să distorsioneze cursul.

 26. Wey Igor..cn draq ti-a dat drumul de la Costiujeni? Ce tot ai tu cu fascistii romani.dar ca mamele vostre spala curu babelor naziste ‘de la italia” sau germania nu zici nimic? Nazismul a fost condamnat la procesul de la Nurnberg.pe cand comunismul .care a fost cel mai odios.inca din nefericire mai exista in lume.iar tatuca stalin a facut cel putin 20 mil de victime.cand a ocupat jumatate din europa.cu forta tancurilor.de a mai distrus ptr inca 50 ani jumatate din europa.dupa ce au plecat germanii.rusii nu au distrus lagerele de concentrare din polonia si restul.lau folosit inca multi ani ca gulaguri de munca fortata ptr cei „chiaburi” si care erau impotriva sistemului..Dar de patriotii moldovei.la care tii si tu ce parere ai veneticule? Mari jigodii mai sunteti voi.la unii ca voi leac nu exista ptr sindromul stockholm..

 27. Ce sa zic despre legea lustratiei…vine cu o intirziere de 22 de ani.incompleta si e ca o frectie la un picior de lemn..Criminalul de Iliescu a avut grija sa nu respecte punctul 8 d ela Timisoara in 89.ca daca se respecta.era cu totul alta situatie in Romania..si chiar Rep Moldova..Din nefericire nu stiu daca mai exista o clasa politica mai incopetenta.corupta si nomenclaturista ca in cele 2 tari..de aceea nu am avut sansa Germaniei..din pacate nici acum ..in ceasul al 13-lea..

 28. Tricolorul Re-Unirii

  Marșul de la Bălți:
  care urmează să marcheze 94 de ani de la votarea Moţiunii Adunării generale a Zemstvei din districtul Bălţi prin care se cerea Sfatului Ţării votarea necondiţionată a Unirii Basarabiei cu România,
  —————————————————-
  Platforma Civică “Acțiunea 2012″ organizează
  o manifestație publică în Bălți, oraș românesc,
  Sâmbata, la data de 3 martie 2012,
  începând cu ora 11.00,
  având ca punct de plecare intersecția străzilor Independenței și Pușkin
  (în fața restaurantului Nistru).
  ————————————————
  Veniti cu Tricolorul si Pancarte !
  N.B.
  cine stie, la ce ora pleaca autobuzul
  cu voluntarii din Chisinau ?

 29. E cam tarziu. Si am impresia ca unii din cei care stiu ca aceasta lege nu are nici un sort de izbanda zbeara cel mai tare ca ea sa fie adoptata. Si adesea sint oameni care au colaborat foarte bine si fostul PCUS, si cu KGB, si cu comunistii mai noi, si cu noile organe. Nu-i asa, dna Pavlicenco?

 30. Pt Pavel

  Nu faceti aluzii. Eu, Vitalia Pavlicenco, NU AM COLABORAT NICIODATA CU NICI O SECURITATE. DEGEABA VA CHINUITI SA O SPUNETI DIRECT SAU INDIRECT. AM CONSTIINTA CURATA SI DE ACEEA POT LUPTA DESCHIS PENTRU UNIRE. NU-I ASA FALSULE PAVEL?

 31. Igor,citesc ce scrii, şiîmi aduc aminte de cînd eram şi eu u cunoştinţe istorice de la bolşevici (scrii de răscoala de la Tatarbunar) idee n-ai ce a fost la Tatarbunar,au venit nişte ruşi de peste Nistru şi au amăgit pe nişte alogeni care le-au căzut jertfelelor din cauza ignoranţei.

  Am zis că să te lecueşti de moldovenism primitiv,asta s-ar putea dacă ai avea şi dori să studiezi un curs veridic de istorie naţională, nefalsificat de aşanumiţi „istorici”angajaţi în slujba intereselor imperiale ruseşti. Dacă ar avea cine să se ocupe de instruirea ta istorică şi politică,poate n-ai mai fi duşmanul unificării naţiunii române, dar aşa,păcat, eşti o jertvă a hoţilor noştri care şi-au creat structurile „stataliste” maldaveneşti pentrua se înbogăţi ca profitori privelegiaţia „statalismului moldovenesc”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *