PNL vă urează un Paște fericit!

In acest an, prin “bunavointa” politicienilor, sarbatorile pascale sint amestecate cu cele electorale. Sa speram ca oamenii de buna credinta vor face fata si acestor realitati, cu sufletul si gindul la Bunul Dumnezeu.  Timpul e tot mai frumos, Invierea se apropie in inimile celor ce sint curati si au bun-simt in toate. Alaturi de ei, viata pare mai sigura si greutatile – mai usoare.

Partidul National Liberal este mereu alaturi de cei care stiu sa ramina buni atunci cind vremurile sint nedrepte. Speranta multora astazi este inselata, pentru ca, dupa intunericul ce ne-a dominat un deceniu, a venit mai putina lumina si libertate decit am asteptat. Insa, cu vrerea omului si taria destinului harazit, lucrurile se vor reaseza si fariseii vor pleca la locul de unde nici nu trebuiau sa vina.

Fiecare ne dorim o libertate adevarata, nu una inselatoare. Aceasta parte de popor romanesc a suferit prea mult ca nici astazi, cind o mare parte din lume traieste alte vremi, sa ramina cu sechelele dureroase ale trecutului injust si cu un viitor incert din cauza celor care umbla mereu cu inselaciunea. Dumnezeu a fost mereu alaturi de noi, este si acum, poate ca noi nu intotdeauna am vrut sa il vedem si sa il auzim. E timpul sa il auzim.

Va dorim la toti un Paste fericit, in familia iubita si cu rudele dragi, lumina si pace in suflet, rabdare si deschidere spre bine.

Vitalia Pavlicenco, presedintele PNL

Loading Facebook Comments ...

6 Comments

Add a Comment
 1. Pastorala de Paşte a Patriarhului Daniel
  Înalt Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe s-a adresat românilor cu ocazia sărbătorii Paştelui. Cum anul acesta, Sfântul Sinod a hotărât să fie anul omagial al Sfântului Botez şi a Sfintei Cununii, Patriarhul Daniel a urat românilor, prin intermediul Pastoralei, ca lumina şi puterea Învierii lui Hristos să fie lumina şi puterea Sfântului Botez.

  † DANIEL

  PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
  ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,
  MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
  LOCŢIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
  ŞI
  PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

  PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL,
  PREACUCERNICULUI CLER
  ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI
  DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR

  HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU,
  IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI!

  „Nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii.”
  (Romani 6, 3-4)

  Hristos a înviat!

  Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
  Iubiţi credincioşi şi credincioase,

  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul acesta 2011 să fie „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii” în Patriarhia Română.

  Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne învaţă că între Taina Morţii şi Învierii lui Hristos şi Taina Botezului creştinilor este o legătură spirituală sfântă şi de viaţă făcătoare. Lumina şi puterea Învierii lui Hristos sunt lumina şi puterea Sfântului Botez. De aceea, în Biserica primelor veacuri, Botezul creştinilor adulţi se săvârşea în noaptea de Paşti, fiind numit şi „luminare”, iar cei botezaţi se numeau „luminaţi” (Notă: Cf. A.-G. HAMMAN, Le Baptème d’après les Pères de l’Église, Éditions Migne, Paris 1995, p. 19-20); ei purtau haine albe în toată săptămâna de după Paşti, numită şi „Săptămâna luminată”.

  Taina Botezului, în dimensiunea sa pascală, a fost prefigurată în Vechiul Testament atât prin Noe, care a fost salvat de potop folosind corabia-prefigurare a Bisericii (cf. Facere cap. 6-9; 1 Petru 3, 20-21), cât şi prin ieşirea poporului ales din robia Egiptului, trecerea prin Marea Roşie (cf. Ieşirea 12, 1-51 şi 13, 1-16; 1 Corinteni 10, 1-2) iar apoi trecerea prin Iordan (cf. Iosua 4, 1-10) şi intrarea în Ţara Făgăduinţei. (Notă: Despre interpretarea patristică a acestor simboluri vezi Lothar HEISER, Die Taufe in der orthodoxen Kirche, Paulinus-Verlag Trier, 1987, p. 143-199)

  Înţelesul adânc şi tainic al Botezului creştin ca moarte şi înviere împreună cu Hristos este temeiul întregii vieţi creştine.

  Moartea a venit în lume ca urmare a păcatului neascultării lui Adam faţă de Dumnezeu, izvorul vieţii şi al nemuririi (cf. Romani 5, 17-19). Omul însă nu a căzut în păcat din proprie iniţiativă, ci pentru că a fost înşelat de diavolul (cf. Facere 3, 1-6, 13, 24; 2 Corinteni 11, 3; Ioan 8, 44). De aceea, Hristos, Noul Adam, îndată după botezul Său în Iordan, Se luptă cu ispitele lăcomiei care vin de la diavol: ispita de a înlocui pe Dumnezeu cu lumea materială, ca şi când omul ar fi doar o fiinţă biologică, nu şi spirituală; ispita de a stăpâni lumea exterioară, pierzându-şi însă libertatea interioară a sufletului care vine din comuniunea omului cu Dumnezeu; şi ispita slavei deşarte sau a afirmării omului prin orgoliu (cf. Matei 4, 1-11; Marcu 1, 13; Luca 4, 2-13).

  Iar în partea finală a vieţii Sale pământeşti, Hristos, Noul Adam, respinge ispitele durerii, pregătite de puterile diavoleşti ascunse în oamenii care Îl urau pe nedrept pe Hristos şi încercau să-L ducă la neascultare faţă de Dumnezeu şi la ură faţă de oameni. Însă, prin smerită ascultare faţă de Dumnezeu până la moarte (cf. Luca 23, 46; Filipeni 2, 4-10; Romani 5, 19) şi prin iertarea greşelilor duşmanilor Săi (cf. Luca 23, 34), Hristos Domnul a biruit puterile demonice, şi „le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce” (Coloseni 2, 15), transformând astfel moartea ca plată (pedeapsă) a păcatului neascultării în moarte ca iubire faţă de Dumnezeu prin ascultare de El şi iubire faţă de oameni prin iertarea lor.

  Iar pentru că iubirea smerită a lui Hristos ca om a fost mai tare decât păcatul şi moartea, Dumnezeu L-a înviat din morţi şi I-a dăruit viaţă şi slavă veşnică (cf. Filipeni 2, 4-10). Iubirea aceasta smerită şi preaslăvită a lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat se dăruieşte omului prin harul Sfântului Botez, pentru ca omul care se uneşte cu Hristos să poată birui păcatul şi răutatea demonilor şi să dobândească viaţa veşnică în slava Preasfintei Treimi. Astfel, Botezul este Taina prin care ne lepădăm de Satana şi ne unim cu Hristos. De aceea, cel ce doreşte să se boteze este întrebat: „Te lepezi de Satana?”, „Te uneşti cu Hristos?” Iar el răspunde: „Mă lepăd de Satana!” şi „Mă unesc cu Hristos!” Acest legământ de la Botez sau acest vot baptismal devine programul duhovnicesc sau lupta creştinului cu păcatul în toată viaţa sa pe pământ. Prin mărturisirea dreptei credinţe şi prin Sfântul Botez se iartă omului păcatul strămoşesc şi toate păcatele făcute până la Botez, se dăruieşte harul înfierii şi arvuna învierii întrucât el trece de la existenţa fără Hristos, la viaţa cu Hristos şi în Hristos, Care a zis: „Cel ce crede în Mine chiar dacă va muri (cu trupul) viu va fi (cu sufletul)” (Ioan 11, 25).

  Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,

  Întrucât la Botezul Domnului în apele Iordanului, S-a arătat Sfânta Treime, adică Tatăl a mărturisit că Iisus Hristos, Dumnezeu–Omul, este Fiul Său Cel iubit, iar Duhul Sfânt a întărit acest cuvânt adevărat al Tatălui (cf. Matei 3, 13-17), Botezul creştin se săvârşeşte în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Astfel, prin Botezul în apă şi în Duh omul credincios reface legătura sa de viaţă şi iubire eternă cu Sfânta Treime, deoarece a fost creat după chipul Preasfintei Treimi când Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră” (Facere 1, 26).

  Prin Botezul în apă şi în Duhul Sfânt noi ne unim cu întreaga Sfântă Treime. În acest sens, Părintele Stăniloae zice:

  „Botezul pune pe primitorul lui în relaţie intimă nu numai cu Hristos, ci cu întreaga Sfântă Treime, căci Hristos este Fiul Tatălui şi ne face şi pe noi, în Sine, fii ai Tatălui, eliberându-ne de robia stihiilor impersonale şi a patimilor”. (Notă: Preot prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, ediţia a II-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1997, vol. III, p. 42)

  Prin Botezul în apă şi în Duhul Sfânt ca unire cu Hristos Cel Răstignit şi Înviat, primim nu numai iertarea păcatelor, ci şi harul înfierii, întrucât „celor câţi L-au primit (pe Hristos), care cred în Numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut” (Ioan 1, 12-13).

  Apa Botezului a fost numită de unii Sfinţi Părinţi nu numai icoană a mormântului lui Hristos, ci şi „sânul maternal” al Bisericii, din care se nasc fiii ei duhovniceşti, după chipul maternităţii Fecioarei Maria. (Notă: Vezi SFÂNTUL CHRIL AL IERUSALIMULUI, Cateheza 20, 4; DIDIM CEL ORB, Despre Sfânta Treime, II, 13; cf. A. HAMMAN, art. „Baptème”, în: Dictionnaire encyclopédique du Christianisme ancient, Paris, Cerf, 1990, p. 333)

  „În Botez, zice Teodor de Mopsuestia, apa devine un sân pentru cel care se naşte, iar harul Duhului (Sfânt) formează pe cel care este botezat pentru a doua naştere.” (Notă: TEODOR DE MOPSUESTIA, Omilii catehetice, 14, 9; cf. Olivier CLÉMENT, Sources. Les mystiques chrétiens des origines. Textes et commentaries, Paris, Stock, 1992, p. 95)

  Cei care, în Biserică, lucrează prin harul Duhului Sfânt la formarea de fii şi fiice duhovniceşti devin părinţi duhovniceşti. Aceştia sunt în primul rând preoţii însoţiţi de naşii care botează, precum şi toţi duhovnicii sau învăţătorii duhovniceşti care înţeleg că înfierea baptismală are ca scop mântuirea omului, adică învierea omului din păcat şi pregătirea lui pentru învierea cea de obşte şi pentru viaţa veşnică. De aceea, la sfârşitul Simbolului credinţei, rostit de trei ori înainte de Botez, se spune: „Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor şi aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.”

  Întrucât Sfântul Botez este începutul mântuirii omului şi arvuna vieţii veşnice trăite în iubirea Preasfintei Treimi, fericiţi sunt părinţii care dau naştere la copii şi apoi îi botează ca să devină în Hristos fii ai lui Dumnezeu după har şi fii duhovniceşti ai Bisericii, pentru ca în Duhul Sfânt să poată numi Tată pe Dumnezeul Cel ceresc (cf. Romani 8, 16; Galateni 4, 6) şi să trăiască pururea bucuria pascală de a simţi în viaţa lor cum lucrează „harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh” (2 Corinteni 13, 13).

  Astfel, viaţa creştină devine o cultivare şi o rodire permanentă a darurilor Duhului Sfânt primite la Botez, şi pecetluite cu Sfântul şi Marele Mir de preot zicând: „pecetea darurilor Duhului Sfânt”.

  Prin mărturisirea dreptei credinţe şi prin harul Sfântului Duh primit la Sfântul Botez, Hristos locuieşte în inimile celor botezaţi (cf. Efeseni 3, 17-18) şi îi pregăteşte pentru învierea cea de obşte şi pentru viaţa veşnică (cf. Romani 6, 22-23; Ioan 6, 40 şi 47).

  Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

  Precum odinioară, astăzi Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă zicând: „lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi” (Matei 19, 14; Marcu 10, 14; Luca 18, 15).

  Credinţa copiilor este inspirată şi susţinută de credinţa şi iubirea părinţilor pentru ei. Credinţa copiilor este unită cu dorinţa lor de a fi iubiţi şi de a iubi. Când Biserica le arată copiilor iubirea lui Hristos pentru ei, aceştia iubesc Biserica şi devin icoane de nevinovăţie şi bunătate care îi orientează pe adulţi spre Împărăţia cerurilor (cf. Matei 18, 3; 19, 14; Luca 18, 16).

  Părinţii care nu botează copiii îi lipsesc de harul înfierii duhovniceşti şi de bucuria de-a se împărtăşi de unirea cu Hristos Cel Înviat şi de slava Preasfintei Treimi.

  De asemenea, părinţii şi naşii care botează copiii, dar nu-i cresc sau nu-i educă în credinţă, nu-i iubesc cu adevărat, deoarece numai copiii botezaţi şi crescuţi în credinţă şi vieţuire creştină pot deveni buni cetăţeni ai Patriei pământeşti şi cetăţeni ai Patriei cereşti, adică ai Împărăţiei Cerurilor.

  Astăzi este nevoie să cunoaştem mai mult şi mai bine ce înseamnă a fi botezat, adică a fi creştin sau a purta numele lui Hristos, într-o lume confruntată cu fenomenul secularizării, cu pluralismul şi sincretismul religios.

  Slujba Sfântului Botez trebuie citită de către noi în fiecare an, ca să înţelegem ce au spus naşii pentru noi când am fost botezaţi, copii fiind; atunci când s-a rugat preotul împreună cu Biserica pentru fiecare primitor al Botezului: „ca să fie vrednic de împărăţia cea nestricăcioasă”, „să se arate el fiu al luminii şi moştenitor al veşnicelor bunătăţi”, „să se facă el împreună sădit şi părtaş morţii şi învierii lui Hristos”, „să-şi păzească el haina botezului şi logodirea Duhului neîntinată şi fără prihană în ziua cea înfricoşătoare a lui Hristos”, „să se facă lui apa aceasta haină a naşterii de-a doua spre iertarea păcatelor şi spre îmbrăcăminte în nestricăciune” (Notă: Slujba Sfântului Botez, ectenia mare, în: Moliftelnic, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998, p. 27).

  Să ne rugăm, aşadar, Domnului nostru Iisus Hristos cel Înviat, să ne ajute să trăim în toată viaţa noastră bucuria Botezului ca bucurie a învierii sufletului nostru din moartea păcatului şi să facem roditoare darurile Sfântului Duh primite în Sfântul Botez. Iar roadele Sfântului Duh sunt: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege” – zice Sfântul Apostol Pavel (Galateni 5, 22).

  Să înmulţim prin rugăciune şi fapte bune aceste roade ale Sfântului Botez! Să aducem bucurie acolo unde este întristare! Să ajutăm pe cei căzuţi să se ridice! Să întărim pe cei slabi! Să hrănim pe cei flămânzi material şi spiritual! Să ajutăm mai mult familiile creştine care au mulţi copii! Să preţuim pe fiecare om ca fiind o făclie de Paşti, iubită de Dumnezeu Părintele luminilor, Care ne cheamă la pacea, bucuria şi slava Împărăţiei Cerurilor.

  De Sfânta şi Marea Sărbătoare a Învierii Domnului, vă adresăm tuturor părinteşti doriri de sănătate şi mântuire, de pace şi bucurie, dimpreună cu salutul pascal: „Hristos a înviat!”

  Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

  † D A N I E L

  PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

 2. Sarbatori Pacale fericite pentru toti romanii de pretutindeni si echipei PNL! Doamne, ocroteste-i pe Romani!

 3. Iar eu vreau sa serbez cu mosii si stramosii nostri din Dacia straveche, cu obiceiurile si credintele neamurilor mele de la inceputuri, vechi de vreo 7-8 mii de ani cu Zeul Zamolxe in frunte. Numai bine la toata lumea !

 4. Eu stiu ca minoritari vor vota aproape toti cu DODON. Noi Moldoveni suntem obligati sa il voteam pe Chirtoaca sau Bodiu.

 5. Recentul interviu luat de catre Cristian Tabara mitropolitului Vladimir pentru postul Jurnal TV este o greseala. Sincer sa fiu, eu n-as fi facut interviul. Eu. desi sunt roman din Romania, cunosc foarte bine trecutul acestui fost ofiter KGB, care, in ciuda a ceea ce declara, ii uraste de moarte pe romani si a facut destul de mult rau BOR. Este un tip alunecos, ca orice ofiter de informatii, cu care nu m-as incurca. Pana si in reportaj, care s-a vrut unul conciliant, a aruncat sageti otravite despre unicitatea mitropoliei muscale in viata religioasa din Basarabia. Faptul ca Vladimir a facut pasul inapoi, ma face sa cred ca vizita lui Kiril din toamana, Kiril care a declarat anul trecut, in timpul campaniei electorale, campanie facuta in sprijinul altui fost ofiter de informatii de la Chisinau, Valeriu Pasat, intr-o manastitire din RM ca, “din punct de vedere canonic, Moldova ( n-a precizat care Moldova… ) va face parte vesnic din marea Rusie”, pregateste ceva foarte urat. Rusii sunt mult prea deranjati de proromanismul militant ce a inceput recent sa se manifeste, justificat, in RM, pentru a sta cu mainile in san. Pentru a ramane prezenti in Basarabia, conducerea rusa este in stare sa-l inlature pana si pe Smirnov…
  Sa nu uitam nici de implicarea unui preot al acestei mitropolii moscovite in urata afacere cu menora de Hanuca din parcul central din Chisinau, cu iz fetid antisemit, si nici pe Vladimir insusi care a protestat impotriva recunoasterii cultului musulman in RM, declaratie facuta in plina Saptamana a Patimilor. si mai ales sa nu uitam de manifestarile si demersurile extrem de violente organizate mai demult impotriva infiintarii Mitropoliei Basarabiei. Si toate astea pe fundalul interzicerii, pe buna dreptate a miscarii neolegionare “Noua Dreapta” de catre Guvernul RM, in timp ce miscarea sovina velicorusa “Liga Tineretului Rus” este recunoscuta si se manifesta foarte activ.

  Un Paste fericit si numai bucurii intregii familii si mai ales pentru Ghiocica!

 6. Tonul conciliant si pasul inapoi facut de catre mitropolitul Vladimir, inclusiv la capitolul recunoasteruu apartenentei bisericii basarabene la trupul comun al bisericiii romanesti care se trage direct de la Apostolul Andrei, in fata ofensivei Patriarhului Daniel, unul din cei mai mari teologi actuali ai lumii, cu un talent managerial si strategic aparte, va fi urmat de o cotraofensiva cumplita a Moscovei care nu stie sa joace si piarda in mod cinstit. Veti vedea incepand din toamna ce se va intampla. Ce nu stie Patriarhul Kiril este ca, in lupta deschisa, in fata Patriarhului Daniel nu are nici o sansa. Cand a preluat Mitropolia Moldovei ( nume pe care mitropoliul Vladimir s-a tot ferit, in interviu, sa-l pronunte ), acesta era cea mai saraca mitropolie din cadrul BOR. Intr-un timp record au aparut un numar record de seminarii teologice de inalt nivel, un numar impresionant de noi lacasuri de cult, spitale si policlinici pentru calugari, preoti si mireni, cantine sociale pentru saraci, centre de conferinte ecumenice, statiuni pentru odihna preotilor puse la dispozitia s ai clerului altor confesiuni crestine, ateliere de productie, edituri, reviste, post de radio si de televiziune, spalatorii moderne pentru vesmintele de cult dar care fac si servicii catre mireni, retea de staii de benzina si intreprindere de transport pentru pelerinaje, etc. De cand parintele Daniel a devenit patriarh, in timp record, toate aceste realizari au fost transferate si intregii BOR. Invatamantul teologic romanesc s-adezvoltat semnificativ prin crearea de noi facultati de teologie in fiecare centru universitar iar profesorii teologi s-au integrat invatamantului teologic european, multi preoti profesori devenind cocomitent doctori in teologie la universitati celebre in toate cele trei ramuri ale crestinismului istoric ( ortodox, catolic si protestant ), avand in spate distinctii prestigioase acordate de forurile teologice si laice europene. Realizand pericolul la care este expusa Patriarhia Ecumenica, BOR s-a implicat in obtinerea sprijinului bisericilor crestine europene, in special al Vaticanului. Asa ca, pentru Patriarhia Moscovei, ca sa folosesc o formula utilizata de un celebru pastor american, „parametrii mantuirii s-au modificat”. Mai nou, Patriarhia Ecumenica a Contantinopolelui si-a recapatat titlul de „a doua Roma”, iar administrarea teritoriilor unde s-au desfasurat Sinoadele Ecumenice si au predicat si arhipastorit Sfintii Parinti, din Asia Mica a revenit Patriarhului Daniel, care a devenit oficial „Loctiitor al Tronului Cezareei Capadociei”. Deci…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *