PNL a sesizat Procuratura legat de amenințările antiunioniste ale lui Dodon

În atenţia: Dlui Eduard HARUNJEN, Procurorul General al               REPUBLICII MOLDOVA

De la: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

S E S I Z A R E

Stimate Domnule Procuror General,

12933020_1195958113749932_8827502429793704699_nPartidul Naţional Liberal este primul partid unionist din Republica Moldova, care a obţinut, prin instanţa de judecată naţională, dreptul de a avea obiectivul Unirii cu România ca obiectiv statutar şi programatic.

PNL a obţinut acest drept în baza unei Decizii irevocabile, emise de instanţele naţionale în temeiul precedentelor CEDO şi al Răspunsului Curţii Constituţionale la Sesizarea nr.2b/2012 privind interpretarea articolului 41 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova, adresate, în 2012, de către Ministrul Justiţiei.

Astfel, prin Cauza ”PNL versus Ministerul Justiţiei”, în Republica Moldova a fost creat un precedent în jurisprudenţa naţională, bazat pe legislaţia europeană, privind dreptul de a opta pentru reunirea a două state, prin voinţă reciprocă a cetăţenilor acestora, prin metode democratice.

Prin urmare, Partidul Naţional Liberal a demonstrat, în anul 2012, în instanţa de judecată, că a pleda pentru Unirea cu România este un drept legal, constituţional, încadrat în dreptul fundamental al libertăţii de exprimare, ce nu poate fi penalizat atâta timp cât pentru realizarea acestui obiectiv unionist se pledează pe căi legale, constituţionale, adică se optează pentru înfăptuirea lui prin mijloace politice, paşnice.

Instanţa naţională de justiţie a pronunţat şi o Decizie irevocabilă într-un dosar recent, prin care s-a dispus că românismul şi unionismul nu sunt echivalente cu extremismul, adică – a avea convingeri proromâneşti şi prounioniste nu echivalează cu acţiuni extremiste.

Pe 28 iunie 2017, PNL a adoptat o declaraţie, difuzată în spaţiul public, intitulată ”Igor Dodon încalcă grav Constituţia şi prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”, în care a invocat atitudinea discriminatorie, ilegală şi condamnabilă a acestui înalt demnitar public faţă de cetăţenii Republicii Moldova cu viziuni unioniste, atitudine exprimată în diferite declaraţii publice, care cad, în opinia noastră, sub incidenţa legii.

PNL aminteşte: Articolul 5 ”Democraţia şi pluralismul politic” din Constituţia Republicii Moldova spune că ”(1) Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul;(2) Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului”.

Din acest motiv, nu doar trezesc îngrijorare şi indignare declaraţiile publice frecvente ale Preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, prin care ameninţă că îi va pune la punct pe cei ce nu gândesc aşa ca domnia sa – care s-a afişat cu vederi orientate spre apropierea ori încadrarea Republicii Moldova în structurile politice şi economice din ex-spaţiul sovietic, – ori ca membrii Partidului Socialiştilor, din care Igor Dodon a făcut parte, identificîndu-se, politic şi ideologic, şi în prezent, cu această formaţiune.

Atare declaraţii, ca şi cele conform cărora Igor Dodon a anunţat intenţia de a interzice prin lege unionismul (opţiunea politică de Unire cu România) sau că adepţii acestui curent de opinie trebuie să stea la puşcărie, sunt, de fapt, expresia unor reflexe şi derapaje antidemocratice şi anticonstituţionale, care înseamnă îndemn la ură, intoleranţă, negarea pluralismului de opinii, negarea pluralismului politic şi a libertăţii de exprimare – acestea fiind valori europene, drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.

Asemenea declaraţii şi acţiuni de nesocotire a Constituţiei trebuie investigate şi oprite de către instituţiile abilitate, pentru că nu e vorba de un cetăţean oarecare al Republicii Moldova, ci de persoana care deţine funcţia supremă în stat, ale cărei declaraţii au alt impact asupra membrilor societăţii. Afirmaţiile unui Preşedinte al statului contra unor cetăţeni cu anumite opţiuni politice pot fi înţelese de către o parte din societate ca îndemn la ură, la intoleranţă, ca libertatea de a defăima. Preşedintele Dodon se prevalează de imunitatea prezidenţială prin funcţia sa de înalt demnitar de stat, crezându-se inviolabil, şi îşi permite să atace pe cine vrea el, aşa cum îi dictează mentalitatea învechită.

Însă, PNL reţine atenţia că preşedintele naţional-liberal a câştigat pe procedură un proces-precedent la CEDO contra statului R.Moldova (Cauza ”Pavlicenco vs Voronin”, care se rejudecă acum în instanţele naţionale), când, pentru prima oară, Curtea Europeană a examinat aspectul imunităţii prezidenţiale în cauze civile. Curtea a constatat, având în vedere circumstanţele cauzelor, un dezechilibru echitabil între interesul public de a proteja libertatea de exprimare a Preşedintelui în exercitarea mandatului său şi interesul reclamanţilor de a-şi apăra dreptul constituţional la libera exprimare şi la obţinerea unei decizii motivate în instanţele naţionale asupra pretenţiilor lor.

Articolul 41 ”Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice” din Constituţie prevede, în pct.(4), că ”Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova sînt neconstituţionale.”

Ameninţările proferate în spaţiul public la adresa miilor de membri ai partidelor cu vederi unioniste sau cu vederi doar europeniste au menirea să intimideze şi să îi discrimineze pe aceştia, ca purtători de idei, de viziuni şi de convingeri sincere, la care îşi au dreptul lor constituţional, iar conducerea acestor formaţiuni politice are obligaţia să apere pluralismul de opinie şi politic în societate, precum şi dreptul membrilor săi la libertatea de exprimare.

Acelaşi drept şi aceeaşi libertate de exprimare îl au membrii respectivi şi în calitatea lor de aleşi locali, care au responsabilităţi în administraţiile publice centrale şi locale. Fapt contestat, în mod nedemocratic, de instituţia Preşedinţiei. Însă administraţiile locale nu trebuie să se lase intimidate de ameninţările unei Preşedinţii care nu respectă legile statului.

Recent, acelaşi Preşedinte ales Igor Dodon – prin scrisoarea adresată SIS de către Maxim Lebedinschi, consilierul prezidenţial pentru domeniul juridic şi relaţiile instituţionale, – a sesizat Serviciul de Informaţii şi Securitate precum că, la Ialoveni, printr-o Dispoziţie a preşedintelui acestui raion, a fost declarat „Anul 2018 – Centenarul Unirii”, fapt ce va implica organizarea mai multor evenimente consacrate Marii Uniri.

Maxim Lebedinschi scrie, în Sesizarea expediată cu acceptul evident al lui Igor Dodon, că, „ţinând cont de caracterul suveran şi independent, unitar şi indivizibil al Republicii Moldova, remarcăm caracterul compromis al acţiunilor întreprinse de către conducerea Raionului Ialoveni, care a dispus organizarea mai multor activităţi cu caracter de masă cu prilejul centenarului unirii Principatelor Române”.

Lebedinschi – în numele Preşedinţiei, ca instituţie, consideră că ”elogierea unor evenimente istorice cu o pronunţată conotaţie politică poate provoca reacţii sentenţioase atât în societate, cât şi în raport cu partenerii de dezvoltare”. De aceea, consilierul prezidenţial solicită Serviciului de Informaţii şi Securitate să califice riscurile acestui proiect prin prisma legii penale şi să apere ordinea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Partidul Naţional Liberal consideră că neînţelegerea sensului prevederilor Constituţiei sau înţelegerea eronată a Legii fundamentale, neglijarea literei şi a spiritului Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, neglijarea practicii judiciare naţionale reclamă intervenţia Procuraturii, pentru a cerceta caracterul legal al acestor ameninţări la adresa cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţeni care pledează pentru relaţii strânse cu România, ţară-membră a UE, ţara a cărei cetăţenie română şi-au redobândit-o circa un milion de locuitori ai Republicii Moldova, în baza dreptului istoric de a o deţine şi de care au fost privaţi abuziv de către regimul comunist.

Astfel, PNL aminteşte că Articolul 142 din Constituţie prevede, în mod clar, univoc şi expres, că ”(1) Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.”

PNL, dar şi membrii altor partide, prin care îşi exprimă convingerile şi pledează pentru realizarea obiectivelor politice de Reunificare a două state româneşti, optează statutar şi prin declaraţii publice pentru înfăptuirea aspiraţiei seculare de unitate naţională a tuturor românilor doar pe cale constituţională, politică, paşnică. În cazul primului partid unionist, PNL, declaraţiile publice au fost mereu conforme legislaţiei şi Statutului partidului, care prevede ca Republica Moldova să devină un stat de drept, o democraţie autentică, în care să fie garantate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Numai într-un referendum, despre care se spune în art.142 din Constituţie, desfăşurat cu participarea unor oameni liberi, care să îşi poată exprima liber şi nestingherit opţiunea de vot, inclusiv în problema Reunirii Republicii Moldova cu România, populaţia îşi poate hotărî, în mod democratic, destinul, printr-o decizie asupra destinului statului.

Anul 2018 este un an cu semnificaţie istorică, pentru că este Anul Centenarului Unirii, când, acum 100 de ani, în 1918, s-a produs Unirea Basarabiei cu România.

Având în vedere nu doar istoria comună a românilor, dar şi relaţiile preferenţiale dintre cele două state româneşti, inclusiv asistenţa majoră dezinteresată, acordată de Poporul şi Statul Român, cetăţenii din Republica Moldova au tot dreptul firesc, legitim, de a marca datele din Istoria comună a populaţiei de pe ambele maluri ale Prutului.

Acest fapt, ca expresie a unui adevăr istoric, tot mai conştientizat de românii şi de alogenii din al doilea stat românesc, este interpretat, în mod ilegal şi periculos, de către Preşedinţia Republicii Moldova ca tentativă de schimbare a orânduirii constituţionale, de violare a integrităţii teritoriale – „acţiuni calificate în legislaţia penală a Republicii Moldova drept uzurpare a puterii în stat”.

Acest caz, ca şi alte declaraţii ilegale şi de natură intimidatoare ale Preşedinţiei lui Igor Dodon la adresa adepţilor Unirii trebuie să servească Procuraturii drept motiv de sesizare, pentru a investiga măsura şi modul în care are loc încălcarea Constituţiei de către cel care – primul – trebuie să o înţeleagă şi să o respecte ireproşabil.

Pornind de la cele formulate mai sus, Partidul Naţional Liberal solicită instituţiei de drept specializate să dea calificare acţiunilor invocate, sub aspectul conţinutului infracţiuni cuprinse în art.346 din Codul Penal:

”Acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise şi electronice, îndreptate spre aţîţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale, precum şi limitarea, directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, cetăţenilor în funcţie de apartenenţa lor naţională, etnică, rasială sau religioasă,”

În aceeaşi ordine de idei, ţinând cont de faptul că Igor Dodon a făcut parte, dar că se identifică şi în prezent, politic şi ideologic, în continuare, cu Partidul Socialiştilor, ai cărui membri, în repetate rânduri, s-au dedat la declaraţii de intimidare la adresa cetăţenilor care se autoidentifică drept fiind de naţionalitate română, dar şi drept avînd vederi şi convingeri prounioniste, toate denotând fenomenul de aţâţare a vrajbei, de diferenţiere sau dezbinare naţională, etnică, considerăm ca oportun şi Vă solicităm să verificaţi legalitatea acţiunilor Partidului Socialiştilor din Republica Moldova prin prisma art.3 alin.(6), Legea nr.294 din 21.12.2007 privind partidele politice:

” Constituirea şi activitatea partidelor politice în baza discriminării pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, avere sau origine socială sînt interzise. ”

În contextul celor formulate mai sus, Vă solicităm, respectuos:

– să fie efectuat un control al legalităţii acţiunilor Preşedintelui Igor Dodon sub aspectul acţiunilor intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise şi electronice, îndreptate spre aţâţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale şi etnice precum şi limitării ilegale directe sau  indirecte a drepturilor cetăţenilor, în funcţie de apartenenţa lor naţională şi etnică.

– să fie efectuat un control al legalităţii acţiunilor Partidului Socialiştilor din Republica Moldova prin prisma art.3 al.(6), Legea nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice, cu sesizare ulterioară, în caz de necesitate, a Ministerului Justiţiei, în vederea iniţierii procedurii de suspendare sau dizolvare a Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.

Cu deosebită consideraţie,  Vitalia PAVLICENCO,  preşedintele PNL

 

 

Ataşăm acestei Sesizări următoarele :

 

  1. http://www.pavlicenco.md/2014/04/14/clipurile-unioniste-sunt-legale-si-constitutionale-pentru-manipulatorii-de-la-accent-tv-ul-comunist/
  2. http://www.pavlicenco.md/2012/11/02/pentru-juristi-si-politicienii-antiunionisti-cititi-si-luati-aminte/
  3. http://www.pavlicenco.md/2010/08/27/pnl-de-ziua-independentei-pe-28-08-10-8-30-%E2%80%9Cdosarul-spotului%E2%80%9D-la-csj-hotarire-socanta-a-curtii-de-apel/
  4. http://www.pavlicenco.md/2014/05/18/raspuns-la-apelul-statalist-al-lui-filat-sub-forma-pozitiei-curtii-constitutionale/
  5. http://www.pavlicenco.md/2017/10/11/romanismul-si-unionismul-nu-inseamna-extremism-pnl-a-castigat-definitiv-procesul-vs-klimenko/
  6. http://www.pavlicenco.md/2017/05/17/dupa-ce-a-pierdut-lucinschi-vs-pavlicenco-l-a-pierdut-la-ca-si-klimenko-invitat-sa-demonstreze-de-ce-unionismul-este-extremism/
  7. http://www.pavlicenco.md/2017/08/31/pnl-a-creat-inclusiv-in-justitia-europeana-precedente-prin-care-sa-i-se-inchida-legal-gura-lui-dodon/

 

 

Loading Facebook Comments ...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *