Consternați de cele auzite în ședința CEC! Candidați cu semnături ale decedaților!

benjamin-franklinDin cele văzute și auzite cu urechile noastre astăzi la CEC am înțeles clarioan-slavici-300x157 – doar grupul nostru de colectori, în sprijinul candidatului Vitalia Pavlicenco, dintre candidații înregistrați pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, – a adunat cinstit și cu sacrificiu semnăturile pe listele de subscripție.

Doar persoana mea ca și pretendent la statutul de pretendent pentru funcția de candidat, a depus o Notă informativă conținând un nomenclator de încălcări și abuzuri din partea primarilor mai multor localități, care au tergiversat, pentru grupul nostru, colectarea de semnături și au împiedicat etapa respectivă a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Nici un alt eventual concurent electoral din cei 16 înscriși nu au depus asemenea nomenclatoare de încălcări și ilegalități. Cele depuse de noi acum se cercetează.

Acest fapt indică limpede că semnăturile colectate de ceilalți pretendenți au fost adunate pe cale administrativă, de citat-albert-einstein1către partidele parlamentare corupte, care i-au corupt și i-au amenințat/șantajat pe toți cei ce depind prin faptul că sunt angajați în instituțiile de stat sau organismele de stat subordonate acestor grupuri politico-mafiote. Semnăturile pentru ceilalți candidați – care nu sunt în Arcul Puterii sau al Opoziției parlamentare – fac parte din grupul de sateliți ai acestora sau din gruparea Opoziției extraparlamentare proruse, inclusiv camuflate prin mesaj proeuropean.

Ca și președinte al PNL, sprijinit drept candidat independent de cîteva entități politice,  dintre care doar două au ajutat efectiv în colectarea semnăturilor, consider că noi ne-am legitimat ca formațiune politică prezentînd circa 15.500 de semnături colectate în 30 de raioane și municipii din ușă în ușă, și nu ticluite pe „liste curate ca lacrima”, prin copiere – pe masa primarului – a datelor din buletinele adunate de slugile acestuia din sat. Așa au fost colectate și semnăturile pentru sateliții partidelor parlamentare.

Listele unor candidați, pe care grupurile de recepție de la CEC le-au constatat, din capul locului, drept dezastruoase, nu au mai fost verificate, decît manual – adică pe de asupra. Ale noastre, care au fost adunate cinstit, nu au fost verificate, pentru că ”nu au fost întrunite condițiile cumulative” – asta în situația cînd am fost obstrucționați de primarii – parte a CEC, prin rolul de a pune ștampilă ”cui vrea mușchiul lor”. Pacat, s-ar fi văzut că noi ”decedați” nu avem în liste, nici nume false. Asta e. Pentru detalii și a rămîne și voi consternați – urmăriți ședința de azi a CEC de pe www.privesc.eu – mai exact – https://www.privesc.eu/arhiva/69291/Sedinta-Comisiei-Electorale-Centrale-din-6-octombrie-2016

Dar să se vorbească la CEC de semnături ale decedaților, de invalidarea a sute și mii de semnături ce anulează listă după listă, după care se sistează controlul, pentru că ”e dezastru” și se strică socoteala cuiva care stă în spatele candidatului de paie, – E UN FAPT MONSTRUOS!!!, dar e fapt votat, totuși, de membrii CEC!. Acțiune – în ochii noștri – descalificantă pentru noua componență a CEC. Nu vom scrie aici ce ne-au spus în privat unii membri ai CEC rușinați, adică având un elementar simț omenesc.

Nu vom scrie mai mult. Noi, PNL, persoana mea, ca una politică și luptătoare, ne-am obișnuit cu procesele de judecată în acest stat – că altul nu avem deocamdată. Vom mai vedea o dată, prestația și ”independența” justiției moldovenești.

Mai jos publicăm Decizia CEC.

Vitalia PAVLICENCO

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la cererea de înregistrare a dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)

La 29 septembrie 2016, dna Vitalia Pavlicenco, candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

  1. a) listele de subscripție numerotate și sistematizate;
  2. b) datele biografice ale candidatului;
  3. c) declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Președinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
  4. d) declaraţia candidatului privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
  5. e) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
  6. f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
  7. g) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțele candidatului (trezorierul).

Comisia constată că declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcția de președinte al Partidului Național Liberal, deținută la moment de către dna Vitalia Pavlicenco, nu cade sub incidența acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Vitalia Pavlicenco în vederea imprimării în buletinul de vot – o săgeată albă în pătrat negru, orientată spre dreapta, în sus.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat dl Alexandr Boldescu, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnată dna Ecaterina Blanovschi.

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de dna Vitalia Pavlicenco, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 624 liste de subscripție cu 15440 semnături ale susținătorilor, numeric declarate de candidat, din 30 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susținerea dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova. Comisiei i-au fost restituite 15 liste cu solicitarea de a nu fi supuse verificării și 84 formulare de liste necompletate. Din totalul formularelor de liste care i-au fost transmise candidatului, 277 de liste nu au fost restituite Comisiei, fiind prezentată în legătură cu aceasta o notă de motivare.

Totodată, la etapa verificării sub aspectul cantitativ a listelor de subscripție și al conformității datelor indicate în demersul de înregistrare prezentat de grupul de inițiativă, Comisia Electorală Centrală relevă existența unei diferențe între numărul total de semnături declarate de membrii grupului de inițiativă – 15440 în raport cu numărul de semnături constatate numeric în procesul de verificare cantitativă a listelor de subscripție – 15196 semnături.

În același timp, s-a stabilit că din totalul semnăturilor colectate pe teritoriul celor 30 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, doar semnăturile din 14 unități (municipiul Chișinău, raionul Cantemir, Călărași, Căușeni, Criuleni, Drochia, Fălești, Glodeni, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Soroca, Ștefan Vodă, Telenești) întrunesc condițiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susținătorilor candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, ele conținînd peste 600 de semnături colectate din fiecare unitate.

La fel, Comisia subliniază că la momentul recepţionării listelor de subscripţie şi potrivit actului de predare-recepţionare din 29 septembrie 2016 a documentelor electorale pentru înregistrarea dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, candidatul desemnat dna Vitalia Pavlicenco și conducătorul grupului de inițiativă dl Ion Calmîc au confirmat prin semnătură faptul că doar listele colectate din 16 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea întrunesc criteriile stabilite în art. 102 alin. (2) din Codul electoral.

Ca rezultat, Comisia Electorală Centrală constată că listele de subscripție prezentate de grupul de inițiativă pentru susținerea dnei Vitalia Pavlicenco la funcția de Președinte al Republicii Moldova nu conțin numărul minim de 600 semnături necesar pentru fiecare din cele minim 18 unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, respectiv nu întrunesc cerințele de validitate în condițiile art. 102 alin. (1) și (2) din Codul electoral și pct. 31 lit. b) din Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014.

În temeiul art. 102 alin. (4) din Codul electoral, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripție, pe motiv că cerințele minime stabilite de lege nu au fost întrunite.

În aceste condiții, Comisia ajunge la concluzia de a respinge cererea de înregistrare a dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul).

În context, Comisia Electorală Centrală se raliază la statuările Curții Constituționale expuse în Decizia nr. 63 din 26 septembrie 2016 de inadmisibilitate a sesizării nr.11a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolele 42 alin. (6), 102 alin. (1) şi (2) şi 156 alin. (3) din Codul electoral (procedura colectării semnăturilor de către candidaţii la alegerile prezidenţiale), şi anume că reglementările în cauză nu sînt de natură să afecteze dreptul de a fi ales.

Totodată, Comisia reține că grupul de inițiativă a informat despre faptul că nu a deschis contul cu menţiunea ”Destinat grupului de inițiativă” și a desfășurat doar activități ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct. 5 al Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.

Pornind de la faptul că nu au fost respectate prevederile legale ce țin de condițiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susținătorilor candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, în temeiul art. 18, 26, 38 alin. (2) lit. c), 41, 44, 100, 101 alin. (1) și 102 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, și ale Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

  1. Se respinge cererea de înregistrare a dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, de confirmare a simbolului electoral, a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016.
  2. Se constată că grupul de inițiativă nu a deschis contul cu menţiunea ”Destinat grupului de inițiativă” şi a desfășurat doar activități ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct. 5 al Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Alina RUSSU

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Veaceslav AGRIGOROAE

Chişinău, 6 octombrie 2016

Nr. 349

 

 

Loading Facebook Comments ...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *