CU cere Parlamentului restabilirea Sărbătorilor naționale ale Românilor – 1 Decembrie și 27 Martie – video conf.de presă

10338260_1002566206435042_3728424931765699736_nMiercuri, 25 octombrie 2015, președinți ai 39941
unor entități componente ale Consiliului Unirii au oferit o conferință de presa în care au vorbit despre oportunitatea declanșării procesului de reunificare a celor două state românești și au făcut publice mai multe declarații adoptate de componente ale CU sau de grupul activ al Consiliului Unirii. În continuare – textul Declarației Consiliului Unirii de 1 Decembrie 2015, în care se solicită și restabilirea a două Sărbători naționale ale românilor – 27 martie și 1 Decembrie. SP al CU

N.N.: În curând vor fi postate filmul și discursurile de la conferința de presă.

Declarația Consiliului Unirii de 1 Decembrie 2015

Cel de-al doilea stat românesc nu a fost niciodată într-o depresie socială mai mare ca acum, când, – după șase ani de guvernare postcomunistă, – așteptările cetățenilor au fost călcate în picioare de Puterea antinațională.

Unioniștii, întruniți în Platforma unionistă a Consiliului Unirii, au participat în campania electorală din 30 noiembrie 2014 pe lista Partidului Național Liberal – unicul partid unionist de dincoace de Prut. Candidații PNL și adepții noștri au spus în alegerile parlamentare și locale că cei de la guvernare nu sunt adevărați proeuropeni, că ei nu  doresc nici aderarea Republicii Moldova la UE, nici Unirea cu România, pentru că au deturnat masiv fondurile publice naționale și europene în anii de după proclamarea Independenței și nu doresc o pedeapsă pentru aceasta în pușcăriile europene sau românești.

Majoritatea tagmei de intelectuali de dincoace de Prut, care au menirea implicit să se orienteze corect în situația politică și să îi ajute pe cei mai puțin informați să nu rămână rătăciți și manipulați, au greșit, îndemnându-i să îi voteze – aceasta contrar aversiunii provocate de disprețul manifestat de Putere față de românii și alolingvii cetățeni ai statului furat de ei.

PNL, AVR-92 “Tiras-Tighina”, alte componente ale Consiliului Unirii, au venit în fața electoratului cu un program concret de demarare a pregătirii reunificării celor două state românești – obiectiv național tot mai înțeles și tot mai încuviințat, la care aderă și pe care îl sprijină tot mai multă lume – indiferent de condiția socială, de etnie și de religie.

După alegerile locale, care au materializat dezamăgirea de Putere cu un vot nedorit pentru partide filoruse, unioniștii au formulat – din nou în fața societății documente fundamentale prin care cheamă politicienii de pe ambele maluri ale Prutului la solidarizare națională în numele refacerii unității naționale românești.

În ziua de 1 Decembrie 2015, Ziua națională a tuturor românilor, noi, unioniștii din Consiliul Unirii, declarăm ferm că populația și teritoriul de dincoace de Prut au șansa să supraviețuiască drept parte de națiune doar prin reunificarea cu România – Țara noastră care ne așteaptă și care nu mai dorește ca noi să fim sub stăpânire străină.

Cerem partidelor parlamentare, care se autointitulează drept proeuropene, să îmbrățișeze, în sfârșit, platforma românească, unionistă și să instituie Ziua de 1 Decembrie și Ziua de 27 martie ca Sărbători Naționale și pentru societatea din al doilea stat românesc, în spațiul de dincoace de Prut – sărbători care ne-au fost luate după ocupația din 1940.

Îndemnăm toate forțele autentic unioniste, românești, proeuropene să ne unim eforturile pentru înfăptuirea acestui sfânt deziderat al tuturor românilor!

Unirea face Puterea!

Consiliul Unirii,

1 Decembrie 2015
Toate intervențiile video ale participanților la conferința de presă a CU dedicată Zilei Naționale a României

Anatolie Caraman,

Timotei Țurcanu,

Veaceslav Balacci,

Iulia Deleu,

Fiodor Ghelici,

Ludmila Bolboceanu,

Ion Savin

Alexandru Banari

Vitalia Pavlicenco,

Loading Facebook Comments ...

7 Comments

Add a Comment
 1. Un grup de organizaţii non-guvernamentale anunţă desfăşurarea mai multor activităţi culturale la Chişinău pentru data de 1 decembrie, când este marcată Ziua Naţională a României. Participanţii la manifestări urmează să se adune începând cu ora 11.00 în Scuarul Europei din Grădina Publică Ştefan cel Mare, apoi vor depune flori la monumentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, după care vor participa la un mini-miting şi un concert de muzică patriotică. Membrii ONG-urilor invită grupurile politice şi asociative, pe toţi românii la manifestarea din 1 decembrie, aceasta dată fiind încă un prilej de a cere reîntregirea Ţării Româneşti.

  Preşedintele Asociaţiei veteranilor războiului din 1992 „Tiras-Tighina”, Anatol Caraman, a declarat la o conferinţă de presă la IPN că pentru Republica Moldova nu există o altă cale de supravieţuire decât reîntregirea cu Patria-mamă România Mare şi toţi politicienii, care de-a lungul celor 25 de ani au fost făţarnici şi au captivat statul şi au minţit poporul, trebuie să cunoască acest fapt.

  Preşedintele Fundaţiei „Turnul Dezrobirii Basarabiei”, Timotei Ţurcanu, a menţionat că şi anul acesta, ca în fiecare an pe 1 decembrie, urmează a fi organizate mai multe acţiuni menite să promoveze dezideratul Unirii. Potrivit lui, doar prin consolidarea mişcărilor unioniste de pretutindeni şi prin multă insistenţă poate fi realizat acest deziderat care, în pofida multitudinii de evenimente, rămâne a fi unica idee necompromisă.

  Preşedinta Fundaţiei „Dreptate şi Democraţie”, Iulia Deliu, a notat că Unirea cu Patria-mamă înseamnă, în primul rând, restabilirea adevărului istoric, dar şi cea mai rapidă cale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. În opinia, sa România pentru Republica Moldova reprezintă cea mai mare forţă economică din regiune,

  Preşedinta Mişcării Femeilor din Moldova pentru Combaterea Sărăciei şi Analfabetismului, Ludmila Bolboceanu, a declarat că să fii unionist este o cinste şi este o artă şi fiecare unionist trebuie să lupte pentru reîntregirea ţării. Ea a menţionat că românii de pe ambele maluri ale Prutului sunt fraţi şi din sânge apă nu poţi să faci. În opinia sa, e nevoie ca toate mişcările unioniste să-şi unească eforturile şi să nu aştepte acţiuni în acest sens de la politicieni care fiecare îşi realizează scopurile personale.

  Preşedintele Asociaţiei, „Moldova Mea”, Fiodor Ghelici, a menţionat că chiar dacă există riscul de a fi huiduit de vorbitorii de limbă rusă, vrea să-şi manifeste susţinerea pentru curentul unionist şi pentru reprezentanţii acestuia, pentru că dau dovadă de curaj şi nu le este frică să-şi expună punctul de vedere. Activistul a mai spus că îi este foarte aproape acest strigăt al sufletului al unioniştilor şi că cei care trăiesc în această ţară trebuie să o iubească şi să-şi respecte poporul.

  Preşedintele Asociaţiei „Realitate şi Adevăr”, Veaceslav Balacci, a declarat că data de 1 decembrie este un prilej perfect pentru ca ideea unionistă să se facă auzită şi pentru aceasta e nevoie de o voce puternică şi unită.

  Preşedinta Partidului Naţional Liberal, Vitalia Pavlicenco, a declarat că la acţiunea din 1 decembrie sunt aşteptaşi toţi românii şi alolingvii loiali ideii de ataşament la naţiunea română, membrii altor platforme unioniste şi grupuri politice care se identifică drept proeuropene, româneşti şi unioniste.

  Ziua Naţională a României este marcată la 1 decembrie din 1990.

 2. Jirinovski:
  ,, Moldovenii sunt români! Noi, rușii, le-am dat numele de moldoveni, dar ei sunt români!”

 3. Jumătate dintre moldovenii din Republica Moldova nici nu vor să audă de România şi, în schimb, cer apropierea ţării de Rusia.

  Moldova a ramas victima care ţine cu agresorul!

  Palma jandarmului român se ţine minte, dar deportările în Siberia s-au uitat… sutele de mii de oameni – nici astăzi nu este cunoscut numărul exact – din Basarabia şi nordul Bucovinei care au fost deportaţi de sovietici în Siberia Mai grav este ca multi nici nu stiu ca au fost deportari!

 4. Nici nu am citit continutul, dar nu am putut sa ma abtin cind vad ,,prostia omeneasca,,. Femeie te auzi ce vorbesti???? Populatia noastra e la limita saraciei, argati ai Europei, si dumneata imi umbli cu sarbatori. Daca doriti cu adevarat binele populatiei, rezolvati mai intii problemele actuale care sunt adevarate, si apoi cu uniri si sarbatori. Desteapta-te Romane!!!

 5. Pt Viorel

  Un popor fara identitate si demnitate niciodata nu va rezolva problemele fundamentale ale existentei sale. Prostia omeneasca e a celor pentru care acest adevar e la pamint.

 6. Viorel încă nu a înflorit. El este încă boboc de floare şi nu ştie spre ce se va orienta când se va deschide şi va vedea lumina soarelui. Cum s-ar spune, el este încă în întuneric iar chemarea „Deşteaptă-te Române” îi vizează pe ceilalţi, nu şi pe el.

 7. Unification Council Declaration of December 1, 2015
  The second Romanian state has never been in a depression greater social now, when – after six years of post-communist government – citizens’ expectations were trampled by anti-national power.
  Unionists, meeting unionist Platform Unification Council, participated in the campaign of 30 November 2014 on the list of National Liberal Party – the only party unionist beyond the Prut. Candidates PNL and followers of our said in parliamentary and local elections that those who govern are not true pro-European, they do not want any Moldova joining the EU nor unification with Romania, because embezzled massive national public funds and European years after Independence and do not want punishment for this in European and Romanian prisons.
  Most brotherhood of intellectuals beyond the Prut, meant implicitly to orient the political situation and to help the less informed to not remain deceived and manipulated, they were wrong, urging his vote – it contrary aversion caused Power contempt shown towards the Romanians and citizens of the state alolingvii stole them.
  PNL, AVR-92 „Tiras-Bender”, other components of the Council of the Union came to the electorate with a concrete program to commence preparing the reunification of the two Romanian states – national target more understandable and more nodded, joined and It supports more people – irrespective of their social, ethnic and religion.
  After the local elections, which resulted disappointment power with unwanted vote for parties Filori, unionists brought – again fundamental to company documents by calling politicians on both sides of the Prut to national solidarity in the name of restoring national unity Romanian.
  On December 1, 2015, National Day of all Romanians us unionists in Council Union, firmly stated that the population and the territory beyond the Prut have a chance to survive as part of the nation only through reunification with Romania – Our country ahead and who does not want us to be under foreign rule.
  We urge the parliamentary parties, who call themselves as pro-European, to embrace, finally, the platform Romanian, unionist and establish Day December 1 and March 27. as national holidays and company in the second Romanian state, in the space beyond the Prut – celebrations that have been taken after the occupation in 1940.
  We urge all genuine unionist forces, Romanian, pro-European to join efforts for the implementation of this sacred goal of all Romanians!
  Unity is strength!
  Unification Council,
  December 1, 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *