Cine pregătește, pe 28 iunie, provocări contra unioniștilor? Și un video cu formuzali…

banner small

Din păcate, constatăm continuarea luptei guvernanților falși proeuropeni contra unioniștilor, în special contra PNL, pe diferite căi. Guvernanții sunt cu formuzalii, cu dodoni, cu șelinii, cu perciunii, cu garbuzii, cu pascarii, klimencii și kantarenii și cu alții ca aceștia. Și vom prezenta mereu dovezi.

Astfel, pe 28 iunie 2014, PNL și Asociația Veteranilor de Război-1992 ”Tiras-Tighina”, componente ale Consiliului Unirii, au depus încă acum câteva luni declarația prealabilă privind un Marș în memoria victimelor ocupației sovietice și pentru lichidarea consecințelor Pactului Molotov-Ribbentrop.

Dincolo de faptul că partidele parlamentare au ocupat toate locurile publice, noi fiind nevoiți să negociem și să beneficiem până și de înțelegerea reprezentanței Uniunii Europene, pentru a traversa PMAN, iată că a apărut acum Dodon, care vrea să pună corturi exact în fața Academiei de Științe, de unde unioniștii vor pleca la Marș.

Și acum să îmi spuneți că nu este mâna structurilor oculte care merg mână în mână cu partidele prorusești, antiromânești, drapate cu frazeologie europeană. Toți aceștia, pur și simplu, pun la cale provocări contra unioniștilor, contra PNL.

Iată că găgăuzii propun băgarea unioniștilor la pușcărie. Dacă ne gândim la câtă grijă ne-a purtat Formuzal și până acum, cu cine este el prieten, este totul clar. Această inițiativă a formuzalilor îi va deconspira total pe guvernanții farisei. Ei vor trebui să aleagă, astfel, dacă sunt ori nu sunt contra unionismului, a unioniștilor și a obiectivului Unirii Republicii Moldova cu România, obiectiv permis de Declarația de Independență, de Constituție, de precedentele CEDO și de toate deciziile instanțelor naționale de justiție, care au dat câștig de cauză PNL în privința clipului și Statutului unionist.

Ne sună din raioane că primesc refuz pe un cap de la conducătorii, inclusiv privați, de microbuze solicitați să transporte oamenii la Chișinău pe 28 iunie. Pentru că se tem să nu fie lipsiți de licență sau se tem să nu fie atacați de antiromâni.

Și până ne mai lămurim cu pascarii și cu alții ca ei, vă prezentăm cererea de chemare în judecată a lui Klimenko, cel care ne învinuiește de extremism, în condițiile în care el și-a anunțat opțiunea politică și publică precum că cel de-al doilea stat românesc ar trebui să fie parte a Rusiei.

Dacă toate râsurile antiromânești nu știu că extremism înseamnă violență, care nu ne caracterizează, înseamnă că la mijloc este un plan antiromânesc și antiunionist pentru a elimina partidele concurente din alegeri, inclusiv și doar pe cale abuzivă. Iar trompetele ”voievodiste” fac acest lucru cunoscut și pregătesc opinia publică pentru decizii extremiste ale puterii.

Noi îi vom chema pe toți în judecată. Așa ca și pe Klimenko. Asta îi așteaptă pe toți care îi numesc pe unioniști extremă politică sau extremism. Dacă nu luptă statul contra extremismului, vom lupta noi, ce să facem…

Vitalia PAVLICENCO

Către:              Judecătoria Rîşcani Mun.Chişinău
 
Reclamant:     Vitalia PAVLICENCO,
str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1,
Durlesti, MD-2003 Chisinau
 
                                                           Reprezentant: Filipp DRUŢA,
avocat stagiar,
Biroul Asociat de Avocaţi Botanica
str. Teilor, 6, bir. 1
MD-2043 Chişinău
tel.: 069 456 452
e-mail: filipp_druta@yahoo.com
 
Pârât:              Valerii CLIMENCO,
                                                                                  str. Albişoara 80/2, ap. 28,
                                                                                  MD-2005 Chişinău

  CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

(în procedura Legii 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare)

În fapt

În cadrul emisiunii VOX Publika, la postul de televiziune Publika TV, pe data de 04.05.2014, pârâtul a răspândit cu bună ştiinţă scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană. La minutul 34:54 – 35:05 al emisiunii Valerii CLIMENCO a făcut relatări de fapte referitor la persoana reclamantei, Vitalia Pavlicenco,  precum că este un reprezentant al organizaţiei politice cu viziuni extremiste.

Consider expresiile respective o defăimare – răspândire de informaţii false, ce lezează onoarea, demnitatea omului, deoacere se aduc învinuri false la adresa mea, or, extremismul este o atitudine (politică) caracterizată prin idei, păreri exagerate, unilaterale, bazată pe ură și intoleranță, a unor curente, mișcări, persoane politice care, urmăresc, prin măsuri violente, să impună programul lor.

Ţinem să menţionăm că reclamnata niciodată nu a făcut declaraţii care ar instiga la ură sau intoleranţă, nu a chemat la oarecare acţiuni violente. Iar programul partidului, al cărui lider este reclamanta, este recunoscut constituţional.

Pârâtului i-a fost expediată cererea prelabilă la adresa aflată oficial de la ÎS „Registru”, însă scrisoarea recomandată a fost returnată. O altă adresă a pârâtului nu cunoaştem şi am epuizat toate căile legale de a afla adresa ultimului.

Deci constatăm procedura prealabilă a fost respectată.

În drept

1. Conform art. 16 CC

„ (1) Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale.

(2) Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională dacă cel care a răspîndit-o nu dovedeşte că ea corespunde realităţii.”

Iar conform art. 7  al.al. (1)-(3) din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare

„ (1) Orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale lezate prin răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie.

    (2) Persoana lezată prin răspîndirea unor relatări cu privire la fapte poate fi restabilită în drepturi dacă informaţia cumulează următoarele condiţii:
a) este falsă;
b) este defăimătoare;
c) permite identificarea persoanei vizate de informaţie.
(3) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (2) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.

Conform art. 7  al.al. (4)-(5) din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare

 „ (4) Persoana lezată prin răspîndirea unor judecăţi de valoare poate fi restabilită în drepturi dacă judecăţile de valoare cumulează următoarele condiţii:

    a) nu se bazează pe un substrat factologic suficient;
b) au un caracter defăimător;
c) permit identificarea persoanei vizate de informaţie.
(5) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (4) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, sau publicarea unei replici, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.

Considerăm că prin informaţia răspîndită de pârât mi-a fost lezată onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, or informaţia în cauză cumulează condiţiile cerute de lege:

a)      este falsă, deoarece  reclamnata niciodată nu a făcut declaraţii care ar instiga la ură sau intoleranţă, şi nu a chemat la oarecare acţiuni violente. Iar programul partidului, al cărui lider este reclamanta, este recunoscut constituţional.

b)      este defăimătoare, se aduc învinuri false de comitere a unor acţiuni ilegale, infracţionale.

c)      permite identificarea persoanei vizate de informaţie.

Prin această informaţie defăimătoare mi s-a cauzat un prejudiciu moral şi psihologic, de imagine în calitatea mea de fost demnitar public – am fost aleasă de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova -, şi de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, care este un partid corect, condus de persoane neşantajabile, inclusiv neşantajabilă fiind persoana mea. (…)

În aceeaşi ordine de idei, constatând că, prin acţiunile ilegale ale pârâtului, se aduce atingere dreptului la viaţa privată a reclamantei (art. 8 CvEDO), facem referire la jurisprudenţa CtEDO (cauza Lavric c. României (Cererea nr. 22231/05) Hoătârea din 14 ianuarie 2014).

Curtea reiterează că există o distincție clară între fapte și judecăți de valoare ( Cumpǎnǎ și Mazǎre c. România [ GC ] nr. 33348/96 § 98 CEDO 2004 XI ). În timp ce existența faptelor poate fi demonstrată adevărul judecăţilor de valoare nu este susceptibil probațiunii. Curtea este de acord că clasificarea unei declaraţii ca un fapt sau ca o judecată de valoare este o problemă care în primul rând se încadrează în marja de apreciere a autorităților naționale în special instanțele naționale. Cu toate acestea chiar și atunci când o declarație constituie o judecată de valoare trebuie să existe un substrat factologic suficient să-l sprijine în caz contrar acesta va fi excesivă ( a se vedea Pedersen și Baadsgaard v. Danemarca [ GC ] nr. 49017/99 § 76 CEDO 2004 XI ;. Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei nr 42864 / 05 § 37 27 noiembrie 2007 și Petrina citată mai sus § § 40 și 41 ).

Din motivele enunţate şi în temeiul art. 6, 8 CvEDO, art. 20, 32 al. (2) din Constituţia RM,  art. 16 CC, art.art 7, 15-19 din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, art.art. 5, 9, 85, al (4), 203, 166, 167 CPC RM solicit respectuos instaţei:

–        să fie admisă cererea în cauză

–        să fie obligat pârâtul, , Klimenco Valerii, să dezmintă informaţia defăimătoare şi anume dezminţirea afirmaţiilor că reclamanta ar fi un reprezentant al organizaţiei politice cu viziuni extremiste.

Anexă:

 1. Dovada achitării taxei de stat pentru dezminţire în sumă de 100 (una sută) lei.
 2. Copia înregistrării audio-video a emisiunii VOX Publika la postul de televiziune Publika TV, pe data de 04.05.2014 (disc DVD)
 3. Copia certificată a cererii prealabile.
 4. Copia certificată a răspunsului ÎS „Registru” privind adresa pârâtului
 5. Copia certificată a plicului returnat.
 6. Copia acţiunii.

Cu respect,                                             V. Pavlicenco

F. Druţa

EXTRÉM, -Ă, extremi, -e, adj., s. f., s. m., s. n. I. Adj. 1. Foarte mare, exagerat. ◊ Loc. adv. La extrem = până la ultima limită, peste măsură. ♦ (Adverbial; urmat de determinări introduse prin prep. „de”, formează superlativul) Foarte, prea, extraordinar de… 2. Foarte grav. ♦ (Despre mijloace terapeutice, soluții, remedii etc.) Foarte energic, întrebuințat numai în împrejurări deosebit de grave; radical, drastic. 3.Așezat în punctul cel mai îndepărtat, la capăt, la vârf, la margine. 4. (Mat.) Care are cea mai mare sau cea mai mică dintre valorile pe care le poate avea o mărime. II. S. f. 1. Margine, limită, capăt (foarte îndepărtat). ◊ Expr. A trece de la (sau a cădea dintr-)o extremă la (sauîntr-)alta = a trece de la o atitudine (exagerată) la alta opusă (dar tot exagerată). ♦ Extremă dreaptă (sau stângă) = partid sau fracțiune politică dintr-un partid, dintr-o adunare etc., care se situează pe poziții extremiste de dreapta (sau de stânga); parte ultraradicală, exagerată de dreapta (sau de stânga) a spectrului politic2. Valoarea cea mai mare sau cea mai mică a unei mărimi. 3. Jucător care ocupă locul lateral cel mai înaintat din stânga sau din dreapta într-o echipă de fotbal, de handbal sau de hochei. III. (Mat.) 1. S. m.Primul și ultimul termen al unei proporții. 2. S. n. Maximul sau minimul unei funcții. — Din fr. extrême, lat. extremus.

EXTREMÍSM s. n. Atitudine, a unor curente, mișcări, persoane politice care, pe baza unor opinii, idei, păreri exagerate, unilaterale, extreme, urmăresc prin măsuri violente sau radicale să impună programul lor. — Din fr. extrémisme.

DIN STATUTUL PNL

2. Obiectivele Partidului

Art.5. Partidul promovează valorile şi interesele naţionale, inclusiv de renaştere naţională în Republica Moldova, apărarea drepturilor individului şi ale familiei, protecţia, garantarea, consolidarea şi extinderea proprietăţii private, schimbul liber de valori economice şi culturale, accesul liber şi egal la educaţie, pluralismul politic şi consolidarea sistemului democratic şi a securităţii naţionale. În activitatea sa, Partidul urmăreşte numai obiective politice.

Partidul promovează imperativul reîntregirii neamului românesc, prin lichidarea consecinţelor juridice ale Pactului criminal Molotov-Ribbentrop, ca să se restabilească adevărul istoric pentru partea poporului român ce locuieşte în frontierele legale ale Republicii Moldova, recunoscute de ONU, după proclamarea Independenţei faţă de URSS. PNL pledează pentru unificarea – pe cale paşnică, democratică – a celor două state româneşti, adică pentru Unirea Republicii Moldova cu România, drept cea mai scurtă cale de desprindere de sfera de influenţă rusească şi de accedere rapidă în NATO şi UE. Partidul militează pentru acest obiectiv prin mijloace legale, nonviolente, conforme cu principiile fundamentale ale democraţiei.

 

Исполком Гагаузии предложил наказывать унионистов лишением свободы до 15 летhttp://gagauzinfo.md/index.php?newsid=12801
Исполком Гагаузии предложил наказывать унионистов лишением свободы до 15 лет

Исполнительный комитет Гагаузии предложил наказывать людей за призывы и действия направленные на продвижение идеологии унионизма и присоединение Республики Молдовы к Румынии, лишением свободы сроком до 15 лет.

Члены исполкома гагаузской автономии предлагают Народному собранию выйти в парламент страны с законодательной инициативой о внесении изменений в уголовный кодекс. По ним, публичные призывы и действия унионистского характера, а также распространение материалов с подобными призывами будут караться штрафом в размере от 200 до 600 условных единиц и лишением свободы на срок до трех лет.

«Те люди, которые сегодня открыто говорят о том, что мы должны ликвидировать молдавское государство и присоединить его к Румынии – должны сидеть в тюрьме», – заявил глава исполкома Михаил Формузал.

В законопроекте также предлагается наказывать поощрение и поддержку унионистских действий и высказываний посредством СМИ штрафом в размере от 600 до 800 условных единиц, а случае юридического лица наказать штрафом от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права занимать должности от 1 до 3 лет.

«Не должно быть в руководстве страны лиц, которые продвигают идею унионизма. Мы выступаем за укрепление молдавской государственности, поэтому если парламент республики не примет этот законопроект – значит, вся верхушка власти Молдовы не видит свое государство независимым, суверенным и нейтральным», – добавил башкан.

Он предложил, чтобы в случае доказательства чьей-то вины в занятии подрывной деятельностью по заказу иностранных спецслужб – применять лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Если же эти действия сопрягаются с применением насилия, оружия, уничтожения имущества средствами, опасными для здоровья множества лиц, – тюремным заключением на срок от 7 до 15 лет, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

«Эта инициатива судьбоносная для нашей страны. Принятие этого законопроекта парламентом Молдовы абсолютно стабилизирует ситуацию и исключит любые спекуляции на тему молдавской государственности», – заключил башкан.

Инициатива будет направлена в Народное собрание на рассмотрение.

Loading Facebook Comments ...

8 Comments

Add a Comment
 1. Eu , de exemplu, cînd am auzit , că va numit „…reprezentant al organizaţiei politice cu viziuni extremiste ” am înţeles , că PNL urmăreşte să impună programul său prin măsuri RADICALE (!) Nici că mi-ar fi trăsnit prin cap altceva … E problema d-stră personală , că percepeţi extremismul doar ca o atitudine a celor care urmăresc să se impună exclusiv prin VIOLENŢĂ ! De ce , oare ?!?
  Invocînd explicaţiile noţiunii de extremism , să nu fi fost d.neata conştientă de faptul , că cele două caracteristice ” violent „, ” radical” nu sînt despăţite prin virgula, ce le-ar face IDENTICE , ci printr-un cuvinţel din trei litere – „sau „, care este conjuncţie cu funcţie disjunctivă (ori,fie) ce leagă noţiuni care SE EXLUD ca OPUSE ori CONTRADICTORII ?!. Noţiunea de ” radical ” vizavi de „violent ” este ca o mireasă virgină , cuminte şi frumoasă … Astfel, acest extremism a lui Klimenco nu vă poate leza nici într-un fel demnitatea şi onoarea !.. Apropo , toate personalităţile istorice s-au impus folosind în activitatea lor forme şi măsuri radicale !
  În acest dosar nu aveţi şanse de cîştig , distinsă doamnă – presupunirile nu sînt dovezi … De fapt , depinde mult pe cît de cărturar şi JUDECĂTOR va fi judecătorul …
  … dar îmi place energia d-stră vulcanică şi insistenţa de invidiat !..

 2. In aceasta postare altceva trebuia sa va impresioneze…

 3. P.S. Sintagma „… extremism a lui Klimenco…” să să se considere a fi scrisă între ghilimele .

 4. =Sânziana Unionista dela Reni=

  S.O.S.

  —GENOCIDUL
  contra Unionistilor Moldoveni continua:
  —————————————–
  Un alt martir National Unionist
  OTRAVIT de un Comandou Asasin din SIS-temul
  terorist lucinskist voronist tkaciukist ocupant:
  jurnalistul din s. Colonita:
  – Ionel Proca /1945-iunie 2014/
  pentru cartile sale dedicate altor patrioti unionisti moldoveni toti omorâti de SIS-tem:
  – cineastul Emil Loteanu, /1936-2003/otravit
  – cântaretul Nicolae Sulac /1936- 2003/otravit
  – actorul Grigore Grigoriu /1941-2003/
  accidentat mortal la comanda,
  ca si fiul lui: Traian Grigoriu /1972-2004/ actor la Piatra-Neamt /
  impreuna cu actorul Adrian Neacsu/1972-2004/
  un alt accident la comanda !
  Atentie:
  Tot in acest AN FATIDIC VORONIST ASASIN-2003 este otravit si regizorul si prozatorul
  Iacob Burghiu / 1941-2003/

  ACTIUNE TERMINATA:
  ELITA CINEMATOGRAFIEI DIN RM
  A FOST DECAPITATA INTR-UN SINGUR AN !
  MAI CREDETI IN COINCIDENTE VORONISTE ?

  Ion Proca terminase in 2013 un scenariu cu titlul provizoriu „Lanţul Libertăţii”.
  Urma să prezente un film cu cineastul anti-comunist Vicu Bucataru
  la Reuniunea Europeana de la Vilnius din toamna 2013.
  Dar, Vicu Bucataru / 1948 – 12 august 2013/ moare SUBIT si el otravit SIS-tematic de KGB.

  N.B.
  Actualul Presedinte de creatura stalinista RM – judecatorul ex-comunist N. Timofte
  in loc sa-l bage la puscarie
  pe asasinul Voronin,
  ii asigura paza de Stat in continuare! Rusine!

  P.S.
  Carti nepublicate de Ionel Proca:
  – “CEAHLĂUL BASARABIEI” (despre Andrei Lupan), – – “FRAȚII MUSTEA”,
  – VÂNĂTORUL DE UMBRE VORBITOARE
  (despre Victor Bucătaru),
  – “TESTAMENTE PENTRU MAI APOI”
  (de neamul colonițenilor),
  -”DINCOLO DE JERTFĂ ȘI IUBIRE”
  (despre războiul ruso-moldovenesc 1992),
  – “STRUGURAȘ DE DINCOLO DE NISTRU”
  (despre marii transnistreni
  din triunghiul Coșnița, Cocieri, Molovata),
  – “DOLIU ALB” (poezii) și
  – “VIOARA CA DEZLEGARE LA PEȘTE ȘI VÂNĂTOARE” (despre marele violonist Serghei Lunchevici).
  SA NE RUGAM PT. SUFLETELE MARTIRILOR
  NOSTRI UNIONISTI ASASINATI DE DINCOLO !
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ===== BUCOVINA DE NORD =====
  ————— ♥ SI TOATA BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ ———–
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 5. „Abordarea eurorealistă” a lui Ion Sturza

  „Abordarea eurorealistă” a lui Ion Sturza
  Ion Sturza, fost prim-ministru al RM
  Foto: UNIMEDIA/Igor Vrabie
  „Republica Moldova nu este în anticamera Uniunii Europene, nici măcar la gardul UE, iar Acordul de Asociere pe care urmează să-l semneze nu are ponderea pe care îl avea Acordul semnat de România sau Bulgaria, și nici măcar acesta nu a fost oferit în schimbul unor performanțe, ci pe criterii politice”. Aceste idei tranșante sunt lansate de fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, în cadrul unui interviu pentru radio Europa Liberă, transmite UNIMEDIA.

  Sturza consideră că Republica Moldova este departe de obținerea statului de țară candidat și că țara noastră are foarte mult de muncit pe interior pentru a se apropia de UE.
  „Trebuie să facem o diferență între propaganda firească a partidelor politice pro-europene de la Chișinău, din campania electorală, de a da o perspectivă cel puțin formală pentru Republica Moldova de integrare europeană și realitățile din interiorul Uniunii Europene. Eu am ocazia să particip la diferite reuniuni, inclusiv în calitatea mea de membru al Consiliului pentru Politică Externă a UE și îmi dau seama care sunt tendințele în interiorul UE vizavi de procesul de extindere a Uniunii Europene, și în special față de Republica Moldova. Eu nu cred că un refuz de a începe negocierile pe integrare este o tragedie pentru Republica Moldova. Noi încă nici nu am semnat Acordul de Asociere, care nu este o anticameră a UE așa cum a fost pentru țările Baltice sau pentru România și Bulgaria, este un Acord de Asociere pe care UE l-a semnat și cu Egiptul, cu Chile și alte țări din vecinătate. În plus, în interiorul UE este o dinamică a proceselor de consolidare a organelor de conducere, de revizuire a relațiilor cu țările din lume, inclusiv cu Federația Rusă. Nu este o abordare eurosceptică pentru Republica Moldova, ci o abordare eurorealistă”, a menționat ex-premierul.

  Potrivit lui, esența Parteneriatului Estic va fi schimbată. „Țările europene sunt pe cale de a revizui conceptul de Parteneriat Estic, de la un instrument de confruntare cu Rusia la un instrument de cooperare, ceea ce un pic m-a dezamăgit pe mine personal. Trebuie să fim sinceri. Tehnic vorbind, Republica Moldova nu a fost niciodată un fruntaș al integrării europene. A fost țara care a fost gata să parafeze Acordul de Asociere cu UE la Vilnius, în comparație cu Armenia, Ucraina și Georgia, care erau gata să semneze. Noi avem foarte multe handicapuri, avem foarte multe de făcut pentru a implementa acest Acord de Asociere care încă nu este semnat. Urmează o perioadă foarte lungă de acomodare, necesită reforme foarte serioase în interiorul țării și după asta putem pretinde la statutul de țară candidat. Republica Moldova nu nu are niciun statut special. Europenii recunosc că a fost o formă intermediară pentru a stabiliza zona a crea această centură de siguranță între Federația Rusă și Uniunea Europeană”, a adăugat Ion Sturza.

  Sursa susține că Republica Moldova a obținut posibilitatea de a semna mai degrabă Acordul de Asociere cu UE, pe criterii politice, nu pe criterii de performanță, fiind „ajutată” și de criza din Ucraina, fiind impusionat și dinamizat procesul de obținere a regimului de vize și semnare a Acordului de Asociere cu UE . „Restanţele noastre sunt enorme, şi la capitolul economie, şi la capitolul justiţie, şi la alte multe capitole, care de fapt au fost esenţa acestui parteneriat estic: stabilizarea şi securitatea prin reformele democratice şi reformele economiei de piaţă. Oamenii spun simplu: dacă Europa înseamnă furturile averii de stat, înseamnă fărădelege, injustiţie, păi noi nu vrem aşa Europă. Bine, merci, că ne-aţi dat vize, o să plecăm cei care avem posibilitatea să plecăm, iar ceilalţi o să ne căutăm de treabă în ţară, fără proiectul vostru de integrare europeană”, a adăugat Sturza, explicând scepticismul și reticența populației față de eurointegrarea țării.

  „Republica Moldova nu a performat nici un milimetru din agenda europeană pe care a trebuit s-o parcurgă Bulgaria, România şi ultima Croaţia. Deci, noi trebuie să performăm pe intern, să dăm dovadă că putem să fim o ţară compatibilă cu ceea ce se întâmplă în interiorul UE. În rest, sunt doar nişte lozinci. Noi trebuie să ne căutăm de treabă. Care anticameră? V-am spus: noi nu suntem nici măcar la gardul UE, nu că în anticamera UE. Anticamera ar însemna un Acord de asociere real, pe care l-au trecut ţările care au candidat. De ce ar trebui să ne frustrăm că europenii nu ne dau perspectivă de aderare? Să le spunem mulţumesc că ne-au acceptat să semnă și acest acord de asociere fără performanţe. Pe criterii politice s-a deschis această fereastră a oportunităţilor, dar ea nu se va deschide încă o dată doar pentru faptul că facem declaraţii frumoase când bem o cafea la Bruxelles sau Paris. Să ne apucăm de treabă pe interior”, a conchis Ion Sturza.

  Precizăm că Acordul de Asociere RM-UE a fost parafat la 29 noiembrie 2013, la Vilnius, Lituania şi urmează a fi semnat la 27 iunie 2014, la Bruxelles, Belgia. Până la intrarea deplină în vigoare a Acordului, ca urmare a ratificării acestuia de către Republica Moldova şi toate statele membre ale UE, Acordul va fi aplicat provizoriu de către părţi.

 6. Ion Sturza spulberă propaganda lui Filat: Tema aderării la UE e folosită ca propagandă electorală
  Print Marime Font

  Republica Moldova nu a fost niciodată fruntașă a integrării europene din punct de vedere tehnic și nici nu beneficiază de un statut special în relațiile cu Uniunea Europeană.

  De acest lucru se arată convins fostul premier Ion Sturza, care a vorbit în cadrul unui interviu acordat Europei Libere despre șansele reale de eurointegrare a Republicii Moldova.

  În opinia omului de afaceri, declarațiile tot mai frecvente ale actorilor politici de la Chișinău privind perspectiva integrării europene a republicii constituie o propagandă firească în campania electorală și nu au nicio legătură cu realitățile din interiorul UE.

  „Republica Moldova de fapt, iarăşi trebuie s-o spunem sincer, nu a fost niciodată un fruntaş al integrării europene, tehnic vorbind. Este ţara care a fost de fapt gata să parafeze la momentul Vilnius acordul, în comparaţie chiar cu Armenia, Ucraina, Georgia, care erau gata să semneze. Noi avem foarte multe handicapuri, sau avem foarte multe de făcut pentru a implementa acest acord de asociere, care, încă o dată spun, nu este semnat”, a explicat Sturza.

  Omul de afaceri opinează că atenția sporită acordată Moldovei din partea oficialilor europeni a constituit o modalitate de stabilizare a situației din regiune și nicidecum de atribuire a unui statut special. Mai mult, fostul premier se arată convins că există un mare decalaj între performanţa diplomatică a integrării europene şi realitatea din interiorul UE.

  „Chiar pe diplomaţii de frunte de la Chişinău lucrul acesta îi alarmează foarte mult. La un moment dat va trebui să dăm o dare de seamă şi europenilor, şi cetăţenilor: ce s-a promis şi ce s-a întîmplat de fapt….Şi aici restanţele noastre sînt enorme, şi la capitolul economie, şi la capitolul justiţie, şi la alte multe capitole”, a remarcat Sturza.

  „V-am spus: noi nu sîntem nici măcar la gardul UE, nu că în anticamera UE. Anticamera ar însemna un Acord de asociere real, pe care l-au trecut ţările care au candidat”, a remarcat Sturza.

  Menționăm că anterior, premierul Iurie Leancă a declarat că reprezentanții guvernului vor depune în scurt timp o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, liderul PLDM, Vlad Filat, a menționat că Moldova va obține statut de țară-candidat la UE în 2017 și va deveni membru al comunității europene în 2020.

  Sursa: noi.md

 7. Prostituatele politice si tradatorii de tara scuipa in sufletul nostru, a Neamului Moldovenesc numindu-ne romani si mintindu-ne copiii precum ca noi vorbim limba romana! Vom lupta prin orice mijloace pentru apararea statalitatii Tarii Republica Moldova, Limbii Moldovenesti, vom promova valorile nationale! Noi nu sintem romani! Noi purtam cu demnitate de veacuri denumirea de Popor Moldovenesc! Necatind la asemanarea limbii romane – o limba artificial create odata cu unirea unui grup de etnii intr-un stat de stransura numit – romania, cu Limba Moldoveneasca aceste limbi sint diferite iar Poporul Moldovenesc nu are nimic comun cu statul romania, din contra Poporul Moldovenesc uraste tot ce se numeste roman, lucru care-l putem demonstra si prin faptul ca din cele mai vechi timpuri la Moldoveni in Limba Moldoveneasca cuvintul roman este un cuvint de ocara prin care se intelege: roman – CURVA, LEPADATURA, BORATURA, LICHEA, TARFA, TIGAN, SPURCACIUNE, etc. Aici sirul sinonimelor cuvintului roman poate continua la nesfarsit cu alte ocari si injurii necenzurate pe care din mitove etice nu ne putem permite sa le mentionam! TRAIASCA REPUBLICA MOLDOVA!

 8. =Sânziana Unionista dela Reni=

  TEMA ZILEI:
  Motivul Naţional şi Unionist în muzica din Rep. Moldova:
  http://iuliangramatki.romanism.ro/?p=33
  N.B.
  Si o preluare de la #Scythicus# :
  „De 200 de ani rușii încearcă să întemeieze o națiune moldovenească neromânească,
  chiar în antiteză cu cea românească, tot ce au reușit să creeze este o populație
  cu un scăzut instinct național, confuză identitar, ușor de supus și docilă față de ruși”.
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ===== BUCOVINA DE NORD =====
  ————— ♥ SI TOATA BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ ———–
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *