Mircea Popescu: Soluția noastră – revenirea în cadrul teritoriului național românesc. Mesaj nu doar pentru români!

http://mipopescu.wordpress.com/istoria-cmr-2000-2005/tratate-sau-aparare/

Criza din Ucraina este pe cale să elimine legenda eficienţei tratatelor internaţionale, confirmându-se, odată în plus, adevărul absolut exprimat de Lordul Palmerston: “Nations have no permanent friends or allies, they only have permanent interests.” (Naţiunile nu au prieteni şi aliaţi permanenţi, ele au numai interese permanente.)

INEFICIENŢA ONU

popescuÎn pofida aşa-zisei democratizări mondiale şi a egalităţii naţiunilor, trăim într-o lume reală a Image.aspx4jpgpolilor de putere şi a zonelor de influenţă, care dictează destinul statelor mici. Inegalitatea politică mondială îşi are sămânţa în structura ONU, organism constituit după al doilea război mondial pentru a consolida pacea într-o ipotetică lume democratică, proiectată prin prisma învingătorilor. Dar, atâta timp cât în Consiliul de Securitate există locuri permanente cu drept de veto pentru câteva mari puteri ale momentului de după război, acestea îşi protejează propriile interese naţionale şi abuzuri, blocând sistemul de intervenţii ONU pentru rezolvarea unor asemenea situaţii, prin dreptul de veto. Acest organism, menit să protejeze statele împotriva abuzurilor externe, nu este capabil să-şi exercite principalele funcţii, nici din punctul de vedere al deciziilor politice, nici, dacă este nevoie, al celor de intervenţie militară.

În acest sens, sunt elocvente eşecurile nenumărate din Africa, Asia sau rezolvarea conflictelor îngheţate din regiuni ale fostei URSS. În plus, recenta intervenţie în forţă a Rusiei constituie semnalul că ONU, în formula actuală, se găseşte în starea de declin şi este pe cale să urmeze destinul defunctei Ligi a Naţiunilor.

ONU se dovedeşte un tigru de hârtie care nu are nici măcar desenaţi dinţii, atributele sale fiind transferate tacit polilor de putere mondiali, grupaţi în diverse organizaţii decizionale cum ar fi UE, G7 (8), CEDO, TPI, NATO etc.

LIPSA DE VIZIUNE A UE

Redistribuirea inechitabilă şi negândită a teritoriilor naţionale de după al doilea război mondial, realizată de coaliția învingătoare, manevrată de Rusia sovietică, a desenat o configuraţie în spaţiul european, pe care acum Rusia încearcă să o restabilească în folosul său. Prin înglobarea în perimetrul unor ţări a unor mari comunităţi de populaţie aparţinând altor ţări limitrofe, s-au creat condiţiile instabilităţilor regionale ulterioare cu potenţial uriaş de destabilizare globală.

Eșecul rezultat prin știrbirea teritorială a statelor naționale, a deznaționalizărilor și a conflictelor cauzate de amestecarea forțată a populaţiilor cu diferite culturi şi dezvoltări istorice, a fost pus pe seama naționalismului.
Mai mult, în dorința desfiinţării frontierelor pentru o convieţuire, presupusă armonioasă, a tuturor naţiunilor sub o conducere centralizată, artizanii UE ai globalizării s-au trezit cu fenomene de instabilitate pe continentul european, pentru care acarul Păun a fost tot naționalismul.

UE face o greșeală fatală ignorând faptul că statele naționale constituie celulele de bază ale unităţii europene care, prin forţa lor individuală, contribuie la forţa comună a Europei și la menținerea tradiţiilor și a culturii europene. Rezultatul ambiţiei bolnăvicioase, manifestate de Bruxelles de a reduce, până la eliminare, autoritatea şi suveranitatea statelor naţionale membre UE din eşaloanele 2 şi 3, a condus la reacţia în lanţ a creşterii tendinţelor separatiste pe întreg continentul.

PERICOLUL RUSESC

Fragmentarea naţiunilor europene face imposibil un răspuns coerent la provocările Rusiei, care nu sunt nici primele şi nu vor fi nici ultimele. Profitând de indecizia şi de lipsa de coeziune europeană, Kremlinul şi-a reluat politica expansionistă pentru recuperarea spaţiului său de influenţă. Criza internaţională, creata de Moscova, îşi are rădăcina în caracterul primitiv specific şi invaziilor barbarilor asiatici, caracter ce şi-a pus amprenta pe politica tradiţională rusească.

Iar spaţiul românesc, inclusiv, sau mai ales, Basarabia, este extrem de vulnerabil şi nu poate aştepta pasiv doar intervenţiile binevoitoare ale altora. Acum, când Rusia îşi arată caracterul agresiv, Europa trebuie să înţeleagă, sau să fie făcută să înţeleagă faptul că este în avantajul UE de a avea – în zona de coliziune cu interesele rusești – nişte state-pilon puternice, cum sunt Polonia şi România reîntregită.

EZITĂRI ROMÂNEŞTI

În aceste condiţii, este cu atât mai curioasă gândirea îngustă a politicienilor europeni şi cu atât mai mult a celor de la Bucureşti şi Chişinău, care se opun sau nu înţeleg necesitatea reîntregirii politice şi naţionale a uneia dintre zonele Europei – cele mai compacte din punct de vedere etnic şi unitară din punct de vedere cultural – România.

Anul acesta se va juca și soarta poziției de Secretar General NATO, extrem de importantă în contextul crizei actuale. Ministrul de Externe al Poloniei va candida cu mari șanse, fiind recomandat de rolul său activ și dinamic pe fondul crizei ucrainene. În schimb, diverşi politicieni români, care cochetează cu ideea ocupării acestui post, consideră că dovada de “cuminţenie politică” şi ”înţelepciune a struţului”, că viziunea globală a capului, adânc băgat în nisip, tocmai atunci când pericolul ameninţă însăşi alianţa, constituie niște atuuri majore.

Mai deunăzi, un important personaj politic roman, senator cu lungi stagii de activitate diplomatică, declara, nu lipsit de logică, că, “la nivel european, trebuie luată o decizie cu privire la limita între mercantilism şi valori, între profit şi respectarea normelor internaţionale.”

Dar când acelaşi personaj pledează pentru asumarea de către societatea românească a noţiunii de “patriotism economic“, aş spune să tocmai acesta este ”mercantilism”, care nu are nimic de a face cu ”patriotismul”. Asemenea formulă înseamnă aplicarea dictonului “ubi bene, ibi Patria” sau, mai pe româneşte, renunţarea la interesele naţionale pentru câţiva arginţi. Tot pentru arginţii puterii temporare, politicienii de la Chişinău ignoră soluţia salvării basarabenilor şi Basarabiei prin revenirea la pieptul protector al mamei România si – împreună – în sistemul de apărare NATO şi în sistemul economic UE.

De ani buni, inclusiv pe blogul meu “Diaspora şi Reîntregirea”, am subliniat lipsa de realism a autorităţilor basarabene de a declara neutralitatea statului. Chiar şi astăzi când presiunile dinspre Kremlin devin insurmontabile, ameninţând cu fărâmiţarea, Chişinăul se agaţă – cu încăpăţânare – de firul de pai al neutralităţii negarantate, sperând în clemenţa Moscovei.

Și, în timpul acesta, soluţia pragmatică, ce stă la îndemâna Basarabiei, este soluţia cea mai simplă – a revenirii acestui teritoriu incapabil să-şi rezolve apărarea şi problemele interne, în cadrul teritoriului naţional roman. Prin acest act de conțiință și înțelepciune politică se elimină instabilitatea şi pericolele latente din Basarabia.

TRATATE NEONORATE

Dacă ONU este o formă fără fond, iar UE este o organizaţie fără viziune, oare care este soluţia pentru ca ţări ca România, Polonia, Ucraina, Basarabia, Ţările Baltice, aflate în prima linie a frontului de apărare împotriva potenţialei politici revizioniste a Moscovei, să reziste?

România, ca membru NATO, a participat pe fronturi de luptă îndepărtate ale unor ţări nemembre NATO, din loialitate faţă de aliaţii săi. Astăzi, Bucureştiul are nevoie de constituirea unei linii de apărare a spaţiului românesc din care Basarabia face parte în mod natural. Când, însă, de la cel mai înalt nivel al administraţiei ţării se declară că România nu se află într-un asemenea pericol, în timp ce în majoritatea cercurilor politice occidentale se subliniază pericolul ce planează asupra Basarabiei, se pune întrebarea: “Nu cumva este vorba de ipocrizie atunci când politicienii de frunte de la Bucureşti îşi afirmă cu lacrimi în ochi grija pentru teritoriul de peste Prut, dar ignoră apărarea lui?”

Deşi se află într-o situaţie mai puțin vulnerabilă decât România, Polonia a semnalat pericolului potenţial din partea unei Rusii în ofensivă și a cerut ajutorul NATO. Același lucru era datoare să-l facă și țara noastră, pentru acoperirea întregului spațiu românesc. Ce valoare mai au tratatele de apărare comună, pe care le-am semnat, dacă nu sunt folosite în interesul național al românilor?

CONTRIBUȚIA ROMÂNEASCĂ

România trebuie să-şi redefinească poziţiile proprii in cadrul unor organizaţii ineficiente (ONU, UE) rupte de realităţile ţărilor est-europene. De aceea, politica externă pentru spaţiul românesc trebuie să iasă din starea de aşteptare fără orizont a unor iniţiative venite de la factori externi, pentru a deveni o politică în care rolul geostrategic al României să fie evidenţiat şi folosit.

Liniştea, stabilitatea şi securitatea unei naţiuni nu se realizează printr-un comportament umil de cedări permanente, fie de teritorii, fie de populaţie, ci prin atitudini ferme, printr-o diplomaţie activă, chiar agresivă şi prin întărirea sistemului de apărare, folosind alianţe chiar temporare, ca ultimă formă de intimidare şi avertizare.

Între timp, diplomația română are ocazia să recupereze terenul pierdut din cauza atitudinii excesiv de defensive și să-și demonstreze capacitatea și implicarea prin elaborarea și articularea unei formule ”vandabile” și acceptabile de document-cadru pentru un Pact Mutual de Cooperare Defensivă și Descurajare între cele patru țări: Polonia, România, Ucraina, Moldova, aflate pe linia întâi de apărare a UE.

În cadrul acestei cooperări, preluînd experiența rusească a trupelor pacificatoare din Transnistria și alte zone cu conflicte înghețate, se va constitui un Corp de Menținere a Păcii Regionale, sub umbrela necesară a NATO, pentru apărarea spațiului comun. Pentru o asemenea structură de apărare defensivă pledează o serie de factori:

Ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski a jucat un rol deosebit de activ în recenta criză ucraineană, devenind un candidat serios pentru funcția de Secretar General NATO, deci o piesă importantă în angrenajul acestui Pact Mutual.

Lobby-ul polonez din Statele Unite este foarte puternic și se bazează pe influența unor personalități din rândul cărora se distinge Zbigniew Brzezinski.

Polonia este un stâlp NATO, cel mai important la Marea Baltică, și sprijinul cel mai puternic pentru Țările Baltice.
Împreună cu România, Polonia împărtășește experiențe tragice asemănătoare în legătură cu invazia sovietică și cu pierderi de teritorii și populație.

România constituie pilonul NATO cel mai apropiat de zona de interes rus de la Marea Neagră, obligată să-și apere rezervele de gaze și petrol de pe platoul marin.

Căderea Ucrainei va atrage, conform Principiului Dominoului, căderea Basarabiei și, posibil a Țărilor Baltice.

Un asemenea Pact poate fi încheiat în regim de urgență și sub provizia caracterului temporar sau a posibilității de rediscutare, îmbunătățire, completare sau prelungire pe perioade limitate.

Atât UE, cât și NATO trebuie făcute să înțeleagă avantajul pe care acest front de apărare defensivă imediată și de descurajare îl constituie pentru securitatea Europei.

În baza Pactului, forțele militare autohtone și NATO de descurajare pot ocupa poziții defensive în oricare dintre cele patru țări cu risc mare de invazie sau cu risc de instabilitate provocată.

Nu în cele din urmă, consider extrem de utilă înființarea, în cadrul Ministerului de Externe, a unui think-tank alcătuit din specialiști români și personalități ale lumii diplomatice din străinătate, pentru construirea și analizarea diferitelor modele posibile de politică externă, capabile să ofere răspunsuri în timp real provocărilor apărute pe plan internațional.

Loading Facebook Comments ...

18 Comments

Add a Comment
 1. Articolul nu e deloc excelent, cel putin din punctul meu de vedere….,m-as opri doar asupra unui aspect pe care as vrea sa-l punctez: „EZITARI ROMANESTI”….., care-s alea….,nu inteleg de ce apasati pedala reunificarii in continuu cand e CLAR CA LUMINA ZILEI, se vede asta din Romania perfect, clasa politica din Basarabia si numai din Basarabia, nu din Romania, NU doreste reunificarea…,a inteles acest lucru si copilul de 3 ani care abia vorbeste …,de ce tot aruncati vina pe politicienii din Romania si pe Romania in genere…..!?? Clasa politica din Basarabia e dintr-o alta lume…., una a viselor desarte, oameni rupti total de realitatile istorice, ce unire, ce Romania, romani…., n-au nici-o treaba cu patriotismul cu romanismul, inca n-ati inteles acest lucru…,pe ei un singur lucru-i mana-n lupta… ,puterea politica si gloria de moment care le i-a mintile, asta daca se intampla sa aiba asa ceva. Din RO asta se vede perfect….,il vezi pe Leanca cu tot felul de texte cotite…., vine in RO si il critica pe Basescu pt. ca le-a propus reunificarea, in conditiile in care Basescu stia ce urma sa se intample….,Leanca e un terche-berchea, un aiurit care habar n-are pe ce lume traieste…,cat de idiot si imbecil poti fi sa vii in Romani, e drept, la un alt imbecil, Ponta, si sa-l vorbesti de rau pe cel care a ajutat enorm Basarabia….,cel care si-ar fi dat sufletul pt. Basarabia…,Basescu. Nu sunt basist dar trebuie sa spun si asta, omul asta chiar a luptat pt. Basarabia….,ce-ar mai fi de zis…,nimic. Basarabia, dupa ce ca-i vai mama ei ca si provincie e precum capra care moare de raie dar e cu coada sus…., acest lucru iarasi se vede perfect in RO….,duplicitate si lipsa totala de viziune si realism ca in RM nu cred ca mai exista undeva…! Pt. ce acest articol este unul excelent…,chiar nu inteleg….,e un talmes-balmes de texte rupte de realitatea momentului…!

 2. domnul POPESCU stie forate bine ca VICTORIA NULAND(AMERICA din care face si dansul parte) a spus clar:

  ,,NO REUNIFICATION ROMANIA WITH MOLDOVA,,

  A spune ca ROMANIA nu vrea Unirea cu Basarabia,este o bazaconie.Stiti bine domnule Popescu,ca AMERICA se opune prin Victoria Nuland,si fiind in NATO nu poate decide nimic de una singura!

 3. Pe de alta parte UNIREA ar necesita in primul an minim 2 miliarde euro investitii in refacerea ecartamentului la tren,racordarea Basarabiei la energie electrica din Iasi ,probleme bugetare,cu administratia,functionarimea,etc

  Stiti bine ca Romania nu detine acele miliarde,si ca ia bani de la FMI sa plateasca pensii si salarii pentru proprii cetateni!

  http://antisemitismusa.wordpress.com/

  Basescu si TITUS CORLATEAN a liberalizat acordarea de pasaport romanesc pentru basarabeni,cu scopul de a-i trimite in OCCIDENT,unde majoritatea au si plecat! atata vreme cat ROMANIA detine azi 1 milion de SOMERI,si 3 milioane de romani plecati in Occident(de foame!)

  EXAGERATI!

 4. =Tenuţă Unionistu dela HERŢA=

  „Basarabia are de ales
  între braţele României şi ghearele Rusiei”
  – un articol scris de deputatul Bogdan Diaconu de la Bucuresti
  —————————————————————-
  19 martie 2014
  http www rgnpress ro

  Tăcerea de la Chişinău nu e nici diplomatică, nici liniştitoare,
  pentru că Republica Moldova nu are nicio şansă să se apere împotriva colosului rusesc de una singură. Despre sprijinul din afară să nu ne facem iluzii, s-a bazat şi Ucraina pe el şi a rămas fără Crimeea şi cine ştie ce mai urmează. Fără să fim apocaliptici, singura şansă a Republicii Moldova este să aleagă braţele României. Altfel, la Chişinău se va vorbi
  în curând doar rusa, scrie deputatul Bogdan Diaconu,
  Vicepreședintele Comisiei pentru comunitățile românești din afara țării a Camerei Deputaților,
  preluat de Romanian Global News.

  Reunificarea trebuia făcută mai demult, înainte ca lucrurile să se agraveze.
  Acum, Republica Moldova ar fi fost în siguranţă. Sper ca măcar în al doisprezecelea ceas clasa politică de la Chişinău
  să-şi dea seama că nu nu îşi poate apăra
  o suveranitate conjuncturală
  în faţa avansului rusesc care va cuprinde Transnistria până la sfârşitul lunii martie.

  Reunificarea cu România nu trebuie făcută
  în principiu sau într-un viitor oarecare,
  ci trebuie făcută cât mai repede,
  dacă locuitorii acestui al doilea stat românesc mai doresc să mai aibă viitor. Lecţia Ucrainei ar trebui să fie ultimativă pentru decidenţii de la Chişinău,
  ca şi întreaga istorie a Basarabiei.

  O mutare rapidă a Republicii Moldova
  în această perioadă ar primi acceptul tacit sau chiar suportul fără rezerve al Occidentului care vede cum Rusia se extinde fără oprelişti pentru a ocupa graniţele fostului URSS. Atragerea Transnistriei
  în acest joc este dovada cumplită a faptului că Rusia nu se va opri. Mai sunt şi alte zone din Republica Moldova care sunt controlate de separatişti, ele vor urma drumul Transnistriei.
  Cu ce va opri Chişinăul dezmembrarea teritoriului său, dacă nu a fost în stare
  să o facă nici până acum?
  În Republica Moldova a început de altfel o campanie de promovare a Unirii,
  făcută de asociaţiile care au luptat şi până acum pentru acest ideal.
  Va fi sensibilă clasa politică de la Chişinău la dezideratul naţional
  sau la alte îndemnuri dinspre Răsărit?

  Există momente istorice
  în care trebuie să îndrăzneşti
  şi să iei decizii capitale a căror ratare
  va avea consecinţe ireparabile ulterior. Acesta este un astfel de moment unic
  pentru Republica Moldova,
  care poate alege între Re-Unificarea
  cu România, aşa cum orice logică istorică
  şi naturală o presupune,
  sau reunificarea cu URSS-ul renăscut.

  Puterea acestei decizii se află însă
  în mâinile celor de acolo.
  Un pod se construieşte de pe ambele maluri. Dinspre partea noastră de Prut,
  este evident că braţele sunt deschise,
  atât la nivel politic,
  cât şi la nivelul opiniei publice,
  favorabile covârşitor pentru reunificare.
  Dar cealaltă parte a podului
  este în aşteptare. Sper numai să nu devină
  şi aceasta o ocazie ratată a istoriei românilor, despre care să vorbim peste ani
  ca despre ceea ce ar fi putut să fie.
  Ar fi prea trist, pentru că situaţia de acum, când toţi sorţii sunt prielnici,
  nu se va mai repeta poate niciodată..

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ===== BUCOVINA DE NORD =====
  ————— ♥ SI TOATA BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ ———–
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE
  ÎN VECHILE HOTARE DIN ANUL 1918 !
  =====================================

 5. Se vorbeste mult si nu se face nimic in Basarabia pentru reunificarea cu Tara-mama. Vorbe si iar vorbe peste tot, dar nimic concret. Ce sa faca Romania atata vreme cat populatia Basarabiei doarme desi purceaua e moarta in cotet? Rusii nu dau doi bani pe nimeni, ei isi stiu bine planul si drumul lor. Asa ca Basarabia daca nu se va uni cu Romania nu va intra niciodata in EU si NATO, va ramane c u Rusia pentru ca asa vrea Rusia, Romania, occidental nu risca un razboi cu Rusia, sa fim seriosi,nu va faceti iluzii. Basarabia este sortita sa ramana inafara Europei si va plange amarnic pentru momentul pierdut . Nu mai criticati Romania pentru ca voi basarabenii sunteti lasi si nu luati cu asalt strazile prin demonstratii si greve, prin lupta si jertfa, EU nu e o para malaiata in gura lui Natafleata. Cat despre politicienii basarabeni de la conducere , sunt toti varza, plimba cu toti limba in gura si se preumbla prin UE si America ca sa aiba de unde veni. Cat timp for fi in CSI si neutri, cat timp Rusia este inca o putere, Basarbia nu va fi in Europa cu toate promisiunile primate. Soarta Basarabiei este deja decisa si doar o unire cu Romania ar putea sa o salveze, desi cred ca este prea tarziu, s-a pierdut trenul. . Rep Moldova este din pacate un caz pierdut.

 6. Pt Florea

  Aveti dreptate, la nivel oficial nu ca sa se faca ceva pentru, ci se face doar contra. Guvernantii, si daca vorbesc, o fac, la fel, contra. Cit priveste ce face societatea civila, care este pt Unire, nu vreau sa invoc nimic, pentru ca se vede, se cunosc actiunile noastre si puteti citi bloguri si site-uri.

 7. =Tenuţă Unionistu dela HERŢA=

  ULTIMA BOMBA CU CEAS:
  o preluare de la #Scythicus# din Constanța
  22 martie 2014

  http://vox.publika.md/politica/apel-al-consiliului-unirii-catre-presedintele-timofti-de-a-nu-mai-agrea-paza-de-stat-pentru-cetateanul-voronin-512210.html

  N-ați vrut Re-întregirea neamului românesc,
  ați păstrat și fetișizat statalitatea creată abuziv
  și artificial de Stalin în 1940
  ca să i-o oferiți pe tavă lui Putin acum.

  În loc să trăim cu toții în aceiași țară, cu aceiași limbă, același popor și cultură, acum tremurați
  că veți deveni din nou o colonie rusească.

  Funcția fundamentală a unui stat este să apere
  o comunitate umană unită de aceeași limbă, cultură, idealuri, adică o națiune, pe un teritoriu dat,
  de agresiunile altor comunități care vor să-și impună dominația politică, economică, cultural-lingvstică.

  În ce măsură este aptă Republica Moldova
  acestui scop? În mod clar nu este capabilă în nici un fel, nu este capabilă nici măcar pe plan intern să se impună minorităților recalcitrante, doar să contemple
  în mod mioritic și fatalist soarta care o așteaptă :
  se întorc rușii!

  Generațiile sovietizate, rusificate, deznaționalizate și românofobizate au compromis în aceste două decenii renașterea națională, viitorul noilor generați, supraviețuirea poporului autohton ca popor liber și
  stăpân la el acasă. Prin orientarea masivă spre Rusia, prin inerția ideologică și imobilism, prin nostalgiile bolnăvicioase pentru URSS, prin incapacitatea de a privi spre viitor ci doar de a ofta pentru trecut Republica Moldova a rămas 2 decenii într-un “stand-by”
  pentru momentul când Rusia
  va putea să revendice din nou acest teritoriu.

  Și acum ce să facă România pentru Rep. Moldova,
  – să-și verse sângele,
  – să-și distrugă țara pentru moldovenii basarabeni
  – când basarabenii înșiși nu și-ar vărsa sângele
  pentru propria libertate,
  când se știe că blazarea națională
  ba chiar cochetarea cu statutul de supuși ai Rusiei
  încă este dominantă în societate?

  Păcat de tinerele generații, că egoismul și îndoctrinarea vechilor generații le-a negat un viitor normal și firesc.

  Știți de ce atât de mulți basarabeni
  au cerut cetățenia română?
  Nu pentru multă dragoste față de România,
  nici chiar pentru libertatea de circulație și muncă
  de care desigur au profitat la maxim,
  pe termen lung pașaportul românesc
  înseamnă altceva,
  este o poliță de asigurare personală
  pentru fiecare basarabean,
  pentru că basarabenii nu cred în viitorul acestui stat
  așa cum nu cred nici în prezentul lui,
  cu pașaportul românesc dacă cele mai negre temeri
  se adeveresc cei în putere și nu doar
  vor părăsi raiul statalist și vor trece Prutul în România, vor rămâne doar pensionarii sovietici și rusofonii
  să întâmpine pe „eliberatori”
  cu flori așezate în gura țevii tancului rusesc.

  Rusia v-a lăsat 20 de ani să vă jucați de-a statalitatea și independența, niște forme fără fond în cazul RM,
  iar acum vine momentul socotelilor,
  sunteți aduși cu picioarele pe pământ.

  România nu e Rusia, nu vă impune nimic cu forța,
  noi am vrut și încă vrem RE-Unirea, nu anexarea,
  ușa e deschisă și soarta v-o hotărâți singuri,
  și tot singuri răspundeți pentru alegerile bune
  sau greșite pe care le faceți.

  Aveți 3 bombe cu ceas,
  Transnistria, Găgăuzia și Bălți.
  ––––––––––––––––––––––––

 8. =Tenuţă Unionistu dela HERŢA=

  TERORISMIL RUSESC IN ACTIUNE:
  O NOUA VICTIMA: MARIA MOSCALU DIN CAUSENI

  Ziarul de Garda
  20 martie 2014
  http://www.zdg.md/editoriale/un-ziar-cat-un-stat

  Tot ieri, am primit o scrisoare zguduitoare
  de la Căuşeni, de la Simion Moscalu.

  Este tată singur, după ce, spune el,
  soţia sa, Maria, a fost omorâtă
  pentru că pleda în favoarea limbii române.
  Simion Moscalu spune că familia sa a devenit victima unei lupte nedrepte pentru limbă şi adevăr.

  Astăzi, trăiesc la limita sărăciei,
  iar unul dintre feciorii săi a ajuns să sufere de o maladie pe care, de doi ani deja, medicii nu o pot identifica. Între timp, a fost tratat de mai multe boli, cu diverse medicamente…
  Acum, potrivit lui Simion Moscalu,
  medicii nu mai vor să vorbească cu el.

  O scrisoare de câteva pagini, scrisă de un om flămând, chinuit, obosit de luptă, un om care, pictor fiind,
  ar face portrete oricui, în schimbul unui codru de pâine. Îl aude cineva? Încearcă cineva să-l ajute?

  Faptul că a ajuns să se plângă la ZdG pare a fi, la fel ca şi în cazul femeii din Drochia, un fel de ultimă speranţă…

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ===== BUCOVINA DE NORD =====
  ————— ♥ SI TOATA BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ ———–
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE
  ÎN VECHILE HOTARE DIN ANUL 1918 !
  =====================================

 9. SPAM-erul de mai sus MARIUS LULEA o tine pe-a lui,cu propaganda aia frustranta de ani de zile.A impanzit internetul cu rahat,si pute rau toata minciuna asta propagandistica vorbind de 1918.Omul asta traieste cu 100 de ani in urma,si in loc ce sa va dea SOLUTII realiste el va amageste luandu-va de naivi,pentru a aduce VOTURI pentru vrajeala PMP Tomac si BASESCU(si agramata lui)! JENANT!

  http://antisemitismusa.wordpress.com/

 10. TRAIASCA ROMANIA!

  AFARA AMERICANII!(RAUS!)

  AFARA CHEVRON,care otraveste apa la PUNGESTI VASLUI

  AFARA SOROS de la Rosia Montana,ia-ti labele de pe aurul romanesc!

  TRAIASCA NEAMUL ROMANESC,JOS SODOMISITII HOMOSEXUALI EUROPENI!

  http://antisemitismusa.wordpress.com/

 11. Pentru Dna Pavlicenco:

  Da, Dna Pavlicenco, toata lumea si eu si Dv. si intreaga populatie romaneasca a Basarabiei au observant si observa cum guvernantii actuali dela carma tarii vorbesc doar CONTRA si mai pun si bête in roate cat se poate. Dar atunci va intreb : de ce populatia nu ia atitudine caci daca oamenii tac inseamna ca sunt in mod tacit de acord cu conducerea tarii si fie nu doresc intrarea in EU sau nu au destula minte sa inteleaga contextual actual . Chair nu se intelege acolo ca o reunificare cu Romania ar putea propulsa Moldova dintodata peste noapte in Europa si in Nato in loc sa astepte si sa riste reintrarea in ghearele Rusiei? Adica ce sa cred eu :ca populatia Basarabiei in locul reunificarii cu Tara=Mama prefera de a-si continua viitorul cu Maica-Rusia?
  Deci, nu ma intereseaza ca tot guvernul Rep Moldova, tot Parlamentul, toti liderii( sau aproape toti) de partid, toti Leanca_Fleanca, toti Dodonii si Voronii si-au dat mana ca sa nu se faca ce ar fi bine sa se faca la acest moment pentru Rep Moldova. Mai toti sunt slugi care fac jocul Moscovei si au interese legate de putere si bani. Ce ma intereseaza si ce vad este ca pana in present populatia nu are nici o reactie .Si somnul lethargic in care se balaceste societatea basarabeana va distruge viitorul la inca doua-trei generatii.

 12. Pt Florea

  1. Blogurile mele explica din 2008 „de ce populatia nu ia atitudine, caci, daca oamenii tac, inseamna ca sunt, in mod tacit, de acord cu conducerea tarii si fie nu doresc intrarea in EU sau nu au destula minte sa inteleaga contextul actual?” Pentru ca populatia basarabeana a fost persecutata dur, deznationalizata, obisnuita sa creada ca Rusia e prieten si Romania ß dusman, iar guvernantii nu schimba aceasta mentalitate, mai curind vor sa sara din Rusia in Europa peste si pe linga, fara si dispretuind Romania.

  2. Raspunzind la intrebarea „chiar nu se intelege acolo ca o reunificare cu Romania ar putea propulsa Moldova dintodata peste noapte in Europa si in Nato in loc sa astepte si sa riste reintrarea in ghearele Rusiei?” va spun ca inca nu se intelege, din aceleasi motive, ca romanul este facut si acum dusman al basarabeanului, caruia parintii deznationalizati si rusii i-au spus ca jandarmul roman bate. Si umilinta de la frate este mai dureroasa decit de la strain, cunoasteti bancul ca jandarmul roman a dat doua palme, iar rusul l-a deportat in Siberia, dar ciuda e pe roman.

  3. Da, majoritatea populatiei, dezinformate, manipulate, insaracite cu buna stiinta de 14 ani de comunism si 9 ani de balteala fals democratica, tot antiromaneasca, a facut ca „populatia Basarabiei, in locul reunificarii cu Tara=Mama, sa prefere a-si continua viitorul cu Maica-Rusia?” Desi lucrurile se schimba si se vor schimba, o turnura poate fi si brusca, se pare ca Rusia e chiar cea care o va face. Insa, mißar place sa manifestati intelegere si compasiune fata de basarabean, si nu ciuda si dispret – asta nu este indicat.

  4.Da, si eu scriu mereu ca „mai toti sunt slugi care fac jocul Moscovei si au interese legate de putere si bani.” Iar populatia se teme de mai rau, desi nu vad unde sa fie mai rau. Iar Moscova a avut grija sa puna la putere persoane santajabile, de unde si comportamentul gretos al guvernantilor nostri prorusi.

 13. bun sunteti de acord cu intrarea in UE

  DAR CU CE VA ALEGETI CA NEAM DIN TREABA ASTA?! daca pe fondurile europene vor pune mana tragand cu pistoale in stanga si-n dreapta,tot KGB-istii?

  Pai FORMUZAL a facut un referendum KGB pentru a santaja europenistii ca daca nu le da bani europeni,si fonduri europene ,o sa se uneasca cu Moscova,si imediat LEANCA i-a dat 5 milioane euro fonduri UE sa-i inchida gura.

  Pai asa se joaca la Basarabianca noastra! Astia scot pistolul sa puna mana pe fondurile UE,nu stau sa filosofeze cu doctrine si patriotisme.

  http://antisemitismusa.wordpress.com/

  Eu zic sa faceti TURISM in Moldova,ca partea asta e cea mai ne-exploatata,care poate creste enorm,si aduce venit bun!

  Uniti-va FIRMELE mici intre voi,sub emblema PNL in politica,si uniti puteti face ceva concret!

  Si cand spun TURISM ma refer la CETATEA SOROCA,bagati niste investii cu VLAD DRACULA TEPES cu tzepe si vampiri,ca ar fi vizitat in timpul lui STEFAN CEL MARE Moldova la Soroca,si ca erau vampiri,si imediat atrageti mii de turisti americani

  ii cazati,ii plimbati ,un tur al Moldovei,Cetatea Soroca in nord,Manastiri in restul,orasul Chisinau,Balti si faceti BANI de cazare,de transport,de acomodare,taxa de GHID TURISTIC…

 14. @Virgil B.
  Pai daca strigati cu atata putere „Afara Americanii!”, atunci in vidul creat, cred ca doriti „Hai Rusii!”.

  De unde ati scos-o ca „AMERICA se opune (unirii) prin Victoria Nuland”? America nu este Victoria Nuland. Victoria Nuland este o persoana controversata, care compromitandu-se in timpul crizei din Libia este lipsita de incredere in mediul politic american. Este o functionara de rangul 2 din Departamentul de Stat careia i s-a dat o importanta exagerata de o mass-medie romaneasca neprofesionista in cautare de senzational. Nu este Victoria Nuland persoana indreptatita sa dea verdicte in numele Americii.

  @Furnica
  Vad ca nu ati inteles nimic din articol. Poate nu ati avut rabdare sa-l cititi, daca, la fel ca povestea lui Mircea Crisan cu castravetele, o tot intoarceti la Basescu, despre care nu apare niciun cuvant.
  Foarte clar, in articol sunt propuse cateva solutii:

  – Elaborarea unui proiect crearea unui PACT MUTUAL DE COOPERARE DEFENSIVĂ ȘI DESCURAJARE între cele patru țări: Polonia, România, Ucraina, Moldova aflate pe linia întâia de apărare a UE.

  – Constituirea unui CORP DE MENȚINERE A PĂCII REGIONALE, format din militarii celor patru state, sub umbrela necesară a NATO, având scopul este de apărare a spațiului comun prin ocuparea unor poziții defensive în oricare dintre cele patru țări cu risc mare de invazie sau cu risc de instabilitate provocată, mai ales în zonele cu conflicte înghețate.

  – Înființarea în cadrul Ministerului de Externe a unui THINK TANK alcătuit din specialiști români și personalități ale lumii diplomatice din străinătate, pentru construirea și analizarea diferitelor modele posibile de politică externă capabile să ofere răspunsuri în timp real provocărilor apărute pe plan internațional.

  Si daca tot m-ati provocat, as spune ca dl. Basescu ar trebui sa ia taurul de coarne si sa analizeze impreuna cu guvernul roman si propuneri ca cele de mai sus pentru stabilirea unei strategii generale nationale, in loc sa faca pe toreadorul fluturand in fata taurasilor basmaluta dragostei netarmurite si a intentiilor sale teoretice pentru unire.
  Spatiul romanesc (in care includ si Basarabia) se afla in evident pericol. Domnia sa are consilieri, are specialisti, are informatii. Deci, in loc sa dea showuri televizate populiste in care sa-i arate cu degetul pe adversarii sai politici, mai bine si-ar pune oamenii la lucru si ar veni cu solutii serioase.
  In momente de criza internationala care pot afecta destinul national, cum este si cea de acum, institutiile statului trebuie sa conlucreze aratand solidaritate si unitate, pentru a intari statul, pentru a reda credibilitatea Romaniei si pentru a da incredere unei natiuni si asa destul de dezbinata.

 15. @MIRCEA POPESCU

  citeste si ia aminte! click:

  http://www.europalibera.org/content/article/25226886.html

  VICTORIA NULAND,contrar celor scrise de dumitale mai sus,este REPREZENTANTA AMERICII in Europa de est,la Kiev la Chisinau si Bucuresti,omul la care se inchina presedintele DEMIS in 2012 domnul BASESCU TIRAN,repus pe functie de AMBASADA AMERICANA(care acum nu are ambasador,decat pe VICTORIA NULAND cand vine la Bucuresti)

  VICTORIA NULAND este mult mai mare in rang si mai importanta decat spuneti,pentru a ascunde gunoiul sub pres,spunand la Kiev ,,fuck european union,, care a scandalizat toata Europa,punandu-sio in cap Obama pe ANGELA MERKEL(dupa scandalul NSA law de spionaj contra Germaniei)

  Politica americana este una criminala in patria noastra: CHEVRON,ROSIA MONTANA,soros, tiganizarea culturala cu ,,nediscriminarea,, sub bagheta banilor americani ai lui SOROS, gaze de sist,poluare, distrugerea VECINILOR Romaniei: JUGOSLAVIA UKRAINA….etc

  NU va veni un nou GEORGE BUSH precum sperati,sa mute NATO pana in Cecenia si Smolensk,scotand rusii din Transnistria,ci aceasta fasie se va uni cu Rusia ca si Crimeea,iar MOLDOVA se va uni cu Europa la Bruxelles(fara unire cu Romania,ci stat independent).

  Spuneti ADEVARUL basarabenilor,si lasati minciuna.Apoi veniti cu solutii,care tin numai de mediul economic,ca de aici porneste totul: saracia,razboiul civil,ori inter-etnic,probleme financiare,probleme de lipsa sponsorilor in politica,etc.

  Eu am spus ce am avut de spus,ma gasiti pe site-ul meu,prin CLICK la numele meu.Nu-s perfect,dar vreau binele Basarabiei.

 16. Mircea Popescu@,am citit articolul….,n-as putea spune ca nu sunteti documentat sau ca analiza d-voastra nu e ok…,insa eu am un alt punct de vedere vis-a-vis de unele texte pe care le-ati scris si am explicat in cateva fraze. Eu, nefiind analist politic, nu am pretentia ca pot face o analiza detaliata dar inteleg f. bine cand cineva pluseaza…..,apoi pot simplifica toata”filosofia” , legat de reunificare, la lucruri concrete…,de fapt asta am si facut cand v-am reprosat mai sus…,citez: „În aceste condiţii, este cu atât mai curioasă gândirea îngustă a politicienilor europeni şi cu atât mai mult a celor de la Bucureşti şi Chişinău, care se opun sau nu înţeleg necesitatea reîntregirii politice şi naţionale a uneia dintre zonele Europei – cele mai compacte din punct de vedere etnic şi unitară din punct de vedere cultural – România” …..,d-le Popescu, UE are interesele ei…,pot fi intelesi, Romania, cu mici exceptii de sovaiala „vezi Iliescu”, marea majoritate a politicienilor romani, asa nenorociti cum sunt ei au spus clar ca doresc reunificarea, Basescu de departe a accentuat acest lucru…,uitati-va la actiunile presedintelui Basescu, umbla val-vartej prin toata Europa, pe la toate usile sa faca ceva concret pt. Basarabia….,a spus fara ocolisuri, vrea UNIREA…,la dvs. sa nu fi ajuns aceste informatii, ma indoisc. De ce vorbiti la plural, RM, UE, RO nu fac nu dreg….,eu as prefera sa se faca o diferentiere clara…., e o vorba „cai trag si boi mananca”. Eu sunt traitor in Romania, n-am cum sa nu vad ce-i aici si ce se doreste dincolo, RM, n-are sens sa mai repet…,basarabenii, in marea lor majoritate nu vor unirea, de ce sa n-o spunem pe fata, de ce sa facem mereu texte la deruta…,ce-i alb e alb…si negru-i negru. Basescu i-a intrebat simplu, vreti sa facem reunificarea…,da ori ba…!? Raspunsul e unul codit si viclean, unii ca da, f. putini, altii, cei mai multi, NU…, in opinia mea doar la acest lucru se rezuma discutia, doar stancile conteaza restul e nisip….! DA, cu multe lucruri sunt de acord in ceea ce spuneti, foarte corect..!

 17. Dna Pavlicenco:
  Sunt de accord cu toate cele 4 puncte ce mi le explicati, asa este in totalitate. Dar atunci ma gandesc daca mai sunt sanse pentru Basarabia sa revina la normaliate caci vad creiere spalate de o rusificare fortata care a si dat ceva roade. Sa de-rusificam acesta populatie cere timp si harta politica a Europei , prioritatile se schimba extreme de rapid. Deci ar trebui ceva brusc, asa se va intampla aveti dreptate dar depinde din ce directie. Daca vine dinspre Moscova( si se pare ca Putin va face ceva inainte de luna Iunie cand EU s-a gandit sa semneze acordul de asociere) atunci schimbarea va fi brusc spre Est, Eurasia si Uniunea Vamala.Sa speram ca romanii moldoveni se vor trezi la realitate cand rusul va fi la usa lui . Sau ii va astepta cu flori ca in 1940 cu multumiri ca au fost salvati din ghearele imperialistilor romani? Acesta este intrebarea. In rest , eu iubesc moldovenii, si eu sunt din Veresti-Suceava dar stiu ca Patria tuturor romanilor indiferent ca sunt moldoveni, munteni,olteni , banateni sau ardeleni este in Romania si desi inteleg patimile basarabenilor mai stiu insa ca pana la urma si ei, ca si mine, sunt tot romani.

 18. @Florea

  Articolul „Basarabia si NATO”. urmat de propunerile din acest articol ,”Tratate saU Aparare” au ajuns unde trebuie, atat la institutiile statului roman cat si la omeni politici americani. Am fost deja solicitat cu explicatii. Au si aparut voci americane care au lansat ideea Basarabia in NATO. Diplomatia romana a preluat semnalele si ramane sa-si configureze politica externa atat la nivel diplomatic cat si prin intermediul presedintiei. Se pare ca s-a inteles in ceasul al doisprezecelea ca institutiile statului roman trebuie sa-si coordoneze actiunile pe plan extern.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *