Partea I. Încă un precedent în Justiția RM – privind necolaborarea cu KGB. Acum, cine se consideră calomniat prin ”Lista Șandrovschi” sau ca și ”kgb”-ist, poate…

raspuns-SIS

dispozitiv.final…merge în instanță, pentru a-și apăra onoarea și demnitatea și pentru a demonstra că nu a avut de a face cu vreun KGB. Așa cum am făcu eu.

Partea I
Pe data de 10 decembrie, Judecătoria Buiucani, Municipiul Chișinău, a pronunțat o Hotărâre care reprezintă încă un precedent în justiția noastă – privind necolaborarea cu KGB. Spun ”încă”, pentru că am câștigat mai multe cauze în instanța națională, creând precedente în jurisprudența RM. Despre asta scriu amănunțit într-o serie de articole, acesta fiind primul.

Am așteptat ca Hotărârea să devină IREVOCABILĂ. Practic, această Hotărâre este o confirmare, de către instanța de judecată, a Răspunsului oficial al SIS Nr.SA/565, din 20 octombrie 2006, remis la interpelarea făcută în Parlament pe 19 octombrie 2006. Răspunsul SIS al RM că nu deține dosar în privința mea, precum nici alte materiale documentare, era la solicitarea mea să mi se asigure accesul la propriul dosar și să publice SIS orice are despre mine în arhiva sa.

Am reprodus aici Dispozitivul Hotărârii, după care voi face comentarii, voi posta și alte informații, unele – surprinzătoare, despre drumul-calvar, pe care îl urmez din 2006, pentru a mă spăla, neavând nicio vină, de calomnieri la adresa mea privind o presupusă colaborare cu KGB.

Calomnieri survenite după ce, în 2006, am primit primul e-mail cu o pretinsă ”listă Șandrovschi” de la consilierul Fracțiunii parlamentare a PPCD Ghenadie Vaculovschi. Adică, de când am înțeles că nu e o glumă la mijloc, ci o campanie metodică, sistemică și sistematică de a închide, murdar, gura celor care luptă pentru românism, unionism, împotriva forțelor antiromânești, conduse de persoane șantajabile.

O primă remarcă a mea ar fi o tot mai puternică senzație că o gloată de foști KGB-iști se tot perindă pe la Putere, primesc ordine și medalii, durându-i în cot de ce o fi făcut în trecut, iar eu, care nu am avut în viața mea niciun contact cu vreo sctructură ocultă sovietică ori de orice fel, tot umblu și încerc să mă spăl de denigrări prin instanțele de judecată – doar pentru că nu vreau să rămân murdărită de oamenii unui Sistem ticăloșit.

Iată dispozitivul Hotărîrii, pe care este aplicată ștampila IREVOCABILĂ.
Dosarul nr.2-6004/13
H O T Ă R Î R E
în numele Legii
(dispozitivul)
10 decembrie 2013                                                                                                     mun.Chişinău
Judecătoria Buiucani, mun.Chişinău
În componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecător                                                                         Silvia Gîrbu
Grefier                                                                                                                      Olesea Stati
Cu participarea
Reprezentantului persoanei interesate                                                         Victor Enachi

examinând în şedinţă de judecată publică pricina civilă la cererea petiţionarului Vitaliei Pavlicenco şi persoana interesată Serviciul de Informaţii şi Securitate cu privire la constatarea faptului care are valoare juridică, –

În conformitate cu art.art.238-241, art.281 al.(2) lit.m), art.285 C.P.C, instanţa de judecată, –

HOTĂRĂŞTE:

A admite cererea petiţionarei Vitaliei Pavlicenco cu privire la constatarea faptului ce are valoare juridică.

Se constată faptul răspîndirii informaţiei ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, dacă autorul nu este cunoscut, precum şi faptul că Vitalia Pavlicenco nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securităţii al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi nici cu Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, KGB (’’Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti”), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate sau în orice altă calitate.

Hotărîre cu drept de apel în Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile din ziua pronunţării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Buiucani, mun.Chişinău.

 Președintele ședinței,                                                           

 judecător                                                                                           Silvia Gârbu

Istoria acestei Hotărâri, care este publicată în formă motivată mai jos, nu este scurtă…

După ce am epuizat mai multe posibilități de a aștepta, de la instituțiile abilitate ale statului, să stabilească și să ia măsurile ce se impun contra celor ce difuzează materiale calomniatoare, folosind denumirile instituțiilor publice, am publicat, pe blogul meu, la 22 noiembrie 2011, un material si acte scanate ” Documente oficiale despre “Lista Sandrovschi” si furnizorul ei” http://www.pavlicenco.md/2011/11/22/documente-oficiale-despre-lista-sandrovschi-si-furnizorul-ei/ și, la 29 iulie 2013, ”Am depus plângere penală la Procuratură legat de ”lista Șandrovschi” – http://www.pavlicenco.md/2013/07/29/am-depus-plangere-penala-la-procuratura-legat-de-lista-sandrovschi/

Prin Plângerea din vara anului 2013 către Procuratura Generală am cerut să fie intentat un dosar penal împotriva celor ce au difuzat și redifuzat pretinsa ”Listă Șandovschi”, în ultima mea încercare de a afla cine a întocmit minciuna la adresa mea, incluzându-mă prin fals într-o listă de presupuși foști colaboratori ai KGB-ului sovietic sau moldovenesc.

Am făcut asta după ce Judecătoria Buiucani a decis restituirea cererii mele privind constatarea faptului cu valoare juridică de necolaborare a persoanei mele cu vreun KGB și de imposibilitate de constatare a autorului care a difuzat pretinsa ”Listă Șandrovschi”, unde numele meu figurează cu o poreclă de care habar nu am, cum habar nu am despre comentariile ce au însoțit acea listă de când circulă.

Cererea mea la Procuratură a fost însoțită de toate răspunsurile oficiale ale instituțiilor statului, sesizate de mine, încă în calitate de deputat, pentru a investiga cine și unde a ticluit ”listă”, despre care unii spun că include nume de oameni curați, dar și nume de colaboraționiști, poate și dintre cei cu ”mâini curate”. În listă nu sunt amicii comuniști ai celor cu ”mâini curate”. Aș înclina să cred orice, eu nu cunosc niciun colaborator al KGB, pentru că nu am avut nicio tangență cu atari instituții, la fel ca și nimeni din Familia mea. Mai mult, tatăl și bunicul meu au fost uciși și cei care i-au cunoscut mi-au spus că au fost omorâți exact de KGB – http://www.pavlicenco.md/2009/01/20/in-cautarea-parintilor%E2%80%A6/ si http://www.pavlicenco.md/category/galerie-foto/

Repet, numele meu nu are ce căuta in nicio listă – ”Șandrovschi” sau în orice alte făcături/lucrături. Tocmai de aceea am mers până în pânzele albe cu această luptă, deși am, din 2006, un răspuns oficial de la SIS. Am inclus, printre anexe la cererea adresată Procuraturii Generale, exact acest principal document-răspuns, primit de mine chiar în 2006, după răspândirea ”Listei Șandrovschi”, precum că SIS (care o fi succesorul de drept al KGB-ului sovietic și, în special, moldovenesc), ”NU DEȚINE DOSAR ÎN PRIVINȚA MEA, PRECUM ȘI ALTE MATERIALE DOCUMENTARE”.

Acest răspuns, pe care îl repostez și aici, a fost confirmat de reprezentantul SIS și în procesul de judecată. A declarat că SIS nu are altceva a spune, adăuga sau comenta legat de persoana mea.

Nici eu, nici instanța, din câte mi-am dat seama, nu am sperat să se înfățișeze în proces un reprezentant al ”persoanei interesate”, cum am indicat în cerere. Mi s-a spus că SIS nu obișnuiește să meargă în procese. Mai ales că, în Hotarârea Curții de Apel (CA), care a restituit cauza spre examinare aceluiași judecător, obligând prima instanța să examineze, totuși, cererea mea privind constatarea faptului cu valoare juridică, a menționat că, fiind anunțat SIS asupra examinării cauzei în CA, a trimis un răspuns conform căruia solicită instanței să examineze recursul în baza materialelor din dosar. Adică nimic nu a infirmat din documentele care figurau în dosar și nimic nu a adăugat, exact așa cum a declarat și în timpul procesului la Judecătoria Buiucani.

Totuși, reprezentantul afost prezent în proces, fapt pentru care mulțumesc, pentru că, împreună cu asistentul meu, un avocat mai tânăr, dar ambițios, în meserie, am decis și considerăm și acum că am procedat corect incluzând în cerere și persoana interesată, ca să nu spună cineva că am fi dorit un proces pe ascuns, că ne-am teme să chemîm SIS-ul, în ideea că s-a schimbat Puterea politică și poate surveni o comandă specială influnțată inobiectiv de la concurenții politici (eu primisem răspunsul SIS că nu au dosar sau alte materiale documentare în privința mea încă în regim comunist, a doua zi după ce am adresat interpelarea, adică foarte operativ, secret și sigilat, prin secția personal). Legat de acest caracter ”secret” am să revin cu informații-surpriză… (Va urma)

Vitalia PAVLICENCO

În continuare, Hotărârea motivată în formă scanată și word.

1 2 3 4

Dosarul nr.2-6004/13

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

10 decembrie 2013                                                                                                                 mun.Chișinău
Judecătoria Buiucani, mun.Chişinău
În componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecător Silvia Gîrbu
Grefier Olesea Stati
Cu participarea
Reprezentantului persoanei interesate Victor Enachi
examinînd în şedinţă de judecată publică pricina civilă la cererea petiţionanilui Vitaliei Pavlicenco şi persoana interesată Serviciul de Informaţii şi Securitate cu privire la constatarea faptului care are valoare juridică, a

c o n s t a t a t:

Petiţionara Pavlicenco Vitalia a adresat prezenta cerere de chemare în judecată la data de 11.07.2013 invocînd drept temei că, la data de 19 octombrie 2006, în calitate de deputat, a adresat o interpelare de la tribuna Parlamentului, prin care a solicitat Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, care este succesorul de drept al Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, să-i prezinte dosarul şi să i se asigure accesul la propriul dosar, să facă public orice dosar ar exista legat de numele său – de colaborare sau de urmărire, că o fi fost la mijloc fenomenul poliţiei politice sau ipostaza sa de victimă a poliţiei politice, incluzând declaraţii la securitate în calitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate sau în orice altă calitate. Adică să i se prezinte şi sa se facă public orice există la SIS despre persoana sa. Si dacă SIS nu are ce prezenta, să i se dea un răspuns. Pa data de 20 octombrie 2006, prin răspunsul nr.SA/565, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova i-a comunicat că nu deţine dosar în privinţa sa, precum nici alte materiale documentare. Pe data de 26 octombrie 2006, Vitalia Pavlicenco a făcut cunoscut, de la tribuna Parlamentului, răspunsul nr.SA/565, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, prin care Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, i-a comunicat că nu deţine dosar în privinţa sa, precum şi alte materiale documentare.

Pe data de 16 noiembrie 2006, Vitalia Pavlicenco a adresat, de la tribuna Parlamentului, o altă interpelare Serviciului de Informaţii şi Securitate – privind faptul că a primit, printr-un cerc de discuţii pe Internet, un e-mail de la Ghenadie Vaculovschi, consilierul Fracţiunii PPCD, conduse de deputatul Vlad Cubreacov, prin care domnia sa difuza o listă cu persoane cunoscute şi mai puţin cunoscute, din diferite domenii de activitate, care, cică, ar fi fost sau continuă să fie colaboratori ai securităţii, având diferite pseudonime – unele mai nostime decât altele. In această listă figurează şi numele Vitalia Pavlicenco. Urmare a acestui fapt, Vitalia Pavlicenco a solicitat SIS-lui, căruia i-a trimis o copie de pe e-mail şi o copie de pe lista expediată şi tirajată pe Internet de Ghenadie Vaculovschi (cel care scria: „Anexez la acest scurt mesaj o lista a colaboratorilor KGB din perioada sovietica. Nu bag mina in foc pentru autenticitatea fiecarui nume. Eu am primit-o azi dimineaţa de la persoane de încredere. E o scurgere de informatii, probabil premeditata. Am impresia ca cineva, tot din vechiul regim, a procedat la reglari de conturi, punind la dispoziţia publicului lista pe care o putei vedea in anexa. Ghenadie V.”), să cerceteze care sunt acele „persoane de încredere” ale dlui Ghenadie Vaculovschi. Ce era, dacă era, cu acea „scurgere de informaţii” şi, dacă era posibil, în general, aşa ceva, cum se asigură protecţia şi securitatea bunului nume al cetăţeanului – adică să investigheze cazul demn, în opinia sa, de cîteva articole din Codul Penal.

Pe data de 22 noiembrie 2006, prin răspunsul nr.DD/1035, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova îl comunica deputatului Vitalia Pavlicenco faptul că lista publicată nu are nimic în comun cu activitatea pe care o desfăşoară Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. În opinia Serviciului, publicarea unor astfel de date „senzaţionale”, inclusiv pe Internet, are un aspect pur politic şi este întreprinsă mai mult pentru a deranja liniştea vieţii politicienilor, dar că Serviciul de Informaţii şi Securitate întreprinde toate măsurile de rigoare, inclusiv activităţi de investigaţii, pentru a stabili împrejurările şi persoanele care au întocmit şi au pus la dispoziţia publicului lista indicată. Precum şi că Serviciul de Informaţii şi Securitate avea să-i comunice suplimentar, în modul stabilit, rezultatele investigaţiilor la subiectul abordat.

Pe data de 19 octombrie 2007, prin răspunsul nr.DI/2439, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova îi comunica faptul că SIS a întreprins măsuri operativ-telmice pentru stabilirea împrejurărilor şi persoanelor care au întocmit şi difuzat, prin Internet, mesajul cu genericul „Lista Şandrovschi” – „listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”. Rezultatele investigaţiilor întreprinse denotă că, la 11 noiembrie 2006, de pe email-ul cu genericul apocalipsa2007@yahoo.com, a fost expediat pe mai multe adrese electronice mesajul intitulat „Lista Şandrovschi”, în calitate de utilizator figurând o persoană autonumită Alina Potanga care, de fapt, este un nickname al deţinătorului acestei adrese virtuale. Ulterior, mesajul a fost postat la 14 noiembrie 2006 de către Ghenadie Vaculovschi, utilizând, în acest sens, adresa electronică ghenadie81@yahoo.com.

Analiza parametrilor tehnici ai acestui mesaj a relevat că materialul a fost prelucrat în format Word la 13 noiembrie 2006 la unul dintre calculatoarele aflate în reţeaua electronică a Parlamentului RM din domenul parlament.md doar pe o perioadă de o lună de zile. Contorizarea utilizării altor poşte electronice nu este realizată. Experţii în tehnologii informaţionale au tras concluzia că mesajul cu tematica „Lista Şandrovschi” – „listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”, a fost creat primar la un calculator din afara edificiului Parlamentului RM, una dintre reexpedierile sale pe Internet realizîndu-se prin intermediul reţelei legislativului RM, cu acces la Internet. Pornind de la faptul că difuzarea primară a mesajului cu amintita .Listă Şandrovschi” a fost efectuată de pe apocalipsa2007@yahoo.com, înregistrată pe domenul yahoo.com pentru obţinerea de date privind IP-adresele de la care a fost accesată cutia poştală nominalizată in perioada 11-14 noiembrie 2006 şi a stabili identitatea posesorului de e-mail, SIS al RM a examinat oportunitatea de a solicita suportul serviciilor speciale ale SUA, stat care gestionează hostingul dat. În conformitate cu acordurile de colaborare bilaterală, SIS al RM poate solicita suportul serviciilor speciale ale altor state, inclusiv SUA, pentru a perlustra corespondenţa, doar în cazul unor ameninţări teroriste. Raportîndu-se prevederilor art.30 al Constituţiei Republicii Moldova din 29 iulie 1994 şi ale actelor internaţionale privind drepturile omului la care Republica Moldova este parte, Serviciul de Informaţii şi Securitate se află în imposibilitatea legal-constituţională de a continua investigaţiile privind identificarea posesorului Cutiei poştale apocalipsa2007@yahoo.com expeditorul primar al „Listei Şandrovschi”.

Cu toate că au fost adresate, de la tribuna Parlamentului, toate interpelările legate de accesul la propriul dosar, deşi a făcut cunoscut răspunsul instituţiei competente la solicitarea deputatului, deşi, ulterior, Vitalia Pavlicenco a publicat pe blogul personal toate aceste informaţii http://www.pavlicenco.md/2011/11/22/documente-oficiale-despre-lista-sandrovschi-si-furnizonil-ei/,adăugînd materialele oficiale în formă scanată, unele persoane continuă să invoce această “listă” împotriva persoanei sale, deoarece se consideră că e un concurent politic şi preşedintele unui partid extraparlamentar de opoziţie.

Informaţia defăimătoare îi cauzează, însă, un prejudiciu moral, psihologic şi de imagine – atît în calitate de fost demnitar public (a fost aleasă de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova), cît şi de actualul preşedinte al Partidului Naţional Liberal, despre care petiţionara spune că e un partid corect, condus de persoane neşantajabile, inclusiv persoana sa fiind neşantajabilă. Această situaţie, calificată de petiţionară drept nedreaptă la adresa persoanei sale şi ca preşedinte de partid, reduce din credibilitate şi din posibilităţile de sprijin pentru formaţiunea politică şi echipa de conducere, împiedicînd aderarea de noi membri şi prejudiciiind procesul de colectare a donaţiilor necesare acţiunilor PNL, fapt ce conduce, inevitabil, la apariţia, modificarea sau încetarea unor drepturi personale sau reale ale petiţionarului. Solicifînd instanţei de judecată constatarea faptului că nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securităţii de Stat al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi nici cu Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (în continuare – KGB („Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti” КГБ “Комитет Государственной Безопасности”), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate sau în orice altă calitate, precum şi faptul răspîndirii informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, dacii autorul informaţiei nu este cunoscut.

În cadrul şedinţei de judecată petiţionara Vitalia Pavlicenco a susţinut cererea înaintată, solicitînd admiterea acesteia in deplin volum, invocînd aceleaşi temeiuri.

Reprezentantul persoanei interesate Serviciul Informaţie şi Securitate al RM – Victor Enachi – in cadrul şedinţei de judecată a lăsat cererea dată la discreţia instanţei, urmînd ca aceasta să se expună in limita materialelor anexate la dosar, menţionînd că, potrivit Legii cu privire la Serviciul de Informaţii şi Securitate, listele colaboratorilor acestora sunt secretizate, acestea pot fi făcute publice numai cu acordul scris al acestor persoane şi numai în cazurile prevăzute de legislaţie.

Audiind participanţii la proces, examinînd materialele cauzei, instanţa de judecată consideră cererea petiţionarei Vitaliei Pavlicenco întemeiată, urmînd a o admite din următoarele considerente.

Conform art.281 alin.(2) lit.m) CPC RM, instanţa judecă pricinile în care i se cere să constate răspîndirea informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, dacă autorul informaţiei nu este cunoscut.

În conformitate cu art.16 alin.(9) CC RM, care prevede că dacă identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă este în drept să adreseze în instanţa de judecată o cerere în vederea declarării informaţiei răspîndite ca fiind neveridică.

Astfel, în şedinţa de judecată s-a constatat că, prin răspunsul nr.SA/565 din 20.10.2006, la solicitarea Vitaliei Pavlicenco din 19.10.2006, Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM a comunicat petiţionarei despre faptul că nu deţine dosar în privinţa acesteia, precum şi alte documente /f.d.-46/.

Ulterior, la interpelarea din 16 noiembrie 2006, adresată de petiţionară Serviciului Informaţii şi Securitate de a investiga cine a plasat pe reţeaua Internet lista unor persoane cunoscute şi mai puţin cunoscute, din diferite domenii de activitate, care, cică, ar fi fost şi continuă să fie colaboratori ai securtăţii, prin răspunsul nr.DD/1035 din 22.11.2006, Serviciul de Informaţii şi Securitate i-a comunicat Vitaliei Pavlicenco că lista publicată nu are nimic în comun cu activitatea pe care acesta o desfăşoară, iar publicarea unor astfel de informaţii, inclusiv prin Internet, are un aspect pur politic şi este întreprinsă mai mult pentru a deranja liniştea vieţii politicienilor, precum şi faptul ca SIS-ul întreprinde toate măsurile de rigoare, inclusiv activităţi de investigaţii, pentru a stabili împrejurările şi persoanele care au întocmit şi au pus la dispoziţia publicului lista indicată /f.d.-49-50/.

Prin răspunsul nr.DI/2439 din 39 octombrie 2007 Serviciul de Informaţii şi Securitate a comunicat petiţionarei despre faptul că a întreprins măsurile operativ-tehnice pentru stabilirea împrejurărilor şi a persoanelor care au întocmit şi difuzat, prin Internet, mesajul cu genericul „Lista Şandrovschi” – „listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”. În urma investigaţiilor, experţii în tehnologii informaţionale au trasat concluzia că mesajul cu tematica „Lista Șandrovschi” – ”listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”, a fost creat primar la un calculator din afara edificiului Parlamentului RM, una dintre reexpedierile sale în Internet realizîndu-se prin intermediul reţelei Legislativului RM cu acces la Internet. Deoarece difuzarea primară a mesajului în cauză a fost efectuată de pe apocalipsa20072007@yahoo.com, înregistrată pe domeniul yahoo.com, întru obţinerea de date privind IP-adresele de la care a fost accesată cutia poştală nominalizată în perioada 11-14 noiembrie 2006 şi a stabili identitatea posesorului de email, SIS al RM se află în imposibilitate legal-constituţională de a continua investigaţiile privind identificarea cutiei poştale apocalipsa2007@yahoo.com, expeditorul primar al „Listei Șandrovschi”. /f.d.- 48/

Prin urmare, instanţa de judecată consideră că cererea Vitaliei Pavlicenco privind constatarea faptului răspîndirii informaţiei ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională urmează a fi admisă, deoarece prin răspîndirea unei asemenea informaţii se lezează onoarea şi demnitatea petiţionarei, care este o persoană publică şi cunoscută in R.Moldova, deţinînd şi funcţia de preşedinte al unui partid politic, iar prin mesajul dat i se ştirbeşte imaginea in faţa prietenilor şi a întregii societăţi.

Reieşind din răspunsurile Serviciului de Informaţii şi Securitate, cit şi ale Procuraturii Generale, instanţa concluzionează că, in privinţa Vitaliei Pavlicenco, a fost răspindită o informaţie neveridică, ce nu corespunde realităţii, deoarece ultima nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securităţii al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi nici cu Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, KGB (Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate sau în orice altă calitate. De către organele competente nu a fost identificat şi autorul informaţiei „Listei Şandrovschi”, publicate pe reţeaua Internet, fapt confirmat prin răspunsurile Serviciului de Informaţii şi Securitate, cît şi ale Procuraturii Generale.

Prin prisma normelor indicate, instanţa de judecată reţine că, în cazul în care petiţionarul nu cunoaşte şi nu poate stabili identitatea autorului, fapt confirmat prin răspunsurile organelor abilitate, acesta este în drept să sesizeze instanţa cu cerere de constatare a faptului răspîndirii informaţiei neveridice, defăimătoare în procedura specială.

În conformitate cu art.art.238-241 C.P.C., art.281 alin.(2) lit.m), art.285 C.P.C. instanţa de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

A admite cererea petiţionarei Vitaliei Pavlicenco cu privire la constatarea faptului ce are valoare juridică.

Se constată faptul răspîndirii informaţiei ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, dacă autorul nu este cunoscut, precum şi faptul că Vitalia Pavlicenco nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securităţii al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi nici cu Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, KGB (Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti”), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate sau în orice altă calitate.

Hotărâre cu drept apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile, din ziua pronunţării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Buiucani mun.Chişinău.

Preşedintele şedinţei,                                                                                                                                                      Silvia Gîrbu
judecător

VA URMA

Loading Facebook Comments ...

40 Comments

Add a Comment
 1. D-na Vitalia!
  Ştiind cum e justiţia noastră,asemenea hotărâri îşi pot „scoate” şi unii ce au coloaborat destul de fructuos cu KGB-ul…

 2. Pt Patriciu

  Nu este nicio logica aici. Daca ar fi asa, ar da multi busna. Dar vad ca nu dau, pentru ca sunt cu pufusor pe botisor, probabil. Si-apoi citeste intreg calvarul parcurs de mine, unde trebuie rabdare, ca sa treci si sa suporti toate etapele. Daca eu din 2006 lupt, asta sa insemne ca am controlat eu justitia? Si-apoi, iarta-ma, acum judecatorii nu iau decizii chiar asa cum vor ei. Mai ales cind e vorba de patrimoniu, proprietati, bani, ma rog, acolo sunt interese. Dar aici e SISTEMUL. Sa invingi sistemul, cind stii ca este CEDO, sa vedem… Sa vedem cine se avinta, iata tu, de exemplu, fa asta.

 3. Votati si voi pe ZIARUL TIMPUL daca vreti unire cu Romania.

 4. Doamnă Vitalia, nu am motive să afirm sau infirm (ne)COLABORAREA Dvs cu KGB, DAR: cum puteau ei să vă deie asemenea SPRAVCĂ, dacă listele cu SECsoţi sînt la Tiraspol, cică, sau poate că au şi fost arse? Nu am auzit încă pe cineva să declare în presă, că au încercat să-l atragă în mocrila SECsotică, dar a refuzat şi să deie numele colarobatorilor KGB care încercau să îl coopteze. Eu uite am fost PEŢIT şi eu să colaborez cu KGBul, dar am refuzat. Eu vă pot prezenta 2 KAGHEbişti care mă CORCOLEAU şi pe care i-am refuzat. Alexei şi Valentin. Nu le dau numele de familie, deşi nu m-aş teme DE ACUM. Primul o fi avînd vreo 80 de ani, celălalt peste 60. O fi fiind ambii în viaţă…Ba mai mult: acum vreo 2 decenii am publicat în presă un material LUNGUEŢ despre cercarea lor de a mă coopta. A fost primul şi pentru multă vreme unicul de acest fel. Ba un secSOT (de le se ştia, că e de acolo) îmi zise: Băi, tu nu crezi că vremurile se pot întoarce înapoi?…Cp era secsot, mulţi ştiau. Noi ştiam care intelectuali-s de ACOLO. Carieră fulminantă. Îşi schimbau locruile de muncă cu regularitate: AICI şi-au făcut datoria, hai dincolo. Sînt multe de spus. Mai revin. Poate. Ziceam la început: cum pot să afirme SISul cela, că cutare A sau NU A colaborat, de vreme ce nnu au listele-dosarele. Dacă erau, Ghimpu le scotea pe PRILAVCĂ…Cînd era INTER(naţionalinii)RIMAR.

 5. =Blocul Unionist=Sfatul Re-Unirii Ţării 2014=

  CRONICA UNIONISTA:
  ––––––––––––
  Chestionar unionist: ziarul „Timpul” din Chisinau,
  pe partea dreapta a paginii de deschidere,
  un cadru albastru, va invitam sa participati si Dvs.
  la faurirea viitorului nostru liber, european si democrat !

  Intrebare:
  „Cât de probabilă credeți că este RE-Unirea Românilor într-un singur stat ?”

  1. Foarte probabilă
  2. probabilă
  3. puțin probabilă
  4. nu sunt șanse
  5. nu știu

  http://www.timpul.md/?action=vote&submit=Voteaz%C4%83

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ————— ♥ BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ —————
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE ÎN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !
  ==============================================

 6. Dna Vitalia Pavlicenco! Intrucat stim cat de „justa” este „justitia” moldoveneasca si cata dreptate se face dupa „procesele” lor.Tinand cont de informatia ca arhivele kgb-lui au fost „evacuate” la Tiraspolea.Stiind ca conducerea structurilor secrete a fost si este alcatuita, in special,din cadrele vechi ale sistemului.Cred ca intelegeti de ce am scris asa? Am si eu niste banuieli,ca toata lumea,care inca gandeste.De ce trebuie sa cred orbeste in ceea ce ati insirat aici mai sus? Pe mine personal,nu ma intereseaza ca ati fost ori n-ati fost acolo,pentru ca putin ce ma intereseaza.Eu v-am intrebat candva despre „lipsa” in cartea de munca a unui an,se pare ca a 1990,ori 1991,nu ma tin minte exact,pentru ca cititnd ce ati postat aici candva,am constatat,pentru mine,ca un an lipseste. Nu stiu,dar ca se vorbea odata „prin targ” ca anume in acel an ati fi calatorit pe continentul american,dar ca nu se stie in ce functie erati atunci? Nu va suparati pe mine,va rog…

 7. Iar acum despre banuieli,de care am scris in primul mesaj:Va atrag atentia la ceea ce a afirmat „reprezentantul persoanei interesate Serviciul Informaţie şi Securitate al RM – Victor Enachi – in cadrul şedinţei de judecată a lăsat cererea dată la discreţia instanţei, urmînd ca aceasta să se expună in limita materialelor anexate la dosar, menţionînd că, potrivit Legii cu privire la Serviciul de Informaţii şi Securitate, listele colaboratorilor acestora sunt secretizate, acestea pot fi făcute publice numai cu acordul scris al acestor persoane şi numai în cazurile prevăzute de legislaţie. Adica in opinia mea ca e adevarata lista ori nu ,asta-i problema,pentru ca „listele colaboratorilor acestora sunt secretizate, acestea pot fi făcute publice numai cu acordul scris al acestor persoane şi numai în cazurile prevăzute de legislaţie”. Accentuiez:listele colaboratorilor sunt secretizate si nu pot fi facute publice cand doreste cineva,ci doar cu acordul scris al colaboratorilor si la parerea mea ,este corect!

 8. Nu înţeleg de ce trebuie să te speli dacă nu te-ai murdărit. Lumea vă cunoaşte activitatea parlamentară şi civilă.Un turnător, un trădător nu poate fi atât de combativ cu puterea, nu poate apăra cu atâta ardoare cauza naţională precum o faceţi d-stră atâţea ani. Nu sunteţi pe placul puterii aşa că vă puteţi aştepta la insinuări şi provocaţii şi în viitor.

 9. Nu mai comentati aiurea. D-nba Vitalia s-a adresat in instanta cu o cerere in constatare unde prin probele si inscrisurile depuse in instanta de SIS aceasta urmeaza sa se pronunte a fos sau nu a fost turnator. Instanta a spus NU. Ce mai vreti? Mai mare dovada nu trebuie asta-i tot. A facut-o dna Pavlicenco, pentru ca nu o data in sursele de socializare aparea numele ei ca colaborator al CGB. Cei care comenteaza aiurea hotarirea unei instante o fac la comanda cuiva, pentru a discredita.

 10. Pt Vasilisa

  Da, este corect, numai ca, spre deosebire de mine, care am cerut sa fie facut public orice la SIS, altii nu au facut, pentru ca se tem. Daca nu se tem, sa faca. Eu nu pot cere documente despre dumneata si dumneata nu poti cere documente de la SIS despre mine. Dar eu despre mine pot cere si dumneata despre dumneata poti cere. Fa-o, sa vezi ce spun. Ca eu raspunsul il am din 2006. De exemplu, pe mine m-a rugat Matcovschi sa cer pentru el, ca lui, pe atunci, ceva i-au refuizat. Eram deputat si totuna SIS nu mi-a dat un raspuns clar despre Dumitru Matcovschi, pentru ca legea prevede doar persoanei vizate sa i se raspunda despre ce dosare sunt la SIS legat de numele sau.

  Mai mult, eu m-am intilnit vara asta cu cel care a semnat si l-am intrebat cum s-a facut ca nu s-a temut sa dea un raspuns explicit ca nu au nimic. La care raspunsul a fost mai mult decit clar: „Pai, daca nu e nimic, intr-adevar, ce alt raspuns era sa dam? Ca exista justitie, exista CEDO si nimeni nu-si poate asuma un raspuns fals”. La putin timp, acea persoana a fost inlocuita cu alta, mai a comunistilor. Asta e una. A doua este ca eu am dosar la CEDO contra lui Voronin care m-a calomniat, plus ca voi adresa, poate, si cu acest caz de lista inventata, o cerere la CEDO. Mai mult – m-am intilnit in fata policlinicii mele cu Tudor Botnaru, fost sef de SIS, pe care l-am intrebat – „Cum se face asa, nu am avut in viata mea nimic si uita-te ce fac nerusinatii”. la care omul – caree viu – mi-a spus „In lista primita de mine de la Lavranciuc a colaboratorilor si a potentialilor colaboratori, numele Dvs. nu a fost!” Pai, cum sa fie, daca nu am avut niciun contact cu nimeni de la niciun KGB? Acum toti care se simt calomniati – sa mearga, sa obtina si ei, ca omul de la SIS venit la proces a spus ca ei vor da document despre reclamant legat exact de starea lui. Cine se teme, se teme, cine nu se teme, are calea deschisa. In R.Moldova precedentul nu e ca a fost trecut prin justitie un raspuns oficial al unei institutii publice de resort – care era deja suficient -, ci faptul ca am depus cerere pentru „constatarea faptului ce are valoare juridica”. Aici e precedentul, care vizeaza falsitatea legata de numele meu intr-o lista. De ceilalti din lista nu ma apuc sa judec, eu nu le cunosc activitatea din diferite perioade ale vietii.

 11. Şi lui Dabijavra îi curg balele, că nu ar fi colaborat cu kgb-ul, dar vreau să vă amintesc despre participarea lui la defăimarea lui Nicolae Lupan, la TV moldavă (cei mai în vîrstă îl mai ţin minte, în present este întemeietorul ProBasarabiei şi Bucovinei), SHOW iniţiat la TV de către kgb-ul de atunci. Dabijavra şi cu regretatul Teleucă, consăteanul lui Lupan, l-au făcut cu ou şi oţet pe jurnalistul de la Radio tineret, care era încă pe atunci ROMÎN, nu după 2000, aum au devenit alţii.Nu zăbavă lupan a fost aruncat cu boldozerul peste graniţă, ca cum soljeniţîn şi alţi patrioţi.Păi vă întreb: cum poate acest fariseu de Dabijavra care a tîlhărit gazeta US Liter. şi Arta să mai aibă obrăznicia să declare că e curat ca lacrima ce o varsă. El (cu Vieru, Tanasă, Gadîrcă, Petrenco, Moşanu, Snegur şi alte lichele) rapăn communist-bolşevic azi e cel mai mare patriot. El azi loveşte în unicul MARE scriitor al nostru Druţă. El şi cu marea minciună naţională – Cimpoi.

 12. Pt Eugen Zavtoni

  Eu am un dosar cu Selin, care m-a calomniat la un canal de televiziune si incearca sa treaca aceasta calomniere drept liberate de exprimare sau, poate, judecata de valoare. Nu merge. Pentru ca trebuie sa ai dovezi, pe care sa le prezinti in instanta. Asta dumneata asa judeci, dar cei care au facut lista si o invoca, au alte scopuri – de a-i murdari pe incomozii Sistemului. Acum, cu decizia de judecata, poti chema pe oricine sa raspunda si sa restituie pagube materiale pentru prejudicii morale. Pentru mine si pentru oamenii normali era suficient raspunsul SIS din 2006, dar iata ca nu pentru toti. Cititi cu rabdare intreg serialul, ca mai am cel putin trei articole. Veti afla inca multe lucruri curioase.

  Vedeti si ce raspuns i-am dat Vasilisai

  Da, este corect, numai ca, spre deosebire de mine, care am cerut sa fie facut public orice la SIS, altii nu au facut, pentru ca se tem. Daca nu se tem, sa faca. Eu nu pot cere documente despre dumneata si dumneata nu poti cere documente de la SIS despre mine. Dar eu despre mine pot cere si dumneata despre dumneata poti cere. Fa-o, sa vezi ce spun. Ca eu raspunsul il am din 2006. De exemplu, pe mine m-a rugat Matcovschi sa cer pentru el, ca lui, pe atunci, ceva i-au refuizat. Eram deputat si totuna SIS nu mi-a dat un raspuns clar despre Dumitru Matcovschi, pentru ca legea prevede doar persoanei vizate sa i se raspunda despre ce dosare sunt la SIS legat de numele sau.

  Mai mult, eu m-am intilnit vara asta cu cel care a semnat si l-am intrebat cum s-a facut ca nu s-a temut sa dea un raspuns explicit ca nu au nimic. La care raspunsul a fost mai mult decit clar: “Pai, daca nu e nimic, intr-adevar, ce alt raspuns era sa dam? Ca exista justitie, exista CEDO si nimeni nu-si poate asuma un raspuns fals”. La putin timp, acea persoana a fost inlocuita cu alta, mai a comunistilor. Asta e una. A doua este ca eu am dosar la CEDO contra lui Voronin care m-a calomniat, plus ca voi adresa, poate, si cu acest caz de lista inventata, o cerere la CEDO. Mai mult – m-am intilnit in fata policlinicii mele cu Tudor Botnaru, fost sef de SIS, pe care l-am intrebat – “Cum se face asa, nu am avut in viata mea nimic si uita-te ce fac nerusinatii”. la care omul – caree viu – mi-a spus “In lista primita de mine de la Lavranciuc a colaboratorilor si a potentialilor colaboratori, numele Dvs. nu a fost!” Pai, cum sa fie, daca nu am avut niciun contact cu nimeni de la niciun KGB? Acum toti care se simt calomniati – sa mearga, sa obtina si ei, ca omul de la SIS venit la proces a spus ca ei vor da document despre reclamant legat exact de starea lui. Cine se teme, se teme, cine nu se teme, are calea deschisa. In R.Moldova precedentul nu e ca a fost trecut prin justitie un raspuns oficial al unei institutii publice de resort – care era deja suficient -, ci faptul ca am depus cerere pentru “constatarea faptului ce are valoare juridica”. Aici e precedentul, care vizeaza falsitatea legata de numele meu intr-o lista. De ceilalti din lista nu ma apuc sa judec, eu nu le cunosc activitatea din diferite perioade ale vietii.

 13. Pt Alic

  Mie balele nu-mi curg, pentru ca nu le am si nu sunt bolnava, ma mai pot sterge si cu servetele…

  Nu am cu nimeni nimic. Fiecare, inclusiv Dabija, poate merge in instanta. Cine se teme, se teme, cine nu se teme, are calea deschisa. In R.Moldova precedentul nu e ca a fost trecut prin justitie un raspuns oficial al unei institutii publice de resort – care era deja suficient -, ci faptul ca am depus cerere pentru “constatarea faptului ce are valoare juridica”. Aici e precedentul, care vizeaza falsitatea legata de numele meu intr-o lista. De ceilalti din lista nu ma apuc sa judec, eu nu le cunosc activitatea din diferite perioade ale vietii.

  De asemenea, am scris public de atitea ori – cine are sa spuna despre mine fapte despre care el crede ca le-as fi facut avind vreo colaborare cu vreo insititutie oculta, sa o spuna public. Dar asa ceva nu exista. Mi-au cautat si in autoreferatul de dosctor in dilologie, au mai cautat peste tot. NU EXISTA! Am avut o viata demna si corecta, fara a atinge viata cuiva si in perioada sovietica. Nu am compromis demnitatea nationala nici prin teza de doctor in istoria limbii romane, nici prin orice activitate. dar am trait si eu – fara vrerea mea -intr-un sistem comunist, important este ca nu am lucrat in structuri de partid si sovietice.

  In privinta lui Alexandru Mosanu, el a spus ca daca il ajuta Bunul Dumnezeu sa iasa din iarna e posibil sa mearga si el in instanta. Are motivele sale cum a suferit din cauza listei facute de cei cu „miini curate”… foarte dubioase…

  Ce inseamna sa lasam documentele la o parte? In instanta de judecata, daca eu te chem pentru ca m-ai calomniat, eu vin cu documente, dar dumneata vino cu „realitatea”, care este interpretabila si nu poate fi anexata la dosar. Asa ca haideti sa incetam manipularile si demagogia. Mergeti in instanta si demonstrati altceva in privinta mea daca sunteti sigur ca o puteti face.

  Cititi toate comentariile mele aici la acest articol. Eu revin cu alte trei articole din aceasta serie.

 14. Nu vă lăsaţi pradă documentelor, ci realităţilor: şi plahuitniuc, şi filat, au documente de oameni sinstiţi: pe toate averile au documente că sînt legale, oficial CAPTURATE, – NOI? să mai credem în vreo hîrţoagă? Dec,i d-na Pavlicenco nu poate fi nici acuzată de colaboraţiosm, nici dată de basma curată. Eu nu am cunoscut-o personal decît aşa, de la distanţă şi nu am nici un temei să o bănuiesc sută la sută, decît ceea ce scria presa, – cum putea ea călători în Cuba cu siţul, cînd noi nici la Ungheni nu puteam călători fără permise speciale. Din păcate listele agenţilor secreţi nu le va vedea nime niciodată. De ce minusculul patriot Plugaru nu a văzut aceste liste, măcar şi din curiozitate? Eu pot să vă dau mai multe nume de scriitori, numele cărora îl poartă şcoli, străzi, etc, dar sută la sută – turnători (şi de vin) , cum vă exprimaţi mai romăneşte. Una vreau – să nu daţi numiri de intelectuali la toate gardurile.

 15. Pt Vasilisa

  Eu nu am carte de munca decit din 1977, dupa ce am incheiat studiile la Universitate. Pina atunci nu am lucrat nicaieri. In Cuba am fost din decembrie 1974 pina in septembrie 1976. Fiti atenta – am plecat la 21 de ani, din anul 5 de la Facultatea de limbi straine, franceza, dupa practica de toamna la sc.nr.1, in calitate de sotie. Nu am lucrat ca eram studenta. In Cuba, am ajuns in decembrie 1974 (ma casatorisem la 24 aprilie 1974, anul acesta facem 40 de ani de casatorie). Deci, in decembrie 1974 am ajuns la Havana, ca sotie mergind cu sotul, chemat sa isi satisfaca serviciul militar, ca el a invatat traducerea, asa era la facultatea lui, iar in octombrie 1975, peste 9 luni am nascut fetita, deci timp de 9 luni am fost gravida si alte 10 luni am crescut singurica fiica, venind la 5 septembrie la Chisinau, cu o fetita de 10 luni. Eu sunt nascuta pe 29 octombrie 1953, am nascut unica fiica la 31 octombrie 1975, la doua zile dupa ce am implinit virsta de 22 de ani. Ne-au propus sa mai raminem si pe contract dupa serviciul militar si am refuzat – eu trebuia sa imi termin facultatea – la sectia FRANCEZA. Spaniola am invatat-o mergind la Havana la magazin si policlinica. Mai mult – inainte de a pleca, decana Tkaciova a refuzat sa imi semneze caracterizarea, ca eram rebela la facultate, dar invatam bine, ca am terminat si scoala medaliata cu aur si eram sefa grupei. mai mult – m-au dat afara din sefa grupei pt ca nu am fost cu fetele la un voskresnik, noi fusesem la nunta, eu deja ma casatorisem cu sotul, care era lector universitar. Si din cauza asta nu vroiau sa semneze „caracterizarea”. Sotul a mers si a spus – e sotia mea, ce aveti cu ea. Nu-i scrieti la sfirsit ca o recomandati, ca nu avem nevoie, dati-o asa cum credeti. Si au semnat si am plecat, ca decana Tkaciova a spus ca eu peste trei zile voi „zbura in SUA”. Mai mult – acolo, cind am mers cu sotul intr-o deplasare de serviciu, fara voia sefilor, ca nu stiam ca trebuie sa ceri voie, mai nu ne-au trimis acasa fara drept de a mai parasi URSS. Dar au discutat si sefului cela i s-a facut mila, pentru ca avea si el niste copii de virsta noastra. Despre asta am spus pentru mai multe ziare. Nu aveti nimic sa gasiti cu ce sa ma compromiteti. Nu aveti, oricit de rau va pare voua sau sefilor vostri. Aceasta decizie de judcata este o victorie asupra sistemului ticalosit, in asta consta originalitatea, pentru ca sistemul vrea sa planeze asupra tuturor suspiciunea. Eu am spart acest scut comunist, sovietic, intransparent. Cititi articolele urmatoare, din zilele ce vin.

 16. Pt Vasilisa

  Da, i-am intrebat pe cine am putut ce e cu arhivele despre care se spune ca ar fi la Tiraspol sau Moscova. Sunt pareri diferite, ca eu m-am interesat de asta si cind pregateam un proiect de lege a lustratiei si vroiam sa cream un grup in Parlamentul 2005-2009 pentru discutii in vederea elaborarii unui asemenea proiect si promovarea lui. Mai multi deputati si analisti atunci au acceptat. Problema e ca sistemul kgb-ist din tarile foste sovietice si foste socialiste, din cite am inteles, era diferit. Dar ca sa faci un proiect corect, trebuie sa stii exact cum era sistemul KGB dinauntru, eu asta nu am de unde sti. Cind l-am rugat pe Tudor Botnaru sa ajute, a spus ca ne va ajuta cind vom fi la putere.

  Deci, raspunsul celor versati a fost ca exista toate datele filmate la Chisinau – nu stiu daca este asa. Doi – ca orice raspuns oficial dat de SIS este sub raspundere penala si nu poate oricine sa se joace cu raspunsurile. Pentru ca ii poti chema in judecata si ei trebuie sa vina sa iti arate in baza a ce ti-au dat un raspuns sau altul.

  Eu nu ma apuc sa judec “justitia” noastra moldoveneasca si dreptatea pe care o face. In Parlament am facut o declaratie pe care am adresat-o coordonatorilor Programului SUA Provocarile Mileniului, intitulata cam asa „In-justitia erodeaza statul”.

  Acum, daca pornim de la faptul ca justitia nu e buna, unde sa mergem sa ne cautam dreptatea? Aveti alta justitie? Sau vreti in acest stat, dar nu stiti unde sa mearga oamenii dupa dreptate. pai, trebuie sa luptam. Sunt dosare cumparate, poate cele legate de prorietati, dar sunt dosare cistigate, adevarat – cu greu – contra Sistemului, dar in baya legii, ca in hotarire se invoca articolele in baza carora se pronunta dispozitivul.

  Mai mult – legea care exista trebuie aplicata. Este adevarat ca prima instanta la inceput a refuzat sa imi primeasca cererea de constatare a faptului ce are valoare juridica, pentru ca e dificil sa faci un precedent, dar iata ca la Curtea de Apel au decis altfel, eu nici nu am fost acolo la proces, ca acum ei judeca fara parti.

  Pai, exact asta vor dusmanii democratiei si ai statului de drept. sa spunem ca nu exista justitie si ca ce se decide nu trebuie crezut, se mentine haosul si atunci banuielile cad pe toti, toti sunt murdari, la indemina manipulatorilor platiti si in aceasta mlastina noi pescuim si ne facem treburile, nu?

  Despre „continentul american” v-am raspuns mai sus. mai mult – intrebati-l pe Alex Cozer cum i-am aratat si demonstrat cu actele mele oficiale ce am facut eu in Cuba si ce a facut sotul meu. ca el a calomniat, eu i-am spus ca il chem in instanta, a rugat sa n-o fac pentru ca va crea dureri de cap parintilor, atunci l-am invitat si am discutat cu el citeva ore si i-am aratat ce aiureli spune.

  Deci, repet – cariera mea a inceput in 1977, dupa ce am absolvit Universitatea, la virsta de 24 de ani. Cind am fost ca sotie in Cuba, unde am dus sarcina si am nascut o fetita, imi intrerupsesem studiile la Universitate din anul 5, pe care le-am continuat din 1976, dupa ce m-am intors acasa.

 17. Da, cel ce se apără frenetic se teme de ceva.Se ştie, că cea mai bună apărare este atacul. Şi astăzi unii pun piedici reale politicii statului de aderare la UE, iar apoi vor încerca să dovedească că au luptat pentru acestă cauză.

 18. Pt Tira

  Nu este adevarat in privinta mea. Cititi cu rabdare materialele, comentariile si articolele ce vor urma. Nu accept sa fiu pusa intr-un cos cu oamenii Sistemului.

  Si-apoi nu am inteles, unde este in cazul meu „atac”? Sau de ciuda nu mai stiti ce scrieti? Care atac fac eu ca si aparare? Nu ma tot apar din 2006? De ce spui minciuni?

 19. Dna Vitalia,

  Dvs. le raspundeti cu rabdare tututor impostorilor, dar nu stiu daca e cazul. Pentru ca s-ar putea ca ei sa fie exact dintre cei care au facut diferite liste pe Internet. Si acum se desfac de ciuda ca le-ati dat nu doar o palma, ci un pumn drept in fata, acum au sarit in sus. Va felicit pentru consecventa.

 20. Pt Proromanul

  Domnule, eu raspund tuturor. Blogul e si pentru intrebari si raspunsuri. Nu stiu cine se ascunde in spatele diferitelor nickname-uri. Dar vreau sa ofer o alta abordare in clasa politica. Eu stiu foarte bine cine a facut „Lista Sandrovschi”, dar nu pot demonstra, pentru ca statul nu ma ajuta. Sistemul se apara si, de aceea, am mers pe alta cale, dupa ce am epuizat ce a fost de epuizat, in afara de CEDO. Dar la CEDO am un dosar contra lui Voronin, care m-a calomniat si el. Si mai am un dosar cu Selin, tot pentru ca m-a calomniat. Dar puteti observa, eu ii pot da in judecata pe multi, ca stiu ce au spus, dar o fac impotriva celor pe care ii consider ca „nu sunt categoric ai nostri”, desi lista si calomniatorii de azi sunt cei despre care obisnuim sa spunem ca „sunt ai nostri”.

 21. Ca fost colaborator KGB, pot sa afirm ca este vorba despre o provocare premeditata impotriva Dumneavoastra si a altor persoane, pentru a va discredita… Detaliile nu le pot divulga decit doar pentru Dumneavoastra personal… E treaba KGB din Tiraspol si a agenturii sale din Chisinau. Calmati-va cei care tot scrieti aici Dumnezeu stie ce…

 22. P:u „Proromanul”.Pai,dle ori dna ce mai iesti dumneata,sa cred ca esti impostorul de care scrii? Ori esti dobitoc ori ca te faci,nu stiu exact? Ce te bagi „tarite”? Nu ai altceva de facut? Cata-ti de treaba dumitale si nu te implica in discutia noastra. Iar acum p/u dna Vitalia Pavlicenco:Doamna,cit de multe argumente mi-ati scrie,oricum i-mi ramin o sumedenie de banuieli(cum a mai scris),nu numai de ceea ce v-am scris anterior,ci si de faptul legat de timpul,cand erati stdenta. La fel,”prin targ se vorbea”, ca multi „activisti” de la facultati erau „pescuiti” inca de pe bancile scolii medii,iar apoi si din anii de studentie.Impresimi ramine neschimbata…cu regret.Eu sunt o persoana care crede doar in documente si martori nemincinosi,pentru ca in Drept nu se opereaza cu minciuni si fapte ascunse,pentru ca oricum ,mai devreme ori peste o vreme,vor iesi la iveala.

 23. Doamnă Vitalia, vă rog să mă scuzaţi în privinţa balelor, nu m-aş fi referit niciodată la doamne…V-a dus în eroare ŞI-ul cela, poate. L-am avut în vedere mai ‘întîi pe dabijavra, el e cu părul ŞICLIT-nespălat, cu…în colţurile gurii, cu venin pe limbă, a DERVELIT-calomniat-nedreptăţit zeci şi zeci de oameni în gazeta furată de la US, primul fiind se pare Moţpan, unul din primii, şi marele Druţă, se ştie de CAMpania COMpaniei cimpoi-vieru-dabija contra lui Druţă, spre a-l da jos de pe ultimul de sus fuscel al scării şi de a se urca pe ei înşişi. Trei mari potlogari literari, Domnul să-l neierte pe unul din ei, mefistofel la profil şi cîinism…Moşano-pentrencii, doamnă Vitalia, poate ştiţi cum se numeau DEŞERTAŢIILE lor de doftori? În titlurile lor, ale deşertaţiilor, figurau mai ales 3 termeni – Basa, Molda, Roma, unii ocupau, alţii erau ocupaţi. Mai exact întrebaţi-l pe Viorel Mihail, el ştie despre ce scriau aceşti doi nenorociţi ce s-au dat map apoi drept mai ROMÎNI. Şi nu numai despre aceşti patrioţi e vorba. Mai sînt, aceaiaşi trei de mai sus vieru-cimpoi-dabija care dedicau versuri lui Ilici, iar Cimpoi scriind despre estetica leninistă. Ei, bine, vă spun încă o dată: nu AFIRN nici INFIRM. Dar despre cei de mai sus nu mai încape îndoială: prin scrisul lor au acordat mare ajutor kgb-ului, fie şi indirect au fost kgb. Vedeţi ce forfotă e pe forumul Dvs? E o problemă delicată: să dai şcolilor nume de kgb-işti (la nordul Moldovai e o astfel de şcoală, eu am argumente inrefutabile în privinţa tipului care a fost agent secret, dar d-am-I mort, Domnel să-l neierte) şi să îl acuzi pe Druţă şi Sadoveanu de a fi mari SOVIETICI.

 24. EnigMATCIĂ LUME, TAINICE EVENIMENTE, SUSpicioase personaje…Eu nu prea înţeleg: ce, în Armata Sovietică cu soldaţii la slujbă se duceau şi femeile-soţiile, şi încă gravide? Pentru prima dată aud. Da, soţia se putea duce DIN CAPUL ei, ca să se afle în preajma unităăţii militare cu traiul, dar pe contul ei. De obicei se duceau la locul slujbei soţiile de ofiţeri. AM fost şi eu angajat ca ofiţer din rezervă vreme de 2 ani, dar unitatea mi-a dat apartament abia după 1 an, chemîndu-mi soţia. Şi lucrul acesta s-a întîmplat în URSS: Da în Cuba! Lectorul universitar Pavlicenco o fi fost ofiţer-traducător? Din spaniolă?Da, a dost un verişor de al meu, pe vreun an sau 2 în Cuba traducător, dar nu şi-a luat nici soţia şi nici militar nu l-au îmbrăcat. Pur şi simplu era traducător. Şi a venit înapoi cu ceva valută, la modul official li s-a dat.

 25. Наши политики по разному оценивают свое сотрудничество с самой свирепой тайной политической полицией в истории человечества.

  Почетный Председатель ДПРМ Думитру Дьяков в период с 1988 по 1989 был консультантом Отдела внешних связей ЦК КПСС. В период 1989—1993, был главой отдела информационного агентства ИТАР-ТАСС в Бухаресте.

  Абсолютно все представители СМИ СССР, аккредитованные за рубежом, обязаны были быть сотрудниками КГБ.

  Бывший КГБ-ист товарищ Дьяков, я думаю, до сих пор гордится оказанным ему доверием со стороны руководства ЦК КПСС.
  Именно это помогло ему сделать столь блестящую карьеру в политике РМ.

 26. Pt Rusoaica

  Oceni pravilno skazali! Sistema znaet kovo prodvigati – svoih „nadiojnih liudei”.

 27. Pt Andromed

  Ce a facut Sistemul, nu eu sau altii ca mine raspund. Ceea ce caracterizati drept enigmatic, va priveste. Noi stim si spunem cum au fost lucrurile.

  Sotul nu a plecat ca si soldat, ci ca locotenent major – grad acordat tuturor la absolvirea Facultatii de limbi straine de la Moscova, sectia spaniola, unde a fost trimis cu mai multi studenti din Modlova, pentru ca invata bine. Acolo s-a profilat pe literatura, nu pe lingvistica. Mai mult – acolo „moldovenii” erau foarte buni prieteni cu romanii si sotul mai ca nu s-a casatorit cu o romanca, dar nu a facut-o, pina la urma, ca sa nu-si expuna familia. Acea romanca, Rodica, deja se intelesese sa vina sa lucreze la Chisinau, la catedra lui Corlateanu.

  De ce, pe doi ani, luau ofiteri pentru serviciu militar cu sotiile lor? Probabil, ca sa fie cu familia, sa nu umble barbatii hai-hui. Regimul a fost foarte strict. Eu am stat, practic, numai acasa. Cind a fost anuntat de la comisariat, viitorul meu sot mi-a spus ce si cum, insa noi tocmai vroiam sa ne casatorim, asteptam sfirsitul sesiunii anului meu 4 de la sectia Franceza, Facultatea de limbi straine. Sunt colegii mei de grupa, care stiu toata povestea. Sotul deja lucra la Chisinau, de un an, cind a fost citat la comisariatul militar. La Moscova, ei nu faceau scoala de soldati po-plastunski, ci arta traducerii militare. Mai multi basarabeni, care au invatat la Moscova sau la Chisinau, au fost chemati sa si lucreze traducatori in Cuba pe doi-trei ani. Chiar prieteni de-ai sotului, care intrase aici, la Chisinau, dar nu au fost trimisi la Moscova.

  Eu nu am plecat gravida, dimpotriva, au spus ca nu se poate sa pleci gravida, desi cind am ajuns acolo, am vazut femei venite gravide.

  Dimpotriva, am avut o sarcina dupa nunta de la 6 iunie 1974 (ne-am inregistrat casatoria la 24 aprilie 1974); dar am intrerupt-o, inainte de plecarea de la 6 decembrie 1974; adica in acelasi an, dupa ce am implinit 21 de ani, la 29 octombrie 1974. Eu m-am casatorit ca studenta in anul 4, la 20,5 ani. Am plecat ca sotie, la 21 de ani, din anul 5 deja, dupa ce facusem practica pedagogica la sc.nr.1, am scris deja intr-un alt comentariu aici.

  In Havana nu se locuia in unitate militara, ci in case date pe o perioada. Dar era un staf acolo, eu nu am fost decit cind am sosit si asteptam sa ne dea unde sa locuim, apoi cind ne-au chemat sa ne pedepseasca pt ca am plecat cu el „fara voie” intr-o deplasare de serviciu, la fel am scris intr-un comentariu aici, mai sus.

  Sotul este civil, cadru universitar, hispanist, nu este militar, el a facut doar militaria la facultate, ca orice student. Nu cunoastem si nu am avut de a face cu statutul sau privilegiile militarilor. Sotul nu a primit apartament de nicaieri, am primit eu, de la serviciu, la 36 de ani, el avind 41 si fiica aproape 15 ani.

  Am explicat mai sus in ce grad militar a fost sotul, pe care il are si acum, ca orice barbat. Si eu am grad militar, ca noi la facultatea de limbi straine am facut studiile de asistenta medicala, am invatat si farmaceutica si altele. Am avut o nota mai slaba la cit am invatat numai la farmaceutica si la un examen de istorie, restul am avut numai note maxime, dar asta e o istorie aparte. Serviciul sotului a fost platit, desigur, cu un fel de valuta sovietica, fara circulatie internationala.

  Daca mai aveti intrebari – puneti-le, eu am raspunsuri.

 28. Pt Alic

  Nu inteleg de ce scrieti cam alambicat. Adica ceva confuz si neclar. VA REPET: NU AM TREABA CU NIMENI! Eu mi-am aparat bunul meu nume. am demonstrat ca nu sunt santajabila. Restul faca ce vor, sa demonstreze ce vor. Eu am deschis calea si cei care vor reproduce lista Sandrovschi cu numele meu vor fi chemati in judecata. Restul nu ma priveste. Eu am creat un precedent si pentru cei care sunt curati si ponegriti pe nedrept. Nu am avut de a face cu niciun sistem ocult, nu cunosc ce e acolo, cine si cu cine au colaborat, nu am avut de a face cu oamenii sistemului, dimpotriva si eu, si familia, am fost persecutati de Sistem si m-am zbatut sa demonstrez Sistemului care este unul prorusesc precum ca nu toti pot fi calcati in picioare, pt ca mai exista si un dram de demnitate la unii. Atit. In rest, nu-mi scrieti ce credeti despre scriitori sau despre oricine, pentru ca eu nu am fost iniciun fel de combinatii si structuri cu nimeni. Chiar si d ela Uniunea Jurnalistilor, din care am facut parte si am fost vicepresedinte dupa 1991, am avut de suferit, iar cei care au facut raul, oamenii sistemului, s-au cam dus pe cealalta lume. Deja doua persoane care mi-au facut un mare rau au murit si inca rau de tot. E vorba de Tudor Tataru si Vasile Vatamanu. Dumnezeu sa ii ierte. Intre altele, anul 2014 este unul de rasplata. Pentru ce au facut oamenii in anii precedenti… Bine sau rau.

 29. Pt Vasilisa

  Puteti scrie orice. Cu „se zvonea prin tirg” nu merge. Cum nu merge cu „realitatea” e una si actele sunt altele. Asa ceva nu exista. Cine are date, documente autentice, veridice, publicati-le. Eu nu am fost invitata, racolata, „pescuita”, nu am fost omul Sistemului, nu am turnat pe nimeni ca nu am avut asemenea ocupatie, stiu doar cit a suferit de la KGB si Sistem prietenul familiei naostre Vlad Pohila, care locuia la noi in gazda, care a fost dat afara de la lucru, fara „drept de a mai activa pe tarim ideologic”, care a fost dat afara de la gazda prin insistenta securitatii si noi l-am primit la noi si mama l-a tratat ca pe un fiu, la fel ca si pe sotul meu, cu care s-a impacat mereu foarte bine. Impreuna cu Vlad am facut, cu doua zile inainte de adoptarea statutului limbii de stat si a grafiei latine, o cartulie „Sa citim, sa sciem cu litere latine”.

  Spuneti ca sunteti cea care credeti documentelor? care? Scoteti-le, autentice, veridice. Nu aveti, ca nu au de unde exista. Eu inteleg bine socul unora, care s-aau simtit bine-mersi sa denigreze fara a avea ceva la mina, Dar acum, cind eu am decizii clare, treaba s-a incheiat. Aveti alte acte? Scoateti, am spus asta de o mie de ori. Nu am avut nimic absolut cu niciun sistem sau serviciu ocult. Nu am avut. Va place sau nu. Nu are ce sa iasa la iveala. Pentru ca am avut contacte, nu am avut propuneri de colaborare. daca la toate argumentele si explicatiile pe care vi le-am dat mai scrieti ce scrieti, este clar ca nu am cine polemiza mai mult. Mai bine nu va pierdeti timpul aici, mergeti si cautati documente care sa va convina.

 30. Nu,dna Vitalia Pavlicenco! Nu m-ati inteles corect cand am scris „…Eu sunt o persoana care crede doar in documente si martori nemincinosi,pentru ca in Drept nu se opereaza cu minciuni si fapte ascunse,pentru ca oricum ,mai devreme ori peste o vreme,vor iesi la iveala.” Mai recititi ce este scris in ghlimele si poate ca de data aceasta ve-ti intelege.Eu zic ca atunci cand se merge in justitie,nu cea moldoveneasca,se merge cu probe doveditoare si nu cu vorbe.Asta am avut in vedere,nu ceea ce mi-ati scris.Eu n-am nimic cu dumneata,asa ca mergeti cu succes in continuare,dar numai si numai in cazul cand sunteti sigura.Atit,nimic mai mult.

 31. Si inca ceva dna. Eu personal o sa va cred,in totalitate, de ceea ce afirmati ,doar atunci, cand se va face deconspirarea arhivelor si doar de catre o instanta judiciara din UE,sa zicem de Tribunalul de la haga,in nici-un caz,de cei din fostul lagar socialist.Mai citesc cite ceva din presa internationala si cred ca sunt bine informata,in general,despre cum au activat si activeaza acele structuri.

 32. Pt Vasilisa

  Va mai dau un raspuns. Cind am vazut pretinsa ”lista Sandrovschi”, am luat-o in gluma, dupa care am vazut ca nu e de gluma. Un prieten, roman, din SUA, mi-a dat imediat informatia, verificata pe canale deschise ale FBI-lui, ca acolo nu figureaza niciun nume de al meu nici banuit, nu ca sa fi colaborat. Am undeva acest e-mail. Mai mult – am discutat cu un fost Ambasador la ONU in SUA, care a incercat prin tertipuri sa ma bage in informatiile deschise, dar unde nu poti baga orice, in SUA, dar nu a reusit. Si aceasta informatie mi-a venit din SUA. Asta e una.

  A doua – eu nu am de ce sa merg la Tribunalul de la Haga, pentru ca statul, prin institutiile statului si justitie, mi-a dat raspuns. A ramas doar nepedepsit cel care a facut si propagat. Noi stim cine sunt, dar nu i-am chemat atunci in judecata pentru ca am creyut ca documentul-Raspuns de la SIS e suficient. Ei, vedem ca nu a fost asa, de aceea, am mers la Procuratura si instanta. L-am si chemat pe cel care a difuzat, dar s-a schimbat intre timp legislatia privind libertatea de exprimare si a fost o luna pentru procesele ramase in baza vechii legi, cine nu a chemat, acum a survenit termenul de prescriptie.

  In rest, cu Toma-necredinciosul nu avem ce face. Toma trebuie sa demonstreze prin fapte, nu prin argumentul – totuna cu Ursul tii… Mai cititi, ca mai scriu…

  Cum adica sa ”fiu sigura”? Pai cine stie mai bine decit mine ca nu am avut de a face cu niciun KGB? Statul a confirmat asta in 2006, instanta / la 10 decembrie. Procesul a fost anuntat public, trebuia sa veniti si spuneti ce aveti, fapte, documente, materiale, dosare, probe, marturii si ce mai aveti. Dar asa – dumneata dai documente, dar eu pareri – nu merge. Cu astia ne intilnim in instanta, unde voi cere despagubiri, e simplu.

 33. Vă mulţumesc, d-nă Pavlicenco, pentru toleranţă şi nu numai. Cei care au stat bot la bot cu puterea mne-au ciocnit ATUNCI şi încă ne mai ciocnesc şi ACUM, precum vedeţi.Au aranjat astfel lucrurile, încît să ne suspectăm unii pe alţii. Şi noi mai continuăm şi acu.Iată de ce zic, că javre ca secretarii pe partid saharneanu, gadîîrcă şi toţi ceilalţi trebuie huiduiţi, dar nu votaţi. Că ei ne-au demonstrat că sîbnt trădători. O fi Ghimpu un nichipercea, dar haita care l-au trădat merită dispreţ. …Nu vă supăraţi…

 34. Nu doamna,dumneata judecati-va cu cei care ziceti ca v-au „inclus intr-o lista Sandrovski”.Eu doar v-am intrebat referitor la cele publicate aici,pentru ca sunt multe inca de lamurit,nu am in vedere doar cazul dv. Romanul spune foarte frumos,dar si corect in acelasi timp: „nu iese fum fara foc!” si asta ar trebui sa ne dea de gandit. Nu v-ati intrebat niciodata sincer in sinea dv-stra de ce s-au pornit astfel de dezbateri?De ce atata vorbaraie? Faceti-va dreptate si nu publicitate,pentru ca sunteti persoana ce se considera a fi politician si deci, publica.

 35. Pt Vasilisa

  Ba nu, ii voi chema in judecata pe toti care ma vor mai calomnia. Statul nu a stabilit cine a facut lista. De aceea am si cistigat cauza cu cererea DE CONSTATARE A FAPTULUI CU VALOARE JURIDICA. Sau asta e greu de inteles? Poate ca e greu, ca de aia este o decizie fara precedent, care face precedentul. Nu este adevarat. Daca eu vreau sa iasa fum si fac un document fals contra dumitale, care nu ai colaborat cu securitatea, dar spun ca ai colaborat si o difuzez prin Internet, atunci – cum iese? – ca lucratura mea deja te-a murdarit? ca nu iese fum fara foc? Ba nu, asa nu merge. Uite cind ai sa fii in asemenea situatie, vei intelege, pentru ca vad ca exercitiul empatic nu e pentru toti, doar pentru cei mai inteligenti si nobili.

  De ce e vorbarie? (Nu e corect ”vorbaraie”). Pentru ca e neobisnuit si neasteptat. Pentru ca e soc. Pentru ca prin decizia obtinuta de mine oricine acum isi poate apara bunul nume murdarit de cei cu ”mâinile curate”. Si daca nu o face, inseamna ca se teme. Pentru ca Sistemul nu suporta sa primeasca lovituri. Numai ca schimbarile care survin, legat de reformarea justitiei, isi fac, incet, incet, dar isi fac treaba. Si justitia se teme tot mai mult sa adopte decizii influentate politic sau de interesul de inavutire din hotariri de judecata.

  Sa inteleg doar ca daca ma sinucid si anunt ca am facut-o ca sa va demonstrez ca nu am avut nicio colaborare cu KGB voi fi de crezut?

  Chiar va imaginati ca daca eu aveam un trecut murdar prin KGB-ism, nu mi se scoteau documente autentice? Pai nu exista. A spus SIS in 2006 si a confirmat in 2013. Aveti alte documente – faceti-le publice.

  Eu dreptate mi-am facut. Iar dumneata spui de-a dreptul prostii si te contrazici. Descifreaza ce inseamna ”Faceti-va dreptate si nu publicitate, pentru ca sunteti persoana ce se considera a fi politician si deci, publica.” Ce ai vrut sa spui prin acest calambur aiurit?

  Tocmai ca un politician este o persoana publica. Tocmai pentru asta trebuie sa il insoteasca transparenta si cunoasterea faptelor si a vietii sale, ca sa stim cine ne conduce sau vrea sa ne conduca. Ceea ce fac eu nu este publicitate, ci informarea cetatenilor asupra unei situatii care ar putea fi de folos societatii, ca sa stie cu cine are de a face si ce sa astepte de la cei care sunt santajabili si de la cei care nu sunt santajabili.

  Cea mai mare problema a societatii noastre si motivul ca suntem la coada vacii e ca am fost condusi mereu de persoane straine romanilor si santajabile de catre Rusia, care i-a si infiltrat in partide ca sa ajunga la putere si sa ne tina pe loc.

 36. Vasilisa, d-nă Vitalia,vă rog un pic de atenţie. Eu personal am fost inslus în lista Şandrovski, care cică ar fi STROCIT-o Roşca. Nu pot afirma. Cu adevăratul Şandrovski, Filaret, colegul de cameră a lui Lucinski, pe Frunze 104, ne cunoşteam, dar nu eram amici. L-am întîlnit ultima dată în troleibus, pe atunci era locţiitor de şef de KGB al Moldovei. Poate era chiar general , Am mers vreo două opriri. La Patria el a coborît. Am vorbit NIMIC. Ştiu că l-am întrebat, cîţi spioni a prins luna trecută. A zîmbit doar..…Cînd citisem lista Şandrovski, Filaret era mort ca toţi morţii. Nu ştiu de ce ar fi avut interes Roşca să întocmească această listă şi să mă includă şi pe mine,cu Roşca mă cunosc, precum şi cu Filaret: Privet-Noroc! Cînd am văzut-o de prima dată, lista, am zîmbit, zicîndu-mi: uite, bre, nici prin cap să îmi deie că am fost agent, dar văd că am fost. Acum eu înţeleg, de ce am fost inclus, dar nu o să vă spun. Era totuşi CEVA adevăr în lista ceea. Mulţi partiicipanţi ai listei au slujit cu credinţă PATRIEI. Vreau să vă spun, că eu am fost invitat să fiu trădător al poporului, agent secret (ţin minte, le spuneam: nu vreau să fiu SECRET, dacă mă iubiţi aşade tare, luaţi-mă ÎN CADRE, să fiu oficial, dar aşa ei nu puteau, aveau nevoie de oameni infiltraţi în colective). dar am refuzat şi mereu mă aşteptam să se răzbune şakalii, dar nu au făcut-o şi mă cam pricep de ce. Abia acum. Mai apoi, în 1993 într-un ziar am publicat un material concret şi cu lux de amănunte am spus, CUM, CÎND, DE CĂTRE CINE am fost prelucrat să colaborez. Nu pricep DE Cev materialul a trecut neobservat. Poate e şi bine…Aşa că, e dreaptă dar şi oarecum strîmbă spusa: pînă nu faci focul nu iese fum…Şacalii care au activatîn KGB, au fost comunişti, secretari de partid, comsomol, (eu nu i-aş acuza pe simplii comunişti, care nu au folosit PCUSul în scopuri meschine:apartamente, posturi-carieră şi eu îi treci pe simplii comunişti la categoria . aşaerau timpurile), zic aceşti criminali, ca să se spele cumva de rapănul comunist, au prins a arunca zoi în capăul celor cinstiţi, asta e tot. Ei printre primii au intrat în Front, ei primii pe baricade, fin-că era clar: dacă nu cîştigă Frontul, adică mişcarea de eliberare naţională şi revin sovietele, e hana cu ei. Numele acestor hai să le zicem criminali se cunosc. E încurcată viaţa-situaţia.

 37. =Blocul Unionist=Sfatul Re-Unirii Ţării 2014=

  Anul Unionist 2014:
  Razboi civil in Ucraina:
  interventia diversionistilor si bandelor
  teroriste moscalesti putiniste
  ——————————————————————————–––––––
  O carte simbol: “Sânge pe Nistru”, de Cristian Negrea
  / dupa prima carte, “Când armele vorbesc ” aparuta in 2010 la Bucuresti/
  În 2014, armata română va trece Prutul și va lupta
  cu Transnistria și Ucraina.
  http://unimedia.md/?mod=news&id=45956
  ————————————————————————–
  În anul 2014, armata română va trece Prutul în patru locuri
  și va înainta spre Chișinău, unde va avea loc cea mai importantă
  bătălie cu soldații transnistreni și unitățile militare ucrainene.
  Luptele, de asemenea, vor avea loc pe teritoriul României.
  Acesta este subiectul unui thriller politico-militar, „Sânge pe Nistru”
  scris de Cristian Negrea, care a devenit foarte popular în România.

  Basarabia se va RE-UNI cu România, mai devreme sau mai târziu.
  Dar dacă ocazia se va ivi mai devreme decât credem?
  Dacă, căzută din nou sub robia comunistă, se declanşează
  o revoluţie mai puternică ca şi cea din 7 aprilie 2009,
  şi nu o revoluţie portocalie, ci una roşie-galbenă-albastră?
  Care va fi reacţia Transnistriei? Dar a Rusiei? Dar a României?

  Ce va face poporul şi armata română atunci când va răsuna
  strigătul de ajutor al fraţilor din Basarabia?
  Se va ridica România la înălţimea chemării istoriei şi a înaintaşilor,
  ascultând glasul fraţilor de peste Prut?

  Nota speciala:
  ––––––––-
  In caz de apariţie a unei situaţii de insecuritate majoră, la adresa Rep. Moldova, oficialii de la Chişinău pot cere ajutorul NATO, prin Consiliul Partenariatului Euro-Atlantic, din care RM face parte. In caz daca guvernantii filorusi vor trada interesele nationale, societatea civila are drepul sa ceara ea interventia NATO pentru a opri ocuparea RM de catre trupele militare rusofone si ucrainesti. Se repeta situatia din 1918 inainte de Unirea cu România din 27 martie.

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ————— ♥ BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ —————
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE ÎN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !
  ==============================================

 38. ABNORMALUL de la BLOcul UNIonist declară: Basarabia se va RE-UNI cu România, mai devreme sau mai târziu………..abNORMALE, de ce MAI TÎRZIU? Dacă asta va fi peste 231 de ani, la ce bun să-ţi baţi gura cu lucruri care se vor întîmplan altă epocă? Ce te face să nu aştepţi încă vreo două secole? Chiar aşa e de mare graba? Vor treve 4 generaţii şi nişte strănepoţi de-ai tăi vor zicce, răzgîndindu-se: străbunicul cela abNORMAL era cu capul pe-o parte. Sau nu-i chiar AŞE?Dacă vrei cu ROMO-ROMii, de ce nu te duci să trăieşti acolo cu ei, ca să vezi că în o juma-de an te vei răzgîndi singur. Numai să auzi la adresa ta: Bă, fugi napoi la Pişinău, învaţă slengurile limbii Romo-Romice, apoi revină! Ca cum zice un căgheit pe nume radu banciu. Dacă numele de familie nu e în ESCU, o fi moldovan care nu îţi cunoaşte rădăcinile. Hai, du-te repede încolo ca să revii în vară acasă cu vînîtîi sub ochi…

 39. =Blocul Unionist=Sfatul Re-Unirii Ţării 2014=

  RAZBOI CIVIL
  SI INTERVENTIA MILITARA TERORISTA PUTINISTA
  IN UCRAINA VECINA:
  –––––––––––––––—————————————–
  In aceasta conjunctura favorabila noua
  va reusi oare România sa-si recapete
  teritoriile sale istorice –
  Nordul Bucovinei si Basarabia istorica
  de la Hotin la Cetatea Alba, teritorii aflate inca
  sub ocupatia ucraineasca si ruseasca ?
  Populatia româneasca din acestev teritorii ocupate, va avea oare curajul
  sa ceara Re-Venirea la Normalitate in cadrul României Mari ?
  ———————————————————————————-
  O Scrisoare Deschisa Pro-Europeana
  Către:
  UNIUNEA INTERREGIONALĂ
  „COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN UCRAINA”
  – / UICRU /
  Domnului Dr. ION POPESCU,
  Preşedinte, deputat în Parlamentul Ucrainei

  http://www.rgnpress.ro/rgn_14/categorii/asociatii–ambasade/12022-scrisoare-deschis-uicru-cea-mai-reprezentativ-organizaie-a-romanilor-din-ucraina-trebuie-s-ii-pstreze-opiunea-de-integrarea-european-a-ucrainei.html

  semnatari:
  1.
  – Petru ŞCHIOPU,
  preşedinte al Societăţii Ecologice „IALPUG”,
  raionul Ismail, membru fondator UICRU
  2.
  – Nicolae MOŞU,
  preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale
  „VALUL LUI TRAIAN” a Românilor
  din raionul Tatarbunar, membru fondator UICRU
  3.
  – Anatol POPESCU,
  preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale „BASARABIA” a Românilor din regiunea Odesa,
  membru al Senatului UICRU din partea
  comunităţii româneşti din regiunea Odesa
  Ismail, 27.01.2014
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ————— ♥ BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ —————
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE ÎN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !
  ==============================================

 40. = Iulita Voluntara Unionista dela Smil =

  ALERTA MAXIMA:
  TERORISM INTERNATIONAL:
  Agentul Dodon tkaciukist voronist,
  miscarea terorista rusofona “Antifa” prin komsomolistii ei gagauzi de la Komrat
  incearca sa organizeze in R. Moldova
  un PUCI terorist anti-româneasc, anti-unionist si anti-european
  cu ajutorul unui terorist cunoscut din Finlanda:
  –––––––––––––––––––––––––––
  Johan Backman / n.1971 / un autor politic rusofil controversat din Finlanda.

  In martie 2009, ziarul “Eesti Ekspress” din Tallinn
  a raportat o legatura intre J. Backman si un neo-nazist notoriu finlandez Risto Teinonen,
  ambii fiind conectati cu agentul rus KGB Vladimir Ilyashevich stabilit in Estonia.
  Serviciul de Securitate al Estoniei ” Kaitsepolitseiamet” prin domnul Andres Kahar
  a declarat ca J.Backman, Teinonen si Ilyashevich lucreaza in echipa cu suportul Moscovei, incercând sa compromita multe personalitati proemninente,
  sa destabilizeze relatiile dintre Finlanda si Estonia
  si sa compromita in general Estonia.
  J. Backman a particpat la provocarile teroriste
  ale organizatiei rusofile “Nashi” din Helsinki din martie 2009.
  Tot el a declarat ca Estonia nu exista ca stat si va despare in viitoarea decada
  si proclama ca in Estonia nu a existat ocupatia sovietica / 1940-1941, 1944 -1991 /.
  Autoritatile estoniene i-au interzis intrarea in Estonia in 2009 si 2011
  declarându-l “Persona non Grata”.
  / Ceea ce a facut si R.Moldova acum in mai 2014,
  expulzându-l din RM cu o interdictie de intrare de 5 ani,
  in baza pericolului pe care el il prezinta Sigurantei “statului” RM /

  Consiliul Universitailor din Finlanda l-a concediat pe J. Backman in 2012
  de la munca didactica si a recomandat tuturor universitatilor
  sa nu-l angajeze din cauza propagarii unor politici teroriste.

  J. Backman calatoreste regulat in Rusia si este un mare admirator a lui Putin.
  A declarat ca presa din Rusia este totalmente libera,
  iar cea din Finlanda si Estonia nu sunt libere de loc.
  Parintii lui venisera in Finlanda din Rusia inainte de puciul din 1917.
  Vorbeste liber limba rusa. Casatorit de 2 ori, ambele sotii fiind nascute in Rusia.
  / sursa: spicuiri de pe Wikipedia in engleza/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *