Am depus plângere penală la Procuratură legat de ”lista Șandrovschi”

Către PROCURATURA GENERALĂ,
de la cetăţeanca Republicii Moldova
PAVLICENCO Vitalia

S O L I C I T A R E

raspuns ursuPrin prezenta, în legătură cu o situaţie injustă, apărută urmare a unor acţiuni având caracter penal, solicit implicarea Procuraturii Generale, pentru a investiga circumstanţele care au dus la crearea unei asemenea stări de lucruri.

Iată expunerea faptelor:

În societatea noastră au loc de mai multă vreme discuţii legate de colaborarea unor cetăţeni cu serviciile securităţii de stat sub regimul sovietic, fiind vizată, în special, perioada de până la proclamarea Independenţei Republicii Moldova.

Fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova, exclusă în septembrie 2006 din partidul politic ”Alianţa Moldova Noastră”, am anunţat ulterior că, împreună cu adepţii curentului naţional-liberal, vom reconstitui Partidul Naţional Liberal. După aceasta au început aluziile şi chiar atacuri subtile în presă precum că aş fi fost colaboratoare a KGB în perioada sovietică.

Văzând acest lucru, pe data de 19 octombrie 2006, într-o zi de joi, când avea loc ”Ora Guvernului” în Parlament, conform Regulamentului Legislativului, şi se adresează întrebări şi interpelări ale deputatului în formă verbală la microfon, am făcut următoarea afirmaţie şi am adresat următoarea interpelare http://old.parlament.md/news/Plenaryrecords/19.10.2006/ (Anexa nr.1):

”Prima interpelare este adresată Serviciului de Informaţii şi Securitate, mai exact domnului director Ion Ursu. În ultimul timp, în contextul procesului de autodesfiinţare a ”Alianţei ”Moldova Noastră”, foşti colegi de partid, mai recenţi şi mai vechi, regăsiţi cu toţii pe frica de libertate, se dedau diferitelor afirmaţii şi aluzii despre o presupusă colaborare a mea cu securitatea sub regimul sovietic.

Deşi am declarat public ferm că nu am fost nici pe departe o persoana importantă ca să prezint vreun interes pentru acel regim, precum cred ca nu sunt nici acum o persoana prea importantă, excepând funcţia de deputat pe care o am alături de alţi 100 de colegi. Deşi am declarat că nu am deţinut funcţii remunerate în organele sovietice de Partid Comunist sau de Komsomol, iată că, în lipsa altor argumente, unele persoane, inclusiv trecute în anonimat, îşi permit insinuări lipsite de temei.

De aceea, în calitate de deputat, solicit SIS-lui să îmi prezinte dosarul şi să îmi asigure accesul la propriul dosar, să îl facă public oricare ar fi el, de colaborare sau de urmărire, că o fi vorba de poliţie politică sau de victimă a poliţiei politice, că o fi incluzând declaraţii la securitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate. Iată ca am şi învăţat terminologia, urmărind ce se întîmplă în România. Deci, să îmi prezinte ori să facă public orice există la SIS despre mine. Şi dacă SIS nu are ce prezenta, să mi se dea un răspuns.

Inţeleg foarte bine că declaraţiile oponenţilor politici au menirea să îmi închidă gura. Aceasta pentru că mă declar deschis româncă, pentru că apăr limba română, cer ieşirea din CSI şi integrarea în Uniunea Europeană şi NATO, pentru că nu încap în tiparele nonlibertăţii ce se poartă în Republica Moldova, derajîndu-i astfel pe unii şi pe dreapta, şi pe stînga.

Totuşi, cred că e timpul să punem capăt practicilor de anihilare a oponenţilor prin folosirea unor informaţii inventate în special de acei cu cel mai mare acces la arhive sau de formatorii de dosare. Şi vreau să fiu un prim-exemplu în acest sens.

De asemenea, vă anunţ că am declanşat procesul de consultări cu reprezentanţi ai societăţii civile asupra conceptului Legii lustraţiei, care, din motive obiective, e mai complicat, fiind legat de gîndirea conceptului despre CNSAS moldovenesc, Comitet naţional pentru studierea arhivelor securităţii.

Lansez, cu aceasta ocazie, atît colegilor doritori de a se include in procesul de pregatire, cît şi celor care se consideră specialişti, îndemnul şi invitaţia să se alature acestui efort. Îi invit şi pe specialiştii de la SIS la o colaborare în pregatirea Legii lustraţiei, iar pe colegii deputaţi interesaţi de o asemenea lege şi de adevarul despre colaborarile din trecut să îşi solicite şi ei dosarele, demonstrînd că nu se tem de ce au facut sau că vor să audă toata lumea că au fost mereu mai curaţi ca lacrima.”

Pe data de 20 octombrie 2006, primesc răspunsul SIS, semnat de directorul Ion Ursu, cu nr.SA/565, având următorul conţinut: ”Doamnei Vitalia PAVLICENCO, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Stimată doamnă Deputat, Referitor la interpelarea Dumneavoastră de la şedinţa în plen a Parlamentului din 19 octombrie 2006 privind asigurarea accesului la propriul dosar, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova comunică, că nu deţine dosar în privinţa Dumneavoastră, precum şi alte material documentare. Cu respect, Director Ion URSU” (Anexa nr.2).

Pe data de 26 octombrie 2006, în cadrul aceleiaşi ”Ore a Guvernului”, am făcut cunoscut opiniei publice răspunsul oficial al SIS, prin următoarea declaraţie, fapt probat prin stenograma publicată pe site-ul oficial al Legislativului: ”Mă adresez, în primul rînd, Serviciului de Informaţii şi Securitate. Vreau să mulţumesc pentru promtitudinea răspunsului ce mi-a fost adresat în legătură cu accesul la propriul dosar, în care se spune urmatoarele: ”Stimată doamnă deputat, Referitor la interpelarea dumneavoastră de la şedinţa în plen a Parlamentului din 19 octombrie 2006 privind asigurarea accesului la propriul dosar, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova comunică, ca nu deţine dosar în privinţa dumneavoastră, precum şi alte materiale documentare.” http://old.parlament.md/news/Plenaryrecords/26.10.2006/ (Anexa nr.3)

Astfel, persoana mea, care nu am avut niciodată nicio colaborare vreodată cu vreun serviciu al securităţii sovietice, care nu am activat nici în structurile de partid ale PCUS, nici în organele sovietice, m-am pomenit cu onoarea și demnitatea mea atacate in mass media, în special după ce, pe data de 15 noiembrie 2006 (eram deputat în Parlament), ora 08:40:54, a fost difuzat pe forumul de discuţii pe Internet, în cadrul forumului de discuţii (impact_romanesc), prin intermediul poştei electronice (prin e-mail), de pe adresa ghenadie81@yahoo com, cu titlul INEDIT!!!, următorul text (Anexa nr.4 – mesajul şi lista):

”Dragi prieteni, anexez la acest scurt mesaj o lista a colaboratorilor KGB din perioada sovietică. Nu bag mîna în foc pentru autenticitatea fiecarui nume. Eu am primit-o azi dimineaţa de la persoane de încredere. E o scurgere de informaţie, probabil premeditată. Am impresia că cineva tot din vechiul regim a procedat la reglări de conturi, punînd la dispozitia publicului lista pe care o puteţi vedea în anexa. Ghenadie V.”

Semnatura îi aparţine lui Ghenadie Vaculovschi, consilierul Fracţiunii Partidului Popular Creştin-Democrat, care era partid parlamentar, intrat în 2005 în Parlament, în urma alegerilor parlamentare.

Data de 15 noiembrie 2006 a fost una de miercuri. Ziua de joi era în Parlament ”Ora Guvernului”, o oră de întrebări şi de interpelări ale deputatului. A doua zi după postarea pe forumul impact_romanesc a mesajului cu anexa menţionată, denumită ulterior ”lista Şandrovschi”, adică pe data de 16 noiembrie 2006, am adresat o interpelare Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) şi Procuraturii Generale, demonstrate şi prin stenograma şedinţei Parlamentului, publicate pe site-ul oficial al Legislativului Republicii Moldova http://old.parlament.md/news/Plenaryrecords/16.11.2006/ (Anexa nr.5). Am expus cazul mesajului şi listei difuzate şi am solicitat să cerceteze ”cine sunt ”persoanele de încredere” ale consilierului Fracţiunii parlamentare a PPCD Ghenadie Vaculovschi, dacă e ”scurgere de informaţii”, precum a susţinut în mesaj Ghenadie V., şi dacă da – să se investigheze ”această porcărie” demnă de cîteva articole penale, precum şi cum e protejat bunul nume al cetăţeanului, fiind pedepsiţi cei care cred că pot murdări pe oricine.

Am considerat şi consider includerea mea în lista menţionată drept o defăimare, deoacere mi se aduc învinuri false de apartenenţă la o instituţie ce a comis represiuni în masă (KGB), a comis crime împotriva umanităţii, adică infracţinui deosebit de grave, pentru care regimul totalitar comunist din RSSM a fost de repetate ori condamnat de către Parlamentul RM, prin Legea nr.1225 din 08.12.1992, Hotărârea Parlamentului nr.1226 din 08.12.1992, dar şi prin Hotărâri ulterioare ale Parlamentului (de ex.Hot.Parl.nr.191 din 12.08.2012).

Pe data de 22 noiembrie 2006 Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova mi-a expediat un răspuns având nr. DD/1035, cu semnătura dlui Ion URSU (Anexa nr.6), în care, între altele, mi se comunică: ”Totodată menţionăm că lista publicată nu are nimic comun cu activitatea pe care o desfăşoară Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. În opinia Serviciului, publicarea unor astfel de date ”senzaţionale”, inclusiv pe Internet, poartă un aspect pur politic şi este întreprinsă mai mult pentru a deranja liniştea vieţii politicienilor. În prezent, Serviciu de Informaţii şi Securitate întreprinde toate măsurile de rigoare, inclusiv activităţi de investigaţii, pentru a stabili împrejurările şi persoanele care au întocmit şi au pus la dispoziţia publicului lista indicată. Despre rezultatele obţinute la subiectul abordat, Serviciul de Informaţii şi Securitate o să vă informeze suplimentar, în modul stabilit”.

Pe data de 29 noiembrie 2006 am primit un răspuns oficial cu nr.25/1686 al Procuraturii generale, semnat de Adjunctul Procurorului General Nicolae Oprea (Anexa nr.7), care îmi spunea, în finalul documentului, că, ”La moment Serviciul de Informaţii şi Securitate întreprinde activităţi de investigaţii, pentru a stabili împrejurările şi persoanele care au întocmit şi au pus pe post lista indicată”.

Prn demersul adresat de persoana mea pe 11 decembrie 2006 Procurorului General al Republicii Moldova, dl Valeriu Balaban (Anexa nr.8), mulţumeam pentru răspunsul intermediar din partea Procuraturii Generale pe 29 noiembrie 2006 şi îmi anunţam disponibilitatea ”de a participa, cu ce pot, la identificarea autorilor listei sau, eventual, a responsabillor de la instituţiile statului care au admis, să zicem, ”scurgeri” profesionale de informaţii”, declarându-mi ”disponibilitatea pentru a avea o discuţie cu reprezentanţi ai Procuraturii Generaleîn vederea identificării persoanelor vinovate de răspândirea prin Internet a unor informaţii false sub forma de liste ale claboratorilor KGB din perioada sovietică, fapt în legătură cu care am și făcut interpelarea semnată ca deputat. Sper că, în cadrul investigaţiei desfăşurate de Procuratură, va fi invitat să depună mărturii şi Ghenadie Vaculovschi, care a declarat pe un cerc de discuţii pe Internet că ”lista i-a fost pusă la dispoziţie de persoane de încredere”, în vederea identificării, în lanţ, a ”persoanelor de încredere”.

De asemenea, prin scrisoarea Procuraturi Generale, din 22 decembrie 2006, cu nr.6/122, semnată de adjunctul Procurorului general Alexandru Stoianoglo, a cărei copie mi-a fost remisă (Anexa nr.9), i se reexpediază dlui Ion Ursu, directorul Serviciului Informaţii şi Securitate o scrisoare în care este informat că i se expediază ”pentru examinare conform competenţei şi verificării în cadrul activităţii operative de investigaţie Interpelarea Deputatului Republicii Moldova dna Vitalia Pavlicenco privind mesajul dlui Ghenadie Vaculovschi pe Internet despre lista persoanelor care, posibil, au fost colaboratori ai CSS din fosta URSS, pentru a stabili împrejurările şi persoanele care au pus la dispoziţia publicului lista indicată, verificarea dacă a avut loc ori nu divulgarea de către persoanle indicate a secretului de stat.”

După răspunsul intemediar oficial al SIS de la 17 noiembrie 2006, am primit un răspuns definitiv pe data de 19 octombrie 2007, cu nr.DT/2439 (Anexa nr.10), având specificarea ”Secret Ex.nr.1”, pe care am fost invitată să îl ridic prin Secţia Personal a Parlamentului, unde am fost invitată să îmi depun semnătura, primindu-l într-un plic special, în care mi se comunică:

„Stimată Doamnă Deputat,

In conformitate cu atribuţiile funcţional-legale, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a întreprins măsuri operativ-tehnice pentru stabilirea împrejurărilor şi persoanelor care au întocmit şi difuzat, prin Internet, mesajul cu genericul „lista şandrovschii” – listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”.

Rezultatele investigaţiilor întreprinse denotă că, la 11 noiembrie 2006 de pe email-ul cu genericul apocalipsa2007@yahoo.com, a fost expediat în mai multe adrese electronice mesajul întitulat „lista şandrovschi”. în calitate de utilizator figurează o persoană autonumită drept Alina Potanga, care de fapt este un nicknam al deţinătorului adresei virtuale.

Ulterior, mesajul a fost postat la 14 noiembrie 2006 de către Ghenadie Vaculovschi, utilizând în acest sens adresa electronică ghenadie81@yahoo.com. Analiza parametrilor tehnici ai acestui mesaj a relevat că materialul în cauză a fost prelucrat în format Word la 13 noiembrie 2006 la unul din calculatoarele aflate în reţeaua electronică a Parlamentului RM.

Cu permisiunea organelor de conducere a Legislativului, în baza posibilităţilor operativ-tehnice ale SIS al RM şi cu suportul experţilor direcţiei specializate din cadrul Aparatului Parlamentului au fost efectuate un şir de investigaţii vizavi de reţeaua electronică a Parlamentului pentru a identifica administratorul computerului vizat. în această ordine de idei s-a stabilit că serverul Parlamentului duce evidenţa adreselor poştale electronic din domenul „parlament.md” doar pe o perioadă de o lună de zile. Contorizarea utilizării altor poşte electronice nu este realizată.

Experţii în tehnologii informaţionale au trasat concluzia că, mesajul cu tematica „lista şandrovschii” – listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”, a fost creat primar la un calculator din afara edificiului Parlamentului RM, iar una dintre reexpedierile sale în Internet realizîndu-se prin intermediul reţelei legislativului RM cu acces la Internet.

Reieşind din faptul, că difuzarea primară a mesajului cu a.n. „lista şandrovschi” a fost efectuată de pe apocalipsa2007@yahoo.com, înregistrată pe domenul yahoo.com, întru obţinerea de date privind IP-adresele de la care a fost accesată cutia poştală nominalizată în perioada 11-14 noiembrie 2006 şi a stabili identitatea posesorului de email, SIS al RM a examinat oportunitatea de a solicita suportul serviciilor speciale ale SUA, stat care gestionează hostingul dat.

în conformitate cu acordurile de colaborare bilaterală, SIS al RM, poate solicita suportul serviciilor speciale ale altor state, inclusiv şi SUA, pentru a perlustra corespondenţa, doar în caz de ameninţări teroriste.

Raportîndu-se prevederilor art.30 al Constituţiei Republicii Moldova din 29 iulie 1994 şi a actelor internaţionale privind drepturile omului la care Republica Moldova este parte, Serviciul de Informaţii şi Securitate se află în imposibilitatea legal-constituţională de a continua investigaţiile privind identificarea posesorului cutiei poştale apocalipsa2007@yahoo.com, expeditorul primar al „Listei Șandrovschi”.

SIS al RM a informat şi Procuratura Generală a RM cu privire la investigaţiile efectuate întru identificare şi stabilirea autorilor a.n. „lista şandrovschi”.

Cu respect, Director Ion URSU”

Prin urmare, investigaţiile făcute de colaboratorii SIS au condus la concluzia: ”Analiza parametrilor tehnici ai acestui mesaj a relevat că materialul în cauză a fost prelucrat în format word la 13 noiembrie 2006 la unul din calculatoarele aflate în reţeaua electronică a Parlamentului RM”. Reţinem că mesajul vizat a fost difuzat cu anexa listei menţionate pe 14 noiembrie, adică a doua zi după ce ”a fost prelucrat în format word”, cum ne informează SIS.

Astfel, posedând răspunsul oficial al SIS precum că nu există la SIS vreun dosar sau alte materiale documentare pe numele meu, precum şi având în vedere răspunsul SIS din 19 octombrie 2007, prin care s-a spus că nu poate fi identificat autorul aşa-zisei ”Liste Şandrovschi”, am considerat că vor înceta atacurile la adresa mea, care mă denigrează, mă calomniază, lezându-mi onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, inclusiv politică.

Atacurile, însă, nu au încetat şi, în special, în ultimii ani, pe Internet, pe mai multe portaluri şi site-uri, ca şi pe conturi ale reţelelor de socializare este plasată lista vizată în acest demers. Fenomenul plasării a luat amploare înainte de Congresul al III-lea al PNL din 3 decembrie 2011 (Anexa nr.11), care a fixat obiectivul unionist în Programul şi Statutul Partidului Naţional Liberal. Astfel un utilizator de Facebook, cu nickname-ul INconstantIN, a difuzat lista pe contul său de Facebook pe Internet, adică pe o reţea de socializare foarte utilizată, fapt în legătură cu care Postul naţional de Televiziune al României, TVR 1, a solicitat şi difuzat, imediat, un reportaj, fiind eu solicitată, în mod expres, să mă justific pentru o vină pe care nu o am, material TV în care şi-a expus opinia şi ex-directorul SIS Anatol Plugaru, invocând caracterul ei de fals. Se pare, totodată, că postarea pe Facebook a avut menirea să servească drept motiv pentru reportaj TV, fapte ce par să fi făcut parte, de fapt, dintr-un scenariu pus la cale.

Ulterior, mai multe portaluri şi site-uri au preluat lista şi reportajul, fapt ce continuă acum, fără să înceteze denigrările, cu urmări negative asupra imaginii mele şi a partidului pe care îl conduc, deoarece este erodată încrederea în mine ca persoană care nu am un trecut de colaboraţionistă cu regimul sovietic, dar care sunt calomniată în exact acest sens.

Astfel, în legătură cu postarea pe Facebook a ”Listei Şandrovschi” pe contul INconstantIN, am adresat o cerere de asistenţă a persoanei cu reşedinţă în Republica Moldova pentru exercitarea drepturilor la viaţa privată Centrului Naţional Pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (Anexa nr.12), solicitând, în baza art.5, 8 şi 13 din Convenţia CETS Nr.108, semnată la Strasbourg, pe 28.01.1981, pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, ”încetarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ce mă vizează, prin metoda de difuzare a datelor în condiţii de acces nerestricţionat şi aduc prejudicii demnităţii, reputaţiei profesionale, dreptului la viaţa privată al meu în continuare în calitate de subiect al acestor date cu caracter personal. Astfel, am solicitat asistenţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, pentru exercitarea drepturilor la viaţă privată, în special: ”prezentarea informaţiei privind identitatea şi reşedinţa permanentă sau sediul principal al administratorului fişierului www.inconstanin.ro şi ştergerea datelor cu caracter personal care mă vizează”.

Răspunsurile intermediar şi definitiv din partea autorităţii române (Anexa nr.13), care a oferit adresa utilizatorului domenului inconstantin.ro, au sugerat înaintarea unei cereri operatorului presupus de a fi încălcat dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, doar că, la scurt timp după aceasta utilizatorul domenului a şters numele Vitalia Pavlicenco şi numele Alexandru Moşanu (?) din lista lăsată publicată pe resursele sale media.

Ulterior, pe 15 septembrie 2012, preşedintele PSD din Republica Moldova, Victor Şelin, m-a ponegrit numindu-mă ”KGB-istă” şi ”neofascistă” la postul de televiziune 2 Plus, fapt pentru care l-am chemat în judecată, unde a prezentat, în primele două şedinţe, materiale false de pe Internet, aşa-zisa listă Şandrovschi şi încă o făcătură postată de persoane necunoscute, avalanşa materialelor făcând imposibilă urmărirea şi tragerea la răspundere în serie a tuturor denigratorilor.

Pe blogul meu eu am expus toate eforturile mele de a afla cine comite aceste acte criminale
http://www.pavlicenco.md/2011/11/22/documente-oficiale-despre-lista-sandrovschi-si-furnizorul-ei/

Văzând această situaţie, am depus, pe 11 iulie 2013, o cerere de constatare a faptelor care au valoare juridică (Anexa nr.14), cerând o decizie judecătorească în baza răspunsurilor SIS, menţionate mai sus, în care s-a expus imposibilitatea identificării autorilor informaţiilor false difuzate. Cu toate că am anexat toate actele menţionate şi în această solicitare către Procuratura Generală, judecătorul a decis restituirea cererii reclamantului, printr-o Încheiere (Anexa nr.15) în care a motivat – fără a invoca un articol din vreo lege: ”După cum se constată din cererea depusă, petiţionara Pavlicenco Vitalia solicită constatarea faptului neveridicităţii informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, potrivit prevederilor art. 281 alin. (2) lit. m) CPC şi se interpretează prin prisma art.16 alin.(9) din Codul civil, care stabileşte că, dacă identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă este în drept să adreseze în instanţă de judecată o cerere în vederea declarării informaţiei răspândite ca fiind neveridică.

Astfel,după cum rezulta din conţinutul cererii sunt menţionate există unele persoane, precum Alina Potanga, Ghenadie Vaculovschi, pe care petiţionara le învinuieşte de răspândirea informaţiei calomnioase. Judecătorul consideră că probele anexate nu se atestă că petiţionara Vitalia Pavlicenco a întreprins toate măsurile în vederea stabilirii identităţii acestor persoane, precum şi probe care să constate că identitatea acestora nu poate fi stabilită, mai mult instanţa judecătorească nu este investită cu atribuţii de efectuare a investigaţiilor cu caracter operativ .

În această ordine de idei, judecătorul consideră necesar de a refuza în primirea cererea de chemare în judecată, pe motiv că astfel de cereri nu urmează a fi judecată în instanţă judecătorească în procedură civilă.

În baza celor expuse mai sus, în conformitate cu art.169 alin.(1), art.269-270 C.P.C., judecătorul

Dispune:

A refuza în primirea cererii de chemare în judecată a Vitalia Pavlicenco şi persoana interesată Serviciul de Informaţii şi Securitate prvind constatarea faptelor ce au valoare juridică.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Buiucani, mun.Chişinău.”

Având în vedere această situaţie, ţinând cont de toate demersurile anterioare, făcute pe adresa SIS şi a Procuraturii Generale, a altor instituţii de stat,

S O L I C I T:

să fie investigat cazul expus mai sus, pentru că la mijloc sunt fapte criminale şi să fie trase la răspundere penală persoanele care au comis această faptă.

Cu respect, Vitalia Pavlicenco

Anexez numele a două persoane pe care le cunosc şi care ar putea vărsa o oarecare lumină asupra cazului difuzării informaţiilor false Ghenadie Vaculovshi, care mi-a declarat că poate primi citaţii pe adresa str.Nicolae Iorga nr.5, Municipiul Chişinău, tel.079774449, şi Constantin Codreanu, domiciliat pe adresa Bd. Cantemir nr.5, sc.2, et.6, apt.57, Municipiul Chişinău, tel.078414245.

De asemenea, anexez următoarele documente în copie:

1. Interpelarea deputatului Vitalia Pavlicenco către SIS, din 19.10.2006 http://old.parlament.md/news/Plenaryrecords/19.10.2006
2. Răspunsul SIS Nr.SA/565 din 20 octombrie 2006, referitor la interpelarea dnei Vitalia Pavlicenco din 19.10.2006.
3. Fragment din stenograma din Parlament, în care deputatul Vitalia Pavlicenco anunţă răspunsul SIS că nu există dosar pe numele Vitalia Pavlicenco. http://old.parlament.md/news/Plenaryrecords/26.10.2006/
4. Mesajul distribuit de către Ghenadie Vaculovschi pe Internet.
5. Interpelare privin investigarea de către SIS şi Procuratura Generală a distribuirii „Listei Şandrovschi”, pe 16.11.2006 http://old.parlament.md/news/Plenaryrecords/16.11.2006/
6. Răspunsul SIS Nr.DD/1035 din 22.11.2006 referitor la interpelarea dnei Vitalia Pavlicenco din 16.11.2006.
7. Răspunsul Procuraturii Generale Nr.25/1686 din 29.11.2006, referitor la interpelarea dnei Vitalia Pavlicenco din 16.11.2006.
8. Demers către Procurorul General dlui Valeriu Balaban, din 11.12.2006, privind disponibilitatea de a contribui la identificarea persoanelor vinovate de răspîndirea informaţiilor false.
9. Scrisoare de la Procuratura Generală, din 22 decembrie 2006, cu nr.6/122, semnată de adjunctul Procurorului general Alexandru Stoianoglo.
10. Răspuns definitiv de la SIS din 19 octombrie 2007, cu nr.DT/2439, având specificarea ”Secret Ex.nr.1”.
11. Set ,,parţial,,de materiale denigratoare şi false plasate pe reţelele de socializare, pe diferite site-uri şi portaluri pe Internet (25 pagini).
12. Cerere de asistență a persoanei cu reședință în Republica Moldova pentru exercitarea drepturilor la viața privată Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, din 20.03.2012.
13. Răspuns intermediar și răspuns definitiv din partea Autorității naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal din România, din 09.05.2012 şi 09.08.1912.
14. Cererea de constatare (şi de concretizare a temeiului de drept material) a faptelor care au valoare juridică, depusă pe 11 iulie la Judecătoria Buiucani.
15. Încheierea judecătorului Silvia Gîrbu, din 15 iulie 2013, de refuz în a pimi cererea de constatare a faptelor cu valoare juridică, depusă de cetăţeanca Vitalia Pavlicenco.

Loading Facebook Comments ...

13 Comments

Add a Comment
 1. Cred ca ai facut bine ! Nu oricine poate sa faca liste si sa umble cu ele prin media!

 2. Dna Vitalia Pavlicenco! M-ati facut sa zambesc atunci cand scrieti:”De asemenea, vă anunţ că am declanşat procesul de consultări cu reprezentanţi ai societăţii civile asupra conceptului Legii lustraţiei, care, din motive obiective, e mai complicat, fiind legat de gîndirea conceptului despre CNSAS moldovenesc, Comitet naţional pentru studierea arhivelor securităţii.” Dna,nu stiu ca ati fosqt ari ca n-ati fost,dar de ce sa „initiati” atunci cand asa proiect exista,daca nu ma inseala memoria inca de prin 1999 ,depus la Parlament,dar care „toti se fac ca ploua”,inclusiv si dv.care la acel timp probabil ca ierati deputata? Ma intreb,de ce sa mai „munciti” asupra unui astfel de proiect,daca el exista? Cui nu-i convine proiectul inaintat de PPCD la acea vreme,care este unul destul de bun?

 3. Lui Ilinca

  Din cite se stie, ”proiectul PPCD” a fost sustras de cretin-democrati de la Vasile Nedelciuc, in Parlament. Care a declarat, si el, de la microfonul Parlamentului, ca nu a avut de a face cu securitatea. Iar ”lista sandrovschi” a fost facuta de cretin-democrati cind au pornit investigatiile cei de la Jurnal de Chisinau si au inceput sa ii deranjeze pe securistii cretin-democrati, care au decis sa se razbune prin calomniere si defaimare.

 4. Nu stiu daca este adevaAha,iata ca cei „cu musca pe caciula” prind la nada,adica cei ce au emis „surpriza” se dau acum cu sfaturi mie,cea care mii intr-un loc de „lista” cu pricina. Seamana ” a furtuna in pahar”,decat aflarea adevarului despre implicarea sau neimplicarea dnei Pavlicenco in actiuni de agent ori informator al politiei secrete.Presupun o varianta:Daca dna cu pricina a lucrat in misiuni diplomatice,cum se vehiculeaza in presa,apoi cu siguranta dinsa acum ataca ca sa nu sa se mai deconspire dosarul personal.Personalul diplomatic la acea vreme,probabil si acum este impanzit cu agentura de tot felul,asa ca totul este posibil.

 5. Si inca ceva:eu m-am adresat direct dnei Pavlicenco si nu unor falsi din asa numita „natiunea liberala”.Fu,mii greata de asa tipi.

 6. Doamna PAVLICENCO daca ai fi colaborat cu KGB-ul ar trebui sa te MANDRESTI,pentru ca URSS a aparat INDUSTRIA
  -agricultura
  -economia
  -invatamantul
  -NATALITATEA in RSSM si URSS

  pe cand REPUBLICA MOLOTOV a distrus,si i-a obligat pe oamenii onesti sa plece in ISRAEL TURCIA OLANDA GERMANIA AMERICA JAPONIA sa se PROSTITUEZE in mai multe forme

  -bordeluri(cu forta)
  -munca fortata,sub mafia rusa,in diferite tari capitaliste occidentale
  -azile de batrani
  -SALUBRITATE

  Foarte multi basarabeni au ajuns:

  -CERSETORI in MADRID
  -basarabencele prostituate luate de MAFIA ITALIANA SI RUSEASCA

  DECI:

  -KGB-ul a aparat SUVERANITATEA si INTEGRITATEA economica,invatamantul,cultura,cercetarea,

  -LOCURILE DE MUNCA!!
  -SUVERANITATEA oamenilor

  ASa-incat azi am ajuns ca ROMANIA si MOLDOVA sa fie prostituatele europei,iar MOLDOVA cu scula in coasta violata in grup:

  -pe la spate (BENDER)de rusi
  -si in fata oral de agentii homosexuali NATO si UE,si platiti bine de FUNDatia SOROS,evreu din America!

  IATA BINE-FACERILE ,,CAPITALISTE,,

  Mai bine comunist,KGB,URSS!

 7. Pt ilinca

  In viata mea nu am lucrat in diplomatie – si asta au inventat-o oamenii murdari, securistii din perioada URSS, deveniti cretin-democrati cu misiune dupa proclamarea Independentei.

 8. Ceea ce scrieti este departe de a fi crestineste,iar invidia dna,este cel mai mare pacat,pe care-l poate savarsi un om.Acum imi este clar de unde atata ura patologica fata de cei din PPCD,unicul partid crestin din R.Moldova.Uitati-va, ca pana si un oarecare pastor s-a facut liberal si probabil ca a si votat „Legea despre egalitatea sanselor”?La cele scrise de dumneata,stimata dna,comentariile sunt de prisos.Dupa ce ai simtit ca procuratura aproape ca nu face nimic in descoperirea infractorilor si a crimelor,ca n-a aflat nimic despre cazul Vlad Cubreacov,acum o faceci pe curajoasa,stiind ca va aparea „o furtuna in pahar”.

 9. PAVLICENCO@

  asta nu-i treaba,tu te lupti cu morile de vant,de la 1 procent,la 1,1 procente.

  NU rezolvi nimic cu asta,daca vrei sa ai succes si credibilitate in politica,in primul si in primul rand trebuie sa intelegi ca vrajeala de strategie pe care a aplicat-o PPCD dandu-se unionist,apoi ,,statalist,, nu mai tine,degeaba incerci sa-l imiti.

  Nu vrei sa pricepi ca MOLDOVA nu merge in directia pe care o spui dumneata,desi ai spatele asigurat in politica,in caz de orice scenariu.

  LUMEA se pregateste intens de razboiul ce va sa vina,cu IRAN,iar APELE se claraifica aci:

  -RUSIA isi ia coarne solide in Transnistria,
  -ROMANIA din ce in ce mai neclara pe plan extern.

  Chiar recent rusii si-au instalat avioane noi prin zona asta.

  Tu crezi ca NATO nu mai poate de dragul Moldovei?!?!? stiu ca esti constienta,dar macar nu mai amagii pe amaratii astia de visatori,care vor unirea.

  SANDROVSKI asta sau cum lo fi numit ma-sa,ori daca nu e nume de imprumut, este de-a dreptul RIDICOL! cine crezi ca-l ia in serios?

  Pe internet fiecare scrie ce-i trece prin cap.Maine PAVLICENCO e NASA si planeta luminii, iar lista lui SANDRU asta,va fi lista lui GIGI BECALI,de agenti americani,chinezi,papuasi.

  NIMENI NU IA IN SERIOS,ce se scrie pe internet,de la o adresa anonima,care se baga in seama.Sa fim seriosi Pavlicenco.

  SA NE OCUPAM DE TREBUIRI SERIOASE:

  Sa iti dau un exemplu:

  -aduci din GERMANIA fonduri de 2 milioane euro pentru un azil de batrani,faci lobby si campanie pentru Moldova in Germania.

  http://www.concordia.or.at/romania/de/despre-concordia/concordia-azi/moldova.html

  ce spui de asta? asta e POLITICA ADEVARATA pentru oameni,si nu povesti de adormit naivii,ca ai fost sau n-ai fost mai demult nu-stiu -ce.

  Iar cei mai mari KGB-isti s-au mutat la CASA ALBA,si conduc America,dupa YURI BEZMENOV KGB.Tot jidanetul de la MOSCOVA e azi in AMERICA in NEW YORK si WASHINGTON si la CNN si conduc planeta,dupa stilul SOVIETIC ,,anti-terorist,,

  Ieri lupta ,,anti-fascista,, anti-imperialista,azi lupta,,anti-terorista,, E IDENTICA jidanii de la MOSCOVA au dezertat in America si au creat lupta asta sovietica AMERICANA de dominatie.

  Si vi dumitale sa te dezici de KGB.Pai LAUDA-TE nu te dezice,ca oricum asta NICI NU MAI CONTEAZA AZI!

  Conteaza doar ceea ce faci in politica pentru oameni.Asta va ramane,restul vorbelor nu mai conteaza!
  \iata toate miile de JIDANI EVREI RUSI care au dezertat din MOSCOVA la AMERICANI

  http://www.biblebelievers.org.au/bushlist.htm

 10. 2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

  Atenţie :

  « DACISMU` pentru noi

  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  “MĂ ÎNDOIESC deci cuget.

  CUGET,deci EXIST”.

  “DUBITO, ergo COGITO;

  COGITO, ergo SUM.”

  Aşa spuneau STRĂMOŞII NOŞTRI vechii latini.

  Dar iată că sunt unii care NU SE ÎNDOIESC de nimic din ce le spune toxinKGB.

  Aceştia NU SE ÎNTREABĂ de ce limba despre Tăbliţele de la Sinaia NU ESTE LATINA şi nici o limbă înrudită cu latina.

  Credulii NU SE ÎNDOIESC de afirmaţia MINCINOASĂ că DOAR 14% din Dacia a fost în stăpânire romană.

  NU SE ÎNTREABĂ de ce aşa-zisele “cercetări-paleogenetice” conţin FRACTURI MONSTRUOASE de logică elementară printre care contrazicerea principiului logic de TRANZITIVITATE…

  Dar cineva trebui să se întrebe pentru ei….

  Demonstraţia de mai jos arată cum MINCIUNA PRIN OMISIUNE poate păcăli milioane de tineri(şi nu numai)creduli.

  Motto:

  « Ş-oricât timp ROMAN VOI FI

  Nu mă tem că voi pieri »

  -Nicolae Tãutu “Românul în veci nu piere”

  „A fi naţionalist în România,

  adică a-şi închina viaţa ridicării neamului şi ţării tale,

  însemnează a te aşeza pe un pisc în bătaia tuturor furtunilor urii şi a trăznetelor răzbunării.

  Nimic nu e mai urâtă,

  nimic mai prigonită şi mai lovită

  decât DRAGOSTEA SUPREMĂ DE ROMÂNISM.”

  Nichifor Crainic.

  « Iliescu pentru noi este Ceauşescu 2 ! »

  Aşa se striga pe străzile din România după ce tot mai mulţi români şi-au dat seama că Ion Iliescu zis şi iliciKGB era SLUGOIUL RUSIEI şi că în decembrie 1989 nu avusese loc o revoluţie ci o VICLEANĂ LOVITURĂ DE STAT marca Moscova-KGB.

  Şi tot aşa,astăzi orice ROMÂN care a depăşit stadiul naivităţii din decembrie 1989,după ce vizionează pseudo-documentarul « Dacii-Adevăruri tulburătoare » poate parafraza :

  « DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Şi ar avea perfectă dreptate !

  Campania mediatică “Dacii-MANIPULĂRI KGB tulburătoare-

  este RĂZBUNAREA RUSIEI după ÎNFRÂNGEREA ZDROBITOARE în MINCIUNII RUSEŞTI abjecte a “moldovenismului”.

  Acum când RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Mamă ROMÂNIA este în plină desfăşurare Călăii OCUPANŢI RUŞI cu perfidie încearcă să introducă O CONFUZIE IDENTITARĂ în inimile ROMÂNILOR de pe ambele maluri ale Prutului.

  Din cauza COLOANEI a-5-a RUSE de manipulare în masă PCRM-PLDM-PD mai sunt destui ROMÂNII basarabeni care după 200 de ani de spălare a creierelor ÎNCĂ NU ŞTIU că a fi MOLDOVEAN înseamnă automat A FI ROMÂN.

  Iată că şi în rândul românilor din Ţara Mamă

  KGB-ul insinuează CU VICLENIE OTRAVA CONFLICTULUI IDENTITAR.

  Să fim noi oare ROMÂNI sau…DACI?

  Coincidenţă?

  Nu.

  Când e vorba de KGB NU EXISTĂ COINCIDENŢE.

  Dar să le reamintim mankurţilor « dacişti » :

  A fi MOLDOVEAN înseamnă automat A FI ROMÂN.

  A fi ROMÂN înseamnă AUTOMAT A FI ŞI DAC şi ROMAN.

  NOI NU SUNTEM DOAR DACI.
  NOI NU SUNTEM DOAR ROMANI.
  NOI SUNTEM ŞI DACI ŞI ROMANI.
  De aceea NOI SUNTEM ROMÂNI.

  Ai băgat la cap MOSCOVA?

  Deci atenţie la MANIPULAREA RUSEASCĂ -”DACII-adevăruri tulburătoare!

  Dacia RUSEASCĂ şi Dacia AUSTRO-HUNGARĂ

  Atât imperiul habsburgic, cât şi cel țarist, au dorit, în anumite contexte geopolitice, formarea unui STAT-TAMPON, cu numele Dacia, însă FIECARE VOIA SĂ-L IA SUB TUTELĂ PROPRIE:

  ,,Dacia austriacă” urma să încorporeze Ardealul unit cu Principatele, iar

  ,,DACIA RUSEASCĂ” urma să încorporeze Ţara Românească (Valahia), Moldova şi Dobrogea. Deci, fiecare imperiu vecin voia O DACIE A LUI, şi nu o Dacie ROMÂNEASCĂ.

  Ecaterina II, împărăteasa Rusiei, având aliat pe Iosif II, împăratul Austriei, a înaintat, în 1782, planul ca între cele trei imperii – Rusia, Austria şi Turcia –

  să se creeze din Moldova,Valahia şi Basarabia

  un stat „independent’” CU NUMELE DACIA,

  în care religia să fie ortodoxă (greacă), iar CONDUCEREA RUSEASCĂ!

  De fapt ruşii nu ne vor nici daci nici români.

  RUŞII vor SĂ DISPĂREM CA POPOR prin RUSIFICARE.

  Iar primul pas pentru RUSIFICARE este CONFLICTUL IDENTITAR prin care OCUPANŢII RUŞI vor să ne determine să RENUNŢĂM SINGURI LA IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ STRĂMOŞEASCĂ .

  De aceea RUŞII după ce ne-au vrut « MOLDOVENI » şi nu le-a ieşit NE VOR ACUM DACI şi NU ROMÂNI pentru ca AŞA ZISA NOUĂ DACIE să fie VASALA MOSCOVEI!

  « NOUA DACIE » ar fi un fel de R.S.S.M.(Republica Socialistă Sovietică Moldovenească) până la Dunăre.

  E clar acum de ce LABORATOARELE KGB au clocit « Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare » .

  Se loveşte în ORIGINEA NOASTRĂ LATINĂ.

  Astfel se încearcă şi RUPEREA ROMÂNIEI de occident şi atragerea ei în URSS 2-CCCP2 adică « Uniunea Eurasiatică » a lui putinKGB.

  Vă mai amintiţi CAMPANIA MANKURŢILOR CONTRA « LUPOAICEI » de la Muzeul de istorie ?

  « LUPA CAPITOLINA » ,DARUL ROMEI,simbolul LATINITĂŢII ROMÂNILOR le-a stat ca un ghimpe în coaste Călăilor OCUPANŢI RUŞI şi slugilor lor mankurte.

  Ia să ne amintim :

  Pentru a aminti ORIGINEA ROMANICĂ a populaţiei băştinae din Basarabia, în 1921 municipalitatea oraşului Roma a oferit municipiului Chiinău o copie a statuii Lupa capitolina realizată de sculptorul Ettore Ferrari.

  Statuia a fost instalată în fața clădirii în care „Sfatul Ţării” a votat unirea cu România (clădire care a devenit în 1933 sediul „Facultăţii de Știinţe Agricole”).

  Sfatul_Ţării_Palace,_Chişinău

  Ce au făcut Călăii RUŞI cu “LUPOAICA” instalată în faţa Facultăţii de Agronomie din Chişinău imediat după ce AU OCUPAT Basarabia şi Bucovina de Nord după 28 Iunie 1940?

  AU DISTRUS STATUIA LUPOAICEI!

  Barbarii RUŞI considerau Lupoaica « UN SIMBOL AL FASCISMULUI ITALIAN și al IMPERIALISMULUI ROMÂN. » !!!

  La 1 Decembrie 1990, „Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni” a realizat o replică a statuii pe care ne-a dăruit-o NOUĂ ROMÂNILOR basarabeni de aceeași obârșie latină ca şi FRAŢII NOŞTRI ROMÂNI de peste Prut.

  Statuia a fost instalată în fața „Muzeului de Istorie a Republicii Moldova” din Chișinău.

  Pe măsură însă ce OCUPANŢII rusofoni și-au redobândit situația dominantă pe care o avuseseră pe vremea Uniunii sovietice, impunându-și din nou punctele de vedere în domeniul istoriei și culturii, simbolurile LATINITĂŢII și cele ale ROMÂNITĂŢII AU FOST SCOASE dintre simbolurile statului și din spațiul public.

  Întâi SLUGOII OCUPANŢILOR RUŞI au acoperit statuia cu folie de plastic.

  Louve_de_Chisinau

  STATUIA “LUPOAICEI” A FOST PROFANATĂ NOAPTEA

  apoi acest simbol al latinității poporului ROMÂN a fost demontat de pe soclu,

  și a fost aruncată în subsolul Muzeului pentru…restaurare.

  National_historical_museum_in_Chisnau

  După cum vedeţi LUPOAICA A FOST ÎNLĂTURATĂ de pe soclu.

  Deranja ca şi STATUIA LUI TRAIAN din Bucureşti.

  ROMÂNII basarabeni nu s-au dat însă bătuți, și o nouă donație din partea „Ligii culturale pentru UNITATEA românilor de pretutindeni” a permis realizarea unei noi copii a “LUPOAICEI”,care a fost reinstalată pe soclul ei la data de 1 Decembrie 2009.

  8_dezvelire_lupoaica

  4149916973_1f6c088491

  Stamp_of_Moldova_121

  Observaţi ce spune citatul din Mihai Eminescu de pe timbrul din 1992?

  “DA,DE LA ROMA VENIM.

  Din DACIA Traiană”.

  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!

  Dar toxinKGB nu a auzit nici de citatul acesta…

  Şi ce mai spunea Eminescu?

  “Se cam ştersese diploma noastră de nobleţă: limba însă am transcris-o din buchile noastre ghebosite de bătrâneţe în literele de aur ale limbilor surori.

  Cam degenerase arborele nostru genealogic cu câte o codiţă străină, dar îl vom curăţi de toate uscăturile”.

  „În privinţa LIMBII ROMÂNEŞTI Friedrich Diez (lingvist german care a pus bazele gramaticii comparate a LIMBILOR ROMANICE, publicând în 1836-1838 o gramatică a LIMBILOR ROMANICE în trei volume) are meritul de A FI NIMICIT PE CALE ŞTIINŢIFICĂ TOATE BASMELE DESPRE ORIGINEA SLAVĂ A LIMBII ROMÂNEŞTI, precum acele erau susţinute cu patimă de filologi de şcoală veche slavonă şi combătute în acelaşi mod nedibaci de şcoala veche a filologiei româneşti”.

  Ai auzit toxinKGB?

  “Friedrich Diez are meritul

  DE A FI NIMICIT PE CALE ŞTIINŢIFICĂ TOATE BASMELE DESPRE ORIGINEA SLAVĂ A LIMBII ROMÂNEŞTI”-Mihai Eminescu

  Ei cum mai rămâne cu acea aberantă afirmaţie despre fondul traco-SLAV(adică RUSESC)al LIMBII ROMÂNE?

  Iată DE CE NU NE VREA LATINI tavarişci toxinKGB sluga Rusiei !

  Pentru că RUSIA NE VREA SLAVI!

  Epopeea distrugerilor şi refacerilor statuii “LUPOAICEI” de la Chişinău vorbeşte singură despre URA OCUPANŢILOR RUŞI împotriva LATINITĂŢII şi ROMANITĂŢII ROMÂNILOR.

  Şi ce BĂTĂLIE CRUNTĂ au trebuit să dea ROMÂNII basarabeni pentru a putea vorbi în LIMBA ROMÂNĂ strămoşească şi pentru a putea scrie în ALFABET LATIN !

  Cine poate uita câţi ROMÂNI basarabeni şi bucovineni AU FOST ÎMPUŞCAŢI şi trimişi în lagăre în Siberia DOAR PENTRU CĂ AU ÎNDRĂZNIT să scrie şi să vorbească în ROMÂNEŞTE?

  Dar aceste lucruri NU TREBUITE ŞTIUTE .

  TELEVIZIUNILE RUSEŞTI în limba română de la Bucureşti şi Chişinău au grijă să menţină UN ZID MEDIATIC-INFORMAŢIONAL pe Prut.

  Un ZID MAI DUR ca Zidul Berlinului…

  Un zid ridicat pentru A MENŢINE OCUPAŢIA RUSEASCĂ la est de Prut.

  Un zid mediatic de protecţie a MINCIUNILOR ORDINARE RUSEŞTI numite « respubliKAKA molotova », »limba moldovenească » şi « poporul moldovenesc ».

  E clar acum CINE URĂŞTE DE MOARTE LATINITATEA şi

  ROMANITATEA POPORULUI ROMÂN.

  Călăii OCUPANŢI RUŞI .

  Acestor barbari slavi “LUPA CAPITOLINA” şi LATINITATEA LIMBII ROMÂNE le stau ca SAREA ÎN OCHI!

  Şi ce-şi mai freacă OCUPANŢII RUŞI ghearele de bucurie, când primesc rapoartele de la agenţii lor de la Bucureşti şi Chişinău şi când aud cât de repede UNII ROMÂNI s-au lepădat ca Petru de Iisus de ROMÂNITATEA lor…

  Numai un naiv sau UN MANKURT poate refuza să admită că

  “DACISMUL” ESTE RĂZBUNAREA Ocupanţilor Ruşi pentru că NOI ROMÂNII AM ZDROBIT 200 de ani de MINCIUNĂ RUSEASCĂ numită “moldovenism”.

  „Pentru ca SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,

  RUSIA AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB,

  şi, cel puţin deocamdată, nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare.”-MIHAI EMINESCU

  «NICIODATĂ CU RUŞII,

  căci ei vor să ne ia limba,

  să ne fure istoria,

  să ne ia pământul strămoşesc

  şi să ne distrugă neamul.»

  -Constantin Stere

  PATRIOT ROMÂN basarabean martir cu rol decisiv în SFATUL ŢĂRII pentru MAREA UNIRE cu Ţara Mamă ROMÂNIA din 27 Martie 1918.

  A. D. XENOPOL :

  « Răpirea Basarabiei AR FI TREBUIT SĂ-I ÎNVEŢE PE ROMÂNI un lucru:

  că dacă există vreun pericol pentru existenţa lor ca naţiune acesta va veni de la nord .

  Dacă este vreun element adevărat duşman al elementului român este acel RUSESC ,care nu din întâmplare,din neîngrijire pune în pericol existenţa noastră. ,ci lucrează cu conştiinţă la DISTRUGEREA EI.

  Acest PERICOL l-au simţit TOŢI ROMÂNII ,acei ce şi-au iubit întradevăr poporul şi care au binemeritat de patria lor.

  Toată dezvoltarea noastră naţională este datorită LUPTEI NEÎMPĂCATE ÎN CONTRA ACESTUI ELEMENT COTROPITOR ,luptă în mare parte susţinută cu ajutorul Apusului.

  În asemenea împrejurări ,

  A FACE POLITICĂ RUSEASCĂ ESTE DE A DA NOI ÎNŞINE ARMA ÎN MÂINILE UCIGAŞULUI ,este A TRĂDA INTERESELE CELE MAI SFINTE ale cauzei ROMÂNE ”.

  Mihai EMINESCU

  România în luptă cu panslavismul

  Timpul, iunie 1878

  « Tocmai puşi faţă în faţă cu viaţa rusească ROMÂNII au început a fi cu atât mai vârtos pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii, de bogăţia şi SUPERIORITATEA INDIVIDUALITĂŢII LOR NAŢIONALE ;

  tocmai fiind puşi în contact cu ruşii,

  ROMÂNII ERAU MÂNDRI DE ROMÂNITATEA LOR . »

  *

  « UNIONIŞTII »de Moscova Daniel Roxin şi Valentin Roman

  Iată de ce PERFIZII AGENŢI KGB Roxin şi Roman ,mai nou,SE PREFAC CU VICLENIE RUSEASCĂ a fi “UNIONIŞTI”.

  Iată la ce a dus MIZERABILA LOR MANIPULARE KAGHEBISTĂ “dacizatoare”:

  LA URĂ ÎNTRE ROMÂNI.

  Aţi citit ce scriu DUŞMANII REUNIFICĂRII-SLUGOII OCUPANŢILOR RUŞI pe “youtube”?

  De exemplu:

  Iată ce scrie un mare “DAC” :

  “toate mamele voastre au fost futute de rOmini si rusi si musolmani ca nici 4% nu admiteti ca sunteti DACI .”

  “oppssss,TOTI dacii[elita,liderii] ucisi au fost.

  am ramas IO ca de departe ,din alt capat ai lumii intre altii DACI sa va dau pula,sa va cresc,sa va cinstesc neamuu rOmin si tara ru-muna-curul si paria europeana !”

  Acum aţi înţeles ?

  “DACISMUL” lui Roxin-KGB este ARMA PERFIDĂ A RUSIEI prin care vrea să ne inducă echivalentul “MOLDOVENISMULUI” anti-românesc de peste Prut.

  Efectul propagandei RUSEŞTI făcute prin MANIPULĂRILE tulburătoare marca TOXIN :

  Alt mare “DAC” scrie:

  « mmm… romanii care au fost dacii fututi de roma ??? daca esti moldovean si vrei unirea cu poporul roman,esti un tradator,dute si stai cu tiganii si europa!noi moldovenii suntem dacii liberi,frumosi si curati,neamul lui stefan cel mare !iar romanii sunt curvele romanilor,adica dacii care au fost invadati de legiunele romane,in care erau fel de fel de ostasi,si cind au ajuns pe pamintul actual al romanii ,au futut toate curvele lasindu-le pline cu fel de fel de nationalitati! »

  Vedeţi la ce serveşte PSEUDO-documentarul “Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare”?

  Exact LA DEZBINAREA FRAŢILOR ROMÂNI nu la REUNIREA LOR!

  *

  « Dacismul »este CALUL TROIAN AL RUŞILOR la poarta CETĂŢII ROMÂNIA

  Cum au intrat grecii în Troia?Prin luptă?

  NU.

  Prin VICLENIE.

  Şi în ce a constat viclenia lor?

  Într-un DAR.

  Şi vă amintiţi ce i-a determinat să facă ACEST DAR VICLEAN pe strămoşii noştri troieni?

  ŞI-AU DĂRÂMAT SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE.

  Pentru că altfel DARUL VICLEAN,CALUL TROIAN nu încăpea în cetate.

  ZIDURILE FORMIDABILE,uriaşe,înalte,groase,NU AU PUTUT FI DĂRÂMATE DE ATACATORI prin luptă.

  DARUL VICLEAN însă,i-a făcut pe troieni SĂ-ŞI DĂRÂME SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE.

  Înţelegeţi ?

  Cu NAIVITATE ,FRAŢII ROMÂNI de pe ambele maluri ale Prutului au căzut în cursa celor din spatele lui Toxin-KGB,

  şi cu o veselie inconştientă,

  ÎŞI DĂRÂMĂ SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE ale cetăţii numite “ROMÂNIA”.

  Pentru că DARUL VICLEAN al KGB numit “DACISM” NU ÎNCAPE prin porţile ROMÂNIEI.

  Peste noapte precum Petru de Iisus ,fără să-şi dea seama,

  FRAŢII ROMÂNI de pe ambele maluri de Prut S-AU LEPĂDAT DE SFINTELE NUME DE ROMÂN şi ROMÂNIA .

  ROMÂNII au fost convinşi de RUSIA că ROMÂNIA ESTE UN MIT!

  Şi “MITURILE VOR FI DĂRÂMATE” nu-i aşa?

  *

  PUBLIUS CORNELIUS Regalianus şi Sulpicia Dryantilla sau cum « te face » toxinKGB şi nici nu simţi…

  Nimic nu îmi face mai mare plăcere decât SĂ DESFIINŢEZ O MANIPULARE oricât de TULBURĂTOARE ar fi ea CU PROPRIILE EI ARME.

  De exemplu DACIZATORII creaţi de KGB se folosesc în manipularea lor foarte des de numele lui REGALIANUS.

  Dar cine a fost REGALIANUS?

  După Burebista şi Decebal, un strănepot al lui Decebal, împăratul dac Regalian, a reunificat Dacia înainte de aşa-zisa retragere aureliană.

  Regalianus PUBLIUS CORNELIUS(?-268) Guvernator al Moesiei,Illiriei, Pannoniei şi Daciei.

  La scurt timp după înfrângerea uzurpatorului Ingenuus , este proclamat împărat de către legiunile de la Dunăre.

  În acelaşi an respinge o invazie sarmatică. Se consideră membru al familiei regale dacice, afirmând că este rudă cu însuşi Decebal.

  “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis”

  -”DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune,

  RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”

  (Scriptores Historiae Augustae, Tyranni triginta,10,8)

  Istoria îl menţionează ca fiind DAC din Durostorum şi s-a arătat duşman al oligarhiei de la Roma.

  Ce observăm din datele istorice?

  Exact ROMANIZAREA DACILOR atât de contestată de “DACIZATORII” care regizează “MANIPULĂRILE tulburătoare”.

  Ce ne spun sursele istorice că era Regalianus?

  “DAC din Durostorum”.

  Ba şi mai mult “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis” -“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”.

  Perfect.

  Care erau PRENUMELE DACULUI Regalianus,RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL? “PUBLIUS” şi “CORNELIUS ”!

  Ce fel de prenume sunt acestea?

  Prenume ROMANE.

  Şi poetul Ovidius avea prenumele “PUBLIUS”…

  Dar cine era soţia DACULUI PUBLIUS CORNELIUS Regalianus?

  ROMANA Sulpicia Dryantilla era fiica lui

  CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și

  POLLIO SULPICIUS,

  un SENATOR ROMAN şi general de legiuni sub Caracalla.

  Ei i-a fost acordat titlul de Augusta de către soţul ei Regalianus PUBLIUS CORNELIUS.

  Deci ROMANA Sulpicia Dryantilla era soţia DACULUI CU PRENUME ROMANE PUBLIUS CORNELIUS Regalianus,din neamul marelui nostru rege DECEBALUS.

  Oare ÎN CE LIMBĂ se adresa Regalianus legiunilor răspândite din Iliria şi Panonia până în Tracia ,Moesia şi Dacia?

  Evident ÎN LIMBA LATINĂ.

  Dar cu PROPRIA SOŢIE,ROMANA Sulpicia Dryantilla în ce limbă vorbea?

  Evident ÎN LIMBA LATINĂ.

  Probabil că şi-a cunoscut SOCRII ROMANI personal.

  LA ROMA.

  Oare în ce limbă vorbea Regalianus,“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”

  cu soacra lui CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și cu socrul său SENATORUL ROMAN POLLIO SULPICIUS?

  Evident ÎN LIMBA LATINĂ.

  Dacă Regalianus ÎI URA AŞA DE CRÂNCEN pe romani cum MINTE ORDINAR dentistul Napoleon Săvescu,DE CE S-A ÎNSURAT cu o femeie din Roma,cu o fiică de SENATOR ROMAN?

  Ca să nu mai spun că după asasinarea lui Regalianus peste Dacia ROMANĂ a fost împărăteasă chiar ROMANA Sulpicia Dryantilla…

  Iată că dacii O IUBEAU pe SUCCESOAREA lui Regalianus,Împărăteasa ROMANĂ Sulpicia Dryantilla.

  Ei cum e cu “imposibilitatea” romanizării şi LATINIZĂRII dacilor?

  Încă nu mi-a răspuns nimeni…

  Alio,MASKVA,degeaba te scremi!

  SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM!

  *

  Etruscii,egiptenii,sumerienii sau despre „AMNEZIA” selectivă a tovarăşului toxinKGB

  Iată două exemple care dovedesc şi mai mult

  NULITATEA teoriilor tovarăşilor “DACIZATORI”.

  Ei tot repetă obsesiv-MANIPULATOR,că o civilizaţie atât de veche precum cea dacică NU PUTEA FI ROMANIZATĂ.

  Avem două exemple celebre despre care “MANIPULĂRILE tulburătoare” nu suflă o vorbă:

  ETRUSCII şi EGIPTENII.

  Apropo,azi în anticul Summer se vorbeşte ARABA.

  Ţara TURNULUI BABILON se numeşte azi IRAK.

  Poporul care a inventat CUNEIFORMELE azi se închină la Allah în moschei şi SCRIE CU CARACTERE ARABE!

  După MII DE ANI de istorie glorioasă,după Keops-Kufhu,Kefren şi Mikerynos,după Ramses şi Akhenaton,după Nefertiti şi Tutankamon,după piramide,Luxor şi Teba,Abu-Simbel şi Saqqarah,Giseh şi Alexandria,după ce au creat DOUĂ DIN cele 7 MINUNI ale lumii antice,piramida lui Keops şi FARUL din Alexandria,după ce AU DOMINAT Africa ,Asia Mică şi marea Mediterană,după Cleopatra,cei care i-au venerat MII DE ANI pe Amon-RA,pe Isis şi Hathor,pe Seth şi Osiris,AU FOST ASIMILAŢI TOTAL de către ARABI!

  Tovarăşii “DACIZATORI” tot repetă obsesiv-MANIPULATOR,că o civilizaţie atât de veche precum cea dacică NU PUTEA FI ROMANIZATĂ.

  De egipteni au “uitat”: Astăzi la Cairo nu mai auzi de Amon-RA decât la muzeu.

  NIMENI nu mai foloseşte hieroglifele.

  NIMENI nu se mai închină la vechii zei.

  Limba faraonilor,A DISPĂRUT.

  Scrierea faraonilor A DISPĂRUT.

  Religia şi cultura vechilor egipteni mai trăieşte doar în manualele de egiptologie.

  Cum s-au făcut toate acestea? CU CORANUL într-o mână ŞI SABIA în cealaltă.

  ToxinKGB foloseşte în “Dacii-MANIPULĂRI KGB tulburătoare” următorul citat cu care îşi argumentează MINCIUNILE VICLENE:

  “DACHII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,

  CUM O LĂSARĂ,

  CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ROMANILOR,

  ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.”

  (C.Cantacuzino)

  Etruscii AVEAU peste 1000 de ani de istorie în spate,O LIMBĂ PROPRIE,CREDINŢE RELIGIOASE,O CULTURĂ SOFISTICATĂ,UN ALFABET PROPRIU.

  Egiptenii aveau 4000 de ani de istorie în spate când au dat peste ei ARABII.

  Să facem o simplă înlocuire:

  ““ETRUSCII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,

  CUM O LĂSARĂ,

  CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ROMANILOR ,

  ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.”

  “EGIPTENII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,

  CUM O LĂSARĂ,

  CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ARABILOR,

  ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.”

  “SUMERIENII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,

  CUM O LĂSARĂ…

  După cum ştim etruscii,egiptenii ;i sumerienii AU FOST TOTAL ASIMILAŢI.

  Deci logica lui Cantacuzino NU FUNCŢIONEAZĂ.

  Iar folosirea citatului din Cantacuzino nu poate duce decât la O CONCLUZIE FALSĂ.

  E frumos DARUL VICLEAN-CALUL TROIAN AL DACISMULUI ,frumuseţea lui I-A ORBIT PE APĂRĂTORII CETĂŢII ROMÂNIA şi prea puţini aud din burta lui ZĂNGĂNITUL ARMELOR OCUPANŢILOR RUŞI!

  *

  Cum »A UITAT » toxinKGB 99,99% din tot ce a scris Eminescu.

  Din nou despre „AMNEZIA” selectivă a tovarăşului toxinKGB

  Vă rog întrebaţi-l pe tovarăşul Toxin ,DE CE citează din Eminescu doar ce îi convine adică:

  “Trebuie SĂ DACIZĂM TOTUL.”

  Oare de ce o sumedenie de citate celebre TOT EMINESCIENE sunt “UITATE”?

  Deranjează “MANIPULĂRILE tulburătoare” marca Roxin?

  Cum se numesc cei care dau doar JUMĂTĂŢI de adevăruri?

  Ce este JUMĂTATEA de adevăr?

  MINCIUNĂ PRIN OMISIUNE.

  Mihai Eminescu –

  Doina

  “De la NISTRU pân’ la Tisa

  Tot ROMÂNUL plânsu-mi-s’a,”

  “SUNTEM ROMÂNI,

  VREM SĂ RĂMÂNEM ROMÂNI

  şi cerem egală îndreptăţire a naţiunii noastre.”

  Mihai Eminescu(1876) :

  „… Nici mai este astăzi chestiunea originii noastre, abstrăgând de la

  împrejurarea că o asemenea interesantă chestiune nu este de nici o importanţă.

  Daci sau romani, romani sau daci, e indiferent:

  SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM.

  Nimeni n-are să ne înveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim;

  voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI.”

  « DA, DE LA ROMA VENIM,

  scumpi şi iubiţi compatrioţi,

  – din Dacia TRAIANĂ! «

  Mihai Eminescu

  Mihai Eminescu :

  ”Sau țara aceasta să fie în adevăr ROMÂNEASCĂ, sau nici nu merită să fie.”

  Din nou citările tovarăşului TOXIN-KGB sunt viclene şi MANIPULATOARE !

  Despre ce aţi citit mai sus “MANIPULĂRILE tulburătoare” nu suflă nici o vorbă.

  *

  « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte din nou :

  toxinKGB “I-A UITAT” pe TOŢI CRONICARII ROMÂNI !

  Dimitrie Cantemir(1673-1723),

  Grigore Ureche(1590-1647) ,

  Miron Costin(1633- 1691),

  Ion Neculce(1672- 1745),

  Nicolae MiIescu Spătarul(1636 -1708),

  Vasile Lupu(1595 – 1661),

  Domnul Moldovei Bogdan al-III-lea FIUL lui Ştefan cel Mare

  (20 martie 1509),

  Neacşu din Câmpulung Muscel (1521),

  mitropoliţii Varlaam (1585 – 1657)

  şi Dosoftei( 1624 – 1693)

  « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte cu repetiţie :

  toxinKGB “I-A UITAT” şi pe TOŢI CRONICARII STRĂINI!

  Jan Laski, episcop de Gnezno(1514)

  Francesco della Valle (1532)

  Croatul Ante Verančić precizează (1570)

  Francezul Pierre Lescalopier (1574)

  Martinus Szent-Ivany (1699)

  Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566)

  Cancelarul Poloniei (1595)

  Cântecul Nibelungilor,epopee germană din perioada medievală (sec. al XII-lea – al XIII-lea)

  A.Armbruster

  Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea

  Napolitanul Ferrance Capeci (24 februarie 1584)

  Iezuiţii Cancelariei Papale

  Antonio Possevino (1533-1611)

  Giulio Mancinelli (1537-1618)

  Misionarul italian Niccolo Barsi (1640)

  Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650

  Misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674)

  Paolo Bonncini(Malta) 24 aprilie 1630

  “Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,sacerdote germano” (1650)

  Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte (1671)

  Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio (1671)

  Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus

  Kiernozyscki (1722)

  Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480)

  Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566)

  Stanislav Orzechowski (1513-1566)

  Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky (1524)

  Cronica moldopolonă(1566)

  Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg

  Italianul Alecsandro Guagnini(1564)

  Călătorul francez Pierre Lescalopier (1574)

  Întrebaţi-vă de ce tovarăşul Toxin « a uitat » că

  TOŢI cronicarii medievali atât ROMÂNI cât şi străini evocaţi mai sus au spus clar:SUNTEM ROMÂNI!

  Întrebaţi-vă de ce “Letopiseţele” moldovenesc şi cantacuzinesc nu sunt pomenite în mizeria ANTI-ROMÂNEASCĂ “Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare” numită mincinos “documentar”!

  Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!

  • Domnul Moldovei -Dimitrie Cantemir

  (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):

  “Noi, moldovenii,

  LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI

  ROMÂNI

  ROMÂNI

  ROMÂNI

  ROMÂNI

  ROMÂNI

  ROMÂNI

  iar limbii noastre NU DACICĂ,

  NU DACICĂ

  NU DACICĂ

  NU DACICĂ

  NU DACICĂ

  NU DACICĂ

  NU DACICĂ

  nici moldovenească,

  ci ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  astfel că, dacă vrem să-l întrebăm pe un străin de ştie limba noastră, nu-l întrebăm: „Ştii moldoveneşte?” (în latină: „Scis moldavice?”), ci: „Ştii ROMÂNEŞTE?”, adică (în latineşte – n.n.) „Scis ROMANICE?”. “

  Iată predoslovia semnată de DOMNUL ŢĂRII MOLDOVEI Vasile Lupu, la “Cartea de Învăţătură Românească”, tipărită la Iaşi, în 1643, cu binecuvântarea mitropolitului Varlaam.

  Cuvintele DOMNULUI MOLDOVEI Vasile LUPU:

  Cuvânt împreună CĂTRĂ TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ(1643)

  “IO VASILE VOEVOD– cu darul lui Dumnedzău şi biruitoriu şi DOMN A TOATĂ ŢARA MOLDOVEI, dar şi milă şi pace şi spasenie

  A TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ”

  “Dintru cât s-au îndurat Dumnedzău dintru mila sa de ne-au dăruit, dăruim şi noi acest dar LIMBII ROMÂNEŞTI carte pre LIMBA ROMÂNEASCĂ, întâiu de laudă lui Dumnedzău, după acea de învăţătură şi de folos sufletelor pravoslavnici. Să iaste şi de puţin preţ, iar voi să o priimiţi nu ca un lucru pementesc, ce ca un odor ceresc.

  Şi pre dânsa cetind, pre noi pomeniţi şi întru ruga voastră pre noi nu uitareţi. Să hiţi sănătoşi.”

  Miron Costin(30 martie 1633- 1691)

  Cronicar ROMÂN DIN MOLDOVA, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura ROMÂNĂ:

  «CA ŞI NOI, şi muntenii se numesc ROMÂNI…

  RUMÂN este un nume schimbat in cugetarea anilor de la ROMAN…»

  (Cronica polonă)

  «Cazania lui Varlaam» (1643),

  prima carte tipărită în Moldova

  «Carte ROMÂNEASCĂ de învăţătură»

  , care se adresează întregii «seminţii ROMÂNEŞTI»

  Cu câteva decenii mai târziu, Dosoftei numeşte limba în care scrie exclusiv «LIMBA ROMÂNEASCĂ».

  • Grigore Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei :

  “ROMÂNII câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu DE LA UN LOC SÂNTU CU MOLDOVENII şi

  TOŢI DE LA RÂM SE TRAG”

  • Reprezentantul Poloniei, Jan Laski, episcop de Gnezno, accentua ORIGINEA ROMÂNĂ a locuitorilor din Principatul Moldova în 1514 .

  Mai mult, episcopul subliniază că MOLDOVENII ÎNŞIŞI SPUN CĂ SUNT ROMANI.

  Laski trage concluzia aceasta chiar din afirmaţiile băştinaşilor, care

  erau conştienţi de originea lor romanică.

  Jan Laski, episcop de Gnezno(1514):

  „…căci ei (locuitorii Moldovei) spun că

  SUNT OSTAŞII DE ODINIOARĂ AI ROMANILOR, trimişi aici pentru apărarea Panoniei împotriva sciţilor…”.

  • Francesco della Valle scrie în 1532 că ROMÂNII “se denumesc ROMEI în limba lor”, iar mai departe el citează expresia : “Sti ROMINEST?”: “…si dimandano in lingua loro ROMEI…se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua valacca, dicono a questo in questo modo: Sti RIMINEST? Che vol dire: Sai tu ROMANO ?…” în:

  /Claudiu Isopescu, Notizie intorno ai ROMENI nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, în Bulletin de la Section Historique, XVI, 1929, p. 1- 90./

  • Croatul Ante Verančić precizează în 1570 că « Vlahii » din Transilvania, MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ se desemnează ca « ROMANI »: „…Valacchi, qui se ROMANOS nominant…„ “Gens quae ear terras (Transsylvaniam, MOLDAVIEM et Transalpinam) nostra aetate incolit, Valacchi sunt, eaque a ROMANIA ducit originem, tametsi nomine longe alieno…“

  /Transsylvaniae, MOLDAVIAE et Transaplinae, in Monumenta Hungariae Historica, Scriptores; II, Pesta, 1857, p. 120/

  • Francezul Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei,

  “ se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba “ROMÂNEŞTE”, adică ROMANA”

  “Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie,

  a esté peuplé et des colonies ROMAINES du temps de Trajan l’empereur… Ceux du pays se disent vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler ROMANECHTE, c’est-à-dire ROMAIN … ”

  • maghiarul ardelean Martinus Szent-Ivany în 1699 citează frazele:

  « Si noi sentem RUMENI » (“Şi noi suntem ROMÂNI”) şi « Noi sentem di sange RUMENESC » (“Noi suntem de sânge ROMÂNESC”) : “Valachos… dicunt enim communi modo loquendi: Sie noi sentem RUMENI: etiam nos sumus ROMANI. Item: Noi sentem di sange RUMENESC : Nos sumus de sanguine ROMANO”

  /Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum memorabilium Hungariae, Tyrnaviae, 1699, p. 39/

  • Miron Costin, cronicar 1633 – 1691

  ”De neamul moldovénilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor.

  Predoslovie, adecă cuvântare dintăi de descălecatul ţărâi cel dintăi şi a neamului moldovenescŭ”

  “VECHIU NUME stă întemeiat şi înrădăcinat: RUMÂN.

  Şi aşa ieste acestor ţări şi ţărâi noastre, Moldovei şi Ţărâi Munteneşti NUMELE CEL DIREPTU de moşie, IESTE RUMÂN,

  cum să răspundŭ şi acum toţi acéia din Ţările Ungureşti lăcuitori şi munténii ţara lor şi scriu şi răspundŭ cu graiul:

  Ţara ROMÂNEASCĂ”

  • DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir:

  “Hronicul vechimii a ROMÂNO-moldo-vlahilor” (scris între 1719-1722)

  ”Hronikon a toată ŢARA ROMÂNEASCĂ

  (carea apoi s-au înpărțit în Moldova, Munteneasca și Ardealul) din descălecatul ei de la Traian, Împăratul Râmului. Așajderea pentru numerele, carele au avut odată și carele are acmu, și pentru ROMANII care de atuncea într-însa așăzându-să într-aceaș și până acmu necontenit lăcuesc.”

  Oare tov. Toxin o fi citit ce scria în 1719 DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir?

  • Domnul MOLDOVEI-Dimitrie CANTEMIR (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):

  «Înainte de toate, chiar dacă acest (neam) a fost împărţit în trei ţinuturi de căpetenie,

  totuşi TOŢI SE CHEAMĂ CU ACELAŞI NUME DE ROMÂNI,

  DISPREŢUIND adică dând de-o parte NUMELE DE VALAHI, care le-a fost dat de către popoarele barbare. ”

  Dimitrie CANTEMIR:

  «Hronicul vechimei a ROMÂNO-moldo-vlahilor»:

  «neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor…

  TOŢI cu un nume de obste ROMÂNI SE CHEAMĂ».

  *

  Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566):

  „valahii nu-şi zic decât „ROMUINI”,

  iar limba lor nu este alta decât „limba ROMÂNĂ”.

  Asocierea celor două nume etnice de ROMÂN şi valah se făcea şi în Cancelaria Polonă, prin noţiunile

  „Romanorum” şi „Valachiae”. În anul 1595 cancelarul Poloniei îi îndemna pe boierii

  moldoveni să evite instalarea unui domn din Ţara Românească în scaunul domnesc al Moldovei, (

  „ … aliquem ROMANORUM SEU GENTIS VALACHIAE nobilem …”).

  Râmunc ducele din ţara vlahilor

  În alt caz numele etnic de „ROMÂN” apare alături de cel de „valah” (în forma „Vlâchen”),prin numele conducătorului, „ducelui” celor 700 de români, RAMUNC (RÂMUNC), care vizitează curtea regelui hunilor Attila. Numele RÂMUNC este eternizat în Cântecul Nibelungilor, o epopee germană din perioada medievală (sfârşitul sec. al XII-lea – începutul sec. al XIII-lea).

  Cântecul Nibelungilor

  Fraza cu pricina sună în germană astfel:

  „Der herzoge RÂMUNC uzer

  Vlachen land” („RAMUNC ducele din ţara vlahilor”).

  “RÂMUNC, ducele din ţara vlahilor,

  A venit în grabă cu şapte sute de oameni.

  Ca păsările zburătoare se vedeau sosind;”

  A. Armbruster :

  »denumirea de „ROMÂN” este numele intern al românilor,

  pe când cea de „valah (valachus)” este numele lor extern. »

  Miron Costin:

  „Aşa şi neamul acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu,

  IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.

  Dimitrie Cantemir :

  „Limba nebiruit martor iaste”.

  “Iar dacă aceste neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…”

  Aşa zice Cantemir la 1717.Tăcere asurzitoare la TOXIN-KGB .

  “Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea, denumește populația de la nord de Dunăre cu termenul de “ROMANI”.

  • “Scrisoarea lui Neacşu” cel mai vechi document descoperit până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ pe la 1521:

  “spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ, iară el să treacă.”

  • În Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează popoarele Europei din răsărit ÎN ANUL 900, se specifică „Wahalen oder RUMUMY”

  (tradus din germană “Walahia sau RUMUNIA”), pe teritoriul ce se întindea din Panonia până la Nipru.

  Totodată se menţionează şi existenţa a cinci voievodate ROMÂNEŞTI, adică a unor ţărişoare locale.

  Gheorghe Ghimpu:

  “La pătrunderea numelui etnic de „ROMÂN” în Europa a contribuit atât legenda ROMANUS şi Olaha, cât şi cea cu numele Roman şi Vlahata.

  E evident că autorii legendelor în cauză au folosit cele două nume etnice ale românilor -„ROMÂN” (prin Romanus şi Roman) şi „valah” (prin Olaha şi Vlahata) -, spre a demonstra identitatea lor.”

  Napolitanul Ferrance Capeci. rectorul Colegiului iezuit din Cluj, într-o scrisoare a sa din 24 februarie 1584, menţionând numele limbii românilor prin termenul „ROMANESCHI”,confirmă şi unitatea etnică a purtătorilor acestei limbi din Moldova, Transilvania şi Muntenia.

  *

  Iezuiţii Cancelariei Papale :

  Antonio Possevino (1533-1611) (a vizitat Ţările Române în 1582-1585), Giulio Mancinelli (1537-1618) (a vizitat Moldova şi Ţara Românească în 1586)se conving de „caracterul autohton al conştiinţei romanităţii la români”, precum şi de „unitatea etnică a moldovenilor şi muntenilor”.

  *

  Alt iezuit anonim – însoţitor al lui Antonio Possevino –

  redactând în 1583 pentru Analele Societăţii Iezuite o descriere a misiunilor lui Possevino în Transilvania, menţionează un stat populat de „ROMANI” :

  „…Vechiul neam al ROMANILOR, care-şi zic până astăzi

  ROMÂNI şi care coboară fie din COLONIILE ROMANILOR, fie din cei care erau osândiţi la muncă în minele de metal.

  Limba lor dovedeşte, de altfel, această DESCENDENŢĂ ROMANĂ.

  Ei locuiesc şi Ţara Românească, şi Moldova”.

  *

  Un misionar italian, Niccolo Barsi, care a călătorit în Orient (1632-1639) şi a trecut de două ori prin Ţările Române, menţionează în descrierea călătoriei sale (1640) că oraşul moldovenesc Roman îi aminteşte de Roma antică. Cităm :

  „Si vede anco la citta di ROMANĂ, cosi detta da ROMA, essendo i primi fondatori di quella STATI ROMANI…”.

  *

  De la un călugăr moldovean Barsi a mai aflat că :

  „ROMANII au întemeiat această ţară, de aceea ROMÂNII SE BUCURĂ SĂ FIE NUMIŢI ROMANI” .

  „… E cossi vedete che hanno alcune parole turche, altre armene, altre greche, et altre italiane, e da qui nasce che la prima che poi essi cominciorno unitamente ad habitare vi posero NOME ROMANO, perche ROMANI FURONO QUELLI CHE PRINCIPIO A QUEASTA TERRA DIERONO, auzi che loro istessi godono d’esser CHIAAMATI ROMANI”).

  Avem, deci, încă o dovadă a CONŞTIINŢA ORIGINII ROMANICE la

  ROMÂNII moldoveni.

  *

  Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650 în Moldova,consemnează şi el o legătură a urbelor din partea locului cu Roma.

  Oraşul ROMAN îi pare „QUASI NOVA ROMA”.

  *

  În 1641 misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674), care vizitase Moldova, scria în Vizitarea apostolică a Moldovei că „moldovenii vorbesc ROMÂNEŞTE” („il Valaccho”).

  *

  24 aprilie 1630.

  Paolo Bonncini(Malta) :

  „În aceste Ţări preoţii […], dacă nu cunosc limba valahă, adică moldovenească, sau ungara sau tedesca, nu vor putea să facă nimic”

  („… la lingua vallaca sive moldava overo ungara overo tedesca…”).

  *

  • Un oarecare „Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,1650. sacerdote germano”,cerând Propagandei Fide să fie trimis ca misionar în Moldova, afirmă că, ştiind latina şi italiana, el va învăţa uşor limba VALAHĂ („la lingua vallacha”).

  *

  •1671. Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte scrie în mărturiile sale despre Moldova :

  „Provincia Moldova este supusă stăpânirii unui domnitor DELLA NATIONE VALLACHA”.

  *

  1671. Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio, care a activat mulţi ani în

  Moldova, într-o relatare către Propaganda Fide, scrie că în Moldova e necesar să cunoşti „LA LINGUA VALACHA ”.

  Mai menţionăm că în urma activităţii sale îndelungate în Moldova

  Piluzio a scris şi a publicat în 1677 la Roma un Catehism pe care 1-a intitulat Dottrina christiana TRADOTTA IN LINGUA VALACHA.

  *

  1722. Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus

  Kiernozyscki, străduindu-se să publice Catehismul catolic al lui Silvestro Amelio din 1719, menţionează că acesta a tradus lucrarea sa din latină

  „în LIMBA COMUNĂ a moldovenilor şi valahilor”

  („IN LINGUAM moldavis et valachis COMMUNEM”).

  *

  Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480), diplomat şi istoric, despre care D. Cantemir scria că este „cinstea istoricilor poloni”, acel care a scris despre Ştefan cel Mare că este „cel dintâi dintre principii lumii care a repurtat […] o victorie atât de strălucită împotriva turcilor”, s-a ocupat de originea numelui Vallachus, punând la începutul acestui etnicon numele unuia dintre cele mai vechi neamuri din Italia: „genus et natio VOLOSCORUM”.

  Jan Dlugosz arată că în anul 1070 Valahia, şi mai cu seamă Moldova, a fost locuită de aceiaşi ROMANI….

  Vorbind despre anul 1433, istoricul polonez afirmă că „NEAMUL VALAHILOR A COBORÂT DIN STIRPEA ITALIENILOR”, iar în alt loc declară că „MOLDOVENII SUNT VALAHI”, adică ROMÂNI.

  *

  Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566) în Analele sale despre regele polon Sigismund, scrise în 1554:

  « moldovenii „se cheamă pe limba lor ROMÂNI”.

  Stanislav Orzechowski (1513-1566):

  „EI ERAU NĂSCUŢI din italieni şi ROMANI

  şi SE CHEAMĂ PE LIMBA LOR ROMÂNI DE LA ROMANI,

  iar pe a noastră – VALAHI DE LA ITALIENI.

  Căci pentru poloni Wloszi este acelaşi lucru ca pentru latini Itali.

  *

  În tratatul de pace dintre Sigismund şi domnitorul Moldovei Bogdan al-II-lea,FIUL LUI Ştefan cel Mare şi SFÂNT

  din 20 martie 1509,Bogdan este intitulat „VOIEVOD VALAH”.

  *

  Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky, recunoştea la începutul anului 1524 că ROMÂNII din Transilvania „AU ACEEAŞI LIMBĂ” CU PETRU RAREŞ, domnitorul Moldovei, adică cu moldovenii.

  *

  Moldovenii erau numiţi de către slavi la fel ca şi cealaltă parte a poporului român, şi anume cu numele etnic extern de „VALAHI (VOLOHI)”.

  Cronica moldopolonă, scrisă în limba polonă în anul 1566 şi care cuprinde cronica Moldovei şi a domnitorilor ei între anii 1359 şi 1552.

  Deşi e vorba de Moldova şi domnitorii ei, inclusiv Bogdan, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu etc.

  Autorul Cronicii îi zice Moldovei „PĂMÂNT VOLOH” („ziemi Woloskiey”) sau Valahia („Woloch”).

  Moldovenilor li se spune VOLOHI („Wolochowie”), cetăţii moldoveneşti – CETATE VOLOHĂ („zamek Woloski”), iar lui Alexandru Lăpuşneanu – VOIEVOD VOLOH („Woiewode Woloskiego”), DE NEAM VOLOH („tez narodu Woloskiego”).

  *

  Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg şi emisar al acestuia în Moldova (în 1527 şi 1535) la curtea lui Petru Rareş, în scrisorile sale Chorographia Moldovei (1541) şi Chorographia Transilvaniei (1550) ne dă informaţii

  privind Ţările Române în sec. al XVI-lea.

  Reicheratorffer -Chorographia Moldovei (1541) :

  „… Şi domnul Moldovei a fost odinioară legat prin jurământ de regii Ungariei. Iar ţara lui, care era ca şi dependentă de Regatul Ungariei,

  capătă de la regii Ungariei ajutorul trebuitor în desele sale războaie cu duşmanul obştesc,pentru paza şi apărarea sa.

  Şi această ŢARĂ ROMÂNEASCĂ şi-a tras numele de Transalpina

  din aceea că este despărţită şi mărginită de Ungaria şi de Transilvania …”.

  *

  Italianul Alecsandro Guagnini, după ce a vizitat de două ori Moldova, susţine că valahii sunt de NAŢIUNE ROMANĂ.

  În una din cele două biografii ale lui Despot-Vodă, domnitorul Moldovei (1561-1563), scrise între anii 1564 şi 1568, găsim viziunea lui privind naţiunea valahilor, inclusiv a celor moldoveni. Anonimul descoperă pentru Moldova că naţiunea valahilor este, de fapt, o naţiune romană.

  Acesta a înţeles că ROMÂNII, numiţi de el valahi, SUNT DE ORIGINE ROMANĂ:

  „Haec NACIO VALACORUM APPELATUR ROMANA, et aiunt originem traxisse ab extoribus adactis in exilium a ROMANIS EX ITALIA.

  Lingua eorum est adulterina latinae et italicae linguae, ita quod facili negocio Italus intelligit Valachum…”.

  “ORIGINEA ROMANĂ A NAŢIUNII VALAHILOR (ROMÂNILOR)

  « este explicată atât prin LIMBA ROMÂNILOR, cât şi prin DESCENDENŢA LOR DIN ROMANI ».

  *

  Călătorul francez Pierre Lescalopier vizitează Transilvania în 1574 :

  „ROMÂNII SE CONSIDERĂ ADEVĂRAŢI URMAŞI AI ROMANILOR,

  iar limba lor o numesc „ROMÂNEASCĂ” („ROMANECHTE”).”

  *

  La Troesmis( azi lângă Igliţa, judeţul Tulcea)

  s-a găsit mormântul dacului DAIZI COMOZOI(NUME TIPIC DACIC),

  ridicat de fii săi IUSTUS şi VALENS, NUME TIPIC ROMANE.

  DAIZI COMOZOI

  Inscripţia descoperită la Troesmis:

  “D(is) M(anibus) / Daizi Co/mozoi vi/xit an(nos) L inter/fectus a Cas/tabocis Iu/stus et Val(erius) pa/tri b(ene) m(erenti) posu/erunt”

  (CIL III, 14214)

  Un alt caz relevant este la Drobeta, acolo unde AELIU ARIORT a fost numit de izvoare “DAC aflat în fruntea oraşului“.

  Deci mărturiile istorice reţin faptul că era dac, neîndoios datorită faptului că respectivul menţiona aceasta. Dar cum ar fi putut fi într-o asemenea funcţie, DACĂ NU VORBEA PERFECT LATINA şi nu ar fi fost CETĂŢEAN ROMAN?

  Şi da.

  Aceste inscripţii SUNT DOVEZI ARHEOLOGICE INCONTESTABILE care dovedesc în mod clar ASIMILAREA DACILOR de către romani.

  Fii DACULUI Daizus Comozoi erau conştienţi că se trag din daci, dar totuşi n-au renunţat la numele lor romane.

  “CIVITUS ROMANUS, NATUS DACUS”.

  *

  Cum 100% a devenit 14% din Dacia.

  Şi aproape NIMENI NU A OBSERVAT…

  Prima şi CEA MAI GOGONATĂ MINCIUNĂ DIN LISTA MINCIUNILOR prezentate drept “ADEVĂRURI” tulburătoare:

  Dacia fost ocupată DOAR în proporţie de 14%!!!!

  A spune că Dacia fost ocupată DOAR în proporţie de 14% e o MINCIUNĂ ORDINARĂ pe care Roxin-KGB o vinde cu succes naivilor.

  Centrul militar-religios Tapae-Sarmisegetusa Regia-Apoulon A FOST OCUPAT în proporţie de 100%.

  TOATE cetăţile dacice AU FOST CUCERITE de la cele din zona Orăştie şi Apuseni,până la Petrodava(Piatra Neamţ),ca să nu mai spunem de TOATE cetăţile de la Dunăre şi Marea Neagră gen Sucidava,Drobeta,Durostorum,Histria,Aegysus(Tulcea),Tomis,Callatis,Histria,Halmyrys,insula ALBA(Şerpilor)etc.

  În plus,chiar NU A AUZIT NIMENI de legenda DOCHIEI ??

  Sunt două asemenea legende:cea a BABEI Dochia şi cea a DOCHIEI FIICA Marelui Nostru Rege DECEBAL

  Unde se desfăşoară acţiunea?

  Traian o urmăreşte pe frumoasa Dochia(DACIA)până în vârful muntelui Ceahlău.

  Dar UNDE SE AFLĂ muntele Ceahlău?

  În inima Moldovei,lângă Piatra Neamţ.

  Dar asta nu se spune în “Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare” nu-i aşa?

  CEAHLĂUL(NORDUL MOLDOVEI) şi NAPOCA(CLUJ)în care din cei DOAR 14% se află????

  Dar porturile ROMANE de pe ÎNTREAGA DUNĂRE,sau de la gurile Prutului,Nistrului,Niprului?

  NICIUN TRUP nu poate supravieţui FĂRĂ INIMĂ sau FĂRĂ CAP!

  Ori capitala SARMISEGETUZA ERA INIMA şi CAPUL Daciei!

  În care din cei 14% era INIMA şi CAPUL Daciei?

  Iar porturile de la Dunăre ,Prut,Nistru şi Marea Neagră,MINELE DE AUR şi ARGINT,minele de cupru şi fier,MUNŢII DE SARE,câmpiile cu grâne şi viţă de vie,ERAU SÂNGELE Daciei şi TOATE AU INTRAT SUB STĂPÂNIRE ROMANĂ.

  Şi nici un trup NU POATE TRĂI FĂRĂ SÂNGE…

  *

  DOVADA MINCIUNII NERUŞINATE numite « cercetări paleogenetice »

  În pseudo-documentar este o altă dovadă care demonstrează că Toxin NE SFIDEAZĂ INTELIGENŢA.

  Vă rog să revedeţi secvenţa în care Toxin vorbeşte despre CUM A AJUNS ENEAS din Troia la Roma.

  Căutaţi minutul 34.

  Ce PRETINDEAU cercetarile paleogenetice?

  Că DOAR 4% din italienii de azi sunt înrudiţi cu noi.

  Ce spune Toxin la minutul 34?

  “Se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.

  Şi anume că NU NOI SUNTEM URMAŞII ROMANILOR ci

  o parte dintre ROMANI ERAU URMAŞII TRACILOR”

  Hai să reluăm “băbeşte” ce spune Toxin:

  Eneas ERA TRAC din Troia,deci Eneas ERA DIN NEAMUL NOSTRU ,genetic şi istoric vorbind.

  Deci FONDATORII ROMEI ERAU TRACI.Deci AVEAU PROFILUL NOSTRU GENETIC.

  Până şi TRAIAN ERA TRAC spune tot Roxin.

  Azi,NOI ROMÂNII,spune tot el,după cercetarile paleontogenetice,suntem înrudiţi 90% cu urmaşii TRACILOR din Bulgaria de azi şi zona Balcanilor.

  Dar tot NOI ROMÂNII suntem DOAR 4% înrudiţi cu ITALIENII.

  Să rezumăm:

  STRĂ-unicul ROMANILOR era TRACUL FONDATOR AL ROMEI ,Eneas.

  STRĂ-bunicul DACILOR era TOT TRAC şi s-a refugiat din Troia căzută în mâinile grecilor ,la nord de Dunăre să clădească o cetate în ţara care se va numi mai apoi DACIA.

  Dar ca să vezi,NOI ROMÂNII de azi,avem profile genetice asemănătoare DOAR ÎN 4% din cazuri cu italienii de azi? Şi asta DEŞI AVEM STRĂBUNICI DE ACELAŞI SÂNGE TRACIC,deşi până şi împăratul ROMAN TRAIAN ERA TRAC ?

  Adică BUNICII NOŞTRI ERAU FRAŢI dar noi şi cu italienii NU MAI SUNTEM DE ACELAŞI SÂNGE,DE ACELAŞI NEAM??????

  Noi nu ar trebui să fim…MĂCAR VERIŞORI???

  Dar ce spune TRANZITIVITATEA-O LEGE DE BAZĂ a logicii matematice?

  Că dacă A(ADN roman)=C(ADN trac) şi B(ADN ROMÂN)=C(ADN trac) atunci obligatoriu A=B.

  Adică A(ADN roman)= B(ADN ROMÂN)

  Dar aşa-zisele « cercetări paleogenetice » CONTRAZIC această LEGE DE BAZĂ a logicii matematice !

  toxinKGB afirmă că 96% din italieni NU AU ADN compatibil cu POPORUL ROMÂN!

  Dacă ROMANII erau URMAŞII TRACILOR ,şi italienii sunt urmaşii romanilor,de ce studiul “paleogenetic” spune că DOAR 4% din italieni sunt compatibili genetic cu ROMÂNII,tot URMAŞI AI TRACILOR?

  Ca să nu mai spun că la formarea POPORULUI ITALIAN au contribuit masiv şi GOŢII care după aceiaşi autori ai pseudo-documentarului erau TOTUNA CU GEŢII,strămoşii noştri.

  Deci cum putea UN PLUS DE ADN TRACO-GETO-DACIC(de la goţi)adăugat unei populaţii presupuse a avea DEJA ADN TRACIC(romanii urmaşii TRACULUI Eneas)) să ducă la apariţia unui popor(cel italian) cu un ADN 96% INCOMPATIBIL CU POPORUL ROMÂN(traco-geto-dac) ?

  Chiar NU VEDE NIMENI CĂ CEVA NU SE LEAGĂ?

  Ca să îl parafrazez pe TOXIN-KGB,se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.

  Şi anume că:

  fie TOŢI ROMANII URMAŞI AI TRACULUI ENEAS TREBUIE SĂ FI MURIT împreună cu TOŢI URMAŞII GOŢILOR(despre care se afirmă că sunt tot geţi)şi de aceea doar 4% din italieni au ADN similar ROMÂNILOR,

  fie rezultatele “cercetarile paleontogenetice” SUNT MINCINOASE,

  fie Toxin-KGB ÎŞI BATE JOC DE INTELIGENŢA NOASTRĂ PE FAŢĂ.

  FRACTURA DE LOGICĂ a fost atât de şocantă încât am derulat filmul de cel puţin 5 ori până m-am convins că nu am halucinaţii auditive…

  E de prisos să reamintim că STRĂMOŞII NOŞTRI DACI ERAU INCINERAŢI după moarte.

  Ori prin ardere ABSOLUT TOT ADN-ul este distrus,chiar şi cel din pulpa dentară.

  Resturile de oase rămase mai pot fi doar datate cu carbon radioactiv.

  Dar să extragi ADN din resturi calcinate de oase este imposibil deoarece temperaturile înalte DISTRUG COMPLET ADN-ul.

  *

  toxinKGB i-a uitat şi pe LEGIONARII DACI din Cohorta I AELIA DACORUM

  Încă o dovadă ARHEOLOGICĂ de data asta a ROMANIZĂRII DACILOR.

  Şi anume DOVADA CĂ DACII LUPTAU PENTRU ÎMPĂRAŢII ROMANI SUB COMANDĂ ROMANĂ.

  Şi mai erau şi recompensaţi de ÎMPĂRAŢII ROMANI pentru asta:

  DACII AU FOST RECOMPENSAŢI cu titlul de “AELIA” datorită serviciilor aduse imperiului ROMAN luptând pentru a apăra ZIDUL LUI HADRIAN care şi azi desparte Anglia de Scoţia!

  “Însuşi titlul “Aelia” era o mare onoare, căci deriva din NUMELE ÎNTREG al împaratului Hadrian, denumire care putea fi câştigată numai datorită unui serviciu militar sau cultural ieşit din comun.” -Robin Birley mare arheolog englez

  PROCESUL DE ROMANIZARE A DACILOR este demonstrat şi de dovezile arheologice în care ÎNGEMĂNAREA numelor dacice şi romane este evidentă:

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

  I O M

  COH I

  AEL DACOR

  C C A IVL MARCELLINVS

  >

  LEG II AVG

  5

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 205-208 e.n.)

  La 100 de ani după CUCERIREA DACIEI de către Traian.

  IMPP CAES L SEPT SEVERO PIO PERT ET M AVR ANTONINO AVG ET P SEPT GETAE NOB CAES HORREVM FECER COH I AEL DAC I TRACVM C R SVB ALFENO SENECIONE COS PER AVREL IVLIANVM TR

  “Pentru împăraţii, Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus Augustus şi Publius Septimius Geta, nobilul Cezar.

  ACEST GRÂNAR A FOST CONSTRUIT DE

  Cohorta I AELIA DACORUM

  şi de către Cohorta I TRACUM,

  CETĂŢENI AI ROMEI,

  sub Alfenus Senecio, consular prin tribunul Aurelius Iulianus.”

  I-auzi!

  DACII CONSTRUIAU GRÂNARE PENTRU ROMANI.

  S-ar zice că SE ÎNŢELEGEAU FOARTE BINE.

  Şi mai erau şi CETĂŢENI AI ROMEI !

  DACII erau atât de MÂNDRI CĂ SUNT CETĂŢENI AI ROMEI încât SĂPAU ÎN PIATRĂ pentru eternitate

  SĂ SE ŞTIE.

  Dar asta NU VOM VEDEA şi în “documentarele” lui Toxin care VEDE DOAR LUPTE CRÂNCENE între DACI şi ROMANI.Moscova ştie de ce…

  Alio,Maska:

  DACII SE DECLARAU “CIVITAS ROMANUM” adică

  DACII SE DECLARAU CETĂŢENI ROMANI.

  INSCRIPTIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

  DEO COCIDIO COH I AELIA DACORVM C P TERENTIVS VALERIANVS TRIB VSLM

  “Pentru zeul Cocidius, Cohorta I AELIA DACORUM, comandaţi de către tribunul Terentius Valerianus, cu hotărâre şi AŞA CUM SE CUVINE ŞI-AU ÎNDEPLINIT JURÂMĂNTUL.”

  Ia te uită,DACII FĂCEAU JURĂMINTE ROMANILOR.

  Şi asta nu e cumva …ROMANIZARE?

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

  I O M

  CO[H] I AEL

  DACORVM

  QVB PREEST

  AMMONIVS

  VICTORINVS

  TRIB

  10

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Ammonius Victorinus”

  INSCRIPţIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

  SIGNIS ET N AVG COH I AEL DACORVM

  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”

  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”

  Ia te uită,ÎMPĂRATUL ROMAN era “MODEL” pentru DACI şi spiritul său era “DIVIN” pentru aceeaşi străbuni ai noştri DACI.

  Ce-o zice Toxin?

  ADEVĂRUL DOVEDIT de probele arheologice NU prea corespunde cu MINCIUNILE LUI NERUŞINATE,nu???

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

  > DECI SAX COH I DAC

  “Centuria lui Decius Sax[us], din Cohorta I DACORUM.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

  …SPA SEPTIMO VIXIT ANN XXXX MIL XVIII COH I AELIA DACORVM H F C

  “[Umbrelor celui plecat Hos]pes Septimus, care a trăit 40 de ani şi a servit 18 în Cohorta I AELIA DACORUM. Aici se află.”

  Iată şi lespedea de mormânt a unui străbun dac,numit HOSPES SEPTIMUS.

  Septimus probabil după Toxin-KGB NU E NUME ROMAN….

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

  DEO MART CHORTIS PRI AEL DAC V P V CVI TRIB

  “Zeului Marte, Cohorta I AELIA DACORUM au pus această ofrandă votivă cu tribunul lor.”

  I-auzi.STRĂBUNII NOŞTRI DACI se rugau zeului Marte,împreună cu TRIBUNUL LOR.

  Mda,o fi ROMANIZARE,n-o fi…

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 237 e.n.)

  I O M COH I AEL DACORVM C P AVRELIVS FASTVS TRIB PERPETVO COS

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Aurelius Fastus, când Perpetuus era consul.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)

  I O M COH I AEL DAC POSTVMIANAC P MARC GALLICVS TRIB

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Marcus Gallicus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 271-274 e.n.)

  DEO COCIDIO

  I O M COH I AEL DAC TETRICIANORVM C P POMPONIVS DESIDERATVS … TRIB

  “Zeului Cocidius [si] lui Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Tetricius, comandată de tribunul Pomponius Desideratus […].”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)

  I O M COH I AEL DACORVM POSTVMIANA C P PROB AVGENDVS TRIB

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Prob[us?] Augendus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 212-217 e.n. sau 218-222 e.n.)

  I O M COH I AELIA DAC ANTO

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Antoninus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 238-244 e.n.)

  I O M COH I AEL DAC GORDIANA C PEST …

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Gordian, comandată de […].”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)

  I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIA TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)

  I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIANVS TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 276-282 e.n.)

  I O M COH I AEL DACORVM PROBIANA C P AVR VERINVS TRIB

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Probus, comandată de tribunul Aurelius Verinus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

  D M DECIBAL … VIX DIEBVS … ET BLAES …VIXSIT A X ET… VS FRATER…

  “Spiritelor celui plecat DECIBALUS […] care a trait […] zile şi BLAESUS[…] care a trăit 10 ani, şi […] un frate […].”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 219 e.n.)

  SVB MODIO IV

  LIO LEG[atus] AVG[usti] PR[o]

  PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] D[a]C[orum]

  CVI PRAE[fectu] EST M[arco]

  CL MENANDER

  TRIB[unus]

  7219

  “Sub Modius Iulius, legat al împăratului cu puteri pro-pretoriene,

  COHORTA I AELIA DACORUM (au construit aceasta), sub comanda tribunului Marcus Claudius MENANDER.”

  Aţi citit?

  TRIBUNUL DACO-ROMAN MENANDER(care a sculptat pe acea lespede şi O SABIE CURBATĂ-SICA DACICĂ,pentru a întări că era DAC), purta prenumele ROMANE “Marcus” şi “Claudius” aşa cum DACUL Regalianus,”DIN NEAM CU ÎNSUŞI DECEBAL” purta prenumele ROMANE “Publius” şi “Cornelius”.

  Oare noi ROMÂNII de azi URMAŞII ROMEI şi ai DACIEI nu purtăm prenume…ROMANE?

  Oare câţi dintre noi nu se numesc Marcel,Claudiu,Cornel?

  Pentru a ajunge TRIBUN,DACUL Marcus Claudius MENANDER trebuia evident SĂ CUNOASCĂ PERFECT LATINA.

  Se ştie că rolul tribunilor era să fie ORATORI DESĂVÂRŞIŢI ,SĂ SE ADRESEZE MASELOR DE OAMENI.

  Deci TRIBUNUL DAC Menander era CETĂŢEAN ROMAN.

  *

  toxinKGB « a uitat-o » şi pe Ileana Sânziana

  Până şi PERSONAJELE BASMELOR NOASTRE ALE ROMÂNILOR ne confirmă ROMANIZAREA STRĂBUNILOR NOŞTRI DACI.

  Făt-Frumos ştim că are atributele lui Apollo-SOARELE.

  Iar Ileana CO-SÂNZEANA este de fapt LUNA-SORA SOARELUI,Artemis(la greci),numită la daci Bendis.

  Dar cum se numea LA ROMANI SORA LUI Apollo?

  DIANA.

  Şi cum se numeşte FRUMOASA NOASTRĂ DIN POVEŞTI?

  Ileana SÂN-DZIANA.

  Ileana SÂNTA DIANA.

  Ileana SFÂNTA DIANA sau Ileana CO-SÂN-DZEANA(Cosânzeana) adică

  Ileana CEA CARE E CU SFÂNTA DIANA.

  DIANA ROMANILOR o înlocuise pe Bendis şi devenise şi DIANA DACILOR .

  Şi azi deşi 99% din ROMÂNI nu o ştiu,

  Ileana SÂNZIANA ESTE DIANA ROMÂNILOR.

  Iar Apollon este Făt-Frumos CU PĂRUL DE AUR

  cel cu SOARELE PE PIEPT şi LUNA pe spate şi cu LUCEFERI pe umeri .

  Veţi regăsi Soarele,Luna şi Luceferii până şi pe STEMELE Moldovei,Ţării Româneşti şi Transilvaniei flancând bourul şi PAJURA CRUCIATĂ.

  *

  toxinKGB nu l-a citit nici pe Jules Verne

  Aţi citit poate Jules Verne,”Castelul din Carpaţi”?

  Acţiunea se desfăşoară în România evident,în zona muntoasă unde azi sunt ruinele castelului boierului COLŢ.

  Cine vrea să se convingă poate citi aici:

  http://ro.scribd.com/doc/26511435/Jules … in-Carpati

  Capitolul I,pag.4:

  “Aceasta este străvechea ţară a dacilor, cucerită de Traian în primul secol al erei creştine.”

  Capitolul II,pag.20-21:

  “Baronii de Gorj erau stăpâni peste întreg ţinutul, din timpuri imemoriale.

  Au fost amestecaţi în toate acele războaie care au însângerat provinciile transilvane;

  au luptat împotriva ungurilor, a saşilor, a secuilor, numele lor apare în„cântecele”,şi în „doinele”în care se perpetuează faimosul strigăt de luptă valah:

  DĂ PE MOARTE , DĂ PÂNĂ LA MOARTE,

  şi şi-au dat,şi-au vărsat sângele pentru cauza independenţei ―

  SÂNGELE ROMÂNILOR, al strămoşilor lor.

  Se ştie, atâtea eforturi, atâta devotament, atâtea sacrificii n-au avut alt rezultat, decât cea mai infamă oprimare a urmaşilor acestei seminţii de vitejie.

  Neamul acesta nu mai are existenţă politică.

  TREI CÂLCÂIE L-AU STRIVIT, dar nu şi-au pierdut nădejdea de a se scutura de jug, valahii aceştia din Transilvania.

  VIITORUL ESTE AL LOR ŞI REPETĂ,

  CU O ÎNCREDERE DE NEZDRUNCINAT,

  aceste cuvinte, în care se concentrează toate aspiraţiile lor;

  ROMÂNUL NU PIERE !”

  Până şi Jules Verne pe la 1800 ştia ce ştiu TOŢI ROMÂNII(DACO-ROMANII):

  “ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE !”

  *

  toxinKGB « a uitat » să spună că Tăbliţele de la Sinaia ÎI DESFIINŢEAZĂ teoriile

  Cum se potrivesc afirmaţiile lui toxinKGB cum că dacii vorbeau O FORMĂ DE LATINĂ,eventual VECHEA LATINĂ numită şi LATINA PRISCA cu limba de pe “Tăbliţele de la Sinaia”???

  Cei care au căzut în capcana lui ToxinKGB şi se cred DOAR DACI,IMPOSIBIL DE ASIMILAT de către ROMANI,

  atunci ştiu să citească în LIMBA DACĂ :

  “BOYREBYSETODYOHYOUSIABA-

  STARNOPAZYCEOSOTIASEGYS-

  TADYOSOTRARYOMYONUSODIO

  CETACIRABISICASOROGIAO”

  *

  A TREIA ROMĂ din căpăţâna TĂTARO-CALMUCĂ a NE-putin-CIOSULUI de la Kremlin

  Moscova NU NE VREA ROMÂNI.

  Moscova ne vrea orice altceva:moldoveni,daci,cumani,pecenegi,unguri,tătari,turci,slavi,NUMAI ROMÂNI NU.

  Şi ştiţi de ce?

  Pentru că Moscova, de la vicleanul Petru I,SE VISEAZĂ A TREIA ROMĂ!

  Şi cine îi stă în cale de sute de ani?

  ROMÂNIA,

  urmaşa Daciei Străbune,

  ROMÂNIA a fost ,ESTE şi VA FI ÎN VECI A TREIA ROMĂ !

 11. 2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

  Atenţie :

  « DACISMU` pentru noi

  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Dovezile arheologice ale

  CĂSĂTORIILOR VETERANILOR ROMANI cu FEMEILE DACE

  nu sunt pe placul lui toxinKGB

  LEGIONARII CETĂŢENI ROMANI-CIVIUM ROMANORUM din PROVINCIA ROMANĂ DACIA POROLISENSIS-Sălaj-NORDUL Ardealului după ce îşi terminau servicul militar aveau dreptul DE A SE CĂSĂTORI cu femeile localnice care PRIMISERĂ ŞI ELE CETĂŢENIA ROMANĂ -CIVIUM ROMANORUM.

  INSCRIPŢIA DE LA GHERLA

  [Imp(erator) Caesa]r divi Traiani Parthici f(ilius) divi / [Nervae nep]os Traianus Hadrianus Aug(ustus) pon/[tif(ex) max(imus) t]ribunic(ia) potestat(e) VII co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [equit(ibus) et pe]d(itibus) qui mi(li)t(averunt) in al(is) duab(us) et coh(orte?) / [una? qua]e appell(antur) II Pannon(iorum) et I Brit/[ton(um?) c(ivium) R(omanorum) e]t I Britann(ica) quae sunt in / [Dacia Po]rolis(s)ensi sub Livio Grapo / [proc(uratore?) et ala] Britann(orum) c(ivium) R(omanorum) quae est / in Pannon(ia) inferiore quin(is) et vicen(is) / pluribusve stipend(iis) emerit(is) dimis/sis honesta missione per Marcium / Turbonem quor(um) nomina subscripta / sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum ci/vitatem dedit et conubium cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est / civit(as) iis data aut siqui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) IIII Id(us) Aug(ustas) T(ito) Salvio Ru/fino Minicio Opimiano Cn(aeo) Sentio Aburiano co(n)s(ulibus) / alae Brit(t)on(um) c(ivium) R(omanorum) cui praefuit / M(arcus) Minicius Marcellinus / ex gregale / Glavo Navati f(ilio) Sirm(io) / et Iubenae Bellagenti fil(iae) uxori eius Eravis(cae) / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro post tem/plum divi Aug(usti) ad Minervam »

  “Împăratul cezar, fiu al răposatului Traianus Parthicus, al răposatului Nerva nepot, Traianus Hadrianus augustul, preot suprem, cu tribunicia potestas a 7-a oara, consul a 3-a oară, proconsul, călăreţilor şi pedestraşilor care au servit în două ale şi o cohortă care se numesc a II-a de Pannoni şi I de Britoni de CETĂŢENI ROMANI şi cohorta I Britannica de 1000 ce sunt în Dacia Porolissensis sub comanda lui Livius Grapus procuratorul [?] şi ala I de Britani CETĂŢENI ROMANI staţionată în Pannonia Inferior, după un serviciu de 25 sau mai mulţi de ani, eliberaţi din armată, cinstiţi şi răsplătiţi de către Marciu Turbo, ale căror nume se află scrise mai jos, LOR, COPIILOR ŞI URMAŞILOR LE-A DAT CETĂŢENIA şi DREPTUL DE LEGIUITĂ CĂSĂTORIE CU SOŢIILE pe care le-a dat cetăţenia sau celor care erau celibi (neînsuraţi) cu acele femei pe care le vor lua după aceea, dar numai pentru câte una. A patra zi înaintea idelor lui august, Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus şi Cnaeius Sentius Aburianus fiind consuli. Pentru ala de Brittoni CETĂŢENI ROMANI care a fost comandată de Marcus Minicius Marcellinus, fostul ostaş de rând Glavus fiul lui Navatus din Sirmium şi Iubenei fiica lui Bellagentus, soţia lui, evariscă. Acest text este copia controlată după tabla de bronz afişată la Roma pe zidul dinapoia templului fericitului Augustus lângă Minerva”

  (Traducere după I.I.Russu, Inscripţiile Daciei ROMANE, vol.I, Bucureşti, 1975, p.88-89, Diploma Daciei VII)

  *

  VECHILE NUME DACICE ale plantelor de leac …

  alt ADEVĂR ASCUNS de toxinKGB

  ToxinKGB a convins pe mulţi naivi că el este un mare luptător pentru adevăr.

  Şi bineînţeles,când tabăra care i se opune ASCUNDE ATÂTEA DESPRE DACI,devine foarte credibil ce spune nu?

  Adică atunci când pune o tăbliţă de plumb pe masă,se mai întreabă cineva

  DE CE NU E SCRISĂ ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ?

  Ce mai contează că întregul eşafodaj al “MANIPULĂRILOR tulburătoare” afirmă sus şi tare că “LIMBA ROMÂNĂ este muma limbii latineşti”…

  Vă rog să comparaţi numele plantelor medicinale la strămoşii noştri daci cu numele lor la NOI ROMÂNII,strănepoţii lor.Sunt chiar curios cât îl vor mai credita românii naivi cu încrederea lor pe acest ABIL ESCROC,ToxinKGB.

  Dioscoride, medic greco-roman care l-a însoţit pe Traian în cel de-al doilea război cu dacii, a scris un tratat de botanică farmaceutică, “De materia medica”, în care a prezentat şi

  21 de plante medicinale utilizate de daci în diferite maladii.

  Alături de numele grec şi roman, este înscris şi cel dacic:

  ANIARSEXE (Iarba săracă, Sparceta, Baltarina )

  BOUDHATHALA(limba boului, acţiune sudorifică);

  CINOUBOILA (brionia, cicatrizantă în plăgi, diuretică);

  COADAMA( sau COALAMA )(limbariţă, răcoritoare calmantă în prurite, cicatrizantă);

  COICODILA( sau COICOLIDA )iarba bubei, diuretică, purgativă);

  DIELLEINA (măselariţă, folosită de daci ca analgezic, calmant, hipnotic, antispastic);

  DIESEMA(lumănărică, acţiune astringentă şi antiperistaltică în diarei);

  DOCTILA,CHODELA, DOCHELA (Tămâiţa de câmp)

  DIODELA sau DUODELA (coada şoricelului, utilizată ca tonic, hemostatic, antiastmatic, laxativ, calmant al durerilor abdominale);

  DYN (Urzica, Urzica mare, Urzica de pădure)

  GUOLETA (Mărgeluşe, Mei păsăresc)

  MENDRUTA (Strigoaie, Steregoaie)

  MIZELA ( Cimbrul, efect antidiareic, antispasmodic, diuretic);

  PRIADILA( Curpen, Viţă albă, Archi, Luminoasă)

  PROPODILA sau PROCEDILA( Cinci degete, Iarba degetelor, Ochiul boului)

  SALIA( Ciumăfaia, Alaur, Bolondariţă,conţine alcaloizi ca hiosciamina şi scopolamina);

  SCIARE ( Varga ciobanului, Scăiuş)

  STIRSOZILA (Fierea pământului, Floare de friguri, Cintaură, Frigor, Frigurică, Potroacă, Scânteuţă de friguri, tintaură)

  TENDILA sau TEIDIL(Izmă, Izmă bună, Gingiurnă, Mintă)

  RIBORASTRA ( brusturele, diuretic, hipoglicemiant, antiseptic, laxativ, sudorific, depurativ)

  USAZILA (Arăriel, Limba câinelui, Arăţel, Plescăiţă roşie, Poalele mâţii)

  Doar Limba Boului-BOUDHATHALA şi Brusturele-RIBORASTRA par a mai fi păstrat ceva din forma originală…

  Şi ce dovedeşte comparaţia dintre VECHILE NUME DACICE ale plantelor « de leac » şi NUMELE ROMÂNEŞTIde astăzi ale aceloraşi plante ?

  Că numele lor original NU S-A PĂSTRAT.

  Dar cine a fost dintotdeauna PĂSTRĂTORUL NUMELOR PLANTELOR « DE LEAC » ?

  Exact OAMENII DIN POPOR,oamenii locului,oamenii pământului, »TERRANII » adică « ŢERANII »,ţăranii ROMÂNI.

  Exact aceia pe care tovarăşul ToxinKGB îi consideră NEASIMILABILI(din interes sau neştiinţă).

  Ei cum rămâne cu afirmaţia că cetăţenii de rând NU s-au „încrucişat” cu ROMANII?

  Faptul că TOATE NUMELE plantelor medicinale au fost schimbate chiar de către cei care le foloseau cel mai mult,adică ŢĂRANII,este încă o dovadă INCONTESTABILĂ A ROMANIZĂRII străbunilor noştri daci.

  Este încă o dovadă a totalei ASIMILĂRI a limbii DACILOR de către LIMBA LATINĂ şi cultura ROMANILOR.

  *

  Este evident că “DACISMUL” pentru noi este “MOLDOVENISMUL 2″!

  Se pare că toxinKGB se teme CA DRACU DE TÂMÂIE de ce DECLARAU CU MÂNDRIE strămoşii:

  “SUNTEM DI SÂNGE ROMENESC”

  Nicolae Milescu Spătarul

  vorbeşte despre latinitatea limbii române în felul următor:

  „Dumnezeu se zice în limba greacă Theos, iar pe limba latinească Deus,

  iară RUMÂNEŞTE se cheamă Dumnezeu,

  care nume IASTE LUAT DE LA LETINIE

  în ce chip şi

  MAI JUMĂTATE de limba românească luat DE LA LATINI”.

  ROMANITATEA ROMÂNILOR

  “În fond, ideea ROMANITĂŢII ROMÂNILOR în viziunea ei evolutivă ni se prezintă… ca un arbore gigantic al cărui trunchi îl constituie

  TRADIŢIA AUTOHTONĂ A ROMANITĂŢII,

  CONŞTIINŢA POPORULUI ROMÂN DESPRE ROMANITATE.

  Ramurile sale reprezintă, desigur, tradiţiile înfăţişate mai sus, rămurelele şi frunzele fiind DIFERITELE MĂRTURII ASUPRA ROMANITĂŢII ROMÂNILOR.

  Din arborele ROMANITĂŢII ROMÂNILOR cunoaştem cel mai bine trunchiul; nu este exclus ca cercetări viitoare să descopere existenţa unor noi ramuri; cu siguranţă putem afirma că numeroase frunze ale acestui arbore ne-au rămas necunoscute.”

  (Adolf Armbruster – ROMANITATEA ROMÂNILOR)

  *Mircea ELIADE:

  “O mie de ani în urmă, a avut loc ceea ce putem numi pe drept cuvânt O CATASTROFĂ DE INCALCULABILE CONSECINŢE PENTRU ISTORIA ROMÂNILOR:

  Slavii au ocupat Peninsula Balcanică şi s-au întins până la Adriatica. Marea unitate etnică, lingvistică şi culturală pe care, în pofida tuturor năvălirilor barbare, o alcătuia

  ROMANITATEA ORIENTALĂ

  (CARE SE NUMEA, CHIAR DIN secolul IV după Christos, ROMANIA),

  a fost definitiv sfărâmată.”

  “Descindem dintr-unul din «neamurile cele mai numeroase din lume» şi praful s-a ales de el, NICI MĂCAR LIMBA NU I SE MAI CUNOAŞTE.

  Am făcut parte dintr-o ROMANIE DE TREI ORI MAI MARE DECÂT DACIA”

  “Istoria NEAMULUI ROMÂNESC n-a fost decat o lungă, necontenită, halucinantă hemoragie.”

  -“Teroarea istoriei” şi destinul ROMÂNIEI – Mircea Eliade

  (LIMBA ROMÂNĂ)”arată CARACTERELE ROMANICE, ba încă le arată în unele privinţe mai curate decat celelalte limbi ROMANICE.

  Limba POPORULUI ROMÂN prezintă în chipul cel mai netulburat

  DEZVOLTAREA DE LA GRAIUL LATIN SPRE CEL ROMANIC.”

  (W. Meyer-Lübke, Rumänische und Romanisch)

  *

  “Ce stranie este tenacitatea cu care oamenii aceştia [AROMÂNII] aderă la limba şi obiceiurile rasei din care fac parte! Deşi s-au scurs multe secole de când aceşti oameni îndură sclavia numeroşilor tirani, totuşi sunt în stare să se întreţină cu un străin în temerara şi pitoreasca LIMBĂ A ROMEI ANTICE.”

  (Edmund Spencer, Travels în European Turkey…)

  *

  “Acest sentiment puternic de a trăi şi de a muri pentru naţionalitatea lor l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu numele de ROMÂN; şi unde este puterea care să le poată lua această naţionalitate, unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste ?”

  (Stefan Ludwig Roth, 1848)

  *

  “Astfel astăzi moldovenii, muntenii, valahii transalpini, mysienii, basarabenii şi epiroţii se numesc pe sine cu toţii cu un nume cuprinzător nu «valahi» ci «ROMÂNI», iar limbii lor neaoşe îi spun «ROMÂNA».”

  (Dimitrie Cantemir, Historia Moldo-Valahica)

  *

  “[ROMANII, ce] se întindeau aproape de marginea Constantinopolului până la Byza şi mai departe, în mulţime fără număr, neam de oameni care se simţeau foarte bine în locuri greu de umblat şi care SE OCUPAU CU PĂSTORITUL dar erau obişnuiţi ŞI CU LUPTELE”

  (Georgios Pachymeres, Istorii compuse, even.-1285)

  *

  “Noi considerăm că ROMÂNII nu sunt numai cei mai numeroşi, ci ŞI CEI MAI VECHI LOCUITORI de azi ai Transilvaniei.

  Imigrarea lor, din sudul Dunării în Transilvania, nu poate fi adeverită cu nici o dovadă istorică.”

  (E. A. Bielz, Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens)

  *

  “Împăratul Diocleţian iubea mult ţara Dalmaţiei; de aceea A ADUS DIN ROMA POPOR împreună cu familiile lor şi i-a aşezat în ţara Dalmaţiei: aceştia se numesc şi ROMANI, PENTRU CĂ AU VENIT DIN ROMA, şi poartă acest nume până în ziua de astăzi.”

  (Constantin Porphyrogenetul, De administrando imperio)

  *

  “Timpul n-a avut puterea să ştirbească forţa, nici să slăbească speranţa DACO-ROMANILOR.

  Rămăsese aceeaşi rasă, rezistentă, răbdătoare, întrucât se considera nemuritoare:

  » ROMÂNUL NU PIERE », suna un dicton popular în toate regiunile ROMÂNIEI.

  Mai e şi-un altul, aproape la fel de răspândit:

  « Apa trece, pietrele rămân. »

  Apa era năvalirea barbară, ROMÂNII erau pietrele.”

  (Abdolonyme Honoré Ubicini, Les origines de l’histoire ROUMAINE)

  *

  Colindele noastre străvechi spulberă ABERAŢIA ANTI-ROMÂNEASCĂ numită « Noi NU suntem urmaşii Romei”.Soluţia „dacizatorilor” de Moscova?

  Aţi ghicit…toxinKGB „A FĂCUT UITAT” şi „Pluguşorul”

  Şi unde este cel mai popular şi azi „Pluguşorul”?

  În ESTUL ROMÂNIEI.

  Ca să vezi.Tocmai la…”dacii liberi”,geţi,costoboci,carpi,roxolani.

  Aceia „puri”genetic,”neocupaţi”,”neasimilaţi”,”nelatinizaţi”,”neromanizaţi”.

  Probabil tocmai cei ai căror strămoşi locuiau în cei 86% din Dacia „neatinşi” de Roma STRĂBUNICULUI NOSTRU Traian.

  Pluguşorul românesc

  Aho, aho copii şi fraţi,

  Staţi puţin şi nu mânaţi,

  Lângă boi v-alăturaţi.

  Şi cuvântul mi-ascultaţi.

  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  S-A SCULAT MAI AN,

  BĂDICA TRAIAN

  Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat,

  Cu şeaua de aur,

  Cu nume de Graur,

  Cu frâu de mătase,

  Împletit în şase,

  Cât viţa de groasă,

  El în scări s-a ridicat,

  Peste câmpuri s-a uitat,

  Să aleagă-un loc curat,

  De arat şi semănat.

  Şi-a pornit într-o joi,

  Cu un plug cu doispreceze boi.

  Boi boureni,

  În coadă codălbeni,

  În frunte ţintăţei,

  Ia mai mânaţi, măi, flăcăi, hăi, hăi…

  La lună, la săptămână,

  Îşi umplu cu aur mâna.

  Şi el vru să vadă,

  De-i dete Dumnezeu roadă.

  Era-n spic cât vrabia,

  Era-n bob cât trestia.

  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  TRAIAN IUTE S-A ÎNTORS

  Şi din grajd alt cal a scos,

  Un alt cal mai năzdrăvan,

  CUM ÎI PLACE LUI TRAIAN,

  Negru ca corbul,

  Iute ca focul,

  De nu-l prinde locul.

  Cu potcoave de argint,

  Ce dau sporul la fugit.

  TRAIAN IUTE A-NCĂLECAT,

  La Ţinchin a apucat

  Şi oţel a cumpărat,

  Ca să facă seceri mari,

  Pentru secerători tari.

  Şi-altele mai mititele,

  Pentru fete ocheşele

  Şi neveste tinerele.

  De urat, am mai ura,

  Dar mă tem că va-nsera,

  Pe aici, pe la dumneavoastră,

  Departe de casa noastră.

  Şi ne-aşteaptă şi-alte case,

  Cu bucate mai gustoase,

  Cu pâine caldă pufoasă,

  Cu vinul de viţă-aleasă,

  Cu Cotnar de Drăgăşani,

  La anul şi la mulţi ani!

  *

  “Pluguşorul” este reiterarea unei binecuvântari de început

  (Callendae/ Carinda, Corindă, Cărindar)

  ÎNCEPUTUL ROMANILOR în Dacia odată cu Traian.

  Un Traian… Întemeietor (”Pater Patriae”),

  Împărat (”Optimus Princeps”) şi

  Preot (”Pontifex Maximus”).

  El trage Prima Brazdă (”Sulcus Primigenius”) peste Dacia;

  O face “In Saecula Saeculorum”, cu Doisprezece Boi;

  în numele lui “Iuppiter Optimus Maximus”,

  într-o Joi.

  *

  Adevăruri de mai jos sunt prea TULBURĂTOARE pentru toxinKGB.

  Soluţia ?Evident.LE-A FĂCUT « UITATE ».Şi pe acestea…

  Lista LEGIUNILOR şi COHORTELOR ROMANE din Dacia

  Leg I Flavia Ulpia Hispanorum milliaria – au construit tronsonul drumului Napoca- Potaissa;

  LEGIUNEA a-V-a MACEDONICA – Potaissa, Turda;

  LEGIUNEA a-XIII-a GEMINA – Apulum, Alba Iulia;

  Leg IV Flavia Felix – Sarmizegetusa Regia, Grădiştea Muncelului;

  Leg VI Ferrata – participantă la războaie;

  Leg I Adiutrix – Apulum, Alba Iulia;

  Leg II Adiutrix;

  Leg VII-a Claudia – Cuppae şi Viminacium şi ulterior la Romula;

  Leg XI-a Claudia – Durostorum;

  Leg Numerus Palmyrenorum Porolissensium sagittariorum civium Romanorum – Moigrad, com Mirsid, SJ;

  Coh I Aelia Gaestorum milliaria – Resculum, Bologa, com Poieni, CJ;

  Coh I Antiochesium;

  Coh I Augusta – Buciumi, SJ;

  Coh I F.M. Aurilia Brittonum Malvensis;

  Coh I Batarorum milliaria – Romiţa, com.Românaşi, SJ;

  Coh III Bessorum – Olteni, com Bodoc, CV;

  Coh I Bracaraugustanorum – Bretcu, CV;

  Coh I Britannica milliaria – Caseiu, CJ;

  Coh II Britannica milliaria – Iliusa, BN;

  Coh II Britanica – Romiţa, com.Românaşi, SJ;

  Coh I Britannorum milliaria – Moigrad, com Mirsid, SJ;

  Coh III Britannorum;

  Coh III Campestris miliaria;

  Coh I Cannanefactium – Tihau, com.Surduc, SJ;

  Coh I Cretum;

  Coh IV Cypria;

  Coh II Flavia Bessorum – Olteni, com.Bodoc, CV;

  Coh II Flavia Commagenorum – staţionează permanent la Micia;

  Coh II Flavia Numidarum – Feldioara, com.Ucea, BV;

  Coh III Gallorum – Hoghiz, BV;

  Coh V Gallorum;

  Coh Hispanorum – Bretcu, CV;

  Coh I Hispanorum – Românaşi, SJ;

  Coh I Hispanorum milliaria – Orheiu Bistritei, com.Cetate, BN;

  Coh II Hispanorum – Resculum, Bologa, com Poieni, CJ;

  Coh I Lingonum;

  Coh V Lingonum – Moigrad, com.Mirsid, SJ;

  Coh I Montanorum – Sebeş;

  Coh II Nervia Brittonum – Buciumi, SJ;

  Coh VI Nova Cumidavensium Alexandrina – Cumidava, Râşnov, BV;

  Coh Prima Alpinorum – Călugareni, com.Fremitu, MS;

  Coh VI Thracum – Românaşi, SJ;

  Coh I Tyriorum;

  Coh I Ubiorum – Sighişoara, Podmoale, MS;

  Ala I Asturum – Hoghiz, BV;

  Ala Brittonum – Gherla, CJ;

  Ala I Claudia Gallorum Capitoniana;

  Ala I Claudia nova miscellanea;

  Ala I Dardanorum;

  Ala I Hispanorum Campagonum;

  Ala I Hispanorum pia fidelis Antoniniana;

  Ala II Hispanorum et Aravacorum;

  Ala I Numeri Illyricorum – Brîncoveneşti, MS;

  Ala I Pannoniorum;

  Ala II Pannoniorum – Gherla, CJ;

  Ala Siliana – Gilău, CJ;

  Ala Tungrorum Frontoniana – Iliuşa, BN;

  *

  Sigiliul lui Avram Iancu îi strică « dacizarea »Moscovei. Deci…trebuie « UITAT » şi el nu-i aşa ?»

  Şi pentru că BOZGORII ÎMPUŢIŢI(provocatori KGB care ne-au atacat şi la Chişinău) au îndrăznit să profaneze amintirea SFÂNTĂ a Crăişorului munţilor Apuseni,MARELE ROMÂN Avram Iancu …

  Să ne amintim că

  sigiliul lui Avram Iancu .

  era un brad verde încadrat de inscripţia

  « SIGILLU PRAEFECTUREI AURARIEI GEMINE ».

  De ce « GEMINE » ?Pentru că la APOULON-APULLUM(ALBA-Iulia)era cantonată LEGIUNEA ROMANĂ A-XIII-A GEMINA.

  Ca să vezi.CRĂIŞORUL munţilor Avram Iancu ERA MÂNDRU de strămoşii lui ROMANI.

  Chiar şi-i pusese şi pe propriul sigiliu.SPRE VEŞNICĂ ADUCERE AMINTE.

  *

  ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE

  De Nicolae Tãutu

  “Vremuri triste-ntunecate

  Peste capu-mi au trecut

  Cu mii hoarde furioase

  Prea adesea m-am bătut.

  Dar nici timpurile grele

  Ce mi-au pus străin stăpân

  N-au curmat zilele mele

  Căci AM FOST şi SUNT ROMÂN.

  Ş-oricât timp ROMÂN voi fi

  Nu mă tem cã voi muri.

  Când din Roma cea măreaţă

  Peste plaiuri m-au adus

  Traian ale cărui braţe

  Neamuri multe au supus.

  Cu a lui voce mi-a spus mie

  Acest loc încântător

  De-acum iată, ţi-l dau ţie

  Ca să fii moştenitor

  Şi-oricât timp ROMAN vei fi

  Nu te teme că-i pieri.”

  *

  Călăii OCUPANŢI RUŞI au nevoie de O NOUĂ GENERAŢIE tânără de “STATALIŞTI” ,”MOLDOVENIŞTI” şi mai nou de « DACIŞTI ».

  Adică DE ROBI FĂRĂ IDENTITATE sau cu O NOUĂ şi FALSĂ identitate IMPUSĂ de la Moscova.

  Numai aşa OCUPANŢII RUŞI îţi pot ţine tancurile în continuare pe pământul ROMÂNESC al Basarabiei,SFINŢIT CU SÂNGELE BUNEILOR şi în acelaşi timp să le mai fie pupate şi ciubotele anual de 9 Mai .

  Numai aşa BESTIILE CRIMINALE,CĂLĂII şi ASASINII OCUPANŢI RUŞI pot fi numiţi pe mai departe “ELIBERATORI”.

  Pentru că

  “Un popor FĂRĂ CULTURĂ,

  este UN POPOR UŞOR DE MANIPULAT”

  Immanuel KANT

  „CINE CONTROLEAZĂ TRECUTUL CONTROLEAZĂ ŞI VIITORUL.

  Cine controlează prezentul controlează ŞI trecutul”.

  “1984 “-George Orwell

  „cine NU-ŞI CUNOAŞTE TRECUTUL

  NU poate înţelege prezentul

  şi NU va putea să vadă viitorul”.

  *

  Mihai Eminescu:

  “DA,DE LA ROMA VENIM,

  scumpi şi iubiţi compatrioţi,

  – din DACIA Traiană”.

  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!

  Dar toxinKGB şi acoliţii lui din KGB nu au auzit şi nici nu vor să audă de citatul acesta…

  RUSIA,ia-ţi “DACIZAREA” şi du-te-n…TURBINKĂ

  VIDMĂ-KGB !

  *

  „De când e SUFLET DE ROMÂN pe faţa pământului,

  ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN,

  şi chiar atunci când lumea

  îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi,

  în conştiinţa puterilor pe care le purta în

  sine, privea mândru împrejurul său.

  Sămânţa, din care a răsărit acest

  popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri

  decât atunci când ROMÂNII vor uita de

  nobleţea seminţiei lor. ”

  Mihai Eminescu

  *

  La 17 mai 1946, cu 14 zile înainte de a fi executat de către slugile de la Bucureşti ale Călăilor Ocupanţi RUŞI

  mareşalul martir ION ANTONESCU a spus:

  “Scump POPOR ROMÂN,

  sunt mândru că am făcut parte dintr-o naţie cu

  DUBLĂ ASCENDENŢĂ,

  ROMANĂ şi DACĂ,

  a cărei istorie a fost luminată de

  STRĂLUCITOAREA FIGURĂ A LUI TRAIAN

  şi de JERTFA MARELUI DECEBAL !

  Am luptat în două războaie pentru gloria ta!

  Sunt fericit să cobor cu câteva clipe mai devreme lângă martirii tăi. Toţi au luptat pentru dreptatea ta! …”

  *

 12. noi nu vom disparea CA POPOR ca vor rusii,ci ca asa vrea UNIUNEA EUROPEANA,sa nu uiti ce ti-am spus! UE e un malaxor de amestecat popoarele,prin poponari,prin concubinaj mixt romano-francez,neamto-romano-tiganesc GAY si altele!

 13. Ceea ce spuneti , in opinia mea, e in mare parte adevar si salut toata insiruirea fara capat de dovezi incontestabile. Dar va intreb: Dacia a fost creata de rusi? Si cum se face ca Burebista, Decebal si ceilalti regi daci vorbeau cu imparatii imperiului roman fara traducatori? ori au facut cursuri? Cred ca nici locuitorii Daciei si, in mare parte nici cei din toata tara lui Remus si Romulus nu vorbeau intre ei prin semne!!! Cum ar vorbi, bunaoara, moldovenii tiraspoleni cu cei bucuresteni, cel putin. . Iar daca Dacia e Traiana, apoi a devenit romana partial abea dupa caderea ei. Pentru a-si asigura existenta, supravietuirea nu aveau altceva de facut decat sa afirme ca sunt romani si vorbesc limba romana, care era aproape aceiasi dacica, precum este si in prezent cu toate evolutiile milenare. Asa ca nu exagerati. Chiar din expunerea ce ati facut-o se vede clar acest adevar. Te pomenesti ca Dodon vine pe tancurile rusesti si instituie iar limba moldo…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *