Filmul, poze, Rezolutia Marsului de la 28 iunie si comunicatul de presa al PNL

 

 

Ala Mirza-Turbal
Se duc poeţii…

Se duc POEŢII. Se înalţă-n cerul
Care-şi deschide RAIUL pentru ei,
Pentru c-au spus mulţimii ADEVĂRUL
Despre vânduţi, lingăi, mancurţi, mişei.

S-au dus VIERU, LARI, VATAMANU…
Tot mai orfan rămâne SFÂNTUL GRAI,
Fără MATCOVSCHI, mai sărac i-i lanul,
Cine-a cânta la fel frumosul plai?

Cine va creşte-aşa bogată roadă
De proză, drame, versuri -melodii?
Azi multă lume a venit să-l vadă,
Să-l pună pe altar de veşnicii…

Se duc POEŢII. N-au ajuns la clipa
Din visul lor, cu fraţi uniţi pe Prut.
Rămânem noi. Să ne legăm aripa
Şi zborul să-l luăm de la-nceput…

De sus, din cer, cu suflete -ntristate,
Cu ochi nemângâiaţi ne vor privi
Pân” visul lor va fi realitate
Şi neamul despărţit se va -ntregi…281016579_10151645371617226_1992710800_nIMG_0155IMG_0156IMG_0159IMG_0162IMG_0163IMG_0166IMG_0167IMG_0170 IMG_0175IMG_0176IMG_0187IMG_0184IMG_0183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezoluţia mitingului din 28 iunie 2013 de comemorare a celui de-al doilea rapt al Basarabiei(Pactul Molotov-Ribbentrop, consecinţele lui asupra Basarabiei şi Nordului Bucovinei şi necesitatea stringentă de (Re)Unire cu Patria-mamă România…)

Participanţii la miting CONSTATĂ:

Astăzi se împlinesc 73 de ani de la raptul teritorial din 28 iunie 1940, când, în urma ultimatumurilor din 26 și 27 iunie 1940, sovieticii au ocupat vechile teritorii ale Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Herței, cu o suprafață de 50.762 km2 și aproximativ 4 milioane de locuitori, majoritatea etnici români. Poziția oficială a Academiei de Ştiinţe a R.Moldova este că 28 iunie 1940 a fost zi de ocupaţie sovietică.

Frontierele actuale ale Romaniei sunt stabilite, în totalitate, de Pactul Molotov-Ribbentrop, printr-o notă ultimativă, trimisă de către Guvernul URSS pe 26 iunie 1940, la care Guvernul României nu a dat vreodată un răspuns.

„Declarația Parlamentului României privind Molotov-Ribbentrop și consecințele acestuia pentru țara noastră”, adoptată pe 24 iunie 1991, cu unanimitate de voturi, precizează: „În numele Poporului Român, Parlamentul României condamnă acest pact ca fiind ab initio nul și neavenit…”

La 24 decembrie 1989, Congresul Deputaților Poporului din URSS a condamnat „semnarea Protocolului adițional al Tratatului din 1939…, a altor înțelegeri secrete cu Germania” și a recunoscut că acestea sunt, „din punct de vedere juridic, lipsite de temei și de valabilitate, din momentul semnării lor”, venind” în contradicție cu suveranitatea și cu independența unor state terțe”.

După ocupaţia sovietică din 1940 a început calvarul neamului românesc din aceste teritorii: imediat după ocupare au fost confiscate şi naţionalizate principalele mijloace de producţie, băncile, transportul feroviar, mijloacele de telecomunicaţii, spitalele, instituţiile de învăţămînt, depozitele, hotelurile, imobilele, casele celor refugiaţi ş.a.m.d.

Toţi foştii proprietari au fost declaraţi duşmani ai poporului. Întregul pământ a fost naţionalizat şi declarat proprietate a statului sovietic, a început colectivizarea şi desproprietărirea ţăranilor…A fost instaurat un regim de teroare, violenţă şi dezmăţ. Au fost închise şi demolate circa 650 de biserici, majoritarea preoţilor au fost ucişi sau deportaţi; o bună parte a intelectualităţii a fost lichidată fizic sau deportată, ceilalţi şi-au salvat viaţa refugiindu-se peste Prut. În timpul retragerii din Basarabia şi Nordul Bucovinei, în 1941, hoardele sovietice au folosit tactica pământului pîrjolit: au fost demontate şi expediate în Rusia peste 300 de mari întreprinderi industriale, au fost expediate, în total, 4076 de vagoane încărcate cu utilaje, maşini agricole, materii prime, grâu, produse alimentare ş.a.m.d. …

În februarie 1941 a fost introdusă grafia rusească şi aşa-zisa limbă moldovenească, s-a trecut la o istorie falsificată, conform căreia moldovenii sunt un popor deosebit de cel român, cu o istorie aparte şi o limbă diferită. Deznaţionalizarea, rusificarea, mancurtizarea şi ştergerea conştiinţei naţionale constituiau scopurile principale ale ideologiei sovietice. Toate studiile de specialitate se făceau în limba rusă. Istoria naţională a fost exclusă din învăţămînt şi substituită cu istoria PCUS şi istoria URSS. Disidenţii erau demiși din posturi, exmatriculaţi de la studii şi persecutaţi.

Depopularea teritoriilor ocupate pe seama băştinaşilor şi repopularea lor cu populaţie alogenă, adusă din toate colţurile URSS, a fost ridicată la rangul politicii de stat. Foametea organizată din 1946-1947 a secerat alte 300.000 de vieţi. Între 1940 şi 1964 au fost deportaţi circa 900.000 de băştinaşi, mulţi dintre aceştia au murit în condiţii inumane, zeci de mii au rămas cu traiul pentru totdeauna în locurile unde au fost deportaţi. În perioada de ocupaţie sovietică au fost lichidaţi fizic peste 1.000.000 de români basarabeni şi bucovineni, alţi 850.000 şi-au salvat viaţa refugiindu-se peste Prut. În locul băştinaşilor regimul sovietic aducea „specialişti” cărora li se repartizau apartamente peste rînd, în timp ce localnicii aşteptau cu zecile de ani…

O gravă crimă a regimului sovietic a fost recroirea teritorială a acestui ţinut la 2 august 1940, cînd, în mod total nelegal, a fost formată RSSM, iar judeţele Hotin, Ismail şi Akkerman (Cetatea Albă) ale Basarabiei, precum şi Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa au fost trecute în mod criminal Ucrainei, unde populaţia românească băştinaşă a fost supusă unui proces diabolic de deznaţionalizare şi ştergere a fiinţei naţionale… Aşa se face că în aceste teritorii la ora actuală au rămas doar 12% români din cei 90%, cît constituia populaţia românească în 1940, înainte de ocupaţia sovietică…

Și Constantin Stere, unul dintre marii oameni politici ai Basarabiei, a trecut prin ocnele Siberiei. Lui ii apartin cuvintele: „Niciodată cu rusii, căci ei vor să ne ia limba, să ne fure istoria, să ne ia pamântul strămoșesc și să ne distrugă neamul”. El a fost un proroc, or, toate s-au întâmplat precum le-a prezis el.

Sovieticii au adus pe meleagul nostru minciuna, furtul, beția, deportările, arestările și masacrul oamenilor ce și-au iubit baștina. L-au alungat din sufletele multora pe Dumnezeu, ne-au distrus conștiinta națională, adevărul istoric, limba, cinstea, onoarea și tot ce a fost sfânt cândva pe aceste meleaguri. Generațiile care vin după noi ar trebui să nu uite aceste tragedii și să lupte pentru Adevăr și Dreptate».

Clasa politică şi guvernarea actuală, manifestând atitudine arogantă faţă de partidele extraparlamentare şi Societatea Civilă, ignoră definitiv dialogul social, nu reacţionează la apelurile deschise (Memorandumul pentru reîntregirea României, din 27 martie 2013; Scrisoarea deschisă Către Excelenţa Sa, Preşedintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti, din 22.11.2012 ş.a.)

În decembrie 1989, Congresul II al Deputaţilor Poporului din URSS a condamnat Pactul Molotov-Ribbentrop şi Protocolul adiţional secret al acestuia, calificându-le drept nule şi neavenite din momentul semnării. La fel au procedat Germania, Ţările Baltice, Polonia, România, R.Moldova şi alte state.

A urmat Declaraţia de Independenţă, ce stipulează că R.Moldova „este liberă să-şi hotărască prezentul şi viitorul… în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”, altfel spus – în cadrul României în frontierele ei de până la 1940! Şi Acordul Final de la Helsinki stipulează că frontierele dintre state pot fi modificate prin mijloace paşnice cu acordul părţilor, dar şi Constituţia R.Moldova permite modificarea statutului politico-juridic al celui de-al doilea stat românesc.

Dacă ar fi înţeles clasa politică exact că Declaraţia de Independenţă este un document sfânt şi ar fi urmat calea decolonizării, decomunizării, modernizării şi dezvoltării , astăzi aveam o altă situaţie politică, alte perspective. Trebuia urmată strict buchia Declaraţiei de Independenţă.

La cei aproape 22 de ani de la proclamarea independenţei, Republica Moldova mai luptă să arunce la groapa istoriei greaua moştenire sovietică. Bilanţul acestei perioade de timp este cumplit de tragic: două conflicte separatiste, o armată străină pe teritoriul statului, societate divizată pe criterii etnice, o treime din cetăţeni plecaţi peste hotare, o limbă fără denumire, mimarea democraţiei, capturarea statului cu toate instituţiile sale de către grupări corupte şi mafiote, interesele vitale ale poporului total neglijate, regres socio-economic pe toate dimensiunile. R.Moldova a devenit cel mai sărac stat din Europa – la propriu şi la figurat.

Din cauza mizeriei şi a sărăciei, exodul populaţiei băştinaşe a atins cote catastrofale: au emigrat peste 1.000.000 de oameni, în special tineri, iar aceştia nu se mai întorc… În consecinţă, nu se mai întemeiază familii, nu se mai nasc copii, s-a micşorat dramatic numărul copiilor de clasa I, în timp ce bătrînii mor cu zile, pe un cap… Actualmente, ponderea populaţiei româneşti în R.Moldova a coborât până la cota alarmantă de 55%… Dacă va continua depopularea republicii, peste vreo 5 ani noi vom rămâne în minoritate, iar de aici până la dispariţia totală din aceste teritorii nu rămâne decît un pas… Astfel, Neamul Românesc din teritoriile româneşti din stînga Prutului se află în pericol de moarte!

R.Moldova este un stat eşuat: ea nu controlează o bună parte din teritoriile şi frontierele sale şi nu este în stare să-i determine pe ruşi să-şi retragă trupele de ocupaţie şi armamentul de pe teritoriul său. Mai mult: conflictul îngheţat de pe Nistru este o bombă cu efect întîrziat, gata oricînd să se declanşeze aşa cum s-a întâmplat în Georgia…

R.Moldova n-are nici o şansă să devină vreodată stat prosper şi să se integreze de una singură în structurile europene şi euroatlantice, indiferent de forţele politice ce o guvernează sau se vor afla la guvernare… Pe de altă parte, existenţa în continuare a R.Moldova ca stat «independent» este echivalentă cu ştergerea fiinţei naţionale din aceste teritorii!

Reieşind din cele expuse mai sus, participanţii la miting HOTĂRĂSC:

Condamnă poziţia fariseică şi ipocrită a clasei politice de la Chişinău și acțiunile sale de a perpetua consecinţele Pactului Molotov-Ribbentrop, de a menţine, în continuare, această aşchie de neam şi de pământ românesc separate de Patria-mamă România, de a se devia de la spiritul Declaraţiei de Independenţă (de fostul Imperiu Sovetic) a R.Moldova din 27 august 1991, document sfânt , în baza căruia urma să funcționeze noul Stat format pe calea decolonizării, decomunizării, modernzării şi dezvoltării.

Condamnă cu vehemență poziția și acțiunile Federație Ruse, care a inventat „problema transnistreană” și joacă prin șantaj fățiș, amenințări și acțiuni, de 21 de ani Chișinăul ca R.Moldova să rămână captivă CSI, cu finalitate de federalizare, readucându-ne la situația de post- Pact Ribentrop-Molotov (ce a fost după 28 iunie 1940). A califica Rusia drept duşman multisecular al Libertății Neamului Românesc. Menţinerea sub ocupaţie rusească a teritoriilor din estul R.Moldova, refuzul acesteia de a-şi retrage trupele şi armamentul de pe teritoriul Republicii este o dovadă în plus, în acest sens; a cere retragerea imediată şi necondiţionată a trupelor ruseşti de ocupaţie şi restabilirea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a R.Moldova;

Menționează că, la cei 22 de ani de la proclamarea independenţei, Republica Moldova mai luptă să arunce la groapa istoriei greaua moştenire sovietică. Bilanţul acestei perioade de timp este cumplit tragic: două conflicte separatiste, o armată străină pe teritoriul statului, o soicietate divizată pe criterii etnice, o treime din cetăţeni plecaţi peste hotare, o limbă fără denumire, mimarea democraţiei, capturarea statului cu toate instituţiile sale de către grupări corupte şi mafiote, interesele vitale ale poporului total neglijate, regres socio-economic pe toate dimensiunile. R.Moldova a devenit cel mai sărac stat din Europa – la propriu şi la figurat. R.Moldova nu are nici un viitor ca stat independent, nici o şansă să se integreze de una singură într-un viitor previzibil în Uniunea Europeană, iar existenţa în continuare ca stat «independent» – сaptiv, de fapt, va duce, inevitabil, la dispariţia populaţiei băştinaşe din aceste teritorii. SOS Basarabia!!!

Cerem autorităţilor de la Bucureştisă se pătrundă de tragismul situaţiei în care se află românii din stânga Prutului, de responsabilitatea care-i revine pentru destinul Neamului Românesc din teritoriile înstrăinate şi, în conformitate cu „Declaratia Parlamentului României privind Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele acestuia pentru țara noastră”, adoptată pe 24 iunie 1991, cu unanimitate de voturi, să demareze de urgenţă procesul de lichidare a consecinţelor acestuia şi de Reunificare a Ţării şi Neamului Romănesc, făcând abstracţie de ostilitatea autorităţilor de la Chişinău.in Republica Moldova.

Cerem guvernanților să obțină retragerea imediată și necondiționată a trupelor ruse de ocupație.

Cerem să fie declarat Dmitri Rogozin ca persona nongrata.

Cerem autorităţilor celor două state româneşti să adopte un Plan de Acţiuni în vederea Reunificării Ţării în contextul nulităţii Pactului Molotov-Ribbentrop şi a Acordului de Pace de la Paris din 1947, în spiritul Declaraţiei de Independenţă a R.Moldova şi în baza Actului Final de la Helsinki din 1975, Constituţiei Republicii Moldova şi a altor Acte Internaţionale, care stipulează că frontierele dintre state pot fi modificate prin mijloace paşnice cu acordul părţilor!

Consideră că unica soluţie de a ne salva de la pieire şi de a ne conserva fiinţa naţională, de a ne integra în structurile europene şi euroatlantice şi de a scăpa de trupele de ocupaţie şi de armamentul rusesc, este revenirea de urgenţă la trupul Patriei-mamă România! Acest lucru trebuie să se întâmple maximum în anul 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Actul Unirii din 27 martie 1918, căci pe urmă va fi prea târziu! Redevenind parte integrantă a României, aceste teritorii vor deveni, automat și imediat și parte a NATO, şi parte a UE, cu toate consecinţele de rigoare!

Face un apel în plus către partidele, ONG-urile de orientare naţional-patriotică, către populaţia de bună credinţă, să îmbrăţişeze, fără rezerve, dezideratul de Revenire la trupul Patriei-mamă România şi să-şi aducă aportul la consolidarea forţelor de dreapta prounioniste, să elaboreze o strategie comună pe o platformă redutabiloă unionistă; să se constituie ulterior într-o singură formaţiune social-politică unionistă, în perspectiva viitoarelor alegeri; să-şi manifeste susţinerea Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor din România.

Lansează un apel către personalităţile remarcabile ale societăţii, cu spirit unionist, pentru a organiza un Congres al Elitelor intelectuale din republică, în scopul pregătirii unei Mari Adunări Naţionale cu genericul: În UE şi NATO prin reunirea cu Patria – mamă România!

Cere Consiliului Municipal Chişinău să confere statutul de agora civică Pieţei Marii Adunări Naţionale, păstrând speranţa că PMAN a fost şi va rămâne un simbol pentru poporul român, iar, prin acest proiect, – deschiderea ”şi mai largă a porţilor”, a ceea ce înseamnă consultarea activă cu cetăţenii, exprimarea democratică.

Cere Primariei Chisinau, Consiliului Municipal sa fie redenumit Bulevardul Moscova in Bulevardul Dumitru Matcovschi.
Consiliul Unirii

Chisinau, 28 iunie 2013

IN CONTINUARE – Comunicat de presa

PNL și-a șinut și ședința DPN

După participarea membrilor Delegației Politice a PNL, împreună cu echipele de bază din teritoriu, la Marșul Demnității Naționale, ei au venit la sediul formațiunii și și-au ținut ședința trimestrială. Cu toate că 28 iunie a fost o zi de lucru, la Marșul unionist organizat de PNL au mers în coloane reprezentanți din 20 de raioane ale R.Moldova.

Oamenii au rămas mulțumiți că acțiunea s-a desfășurat în condiții civilizate și nu au fost urmăriți de contramanifestanți din rândul forțelor proruse antiromânești.

Poliția și-a făcut datoria și a declarat că ”nu mai este ce a fost”, că responsabilii pentru ordinea publică respectă legea și vor asigura securitatea manifestanților, ceea ce a și fost. Așa s-a întâmplat că mitingul de doliu de la începutul acțiunii a coincis cu aflarea în incinta Academiei de Științe a corpului neînsuflețit al marelui patriot român Dumitru Matcovschi. Prin înțelegere cu membrii familiei, dar și urmare a programului participanților la acțiunea publică stradală a unioniștilor, mitingul a început la ora 11.15, cooana a plecat în Marș din fața Academiei la 12.30, după ce Serviciul Divin, oficiat de preoți ai Mitropoliei Basarabiei, a fost și pentru liniștea sufletului și pentru primirea la Domnul a unuia dintre simbolurile românismului în Basarabia, Dumitru Matcovschi.

Și timpul a ținut cu participanții la Marșul de doliu, la Marșul Demnității Naționale. Nu a fost prea cald și totul a decurs rapid, fără incidente. Soborul de preoți au sfințit Piața Marii Adunări Naționale, după ce a fost pângărită de echipa venită pe 9 mai în frunte cu Dmitri Rogozin.

Apoi, în fața Ambasadei Rusiei foști ofițeri, care au apărat integritatea celui de-al doilea stat românesc, în frunte cu Anatolie Caraman, președintele Asociației Veteranilor de Război ”Tiras-Tighina”, au dat foc portretului lui Dmitri Rogozin, cel care ne umilește continuu, care a împușcat în românii noștri la Nistru, cel care ne-a făcut ”porci”.

Manifestanții au cerut guvernanților declararea lui Rogozin drept persona non-grata și obținerea scoaterii trupelor ruse de ocupație, au scandat ”Unire!”, ”Basarabia e România” ș.a. slogane.

Membrii DPN au luat act de Raportul Biroului Permanent Central cu privire la activitatea în ultimele trei luni, au aprobat – și la miting, și mai târziu – textul Rezoluției acțiunii unioniste, au luat alte decizii, de ordin organizatoric.

Serviciul de presă al PNL

Loading Facebook Comments ...

10 Comments

Add a Comment
 1. POPA-DUHU UNIONIST

  RE-UNIRE ! RE-UNIRE ! RE-UNIRE !
  ––––––––––––––––––
  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !

 2. Nu stiu de ce, e putina turma de berbeci.

 3. Dna Vitalia Pavlicenco! De ce nu se uneste PNL cu Miscarea lui S.Mocanu?Ce puteti sa spuneti la acest capitol?

 4. Pt ilinca

  In primul rind, nu vad Miscarea lui Mocanu. Doar pe Mocanu si citiva si promisiunea unui congres
  In al doilea, nu stiu cine sta in spate, unii spun ca fratii Topa, prieteni cu Filat, noi pe Filat il desconsideram.
  In al treilea rind PNL va exista mereu, pt ca exista un PNL in Romania, cu logou, simbol, mesaj si identitate clare. Restul partidelor sunt cacealma, chiar daca au bani sa aiba procente. Partidul “Pentru Neam şi Ţară” a luat la ultimele alegeri 028 la suta, noi de doua ori si ceva mai mult, dar problema e ca partidele cu bani au furat voturile prin membrii comisiilor.

 5. Daca sincer,ma asteptam la un raspuns mai explicit din punct de vedere politic,dar…”voia boierului” cum se spune in popor.Integrarea,mai corect unirea,pentru care pledeza pnl-stii,poate avea loc doar prin unire,nu prin deosebiri,dezbateri poltice sterile,prin invidie,prin dezconsiderare,etc. Nu va suparati,dar cum vad eu,nu este corect ceea ce intreprindeti.Probabil ca ar trebui mai multa diplomatie,mai mult respect pentru cei ce nu sunt ca noi,desi sunt de acelasi neam???

 6. Appolo de Belvedere

  Traian Vasilcau s-a numit singur pe sine „Penita lui Dumnezeu”
  Mda, „talentatul” bunicai „talentat”. Nu pot spune ca acest tsintsovar de poetas imi trezeste ura. Nicidecum ura. E un sentiment de vodevil, un fel de clounada a la Bim-Bom. La inceput afiseaza femei cu picioare desfacute, apoi plange si se numeste calugar lipsit de schit, apoi isi pune alaturi de Matcovschi patronul de pe Deribasovscaia ca mai apoi sa se premareasca ca „un poet debordant, proteic, preocupat aproape exclusiv de domeniul spiritualităţii, dramatic, dar cu propensiune pentru ludicul lingvistic, priceput în folosirea rimei naturale, capabil să dezvolte discursul, dar, mai ales, să fie brevilocvent, până la minimul epigramatic”. Am impresia ca privesc spectacolul nemuritor al lui Jean Baptiste Moliere „Burghezul gentilom”. Ca orice parvenit, acest monseur Jourdain, care nu este altceva decat o floare brosteasca ordinara, se pretinde nobil.
  Un om talentat nu-si va afisa niciodata medaliile. O mediocritate lipsita de simtul frumosului si a demnitatii Da. Draga floare brosteasca Basilcau Plohishovici, sunteti ridicol!!!

 7. Dna Pavlicenco, mai multă atenție la cei ce vă înconloară, printre ei sunt foarte multe persoane rătăcite, care nu știu ce e cu ele… Piviți foto cu participanții la congresul PSRM din 3 august 2013, în stânga lui dodic pe foto în camașă albastră e un fost ”mare activist” din partidul dvs cu numele Bârsanu M. mă întreb: prin ce minune poți să ajungi azi din extrema dreaptă în cea stângă? Și îmi răspund: doar prin traversarea într-un an și jumătate-doi a partidelor conduse de V.Untilă, M.Ghimpu, N.Andronic, A. Stratan în căutarea de profit personal.
  Vă asigur, peste un timp, posibil, va încerca să revină în PNL jurând credință și devotament, dar asta doar după terminarea banilor lui Dodic.
  Bârsan e și el un dodic, și posibil că mai sunt de aceștia și azi în preajma dvs. Nu-i încîlziți la sân, sunt niște șerpi…

 8. Dna Pavlicenco, mai multă atenție la cei ce vă înconjoară, printre ei sunt foarte multe persoane rătăcite, care nu știu ce e cu ele… Piviți foto cu participanții la congresul PSRM din 3 august 2013, în stânga lui dodic pe foto în camașă albastră e un fost ”mare activist” din partidul dvs cu numele Bârsanu M. Mă întreb: prin ce minune poți să ajungi azi din extrema dreaptă în cea stângă? Și, analizând ruta acestui transvestit, îmi răspund: doar prin traversarea într-un an și jumătate-doi a partidelor conduse de V.Untilă, M.Ghimpu, N.Andronic, A. Stratan în căutarea de profit personal.
  Vă asigur, peste un timp, posibil, va încerca să revină în PNL jurând credință și devotament, dar asta doar după terminarea banilor lui Dodic.
  Bârsan e și el un dodic, și posibil că mai sunt de aceștia și azi în preajma dvs. Nu-i încălziți la sân, sunt niște șerpi…

 9. Pt Victor

  Aveti dreptate, dar de unde dsa ii controlezi? Un partid extraparlamentar nu are un serviciu de detectare a esentei oamenilor, nu il are niciun partid parlamentar, luati PL-ul sau PLDM-ul, care a promovat oameni de care, apoi, s-a debarasat. Unii merg la üartidele care le dau bani, la noi acum au ramas oamenii de principii si convingeri.

 10. Vă muțumesc pt răspuns, m-aș bucura să fie așa cum vă exprimați în finalul frazei, referitor la membrii actuali ai partidului pe care îl conduceți.
  În privința aluziei referitoare la PL și PLDM în cazul de față, poate nu corect am înțeles, dar părerea mea este diametral opusă: aproape toți cei plecați din aceste două partide au plecat din inițiativa lor pt că părerea lor nu prea conta pt președinții partidelor susnumite, eu le dau dreptate celor plecați și acuz acțiunile dlor Gh și Filat. Scindarea PL este vina personală a dlui Gh și nu trebuie să caute vinoveții în alte partide, la Moskova și nu mai stiu pe unde, comportamentul dlui de prin noiembrie 2012 a devenit foarte brutal, necontrolat, a izgonit din anturaj mai multe persoane tinere, sincere, unii din care au jertvit câte un an de studii în schimbul activității în cadrul partidului, care, având păreri diferite de a dlui președinte pe unele întrebări, au fost etichetați ca oameni ai lui Filat (după părerea dlui-dușmanul nr.1 al Moldovei) și alungați din partid. Iată așa a fost distrusă de dlui propria și cea mai mare dintre toate, organizația de tineret a PL.
  Ne pare rău de cele întâmplate, dar din trista experiență a PL ar trebui să învețe toți liderii de partide, trebuie să avem puterea să învățăm să căutăm cauza celor întâmplate mai întâi în noi înșine și doar mai apoi în cei din jur. Din păcate, cu așa abordare a situației PL-ul conservator nu mai are șanse pentru viitor. Nici măcar atâtea șanse nu au nici reformatorii liberali, dacă vor acționa de sinestătător și nu veți reuși în viitor să formați un bloc comun împreună.
  Să vă ajute domnul să găsiți calea cea dreaptă împreună.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *