Despre procesul cu Selin

Dupa ce parintii si bunicii sovietici ai alogenilor, care ne-au dispretuit si ne dispretuiesc in continuare istoria, cultura, traditiile si limba, i-au distrus pe bunicii si parintii nostri, acum copiii lor cauta sa ne distruga, facindu-ne tot pe noi ”KGB-isti” si ”neofascisti”.  Voi lupta pina in pinzele albe,  pentru ca nu am avut in viata mea nicio colaborare cu nicio securitate, de aceea, pur si simplu, nu pot pierde procesul. Daca avem justitie nevinduta.

Vineri am avut a doua sedinta a procesului intentat pentru injuriile si calomniile la care s-a dedat, la adresa mea, Victor Selin pe 15 septembrie 2012 (in preziua Marsului de la 16 septembrie din Chisinau), in cadrul emisiunii “Tema saptaminii”,  la 2 Plus, numindu-ma “neofascista” si “fosta colaboratoare a KGB-ului” sovietic. Dupa ce am parcurs toate etapele prevazute de Legea privind libertatea presei, am ajuns la procesul de judecata.

Cerind despagubiri materiale in suma de 200 mii de lei, nu am achitat cele 3 % pretinse pentru asemenea solicitari. Exista, in acest sens, o Hotarare explicativa, avand caracter de recomandare, a Plenului Curtii Supreme de Justitie, insa am considerat ca, daca nu e un caz de pretenţie patrimoniala, taxa de stat trebuie achitata doar în cuantum fix de 100 lei, indiferent de suma pretenţiei. Am constatat un caz similar legat de Victor Popa vs Bogdan Tirdea, cauza vizand art.16 din Codul Civil, si urmeaza sa vedem cum se va derula cazul.

Judecatorul de la Judecatoria Centru a considerat ca, daca nu s-a achitat aceasta taxa, cauza poate fi restituita, printr-o incheiere, pe care am atacat-o la Curtea de Apel – aceasta a intors-o spre reexaminare in prima instanta – judecatorul trebuia sa examineze fondul cererii.

Am depus o explicatie si cazul a fost repus pe rol. La prima sedinta paratul Victor Selin a prezentat o Referinta, noi solicitand timp sa luam cunostinta de aceasta. Ca urmare, am prezentat la Referinta lui Selin Obiectiile noastre (aici vom publica Referinta lui Selin si Obiectiile noastre), insotite de un pachet de documente ale institutiilor statului, in sustinerea celor afirmate de noi si infirmind injuriile, calomniile si justificarile lui Selin.

Am solicitat, in sedinta din 24 mai, instantei aminarea examinarii dosarului, anuntindu-mi intentia sa aduc martoti si sa modific temeiul actiunii.

Am decis  sa las pretentia cu injuriile in baza Legii privind libertatea de exprimare, solicitind ca pretentia privind calomnia sa fie examinata si in temeiul art.16 din Codul civil, ce prevede – in cazul calomniei – inclusiv recompensa materiala pentru prejudiciul moral cauzat.

Acest decizie a mea mi-a fost determinata si de pozitia exprimata de parat la Publika TV, care a spus minciuni, precum ca as fi pierdut un process la Curtea de Apel si ca nici nu-si va cere scuze pentru injuriile aduse (spune el – in baza unor materiale din Internet, ce nu sunt decit niste lucraturi, materiale false), nici nu va dezminti minciunile spuse la adresa mea.

Mai mult, in pauza la Fabrika din 23 mai, la Publika TV, Selin mi-a declarat ca nici nu se va prezenta la sedintele de judecata, ca va cere sa fie examinata cauza in lipsa sa, ceea ce m-a determinat sa schimb un capat de cerere gindindu-ma si la faptul ca Selin nu poate fi protejat prin prevederile legii privind libertatea de exprimare, deoarece nu este om de presa sau jurnalist.

De aceea, in baza art.16 din Codul Civil solicit repararea prejudiciului moral printr-o despagubire de 200 mii lei, achitînd doar taxa de stat în suma de 100 lei, ca pentru o pretenţie nepatrimonială.

Public mai jos Cererea privind extinderea şi precizarea pretenţiilor, Referinta lui Selin si Obiectiile noastre la aceasta Referinta.

CERERE privind extinderea şi precizarea pretenţiilor

Instanţa, judecătoria Centru Mun.Chişinău, judecător V.Orîndaş, examinează cauza civilă „V.Pavlicenco către V. Şelin privind apărarea onoarei,  demnităţii şi a reputaţiei profesionale”.

Ţînând cont că, prin acţiunile ilicite ale lui V.Şelin,  a fost cauzat un prejudiciu moral reclamantei V.Pavlicenco, solicităm instanţei să fie examinată pretenţia privind repararea prejudicului moral în temeiul art. 1422 din CC „Reparaţia prejudiciului moral”.

„(1) În cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau fizice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc.
(2) Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului patrimonial.»

Ținem cont de faptul că art.16 din CC nu a fost abrogat şi este aplicabil în litigiul dat, din motiv că Legea cu privire la libertatea de exprimarea are ca scop principal protejarea mass mediei de ingerinţa inadmisibilă din partea fucţionarilor sau a altor persoane cu influenţă, ce se consideră lezate de critica adusă la adresa lor. În cazul de faţă, pârâtul V.Şelin nu este reprezentant al presei, deşi şi a răspândit informaţia calomnioasă prin intermediul mass media şi, aparent, ar fi subiect al acestei legi. Însă el nu necesită de a fi protejat în acea măsură pentru afirmaţiile sale defăimătoare la adresa reclamantei, care nu este reprezentant al puterii de stat şi nu poate impune oarecare presiune administrativă asupra pârâtului V.Şelin. Din aceste motive, considerăm firesc capătul de cerere privind răspândirea informaţiei defăimătoare la adresa reclamantei să fie examinat şi prin prisma art.16 din CC şi, respectiv, repararea prejudiciului moral cauzat să fie încasat tot în temeiul acestui articol, cu prezumpţiile acestei norme.

Astfel, conform art.16 din CC:

„(1) Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi a reputaţiei sale profesionale.

(2) Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională dacă cel care a răspîndit-o nu dovedeşte că ea corespunde realităţii.”

(8) Orice persoană în a cărei privinţă a fost răspîndită o informaţie ce îi lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională este în drept, pe lîngă dezminţire, să ceară repararea prejudiciului material şi moral cauzat astfel.”

În acelaşi timp, solicităm să fie aplicată şi Legea cu privire la libertatea de exprimare sub aspectul precizării şi explicării noţiunilor de defăimare, judecată de valoare lipsită de substrat factologic, respectării căii prealabile etc.

Precizăm că taxa de stat în sumă de 100 (una sută) lei a fost achitată.

Pretenţia privind obligarea lui V.Şelin să ceară scuze pentru injurie rămîne neschimbată.

Din aceste considerente, solicităm, respectuos, instanţei, în temeiul art.16, 1422 din CC:

–          să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, să repare prejudiciul moral cauzat în sumă de 200 000 (două sute mii) lei pentru informaţia defăimătoare răspândită la adresa reclamantei.

–          să fie puse toate cheltuielile de judecată pe seama pârâtului V.Şelin

Cu respect, V. Pavlicenco

Victor Selin: REFERINŢĂ

(asupra cererii de chemare în judecată a Vitaliei Pavlicenco către Victor Şelin cu privire la dezminţirea informaţiei şi încasarea prejudiciului)

Onorată instanţă,

în fapt, Vitalia Pavlicenco a înaintat o cerere de chemare în judecată către Victor Şelin cu solicitarea de a-1 obliga pe ultimul la:

 • dezminţirea informaţiei defăimătoare «Bbi h KrB-HCTKoii 6hjih, Bce mm 3HaeM» şi «Heo<ţ)aiHHCTKa», în cadrul aceleiaşi emisiuni „Tema săptămînii” la acelaşi post de televiziune 2PLUS în termenul stabilit de legislaţia naţională;
 • exprimarea scuzelor publice pentru înjurie, expresia „închide gura”, în cadrul aceleiaşi emisiuni „Tema săptămînii” la acelaşi post de televiziune 2PLUS în termenul stabilit de legislaţia naţională;
 • achitarea sumei de 200 000 (două sute mii) lei în calitate de prejudiciu moral.

Prin încheierea Judecătoriei Centru mun. Chişinău din 14.11.2012 s-a dispus de a nu da curs cererii de chemare în judecată înaintată de către Vitalia Pavlicenco împotriva lui Victor Şelin privind obligarea pîrîtului să dezmintă informaţia defăimătoare, să fie obligat să-şi exprime scuze publice pentru înjurie şi să achite prejudiciu moral în sumă de 200 000 lei şi taxa de stat. Totodată, s-a acordat dnei Pavlicenco termen pînă la 10.12.2012 pentru lichidarea următoarelor neajunsuri: a) prezentarea dovezii taxei de stat în mărime de 3% din valoarea acţiunii; b) prezentarea originalelor documentelor sau a copiilor autentificate în modul stabilit.

La data de 05.12.2012, reclamanta Vitalia Pavlicenco a depus o cerere privind lichidarea neajunsurilor: a prezentat copiile autentificate a documentelor prezentate şi dovada plăţii taxei de stat în sumă de 300 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Centru mun. Chişinău din 06.12.2012, cererea de chemare în judecată înaintată de către Vitalia Pavlicenco către Victor Şelin privind obligarea pîrîtului să dezmintă informaţia defăimătoare, să fie obligat să-şi exprime scuze publice pentru înjurie şi să achite prejudiciu moral în sumă de 200 000 lei şi taxa de stat, a fost restituită fară examinare, în legătură cu neîndeplinirea integrală a cerinţelor enumerate în încheierea judecătorească din 14.11.2012.

Nefiind de acord cu încheierea Judecătoriei Centru mun. Chişinău din 06.12.2012, la 17 decembrie 2012 Vitalia Pavlicenco declară recurs, prin care solicită casarea încheierii nominalizate cu emiterea unei noi încheieri în vederea remiterii pricinii la rejudecare într-un alt complet de judecată.

La data de 05 februarie 2013, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii de Apel Chişinău a decis casarea încheierii Judecătoriei Centru mun. Chişinău în partea restituirii fară examinare a cererii de chemare în judecată, prin care se solicită: 1) să fie obligat pîrîtul Victor Şelin să dezmintă informaţia defăimătoare în cadrul aceleiaşi emisiuni „Tema săptămînii” la acelaşi post de televiziune 2PLUS în termenul stabilit de legislaţia naţională; 2) să fie obligat pîrîtul Victor Şelin să-şi exprime scuze publice pentru înjurie în cadrul aceleiaşi emisiuni „Tema săptămînii” la acelaşi post de televiziune 2PLUS în termenul stabilit de legislaţia naţională, cu remiterea cererii de chemare în judecată în această parte în I instanţă pentru judecarea în fond. în rest încheierea Judecătoriei Centru mun. Chişinău din 06.12.2012 se menţine fără modificări. Decizia Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii de Apel Chişinău a devenit irevocabilă din momentul emiterii.

La data de 25.02.2013, Judecătoria Centru mun. Chişinău a emis încheierea de primire a cererii de chemare în judecată a Vitaliei Pavlicenco către Victor Şelin, cu privire la dezminţirea informaţiei şi încasarea prejudiciului, stabilind examinarea cauzei în partea decisă de Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii de Apel Chişinău pentru data de 26.04.2013 la ora 14:00.

Considerăm cererea înaintată ca neîntemeiată şi pasibilă a fi respinsă, reieşind din următoarele circumstanţe:

în cadrul emisiunii „Tema Săptămînii”, de la postul de televiziune 2PLUS, care a avut loc pe data de 15 septembrie 2012, la fel ca şi Vitalia Pavlicenco, am fost invitat pe acel platou, avînd ambii dreptul la exprimare de pe poziţii egale.

Vitalia Pavlicenco însă, chiar de la începutul emisiunii, a făcut tot posibilul ca să monopolizeze emisiunea printr-un comportamentul specific persoanei ei, comportament agresiv şi lipsit de stimă şi respect faţă de oponenţii din platou; comportament, observat şi la celelalte participări televizate la care dumneaei i-a parte împreună cu mine sau colegii mei din Partidul Social Democrat.

Pe parcursul emisiunii, a declarat că sînt antiroman. Da, întradevăr, sînt o persoană, care luptă pentru independenţa şi suveranitatea ţării noastre – Republica Moldova, aşa cum şi-1 doreşte majoritatea populaţiei. Nu voi fi indiferent atunci, cînd unele persoane, inclusiv şi Vitalia Pavlicenco, militează pentru distrugerea Republicii Moldova şi anexarea acesteia la România.

înţeleg, că acest lucru nu-i este pe plac dnei Pavlicenco, iar dorinţa de a impune supremaţia română faţă de cea moldovenească uneori o aduce în situaţia în care nu-şi poate controla emoţiile.

La minutul 1:41 din partea a doua a emisiunii Vitalia Pavlicenco a declarat că sînt „un om needucat”, declaraţie neîntemeiată adresată unei persoane care conduce un partid politic în Republica Moldova, persoană stimată în cadrul partidului ca lider şi o personalitate cunoscută în rîndurile oamenilor de afaceri atît în RM, chît şi peste hotarele ei. Dna Pavlicenco a făcut această declaraţie cu cunoştinţă de cauză şi intenţionat, pentru a-mi aduce prejudicii de imagine. Mai mult ca atît, peste cîteva secunde, continuînd în aceeaşi manieră Vitalia Pavlicenco m-a făcut si „surd”.

Totodată, Vitalia Pavlicenco a avut şi un comportament lăsat de dorit şi faţă de moderatoarea emisiunii, min. 3:16.

La minutul 11:01, din partea a doua a emisiunii, Vitalia Pavlicenco a continuat provocările insultîndu-mă cu replica „Demult trebuia să tăceţi, tot una nu aveţi ce spune”, astfel reieşind că la emisiunile cu participarea dumneaei eu ar trebui să tac şi să o ascult. Ba mai mult, să şi fiu de acord cu ceia ce spune.

La multiplele mele rugăminţi de a nu interveni pe parcursul discursului meu, Vitalia Pavlicenco a făcut tot posibilul, în maniera specifică domniei sale, să creeze o atmosferă nervoasă şi tensionată, prin replicile făcute, iar eu fiind nevoit să-i spun fraza „închide gura”, frază, care a sunat în limba de stat, bine înţeleasă, ne jignitoare şi o condiţie care fiind respectată de dumneaei mi-ar fi permis să-mi termin mesajul.

Expresiile „ca o neofascistă” şi „aţi fost KGB-istă” au avut la bază comportamentul Vitaliei Pavlicenco plin de ură faţă de naţiunea moldovenească, promovarea superiorităţii neamului român în raport cu poporul moldovenesc, precum şi informaţiile apărute în presa din Republica Moldova şi cea de peste hotare privind informatorii KGB-lui, în liste figurînd şi numele Pavlicenco Vitalia.

îmbinarea de cuvinte „ca o neofascistă” a fost utilizată în contextul unei comparaţii a acţiunilor şi nu drept numirea Vitaliei Pavlicenco drept neofascistă sau apartenenţa acesteia la un grup neofascist. Prin urmare, Vitalia Pavlicenco a interpretat greşit această îmbinare de cuvinte şi şi-a atribuit-o personalităţii sale.

Totodată, constat, că pe acele surse mas media, care au publicat liste ale informatorilor KGB-lui, Vitalia Pavlicenco nu a dorit să le atace cu aceeaşi procedură cu care încearcă s-o aplice faţă de mine, fapt ce-mi permite să cred ca dumneaei este de acord si recunoaşte aceste afirmaţii.

Temeiul legislativ la care Vitalia Pavlicenco a făcut referinţă: art. 2,1, 15, 16 din Legea 64/2010 „cu privire la libertatea de exprimare” nu poate fi aplicat pentru că:

 1. Vitalia Pavlicenco a declarat tot ce a dorit la această emisiune. Vitalia Pavlicenco a intervenit ori de cîte ori am încercat să-mi expun părerea, a intervenit cu replici, comentarii şi păreri fără a stima dreptul meu de a-mi expune părerea provocînd o stare tensionată în studiou.
 2. Vitalia Pavlicenco şi-a permis să mă insulte în direct calomniind capacităţile mele omeneşti şi profesionale, precum şi patriotizmul pe care îl am faţă de ţara noastră -Republica Moldova.

Tocmai Vitalia Pavlicenco a fost cea care a dat dovadă de neruşinare şi a încălcat prevederile legislaţiei în vigoare.

In acelaşi timp, menţionez, că declaraţiile mele, expuse în cadrul emisiunii televizate „Tema săptămînii” de la postul de televiziune 2PLUS, au fost în conformitate cu Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 „Cu privire la libertatea de exprimare”.

Conform art. 3 a Legii nr. 64 din 23.04.2010, Libertatea de exprimare, orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a comunica fapte şi idei. Expresiile expuse de mine şi contestate de Vitalia Pavlicenco, au venit să comunice anumite fapte, care au existat şi au avut loc.

Art. 6 a Legii nr. 64 din 23.04.2010, Libertatea publicului de a fi informat, orice persoană are libertatea de a primi informaţii de interes public prin intermediul mas-mediei. Apărarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale nu poate prevala asupra libertăţii publicului de a primi informaţii de interes public. Exemplul adus de mine şi expresiile folosite constituie fapte, care au avut loc şi pe care le-am dorit să le expun publicului larg, pentru reamintire. Cu atît mai mult, că presa de nenumărate ori a publicat aceste fapte.

Menţionez faptul, că Vitalia Pavlcenco s-a adresat şi către Comisariatul General de Poliţie prin care a solicitat atragerea la răspundere a lui Victor Şelin pentru aceleaşi acţiuni din cadrul emisiunii „Tema săptămînii” de la postul de televiziune 2PLUS, pe care s-a adresat şi în Instanţa de Judecată. Astfel, prin demersul nr. 18317 din 01 noiembrie 2012, Comisarul sectorului Centru al CGP Chişinău, colonel de poliţie Ion Bilibov a informat dna Vitalia Pavlicenco despre faptul că acţiunile lui Victor Şelin nu întrunesc elementele constitutive ale art. 69 (injuria), 70 (calomnia) a Codului Contravenţional al Republicii Moldova. Decizia a fost luată ţinînd cont şi de interpelarea Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului Naţional de Terminologie.

Reieşind din cele sus indicate, reieşind din circumstanţele de fapt, considerăm că cererea de chemare în judecată este una neîntemeiată, reprezentînd de fapt o acţiune de intimidare şi presiune politică asupra Preşedintelui Partidului Social Democrat, fapt pentru care solicităm a fi respinsă.

Cu respect, Victor Selin

Vitalia Pavlicenco: OBIECTII

LA REFERINTA PÂRÂTULUI VICTOR ȘELIN

În legătură cu Referința înaintată de pârâtul Victor Șelin, prezint, punctual, următoarele obiecții.

Tendința de a monopoliza sau nemonopilza dialogul în vreo emisiune, la fel ca şi opiniile subiective despre pretinsul ”comportament, observat şi la celelalte participări televizate”, nu au nimic în comun cu afirmațiile jignitoare și neadevărate, false, formulate, care trebuie mereu probate când aduc jignire demnității personale și conțin minciuni, conform opiniei persoanei vizate.

Or, obiectul cauzei noastre este apărarea dreptului meu la onoare, demnitate şi reputaţie profesională, care au fost lezate prin afirmaţiile calomnioase şi defăimătoare ale pârâtului Victor Şelin, şi prin injuriile în public la adresa mea.

La fel, pentru stabilirea ”unui comportamentul specific persoanei”, ”a unui comportament agresiv şi lipsit de stimă şi respect faţă de oponenţii din platou”, cum spune pârâtul în Referință, poate fi solicitată opinia subiectivă a judecătorului, care – chiar dacă o va avea, iarăși nu are nimic în comun cu insultele și falsurile proferate, care trebuie mereu probate când aduc jignire demnității personale și conțin minciuni, conform opiniei persoanei vizate. Pe tot parcursul emisiunii pârâtul a avut un comportament intolerant, m-a întrerupt, lucru ce îi deranja pe toți în studiou, moderatoarea făcându-i mereu observații.

În Referință, pârâtul declară că ”luptă pentru independenţa şi suveranitatea ţării noastre – Republica Moldova, aşa cum şi-l doreşte majoritatea populaţiei”, subliniind că nu va ”fi indiferent atunci, cînd unele persoane, inclusiv şi Vitalia Pavlicenco, militează pentru distrugerea Republicii Moldova şi anexarea acesteia la România”. Reamintesc pârâtului și reamintesc instanței că nici persoana mea, nici PNL, pe care îl conduc, nu are niciun avertisment, cel puțin, observație sau obiecție înaintată de vreo instituție competentă a statului privind comportamentul meu ori al formațiunii legal înregistrate la Ministerul Justiției. Mai mult, în Declarația de Independență a statului Republica Moldova – ale cărui suveranitate și independență le menționează pârâtul -, există următorul fragment, scris cu litere majuscule, ca prim-alineat după partea constatativă: ”REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.”

Cu alte cuvinte, este menționat nu doar prezentul, dar și viitorul, eventualitatea schimbării caracterului statului fiind prevăzută și în Constituție, după cum urmează:

”Articolul 142. Limitele revizuirii

(1) Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.

Adică, pot fi revizuite!!!

Ca și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care a stat la baza deciziilor de judecată ale justiției naționale privind înregistrarea Statutului unionist al PNL, adoptat la 3 decembrie 2011, ce pledează pentru Unire (iată formulările din Statut: ”Partidul promovează imperativul reîntregirii neamului românesc, prin lichidarea consecinţelor juridice ale Pactului criminal Molotov-Ribbentrop, ca să se restabilească adevărul istoric pentru partea poporului român ce locuieşte în frontierele legale ale Republicii Moldova, recunoscute de ONU, după proclamarea Independenţei faţă de URSS. PNL pledează pentru unificarea – pe cale paşnică, democratică – a celor două state româneşti, adică pentru Unirea Republicii Moldova cu România, drept cea mai scurtă cale de desprindere de sfera de influenţă rusească şi de accedere rapidă în NATO şi UE. Partidul militează pentru acest obiectiv prin mijloace legale, nonviolente, conforme cu principiile fundamentale ale democraţiei.”)

CEDO este invocată și în deciziile de judecată ale Curții de Apel și Curții Supreme de Justiție privind clipul unionist al PNL din referendumul de la 5 septembrie 2009 și privind Statutul PNL, ca și în Răspunsul Curții Constituționale la Sesizarea ministrului justiției  din anul 2012, legat de procesul de înregistrare a Statutului PNL. Toate aceste documente, ca și Programul PNL, aprobat la Congresul al III-lea al PNL din 3 decembrie 2011, demonstrează că punctul de vedere oficial al justiției și al statului, care s-a conformat lor, diferă de viziunile și interpretările eronate de către pârât a documentelor oficiale, viziuni pe care pârâtul le folosește agresiv și nelegal împotriva mea.

Aceste acte definitorii pentru pluralismul de opinii din Republica Moldova demonstrează precaritatea și inconsistența afirmațiilor pârâtului, care își arogă inoportun rolul de procuror de pe platforma moldovenismului stalinist împotriva libertății de exprimare, a spiritului Declarației de Independență și a Constituției, așa cum s-a văzut mai sus.

Indiferent dacă place cuiva sau nu, dar nicio formulare de opinie, dacă nu conține chemări la violență, nu poate fi ingrădită pentru a fi exprimată, mai ales că fiecare înțelege declarațiile în mod diferit, de aceea pretinsele acuzații ale pârâtului privind ”dorinţa de a impune supremaţia română faţă de cea moldovenească” sunt niște viziuni primitive, care vin dintr-o perioada sovietică, în care conștiința de român însemna exterminarea fizică a persoanei care îndrăznea să își spună român, ca să nu mai zicem de a pleda pentru Unirea cu România.

Dacă judecătorul nu va avea discernământ să își formeze o impresie corectă și clară din emisiune despre comportamentul participanților, se poate invita un expert. Pot remarca și că, atunci când moderatoarea Tatiana Pașcovschi m-a invitat la emisiune – și asta o poate confirma, la sigur, – am discutat mult și eram pe punctul să nu dau curs invitației, din cauza comportamentului manifestat de pârât, în special, la emisiunile de la Publika TV. I-am spus așa: ”Sunt aproape sigură că nu-l veți putea stăpâni pe Șelin, pentru că îl cunosc deja”. Mi-a promis că va încerca să asigure calmul și o discuție civilizată în emisiune, precum și că Șelin i-a promis să vorbească în limba de stat. Pârâtul nu a respectat nimic. Mai mult – după emisiune i-am spus moderatoarei și ea a acceptat că nu l-a putut stăpâni pe Șelin din comportamentul său agresiv, intolerant și violent, ceea ce se vede cu ușurință. De aceea, toate argumentele, prin care Șelin vrea să evite răspunderea pentru afirmațiile mincinoase și ofensatoare proferate sunt invenții, care caracterizează exact comportamentul său, și nu pe al meu.

Invocarea taxărilor de genul „un om needucat”, ”surd” sau altele, care – pretinde pârâtul – l-au supărat, fac parte din arsenalul de a-și tempera oponentul, și nu au o conotație de fapt real, ca și încercările de a-l opri pe Șelin din manifestările sale nervoase, prin replica „demult trebuia să tăceţi, totuna nu aveţi ce spune”. Iar ”atmosfera nervoasă şi tensionată” a creat-o chiar Șelin, care, în plus, s-a dedat la insulte de tipul „închide gura!”, ce nu se compară cu cele pe care încearcă Șelin să le invoce pentru a se apăra. Mai mult, și în emisiune, și în Referință Șelin a recunoscut că a s-a dedat emoțiilor, adică precum că nu s-a stîpânit, inclusiv cerând un pahar cu apă să mă stropească pentru că nu-i plăceau afirmațiile mele.

Fiind nevoită să repet niste banalități, invocarea unui ”comportament plin de ură faţă de naţiunea moldovenească, promovarea superiorităţii neamului român în raport cu poporul moldovenesc” țin de imaginația ”prea bogată”, ca să nu spunem bolnavă, a pârâtului, pentru că proromânii NU LUPTĂ CONTRA oamenilor, ci contra manipulatorilor și a profitorilor de moldovenismul stalinist, creat și alimentat, ca ideologie, de regimul bolșevic și comunist.

Cât privește calificativul de „neofascistă„, am explicat în cerere caracterul său ofensator și inadecvat, pentru că, personal, nu am avut nicio taxare din partea instituțiilor de drept asupra vreunor acțiuni de acest gen. Dimpotrivă, personal, precum și PNL, nu am împiedicat desfășurarea niciunei acțiuni, flash-mob sau marș al social-democraților pe orice temă. În schimb ei au fost cei care au provocat dezordini la Bălți și nu au permis desfășurarea acțiunilor legale și autorizate, prin decizia de judecată, ale adepților Unirii cu România, inclusiv pârâtul alegându-se, în consecință, cu dosare. Din câte cunoaștem, neofasciștii erau cei intoleranți, de altfel – ca și social-democrații -, și nu unioniștii, care vor readucerea basarabenilor, prin acțiuni de sensibilizare desfășurate pe cale pașnică, democratică și constituțională, într-un spațiu de prosperitate prin unirea cu un stat european – fapt bazat pe filozofia CEDO și pe deciziile instanțelor naționale de justiție.

În plus, și răspunsul de la Academia de Științe confirmă caracterul denigrator al afirmațiilor lui Șelin. Ar rezulta că Șelin i-a făcut pe toți românii neofasciști – exact în spiritul ideologiei staliniste, bolșevice și comuniste, care au promovat separarea românilor din Moldova în două. Cât privește afirmația „știe toată lumea că aţi fost KGB-istă”, necesită un mare efort, fără rezultat, adică irealizabil, pentru a demonstra adevărul, deoarece dispun de toate actele oficiale și documente doveditoare din partea SIS-ului, sesizat de persoana mea, încă în calitate de deputat, imediat ce am primit diferite materiale-lucrături, adică documente false fabricate pe Internet despre presupșii ”KGB-iști”.

Instanţei i-a fost prezentată constatarea specialistului, unanim cunoscut în filologie şi anume răspunsul directorului Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei dr.hab.Vasile Bahnaru, la scrisoarea adresată de noi acestei instituţii, prin care se dă o apreciere caracterului defăimător al expresiei „KGB-ist”, al expresiei „неофашистка” (neofascistă), precum şi calificarea expresiei „Închide gura!!!”, care se consideră o expresie ofensatoare şi, în circumstanţele date, nu corespunde normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică.

Pârâtul trebuie să probeze prin documente oficiale justețea afirmațiilor denigratoare, pe care nu le va avea niciodată, deoarece eu nu am avut de a face în viața mea cu niciun serviciu de securitate, iar declarațiile sale sunt de rea-credință.

Argumentul precum că afirmațiile sale publice se bazează pe ”informaţiile apărute în presa din Republica Moldova şi cea de peste hotare privind informatorii KGB-lui, în liste figurînd şi numele Pavlicenco Vitalia” puțin mă interesează și lersping, pentru că, pe Internet, se pot fabrica în fiece minut orice documente. Eu am făcut sesizări oficiale către SIS, Procuratura generală, dispun de acte oficiale despre natura documentelor propagate de concurenții politici pe Internet. Mai mult – la CEDO se află, în ultima fază, pe rol dosarul nr.4221907 ”Pavlicenco versus R.Moldova”, comunicat Guvernului pe 13.01.2010, de fapt – ”versus Vladimir Voronin”, pentru că a proferat la NIT că în mine (și în Dabija) România pompează bani, ceea ce nu are nimic în comun cu realitatea, precum și că sunt KGB-istă, ceea ce, iarăși, nu este adevărat, proces pe care justiția moldovenească a refuzat să îl examineze, Voronin fiind, în acel moment, Președintele R.Moldova.

Și modul în care a fost formulat calificativul împotriva mea – de „neofascistă” – a fost reprobabil, nici nu îmi propun să polemizez, pentru că cel mai bine ne arată totul emisiunea.

La argumentul – la fel fals – că ”pe acele surse mass media, care au publicat liste ale informatorilor KGB-lui, Vitalia Pavlicenco nu a dorit să le atace cu aceeaşi procedură cu care încearcă s-o aplice faţă de mine”, fapt ce-i permite pârâtului ”să creadă””dumneaei este de acord si recunoaşte aceste afirmaţii”, țin să precizez următoarele:

 1. De îndată ce am primit pe Internet ”Lista Șandrovschi” de la ex-consilierul Fracțiunii PPCD, Ghenadie Vaculovschi, avută în vedere, probabil, de pârât, am făcut, de la microfonul Parlamentului, o sesizare la adresa SIS, cerându-i să facă publice orice date și orice dosar despre mine, precum și să investigheze cine a propagat materialele false și denigratoare. Toate aceste documente sunt publicate pe blogul meu și le am în dosar, o copie și a lor prezentându-vă aici, în judecată. SIS a făcut investigații și a dat n răspuns, remis mie in plic sigilat prin secția de cadre a Parlamentului. Acest lucru îl putem proba oficial și prin solicitarea copiei stenogramei ședinței Parlamentului din ziua când am adresat sesizarea inclusiv Procuratura Generale.
 2. Pentru că ”Lista Șandrovschi” a fost plasată de anonimi din România, există cererea mea, depusă la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care a readresat-o Autorității Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, care a răspuns prin două scrisori pe care le anexez acestui document. I s-a cerut instituției respective din România să protejeze datele și să stabilească cine a făcut uz de numele meu, să prezinte probe sau să șteargă postarea. Este adevărat că persoana care a plasat atunci, acum a șters postarea, ceea ce demonstrează, dacă mai era necesar, că e vorba de manipulări. Dar acea persoană poate fi invitată ca martor în proces.
 3. Iată linkurile de pe blogul meu, unde am publicat documentele oficiale prezentate și azi în intanță:

http://www.pavlicenco.md/2011/11/22/documente-oficiale-despre-lista-sandrovschi-si-furnizorul-ei/

http://www.pavlicenco.md/2012/12/16/romanii-de-profesie-alertati-de-unionistii-nesantajabili-si-poze-cu-pavlicencii-securisti/

În general, argumentele prezentate de pârât în referință sunt de domeniul absurdului, pentru că, în loc să prezinte probe de presupuse legături ale mele cu KGB, pârâtul se ocupă de analiza unei emisiuni, lucru nenecesar, mai ales că cele spuse la adresa mea se referă în totalitate la comportamentul său, și nu acest comportament este obiectul examinării, ci probarea în favoarea calificativelor de ”neofascistă” și ”kgb-istă”, lucru pe care niciodată nu îl va putea face, pentru că nu corespunde adevărului. Mai mult, personal, dar și Programul PNL, pledează în mod expres pentru Legea Lustrației, ca să se pună capăt manipulărilor în acest domeniu. Eu nu am deținut în perioada sovietică nicio funcție în organele sovietice și de partid, nu am avut nicio cooperare cu instituții oculte de orice gen.

Toate acuzațiile aduse de pârât în Referință despre presupusul meu comportament în emisiune se spulberă la vizionarea emisiunii.

Iar când pârâtul menționează că ”expresiile expuse de mine şi contestate de Vitalia Pavlicenco au venit să comunice anumite fapte, care au existat şi au avut loc” – cer cu toată tăria să mi se aducă fapte, documente oficiale, și nu păreri, impresii și demagogie. Eu dispun de ACTE OFICIALE, de răspunsuri de la instituțiile oficiale ale statului pe care vrea atât de mult să îl păstreze și să îl apere Șelin..

Iar când spune că, ”în baza art. 6 a Legii nr. 64 din 23.04.2010, Libertatea publicului de a fi informat, orice persoană are libertatea de a primi informaţii de interes public prin intermediul mass mediei. Apărarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale nu poate prevala asupra libertăţii publicului de a primi informaţii de interes public…”, pârâtul se contrazice total, pentru că, în baza normei legii pe care o invocă își arogă sie dreptul să spună ce vrea, dar consideră că altcineva nu are dreptul să vorbească despre ce consideră, cum ar fi și despre Unirea cu România, când CEDO și decizii ale instanțelor de judecată naționale au recunoscut inclusiv dreptul de a vorbi despre Unire, dispunând înregistrarea Statutului unionist al PNL la Ministerul Justiției. Nu mai spun că cine informează, este obligat de a face corect. Dacă, însă, preia anumite informații (false) și subscrie, trebuie să fie pedepsit pentru disiminarea minciunii și dezinformarea populației.

Argumentul pârâtului, conform căruia ”exemplul adus de mine şi expresiile folosite constituie fapte, care au avut loc şi pe care le-am dorit să le expun publicului larg, pentru reamintire” trebuie probate, pentru că ofensează, necorespunzând adevărului și lezându-mi bunul nume și demnitatea. Ele TREBUIE însoțite de probe, ce nu pot exista, de aceea pârâtul trebuie să răspundă conform legii.

Și argumentul ”Vitalia Pavlicenco s-a adresat şi către Comisariatul General de Poliţie prin care a solicitat atragerea la răspundere a lui Victor Şelin pentru aceleaşi acţiuni din cadrul emisiunii „Tema săptămînii” de la postul de televiziune 2PLUS, pe care s-a adresat şi în Instanţa de Judecată. Astfel, prin demersul nr. 18317 din 01 noiembrie 2012, Comisarul sectorului Centru al CGP Chişinău, colonel de poliţie Ion Bilibov a informat dna Vitalia Pavlicenco despre faptul că acţiunile lui Victor Şelin nu întrunesc elementele constitutive ale art. 69 (injuria), 70 (calomnia) a Codului Contravenţional al Republicii Moldova. Decizia a fost luată ţinînd cont şi de interpelarea Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului Naţional de Terminologie” ESTE O MINCIUNĂ.

Comisarul Ion Bilibov a reprodus doar parțial răspunsul de la Centrul Național de Terminologie, pe care noi aici îl prezentăm în varianta deplină, precum și răspunsul dat de Institutul de filologie al AȘM la demersul adresat de persoana mea direct Institutului de Filologie, după ce am făcut investigații și am constatat că Bilibov a prezentat o informație trunchiată, despre care este la curent și ministrul Dorin Recean.

Nicio încercare de a trata afirmațiile denigratoare, neadevărate și ofensatoare drept judecăți de valoare nu se poate solda cu rezultatul scontat, pentru că ele cuprind incriminări și insulte concrete.

Astfel, cer să fie respinse argumentele pârâtului şi:

–     să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, să dezmintă informaţia defăimătoare, „Вы и КГБ-исткой были, всё мы знаем” şi „неофашистка”, în cadrul aceleiaşi emisiuni, ”Tema Săptămânii”, la postul de televiziune 2 PLUS, în termenul stabilit de legislaţia naţională.

–     să fie obligat pârâtul Victor Şelin să-şi exprime scuze publice pentru expresia injurioasă „Închide gura!!!”, în cadrul aceleiaşi emisiuni, ”Tema Săptămânii”, la postul de televiziune 2 PLUS, în termenul stabilit de legislaţia naţională.

ANEXEZ acestui document următoarele copii de acte, cele care îmi aparțin, avându-le asupra mea în original sau în copie:

 1. Programul Partidului Național Liberal, adoptat la Congresul al III-lea de la 3 decembrie 2011, ale cărui rezultate au fost înregistrate oficial la Ministerul Justiției.
 2. DECIZIA Ministerului Justiției al R.Moldova, semnată de ministrul Oleg Efrim, din 6 noiembrie 2012, de înregistrare a Statutului PNL în redacție nouă.
 3. Extras din Statutul PNL, adoptat la Congresul al III-lea de la 3 decembrie 2011 și înregistrat oficial la Ministerul Justiției în baza hotărârii Curții Supreme de Justiție, în partea care a constituit obiectul procesului de judecată.
 4. Legea nr.691 din 27.08.1991 privind Declarația de Independență și textul Declarației de Independență, adoptate la 27 august 1991.
 5. Copia Răspunsului Curții Constituționale la sesizarea Ministerului Justiției cu privire la interpretarea art.41 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova.
 6. DECIZIA Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 28 august 2010 în dosarul PNL vs Comisia Electorală Centrală, care a interzis clipul electoral unionist al PNL, Decizie care menține hotărârea Curții de Apel Chișinău.
 7. DISPOZITIVUL DECIZIEI Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 24 octombrie 2012 în dosarul PNL vs Ministerul Justiției, Decizie care a menținut hotărârea Curții de Apel Chișinău.
 8. Copia Scrisorii adresate de Departamentul poliție al Comisariatului de poliție al sectorului Ciocana dnei Lidia Vieru, director al Centrului Național de Terminologie, semnată de Comisarul Ion Bilibov.
 9. Răspunsul dat de Lidia Vieru, director al Centrului Național de Terminologie, la scrisoarea semnată de Comisarul Ion Bilibov.
 10. Răspunsul dat de Comisarul Ion Bilibov la Cererea depusă de Vitalia Pavlicenco în legătură cu cazul Șelin.
 11. Scrisoarea adresată de Vitalia Pavlicenco dr hab. Vasile Bahnaru, directorul Institutlui de Fillogie al AS prin care se solicită o interpretare a expresiilor calomnioase proferate de Victor Șelin în emisiunea de la 2 PLUS.
 12. Răspunsul dat de dr hab.Vasile Bahnaru demersului Vitaliei Pavlicenco.
 13. Pachetul de 11 acte – mesaje, interpelări, răspunsurile primite de la SIS și Procuratura Generală în cazul ”listei Șandrovschi”:

a)      Copia e-mailului primit pe 15.11.2006 pe impact_romanesc@yahoo.groups.com plasat de pe adresa ”Ghenadie Vaculovschi” <ghenadie81@yahoo.com> cu subiectul INEDIT!

b)      Textul Interpelării verbale adresate pe 16.11.06 SIS și Procuraturii Generale în legătură cu e-mailul denigrator și lista de presupuși KGB-iști, primită pe adresa de e-mail.

c)      Copia Răspunsului intermediar nr.DD/1035 din 22.11.2006, la interpelarea mea ca deputat, semnat de directorul SIS Ion URSU.

d)      Copia Răspunsului definitiv nr.DT/2439din 19.10.2007, cu remarca ”Secret”, semnat de directorul SIS Ion URSU.

e)      Copie, in două pagini, ale plicului în care mi-a fost remis Răspunsul cu remarca ”Secret” din partea SIS.

f)       Copia răspunsului nr.SA/565 din 20.10.2006, semnat de directorul SIS Ion URSU, la interpelarea mea de la ședința în plen a Parlamentului din 19 octombrie 2006 privind asigurarea accesului la propriul dosar, ”Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldva comunicând că ”nu deține dosar în privința mea, precum și alte materiale documentare”.

g)      Răspunsul nr. 24/1686 din 29.11.2006 la Interpelarea Vitaliei Pavlicenco având nr. ID/99 din 17.11.06, trimis de Procuratura Generală cu semnătura adjunctul Procurorulu General Nicolae Oprea.

h)      Copia Interpelării verbale din 11.12.06 VP/157, adresate Procurorului General dlui Valeriu Balaban, în care îmi declar disponibilitatea de a avea o discuție cu reprezentanți ai procuraturii Generale pentru a identifica persoanele vinovate de răspândirea prin Internet a unor informații false sub forma de liste ale colaboratorilor KGB din perioada sovietică, eu exprimându-mi speranța că avea să fie intervievat și Genadie Vaculovschi, cel care a declarat pe un cerc de discuție că ”lista i-a fost pusă la dispoziție de persoane de încredere”.

i)        Copia scrisorii nr. ID-220 din 11.12.06, din 22.12.06, nr.P/122, adresate de adjunctul Procurorului General Alexandru Stoianoglo directorului SIS Ion Ursu ca solicitare urmare a interpelării mele.

14. Copia cererii depuse și două răspunsuri oficiale de la Autoritatea Națională de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal din România, sesizată de Vitalia Pavlicenco în legătură cu postarea pe Internet a ”Listei Șandrovschi”.

15. Răspunsul Procuraturii Generale semnat de Procurorul Veaceslav Soltan, la petiția adresată de Vitalia Pavlicenco în legătură cu plasarea pe Internet a filmelor având caracter tendențios legat de 7 aprilie 2009, ca dovadă că am reacționat la materialele calomnioase la adresa mea.

Cu respect, Vitalia Pavlicenco

24 mai 2013

Loading Facebook Comments ...

6 Comments

Add a Comment
 1. SELIN SE LUPTA PENTRU O CAUZA PIERDUTA/

 2. Bibi din Moldovastan

  Cunoasterea si refuzul de a vorbi in limba de stat la emisiune, arata lipsa de respect fata de „repMOLDOVA” si cetatenii sa-i….. FUCK YOU SELIN !!!
  ======================================
  NOI VORBIM LIMBA ROMANA !!! NOI SUNTEM ROMANI !!!

 3. Valentin ot Galati

  Cine a semnat cu Hitler in 1939,aug.23, tratatul, daca nu tov stalin? Unde zac fascistii, daca nu langa savetici? Caci comunismul este cealalta fatza a totalitarismului ideologic, schimband pe evrei=dusmanii nazistilor cu intelectualitatea/burghezii/mosierii/clerul=”dusmanii de clasa” ai kkamunistilor! Uite cine ne „invata” istoria, alde ribbentronovici selin! :)))))

 4. Cu ce nas acest porc rus, ese si vorbeste prostii si doar în rusà?! Cui se adreseazà el în rusà?! El nu stie ce limbà vorbeste bàstinasul?! Deci îi este într-un loc problemele si durerile poporului bàstinas si urmàreste doar scopurile mârsave ale rusofonilor de a-i înjura, înjosi pe bàstinasi în CASA proprie de càtre ràmàsitele cotropitorilor!!! NICI LA EMISIUNILE RADIOFONICE, NICI LA CELE TELEVIZATE NATIONALE, rusofonii, care nu ne stimeazà, sà nu-i primim!!! Sà ne învete LIMBA, sà ne respecte istoria, patriotii care au luptat împotriva cotropitorilor rusi, sà fie solidari cu NEAMUL, deci sà treacà din categoria de ocupant în cea de prieten! Amin!

 5. Procesul este mai interesant decat pare la prima vedere. El reprezinta confruntarea dintre rusi sau filorusi si populatia moldoveneasca pura. Se vede f. bine ce intelege partea rusa a populatiei pe mai multe planuri ( limba , istoria, drepturile ca cetatean etc) despre adevaratii moldoveni.
  Spre exemplu limba : pentru ei limba moldoveneasca este limba rusa si refuza sa invete sau sa foloseasca limba oficiala. Eventual folosesc alfabetul rus si limba moldoveneasca ,ca un prim pas de trecere la limba rusa. Pentru ei nu conteaza adevarul ci ceea ce ei au impus a fi adevarat. O lege este suficienta sa justifice orice aberatie de exemplu ca limba vorbita este unica in lume ,nu are nici o legatura cu alta limba si toti au nevoie de traducator s-o inteleaga sau ca un adevar se stabileste prin lege de cineva fara a tine cont de realitate
  Istoria : este cea care justifica separarea Moldovei si cu eventuale pretentii teritoriale fata de Romania . Moldovenii nationalisti sunt condamnati ,calificati drept fascisti .Teoria istorica referitoare la Bsasrabia este singura acceptata de rusi care-si mentin astfel controlul asupra populatiei .De fapt este vorba de o manipulare maisva si in timp, insotita de spalarea creierelor .,Abia acum informatia corecta poate schimba atitudinea oamenilor dar dureaza. Aici se vede lupta dusa de admirabila D-na Pavlicenco.
  Religia : Dirijarea bisericii de la Moscova nu este de loc un ajutor pentru Basarabeni,pentru ca desi Dumnezeu este unul si suntem ortodocsi, atat ca putere ,castig si nationalitate aceasta biserica nu este nationala ci o parte a puterii colonialiste a Rusiei. Ea lupta pentru Rusia si normal ar trebui sa-i reprezinte numai pe rusi. Aceasta biserica va fi antiromaneasca si antimoldoveneasca in mod natural.
  Social si economic : Viata sociala si economica este dominata de rusi si filorusi. Totul se invarte pentru ca ei sa castige cat mai mult chiar din saracia Moldovei. Ei locuiesc in cele mai bune zone, ei castiga cel mai bine ,ei se simt mai bine ca acasa in Rusia pentru ca au slugi sau trateaza pe bastinasi ca pe inferiori

  Ar mai fi multe de spus , le stiti , dar pentru mine cel putin procesul D-nei Pavlicenco este unul simbolic ,de eliberare a constiintei ,a actiunii modoveanului demn care cere tratament corect si egal fata de rusi , Si iata ca de fapt se ajunge la ciocnirea intereselor rusesti cu cele ale basarabenilor.

 6. @Ion .ITI multumesc D-le pentru gindurile expuse,credeam ca n-am sa ajung sa le mai aud zise si de altcineva.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *