Conferinţa de presa de la Bucureşti a Consiliului Unirii

Excelenţei Sale Preşedintelui României,

dlui Traian BĂSESCU

Stimate Domnule Preşedinte al României, Traian BĂSESCU,

Vi se adresează, în numele Consiliului Unirii, grupul de copreşedinţi, care coordonează această Platformă unionistă, creată pe data de 22 februarie 2012 la Chişinău.

Consiliul Unirii este o organizaţie de larg consens naţional, ce îşi propune să continue efortul Consiliului Naţional al Unirii, fondat la 1 decembrie 1991, ca act de voinţă al unui grup de parlamentari de la Chişinău şi Bucureşti, şi care se declară deschisă persoanelor fizice, partidelor politice, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor entităţi ale societăţii din întreg spaţiul românesc de pe ambele maluri ale Prutului, precum şi din comunităţile româneşti existente în toată lumea. Consiliul Unirii promovează ideea unităţii naţionale româneşti şi doreşte să convingă populaţia de pe ambele maluri ale Prutului, pe guvernanţii de la Chişinău şi de la Bucureşti, ca şi pe factorii politici decidenţi din Vest că românii din cele două state româneşti au dreptul să fie într-un stat unitar, urmându-se calea germană de unificare naţională, precum şi că această unitate românească înglobează şi interesele strategice ale lumii euroatlantice.

O delegaţie a Consiliului Unirii a oferit, pe 19 aprilie 2012, o conferinţă de presă la Bucureşti, în cadrul căreia a înaintat propuneri Parlamentului, Guvernului şi altor instituţii din România în legătură cu împlinirea, pe 16 mai 2012, a 200 de ani de la marele Rapt rusesc, ce a dezmembrat, în anul 1812, Ţara Moldovei. Acum, în pragul comemorării acestor 200 de ani de la ruperea părţii de est a Moldovei de Principatul lăsat strănepoţilor de către marele conducător român Ştefan cel Mare, e timpul să ne intensificăm eforturile pentru anularea efectivă a consecinţelor Pactului Molotov- Ribbentrop, semnat pe 23 august 1939, care a dus la pierderea, pentru a doua oară, a Basarabiei.

Vă solicitam, astfel, Domnule Preşedinte Traian Băsescu, să ne sprijiniţi în demersurile noastre legislative şi să asiguraţi suport propunerilor trimise către instituţiile abilitate şi ataşate acestei scrisori.

În numele Consiliului Unirii,

Ştefan Maimescu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul-90”, preşedintele Asociaţiei socio-culturale ”Maluri de Prut” din Italia

Anatol Caraman, locotenent-colonel, cavaler al Ordinului “Ştefan cel Mare”, preşedintele Asociaţiei Veteranilor Războiului – 1992 ”Tiras-Tighina”

Nicolae Dabija, scriitor, membru de onoare al Academiei Române, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul- 90”, preşedintele Forului Democrat al Românilor, preşedintele Forului Românilor de Pretutindeni, deţinător al Ordinului Naţional “Steaua României” în Grad de Cavaler

Gheorghe Mârzencu, ziarist, membru ai Asociaţiei obşteşti ”Memoria victimelor regimului totalitar comunist”

Gheorghe Viţă, jurist, preşedintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa

Vitalia Pavlicenco, doctor în filologia română, ex-deputat, deţinătoare a Ordinului Naţional al României “Pentru Merit” în Grad de Comandor, preşedintele PNL

Anatolie Revenco, vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal

Valeriu Ciubotaru, preşedintele Partidului Naţional Român

Timotei Ţurcanu, inginer

Chişinău-Bucureşti,

19 aprilie 2012

Anexăm acestui demers:

 1. Rezoluţia de la Bucureşti a Consiliului Unirii, consacrată comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Ţarist.
 2. Proiectul Dispoziţiei, propuse de Consiliul Unirii Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii”.

Către Parlamentele şi Guvernele României

şi ale Republicii Moldova 

REZOLUŢIA DE LA BUCUREŞTI

a Consiliului Unirii, consacrată comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Ţarist

La 16 mai 2012, se împlinesc 200 de ani de la încheierea Tratatului de pace de la Bucureşti, semnat între Imperiul Rus şi Imperiul Otoman, la încheierea războiului ruso-turc din 1806 – 1812, în urma cărui fapt Imperiul Ţarist a ocupat o parte din teritoriul vechiului Principat al Moldovei, după ce se pierduse Bucovina, în 1774.

Prin articolele 4 şi 5, trecea, în componenţa Imperiului Rus, un teritoriu de 45.630 km², cu 482.630 de locuitori, 5 cetăţi, 17 oraşe şi 695 de sate (conform  recensământului ordonat de autorităţile ţariste în 1817), adică ţinuturile Hotin, Soroca, Orhei, Lăpuşna, Greceni, Hotărniceni, Codru, Tighina, Cârligătura, Fălciu, partea răsăriteană a ţinutului Iaşilor şi Bugeacul.

Cedarea s-a făcut cu încălcarea tratatelor în vigoare şi a dreptului internaţional (valabil în epocă), deoareceMoldovanu era o provinice turcă.

Actul din 1812 a fost începutul calvarului, cu efecte grave, suportate aproape două sute de ani de către populaţia dintrePrutşi Nistru.

Pornind de la această dramatică istorie, Consiliul Unirii, care include un număr mare de aderenţi la platformă unionistă prin asociaţii din spaţiul istoric românesc şi din comunităţile de peste hotare, prin partide de pe ambele maluri ale Prutului, propune Parlamentelor şi Guvernelor României şi ale Republicii Moldova, Bisericii Ortodoxe Române şi presei – româneşti şi de pretutindeni – să adopte şi să sprijine următorul Program de acţiuni şi manifestări naţionale „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii”:

 1. Să se ţină o şedinţă reunită a Parlamentelor de la Bucureşti şi Chişinău, în care să se evoce evenimentele tragice de acum 200 de ani pentru partea de est a Moldovei şi să fie comemorate victimele ocupaţiei ruso-sovietice din stînga Prutului.
 2. Guvernele de la Bucureşti şi de la Chişinău să adopte o Poziţie comună în legătură cu ziua de 16 mai 2012 şi să o declare drept Zi de doliu, pentru comemorarea celor 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei şi a victimelor ocupaţiei. În această zi să fie coborâte în bernă Drapelele de stat la Chişinău şi la Bucureşti (unde a fost semnat odiosul Tratat), precum şi în alte localităţi ale Republicii Moldova şi ale României.
 3. Ca un act reparatoriu, acum, în anul 2012, cînd se împlinesc 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei, Parlamentul României să modifice art.11 din Legea cetăţeniei române nr.21/91 şi art.43, alineat 4, din Legea actelor de stare civilă, în ceea ce priveşte calitatea de cetăţean român a locuitorilor din Basarabia şi nordul Bucovinei, după care, la autoritatea administrativă, să se facă simple verificări şi înregistrări în evidenţa populaţiei, cu eliberarea actelor de stare civilă.
 4. Autorităţile administraţiei publice locale să elaboreze şi să realizeze planuri de acţiuni dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei.
 5. Să se facă angajamente politice publice ferme şi să se asigure fondurile financiare necesare pentru ridicarea Memorialului Patimilor Româneşti, a cărui motivaţie a fost adoptată ca document politic în plenul Senatului României încă din anul 2009 (documentul se ataşează).
 6. Să se creeze, cu suportul Guvernului român, un Muzeu la Bucureşti şi un Muzeu la Chişinău al victimelor celor 200 de ani de ocupaţie (la Chişinău – vizavi de Ambasada Rusiei).
 7. Să fie dezvelită o placă comemorativă „Anul 1812 – Raptul Basarabiei” pe clădirea „Hanului Manuc”, de la Bucureşti, în care s-a semnat tratatul.
 8. Biserica Ortodoxă Română să introducă, în discursul evanghelic, referiri la impactul tragic asupra neamului românesc al desprinderii acestui teritoriu, să îndemne la momente de doliu pentru victimele regimurilor totalitare din Basarabia în memoria celor ce au avut de suferit şi care au murit în numele creştinătăţii şi al neamului românesc, contribuind la propăşirea limbii şi a culturii româneşti. În ziua de 16 mai 2012, bisericile, la ora 17.00, să bată clopotele în semn de doliu şi să fie păstrat, pe teritoriul Republicii Moldova şi al României, un moment de reculegere.
 9. Recomandăm ziarelor şi televiziunilor din cele două state româneşti şi mass media românească din întreaga lume să marcheze evenimentul prin menţionarea, în jurnalele de ştiri, a semnificaţiei zilei de 16 mai şi transmiterea informaţiilor despre acţiunile de comemorare a celor 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei.

Hanul lui Manuc – Bucureşti

19 Aprilie 2012

În numele Consiliului Unirii,

Ştefan Maimescu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul-90”, preşedintele Asociaţiei socio-culturale ”Maluri de Prut” din Italia

Anatol Caraman, preşedintele Asociaţiei Veteranilor Războiului din 1992 ”Tiras-Tighina”, cavaler al Ordinului RepubliciiMoldova “Ştefan cel Mare”

Nicolae Dabija, scriitor, membru de onoare al Academiei Române, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul- 90”, preşedintele Forului Democrat al Românilor, preşedintele Forului Românilor de Pretutindeni, deţinător al Ordinului Naţional “Steaua României” în Grad de Cavaler

Gheorghe Mârzencu, ziarist, membru ai Asociaţiei obşteşti ”Memoria victimelor regimului totalitar comunist”

Gheorghe Viţă, jurist, preşedintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa

Vitalia Pavlicenco, doctor în filologia română, ex-deputat, deţinătoare a Ordinului Naţional al României “Pentru Merit” în Grad de Comandor, preşedintele PNL

Anatolie Revenco, vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal

Valeriu Ciubotaru, preşedintele Partidului Naţional Român

Timotei Ţurcanu, inginer

Anexăm acestui demers:

Proiectul Dispoziţiei, propuse de Consiliul Unirii Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii”.

Putem ierta, dar nu putem uita

MEMORIALUL PATIMILOR ROMÂNEŞTI

A trecut o perioadă de peste jumătate de secol de la momentul în care România, sub presiunea puterilor unite ale hitlerismului german şi ale comunismului sovietic, a fost nevoită să se retragă temporar din Basarabia şi Bucovina de Nord, iar apoi să renunţe la ele, ca urmare a unui tratat de pace care nu a luat în considerare marile sacrificii militare ale poporului român alături de aliaţi.

Anii petrecuţi în închisoarea comunistă din interiorul Cortinei de Fier au constituit ani de teroare, de alterare a spiritului naţional în încercările de formare ale aşa-zisului om nou. Iar formarea acestui “om nou” a avut loc la indicaţiile Kremlinului, atât pe teritoriul României cât şi în fostele teritorii interbelice ale României.

În perioada ocupaţiei ţării de trupele sovietice mii de cetăţeni români născuţi în Basarabia şiBucovinasau cetăţeni români de origine germană au fost luaţi de lângă familiile lor şi deportaţi în URSS.

În zonele atribuite URSS prin tratatul de laParis, a avut loc un adevărat genocid împotriva populaţiei româneşti. Prin politica sovietică programată de epurare şi modificare a structurii etnice, circa un milion de români au fost executaţi, torturaţi, sau au fost deportaţi înSiberiaşi în stepele Asiei.

Au trecut alţi 20 de ani de la eliberarea de sub influenţa şi ameninţarea imperiului comunist de la Răsărit, perioadă echivalentă în timp cu creşterea şi formarea unei noi generaţii care n-a cunoscut împilarea străină.

Datorită tăcerii Bucureştiului, lumea vestică nu cunoaşte sacrificiul şi pierderile imense pe care românii le-au suferit sub ocupaţia sovietică.

Dacă, pe undeva, este explicabilă tăcerea din perioada de dinainte de Decembrie 1989 când România s-a găsit sub dominaţia sovietică, devine greu de înţeles continuarea după colapsul URSS a aceleiaşi politici de tăcere şi ascundere a adevărului privitor la tragedia românească.

România de astăzi, care este moştenitoarea de drept a statului român antebelic, are obligaţia asumării datoriilor, cel puţin morale, faţă de toţi cetăţenii săi, inclusiv faţă de cei din teritoriile care i-au aparţinut înainte de război, cetăţeni care au contribuit şi ei la dezvoltarea statului român la fel ca toţi cei care au avut şansa să se găsească după ocupaţia sovietică în interiorul graniţelor actuale ale României.

De aceea, noi semnatarii acestui Document,

 • considerând că noi toţi, supravieţuitori şi urmaşi ai marei tragedii prin care a trecut poporul român, avem datoria să o facem cunoscută spre veşnica rememorare, viitoarelor generaţii pentru a le ajuta să nu-şi uite adevăratele rădăcini şi istoria;
 • considerând că lumea trebuie să afle măcar în ceasul al doisprezecelea că şi românii, la fel ca alte popoare îşi au martirii lor nevinovaţi;
 • considerând că nimeni nu are dreptul să păstreze tăcerea asupra suferinţelor şi pierderilor pe care poporul român le-a îndurat ca urmare a ocupării teritoriului său;
 • considerând că Statul român are datoria de a cinsti sutele de mii de români care au fost torturaţi, ucişi, mutilaţi sufleteşte, sau deportaţi de forţe străine ostile doar pentru vina de a fi cetăţeni loiali ai României,

Cerem Parlamentului României ca reprezentant al Poporului român;
Cerem Preşedintelui României ca reprezentant al Statului român;

Să legifereze şi să ratifice obligaţia pentru Guvernul României de a finanţa şi a ridica un Monument al Suferinţei Româneşti care să comemoreze tragedia românească prin care sute de mii de cetăţeni români au fost supuşi unui adevărat genocid etnic ca urmare a ocupării sovietice a ţării şi a fostelor teritorii care au aparţinut statului român interbelic.

Loading Facebook Comments ...

38 Comments

Add a Comment
 1. Daniel din Bucuresti

  Din păcate ora 13.oo într-o zi lucrătoare nu este cel mai potrivit moment pentru a aduna lumea activă.

  La această oră cred că vor putea participa mai degrabă persoane la pensie…

  Ar trebui ca pe viitor asemenea acţiuni să fie programate la ore accesibile. Nu trebuie create piedici inutile.

  Îmi pare foarte rău că nimeni nu s-a gândit la acest aspect. Este un lucru important, care sper că nu va mai fi omis.

 2. GEORGIA VINE LA CHISINAU SA NE AJUTE SA SCAPAM
  DE OCUPATIA RUSEASCA SI SA NE RE-UNIM CU ROMANIA !
  http://unimedia.md/?mod=news&id=46688
  ——————————————————–––––––––––
  În Rep. Moldova va fi deschisă ambasada Georgiei. Președintele georgian, Miheil Saakașvili
  a semnat o dispoziție în acest sens,
  informează agenția de presă “News Georgia”.
  Potrivit sursei documentul va intra în vigoare
  la 10 mai 2012.

  Astfel, Ambasada Georgiei în Republica Moldova va deveni a 59-a misiune diplomatică a Georgiei în străinătate.

  “UNIMEDIA” amintește că până în prezent,
  ambasada Georgiei acreditată în Republica Moldova,
  în frunte cu ambasadorul Levan Metriveli,
  a avut sediul la Bucureşti.
  ––––––––––––––––-
  N.B.
  Consulatul Georgiei la Chisinau:
  28, Drumul Viilor, ap. 62
  (+373) 22 72 51 45
  Sef de Misiune: Nikoloz Iashvili,
  http://www.geotimes.ge/
  გაეროს დიპლომატების ცოლები სირიის პირველ
  ლედის მშვიდობის დამყარებაში დახმარებას სთხოვენ

 3. Marin Preda/16 mai 1980

  “Ruleta ruseasca”
  ———————-
  Pentru noul Presedinte Nicolae Timofti,
  pro-europeanul si unionistul din inima,
  nu este indicat sa mearga la Moscova
  la adunarea CSI din 15 mai 2012,
  caci exista pericolul de a fi iradiat, otravit
  sau sa i se insceneze vreun “accident” “intâmplator”.
  Rusii sunt mari specialisti la asa ceva !
  ———————————————————
  1.
  Liderul comunist român Gheorghe Gheorghiu-Dej
  a murit în 1965 de cancer la ficat.
  Au existat numeroase zvonuri cu privire la o iradiere intenționată a liderului comunist în timpul ultimei sale vizite la Moscova, ca urmare a politicii sale tot mai independente.
  Triplul spion Ion Mihai Pacepa aducea un argument în favoarea teoriei iradierii lui Dej,
  reproducând afirmatiile lui Nicolae Ceaușescu,
  care îl informase despre cei “zece lideri internaționali pe care Kremlinul i-a ucis sau a încercat să-i ucidă”. Gheorghiu-Dej ar fi fost unul dintre ei.
  2.
  Nu uitati si de doborârea avionului polonez in aprilie 2010 la Smolensk de catre rusi, ca rasplata pentru solidaritatea presedintelui polonez Lech Kaczynski cu poporul Gruziei contra invaziei rusesti din August 2008.
  Atunci 96 de persoane si-au pierdut viata, toata elita Poloniei.

 4. A fi roman e rusine! romanii sint o specie de animale aparute in urma unei incercari nereusite a Mantuitorului de a crea OMUL! Nu exista nimic mai spurcat, mai injositor, mai marsav, mai lenos decat romanul! In vremea razboiului nici soldatii germani, nici cei sovietici nu mincau din bucatele gatite de catre femelele sau cum se spune in romana muierile romance! Sintem Moldoveni si ne mandrim cu asta, in ceea ce priveste teritoriile ocupate de catre romani, vor reveni degraba sub denumirea si in componenta Mldovei Independente! Deasemenea teritoriile care apartin Bulgariei si Ungariei vor reveni respecti acestor tari! Rezervatia speciei romane va deveni o rezervatie naturala a acestor animale!

 5. Daca esti un individ care faci parte din rasa umana, atunci de ce vorbesti limba animalelor. Vreau sa-ti aduc aminte oaie ratacita, ca teritoriul Carpato-Denubiano-Pontic a fost, este si va fi al Dacilor, indiferent ce nume se vor da dea lungul timpului locuitorilor acestor tinuturi. Citeste putin documente, izvoare scrise si nescrise ale isoriei ca sa faci niste afirmatii credibile. Ca de altfel imi fac o impresie foarte proasta despre stralucirea mintii dumneavoastra, sau mai rau- mi se creaza impresia ca aceste comentarii pe care le postezi le scrii la iesle sau la treuca… Cu stima si respect pentru bicopitate- E U

 6. Mesajul meu anterior se refera pentru maria si cei din cirdul ei!

 7. …Iarta Doamne , sufletul acesta ratacit!!!!

 8. Lazar şi economia

  Decând Lazar e ministru
  De economie
  De la Prut pîna la Nistrru-i
  Dubla saracie

  De când Lazar e şi vice
  Peste Prim-ministru
  Preţurile-n loc sa pice
  Au aguns sinistre

  La putere-i KaGeBe-ul-
  Mafie obscura
  Ţara mea avînd tupeul
  De ai da şi c… l

  La putere-s Plahotniucii
  Ghimpii şi Filatii
  Ţara – cracaneaza-ţi bucii
  Slabii, ingetatii…

  Sa te aiba domnii lazari
  Liber relaxsata…
  Din *nadstroica* pîna-n bazis
  Suplu reformata…

  19 aprilie 2012
  Basarabia

 9. maria este o curva tiganca pruto-nistreana, din minusculul imperiu de tigani puskinieni, barfeste Romania asa cum se barfeste in corturile veneticilor sau corciturilor nedemne pruto-nistrene. Maria, tiganca lui Puskin! Moldova inseamna Romania, iar moldovenii sunt romanii care au creat Romania. Dar daca esti cu mintea distrusa genetic (vorba rusilor, a lui Eduard Baghirov in special), tu nu stii ca cine sapa groapa altuia, cade el in ea. In prostia ta de curva venetica asiatica, tu nu-ti dai seama ca minusculul tau imperiu pruto-nistrean, multietnic si multilingv, se desface in bucati: Republica Gagauzia, Republica de la Balti, Republica Transnistreana etc. Of Doamne! Oare ce blestem a creat tiganimea puskininiana cu mintea distrusa genetic?

 10. Despre Consiliul Reunirii şi planurile lor numai de bine.
  Timofti ar trebui, de 15 mai 1012, să vină la Bucureşti iar după aceea lunar. Am putea să-i oferim funcţia de vicepreşedinte al României, prevăzută în noua constituţie!
  Parlamentele să se întrunească semestrial iar guvernele trimestrial. Graniţa de la Prut trebuie desfinţată. Nu ar costa nimic. Rusia şi occidentul trebuie puse în faţa faptului împlinit ca pe vremea lui Cuza.
  La alegerile prezidenţiale din 1 decembrie 2018, să fie acelaşi candidat pentru România şi Moldova. Soluţii paşnice sunt, trebuie numai gândite şi aplicate. Cei care se opun, trebuie să li se recomande direcţia Moscova! Le plătim noi biletul.

 11. Actorul clujean Florin Piersic la Chisinau: 24-25 Martie 2012.

  CENZURA FILATELISTA LA VORBIREA LIBERA !
  http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=216&id=3550&zidc=2
  –––––––––––––––––––––––––
  Florin Piersic vine în Republica Moldova cu autoturismul.
  Până la Chişinău se opreşte în câteva locuri,
  printre care Cişmeaua Călugărului şi Mănăstirea Căpriana,
  unde este primit ca un şef de stat, cu pâine şi sare.
  Se revoltă: ”Cum adică să fiu primit cu pâine şi sare?
  Ce, sunt Băsescu, Iliescu sau Constantinescu?
  Sunt Florin Piersic, un actor rătăcit la 70 de ani”.
  Pe unde ajunge, chiar în faţa unor necunoscuţi, îşi deapănă
  în stilul său umoristic, de neegalat, amintirile care îi trec prin minte
  în acel moment. Oamenii ascultă atent, râd cu poftă şi parcă
  ar vrea să-l îmbrăţişeze. Apoi, parcă nu l-ar mai lăsa să plece.

  Mai spune la un popas:
  ”Cel mai mare vis pe care nu mai cred că am să-l prind este ca voi să vă lipiţi de noi şi să fim o singură Ţară. Pentru că aşa e normal să fie. Nu mai trebuie să fie o sărbătoare că vine aici Florin Piersic,
  eu vreau să vin aici ca acasă, nu să arăt paşaportul la vamă”.
  Peste vreo oră, i se şopteşte că ”declaraţia” sa nu a produs o bună impresie, ”acolo sus”, şi este rugat să se controleze în ceea ce spune.

  La un alt popas, Florin Piersic ”se scapă” din nou:
  ”Tare mi-ar fi plăcut să fiu preşedintele României şi să mă ocup eu
  de ţara asta a voastră, Moldova. Dacă aş fi un mare politician,
  primul lucru de care m-aş ocupa, vă declar cu mâna pe inimă,
  mâine v-aş lua şi v-aş pune lângă România…”.
  Este exprimarea unui artist român unic, adică noi suntem alături,
  dar nu suntem împreună…
  De data aceasta, nu i se mai şopteşte, ci i se spune ferm că,
  dacă va continua în acest fel, dacă va mai ”greşi” o singură dată,
  i se va anula spectacolul pe care urma
  să-l susţină la Chişinău a doua zi,
  sau vor fi luate alte măsuri…
  ––––––––––––––––––––––––-
  Sunt stupefiat: e ca şi cum ai vrea să interzici râsul,
  să arestezi umorul şi să-l arunci pentru o vreme într-o celulă rece…
  / Vasile Nanea /
  N.B.
  Duminica, 25 Martie 2012, Florin Piersic a avut o intrevedere
  cu noul Presedinte, Nicolae Timofti. Presa nu a scris nimic despre aceasta intâlnire. Oare care o fi secretul tacerii ?

 12. maria spune:
  19 aprilie 2012, la 16:04

  1. „….A fi roman e rusine! …..”

  – maria, a fi un/o nimeni e o rusine….

  2. ” In vremea razboiului nici soldatii germani, nici cei sovietici nu mincau din bucatele gatite de catre femelele sau cum se spune in romana muierile romance! ”

  – Aveti dreptate, soldatii sovietici si soldatii germani nu mincau bucate gatite de adevaratele femei romance. Motivul este simplu : romancele nu si-ar fi permis sa hraneasca „pe cinste” cotropitorii. Nici unii, nici altii nu erau doriti in Tara Romaneasca…..
  Nu stiu ce „specie” si cu ce bucate „fermecatoare” au hranit soldatii rusi-sovietici ca nu s-au mai dus din Moldova…..Au „papat” si mult creier uman. Unii bastinmasi au ramas fara „substanta cenusie”, de ce sa nu se „mindreasca”?

  3. ” Sintem Moldoveni si ne mandrim cu asta,….”

  Puteti sa va mindriti ca sunteti moldoveanca/cine va opreste?/ , dar de ce scrieti la plural? Cine va imputerniceste, ce mandat aveti? .
  Si eu ma mindresc ca sunt romanca din Moldova. Credeti ca sunteti in drept sa-mi dictati cine sunt eu ? Cine va da dreptul sa ofensati oamenii?

  Despre „specie” vom discuta alta data……..

 13. Felicitari Consiliului Unirii!

  O mica atentie de la mine:
  Limba romana: Inspirata de la natura, daruita de Dumnezeu
  http://foc-in-agora.blogspot.de/2012/03/limba-romana-inspirata-de-la-natura.html

 14. Ministrul român al Apărării vine în Moldova
  –––––––––––––––
  Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea,
  va efectua vineri /20 aprilie 2012 /o vizită oficială în Republica Moldova, la invitaţia omologului său Vitalie Marinuţa.
  http://www.timpul.md/articol/ministrul-roman-al-apararii-vine-in-moldova-33271.html
  –––––––––––––––––––
  În cadrul convorbirilor oficiale, cei doi miniştri vor aborda teme referitoare la relaţiile militare bilaterale, la pregătirea şi instruirea personalului, precum şi aspecte privind situaţia regională, informează un comunicat de presă dat publicităţii de MApN. La finalul întâlnirii, miniştrii vor semna, la sediul Ministerului Apărării de la Chişinău, acordul interguvernamental bilateral privind cooperarea în domeniul militar. Programul vizitei ministrului român al Apărării mai cuprinde primiri la preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, şi la primul-ministru Vlad Filat.

  Ministrul Gabriel Oprea va depune o coroană de flori la Monumentul domnitorului Ştefan cel Mare din Chişinău şi va vizita Cimitirul ostaşilor români din localitatea Călăraşi, unde va fi organizată o ceremonie de depunere de flori în memoria eroilor români căzuţi la datorie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

 15. Rogozin despre Filat: Guvernul Moldovei este condus de un om foarte pragmatic. Cu el trebuie de ţinut legătura .Reintegrarea RM – doar în baza unei federații sau confederații

  20.04.2012

  Cu critici în adresa unioniştilor şi cu laude pentru prim-ministrul Vlad Filat. Aşa şi-a încheiat vizita vicepremierul rus, Dmitri Rogozin. Oficialul rus s-a arătat mulţumit de spiritul pragmatic al premierului .

  “Guvernul Moldovei este condus de un om foarte pragmatic – Vlad Filat. Cu el se poate şi trebuie de ţinut legătura. Trebuia să înţeleg cu cine se poate vorbi la Chişinău. Am întâlnit în capitala Moldovei oameni pragmatici, care înţeleg beneficiile construirii unor relaţii de lungă durată cu Rusia”, a declarat Rogozin .

  Reintegrarea Republicii Moldova se poate realiza doar în baza unei federații sau confederații. Declarația aparține reprezentantului special al preşedintelui Federaţiei Ruse pentru Transnistria, Dmitri Rogozin .

 16. Rogozin a numit 5 condiţii pe care ar trebui să le îndeplinească Moldova pentru a-şi garanta un stat reîntregit şi anume:

  1. Recunoaşterea Transnistriei drept parte egală în dialog. Fără acest lucru este imposibilă împăcarea părţilor.

  2. Identificarea unui numitor comun în evaluarea tragediei ce a avut loc 20 de ani în urmă. Clarificarea poziţiilor şi concretizarea cauzelor.

  3. Crearea unor condiţii economice pentru supravieţuirea economică a ambelor maluri ale Nistrului.

  4. Recunoaşterea rolului Rusiei drept unica ţară deţinătoare a autorităţii politice şi coercitive în această regiune. Renunţarea jocurilor în privinţa rolurilor de mediator pentru alte ţări, care nu au nimic în comun cu această regiune.

  5. Înţelegerea faptului că un viitor stat comun nu se poate forma decît în baza unei federaţii sau confederaţii.

  Oficialii de la Chişinău trebuie să se decidă cine sunt – moldoveni sau români, a spus Rogozin, care susţine că la Tiraspol nimeni nu a uitat despre evenimentele de pe Nistru.

 17. pentru clarvazatorul Mihai din Iasi
  de la bun inceput vreau sa precizez ca nu sunt deacord cu timpeniile scrise de prosto maria, dar ce sa faci nu poti sa te superi pe indivizi fara gargauni in cap, unica cu ce v-oi fi de acord este faptul ca ma mindresc ca sunt moldovean, nu rus nu roman ci MOLDOVEAN, diferenta Mihai o poate vedea si intelege numai acel care traieste real pe acest pamint si coinstiintizeaza realitatea asa cum ea este fara a se uita prin prizma romanizmului sau a asculta si a se informa din declaratiile unor asa numitor consilii,vadca v-as expus parerea asupra divizarii RM in Republica gagauzia ,balti si transnistria, posibil nu stiti mai multe orase din tara mea caci erati sale enumerati si pe ele, poate intradevar eu am ramas in epoca de piatra si am scapat cu vederea acest lucru,imi cer scuze , dar totusi poate doriti sa ma informati si pe mine de unde cresc picioarele la aceste timpenii? da sunt de acord ca aceasta se poate intimpla doar intr-un singur caz, in cazul in care asa numitile consilii, organizatii extremiste ca noua dreapta si ceilalti unionisti o sa continue sa rupa si sa distruga mai departe aceasta bucata de pamint, atunci intradevar Gagauzia ,ballti,Chisinaul ,Soroca etc vor dori independenta deoarece nimeni nu vrea unire cu Romania in afara de un % mizerabil de unionisti si cei spalati la minte,insa daca cinstit nu avem asa un teritoriu mare pentru a ne permite ruperea in bucati a acesteia, fara suparare dar ar fi mai bine sa treceti intr-o excursie pe la Moldova,a da Ungheni asta nu e Moldova), si atunci cind cit de cit o sa cunoaste-ti situatia reala din intreaga tara atunci putem si sa discutam

 18. Rogozin a numit 5 condiţii pe care ar trebui să le îndeplinească Moldova pentru a-şi garanta un stat reîntregit şi anume:

  1. Recunoaşterea Transnistriei drept parte egală în dialog. Fără acest lucru este imposibilă împăcarea părţilor.–-dupa cite inteleg RM v-a accepta aceasta conditie deoarece altfel riscam sa-ni asumam responsabilitatea achitarii datorii enorme daca nu ma gresesc in jur de 3 miliarde de $, a transnistriei

 19. Conferinta de presa din 19.04.2012 de la Bucuresti , de la Hanul lui Manuc a fost o actiune foarte reusita si minutios pregatita pt care felicitam delegatia de circa 20 de romani – basarabeni care s-a deplasat de la Chisinau in frunte cu inimoasa doamna Pavlicenco . Felicitam intreaga delegatie si pt perseverenta si rabdarea de care au dat dovada pt ca in aceeasi zi la ora 18.00 au mai participat la „Muzeul Taranului Roman ” la o frumoasa actiune organizata de 2 ONG-uri cu tema ” Basarabia istorica si Cetatile de pe Nistru „. Ar trbui organizate mai des astfel de actiuni care sa reuneasca si sa mobilizeze pe romanii din ambele State Romanesti . Oricum Sincere Felicitari !

 20. Pentru Oleg, 20 aprilie 2012, la 13:01:

  Omule, moldovenii sunt romani, adica romani care au faurit Romania. De exemplu eu sunt iesean, moldovean, roman si european. Voi sunteti basarabeni, pruto-nistreni sau altceva, dar majoritatea din voi nu mai sunteti moldoveni de foarte multa vreme, pentru ca moldovenii sunt o parte a poporului roman.

  Noi, romanii moldoveni din Suceava, Iasi, Vaslui, Bacau, Neamt etc, suntem urmasii lui Stefan cel Mare, A. I. Cuza, Mihai Eminescu, Ion Creanga etc, etc? Tot la noi izvoraste si curge si raul Moldova de la care s-a dat denumirea Moldovei antice. La noi sunt toate fostele capitale ale Moldovei istorice, care este Moldova adevarata, si tot la noi s-au nascut, au murit si au fost inmormantati marile personalitati istorice si culurale ale romanilor moldoveni. Sau negi aceste lucruri si sustii in continuare enormitatile cu care v-au intoxicat rusii? Voi luati-va denumirea de la raul Bac, sau Prut si Nistru daca nu va place denumirea de Basarabia.

  In alta ordine de idei. Noi aici in Moldova istorica suntem 99% romani moldoveni si vorbim limba romana. Noi am faurit Romania si nu vom permite nimanui, mai ales falsilor maldavani basarabeni sa atenteze la mandria noastra de romani moldoveni si sa ne balaceasca in mocirla specifica voua, pruto-nistrenilor.

  Voi, acolo in Republica Pruto-Nistreana sunteti doar 3-4 maxim 5% moldoveni adevarati, restul fiind venetici din toate partile fostului imperiu rus/sovietic sau corcituri nedemne cu mintea degradata genetic, asa cum spun rusii (cauta si vezi ce spune de exemplu Eduard Baghirov). Eu am fost la Moscova ca reprezentant comercial al unei mari companii romanesti si stiu ce spun. Va „iubesc” rusii pe voi, pruto-nistrenii ca sarea in ochi. Dar voi continuati sa-i pupati in cur ca o adevarata populatie cu mintea degradata genetic. Salut si abtineti-va sa reporniti campania antiromaneasca pentru ca vom riposta dureros pentru voi. Din ce in ce mai dur, si nu numai in Romania ci si in toata Europa si America. Avem materiale pregatite, traduse in cateva limbi de circulatie si asteptam doar momentul de declansare a actiunii antibasarabene.

 21. Si inca o chestie Oleg. Majoritatea zdrobitoare a romanilor, mai ales a celor din Moldova adevarata, nu doresc sa aiba nimic in comun cu voi. Nu va dorim in Romania, si cu atat mai mult nu dorim ca Republica Pruto-Nistreana, polietnica, multilingva, dar mai ales rusofona, sa mai faca vreodata parte din Romania. Noua nu ne place limba rusa in tara noastra. Limbii ruse ii sta bine in Rusia si poate si la voi in Pruto-Nistria, dar nu la noi. Oare nu ati priceput acest lucru? Deci stati binisor in republicuta voastra atat de frumoasa si bogata, si evitati sa aveti ceva in comun cu noi in afara de frontiera de pe Prut.

 22. Mihai,
  In primul rand vreau sa te salut ca banatean ce sunt!! Are ceva impotriva moldoveanul de la Iasi ca si banateanul tot roman este si te saluta? Ar avea ceva impotriva olteanul sau maramuresanul sau bihoreanul, sau munteanul de la Pitesti? Asta nu vrea sa inteleaga OLEG asta!! Ca toti suntem romani cati vorbim romaneste!! Nu ca nu ar sti s-au nu este convins de asta si tot ce tine si deriva de aici!! Cei ca el nici nu vreau sa stie ca primii nostri cronicari(cei moldoveni !) toti, dar absolut toti ,tocmai asa isi incep cronicile lor!! Peste acest „amanunt” vor sa treaca. Neaga pana si pe Dimitrie Cantemir cu a sa istorie „Hronicul romano-moldo-vlahilor”!! Si o tine langa cu inchinarea (‘integrarea”) Moldovei Rusiei si tarului Petru I! O tine langa intentionat, nu fiindca nu ar sti ce a insemnat asa ceva in epoca respectiva!! Am vazut cata rabdare ai avut si cum ai adus dovezi dincolo de orice indoiala ca documente istorice pe care le-ai vizualizat pe sit-ul aici de fata !! As, vezi ca sa-l lamuresti!! Lamurit este el gata . Dar o tine pe rusofonia lui , nu ca nu ar intelege ce si cum devine problema!!, Sa nu crezi o clipa insa ca „elita politica” si chiar si cea „culturala” de la ei nu are in sanul ei destui serpi crescuti la san!! Au berechet si inca prasiti… cu grija.

  In alta ordine de idei, constat ca ai ajuns si tu la aceeasi concluzie ca si mine: a fost destul si mana intinsa trebuie retrasa cu tot ce inseamna asta. Ei trebuie lasati sa se epuizeze in ciorba lor. Constienti sau inconstienti. Cand isi vor da seama ca nu mai merge,iar sandramaua se duce de rapa cu totul, vor gasi ei modalitatea de a redeveni romani in „cuget si simtiri”. Asa cum unii, dar destul de putini, incearca din rasputeri sa o faca. Cei de fata, reuniti in „Consiliul Unirii” fiind un exemplu demn, cu toate reprosurile ce curg din toate partile si din toate motivele si pragmatismele cu putinta. Ei uita asemenea rusilor( care mimeaza insa cu buna stiinta) ca generatiile se schimba si vor castiga , ca vor ei sau nu vor , alte ganduri, alte realitati,alte persepctive. Ei nu inteleg ca nu exista si nu poate fi „buna vecinatate” cu o Moldova jumatate – jumatate!! Ei nu vor sa inteleaga cat e de transparent pentru toti romanii cea ce sta dincolo de denumirea Republica Moldova. Ei nu vor sa inteleaga ca la baza acestei Moldove a lor sta o cultura romana unica!! Ce vor sa o fure? sa o uzurpe? Nu, categoric nu sunt nebuni , ci provocatori ordinari la razboi fratricid!! Bazandu-se nu pe ei insis, fireste, nu pe forta lor morala, militara , intelectuala. Ci pe forta pumnului , tancului si armei nucleare rusesti. Este uimitor cum acesti „statalisti” (unii se vor chiar echidistanti intre rusi si romani) cred ca ar putea castiga marele pariul al maretei lor …independente!! Nici nu observa prapastia in care vor cadea in mod sigur. Confunda secolul XX cu secolul XXI !! Si ei si Rusia lor in a carui stea rosie cred pana la nebunie curata. Dar , ma rog, ii priveste. Toate au o limita si un punct culminant al rabdarii. Cu dispretul imens la adresa romanilor nu castiga nimic , nici ei , nici rusii, decat tot dispret si ura. Asta vor, asta cauta? De asa ceva vor avea parte. Ce a fost posibil in a doua jumatate a secolul trecut, nu mai este posibil astazi!! Oricat s-ar umfla in pene si ei si rusii lor. Sa asteptam sa vedem pasii urmatori ai lui Putin(da Putin , nu Rogozin!) si cum vor reactiona „statalistii”, bunii nostri prieteni si …vecini. Primul raspuns , asa pe tacute, a si aparut:vizita fulger la Chisinau a ministrului apararii I. Oprea de la Bucuresti. Daca ei se bat cu pumnul in piept cu rusii lor in spate(vezi Dodon si multi alti cosmetizati si pragmatizati) macar sa stim si noi ca suntem in NATO.

 23. „…De exemplu eu sunt iesean, moldovean, roman si european…”

  Bre mişa hăbăuc, tu apridileştiti odatî preşis şini eşti!!!

  Mai ghini spuniai dam cî eşti di pi cantinentu Evroaziatic, planeta Pamînt, una din şeli 9, a tria di la soari, nu tari diparti di Lunî, aşă om şi mai siguri cî nu eşti chiar un prapadit rataşit din cosmosul mari.

 24. Pe blogul domnului Petrencu de pe VoxPublika, apare un articol ciudat al domnului Petrencu, referitor la penultima pozitie a lui Rogozin.
  Mi-am mpermis sa-i transmit urmatorul mesaj, care pentru moment este in carantina>

  Domnule Petrencu.
  Cam ciudata dezicerea dumneavoastra, respectiv a PL, de ideea unionista, dand vina pe PNL.
  Iata ce spuneti:

  „În rândul al doilea, dl Rogozin trebuie să ştie (iar domnii de la Ambasada Federaţiei Ruse cunosc bine acest lucru): deocamdată în Republica Moldova, cu excepţia unei formaţiuni extraparlamentare minuscule, nu există un partid ce ar fi propus Reîntregirea politico-administrativă a României. Deci, „primejdia” unirii Republicii Moldova cu România este inventată şi folosită în mod speculativ. ”

  Practic, dati senzatia ca atunci cand auziti de unire scuipati in san si spuneti „Piei drace”.
  Mai mult, in acelasi text, il asigurati smerit pe Rogozin ca nici nu poate fi vorba de asa ceva, adica de unire.

  Rusia va impinge, va forteaza mana sa va deziceti si de identitatea romaneasca. Rogozin spune clar ca daca oficialii vor continua sa se considere romani, atunci granitele vor fi cele in care Transnistria se va afla in afara lor.
  Oare va veti dezice de romanism, doar pentru a ramane „oficiali” ai puterii?
  Chiar nu intelegeti ca singura solutie de supravietuire este Romania? Sau va convine statutul de gubernie a noului URSS in pregatire, doar pentru a fi in fruntea bucatelor?

  Va invit sa cititi si sa intelegeti analizele de pe blogul meu „Diaspora si Reintregirea” – „Ultimatumul Rusiei” (http://mipopescu.wordpress.com) deoarece, constat cu regret ca nivelul dumneavoastra politic ori a scazut nepermis de mult, ori gustul puterii a reusit sa va corupa atat de mult incat sa va lepadati de idealul unionist.

 25. Foarte bine ati facut, domule Popescu!!
  Ce se intampla la nivel de AIE e foarte ciudat si am remarcat cam demultisor cudatenia asta. In fine…

 26. Respect Mihai si stii pentru ce?ca ai spus adevarul in privinta atitudinii majoritatii romanilor fata de moldoveni, ceia ce am mai scris eu pe aici,dar cei ce tind spre distrugerea acestui stat si unirea cu Romania neaga aceste fapte clare, si ce interisant se primeste da ? majoritatea cetatenilor ambelor tari nu doresc aceasta unire, insa o minoritate neinsemnata doreste sa hotarasca soarta ambelor popoare deja cum ai remarcat diferita ,ceia ce corespunde in totalmente realitatii,cine Mihai neaga radacinele si istoria comuna a moldovenilor cu romanii?da am fost intradevar cindva o tara, dar nu uita ca aproape 200 de ani avem o istorie comuna cu Russia, si ce e rau in aceia ca moldovenii cunosc ambele limbi , culturi,obiceiuri, se informeaza din ambele masmedii, dar nu asa ca niste zombi numai dintr-o parte, caci numai asa dupa parerea mea poti fi la curent cu toata situatia reala din lume, ascultind ambele pareri si formindu-si una proprie,nu crezi?pentru asta si ne uriti?vorbesti de romanii moldoveni , pe cine prostesti ,indata ce v-as numit Romania sunteti romani, nu ati preluat denumirea de MOldova care era pe timpuri, si de ce oare acuma aveti pretentii fata de aceasta bucata de pamint,caci daca sa vorbim cinstit atunci o buna parte din fosta Moldova este acuma la moment in componenta Ucrainei, si de ce oare nu aveti pretentii deci fata de ei?caci sunt cu mult mai mari ,mai puternici ca noi si intelege-ti ca Ucraina niciodata nu o sa se dezica de acest teritoriu, noi majoritatea avem o atitudine neutra fata de voi precum si fata de rusi, dat fiind faptul ca am avut o istorie comuna si am avut de suferit de pe urma ambelor popoare, dar nu inseamna ca va urim sau va dorim raul, dorim sa nu va amestecati doar in treburile interne ale statului independent RM si pastrarea relatiilor prietenesti fara a ne injosi reciproc, inteleg ca sunt foarte multi intre voi care ne socot de niste corcituri ale curvelor basarabence cu soldatii rusi , dar niciodata nu v-ati intrebat oare cineva ni-a intrebat vriodata ce am vrut noi, asa a fost timpul popoarele mari cucereau si decideau soarta popoarelor mai mici si mai slabe, aici nu mai schimbi nimic insa la moment traim intr-o lume civilizata si suntem un stat independent si suveran si dorim asa sa raminem

 27. Titirez ce tot va faceti ca nu intelegeti de ce merge vorba? ce cetatenie ai matale? nu romana, atunci cine esti bre nu roman?ce atita zarva de la nimic, oare austriecii se chema nemti,avind aceiasi limba si o istorie comuna,oare slovacii si cehii se numesc cehoslovaci avind o istorie si o limba comuna la moment, raspunde daca esti asa destept, vorbesti de argumente pe care nu le pot intelege, dar voi cei care doriti sa hotariti soarta poporului meu moldav ne intrebati ce dorim noi, mi-i interisant chiar cum voi doriti sa mergeti impotriva aproape intregului popor si sa ne deposedati de pamint?odata ce cetatenii RM in mare parte nu vor aceasta unire ,nu va uitati bre ca multi moldoveni isi fac pasapoarte romane pe care unii din voi cred ca le fac din dragoste fata de voi, le fac din necesitate sa plece la munca peste hotare asa cum procedeaza si o buna parte din voi, ca aveti asa o tara bogata insa cetatenii fug tot la munca peste hotare nu-i asa?da oare stiti voi ca unii pe linga pasapoartele romanesti isi fac si cetatenie ruseasca , si sunt posesori ai cetatenii a trei state?si ce e rau in asta,acolo unde nu poti pleca cu pasaport roman pleci cu pasaport rusesc,si e super, dar numai ca rusii spre deosebire de voi nu dau cetatenie celor ce nu cunosc la perfectie limba de stat (rusa) trebuie sa sustii mai intii un examen ,o testare daca vrei, inainte de a da acord la perfectarea actelor, acuma spuneti ca vorbim aceiasi limba, da de acord acuma discutam in romana, dar va referiti la majoritatea moldovenilor, ca ar vorbi romana, atunci nu ai decit sa treci pe la Moldova si sa vezi la ce seamana aceasta limba romana, care la noi se numeste moldoveneasca, doua cuvinte in rusa doua in romana, asta pentru tine e limba romana, cind nu o sa poti intelege sensul deplin a frazei?da, nu neg sunt pe la noi si romani de-a dreptul care poseda limba romana la perfectie, care sunt la curent cu toate schimbarile care se petrec la voi in Romania, si care tind la unirea cu voi, nu spun ca nu au dreptul, dat fiind faptul ca am avut o istorie comuna, insa ei nu pot reprezenta interesul si opinia intregului popor, cum si a mai spus Mihai suntem un popor polietnic, multilingva,, si nu suntem unica tara asa, sunt tari cu mai multe nationalitati si cu mai multe limbi oficiale si vreai sa spui ca traiesc rau,nu as spune, inca odata va mai spun ar trebui sa va informati pe deplin de situatia reala din RM si nu numai din sursele consiliului ci si din alte parti si poate atunci o sa intelegi despre ce am vorbit aici, si inca ceva la ce am dorit sa atrag atentia nu am scop sa va injosesc cu ceva sau sa stric relatiile dintre moldoveni si romani insa haide-ti sa fim oameni sa ne respectam unul pe altul , fara sa facem vrio deosebire de nationalitate si limba vorbita

 28. Ma S(C)ULA-PROASTA de Mihai din Iasi ce esti noi nu suntem corcituri

  Buneii mei moldoveni/romani din talpa intre 1918 – 1940 au platit impozite statului cu numele ROMANIA (bunelul chiar si armata a facut la Constanta), au crezut in acel stat, au avut niste sperante de viitor
  Si la urma cu ce sau ales – GLORIOASA ARMATA ROMANA IN CITEVA ZILE NEA LASAT SUB TAVALUGUL RUSESC
  Voi neati TRADAT NEATI LASAT SA FIM MALTRATATI DE URSII din Siberia
  Parintii meu nu au fost comunisti si nu au purtat in buzunar carnet de partid (ai tai au purtat ia zi?) asa ca mai alege cuvintele cind zici de 3-5%

  Intr-un cuvint pederasti sint de ambele parti ale Prutului si TU esti unul din ei
  SI NU UITA CA 1 DECEMBRIE SA INCEPUT LA 27 MARTIE

 29. Oleg,
  Ar trebui sa nu-ti raspund la nici o replica . Si iata de ce( sa citesti cu atentie si sa iei aminte, odata pentru totdeuna tu si toti cei care gandesc la fel ca tine)
  1) Cate clase ai, unde le-ai terminat si cand?
  (Sunt totalmente sigur ca ai terminat „scoala rss moldoveneasca” cel tarziu in 1987, deci egal cu zero tot ce ai invatat despre romani,Romania si limba si literatura romana. Invatatorilor si profesorilor tai , probabil, le si este rusine de ceea ce au fost nevoiti sa te invete ,iar acum sa te asculte ce iese din gura ta)
  2) Slovacii si Cehii sunt doua popoare slave diferite, catolice, asezate in centrul Europei, si care vorbesc doua limbi diferite(nici nu se pot intelege intre ei daca vorbesc fiecare limba lui.) Cine te-a invatat altfel fugi repede si spune-ii ca te-a invatat o minciuna.
  3)Du-te in Austria si spune-i unui austriac ca nu e german si vezi ce ti- se intampla! Ori du-te la ucrainieni si spune-le ca sunt rusi!!Mai ales celor care sunt greco catolici! (doar de la Bogdan Hmelnitski incoace s-au unit pt peste 300 de ani)
  4) In Romania stim f. bine ca aveti si cate 3-4 pasapoarte!! Si am stiut dinainte ce reactii si ce escrocherii veti face cu aceste pasapoarte romanesti. Profitorii si escrocii de mahala si ai fundaturilor basarabene detinatori de pasapoarte romanesti (inclusiv Plahotniuc ori Marian Lupu si Diacov) nu au din partea noastra decat un singur raspuns: escrocii si porcii tot asa raman, chiar daca poarta cravata si-si poarta dosurile in JEEP-uri!! De la ei ati luat voi, pleava satelor si oraselor voastre, exemplele astea bune de romanofobie, de integritate morala, de necinste si de tragere pe sfoara si fraierire la prima ocazie. Am umblat destul in Occident in ultimii 22 de ani ai mi-am insusit tocmai de la ei aceste exigente clare si fara echivoc ale omeniei, desi le stiam de la mama de acasa in cei 7 ani cat m-a crescut dupa chipul si asemanarea ei.
  5) Spui asa, referindu-te la noi, romanii (inclusiv la Mihai din Iasi!) – si te citez- …” doriti sa hotarati soarta poporului meu, moldav”,”…acuma aveti pretentii fata de aceasta bucata de pamant…”, nu ati preluat denumirea de Moldova care era pe timpuri” etc etc.
  Mai, omule, iti dai seama ce vorbesti? In numele cui vorbesti? Te-a imputernicit cineva sa debitezi idioteniile astea? Cati din cei ca tine ti-au dat mandat sa -ti versi dejectiile in capul romanilor? Astea nu-s vorbe de om nestiutor , spuse la betie sau la enervare!! Astea-s vorbe demult gandite , pritocite si aruncate ca niste laturi in fata noastra!!! Asa ceva se poate intampla doar intr-o tara fara dumezeu si fara capatai. Nicio „diplomatie” de pe lume nu le poate tolera , si lasa fara raspuns. Aceasta toleranta si diplomatie a facut posibila vandalizarea cimitirului soldatilor romani la Calarasi , cu autori nici pana azi depistati. Ceea ce in Romania ar fi fost un scandal enorm si ar fi cazut Guvernul,indiferent despre ce soldati ar fi vorba!!! Iar presiunea internationala asupra tarii noastre ar fi fost imensa.
  La sfarsit mai ai si obraznicia fara limite de a cere „haideti sa fim oameni”> Tu ceri asa ceva, ai tupeul asta ? Cu tine si cu oameni ca tine,care gandesc ca tine si se manifesta cu o ura nemarginita incalcand orice adevar, vrei sa nu „stricam relatiile dintre moldoveni si romani’? Tie si celor care gandesc ca tine sau apropiat tie,s-a meritat sa dea Guvernul Romaniei 100 de milioane de Euro din banii contribuabiluli roman fara rambursare? Iata ce s-a realizat cu marea generozitate frateasca din partea noastra!! Pensionarii nostri nu ar fi putut beneficia ei de acesti bani? Tu ce crezi? Sau n-ar fi fost buni pentru inca 100 de km de autostrada? Intrea-ba-ti guvernanti tai si poate le va crapa obrazul de rusine. Tie stiu ca nu!!
  6) Ma zici asa, spre sfarsit, cu sfnta mare nerusinare…” doriti sa ne hotarati soarta poprului meu moldav’!! Ei bine, asta-i prea de tot. Fii sigur cum esti sigur pe lumina ochilor tai maine dimineata cand te scoli, ca asa ceva este cea mai mare marsavie mincinoasa pe care ne-o arunci in carca!! Niciun roman nu -si va manji constiinta( pe care tu nu o ai nici cat negru sub unghie) cu asa ceva. Sa-ti hotarasca soarta Dumnezeu si Putin al tau(vostru), daca tu nu ai minte sa ti-o hotarasti singur si sa vezi ADEVARUL>
  Prin ura ta nestavilita si fara oprelisti te dovedesti un talhar de drumul mare prin toate afirmatiile care le-ai facut aici de fata cu noi toti. Banditi ca tine sunt capabili ziua in amiaza mare sa dea in cap la coltul strazii fratelui sau care-i spune ca-i e frate, dovedeste cu inima, cu vorba si cu fapta sa ca-i este frate, isi ia bucata de la gura sa-l ajute . iar el il spinteca cu sisul. Ravnesti tu/voi la Moldova Mare? Tu care nu vrei sa intelegi in ruptul capului ca Al. Ioan Cuza, moldovean, Mihail Kogalniceanu, moldovean, Vasile Alecsandri, moldovean etc etc au luptat o viata intreaga sa lase generatiilor de romani de dupa ei o TARA ROMANEASCA!! Ei bine, eu sunt banatean , iar acesti moldoveni sunt ctitori ai neamului meu si asa vor ramane in vecii vecilor. Asa m-au invatat bunicii si strabunicii ,fosti iobagi ai imparatului Frantz Josef, asa m-au invata parintii, iar eu asa mi-am educat copiii, si asa le spun si nepotilor mei. Nu sunt politician , nici „diplomat” ca sa ma port cu manusi cu tine. Sunt cetatean obisnuit al tarii mele si tocmai de aceea iti spun verde in fata ce am de raspuns mincinilor, neadevarurilor si urii tale fara noima si temei la adresa noastra a romanilor. Poti sa fii si Dumnezeu acolo unde esti , si tot asa ti-as spune cand nu ai dreptate pentru ca nu vrei sa o vezi!! Nu am de ce sa umblu cu manusi, chiar daca-i fii Obama sau Putin!! Nu-i vei putea tu si cei de-o teapa cu tine, sa-i spargi DREPTATII romanesti capul. Chiar daca mai clocesti cu rusii tai ori cu alta natie de aiurea, inca nu stiu cate anexari de Basarabii sau pacturi Ribbentrop-Molotov!! Polonia a fost impartita de 5 ori intre banditi internationali si tot Polonia a ramas. Romania de 2 ori!! Vrea cineva sa mai „incerce”? S-o faca si vom vedea ce va iesi. Sa nu uiti un lucru OLEG pentru tot restul vietii tale: ROMANIA ORI VA FI ETERNA, ORI NU VA FI> Cu tine sau fara tine.

 30. Frumos, documentat şi redactat acest material. Cinste autorului şi părinţilor săi!
  Oleg, din informaţiile mele, este un funcţionar al Ambasadei Rusiei la Chişinău. Nici nu poate scrie altfel. El nu are păreri, Execută doar ordinele primite de la secretarul I al ambasadei. Oricum noi ştim fiecare mişcare a lui. Îi cunoaştem părinţii, rudele, tot. La timpul potrivit o să-i postăm şi poza! După aceea o să urmeze iubirea nostră a celor 30 milioane de urmaşi ai dacilor. O să-l îmbrăţişăm până no să-i mai rămână maţe in el. D

 31. Pentru toti moldovenistii blocati de cuvintele Moldova si moldovean,dar si romanilor din provincia Moldova Romania:

  Scriu cu tot respectul fara a incerca a supara niciuna dintre parti
  Va incriminati si va faceti iluzii desarte privitor la Unirea sau reunirea celor doua state.In acelasi timp sunteti niste caposi care ar trebui sa cunoasca cateva lucruri elementare!

  R.Moldova foloseste numele de Moldova cu acceptul Romaniei

  La 1812 Rusia Tarista smulge partea de est a tarii Moldovei,situata intre Prut si Nistru pe care o ataseaza imperiului sau cu numele de gubernia Basarabia.Majoritatea locuitorilor acesteia erau moldoveni.
  Restul tarii Moldovei isi continua existenta cu numele de Moldova pina la 5 ianuarie 1859 cand decide de sine statatoare sa se uneasca cu Tara Romaneasca formand Romania moderna.
  Deci in timp ce Basarabia era o gubernie a imperiului tarist,Moldova si-a continuat existenta ca tara si denumire pana ce s-a unit cu tara Romaneasca,

  Oare daca se taie mana unui om acea mana se poate numi om?
  Transnistria daca rusii au taiat o de la RM oare dupa logica moldovenistilor se poate numi tot Moldova?
  Palanca maine poimaine poate fi declarata de Ukraina tot Moldova?
  Si putem continua cu prostia la infinit.

  Domnilor moldovenisti incetati cu pretentiile si cu injuriile.
  Sunteti moldoveni dar in cazul in care Romania se va simtii lezata si amenintata cu pretentii teritoriale veti pierde in orice instanta dreptul de a folosii numele statului drept Moldova.
  R.Moldova nu este continuatoarea Tarii Moldova ci o provincie furata de la trupul Moldovei de catre rusi.
  Fara acordul Romaniei nu ati fi avut posibilitatea de a folosii numele Moldova asa cum nici Transnistria nu-l are si nici Palanca

  Вы понимаете?

 32. Privitor la frica Romaniei si la abandonul provinciei Basarabia in mainile rusilor aflati urmatoarele:

  In anul 1939 cand Pactul Ribentrop-Molotov a fost impus Romaniei din punct de vedere strategic,militar si national era singura optiune.
  Romania era inconjurata de forte ostile(Germania,Rusia,Ungaria,Bulgaria)care amenintau insasi existenta si supravietuirea natiunii.
  Daca vreti sa facem o comparatie oricum subdimensionata sa vedem ce putea face RM contra Armatei a 14 din Transnistria.
  Ei bine moldovenii din RM au o parere proasta referitor la parasirea lor de catre Romania si asta din cauza necunoasterii adevarului istoric
  Sa va intrebati domnii mei cati ostasi romani si-au dat viata pentru a dezrobii Basarabia dupa celebrul indemn,Romani va ordon treceti Prutul”
  Si sa va intrebati totusi ce parere au moldovenii din Transnistria despre parasirea lor de catre statul RM
  Deja din gura lui Rogozin RM este statul fascist care a atacat provincia Transnistria……maine poimaine veti fi criminalii din cartile de istorie fabricate de autoritatile ilegale de acolo.
  Poate se vor declara tot Moldova la final…..Poate Eminescu le va fi poetul national si Stefan Cel Mare domnitor
  Vor scrie moldoveneasca cu litere chirilice si vor vrea sa va schimbe si pe voi…

  Oare chiar nu vedeti razboiul nevazut in care adevarul este vopsit si se pierde in timp?
  Scenariul de mai sus este de fapt ceea ce patesc si simt romanii din Romania de fiecare data cand moldovenii din RM se cred altceva,inventeaza limba moldoveneasca,schimba manualele de istorie etc.

  Succes la moldovenizare dar pentru unii anume asta inseamna faramitare.

 33. Am mai vazut comentarii de multe ori gen:

  Romania ne-a ocupat si noroc ca au venit rusii sa ne elibereze

  Parerea mea despre autorii acestor comentarii este ca sunt niste oamenii fara de minte.

  Sa presupunem ca asa a fost

  Romania a ocupat teritoriul Moldovei(provinciei Basarabia cu aere de tara independenta si suverana)si Rusia sovietica a eliberat o

  Deci de la 1944 RM a devenit o tara libera.

  Totusi ramane intrebarea :

  Daca RMoldova era o tara libera la ce a mai fost nevoie sa se elibereze de rusi in 1990?

 34. O intrebare simpla pentru moldovenisti:

  Ce nume aveau strajerii lui Stefan cel Mare

  Erau oare ,Vladimir,Serghey,Yurie sau Vasile,Gheorghe,Ion ?

 35. Constantin spune:
  22 aprilie 2012, la 00:12

  „Am mai vazut comentarii de multe ori gen:”
  „Parerea mea despre autorii acestor comentarii este ca sunt niste oamenii fara de minte.”

  Si da, si nu !

  Mintea acestor oameni este vinduta-cumparata sau au fost schiloditi „de stiinta” imperialista a rusiei, indreptata spre indobitocirea romanilor din Basarabia si chear a romanilor de peste Prut, care au putut fi „indulciti” cu ideile utopist-comuniste. Doar si in Romania rusia si-a bagat coada decenii intregi/si acum intretine cozi de topor in Romania/ cu sistemul ei KGB-ist, cotropitor, aidoma unei caracatite distrugatoare a tot ce ii sta in cale.
  Avem destuyle cozi de topor pe ambele maluri de Prut. AVEM /PE AMBELE MALURI DE pRUT/ SI OAMENI EDUCATI DE SISTEM IN SPIRIT ANTINATIONAL, INGUST-EGOIST si Nici in Romania, nici in Basarabia nu s-au facut destule actiuni pentru a schimba situatia. De ce ? Cred ca sunt foarte multi „activisti, la nivel inalt, care se simt confortabil in relatiile cu oricine, chear in detrimentul interesului national, interesului Tarii, doar daca lor le este foarte convenabil- nu vor sau nu mai pot iesi din sistem. Stiti vorba : Fosti KGB-isti nu exista…., doar ….cei morti….

 36. Mihai din Iasi spune:
  20 aprilie 2012, la 18:06

  1..”… Majoritatea zdrobitoare a romanilor, mai ales a celor din Moldova adevarata, nu doresc sa aiba nimic in comun cu voi. Nu va dorim in Romania,….”

  – Mihai din Iasi, cine v-a imputernicit sa faceti declaratii in numele Majoritatii sdrobitoare a romanilor ? A avut loc , cumva, un Referendum si majoritatea zdrobitoare a fost impotriva Unirii? In numele carei majoritati scrieti? Sunteti in putere legala sa exprimati vointa mea in acest sens? Pe mine oficial inca nu m-a intrebat nimeni, in niciun fel, daca vreau Unirea sau nu. Eu si TOATA MAJORITATEA ZDROBITOARE A ROMANILOR VREM UNIREA !!!!!!
  Puteti combate altfel declaratia mea, cu argumente ?
  Deci, nu va luati pacatul pe suflet ! Puteti spune numai in nume propriu ce doriti. Nu operati cu „birfe de mahala”.

  2. „…. mai ales a celor din Moldova adevarata ?….”

  – Care este Moldova adevarata si care este Moldova NE-adevarata ? Daca exista o Moldova NE-adevarata, ce trebuie de facut cu EA ?
  Cum se procedeaza cu banii falsi ? Se nimicesc si falsificatorii, daca sunt prinsi, se pedepsesc. Noi ce putem face ?

  Exista o Tara pe nume Romania, in care trebuie sa intre toate Moldovele,
  Doar nu suntem noi, romanii, mai timpiti ca altii, care pretind sa uneasca neamul si paminturile.

  In cazul in care intr-o familie exista intre frati unii mai „codasi”, o familie normala trebuie sa intreprinda masuri pentru a ameliora situatia, nu sa-i trimita pe fratii mai saraci in…..origine, ca tot acolo ramin, si tot frati ramin.
  Nu va temeti, noi putem munci nu mai rau ca fratii nostri, putem fi o forta in plus, daca intelegeti ce vreau sa spun printre rinduri..,…
  Prutul isi doreste Malurile Unite……
  Vreti sa ne intilnim la Iasi si sa discutam un pic despre acest subiect ? Cred ca nu veti regreta timpul oferit acestei discutii.
  Adresa mea este artima@mdl.net

 37. george coşbuc spune:
  tu ce bre cretinule iti permiti sa vorbesti timpenii pe care le visezi la noapte? daca esti asa de informat atunci te astept in ospetie, eu am inteles demult logica asa unor aborigheni ca tine, in cazul in care nu sustin unirea sunt agent kgbist venetic, si nu stiu mai ce, ti-as ruga daca esti un individ care se tine de cuvint sa-ti demonstrezi capacitatile pe care li-ai expus si sa raspunzi pentru cuvintele tale, in caz contrar iti pot spune ca esti un shizofrenic care neavind fapte concrete isi permite sa scrie prostologii care nu corespund realitatii, stii pina acum nu ma atingeau comentariile de acest fel deoarece inteleg ca asa timpenii pot scri numai niste prostolani ca tine,care nu au argumente clare sa raspunda,asa precum o fac unii din voi, care au minte spre deosebire de tine,si pentru ce ii respect cu toate ca avem o opinie separata, tie ti-am scris deoarece vreau ca cei posibil care te socot de un om serios sa inteleaga ca esti un „pustoslov” in rusa, si esti asa de serios numai in fata calculatorului cu un nume inspirat de la un scriitor roman

 38. Nagymama spune:
  multumesc pentru un raspuns bine inchegat, bine in privinta Cehiei si Slovaciei posibil aveti dreptate, eu am reiesit din acel fapt ca au fost cindva o tara cu nume Cehoslovacia, o sa ma mai informez ,dar in privinta Austriei nu sunt de acord, si totusi nu ni-ati raspuns de ce aceste doua tari(Germania si Austria) avind o istorie si o limba comuna nu sunt un stat integru?
  Mai, omule, iti dai seama ce vorbesti? In numele cui vorbesti? Te-a imputernicit cineva sa debitezi idioteniile astea?–- despre care idiotenii vorbesti? despre faptul ca majoritatea nu vrea unire?aceste le consideri idiotenii?bine, am inteles ca e imposibil sa va deschizi ochii si sa va arati realitatea voua acolo in Romania se vede mai bine ce doresc moldovenii )),nu ai de ce dar sa gindesti asa in continuare, oricum realitatea din asta nu se schimba, credca pentru voi mai degraba un referendum v-a pune punct pe aceata intrebare daca consideri ca eu iti spun povesti,acuma imi spui ca am o ura fata de romani, chiar mi-i interisant de unde ai luat asa idiotenii ,cum spui?iti mai repet odata respect romanii care nu se amesteca in treburile interne ale tarii mele,dar la general mi-ii paralel , nu dau prioritate rusilor fata de romani si invers, din momentul in care am avut o istorie comuna cu ambele, si printre cetateni ai RM se numera foarte multi printre aceste nationalitati,
  „La sfarsit mai ai si obraznicia fara limite de a cere “haideti sa fim oameni”> Tu ceri asa ceva, ai tupeul asta ? Cu tine si cu oameni ca tine,care gandesc ca tine si se manifesta cu o ura nemarginita incalcand orice adevar, vrei sa nu “stricam relatiile dintre moldoveni si romani’? Tie si celor care gandesc ca tine sau apropiat tie,s-a meritat sa dea Guvernul Romaniei 100 de milioane de Euro din banii contribuabiluli roman fara rambursare? Iata ce s-a realizat cu marea generozitate frateasca din partea noastra!! Pensionarii nostri nu ar fi putut beneficia ei de acesti bani? Tu ce crezi? Sau n-ar fi fost buni pentru inca 100 de km de autostrada? Intrea-ba-ti guvernanti tai si poate le va crapa obrazul de rusine. Tie stiu ca nu!!”– mie ce sa-mi fie rusine, nu va numesc spre deosebire de voi nici intr-un fel obraznic, dar voi din cauza urii pe care o aveti fata de rusi faceti tot posibilul sa inrautatim realatiile dintre tarile noastre, pentru cele 100 de milioane de Euro, atunci multumesc, consider ca nu e nimic straniu daca v-om pastra relatii prietenesti cu tarile vecine si ne v-om ajuta reciproc fara a ne scoate ochii in viitor, cu toate ca soarta celor 100 milioane este sub semnul ? ma refer pe ce s-au cheltuit,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *