Atacuri raider cu implicarea unui consilier municipal PL şi a instanţelor de judecată

Vitalia Pavlicenco: “Partidul Naţional Liberal a luptat mereu pentru respectarea legii şi pedepsirea oricăror abuzuri. Am sensibilizat opinia publică în regimul comunist asupra fărădelegilor comise de acesta, dar am sensibilizat şi sensibilizăm asupra cazurilor după producerea alternanţei la Putere, cînd fărădelegile nu mai contenesc, ci, din păcate, sporesc.

Oamenii nu îşi găsesc nicăieri dreptatea. Unii se adreseaza PNL ca ultimei forţe care să intervină şi să îi apere. Ne-am obişnuit cu lupta contra comuniştilor antireformatori şi antieuropeni. Însă şi democraţii, din păcate, s-au molipsit de beţia puterii şi se lansează în ceea ce, mai nou, premierul Filat a numit “atacuri raider”, încercind să profite, în scopuri de înavuţire, de umbrelele din Guvern şi Parlament.

PNL a arătat, în alegerile locale, ce persoane, care umblă din partid în partid, reprezintă faţa PL, care încearcă să îşi obţină imaginea de formaţiune cu lideri cinstiţi. ”Cinstiţi” pînă vine momentul achitării poliţelor celor ce au trecut din interes meschin la PL de la comunişti, de la PPCD sau din alte partide, poposind pe lista candidaţilor pentru Consiliul Municipal Chişinău. Căpătuiţi cu noi umbrele, aseştia îşi protejeaza abuzurile şi infracţiunile prin presiuni asupra instituţiilor statului, unde umbrelele şi-au pus conducători loiali, sau prin justiţia căreia îi dictează ce decizii să emită. Astăzi prezentăm o situaţie concretă ce cade sub incidenţa a ceea ce s-ar numi “acaparare forţată a bunurilor altuia”.

Adresăm premierului Vlad Filat solicitarea să aibă o atitudine neselectivă faţă de cazurile “raider”, pentru a ne convinge – daca vom avea ocazia –  că lupta contra acaparării forţate a bunurilor şi a proprietăţii private a altora, care nu au umbrele în Arcul Puterii, este una spre binele societăţii şi pentru dreptate, nu pentru modificarea ierarhiei oligarhice din Republica Moldova.

Vitalia Pavlicenco: Pătimiţii din acest caz vor să reţina atenţia opiniei publice, a instituţiilor statului, a guvernanţilor asupra tentativei de acaparare „raider” a proprietăţii ce aparţine SRL “Avinion Com”, printr-o presupusă implicare a politicienilor, a instituţiilor de stat şi a justiţiei. În schema frauduloasă, pe care o vom arăta, fiecare îşi are rolul.

Cet.Petrea Vasile, consilier din partea PL în Consiliul Municipal Chişinău, fost Director al Pieţei din str. Ginta Latină nr.18, Sector Ciocana (suspendat de către asociaţi din funcţie în legătură cu pornirea urmăririi penale pentru delapidare de avere străina), a făcut încercarea de sfidare a dreptului de proprietate, în scop de acaparare.

Astfel, Petrea Vasile, asociat unic în societatea SRL ”Mavel Mond”, care, la rîndu-i, este cofondator cu SRL “Avinion Com” la SRL ”Alepa-Bas”, a încercat, contrar prevederilor legii şi prin intermediul Camerei Înregistrării de Stat, să separe, fără acordul proprietarului, în mod ilegal, SRL “Avinion Com” din SRL ”Alepa-Bas”, pentru a-i acapara cota-parte.

Schema de acaparare „raider” a fost minuţios gîndită şi pusă în aplicare. Camera Înregistrării de Stat, pentru a nu încălca vădit legea, a refuzat, pe 10 mai 2011, printr-o Decizie, înregistrarea aşa-zisei reorganizări, prin separarea SRL “Avinion Com” din SRL ”Alepa-Bas”. Intervin, insa, instanţele judecătoreşti (Curtea de Apel Chişinău – Grigore Zubati). Printr-o Hotărîre, judecătorul de la Curtea de apel Chişinău anulează Decizia Camerei Înregistrării de Stat cu privire la refuzul de a separa SRL “Avinion Com” din SRL ”Alepa-Bas” şi legiferează acapararea averii, prin obligarea Camerei Înregistrării de Stat de a înregistra separarea SRL “Avinion Com” din SRL ”Alepa-Bas”.

Există o presupusă complicitate a Camerei Înregistrării de Stat – ultima nu a atacat la Curtea Supremă de Justiţie Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău, fapt ce ar denota implicarea instituţiilor de stat în schema de acaparare ”raider”.

Pătimiţii bănuiesc influenţa directă a unor persoane din conducerea Partidului Liberal în schemă – că o fac fără cunoştinţă de cauză sau cu reaintenţie – Bunul Dumnezeu ştie şi îi va judeca.

Proprietarul SRL “Avinion Com”, pentru a-şi  apăra averea, a atacat Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău în Curtea Supremă de Justiţie. Din informaţiile obţinute de la cancelaria Curţii Supreme de Justiţie, Recursul este numit spre examinare pentru ziua de 28 septembrie 2011, însă la sfîrşitul săptămînii trecute Proprietarul nu era citat, fapt ce sugerează încercarea cuiva de a încheia, prin interrmediul CSJ, acapararea fără mari afişări publice.

Prin prezenta, pătimiţii doresc să atenţioneze opinia publică şi factorii decidenţi asupra sfidării totale a legislaţiei în vigoare, dar şi a bunului-simţ. In opinia lor, magistratii (corpul judecătoresc) reprezinta o elită a categoriei profesionale respective şi ar trebui să fie un exemplu în activitate şi imaginee de onestitate profesională, însă acţiunile unora aruncă o puternică umbră de imoralitate asupra judecătorilor cinstiţi. În cazul vizat – fiind vorba de un judecător de la Curtea de Apel Chişinău, care sfidează intenţionat legislaţia materială şi procesuală.

In continuare, Petru Carastan reproduce succint schema tentativei de delapidare a averii străine, în cazul dat – a averii SRL “Avinion Com”.

Petru Carastan: “Eu, Petru Carastan, sunt asociat majoritar al SRL “Avinion Com”, iar Petrea Vasile este asociat unic la SRL ”Mavel-Mond”. Aceste două societăţi au fondat împreună SRL ”Alepa-Bas”, cu cote-părţi de participare în capitalul social al acesteia, după cum urmează: SRL “Avinion Com” cu 36%, iar SRL ”Mavel-Mond” – cu 64%.

Administratorul  S.R.L.”Alepa-Bas” Petrea Vasile a încercat să folosească procedura de reorganizare prin separare, implicînd Camera Înregistrării de Stat în scopul acaparării bunurilor ce aparţin altei persoane. În aceste acţiuni există semnele constitutive ale continutului infracţiunii, pe marginea cărora urmează să se expună organele de urmărire penală (art.191 din Cod Penal al R.Moldova, „Delapidarea averii străine”, art.335 CP (abuz in serviciu).”

„Pe data de 13.05.2011, Petrea Vasile, abuzînd de funcţia de administrator al SRL ”Alepa-Bas”, fără a avea acordul adunării generale a asociaţilor şi fiind limitat în drepturi – deoarece la SRL”Alepa-Bas” este instituită administrarea fiduciară – a înaintat o cerere în contencios administrativ, cu cererea de a separa SRL “Avinion Com” din SRL ”Alepa-Bas” şi a obliga Camera Înregistrării de Stat să înregistreze separarea, contrar voinţei mele. Aceasta metoda încalca vădit un şir de norme:

– art.71 alin.(2) din Codul Civil al RM

– art.80 alin.(2) lit.f), g), h), i) din Codul Civil al RM

– art.81 alin.(1) din Codul Civil al RM

– art.83 alin.(1) din Codul Civil al RM

– art.13 alin.(1) lit.a), b), c) şi d), art.20 alin.(1), art.21 alin.(1) lit. b), h), j) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali.

– art.22 alin.(9) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Petrea Vasile doreşte acapararea averii ce îmi aparţine mie.”

Vitalia Pavlicenco: Patimitii considera că organele de drept trebuie să se autosesizeze sau să acţioneze în baza sesizărilor depuse, urmînd să verifice semnele de infracţiune prevăzute de art.326 din CP al RM (trafic de influenţă), art.328 CP al RM (exces de putere), precum şi alte conţinuturi de infracţiune din acţiunile persoanelor implicate.

Neluarea măsurilor, ce se impun, va însemna încălcarea flagrantă a legislaţiei şi acapararea, pe cale ilegală, a averii străine, fapt ce încalcă dreptul de proprietate, apărat prin Convenţia Europeana a Drepturilor Omului.

Implicarea umbrelelor politice în justitie este negată de răufăcător, însă realitatea este următoarea: la Curtea de Apel Chişinău (Judecător Gheorghe Creţu) mai sunt cîteva cauze pe rol cu implicarea lui Petrea Vasile, repartizate cu încălcarea procedurii de repartizare aleatorie a cauzelor, fără atragerea, ca participanţi, a persoanelor interesate în examinarea cauzelor, încălcîndu-se, astfel, drepturile acestora la apărare.

Cauzele date şi informaţia despre ele sunt plasate pe site-ul instanţei cu întîrziere, bănuim că în mod special – pentru a nu se putea reacţiona întru apărarea drepturilor pătimiţilor.

Este inadmisibil ca un exponenţ al puterii legislative sa sfideze o alta putere – judecătoreasca, caci nu pentru aceasta i-au votat alegatorii pe deputatii PL si pe consilierii municipali ai Partidului Liberal.

 Petru Carastan, SRL “Avinion Com”

Partidul Naţional Liberal

Chişinău, 27 septembrie 2011

Loading Facebook Comments ...

10 Comments

Add a Comment
 1. domnul Carastan a căutat umbrelă şi a găsit-o deoarece l-a bătut prea tare soarele în cap! E bărbat sau îi place să stea sub fusta unui partid indiferent cum se numeşte el!

 2. Inaintarea lui PUTIN la presedentia Rusiei continua sa fie o tema de scandal…
  Pribaltica cere continuarea protectiei NATO… cu rusul nu-i de gluma.

  ………………….

  Наивные мечтания Запада в отношении России закончились

  Время публикации: Сегодня в 15:55

  По сообщениям литовских СМИ, премьер Литвы Андрюс Кубилюс, комментируя Литовскому радио решение Путина по поводу предстоящих президентских выборов, сказал, что такое развитие событий его нисколько не удивляет.

  Премьер Литвы оперативно отреагировал на возросшую русскую угрозу. В понедельник, в первый же рабочий день после того, как в субботу было объявлено, что Путин в третий раз станет официальным бандглаварем России, он призвал Соединенные Штаты сделать все, чтобы миссия воздушной полиции НАТО, дислоцированная в Шяуляй, была продлена.

  Такую позицию он выразил в понедельник после встречи с находящимся в Литве руководителем первой сертифицированной торговой миссии США, членом Конгресса Джоном М. Шимкусом.

  «В ходе встречи премьер-министр также призвал представителей США в следующем году на саммите глав НАТО в Чикаго поддержать стремление Литвы продлить миссию воздушной полиции НАТО», — говорится в пресс-релизе службы премьер-министра.

  У трех Балтийских стран нет подходящих для надлежащей защиты воздушного пространства самолетов, поэтому эту военную функцию с 2004 года осуществляют союзники. По очереди истребители различных стран дислоцируются в Шяуляй. В настоящее воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии охраняет Дания.

  В соответствии с действующим решение НАТО, миссия воздушной полиции будет продолжаться до 2014 года, но страны Балтии стремятся, чтобы она получила статус долгосрочной.

 3. Scriitorii si Banchirii rusi sunt alertati de revenirea lui Putin.
  Investitorii isi retrag banii, rubla se devalorizeaza… totul abia incepe… in rezultal „Rusia va fi aruncata la bideu” – asa suna unul din articolele la aceasta tema.

  ………………

  «Россию спускают в унитаз»

  Время публикации: Сегодня в 12:05

  Русский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) осудил Путина за то, что он установил в России режим пожизненной личной диктатуры.

  В своем блоге на вопрос читателей, что изменилось и что будет дальше в связи с третьим президентством Путина, Акунин ответил:

  «Думаю, что изменилось очень многое. После 24 сентября 2011 года Россия обречена превратиться из страны с авторитарным управлением (каковою она является уже двенадцатый год) в страну с режимом пожизненной личной диктатуры».

  «Удивительнее всего, с какой зевотой отнеслось русское народонаселение к этому водораздельному событию нашей истории.

  Но ничего. Времени осознать случившееся теперь будет много: долгие годы, а то и десятилетия. Закончится же эта новая брежневиана, подраматичнее, чем в 91-м году. С новой вас реальностью, друзья!», — резюмировал писатель.

  Между тем британская The Financial Times пишет, что после самовозвращения Путина в Кремль в России усилилось бегство капитала. Газета пишет –

  «Возвращение Путина в ранг главного российского политика не смогло предотвратить в понедельник падение на российских рынках, ставшее следствием мировой волны экономической паники. Напряжение будет лишь расти после неожиданного ухода министра финансов, бывшего ведущим финансовым ястребом правительства.

  Рубль упал еще на один процент на утренних торгах, достигнув минимального показателя с августа 2009 года, эксперты предполагают, что отток капитала, который в прошлом году достиг 70 миллиардов долларов, не прекратится.

  В то время, как падение рубля рассматривается в контексте глобального спада, банкиры считают, что порочный круг станет лишь хуже после того, как в понедельник нынешний президент и будущий премьер Дмитрий Медведев уволил Алексея Кудрина.

  Открытая борьба началась, когда он отказался работать в кабинете министров, который должен будет возглавить Медведев.

  Кроме того, неизбежное возвращение Путина на главный пост в стране, уменьшает возбужденные медведевскими планами экономических реформ надежды крупных и предпринимателей среднего уровня на увеличение конкуренции.

  Несмотря на ожидания того, что Путин будет пытаться представить миру более либеральный образ, в России превалируют опасения, что теперь страна находится на пути к экономической стагнации через коррумпированный капитализм, который крайне выгоден друзьям и союзникам Путина.

  «Отставка Кудрина это еще один кирпич в стене, которая отделяет Россию от инвесторов, и эта стена становится все выше», — заявил Стивен Дашевский, глава инвестиционного фонда.

  Несмотря на то, что Кудрина хвалили инвесторы за его финансовый консерватизм, в последнее время ему не удавалось приостановить чрезмерные государственные расходы и разрастание коррумпированной системы, считает Дашевский. «Теперь для рациональных инвесторов существует мало причин вкладывать в Россию», — отметил он.

  «Отток капитала не уменьшится, так как большая часть бизнес-сообщества не сильно доверяет экономической политике Путина, и никто не надеется на то, что он значительно улучшит инвестиционный климат», — заявил Сергей Алексашенко, бывший заместитель председателя Банка России.

  «Страну спускают в унитаз», — отметил другой высокопоставленный банкир.

 4. Doamna Pavlicenco fiti buna si incetati imediat implicarea in acest caz, s-ar putea sa fie Waterloo-ul dumneavoastra politic. Este vorba despre un atac raider intradevar ,dar nu Carastan este victima ci infractorul . Atacul raider a fost initiat de catre colegul dumneavostra din Clubul Rotary, Igor Selchin( ca sa cunoasca lumea motivul implicarii dumneavoastra in acest caz) reprezentant al dl. Carastan in toate instantele.
  Pentru cei interesati : http://rotary.md/ro/members

  P.S. asta e doar inceputul….

 5. Dna Pavlicenco, Va puteti impotmoli intr-o mocirla urita.
  Azi, toti carastanii, petrii etc ,cu pieţele lor, sunt niste tipi corupti si necinstiti!
  Nu va sta bine alaturi de asa tipi. Mai bine sa-i ocoliti.

 6. RUSIA – O TARA DE TERORISTI care hartuiesc tarile pasnice vecine,

  Saakashvili l-a invinuit pe Putin de terorism intr-un interviu pentru The Daily Beast.

  ………………………

  Михаил Саакашвили обвинил Путина в личном планировании теракта против посольства США в Грузии

  Время публикации: Сегодня в 02:00

  Президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью американскому изданию The Daily Beast, в котором обвинил Путина в организации террористической активности на территории Грузии.

  Он напомнил о серии взрывов, в организации которых официальный Тбилиси обвинял российские спецслужбы, и заявил, что они прекратились по инициативе США — госсекретарь Хиллари Клинтон добилась этого от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

  «Я знаю из первых рук, что Хиллари Клинтон несколько раз поднимала этот вопрос в беседах с Лавровым. Поднимала не просто для проформы, а держалась очень настойчиво и жестко по этому вопросу», — сказал Саакашвили.

  Высокопоставленный чиновник в администрации президента США Барака Обамы, пожелавший остаться анонимным, также сообщил, что администрация сработала оперативно, расследовав взрывы и обсудив эти инциденты на самом высоком уровне с коллегами в российском правительстве, говорится в материале.

  «Проблема является особенно болезненной с 22 сентября 2010 года, когда бомба взорвалась у ограды посольства США в Тбилиси, а там же на автостоянке нашли другую бомбу, неразорвавшуюся. В двух докладах разведки США, от января и от июля, сделан вывод, что взрыв у посольства был произведен по указанию майора российской военной разведки Евгения Борисова. Грузинское правительство приписывает 7 взрывов, произошедших за последний год, и 5 сорванных попыток усилиям России по дестабилизации страны», — говорится в статье.

  Посольство РФ в Вашингтоне и пиар-агентство, представляющее МИД РФ, воздержались от комментариев.

  Саакашвили сказал в интервью, что приказы о взрывах, в том числе об атаке на посольство США, отдавались на высших уровнях российского правительства (т.е. теракты против посольства США в Грузии организовал лично Путин – КЦ)

  «Я давно знаю Владимира Путина. Он обожает… он просто помешан на планировании частных деталей спецопераций. В эти детали он вовлечен намного больше, чем в более широкие угрозы. Не могу себе вообразить, чтобы кто-то коснулся такой деликатной темы, как Грузия для России и особенно для Путина, без того, чтобы Путин не знал об этом из первых рук или не управлял этим», — сказал грузинский президент.

  На вопрос, зачем россиянам взрывать американское посольство, Саакашвили ответил, что они хотели дать понять: «Это наш двор, мы до вас доберемся, не суйтесь. Мы будем делать здесь все, что решим».

  Саакашвили похвалил Обаму, но признал, что администрация США не согласилась продавать Грузии установки противовоздушной и противотанковой обороны, о которых та просит с 2009 года.

  «Саакашвили говорит, что советовал руководству США не доверять намерениям России», — пишет газета. «Они считают, что холодная война не закончилась. Они должны сквитаться за это», — сказал Саакашвили о российских руководителях. Грузинская сторона заявляет, что наложит вето на прием России во Всемирную торговую организацию, если Москва не допустит грузинских таможенников к службе на границах Абхазии и Южной Осетии с Россией.

  Саакашвили дал понять, что уже не будет настаивать на полноценном присутствии грузинских таможенников на границах, но согласится на вариант, при котором мониторингом границ будет заниматься какая-нибудь международная общественная организация.

  Президент Грузии положительно высказался о войне против Афганистана, а также подчеркнул необходимость строительства в Грузии профессиональной армии.

  Грузия будет приветствовать размещение на своей территории радара в Х-диапазоне — элемента региональной системы ПРО, призванной защищать Центральную Азию и Ближний Восток от Ирана. Саакашвили выразил готовность делиться информацией с любой страной, включая «Израиль».

  Свое интервью Саакашвили дал накануне партийного съезда, на котором было объявлено о грядущем возвращении Путина на пост президента России.

 7. FMI avertizează Rusia! Deficitul ţării a sărit din schemă

  Rusia ar trebui să ia măsuri pentru a înregistra excedent bugetar, în prezent ţara având un deficit de peste două ori mai mare decât şi-a propus pentru acest an, dacă se exclud veniturile din petrol.

  Astfel, excluzând veniturile volatile din petrol, bugetul Rusiei va ajunge la sfârşitul acestui an la un deficit de 11%, mai mult decât dublu faţă de obiectivul oficial de 4,7%, a avertizat Daria Zakharova, reprezentantul FMI, după cum transmite Dow Jones Newswires, preluată de Agerpres.

  Potrivit acesteia, ţara trebuie să acţioneze rapid pentru a ajunge la un excedent bugetar şi să-şi refacă fondurile de investiţii pentru a evita orice „presiune majoră” care ar putea afecta economia, dacă preţul petrolului scade semnificativ, în urma temerilor provocate de criza datoriilor suverane din Europa.
  Advertisement

  Rusia trebuie să facă eforturi pentru a economisi bani când preţul petrolului este relativ ridicat deoarece ar putea fi necesare mai multe fonduri de rezervă din cauza turbulenţelor de pe pe pieţe sau a preţului mai scăzut al materiilor prime, a afirmat reprezentantul FMI, Juha Kahkonen.

  De asemenea, FMI a apreciat că Rusia are nevoie de reforme decisive pentru a sprijini creşterea economiei, dependentă de materiile prime.

 8. … o cadere a pretului petrolului acum , ar reprezenta un adevarat dezastru pentru rusia . iar motive de scadere sint destule … politica militarista a moscovei , de inarmare , va conduce inevitabil la un dezastru economic . deficitul prognozat de 11% , dublu fata de cel de 4,7% care se hotarise , ne arata ca regimul putin a pierdut haturile economiei din mina …

 9. Vitalia, n-o lua personal, dar vad ca si tu te lasi dusa de curent.
  Prin anii ’70 o vorba de duh a unui negru a facut incojurul Bucurestiului.
  Pe Dorobanti, in fata liceului Caragiale, un Mercedes a stopat scrasnind dar totusi atingand un trecator. Accident destul de banal si fara urmari serioase. S-a adunat lume ca la circ, mai ales ca cel care conducea era un negru (student sau diplomat, nu conteaza). Unul dintre cei adunati i-a trantit-o: „Maimuta coborata din copac, uita-te pe unde mergi!”. Replica negrului a fost:” Maimuta, dar coborata in Mercedes”.
  Vreau sa spun ca in Basarabia limba romana se scrie pocit de catre multi ziaristi sau bloggeri, dar expresia „atac raider” a devenit ceva de bon-ton, de inalta tinuta jurnalistica. Oare nu se mai gaseste alt termen in romaneste decat „raider”.

  Pe de alta parte, discursurile permanente din societatea basarabeana civila sau politica au devenit incrancenate, incarcate de ura, dar lipsite de solutii. Ori asemenea atitudine nu va aduce electorat, ci il va indeparta scarbit de o asemenea politica a divizarii, iar cei care vor profita vor fi PCRM-istii care sunt mai ponderati in declaratii si care stau in umbra punctand doar ocazional.
  In orice caz, marea masa de alegatori se va intreba de ce sa-si dea votul unei coalitii artificiale cum s-a dovedit a fi AIE, sau chiar unor partide din coalitie daca rezultatul va fi doar o permanenta rafuiala interna intre partenerii coalitiei fara efectele asteptate.
  Oare observatorii din exterior ai lumii politice basarabene care indeamna la unitate sunt prosti si in afara realitatii?

 10. Pt Mircea Popescu

  In relizeul pt presa am explicat nuanta ironica a acestui atac raider si definitia. Eu nu am probleme cu asta, dar am folosit termenul lui Filat si i-am dat AIE-2 peste nas. Stiu foarte bine cum stau lucrurile.

  Nu avem cui da solutii. Toate cele oferite au fost neglijate sau plagiate. Electoratul ce voteaza, aia are. La televiziuni controlate nu poti forma electorat civilizat. E jungla, Mircea, aici.

  Povestea cu sa ne temem de Bau-Bau-l comunist pe mine m-a plictisit. Nu mai tine. Cine are putearea, sa nu o scape, cine nu o are, nu risca decit lipsa de procente.

  De sfatul „marea masa de alegatori se va intreba de ce sa-si dea votul unei coalitii artificiale cum s-a dovedit a fi AIE, sau chiar unor partide din coalitie daca rezultatul va fi doar o permanenta rafuiala interna intre partenerii coalitiei fara efectele asteptate” ar trebui sa tina cont guvernantii.

  Observatorii „din exterior ai lumii politice basarabene care indeamna la unitate sunt prosti si in afara realitatii?” sint prea flexibili si se pliaza in fata Moscovei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *