Aniversam Independenta unui stat ce nu-si respecta propria Declaratie de Independenta. Pozitia PNL

DECLARATIA Partidului National Liberal


Partidul National Liberal constata, cu multa tristete ca, la implinirea a 20 de ani de la proclamarea Independentei Republicii Moldova, starea de lucruri din societate reprezinta un regres la toate capitolele in raport su starea de spririt si cu asteptarile nationale din momentul adoptarii Actului fundamental de constituire a statului.

O recitire a textului Declaratiei de Independenta demonstreaza ca, in acesti 20 de ani, imperativele expuse intr-un document adoptat de un Parlament ales liber si democratic, – un document reprezentind vointa populatiei de pe malurile drept al Prutului si sting al Nistrului, ce au format statul “moldovenesc” din componenta imperiului sovietic, – nu s-au realizat, indiferent de guvernarile perindate la putere.

Modul de conducere a statului, de dirijare a treburilor publice, orientarea parcursa de societate in acesti 20 de ani au fost, fara echivoc, o abatere constanta de la dezideratele expuse in Actul de fondare a statului. Cauza acestei situatii ramin ingerinta constanta a fortelor imperiale rusesti, ostile aspiratiilor romanesti si europene, in treburile interne ale Republicii Moldova, dar si clasa conducatoare, santajabila de catre structurile de securitate ale fostului imperiu sovietic. Aceasta clasa de politicieni-colaborationisti cu dusmanii Republicii Moldova, nu a avut niciodata curajul sa aplice prevederile Declaratiei de Independenta, mai ales privind esenta statului si dreptul de a-si decide soarta, urmare a redobindirii identitatii si a constiintei nationale romanesti de catre populatia majoritara.

Republica Moldova poate avea viitor doar ca al doilea stat romanesc, ce va reusi, prin democratizare, sa aplice exact prevederile din Declaratia de Independenta, care spun, intre altele:

“(…) CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului național de la 1775 și 1812 ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Țării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei;

LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declarațiile lor consideră înțelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul URSS și Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio și cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat și de Conferința internațională „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia” prin Declarația de la Chișinău, adoptată la 28 iunie 1991;

SUBLINIIND că fără consultarea populației din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, ocupate prin forță la 28 iunie 1940, precum și a celei din RASS Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcînd chiar prerogativele sale constituționale; a adoptat la 2 august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldovenești unionale”, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea graniței între RSS Ucraineană și RSS Moldovenească”, acte normative prin care s-a încercat, în absența oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii republici la URSS;

REAMINTIND că în ultimii ani mișcarea democratică de eliberare națională a populației din Republica Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin, 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, și schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

PROCLAMĂ solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi: REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAȚIONALE.”

Aceste parti din Declaratia de Independenta a statului Republica Moldova reprezinta jaloane definitorii – in trecut, dar si in viitor – pentru traitorii teritoriului pe care s-a constituit Republica Moldova si trebuie realizate in mod imperativ, prin alesii pe care populatia ii delegheaza in Parlament.

Din pacate, actualii guvernanti – pretinsi liberali, democrati si proeuropeni -, care sint, de fapt, prorusi si nu abroga Legea comunista ce ne declara, in mod criminal, stat polietnic, au misiunea de a impiedica, in continuare, unificarea celor doua state romanesti. Aceasta guvernare ineficienta ignoreaza in mod condamnabil realitatea proclamarii Republicii Moldova drept stat independent, pe 27 august 1991, ca oportunitate de desprindere de imperiul sovietic, pentru a-si deschide calea spre Unirea cu Romania.

Partidul National Liberal declara univoc faptul ca cetatenii Republicii Moldova au viitor doar ca cetateni romani europeni, care vor constientiza ca numai alaturi si impreuna cu Romania vor putea oferi un alt viitor copiilor lor, restabilindu-se, totodata, un dureros adevar istoric, care, din pacate, inca nu-i inspira pe decidentii de la Putere sa recunoasca identitatea statului, a cetatenilor si a dreptului lor de a-si decide nestingherit viitorul, asa cum prevede si Declaratia de Independenta din 27 august 1991. Este o rusine sa manipulezi in asemenea hal populatia, incit sa aniversezi, sub o guvernare pretins democratica, Independenta unui stat, ai carui conducatori nu respecta insasi Declaratia de Independenta a acestuia.

Partidul National Liberal
Chisinau, 21 august 2011

Declarația de independență a Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MODLOVA, constituit în urma unor alegeri libere și democratice,

AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru și statalitatea sa neîntreruptă în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale;

CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului național de la 1775 și 1812 ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Țării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei;

SUBLINIIND dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte componentă a teritoriului istoric și etnic al poporului nostru;

LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declarațiile lor consideră înțelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul URSS și Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio și cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat și de Conferința internațională „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia” prin Declarația de la Chișinău, adoptată la 28 iunie 1991;

SUBLINIIND că fără consultarea populației din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, ocupate prin forță la 28 iunie 1940, precum și a celei din RASS Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcînd chiar prerogativele sale constituționale; a adoptat la 2 august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldovenești unionale”, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea graniței între RSS Ucraineană și RSS Moldovenească”, acte normative prin care s-a încercat, în absența oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii republici la URSS;

REAMINTIND că în ultimii ani mișcarea democratică de eliberare națională a populației din Republica Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin, 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, și schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

PORNIND de la Declarația suveranității Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, și de la faptul că populația Republicii Moldova, exercitînd dreptul său suveran, nu a participat la 17 martie 1991, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale URSS, la referendumul asupra menținerii URSS;

ȚINÎND SEAMA de procesele ireversibile ce au loc în Europa și în lume de democratizare, de afirmare a libertății, independenței și unității naționale, de edificare a statelor de drept și de trecere la economia de piață:

REAFIRMÎND egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, Actului final de la Helsinki și normelor de drept internațional;

APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrșirii unui act de justiție, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional,

PROCLAMĂ solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi:REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAȚIONALE.

În calitatea sa de STAT SUVERAN și INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA:

SOLICITĂ tuturor statelor și guvernelor lumii recunoașterea independenței sale, astfel cum a fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, și își exprimă dorința de interes comun cu țările europene, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relații diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept internațional și practicii existente în lume în această materie.

ADRESEAZĂ Organizației Națiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi depline în organizația mondială și în agențiile sale specializate;

DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki și la Carta de la Paris pentru o nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa și la mecanismele sale:

CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupație a acesteia și să retragă trupele sovietice de pe teritoriul național al Republicii Moldova;

HOTĂRĂȘTE ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituția, legile și celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova;

GARANTEAZĂ exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale și a libertății politice ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparținînd grupurilor naționale, etnice, lingvistice și religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki și ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Adoptată la Chișinău, de Parlamentul Republicii Moldova, la 27 august 1991

Loading Facebook Comments ...

14 Comments

Add a Comment
 1. BRAVO, Dl Mihai Ghimpu, – un discurs plin de adevar cu ocazia Zilei Independentei.

  Mai rar asa OAMENI in Republica Moldova! Ghimpu este ONEST, CORECT, VERTTICAL, CURAJOS, DEVOTAT, INTELEPT, ECHILBRAT, CU UMOR CAND TREBUIE, DAR SI DIRECT cand trbuie spus adevarul in fata!

  Ma bucur ca avem un ASA LIDER PLIN DE HAR SI DE ADEVAR!

  BRAVO, SANATATE SI DUMNEZEU SA VA PAZEASCA DE raii acestei lumi…

  Traiasca Romania Mare!

 2. Ceilalti vorbitori sunt niste curve politice, vor sa placa si estului si vestului, si purcelului si catelului.
  Bine ca il avem pe Dl Ghimpu – un lider de AUR, CARE NE EXPRIMA dolenatele nostre sfinte.

  Asa este si dl Chirtoaca. Sa-i sustinem si sa facem zid de aparare de atacurile celor care critica de dragul criticii, pentru imagine (falsa!!!!!!!!!!!!) – PR – sau chiar fiind platiti pentru asta.

  Sa traiasca dl Ghimpu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. Pentu Manole:

  Не сотвори себе кумира ! Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого колена.

  Вторая заповедь Библии.

 4. Rusoaica,

  in loc de raspuns iti recomand sa citesti:

  Россия перешла от информационной войны к информационному терроризму

  Время публикации: 26 августа 2011 г., 23:34

  Политический обозреватель литовского сайта Geopolitika Виктор Денисенко обвинил Россию в переходе от информационной войны к информационному терроризму в отношении стран Балтии.

  Автор, в частности, указывает:

  http://www.geopolitika.lt/?artc=4829

  «Об информационных войнах стали активнее говорить два десятилетия назад, а сегодня информационная агрессия уже стала реальностью. Она может принимать разные формы, а агрессор способен сохранять анонимность, но зачастую можно догадаться, кто стоит за конкретным информационным выпадом.

  Информационная война является разноплановым понятием. Одна из её традиционных составных частей – пропаганда, которая появилась задолго до того, как была сформулирована концепция самой информационной войны. Особенно ценили эффективность пропаганды в сталинском СССР.

  Пропагандистскую атаку легко выявить, т.к. для её проведения обычно используются СМИ. Этот тип информационной войны один из известных экспертов в данной области Г. Почепцов назвал «войной за человеческий разум».

  Сегодня в информационных войнах всё чаще используются современные информационные технологии. Кибернетические атаки когда-то казались фантастикой, однако сейчас они уже расцениваются как реальная угроза безопасности и благополучию человека. У них есть вполне конкретная цель – уничтожить определённую информацию и систему связи (например, между военными подразделениями) или воспользоваться ими в своих целях.

  Литва как часть ЕС и глобального информационного пространства также нередко становится жертвой информационной агрессии. Её угрозу усиливают разногласия Литвы с Россией в вопросах оценки исторических событий и процессов. Например, достаточно крупный скандал возник 14 июня 2004 г. В Литве это День траура и памяти репрессий, а по русскому первому (балтийскому) каналу в этот день была показана передача, в которой отрицалась оккупация страны 1940 г. (31 августа тот же канал показал схожую по содержанию передачу).

  Пропагандистская атака на Литву была организована и после падения в Шакяйском районе осенью 2005 г. российского истребителя Су-27. Тогда была попытка с помощью высказываний в русских СМИ официальных представителей России создать образ «неправовых» действий Литвы, а пилот истребителя В.Троянов изображался чуть ли не героем (oднако, когда его пропагандистская роль была сыграна, он был уволен из вооружённых сил).

  Интересен и другой пример. Летом 2008 г. Сейм Литвы принял закон, который приравнял советскую символику фашистской и запретил её публичную демонстрацию. Тогда же литовский интернетный сегмент lt. был атакован хакерами. Результат атаки – около трёхсот испорченных литовских сайтов, на которых взломщики выложили советские символы и оскорбительные высказывания на русском языке (т.е. был причинён реальный материальный и моральный ущерб их владельцам и пользователям).

  Анализ произошедшего позволяет сделать вывод, что за атакой стояли хакеры из России. Больше того, звучали предположения, что её организовали русские спецслужбы, однако доказать это практически невозможно. Как в книге «(Не)явная война» написал М. Мартишюс, вышеупомянутая атака была совершена через серверы во Франции и Швеции.

  Наконец, нельзя не упомянуть об истории с «бронзовым солдатом» в Эстонии весной 2007 г. Тогда руководство страны приняло решение о переносе истукана из центра Таллинна на военное кладбище и тут же подверглось пропагандистскому и виртуальному нападению (были взломаны сайты различных эстонских институтов власти), а на улицах столицы начались беспорядки.

  Нет сомнений, что в качестве организаторов атаки выступили русские хакеры, однако опять же трудно сказать, были ли они представителями спецслужб или проявили личную «патриотическую» инициативу.

  Указанные случаи напоминают не столько системную войну, сколько точечные террористические акты. Иными словами, сегодня информационный терроризм более распространён, чем долгосрочная информационная война. Конечно, понятия «информационного терроризма» и «информационной войны» по сути являются синонимами, однако их всё же целесообразно отделять. Это помогает точнее идентифицировать угрозу и понять, что терроризм (пусть и информационный) представляет собой реальный вызов безопасности любой страны (в том числе Литвы).

  Актуальность атак в информационном и виртуальном пространстве в будущем однозначно будет только возрастать. Важный шаг на пути признания приносимого ими серьёзного ущерба собирается сделать Америка: в Конгрессе идёт обсуждение законопроекта о кибернетической безопасности, в соответствии с которым кибернетические атаки на страну будут приравнены к военным действиям, и ответ на них сможет быть не только виртуальным, но и реальным с использованием военной силы.

  Хотя пока информационная война и информационный терроризм не являются способом лишения человека жизни, нельзя сказать, что в будущем атаки подобного рода останутся бескровными.

  Уже сегодня широко обсуждаются возможные последствия хакерского вторжения в систему управления аэропортом или АЭС. Завтра эта гипотетическая угроза может стать жестокой реальностью».

 5. In articolul postat mai sus este vorba despre razboiul informational, care in ultima perioada, din partea Rusiei devine tot mai agresiv, observa un politolog din Lituania, Pribaltica.

  E vorba de distorsionarea adevarului istoric de catre rusi CU intentia de a domina popoarele si a le tine in zone de influeinta.

  De fapt, distorsionarea adevarului istoric se face si la noi, de unele mass media, inclusiv de catre liderii unor partide, care inca mai sustin idea limbii modovensnesti etc…

  deci, in acest context, suntem recunoscatori si ne bucuram ca Dl Mihai Ghimpu a avut curajul si a spus clar adevarul nostru!

  Bravo, dle MIHAI! Suntem cu Dvs. , adica cu ADEVARUL!

 6. Voronin a scuipat în cei 20 de ani de Independenţă, dar vorbeşte despre “unificare”
  … de Oleg Cristal

  Vladimir Voronin este unul dintre cei mai buni politicieni din istoria ţării noastre. Astăzi, însă, el a avut un comportament pe cât de neînţeles, pe atât de neadecvat. Atitudinea lui faţă de sărbătoarea celor 20 de ani de Independenţă este atitudinea lui Voronin faţă de Republica Moldova, faţă de cetăţenii cu paşapoarte albastre. În popor despre comportamentul liderului PCRM s-ar fi spus că “s-a întors cu fundul la paradă”.

  Primul semn că Vladimir Voronin (poate vârsta e de vină sau …anturajul său) a cam luat-o razna a fost declaraţia de acum câteva zile, precum că “Moldova nu are nevoie de o paradă militară deoarece suntem stat neutru”. Îi voi împrospăta un pic memoria lui Vladimir Nicolaevici şi voi aminti că prima paradă militară din istoria Republicii Moldova a avut loc LA INDICAŢIA LUI VORONIN pe 27 august 2001, la 10 ani de la Independenţă (vezi aici o relatare de la acel eveniment http://www.europalibera.org/content/article/24308326.html). Sau în 2001 nu eram STAT NEUTRU şi ne-am permis organizarea unei parade militare? Ori acea paradă era pentru a demonstra statelor NATO “muşchii” noştri ? (în 2001 PCRM a câştigat cu mesajul că vor opri tancurile NATO pe Nistru).

  Al doilea semn al anormalităţii este renunţarea la protocol, care prevedea că foştii preşedinţi ai Republicii Moldova depun ÎMPREUNĂ flori la monumentul lui Ştefan cel Mare. ÎMPREUNĂ i-am văzut doar pe Mircea Snegur, fostul său “duşman nr. 1″ Petru Lucinschi şi …Mihai Ghimpu. Vladimir Voronin a venit SEPARAT. La acest fapt mai putem închide ochii. Dar lipsa celui de-al treilea preşedinte al Republicii Moldova de la parada militară nu poate fi explicată raţional nicicum. Astfel, Voronin şi-a demonstrat “respectul” faţă de acei 1500 de militari din Piaţa Marii Adunări Naţionale, faţă de cele 3,5 milioane de moldoveni care sărbătoresc astăzi Independenţa, faţă de “statul neutru” Republica Moldova.

  Culmea culmilor politice este că acelaşi Voronin a propus azi un proiect “de unificare a forţelor politice”. Propune “unificare”, dar singur dă dovadă de înstrăinare, de dezbinare.

  PS Un pic de istorie a partidelor. PCRM a avut în statutul său, până în 2002 (sau 2003), scopul “refacerea URSS”. În anii când s-a aflat la guvernare a devenit “cel mai mare promotor al statalismului RM”. Gestul de astăzi al lui Voronin e un semnal că…PCRM şi-a revizuit din nou scopul ?

 7. Trebuie să mărturisesc sincer, că diverse și controversate sentimente încerc astăzi, în ziua marcată de festivitățile pompoase cu iz statalist din capitala R. Moldova. În pofida declarațiilor demne, dar prea singulare, totuși, ale dlui Mihai Ghimpu, președintele PL, ex-președintele interimar al Republicii Moldova, interogațiile mele, pe care le-am evocat, în repetate rânduri, chiar de la începutul actualei guvernări de la Chișinău, prezumptiv “democratice”, in anul 2009, rămân la fel de acute și în prezent. Apelul meu la moderație sentimentală și la vigilență doctrinară nu a fost luat în seamă și nici acceptat atunci pe agenda discuțiilor publice, fie din simplă euforie sau ignoranță a comentatotilor și a pretinșilor analiști politici, fie din comoditate, fie din condescență fraternă anacronică și deochiată, sau, poate, dintr-o atitudine indusă și dirijată metodic de anumite forțe obscure, dând curs astfel, cu concursul (subliniez!) al unei mass media aproape total conjuncturiste, clientelare și ipocrite din RM, unor așteptări naive, exagerate, disproporționate și nefondate privind bunele intenții ale autorităților actuale pe calea coeziunii românesti și a integrării europene. Ei bine, iată că realitatea ne demonstrează, cu lux de amănunte, și astăzi, la cei 20 de ani ai clamatei si visatei independențe a R.Moldova, chipurile ”față de URSS”, fenomenul contrariu, unul destul de dureros pentru întreaga națiune română. Acesta a iradiat, odată în plus, și în declarațiile recente, cu caracter axiomatic și, cred eu, cu tentă punitivă nedisimulată în adresa autorităților române, făcute de ”vice-prezidentul” actual M. Lupu, enunțate cu ocazia aducerii de la București la Chișinău, pentru expunere, a stindardului liturgic al lui Ștefan cel Mare. În discursul său improvizat, ”prezidentul” a accentuat, pe un ton vădit iritat și de intensitate dictatorială, că evenimentul în cauză constituie dovada că România, citez din memorie, ”a recunoscut independența statului vecin Republica Moldova, în trecut, în prezent și în viitor”. Vă amintiți momentul, difuzat pe toate posturile TV? Relevant mi se pare și un alt aspect. Actualii decidenți politici, deși deținând o majoritate simplă, democratică și deliberativă (totuși!) în parlament, nu au catadicsit să se atingă de punctele nevralgice, cu impact axiologic și identitar major, din actuala constituție anacronică, moștenită de la agrarienii comuniști (mă refer la art.13 privind limba ”de stat” moldovenească, la cel cu ”neutralitatea” comodă forțelor din est și la cel cu statutul special și ”interetnic” al limbii ruse), inventând mereu scuze, justificări și pseudoargumente mincinoase în fața alegătorilor. Mai mult. Ei nu s-au atins nici măcar de hotărârea parlamentului comunist din anul 2004, dacă nu mă înșel, care legifera dreptul agenților economici de pe teritoriul RM de a decide singuri în ce limbă să-și facă publicitate în spațiul public și în mass media. Să nu mai vorbim de neantizarea fățișă a promisiunilor făcute privind justiția, combaterea corupției, descoperirea și atragerea la răspundere a marilor delapidatori din avutul public, recuperarea bunurilor și mijloacelor financiare furate de comuniști și de noii parveniți, condamnarea oficială a regimului comunist de ocupație și adoptarea legii lustrației, imortalizarea și onorarea memoriei victimelor deportărilor în masă, represiunilor politice și terorii roșii, dar și a celor privind modernizarea și reformarea economiei, generarea de noi locuri de muncă, atragerea investițiilor, securizarea energetică a statului, eradicarea sărăciei, ameliorarea nivelului de trai al populației. Astăzi, ironia soartei!, tocmai în perioada guvernării ”democratice”, lucrurile tind să ia, pe plan politic, o întorsatură de-a dreptul periculoasă, susceptibilă a genera spirite și mișcări revizioniste, revanșarde și chiar iredentiste printre moldoveniștii tribaliști, de factură feodală și de filozofie parohială slavo-bizantină, spitrite, tot mai perfide și tot mai puternic inșurubate în geopolitica expansionismului rusesc, care pun poporul și statul român ”vecin” în fața unei mari provocări și dificultăți constituționale. Limba romană și istoria românilor devin iar un cvasi inamic public, ca pe vremea (defunctei?) RSSM. Aici e cazul să ne amintim, odată în plus, de exemplul clasic, care ni l-a oferit, în situații politice similare, Grecia contemporană și care a dat dovadă de vigilență, perspicacitate, promtitudine și hotărâre vis-a-vis de chestiunile identitare. Astfel, ea a știut să sesizeze și să neutralizeze, la timp, pericolele iminente ce iradiau amenințător dinspre Macedonia vecină, promotoarea unei politici arogante față de patrimoniul cultural și istoric moștenit, și și-a luat măsurile necesare de protecție constituțională a imaginii țării și a integrității istoriei sale pe plan internațional, spunând un categoric „NU” raptului de identitate și tăindu-i astfel acesteia orice cale de acces la structurile NATO și, implicit, în UE, până când împricinata nu-și va schimba denumirea de țară. În comparație cu Grecia, România, a făcut, cred eu, o mare greșeală, recunoscând, atunci, cu 20 de ani în urmă, ”statul vecin” cu numele „Moldova”, un nume ce aparține patrimoniului politic, istoric și cultural al României, ca succesoare de drept a Moldovei istorice. Țara-mamă s-a lăsat, din păcate, captivă propriilor iluzii și sentimentor materne și și-a vulnerabilizat astfel stabilitatea și siguranța pe termen lung. Situația dificilă creată în acest sens mă indreptățeste să cred, că, actualmente, fără o analiză sistematică și profesionistă a mentalului colectiv din actuala RM, fără un lucru permanent și susținut în teritoriu, debarasat de birocrația compronițătoare și coruptă a multor ong-uri, asociații și partide politice, profitoarele unui comerț cu sentimentele naționale, fără sondaje de opinie, dense și obiective, a exponenților tututor păturilor și categoriilor sociale, fără o presă solidă de investigație și neangajată politic, fără depășirea dominației mediatice rusești, fără reformarea metodologică a științelor sociale și a instituțiilor de cercetare în domeniu, fără eficientizarea sectorului educației și, mai cu seamă, fără o clasă politică responsabilă și fermă în implementarea de facto a angajamentelor luate nu se mai poate aștepta, în mod a priori si necondiționat, sinceritate și sentimente fraterne din partea unei populații, care se arată, în marea ei masă, a fi mult prea alienată și instrăinată de neamul românesc. Dar – ce e mai grav – se pare că România insistă să creadă și astăzi în onestitatea și corectitudinea unor lideri guvernamentali de la Chișinău, veniți la putere, plasați în punctele-cheie ale statului, și de această dată, în rezultatul jocului geopolitic reușit al Moscovei. În realitate, la Chișinău s-a produs o rocadă de cadre nostalgice, cripto-imperiale și filoruse, o mimare a aspirațiilor europene și nu o schimbare autentică de direcție în politica internă și externă. Cearta teatrală dintre membrii AIE nu este decât o găselniță perfectă a serviciilor secrete (nationale?, mă intreb eu) în scopul deturnării atenției publice interne și externe de la stoparea gravă a reformelor constituționale, politice și instuționale, de la blocajul proceselor de decomunizare și desovietizare a vieții publice, a domeniului educației, știintelor socio-umaniste, comunicațiilor și mass media, de la corupția cvasi generalizată în administrație, justiție și în organele de stat, de la monopolul sadic al oligarhiei politico-financiare și burghezo-comuniste în domeniul economiei etc. Acesta să fi fost, oare, scopul Declarației de Independență, de acum, 20 de ani?

 8. NATO NU A RECUNOSCUT CA FIIND LEGALE ALEGERILE DIN ABHAZIA SI S-A EXPUS IN SUSTINEREA STATALITATII , SUVERANITATII SI INTEGRITATII TERITORIALE A GEORGIEI

  ….

  Альянс НАТО объявил, что не признает выборы в оккупированной Абхазии

  Время публикации: Сегодня в 18:31

  НАТО не признает президентские выборы в Абхазии, заявил генеральный секретарь Северо — атлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

  «Проведение таких выборов не способствует мирному и долгосрочному урегулированию ситуации в Грузии. Альянс вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении генсека НАТО.

 9. Un sincer Bravo !!!, d-na Pavlicenco,deoarece am vazut cum ati pus nuantele,la o emisiune TV,pe care am urmarit-o,in aceasta seara in RM ! Bravo ! Tot respectul din partea unui Ardelean.

 10. BISERICA PRAVOSLAVNICA RUSA se foloseste de serviciile extremistilor capabili la acte teroriste???

  Ciaplin, din partea Bisericii Pravoslavnice Ruse a venit cu initiativa de a da posibilitate extremistilor de drepata di gruparile nationaliste ruse sa „lupte legal cu criminalitatea”.

  РПЦ. Чекистские попы легитимизируют русских скинхедов. Им придадут статус «борцов с преступностью»

  Время публикации: 27 августа 2011 г., 18:26

  По сообщениям СМИ, главарь «синодального отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ» поп Чаплин выступил с предложением предоставить «праворадикальной молодежи» (националистам) возможность «легально противостоять преступности».

  В пятницу на сходке «межведомственной комиссии по противодействию экстремизму», которую возглавляет бандглаварь МВД Нургалиев,

  Чаплин сказал: «Дать скинхедам шанс на то, чтобы легально противостоять преступности — значит вывести этих молодых людей из поля деятельности экстремистской организации, обеспечить им реальную путевку в жизнь и решить проблему с другой стороны».

 11. Pt Manole

  Am doua intrebari:

  1. Chiar te faci intr-o ureche postind, in mod iumpertinent, laude lui Ghimpu pe blogul meu? Oare Ghimpu ar tolera asemenea laude la persoana mea pe blogul sau? Eu cred ca nu si aici e diferenta in favoarea mea.
  2. Postati-i laudele pe blogul lui, nu aici, pentru ca Ghimpu e cel care, cu Hadarca, avindu-l si azi pe Lucinschi in spatenia varianata „zero” tuturor, ca azi basarabenii sa mearga in Italia, iarru cet pentate, au luptat antiromanii sa isi faca businessul si reiderul in Basarabia. Sau nu stiati asta?

  Tot Ghimpu cind e roman, cind se teme, in alegeri, sa spuna de Romania, roman, romaneste, nu vrea sa iasa din CSI, spune ca trupele rusesti nu s eretrag doar ca nu vrea Smirnov, iar Rusia nu e vinovata si multe altele. Plus ca PL se mafiotizeaza rapid.

 12. Jugul rusesc. Daca Rusia vrea regim de vise cu UE este obligata sa intoarca Estoniei 5,2% din teritoriul ei.

  Este vorba ca Rusia si Estonia inca nu are un Tratat de frontiera si cererile Estoniei de a i se intoarce teritoriile acaparate sunt ignorate de Rusia.

  DESI ESTONIA ESTE O TARA MICA, TOTUSI, STIE CUM SA-SI CEARA DREPTURILE LEGITIME. Si RM ar trebui sa fie mai comativa si mai principiala privind drepturile sale.

  ….

  РУССКОЕ ИГО. Если Россия хочет безвизового режима с ЕС, она обязана вернуть Эстонии 5,2% ее территории.

  Время публикации: Сегодня в 20:35

  Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес поставил визовую свободу России с Европейским союзом в зависимость от заключения Москвой пограничного договора с Таллином.

  «Если Россия говорит, что наши отношения никак не будут развиваться, пока не будет этого договора, то я не знаю, как можно будет добиться визовой свободы с Европейским союзом, если у одной части ЕС просто отсутствует пограничный договор», — сказал глава государства на прошедших в субботу вечером на Эстонском телевидении дебатах кандидатов в президенты.

  В то же время Ильвес отметил, что был против решения парламента Эстонии включить в закон о ратификации пограничного договора преамбулы о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходит легитимная, а не нынешняя беззаконная, эстонско-русская граница.

  «Мне сказали, что до тех пор, пока у нас нет пограничного договора и пока в нынешнем пограничном договоре стоит то, что там стоит, в отношениях с Россией не произойдет ничего. Парламент счел невозможным его изменить. Я уже тогда, когда был членом Европейского парламента, сказал, что, по моему мнению, она (преамбула) необязательна и скорее может быть мешающим фактором», — отметил президент.

  Эстония и Россия заключили пограничный договор в мае 2005 года. Однако летом того же года парламент внес в закон о ратификации преамбулу, утверждающую действенность Тартуского мирного договора 1920 года. Русская сторона расценила решение парламента Эстонии как попытку зарезервировать на будущее предъявление территориальных притязаний и отозвала свою подпись под пограничным договором. Эстонская сторона неоднократно заявляла о неготовности отказаться от преамбулы.

  Напомним, что Тартуский мирный договор с Россией был подписан 2 февраля 1920 года товарищем Адольфом Иоффе с русской стороны и господином Иааном Поской с эстонской стороны. Он положил конец Эстонской войне за свободу (Vabadussõda), которая продолжалась с 24 февраля 1918 года, когда Эстония провозгласила Таллиннскую декларацию о независимости.

  Главный русский товарищ, Ильич (вождь русского пролетариата Бланк), высоко оценил этот Договор, назвав его «несравнимой победой над западным империализмом», так как в это время кровавое русское большевицкое быдло не было признано ни одной цивилизованной страной мира. Согласно Договору, Россия признала границы Эстонии и выплатила ей 15 миллионов золотых рублей, пропорциональную долю Эстонии в казне бывшей царистской империи.

  В настоящее время Россия не выплатила Эстонии ни компенсацию за две кровавые русские оккупации: 1940–41 и 1945–1991, ни долю Эстонии в казне СССР, если Россия утверждает, что де мол «оккупации не было». В любом случае Россия обязана (!) платить и вернуть эстонские земли.

  Карта коренных эстонских земель, до сих пор находящихся под лютым русским игом после окончания развязанной Россией второй мировой войны с незаконной перекройкой границ Эстонии в пользу России.

 13. Rezistenta. La 27 august Lituania a serbat eroii partizani care au luptat contra regimului banditesc sovietic in anii 1950…

  СОПРОТИВЛЕНИЕ. Литва чествует героев партизан, высадившихся в 1950 из Швеции для истребления русских оккупантов

  Время публикации: Сегодня в 13:06

  В память о связях литовского движения сопротивления со Швецией и исторических переправах партизан в послевоенное время через Балтийское море Литовская армия символически и в современной форме повторила 27 августа первый десант литовского движения сопротивления, который высадился на литовском побережье в 1950 году, недалеко от города Швянтойи, куда прибыл с острова Готланд в Швеции.

  Участники мероприятия на пляже Швянтойи наблюдали за высадкой на берег. Во время мероприятия военные, выполнявшие роль участников движения сопротивления, встретились на берегу с ожидавшими их связными и передали им «необходимое» для борьбы оборудование из Швеции.

  В показательной программе принимали участие и военные литовских спецсил, которые продемонстрировали навыки вождения мотоциклов, использующихся во время спецопераций в Афганистане.

  Во время мероприятия также вспомнили 60-ую годовщину гибели Юозаса Лукши-Даумантаса, партизана, борца за свободу Литвы. Лукша был одним из тех, кто погиб, прибыв в Литву с помощью, привезенной с Запада.

  Герой Литвы Юозас Лукши, известный под псевдонимом Даумантас, родился в 1921 году. Во время первой русской оккупации 1940–1941 гг. он был членом Литовского активистского фронта, был схвачен русскими и брошен в тюрьму, откуда был освобожден победоносной Германской Армией в 1941.

  В 1946 году он ушел в леса истреблять русских оккупантов, был командиром бригады Бируте в районе Таурас в Каунасской области. В 1947 году был послан на Запад с просьбой об оказании помощи литовским партизанам, связался с французской разведкой, был передан ЦРУ, прошел обучение на разведчика в Западной Германии. На Западе написал книги «Бойцы за свободу» о положении в СССР и «Лесные братья: свидетельство антисоветского литовского борца за свободу, 1944–1948».

  В 1950 году был переброшен в Литву. Погиб 4 сентября 1951 года в селе Пабартубис Каунасского района, будучи преданным товарищем Ионасом Кукаускасом. В 2003 году известный литовский режиссер Ионас Вайткус выпустил о нем фильм «Невыразимо одинок».

  Тем временем находящаяся в Исландии с государственным визитом президент Литвы Даля Грибаускайте высоко оценила роль Швеции в поддержке литовских партизан и отметила, что внешнеполитическая ориентация Литвы на скандинавские страны основана на совместимости интересов Литвы и стран Северной Европы, так как эти страны никогда Литву не предавали, а всегда помогали.

 14. Și totuși, ce viitor prevăd eu Republicii Moldova?
  http://www.acum.tv/articol/37522/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *