“Aniversam Independenta unui stat care nu-si respecta propria Declaratie de Independenta”. Declaratia PNL

Declaratie a Partidului National Liberal


Partidul National Liberal constata, cu multa tristete ca, la implinirea a 20 de ani de la proclamarea Independentei Republicii Moldova, starea de lucruri din societate reprezinta un regres la toate capitolele in raport su starea de spririt si cu asteptarile nationale din momentul adoptarii Actului fundamental de constituire a statului.

O recitire a textului Declaratiei de Independenta demonstreaza ca, in acesti 20 de ani, imperativele expuse intr-un document adoptat de un Parlament ales liber si democratic, – un document reprezentind vointa populatiei de pe malurile drept al Prutului si sting al Nistrului, ce au format statul “moldovenesc” din componenta imperiului sovietic, – nu s-au realizat, indiferent de guvernarile perindate la putere.

Modul de conducere a statului, de dirijare a treburilor publice, orientarea parcursa de societate in acesti 20 de ani au fost, fara echivoc, o abatere constanta de la dezideratele expuse in Actul de fondare a statului. Cauza acestei situatii ramin ingerinta constanta a fortelor imperiale rusesti, ostile aspiratiilor romanesti si europene, in treburile interne ale Republicii Moldova, dar si clasa conducatoare, santajabila de catre structurile de securitate ale fostului imperiu sovietic. Aceasta clasa de politicieni, colaborationisti cu dusmanii Republicii Moldova, nu a avut niciodata curajul sa aplice prevederile Declaratiei de Independenta, mai ales tinind de esenta statului si dreptul de a-si decide soarta, urmare a redobindirii identitatii si a constiintei nationale romanesti de catre populatia majoritara.

Republica Moldova poate avea viitor doar ca al doilea stat romanesc, ce va reusi, prin democratizare, sa aplice exact prevederile din Declaratia de Independenta, care spun, intre altele:

“(…) CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului național de la 1775 și 1812 ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Țării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei;

LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declarațiile lor consideră înțelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul URSS și Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio și cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat și de Conferința internațională „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia” prin Declarația de la Chișinău, adoptată la 28 iunie 1991;

SUBLINIIND că fără consultarea populației din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, ocupate prin forță la 28 iunie 1940, precum și a celei din RASS Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcînd chiar prerogativele sale constituționale; a adoptat la 2 august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldovenești unionale”, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea graniței între RSS Ucraineană și RSS Moldovenească”, acte normative prin care s-a încercat, în absența oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii republici la URSS;

REAMINTIND că în ultimii ani mișcarea democratică de eliberare națională a populației din Republica Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin, 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, și schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

PROCLAMĂ solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi: REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAȚIONALE.”

Aceste parti din Declaratia de Independenta a statului Republica Moldova reprezinta jaloane definitorii – in trecut, dar si in viitor – pentru traitorii teritoriului pe care s-a constituit Republica Moldova si trebuie realizate in mod imperativ, prin alesii pe care populatia ii delegheaza in Parlament.

Din pacate, actualii guvernanti – pretinsi liberali, democrati si proeuropeni -, care sint, de fapt, prorusi si nu abroga Legea comunista ce ne declara, in mod criminal, stat polietnic, au misiunea de a impiedica, in continuare, unificarea celor doua state romanesti. Aceasta guvernare ineficienta ignoreaza in mod condamnabil realitatea proclamarii Republicii Moldova drept stat independent, pe 27 august 1991, ca oportunitate de desprindere de imperiul sovietic, pentru a-si deschide calea spre Unirea cu Romania.

Partidul National Liberal declara univoc faptul ca cetatenii Republicii Moldova au viitor doar ca cetateni romani europeni, care vor constientiza ca numai alaturi si impreuna cu Romania vor putea oferi un alt viitor copiilor lor, restabilindu-se, totodata, un dureros adevar istoric, care, din pacate, inca nu-i inspira pe decidentii de la Putere sa recunoasca identitatea statului, a cetatenilor si a dreptului lor de a-si decide nestingherit viitorul, asa cum prevede si Declaratia de Independenta din 27 august 1991. Este o rusine sa manipulezi in asemenea hal populatia, incit sa aniversezi, sub o guvernare pretins democratica, Independenta unui stat, ai carui conducatori nu respecta insasi Declaratia de Independenta a acestuia.

Partidul National Liberal
Chisinau, 21 august 2011

Declarația de independență a Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MODLOVA, constituit în urma unor alegeri libere și democratice,

AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru și statalitatea sa neîntreruptă în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale;

CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului național de la 1775 și 1812 ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Țării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei;

SUBLINIIND dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte componentă a teritoriului istoric și etnic al poporului nostru;

LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declarațiile lor consideră înțelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul URSS și Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio și cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat și de Conferința internațională „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia” prin Declarația de la Chișinău, adoptată la 28 iunie 1991;

SUBLINIIND că fără consultarea populației din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, ocupate prin forță la 28 iunie 1940, precum și a celei din RASS Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcînd chiar prerogativele sale constituționale; a adoptat la 2 august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldovenești unionale”, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea graniței între RSS Ucraineană și RSS Moldovenească”, acte normative prin care s-a încercat, în absența oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii republici la URSS;

REAMINTIND că în ultimii ani mișcarea democratică de eliberare națională a populației din Republica Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin, 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, și schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

PORNIND de la Declarația suveranității Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, și de la faptul că populația Republicii Moldova, exercitînd dreptul său suveran, nu a participat la 17 martie 1991, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale URSS, la referendumul asupra menținerii URSS;

ȚINÎND SEAMA de procesele ireversibile ce au loc în Europa și în lume de democratizare, de afirmare a libertății, independenței și unității naționale, de edificare a statelor de drept și de trecere la economia de piață:

REAFIRMÎND egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, Actului final de la Helsinki și normelor de drept internațional;

APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrșirii unui act de justiție, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional,

PROCLAMĂ solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi:REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAȚIONALE.

În calitatea sa de STAT SUVERAN și INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA:

SOLICITĂ tuturor statelor și guvernelor lumii recunoașterea independenței sale, astfel cum a fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, și își exprimă dorința de interes comun cu țările europene, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relații diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept internațional și practicii existente în lume în această materie.

ADRESEAZĂ Organizației Națiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi depline în organizația mondială și în agențiile sale specializate;

DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki și la Carta de la Paris pentru o nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa și la mecanismele sale:

CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupație a acesteia și să retragă trupele sovietice de pe teritoriul național al Republicii Moldova;

HOTĂRĂȘTE ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituția, legile și celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova;

GARANTEAZĂ exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale și a libertății politice ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparținînd grupurilor naționale, etnice, lingvistice și religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki și ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Adoptată la Chișinău, de Parlamentul Republicii Moldova, la 27 august 1991

Loading Facebook Comments ...

35 Comments

Add a Comment
 1. NUMAI
  RE-STABILIREA, RE-CONFIRMAREA, RE-ACTUALIZAREA
  „ACTULUI UNIRII PT. TOTDEAUNA” A BASARABIEI
  CU TARA MAMA ROMANIA
  VOTAT DE SFATUL TARII IN ANUL 1918
  ESTE UNICA NOASTRA SALVARE IN ISTORIE
  SI SANSA NOASTRA DE RE-VENIRE LA NORMALITATE !

 2. hai nu va spînzurati atîta separatistilor veti sarbatori ziua romaniei, da pe noi si pe statul nostru sa ne lasati în pace si nu ne scociorîti atîta în c….

 3. …Republica Moldova poate avea viitor doar ca al doilea stat romanesc…
  Să înţelegem că Vă deziceţi de ideea unui(unic) stat românesc? Findcă REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL ?

 4. Tarile baltice sarbataresc cea de-a 20-ea anuversare de la eliberarea de sub ocupatia sovietica

  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ.

  Латвия празднует 20-летнюю годовщину освобождения от русского рабства

  Время публикации: Сегодня в 15:46

  По сообщениям СМИ, 21 августа 1991 года стало поворотным пунктом в истории латвийского государства, потому что верховный совет принял конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики», которым де факто восстанавливалась независимость страны, дважды оккупированной кровавой русской нелюдью: 17 июня 1940 и в 1945.

  С 17 июня 1940 до освобождения страны в июне 1941 кровавая русская нелюдь успела угнать в рабство из Латвии в Сибирь не менее 27.586 латышей. Около 945 латышей были расстреляны русскими не месте.

  Только в один день 14 июня 1941, за неделю до освобождения, человекообразное русское зверье умудрилось угнать в рабство 15.424 латыша, включая около 3000 детей.

  В 1944 году героические германские солдаты спасали латышей от русского зверья до самых последних дней войны. Группа Курляндия Германской Армии в Латвии капитулировала только 8 мая 1945 года, когда после гибели Вождя Адольфа Гитлера захватившая в Германии власть банда предателей подписала незаконное соглашение о капитуляции. Многие солдаты армейской группы Курляндия отказались капитулировать, стали «лесными братьями» и успешно уничтожали русских солдат, чекистов и местных предателей в течение многих лет.

  21 августа 2011 праздничные торжества проходят по всей стране. В 10 утра в Домском соборе в Риге началось экуменическое богослужение, в 13:30 начнется церемония возложения цветов к Памятнику свободы. В течение всего дня жители могут осмотреть здание сейма, в котором организованы тематические выставки.

  В 15.00 в Национальном театре начнется торжественный концерт. В концерте примут участие выдающиеся латвийские музыканты и молодые таланты, которые исполнят произведения латышских композиторов. В 18:40 трансляцию праздничного концерта начнет латвийское телевидение.

  В театре с речами выступят председатель сейма Солвита Аболтиня и представительница бывших депутатов верховного совета Велта Чеботаренок.

  На концерт приглашены бывшие депутаты верховного совета и делегаты съезда народных депутатов СССР, которые в 1991 году выступали за восстановление независимости Латвии. Приглашены также председатели и делегации парламентов балтийских и северных стран, действующие и бывшие высшие государственные должностные лица этих стран, иностранный дипкорпус, представители духовенства, руководители средств массовой информации, бывшие послы Латвии и другие должностные лица.

  Возле здания сейма на площади Екаба главы парламентов вместе с депутатами верховного совета, которые 20 лет назад приняли это историческое решение, посадят деревья.

 5. Cekistii au interzis cetatenilor rusi sa stie ca limba lor este a fost artificial creata de masoni in sec. 18.

  La 19 august, Inchiszitia rusa a interzis citirea articolului „Limba rusa a fost artificial creata”…

  ЧЕКИЗМ.

  Чекисты запретили гражданам знать о том, что русский язык был искусственно придуман масонами 18 века
  Время публикации: Сегодня в 15:54

  По сообщениям русских террористических СМИ, 19 августа Русская Инквизиция в лице путинской тербанды «минюст России» обновила список литературы, запрещенной для чтения гражданам России. Впервые в этот список под номером 953 попала статья по лингвистике (языкознанию). Статья «Русский язык искусственно придуман» теперь официально запрещена для чтения гражданам России. В статье говорится:

  «Известный пермский лингвист Андрей Решетников указал, что придуманный для быдла т.н. «русский язык» (аристократия говорила исключительно по-французски) — коллективный труд масонской ложи в Москве: «Ломоносов изобретал искусственный «русский язык» не один, а на пару с Сумароковым, тоже масоном. Сумароков даже раньше начал. Они постоянно между собой спорили и собачились по поводу правил и грамматики».

  Юзеры напомнили, что засвидетельствовал на собственном горьком опыте о русском народе академик Иван Петрович Павлов (1849–1936):

  «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека. Он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую.

  Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами. Русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует…

  Русский человек занимается коллекционированием слов, а не изучением жизни… Он главным образом интересуется и оперирует словами, мало заботясь о том, какова действительность. Не привязанная к фактам и привязанная к словам мысль лишена полной объективности.

  Очень плохо у русских с основной чертой ума — детальной оценкой подробностей, с чувством меры. Не считаясь ни с какими условиями, «гоня до предела», русский человек поставил мозг, голову вниз, а ноги вверх. И что самое поразительное — совсем не осознает своих несовершенств, наоборот.»

  То и дело слышишь, что Россия протрет глаза гнилому Западу. Чуть ли не каждый день читаешь, что Россия — авангард человечества».

  Русский язык искусственно придуман на основе татарского языка, финно-угорских, славянских наречий. Заказчики — евреи. Исполнители — масон-Ломоносов, псевдотатар-Державин, негр-Пушкин и др. Цель — противопоставить татарскому языку и в дальнейшем вытеснить татарский праязык. Русской нации нет и не может быть. Русские — русскоговорящие РУСИ — это выродки из разных народов. Поэтому ни о какой дружбе с «Иванами не помнящими родства» не может быть и речи. О сущности москалей (или «русских») рассказали национал-либералы:

  «Холопскую кличку «русские» активно разрекламировал масон-тамплиер, азиатский тиран-выродок Петр Романов, чтобы зафиксировать имперскую псевдоидентичность, чтобы холопы не разбежались по уютным маленьким государствам.

  Сегодня «русские» — это мешанина из советских людей, молящихся на «дедывоевале», даунов, отбивающих себе лоб в церквях, и раболепных имперцев, мечтающих в развалившихся хрущевках о «великой державе от моря до моря».

  Индивид, добровольно называющий себя «русским» в 2009 году — дегенерат.

  Любой свободолюбивый белый человек должен вместе с безумной Россией отказаться и от московского довеска «русские». Дистанцироваться от босяков, марширующих строем».

 6. Avem promisiunea ca Memorialul Patimilor Romanesti (http://memorialromanesc.org/) sa se ridice la Putna avand aprobarea Staretului Melchisedec.
  Elementul central, piatra de temelie ca sa-i zic asa va fi un basorelief din bronz de cca. 2 metri inaltime care sa fie replica „Actului Unirii” si lista deputatilor basarabeni care l-au votat.
  Putna este un loc de rascruce al romanilor.
  Calugarii de acolo spun pe buna dreptate ca ocupatia ruseasca s-a oprit la Putna, deoarece Stefan cel Mare, de dincolo de mormant, ne-a aparat de dusmani.

 7. Pt Tira

  Da, este al doilea stat romanesc, cel care se va uni cu primul stat romanesc.

 8. Tot incerc sa postez opinii pro-romanesti pe blogurile Unimedia si sunt mereu respinse, inclusiv pe cel al Vitaliei Pavlicenco. Singura posibilitate este sa le pun pe blogurile altor servere, cum ar fi WordPress pe care publica si Traian Vasilcau (vezi Statele Unite Romanesti).
  In schimb tot ce-i scris in ruseste intra cu succes, vezi si postarile de mai sus ale lui Trubadur.
  Regretabila politica Unimedia.

  =========================

 9. Draga Mircea

  articolele in limba rusa pe care le postez eu sunt ANTI-IMPERIALISTE si, deci, foarte necesare sa fie cititite de cititorii din RM care mai sunt unii, dezorientati in situatia reala si in adevarul istoric, sau nostalgici dupa URSS…

  ACESTE ARTICOLE NU LE SCRIU EU caci, la sigur, as scrie numai in romaneste. FIINDCA NU AM TIMP SA LE TRADUC scriu numai tema sau un mic rezumat.

  „activez” absolut din propria mea dorinta, fac , sa zic asa, munca de voluntariat, vrand sa contribui cum pot la iluminarea constiintei nationale in vederea situatiei geopolitice ce ne aflam.

  Va spun, ca pentru a INCURAJA miscarea natioane de UNIRE, independenta si suveranitate a statului ROMANESC, – traiasca ROMANIA MARE – deci, este bine sa vedem situatia in ansamblu, inclusiv din spatiul ex-sovietic, unde EXISTA O LUPTA ACERBA, de a se elibera de influienta Moscovei.

  Aceste articole incurajeaza, in deosebi stirile din Tarile Baltice, Georgia etc…

  Va spun: ei sunt MAI CURAJOSI si mai luptatori si asta ii va intari sufleteste pe militantii nostri.

  Traiasca ROMANIA MARE.

  P.S. Apropo, am lipsit vreo 10 zile fiind in concediu, inclusiv intr-o excursie la Cetatea Alba, despre care va voi povesti ce am vazut acolo, poate, cand voi avea putin timp liber.

 10. Tarile Europei vor fi informate mai mult despre crimele Rusiei.

  Ministrul afacerilor interne al Lituaniei a declarat la un for international recent, ca rusii vor sa ne tina in „‘zona de influienta’, iar formatiunile europene nu inteleg cat este de grav asta, deoarece ei nu ineteleg ca pentru Kremlin sensul cuvantului „zona” inseamna gulag, inchisoare etc…

  Ministrul Lituaniei este scandalizat ca Europa nu ia atitudine fata de crimele regimului totalitar comunist…

  deci, Ministrul Lituaniei militeaza IN MOD CURAJOS, direct , avand o viziune clara pentru adevar, justitie si dreptate, ordine in lume,,,

  …………………..

  Страны Европы будут больше информировать общественности о преступлениях России

  Время публикации: 21 августа 2011 г., 11:43

  Западные демократии при оценке действий недемократических режимов зачастую руководствуются двойными стандартами, поэтому общественность необходимо постоянно информировать о тоталитарном прошлом Европы, заявил глава МИД Литвы.

  Министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис в субботу в Таллинне принял участие в »круглом столе”, посвященном 20-летию освобождения Эстонии из русской оккупации, за которым обсуждалось развитие балтийских государств в новое время, сообщает ИА ELTA.

  „Иногда мы наблюдаем тенденцию к отрицанию преступлений тоталитарного коммунистического режима ХХ века и ответственности за них”, — заявил литовский министр на встрече с коллегами из Эстонии, Швеции, Дании, Латвии, Исландии и Финляндии.

  А.Ажубалис подчеркнул, что события в Австрии, связанные с освобождением русского террориста, генерала ФСБ Михаила Головатова, показали, что Евросоюз нуждается в большем единстве и сплоченности.

  „Селективное отношение Австрии к применению правовых актов ЕС противоречит основным принципам ЕС – равенству, лояльному сотрудничеству всех стран-членов”, — подчеркнул А.Ажубалис.

  Причина тому, сказал министр, — „недостаток понимания нашего общего прошлого”, поэтому общественность необходимо постоянно информировать о русских преступлениях.

  Министр иностранных дел также акцентировал значение энергетической независимости и угрозу в связи с планами строительства русскими в оккупированной ими германской Восточной Пруссии несоответствующей международным стандартам безопасности АЭС по соседству с Литвой.

  А.Ажубалис выразил озабоченность по поводу инцидента на 2-й Ленинградской АЭС. АЭС такого типа вскоре должна появиться на границе с Литвой.

 11. pt. Mircea Popescu:
  Intrucât in ultimul an s-a observat o mai mare
  activizare a militantilor Pro-Unire cu România,
  fortele imperialiste si KGB prin toate mijloacele,
  incearca sa cenzureze FORUMURILE din Moldova !
  1.
  Cel mai evident exemplu este Constantin Tanase de la ziarul „Timpul” care pentru a opri suvoiul de mesaje pro-românesti, chiar si-a schimbat totalmente paginile INTERNET, INTRODUCâND O cenzura drastica.
  Al cui joc il face el oare ?
  2.
  Si Unimedia prin filiera VoxReport / care trece printr-un server rusesc ODNOKLASSNIKI, oare de ce ? / de saptamâna trecuta a introdus alte noi restrictii la comentarii.
  Exact când au inceput sa apara si acolo comentarii pro-românesti.
  Cel mai trist este faptul ca anumiti moldoveni-români
  participa la aceasta campanie anti-nationala.
  Dar pe de alta parte, este bine, ca sa stim cine colaboreaza in continuare cu KGB rusofon contra aspiratiilor patriotice pro-românesti
  si ne ingradeste accesul la o presa libera
  /de vazut declaratiile oficialilor lituanieni
  referitor la Ne-reformele din Moldova/.

  ADEVARUL VA BIRUI= ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE !

 12. ALGIRDAS PETROSIUS - 1969

  OFENSIVA LITUANIEI IN MOLDOVA NON-REFORMELOR
  LUI FILAT SI LUPU, OLEG IFRIM SI ALTII:
  ––––––––––––––––––––––
  „Vytautas Landsbergis, primul preşedinte al Lituaniei de după destrămarea URSS, a oferit “JURNALULUI”
  un interviu în exclusivitate. La 11 martie 1990, Lituania
  a fost prima republică sovietică ce şi-a declarat independenţa.
  Iar RSS Moldovenească a fost prima dintre republicile sovietice
  care au recunoscut independenţa Lituaniei.

  Totodată, preşedintele lituanian a opinat că noi, moldovenii,
  am pierdut mult timp alegând între Statalitate şi Unire.
  Vytautas Landsbergis a spus că pentru a ne apropia de UE
  trebuie să facem reforme sincere,
  dar nu pentru a primi ajutor sau a face anumite manevre.

  http://ziar.jurnal.md/2011/08/19/lituania-exemplul-pe-care-nu-l-am-urmat/comment-page-1/#comment-15532

  “Voi aveţi scopul de a vă apropia de UE şi chiar să deveniţi membră a UE. Pentru aceasta trebuie să implementaţi reformele indispensabile şi să democratizaţi cu adevărat ţara. Desigur, voi aveţi problema Transnistriei. De fapt, cum poate o ţară care este separată, o parte fiindu-i ocupată de o armată străină, să devină membră a UE? Nu poţi calcula din timp. În primul rând, Chişinăul trebuie să tindă spre un progres şi să meargă în continuare pe calea europenizării.
  Problema unor foste ţări sovietice – chiar dacă nu ne place această sintagmă, acesta este un fapt –, care pledează pentru o apropiere de UE, este că nu fac reforme democratice substanţiale, reforme în administraţie, în justiţie. Este un obicei vechi. Ca şi cum e mai uşor să conduci cu o mână forte decât să asiguri anumite libertăţi. Acest fenomen are loc în mod diferit în anumite ţări din fosta URSS…….
  De aceea, susţinând progresul, procesul de democratizare, UE se uită cu suspiciune şi se întreabă: oare într-adevăr aceste ţări fac reforme sincere şi substanţiale? Sau reformele se fac pentru a primi ajutoare balansând între două puncte de atracţie sau stând pe două scaune odată? În acest sens, trebuie să luaţi o decizie fermă “.
  / Interviu realizat de Vadim VASILIU /
  ––––––––––––––––––––––––––––
  ACELEASI AFIRMATII CRITICE LA NON-REFORMELE DIN RM LE-AU FACUT SI ALTI EUROPARLAMENTARI EUROPENI
  SI PRESEDINTA LITUANIEI DALIA GRYBAUSKAITE
  AFLATA IN VIZITA OFICIALA IN MOLDOVA IN IULIE 2011
  / TOTODATA SI COMISAR EUROPEAN PRIN ROTATIE /
  SUSTINUTA DE BIRUTE ABRAITIENE / SI EA LITUANIANA / , REPREZENTANTA LA CHISINAU A CONSILIULUI EUROPEI
  DE LA STRASBOURG.

 13. Spuneţi-mi Vă rog dacă cunoaşte cineva, în Declaraţie este sctis că, „REAMINTIND că … prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat „.
  Cine ştie vre-o lege sau Hotărîre a Parlamentului prin care a fost declarată limba romînă ca limbă de stat?

 14. nimic deosebit. si-a respectat-o vreo data? e exact ca-n povestea cu numele de botez a celui mai verde harbuz din Moldova http://hotnews.md/articles/view.hot?id=12391

 15. Văd că tot faceţi trimitere la Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova, comentănd precum că în Declaraţie se declară limba de stat – limba romînă. Nu e aşa.

  Citez din Declaraţie:

  “REAMINTIND că în ultimii ani mişcarea democratică de eliberare naţională a populaţiei din Republica Moldova şi-a reafirmat aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională, exprimate prin ……. prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin, din 31 august 1989,…. “
  Astfel, în Dcelaraţie n-a fost proclamată limba de stat – limba romînă, doar se face trimitetre la legi şi hotărîri, care precum că declară limba de stat – limba romănă.
  Acum spuneţimi vă rog, unde este măcar o lege sau o Hotărîre a Parlamentului prin care să fi fost declarată limba romînă – limbă de stat în Republica Moldova.
  Poate eu nu cunosc, Vă rog să-mi spuneţi.
  De altfel îmi fac concluzia că în Dcelaraţie au fost incluse nişte lucruri care nu corespund realităţii.

 16. Goriţă Vârtosu

  CON-SULU-LE:
  CE CAUTI PE ACEST SITE ?
  DE CE NU SCRII PE FORUMURILE TALE RUSESTI ?

  SI DE CE NU SCRII IN LIMBA TA „MOLDAV’NEASKA’ CU LITERE RUSESTI DE LA TIRASPOL ?
  DOAR ASTA VREAI, NU ?
  CU CATI ARGINTI ESTI PLATIT ZILNIC ?
  –––––––––––––––––––––––––
  se vede de la posta ca esti o „Clona” rusofona imperiala de okupatie
  din limba ta din mesajele de mai sus:
  exemple:

  „comentănd precum ”
  „De altfel îmi fac concluzia”

  Si fii atent cum scrii cuvântul „Declaratie”:
  nu-l incurca cu cuvântul „Sceleratu-le” !

 17. prntru Goriţă Vârtosu
  Mă bolnavule, dacă nu ai argumente, mai bine să taci, că îţi arăţi cît de prost eşti.

 18. Vitalia Pavlicenco

  Pt Mircea Popescu

  Mircea, daca sint probleme cu postarea materialelor sau a linkurilor proromanesti, trimite-le, te rog, pe adresa mea vpavlicenco@yahoo.com

 19. Pt CONSUL

  Vad ca sinteti exemplul cel mai elocvent ca cititi si nu intelegeti sau, cum le place „moldovenistilor” si „prorusilor” – „citaesi knigu, vidisi figu”.

  REAMINTIND că în ultimii ani mișcarea democratică de eliberare națională a populației din Republica Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin, 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, și schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

  CE E SCRIS IN DECLARATIA DE INDEPENDENTA ESTE FUNDAMENTAL SI DE NESCHIMBAT. CONSTITUTIA TREBUIE ADAPTATA DECLARATIEI, CA ESTE AMENDABILA, NU DECLARATIA MAI POATE FI MODIFICATA DUPA O CONSTITUTIE AGRARIANA SCHIOAPA… DACA ASTA NU INTELEGI, E VAI DE CAPUL TAU…

 20. Pt toti

  http://hotnews.md/articles/view.hot?id=12391

  Moldova orweliană sau despre contactul lui Gheorghe Filat cu calul lui Vlad Voronin
  Ediţia de Vineri Nr.201129 din 19 august 2011
  Puţină lume ştie în ţărişoara asta, dacă vrea să dea pomelnicul la biserică pentru rugăciuni de sănătatea premierului, că numele de botez al respectivului domn este… Gheorghe. Mare încurcătură cu numele astea! Omul este trecut în catastif de popa părinte drept Gheorghe, după cum a fost botezat în pruncie, în actele de stare civilă figurează drept Vladimir, iar în gura presei linguşitoare a ajuns să fie Vlad!

  E chiar de râsul curcilor: să-i spui lui Gheorghe nici măcar Vladimir, ci tocmai Vlad! Este ca şi cum ai spune Vlad Voronin, Vlad Lenin, Vlad Cantarean, Vlad Putin!

  Povestea cu Gheorghe care e Vlad o ştim chiar de la soţia acestuia, care este Nadejda în acte şi din botez, dar în lume şi în presă este Sanda. Şi acesta nu este singurul caz de acest fel în familia cu pricina. Dacă pentru unii Nadejda (Sanda) Filat poate că nu este o autoritate în materie onomastică de familie, nu are decât să meargă la arhivă, să ridice registrele metricale ţinute altădată de preoţii bisericii din Lăpuşna, pentru a vedea exact în ce an anume au început să se boteze reprezentanţii pe linie bărbătească din viţa negustorească Filat(ov) şi ce nume au primit la cristelniţă pe lângă cele rânduite lor dinaintea botezului. Ei, dar asta e tradiţia familiei şi cu tradiţiile de familie nu te pui, pentru că tradiţiile de familie, oricare ar fi ele, trebuie, indiscutabil, respectate. Camelionismul onomastic poate fi, la o adică, şi el o tradiţie. Îi dăm şi noi cuvenitul respect acestei tradiţii, nu fără a preciza însă încă o dată, în perfectă cunoştinţă de cauză, că Republica Moldova are premier şi numele lui (adevărat) este, da, da, Gheorghe Filat.

  Iată că se face că premierul Gheorghe Filat a descins zilele trecute în găgăuzime, mai exact la Ceadâr-Lunga, unde a încălecat un cal năzdrăvan, spre încântarea celor de faţă şi spre propria sa mulţumire de a o fi făcut şi pe asta. Calul năzdrăvan a fost unul adevărat şi cu un singur nume, Wolfram, precum i l-a pus încă Voronin-Vodă, Roşu Împărat, primindu-l în dar. Negreşit că a fost vorba despre un cal adevărat, nu despre unul plăsmuit de închipuirea românaşilor isteţi care au scos zicala despre „cai verzi pe pereţi”. Nici vorbă, lui Gheorghiţă-Vodă de Lăpuşna, zis şi Verde Împărat, nu-i este deloc străină culoarea verde şi la viaţa lui de premier a încălecat zeci, sute şi mii de mii de „cai verzi pe pereţi” de le-a fost unora mai mare hazul ori poate râsul-plânsul să vadă cum de mi ţi i-a prostit pe sărmanii săi supuşi.

  Gheorghiţă-Vodă Filat nu a vrut s-o spună pe şleau că a încălecat pe calul dăruit lui Voronin. În loc de „încălecat”, verdele nostru premier a trântit nişte vorbe cam zoofilice, de a făcut lumea ochii mari şi s-a crucit de se mai cruceşte şi acum: „Eu am avut contact cu calul! Nu cu proprietarul!”. După cum decurg lucrurile politic, înţelegem că rândul proprietarului abia vine. Mai ales că Gheorghiţă i-a şoptit armăsarului ceva la ureche, fiind vorba, de bună seamă, despre un mesaj încifrat transmis, prin nobila cabalină, proprietarului, adică lui Voronin.

  Aşadar, producându-se „contactul lui Gheorghe Filat cu calul”, premierul a mărturisit sincer şi nesilit de nimeni că a simţit „calul şi energia lui”, adăugând îndată, cu experienţa proaspăt acumulată, că „dacă reuşeşti să prinzi energia şi să fii un tot întreg (cu calul – nota noastră), ai senzaţia că e ceva… nu poţi să descrii în cuvinte. Ai impresia că zbori!”. Vă rog să nu râdeţi! Anume aşa s-a exprimat premierul Gheorghe Filat, închipuindu-se asemenea Sfântului Gheorghe pe cal, ucigând balaurul.

  Precum se ştie, un nebun ca împăratul Caligula, în vremuri mai de demult, şi-a făcut legendarul său cal Incitatus senator cu drepturi depline, pentru a compensa astfel pierderea nobililor care l-au adus pe tronul Romei şi pe care el i-a măcelărit aşa cum îşi măcelăreşte şi Gheorghiţă Filat oponenţii. Caligula a rămas în istorie şi pentru altceva: şi-a schimbat numele. Aşadar, de la întemeierea Romei şi până azi, nu doar pe Gheorghe Filat îl cheamă altfel în lume. Pe Caligula îl chema în realitate Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. I-a plăcut însă să i se spună Caligula, adică Cizmuliţă! Aşa cum îi place şi lui Gheorghe al nostru să i se spună Vlad.

  Ceea ce i-a oferit Wolfram lui Gheorghiţă Filat la Ceadâr-Lunga am aflat chiar din gura celui care a avut „contact cu calul”. Wolfram şi Gheorghiţă au fost „un tot întreg”, iar premierul a avut „senzaţia că e ceva”, ceva ce „nu poţi să descrii în cuvinte”. Premierul nostru a avut „impresia că zboară”! Putem fi siguri de faptul că nici Godea, nici Ghimpu, nici Lupu, nici Leancă şi nici alţii nu i-au procurat premierului senzaţii atât de tari, imposibil de descris cu cuvintele limbii române şi nici ale celei găgăuze. Nimeni nu i-a mai creat vreodată lui Filat „impresii că zboară”. Treaba se şi vede liber, de vreme ce premierul pune pe calul breaz al lui Voronin mai mare preţ decât pe Lupu, Ghimpu şi ceilalţi parteneri de coaliţie luaţi la un loc.

  După ce a avut „contact cu calul”, pe Gheorghiţă l-a străfulgerat un gând mare: la toamnă vom avea preşedinte! Premierul a uitat să spună pe cine are anume în vedere. Aşa cum însă Gheorghe al nostru s-a simţit la Ceadâr-Lunga „un tot întreg” cu calul lui Voronin, înţelegem că „tot întregul” a reprezentat o medie de simţire dintre Gheorghiţă şi Wolfram.

  Başkanul Formuzal l-a rugat pe Gheorghiţă să-şi asume calitatea de candidat pentru funcţia de preşedinte. Gheorghiţă a ascultat cu multă luare aminte, înjunghiindu-se a zâmbi şi ocolind răspunsul. De ce oare? Mai ştii, poate, urmând exemplul lui Caligula cel cu două nume, Gheorghiţă îl va face pe Wolfram, jumătatea sa de simţire, mai întâi membru PLDM, iar mai apoi şi candidat la preşedinţie… Un Cal Verde pe tronul ţării! La o adică, Gheoghiţă al nostru are motive să prefere un Cal Verde la cârma destinelor moldovănaşilor noştri decât un Lup Roşu…

  Asta-i bună de tot: Republica Moldova condusă de un armăsar! De armăsarul lui Voronin! Ce ar fi de spus? Multe, foarte multe, dar, deocamdată, găsim potrivit să nu spunem nimic, pentru a nu tulbura mersul firesc al istoriei politice de la Chişinău.

  Dintre toate însă, un sigur lucru nu ni-l dorim cu siguranţă: ca Wolfram să ajungă preşedinte, iar ţara noastră o fermă a animalelor, spre nedezminţirea alegoriilor lui George Orwel.

  Emil CONSTANTINIU

 21. Pentru Vitalia Pavlicenco
  Dnă nu vă face faţă să coborîţi la nivelul discuţiei promovat de unii bolnavi de cap.
  Am adresat o întrebare concretă, dar văd că nu aveţi ce răspunde, decît să repetaţi frazele de serviciu gen “moldovenisti” si “prorusi”-“citaesi knigu, vidisi figu”, etc.
  Citiţi atent întrbarea mea. Eu nu am propus să fie modificată Declaraţia. Întrebarea în genere nu este despre modificări.
  Fiţi atenţi să nu fie vorba Dvs : “citaesi knigu, vidisi figu”.
  Totuşi nu me-aţi răspuns la întrebarea concretă:
  „spuneţimi vă rog, unde este măcar o lege sau o Hotărîre a Parlamentului prin care să fi fost declarată limba romînă – limbă de stat în Republica Moldova”.
  Dacă fugiţi de răspuns, îmi fac concluzia că în Dcelaraţie au fost incluse nişte lucruri care nu corespund realităţii, referitor la limba romănă.

 22. Pt. Consul: poate daca mai cititi si altceva decat propaganda antiromaneasca ati fi aflat ca Declaratia de Independenta este un document emis de parlamentul de la Chisinau si este actul fundamental si oficial care legitimeaza noul stat. Ca urmare, principiile formulate sunt principiile de baza ale statului.
  Incalcarea lor constituie tradare, deoarece anuleaza principiile de functionare ale statului.

 23. Pentru Mircea Popescu
  Poate daca mai cititi si altceva decat propaganda romaneasca ati fi aflat ca, în Declaratia de Independenta nu este declarată limba romînă – limbă de stat, nici ca principiu de baza ale statului, nici ca alte principii.
  Acolo doar se menţionează că:
  „… mișcarea democratică …….și-a reafirmat aspirațiile ……, exprimate prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat…..”
  UÎntrebarea mea a fost: „Unde sunt ” legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat”?
  Dacă nu sunt, atunci aveţi bărbăţia şi recunoaşteţi că în Declaraţie a fost inclusă o expresie eronată şi vorbim în continuare despre limba de stat – consfinţită în constituţie şi în alte legi, unde direct se declară despre limba moldovenească-limbă de stat.

 24. Estonia a serbat 20 de ani de la eliberarea de sub ocupatia rusilor.

  In timp de 20 de ani Estonia a edificat un stat puternic, democrat, unde exista libertate si posibilitatea reala de a trai civilizat si cu demnitate.

  acum trei luni ziarul New York Times a publicat un articol despre un scriitor rus Sorokin care, fiind persecutat in Rusia si-a putut gasi refugiul in Estonia.
  Acest fapt demonstraza ca Estonia este un stat civilizat, de drept si progreseaza vertiginos…

  ………….

  Эстония празднует 20-летие освобождения от русского ига
  Время публикации: 20 августа 2011 г., 17:09

  20 августа 1991 года о восстановлении государственной независимости объявил верховный совет Эстонии.

  20 августа 2011 страна торжественно празднует 20-летнюю годовщину освобождения от лютого русского ига.

  Спикер Рийгикогу Эне Эргма призвала почтить память людей, погибших в странах СССР в 1991 году.

  «В этот торжественный день мы не имеем права забывать жертв русского коммунистического режима времен перестройки в Тбилиси, Баку, Вильнюсе и Риге, а также тех, кто отдал свои жизни во время событий двадцатилетней давности на улицах Москвы», — сказала Эргма в Таллинне, открывая в субботу мероприятия в честь 20-летия независимости Эстонии, сообщает BNS..

  «Мы признаем роль Бориса Ельцина в крушении империи зла… — сказала она.

  «Эстония за 20 лет построила свободное, сильное и демократическое общество. Мы надеемся в будущем еще больше укрепить наши и без того хорошие отношения», — отмечается в заявлении Беллингема, передает BNS.

  Президент вспомнил статью, прочитанную месяца три назад в «Нью-Йорк Таймс»: «Это была очень хорошая история о том, как знаменитого русского писателя Сорокина, которого преследовали «нашисты», правительство, прокурор, в конце концов это достало, он посадил жену в машину и приехал в Эстонию. Просто был здесь пару месяцев.

  Это то, что предлагает Эстония русскоязычным: здесь надо, скорее, наслаждаться тем, что это место, где русская культура, русская жизнь могут отрицать эту ложь, которую мы слышим от русских руководителей — что, мол, у их народа не такая демократия, как на Западе. Я категорически против этого».

  ….

 25. ATENTIE!!!!!!
  UN ARTICOL ANALITIC FOARTE PUTERNIC, DESPRE ADEVARATA SITUATIE DIABOLICA DIN RUSIA:

  Poetul rus Iurii Nesterenco a declarat intr-un interviu pentru Vocea Americii ca Rusia este un imperiu al raului.

  Robia ruseasca de veacuri, totalitarismul… rusia mai este PURTATOAREA raului absurd…

  Si scriitorul Eduard Limonov a scris un articol „Rusia Satanica”.

  Nesterenco scrie ca a plecat in SUA, pentru ca a inteles ca in Rusia nu se poate schimba situatia, ca a reinviat diavolul rosu…

  Поэт Юрий Нестеренко: Россия – империя бессмысленного зла

  Известный 39-летний московский поэт Юрий Нестеренко рассказал в интервью «Голосу Америки» о вековом русском рабстве и тоталитаризме и обратил внимание на то, что эта страна является носителем бессмысленного зла.

  Ранее на органический сатанизм России и русского общества указал другой московский пистель украинского происхождения Эдуард Лимонов, назвавший Россию «Русью Сатанинской».

  В своем интервью «Голосу Америки» поэт Юрий Нестеренко, который является автором перевода на русский язык «Песни Хорста Весселя», неофициального гимна НС Германии 1933–45 гг, в частности, указал:

  «Я попросил политическое убежище, и получил в 2011, чем чрезвычайно доволен и за что благодарен Соединенным Штатам.

  Почему я это сделал? Потому что «совок» вернулся – в новой реинкарнации,

  которая даже и по персоналиям не так сильно отличается от прежней.

  Выходцы из КГБ заняли соответствующие места во власти. Поэтому нет ничего удивительного в том, что возвращаются реалии, которые имели место в советскую эпоху.

  Поскольку власти в России не причина – они следствие. Российское общество глубоко больное, поэтому оно воспроизводит эти режимы.

  Во времена «железного занавеса» еще могли сохраняться какие-то иллюзии, что народ оболванен пропагандой, поскольку у него ничего не было кроме газеты «Правда». Думали, что стоит открыть русскому народу глаза, он рванется к свободе и вернется в семью цивилизованных народов. К сожалению, мы убедились, что это не так.

  Около трети населения России имеют доступ в Интернет, у людей есть возможность свободно выезжать за границу. У народа полно альтернативных источников честной и правдивой информации,

  но он не желает ее воспринимать и видеть.

  Он обожает Путина и ненавидит тех, кто пытался и пытается сегодня дать ему свободу.

  Бороться с народом бессмысленно.

  Поэтому разумным, достойным, приличным людям, которые остаются в России, я предлагаю уехать, как это сделал я.

  Россия развязала агрессию против Грузии и до сих пор, в нарушение подписанных ее же президентом соглашений, держат оккупационные войска на грузинской территории.

  Более того активно продвигается идея присоединения Южной Осетии – то есть аннексия грузинских земель. Это наглая, беспардонная агрессия аналогом. А ведь Россия готовила эту агрессию давно – еще при Ельцине.

  Российская внешняя политика – это редкое сочетание бессмысленного зла и агрессии.

  Поскольку она реально не направлена на что-то реально полезное для России. Россия предпочитает дружить со всеми мировыми негодяями.

  Нет гнусного режима на планете Земля, который бы Россия не поддерживала. В какой-нибудь далекой Африке живет кровавый упырь, его международный суд обвиняет в геноциде собственного народа, а Россия встает на его защиту.

  Россия решила ту задачу, которую не могли решить философы и моралисты – она дала уникальный критерий добра и зла.

  Если Россия что-то искренне поддерживает, то, значит, это зло. Если она искренне против чего-нибудь выступает – значит, это добро. Этот принцип соблюдается и при коммунистическом режиме, и при посткоммунистическом.

  Показательно, что даже в тогда, когда российское правительство стесняется поддерживать какого-нибудь тирана, то русский народ его обожает. Неважно, какой это тиран, и о какой стране речь – ему главное, что это тиран.

  Я не поддерживаю тех сторонников «реальной политики» в США и Европе, которым нравится принцип: «Да, он сукин сын, но он наш сукин сын».

  Я считаю, что эта позиция не просто подлая, но и бессмысленная. Поскольку в долгосрочной перспективе друзья сукиных сынов всегда проигрывают – сукин сын не может быть другом. Он всегда обманет тех, кто его защищает. Кстати, такие персоны Россию обманывают регулярно.

  Россия поддерживает подобные режимы не просто бескорыстно, но и вопреки собственным интересам.

  Беда не в том, что Россия это «империя зла», а беда в том, что Россия – империя бессмысленного зла. Здесь даже бессмысленно искать какие-то геополитические интересы, темы для переговоров, чего, к сожалению, не понимают западные лидеры.

  Они считают, что с Россией можно договориться, найдя какие-то общие моменты. На самом деле Россия – патологический враг западной цивилизации, свободы и демократии.

  России показали свободную жизнь, ей открыли правду, а она не желает знать эту правду и ненавидит свободную жизнь. Поэтому российский народ я считаю совершенно безнадежным.

  Что касается традиционных попыток российских интеллектуалов идти в народ и что-то ему разъяснятью т.н. народниках, то история уже показала, чем все это кончается.

  Но в 19 веке еще можно было верить, что проблема – в том, что народ неграмотен. А сейчас у него есть все источники информации, и он, несмотря на это, делает сознательный выбор в пользу зла, тирании, диктатуры, воровства… Смешно надеяться, что этот народ можно исправить просвещением.

  Через 20 лет после того, как были опубликованы документы о преступлениях сталинского режима, этот народ говорит, что символ России – Сталин.

  Телевизионные начальники испугались дать этот результат и с помощью какого-то мухлежа выдвинули на первое место Александра Невского, а Сталин занял второе место.

  Я подчеркну, что мозг народа, который голосует за Сталина в 2011 году – мертв. Остались отдельные нервные клетки: люди, которые действительно еще что-то понимают и чего-то хотят. Но в мертвом организме они обречены.

  Единственная возможность спастись для них – убраться подальше», указал поэт

 26. UN POLITOLOG RUS condamna Rusia la aniversarea de 20 de ani de la destramarea URSS…

  http://www.1in.am/rus/worldpolitics_rcis_8691.html

  Oameni BUNI, iata de unde ne vine tot raul – de la Rusia, care nu mai poate fi reformata… unde solutie este destramarea ei in, minim, 100 de state,,,

  Experienta mafieii NKVD-iste este aplicata si in RM. Unica solutie sa scapam – UNIREA cu Romania!!!!

  ….

  При чекистской власти Путина Россия стала мафиозным государством

  В связи с 20-летней годовщиной уничтожения кровавого монстра СССР, известный московский политолог Пионтковский опубликовал статью о наследнике СССР, стране чекистских воров России. Политолог в частности отмечает:

  Последний раз шанс на реформу был в 1991-м. (Россия реформированию-ремонту не подлежит, а должна быть отправлена на помойку истории путем целенаправленного распада на примерно 100 стран — КЦ). Сотни тысяч людей собирались на митингах в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове.

  Я помню их лица. Это были честные люди, исполненные достоинства и надежды. Они не могли больше терпеть лжи, лицемерия, тупости, бездарности тоталитарного режима.
  ..
  В 1991-м пришли к властесобственности господа-товарищи из все той же старой номенклатуры, слегка разбавленные новыми выдвиженцами из интеллектуальной обслуги.

  Среди сегодняшних олигархов нет людей, самостоятельно выстроивших свой бизнес. За каждым из них в начале карьеры стоял либо сообщник-номенклатурщик, либо доверенный ему партийный капитал, либо (позднее) счастливое членство в кооперативе «Озеро».

  В стране создана бесстыдная в своей откровенности система слияния власти и денег. По единодушному признанию ведущих бизнесменов, единственным высокоприбыльным бизнесом является власть, и так будет в России всегда.

  У них нет и не может быть проекта будущего. Они уже в у-вечности. Путинская у-вечность — это схлопнувшаяся черная дыра русской истории, свидригайловская деревенская закоптелая банька с ползающими по всем углам разбухшими пауками — ветеранами дрезденской резидентуры и кооператива «Озеро».

 27. Care Stat Independent , d-na Pavlicenco ? Statul RM, este o simpla….adunatura de maidan,pentru interese de clan ! Vorba,Prezidentului,din Ucraina: peste 10 (29) ani,se mai poate vb. de RM, in UE ! Poate gresesc,dar m-am saturat ,si eu,si familia mea( stiti la cine ma refer),de ….”promisiunile”, mincinoase,ale actualilor Guvernanti ! Numai bine,d-na Pavlicenco,acum sunt in vizita in RM, am fost plecat cu sotia mea in USA, cetatean European( fost maldavan).

 28. TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE DE LA anul 1918 !

 29. Mafia condusa de Plohotniuc se lupta (razborki???) cu mafia condusa d Filat.
  Si unii si altii merita sa fie rasturnati de la putere… Pentru asta i-a ales poporul? Acum au sa spuna si unii si altii ca din vina celuilalt NU POT sa faca reforme. Pare-se ca e un spectacol regizat chiar de ei pentru a sustrage atentia publicului…

  Pentru ce, dar, laudati, pe cei angajati si platiti sa faca spectacolul, unul intre care este chiar Vasilcau???

 30. In situatia in care ne aflam, cred, POPORUL ar trebui sa ceara doar UNIREA imediata cu ROMANIA, pentru ca e unica solutie, altfel vom degrada si mai mult.
  Si inca nu se stie daca in viitor vom avea ACEASTA BPOSIBILITAT PROPICE, daca privim ce se intampla in Rusia – am in vedere pricolul revenirii lui Pukin …
  Intrebarea noastra este>
  – cine sa CONDUCA aceasta miscare spre UNIRE???

  NOTA BENE:

  UNIREA nu este un deziderat doar al unui partid, ci o dorinta a intregului popor, ma refer la cei constienti se nevanduti.

  ACEL popocare este constient de apartenenta nationala …

  Asa gandind, ar trebui ca toti cei cu constiinta TREAZA si vointa neadormita – in special INTELECTUALITATEA – sa se uneasca si sa militeze pentru realizarea UNIRII.

  E o chestiune DE A FI SAU NU FI. Nu mai putem amana si nici ceda.

 31. Nu poți face din rahat bici și să mai facă și trosc – Republica Moldova, două decenii de independență, http://www.acum.tv/articol/37161/, de Petru Clej

  Băsescu „ceartă” Chișinăul, lezând suveranitatea Republicii Moldova, http://www.acum.tv/articol/37110/, de Denis Cenușă

  Ce viitor prevedeți Republicii Moldova? Votați în sondajul revistei ACUM http://www.acum.tv/sondaj/

 32. IN SITUATIA DE CRIZA ACTUALA IN RM, CAND DUPA COMUNISTI AU VENIT ALTI MAFIOTI SI CORUPTI LA PUTERE CARE NUMAI MIMEAZA REFORMELE, POPULATIA DIN RM ARE NEVOIE SA SE ALINIEZE CU ACELE FORMATII CARE CER RE-UNIREA CU ROMANIA:

  – FORUL DEMOCRATIC AL ROMANILOR DIN RM,
  CARE IN DECLARATIA SA DIN MAI 2011 A CERUT FERM CHISINAULUI SI BUCURESTIULUI RE-UNIREA IMEDIATA CU ROMANIA
  – MISCAREA TINERILOR DE PA AMBLE MALURI ALE PRUTULUI –
  ACTIUNEA 2012 – CARE FACI PASI PRACTICI PT. RE-UNIRE
  – PNL
  – IAR PARTIDUL LIBERAL DOARME, SE PARE CA ESTE NUMAI PT. „INDEPENDENTA” OCUPATIEI RUSETI A MOLDOVEI

  ORI UNIREA, ORI SCLAVIA RUSO-COMUNISTA C=S-I –S=TA !

 33. Ca intotdeauna, si noul articol „Cheia Unirii o au doar basarabenii” postat astazi pe blogul „Diaspora si Reintregirea” (http://mipopescu.wordpress.com) poate fi preluat cu indicarea sursei.

  Mircea Popescu

 34. In Smolensk a fost deschisa o expozitie care povesteste despre salbataciile comunistilor sovietici , cu ocazie comemorarii 70 de ani de la izgonirea armatei rosii de catre armata germana.

  Vizitatorii acestei expozitii au posibilitatea sa vizioneze si filmul documentar despre luptele crancene de la Smolensk din 1941, realizat de germani.

  http://www.youtube.com/watch?v=muER6yI6_s0

  ЧЕКИЗМ. В Смоленске проходит выставка, рассказывающая о зверствах чекистов

  Время публикации: 22 августа 2011 г., 12:17

  По сообщениям СМИ, в связи с годовщиной 70-летия изгнания германскими войсками 16 июля 1941 года русских большевиков из белорусского города Смоленска, в городе проходит пользующая большим вниманием горожан выставка, посвященная зверствам русских захватчиков на смоленской земле.

  Подготовленная сотрудниками мемориального комплекса «Катынь» экспозиция рассказывает о смолянах, пострадавших от рук русско-большевистских палачей, и предназначена для учащейся молодежи.

  На стендах отражены основные этапы политических репрессий: Красный Террор 20-х годов, раскулачивание, коллективизация, Большой Террор 30 – 50-х годов. Целью организаторов было рассказать молодому поколению смолян о том, что происходило да и сейчас происходит на их земле из-за русской оккупации.

  http://www.smolensk2.ru/story.php?id=22910

 35. Găgăuzia are un reprezentant oficial în Austria

  Omul de afaceri austriac Alfred Berger este reprezentantul oficial al autonomiei găgăuze la Viena.

  O decizie în acest sens a fost adoptată de Adunarea Populară de la Comrat la propunerea lui Mihail Formuzal, başcanul autonomiei. Documentul i-a fost înmânat, miercuri, lui Berger de către Formuzal în cadrul unei întrevederi cu un grup de oameni de afaceri austrieci. IN TIMP CE INALTA CONDUCERE DE STAT SE JOACA CU SOLDATEII DE PLUMB , UTAG MERGE MAI DEPARTE … PE DRUMUL SPRE INDEPENDENTA ! AU AJUNS VENETICII AJUNSI – SAU ADUSI – PE PAMINTUL APARAT CU SABIA DE CATRE MARELE STEFAN -VODA , SA-SI TRIMEATA PESTE HOTARE … REPREZENTANTI OFICIALI . CA DOAR STEFAN CEL MARE SI SFINT A APARAT MOLDOVA PENTRU FORMUZAL SI BANDA LUI FASCISTA DE LA COMRAT …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *