Platf.elect.a PNL: Dorim o capitală românească, europeană, fără corupție și fără evaziune fiscală

Publicăm aici Platforma electorală a PNL, care va servi drept program de activitate în Consiliul municipal Chișinău. Chiar va servi… Astăzi PNL a oferit o conferință de presă, cu participarea mea, a vicepreședintelui PNL Anatolie Revenco și a tănărului luptător antievaziunea fiscală Andrei Donica.

E de remarcat că presa noastră ”liberă” nu a stat pînă la capăt să îl asculte și pe Andrei Donica. De ce oare? Probabil că îi deranjează pe patronii lor politici…  Mersi portalului www.privesc.eu

Platforma electorală a PNL pentru Consiliul municipal Chișinău

(Fragmentele evidentiate cu bold sint esenta anticoruptie a Platformei)

Alege PNL! Alege bunul-simț!

Alege PNL! Alege cu bun-simț!

Ce dorește PNL?

PNL dorește o capitală românească, europeană!

Reformele au întirziat dramatic în Chișinău, ca și în întreaga republică.

PNL vă propune un Primar General și consilieri municipali, care vor promova respectarea legii și apărarea interesului chișinăuenilor! În Consiliul Municipal Chișinău e nevoie de consilierii cu bun-simț din partea PNL, pentru a scoate la iveală cazurile de corupție, în primul rînd printre consilieri, precum și lipsa schimbărilor promise. Pentru ca să vedeți cum se încearcă menținerea unei conduceri învechite și corupte a Chișinăului, analizați listele de candidați pentru Consiliu din partea partidelor ce conduc Municipiul.

PNL vine cu proiecte concrete pentru locuitorii Chișinăului și ai suburbiilor și cu gestionarea transparentă a resurselor financiare!

PNL nu dorește discriminarea chișinăuenilor după culoarea politică!

PNL promovează un concept nou despre administrația publică locală, care trebuie să elaboreze strategii pentru gestionarea și dezvoltarea comunităților, contribuindi-se la bunăstarea și confortul cetățenilor, prin prestarea unor servicii de calitate după principiul subsidiarității – delegarea acestora unor structuri, situate cît mai aproape de cetățean.

Cel mai important principiu în gestionarea modernă a treburilor publice este autonomia locală, care trebuie respectată și în Republica Moldova.

Primarul General și consilierii PNL vor promova decizii-cheie pentru viața chișinăuenilor și eliminarea corupției:

1. Anularea – după model european – a autorizațiilor pentru unitățile de comerț și prestări servicii. Așa ceva nu există niciunde în Europa, nici în Georgia, unde se efectuează reforme radicale. Pentru activitatea economică e suficient contractul de arendă.

2. Anularea autorizațiilor emise de instituțiile de medicină preventivă, unde există multă corupție.

3. Sensibilizarea societății despre actele de coruptie ale consilierilor municipali, majoritatea fiind în cîrdășie criminală pentru a-și promova, împreună, interesele meschine.

4. Stabilirea unui Regulament de funcționare a CMC, pentru eliminarea corupției din partea Direcției financiare și a altor subdiviziuni, care includ chestiuni pe ordinea de zi numai după ce clienții le ”cointeresează”.

5. Expertiza anticorupție obligatiorie a fiecărui proiect de hotărîre de pe ordinea de zi a CMC, pentru că – o știe inclusiv Primarul General – fiecare act, propus suplimentar spre examinare pe ordinea de zi de către consilierii municipali, ascunde un act de coruptie.

6.  Transport gratuit pentru studenți și pensionari, pînă cetățenii vor avea un nivel de trai decent.

7.  Instituirea unui dispecerat comun, gen 112, ca în statele europene, pentru orice fel de cazuri, de unde solicitările se repartizeză după competențe și se soluționează rapid.

Ce va mai promova PNL:

Capitală românească și europeană înseamnă respectarea limbii române, de stat, în denumirile instituțiilor, în activitatea și documentați lor, în unitățile comerciale, în publicitate, în transportul public și privat, de către stațiile de taximetrie, precum și promovarea tradițiilor naționale în cultură și învățămînt. Chișinăul nu a devenit european, de aceea, aplicarea legislației lingvistice și transformarea capitalei în una românească, europeană a devenit un imperativ.

PNL va promova relații speciale instituționalizate între administrațiile publice din România și Republica Moldova, pentru a trece ireversibil de la practicile sovietice la cele naționale.

În planul administrației și al transparenței:

Reforma instituțională, prin descentralizarea administrației municipale, pentru lichidarea corupției și eliminarea taxelor neoficiale, ce au atins cote îngrijorătoare în sistemul centralizat și hiperbirocratizat al Primăriei.

Electronizarea serviciilor prestate de structurile Primăriei, pentru reducerea contactului cetățeanului cu factorii decizionali și a cheltuielilor aparatului administrativ al Primăriei.

Adoptarea unui Plan urbanistic general real al Municipiului Chișinău.

Adoptarea unei liste de priorităţi investiţionale.

Identificarea resurselor de finanţare prin aplicarea Legii parteneriatului public privat.

Transparența cheltuirii mijloacelor publice și instituirea controlulului intern în gestionarea acestora de către Primărie.

Trecerea treptată de la actualul buget linear la un buget pe programe, apoi la un buget de performanță.

Impozitarea bunurilor imobiliare în funcție de plasarea lor în oraș, conform principiului echității sociale.

Reforma fiscală în Municipiu, cu excluderea hărțuirii de către diferiți funcționari a punctelor comerciale, pentru care să fie stabilită o taxă unică (în funcție de spațiu, amplasare, gen de activitate). Consilierii municipali care sînt umbrella punctelor comerciale, se îmbogățesc uluitor pe seama neplăților la Buget.

Depolitizarea structurilor executive locale prin suspendarea calității de membru de partid pe perioada exercitării funcției, angajarea făcîndu-se prin concurs, după principiile ”în funcții publice – cei mai buni și onești”, ”funcționarul este în serviciul contribuabilului!” Toate funcţiile din Primărie să fie ocupate în baza unui examen de competenţă, nu prin relații, de persoane fără studii adecvate, care transformă atribuțiile de serviciu în mijloc de căpătuire.

Acordarea asistenței în vederea atragerii de fonduri europene pentru dezvoltarea Municipiului, elaborarea de programe și realizarea acestora printr-un Buget adoptat pe programe.

Optimizarea cheltuielilor administrative în Primărie și majorarea salariilor cu 30%.

Desemnarea șefilor celor 51 de întreprinderi municipale după principiul competenței, studiilor adecvate, nu după principiul apartenenței politice și al interesului meschin al celor ce îi promovează. Pregătirea întreprinderilor de a fi transmise, pentru o mai bună gestionare, în mîini private, în bază de concurs.

Privatizarea parțiala (cu mentinerea unui procent al Primariei) a tuturor întreprinderilor municipale nerentabile, ca o sursă pentru sporirea veniturilor la Bugetul Primăriei.

Răsfrîngerea prevederilor Legii privind achizițiile publice și asupra întreprinderilor municipale, pentru a se asigura transparența și eficiența utilizării mijloacelor bănești.

Toate ședintele operative ale Primariei și ale Consiliului să fie publice, inclusiv deciziile, în formă descifrată.

Solicitarea modificării art.4 din Legea ocrotirii sănătății, în baza căreia Ministerul numește directori la spitalele municipale, unde fondator e Primăria.

Transformarea sectoarelor de exploatare a locuințelor (SEL) în Asociații de locatari. Sistarea finanțării acestora de la Buget.

Trecerea poliției municipale în subordinea Primăriei și reformarea ei radicală, transformînd-o în una europeană necoruptă și cu respect față de chișinăueni.

Concesionarea producătorilor (SA CET-1 și SA CET-2) și a distribuitorului (SA ”Termocom”), după exemplul țărilor baltice.

În economie:

Sprijinirea dezvoltării businessului mic și mediu, ca factor principal al formării Bugetului național, prin noi politici fiscale, anularea autorizațiilor de funcționare, după model european,

Atragerea, în proporție de 20 la sută, în prestarea serviciilor de către Primărie, a firmelor cu rulaj mediu.

Urmarea modelului occidental, conform căruia din bugetul total al unui oraș în proporție de 10 la sută trebuie să participe la prestări servicii femeile de afaceri.

Organizarea licitaţiilor transparente pentru lucrările de infrastructură.

Revizuirea Regulamentelor Consiliului municipal care împiedică activitatea businessului mic și mediu și prestarea serviciilor de agrement (disco, saune, bar, casino, pub, terase, cafenele, cabareturi, crame).

Simplificarea maximă a obținerii autorizărilor de funcționare, a coordonării cu serviciile pentru obținerea actelor necesare de către cetățeni.

Reforme ce prevăd noi instrumente de atragere a investițiilor. Recurgerea la Legea parteneriatului public privat, pentru cooperarea cu donatori străini și obținerea programelor de dezvoltare.

Atragerea, prin licitații, a businessului privat în construcția de drumuri, colectarea deșeurilor, salubrizare, soluționarea problemei cîinilor vagabonzi, înverzirea orasului ș.a.

Organizarea, în perimetrul oraşului, a unor parcuri industriale.

Restricționarea transportului interurban și deschiderea de gări auto cu piață agricolă în suburbii, stimulindu-se rentabilizarea transportului public.

Crearea unor întreprinderi agricole de prelucrare cu suport orășenesc și rural, diminuîndu-se rolul negativ al transportului auto, al migrației populației rurale în spațiul urban, îmbunătățirea situației ecologice și stimularea creșterii economice.

Introducerea de condiții stimulatorii (reducere ori anularea totală a impozitelor) pentru investitorii care își plaseaza capitalul din Vest.

Reducerea impozitelor și a taxelor pentru întreprinderile cu un beneficiu mai mare și cu un preț de cost mai mic, stimulîndu-se competitivitatea mărfurilor pe piața europeană și pe cea orientală.

Eliminarea maximă a firmelor intermediare din toate domeniile, reducîndu-se substanțial prețurile la mărfurile și serviciile de primă necesitate.

În industrie

Conlucrarea cu Guvernul pentru relansarea întreprinderilor mari (uzini și fabrici), ce staționează, și concesionarea acestora unor firme, pentru organizarea producției industriale și sporirea veniturilor la buget.

Studierea necesităților de producție industrială și ușoară și organizarea producerii locale a mărfurilor, prin stimularea substanțială a producătorului.

Servicii comunale la prețuri adecvate și de calitate

Tarifele pentru apă, transport și agent termic nu vor include rambursarea creditelor contractate și dobînda de către asociațiile comerciale. Practica europeană admite o majorare maximă de 15 %.

Eliminarea populismului și instituirea competenței legale în acordarea ajutoarelor financiare categoriilor defavorizate ale populației. Achitarea ajutoarelor și a indemnizațiilor direct prestatorilor de servicii.

Asigurarea asistenței sociale la domiciliu pentru pensionari, bătrînii singuri și invalizi.

Ajutoare sociale pentru medicamente și produse alimentare destinate bătrînilor și invalizilor.

Continuarea programului de protezare dentară gratuită a pensionarilor, veteranilor și invalizilor.

Extinderea, în toate sectoarele, a rețelei de cantine sociale.

Transport public renovat în proportie de 75% pe seama concesionării acestor servicii, adică pe seama investitorilor.

Urbanism, construcții și autorizații

Instituirea disciplinei și lichidarea corupției în domeniul autorizării construcțiilor.

Eliminarea abuzurilor în emiterea autorizărilor de urbanism, prin introducerea datelor pe pagina web și publicarea tuturor documentelor (în cadrul legii).

Eliminarea Inspecției de stat în domeniul construcțiilor la emiterea autorizațiilor  de urbanism.

Oprirea defrișărilor de spații verzi.

Sistarea construcțiilor neautorizate și a celor din parcuri, scuaruri, din alte spații verzi.

Neextinderea orașului, prin construirea blocurilor cu 2-3 etaje în locul edificiilor cu un etaj, după exemplul Amsterdamului și al altor capitale europene.

Șantiere în capitală cu măsuri de securitate și antipoluare.

Extinderea construcției de locuințe prin metoda ipotecară, asigurarea cu locuințe sociale a categoriilor defavorizate ale populației și a familiilor tinere.

Delegarea competenței de reparare capitală a instituțiilor de învățămînt și de dotare cu mobilier directorilor de instituții.

Delegarea competenței de amenajare a stadioanelor și asigurarea lor cu echipament sportiv directorilor acestora.

Păstrarea centrului istoric al orașului prin interzicerea oricăror construcții în locul sau în preajma lor.

Publicarea pe pagina web a Primăriei a listei obiectivelor  de importanță istorică și valoare patrimonială, aprobarea unui Regulament despre responsabilitatea persoanelor ce le deteriorează, inclusiv restituirea înzecita/însutita a prețului de cost al acestora, în funcție de categorie.

Salubrizare

Adoptarea unui program de acumulare și procesare a deșeurilor după metoda – modernă și nedăunătoare – a poligoanelor.

Elaborarea cadrului legal pentru implementarea noilor tehnologii în domeniul colectării, separării și procesării gunoiului și instituirea unui serviciu pentru aplicarea strategiei de reciclare a deșeurilor menagere.

Revizuirea contractului cu firma italiană de construire a Statiei de prelucrare a deșeurilor, pentru a nu transforma R.Moldova în gunoiștea Europei.

Anunțarea unui nou concurs investițional pentru rezolvarea definitivă a problemei deșeurilor.

Soluție europeană, nu populistă și primitivă, pentru problema nămolului (ce poluează continuu solul, aerul, apele subterane, fîntînile oamenilor), soluție însemnînd captarea și utilizarea biogazului în producerea energiei alternative.

Stabilirea unor amenzi aspre pentru gunoiștile neautorizate.

Respectarea contractului privind gestionarea gunoistii de la Țînțăreni.

Deratizarea orașului, lichidarea coloniilor de șobolani.

Aplicarea parteneriatului public privat în cazul întreprinderilor de salubrizare.

Transport, drumuri și parcări

Legalizarea activității microbuzelor și crearea unei scheme reale și eficiente de funcționare.

Reorganizarea circulației rutiere, prin exluderea restricțiilor/barelor instalate abuziv de potentații zilei.

Diversificarea transporturilor pe categorii și stabilirea de regulamente speciale pentru fiecare, în vederea eliminării ambuteiajelor.

Autorizarea, construirea parcărilor atît în cartiere, cît și la periferii.

Aplicarea Parteneriatului public privat în construcția de parcări subterane și multietajate.

Mărirea vitezei medii de deplasare a transportului in comunitate cu 5-7km/h, prin diversificare și specializare, economisindu-se la procurarea altor mijloace de transport.

Tarife adecvate în transportul public.

Modificarea regimului de studii și lucru, pentru a repartiza mai uniform fluxul de călători.

Soluții europene pentru descongestionarea traficului, ceea ce va facilita accesul Urgențelor și al altor servicii în cazuri excepționale.

Transparență în colectarea și distribuirea fondului rutier, achitat de proprietarii de autovehicule.

Construirea și repararea căilor de acces în localitățile rurale și asigurarea cu transport public.

Revizuirea plasării semafoarelor în intersecții.

Educație, tineret și sport

Spor la salariul pedagogilor de la 10 la 40%, pe măsura intrării veniturilor la Buget urmare a eliminării evaziunii fiscale.

Organizarea concursurilor lunare pentru evidențierea performanțelor elevilor și ale studenților în stiință, cultură, artă, sport etc.

Subvenții pentru studenți de la 10 la 30 mii lei (pentru succese deosebite – conform unui Regulament).

Stimularea extinderii învatamîntului privat de performanță, a grădinițelor, creșelor, sub controlul Administrației publice locale.

Asigurarea cu materiale didactice a fiecărei instituții de învățămînt și conectarea, prin Internet, a sălilor de clasă la bibliotecii, laboratoare.

Stimularea folosirii muncii elevilor ce au atins majoratul și a studenților în salubrizarea orașului și sporirea veniturilor lor.

Reechilibrarea spațiului școlilor după necesitățile orașului – școlile rusești au spații mari nevalorificate, școlile românești se înghesuie în spații insuficiente.

Conlucrarea cu ONG-urile și cu donatorii străini în vederea asigurării materiale a bibliotecilor, muzeelor, teatrelor, colectivelor de creatie.

Alte obiective

Amenajarea complexă și iluminarea cartierelor locative conform standardelor europene.

Fațade curate și iluminate ale obiectivelor, străzi cu trotuare amenajate. Fiece punct comercial va instala urne de gunoi.

Atragerea investițiilor străine în proiecte pentru problema cîinilor vagabonzi.

Locuri de joacă pentru copii.

Tăierea plopilor bătrîni.

Revizuirea sistemului de canalizare și ape pluviale în zona gării feroviare.

Valorificarea celor 1000 ha de terenuri în intravilan și a 2 milioane de metri pătrați de spații municipale, care trebuie expuse ca obiect Parteneriatului public privat.

Amenajarea parcurilor de odihnă (iazul lîngă portile orasului).

Desconcentrarea orașului, prin construirea suprafețelor comerciale în afara orașului.

CONCLUZIE

O adevarata relansare econoimica, dezvoltare si prosperitate pentru acest pămînt românesc nu va veni decit odata cu Unirea cu România.

Republica Moldova se poate integra imediat in UE, de unde ar veni fonduri nerambursabile, pe care R.Moldova nu le va vedea altfel nicicînd.

Integrarea în NATO prin România va aduce investiții masive, pentru ca niciun investitor serios nu investește într-o zonă “gri”, adică necontrolabilă.

Prin Unirea cu România vor veni bani spre Chișinau, si nu invers.

Odata Unirea realizată, mii și mii de firme din România – cu capital străin sau românesc – își vor putea extinde ușor activitatea peste Prut – asta înseamnă zeci de mii de locuri de muncă, create foarte repede, bani din impozite și taxe la bugetele locale … un boom economic, la care acum nici nu se poate visa.

Partidul Național Liberal,

Chișinău, 2011

Loading Facebook Comments ...

36 Comments

Add a Comment
 1. este o buna platforma electorala si cred ca ai sanse sa obtii de data aceasta puncte !
  Dar e chestiune de propaganda in Chisinau, daca reusesti sa te faci auzita cu partidul , chiar ca faceti puncte anul acesta ! Si inca un partid unionist in consiliu face mult !Sti ce lipseste ? Indicatoare stradale unde sa se arate ca pana la Iasi e mai aproape ca pana la Balti sau Cahul !

 2. Si cu actualul Primar a continuat politica de rusificare a copiilor.Astfel,in 2007,in ziarul Capitala,sefa Directiei invatamint,T.Tverdohleb,promitea ca va fi redeschisa scoala de pe str.Gh.Casu unde se afla scoala-internat insa si astazi locuitorii de la Malina Mica nu au nici o scoala.Iar la Maximovca,unde moldovenii constitue aproape jumatate de populatie scoala romano-rusa va deveni doar rusa deoarece la dradinita de copii primesc acum doar grupe ruse.

 3. Doamna Pavlicenco, simt nevoia de a-mi cere scuze pentru comentariul facut acum cateva zile! Aveti o platforma electorala demna de un adevarat primar european ! Mult succes!

 4. http://www.pavlicenco.md/2011/04/13/ce-timpuri-mai-traim-moldova-suverana-il-apara-pe-filat/

  # costin spune:
  14 aprilie 2011, la 21:09
  ————————————-
  … adevarata prosperitate pentru Moldova
  va veni doar odata cu Unirea cu patria-mama … România.
  1]
  Basarabia se poate integra imediat in UNIUNEA EUROPEANA de unde ar veni fonduri nerambursabile pe care Moldova nu le-ar vedea altfel nicicind …
  2]
  integrarea in NATO prin România va aduce investitii masive in tara , pentru ca niciun investitor serios nu-si baga banii intr-o zona “gri” adica necontrolabila …
  3]
  prin unirea cu România – sa stea toata lumea linistita – vor veni bani spre Chisinau si nu invers … efortul financiar il va face România indiscutabil .
  4]
  odata unirea realizata mii si mii de firme din România – cu capital strain sau românesc – vor putea cu usurinta sa-si extinda activitatea si in Moldova … asta inseamna zeci de mii de locuri de munca create foarte repede , bani din impozite si taxe la bugetele locale … putem asista astfel la un adevarat boom economic al Moldovei la care in conditiile actuale nici nu se poate visa macar .

 5. Pt toți si pentru Concluzii

  Platforma PNL a fost elaborată ȘI din sugestiile făcute de o grămadă de oameni pe Internet, pentru că preceptul biblic spune „să nu-ți subestimezi interlocutorul”.

 6. Care NATO? Cine vrea NATO? Cine vrea Unirea cu Romania? Mai putin de 2% din Populatie. DVS cred că visaţi cu ochii deschişi la prostii. Uitaţi-vă care e situaţia în Romania şi terminaţi cu prostiile.

 7. Bravo PNL! Cred ca veti avea vreo 2 consilieri in CMC. Platforma PNL e mai buna si mai nationala decit cea a PL! Rusine PL, ati uitat de romanism.

 8. VOTAM PNL! Cred ca astfel de persoane in primaria Chisinau ca: V.Pavlicenco, A.Can, A.Donica, P.Moisei, I.Deleu, Gh.Vita, V.Dudnic si multi altii vor face un lucru mai bun dekit deputatii corupti din parlament.

 9. incredibil ce prostii spunetzi din titlu! Pai Romania are capitala la bucuresti…Chisinaul nu poate deveni „o capitala romaneasca”. Si de ce ar vrea sa devina asa ceva? De ce sa nu ramana o capitala Moldoveneasca? In Moldova traiesc moldoveni nu romani…nu va e putzin rusine sa vindeti tzara?

 10. din cate vad mult populism, chiar unele contradictii, de multe ori rezolvarea problemei nu tine decat de guvern si nu ati putea influenta modificarea necesara. vad ca il contraziceti pe dl Severovan in unele aspecte.

 11. Pt diana

  Ceea ce tine de Guvern, amintesc: PL-ul este parte componenta a AIE, insa nu am prea auzit ca cineva sa conteste ceva. Tac si fac, fac si ei ce pot impreuna cu PLDM si cu PD.

 12. Pt andy

  Mai mergi la baie si toarna-ti apa rece peste creier, sa il mai racesti putin.

 13. Trei probleme spinoase
  De politicasidrept
  de T. P.

  Sub privirea statuii lui Ştefan cel Mare (şi Sfânt, cum i-a zis poporul român), în vitrinele librăriei “Cartea Academică”, odihnesc sfidător, pe la geamuri, două volume: “Istoria Moldovei” de Vasile Stati şi “Problema basarabeană în istoriografie”, semnată de Sergiu Nazaria şi Victor Stepaniuc. Cărţile în cauză put a minciună.
  Mai la deal, nişte panouri însemnate cu heraldici perfect româneşti ne îndeamnă astfel: “Fiţi mândri că sînteţi moldoveni!”. Altele, la fel de agramate, ba chiar dodonice, ne întreabă dacă vrem “administrare competentă” (corect – o administraţie eficientă – à propos de cei trei E care guvernează domeniul public: Economie, Eficienţă, Eficacitate).

  Cum se explică oare marşul vijelios şi fulgerător al tânărului domn Ştefan şi înfrângerea trădătorului Petru Aron la Doljeşti, pe Siret, în judeţul Roman? Cronicile nu vorbesc de niciun “agiutor strein”. Oastea era a munteanului Vlad Ţepeş, văr primar cu tânărul Ştefan.

  O matroană auto-intitulată “Regina Diasporei moldoveneşti din Canada” infuzează cu propagandă moldovenistă urbea Montrealului, tăgăduind legătura firească dintre românii desţăraţi de pe ambele maluri ale Prutului. Tot ea percepe taxe pentru basarabenii care au nevoie de informaţii privind oportunităţile locului, nou-veniţi fiind în Canada.
  Titlul de Rege (respectiv Regină), în locul celui de Domn (respectiv Doamnă), constituie o depreciere, pentru că Domn însemna Împărat şi venea de la Dominus noster Imperator. Matroana să ia aminte că Împăratul a trăit în conştiinţa poporului nostru fără întrerupere, de la Roma până la Bizanţ şi chiar mai târziu.

  Lenuţa Burghilă, candidat independent, se întreabă întrebător: “Da’ ce, trebuia să spăl veceele? Ce, eu am cântat pe la nunţi ca prietenele mele? Trebuia să trăiesc şi eu cumva…” . “Caravela adunăturilor” a dispărut în adâncuri. Cant-autoarea şi-a descoperit peste noapte vocaţia politică. Mai întâi Platonii şi apoi Aristotelii, vorba lui Hasdeu.
  Printre vechii funcţionari domneşti îi regăsim şi pe pripăşari. Pripăşarii erau cei care percepeau amenzile pentru vitele de pripas găsite păscând pe locuri nepermise. Primarul Chişinăului, care va fi fiind el, va trebui să aibă mare grijă şi de aceste vite, şi ele cetăţeni ai municipiului Chişinău.

 14. Politicasidrept’s Blog
  „Dacă nimeni nu se foloseşte de mine, măcar să scriu şi să citesc opere politice, să servesc statul ca învăţaţii din vechime, cercetând obiceiurile şi legile.” Marcus Tullius Cicero
  « Controlul constituţionalităţii hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova. Studiu de caz: Serafim Urechean.
  Absurditatea şi neconstituţionalitatea instituirii controlului de documente de călătorie la frontiera moldo-română pentru cetăţenii moldoveni, altele decât cele emise de autorităţile Republicii Moldova
  De politicasidrept
  de T. P.

  La sfârşitul anului 2008, Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova a modificat procedura verificării paşapoartelor moldoveneşti pentru cetăţenii moldoveni care doreau să treacă prin punctele de frontieră cu România, instituind şi condiţia prezentării paşapoartelor străine (româneşti sau ale altor ţări UE), a paşapoartelor moldoveneşti împreună cu titlurile de călătorie eliberate de Secţia consulară a României de la Chişinău sau, după caz, a paşapoartelor moldoveneşti însoţite de permisele de şedere româneşti (sau ale altor ţări UE).

  Această suplimentare a fost şi este argumentată prin existenţa unui text legal, în speţă art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 162/2007 cu privire la Serviciul Grăniceri (al Republicii Moldova), în conformitate cu care Serviciul Grăniceri are obligaţia de “a combate, în cooperare cu alte autorităţi competente, a migraţiei ilegale, crimei organizate, traficului ilegal de armament şi muniţii, de substanţe explozive, otrăvitoare, radioactive, narcotice, de substanţe psihotrope şi de precursori, combaterea contrabandei, terorismului internaţional şi altor infracţiuni”.

  Dincolo de exprimarea agramată şi neromânească a legiuitorului, vom trece la analiza acestei dispoziţii legale, observând cum se suprapune şi mai ales dacă aceasta concordă cu practica grănicerilor de la punctele de frontieră moldo-române.

  Aşadar, instituirea controlului de documente de călătorie pentru cetăţenii moldoveni, altele decât cele emise de autorităţile Republicii Moldova, s-ar explica, in concreto, prin “combaterea migraţiei ilegale”, Serviciul Grăniceri “având dreptul” să solicite şi alte documente de călătorie (în afara paşaportului moldovenesc) ce acordă dreptul de intrare în ţara de destinaţie (adică România). Raportarea se face aşadar la un “mod ideal” de comportament, adică la omul prudent (bonus pater familias), la grănicerul prudent.

  În fapt, credem noi, problema este una politică, căci, un asemenea gest nu poate lua naştere decât prin intervenţia politicului, şi arareori de dragul vigilenţei. În plină epocă Voronin, instituirea acestei condiţii a urmărit slăbirea legăturilor românilor din Republica Moldova cu România. Cu titlu de întrebare retorică, ne întrebăm de ce a fost instituită această condiţie aberantă abia la sfârşitul lui 2008, când legea pe care o invocă Serviciul Grăniceri era intrată în vigoare încă din iulie 2007?

  Chestiunea a fost privită cu indulgenţă mai ales de guvernanţii de la Bucureşti care, aflaţi la început de recesiune economică, au îmbrăţişat în tăcere ilegalitatea dictată de preşedintele Voronin. Ambasada României a şi venit cu un comunicat de presă prin care îi invita pe basarabenii fără paşapoarte româneşti sau cu paşapoartele expirate la Secţia consulară, cu 50 de dolari în buzunar. Precum se ştie, majoritatea cetăţenilor români din Republica Moldova nu deţineau un paşaport românesc, întrucât ei puteau trece frontiera doar cu certificatul de cetăţenie română, certificatul de naştere românesc sau buletinul de identitate. Prin instituirea condiţiei de prezentare a paşaportului românesc la frontiera moldo-română, cetăţenii români din Republica Moldova care nu deţineau un paşaport românesc au fost nevoiţi să-şi procure un titlu de călătorie de la Secţia consulară a României în Republica Moldova, care costa atunci 50 de dolari, iar astăzi costă 50 de euro. Cu siguranţă, banii daţi de basarabenii cu cetăţenie română pentru titlurile de călătorie nu au scos România din criză, ci doar au confirmat că brânza luată de la frate trebuie plătită cu vârf şi îndesat.

  Absurditatea:

  În numele “combaterii migraţiei ilegale”, Serviciul Grăniceri “are dreptul” să solicite cetăţeanului moldovean şi alte documente de călătorie (în afara paşaportului moldovenesc) ce acordă dreptul de intrare în ţara de destinaţie.

  Se impun următoarele întrebări:

  1. Dacă cetăţeanul moldovean ar dori să “migreze ilegal”, ar mai trece fontiera moldo-română prin punctele legal instituite de autorităţile Republicii Moldova, fiind astfel înregistrat de către grănicerii moldoveni, sau ar trece-o înot ori cu barca pneumatică?

  2. Ce om aflat în depline facultăţi mintale ar trece legal punctul de frontieră din Republica Moldova, ca după aceea să eludeze atenţia vigilentă a grănicerilor români, să evite camerele cu infraroşii şi alte dispozitive tehnice de identificare a unor posibili migranţi ilegali, în lipsa unui paşaport românesc sau a unui permis de şedere?

  3. “Combaterea migraţiei ilegale” nu presupune oare munca pe teren, raziile împreună cu grănicerii români de-a lungul fontierei comune, schimbul de experienţă şi implementarea know-how-ului din Occident cu privire la acest aspect?

  Din câte se observă, invocarea expresiei “combaterea migraţiei ilegale” nu îndreptăţeşte Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova să solicite cetăţeanului moldovean şi alte documente de călătorie (în afara paşaportului moldovenesc) ce acordă dreptul de intrare în România. Interpretarea acestei expresii contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (1) al Legii 269/1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova: “Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului, iar refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară – în baza documentului de călătorie, eliberate de organele competente.”. Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova pune astfel la îndoială buna-credinţă a cetăţenilor moldoveni care doresc să treacă punctul vamal moldovenesc de la frontiera moldo-română doar cu paşaportul lor moldovenesc.

  Dispoziţiile art. 2 alin. (1) al Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – “Cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege le este garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigra şi de a reveni oricând în ţară. Nicio autoritate română nu îi poate interzice, în nicio situaţie, unui cetăţean român să se reîntoarcă pe teritoriul României.” – şi dispoziţiile art. 22 alin. (1) al Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române – “Dovada cetăţeniei române se face cu cartea de identitate sau, după caz, cu buletinul de identitate, paşaportul ori cu certificatul prevăzut la art. 20 alin. (4).” – îndrituiesc cetăţeanul moldovean care mai deţine şi cetăţenia română să treacă frontiera moldo-română doar cu paşaportul moldovenesc, ca mai apoi, la frontiera română, să prezinte orice act care face dovada cetăţeniei române, în caz contrar fiind întors din drumul său.

  Acesta este avantajul vecinătăţii Republicii Moldova cu România.

  Neconstituţionalitatea:

  Practica Serviciului Grăniceri este neconstituţională, întrucât condiţia prezentării altor acte decât cele emise de autorităţile Republicii Moldova la trecerea frontierei moldo-române constituie atât un impediment de ordin administrativ, cât şi unul de ordin financiar, care grevează dreptul la libera circulaţie al cetăţeanului moldovean care deţine şi cetăţenia română, în contradicţie cu prevederile art. 27 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, potrivit căruia “oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară”.
  Remarcăm, deci, o taxă indirectă de trecere a frontierei, respectiv taxa de 50 de euro pentru titlul de călătorie, plătită de cetăţeanul moldovean care nu deţine un paşaport românesc valabil la Secţia consulară a României de la Chişinău (Bălţi sau Cahul).
  Instituirea controlului de documente de călătorie la frontiera moldo-română pentru cetăţenii moldoveni, altele decât cele emise de autorităţile Republicii Moldova, contravine şi prevederii prohibitive a art. 54 alin. (2) din Constituţie: “Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege […]”, întrucât el se bazează pe o interpretare eronată a art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 162/2007 cu privire la Serviciul Grăniceri.
  Pe de altă parte, restrângerea unui drept constituţional – în cazul de faţă a dreptului de liberă circulaţie prevăzut la art. 27 din Constituţie – în scopul protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane este posibilă, potrivit art. 54 din Constituţie, numai în considerarea unui anume drept, ca o măsură ce se impune, întrucât, fără această restrângere, dreptul respectiv ar fi grav afectat şi, potrivit principiului proporţionalităţii, numai în limitele necesare pentru ca acel drept să nu fie, cel puţin în parte, compromis.
  În această situaţie, un drept este afectat prin lege pentru salvgardarea altui drept, a cărui importanţă legiuitorul o consideră primordială. Interpretarea eronată şi abuzivă a sintagmei “Combaterea migraţiei ilegale” nu intră sub incidenţa menţinerii ordinii publice, prevăzută în alin. (2) al art. 54 din Constituţie.
  Concluzii:
  Serviciul Grăniceri instituie o restricţie a dreptului la liberă circulaţie prevăzut de art. 27 din Constituţie, cu caracter permanent şi de principiu.
  Serviciul Grăniceri produce un impediment de ordin administrativ şi altul de ordin financiar, prin taxa indirectă percepută de Consulatele româneşti pentru titlul de călătorie.
  Eliminarea prevederii din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române privind publicarea în Monitorul Oficial al României a numelor celor care şi-au redobândit cetăţenia română îi văduveşte pe cei de la Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova de o evidenţă clară a persoanelor cu dublă cetăţenie – moldoveni care mai au şi cetăţenie română. Pentru a nu rămâne “neinformaţi” cei de la SIS, Serviciul Grăniceri susţine deschis practici neconstituţionale.
  Acest articol a fost scris pe a

 15. ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE !!!!!!!!!!!!!!!! DORIN CHIRTOACA VA FI ASASINAT de catre KGB
  chisinau/KGB tiraspol/ FSB moscova!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!! !!! COLOANA A CINCEA RUSEASCA VA FACE TOT POSIBILUL CA D.CHIRTOACA SA NU FIE REALES
  IN FUNTIE DE PRIMAR LA 5 IUNIE 2011, VA MERGE CHIAR SI LA PASI NEMAIVAZUTI – DISPERSAREA
  ELECTORATULUI DEMOCRAT -INTELEGEREA DINTRE PLDM SI PCRM––––––––– ––-
  –––––––– –––––––––– –––––––––– –-
  ––––––––– –– CIND CHIRTOACA VA FI INLATURAT DIN POLITICA, VA FI MAI
  USOR DE LICHIDAT ACEASTA PERSOANA,CARE POATE AVEA UN VIITOR POLITIC PRO-ROMAN PERICULOS
  P-U MOSCOVA. NEFIIND O PERSOANA PUBLICA VA FI MAI USOR DE INFAPTUIT CRIMA SI DE ASCUNS
  PROBELE, VEZI CAZUL LUI NICOLAE COSTIN ( DECEDAT16 februarie 1995 – LEUCEMIE+ soferul lui
  la fel a decedat de aceeasi boala) SI GHERGHE GIMPU (DECEDAT 13 noiembrie 2000 -ACCIDENT
  RUTIER ), AMBII AU FOST INLATURATI DE LA PUTERE SI APOI –––––––––– –
  ––––––––– –––––––––– ––––––––––
  –––––––-LICHIDATI–––––––––– –––––P-U A PREZICE
  VIITORUL TREBUIE DE ANALIZAT TRECUTUL–––––––- -TRIMITE LA TOTI

 16. PASTELE BLAJINILOR

  blog V. Stavila via Unimedia:
  “Primarul Nicolae Costin a fost omorât cu cesiu radioactiv ?”

  http://blog.nistru-prut.info/?p=2232#comment-7508
  john connor spune:
  27 martie 2011 la 2:32

  UN FOST KGB-st,CHISINAUIAN, (care in afara serviciului iubea paharelul) TIMP DE CITIVA ANI A POVESTIT DESPRE MULTE CRIME INFAPTUITE IPOTRIVA PATRIOTILOR DIN CAPITALA. ACUM CITIVA ANI CIND DEPARTAMENTUL DE LICHIDARE AU AFLAT SURSA DE SCURGERE A INFORMATIILOR SECRETE SI IN URMA HOTARIRILOR PRIMITE A FOST LICHIDAT LUCRATORUL LOR SI UN COLEG DE-AL SAU DE PAHAR. IN SCURT TIMP SA AFLAT CA DESPRE SECRETELE ACELUI-A STIU MAI MULTI… UNII DINTRE EI AR VREA SA SPUNA CE STIU, DAR AU FRICA DE CEI DIN SIS MODOVENESC, INTREBAREA E, UNDE AR PUTEA SA SE PLINGA ACELE PERSOANE, DEOARECE ESTE VORBA DE 19 PERSOANE LICHIDATE IN PERIOADA ULTIMILOR …. ANI???

 17. In general se spune:

  SA NU-TI SUBESTIMEZI ADVERSARUL !

  Oricum, ideile sunt bune, de pe unde n-ar fi luate ele.
  Dar, din expresia de mai sus, se subintelege
  ca DVS. dialogati cu Adversarii pt. ideea de România Mare !

  Chiar il considerati pe Costin / un bun român / un Adversar ?

  Sau cum se spune, v-a luat gura pe dinainte si poate ca

  SUBCONSTIENTUL DVS. spune adevaruri nebanuite ?

  Sunteti sigura ca expresia vine din Biblia evreilor ?

 18. Pt ECHINOX

  Da, sint sigura si, din cite imi amintesc, e vorba d e”interlocutor”, nu de „adversar”.

 19. Femeile sunt bune în pat, nu în primărie!

  * Un articol de: Constantin Tănase

  Cam asta ar fi una din concluziile pe care suntem obligaţi să le tragem după ce parcurgem lista candidaţilor intraţi în cursa pentru fotoliul de primar general al Chişinăului. Se pare că doar două doamne (femei) participă la mizerabila cursă – V. Buliga de la PD şi V. Pavlicenco de la PNL. Restul plutonului îl formează domnii (bărbaţii) – toţi unul ca unul – fătaţi sub Ceasul din turnul primăriei, ostaşi ai partidelor sau oameni ai casei liderilor acestor neprihănite structuri.

  Cu toate granturile pompate de străini în stomacul gol al societăţii civile moldovene, ideea egalităţii genurilor şi a şanselor n-a prins; moldovenii se ţin de vechea lor filozofie existenţială în materie de gen şi şanse – jupâneasa ţine casa, iar jupânul ţine drumul. Ţine drumul, adică ţine ţara în bună funcţiune: parlamentul, guvernul, preşedinţia, armata, internele, securitatea, puşcăriile, drumurile naţionale, spitalele, barurile, punctele de colectare a maculaturii ş.a.m.d. Nu poţi da pe mâna unui cap de femeie asemenea instituţii vitale pentru sănătatea statului şi a poporului! Asta e. Cum mi-a zis recent un ucenic al acestei şcoli filozofice: Femeile sunt bune în pat, nu la primărie sau în alte funcţii de conducere.

  Şi ca într-o întunecată conspiraţie de rang naţional, locurile de analişti politici la toate televiziunile sunt ocupate tot de reprezentanţi ai sexului vânătoresc, adică descendenţii vânătorilor din frumoasa epocă a copilăriei omenirii. Misiunea acestor analişti este foarte importantă, mai importantă poate chiar decât a înşişi candidaţilor la primărie: ei decid care candidat are şanse, care nu şi cine va deveni primar. Conform opiniei lor, Pavlicenco n-are partid serios, e unionistă şi nici nu intră în cărţi, iar Buliga, deşi are un partid bănos, deşi e frumoasă şi centristă, n-are şanse. Şi punctum. Aşa au hotărât acsacalii (sau sacsaulii?) gândirii analitice de pe Bâc. Astfel, toate şansele le revin bravilor urmaşi ai glorioşilor vânători din peşterile copilăriei omenirii, chiar dacă, de exemplu, platforma lansată de Vitalia Pavlicenco (PNL) este cu mult mai atractivă şi mai aproape de realităţi decât ale tuturor candidaţilor masculini.

  Vorba e că în această campanie nu contează programele, ci abilitatea de a minţi şi o monumentală lipsă de elementar bun-simţ! În loc să ne invite să discutăm problemele oraşului, toţi au dat-o pe PR! Unul blochează transportul, ziua în amiaza mare, în centrul Chişinăului, pentru a lansa troleibuzele cumpărate pe bani împrumutaţi. Altul, pe panouri scumpe ce au înecat oraşul, umăr la umăr cu premierul, ne invită să-l votăm pentru că – fiţi atenţi! – „a fost 24 din 24 de ore” alături de sinistraţii din lunca Prutului! Ei şi? Înseamnă oare asta că el e bun de primar? Mi se pare că dimpotrivă. Altul, schimbând steagul roşu pe unul roz, strânge gunoaie prin parcuri. Asta să fie principala calitate a unui om ce pretinde să conducă un oraş de aproape un milion de oameni? Din păcate, luată de val, nici una din doamne nu a rezistat ispitei şi a pornit cu pungile prin maternităţi.

  Într-un cuvânt, aşa ceva încă nu am văzut: asistăm la o amplă campanie deschisă de corupere, minţire şi manipulare a electoratului. CEC-ul, fiind şi el un pic „parteinîi”, nu se autosesizează. Orăşenii, consternaţi, urmăresc seară de seară circul de la ecranele televizoarelor. La moment, în societatea noastră nu există nicio voce autoritară care ar putea opri marasmul electoral. De fapt, vocile raţionale nu se mai aud. Se aud doar fanfarele. Şi rânjetul şacalilor din umbră care aşteaptă prada. Prada e Chişinăul. Candidaţii sunt doar momele. Nu momele simple, ci bărbaţi ai neamului de vânători, care ştiu unde şi pentru ce-s bune femeile neamului. Şi primăriile, care tot de genul feminin sunt!
  Mai rămâne o singură salvare – electoratul. Dacă acesta are sentimentul demnităţii şi al dreptăţii ar trebui să le pedepsească exemplar pe toate aceste păpuşi cinice şi mincinoase care se visează primari generali. Chiar boicotarea alegerilor nu ar fi o soluţie radicală. Să fie de învăţătură, o dată şi pe veci. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

 20. Actiunile dlui Donica sunt f. binevenite! Jos coruptii! PNL tre sa dea si in continuare dovada de mult curaj in lupta politica pe care o desfasoara! PNL merita sa fie votat!

 21. Hello, MAXIM

  Ce stii despre Romania este total dezinformare!! Care e situatia din romania , de fapt? numai mintea ta cea bolnava de prejudecati sau inrobita pe veci rusilor, poate vedea ce vezi tu in Romania actuala!!! Informeaza-te intens si nu minti!! Lasa tu deoparte lupta politica din Romania !! Asta nu te priveste pe tine in mod direct!! Noi stim mai bine ce avem de facut , nu tu cu ideile tale depasite demult!! Vino in Romania si vei vedea care e situatia reala!! Se construieste , inca si acum in Romania , mai mult decat pe vremea lui Ceausescu!! Nr de autoturisme in Ro depaseste azi 5 milioane de bucati in circulatie . Astea sunt doar doua exemple!!Cu toata criza economica si asa zisa instabilitate politica ,trambitata de f multi , si mai ales de securistii legati(inca) cu mii de fire de Rusia!! Fire invizibile si corupte pana in maduva!!! Salariul mediu in Romania este dublu decat la voi ,iar pana nu demult a fost triplu!! Dar si la noi, ca si la voi, toti vor sa se imbogateasca in 5 ani cat altii intr-o viata, din cauza mentalitatilor de hotie comunista care ura munca si efortul propriu!! Inca e foarte inradacinata prejudecata de „sat fara caini in ograda” pe care a latit-o peste lume revolutia de la 1917,crezandu-se ca asta e suprema libertate a a omului.

 22. (ADAGIO)

  Am citit dis-de-dimineata articolul lui C. Tanase. Si am o mica satisfactie. Aceea de a fi, poate, primul care am sustinut si sustin ca Programul politic al PNL (Basarabia) este cel mai bun program politic al partidelor zise proromanesti din r. Moldova!! Iata ca si „maestrul” C. Tanase a ajuns la aceeasi concluzie. In sfarsit!!

  PS- Cine nu crede sa faca bine sa caute in arhiva blogului si se va dumirii singur!! Si aceasta platforma pentru alegerile locale de la Chisinau are aceleasi virtuti!! Este un program modern si care reflecta cel mai bine imperativele integrarii in UE!!! Imi pare rau pentru PL!! Va veni vremea cat de curand cand se va impune rational contopirea celor doua miscari politice intr-o forta politica foarte eficienta pentru iesirea din marasmele politice de pe Bac!! Sa dea domnul!!!!!!!!!!!!!

 23. D-na Pavlicenco,

  La 19 aprilie a.c. ati dat curs publicarii si sustinerii initiativei „ACTIUNEA -2012”. Am remarcat cu satisfactie , desi nu am consemnat ca atare sustinerea dv si a PNL a acestei intiative deosebite. Sunt sigur ca-i sezisati importanta si potentialul politic , urmand sa cereti chiar insistent POPULARIZAREA ei si ralierea cat mai larga a fortelor politice interesate ,societatea civila in primul rand. Aceasta initiativa nu are voie sub nicio forma sa cada prada uitarii si lenei mentale minimalizatoare. Mai mult, traiesc cu convingerea ca in insasi campania elecorala actuala raportarea la exigentele sale este binevenita.

 24. Faceti comparatie intre lista PL si PNL
  LISTA
  candidatilor la funcţia de consilier în Consiliul municipal Chişinau pentru alegerile locale generale
  din 5 iunie 2011 din partea Partidului Liberal

  Nr.
  d/o Numele, Prenumele Anul naşterii Profesia Locul de muncă
  şi funcţia deţinută Apartenenţa
  politică
  1. Cernei Oleg 1971 Licenţiat în administraţie publică şi istorie Director executiv Consiliul Municipal al Asociaţiilor de Proprietari PL
  2. Gabura Ion 1962 Inginer electromecanic Director adjunct Grand-lift PL
  3. Cîrlig Mihail 1965 Medic Pretor, Pretura Rîşcani PL
  4. Herţa Veronica 1979 Doctorand finanţe şi asigurări Director al Direcţiei Generale Finanţe PL
  5. Petrea Vasile 1954 Jurist Director SRL AgroMondial PL
  6. Grama Vasile 1961 Inginer constructor Confer. Univ. UTM
  PL
  7. Nastas Iurie 1971 Jurist Director general
  « Transcom- M»
  PL
  8. Cârnaţ Teodor 1972 Avocat, Doctor habilitat Director executiv Comitetul Helsinki, conferenţiar universitar USM PL
  9. Topală Iurie 1965 Inginer Director SRL Ruta-Prim PL
  10. Bulat Veaceslav 1974 Jurist Director Institutul de Dezvoltare Urbană PL
  11. Dîrda Iurie 1971 Inginer constructor Director General SRL DANSICONS şi SRL DARSIMID PL
  12. Lungu Mariana 1974 Contabil Director Î.S. Manejul de Atletică Uşoară PL
  13. Eremei Ana 1974 Regizor Director adjunct LTPA
  M. Berezovschi PL
  14. Josan Neofit 1970 Manager Vice-director SC Alcosinter-Plus PL
  15. Călin Igor 1964 Inginer-fizician Director SRL Vitamedia-com PL
  16. Sula Victor 1975 Doctor în ştiinţe economice Conferenţiar universitar ASEM PL
  17. Ceban Mihail 1964 Jurist Director SRL Cebacot PL
  18. Ciumac Gabriela 1977 Teatrolog Manager de proiect Primăria mun. Chisinau PL
  19. Hîncu Vasile 1984 Economist Lector universitar ASEM PL
  20. Enciu Valeriu 1956 Medic veterinar Şef Catedră UASM PL
  21. Vîntu Leonid 1959 Inginer Pensionar MAI PL
  22. Raţă Mihail 1963 Medic stomatolog Administrator SC LamiralDent SRL PL
  23. Taburceanu Polina 1965 Doctor în filologie Lector superior UST PL
  24. Cojuşneanu Vadim 1970 Manager Director ÎM CSF PL
  25. Ciubotaru Igor 1973 Economist Director I.I. Ghid-Cebotari PL
  26. Stratulat Ion 1965 Jurist Director ÎM Piaţa Centrală PL
  27. Lipca Natalia 1986 Jurist Manager primăria Chişinău PL
  28. Bargan Ion 1988 Student USM Preşedinte Clubului Studenţilor Liberali PL
  29. Enciu Hristofor 1956 Pedagog Manager SC Entar- Auto SRL PL
  30. Chicu Lilian 1977 Economist Director, Microfir Tehnologii Industriale SRL PL
  31. Mirca Danil 1948 Medic Medic Centrul de sănătate publică Chişinău PL
  32. Marina Viorica 1978 Doctor în ştiinţe fizico-matematice Conferenţiar universitar UTM PL
  33. Adam Marin 1972 Economist Director general, ÎS MOLDAGROTEH PL
  34. Guţu Andrei 1989 Student USM Facultatea Istorie PL
  35. Munteanu Oxana 1968 Filolog Profesor Liceul P. Rareş
  PL
  36. Iurco Eugenia 1985 Filolog Profesor Colegiul de Arte Plastice, Al. Plămădeală
  PL
  37. Buzu Veronica 1981 Magistru Ştiinţe Politice Lector universitar UTM PL
  38. Znagovan Alexandru 1963 Doctor în farmacie Conferenţiar universitar USMF Nicolae Testemiţanu PL
  39. Batog Alexandra 1963 Economist Contabil şef ÎMSP CNSP Medicină Urgentă PL
  40. Benchici Ion 1973 Pedagog de coreografie Conducător artistic, UPS Ion Creangă. PL
  41. Rusnac Iurie 1957 Jurnalist Director ÎM AREA DOMI SRL PL
  42. Donica Anatolie 1964 Farmacist SRL Polemonim
  PL
  43. Cozmolici Sergiu 1974 Economist-finansist Manager regional OMF Microinvest
  PL
  44. Calugari Nina 1982 Profesor Profesor Educaţie Fizică Ş.P. nr. 5 PL
  45. Nani Valeriu 1982 Jurist Administrator ÎI Curcubeu Nani
  PL
  46. Sadovici Reli 1964 Inginer programator Director SRL BACS PL
  47. Bivol Vasile 1980 Jurist Director SRL DAVACOM-PRIM PL
  48. Cojocari Elena 1980 Doctorand istorie Profesor istorie Liceul Teoretic Agricol al UASM
  PL
  49. Furdui Alexandru 1986 Inginer economist Consultant vînzări operative Starnet SC PL
  50. Ciocan Maria 1961 Jurist Şef Direcţie analiză şi monitorizare Ministerul Tineretului şi Sportului PL
  51. Tiho Ion 1988 Economist Specialist principal Direcţia Generală Finanţe, Primăria mun. Chişinău PL
  52. Dediu Victor 1965 Medic veterinar Medic veterinar epidemiolog, Centrul Republican Diagnostic Veterinar PL

 25. Dupa ce am citit articolul lui C.Tanase ma intrebam daca nu e o greseala? Daca C.Tanase este autorul? Incredibil.
  Da. El e. Este copy paste din Timpul.
  Sa fie oare sincer? Sa speram ca da.
  Chiar daca acum cateva luni pentru aceleasi ganduri eram cenzurat pe site-ul acestui ziar.
  Doamna Vitalia,
  succes.
  Cel putin acum aveti un sprijin.

 26. distinsa dna Pavlicenco,
  cam „suburban” indemnul dvs de a-mi turna apa rece in cap. De ce? Nu am nevoie sa ma spal…ma simt f curat. Nu stiu insa daca la fel va simtiti si dvs.
  Afirmatia „haideti sa facem din Chisinau o capitala romaneasca!!??” nu numai ca starneste rasul dar realizarea asta este la fel de improbabila ca transformarea orasului mogadishu in paris. Lasand la o parte exercitiul dvs de demagogie, vreau sa va intreb (ca un nepriceput al politicii moldovenesti) cum va simtiti cand va vindetzi tzara romaniei? Sunt doar curios, cum e sentimentul de a fi tradator de tzara?

 27. Pt andy

  Uita-te in oglinda si vei vedea un tradator de adevar istoric, romanesc si de tot ce vrei.

 28. Haideti dna Pavlicenco, puteti mai mult de-atata.
  In primul rand eu nu am de ce sa fiu tradator, eu sunt un bucurestean normal, obisnuit, cu un interes pt politica moldoveneasca, sunt doar putin curios.
  In al doilea rand, realizarea unei „capitale romanesti….fara coruptie, fara evaziune fiscala” este imposibila…exista clar o contradictie intre termeni. Daca cunoasteti bucurestiul cum il cunosc eu ati sti asta. Si sunt sigur ca stiti, dar totusi trebuie sa servim populatiei moldovenesti gogoshi, vise, sperantze, nu-i asa?
  Acum sa revenim la „adevarul istoric”. Care este adevarul dvs istoric? Ala romanesc sau moldovenesc?

 29. Pt andy

  Chiar si sint mai mult de atit, fiti sigur.
  De bucurestean – ma rog, nu am cum sa verific, poate fi implicit, de normal – ma indoiesc.

  Nu exista nici o contradictie – o “capitala romaneasca” inseamna una europeana, inseamna una a unei tari membre a UE si NATO, adica una a unui stat de drept. Stat de drept inseamna si legea egala pentru toti, care inseamna combaterea coruptiei, care inseamna neevaziune fiscala si multe altele. Nu stiati? Bine ca s-a intimplat s ava spun.

  Adevarul NOSTRU istoric este unul, pe care il cunosc adevaratii istoricieni.

 30. un roman de la Iasi

  Bai andi, numai un pruto-nistrean „maldavenist” poate fi atat de mincinos si ipocrit cum esti tu. Si ai judecata unui „maldavenist comunist” gen Dodon, Voronin, Stati, Smirnov, Masin, Roshka si toata gasca lor de rusofoni comunisti imputiti. Nici eu nu sunt adeptul unirii Basarabiei cu Romania pentru ca asta ne-ar aduce multe belele si cheltuieli inutile cu o populatie alogena rusificata, dar totusi nu o pot condamna pe d-na Pavlicenco, care este romanca, pentru sentimentele ei pro Romania. Fiind romanca, e normal ca d-na Pavlicenco sa tina cu Romania. Dar e evident ca tu esti pro Rusia! Pri urmare, un roman nu judeca asa ca tine. Sunt sigur ca esti un pruto-nistrean comunist rusofon care dintr-un motiv sau altul s-a oplosit, locuieste acum la Bucuresti si traieste pe banii contribuabilului roman. Dar tu nu esti roman cum nu sunt eu rusnac. Hai sictir, potaie rusofona! Dixit!

 31. un roman de la Iasi

  Si ar fi bine ca serviciile romane sa-si faca datoria, sa depisteze antiromanii de tip andi si sa-i expulzeze in republica pruto-nistreana. Din cauza unor golani si banditi comunisti cum sunt atatia in republica pruto-nistreana nu se pot dezvolta relatii normale intre cele doua tari.

 32. @un roman de la iasi: O sa iti raspund frumos chiar daca ma jignesti. Intereseaza-te care e opinia moldovenilor din basarabia cu privire la o eventuala unire cu romania, si ma refer la MOLDOVENI nu la cele 30% de rusi, ucrainieni sau gagauzi. Da un search pe google sa vezi ultimile statistici publicate chiar de presa romaneasca!
  Nu stiu eu in ce masura este dna Pavlicenco romanca sau nu…probabil ca daca are cetatenie, poate sa se si numeasca romanca. Si eu, daca imi da austria cetatenie, oare ma pot numi austriac? Ce cauta un cetatean roman cu o retorica evident unionista in aparatul de guvernamant moldovenesc, nu pot sa inteleg. E ca si cum UDMR ar pleda deschis pentru unirea HARCOV-ului cu ungaria. Ar fi o tradare de tzara, nu? Ah, ca exista vreo 5% din cetatenii republicii moldova care vor o unire, totusi nu e suficient.
  Sunt nascut in bucuresti si nu am cum sa fiu un nostalgic comunist pt ca nici nu imi aduc aminte de acei ani din viatza traiti sub comunism.

  @Dna Pavlicenco,
  nu m-ati inteles…contradictia era intre termenii „capitala romaneasca” si „lipsa coruptiei”. Poate alegatorul moldovean se lasa mai usor pacalit, dar pentru un locuitor al „capitalei romanesti” coruptia intalnita zi de zi, sub cel putin 4 administratii diferite, arata ca retorica dvs nu e nimic mai mult decat „baloane de sapun”. Pleaca ai lor, vin ai vostri si pt moldoveanul de rand nu se schimba mai nimic.
  Cat dspre adevarul istoric…am vazut ca aveti un numar de telefon german. Sunati cu el in germania si intrebati-va fiica ce parere are neamtul de rand despre Al Doilea Razboi Mondial. O sa vedeti ca istoria are mai multe interpretari in functie de persoana care povesteste. Dvs ati ales varianta romaneasca, pe care eu o cunosc ca doar am invatzat-o la scoala. Dupa ce am inceput sa ma informez din alte surse mi-am dat seama ca pot sa arunc la gunoi manualul de istorie romaneasca.
  In concluzie, din punctul meu de vedere, unirea dintre rep moldova si romania nu are nicio justificare, populatia nu o vrea si nici argumente istorice nu sunt. Deci…de ce atata retorica unionista…nu isi are locul, nu?

 33. Pt andy

  Capitală românească și europeană înseamnă respectarea limbii române, de stat, în denumirile instituțiilor, în activitatea și documentați lor, în unitățile comerciale, în publicitate, în transportul public și privat, de către stațiile de taximetrie, precum și promovarea tradițiilor naționale în cultură și învățămînt. Chișinăul nu a devenit european, de aceea, aplicarea legislației lingvistice și transformarea capitalei în una românească, europeană a devenit un imperativ.

  PNL va promova relații speciale instituționalizate între administrațiile publice din România și Republica Moldova, pentru a trece ireversibil de la practicile sovietice la cele naționale.

 34. un roman de la Iasi

  Andy, cunosc opinia amalgamului de populatii pruto-nistrene rusificate in ceea ce priveste „unirea”. Nici eu nu sunt adeptul „unirii”, si, dupa cat am observat, nici marea majoritate a romanilor, cel putin romanii moldoveni, nu sunt de acord cu „unirea” Romaniei cu republica pruto-nistrena. Mai mult, moldovenii sunt cei mai inversunati antibasarabeni. Am fost la pruto-nistreni si le cunosc gargaunii si prostia din capul lor rusificat. Insa in ceea ce o priveste pe d-na Pavlicenco, te asigur ca face parte dintre putinii romani in suflet si simtiri. Sa auzim de bine!

 35. to: andy

  Din cauza „precupetilor” ca dvs, care calcula costurile unirii, la reunire vom ajunge cu pasi mult mai marunti si mult mai mai tirziu.

  „Sunt doar curios, cum e sentimentul de a fi tradator de tzara?”

  -Cum sa fiti curios? Doar asta faceti zi-de-zi.
  Va place mai mult istoria pe care o spun nemtii.
  Comparatia cu ungurii nu tine.
  Romanii din Basarabia, din Moldova romaneasca, romanii din Ardeal ……toti vorbim aceeasi limba romana.
  Oare limba materna a ungurilor este cea romana? Sau poate si dvs credeti in existenta limbii moldovenesti in lista limbilor existente in lume ?
  Nemtii vorbesc germana, nemtii si-au unit poporul.
  Si ei aveau un nivel diferit de trai, dar asta nu a incurcat reunirea unei tari impartite istoric in doua parti.
  Cred ca sunteti un diversionist care bateti „clapele”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *