Am primit o scrisoare de la colaboratorii de politie arestati in cazul «Heroina»

In legătură cu scrisoarea primită, pe care am scanat-o, voi adresa o interpelare în Parlament Procuraturii Generale şi Ministerului Afacerilor Interne. Urmează interpelarea, apoi scrisoarea primită, pe care o postez neredactată, inclusiv cu greşeli mecanice.

Dlui Valeriu GURBULEA, Procurorului General al R.Moldova

Dlui Valentin MEJINSCHI, ministrul de interne al R.Moldova

I N T E R P E L A R E

Stimate domnule Procuror general,

Stimate domnule ministru,

Am primit o scrisoare cu semnaturi personale ale colaboratorilor de politie arestati in dosarul “Heroina”, care spun, intre altele, ca angajatii Directiei Misiuni Speciale a MAI au contracarat traficarea celei mai mari partide de heroina pe teritoriul RM (aproximativ 200 kilograme), fapt ce a si servit la organizarea unei campanii de discreditare si de inducere in eroare a opiniei publice in privinta angajatilor DMS si a altora, care au participat nemijlocit la descoperirea si documentarea, pe urme fierbinti, conform legislatiei, a acestei crime cu rezonanta.

In scrisoarea sint si alte fragmente curioase, poate chiar evocatoare, in legatura cu ce se intimpla cu acest caz.

Va solicit, domnule Procuror general si domnule ministru, sa dispuneti masurile ce se impun in legatura cu aceasta scrisoare si cele expuse in ea, verificarea autenticitatii semnaturilor si luarea in considerare, daca e cazul, a faptelor expuse in plingere.

Solicit raspuns conform legislatiei in vigoare.

Vitalia Pavlicenco,

deputat

Iata scrisoarea integrala pe care am primit-o de la cei ce semneaza Savca Corneliu, Moiseev Dumitru, Topa Ruslan.

Stimate domnule deputat,

Ne adresam către D-stră în speranţa de a fi auziţi şi de-a se curma nedreptatea ce are loc în societatea, ţara noastră. Deoarece, la 20.03.2008, aproximativ la orele 07.30 la intersecţia str.Maria Cibotari cu str. Sciusev de către noi, angajaţii DMS al MAI a fost contracarată traficarea celei mai mari partide de heroină pe teritoriul RM (aproximativ 200 kg.). Acest fapt a şi servit оn continuare organizarea (de către persone posibil implicate la direct în comiterea acestei infracţiuni) a unei companii de discreditare şi ducere оn eroare a opiniei publice оn privinţa angajaţilor DMS şi a altora care au participat nemijlocit la descoperirea şi documentarea pe urme fierbinţi, conform legislaţiei a acestei crime cu rezonantă.

Astfel, după amiaza zilei de 20.03.2008 colaboratorii DMS al MAI au fost înlăturaţi de la cercetarea acestui caz, necătînd la aceia că se prelucra un plan concret de acţiuni pentru depistarea şi reţinerea infractorilor. Mai mult ca atоt, se discuta o posibilă implicare pe caz a unor colaboratori din organelle de drept la acoperirea acestei traficări de droguri, listă, care ulterior a dispărut din biroul şefului DMS al MAI (posibil după percheziţia efectuată).

Conform informaţiilor obţinute, din 20.03.2008 toate convorbirile telefonice a angajaţilor DMS al MAI care au participat activ ia documentarea cazului -„Heroina”, au fost interceptate de către” colaborator!! SIS, care au şi aflat din discuţii de la data de 25.03.2008 dintre, şeful DMS Savca C. şi şeful SMS DMS Moiseev D. despre indicaţiile de verificare a unor colaboratori ai organelor de drept, prin prisma posibilei participări/complicitate la infracţiunea dată.

Ca rezultat, la 26.03.2008 noi, Savca C., Moiseev D. şi Ţopa R. am fost reţinuţi de angajaţii Procuraturii Generale. La fel a fost reţinut si agentul lui Savca C. care a furnizat informaţia operativă privind traficarea de heroină şi estorcarea de bani de către colaboratorii PR în acea dimineaţă.

La 29.03.2008 persoanele nominalizate au fost arestate şi tot lor (cei care nemijlocit am documentat, identificat pe urme fiebinţi pe unii traficanţi) înaintată învinuirea în traficarea de droguri; [concomitent i se înaintează învinuirea încă. unui collaborator al DMS al MAI, însă care nu este arestat (se bănuieşte că este impus de către colaboratorii SIS şi PG pentru a depune decalarăţi i împotriva colegilor săi, preţul său fiind libertatea.).

Ilegalitatea arestării noastre reiese din aceia că în instanţa de judecată nu s-au prezintat careva probe privind temeinicia; arestului conform cerinţelor procedurii-penale. Cu atît mai mult, judecătorul” care a eliberat mandatul de arest declară că nici d-lui nu i s-au prezentat careva materiale ce ar proba reţinerea şi arestul, decît demersul, fără careva probe.

Ulterior, cоnd am făcut cunoştinţă cu materialele cauzei, s-a adeverit că în materialele cauzei nu există temei legal pentru arestare, fapt ce denotă bănuiala că cazul este dirijat de către factori autoritari. Pe parcurs, s eaplică constrîngeri fizice şi psihice (în izolatorul CCCEC şoferul microbusului în care s-au depistat drogurile cet. Turc M. Karalar este maltratat, pentru a da declaraţii false împotriva lui Savca C., fapt care este deplîns în judecată, ulterior arestatul Ţopa R. în sediul SIS timp de cîteva ore este impus de a da la fel declaraţii false).

Concomitent, mai mulţi angajaţi MAI care urmau să dea declaraţii în susţinerea celor arestaţi, au fost nevoiţi de a se concedia sau a se transfera în alte subdiviziuni ale MAI, fiind presaţi. Pînă la momentul actual societatea nu este informată obiectiv privitor la cele оntоmplate la data de 20.03.2008.

Cronologia evenimentelor urmează:

– la 20.03.2008 aproximativ orele 06.15 pe str. Calea Moşilor (sect.Rîşcani mun.Chişinău) de către angajaţii PR d-ii I.Ciobanu şi V.Poiană a fost stopat un microbus „Hyndai H 100” în care se aflau doi cetăţeni turci: la volan M.Karalar şi pasager O. Boztepe (identificat de noi, colaboratorii DMS ulterior).

Conform mărturiilor, în urma verificării încărcăturii poliţiştii PR într-un sac cu fasole au descoperit o brichetă din masă asemănătoare cu heroina.

Contrar procedurii legale standarte! acestea оn loc să raporteze cazul (mai tîrziu declară că pur şi simplu ou uitat să raporteze) la CPS Rîşcani mun.Chişinău (după teritoriu), au intrat în discuţii cu O.Boztepe pentru estorcarea de bani contra eliberării microbusului şi mărfii. O.Boztepe a plecat după banii ceruţi, (pe parcursul a 6 luni nimeni nu cercetează faptul eliberării lui O.Boztepe) iar M.Karalar a rămas cu poliţiştii. Aproximativ la orele 06.50 contrar instrucţiunilor de serviciu, poliţiştii se deplasează împreună cu rnicrobusul reţinut la intersecţia str. M.Cibotari şi Şciusev, pentru a organiza trecerea automobilului prim-ministru (poliţiştii PR susţin că nu ştiiau despre prezenţa heroinei, dar dacă ar fi fost altceva, material explozibil spre exemplu, nu ar fi fost pusă în pericol viaţa prim-ministru?).

Deja la orele 07.00 M.Karalar fiind presat de către colaboratorii PR, şi văzînd că O.Boztepe plecat nu revine, a hotărît să se adreseze după ajutor la cunoscutul său turc, jurist de specialitate, care acorda asistenţă juridică (M.Cernit), soţia căruia este avocat (T.Cernit). Cei din poliţia rutieră nu 1-au împedicat să sune, neînţelegînd probabil limba turcă şi posibil crezînd că discută cu O.Boztepe care era plecat după bani.

M.Cernit, fiind agentul-informator a lui Savca C. a cerut prin telefon оntоinire cu Savca C. pentru ai furniza informaţia, după care aproximativ la 07.15 în ograda CPS Rîşcani unde era parcat automobilul lui Savca C., i-a explicat cele aflate de el referitor la traficarea de droguri şi estorcarea de bani.

După primirea informaţiei operative, şeful DMS Savca C., a dat indicaţii mai multor subalterni să se deplaseze urgent la intersecţia str. M.Cibotari şi Şciusev, să cheme grupa operativă de la CPS Buiucani mun.Chişinău, pentru a documenta cazul de traficare a drogurilor şi estorcare de bani.

La 07.30 Savca C. a raportat despre cazul reţinerii drogurilor (la acel mirnent doar nu se cunoştea cu exactitate care este massa drogurilor, operîndu» se cu cîteva chilograme) şi a poliţiştilor ministrului MAI d-lui Papuc G.? care la rîndul său a raportat conducerii tării, totodată dînd indicaţii de a documenta şi mai departe cazul. Puţin mai tărziu s-a stabilit că erau în microbus aproximativ 200 kg de heroină.

Cele relatate sunt/pot fi confirmate de mai mulţi martori, colaboratori ai organelor de drept care au fost implicaţi, la faţa locului, şi care nu sunt interogaţi pe caz sau sunt superficial interogaţi.

Оnvinuirea оnaintată colaboratorilor DMS nu numai că a dus la Redescoperirea traficanţilor adevăraţi, fiind întemeiată totalmente pe presupuneri, pe unele mărturii ce nu corspund adevărului atît a persoanelor care au fost la faţa locului şi posibil s-au temut că dacă vor da declaraţii veridice, vor fi şi ei arestaţi, cit si a unor cetăţeni străini aflaţi ilegal în RM, care posibil au primit promisiunea că vor fi lăsaţi în continuare în voie să locuiască pe teritoral RM. Datorită acestora pe caz au apărut declaraţii precum că de cîte ori se aduceau saci cu fasole la M.Karalar, bucătarul (considrăm că este vre-o persoană care ilegal se află pe teritoriul RM fără loc permanent de trai) a văzut că venea si un poliţist, pe care 1-a recunoscut după fotografie ca fiind C.Savca (de ce nu s-a efectuat recunoaşterea persoanei pe viu, cum cere procedura?), (alţi angajaţi de la „Murat Bar’ şi însăşi M.Karalar declară că un atare bucătar ar fi lucrat doar trei zile în luna august 2007). întradevăr, Savca C. îl cunoaşte pe M.Karalar cum şi pe mulţi străini, deoarece anterior a activat în serviciul de combatere a şederii şi migraţiune ilegală a străinilor, în încăperea „Murat Bar” venea foarte rar şi doar cînd urma să se întîlnească cu agentul care aî furniza informaţii operative, (fapt ce se poate confirma de martori – lucrători ai barului, unii vizitatori, etc.

Prezintă interes la derularea cazului şi faptul că la 14.05.2008 pe numărul deschis de telefon al T.Cernit – soţia informatorului lui SavcaC., apare un ,.sms” cu informaţia că soţul d-ei şi „said – ce se traduce din turcă ca stăpînul” poliţist vor avea probleme deoarece nu au „hotărît întrebarea”. Deoarece eviclent joaca cu „sms”-ul este a organelor ce dirijează cu organul de urmărire penală, este îndreptată spre întărirea versiunii că în traficarea drogurilor sunt implicaţi cei arestaţi şi nu alţii. „SMS”-1 dat nu poate fi considerat ca probă pînă nu va fi interogat autorul ca să explice personal pe cine a avut în vedere sub cuvîntul „saicT.

Dacă ne întoarcem la colaboratorul DMS (al patrulea) care este învinuit dar nu este arestat (precum noi peste 6 luni de zile), înţelegem de ce a fost nevoit să declare că Savca C. l-a telefonat şi l-a rugat să deplaseze la fata locului „unde sunt reţinuţi de PR doi prieteni ai săi turci cu nişte fasole”, şi care este preţul că d-lui se află la liberate, necătînd că Savca C. în prezenta unor martori cînd l-a telefonat i-a dat indicaţii concrete să se deplaseze la faţa locului pentru a documenta cazul conform legislaţiei.

Deasemenea procurorii invoacă că şeful PR fiind contactat de către C.Savca (după ce s-a raporatat ministrului MAI şi conducerii tării) a primit indicaţii ca subalternii săi să elibereze microbusul respectiv. Este absurd deoarece discuţia cu d-lui a avut loc imediat după ce Savca C. i-a raportat despre caz ministrului MAI, cît şi discuţia telefonică dusă unde Savca C. solicită doar ca colaboratorii PR să nu împedice documentarea cazului desfăşurată de către collaboratorii DMS a avut loc tot оn prezenţa martorilor. (Vis-a-vis, declaraţiile de învinuire a şefului PR pot fi o metodă-de răzbunare deoarece anterior Savca C. i-a refuzat acestuia un serviciu ilegal); mai mult ca atît şeful PR poate chiar să-şi apere subalternii vinovaţi, etc. Declaraţiile celor doi colaboratori ai PR privind influenţa din partea lui Savca C. nu au putere deoarece la momentul luării explicaţiilor de către colaboratorii DMS erau multe persoane din cadrul MAI care infirmă cele declarate de către d-lor, şi considerăm că restabilirea lor în funcţii se datorează unui tîrg cu organul de urmărire penală contra declaraţiilor parţial false, necesare învinuirii împotriva colaboratorilor DMS .

De menţionat că de către procurori au fost pornite neîntemeiat cauze penale pe faptul depăşirii atribuţiilor de serviciu şi falsificării actelor oficiale, în metrialele căror nu sunt prezente probe de învinuire, ci doar presupuneri contrare realităţii, fără careva suport.

Deasemenea оn privinţa noastră se vehiculează cu cazul „Caviar/icrele” care fiind în gestiune de un termen îndelungat, aşa şi nu se prezintă instanţei de judecată, vehicularea fiind un joc cu „aşii necunoscuţi din mînecă”. înţelegem teama procurorilor de a înainta cazul în judecată, cînd Legea expres indică că produsele alimentare fără acte de provinientă urmează a fi sechestrate si nimicite (cum de altfel a şi avut loc, cu atît mai mult datorită nouă. colaboratorilor DMS de pe urma cazului cu caviar caznaua statului s-a suplinit cu o sumă enormă de bani, b^ni care urmau să ajungă la cei ce au contrabandaî caviarul eludînd legislaţia.). Toate acestea prin prisma comunicării anterioare a procurorilor în şedinţa parlamentară despre faptul că pe cazul „Caviar” acţiunile colaboratorilor MAI sunt legale!

Cele expuse, mai cu referinţă la presupunerile prezentate ca probă, lipsa probelor de învinuire şi încălcările comise, le poate confirma orişicare jurist care ar avea acces la dosarul „Heroina”.

Jumătate de an suntem deţinuţi ilegal în subsolurile CCCEC

Vă rugăm pe D-tră, să interveniţi, ca şi toţi oamenii de bună credinţă, instituţiile de stat abilitate, organele de mass-media, societatea civilă: să ne ajute şi să ne scape din detenţie ilegală.

Noi nu suntem vinoveţi în cele ce ni se incrminează, este în puterea D-tră să nu lăsaţi ca nedreptatea să cîştige în tara noastră.

Suferim noi, suferă familiiile şi copiii noştri, suferă cei apropiaţi, se pierde încrederea în stat ca garant al respectării drepturilor în Republica Moldova.

Vă mulţumim anticipat pentru timpul acordat, cu speranţă şi respect, subsemnaţii:

Savca Corneliu Moiseev Dumitru Ţopa Ruslan

semnaturile-heroina.jpg

Loading Facebook Comments ...

13 Comments

Add a Comment
 1. Maaaaa-re afacere. Cum a nimerit in Moldova acest micribus cu droguri? De la ce depozit si unde le transporta? Nu cumva cu avionul au venit in tar , care s-a praba?Nu cumva Au mai fost si alte chilograme in avionul care a cazut un pic mai tirziu?

 2. Здравствуйте Госпожа Виталия Павличенко,
  Хотел искренне поблагодарить вас за опубликованное письмо и за содействие в данном случае.
  Будучи другом семьи господина Корнела Савка я обеспокоен всем происходящем вокруг него и его семьи.
  Больше всего мне жаль ребенка, маленькую девочку Корнела. Уже больше полугода она живет в непонимании куда пропал ее папа и в отсутствии отцовской либви и внимания.
  Был бы вам очень благодарен если бы вы могли опубликовать официальный ответ прокурора и министра на вашем сайте.
  Спасибо за вашу отзывчивость.

 3. Pentru Pavel

  Spasibo za vasu reactiui. ia obiazatelino opublicuiu vse otveti.

 4. Vitalia: Mersi , asteptam cu nerabdare.

 5. Ce s-ar mai putea de facut in cazul asta, ma gandesc ca ei ar putea sa dea un raspuns formal si atat. E cam dubios tot jocul asta. Trebuie o clarificare clara.
  Multumim ca faceti interpelarea respectiva.

 6. Am citit atent aceasta scrisoare.
  E greu sa intelegi ce s-a comis si ce doreste sa ne relateze autorul.
  Imi inchipui ce documente intocmea acest „sef”, daca dumnealui pentru sine si nu poate lamuri ce s-a intimplat.
  Niste rupturi de ghinduri si adunaturi de fraze.
  La o astfel de adresare intortochiata, deputatul poate reactiona doar formal, ceia ce se v-a si intimpla.
  Oare autorul chiar crede ca procurorul si ministrul v-a ridica muinile in fata d-nei Pavlicenco la o interpelare bazata pe niste frinturi de fraze?
  Sa fim seriosi!
  Vreau sa va amintesc d-na Pavlicenco, ca persoanele din ministerele de forta ce sunt imputernicite sa activeze cu notiunile de „aгент”, pai numai pentru faptul ca si-a tradat sursa de informare – trebuie si va fi judecat.
  Numai prin acest mic „detaliu” (nu ne mai referim la мутёжул cu plimbarea turmei astora in uniforma prin oras cu heroina in spate)vedem ce specialisti si bravi devotati ai neamului mioritic apara Tara.
  Эх вы! Басота!

 7. Pentru 111

  Nu spun ca nu aveti dreptate, dar e mai bine sa cunoastem unele lucruri, decit sa nu le cunoastem. Nu credeti? Scrie politia noastra cum poate, daca ar fi o buna cooperare cu politia romana, daca ar fi promovarea limbii romane corecte in ministere, ar fi altceva, numai ca pentru asta nu trebuie sa fie comunisti la putere.

  Cine a spus ca deputatul nu poate reactiona doar formal? Treaba ma e sa readresez petitia, nu sa rezolv in locul anchetatorului sau procurorului. Nu cred semntarii scrisori ca procurorul si ministrul vor ridica muinile in fata d-nei Pavlicenco la interpelarea, insotita de o scrisoare a arestatilor, care recurg si ei la salvare asa cum pot. O metoda este si a se adresa deputatului, iar eu decide ce sa plasez pe blog. Transparenta este leacul multor boli, aici e vorba de abuzuri, coruptie si lipsa de justitie, cauzate d einfluentele din sfera puterii.

 8. Mda, Dna Pavlicenco, referitor la raspunsul dat dlui Pavel. Nu inteleg de ce ati raspuns in rusa????? Daca Pavel a citit scrisoarea publicata, inseamna ca intelege limba romana, de ce atunci sa nu-i raspundeti in romana, chiar daca ati citit mesajul lui in rusa? Acum realizati ca mentalitatea moldoveanului este una de sluga? Sau nu sunteti de acord? Va rog sa argumentati raspunsul, multumesc.

 9. Pentru Lilou

  S-ar putea sa aveti dreptate. Insa mie imi place sa scriu ruseste in grafie latina. Stiati ca limgvistul Potebnea argumenta necesitatea trecerii limbii ruse la grafie latina? Ass cum e cu poloneza.

  Apoi admiteti ca se putea ca el s anu fi citit, ci doar sa fi fost rugat sa imi multumeasca. Si-apoi eu ma mindresc pentru ca stiu romana, franceza, spaniola, rusa. Din pacate, unii rusi nu stiu alte limbi. Si inca ceva, cel mai probabil. S-ar putea ca in mod automat sa fi raspuns asa, pentru ca am foarte multe scrisori de la detinuti de limba rusa si eu le raspund ruseste in grafie latina, pentru ca nu pot culege text acum in grafia rusa.

 10. Pentru Lilou si d-na Pavlicenco
  Lilou, esti „bravo”!
  Tot ce ai reusit sa „prinzi” din aceste mesaje a fost respunsul doamnei Pavlicenco in rusa cu grafie latina. Ce sa-ti spun ? Esti un baiat ” minune „. Ti-ai expus ” lucid” punctul de vedere asupra „Heroinei” .Unde dai si unde crapa .
  Si eu uneori scriu raspunsuri rusesti in grafie latina. Chiar si rusilor din Rusia. De ce sa ma chinui eu sa caut virgula , ghilimelele si alte semne pe tastatura , care isi schimba locul cu schimbatrea grafiei ? Sa se chihue ei citind ruseste in grafia latina.
  Prioritetea ar trebui sa fie ce scrii nu cum scrii. Si daca din din viteza mare si lipsa de timp d-na Pavlicenco nu verifica literele in text , ii puneti nota 2 la gramatica sau la purtare ?
  Dar cu „mentalitatea moldoveanului de Sluga” mai suparat tare.
  In celi mai grei ani de dupa razboi , mama /dumnezeu sa o odihneasca / ne baga in cap : parintii mei nu au fost slugi , eu nu am fost sluga si nici copiii mei nu v-or fi slugi.

  Dar uite Lilou : Si Rominii din Romania si Rominii din Basarabia sunt slugi adevarate inafara tarii lor , pe tine te derangeaza anume mentalitatea moldoveanului? . Nu stiu cine esti si cum ghindesti , dar consider ca o cunosti pe d-na Pavlicenco foarte bine , esti complexat de superioritatea nivelului de cunostinte ale ei , te enerveaza ca nu poti sa fii la fel . Deacea ai „prins” momentul sa o „taxsezi” la ” bani mici” .
  D-na Pavlicenco . Nu va inteleg ! Ati scris ” s-ar putea sa aveti dreptate ” . Care este problema ,ce este cu acel Pavel? S-ar putea asa… s-ar putea altfel… Din aceasta fraza eu personal am inteles ca s-ar putea ca Lilou sa aiba dreptate ca DVS aveti „mentalitatea moldoveanului de sluga ” Aici m-ati suparat pentru ca eu nu cred asa. Cunoscind cit de combativa si de luptatoare sunteti nu puteti avea mentalitate de sluga , dar stiu ca puteti slugi oamenii , care au nevoie de ajutorul DVS. Si stiu din spusele celora care va cunosc mai bine ca Va pasa de ce se intimpla, va pasa de oameni si chiar si de animalute am citit ca va preocupati. A sta este altceva, nu mentalitate de sluga…
  Va rog sa comentati acest subiect pentru mine, Lilou si altii , daca aveti sau nu DVS personal mentalitate de sluga?

  Lilou, am inteles ce fel de „blog”- ist esti , pus pe „nimicuri’ care nu mai mira pe nimeni si te voi combate ori de chite ori vei aparea cu „nimicuri” pe blog.
  Scuze , daca am gresit cumva.

 11. Bravo pentru initiativa de difuzare a informatiei. Aveti posibilitate, solicitati ca cazul sa fie pe larg discutat in cadrul mass-media, inclusiv Profunzime, pro tv, pe fonul starii generale a situatiei din organele de drept. Initiativa va apartine, rugam mult

 12. Pentru Vertical

  Cind am spus ca s-ar putea ca Lilou sa aiba dreptate am avut in vedere ca avem aceasta tendinta sa intam in situatia omului si a-i explica in limba sa, mai ales ca o cunoastem. Este si o tendinta a politicianului de a nu sfida alegatorul si a-i demonstra ca nu-i vorbeste, totusi, in limba lui, dar nu este o mentalitate de sluga, ci de a se face mai bine inteles. Rezulta ca eu m-am gindit la una, altcineva – la alta.

 13. pentru d-na Pavlicenco
  D-na Pavlicenco, intuitiv stiu , ca nu aveti mentalitate de sluga , dar stiu ca puteti slugi poporul. Nu-mi reprosati mesajul.Stati fara grija , nu am nevoie de nimic . Stiti psihologia unor oameni.Chind au nevoie de ceva se poarta lingusitor pina isi realizeaza scopul . Eu,scriind acest mesaj, nu am nici un scop de realizat in plan personal cu ajutorul DVS. Imi place sa comunic pe blogul DVS.
  Noapte buna.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *