Dr Constantin Corneanu: Reîntregirea Ţării, marele proiect strategic al României

„Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”.

Noi, PNL, exact datorită argumentelor care se regăsesc și în acest articol, am reușit să câșigăm în instanța de judecată dreptul de a avea un Statut și un Program unionste ale PNL din Republica Moldova. VP

http://www.art-emis.ro/analize/3328-reintregirea-tarii-marele-proiect-strategic-al-romaniei.html

ConstantinCorneanuRealipirea Republicii Moldova la Ţara-mamă şi condiţiile în care acest act istoric ar putea avea loc

Clasa politica românească şi societatea civilă au obligaţia de a susţine şi afirma idealul reîntregirii Ţării prin aducerea acasă a spaţiului dintre Prut şi Nistru, reîntregirea Ţării fiind marele proiect strategic al României dupa integrarea în N.A.T.O. şi U.E. Republica Moldova se află într-o situaţie aproape imposibilă din punct de vedere politic şi economic. Elitele politice conducătoare de la Chişinău, din interese de grup, racordate şi la interese strategice aflate în dezacord cu opţiunea pro-europeană a unei importante majorităţi a cetăţenilor Republicii Moldova, au reuşit să pună în dificultate parcursul pro-european asumat de către majoritatea forţelor politice conducătoare de la Chişinău. Există însă îngrijorarea şi dezacordul cu ceea ce se întâmplă la Chişinău, respectiv furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar şi această prelungită criză politică care generează temeri în ce priveşte opţiunea pro-europeană. În actualul context internaţional, precum şi al problemelor cu care se confruntă U.E. în acest moment, comportamentul elitelor politice din Republica Moldova va uşura foarte mult sarcina celor care nu-şi mai doresc o extindere a U.E. în spaţiul ex-sovietic şi o înrăutăţire a raporturilor cu Federaţia Rusă. Există forţe politice extrem de hotărâte să împiedice cu mijloace legale, constituţionale o continuare a parcursului pro-european, în detrimentul populaţiei care suferă privaţiuni economice, indiferent de apartenenţa etnică şi religioasă a acesteia, şi care începe să-şi piardă speranţa într-o viaţă mai bună. Într-o astfel de conjunctură, ideea unirii Republicii Moldova cu România că o ultima soluţie de salvare a acestui vis european, dincolo de dreptul nostru istoric şi legitimitatea generată de actul din 27 martie 1918, ar putea să fie privită că o alternativă serioasă.

Există breşe care ar favoriza împlinirea unui ideal naţional: Reîntregirea Ţării

Unirea Republicii Moldova cu România şi realizarea, astfel, a unui prim pas spre reîntregirea ţării, a devenit un subiect extrem de discutat de către mass-media şi opinia publică de pe cele două maluri ale Prutului că urmare a eforturilor făcute de către o serie de O.N.G.-uri, extrem de active în ceea ce priveşte unionismul, precum şi a manifestărilor publice ale Platformei Unioniste Acţiunea 2012. La o prima impresie, am putea spune că pe măsură ce sistemul de relaţii internaţionale cunoaşte transformări spectaculoase, de la ce părea o lume unipolară la certitudinea existenţei unei lumi multipolare, am putea spera că există breşe care ar favoriza împlinirea unui ideal naţional: reîntregirea ţării. Şi totuşi, regimul actual al frontierelor de stat nu poate fi modificat decât în conformitate cu principiile Actului Final al C.S.C.E. de la Helsinki din 1975 şi ale dreptului internaţional, care fixează nu intangibilitatea frontierelor, ci inviolabilitatea lor prin forţă. Actul Final de la Helsinki oferă posibilitatea unei modificări paşnice a frontierelor, prin autodeterminarea popoarelor şi cu acordul celeilalte părţi implicate, ambele condiţii fiind obligatorii, nu numai prima. Reiterez o mai veche ideea a mea, expusă şi în alte ocazii, respectiv faptul că, într-un astfel de proces, comunitatea internaţională nu se poate implică decât în măsură în care cineva, în speţă elitele politice conducătoare din România şi/sau Republica Moldova, iniţiază un astfel de demers politico-diplomatic ale cărui consecinţe interesează şi afectează U.E. şi N.A.T.O. Unirea Republicii Moldova cu România poate deveni o problema pe agenda politico-diplomatică a cancelariilor europene şi de pe continentul nord-american numai în măsură în care există o manifestare locală de voinţă în acest sens. Cancelariile diplomatice europene, fără a mai vorbi despre Federaţia Rusă şi S.U.A., ar putea să sprijine sau nu doar ceva ce există, respectiv un proces de negocieri politico-diplomatice aflat în derulare pe ambele maluri ale Prutului, între elitele politice autohtone. Totodată, România, clasa politică românească şi societatea civilă, O.N.G.-urile etc. au obligaţia de a susţine şi afirmă idealul reîntregirii ţării prin aducerea acasă a spaţiului dintre Prut şi Nistru, şi nu numai, astfel încât să putem spune că reîntregirea ţării este marele proiect strategic al României după integrarea în N.A.T.O. şi U.E.

Preşedintele României ar trebui să-şi asume acest idealul reîntregirii şi să propună în mod formal, oficial, Parlamentului României, reprezentanţilor politici ai românilor, să ia în discuţie asumarea în mod public a acestui mare ideal

Totodată, ar trebui să urmăm modelul german din 1949 şi să trecem în preambulul unei noi Constituţii a României, sau a celei prezente, un text care să prevadă obligaţia morală pentru poporul român, pentru elitele sale politice conducătoare, de a nu renunţă la idealul reîntregirii ţării, respectiv inserarea următorului text: „Întregul popor român este mandatat să înfăptuiască prin liberă autodeterminare, precum şi în temeiul principiilor Actului Final al CSCE de la Helsinki din 1975 şi ale dreptului internaţional, reîntregirea României şi afirmarea acesteia că un membru egal în drepturi într-o Europa unită”. Este nevoie de o astfel de prevedere constituţională care să motiveze, dacă nu să determine, orice om politic şi de stat român, sau orice forţă politică din România sau Republica Moldova, să iniţieze un astfel de demers politico-diplomatic şi juridic, chiar şi după model german. O decizie a Parlamentului României, în acest sens, ar întări poziţia preşedintelui României în efortul pe care va trebui să-l facă domnia să pentru punerea în aplicare a unei strategii coerente politico-diplomatice şi juridice menite a transformă un ideal într-o realitate. România trebuie să gândească o strategie menită să convingă partenerii din U.E. şi N.A.T.O., precum şi elitele politice din Republica Moldova, că statul român este capabil să gestioneze relaţia cu un spaţiu geografic în care există, totuşi, un curent antiromânesc evident, precum şi o minoritate rusofonă care se teme pentru viitorul ei în nouă configuraţie statală şi o grupare militară a Federaţiei Ruse.

Declaraţiei de Independenţa a Republicii Moldova din 27 august 1991 relevă foarte clar faptul că spaţiul nistrean este parte componentă a teritoriului istoric şi etnic al devenirii poporului român

În viitoarea strategie a reîntregirii este absolut obligatoriu să fie oferite răspunsuri la câteva chestiuni esenţiale referitoare la modul în care elitele politice din Republica Moldova vor fi tratate şi implicate în viaţă politică şi statală din România reîntregită, precum şi la îngrijorările minorităţii rusofone din Republica Moldova în ceea ce priveşte locul şi rolul ei într-o Românie reîntregită, modul în care le vor fi respectate drepturile şi identitatea culturală şi religioasă. Totodată, trebuie definită foarte clar poziţia României faţă de românii din Transnistria, faţă de perspectivele soluţionării acestui conflict îngheţat, în contextul noilor realităţi geopolitice, însă fără a se uită de prevederile Legii cu privire la prevederile de baza ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (regiunii transnistrene a Republicii Moldova), adoptată în unanimitate de către Parlamentul Republicii Moldova pe 22 iulie 2005, precum şi al Declaraţiei de Independenţa a Republicii Moldova din 27 august 1991 care relevă foarte clar faptul că elită politică moldovenească din 1991 a avut conştiinţa faptului că spaţiul nistrean este parte componentă a teritoriului istoric şi etnic al devenirii poporului român (ex: Subliniind dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte componentă a teritoriului istoric şi etnic al poporului nostru, se menţionează în preambului Declaraţiei de Independenţa a Republicii Moldova).

„Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”.

Conform adevărurilor istorice recunoscute şi asumate de către elita politică a Republicii Moldova din 1991 există posibilitatea unei reîntregiri a spaţiului românesc prin voinţă elitelor politice din Republica Moldova şi România, sub presiunea maselor populare, sau ca efect al prăbuşirii complete a statalităţii moldave. În derularea ambelor posibile scenarii rămâne de răspuns la o întrebare extrem de arzătoare: va acceptă Federaţia Rusă această nouă perspectiva geopolitică pentru spaţiul moldav, având în vedere interesele strategice şi geopolitice ale Federaţiei Ruse în spaţiu şi grijă faţă de minorităţile rusofone, precum şi derularea unui dialog politico-diplomatic cu România, că stat membru al U.E. şi N.A.T.O., cu referire la interesele naţionale şi strategice ale ambelor părţi în spaţiul moldav? Imposibilitatea asumării formale de către România a unui astfel de proiect strategic, precum şi a unei strategii coerente în acest sens, din motive obiective şi subiective, va genera o aşteptare în ceea ce priveşte un gest de apropiere din partea elitelor politice de la Chişinău sau o prăbuşire a statului Republica Moldova şi o reeditare a unui posibil „27 martie 1918″. Trebuie subliniat faptul că în Declaraţia de Independenţa a Republicii Moldova din 27 august 1991 se prevede că „Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”.

Nu avem voie să renunţăm la ceea ce noi am pierdut pe 28 iunie 1940. Avem nevoie de trezirea conştiinţelor adormite sau nepăsătoare la clipele istorice pe care le traversăm şi de înţelegerea adevărurilor istorice

În contextul în care Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis, pe 5 decembrie 2013, că Declaraţia de Independenţă este peste Constituţia Republicii Moldova şi Declaraţia de Independenţa are clauză de eternitate, unii analişti politici de la Chişinău consideră că această prevedere, denumită Clauză de Eternitate, face că art. 142 privind limitele revizuirii Constituţiei (alin. 1. Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale) să devină inoperabil din perspectiva unirii, astfel încât a cere unei elite politice conducătoare din Republica Moldova să achieseze la idealul unirii/reîntregirii spaţiului românesc reprezintă o încălcare foarte gravă a Constituţiei Republicii Moldova, o trădare a statalităţii acesteia. Falimentul public al Republicii Moldova ar putea fi începutul repetării unui scenariu asemănător celui german din 1989 – 1990. Din păcate, România nu are un Program în 10 puncte. În actuală conjunctură politică şi economică din Republica Moldova, sondajele de opinie relevă că un procent de 21% dintre cetăţenii Republicii Moldova doresc unirea cu România. Un procent aparent descurajator, însă este nevoie de speranţa şi o strategie coerentă menită a relevă drepturile noastre istorice, interesele strategice şi faptul că vom respectă pe toţi cei trăitori în spaţiul dintre Prut şi Nistru, precum şi dincolo, drepturile şi libertăţile lor cetăţeneşti. Însă, nu avem voie să renunţăm la ceea ce noi am pierdut pe 28 iunie 1940, confirmat, mai apoi, de Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947. Avem nevoie de trezirea conştiinţelor adormite sau nepăsătoare la clipele istorice pe care le traversăm, de înţelegerea adevărurilor istorice şi de construirea unor strategii adecvate secolului XXI.

Va fi nevoie de mult efort politico-diplomatic pentru a convinge şi a primi recunoaşterea comunităţii internaţionale în acest demers al Reîntregirii Ţării

Un referendum comun nu ar fi o soluţie. Un drept istoric se negociază politico-diplomatic sau se moare pentru el! Un referendum ar da impresia că ne îndoim de drepturile noastre pentru care s-au luptat corifeii mişcării de renaştere naţională din Basarabia în anii 1917 – 1918 şi, totodată, s-a murit pe Frontul de Est după 22 iunie 1941 în efortul de-a înlătura nedreptatea de la 28 iunie 1940 generată de Pactul Molotov-Ribbentrop. În cazul unui rezultat negativ, pe ambele maluri ale Prutului, ce facem, în veacurile ce vor veni, cu acest ideal al reîntregirii şi cu dreptul nostru istoric asupra pământurilor răpite în 28 iunie 1940? Menţionez faptul că Senatul S.U.A. a recomandat guvernului american în iunie 1991:
– „1. să sprijine dreptul la autodeterminare al poporului din Moldova şi nordul Bucovinei, ocupate de sovietici, şi să elaboreze o hotărâre în acest sens;
– 2. să sprijine eforturile viitoare ale guvernului Moldovei de a negocia paşnic, dacă o doreşte, reunificarea Moldovei şi nordului Bucovinei cu România aşa cum s-a stabilit în Tratatul de pace de la Paris din 1920, conform normelor în vigoare ale dreptului internaţional şi Principiul 1 al Actului de la Helsinki”. Din această perspectivă, cred că trebuie valorificat parteneriatul strategic cu S.U.A., respectiv obţinerea sprijinului politico-diplomatic al S.U.A. şi, totodată, al liderilor U.E. şi al principalilor decidenţi, la nivel informal, din spaţiul euro-atlantic. Afirmarea dreptului nostru de-a impune ştergerea ultimelor consecinţe ale Pactului Molotov-Ribbentrop reprezintă o provocare totală pentru diplomaţia românească şi elită politică autohtonă şi, totodată, pentru comunitatea internaţională. Repunerea în discuţie de către România a prevederilor Tratatului de Pace de la Paris din 10 februarie 1947 nu cred că va fi acceptată aşa de uşor. Va fi nevoie de mult efort politico-diplomatic pentru a convinge şi a primi recunoaşterea comunităţii internaţionale în acest demers al reîntregirii ţării cu Republica Moldova. Însă, atâta timp cât statul român nu şi-a manifestat în mod formal această dorinţa, nu se poate vorbi despre aliaţii internaţionali care sunt dispuşi să sprijine ceva ce, din păcate, nu a fost afirmat în mod oficial şi public. Sperăm la un sprijin total al comunităţii euro-atlantice în cazul în care Istoria ne va împinge, cu voia sau fără voia noastră, spre împlinirea acestui vis ce trebuie să rămână scump oricărui român.

Notă: Subtitlurile aparţin redacţiei şi au fost extrase din textul-adaptat după un interviu[1], cu acordul autorului
———————————–
[1] Camelia Badea http://www.ziare.com/europa/moldova/reintregirea-tarii-marele-proiect-strategic-al-romaniei-dupa-integrarea-in-nato-si-ue-interviu-1401973

Loading Facebook Comments ...

28 Comments

Add a Comment
 1. Organizatorii protestelor din stradă sunt: Igor Dodon, politician pro-rus, lider al Partidului Socialiştilor; Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, personaj cu afaceri în zona crimei organizate şi cu relaţii strânse în zona serviciilor secrete ruseşti; Platforma DA, condusă de avocatul Andrei Năstase, în trecut procuror pe un dosar penal deschis în perioada guvernării comuniste omului de afaceri Victor Ţopa, la ora actuală fin de cununie al aceluiaşi Victor Ţopa, împletire de rudenie din care Andrei Năstase s-a ales cu o locuinţă în Frankfurt cumpărată de Ţopa.

  Cine este Victor Ţopa? Un combinator putred de bogat care a făcut bani din afaceri cu diverse reţele de contrabandişti, traficanţi de droguri şi politicieni.

  În jurul lui Dodon, Usatîi şi a Platformei DA sunt polarizate diverse televiziuni, ziare, bloguri şi alte piese de propagandă media care au o singură misiune în aceste mişcări de stradă: să nu lase nicio informaţie pură să transpire internaţional din Republica Moldova, să poarte campanii de linşaj mediatic şi să menţină iluzia că Dodon, Usatîi şi Platfroma DA duc o luptă de „eliberare anti-oligarhică” împotriva establishment-ului guvernamental de la Chişinău. Ţinta principală? Oligarhul Vladimir Plahotniuc, posesor de bazine cu bani, al unei potenţe financiare care îi poate garanta un joc politic autonom, fără sfori exterioare, şi care controlează mai tot ce mişcă în Republica Moldova.

  Organizatorii spun că vor eliberarea statului capturat de oligarhie. Cum? Prin alegeri anticipate. Majoritatea parlamentară de la putere este făcută ţăndări ca pertinenţă politică şi susţinere electorală. Dodon şi Usatîi ştiu că, în cazul anticipatelor, au şanse mari să ajungă la manete.

  Trecem peste anumite sloganuri de la tribună care incită la fapte clare de omor.

  Ce se află în spatele acestui „ideal” protestatar? Dodon este un susţinător fervent al „limbii moldoveneşti”, al „moldovenismului” – toate invenţii ideologice staliniste cu germeni panslavişti îndreptate împotriva identităţii româneşti. Una dintre cele mai celebre forme de relativizare identitară care se bazează pe aceste invenţii ideologice este crearea în Republica Moldova a unei naţiuni civice, un soi de struţo-cămilă care ar trebui să termine odată şi pentru totdeauna cu identitatea românească peste Prut. În aceeaşi măsură, Dodon este şi un însetat fervent al banilor de la Kremlin, deocamdată singurul său sponsor. Un alt detaliu care îi strică nopţile liderului soicalist este Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, în care se precizează că limba română este limba de stat a Republicii Moldova. Declaraţia de Independenţă prevalează Constituţia Republicii Moldova.

  Usatîi? Usatîi are năzuinţe mult mai „lumeşti”: printre alte obiective de ordin politic, cere eliberarea din închisoare a lui George Petrenco, liderul extremiştilor din gruparea teroristă Antifa, despre care vorbeşte public că ar fi un „deţinut politic”. Puneţi neapărat lângă asta şi felul în care i se vor îngrăşa conturile lui Usatîi în cazul în care protestele vor avea efectul scontat. Ideologic vorbind, Usatîi este un talmeş-balmeş, nu dă doi bani pe asemenea rigori de „etichetă”, el este adeptul acţiunii concrete de stradă, fără chestiuni de „estetică”, zbang!, capul în gură, luat cu asediu Parlamentul, spart cordoane de jandarmi şi alte grozăvii. Poate aţi văzut în fotografiile din prima zi de proteste cefele late care mutau jandarmii ca pe nişte lăzi goale. Băieţilor ălora pătraţi li se zice în slang-ul ucrainean tituşki: mercenari bine plătiţi, folosiţi la destabilizarea protestelor, specializaţi pe strivit oase şi spart cordoane de jandarmi, sunt antenaţi de obicei în grupări paramilitare coordonate de servicii secrete. Unii spun că ar fi fost aduşi de undeva din regiunea transnistreană, pregătiţi de ruşi acolo. Ce ar mai fi de menţionat aici? Ah, da! În 2014, Usatîi vorbea despre cum şi-ar dori să construiască o replică a Marelui Zid Chinezesc la graniţa dintre România şi Republica Moldova.

  Şi ajungem la Platforma DA. Ce este important de reţinut în cazul acestora? 1. La fel ca şi Usatîi, şi DA cere eliberarea lui Petrenco. 2. Cei din DA caută ca, în timp ce se asociază la proteste cu Dodon şi Usatîi, să-şi parceleze însă propria lor felie de „nobleţe”. Scandează „Unire, moldoveni!”, dar asta nu are nicio treabă cu proiectul unioniştilor, ci este o altă fumigenă a „moldovenismului”, pe care o explică bine analistul Dan Dungaciu, directorul ISPRI, într-un interviu: „În Piaţa MAN, această Platformă D.A. are cu totul şi cu totul altă agendă decât unirea cu România. ‘Unire, moldoveni!’ înseamnă unirea moldovenilor împotriva guvernului oligarhic şi lucrul acesta trebuie subliniat. Dacă vă uitaţi la discursurile liderilor D.A., discursurile lor nu conţin referiri la România. Conţin referiri la ţările baltice, la Georgia, dar nu la România. În al doilea rând, portofoliul de cântece din Piaţa MAN nu este asemănător cu ceea ce se auzea la Chişinău în anii ’90, cântece româneşti sau Doina şi Aldea Teodorovici, care cântau despre cele două maluri ale Prutului. Nu. Piaţa si-a inventat în acest moment un soi de identitate revoluţionară moldovenească, cu ‘Moldova care va renaşte’ fără legătură şi fără ajutorul României. Uitaţi-vă şi la media oamenilor din PMAN. Platforma D.A. a scos în Piaţa o populaţie cu o medie de vârstă de 50 de ani. Nu sunt tineri acolo. Nu mai sunt protestele din 2005, nici cele din 2003, cu profil identitar, nu seamănă nici măcar cu 7 aprilie. Tinerii nu sunt în stradă astăzi în R.Moldova, ci generaţia de 50 de ani, născută şi crescută în URSS, educată în URSS”. Demn de reţinut în cazul DA este şi cât de bine i-ar merge finanţatorului principal al platformei, Victor Ţopa, fugit în Germania de frica închisorii, dacă finului său i-ar ieşi pasenţa alături de Dodon şi Usatîi.

  Igor Dodon şi Renato Usatîi au două obiective majore la această oră.

  Primul: câştigarea puterii pentru a eviscera din Rep. Moldova tot ceea ce România a reuşit să recupereze în ultimii ani în sfera identităţii româneşti. Cum vor ajunge la manete, va ploua cu legi anti-româneşti, va începe o veritabilă epurare juridic-constuţională: interdicţii, expulzări, abrogări de acorduri semnate între România şi Republica Moldova, eliminarea limbii române ca limbă de stat ş.a.m.d.

  Al doilea: câştigarea puterii pentru a anula Acordurile de Asociere şi de Liber Schimb semnate între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

  Asta este „menirea” dictată de la Kremlin celor doi, indiferent de aghiotanţi pe care şi-i mai iau pe drum: să iniţieze o prigoană legislativă anti-românească şi să anuleze orice pârghie de acţiune a comunităţii europene.

  Odată realizate aceste două obiective, Republica Moldova va reveni la brelocul Rusiei aşa cum îi place Rusiei: ca desfrâu comercial al crimei organizate cu brevet euroasiatic şi ca defecţiune geostrategică majoră a flancului estic. Şi nici nu trebuie să investească prea mulţi bani pentru a obţine aşa ceva.

  Niciun guvern, de orice factură ar fi el, nu mai are nicio valabilitate în Republica Moldova, nu va fi decât o fugă autodistructivă în jurul cozii.

  Singura opţiune de salvare este unirea cu România, alta nu mai există!
  http://infoprut.ro/42796-protestele-de-la-chisinau-pe-intelesul-tuturor.html

 2. O Decalarație istorică la 24 ianuarie-
  -„Guvernul pe care îl conduc își propune
  să valorifice generoasa idee a RE-UNIRII”,

  a declarat astăzi premeirul României,
  Dacian Cioloş,
  în faţa miilor de oameni adunaţi la Iaşi
  pentru a sărbători 157 de ani
  de la înfăptuirea Micii Uniri din 1859.

  http://infoprut.ro/42793-declaratiile-premierului-de-la-bucuresti-despre-unirea-rep-moldova-cu-romania.html

 3. Dr. Corneanu, si „Nationalistul” au scris foarte corect si frumos. As sugera doar etapizarea indeplinirii idealului national. Prima etapa as numi-o schimbul teritorial cu Ucraina, in care regiunea transnistreana sa fie cedata Ucrainei contra unei regiuni echivalente ca suprafata dar cu populatie preponderent romaneasca. Faptul ca ucrainienii sunt majoritari peste rusi in regiunea transnistreana si candva acea regiune i-a apartinut ar trebui sa faciliteze rezolvarea. Plus ca in contextul „inconjurarii” Ucrainei de rusi in Dobas si Transnistria, conflictul militar poate trena. Altfel, regiunea cu pricina va incurca mereu cele doua „tari”. Eventual se poate renunta initial la ea, dupa o discutie cu ucrainienii despre un modus vivendi de viitor, dupa reunire. Abia dupa prima etapa, reunirea celor doua state oficiale si trecerea catorva ani in care rezultatele sa fie evidente pentru romanii ramasi inafara noii Romanii, se poate vorbi din nou cu Ucraina despre alt schimb teritorial, de populatii sau chiar despre cumpararea romanilor si a spatiului lor din actuala Ucraina. Daca ne apucam sa tipam necontrolat la cancelariile europene si americane despre „Molotov-Ribbentrop”, impartirea Basarabiei de Stalin, Insula Serpilor, ultimatum sovietic, etc. riscam sa atentionam inutil si sa enervam marile puteri, care nu au nevoie de alte conflicte in Europa. O Romanie puternica va putea, ca si Germania, sa-si permita sa plateasca rusilor scapati de Putin regiunea transnistreana ca sa fie liniste. Ganditi-va cum i-au pacalit romanii la 1859 pe mai toti autorii rusi, otomani, francezi, germani ai Tratatului de infiintare a Principatelor Romane, ca sa intelegem cat de diplomatic si step-by-step ar trebui sa actionam. Dar cel mai important ar fi sa schimbam mentalitatea basarabenilor prin televiziune si culturalizare adecvata, ca sa le incumbam ideea ca doar unirea ii va scapa de nivelul ordinar de trai pe care li l-a adus nenorocitul de „stat moldovean”. Nimic nu se poate face fara bani multi. Doar entuziasmul patriotard si revansard, chiar cu dreptatea de partea lui, nu poate duce la rezultate previzibile si bune. Conjunctura internationala mi se pare buna: Rusia si Ucraina slabite, RM la pamant, Transnistria in galeata, Romania pe val.

 4. moldova are cam 3,5 milioane de locuitori si cam 8 miliarde de euro pib reprezentand 3% di pib-ul romaniei. nici nu s-ar observa. doua judete romanesti produc cat toata moldova. dar cum sa renunte olgarhii de orice orientare la ciolan?

 5. Domnu Petrus,
  Romania/ROMANII nu a pacalit pe nimeni la 1859 ! Pur si simplu, nu a pacalit! Si-aU jucat carte ratiunii LOR profunde ca ADEVAR imposibil de contestat EXACT la MOMENTUL POTRIVIT! Atat! Acest lucru îl datoram unei TRIADE a RATIUNII.INTELIGENTEI SI VOINTEI POPULARE. TRIADA ESTE MIHAI KOGALNICEANU, NICOLAE BALCESCU SI AL. IOAN CUZA.( doi sunt moldoveni !)

 6. Polilogu
  Ratunea, Inteligenta si Vointa populara nu este o Triada ci o Monada. Poporul roman!

 7. (SCUZE PENTRU INTERUPERE. NU MI SE DATOREAZA MIE !)
  Kogalniceanu si Balcesu au fost ideologii acestui curent nou de gandire la romani. KG a editat in 1840 ”DACIA LITERARA ”, Balcesu a editat ”MAGAZIN ISTORIC PENTRU DACIA ”.Lor li s-au alaturat apoi Alecsandri,Russo,I.H. Radulescu si Grigore Alexandrescu,iar in Ardeal ,George Baritiu. AL.IOAN CUZA a fost OMUL care a dat forma FORTEI ORGANIZATE ,INCLUSIV ADMINISTRATIV SI MILITAR a ideologiei UNIRII. Dupa 1856 a aparut MOMENTUL PRIELNIC – 1859! ROMANII NU L-AU RATAT !! ASA AU DAT EXPRESIE UNUI VIS ,adica unui IDEAL MILENAR. Iata rolul…visului in istorie, cand visarea cu ochii larg deschiși sublimeaza MARETIA !
  Cu acest ideal nu avem dreptul sa ne jucam, sa-l minimalizam,sa-l diluam sau sa-l abandonam. 2000 de ani de supravietuire istorica nu ne permite acest lucru. Eu sunt banatean si tin ca la lumina ochilor de aceasta fantastica dovada de vitalitate romaneasca. Traiesc intr-o zona care, prin cele 4 judete ale sale, are cea mai dezvoltata baza economica a ROMANIEI CONTEMPORANE,comparabila cu a lumii civilizate de azi. Este punctul de plecare si de atașament care trebuie sa iradieze , sa sustina si sa motiveze toate provinciile romanesti.

 8. Foarte bine spus, domnule Polilogu!
  Sa nu abandonam idealul de milinii al romanilor!

  In 1859 se crease o situatie prielnica datorita crizei din Crimeea. Astazi avem aceeas criza si tot in Crimeea. Occidentul si-a dorit in 1859 un stat puternic la gurile Dunarii, de ce nu am fi in stare astazi sa convingem Occidentul ca o Romanie mai puternica nu ar fi necesara?

 9. idealul de milenii(corectare)

 10. domnulor de mai sus nu le doare gura sa emita bazaconii. De ce nu intelegeti un lucru fundamental< intre Prut si Nistru sunt foarte putini romani- majoritatea este un amestec de romani, rusi si ucrainieni cu o mentalitate aparte, cu o biserica ortodoxa aparte, cu o0 traire aparte etc. Isi spun ei moldoveni! sic!!!! parca pe timpul lui Stefan existau mai multi volodea sau Iurie decat Ion sau Vasile. Asta e realitatea cu asta defilam. Cum credeti ca se poate realiza unirea acum cu un asemenea bagaj identitar in spate? La buna vedere!

 11. apropo ,o problema de nuanta,Romania a recunoscut independenta RSSM sub denumirea Republica Moldova!!!!, fapt ce face imposibila o unire institutionala intre doi subiecti independenti si recunoscuti pe plan mondial. DEsigur, greseala a fost epocala la inceputul anilor 90,iar acum e prea tarziu sa o mai indrepti. O Fosta Republica Sovietica Moldoveneasca era cu totul altceva, se putea actiona pentru unire ca un act reparatoriu.Prin urmare, cam asta e acum!

 12. Nicolae Negru: Alianța monstruoasă dintre DA, PSRM și PN nu aduce nimic bun pentru Republica Moldova

  Jurnalistul Nicolae Negru susține, într-un material publicat în Ziarul Naţional, că din 24 ianuarie putem vorbi despre compromiterea platformei DA, care a ales să coalizeze cu forțele plătite de Kremlin.

  «Să lupți împotriva oligarhiei cu ajutorul unor oligarhi sau fesebiști este culmea prostiei, dacă nu a cinismului. Se știe, din „pactul cu diavolul” câștigă întotdeauna diavolul. Să nu ne ascundem după deget, platforma DA aduna la mitingurile sale tot mai puțină lume (sâmbăta trecută la apelul DA au venit doar câteva mii de oameni, mai puțini decât a strâns PSRM și „PN”, fiecare în parte) și alianța cu Dodon și Usatîi ar fi pentru Andrei Năstase și colegii săi o ieșire din situație, evitarea unui eșec de imagine. După reacția la discursurile vorbitorilor de duminică, s-a văzut că Dodon și Usatîi aveau mult mai mulți simpatizanți printre protestatari, decât Andrei Năstase», scrie Nicolae Negru.

  ”Dincolo de preferințele lor geopolitice, aceste formațiuni sunt și ele „produse” de natură oligarhică. Aceasta în cel mai bun caz. Ele ar putea fi și „lucrături” ale serviciului secret al Rusiei, FSB. Știe cumva cineva de unde vin banii, în sume uriașe, cheltuiți „generos” de Dodon și Usatîi? Se cunoaște cine finanțează partidele de la guvernare, dar cine poate spune același lucru despre PSRM și „Partidul Nostru”? Simplul fapt că se află în opoziție îi face cumva pe liderii acestora mai „curați”? Sunt ei politicienii care ne lipsesc, „noua clasă politică”?”, mnotează editorialistul.

  ”Se poate astfel deduce că cetățenii proeuropeni au fost mai sensibili la reacția Washingtonului, Bucureștiului și Bruxellesului la instalarea Guvernului Pavel Filip, decât liderii DA și unii comentatori, care, probabil, se consideră mai informați decât CIA sau SIE. De ce ar crede ei că, dispuși să acorde ajutor umanitar și asistență financiară generoasă pentru Republica Moldova, americanii și europenii nu ar avea nevoie de anumite garanții că banii lor nu vor nimeri în buzunarele altor oligarhi sau agenți ai FSB? Alianța monstruoasă dintre DA, PSRM și PN nu aduce nimic bun pentru Republica Moldova. Înlocuirea lui Plahotniuc cu reprezentanții unor oligarhi ruși sau ai FSB nu este o mișcare înainte, ci spre Rusia sau, în cel mai bun caz, spre nicăieri”, conchide editorialistul.

 13. Coressi este bolund.

 14. la Chisinev s-a strigat din toti bojocii- Unire Moldoveni!!!!toti au fost patrunsi de acest indemn indiferent ca era rus, ucrainian, roman, maldavan etc, Dodon , Usatii si Nastase gasind ceva ca sa-i uneasca! Prin urmare la est de Prut unire moldoveni, iar la vest de Prut, unire romani! Si intreb, in aceste conditii, chiar suntem papagali, astia de la vest de Prut? Hai sictir!

 15. Moldovean deci roman!

  Coressi manipuleaza, el este sustinatorul tezei kominterniste despre o natiune moldoveneasca deosebita de cea romana. El este adeptul lui Dodon si Kotovski. Si mai este discipolul lui Vasile Stati- plagiatorul si mincinosul.

 16. Oare chiar credeți că acea domniță cu ochelari- Maia Sandu-
  care a mărșăluit țanțoș zilele trecute în aceeași coloană altă-mafiotă
  cu teroriștii Dodon, Usatyi, Nastașenka, Iuda Roșca, Anatol Plugaru, etc.
  oare chiar Maia Sandu este ea curată și nepătată ?
  Vă mai aduceți aminte cine a adus-o din America
  și a pus-o Mare Ministră la Educație ?
  DA, pușcariașul Filat !

  Deci, ce dorește Maiecika Sandu
  diversionista fals populară ?
  DA, DA, ea dorește devierea oilor moldo-mioritice
  de la Calea Victoriei spre Normalitate-
  Re-Unirea noastră cu România !
  –––––––––––––––––––—————————

 17. povesti vanatoresti, Romania nu are un plan de reunificare cu Moldova, puteti spune ce doriti voi sa spuneti.

  Pentru ca un asemenea plan ar necesita de-a lungul timpului investitii, si eu nu vad investitii in Moldova din partea statului roman decat niste gradinite construite din banii Romaniei in Moldova, si faptul ca prin 1999 statul roman a platit curentul electric Moldovei din cauza incapacitatii ei de plata.

  Ori cu asemenea realizari nu reusesti sa faci unirea. Unirea ar insemna zeci de miliarde de euro in infrastructura, si pentru plata noilor bugetari din Moldova, pensii salarii si asa mai departe.

 18. Maia sandu e o cucoana platita de ambasada americana sa faca tam-tam si un partid politica in Moldova cu slogane si PR american si european.

  NU va reusi deoarece moldovenilor trebuie sa le vorbesti pe limba lor ca sa-i cuceresti, si nu pe limba europenilor si americanilor, cum face aceasta fatuca Maia sandu.

  Poate fi ea bine-intentionata dar va ramane in afara politicii si in afara succesului.

 19. Singura sansa de a desovietiza hidoasa creatie RM, incapabila sa se sustina singura, in care toti locuitorii ar trai mai bine daca statul nu ar exista, ar fi ca Romania-vaca buna de muls la greu-, si FMI sa nu le mai dea NICIUN AJUTOR iar fugitii in vest sa nu mai trimita bani acasa. Atunci sa vedem cine-i mai ajuta sa sfideze Romania. Lasati prostii si javrele sovietice sa piara. Sa vada singuri ce mama buna e Rusia si cat ii va costa sa ajunga din nou sclavii slavilor. Basarabenii nu s-au desteptat intr-un sfert de secol. Lasati-i sa moara de foame pana invata sa voteze.

 20. spune ,,petrus,,

  lasa-i pe moldoveni sa moara de foame!!iata cata dragoste patologica are acesta pentru moldoveni!!astia ar trebui scuipati in ochi, la fel ca si provocatorii lui Soros din strada, si poponarii americani din ambasada/////////
  Foarte bine spune mai sus Puscasu Vlad!

 21. Domnule Petrus, daca batranii uitati si parasiti prin satele moldovenesti vor muri de foame si frig, va veti simti pe deplin satisfacut? Cine va mai vota atunci corect, daca toti vor fi morti?

 22. „Statul” acesta, Respublika Molotova, trebuie sa dispara. Singura sansa vizibila in 25 de ani ar fi sa nu mai primeasca niciun fel de ajutoare de nicaieri, ca sa se dovedeasca intr-un sfarsit ca existenta lui nu poate sustine existenta propriilor sai locuitori. Doar foamea si frigul i-ar destepta pe acestia. Cred ca nu exista nicaieri in lume un procent mai mare de oameni sovietizati, prosti, influentabili, nepatrioti, lingai, uituci dar fuduli nevoie mare ca nu-s romani, ci un soi de corcitura numai de ei inteleasa. In plus, inconstienta propriei obarsii este inegalabila in toata lumea. Toti alogenii au dreptul sa ne dispretuiasca. Comparati mentalitatea tarilor baltice, cu cate unul din trei rusofoni, in care niciun rus nu are curajul sa miste-n front. Noi avem doar unul din patru si totusi sfertul asta se kk-n kpul nostru. Tupeul politicienilor care fug la Bucuresti spunand „frati” pana primesc bani ca sa se intoarca acasa tipand imediat „tigani” este indescriptibil. Nu meritam sa ne autodenumim popor. Este exagerat! Mai degraba turma bovina ni se potriveste! Sa poti sa-ti triplezi nivelul de trai peste noapte iar tu sa n-o faci, este de-a dreptul imbecil. Ma doare sufletul ca ma trag dintre aceste vite proaste. Mi-e scarba de originea mea! Plecati bai nene mai bine in Siberia si nu mai incurcati glia lui Stefan batandu-va mandri cu caramida-n piept ca sunteti cei mai subdezvoltati din toata Europa si ca ati reusit sa aveti singura crestere negativa intr-un sfert de veac din toata lumea!

 23. domnule tarile rasiste si xenofobe de la marea Baltica nu sunt un model european de urmat.

  Sunt tari extremiste,iar Moldova nu este un caz similar cu aceste tari baltice!

  In Moldova rusii si bastinasii s-au amestecat si dupa 70 de ani nu mai poti condamna o minoritate ruseasca, pentru ca risti sa iti condamni si bastiansii.

  Pe de alta parte Uniunea Europeana respecta drepturile minoritatiilor, si drepturile lingvistice ale minoritatilor, de aceea e bine sa va faceti EURO REGIUNI in Balti Cahul Komrat,

  pentru ca acestia sa beneficieze de libertate, si sa puteti accesa fonduri europene DIRECT din Bruxelles pe Euro-regiuni.

  In felul asta ar castiga si rusii si moldovenii, si gagauzii si toata lumea in Moldova fara exceptie!!!!

  Ideile dumitale rasiste si xenofobe care le intalnim in tarile baltice nu folosesc nimanui, si aceste tari vor fi condamnate la CEDO iar minoritatea rusa va castiga, o sa vezi.

  Primarul din RIGA este etnic rus, iar UE l-a sprijinit foarte mult in proiectele sale. Nu vad care e problema dumitale, tu iti imaginezi ca Uniunea Europeana e germania lui Hitler?!?

 24. pe de alta parte rusii si moldovenii au aceeasi credinta ortodoxa si de aceea s-au inrudit si mai tare decat extremistii si fascistii din tarile baltice, care sunt catolici sau reformati de religie/

  Moldova este un bun exemplu si model de convietuire pasnica intre minoritati, gagauzi ucraineni moldoveni rusi, Rromi si altii.

  Cereti-va AUTONOMIE ECONOMICA europeana Romaneasca la CAHUL si EURO-REGIUNE,

  mariti-va raioanele geografice , care sunt falimentare economic,

  si Uniunea Europeana va sponsoriza foarte tare EURO-REGIUNILE nu peste mult timp cand se va semna PRE-ADERAREA la uniunea Europeana!!

 25. Domnule, teoria dv. cu „fascistii” din Baltika e de sorginte ruso-sovietica, ca si principiile si parerile dv., preluate pe bani sau patriotism prost-inteles direct de la Maskva.
  -tarile baltice nu sunt nici rasiste,nici xenofobe, nici extremiste, nici religioase, ci mai degraba ateiste (atee), ordonate, dure dar corecte la aplicarea legilor convietuirii comunitare sau la extremismul minoritatii ruse, care-si dorea si la ei ca si in Molotova, discriminare pozitiva fata de majoritari. Rusilor nu le-a mers insa acolo.
  -daca balticii calcau pe bec, erau sanctionati urgent, caci CE sanctioneaza mai repede nerespectarea legile clare, decat Germania austriacului Hitler; poate doar Savietskaia Saiuza prietenului dv. Stalin, cel mai mare criminal al tuturor timpurilor sau Putin, demnul lui urmas, sa pedepseasca pe cineva mai repede sau mai lipsit de motiv decat Hitler. Dar CE e dreapta, altfel decat a fost, este si va fi Rassiia in vecii vecilor! Acest monstru al umanitatii nu are dreptatea in gena si nici printr-o destalinizare (absolut necesara la terminarea razboiului) nu ar fi scapat niciodata, precum a scapat Germania, dupa procesul denazificarii.
  -la ei insa minoritatile nu au tupeul si sprijinul nedisimulat al Rusiei, precum in Molotovnaia Respublika iar ei aplica legea fara sa fie tradati de majoritari, ca la noi;
  -rusii nu au condamnat si castigat mai nimic la CEDO impotriva cuiva, ci dimpotriva, sunt cei mai mari pierzatori de procese, „uitand” insa sa plateasca amenzile;
  -religia majoritar aplicata in RM nu e a majoritatii, ci e impusa de metropola;
  -iar faptul ca nici rusii, nici gagauzii, nici transnistrenii nu doresc sa-si tripleze nivelul de trai prin simpla acceptare ca majoritatii sa i se faca o dreptate si o reparatie istorica pentru raptul ruso-sovietic din 1812 si 1944, inseamna ca urasc atat de mult majoritarii care i-au acceptat pe taramul lor, incat nu merita sa traiasca acolo incurcand majoritatea; Pasol na Siberiia i na Balgariia!
  -stiti vreo tara din lume unde minoritarii sa aiba mai multe programe radio-tv decat majoritarii, inafara de RM? Nu exista! Sau vreo tara unde minoritarilor li s-au facut mai multe concesii?
  -bla-bla-ul dv. cu euroregiunile si maretele fonduri care ar intra in tara daca s-ar uni raioanele in regiuni, de fapt firimituri pe care le pot primi si asa, le puteti uita: RM nu va intra nikagda in CE pt a incasa bani adevarati, tuturor le este clar ca corciturile kgb-iste din RM nu vor fi in stare sa-si sustina prin forta proprie vreodata vreun statulet oricat de mic si toata lumea abia asteapta sa scape de povara promisiunilor de acces in CE, pe motivul neindeplinirii conditiilor, chestie care se intampla zi de zi.
  -iar un bun exemplu de convietuire intre minoritati nu aveti in RM, ci doar in RO. Ati auzit vreodata vreun rus, lipovean sau hahol sa se planga ca e discriminat de romani? Singurii care o fac sunt secuii, care se cred unguri, fiind de fapt turci, si o fac de obicei la comanda Moscovei, cu care Budapesta lucreaza mana-n mana contra Romaniei.
  Iar ca sa inchei ultima convorbire cu d-ta, afla ca prietena ta Rusia se va destrama pe timpul vietii noastre si toata lumea va rasufla usurata la disparitia celui mai mare rau din istoria umanitatii.
  Probabil doar atunci se va incheia odiseea poporului roman prin reunificare.
  Eu ma voi bucura pentru ambele, d-ta nu.

 26. cu discursul dvs ipocrit si mentalitate sovietica chiar ca nu veti intra in Europa vreodata!!
  Dumneata nu sti mecanismele Uniunii europene ca nu ai trait o zi in occident, dar iti dai cu parerea. Nici macar cursuri nu ai.

  Lituania si Letonia au incalcat in repetate randuri Drepturile omului, in mod flagrant!

  Spre deosebire de dumneata, eu am facut facultatea de studii europene la Cluj, si traisc in Anglia de ceva vreme buna.Deci nu vorbesc dupa ureche ca si dumneata.

  https://www.hrw.org/reports/1993/WR93/Hsw-04.htm

  Faptul ca exista discriminare in Moldova nu tine de vreo etnie, ci de SARACIE, pentru ca atat rusii, ucrainenii moldovenii si toate minoritatiile si majoritatiile traiesc PROST, in saracie, fara servici si apartamente.

  Mie sa nu imi spui ca rusii au vila cu piscina si moldovenii fac foamea pe salarii de 50 de dolari.

  Pentru ca in realitate si rusii si moldovenii traiesc la fel de prost, iar tinerii indiferent de etnie cauta sa aiba pasaport Romanesc sa poata pleca la munca in occident pe undeva, sa faca un ban sa trimita la parinti acasa.

  Asa fac si Romanii din Romania, si acolo e aceeasi problema la indigo, ungurii si romanii traiesc in aceeasi saracie pe 200 euro salar de mizerie si preturi europene in Kaufland, cel mai ieftin magazin!

  Asta pentru ca nu doreste mafiotul Mugur Isarescu sa treaca pe moneda EURO, pentru a putea el sa fure la schimbul valutar la BNR, intarind leul artificial. Tot ce exporta Romania se fura la schimbul valutar la BNR din cauza mafiotului Isarescu!

  Moldova are o problema grava, este problema economica, de finante, iar Euro-regiunile pe termen LUNG sunt o solutie salvatoare.

  Eu nu vorbesc de pe o luna pe alta, cum gandesti dumneata. La mentalitatea ta izolata, dezinformata poate veni oricand un Dodon KGB sau altii sa te minta sau sa te cumpere.

 27. ungurii din Romania ,,la ordinul Moscovei,, probabil in anii 90 tovarase.

  Ai ramas in urma cu cel putin 20 de ani!

  Uniunea Europeana sponsorizeaza EURO-REGIUNILE, tocmai unde tot bat eu alarma,

  de aceea LASZLO TOKES in Romania a fost facut mare Europarlamentar si alte functii inalte in Parlamentul European!!

  Parlamentul European sprijina minoritatea maghiara din Romania nu Moscova. Ca rusii au alocat 100 de dolari unui teribilist ungur din Romania, sau ca au facut o poza impreuna nu inseamna ca rusii sunt interesati sa faca ceva in Romania, ci doar tam-tam la care sa puneti voi botul!

  S-au adunat doi pubertini in Covasna si gata tu crezi ca se desfiinteaza Romania si isi fac ungurii regat.

  Uniunea Europeana prin politiciile ei promoveaza multiculturalismul, deci ii ajuta pe unguri sa aiba invatamant in maghiara in ARdeal, placute bilingve si asa mai departe…..

  Ceea ce trebuie voi sa cereti in MOLDOVA ca sa va emancipati economic pe EURO-REGIONALIZARE! Balti CAhul ( autonomie romaneasca europeana), Tiraspol Komrat.

  La gagauzi le dai ce le trebuie, la rusi la moldoveni la toata lumea si apoi iti faci Euro-regiune cu banii pe proiecte direct din Bruxelles, FARA CORUPTIA CENTRALIZATA la Guvernul mafiot de Chisinau, in buzunarul Lui Plahotniuc!

  Sa-mi vorbesti de Hitler si stalin in anul 2016 arata cat de inapoiat ai ramas in gandire, parca ai avea 90 de ani pe cuvant!

  Lipseste ca Dodon KGB sa ceara Unirea cu Romania, asa cum vrea Putin sau Dugin KGB cand zbiara din toti bojocii ,, Romanie fa-te mare,,

  Totul e o mascarada si vrajeala ieftina, ca ei sa isi arate muschii si sa arate ce putere au, sa ceara alegeri si sa destabilizeze Moldova, si asa in incapacitate de plata dupa jaful din banci.

  Cereti-va drepturile, fondurile europene, Euro-regionalizarea, autonomiile locale, si nu asteptati romanii, rusii ,americanii sau altii sa va elibereze, ca nu vine nimeni sa-ti faca sosea in Buiucani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *