Rândurile celor care cer deschis Unirea CRESC. Apel public la reunificarea celor două state românești

10338260_1002566206435042_3728424931765699736_nMai jos republicăm un Apel semnat de persoane cunoscute din al doilea stat românesc, în contextul declinului spiritual total care a cuprins populația din stânga Prutului. Mulți dintre semnatarii Apelului sunt fondatori si membri ai Consiliului Unirii, cum este si dl Alexandru Moșanu, – Platformă unionistă creată în februarie 2012, pentru a da demnitate națională celor din teritoriul românesc din stânga Prutului, aflat sub ocupație ruso-sovietică de 200 (acum – de 203) ani. Consiliul Unirii, prin toate componentele sale, inclusiv și în primul rând PNL,md – unicul partid unionist din RM, salută poziția deschisă de solicitare a Unirii de tot mai multă lume. Eforturile noastre de sensibilizare politică publică dau rod.

Domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedinte al României,

Domnului Nicolae Timofti, Preşedinte al Republicii Moldova,

Domnului Valeriu Zgonea, Preşedintele al Camerei Deputaţilor din Parlamentul României,

Domului Călin Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului României,

Domnului Andrian Candu, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,

Domnului Victor Ponta, Prim-ministru al României, 

Domnului Valeriu Streleţ, (deja ex-) Prim-ministru al Republicii Moldova

A P E L

Adresăm acest Apel Domniilor Voastre, dar şi poporului român din Republica Moldova şi România, într-un moment de mare responsabilitate istorică.

Stimaţi conducători ai celor două state româneşti!

Dragi concetăţeni!

Republica Moldova se află pe mar­ginea unei prăpastii.

Statul cel mai sărac din Europa a ajuns a fi considerat, la ora actuală, şi cel mai corupt din Europa.

Oamenii noştri politici, care îşi caută doar de interesele proprii, ui­tând de cele ale populaţiei, se urăsc alarmant între ei, antrenând în această luptă intestină segmente largi ale po­pulaţiei.

Impresia generală e că ne aflăm în preajma unui război civil sau a instau­rării unei dictaturi de stânga.

Protestele aproape zilnice cu zeci de mii de participanţi, care îi adună în centrul capitalei pe oamenii dispe­raţi, sărăciţi şi nedreptăţiţi, şi alegerile parlamentare anticipate, pe care le cer partidele promoscovite, ar putea să ne arunce în viitorul apropiat în braţele Imperiului, din care ne-am smuls cu greu în 1991, pentru mai multe dece­nii sau pentru totdeauna.

În această situaţie dramatică, ve­nim cu propunerea ca autorităţile de la Chişinău şi cele de la Bucureşti să iniţieze tratative neîntârziate privind înlăturarea consecinţelor Pactului Ribbentrop-Molotov, condamnat de toate ţările lumii, pentru REUNIFI­CAREA CELOR DOUĂ STATE ROMÂNEŞTI.

Numai astfel am mai putea evita pericolul de a mai fi înglobaţi, de astă dată definitiv, în Imperiul care în 1812 şi 1940 ne-a despărţit cu forţa armelor de vatra neamului nostru, numai astfel vom scăpa de sărăcie, de corupţie, de şantaj economic, am obţine majorarea salariilor, a pensiilor (care în dreapta Prutului sunt de 4 ori mai mari) şi am ajunge mai repede în Uniunea Euro­peană, ca parte a unui stat membru al Uniunii Europene.

Timp de 25 de ani politicienii de pe cele două maluri ale Prutului au afir­mat încontinuu că încă n-a sosit clipa ca să fim împreună, că acest lucru nu ni-l îngăduie conjunctura politică.

Dar conjuncturile favorabile le fac popoarele care vor să-şi schimbe destinele. Şi nu cele care doresc ca o nedreptate să perpetueze.

Nu credem că trebuie să aşteptăm ca alţii să ne facă dreptate.

Dreptatea să ne-o facem noi!

Reunificarea este dreptul nostru legitim.

La ora actuală, unica graniţă din Europa, şi cea mai ruşinoasă, e graniţa dintre români şi români.

Prutul aminteşte tot mai mult de Zidul de la Berlin.

La fel cum nemţii din cel două Germanii au demolat zidul dintre ei, şi românii din cele două state româneşti – Republica Moldova şi România – vor să fie împreună într-o Europă fără frontiere.

Mu mai dorim ca prin mijlocul ţă­rii lui Ştefan cel Mare să treacă o Cor­tină de Fier, care ar împărţi Europa în două.

Se afirmă că e nevoie de un refe­rendum pentru Reîntregire.

Dar cei care au intrat cu oştile pes­te noi în 1812, apoi în 1940, n-au făcut mai întâi un referendum.

Ar fi lipsit de logică un plebiscit în cadrul căruia cei care ne-au deportat părinţii, care ne-au persecutat, ne-au deznaţionalizat, ne-au interzis limba şi credinţa, ei şi urmaşii lor să decidă: dacă să fim împreună cu fraţii de care am fost despărţiţi ori să fim cu cei care ne-au despărţit.

Ni se mai atrage atenţia că statutul României azi e altul.

Istoria cunoaşte precedente ase­mănătoare: în 1957 Franţa a intrat în UE împreună cu Algeria, ţară africa­nă, iar Antilele Olandeze, din Marea Caraibilor, a intrat în UE împreună cu Olanda, deşi făcea parte din alt con­tinent.

În 1990, când RDG a fuzionat cu RFG, Uniunea Europeană a acceptat fără niciun comentariu acest gest de dreptate istorică.

De aceea credem că n-ar fi drept să ni se reproşeze dorinţa de a reveni Acasă, în Europa valorilor.

Nu este vorba de unirea a două ţări diferite, ca Cehia şi Slovacia sau care­va state din fosta Iugoslavie, e vorba de revenirea unui teritoriu înstrăinat – Basarabia, pe care Hitler i-a dăruit-o lui Stalin – la locul de unde a fost rupt acesta.

Într-o primă etapă, ţara reîntregită s-ar putea numi Uniunea Statală Ro­mânia-Republica Moldova.

Ea ar putea avea o vreme două capitale: Bucureşti şi Chişinău, două guverne, două parlamente.

Mitropolitul Nestor Vornicescu constatase cu o ocazie: „Nu ne merge bine în Ţară pentru că n-am realizat Unirea”.

Atâta vreme cât vom fi fărâmiţaţi pe hărţile lumii, nu-i va merge bine niciuneia dintre ţările noastre.

Dacă vom fi o ţară mare, vom avea toate şansele să devenim unul dintre statele cele mai prospere din Europa.

În acelaşi timp, guvernanţii ar urma să poarte tratative cu Ucraina pentru un schimb de teritorii, aşa cum arătau acestea înainte de semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939.

Celor două ministere de externe, conducătorilor celor două state le va reveni misiunea de a explica ţărilor europene, cu argumentele de rigoare, că şi în cazul nostru se realizează un gest de dreptate istorică.

Şi, suntem convinşi, nicio ţară din lume nu se va opune. Nici chiar Rusia, care printr-o declaraţie din 10 septem­brie 2015 a dlui Maxim Şevcenko, consilier al preşedintelui V. Putin, recunoaşte că „Moscova nu exclude eventualitatea unei reuniri a Repu­blicii Moldova cu România, care sunt o naţiune şi vorbesc aceeaşi limbă, acest lucru nu ar face decât să îmbunătăţească relaţiile Mosco­vei cu Chişinăul şi Bucureştiul”.

Totodată, conducerea republicii, intelectualitatea, televiziunile, presa etc. vor trebui să explice populaţiei, inclusiv minoritarilor, beneficiile pe care le vor avea devenind parte inte­grantă a unui stat membru al Uniunii Europene.

Dacă ratăm această şansă de a fi împreună şi de a şterge frontiera care mai stă trasă prin mijlocul neamu­lui nostru, nu ne vor ierta nepoţii şi strănepoţii, ameninţaţi de pe acum de gulagurile care-i aşteaptă în viitoarea uniune vamală euro-asiatică, dar nici bunii şi străbunii, rupţi cu sila de fraţii şi surorile lor şi trimişi să moară în si­beriile de gheaţă.

Dragi conducători ai celor două state! Nu aveţi dreptul să urmăriţi im­pasibili ce se poate întâmpla cu cele peste trei milioane de români moldo­veni din stânga Prutului.

În mâinile Dumneavoastră să află soarta noastră şi a copiilor noştri.

Nu ne lăsaţi pradă hienelor. Nu fiţi indiferenţi.

Aveţi o posibilitate unică: să folo­siţi această şansă pe care ne-o trimite Dumnezeu şi să intraţi în manualele de istorie.

Generaţiile care vin vă vor fi recu­noscătoare!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Acad. Nicolae DABIJA, preşedinte al Forului De­mocrat al Românilor din Republica Moldova;

Acad. Mihai CIMPOI, preşedinte al Uniunilor de Creaţie din Moldova:

Spiridon VANGHELI, Scriitor al Poporului;

Ilie ILAŞCU, fost deţinut politic;

Acad. Eugen DOGA;

Acad. Vasile MICU;

Ion UNGUREANU, actor, regizor, ex-ministru al Culturii şi Cultelor;

Ion COSTAŞ, ex-ministru al Apărării;

Acad. Petru SOLTAN;

Acad. Sergiu CHIRCĂ;

Acad. Alexandru MOŞANU;

Acad. Ion MAHU;

Acad. Gheorghe GHIDIRIM;

Acad. Anatol CIOBANU;

Acad. Mihai PATRAŞ;

Anatol PETRENCU, doctor în istorie;

Gheorghe PALADI, doctor în istorie;

Grigore POPA, antreprenor;

Constantin CODREANU, preşedinte executiv al Consi­liului Naţional al Reîntregirii;

Valeriu SAHARNEANU, preşedinte al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova;

Ion BUGA, doctor hobilitat în istorie, profesor universitar;

Aurelian SILVESTRU, doctor în pedagogie, director al Liceului „Prometeu”;

Timotei MELNIC, preşedin­te al Ligii Pedagogilor;

Boris MOVILĂ, publicist;

Anatol VIDRAŞCU, director al Grupului Editorial LITERA;

Nina JOSU, scriitoare, preşedintă a Asociaţiei pentru Literatura şi Cultura Română „Astra Basarabiei”;

Ion NEGREI, vicepreşedinte al Asociaţiei Istoricilor

din R. Moldova;

Alecu RENIŢĂ, preşedinte al Mişcării Ecologiste din R. Moldova;

Petru MUNTEANU, avocat;

Alexei MARULEA, publicist;

Preot dr. Vasile NEGRU;

Gheorghe VIŢĂ, jurist;

Protoiereu Petru BUBURUZ;

Protoiereu, dr. Ioan CIUNTU;

Valeriu DULGHERU, doctor în ştiinţe tehnice, şef de Catedră, Universitatea Tehnică;

Vasile BAHNARU, doctor habilitat în în filolo­gie, director IF al AŞM;

Ion MELNICIUC, doctor în filologie;

Gheorghe MAXIAN, profesor;

Mihai MORĂRAŞ, scriitor, publicist;

Elena TAMAZLÂCARU, scriitoare;

Ion GĂINĂ, profesor;

Romeo ŞCERBINA, publicist;

Andrei DORGAN, publicist;

Raisa CIOBANU, publicistă;

Andrei MOROŞANU, publicist;

Valentin GUŢU, scriitor;

Ion BAJUREANU, pedagog;

Tudor CHIRIAC, compozitor;

Vasile IOVU, Artist al Poporului;

Vasile ŞOIMARU, profesor universitar, scriitor;

Vlad POHILĂ, scriitor;

Serafim BELICOV, scriitor;

Efim TARLAPAN, scriitor;

Zina CENUŞĂ, scriitoare;

Iulian FILIP, scriitor;

Ianoş ŢURCANU, scriitor;

Iulius POPA, publicist;

Iacob CAZACU, profesor;

Virgil MÂNDÂCANU, profesor universitar;

Vasile CĂPĂŢÂNĂ, scriitor,

Ion DIVIZA, sriitor;

Ghiorghe BÂLICI; scriitor;

Eugenia BULAT, scriitoare;

Teodor POPOVICI, scriitor;

Sergiu COJOCARU, profesor;

Valerian GROSU, profesor;

Gheorghe RĂILEANU, primarul or. Cimişlia;

George VALICU, publicist, Cantemir;

Ion CUZUIOC, scriitor;

Valerian DOROGAN, profesor iniversitar;

Vlad VLAS, scriitor;

Loading Facebook Comments ...

15 Comments

Add a Comment
 1. FOAIA B.U.N.-ă UNIONISTĂ – (7)
  Luna lui Brumar/promorar-nov.2015

  o publicație independentă bilunară on-line din Chișinău
  -cronica și actualitatea unionistă
  din toată Basarabia istorică și din Bucovina de Nord,
  autori: Generația Flacăra Unionistă Anonimă

  motto:
  NUMAI RE-UNIREA CU ROMÂNIA MARE EUROPEANĂ –
  VECHEA DACIE STRĂBUNĂ
  NE ESTE SALVAREA ȘI REVENIREA LA NORMALITATE !
  – ÎN BAZA RESTABILIRII ACTULUI RE-UNIRII DIN 27 MARTIE 1918
  VOTAT DE SFATUL ȚĂRII DE LA CHIȘINĂU !
  ––––––––––––––––––––––
  70-A)
  Un APPEL URGENT pro RE-UNIRE cu România
  semnat de 70 de personalități din Chișinău
  ziarul Literatura și Arta, 29 Octombrie 2015

  https://drive.google.com/file/d/0ByA7Kci8VpxBWVdEeGV5djZTY2c/view?pli=1
  N.B.
  Academia Cațavencu de Chișinău-
  micii absenți :
  – din lista semnatarilor
  lipsește un anumit Arkasha Suczewenski SIStemski,
  Președintele scriitorilor stataliști staliniști
  anti-români și anti-unioniști din Rep. Molotova.
  Nu e prima oară.
  – mai lipsesc șmecherește
  sneguriștii lucinskiștii voroniștii timoftiștii:
  – președintele Academiei de Științe – Gheorghiță Duca
  /ducă-se pe pustii/
  – rectorul Universității de Stat -Ghiță Ciocanu
  /datcuciocanu/
  – rectorul ULIM – Andrieș Galben
  /îngălbenitu/
  etc. Rușine !

  69-B)
  Scena finală din „Casino”.
  Un moment de reculegere
  pentru opţiunea proeuropeană a Rep. Moldova
  de Valentin Naumescu din Cluj-Napoca
  www contributors ro

  68-C)
  Votați zilnic on-line
  10 Oameni ai „Timpului” 2015 de Iași
  din toată Moldova istorică – de Vest, la Est de Prut
  și toată Bucovina – de Sud și de Nord !

  http://www.oameniitimpului.ro/

  Candidații nominalizați –

  din Cernăuți-
  1.literatură – Mircea Lutic
  2.arte – Alexandru Tărâțeanu
  3.educație și cercetare – Alexandrina Cernov
  4.societate civilă – Mihai Jar (PS Longhin),episcop vicar de Bănceni, Herța,
  /întemeietorul unei mănăstiri-orfelinat, propus on-line de umila mea persoană/
  5.diplomație publică – Iurie Levcic
  6.memorie și istorie – Dumitru Covalciuc
  7.jurnalism- Vitalie Zâgrea
  8.tinere valori – Marin Gherman
  9.sănătate – Simion Bilețchi
  10.antreprenoriat – Mihai Grosu

  din Chișinău –
  1.literatură – Dumitru Crudu
  2.arte – Igor Cobileanschi
  3.educație și cercetare – Ion Tighineanu
  4.societate civilă – Nicolae Beșliu
  5.diplomație publică – Mihai Cimpoi
  6.memorie și istorie – Igor Cașu
  7.jurnalism – Andrei Țurcanu
  8.tinere valori – Paula-Alexandra Gâtu,
  /campioană la șah din Bălți, propusă on-line de mine/
  9.sănătate – Grigore Zapuhlih
  /propus indirect on-line de mine/
  10.antreprenoriat – Victor Bostan,
  director UNIONIST, vinăria Purcari
  /propus on-line de mine /
  ———————————––––––––––––
  N.B.
  Miercuri 28 octombrie 2015,
  Sala Filarmonicii Regionale de Stat din Cernăuți
  a găzduit prima Gală Locală „Oamenii Timpului”.
  Sute de cernăuțeni i-au omagiat cu buchete de flori
  pe cei zece nominalizați care vor reprezenta regiunea la Gala „Oamenii Timpului”,
  eveniment care va avea loc pe 12 decembrie 2015,
  în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași.
  http euromedia-ucraina blogspot ro

  Chișinăul timoftist mafiot adormit și lânced, ce așteaptă ?

  67-D)
  VIVAT LITUANIA ANTI-OCUPAȚIE !
  Europarlamentarul lituanian liberal
  Petras Auštrevičius-
  infoprut ro

  Re-Unirea ?
  -„Aceasta este o chestiune națională.
  Aș greși dacă aș propune eu o soluție pentru Moldova.
  Moldova și România trebuie să decidă.
  Sunt două națiuni surori care au aceeași cultură și istorie.
  Noi am fost divizați pe hartă cu pixul rosu de Josef Stalin.
  Stalin a separat Basarabia de restul României.
  Trebuie să corectăm evoluțiile istorice prin alegerea liberă a cetățenilor”,
  a comentat lituanianul.

  66-E)
  RE-Unirea, scopul final
  –––––––––––––––––––-
  Istoria sloganurilor de tipul „Basarabia, pământ românesc”…
  -scrie Sânziana Ionescu în
  adevarul ro locale constanta,
  preluat de Romanian Global News.

  65-F) Academia Cațavencu-
  blog-ări ruso-fili anti-români și anti-unioniști din Chișinău-
  1. Vlada Ciobanca
  2. Igori Ursenko
  3. Vitalik Sprânceană
  etc. Rușine !
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  =====BUCOVINA DE NORD========
  ——— ♥ȘI TOATĂ BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA♥ ———–
  —————♥—♥—♥—RE-U N I R E!—♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 2. În programul politic intitulat Dorinţele Partidei Naţionale din august 1848, Mihail Kogălniceanu se referea la chestiunea unirii în termenii următori: „Pe lângă toate aceste radicale instituţii, singurele care ne pot regenera patria, Partida Naţională mai propune una, cunună tuturor, cheia bolţii fără de care s-ar prăbuşi tot edificiul naţional; aceasta este unirea Moldovei cu Ţara Românească“.

  Prin urmare, actul unirii nu era un scop în sine, ci un instrument al regenerării fiinţei naţionale româneşti.

  Oamenii Bisericii din cele două principate, fie fii de boieri ajunşi în scaune vlădiceşti, fie umilii preoţi de ţară, care nu se deosebeau prea mult de „vecinii“ sau „rumânii“ pe care-i păstoreau, s-au simţit parte a suferinţelor şi frământărilor unui popor obidit şi dispreţuit de vecinii mai puternici. Dacă unirea celor două ţări româneşti urma să aducă pentru acest neam un trai mai bun şi mai demn, atunci Biserica trebuia să sprijine înfăptuirea acestui deziderat.

  Biserica şi oamenii ei au jucat un mare rol în ceea ce noi am numit „dospirea“ naţiunii române. Într-o perioadă în care acest spaţiu devine un loc de lupte necontenite între marile puteri, de jaf şi exploatare fără milă, singurele puncte de referinţă pentru popor sunt bisericile şi, mai ales, marile mănăstiri.
  Stareţi precum Paisie de la Neamţ sau Calinic de la Cernica devin, în vremuri de încercare, şi lideri politici care negociază cu ocupanţii salvarea locuitorilor în bejenie.

 3. ceea ce propune elita basara beana pentru realizarea unirii intr-o prima faza este ceva ce aduce çu un comindion organizatie suprastatala care nu a rezistat pe nicaieri
  O copilarie ca sa nu jignesc pe nimeni

  De ce sa ne scarpinam la urechea stanga cu mana dreapta?

 4. UNIONIȘTII-
  ––––––––––-
  Votați zilnic on-line
  10 Oameni ai “Timpului” 2015 de Iași
  din toată Moldova istorică – de Vest, la Est de Prut
  și toată Bucovina – de Sud și de Nord !

  http://www.oameniitimpului.ro/

  Candidații nominalizați –

  din Cernăuți-
  1.literatură – Mircea Lutic
  2.arte – Alexandru Tărâțeanu
  3.educație și cercetare – Alexandrina Cernov
  4.societate civilă – Mihai Jar (PS Longhin),episcop vicar de Bănceni, Herța,
  /întemeietorul unei mănăstiri-orfelinat, propus on-line de umila mea persoană/
  5.diplomație publică – Iurie Levcic
  6.memorie și istorie – Dumitru Covalciuc
  7.jurnalism- Vitalie Zâgrea
  8.tinere valori – Marin Gherman
  9.sănătate – Simion Bilețchi
  10.antreprenoriat – Mihai Grosu

  din Chișinău –
  1.literatură – Dumitru Crudu
  2.arte – Igor Cobileanschi
  3.educație și cercetare – Ion Tighineanu
  4.societate civilă – Nicolae Beșliu
  5.diplomație publică – Mihai Cimpoi
  6.memorie și istorie – Igor Cașu
  7.jurnalism – Andrei Țurcanu
  8.tinere valori – Paula-Alexandra Gâtu,
  /campioană la șah din Bălți, propusă on-line de mine/
  9.sănătate – Grigore Zapuhlih
  /propus indirect on-line de mine/
  10.antreprenoriat – Victor Bostan,
  director UNIONIST, vinăria Purcari
  /propus on-line de mine /
  ———————————————————————
  N.B.
  Miercuri 28 octombrie 2015,
  Sala Filarmonicii Regionale de Stat din Cernăuți
  a găzduit prima Gală Locală “Oamenii Timpului”.
  Sute de cernăuțeni i-au omagiat cu buchete de flori
  pe cei zece nominalizați care vor reprezenta regiunea
  la Gala “Oamenii Timpului”,
  eveniment care va avea loc pe 12 decembrie 2015,
  în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași.
  http euromedia-ucraina blogspot ro

  Chișinăul timoftist mafiot adormit și lânced, ce așteaptă ?
  –––––––––––––––––––––––––––

 5. 67-D)
  VIVAT LITUANIA ANTI-OCUPAȚIE !
  Europarlamentarul lituanian liberal
  Petras Auštrevičius-
  infoprut ro

  Re-Unirea ?
  -„Aceasta este o chestiune națională.
  Aș greși dacă aș propune eu o soluție pentru Moldova.
  Moldova și România trebuie să decidă.
  Sunt două națiuni surori care au aceeași cultură și istorie.
  Noi am fost divizați pe hartă cu pixul rosu de Josef Stalin.
  Stalin a separat Basarabia de restul României.
  Trebuie să corectăm evoluțiile istorice prin alegerea liberă a cetățenilor”,
  a comentat lituanianul.

 6. Nimic nu este imposibil şi nimic nu se poate făuri temeinic fără a investi multă muncă, dăruire totală şi încredere neclintită pentru înfăptuirea obiectivului propus. Mai apar şi pe acest blog unii cârcotaşi care au deja afectată o denumire foarte sugestivă „postaci”. Convingerea mea, prezentată şi cu alte ocazii, este că aceştia „sunt „instrumente” de propagandă din estul cenuşiu, cu misiunea de a inocula neâncrederea şi teama pentru dmersul forţelor unioniste din Moldova. Se cuviune, aşadar, să nu-i băgăm în seamă pe aceşti „postaci” şi să ne realizăm obiectivul măreţ- reunire.
  Îmi creşte sufletul de bucurie şi speranţă când văd atâtea personalităţi excepţionale ale vieţii ştiinţifice, culturale şi politice din Moldova care la unison cheamă naţiunea română să-şi unească efortul pentru înfăptuirea reunirii celor două state româneşti, argumentând cu multă claritate care sunt avantajele spirituale şi materiale ale reunificării. Cu atât mai mobilizator este epelul acestor români cu multă înţelepciune şi cu inimă curată, cu cât este mult prea evident că ei nu o fac din oportunism ci din convingerea că sunt trup din trupul patriei comune România iar locul lor şi a tuturor românilor bsarabeni este sub stindardul şi imnul românesc şi nu sub steaguri şi imnuri împrovizate conjunctural de o gaşcă de troglodiţi îmbuibaţi cu doctrine străine neamului nostru şi devemiţi peste noapte, sub oblăduirea „prietenului” din est, oligarhii corupţi şi venoşi, lacomi şi trădători care nu gândesc la altceva decât la propriul buzunar şi de aceea recurg la fel de fel de metode pentru dezbinarea românilor, ştiind că numai aşa pot ajunge să stăpânească. Odată realizată reunificarea, aceste specimene vor lâncezi, fie în puşcării, fie în groapa trădătorilor. De aceasta le este frică şi vor ţine cu dinţii pentru păstrarea micului lor „regat”, creat artificial, care le garanteză averile şi poziţia de stăpâni. Ei vor fi capabili chiar de împingerea tării într-un război civil, ce va avea ca efect dezintegrarea acesteia, numai să nu ajungă sub jurisdicţie Statului Român unde îşi văd în mod mult prea clar sfârşitul.

 7. nenea Vlad voua basarabenilor va sare tandara una doua.Prea gingasi sunteti bre!am afirmat ca propunerea elitei basarabene este copilareasca pentru ca afirma indirect complexele estmoldovenilor si frustrarile lor Daca vreti sa va uniti cu Romania o faceti fara conditii domnilor nu sunteti nici mai cu mot decat altii sunteti o parte a poporuluo roman nici mai sus nici mai jos ca altii.Servus bre!

 8. Coressi-i fiară dușmănoasă,

  Coressi-i limbă veninoasă,

  Coressi-i boală lipicioasă

  Ce pătrunde pân’ la oase

  Scopul viperei cu limba bifurcata coressi este sa semene ura si sa toarne venin, sa insufle ura pentru basarabeni pe toate forumurile existente. Sa faca in asemenea mod, ca basarabenii sa creada, ca tot ce a afirmat propaganda stalinista despre romani este corect. Coressi poseda foarte bine toate zoaiele propagandei rusesti, stie sa se transforme intr-o mizerie de cea mai joasa spetsa. Se da roman regatean, cu drept de a pune pecetea in pasaportul romanesc al basarabenilor.
  Un ticalos cu limba otravita si logica de reprezentant al mahalagiilor.

 9. D-na V. Pavlicenco
  Nu itati, va rog, sa ne pomeniti în acest catastif al pomenirii ctitoricesti ai Unirii si pe noi, cei,care am fost din totdeauna trup si suflet ROMÂNESC

  Împlinire cât mai grabnica! Asa sa ne ajute Dumnezeu!

  Cu mult respect si tot atâta bucurie : Asociatia „Basarabia & Bruxelles”
  în numele carea semnez : Grigore Vulpe – Presedinte

 10. Domnule Vulpe, Apelul nu ne apartine, a fost lansat sub egida FDRP. La Consiliul Unirii, ca aderent, sunteti si totul ce semnam din partea CU, e si din partea Dvs.

 11. La 3 noiembrie grupul de inițiativă al partidului politic Dreapta a lansat Declarația de Unire a Republicii Moldova cu România.
  Dna Pavlicenco, dar cu aceştea aţi coordonat sau V-au luat-o înainte?

 12. declaraţii, conferinţe, mitinguri, bune intenţii, flori, statui, zâmbete, puneri de acord etc etc etc!!!!! de foarte mulţi ani rezultatul fiind zero barat în privinţa unirii. De peste 25 de ani procentul basarabenilor unionişti nu s-a schimbat în mod semnificativ. Se fac speculaţii, dar uitându-ne la ce partide au votat la ultimele alegeri mai mult s-au rusificat decât şi-au recăpătat identitatea strămoşilor lor. Prin urmare, despre ce unire grăim bre?Oare ce e de făcut? cum s-a procedat până în prezent ne dă de înţeles că s-a greşit de la început .

 13. propuneţi domnilor din RM o altă strategie de urmat, arătaţi particularităţile populaţiei basarabene după sute de ani de rusificare facându-i pe alţii să-i poată înţelege în manifestările lor. <fiecare vede realitatea prin prisma lui,prin urmare ca românii să fie uniţi trebuie găsit liantul care-i uneşte indiferent de trăirile personale. Nu şi-a pus nimeni problema în acest mod s-a acţionat haotic, fiecare cu dreptatea lui rezultatul fiind cel cunoscut.

 14. Singura şansă a Republicii Moldova
  de a se conecta economic la „sensul curgerii istorice”
  este Re-UNIFICAREA cu România,
  se arată într-un raport
  elaborat de Fundaţia Universitară a Mării Negre (FUMN).

  http://fumn.eu/wp-content/uploads/2015/10/Suport_curs_Romnia_si_Republica_Moldova_in_piata_globala_Petrisor_Peiu_SJPE-2015.pdf

  Raportul se intitulează „România şi Republica Moldova în piaţa globală” şi a fost întocmit de expertul în economie al FUMN Petrişor Peiu.

  Republica Moldova practic lipseşte de pe harta economiei globale, atrage atenţia expertul: „este mică, săracă, fără ieșire la mare,
  cu o structură economică înapoiată, fără securitate :
  nicio companie globală sau regională
  nu are de ce să își propună o prezență aici”.

  La nivel regional, România a crescut constant în ultimele două decenii, ajungând un jucător important, iar în context european
  „mediu important”, se arată în raportul FUMN.
  „România este a 45-a economie a lumii și poate deveni a 40-a
  într-o perioadă de 10 ani, dacă își fixează
  și urmărește un astfel de obiectiv”, notează Petrişor Peiu.

 15. Doamna Anica Guțu,
  Partidul Dreapta /Unionistă din Chișinău,
  Felicitări pentu Declarația de Re-Unire
  a Rep.Moldova cu România !
  dar,
  IMPERIOS,
  trebuie de adăugat la text și clauza-
  ––––––––––––––––––––-
  – în baza „Actului Unirii”
  Basarabiei pt. TOTDEAUNA cu România,
  votat de majoritatea deputaților din Sfatul Țării
  la 27 martie 1918 la Chișinău,
  Act întrerupt de ocupația rusească
  din 28 iunie 1940.

  http://infoprut.ro/41842-declaratie-de-unire-a-rep-moldova-cu-romania.html

  – deci în baza Dreptlui nostru Istoric !
  –––––––––––––––––––-

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *