I-am avut pe Vlad Pohilă și pe Mihai Maler martori în procesul vs calomniatorul Ghimpu

67-649x1024 (1)Nu voi scrie mult. Voi așterne aici doar câteva cuvinte. Procesul pe care l-am intentat împotriva a ceea ce consider calomnie, la care s-a dedat pârâtul Ghimpu, a intrat, la Curtea de Apel, pe ultima sută de metri. Data viitoare s-ar putea pronunța hotărârea. Sensul procesului este și că, de exemplu, un oarecare ce se crede buricul pământului, ajuns accidental unde nu merită în mod obiectiv, se consideră în drept să denigreze pe cine vrea. Așa cum a făcut Voronin, la fel – în cazul meu, eu fiind parlamentară atunci, sau cum a făcut Băsescu, în cazul unei alte parlamentare, din România. Cu Voronin, după câștigul la CEDO din cauza inaccesului pus de justiția noastră în mod ilegal, lucrurile se vor clarifica în dosarul repus pe rol.

Cât privește pârâtul Ghimpu, nu e că și-a permis să calomnieze la câteva zile după ce am publicat hotărârea irevocabilă privind neșantajabilitatea mea urmare a eternelor jocuri pepecediste cu kgb-ismul care le este cel mai propriu, de fapt, lor, și nu românilor, unioniștilor autentici. Dar și că pârâtul Ghimpu a încercat să denigreze echipa de traducători de la ATEM, care a lucrat sub conducerea reputatului lingvist și traducător, publicist și fost deputat în primul Parlament democratic, Valentin Mândâcanu. Cel care a declanșat, prin articolul ”Veșmântul ființei noastre” și prin cartea ”Cuvântul potrivit la locul potrivit”, lupta pentru limba română ca limbă de stat și alfabetul latin. Am publicat și noi foarte multe articole în perioada luptei pentru aceste hotărâri istorice, prin care a început Mișcarea de Renaștere și Eliberare Națională.

La procesul de judecată de azi i-am avut ca martori pe ex-traducătorul de excepție de la ATEM, apoi angajat la Moldova-press, Mihai Maler, și pe publicistul, cultivatorul limbii, unul dintre cei mai erudiți scriitori de la noi, Vlad Pohilă, cel alături de care am semnat și cărțulia ”Să citim, să scriem cu litere latine”, apărută cu două zile înainte de istoricele decizii privind limba și alfabetul, amintite mai sus. Aceștia le-au explicat judecătorilor că cei care au promovat o limbă corectă prin Secția de traduceri ATEM, care era blazonul luptei pentru o limbă română, nu moldovenească, sunt, de fapt, martiri, nu ”colaboraționiști” ai regimului sovietic, precum încearcă să amestece călăul cu victima niște mediocrități care, de fapt, încă nu și-au raportat trecutul…

vladpohilaRepublicăm, mai jos, un articol scris de Vlad Pohilă despre Valentin Mândâcanu, a cărui dată de deces, din păcate, coincide cu data mea de naștere.. Dar mă simt onorată să republic acest articol despre omul care m-a luat în echipa sa, unde am învățat, ca traducător, alături de Mihai Maler, Foca Obadă, Theodor Magder, Valentin Țurcanu, ce înseamnă răspunderea pentru corectitudinea limbii române.

LUMINOASĂ-I VA FI DE-A PURURI AMINTIREA

Vlad POHILĂ

            De nu era acea zi a plecării sale pentru totdeauna dintre noi – 29 octombrie 2012 –, Valentin Mândâcanu ar fi împlinit, în această vară toridă, 85 de ani.

            Poate că tocmai din cauza caniculei a trecut, mai mult neluată în seamă, onorabila aniversare a unei eminente personalităţi basarabene, cărturar şi patriot cu merite deosebite faţă de comunitatea noastră. Da, pe la sfârşitul lunii iulie şi în august majoritatea ziarelor şi revistelor de la Chişinău se află în vacanţă. Iar Primăria Chişinăului, cea mai indicată pentru a dezveli o placă comemorativă şi / sau a da unei străzi din urbe numele lingvistului, tocmai se afla în fierbinţeala postelectorală. Şi doar un post de radio şi altul de televiziune au evocat personalitatea şi opera lui V. Mândâcanu, prin reluarea unor secvenţe omagiale. Or, el merită infinit mai multă atenţie, căci, a-l evoca pe Valentin Mândâcanu înseamnă a cinsti memoria unui dintre cei mai dăruiţi, energici, sinceri şi intransigenţi luptători pentru apărarea limbii, culturii, istoriei şi demnităţii naţionale în Basarabia sub ocupaţie rusească. Desigur, nu a fost unicul intelectual înregimentat plenar în rezistenţa culturală de la noi. Însă V. Mândâcanu s-a aflat câteva decenii bune pe prima linie, iar armele sale au fost dintre cele mai iscusite şi mai eficiente: competenţă şi fler în scrieri, principialitate în condamnarea greşelilor şi abaterilor în exprimarea conaţionalilor din spaţiul pruto-nistrean, dar şi blândeţe în a le arăta calea spre cuvântul potrivit la locul potrivit. Plus, o iubire fierbinte pentru limba română şi alte valori naţionale, românismul fiind pentru V. Mândâcanu icoana la care se închina după ce se închina la icoana cu chipul Mântuitorului.

            Dacă limba română şi românismul în ansamblu mai sunt vii în Basarabia după atâtea decenii de prigoană, aceasta se datorează şi pasiunii, eforturilor, contribuţiilor lui V. Mândâcanu. Rămâne, pentru mulţi dintre noi, o enigmă (penibilă enigmă!) de ce forurile de la Cotroceni – atât de generoase în a acorda distincţii, titluri, premii, Stele ale României chiar şi unor nechemaţi, dar şi unor persoane cu antecedente românofobe – s-au dovedit a fi atât de reticente cu V. Mândâcanu? De ce nu au catadicsit să consemneze în vreun fel activitatea prodigioasă a lui V. Mândâcanu ca plăieş al limbii române la fruntariile de răsărit, şi astăzi expuse ameninţărilor şi primejdiilor?

            Ce-i drept, nicio Stea nu poate înlocui preţuirea, admiraţia şi recunoştinţa noastră. Aşadar, să revenim la cărţile, la scrierile lui V. Mândâcanu, la aceste superbe lecţii de exprimare corectă şi de abordare rodnică a românismului; să-i evocăm mai des şi mai temeinic fascinanta personalitate, astfel încât tânăra generaţie să ştie că valorile trebuie însuşite, iar când e cazul – şi apărate, cu dragoste, cu simţul răspunderii, cu eforturi, ba chiar şi cu sacrificii. Astfel vom face să-i fie mereu luminoasă amintirea lui Valentin Mândâcanu. Aşa cum o merită intelectualul care atâta lumină ne-a împărtăşit!

* * *

Viitorul lingvist, traducător, publicist, fruntaş al vieţii publice s-a născut la 27 iulie 1930, în comuna Mihăileni, judeţul Bălţi, în familia lui Roman Mândâcanu, care i-a fost învăţător şi lui Eugeniu Coşeriu (1921-2002). S-a stins din viaţă la 29 octombrie 2012, fiind condus pe ultimul drum, la Cimitirul Central Ortodox din Chişinău, de un cortegiu numeros de admiratori.

Face studii primare în satul natal, apoi urmează câteva clase la Liceul „Ion Creangă” din Bălţi. Familia sa fiind nevoită să se refugieze în faţa invaziei sovietice (1944), termină liceul la Craiova, avându-l coleg şi pe viitorul mare actor comic Amza Pelea (1931-1983). După ce familia Mândâcanu este „repatriată” cu forţa în URSS, V. Mândâcanu face studii la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău (1951-1955).

După absolvirea facultăţii, un timp lucrează profesor la Şcoala Pedagogică din Călăraşi. În 1966 este angajat redactor-stilizator la revista Moldova. Mai târziu a activat în calitate de traducător la Agenţia Telegrafică a Moldovei (ATEM), apoi, ca redactor la Enciclopedia Sovietică Moldovenească (1969), de unde a fost concediat, fiind acuzat de „românizarea” limbii. A revenit la ATEM, unde a putut menţine la un nivel apreciabil limba română în textele traduse, conferind această calitate chiar şi textelor oficiale, ai căror emiţători aprioric negau excistenţa limbii române în stânga Prutului. S-a impus ca publicist, semnând numeroase articole de cultivarea limbii şi de cultură în presa periodică de la Chişinău (ziarele Tinerimea Moldovei, Cultura, revistele Moldova, Nistru ş.a.). A făcut şi traduceri, din rusă şi franceză, inclusiv câteva biografii romanţate (despre Lev Tolstoi, Mahatma Gandhi, A. de Saint-Exupéry ş.a.). A ţinut prelegeri pentru redactorii de carte, pentru ziarişti şi traducători.

A debutat editorial cu lucrarea Exprimarea corectă (1967). Ca o reluare, revăzută şi completată, a cărţii de debut, se prezintă volumul Cuvântul potrivit la locul potrivit (1979, 1987). Este cel mai amplu, mai argumentat şi mai captivant îndreptar de corectare a limbii vorbite şi scrise în Basarabia sub ocupaţie sovietică, dar şi în primele decenii după obţinerea independenţei. A mai editat cărţile de eseuri şi memorii Între acasă şi acasă (2000) şi Spărturi în gheaţa tăcerii (2008). Mai bine de un deceniu, până la deces, a ţinut număr de număr, în săptămânalul Flux, rubrica Surse de lumină – o impresionantă culegere de citate edificatoare din opera marilor scriitori şi gânditori români, din trecut şi contemporani. Citatele sunt însoţite de ample, documentate şi extrem de instructive comemtarii ale lui V. Mândâcanu.

Era cunoscut, preţuit şi admirat ca un luptător înflăcărat pentru românism: promovarea limbii române şi revenirea la alfabetul latin, afirmarea adevărului istoric despre identitatea noastră naţională unică. Eforturile sale, începute în anii ’60, au culminat în anii de „restructurare” („perestroika”) – cursul de democratizare şi relaxare politică promovat de liderul sovietic M. Gorbaciov, pentru care V. Mândâcanu avea un adevărat cult. În 1988, V. Mândâcanu a publicat în revista Nistru (redactor-şef – Dumitru Matcovschi) eseul Veşmântul fiinţei noastre, care a avut largi ecouri, trezind spiritele în societatea basarabeană. După cum menţiona poetul Gr. Vieru, acest tulburător eseu-manifest „se înscrie de pe acum în letopiseţul dramaticei noastre istorii, alături de cel mai frumos imn închinat Limbii Române, semnat de Al. Mateevici”. Alte personalităţi ale epocii au evidenţiat faptul că tocmai lucrarea lui V. Mândâcanu „a declanşat mişcarea de eliberare naţională” (D. Matcovschi); „a spart tăcerea şi a rupt zăgazurile” (Vl. Cubreacov); au fost spulberate cu vehemenţă cele două neadevăruri: dogma limbii «moldoveneşti» şi spectrul limbii române ca duşmană a moldovenilor [basarabeni]”; a dinamitat tot eşafodul ideologic comunist” (I. Roşca); „a început în Moldova sovietică o revizuire a istoriei […]; docrina celor două limbi [diferite, româna şi «moldoveneasca»] s-a prăbuşit doar odată cu articolul amintitit al lui V. Mândâcanu” (prof. K. Heitmann, Germania); „a pornit… o adevărată revoluţie socială, naţională, spirituală” (Paul Goma). Eseul Laudă ţie, interbelic românesc, scris în 2008, se prezintă ca un emoţionant, sincer şi convingător elogiu unei perioade denigrate din istoria Basarabiei (anii 1918-1940; 1941-1944, când eram parte a Româniiei Mari). Autorul scoate în evidenţă adevărul că de nu era acest interbelic românesc”, trauma noastră etnică şi intelectuală ar fi fost mai gravă, mai primejdioasă, dacă nu fatală.

Ca deputat în primul Parlament al R. Moldova (1990-1993), V. Mândâcanu a votat pentru independenţa de ruşi a R. Moldova, altfel a fost dintotdeauna un unionist fervent. Membru în Uniunea Jurnaliştilor, în Uniunea Scriitorilor din Moldova. Cetăţean de onoare al Chişinăului (2009). Distins cu Ordinul Republicii (2010).

 

 

Loading Facebook Comments ...

24 Comments

Add a Comment
 1. George Friedman, avertizează: România să nu se bazeze pe sprijinul UE împotriva Rusiei

  George Friedman, fondatorul și chairman-ul companiei de analiză strategica Stratfor, trage un semnal de alarmă referitor la situația în care se află România, în contextul evoluției conflictului dintre Rusia și Ucraina. La emisiunea „După 20 de ani” de la PRO TV, analistul american a vorbit despre NATO, dar și despre independența energetică a României.
  Politologul George Friedman face parte dinte analiștii pe care ii asculta liderii politici si militari de la Washington. Fondatorul si directorul Stratfor, una din cele mai apreciate agentii de analiza din SUA, cunoaste problemele estului Europei, mai ales ca s-a nascut in Budapesta.
  George Friedman e rezervat privind viitorul regiunii. „Nu stim ce se va intampla. Speram la ce e mai bine, dar in aceasta parte a lumii, de obicei nu se intampla niciodata ce e mai bine. Prabusirea URSS in anii ’90 era un eveniment inevitabil. Uniunea Sovietica va renaste, sub o forma sau alta. Am vazut, de asemenea, ca Uniunea Europeana nu poate functiona. Fragmentarea UE a avut un efect profund asupra NATO. Diferentele intre pozitia Germaniei si cea a statelor din sudul Europei, de exemplu, s-a manifestat si in NATO. Fosta structura de aliante din perioada Razboiului Rece nu functioneaza. ”
  Ucraina, viitorul camp de lupta al Europei

  „Interesul Rusiei e in Ucraina”, ne atentioneaza directorul Stratfor. „In Ucraina rusii au invins armata germana, Ucraina e zona-tampon. Rusii nu pot renunta la Ucraina, dar au oare forta necesara pentru a o pastra? Rusia e slaba, chiar daca actioneaza ca si cum ar fi puternica. Vor trebuie sa se lupte din greu pentru Ucraina. Nu e nevoie de o mare presiune pentru a-i destabiliza. In vreme ce Rusia incearca sa revina iar Europa se fragmenteaza, Ucraina va deveni campul de lupta iar SUA, principalul jucator.”
  Citește și: „Ultimul dictator al Europei” rupe tăcerea. Ce spune despre Putin și Ucraina

  In acest joc, pozitia Romaniei e una ingrata, spune George Friedman, care nu se afla pentru prima data in tara noastra. „Sunteti in aceeasi pozitie in care ati fost intotdeauna: intre peninsula europeana – Germania, Franta etc. – si Rusia. Sunt doua intrebari la care trebuie sa raspundeti: care e relatia Romaniei cu Europa, realist vorbind? Care sunt rezultatele posibile in Ucraina care ar ameninta interesele nationale ale Romaniei?”
  Directorul si fondatorul Stratfor ne avertizeaza ca Statele Unite nu vor interveni obligatoriu in regiune. „Rusii sunt profund interesati de Ucraina, americanii doar marginal. E o asimetrie de interese. In anumite conditii trupele rusesti ar putea ocupa vestul Ucrainei, caz in care Romania are un interes real in viitorul Moldovei, dar si in protejarea sa. Nu cred ca Rusia va ataca, dar trebuie sa va pregatiti pentru ce e mai rau, fiindca in aceasta parte a lumii de obicei ce e mai rau se intampla.”
  Actiunile subersive ale Rusiei, principalul pericol pentru Romania

  „Trebuie sa incepeti sa va refaceti armata, nu pentru a-i invinge pe rusi, ci ca sa rezistati suficient ca sa aiba americanii timp sa vina”, spune George Friedman. „Nu e in interesul SUA ca Romania sa fie absorbita de rusi. Cred ca americanii au un interes serios in indepedenta Romaniei, lucru demonstrat si de vizita vicepresedintelui Biden si a Secretarului Apararii Hagel.”
  Citește și: Putin: Nu vreau o nouă Transnistrie în Ucraina!

  „In al doilea rand, construiti-va o relatie cu vecinii de pe flancuri, polonezii si turcii. Au interese comune cu voi, chiar daca le exprima diferit. Impreuna formati un cordon sanitar rezonabil impotriva Rusiei. Pot rusii sa se extinda atat de departe? Poate ca nu sunt in stare nici sa reia Ucraina, dar o politica nationala de securitate nu se construieste din sperante.”
  „In termeni de dezvoltare a economiei, relatia voastra cu Germania, care traieste din exporturi, va dezavantajeaza. Relatia voastra cu China la fel, pentru ca isi vor aduce muncitorii aici. Rusii, in schimb, au bani, dar nu au tehnologie si expertiza, nu va pot construi economia. SUA vin si cu bani si cu expertiza si nici nu vor folosi mana de lucru americana, fiindca e scumpa. Vor angaja romani”, spune Friedman, care da exemplul Coreei de Sud. „Era o tara agricola saraca, acum e o putere industriala. De ce? Fiindca era un aliat strategic al SUA iar SUA voia ca economia sud-coreeana sa fie cat mai sanatoasa. Si Germania si Japonia s-au ridicat datorita americanilor.”

  Rusia, controlata de servicii

  George Friedman vorbeste si despre pericolul reprezentat de politica externa agresiva a Kremlinului. „Trebuie sa intelegeti cine sunt si ce vor rusii. Au trecut printr-o perioada catastrofala. O singura institutie a functionat continuu, serviciile de informatii. Ele tin tara la un loc. Era inevitabil dupa dezastrul anilor Eltin ca FSB, singura institutie care functioneaza, sa ajunga la putere prin Putin. Putin a promis doua lucruri: ca va folosi banii din energie pentru a construi o economie moderna si ca va face din ea o mare putere. Poate nu o putere globala, dar o putere respectata in regiune. Putin a esuat sa contruiasca o economie viabila. Dar a reusit sa faca din Rusia o putere regionala, de aceea evenimentele din Ucraina au fost atat de semnificative. Pe 1 ianuarie rusii controlau tara, chiar daca nu absolut. Au avut loc evenimentele care au adus la putere la Kiev un guvern pro-occidental, ceea ce a insemnat un esec pentru serviciile rusesti. Nu au reusit sa anticipeze si sa controleze evenimentele. Acum controleaza doar Crimeea si Donbas-ul, pentru care trebuie sa lupte. Nu au reusit sa provoace o revolta in est, a mai spus George Friedman la emisiunea de la PRO Tv.

 2. Lecturi unioniste
  –––––––––-
  Pasionații de lectură sunt invitați de Tinerii Moldovei la un eveniment inedit, desfășurat sub genericul „Pagini de cafea”. Schimb de carte, muzică live și cafea sunt ingredientele care vor da gust serii de joi, ora 18:00,
  în incinta Teatrului „Ginta Latină”, etajul II, Chișinău

  http://infoprut.ro/41731-eveniment-pentru-promovarea-lecturii-marca-tinerii-moldovei.html

  „Pagini de cafea” este organizat în parteneriat cu „O carte pentru tine” și are drept scop susținerea tinerilor cititori și promovarea lecturii. În acest sens, organizatorii vor pune la dispoziția elevilor și studenților prezenți sute de cărți de literatură română și universală, care urmează a fi luate acasă gratuit de cei care vor da curs invitației. Cei mai darnici cititori sunt rugați să aducă și ei câte o carte. Intrarea la eveniment este liberă, iar schimbul de cărţi nu este obligatoriu şi nici permanent, anunță Tinerii Moldovei.

  „Este un eveniment de socializare și interacţiune activă. Vrem să promovăm cititul și să-i facem pe tineri să iasă din casă, să comunice mai mult în realitate, să fie mai deschişi şi mai sociabili şi, desigur, să stimulăm interesul lor participativ. În cadrul evenimentului, vizitatorii vor avea ocazia să întâlnească și alți tineri dornici de a primi o carte, iar asigurarea unui ceai sau a cafelei este cel mai mic lucru pe care-l putem face pentru crearea unei atmosfere și mai prietenoase, şi mai detaşate, şi mai Unite”, a declarat Anatol Ursu, președintele Mișcării Civice Tinerii Moldovei.

  „O astfel de inițiativă este extrem de binevenită într-o societate, unde cărțile sunt neglijate, îndeosebi de tineri. Cred că ar fi bine ca evenimente de acest gen să se organizeze mai des”, menționează Galina Ciubotaru, lector universitar la USMF.

  Potrivit organizatorilor, evenimentul este parte componentă a campaniei de recrutare lansată de Tinerii Moldovei în această toamnă, sub genericul
  „N-ai avut până acum, vei avea cu noi”.

 3. UN PELERINAJ UNIONIST
  CHIȘINĂU-IAȘI
  CU TRENUL “RE-UNIREA” Mult-Așteptată !
  ––––––––––––––––––——————––––
  Mișcarea Civică “Tinerii Moldovei”
  invită toți elevii și studenții într-o excursie cu trenul „RE-Unirea”
  la Iași. Pe lângă un drum distractiv încolo și înapoi,
  va fi organizată o excursie captivantă prin Iași.

  Pasionații de shopping vor avea alternativa
  de a dedica ziua cumpărăturilor la mall-urile din oraș,
  unde toate brand-urie mari ale lumii sunt prezente,
  iar prețurile sunt mai accesibile decât la Chișinău!

  Prin această inițiativă,
  “Tinerii Moldovei” își doresc să promoveze
  noua cursă Chișinău – Iași, care din păcate, la lansare,
  s-a bucurat de puțină popularitate.
  Autoritățile au organizat prima cursă mai mult pentru politicieni,
  decât pentru cetățenii de rând, ratând astfel un moment simbolic.
  Ca urmare, primul tren renovat spre Iași a fost gol.
  În ziua în care “Tinerii Moldovei” vor organiza deplasarea
  trenul va fi plin.

  Deplasarea va avea loc Sâmbătă,
  31 octombrie, ora 6.47 dimineața, de la Gara Feroviară din Chișinău.

  Biletul dus-întors va costa 210 mdl.
  Acest preț conține o reducere de 20% oferită de Căile Ferate.

  Înscrierile –
  direct la sediul TM
  (Casa Presei, oficiul 334, strada Pușkin-22)
  sau la telefon – 067 440 200.
  ––––––––––––––––––———————-

 4. Ei si care este sensul sa scrii una si aceeas informatie sub mai multe nick-uri??? Raspunsul este unul: sa produci spam! Ieri Saveta, azi Tot Acela, maine va fi Iliodor din Halaciuga, apoi Cracoviac din Afumati!!!
  De ce nu te numesti Vasilache de la Balci?

 5. titus = Vlada Ciobanca,

  și care e problema ta KGB-istă SIS-tematică
  anti-românească și anti-unionistă ?

 6. Inteleg, bre Tot Acela, ca ai un singur scop: sa faci spam, sa minti, sa-i sperii pe toti cu KGB. Daca cineva nu este de acord cu metodele tale de propaganda, atunci incepi cu minciunile si calomniile. Te crezi D-zeu? Si daca spun ca sunt un bun roman si sunt pentru reunirea tarilor romanesti, ce faci atunci? Este spamul tau hartia de turnesol, care indica aderenta la romanism? De ce esti ridicol? De ce inti bati joc de unionism, jucandu-te dea Standardenführer-ul Stierliz? Iti pui ochelari negri, manusi si peruca, iti schimbi periodic numele, lasand sa se inteleaga ca tu nu esti tu. Atunci cine esti tu?

 7. domnul Mândâcanul, o personalitate culturală basarabeană; nu am înţeles atitudinea domniei sale faţă de Roşca. Era un apropiat, scria articole în ziarul Flux, iar Roşca se lăuda că are doi plămâni diferiţi!!!???, unul românesc şi altul rusesc, comentând perioada anilor 90 ai Frontului popular , ca o copilărie a unor tineri nematurizaţi. Şi Mândâcan îi purta ifosele! De ce oare?

 8. titus=Titușka Vlada Ciobanca,
  anti-română și anti-unionistă,
  1.
  da, ai dreptate, eu nu sunt eu !
  2.
  dovedește la toată lumea că ești pro-unionistă-

  – în care din textele tale semnate Vlada Ciobanu
  te-ai declarat deschis pro-unionistă ?
  Atunci te voi crede !

  Până acum am văzut doar contrariul –
  ai criticat șiret și șmecherește unioniștii
  și toată românimea în general,
  așa cum o fac mereu ruso-filii Igoriok UrsenKo și VitaliK Sprânceană !
  3.
  Este o întrebare concretă,
  deci, răspunde concret și nu fugi de răspuns
  așa cum ai mai făcut-o de multe ori.
  –––––––––––––––––
  N.B.
  A propos, din curiozitate,
  de ce te deranjează maladiv și SIS-tematic
  atât de mult Marele meu Anonimat ?
  P.S.
  Aici pun punct acestui ne-dialog vladâcesc.
  Nu meriți atenția !
  Pierdere de timp SIS-tematică !

  – doar atât ai învățat la Universitatea ta,
  cuvântul – bre-,
  tu, jurnalistă ruso-filă
  pretinsă politiciană ne-măritată veșnic frustrată?
  ––––––––––––––––––––––-

 9. Bre, Tot Acela, nu ma intereseaza numele tau adevarat, ma intereseaza de ce te comporti ca un clovn? Ma intereseaza de ce acuzi toti forumistii ca sunt din KGB? De unde ai asemenea comportament agresiv? Ma intereseaza de ce minti mereu? Uite, eu, spun ca tu esti:

  Mos Nichifor Cotscarul,
  vizitiul-telegarul,
  ce pe Malca- jiupaneasa,
  ai condus-o pan-acasa.

  Ce fel de Mare Anonimat mai ai, daca nu scrii nimic in afara de anunturi? Unele si aceleasi anunturi pe toate Traseiele internetului. Parca ai fi o ciocanitoare. Poti discuta omeneste? Fara lozinci, chemari si fluieraturi?

  Nu pot dovedi ca sunt „pro-unionista” pentru ca sunt „pro-unionist”. Si faptul ca nu-ti accept clunada ta ieftina este deja o dovada.

  Adio, ciocanitoare telegrafica!!!

 10. guvernul Streleţ a fost demis! prin urmare, exemplul Filat se vrea unic, celalţi politicieni hoţomani făcând pe dracul în patru să se pună la adăpost. Nu mai contează RM,idealuri, principii,se va merge acolo unde protecţia personală este maximă indiferent cât ai subtilizat. Nu este niciun secret unde, să aşteptăm confirmarea! Mă întreb platforma DA în acest caz cum va putea ieşi din ridicol?

 11. VIVAT LITUANIA ANTI-OCUPAȚIE !

  Europarlamentarul lituanian liberal
  Petras Auštrevičius-

  http://infoprut.ro/41752-raportor-european-romania-si-rep-moldova-trebuie-sa-decida-in-privinta-unirii.html

  În cadrul interviului, oficialul european a fost rugat să-şi expună punctul de vedere în legătură cu subiectul RE-Unirii Rep.Moldova cu România.

  „Aceasta este o chestiune națională. Aș greși dacă aș propune eu o soluție pentru Moldova. Moldova și România trebuie să decidă. Sunt două națiuni surori care au aceeași cultură și istorie. Noi am fost divizați pe hartă cu pixul rosu de Josef Stalin. Stalin a separat Basarabia de restul României. Trebuie să corectăm evoluțiile istorice prin alegerea liberă a cetățenilor”,
  a comentat lituanianul.

  Întrebat dacă grupul din care acesta face parte, ALDE, ar susţine idee RE-Unificării,
  Petras Auštrevičius a răspuns:
  -„Noi susținem viitorul european al Moldovei.
  Iar destinul celor două țări, Romania si Moldova, este să trăiască împreună în UE”.
  ––––––––––––––––––––––––-

 12. RE-Unirea, scopul final
  ––––––––––––––––
  Istoria sloganurilor de tipul „Basarabia, pământ românesc”
  a început în 2006, când pe zidurile din România
  au apărut diferite mesaje unioniste.
  Autorii, care doresc să îşi păstreze anonimatul,
  sunt câţiva tineri din Bucureşti,

  -scrie Sânziana Ionescu în
  adevarul ro/ ocale constanta,
  preluat de Romanian Global News.

  http://www.rgnpress.ro/rgn_14/categorii/analize-interviuri/19508-sinziana-ionescu-cine-sunt-bieii-care-umplu-pereii-cu-basarabia-e-romania-anonimii-care-au-scris-pe-ziduri-mesajul-unirii-in-toat-romania-i-dincolo-de-prut.html

  Artiştii stradali au hotărât să rămână în anonimat pentru a nu distrage atenţia asupra mesajului lor. Uneori, discuţiile din jur îi fac
  să zâmbească. Se dezbate cine este în spatele acestor mesaje,
  ce urmăresc ele, cum pot fi realizate de atâta timp fără ca
  autorii lor să iasă la iveală.

  „Mesajul este cel care contează, nu persoana.

  Nu ne considerăm artişti graffiti, nu avem nevoie de vreo reclamă
  în această lume. Dar articolele din ziar pot ajuta la promovarea mesajului unionist. Am vrut să aducem nişte clarificări în privinţa unor întrebări din mintea publicului, pe marginea acestui subiect”,
  spune Mihai.

  Sutele de inscripţii de pe zidurile României, dar şi ale Basarabiei,
  vor continua. Până când?
  -„Până când obiectivul final, RE-Unirea cu Basarabia, nu e realizat,
  noi nu ne oprim”,
  sunt hotărâţi băieţii.

  Mesajul a ajuns şi în Insulele Faroe,
  unde România a disputat meciul pentru Euro 2016

 13. Bre Tot Acela, cat de bine ar fi, daca mesajul „Basarabia este pamant romanesc” sa ajunga si la Balti si la Orhei si la Comrat. Pentru ca acolo a ajuns alt mesaj: „Bessarabia- iskonnaia Russkaia Zemlea!”. Si saptamana trecuta, dodonii si usati-i au dezvelit chiar si un monument al sfantului Serghie de Radonej, ocrotitorul moscovitilor. De Ioan cel Nou sau sfanta Parschiva nici o pomina.
  Ce faci in aceasta directie, Tot Acela? Cine va aduce mesajul „Basarabia este pamant romanesc” in corturile de sub Parlament ale dodonilor si usati-ilor? Ca acolo sta: Unionistii sa mearga peste Nistru. Dodon spune clar ca romanii din minoritatea etnica romaneasca din RM, nemultumiti de starea lucrurilor sa plece in Romania. De ce nu reflecti aceste realitati in postarile tale, Tot-Anhamon-Ra-Neptah? Ori te intereseaza numai Lituania si Insulile Moluce?

 14. Vitalia, imi pare rau ca intervin din nou critic. Spun critic si nu dusmanos, deoarece in opinia mea, critica este consructiva, dincolo de gustul amar pe care-l poate lasa.
  Sigur, este blogul tau pe care adopti subiectele pe care le vrei, iar noi toti ceilalti suntem doar niste invitati care profitam de gazduirea ta.
  Dar, in acest caz, cand situatia Basarabiei este atat de critica, cand Rusia prin agentii sai din partidele pro-ruse, intre care as numi si PD-ul, este pe cale de a-si impune, in forta, interesele in regiune – vezi „Moscova la Prut” (https://mipopescu.wordpress.com/6-basarabia/moscova-la-prut/) – voi, partidele cu veleitati pro-romanesti si pro-unioniste va tarati in procese care seamana cu o furtuna intr-un pahar cu apa.
  Care-i rostul acestei dezbinari cand ar trebui lasate la o parte toate aceste frustrari meschine pentru o cauza atat de importanta cum este salvarea de la caderea tarii in prapastie?

  Problema voastra nu este „stanga” sau „dreapta” intr-o tara fara economie, fara stabilitate socio-politica, fara identitate, ci este PROBLEMA IDENTITARA si NATIONALA.
  Fara aceasta intelegere realista a situatiei nu puteti minti pe nimeni, nici macar pe voi insiva ca ati fi politicieni. Sunteti doar niste copilandri care va jucati de-a politica si doar orgoliul nemasurat nu va da pace si va impiedica sa conlucrati pentru definirea strategiei coerente care sa duca la salvarea Basarabiei si basarabenilor. Inca prin 2011, incercam sa atrag atentia asupra acestei stari de lucruri in articolul ”Ranza basarabeanului” (https://mipopescu.wordpress.com/6-basarabia/ranza-basarabeanului/)
  Credeti ca Moscova se joaca asa cum faceti voi?

  Banuiesc ca blogul tau este citit si de alti lideri de opinie basarabeni. Intentionat nu scriu ”lideri politici”, deoarece realitatea arata ca asa ceva nu prea exista dincolo de Prut, unde „partidele” sunt de fapt grupurile lui Cutare sau ale lui Ixulescu in cautare de avantaje materiale personale si de grup, nu de implementare a unor adevarate doctrine de stanga sau de dreapta pentru dezvoltare.
  Deci, sper ca acesti lideri de opinie, care probabil citesc si cele scrise de mine, sa deschida ochii si sa vada si alte realitati decat cele ale grupurilor lor restranse.

 15. Foarte bine,
  prințesică Vlada Ciobanca, alias titus,

  Ai un blog personal /eu nu-l am/,
  De ce nu postezi aceste subiecte unioniste,
  sau altele ant-ocupaționiste, etc. pe blogul tau ?

  http://voxreport.unimedia.info/2015/10/22/ah-chisinau-printesenul-meu-sau-despre-istoria-unei-plangeri/

  iată ultimele tale postări-

  – Conversații la Catedrală
  – Je m’en fiche
  – Dogville sau despre jurnalism
  – Despre neputință
  – Milioane în vânt

  oare crezi că acum există alte subiecte mai importante
  /ca mersul strâmb și smiorcăit pe stradă, etc./

  decât RE-Unirea cu România – Proiectul nostru Național ?

  Ia Aminte !

 16. Demagogul Tot-Neptah minte ca oricand. Mincinosul minte ca as fi avut vreun blog, apoi, ca un mincinos de prasila, imi atribuie un nume, pe care nici nu-l cunosc. Ti-am spus, bre Tot-Anhamun, ca in afara de minciuni nu generezi nimic relevant.
  Raspunde-mi, de ce nu unionistii din R.Moldova sunt in capul protestelor antimafiote? De ce lasati dodonistii si da-daistii sa joace, iar voi ati luat apa in gura? A cazut guvernul a cata oara. Nu mai avem nevoie de un guvern mafiot. De ce nu se ridica problema reunificarii celor doua tari romanesti ACUM? De ce nu se convoaca o mare Adunare Nationala Unionista?
  Asa ca ia tu aminte, Saveta.

  Si nu minti!

 17. bre,titus te credeam mai dezgheţat, m-am înşelat, eşti prost de bubuie!!!! ce încerci să faci se numeşte instigare ! bre, prutonistreanule, locul tău e pe voxpublika alături de constănţeanul şi de alţi ioni românofobi. Apropo, un lucru pozitiv de remarcat, încerci să devii modest, deşi fudulia nu-ţi dă pace.Servus bre!

 18. titus=Titușka Vlada Ciobanca,

  anti-română și anti-unionistă
  teroristă SIS-tematică !

 19. Tot Acela
  Si numai atat? Slabut de tot.

  De ce nu se convoaca o Mare Adunare Nationala Unionista?

 20. titus=Titușka Vlada Ciobanca,

  anti-română și anti-unionistă
  teroristă SIS-tematică !
  ========================

 21. Convocati Marea Adunare Nationala Unionista!!!

 22. O strofă dintr-o poezie mai puţin cunoscută
  a bădiei Eminescu,
  intitulată

  La Arme:
  ––––––––
  Auzi?… Departe strigă slabii
  Şi asupriţii către noi:

  E glasul blândei Basarabii,
  Ajunsă’n ziua de apoi –

  Şi sora noastră cea mezină,
  Gemând sub cnutul de Calmuc,

  Legată-n lanţuri e-a ei mână,
  De ştreang târâtă ei o duc.

  Murit-a?… Poate numai doarme
  Şi-aşteaptă moartea de la câni?

  La arme!
  La arme, dar, Români!…
  =============================

 23. Pohod la Sybir

  Sub cer de plumb întunecos,
  Pe câmp plin de zapadă
  Se trăgănează-ncet pe jos
  O jalnică gramadă
  De oameni triști și înghețați,
  Cu lanțuri ferecați.

  Sărmani!… de șase luni acum
  Ei merg fără-ncetare
  Pe-un larg pustiu ce n-are drum,
  Nici adăpost, nici zare.
  Din când în când un ostenit
  Mort cade, părăsit!

  E lung cel șir de osândiți!
  Pe vânăta lor față
  Necontenit sunt pălmuiți
  De-un crivăț plin de gheață,
  Și pe-al lor trup de sânge ud
  Des cade biciul crud.

  În urma lor și pe-mprejur
  Cazaci, bașchiri sălbatici,
  Cu suliți lungi, cu ochi de ciur
  Alerg pe cai zburdatici,
  Și-n zarea sură stă urlând,
  Urlând lupul flămând.

  Dar unde merge-acest popor
  Ce nu mai are-n lume
  Nici o sperare-n viitor,
  Nici patrie, nici nume?…
  Se duce, șters dintre cei vii,
  Să moară prin pustii.

  Palid convoi, pierdut, uitat,
  Coloană funerară,
  Ea poartă-n frunte un stigmat…
  Amorul sfânt de țară!
  O! sfânt, sublim, ceresc amor,
  Câți pentru tine mor!

  Ah! câți martiri pentr-un cuvânt,
  Un dor de libertate,
  Cu zile mers-au la mormânt
  Prin răzbunări turbate!
  Câți au format grozavul șir,
  Pohodul la Sybir!

  Acum coloana s-a oprit
  Sub crivățul de noapte.
  Din sânu-i rece, amorțit,
  Ies dureroase șoapte.
  Toți se înșiră-acum în rând,
  Gemând și tremurând.

  Un comandant, aprig călău,
  I-adună ca pe-o turmă
  Și-nseamnă chiar pe biciul său
  Câți au căzut în urmă;
  Apoi în vânt cu aspru glas
  Dă ordin de popas.

  Convoiu-ntreg, nedezlipit,
  Îngenunchind se lasă
  Pe câmpul alb și troienit,
  Sub negura geroasă,
  Și stă gramadă la un loc,
  Făr-adăpost, nici foc.

  Cu pieptul pe omăt lungiți,
  Sărmani! adorm îndată,
  Visând de câmpii înfloriți,
  De țara depărtată,
  Și pieptul lor plin de amar
  Se bate tot mai rar.

  Unul prin vis vede plângând
  O mamă-mbătrânită.
  Altul se-ngâna dezmierdând
  Soția lui iubită,
  Și toți pe sub genele lor
  Au lacrime de dor.

  Ei dorm adânc! ș-al nopții vânt
  Cu șuier viscolește;
  Ei dorm adânc; și pe pământ
  Mereu troianul crește,
  Și stelele, privind la ei,
  Plâng lacrimi de scântei.

  Treptat, omătul spulberat
  Se-ntinde ca o mare,
  Și crește, și sub el, treptat,
  Convoiu-ntreg dispare,
  Și-n zori tot câmpu-i învelit
  C-un giulgi nemărginit.

  Au fost! acum ei unde sânt?…
  Un cârd de vulturi zboară
  Pe sus c-un repede avânt
  Și iute se coboară,
  Iar dintre brazi vine urlând,
  Urlând lupul flămând!…

 24. Pt Mircea Popescu

  Puteam sa nu raspund. Dar raspund. Nu e cazul sa scrii atita despre articolul meu. Atita timp cit voi fi atacata, am dreptul sa ma apar. Si asta voi face mereu. Nu ma atacati si nu ma voi apara.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *