25 octombrie, ziua Armatei României

Constantin-ChiperPrin armată se înţelege, conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, ediția 2009, „totalitatea forţelor militare ale unui stat (oaste, oştire, armie)”. În epoca medievală, Ţările Române aveau oastea permanentă a domnului (oastea cea mică, care uneori era plătită) şi oastea cea mare (formată din cetele boiereşti). Bazele moderne ale armatei române s-au pus în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La data de 12/24 noiembrie 1859, prin Înaltul Ordin de Zi, nr. 83, al Domnului Alexandru Ioan Cuza, s-a înfiinţat Statul Major General al Armatei Române.

Anul acesta se împlinesc 71 de ani de la eliberarea de către armata română, în cooperare cu armata sovietică,  a părţii de nord-vest a Transilvaniei, ocupată în mod samavolnic de către Ungaria horthystă (sprijinită de dictatorii Hitler, Musolini şi Stalin), prin Dictatul de la Viena, din 30 august 1940. În ziua de 25 octombrie 1944 au fost puse la locul lor bornele de hotar pe graniţa de nord-vest a ţării. În semn de omagiu pentru eroii care s-au jertfit pentru eliberarea patriei, dar şi ca recunoştinţă faţă de bărbaţii şi femeile în uniformă militară care şi-au consacrat eforturile pentru apărarea hotarelor ţării şi a libertăţii poporului nostru, prin Decretul nr. 381, din 1 octombrie 1959, organele puterii de stat au stabilit ziua de 25 octombrie ca zi de sărbătoare pentru Armata României.

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Populare Române, începând din anul 1948 şi până în anul 1959, ziua Armatei României s-a sărbătorit la data de 2 octombrie, în semn de respect pentru ostaşii români, foşti prizonieri de război în lagărele sovietice, care la data de 2 octombrie 1943 au semnat, pe teritoriul sovietic, actul de înfiinţare a Diviziei de Voluntari „Tudor Vladimirescu”, căreia, după eliberarea localităţii Debrecen de pe teritoriul Ungariei, la data de 20 octombrie 1944, i s-a adăugat în titulatură şi denumirea acestei localităţi, prin hotărârea adoptată de Comandamentul Militar Sovietic, la propunerea comandantului Frontului 2 Ucrainian, mareşalul Rodion Malinovski.

Armata Română dispunea, la 23 august 1944, de 3 comandamente de armată, 11 comandamente de corp de armată, 50 de divizii (dintre care 29 operative şi 21 de instrucţie), 11 flotile aeriene cu 71 de escadrile de aviaţie (508 avioane de luptă), 4 brigăzi cu circa 200 de baterii de artilerie antiaeriană, 125 de nave de luptă fluviale şi maritime, şcoli militare, centre de instrucţie, fabrici de produs tehnică militară şi muniţii, depozite, formaţiuni de servicii şi altele, cu un efectiv de circa 1.100.000 de militari. Acest potenţial militar a fost pus, imediat şi necondiţionat, la dispoziţia Naţiunilor Unite, ceea ce a sporit raportul de forţe în favoarea acestora.

Efectivele armatei române – care au participat la dezarmarea trupelor germane în perioada 23-31 august 1944 şi, concomitent, la acoperirea graniţelor ţării de la Întorsura Buzăului și până la Orşova şi apoi eliberarea ţării – au fost formate din 11 comandamente de corp de armată şi 27 de divizii, plus forţele Aeronauticii, însumând peste 540.000 de luptători. Dintre aceștia au căzut în lupte peste 59.000 de soldaţi, gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri, care au fost consemnați ca fiind morţi, răniţi şi dispăruţi.

O coincidenţă tulburătoare a făcut ca la eliberarea oraşelor Carei şi Satu Mare, unde s-au produs ultimele rezistenţe ale inamicului pe teritoriul naţional, să participe divizii constituite din ostaşi aparţinând tuturor provinciilor româneşti, ceea ce reprezintă un strălucit simbol al unităţii naţionale: Divizia 9 Infanterie (dobrogeni), Divizia 18 Infanterie (transilvăneni), Divizia 3 Infanterie (munteni), Divizia 11 Infanterie (olteni), Divizia 21 Infanterie (moldoveni) şi Divizia 1 Cavalerie (bănăţeni).

În continuare, în conformitate cu prevederile Convenţiei de Armistiţiu încheiată cu Uniunea Sovietică,  aceasta fiind reprezentantul Naţiunilor Unite, Armata Română a participat la eliberarea Ungariei, cu două comandamente de armată (Armata 1-a şi Armata a 4-a), 5 comandamente de corp de armată, 17 divizii (dintre care 11 de infanterie, 4 de cavalerie și două de munte), un corp aerian (format din 15 escadrile de aviaţie dotate cu 174 de avioane de vânătoare, bombardament şi observaţie), două brigăzi de artilerie antiaeriană (organizate de la 1 ianuarie 1945 în Divizia 1-a Artilerie Antiaeriană), un regiment de care de luptă, un regiment de pontonieri, 4 batalioane de drumuri, grupul operativ al brigăzii de căi ferate şi alte unităţi de la diferite arme. Efectivele totale au fost de 210.000 de militari, din care au căzut în luptele din Ungaria peste 43.000 de ostaşi români.

Pe teritoriul Cehoslovaciei au fost angajate în luptă două comandamente de armată (Armata 1-a şi Armata a 4-a), 4 comandamente de corp de armată, 16 divizii (dintre care 11 de infanterie, 3 de cavalerie și două de munte), un corp aerian de aviaţie (format din 20 de escadrile dotate cu 239 de avioane de luptă), o divizie de artilerie antiaeriană, un regiment de care de luptă, două regimente de pontonieri (dintre care unul a fost pus la dispoziţia Frontului 3 Ucrainian), 6 batalioane de drumuri şi alte unităţi de la diferite arme. Efectivele totale au fost de 248.430 de militari, dintre care au căzut în durele lupte din masivele muntoase Tatra, Fatra Mică, Fatra Mare și Javorina, dar şi în alte zone ale Cehoslovaciei, peste 67.000 de militari români.

Pe teritoriul Austriei, la nord-est de Viena, au acţionat, între 9 aprilie şi 8 mai 1945, Regimentul 2 Care de Luptă (dotat cu 13 autoblindate şi 66 de tancuri şi autotunuri) şi, între 23 aprilie şi 20 iunie 1945, câteva subunităţi de căi ferate.

În cele nouă luni (260 de zile de luptă) efectivele militare angajate de România în lupte s-au ridicat la peste 540.000 de combatanţi. Armata Română a străbătut în marşul ei peste 1700 km (de la Marea Neagră până la Brâno), a traversat 17 masive muntoase şi a forţat 12 cursuri mari de apă, eliberând 3831 de localităţi, dintre care 53 de oraşe. Ostaşii români au provocat inamicului pierderi, care s-au cifrat la 117.798 de prizonieri şi 18.731 de morţi, găsiţi pe teren.

Faptele de arme ale ostaşilor români au fost citate de Comandamentul Militar Român şi Comandamentul Suprem Sovietic prin 7 ordine și 21 de comunicate de război.

Peste 300.000 de soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri români au fost decoraţi cu ordine şi medalii de război româneşti, sovietice, cehoslovace, ungureşti și austriece. România a suferit dureroase pierderi: aproximativ 170.000 de militari şi 1.200.000.000 de dolari (echivalent valută raportat la anul 1938).

Aşa cum apreciau corespondenţii ziarului „Sunday Times”, la 7 ianuarie 1945, şi cei ai postului de radio Londra, într-una dintre emisiunile sale din ianuarie 1945, România se situa „în al patrulea rând în ceea ce priveşte numărul de soldaţi cu care participă la bătălia pentru distrugerea nazismului”, iar cunoscutul post de radio Paris aprecia, în ziua de 13 ianuarie 1945, că România „a adus prin contribuţia ei o  scurtare a războiului cu cel puţin şase luni de zile şi a salvat viaţa a mii de soldaţi români şi aliaţi”.

La încheierea războiului antihitlerist, armata română s-a întors de pe front cu steagurile de luptă acoperite de glorie, făcându-şi pe deplin datoria faţă de patrie şi de poporul român.

Prahovenii şi-au adus o însemnată contribuţie la eliberarea ţării şi la înfrângerea armatelor hitleristo-horthyste, pe fronturile de luptă din Ungaria, Cehoslovacia şi Austria, fiind încorporaţi în următoarele mari unităţi şi unităţi militare: Corpul 5 Teritorial Ploieşti, Divizia a 13-a Infanterie Ploieşti, Divizia 1-a Vânători de Munte Sinaia, Regimentele de Infanterie din Ploieşti, 32 „Mircea” şi 7 Prahova, Regimentele de Cavalerie din Ploieşti, 10 Roşiori, 4 Roşiori şi 3 Călăraşi, Regimentul 19 Artilerie Ploieşti, Regimentele 7 şi 9 Artilerie Antiaeriană Ploieşti, Flotila a 2-a de Aviaţie de Vânătoare Târguşorul Nou, Grupurile de Aviaţie pentru Observaţii şi Informaţii Mizil, Şcoala de Ofiţeri în Rezervă nr. 1 Infanterie din Ploieşti şi alte formaţiuni militare.

În prezent, armata română continuă unele transformări structurale şi organizatorice pentru a fi în măsură să-şi îndeplinească misiunile de apărare a țării şi de cooperare cu celelalte armate partenere NATO la menţinerea păcii în lume şi în estul Europei.

În anul 2015, veteranii de război și militarii activi şi în rezervă, împreună cu instituţiile administrative și instituţiile de cultură, comemorează 101 ani de la izbucnirea Primului Război Mondial (15/28 iulie 1914) între Puterile Centrale (Germania şi Austro-Ungaria) şi Antanta (Franţa, Anglia, Rusia), cărora li s-au aliat alte 28 de state.

Membrii activi şi simpatizanţi ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” sărbătoresc 96 de ani de la înfiinţarea „Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război” (Întregire statală şi eliberare naţională 1916-1919).

În această perioadă premergătoare zilei de 25 octombrie, administraţiile centrale şi locale, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război din MApN şi MAI, Oficiul Naţional „Cultul Eroilor”, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, cadrele  militare active, în rezervă sau retragere din MApN, MAI şi SRI, precum şi cadrele didactice din şcoli desfăşoară numeroase activităţi educative la cimitirele şi  monumentele eroilor, omagiind memoria bunicilor şi părinţilor noştri care au luptat cu multă dăruire şi înalt spirit de sacrificiu pentru eliberarea pământului scumpei noastre patrii.

În ziua de 25 octombrie se vor desfăşura emoţionante evocări istorice, ceremonii militare şi religioase şi se vor depune jerbe şi coroane de flori la monumentele eroilor din România, Cehia, Slovacia şi Ungaria, care au fost eliberate prin jertfele ostaşilor români în anii 1944-1945.

Bibliografie:

 1. Tradiţii şi istorie, 1990-2005, Editura Contrast, Bucureşti, 2005.
 2. Col. (rtr.) Constantin Chiper, Cronica militară a judeţului Prahova, Editura „Scrisul Prahovean”, Ceraşu, 2012.

Col. (rtr.) Constantin Chiper, vicepreşedinte ANCERM

 

Loading Facebook Comments ...

22 Comments

Add a Comment
 1. Doamna Pavlicenco, prea cantati pactizarea armatei romane cu Stalin. Armata Romana ar fi trebuit sa lupte pentru Basarabia in 1940 si sa nu fuga frustrata si injosita. Sa lupte pentru propriul popor, nu pentru Hitler sau Stalin. Multe natiuni au luptat in acel timp. Finlanda nu s-a supus lui Stalin, Grecia nu s-a supus lui Mussolini, Polonia nu s-a supus lui Hitler, Serbia a luptat cu Hitler si Horthy. Au luptat Norvegia, Franta. Au fost infrante, dar nu au trecut prin frustrarea din 1940 prin care a trecut armata romana, care s-a lasat dezarmata fara sa traga un foc. Aceasta parere o impartaseste si Neagu Djuvara.

 2. De ce nimeni nu spune cati moldoveni au fost inrolati in armata romana si in cea sovietica si cati au murit. De ce se ascund statisticile? Cui ii este rusine sa arate lumii adevarul ca in trupele sovietice timp de 9 luni procentul pierderilor in randul moldovenilor era de 10 ori mai mare decat in cel al rusilor.
  Moldovenii au fost masacrati in luptele pentru ocuparea Europei si raspandirea comunismului.
  Au fost aruncati in lupta fara instruire si fara arme! Erau folositi special pentru deminarea terenurilor minate, pentru a sari in aer, cu tot cu minele gasite; etc.
  Doar se stia foarte bine ca URSS nu avea dreptul sa mobilizeze militari din teritoriile eliberate. Azi nimeni nu-si mai adice aminte de aceasta lege!? De ce!?

  În perioada anilor 1918-1940, Rusia sovietică (din 1922 – Uniunea Sovie-tică) a dus în spaţiul pruto-nistrean un război terorist (nedeclarat) al că-rui scop a fost, pe de-o parte – înfricoşarea populaţiei, iar pe de alta – des-tabilizarea şi paralizarea activităţii administraţiei româneşti.
  Până în 1936, urmare a ambuscadelor, asasinatelor şi raidurilor comandourior ruso-sovietice, în Basarabia au fost omorâţi 3342 militari români (inclusiv: 886 grăniceri, 1259 soldaţi din jandarmerie şi 1197 poliţişti).
  Ar trebui sa se ridice in Republica Moldova un monument în amintirea militarilor români căzuţi în urma acţiunilor teroriste întreprinse de Rusia/Uniunea/ sovietică în anii 1918-1940

 3. Uitati ce scrie jurnalista ucraineana, Masha Mishenko, despre ororile ru-silor in Moldova:
  Masha Mishenko este de părerea că „Moldova este o ţară mică, dar mândră”,care a demonstrat că „poate scuipa pe regimul sovietic, ce persistă pe acest teritoriu şi continuă să alimenteze regimul separatist din regiunea transnistreană”. Ea îşi aminteşte cum bunica sa povestea despre deportările în Siberia şi Kazahstan, după aşa-numita – „eliberare” a Basarabiei de sub ,,jugul” României!”

  „Fiecare familie din Basarabia îşi are istoria sa – pe găgăuzi şi bulgari sovieticii îi lăsau, iar pe bărbaţii moldoveni îi luau, în timp ce soţiile acestora plângeau. Probabil, acasta a fost o răzbunare pentru faptul că Basarabia a vrut unire cu România în 1918”, mai spune jurnalista.

  „Totuşi, în pofida multor divergenţe, buni vecini avem noi, nu?, întreabă jurnalista în finalulul articolului.”A recunoaşte ziua de 28 iunie – Zi a ocupaţiei sovietice ar fi echivalent cu recunoaşterea Holodomorului drept genocid. Înseamnă să demonstrezi că autorităţile nu uită de lacrimile moldovencelor, ale căror soţi au fost duşi şi pe care nu i-au mai văzut niciodată. Înseamnă să demonstrezi că îţi respecţi istoria şi îi comemorezi pe cei, care au decedat.. Este omenesc..”, scrie o jurnalistă a agenţiei informaţionale ucrai-nene. Unian.net

 4. Saveta din Ciotcărie

  Aceeași situație s-a repetat în mai 1986,
  după catastrofa de la Cernobâl –
  mii de bărbați moldoveni, doar moldoveni au fost siliți să meargă
  la curățirea acelei zone contaminate,
  mulți din ei murind în continuare,
  alții rămânând schilodiți pentru toată viața.
  Iar minorițățile ruso-fone din Moldova nu au fost atinse.

  GENOCID contra MOLODOVENILOR !

 5. Doamna Plahotniucenko, nu mai ponegriti istoria! De fapt, nu sunteti doamna. Sunteti o cutra decrepita, o plosnita virusata vanduta mancurtului Plaha, cel mai odios caine de pe acest pamant. Sunteti o scula cu abonament la latrina Publika, Prime. Sa va fie rusine, sa va fie frica de Dumnezeu. Aveti trei nepotele…Sunt o mie de motive ca sa fiti suspectata de conjuratii tradatoare si de ranchiuna bolnavicioasa.

 6. domnule dragos ,se vede ca ai scoala kgbista.te exprimi ca un mujic care a baut 2 kile de vodca de pufoaica( se lasa o pufoaica jegoasa la macerat 2 saptamini in buda si apoi se distileaza continutul)
  Domnule Titus, Romania are la W, Ungaria care poate fi considerata in anii 40 inamic( Transilvania) ;la S, Bulgaria care in anii 40 putea fi considerata inamic(Cadrilaterul);la E fosta urss care in anii 40 putea fi considerata inamic(Basarabia) iar Germania prin pactul secret ribentrop molotov ne impartise .ca pe polonezi; ce tara ar fi rezistat atitor dusmani? Romania ,pentru eliberarea acestor provincii istorice a dat jertfa de singe prin sute de mii de tineri ca bradul luptind cu slavii care de sute de ani ne tot agreseaza profitind de multimea loe(si nu numai pe noi);singurii prieteni in acei ani erau valurile Marii Negre mai ales ca aliatii traditionali, Anglia,Franta, Poloni,Iugoslavia.Cehoslovacia(Mica Intelegere) aveau probleme la fel ca noi si nu ne puteam ajuta.

 7. @moldovalahul

  Domnule Bantus Doru, presupun ca sunteti Dvs, Romania ar fi trebuit sa lupte pentru Basarabia in 1940. Polonia a luptat cu 2 inamici de temut, a luptat fara frica. A fost zdrobita, dar nu s-a murdarit cu cooperarea cu Hitler. Cu atat mai mult, ca nu numai Stalin a luat de la Romania Basarabia, dar si Hitler a taiat din teritoriul romanesc din Transilvania si Dobrogia si le-a dat la unguri si bulgari. Nicio stima pentru Romania n-a avut acest Hitler. Si Romania l-a urmat pe Hitler prin stepa calmica pana la Stalingrad. Bulgarii au luat ca cadou de la Hitler o parte din teritoriul romanesc si au stat cuminti acasa, nu au mers in Rusia.

  Neagu Djuvara are dreptate: mai mult respect avea Romania daca nu se inhaita la inceput cu Hitler si apoi cu Stalin.

 8. Dragos,

  Rusine pentru desconsiderare!

  De ce trebuie neaparat sa jignesti, ca sa fii convingator? Chiar nu se pot purta niste discutii in mod civilizat? Asta-i rautatea kgbita, proasta crestere, orgoliul de a fi cel mai destept, de unde deriva incapacitatea de a purta un dialog. Voi ati facut in Basarabia dezastrul, pe care nu se poate uita niciodata!

  Este unul din motivele pentru care fugiti de UNIRE.

  Sunteti un scandalagiu si un dezinformat. Faci numai rau pe aici, intariti oamenii. Trebuie sa intelegi ca se poate trai si altfel. Lumea evoluiaza, dar rusii tai stagneaza, ba mai mult, daca nu vor fi sprijiniti de Occident, involuiaza.

  Lumea toata de pe glob este in totala schimbare de la o zi la alta. Cum iti inchipui ca Moldova sa ramina cu rusii, care i-au ocupat acum 200 ani!?

  Dna Pavlicencu amintiti-va de vorba noastra romaneasca, mai precis de una dintre acele nestemate de intelepciune: ,, Nu te baga in laturi, ca te maninca porcii!”

  In alta ordine de idei, vreau sa spun ca nu inteleg atitudinea plina de ura a domnului. Este un ignorant, care nu a citit, deci cum sa-i ceri cunostinte de istorie despre tara sa, este rau voitor. Fara comentarii!

 9. Titus;desi nu e cazul sa folosesc acest spatiu, mai util pentru alte persoane ;sint un roman(moldovean daca vreti) care iubeste natia romana(inclusiv pe basarabeni) si ar dori ca acest popor sa fie unit in granitele sale firesti ca sa fim mai puternici in fata altora care ne-au vrut raul ;sint romani (vlahi;machedoni) in Bulgaria;Grecia;chiar in Croatia.Ungaria si Albania; Macedonia: Serbia;Bucovina;Basarabia;o parte din Maramures .La origini acest popor a locuit Balcanii, dar ne-au ocupat slavii migratori ,turcii,rusii.ungurii.austriecii. Cam greu de rezistat in fata acestor puhoaie mai ales ca avem destui nemernici printre noi.Ne-am aliat cu nemtii,dupa ce Aliatii ne-au parasit ca sa luam inapoi de la slavi ,Bucovina si Basarabia, si de la unguri Transilvania(armata a 4-a a tinut-o Maresalul Antonescu in rezerva); Sudul Dobrogei(Cadrilaterul cu cele 2 judete Dirstor si Caliacra) nu erau locuite de romani si de bulgari,turci si tatari.

 10. Dle moldovlahaha…, dta esti un batran. Multi ani! Eu nu beau „vudci”, dle. Un pic de vin, din paste-n paste. Taica, asculta la mine, nu fi sinistru. Or, incultura colcaie in sufletul dvs. Si…mai schimba placa. Nu te mai zburli, ca o sa faci tahicardie. Dna Plahotniucenko este ofiter din presa-enclava a mogulului rapace, iar mie asta nu-mi place. In rest, traisca, traiasca, traisca Tara-Muma

 11. Moldova văzută din „exterior”: Fiecare a furat cât a putut. Este o mafie politico-economică ce nu face altceva decât să fure din bugetul de stat
  Print Marime Font

  Spunea Ștefan cel Mare… A cui e Moldova? Aceasta-i întrebarea!

  Săptămâna trecută am fost la Chișinău, avem agenție acolo. Nu mă întrebați cât de bine merge, că îmi stricați ziua.

  Moldovenii sunt „speciali” și ca turiști! Întrucât nu au avut vize și posibilitatea de a călători, aproape 20 de ani au fost doar în Antalya. Există un acord între guvernele Turciei și Moldovei, au dreptul la maxim 18 zboruri, 9 turcești și 9 moldovenești. Chiar dacă știu că nu le vor umple, ei le contractează pe toate, ca să nu le ia „concurența”. Orgolii, orgolii, iar de aici apar pierderi, pierderi, dar nimic nu este mai important ca orgoliul, nu-i așa?

  Și, cum spuneam, pentru moldoveni modelul de turism este Antalya. Dacă nu ai all- inclusive, nu exiști! În 2015 au fost 3 avioane pe Creta (și aici au exagerat, nu mai sunt și alte insule grecești?), dar ei au selectat hotelurile dupa criteriul all inclusive! În Creta, și în Grecia, în general, nu e cazul de all inclusive, mai mergi la o tavernă, dar asta știu oamenii, asta cumpără.
  De ce nu merg moldovenii la Paris? Pentru că fraierii de francezi nu au organizat un all inclusive la picioarele Turnului Eiffel.

  De aproape 3 ani încerc să înțeleg ce se întâmplă. Da, e adevărat, astăzi, față de acum 15 ani, peste tot stă scris în limba română…nu se mai afirmă că ar fi limba „moldovenească”, s-au cam prins și ei de penibilul situației!

  E și mai adevărat că din ce în ce mai mulți moldoveni au făcut facultatea la Iași și la București, peste jumătate de milion locuiesc în România, deci nu prea se mai zice limba moldovenească!

  M-a impresionat faptul că tinerii până în 30 de ani nu mai au probleme de naționalitate, ei au altă viziune. Am discutat cu o tânară de la o agenție, de origine rusă, care mi-a spus că ” Mihai Eminescu este poetul nostru național, al moldovenilor, cel mai mare poet!”

  Este și logic și normal ca ei să nu se simtă foarte români? Cât timp a fost Basarabia parte a României? Puțin timp! Nu au apucat să își formeze conștiința că suntem același popor! Astăzi, acest lucru se întâmplă, destul de încet, însă. Evident, pe cei de origine rusă, ucrainiană sau găgăuză nu poți să îi convingi că ar fi români, pentru că nu sunt!

  Nu cred că tinerii moldoveni de origine rusă ar refuza unirea cu România, nu pentru că se cred români, ci pentru că asta ar însemna intrarea în Europa!

  Cine se opune Europei? Nu neapărat slavii, ci cei mai în vârstă, mulți de origine română, pentru care înainte de 1989 era liniște, era stabilitate, chiar cu prețul călcâului rusesc pe grumazul lor.
  Moldovenii au învățat să fie obedienți, să fie ascultători, prea obedienți, din păcate.

  Am cunoscut mulți oameni de valoare, buni din punct de vedere profesional, la agențiile de turism. Acum încep să aibă și deschidere, nu le mai trebuie vize. Din păcate, nu prea au bani și toată lumea se bate pentru cele 10.000 de familii bogate din gubernia Basarabia, care azi nu cred că are mai mult de 2 milioane de suflete.

  Personal, nu cred într-o Moldovă „independentă”, de capul ei, pentru ca nu a fost niciodată așa și pentru că a fi independent economic, cu adevărat, este foarte greu. Moldova a funcționat bine ca parte a imperiului sovietic, unde erau legi și ordine clare de la Moscova. În Moldova se producea vin, mere, în general legume și fructe, și primea ceea ce se putea din celelalte țări ale URSS.

  După câștigarea independenței, fiind o țară săracă, fără economie,”baieții destepți” s-au orientat spre „politică”, toți ochii și mai ales toate „buzunarele” fiind ațintite către bugetul de stat!

  Fiecare a furat cât a putut. Este o mafie politico-economică ce nu face altceva decât să fure din bugetul de stat, într-un fel sau altul. Și mă refer la un buget mic, care nu se alimentează. Pai cum să se alimenteze dacă fiecare breaslă care are relații își rezolvă să nu mai plătească impozite?

  E foarte bine că la turism, la agenții, e TVA zero, dar ce folos de „lapte-gros” dacă nu au decât 20 de pensiuni în toată țara și 10 hoteluri în afara Chișinăului și au maxim 10.000 de turiști străini pe an, cam cât au trei hoteluri din Cannes într-o vară?

  Și ce mare lucru au facut guvernele României până acum? S-au uscat și s-au și rupt florile de pe pod… de vreo doi ani, guvernul Ponta a întreprins măsuri mai concrete și mai vizibile, cu ședințe comune de guvern! Dacă nu dădea România 150 milioane de euro acum, nu cred că treceau iarna…

  Deci, ce cred eu că ar trebui să se întâmple? Ar trebui ca Moldova să intre în Comunitatea Europeană repede, în maximum doi ani, altfel nu mai rezistă economic! Fie prin unirea cu România, fie direct! Doar așa o să vedem DNA-ul moldovenesc arestând rapid prima suta de golani, apoi, încet, următoarele sute! Când vor începe arestările și le va fi frică, atunci Moldova va avea o șansa! Altfel, nu cred!

  O Moldovă parte a României s-ar integra într-o economie mai mare și și-ar găsi locul cu siguranță. Moldova are pământ agricol foarte bun și ieftin, dar nu este lucrat. Moldova ar putea să devină un foarte mare producător agricol, dar le este frică românilor să investească acolo, ce să mai zici de străini?

  Păi cum să nu îi întelegi, când Moldova este singura țară din lume unde s-a furat 20% din PIB și hoțul nu a fost executat prin împușcare pe stadion?

  Dragii Moșului, aista-i povestea Moldovei, în viziunea mea, și credeți-mă, văd bine, aud bine, am experiență! Restul sunt basme de Petre Ispirescu…

  Sursa: profit.ro

 12. Noi cu cine ținem?

  Așa cum era de așteptat, „crîșa” politică moldovenească se ceartă iarăși pe împărțirea funcțiilor și banilor. Nu mai sunt destui bani și vor să rămână singuri la masa bucatelor. În aceste condiții, fără o coaliție proeuropeană la putere, cele 150 de milioane de euro din partea României nu vor mai veni

  Astfel, fără un partid unionist care să câștige suficiente voturi pentru o majoritate de parlamentari care vor vota Unirea, rămâne întrebarea: CE FACEM?

  În ultimii ani, ideea Unirii, de sorginte civică, a crescut enorm în Republica Moldova. De la mitinguri care au reunit zeci de mii de oameni anul acesta la măsurile guvernamentale din ce în ce mai pronunțate în direcția viitoarei Uniri, vedem că s-a mișcat carul din loc. Chiar și unii ruși, antiromâni convinși până ieri, au ajuns să întrebe când va avea loc Unirea. În aceste condiții, noul război vizibil dintre Plahotniuc și Filat poate părea o tragedie în contextul în care în perioade de acalmie politică putem promova mai departe idealul nostru sfânt. Dar, nu trebuie să uităm că, indiferent cine ar veni la putere, mortul de la groapă nu-l mai întorci. Dacă se va forma o coaliție de stânga, dacă se produc alegeri anticipate, dacă ajunge să conducă Dodon în condițiile în care nu mai sunt bani de salarii și pensii, tot acolo se va ajunge și nu noi suntem cei care avem ceva de pierdut. În plus, noi, daco-latinii, valahii și moldovenii, românii, spuneți cum vreți, întotdeauna performăm cel mai bine în situații de criză și ne unim abia în al 12-lea ceas.

  La consultările de miercuri de la Palatul Național, cei mai proeuropeni din societatea moldovenească, adică unioniștii, au fost reprezentați prin cuvântările primarului Gheorghe Răileanu de la Cimișlia și a academicianului Nicolae Dabija. Asta în ciuda faptului că Puterea nu a dorit ca organizațiile și partidele unioniste să fie reprezentate! Președintele Parlamentului, Andrian Candu a scăpat porumbelul din gură spunând că ar putea să se facă o consultare populară privind viitoarea reunificare. Deci, SUNTEM LA MASA DISCUȚIILOR! Prin ce „arme” alegem să facem reunificarea, asta deja rămâne de văzut.

  În Sfânta Evanghelie după Matei, Mântuitorul ne spune: „Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii”. Așadar, asta trebuie să facem și noi, pentru ca să nu sfârșim mâncați de lupi antinaționali. Războiul corupților nu este războiul nostru, dar de el trebuie să ne folosim pentru a ajunge la scopul real pentru care ne luptăm. Pe fondul acesta, în care ei se bat cu ei, noi trebuie să avem grijă de NOI. Gargară justițiară tot am auzit de ani buni, dar nu asta ne va aduce unirea. În proiectul statal Republica Moldova nu mai cred nici cei mai aprigi susținători (întemeietorii suntem NOI). Un viitor proiect statal comun România+Republica Moldova este baza de pornire minimă pe care ne putem sprijini viitorul. Crizele politice, alegerile, partidele, dezbaterile, mass-media sunt doar instrumentele pe care le avem la îndemână!

  Un articol de: George Simion

 13. Pt Dragos

  Eu nu am scris niciun articol de istorie, Este aratat autorul. In rest – expuneti chiar aici mia de motive despre care spuneti – sa vada toata lumea „adevarul”, de ce nu?

 14. Pt titus

  Eu nu semnez articole de istorie. Cred ca ati uitat sa vedeti care este autorul. Mai cititi o data.

 15. Saveta din Ciotcărie

  UN PELERINAJ UNIONIST-
  TRENUL RE-UNIREA CHIȘINĂU-IAȘI
  ––––––––––––––––––
  Mișcarea Civică Tinerii Moldovei
  invită toți elevii și studenții într-o excursie cu trenul „RE-Unirea”
  la Iași. Pe lângă un drum distractiv încolo și înapoi,
  va fi organizată o excursie captivantă prin Iași.

  Pasionații de shopping vor avea alternativa de a dedica ziua cumpărăturilor la mall-urile din oraș, unde toate brand-urie mari ale lumii sunt prezente, iar prețurile sunt mai accesibile decât la Chișinău!

  Prin această inițiativă, Tinerii Moldovei își doresc să promoveze noua cursă Chișinău – Iași, care din păcate, la lansare, s-a bucurat de puțină popularitate. Autoritățile au organizat prima cursă mai mult pentru politicieni, decât pentru cetățenii de rând, ratând astfel un moment simbolic. Ca urmare, primul tren renovat spre Iași a fost gol. În ziua în care Tinerii Moldovei vor organiza deplasarea trenul va fi plin.

  Deplasarea va avea loc Sâmbătă,
  31 octombrie, ora 6.47, de la Gara Feroviară din Chișinău.

  Biletul dus-întors va costa 210 mdl.
  Acest preț conține o reducere de 20% oferită de Căile Ferate.

  Înscrierile se fac până duminică, 25 octombrie, ora 20.00,
  direct la sediul TM (Casa Presei oficiul 334)
  sau la telefon – 067440200.
  –––––––––––––––––––––––––––-

 16. Dna Plahatniucenko, traiti din lipsa de moralitate, de dmnitate, corectitudine si de umanism. Miselia, spertul, viclenia, perfidia au facut din dvs. o sclava. Prin frazele sablonarde, turnate pe sticlele latrinelor media ale fihrerului Plaha, dvs. amplificati psihoza si handicaparea teleghidate cu schepsis din subteranul barbarului brutal Plahatniuk. In fine, aparati cauza javrei ucigase, a jigodie care a pus laba pe stat. Am sentimentul ca agreati toate pacatele grele ale Fuhrerului Plaha: tirania, sadismul, comploturile in serie, nemoivorbond de infractiunile preacurviosului Plaha. Dna Plahatniucenko, cand vrei sa scoti profit din suferinta, creezi monstri. O mama, o bunicuta, o crestina, stie sa se comporte cu decenta…

 17. Dna Vitalia

  Chiar daca simpatizez cu ideile dvstra nu pot sa ma intreb de ce PNL Moldova nu este o forta politica. Imi place platforma axata pe unire, limba romana si care totusi nu este radicala ca sa-i supere si pe rusofonii nostri(care saracii cereau si ei nu demult unirea cu romania sau europa numai sa dispara coruptii pana le-o cazut din cer Sfantul Grigore Usatai si Balaurul Dodon).

  Care este legatura, daca exista una dintre PNL si platforma DA. Ce aveti de gand sa faceti ca sa treceti de prag la urmatoarele alegeri parlamentare? Care sunt lectiile care pot fi invatate din alegerile precendente?

  Multumesc
  R.G.

 18. este foarte uşor să vii cu arătătorul acuzator ştiind care au fost rezultatele celui de-al doilea război mondial. Bre, v-aţi pus întrebarea, dacă câştigau nemţii războiul din est, cum arăta harta Europei acum?Să presupunem că germanii se linişteau în condiţiile în care încheiau o pace separată cu occidentalii, se retrăgeau di vestul Europei,în condiţiile în care sprijinul către comuniştii sovietici înceta,iar Germaniei i se recunoştea un statut de putere estică. Se putea întâmpla şi aşa, rezultatul înglobarea statului polonez în cel german,iar Romania putea deveni întregită, chiar mărită dută toate posibilităţile. Dar,istoria avrut altceva, prin urmare să arăţi cu degetul mi se pare neserios!

 19. MAICA NOASTRĂ SFÂNTA ROMÂNIE

  Lecții de adevăr istoric și EROISM ROMÂNESC pentru POSTACII KGB,care,pe acest forum, au scuipat cu venin rusesc pe sângele vărsat de EROII Neamului Românesc pentru a ne elibera de hoardele OCUPANȚILOR TURCI și RUȘI:

  ASTA E ROMÂNIA vipere kaghebiste!
  Și ROMÂNIA ASTA NU VA PUTEA FI ÎNVINSĂ NICIODATĂ!
  DE NIMENI!
  Pentru că ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE!

  EROISMUL OSTAȘULUI ROMÂN
  1877-1878 Războiul de INDEPENDENȚĂ

  “Din gradele inferioare au căzut peste 130, între care şi caporalul Iancu Pastia care, fiind grav rănit de o bucată de obuz (care i-a rupt pântecele) a murit peste trei ore
  în durerile cele mai mari, însă era de un curaj fără egal şi în ultimele
  momente a murit zicând :

  „mor foarte vesel,căci poziţia (reduta) s-a luat şi
  SUNT FERICIT CĂ PUTUI MURI LUPTÂNDU-MĂ
  PENTRU ȚARA MEA,FRUMOASA MEA ROMÂNIE. ”
  (Căpitan Grigore Bănulescu)

  Marele Duce Nicolae, fratele țarului Alexandru II comandantul armatelor ruse
  din războiul ruso-ROMÂNO- turc, după două înfrângeri severe în fața turcilor, la
  Plevna, a trimis următoarea telegramă cifrată domnitorului Carol I (viitorul rege al României) la 19 iulie 1877:

  “TURCII …NE ZDROBESC.
  ROG să faci fuziune, demonstrațiune și dacă se poate să treci Dunărea,
  după cum dorești ”.

  Generalul A.Cernat ministrul de Război al României reține în memoriile sale
  reacția Marelui Duce Nicolae când l-a anunțat decizia principelui Carol de a
  trece Dunãrea:

  “ Vous tombez comme la Providence …”

  Generalul britanic V.Baker declara:

  “Este clar pentru orice militar imparțial că FĂRĂ AJUTORUL FORȚELOR ROMÂNE, întreaga armată rusă … ar fi fost inevitabil aruncată înapoi în Dunăre”

  Istoricul turc contemporan T. Yilmaz admite că “FĂRĂ ARMATA ROMÂNĂ, inamicul (rușii) nu ar fi putut să învingă la Plevna”

  Istoricul rus N.V.Vinogradov în lucrarea “Războiul din anii 1877-1878”
  publicată de Academia de științe în 1979, scria:

  “(ofițeri ruși) vorbeau CU O PROFUNDĂ ADMIRAȚIE
  despre virtuțiile militare ale aliaților lor ROMÂNI …
  Lucrările de fortificație AU FOST ADMIRATE de mulți ofițeri ruși.
  S-au păstrat aprecieri din cele mai măgulitoare despre ARTILERIA ROMÂNĂ”.

  Periodicul belgian “Le Bien public” din februarie 1878 scria:

  “Ei (ROMÂNII) AU LUAT MAREA PARTE la asaltul Plevnei și LA ÎNFRÂNGEREA EFINITIVĂ a lui Osman-pașa, care a hotărât rezultatul campaniei ”.

  Cotidianul “Daily News” arăta la rândul său:

  “ARMATA ROMÂNĂ a luat dintr-un singur pas locul său între armatele europene.
  Consecințele acestui fapt sunt mai mari pentru țară și pentru chestiunea
  Orientului decât s-ar părea la prima vedere …”.

  Iar periodical vienez “Neue Freie Presse” trăgea un semnal:

  “… acum un an se putea ierta nesocotirea armatei române, azi e necesar și
  chiar oportun ca în calculele militare armata românã să fie pusã în cumpănă … ”

  Într-o scrisoare Friedrich Engels scria:
  “FĂRĂ ROMÂNI,RUȘII AR FI FOST FĂRĂ IEȘIRE LA PLEVNA .”

 20. MAICA NOASTRĂ SFÂNTA ROMÂNIE

  În fața EROICEI ARMATE ROMÂNE,
  în fața jertfei de sânge a Neamului Nostru Românesc,
  ÎN GENUNCHI să se târască POSTACII KGB ”stataliști-moldoveniști”,trădători de neam și țară !

  EROISMUL OSTAȘULUI ROMÂN
  PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 1916-1919

  Premierul britanic, Lloyd George aducea un omagiu ȚĂRANULUI ROMÂN la un an de la intrarea României în Primul Război Mondial, alături de Antantă:

  “a dovedit omenirii că este soldatul CEL MAI VITEAZ DIN LUME
  când i se dã posibilitatea să-și demonstreze aceastã vitejie”

  Generalul Henri Bertholet într-o declarație pentru ziarul “L Entente”, ce apărea la Petersburg, referindu-se la luptele purtate de armata românã în 1916 – 1917, spunea:

  “POPORUL ROMÂN POSEDĂ PÂNĂ LA CEA MAI ÎNALTĂ TREAPTĂ
  CALITĂȚILE ESENȚIALE ALE UNUI SOLDAT, acelea care constituie ARMATELE DE ELITĂ:BRAVURĂ, spirit de disciplină, energie, în fine, UN PUTERNIC PATRIOTISM”.

  Același general, bun cunoscător al realităților de pe frontul din Moldova, îi telegrafia generalului român Eremia Grigorescu, scriind între altele:

  “BRAVURA OFIȚERILOR ȘI SOLDAȚILOR ROMÂNI atrag în acest moment admirația tuturor armatelor aliate și cărora dușmanii le aduc omagiile lor”

  Diplomatul român Raoul Bossy amintește că, într-o întrevedere la Helsinki din 1934, Carl Gustaf Emil Mannerheim i-a spus:

  “Despre OSTAȘUL ROMÂN ARE NUMAI CUVINTE DE LAUDĂ pentru
  vitejia și puterea lui de rezistență … îmi vorbește…cu deosebită prietenie de
  generalul Averescu”.

  Mannerheim cunoscuse direct ostașul român, în timpul Primului Război Mondial, în calitate de ofițer superior în armata rusă, când a comandat diferite unități ruse sau româno-ruse pe frontul din Moldova.
  Iată ce scria ziarul britanic “Times”,la 17 august 1917 despre VICTORIILE ROMÂNEȘTI:

  ”ROMÂNII S-AU BĂTUT CU UN EROISM MAI PRESUS DE ORICE LAUDĂ.
  Soldații germani au fost atât de violent atacați încât aruncau armele pentru a
  fugi mai iute, ca să nu fie făcuți prizonieri. Aceastã înfrângere este lovitura
  cea mai importantă pe care au primit-o germanii în răsăritul Europei”.

  Din memoriile lui Ludendorff și din constatările Marelui Stat Major Interaliat reiese că Germania și aliații ei au fost nevoiți să mobilizeze încă 58 de divizii pe frontul oriental,
  DIN CAUZA INTRĂRII ROMÂNIEI ÎN ACȚIUNE .
  „VICTORIA DE LA MĂRĂȘEȘTI, unde s-au consumat peste 30 de
  divizii germano-austro-bulgaro-turce A SALVAT FRONTUL ORIENTAL ÎN 1917
  până la venirea iernii, căci prin eventuala ocupare a Moldovei și Basarabiei, s-ar fi
  prăbușit mult mai devreme armata rusă, înainte ca Anglia să fi ajuns la maximul
  efortului său militar și America să-și fi transportat în Franța trupele sale,
  imense cantități de alimente și munițiuni care au hotărât Victoria pe frontul oriental”

  Ariside Briand, în Camera deputaților de la Paris

  În numele primului ministru britanic Lloyd George într-o telegramă cifrată adresată primului mistru român, Ionel Brătianu se spune:

  “REZISTENȚA DE NEÎNTRECUT A ARMATEI ROMÂNE din timpul verii trecute
  NE-A UMPLUT DE ADMIRAȚIE ”

  Comandantul forțelor ruse de pe frontul român, generalul Dimitri Scerbacev, scria la 15 august 1917, imediat după victoria de la Mărăști și părăsirea frontului din Galiția (dezastrul rus de la Tarnopol) și nordul Bucovinei de către ruși și victoriile de la Mărășești și Oituz, când anarhia din armata rusă și ostilitatea față de români erau tot mai dăunătoare:

  “SUNT PLIN DE ADMIRAȚIE PENTRU EROISMUL TRUPELOR ROMÂNE și
  felicit comandamentul, ofițerii și soldații tuturor unităților, pentru felul
  strălucit în care au respins ofensiva inamicului”

  Monkewitz, șeful Statului Major al armatei IV ruse scria despre luptele din vara lui 1917:

  “Chiar în cursul bătăliei,
  ATITUDINEA UNOR UNITĂȚI RUSEȘTI A FOST CU ADEVĂRAT CRIMINALĂ…
  NUMAI PATRIOTISMUL ÎNĂLȚĂTOR AL TRUPELOR ROMÂNE A SALVAT SITUAȚIA ”

  Generalul Kurt Ernst von Morgen și-a notat, cu reținere, în memoriile sale despre ofensiva germană de la Mărășești condusă de feldmareșalul August von Mackenzen, oprită de români următoarele:

  “ÎMPOTRIVIREA ROMÂNILOR A FOST NEÎNCHIPUIT DE DÂRZĂ,
  dârzenie dovedită de cele 61 DE CONTRAATACURI în cursul celor 14 zile de luptă.
  ATACURILE AU FOST DUSE DE ROMÂNI LA BAIONETĂ
  și NE-AU PRICINUIT PIERDERI FOARTE GRELE .”

  Ofensiva feldmareșalului von Mackensen A FOST ZDROBITĂ DE OSTAȘII ROMÂNI la Mărăști, în iulie 1917, în condițiile în care “partenerii” ruși atinși de “revoluție” părăseau pozițiile în timpul ofensivei.
  O recunoaște printre dinți generalul Erich Ludendorff în memorii:

  “ARMATA ROMÂNĂ se consolidase cu concursul Franței într-un asemenea grad că ni se păru cu neputință să obținem un succes strategic …
  renunțarea la operațiunea proiectată în Moldova mi-a fost penibilă ”

 21. MAICA NOASTRĂ SFÂNTA ROMÂNIE

  EROISMUL OSTAȘULUI ROMÂN
  AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 1941-1945
  În fața EROICEI ARMATE ROMÂNE,
  în fața jertfei de sânge a Neamului Nostru Românesc,
  ÎN GENUNCHI să se târască POSTACII KGB ”stataliști-moldoveniști”,trădători de neam și țară !

  Generalul Eugen von Schobert, comandantul Armatei XI germane, după eliberarea părții de nord a României(Bucovina),”Țara de sus” a Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei lui Ștefan cel Mare, și-a exprimat “DEPLINA RECUNOȘTINȚĂ” față de modul cum luptase ARMATA A-III-A ROMÂNĂ, și A FELICITAT COMANDAMENTUL ROMÂN la 7 iulie 1941.
  Când au fost întrebați mai mulți ofițeri germani –
  CARE ERAU CEI MAI BUNI SOLDAȚI din cadrul Axei neaparținând Germaniei: finlandezii, croații sau ungurii – generalul Hans Speidel – fost general al Wehrmachtului și ulterior șeful Statului Major NATO a răspuns:

  “Nici unii.
  ROMÂNII.
  Dați-le niște ofițeri de treabă și sunt cei mai buni soldați pe care îi puteți avea”.

  Fostul commandant din Creta, generalul Heinrich Kreipe, care condusese o divizie pe frontul din Kuban (la sud de Stalingrad) unde ÎI VĂZUSE PE ROMÂNI ÎN ACȚIUNE, a răspuns la întrebarea unui ofițer britanic referitoare la cine a fost cel mai bun aliat militar al germanilor:

  “ A, ROMÂNII DESIGUR.
  Au fost neînfricați în atac și dacă trebuiau să apere o poziție
  erau ca niște câini de pazã!
  REZISTAU UNEORI PÂNĂ LA ULTIMA SUFLARE”

 22. MAICA NOASTRĂ SFÂNTA ROMÂNIE

  Ce NU ȘTIU, NU VOR SĂ ȘTIE sau SUNT PLĂTIȚI SĂ “NU ȘTIE” RUSIFICAȚII mincinos numiți ”STATALIȘTI-moldoveniști” care îndrăznesc să-i acuze pe Frații ROMÂNI de trădare în 1940 :
  Țara Noastră MAMĂ ROMÂNIA și-a jertfit sutele de mii de fii în lupta crâncenă de ELIBERARE A ROMÂNIEI de est(Basarabia)de sub OCUPAȚIA HOARDELOR RUSE!

  “Colo-n vale la Țiganca
  Stăteau rușii-n cazemate
  Și ne băteau cu grenade,
  Cu grenade și șrapnele
  Și cu puști mitraliere
  Pe dealul de la Țiganca
  CURGEA SÂNGELE CA APA,
  CURGEA SÂNGE DE ROMÂN

  Pe pământul lui străbun!
  Să ne țină Tatăl Bun!
  Colo-n vale la Țiganca
  Am luptat și ne-a durut
  Că strămoșul nostru Prut
  Ne ținea frate cu frate
  Peste apă-așa departe”

  -versuri dintr-un Cântec de jale popular din vara lui 1941

  Frații noștri români,nu au luptat să ne apere pe noi,românii basarabeni în 1941-1944?
  Ajunge cu minciunile nerușinate rusești!

  Luptele pentru ELIBERAREA ROMÂNIEI de Est(Basarabia)au fost atât de crâncene, încât, cum spun martorii, apa Prutului era roşie de atâta sânge, iar la mici distanţe, pe Prut SE FORMASERĂ PODURI DIN TRUPURILE FRAȚILOR NOȘTRI ROMÂNI împuşcaţi de Călăii OCUPANȚI RUȘI,
  adevăr fixat şi în cântecele populare:

  “Pe şoseaua din Ţiganca
  Curgea sângele ca apa,
  Cu maşina căram morţii,
  Când plângeam, plângeam cu toţii…”

  Frații noștri români,nu au luptat să ne apere pe noi,românii basarabeni?
  Ajunge cu minciunile nerușinate rusești ”STATALIST-moldoveniste”-MANKURTE !

  Cruzimea Călăilor OCUPANȚI RUŞI a depășit orice imaginație:

  “La 27 iunie, compania locotenentului Ştefan Luncaşu executase o incursiune la est de Prut, în zona localităţii Hănăşeni (circa 10 km sud de Leova). Compania a intrat într-o ambuscadă şi
  TOȚI OSTAȘII,chiar cei răniţi AU FOST UCIȘI PÂNĂ LA UNUL.
  COMANDANTULUI COMPANIEI I S-A RETEZAT CAPUL
  ,
  care a fost înfipt în baioneta unei arme aşezată vertical, cu patul îngropat în pământ.
  Capul nefericitului ofiţer a fost îndreptat cu faţa spre noi, inamicul vrând prin aceasta să ne înfricoşeze…”

  (General de brigadă (r) Ion St. Dăscălescu, pe front locotenent, comandantul companiei de comandă a Regimentului 2/9 vânători gardă din Divizia L gardă)

  Asta e ROMÂNIA NOASTRĂ,rusificaților!
  Este o ROMÂNIE A EROILOR și A MARTIRILOR!
  Și România asta nu va putea fi învinsă niciodată !
  De nimeni!
  Pentru că ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *