„Clauza de eternitate”, interpretată, tendențios, în spirit antiunionist, de surlele sovietice lucinschiste

ccAm citit un interviu despre șansele Unirii, în cadrul căruia Igor Boțan, pentru care am avut respect până acum o lună, a încercat să dea verdicte, să pună punctul SĂU greșit pe ”i”. Dar să le luăm pe rând.

Am mai discutat cu Igor Boțan pe subiectul zisei ”clauze de eternitate”, de care – în mod abuziv și manipulator – se prevalează antiunioniștii. 

Această zisă clauză, a fost folosită în sensul statuării Declarației de Independență mai presus decât o Constituție, ce poate fi oricând modificată, adoptată într-o nouă Redacție sau chiar abrogată. Pentru că și Constituția, și statul – urmare a unei Declarații de Independență – le fac oamenii, apoi -tot oamenii le desfac – cei ce și-au adoptat o Declarație de Independență și s-au constituit într-o populație ce vrea să își organizeze modul de trai și conviețuire. Până aici lucrurile sunt clare.

Dar să analizăm mai departe de ce unii interpretează greșit, arbitrar și prea ușurel lucrurile. Nu mă pronunț asupra motivelor și rațiunilor ce i-au făcut pe membrii Curții Constituționale să facă uz de zisa ”clauză de eternitate” (CE) atunci când au constituționalizat limba română, dar și lăsând loc pentru interpretări…

Nu insinuez nimic nimănui, dar știu că unii membri ai CC sunt oameni treji la minte și buni constituționaliști, sunt și români, și unioniști, dar nu voi spune pe câți îi cred așa. Dar consider, totodată, că sunt printre ei și din cei ”cu misiuni”, care au avut grijă să promoveze niște lucruri în decizia legată de Limba Română și de caracterul primar, fundamental, al Declarației de Independență față de Constituția care azi este, dar mâine poate să nu fie…

Cu toate astea, și Constituția are un art, mai exat art..142, pe care unii ca Boțan îl invalidează în interpretarea lor arbitrară, dar cert e că, atâta timp cât există această Constituție, nicio ”CE” nu poate anula – ”Articolul 142: Limitele revizuirii. 1. Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.”

Este absolut evident că acest articol din Constituție, unic în felul său, – datorită și caracterului artificial al statului Republica Moldova (nu vom mai aminti de consecințele nelichidate referitor la Basarabia ale Pactului Hitler-Stalin), consună perfect cu FRAGMENTUL UNIC din Declarația de Independență, scris, iarăși în mod UNICAL, cu litere majuscule: ”REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.”

În discuția avută acum jumătate de an sau mai mult de un an cu Igor Boțan, am abordat și  despre CE (zisă ”clauză de eternitate”). Și i-am spus un lucru pe care îl voi aminti aici. Care nu îmi imaginez nicidecum în ce mod poate fi negat atât de vehement și neconvingător.

Argumentul contra afirmației că o asemenea CE (zisă ”clauză de eternitate”) ar anula perspectiva reunificării celor două state românești este că această clauză ETERNIZEAZĂ și alineatul SACRU din DECLARAȚIA de INDEPENDENȚĂ, trecut cu majuscule (nu de Alexandru Tănase, nu de Vitalia Pavlicenco, nu de Igor Boțan) și de fostul deputat din primul Parlament democratic  TUDOR PANȚÂRU, care azi e membru al Curții Constituționale, cu experiență europeană, cu experiență CEDO.

Să ne întrebăm, prin urmare, cum am putea manipula cum că o CLAUZĂ DE ETERNITATE ar putea viza doar unele fragmente ale Declarației de Independență? Exceptând unul, nu? Deci nu și – în cazul unei părți a statului român, rupte printr-un Pact criminal din trupul ȚĂRII ROMÂNIA, – fragmentul din Declarația de Independență, conform căruia ”REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.”???

Dacă e o clauză de eternitate, înseamnă că bate în cuie și dreptul acestui stat să își hotărască viitorul fără nici un amestec din afară – ÎNTOTDEAUNA, ORICÂND, PE VECI, CÂND POPULAȚIA VA DORI!!!, – AȘA CUM SCRIE în Declarația de Independență. Adică, această clauză de eternitate bate în cuie nu crearea statului, ci documentul de creare a statului, cu dreptul celor ce au creat statul de a-și hotărî, oricând, prezentul și viitorul, conform voinței lor. 

Practica judiciară națională bazată pe precedentele CEDO

MAI DEPARTE vom scrie despre practica judiciară din Republica Moldova, legat de unionism și de unionismul PNL, pentru care ne-am tot judecat și instanțele naționale au emis Hotărâri în temeiul precedentelor CEDO. Am scris repetat despre aceasta, dar văd că nu ajunge la unii care se pretind emițători de verdicte de eternitate.

Aici pot fi citite mai multe articole cu documente ale justiției:

http://www.pavlicenco.md/2010/08/24/pnl-a-cistigat-procesul-vs-cec-la-curtea-de-apel/

http://www.pavlicenco.md/2010/08/27/pnl-de-ziua-independentei-pe-28-08-10-8-30-%E2%80%9Cdosarul-spotului%E2%80%9D-la-csj-hotarire-socanta-a-curtii-de-apel/

http://www.pavlicenco.md/2012/08/07/ministerul-justitiei-a-dat-recurs-la-csj-privind-obiectivul-unionist-al-pnl/

http://www.pavlicenco.md/2012/07/02/de-ziua-mortii-lui-stefan-pnl-a-cistigat-in-judecata-dreptul-de-a-avea-un-statut-unionist/

http://www.pavlicenco.md/2012/10/24/pnl-a-cistigat-in-justitia-nationala-dreptul-la-obiectivul-statutar-unionist-si-cere-demisia-ministrului-oleg-efrim/

http://www.pavlicenco.md/2012/11/02/pentru-juristi-si-politicienii-antiunionisti-cititi-si-luati-aminte/

Ne întrebăm, astfel, cum se poate uita, neglija sau face totală abstracție de ceea ce spune CEDO? Mai ales că și Curtea Constituțională, sesizată de fostul ministru Oleg Ifrim în legătură cu Statutul unionist al PNL, a dat un răspuns extrem de axat pe precedentele CEDO atunci când a confirmat constituționalitatea obiectivului unionist al unui partid politic.

Iată un fragment din prima decizie, legat de spotul unionist din 2010 al PNL, care sparge mentalitatea de statalitate sovietică a RSSSM:

”In acest sens, instanţa de judecată reţine că potrivit jurisprudenţei CEDO, faptul ca un grup de persoane cere autonomie sau chiar revendică secesiunea unei părţi a teritoriului ţării, astfel, cerând modificări constituţionale şi teritoriale semnificative, nu poate justifica în mod automat interzicerea manifestărilor de către acest grup. A cere modificarea teritoriului în luări de cuvânt şi manifestaţii nu înseamnă în mod automat un pericol pentru integritatea teritorială a ţării şi securitatea naţională. Libertatea de exprimare şi dreptul -de a exprima păreri constituie una din valorile fundamentale ale unei societăţi democratice. (Stankov and United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, nr.29221/95 şi 29225/95 din 02.10.2001, §97)

Intr-o societate democratică, bazată pe principiul legalităţii, ideile politice privind schimbarea ordinii existente a căror realizare este promovată prin mijloace paşnice, trebuie să beneficieze de o oportunitate corespunzătoare de exprimare prin mijloace legale (Idem).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza United Comunist Party of Turkey v. Turciei nr.l33/1996/752/951 din 30.01.1998 § 43 a statuat că, nu poate exista democraţie fără pluralism. Din acest motiv dreptul la libertatea de exprimare prevăzut de articolul 10 al Convenţiei este aplicabil nu doar informaţiilor şi ideilor recepţionate favorabil sau privite drept inofensive, dar şi celor care ofensează, şochează şi deranjează.

Astfel, pluralismul politic, toleranţă şi libertatea gândirii sunt acele condiţii fără de care nu poate exista o societate democratică (Handyside v. the U. K., Series Anr.24 din 07.12.1976, § 49)

Statul este în ultimă instanţă garantul pluralismului politic, care constituie unul din fundamentele esenţiale a unei societăţi democratice şi una din condiţiile de bază pentru progresul acesteia şi autodeterminării fiecărui individ în parte (United Comunist Party of Turkey v. Turciei § 45). Or, interzicerea reclamantului de a exprima liber opţiunea politică de schimbare a structurii constituţionale a statului prin aderarea statului la uniuni statale aduce grave atingeri regimului democratic de guvernare.

Reţinând jurisprudenţa citată a CEDO, instanţa de judecată ajunge la concluzia că în termenii Convenţiei a pleda pentru limitarea sau chiar pierderea suveranităţii statului prin astfel de măsuri precum ar fi aderarea ţării la o uniune de state ca EU, CSI sau prin incorporarea teritoriului Republicii Moldova într-un alt stat cum ar fi România sau refacerea URSS constituie o manifestare a libertăţii de exprimare aflată sub protecţia art. 10 al Convenţiei, atât timp cât autorii unor astfel de idei şi opinii îşi propun să le realizeze prin mijloace paşnice şi constituţionale. In momentul în care autorii unor astfel de opţiuni politice î-şi propun să le realizeze prin metode violente, anticonstituţionale şi/sau antidemocratice, ei pierd protecţia oferită de art. 10 al Convenţiei.

Deoarece din spotul publicitar al PNL nu reiese că autorii lui intenţionează de să folosească metode ilegale, violente, anticonstituţionale şi antidemocratice pentru atingerea scopului lor – unirea cu România – el reprezintă o manifestare legală a libertăţii de exprimare şi beneficiază atât de protecţia legislaţiei interne a Republicii Moldova cât şi art. 10 al Convenţiei Europene pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.
Prin urmare, interzicerea acestui spot electoral de către Comisia Electorală Centrală constituie o ingerinţă arbitrară şi inadmisibilă în exerciţiul dreptului PNL la libertatea de exprimare.”

Iată un fragment din Decizia Curții Supreme de Justiție privind înregistrarea Statutului unionist al PNL:

”Instanţa de judecată, reţinând statutul legal al partidelor politice, ajunge la concluzia că opţiunea politică manifestată de PNL privind unirea pre căi democratice a Republicii Moldova cu alte state sau aderarea la UE sau NATO este un drept legal al cetăţenilor Republicii Moldova, care ţine de exprimarea şi realizarea voinţei politice (HCC nr.41 din 07.12.2000, M.O. nr.157-159/44 din 21.12.2000). Or, schimbarea ordinii constituţionale, inclusiv, Unirea cu alte state, aderarea la uniuni de state şi blocuri militare, constituie o opţiune politică constituţională şi ţine de realizarea suveranităţii naţionale, putere absolută şi perpetuă a poporului, admisă de prevederile art.141-142 din Constituţie (HCC nr.16 din 29.03.2001, M.O. nr.43/16 din 12.04.2001), motiv din care împiedicarea, prin orice mijloace, a partidelor politice de a-şi exprima opţiunile politice, inclusiv includerea acestora în Statut, constituie o restrângere inadmisibilă a pluralismului politic.”

Iată un fragment din Răspunsul PCC-01/1458/211 (Chişinău, 26 octombrie 2012) al Curții Constituționale la Sesizarea nr. 2b/2012 a ministrului justiției Ifrim privind interpretarea articolului 41 alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova, urmărindu-se obținerea unui suport juridic pentru interzicerea PNL, cu un Statut unionist adoptat pe 3 decembrie 2011:

”Potrivit Curţii, una dintre principalele caracteristici ale democraţiei rezidă în posibilitatea pe care o oferă de a dezbate prin dialog şi fără recurgere la violenţă problemele ridicate de diferite curente politice de opinie şi aceasta chiar dacă deranjează sau îngrijorează. Într-adevăr, democraţia se bazează pe libertatea de exprimare. În această privinţă, o formaţiune politică ce respectă principiile fundamentale ale democraţiei nu poate îngrijora pentru simplul fapt că a criticat ordinea constituţională şi juridică a ţării şi că doreşte să o dezbată public pe scena politică (cauza Partidului Comunist (Nepecerişti) şi Ungureanu contra României, cererea nr. 46626/99).”

În baza tuturor acestor decizii, care pot fi analizate de cei ce se apucă să spună că Unirea cu România nu va avea loc pentru că cineva interpretează ANAPODA zisa ”clauză de eternitate”, de fapt așa cum le convine Dodon-Kremlinului, surlelor antiromânești ale Rezidentului Lucinschi, dar și celor din media, pe care nu îi interesează un alt punct de vedere, adevărat, despre posibilitatea refacerii unității naționale românești, ar trebui să înceteze manipulările și minciunile.

PNL a contribuit masiv la confirmarea constituționalității unionismului, care este, prin adevărul istoric, el însuși o clauză de eternitate pentru toți românii ce vor fi împreună și doar astfel vor ține piept dușmanilor din exteriorul României Mari și jujucilor lor din interior.

Iar în prezent, PNL are procese de judecată cu pascari și klimenci pentru a demonstra că ROMÂNISMUL, UNIONISMUL NU POT FI CONSIDERATE EXTREMISM, AȘA CUM SPUN RÂSURILE DODONISTE și alte râsuri, care promovează interesele Rusiei cu mănuși albe.

Vitalia PAVLICENCO

În continuare – interviul amintit, cu fragmentele dubioase și foarte contradictorii, evidențiate cu roșu, care merită un articol-replică aparte.

Igor Boţan: „Actualmente mişcarea unionistă se desfăşoară pe dimensiunea civică”

http://www.europalibera.mobi/a/27112968.html

Igor Boţan and Vasile Botnaru

06.07.2015

Duminică, peste 5.000 de oameni din R. Moldova şi din România au manifestat în centrul Chişinăului şi au votat simbolic pentru unirea celor două state. Manifestaţia a fost organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, împreună cu Tinerii Moldovei și mai multe organizații de peste Prut, care spun că vor restabilirea vechilor hotare ale României. Tot duminică, dar la Brașov, fostul preşedinte al României Traian Băsescu a declarat din nou că în actualul context economic și politic, unirea cu România ar fi singura opţiune viabilă a Moldovei. O temă de discuție pentru Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan:

Europa Liberă: Curentul unionist periodic este instrumentat de politicieni. De această dată se pare că a fost reanimat de un contingent care, în aparenţă, nu are nicio tangenţă cu formaţiunile politice. Ce credeţi despre şansele de reanimare a spiritului din anii ’90?

Igor Boţan: „Actualmente mişcarea unionistă se desfăşoară pe dimensiunea civică, care apelează la adevărul istoric, la falimentarea Republicii Moldova din cauza corupţiei endemice a elitelor şi la noul context regional care face iluzorie aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un viitor previzibil. O mişcare civică de acest gen este adevărat că marginalizează oarecum partidele unioniste consacrate, care nu s-au manifestat foarte bine. Şi această mişcare civică pretinde la crearea unei noi elite unioniste tinere, în devenire, pe baza conglomeratului de organizaţii civice, care se numeşte „Acţiunea 2012”, care nu are un lider în frunte, ci, mai degrabă, are câţiva activişti pasionari, dacă le putem spune aşa.”

Europa Liberă: Se poate spune că în locul lui Iurie Roşca, Mircea Druc, Iurie Roşca ediţia iniţială, au apărut deja noi lideri unionişti? S-a schimbat generaţia de unionişti?

Igor Boţan: „Este o nouă generaţie după Declaraţia Independenţei Republicii Moldova, care au şcoală bună şi care, aşa cum spuneam, sunt pasionari. Şi nu cred că partidele politice care au falimentat în acest demers unionist…

Europa Liberă: Aceste partide la care vă referiţi nu au reuşit să viruseze întreaga societate. Tinerilor le va reuşi oare? Şi ce limbaj folosesc ei pentru a atinge acest obiectiv?

Igor Boţan: „Tinerii vor să apeleze la masele largi, spunând că nu sunt partid politic, nu vor pe seama mişcării unioniste să câştige suport pentru reprezentare în parlament. Din acest punct de vedere, este evident că această abordare este una care sugerează o posibilitate de un succes mai important decât al partidelor politice.”

Europa Liberă: Acesta este un atu. Dar ce motivaţie le propun acestor mase largi?

Igor Boţan: „Este foarte important să citim documentul care a fost dat publicităţii în cadrul adunării de la 5 iulie. Şi aici sunt lucruri care, mai degrabă, ridică semne de întrebare decât fac unirea posibilă. Să apelezi la factorii de decizie din Republica Moldova ca să promoveze ideea unirii este să îndemni factorii politici din Republica Moldova la sperjuri. Fiindcă noi ştim că aceşti reprezentanţi ai instituţiilor publice din Republica Moldova au depus jurământ să servească cauza Republicii Moldova şi nu dispariţia Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Adică le propun să-şi facă harachiri.

Igor Boţan: „Da, este un îndemn la sperjur. Un alt lucru foarte important ţine de îndemnul faţă de instituţiile internaţionale. Adică, tinerii unionişti îndeamnă comunitatea internaţională să susţină un demers în favoarea unirii Republicii Moldova cu România, lucru care este oarecum straniu, cel puţin, dacă luăm în consideraţie unirea germanilor şi anexarea de către Federaţia Rusă a Crimeei. În ambele cazuri au fost situaţii de force majeure, nu s-a anunţat din start scopul unirii. În cazul Germaniei RDG a colapsat, instituţiile statului nu mai puteau face faţă obligaţiilor şi a fost nevoie ca, şi repet acest lucru de câte ori este oportun, Mihail Gorbaciov, liderii Uniunii Sovietice, au scris planul „4+2” de reunificare a Germaniei, pentru că nu mai puteau face faţă lucrurilor.”

Europa Liberă: Există unii care cred că tocmai Republica Moldova, când şi dacă va ajunge în situaţia RDG, şi va colapsa, va deveni complet falimentară, colacul de salvare ar putea fi unirea. Aceasta a spus-o şi Băsescu în termeni convenţionali.

Igor Boţan: „Este adevărat. Şi noi ştim din istorie că toate unirile şi ciopârţirile au fost rezultate ale unor situaţii de force majeure, ale unor războaie regionale sau mondiale, cum a fost consecinţa războiului din Crimeea la prima unire, cum a fost Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial. Şi în această situaţie, repet, este vorba despre aşteptarea unei situaţii de force majeure, când o altă soluţie pur şi simplu nu va exista. De aceea, această mişcare unionistă apelează la lucruri care sunt oarecum atractive pentru mulţi cetăţeni.”

Europa Liberă: Acesta este cadrul general. Dar pentru aceşti cetăţeni mulţi ce motivaţie le propune această generaţie nouă? De ce pentru cetăţeanul simplu o Moldovă în componenţa României ar fi mai bună decât una independentă, din punctul de vedere al acestei mişcări?

Igor Boţan: „Este vorba despre un şir de factori. Factorul istoric, ei invocă adevărul istoric şi refacerea uniunii naţionale a poporului român, pe de o parte.”

Europa Liberă: Aceasta au mai făcut-o şi alţii. Şi partidele politice.

Igor Boţan: „Este adevărat. Invocă un nou factor care anterior nu era invocat – incapacitatea elitelor moldovene, care sunt absolut corupte, să facă faţă situaţiei. Chiar şi într-un context favorabil pentru Republica Moldova iată că elitele moldovene au adus ţara pe margine de prăpastie, în situaţia când a beneficiat de sute de milioane şi chiar de miliarde de dolari sau euro pentru susţinerea parcursului european al Republicii Moldova. Şi ultimul factor este factorul social. Am văzut campanii desfăşurate de către unionişti, care spun că după unire pensiile bătrânilor vor creşte cu 50%, de exemplu, salariile vor creşte. Deci, fac apel la o eventuală bunăstare materială, care nu poate fi în niciun fel testată, va fi sau nu va fi.”

Europa Liberă: Partidele unioniste pe timpuri aveau sprijin la Bucureşti. În anumite cercuri, e adevărat, şi chiar au obţinut finanţări. Acum această mişcare este sprijinită la Bucureşti? Are susţinători?

Igor Boţan: „Formal la Bucureşti nu există forţe politice care ar susţine deschis unirea României cu Republica Moldova. Ştim doar că ex-preşedintele Traian Băsescu la 27 noiembrie 2013 a anunţat un proiect de ţară, pe care, spunea domnia sa, îl va implementa după ce îi va expira mandatul prezidenţial. În luna martie 2014 preşedintele Băsescu a renunţat la proiectul de ţară, invocând drept argument că doar 20% dintre basarabeni ar susţine acest proiect. Pe de altă parte, vedem că actualmente Traian Băsescu vorbeşte deschis că Partidul Mişcarea Populară, cu care este afiliat cumva, ar putea avea drept sarcină pivotală unirea României cu Republica Moldova. Alte forţe politice, care ar vorbi la modul deschis şi care ar prezenta un eventual traseu, foaie de parcurs pentru unire, nu există.”

Europa Liberă: Dacă am căuta o hârtie de turnesol, propun să ne uităm la cazul George Simion, când dânsul a fost declarat persona non grata, cine şi cum i-a luat apărarea, ar fi relevant sau nu?

Igor Boţan: „Cred că ar fi relevant. Trebuie să menţionăm că după data de 16 mai, când a avut loc un miting de protest organizat de către unionişti, am văzut reacţia preşedintelui Iohannis şi a premierului Ponta, o reacţie atentă. Iar preşedintele Iohannis a spus că România va susţine Republica Moldova în demersul său european, iar în cadrul Uniunii Europene vom vedea cum rezolvăm problemele unităţii naţionale.”

Europa Liberă: E de înţeles, prudenţa Bucureştiului se explică prin faptul că nu vrea să irite Uniunea Europeană, și Occidentul, care nu este foarte încântat să încurajeze mişcarea unionistă.

Igor Boţan: „Şi nu numai acest lucru. Noi vorbim de foarte mulţi ani că, înainte de a vorbi la modul serios despre unirea Moldovei cu România, ar trebui să existe un cadru legal sau constituţional, care ar prevedea în mod expres acest lucru. Germania a avut în Constituţia din 1949 clauza unirii teritoriilor germane.”

Europa Liberă: Coreea de Sud și de Nord, mai invocaţi dumneavoastră. Dar cei care pledează pentru unire spun că, dacă la un moment dat voinţa poporului va fi în favoarea unirii, nu va conta legislaţia.

Igor Boţan: „Va conta. Pentru că şi Rusia pentru a anexa Crimeea, singura ţară care după procesul Helsinki din 1975 şi-a introdus în Constituţie o clauză privind unirea cu alte state, iată că a făcut recurs la articolul 65, care prevede unirea cu alte state, de o manieră foarte-foarte specială. Adică nu a anunţat din start, dar a luat prin surprindere comunitatea internaţională.”

Europa Liberă: Băţul e cu două capete. Tot aşa România s-ar putea situa în poziţia Rusiei şi să spună că îşi recuperează un teritoriu pierdut anterior.

Igor Boţan: „Nu poate România să facă acest lucru, pentru că România este ţară membră NATO şi ţară membră a Uniunii Europene. Statele NATO nu pot avea teritorii fără hotare controlate.”

Europa Liberă: Oricum recursul la istorie, fiţi de acord, este foarte şubred. Voinţa poporului, da, este un teren pe care se poate construi.

Igor Boţan: „Dar voinţa poporului, iarăşi, nu trebuie să uităm de hotărârea Curţii Constituţionale din 5 decembrie 2013, care spune că Declaraţia de Independenţă este peste Constituţia Republicii Moldova şi Declaraţia de Independenţă are clauză de eternitate. De aceea, nici nu poate fi pusă la referendum măcar problema limba română sau limba moldovenească, pentru că în Declaraţia de Independenţă este scris „limba română”. De aceea, nici nu se poate face uz de articolul 142, care prevede limitele modificării Constituţiei, fiindcă clauza de eternitate, o noţiune care a fost dezvoltată de constituţionaliştii izraeliţi şi norvegieni, spune că poţi trece peste clauza de eternitate doar în situaţia când colapsează instituţiile statului.”

Europa Liberă: Deci, plafonul maxim este independenţa pentru Republica Moldova?

Igor Boţan: „Da, nu poate ieşi. Autorităţile moldovene în principiu nu pot promova ideea unirii. Iar eventuala unire a Republicii Moldova cu România o poate face nu statul, instituţiile statului, ci societatea moldovenească. Adică la început trebuie să colapseze statul Republica Moldova, potrivit acestei clauze de eternitate a independenţei Republicii Moldova, şi doar societatea moldovenească, care cumva se autoorganizează şi, eventual, organizează un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România.”

Europa Liberă: Pe final vă cer o definiţie foarte laconică. Este noua generaţie de unionişti mai pragmatică sau continuă să fie romantică şi visătoare?

Igor Boţan: „Categoric este romantică şi visătoare. Mai ales atunci când apelează la Comisia Europeană, Consiliul European, pentru că ei vor să transforme problema unirii Moldovei cu România într-o problemă europeană, lucru care mie mi se pare absolut utopic.”

Loading Facebook Comments ...

15 Comments

Add a Comment
 1. AUTORITATILE MOLDOVENE NU pot promova UNIREA dar partidele politice DA chiar si cele aflate la putere sau in opozitie pentru ca SUNTEM TARA DEMOCRATA. UNIREA nu este ucidere si NU APARE printre cele 10 porunci DIVINE.

 2. UN PELERINAJ UNIONIST PE JOS –
  HAIDEȚI CU NOI !

  SAU O VARĂ FIERBINTE 2015-
  EVENIMENTE UNIONISTE PRO-EUROPENE la CHIȘINĂU-
  BUN ! BUN ! BUN ! – Blocul Unirii Naționale ! – B.U.N. !
  ——————————————

  /reprezentanții activi ai B.U.N.-ului –
  Costică Codreanu, Ileana Podoleanu, Tolică Ursu,
  Vicu Prisăcaru, Dinu Plângău, Olguța Cojocaru,
  Irinuca Ciobanu, Oana Iovu, Lucica Stegărescu,
  Ana-Lucia Carazanu, Gina Rogote, Titi-Ana Evtodi,
  Petrișor Musteață, Tudor Jalbu, Olguța Crăciun,
  din Acțiunea-2012, Tinerii Moldovei, etc.

  3.
  UN PELERINAJ UNIONIST PE JOS-

  După Marea Adunare Națională Unionistă
  de pe Piața Mare din Chișinău la 5 iulie 2015-

  CEVA NE-MAI-VĂZUT ȘI NE-MAI-AUZUT !
  Câteva mii de drumeți pe jos !
  Marșul Unionistilor – Un Pelerinaj Unionist pe Jos
  sub semnul lui Ștefan cel Mare –
  pornire la 5 iulie seara din Chișinău după Marea Adunare Unionistă
  via Strășeni, Căpriana, Lozova, Sadova, Călărași,
  cu un Popas la Cornești,
  apoi Ungheni la Prut la 10 iulie.

  continuare cu înnoptare la Iași și spre București.
  Numele participanților basarabeni unioniști va fi gravat
  pe o placă montată ulterior în Cetatea lui Bucur.
  Pe drum se va invita lumea din sate să se alăture Marșului pe Jos.
  Veniți cu noi !
  Pregătiți-vă din timp încălțămintea sportivă confortabilă
  și rucsacul cu cele necesare.
  tinerii md
  tel. 373+ 67 69 33 38
  tineriimoldovei gmail com

  – Pentru cei dornici să se alăture pe parcurs Pelerinajului Unionist
  din această săptămână, o pot face în fiecare zi la 7.30 dimineața
  din Fața Operei din Chișinău de unde pleacă un autocar gratis
  pentru a-i transporta la coloana unioniștilor de pe traseu.
  tel. 168 686 119.

  – Reamintim că Primul Pelerinaj Unionist pe jos
  a avut loc în martie 1992 – Drumul Crucii, Chișinău-București.
  Cruce care a fost instalată ulterior în Piața Universității din București
  la 27 martie 1992.

  4.
  Sâmbătă, 11 iulie 2015, orele 10 dimineața
  Al Treilea Pod Unionist de Oameni-
  UN MARE POD UNIONIST-LANȚ UMAN
  se va forma pe ambele maluri la Prut
  și pe podul feroviar Eiffel la Ungheni, la 20 km est de Iași.
  pt. a pregăti Marea Re-Unire Viitoare.
  /un Lanț Uman similar aceluia din 1989 din Țările Baltice
  contra ocupației sovietice.
  Primul Pod Unionist de Flori la Prut-la 6 mai 1990, al doilea Pod Unionist -la 16 iunie 1991.
  Vă așteptăm cu drag!
  /urmăriți evenimentul pe Facebook/
  5.
  Semnați cu toții Listele Re-Unirii,
  căutați-i pe voluntarii BUN-i și semnați Re-Unirea noastră pe Vecie cu România pt. copiii și generațiile viitoare, zilnic la Cortul Unionist la intrarea pe Aleea Clasicilor din Chișinău. Veți obține și un cadou – materiale unioniste pentru distribuire la sate, prin autobuze, biserici, școli, magazine, etc.
  Nu mai dormiți! Deșteptați-Vă ! La Actiune ! O Campanie Unionistă de Semnături începută la 16 mai la Chișinău după cel mai Mare Miting Unionist din ultimii 25 de ani.
  /circa 25 mii de participanți/
  6.
  Concurs Foto Unionist Vestimentar –
  www magazin romanism ro
  7.
  Concurs clip-video – Ce Înseamnă Re-Unirea !
  Priviți acest clip de Ilenuța Corcimaru – O viață mai dulce !
  Nr 1 din topul meu !
  Hohote de râs garantate !
  http unireainseamna md concurs
  8.
  Alegerile locale –
  – Lista candidaților est-moldoveni unioniști pro-europeni
  care au semnat
  “Pactul pentru RE-Unire. Pactul pentru Europa” –
  www pact md
  9.
  B.U.N. ! –
  – A nu confunda Organizația Civică B.U.N.-ă din Chișinău
  Cu Partidul creștin-democrat -100% B.U.N.- din București,
  reînființat în aprilie 2015, coordonator scriitorul Claudiu Tănăsescu
  10.
  Consiliul Onorific al Blocului Unității Naționale –
  B.U.N.-ul din Chișinău !:

  – Valeriu Saharneanu, jurnalist
  – Andrei Țurcanu, profesor universitar, doctor hab. în filologie
  – Val Butnaru, publicist, dramaturg
  – Vasile Bahnaru, directorul institutului de filologie al AȘM
  – Mihai Cimpoi, academician, critic literar,
  ex-președinte al Uniunii Scriitorilor
  – Tudor Ungureanu, artist popular, s. Căpriana
  – Sandu Grecu, jurnalist
  – Ion Negrei, istoric
  – Petru Bogatu, jurnalist
  – Iulian Filip, scriitor
  – Alexandru Bantoș, scriitor, jurnalist, redactor-șef „Limba Română”
  – Andrei Sochircă, actor
  – Sandu Grecu, actor
  – Iurie Borș, inginer”
  11.
  Alte sloganuri pentru a fi scandate sau scrise pe pancarte
  pentru marșurile unioniste –
  – RE-U-NI-RE-PE-VE-CI-E!
  – RE-U-NI-RE-PE-VE-CI-E!
  – RE-U-NI-RE-PE-VE-CI-E!

  – RO-MÂ-NIA-MA-RE = ÎN-VE-CHI-LE-HO-TA-RE!
  – DA-CIA-STRĂ-BU-NĂ = O-MA-RE-CU-NU-NĂ !
  – SFA-TUL-ȚĂ-RII-NE-UI-TAT!

  – MIR-CEA=ȘTE-FAN=ȘI-ZA-MOL-XE!
  – MAT-COV-SCHI=LA-RI=ȘI-VI-E-RU!

  – JOS-HO-TA-RUL-DE-LA-PRUT!
  – JOS-HO-TA-RUL-STA-LI-NIST!

  – DOI-NA-ȘI-ION-CÂN-TA-ȚI –
  – EU-RO-PA-E-A-ICI!
  – LI-BER-TA-TE-LUI-GE-OR-GI-CĂ!
  ================================================
  12.
  Școli de vară în România la munte și la mare
  pentru tinerii unoniști din Rep. Moldova –
  peste 10 mii de tineri est-moldoveni vor călători în România.
  Înscrieți-vă aici-
  tinerii md
  actiunea2012 ro
  – O Călătorie Unionistă prin Ardeal-iulie 2015, etc.
  13.
  Chișinău, 19 iunie-5 iulie 2015, orele 11- 7,
  două corturi unioniste – unul în fața Poștei Centrale, altul în fața Magazinului Unic, care vor distribui materiale Unioniste. O Campanie Unionistă -Est-Moldovenii sunt Români !-organizată de Platforma Unionistă Civică- Onoare, Demnitate și Patrie, lider- Vlad Bilețchi.
  Cei mai activi voluntari vor participa în iulie
  la o Școală de Vară de lângă București, la Cedevia.
  tel.: 079 644 618 sau 068 888 455 sau le pot scrie organizatorilor pe pagina de FaceBook.
  14.
  După Viitoarea apropiata Re-Unire a Basarabiei istorice cu România, noua Mare Patrie se va numi DACIA –
  vechea denumire a Vetrei strămoșilor noștri,
  la propunerea B.U.N-ului din Chișinău.
  ———————————
  15.
  N.B.
  Anul 2015 –
  TEROAREA ȘI RĂZBOIUL TIMOFTIST FILATELIST
  SIS-TEMATIC BĂLĂNIST KGB contra UNIONIȘTILOR CONTINUĂ-
  – după arestarea și expulzarea peste Prut la 13 mai
  a liderului unionist Georgică Simion, vest-moldovean din Focșani,
  iată că acum, un alt Lider Unionist est-moldovean din Ungheni, Anatol Arhire, ex-deputat, a primit o citație la poliția de frontieră mafiotă comunistă voronistă moldo-stalinistă, pentru faptul că a scandat RE-UNIRE TRICOLOR pe Podul de la Prut la de la Sculeni
  sâmbătă, 6 iunie 2015, împreună cu alți tineri unioniști din Rep. Molotova. Și alți 6 Unioniști conducători de mașini au primit citații la Poliția mafiotă filatelistă timoftistă anti-românească pentru faptul de a fi strigat Re-Unire pe Podul de la Sculeni !

  SIS-temul KGB Vrăghioi Bălan anti-românesc- Mafie de miliarde-
  interoghează stalinește
  și alți tineri unioniști din Chișinău.
  ====================================

 3. In Romania este primul referendum de unire a două localităţi Oradea şi Sînmartin organizat vreodată în România!

  Pentru ca Oradea şi Sînmartin să se unească este nevoie de îndeplinirea a două condiţii – mai întâi, pentru ca referendumul să fie validat, la urne trebuie să se prezinte cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente în fiecare localitate, iar a doua condiţie este ca jumătate plus unul dintre cei care se prezintă la urne să voteze „Da”.

  La vot sunt aşteptaţi aproape 200.000 de alegători, dintre care peste 8.000 sunt din Sînmartin.

  Primarii celor două localități spun că prin această unire zona se va dezvolta foarte mult.

 4. nu inteleg cei reprosati lui Botan?! foarte logic si ARGUMENTAT, da dumneavoastra tot repetati niste rugaciuni sterile
  .
  ok vointa poporului decide tot, ei si? unionistii nici semnaturi pentru desfasurarea referendumului nu au putut acumula -)))))))
  .
  pina ce nu RACOLATI 50% de populatie nu faceti voi unirea
  da pentru asta trebuie de LUCRAT, incetisor fara agresie si in liniste, da nu de imblat cu marsuri si scandind, ca numai si mai tare speriati oamneii, unionistii nu au imajine bune in societate anume ca STRIGATI si URLATI incontinuu

 5. bai ioane,tu ce esti: statalist;;moldovean cu piptul de arama:patriot:urmasul lui Stefan(vezi ca e inmormintat la Putna.da asta e in Romania) si pe 2 iulie in calendarul Bisericii Ortodoxe Romane (nu ruse) se sarbatoreste ziua Sfintului Stefan cel Mare. bai nenea UNIREA se face si prin marsuri si prin orice e necesar sa trezeasca la adevar pe oamenii spalati la creier(zombi) de slavoni;rusofonii cind fac unire folosesc si naganu (se pare ca tu ai uitat ce galagie au facut astia de dinainte de 1800 impotriva poporului moldovean sau roman ca tot aia e).asa ca ciocu mic si nu mai vorbi jignitor la adresa moldovenilor(romanii) ca fac galagie si urla cind isi exprima sentimentele(aspiratiile) nationaliste

 6. mai moldovanule dute in pm si nu ma invata, urletul este urlet, urla animalele si unionistii!
  nagane ei viseaza…. pe pamintul basarabean cit o ucis romanii na ucis mai mul timeni, jumatate de milion ingropati dea lungul Nistrului de Antonescu
  debilani ce sunteti fara obraz

 7. „Ion” apare tot mereu pe acest site iar prin comentariile sale dovedeşte în mod clar că este Ivan. Nici măcar nu ştie să scrie corect româneşte iar limbajul folosit nu poate fi calificat decât suburban. Fiind în slujba ocupanţilor denigrează continuu, cu o ură veroasă, tot ceea ce este românesc şi european şi născoceşte tot felul de minciuni care ar putea să influenţeze pe moldoveni în opţiunea lor proromânească şi proeuropeană. În concluzie acest „Ion” este un neisprăvit care trebuie tratat ca atare.

 8. da prietene Vlad,dar sa fiu injurat de o vomitatura de mujic beat cu votca de pufoaica e greu de acceptat;jigodiile astea trebuiesc calcati pe git sa nu mai grohaie, ca destul am suferit din cauza lor(deportati,schingiuiti,omoriti in pustiuri ,obligati sa vorbim in grohaitul lor;sa dansam horele parca sint kazaciocuri si multe si multe alte nnorociri)

 9. REACTUALIZAT !
  –––––––––––

  UN PELERINAJ UNIONIST PE JOS –
  HAIDEȚI CU NOI !

  SAU O VARĂ FIERBINTE 2015-
  EVENIMENTE UNIONISTE PRO-EUROPENE la CHIȘINĂU-
  BUN ! BUN ! BUN ! – Blocul Unirii Naționale ! – B.U.N. !
  ——————————————–––––––––––
  /reprezentanții activi ai B.U.N.-ului –
  Costică Codreanu, Ileana Podoleanu, Tolică Ursu,
  Vicu Prisăcaru, Dinu Plângău, Olguța Cojocaru,
  Irinuca Ciobanu, Oana Iovu, Lucica Stegărescu,
  Ana-Lucia Carazanu, Gina Rogote, Titi-Ana Evtodi,
  Petrișor Musteață, Tudor Jalbu, Olguța Crăciun,
  din Acțiunea-2012, Tinerii Moldovei, etc.

  3.
  UN PELERINAJ UNIONIST PE JOS-

  După Marea Adunare Națională Unionistă
  de pe Piața Mare din Chișinău la 5 iulie 2015-

  CEVA NE-MAI-VĂZUT ȘI NE-MAI-AUZUT !
  Circa O MIE de Drumeți pe jos !
  Marșul Unionistilor – Un Pelerinaj Unionist pe Jos
  sub semnul lui Ștefan cel Mare –
  pornire la 5 iulie seara din Chișinău după Marea Adunare Unionistă
  via Strășeni, Căpriana, Lozova, Sadova, Călărași,
  cu un Popas la Cornești,
  apoi Ungheni la Prut la 10 iulie.

  continuare cu înnoptare la Iași și spre București.
  Numele participanților basarabeni unioniști va fi gravat
  pe o placă montată ulterior în Cetatea lui Bucur.
  Pe drum se va invita lumea din sate să se alăture Marșului pe Jos.
  Veniți cu noi !
  Pregătiți-vă din timp încălțămintea sportivă confortabilă
  și rucsacul cu cele necesare.
  tinerii md
  tel. 373+ 67 69 33 38
  tineriimoldovei gmail com
  a)
  – Pentru cei dornici să se alăture pe parcurs Pelerinajului Unionist
  din această săptămână, o pot face în fiecare zi la 7.30 dimineața
  din Fața Operei din Chișinău de unde pleacă un autocar gratis
  pentru a-i transporta la coloana unioniștilor de pe traseu.
  tel. 168 686 119.
  b)
  – Reamintim că Primul Pelerinaj Unionist pe jos
  a avut loc în martie 1992 – Drumul Crucii, Chișinău-București.
  Cruce care a fost instalată ulterior în Piața Universității din București
  la 27 martie 1992.
  c)
  Duminică, 12 iulie, ora 14:00, din Piața Universității, bucureștenii, împreună cu tinerii basarabeni, vor merge la Cotroceni, unde vor cere Re-Unirea președintelui României, Klaus Iohannis.
  d)
  În drumul lor prin căldura necruţătoare, pelerinii au poposit la Bahmut, unde parlamentarul de Iași Petru Movilă i-a întâmpinat cu o donație considerabilă de alimente, se arată într-un comunicat de presă al Platformei Unioniste „Acţiunea 2012″.

  Deputatul de la Bucureşti a fost prezent și la Marea Adunare Națională Unionistă de la Chișinău din 5 iulie 2015 alături de senatorul liberal Dorin Dobre. Ambii au luat cuvântul pe scena din Piața Mare, în fața celor 30.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, ieșiți în stradă pentru RE-Unire.
  e)
  O ambulanță și câteva mașini ale polițiștilor asistă Bunul Mers al Pelerinilor Unioniști !
  ————————————————————————-
  4.
  Sâmbătă, 11 iulie 2015, orele 10 dimineața
  Al Treilea Pod Unionist de Oameni-
  UN MARE POD UNIONIST-LANȚ UMAN
  se va forma pe ambele maluri la Prut
  și pe podul feroviar Eiffel la Ungheni, la 20 km est de Iași.
  pt. a pregăti Marea Re-Unire Viitoare.
  /un Lanț Uman similar aceluia din 1989 din Țările Baltice contra ocupației sovietice.
  N.B.
  Organizatorii anunță că deplasarea spre Podul de Flori se va face organizat, din Chișinău, cu autocarul, sâmbătă, 11 iulie, ora 07:00, din scuarul Academiei de Științe, iar întoarcerea va fi imediat după încheierea evenimentului. Transportul este gratuit.
  Detalii –
  – CHIȘINĂU- tel. 068 753 928 (Ileana).

  – IAȘI: sâmbătă, plecări din Piața Unirii
  începând cu ora 08:00, telefon 074 607 6922

  – VASLUI: sâmbătă, plecări de la Sala Sporturilor începând cu ora 07:30, telefon 074 365 7555

  – BUCUREȘTI: vineri, autocar care pleacă la 23:00 – Piața Universității, telefon 076 334 1006
  ––––––––––––––––––––––––

  – Compozitorul Eugen Doga, cântăreața Năstica Lazariu, Nicu Covaci de la Pheonix, rocker-ul Nicu Țărnă, actorul Alexandru Arșinel, rapsodul Grigore Leșe au adresat INVITAȚII către toți cei cu inima română să vină la Ungheni la Podul de Flori !

  Re-Amintire –
  – Primul Pod Unionist de Flori la Prut-la 6 mai 1990, al doilea Pod Unionist -la 16 iunie 1991.
  Vă așteptăm cu drag!
  /urmăriți evenimentul pe Facebook/

  N.B.
  – Duminică, 12 iulie 2015, bucureștenii își dau întâlnire la ora 14:00, în Piața Universității, pentru a-i întâmpina pe tinerii basarabeni din Marșul lui Ștefan cel Mare și pentru a merge împreună la Cotroceni, să ceară RE-Unirea.

  5.
  Semnați cu toții Listele Re-Unirii,
  căutați-i pe voluntarii B.U.N.-i și semnați Re-Unirea
  ––––––––––––––––––––––––
  10.
  Consiliul Onorific al Blocului Unității Naționale –
  B.U.N.-ul din Chișinău !:

  – Valeriu Saharneanu, jurnalist
  – Andrei Țurcanu, profesor universitar, doctor hab. în filologie
  – Val Butnaru, publicist, dramaturg
  – Vasile Bahnaru, directorul institutului de filologie al AȘM
  – Mihai Cimpoi, academician, critic literar,
  ex-președinte al Uniunii Scriitorilor
  – Tudor Ungureanu, artist popular, s. Căpriana
  – Sandu Grecu, jurnalist
  – Ion Negrei, istoric
  – Petru Bogatu, jurnalist
  – Iulian Filip, scriitor
  – Alexandru Bantoș, scriitor, jurnalist, redactor-șef „Limba Română”
  – Andrei Sochircă, actor
  – Sandu Grecu, actor
  – Iurie Borș, inginer”
  11.
  Alte sloganuri pentru a fi scandate sau scrise pe pancarte
  pentru marșurile unioniste –
  – RE-U-NI-RE-PE-VE-CI-E!
  – RE-U-NI-RE-PE-VE-CI-E!
  – RE-U-NI-RE-PE-VE-CI-E!

  – RO-MÂ-NIA-MA-RE = ÎN-VE-CHI-LE-HO-TA-RE!
  – DA-CIA-STRĂ-BU-NĂ = O-MA-RE-CU-NU-NĂ !
  – SFA-TUL-ȚĂ-RII-NE-UI-TAT!

  – MIR-CEA=ȘTE-FAN=ȘI-ZA-MOL-XE!
  – MAT-COV-SCHI=LA-RI=ȘI-VI-E-RU!

  – JOS-HO-TA-RUL-DE-LA-PRUT!
  – JOS-HO-TA-RUL-STA-LI-NIST!

  – DOI-NA-ȘI-ION-CÂN-TA-ȚI –
  – EU-RO-PA-E-A-ICI!
  – LI-BER-TA-TE-LUI-GE-OR-GI-CĂ!
  ================================================
  12.
  Școli de vară în România la munte și la mare
  pentru tinerii unoniști din Rep. Moldova –
  peste 10 mii de tineri est-moldoveni vor călători în România.
  Înscrieți-vă aici-
  tinerii md
  actiunea2012 ro
  – O Călătorie Unionistă prin Ardeal-iulie 2015

 10. -Vineri, 11 iulie, orele 19
  pe Scena Verde din Parcul Francez din Ungheni –

  -Un Concett Unionist organizat ce Insitutul Cultural Român!
  – Compozitorul Eugen Doga, cântăreața Năstica Lazariu, Nicu Covaci de la Pheonix, rocker-ul Nicu Țărnă, actorul Alexandru Arșinel, rapsodul Grigore Leșe au adresat INVITAȚII
  către toți cei cu inima română să vină la Ungheni la Podul de Flori !

  N.B.
  – Duminică, 12 iulie 2015, bucureștenii își dau întâlnire la ora 14:00, în Piața Universității, pentru a-i întâmpina pe tinerii basarabeni din Marșul lui Ștefan cel Mare și pentru a merge împreună la Cotroceni, să ceară RE-Unirea.
  ––––––––––––––––-
  Cuptor 2015 –
  – Poza Pelerinilor Unioniști –
  /în spate, spre nord, se vede satul și mănăstirea Căpriana din Codrii Lăpușnei,
  fondată pe timpurile lui Alexandru Cel Bun și Ștefan cel Mare, secolul XV
  /circa 40 de km nord-vest dinspre Chișinău pe autotrasa spre Leușeni la Prut,
  acolo unde locuiește rapsodul popular Tudor Ungureanu/
  Din păcate, mănăstirea este încă subordonată Bisericii ruse ocupante de la Moscova
  iar interiorul vechii adevărate biserici voievodale moldovenești
  „Adormirea Maicii Domnului” din sec.XV nu este renovat,
  spre deosebire de biserica rusească ocupantă „Sf. Gheorghe” din 1903,
  devenit un loc luxos pt. mafioții voroniști și alții.

  http://www.timpul.md/articol/1-3-milioane-de-oameni-au-vazut-aceasta-poza-76649.html

 11. De când am deschis ochii către lume şi am început să cunosc golgota românilor basarabeni am fost mânat de dorinţa absolută de a ajuta cu toată puterea fizică şi intelectuală pe aceşti români care au avut neşansa de a fi mult prea aproape de lăcomia unui imperiu al răului.
  Umiliţi, batjocoriţi, deportaţi,deznaţionalizaţi, sărăciţi, învrăjbiţi, ţinuţi într-un mediu de subcultură şi îndoctrinaţi, românii basarabeni, într-un procent destul de ridicat, nu mai au reperele unui trai decent, civilizat şi îndestulat, cum este modelul european pe care România, încet dar constant, îl redobândeşte, cu sprijinul Comunităţii Europene şi al celei Transatlatice. Poate că trebuie mai multă înţelegere şi mai mult efort pentru educarea acestor oameni prin prezentarea comparativă a diferenţelor tot mai mari între cele două state româneşti pe toate planurile şi a avantajelor pe care le-ar avea în cazul opţiunii europene a populaţiei din stânga Prutului. Sigur că mulţi s-au obişnuit cu viaţa trăită în „colhoz”, cu multă votcă, mimarea efortului pentru a scăpa de sărăcie, minciună, dezinformare, supunere faţă de şeful colhozului care în prezent este întruchipat de personaje odioase precum Voronin, Dodon, şi chiar Filat sau Lupu. Aceşti oameni trebuie lămuriţi că este de datoria lor să se ridice din genunchi şi să îndrepte fruntea spre CER pentru a-şi lumina mintea şi a primi puterea de a păşi într-o altă dimensiune ce conturează perspectiva unui trai mult mai aproape de nevoile timpului nostru.

 12. VIN CU TRENUL RE-UNIRII !

  https://www.facebook.com/basarabiapamantromanesc

  Tinerii care merg pe jos de la Chișinău spre Țară
  vor urca in Trenul RE-Unirii și duminică, 12 IULIE,
  vor parcurge drumul spre Bucuresti, oprind în mai multe orașe.
  Ieși și TU în gara din orașul TĂU și așteaptă-i cu tricoloare și flori, arată-le că-i sprijini, că RE-Unirea-i în oameni,
  că RE-Unirea face Puterea!

  Așadar, Trenul RE-Unirii INTERREGIO 1662
  face următoarele opriri:

  IAȘI – 06:00 dimineața
  VASLUI – 07:31
  BÂRLAD – 08:05
  TECUCI – 08:54
  FOCȘANI – 09:54

  RÂMNICU SĂRAT – 10:36
  BUZĂU – 11:09
  MIZIL – 11:44
  PLOIEȘTI – 12:21
  BUCUREȘTI –
  unde îi vom aștepta in Piața Universității, la ora 14:00!

  Trenul Unirii a pornit din gară,
  nimic și nimeni nu mai poate să-l oprească!

 13. PREVIZIUNI ASTROLOGICE CU PRIVIRE LA ISTORIA ROMÂNIEI
  -Re-Unirea Basarabiei-
  de Nechit Vinereanu
  /din amintirile fratelui lui – Mihai Vinereanu, dacolog, stabilit la New-York/
  9 iunie 2015
  http://ioncoja.ro/textele-altora/nechit-fratele-lui-mihai-vinereanu/

  În anii ‘90, după dispariția comunismului, când se discuta despre RE-Unirea Basarabiei cu România,
  el mi-a spus că nu există niciun factor astrologic care să indice că această RE-Unire
  va avea loc până în 2000, ci numai între 2014-2018.
  În această perioadă șansele alipirii Basarabiei (și probabil și a altor teritorii)
  la Romania sânt maxime (mai ales în 2016-2017).
  Deci el nu credea că RE-Unirea va putea avea loc în anii de după lovitura de stat din decembrie, 1989.
  Pe această temă cred că a publicat în anumite publicații (de astrologie și parapsihologie) din Țară.

  Pe de altă parte când vorbeam de pretențiile ungurilor asupra anumitor teritorii românești
  îmi spunea că în horoscopul Ungariei nu există niciun indiciu că va putea alipi teritorii noi
  în următorii 100 de ani. Tot el spunea că începând cu 2018 începe o perioadă de reală de prosperitate
  în România, după o foarte lungă perioadă de sărăcie începută pe vremea lui Ceaușescu.
  Îmi amintesc că despre acest lucru mi-a spus ceva chiar la sfârșitul anilor ‘70 ai secolului trecut
  fără să intre în detalii întrucât se temea să spună mai mult,
  asta fiind în perioada când se mai afla încă în Țară.

  Cu alte cuvinte, în perioada pe care o traversăm șansele RE-Unirii mult visate sânt maxime
  și poate fi făcută, dacă clasa politică nu va face tot posibilul (la cererea unor forțe străine)
  ca acest eveniment să nu aibă loc, dar sper că predispoziția astrologică să-și implinească menirea.

  În ceea ce privește propangada maghiară ea nu va avea niciun efect practic în următorii 100 de ani.

 14. CRONICA UNIONISTĂ
  ––––––––––––––––––––––-
  O Soluție
  pentru ieșirea din criză de la Chișinău –
  crearea de urgență a unei Adunări Constituante
  care să Restabilească Actul Re-Unirii Basarabiei
  pt. TOTDEAUNA cu România,
  votat de majoritatea deputaților din Sfatul Țării
  de la Chișinău la 27 martie 1918.

  Un Act istoric întrerupt de ocupația rusească
  de la 28 iunie 1940 în baza Pactului secret ruso-german Ribbentrop-Moldotov, ocupație străină
  care continuă până în prezent cu armata rusească în Transnistria.
  –––––––––––––––––––––––-
  un articol de academician Petru Soltan,
  în dialog cu scriitorul octogenar unionist Ion Druță
  stabilit la Moscova.
  ziarul Literatura și Arta
  din 9 iulie 2015, prima pagină
  https://drive.google.com/file/d/0ByA7Kci8VpxBZ2MxRUF0MXM0eWs/view?pli=1

  N.B.
  și în contextul manifestărilor unioniste
  de la începutul acestui Cuptor –
  Marea Adunare Unionistă de la Chișinău
  și Marșul pe jos a celor circa o mie de tineri
  est-moldoveni pe ruta Chișinău-Călărași-Ungheni
  -Iași /aproape 130 km/ și apoi cu trenul la București
  la un alt Marș Unionist spre Cotroceni din 12 Iulie 2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *