A avut loc la Chișinău un Marș de 28 iunie, ziua ocupației sovietice (si in imagini)


Vom reveni cu mai multe comentarii și poze. Aici plasam un document important citit la mitingul de după Marș.

DECLARAŢIE–APEL

a Consiliului Unirii privind solidarizarea societății pentru obținerea lichidării consecințelor Pactului criminal Molotov-Ribbentrop

S-au scurs 202 ani din ziua în care Basarabia a fost anexată de Imperiul Ţarist şi 74 de ani de când Basarabia şi nordul Bucovinei au fost invadate şi ocupate – pe 28 iunie 1940 – de trupele militare sovietice.

A fost o perioadă neagră, de genocid. Milioane de români basarabeni şi reprezentanţi ai altor etnii au fost exterminaţi, mutilaţi, deportaţi, înfometaţi. Numai între 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941 au fost deportaţi, în regiunile de nord ale URSS, 300 mii de oameni din Basarabia şi din nordul Bucovinei, iar între 1944 – 1948 – alți 250 mii. În anul 1946, urmare a foametei organizate de regimul sovietic, s-au mai prăpădit peste 300 mii. Sovieticilor nu le-au fost de ajuns aceste jertfe şi, la 5 iulie 1949, au deportat, în Siberia, 11.342 de familii, iar între anii 1954 – 1964 – în Rusia şi în Kazahstan, – încă 300 mii de basarabeni.

Imperiul țarist şi succesorul acestuia, Imperiul sovietic, au folosit cele mai feroce metode pentru exterminarea elementului românesc – de la colonizarea forţată a teritoriilor româneşti, pentru a le modifica structura etnică, până la divizarea teritorială şi națională a românilor, ca să nu se reuneacă vreodată în acțiuni pentru revenirea la Patria-mamă.

Rapturile şi dezmembrările teritoriale ale Basarabiei şi Bucovinei, înfăptuite în scopul fracturării etnice şi pentru despărţirea românilor în diferite unităţi administrative, create şi ele artificial, nu pot fi şterse din memorie, cum nu pot fi şterse faptele de interzicere a limbii materne ori introducerea limbii ruse în şcoli şi în administraţie, demolarea bisericilor sau transformarea lor în depozite sau în grajduri pentru vite.

Ecoul acestei perioade este prezent şi astăzi. Rămăşiţele Imperiului ţarist şi al celui sovietic se păstrează în zonele separatiste, în mentalitatea unor politicieni şi a cetăţenilor ce tânjesc după acele vremuri, în activitatea unor partide parlamentare şi extraparlamentare, a unor asociaţii nonguvernamentale care vor, cu orice preţ, să întoarcă roata istoriei şi să ne lipsească de un viitor democratic şi prosper alături și împreună cu România, în cadrul UE.

Forţele reacţionare, străine națiunii române şi infiltrate cu anumite scopuri în societate, nu ne vor binele, ne sunt duşmănoase. Le transmitem, neprietenilor, dar și rătăciților, că noi, românii/moldoveni basarabeni, nu suntem străini şi robi pe pămîntul strămoşesc, ci adevăraţii şi legitimii trăitori, de aceea le este zădarnică lupta împotriva adevărului istoric și a cauzei naționale.

Deşi ne-am proclamat de peste 20 de ani independenţa, vedem ceea ce știam – că un teritoriu amputat din trupul Patriei-mamă nu poate deveni nicidecum un stat adevărat, orcît s-ar strădui stataliştii proruși. Guvernanţii de ieri şi de azi – în loc să creeze premizele politice, economice și sociale ale reînfăptuirii Marii Uniri, pentru binele tuturor românilor și al alogenilor loiali, – ei mimează reforme, programe și concept ale așa-zisei integrări europene a societății, dar fără vreun plan cu obiective concrete, urmărindu-se, de fapt, lungirea la nesfțrșit și amăgirea populației. Ei raportează indici cosmici de creştere a economiei şi de soluţionare a problemelor sociale, în timp ce, de fapt, își realizează scopurile egoiste, prin delimitarea oligarhică a sferelor de influenţă economică, prin acapararea şi înstrăinarea sistemului financiar-bancar, prin ruinarea şi, apoi, privatizarea întreprinderilor statului, prin însuşirea, de la ţărani, la un preţ de nimic, a sute şi mii de hectare de pămînt – TOATE cu ajutorul unui sistem judecătoresc de buzunar, captiv al intereselor politicianiste, după principiul ”cine-mparte, parte-și face”.

Din cauza guvernărilor nedemocratice, constatăm, după 20 de ani de libertate şi democraţie, că năluca revanşismului sovietic şi rusesc mai planează asupra Basarabiei. Din cauza clasei politice fără demnitate şi verticalitate, hapsâne şi corupte, indiferente față de viața oamenilor, astăzi e repusă pe tapet integritatea teritorială a statului. Cei ce se visează în uniunea vamală, vor, de fapt, ruperea, din nou, a unor teritorii din trupul Basarabiei, promovând moldovenismul stalinist şi interesele geopolitice ale Rusiei, în detrimentul intereselor naţionale. Ei sunt urmaşii celor ce au adus basarabenilor tot răul de-a lungul istoriei. Trebuie să rămânem vigilenţi și pregătiţi pentru o ripostă cuvenită, ca să să nu fim luaţi prin surprindere, ceea ce se și urmărește.

În contextul celor menţionate şi urmare a evenimentelor produse în plan european şi regional, NOI:

1. Deplângem milioanele de basarabeni masacraţi în timpul dominaţiei Imperiului Ţarist şi a celei sovietice în Basarabia. Regretăm că guvernanții nu au tras învăţăminte din trecutul nostru tragic şi nu fac nimic pentru ca marile puteri învingătoare în războiul al doilea mondial să anuleze Tratatul de neagresiune şi Protocolul secret adiţional, încheiat între Germania şi URSS la 23 august 1939, precum şi consecinţele acestora asupra integrităţii teritoriale a României, inclusiv a Basarabiei, pentru a reduce influenţa Rusiei asupra noastră după dispariţia URSS.
2. Salutăm liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii basarabeni, semnarea Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu UE, apreciem eforturile Bucureștiului și ale Chișinăului, ale europarlamentarilor români pentru aceste rezultate.

3. Condamnăm politica rusă de acaparare a teritoriilor străine, expansiunea politică, militară şi informaţională a Rusiei în Ucraina. Suntem solidari cu poporul ucrainean în lupta împotriva teroriştilor şi a separatiştilor ruși și cerem, totodată, ca frații noștri de sânge români/moldoveni din teritoriile istorice românești, aflate în componența Ucrainei (Nordul Bucovinei, Herța și Bugeacul), să se bucure de toate drepturile lingvistice și culturale, conform standardelor europene și ca poporul vecin să nu mai persiste în separarea artificială, de sorginte stalinistă, a românilor autohtoni din aceste teritorii între români și moldoveni.

4. În baza Convenţiei IV de la Geneva cu privire la teritoriile ocupate militar, declarăm zona nistreană ca teritoriu ocupat militar de Rusia din 1991 de către forţe terorist-criminale, mafiote, nostagice staliniste şi comuniste. De aceea, cerem Federaţiei Ruse retragerea imediată şi necondiţionată din Transnistria a trupelor sale militare şi para-militare, împreună cu întreg arsenalul şi echipamentul militar din dotare.

5. Solicităm Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova:

 

• să fie declarată oficial – printr-o hotărîre a Parlamentului – zona nistreană drept zonă de ocupaţie administrativă şi militară rusă;
• să se întreprindă măsuri pentru recunoaşterea şi atribuirea, de către organismele internaţionale, a statutului de teritoriu aflat sub ocupaţie şi să fie depus la Tribunalul militar de la Haga acest dosar împotriva Federaţiei Ruse, cu solicitarea despăgubirilor pentru perioada de ocupație unui stat declarat ”agresor” de către CEDO, pentru că a declanşat şi s-a angajat în acţiuni de luptă împotriva R.Moldova;
• să se adopte și să se aplice prevederile legislative privind definirea și pedepsirea penală severă a manifestărilor de separatism inclusiv demnitarilor-complici;
• să se ceară organismelor abilitate declanşarea acţiunilor penale împotriva liderilor separatiști pentru naţionalizarea patrimoniului economic al statului, înstrăinat ilegal, şi pentru restaurarea cât mai grabnică a suveranităţii depline asupra unităților administrative din estul statului.

6. Ne exprimăm disprețul față de politicienii ce conduc partide parlamentare și extraparlamentare care au călcat în picioare Declarația de Independență a Republicii Moldova, apărând fundamentalismul moldovenist stalinist și antiromânesc, făcând jocul Moscovei prin politica antinațională promovată.

7. Împuternicim PNL și pe alte componente ale Consiliului Unirii să elaboreze Strategia şi Planul acţiunilor de reîntregire a neamului, prin reunirea Basarabiei, până în anul 2018, cu Patria-mamă România, documente ce vor fi adoptate de Forumul Unioniştilor din luna septembrie 2014.

8. Adresăm Uniunilor Scriitorilor din ambele state românești, intelectualității de creație și tehnice, tuturor categoriilor sociale avansate ale societății următorul mesaj: ”Istoria ne cheamă la fapte. Românii basarabeni, despărţiţi fără voia lor, vor să trăiască împreună cu poporul român. Astăzi majoritatea covârşitoare a românilor basarabeni sunt pentru Unirea cu România. Doar clasa politică moldovenească, de mână cu o coloană a cincea agresivă a Rusiei, rămân în sumbrul trecut, ocrotind, din interese oneroase, statul Republica Moldova, aflat în putrefacţie. Nu fiţi indiferenţi şi aderaţi la măreaţa operă de integrare reală, imediată și necondiționată în Uniunea Europeană prin înfăptuirea Unirii cu România. E necesar ca fiecare cetăţean să contribuie la această lucrare, deoarece integrarea şi reUnirea cu Patria-Mamă România se fac pentru toţi şi e unica soluție contra nedreptății istorice, contra sărăciei, a ocupaţiei şi a agresiunilor armate străine”.

9. Îndemnăm Mitropolia Moldovei şi Mitropolia Basarabiei să se unească, adunându-i pe toți credincioși, de orice naționalitate, în una singură, supusă canonic Patriarhiei neamului – cea Română. Îi îndemnăm pe preoţi să sprijine eforturile societăţii spre progres şi prosperitate, să se includă activ în luminarea enoriaşilor, să contribuie la propagarea adevărului istoric şi la reînfăptuirea Marii Uniri.

10. Apelăm la tineretul studențesc basarabean să se implice în efortul colectiv și solidar de apropiere și realizare a idealului de unire a românilor și să respingă ideologiile staliniste şi comuniste, vechile mentalităţi de abordare a prezentului, care ne frânează progresul şi viitorul. Vom putea beneficia cu adevărat de ofertele secolului XXI numai în cadrul unei Europe unite şi într-o Românie a tuturor românilor.

BASARABIA, AVUT-AM

Consătenilor din Todireşti-Ungheni, deportaţi în Siberii în 1941-1949

 

Ce crime au comis ici  în Moldova,

După misteriosul Pact-Secret,

Deatîtea ori, nevinovaţi în bezdnă,

La răsărit ne-au deportat fără respect.

 

Ne îmbarcau, ca pe vite-n vagoane,

Pe mii buneii, părinţi cu mici copii,

Ş-apoi forţat ne duce-au în Siberii,

Pe unde, mulţi rămas-au pe vecii.

 

Ce genocid în Basarabia avut-am,

Preabinedirijat de la Kremlin,

De unde, ne-au distrus a noastră ţară,

Clonîndu-ne şi nou-un alt destin.

 

Ca să-l urîm pe Domnul cel de sus,

Şi foamete acută ne-au produs,

Apoi, de dascăli ne-au eliberat,

Şi de bisericuţile din sat.

 

Şi azi îi întrebăm pe ei, de ce?

Cu ce am fost şi suntem vinovaţi?

Ace-i, ce ne vedeam stăpîni acasă,

Şi nicidecum, de alţii ocupaţi.

 

28.03.2013 Profir Tanaşciuc, tel.22-79-39, Chişinău

Viitorul ne aparţine. Să ne unim în jurul dezideratului Unirii
şi ni se vor realiza visurile!

28 iunie 2014

Chișinău, Consiliul Unirii


IMG_1307IMG_1306IMG_1303IMG_1302IMG_1300IMG_1294IMG_1288IMG_1285IMG_1283IMG_1282IMG_1281IMG_1280IMG_1279IMG_1278IMG_1277IMG_1274IMG_1269IMG_1261IMG_1253IMG_1252IMG_1250IMG_1247IMG_1242IMG_1236IMG_1233IMG_1230IMG_1224IMG_1222IMG_1221IMG_1220IMG_1214IMG_1211IMG_1203IMG_1201IMG_1199IMG_1197IMG_1118IMG_1113IMG_1102IMG_1096IMG_1095IMG_1073IMG_1058IMG_1055IMG_1052IMG_1046IMG_1040IMG_1035IMG_1034IMG_1033IMG_1030IMG_1028IMG_1027IMG_1016IMG_1011IMG_1009IMG_1007IMG_0996IMG_0995IMG_0992IMG_0991IMG_0989IMG_0988IMG_0987IMG_0986IMG_0984IMG_0983IMG_0979IMG_0971IMG_0968IMG_0966IMG_0965IMG_0963IMG_0962IMG_0961IMG_0958IMG_0957IMG_0954IMG_0953IMG_0951IMG_0949IMG_0946IMG_0945IMG_0944IMG_0943IMG_0939IMG_0936IMG_1141

BASARABIA, AVUT-AM
Consătenilor din Todireşti-Ungheni, deportaţi în Siberii în 1941-1949

Ce crime au comis ici în Moldova,
După misteriosul Pact-Secret,
Deatîtea ori, nevinovaţi în bezdnă,
La răsărit ne-au deportat fără respect.

Ne îmbarcau, ca pe vite-n vagoane,
Pe mii buneii, părinţi cu mici copii,
Ş-apoi forţat ne duce-au în Siberii,
Pe unde, mulţi rămas-au pe vecii.

Ce genocid în Basarabia avut-am,
Preabinedirijat de la Kremlin,
De unde, ne-au distrus a noastră ţară,
Clonîndu-ne şi nou-un alt destin.

Ca să-l urîm pe Domnul cel de sus,
Şi foamete acută ne-au produs,
Apoi, de dascăli ne-au eliberat,
Şi de bisericuţile din sat.

Şi azi îi întrebăm pe ei, de ce?
Cu ce am fost şi suntem vinovaţi?
Ace-i, ce ne vedeam stăpîni acasă,
Şi nicidecum, de alţii ocupaţi.

28.03.2013 Profir Tanaşciuc, tel.22-79-39, Chişinău

Loading Facebook Comments ...

12 Comments

Add a Comment
 1. D.Pavlicenco,va rog sa postati aici si poezia Leonidei Lari ,care a fost data citirii astazi in scuar.

 2. Cind treceau oamenii in mars,am vazut azi in strada persoane lacramind,am vazut si barbati cu sacose in mina,probabil veneau de la piata,cae se uitau la manifestanti cu ura,am vazut in partea laterala a bulevardului Stefan cel Mare persoane care se bucurau si sustineau plini de admiratie marsul de astazi,am vazut persoane care treceau grabite cu ochii in pamint,am vazut tineri care faceau fotografii si inregistrari pe portabilele lor.In scuar am avut ocazia sa asculta cintece patriotice interpretate de Ricu Ardezeanu,de un tinar care m-a impresionat dar i-am uitat numele,si cintece interpretate de ansamblul Stefan Voda.Un buchet intreg de cintece patriotice,care ar trebui sa rasune la ora de educatie civica in toate scolile din Moldova la 1 septembrie,sa rasune in fiecare zi la inceputul tuturor emisiunilor de la Radio-Plai,care este cel mai ascultat post de radio de la noi,sa fie transmise sub forma de CD tuturor coducatorilor auto,autobuse,microbuse si sa ruleze toata ziua cind urca calatorii in ele,adica sa fie ascultate si auzite,sa fie transmise in fiecare duminica la fiecare activitate in piata Victoriei,sa fie difuzate si prin sate sa ajunga la urechea fiecarui cetatean,pina a incepe fiecare sa le fredoneze.Aceste cintece au continut puternic ce tulbura sufletul,dar pacat ca nu-s auzite.Atunci cind le vor asculta in fiecare zi,vor invata cuvintele si nu le va mai trebui agitatie politica.

 3. =Burunducul Unionist dela Tighina=

  Oare cine sunt COLEGII anti-români, anti-unionisti, anti-europeni, spioni ai Rusiei, ai teroristului Mihail Harbuz din SIS-temul KGB ?

  / este o intrebare adresata Presedintelui Adormit Nicolae Timofte, Seful Consiliului de Securitate /
  ––––––––––––––––––––––––-
  Mihail Harbuz:
  „Am înţeles cine sunteţi încă de la întâlnire, pentru că băieţii mei erau acolo în sală şi v-au descifrat. Voi ce credeţi, că eu am venit pur şi simplu aşa la vinderea partidului sau cum? Am acceptat ca să văd ce dă din voi. Eu nu iubesc aşa lucruri, şi când mă duc, sunt pregătit. Este filmată întâlnirea, e filmată şi convorbirea.

  Avem colegi de la SIS,
  care lucrează destul de bine.
  Nu e nicio problemă, eu ştiam deja peste jumătate de oră cine sunteţi şi de unde”.

  http://www.zdg.md/investigatii/audio-partide-de-vanzare-unii-politicieni-sunt-gata-sa-renunte-la-partidele-lor-iar-rusofilii-chiar-sa-propage-integrarea-europeana/comment-page-1#comment-169117

 4. Doamna, Pavlicenco, cum lamuriti faptul ca unii participanti la Mars au primit cate 50 EURO, dar altii numai 20? Oamenii sunt indignati. Moldova e un satuc mic si oamenii aud unul de la altul cu cat au fost retribuiti pentru ziua de ieri. Altadata pur si simplu vor refuza sa vina. Tare nu as vrea sa va invinovatesc de insusiri frauduloase a fondurilor alocate de Guvernul Roman pentru promovarea ideii Unirii in Basarabia.

 5. Pt Dorin

  Ce nume insusit de la primar si apucaturi ale lui. Incepeti sa va enervati ca nu va mai sprijina lumea?

  Invata bine si sa iti intre in cap! PNL nu a luat din Romania de cind exista niciun leu. Si oamenii la noi nu primesc bani pentru ca vin la mars. Poate ai vazut asta la altii, e treaba ta. La noi asa ceva nu exista, oricit te-ai screme in favoarea fatarnicilor de zisi liberali care sunt culmea egoismului, fatarniciei si intolerantei, care sunt niste pepecedisti, pur si simplu. Aici e si ciuda tuturor – cum de facem actiuni fara bani romanesti. Facem, pt ca sunt basarabeni care vin la Mars satui de fatarnicia celor din Parlament, inclusiv de liberalii corupti.

  Si te astept la sediu cu cineva nemultumit de la mars, in caz contrar de chem in judecata.

 6. O PLACERE DEOSEBITA DE LA MARSUL DIN 28 IUNIE 2014. AM ADMIRAT PATRIOTISMUL ADEVARAT A ROMANIL DIN BASARABIA. EMOTII POZITIVE S-AU OBSERVAT SI PE FETELE PERSOANELOR DIN STRADA, EXPRIMATE PRIN SEMN DE SOLIDARITATE SI DEMNITATE NATIONALA, DESI AU FOST SI DE CEI CE ACUZAU MANIFESTANTII.
  FIECARE ARE DREPTUL SAU LA PROPRIA OPINIE.
  PENTRU DORIN….CARE A INVOCAT NISTE ABERATII REFERITOR LA PLATA. POSIBIL, CA ACESTA, DIN INVIDIE, NU CREDE CA SINT IN TARA ACEASTA SI ADEVARATI PATRIOTI SI CA, NU TOTI SI TOT SE VINDE SI SE CUMPARA. EXISTA INCA SENTIMENTE PURE FATA DE POPOR SI TARA, DOMNULE DORIN !

 7. Eu sunt unul din participanti: Dorin nu face nimic decit sa provoace, probabil pe el l-or fi platit cineva, la alte partide, doar cu 20 euro si ar vrea mai mult, de aceea viseaza „cai verzi …..” pe bulevardul Stefan cel Mare. De nu provoaca, inseamna ca ponegreste, dar ponegrirea cere pedeapsa.

 8. D. Pavlicenco! Citeste te rog istoria Serbiei si Croatiei. Croatia nu era oare parte din Serbia in trecut? Se vorbeste aceiasi limba dar Croatia e un stat independent. Nu mai indumnezeiti atat de mult Romania si limba romana ca cica e imposibila independenta RM. Suntem stat independent si trebuie sa ne construim viitorul intr-un stat moldovenesc si nu roman. D. Rosca a destramat pe jumatate tara in anii’90 iar dumneata ai s-o destrami de tot. Nu fi nationalista caci nici un nationalist nu poate avea pace cu alte popoare.

 9. RASPUNS PENTRU ALEX…NU COMPARA MOLDOVA CU MENTALITATEA UNUI STAT DIN FOSTA URSS SI CROATIA DINTR-UN STAT DIFERIT DE CEL SOVIETIC. STATUL LIPSIT DE DEMNITATE NATIONALA NU ARE SANSE DE DEZVOLTARE. EXEMPLU SERVESC EVENIMENTELE MILITARE DIN UCRAINA SI DIN MOLDOVA DIN A. 1992. RUSIA CU SPRIJINUL DODONILOR, VORONINILOR S.A. CLANURI OLIGARHE, AFLATE LA CONDUCEREA TARII V-A IMPIEDICA PROCESUL DE INTEGRARE IN UE. MAI MULT, CLANURILE CRIMINALE DE LA PUTERE NU AU NICI UN INTERES CA TARA SI POPORUL SA SE DEZVOLTE IN SENS ECONOMIC. CUM AU CORUPT SISTEMUL DE DREPT, CUM AU FURAT TOT PATRIMONIUL TARII, ASA VOR PROCEDA PERPETUU, CEEA CE LA FEL V-A IMPIEDICA PROCESUL DE INTEGRARE IN UE.
  INTERESATI-VA CARE A FOST SI ESTE NIVELUL CORUPTIEI IN SERBIA PENTRU A FACE O COMPARATIE CORECTA.

 10. Pt. Dorin,

  Ura față de Vitalia Pavlicenco scoate în evidență aroganta si complexul prorusului, pentru care educația este un moft, iar tot ceea ce contează pentru el sunt doar banii şi, mai ales, puterea alolingvilor in Moldova.
  Reusitele , pasii inainte ai Partidului Liberal ii irita pe unii si atunci,
  cum s-o lovim pe Pavlicencu acolo unde o doare? Prin inventii, calomnii si tot arsenalul ce sta in afara legii! Dezgustator….

 11. Pt. Alex,

  Alex, esti un scandalagiu si un dezinformat. Faci numai rau pe aici, intariti oamenii. Trebuie sa intelegi ca se poate trai si altfel. Lumea evoluiaza, dar rusii tai stagneaza, ba mai mult, daca nu vor fi sprijiniti de Occident, involuiaza. Lumea toata de pe glob este in totala schimbare de la o zi la alta. Cum iti inchipui ca Moldova sa ramina cu rusii, care i-au ocupat acum 200 ani. Moldova impreuna cu Transnistria trebuie sa intre in UE, ca sa scape de teroarea rusilor. Cu Romania este bine si va fi bine, asta stii si tu.
  Asa este firesc si normal….

 12. Bravo, doamna Pavlicenco!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *