Politia se spala pe miini. L-am chemat pe Selin in judecata

Dupa ce am cerut Comisarului Chisinaului sa il pedepseasca pe Selin si nu a facut-o (documentele sunt mai jos), am primit un raspuns bilbiit de la Politie si l-am chemat pe Selin in judecata

Iata ce raspuns BILBIIT am primit de la Comisariatul Chisinau de politie.

MAI al Republicii Moldova Departamentul de poliţie

Comisariatul sec. Centru de poliţie al municipiului Chişinău

Doamnei Vitalia PAVLICENCO

Domnului Sergiu COCIORVA

comisar al CGP mun. Chişinău colonel de poliţie

Stimată doamnă Pavlicenco,

Comisariatul de poliţie al sectorului Centru al CGP mun. Chişinău Vă informează că petiţia D-stră prin care solicitaţi să fie tras la răspundere conform legislaţiei în vigoare cet. Şelin Victor privind acţiunile din data de 15.09.2012 în cadrul emisiunii „Tema Săptămînii”, la postul de teliviziune „2 Plus”, a fost examinată.

In cadrul examinării cazului fiind interpelat Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Centrului Naţional de Terminologie s-a constatat că conform dicţionarelor explicative şi a altor surse, termenul kaghebistă s-a format de la abrevierea KGB „Comitetul de Securitate al Statului Sovietic” şi înseamnă agent al acestei instituţii, termenul neofascistă înseamnă „adept al neofascismului” adică adept al „curentului politic de extremă dreaptă apărut după cel de-al doilea război mondial în diverse ţări ale lumii şi care preia elemente ale doctrinei fasciste, adaptîndu-le la condiţiile existente”, expresia „închide gura” , adresată unei persoane, înseamnă „a face pe cineva să tacă, a reduce pe cineva la tăcere,, , „a pune capăt obiecţilor sau protestelor cuiva”.

Astfel acţiunile cet. Şelin Victor nu întrunesc elementele constitutive ale art. 69 (injuria), 70 (calomnia) a Codului Contravenţional al Republicii Moldova.

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia primită, conform art.16 al Legii cu privire la Petiţionare Nr. 190-XIII din 19.07.1994. sunteţi în drept să contestaţi în Instanţa de Contencios administrativ.

Cu respect,

Comisar colonel de poliţie

Ion BILIBOV

Ne miram de „colaborarea dintre politie si Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Centrului Naţional de Terminologie”, am vrea sa stim ce raspuns a dat ultima Comisariatului, le spunem tuturor ca ne vom intilni in justitie, daca altfel nu s epoate, de vreme ce I.Bilibov „s-a spalat pe miini” la indicatia superiorilor sai lasi. Ii vom chema la „dreapta judecata” pe toti, asa cum l-am chemat pe Victor Selin, care nu a raspuns Cererii prealabile, adresate tovarasului acum o luna. 

Iata cererea de chemare in judecata, dupa care puteti revedea plingerile adresate Comisariatului Chisinaului si cererile prealabile adresate tov.Victor Selin. 

                                                           Către:  Judecătoria Centru mun. Chişinău,

                                 str. Bulgară nr. 43, mun. Chişinău

                                                           Reclamant: Vitalia PAVLICENCO,

Pârât: Victor ŞELIN,

str. 31 August 1989, nr. 101/1,

MD 2012, Chişinău,

tel./fax:  + (373 22) 22-10-20, 22-78-78

C E R E R E

de chemare în judecată

În fapt

 1. În cadrul emisiunii „Tema Săptămânii” la postul de televiziune 2 PLUS, pe data de 15.09.2012, pârâtul, Victor Şelin, a răspîndit, cu bună ştiinţă, scorniri mincinoase ce  mă defăimează. Expresia calomnioasă „неофашистка” (neofascistă) este la minutul 2:09 după pauza de publicitate, iar expresia calomnioasă „Вы и КГБ-исткой были, всё мы знаем” („aţi fost şi KGB-istă, cunoaştem totul”) este la minutul 17:59 al înregistrării.  
 1. De asemenea, în cadrul aceleiaşi emisiuni, „Tema Săptămânii” la postul de televiziune 2 PLUS, pe data de 15.09.2012, pârâtul m-a ofensat intenţionat prin expresia verbală, inadmisibilă şi nedemnă, care contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică. Expresia verbală ofensatoare „Închide gura!!!” a fost rostită de pârât la minutul 12:04 după pauza de publicitate. 

Pârâtului, Victor Şelin, i-a fost expediată cererea prealabilă, însă în termenl legal nu am primit nci un răspuns la cererea prealabilă de la pârât, din care motuve mă adresez în instanţa de judecată.  

În drept

1. Conform art. 16 CC

„ (1) Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale.

    (2) Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională dacă cel care a răspîndit-o nu dovedeşte că ea corespunde realităţii.”

Iar conform art. 7  al.al. (1)-(3) din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare

„ (1) Orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale lezate prin răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie.

(2) Persoana lezată prin răspîndirea unor relatări cu privire la fapte poate fi restabilită în drepturi dacă informaţia cumulează următoarele condiţii:
a) este falsă;
b) este defăimătoare;
c) permite identificarea persoanei vizate de informaţie.
(3) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (2) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.

Consider că prin informaţia răspîndită de pârât mi-a fost lezată onoarea, demnitatea şi reputaţi aprofesională, or informaţia în cauză cumulează condiţiile cerute de lege:

a)      este falsă, deoarece eu nu am activat niciodată în rândurile KGB

b)      este defăimătoare, se aduc învinuri false de apartenenţă la o instituţie ce a comis represiuni în masă (KGB), a comis crime împotriva umanităţii, adică infracţinui deosebit de grave, pentru care regimul totalitar comunist din RSSM a fost de repetate ori condamnat de către Parlamentul RM, prin Legea nr.1225 din  08.12.1992, Hotărârea Parlamentului nr.1226 din 08.12.1992 şi Hotărârea Parlamentului nr.191 din 12.08.2012.

c)      permite identificarea persoanei vizate de informaţie

Prin această informaţie defăimătoare mi s-a cauzat un prejudiciu moral şi psihologic, de imagine în calitatea mea de fost demnitar public – am fost aleasă de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova -, şi de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, care este un partid corect, condus de persoane neşantajabile, inclusiv neşantajabilă fiind persoana mea. Aceasta reduce posibilităţile de creştere a sprijinului pentru partid şi echipa de conducere, împiedică aderarea noilor membri şi prejudiciază procesul de colectare a donaţiilor necesare acţiunilor desfăşurate de PNL.

Conform art. 7  al.al. (4)-(5) din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare

   „ (4) Persoana lezată prin răspîndirea unor judecăţi de valoare poate fi restabilită în drepturi dacă judecăţile de valoare cumulează următoarele condiţii:

a) nu se bazează pe un substrat factologic suficient;
b) au un caracter defăimător;
c) permit identificarea persoanei vizate de informaţie.
(5) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (4) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, sau publicarea unei replici, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.

Prin expresia  „неофашистка” se aduc învinuri false de apartenenţă la un grup criminal condamnat de comunitatea internaţională (Procesele de la Nürnberg) pentru infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, cum ar fi genocidul şi alte infracţiuni excepţional de grave.

Şi prin această informaţie defăimătoare mi s-a cauzat un prejudiciu moral şi psihologic, de imagine în calitatea mea de fost demnitar public – am fost aleasă de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova -, şi de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, care este un partid corect, condus de persoane neşantajabile, inclusiv neşantajabilă fiind persoana mea. Aceasta reduce posibilităţile de creştere a sprijinului pentru partid şi echipa de conducere, împiedică aderarea noilor membri şi prejudiciază procesul de colectare a donaţiilor necesare acţiunilor desfăşurate de PNL, cunoscîndu-se poziţia anticomunistă, antifascistă şi antinazistă a formaţiunii noastre politice şi a mea personal. În PNL există membri de mai multe naţionalităţi şi nu avem probleme nici privind trecutul adevărat al istoriei pămîntului numit ayi ca stat Republica Moldova. Niciodată nu am avut declaraţii pronaziste şi profasciste şi nu am avut condamnări sau somaţii legate de oarecare acţiuni ce ar putea fi încadrate termenului de „neofascism”.

2. Conform art. 7  al.al. (6)- (7) din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare

„(6) Se consideră injurie exprimarea care cumulează următoarele condiţii:
a) exprimarea intenţionată verbală, scrisă sau nonverbală nu corespunde normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică;
b) permite identificarea persoanei vizate.
(7) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (6) poate solicita exprimarea scuzelor şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.”

Consider întemeiat că în circumstanţele date această expresie [„Închide gura!!!”] rostită cu agresivitate şi intenţie de a ofensa se incadrează în noţiunea de înjurie şi contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică.

Si prin această injurie mi s-au cauzat prejudicii de imagine, deoarece privitorii şi adepţii PNL şi simpatizanţii mei ca om politic s-au simţit ofensaţi, împreună cu mine, pentru atitudinea bădărănească şi ofensatoare din partea cetăţeanului, preşedintelui PSD Victor Şelin.

Procedura prealabilă cerută de art.art. 15-16 din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare a fost respectată de către reclamant.

În baza celor expuse  în temeiul art. 16 CC, art.art 7, 15-19 din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, art. 5, 9, 166, 167 CPC, solicit respectus instanţei

–         să fie admisă cererea în cauză

–         să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, dezmintă informaţia defăimăroare, „Вы и КГБ-исткой были, всё мы знаем” şi „неофашистка”, în cadrul aceleiaşi emisiuni la acelaşi post de televiziune, Tema Săptămânii la postul de televiziune 2 PLUS, în termenul stabilit de legislaţia naţională

–         să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, să-şi exprime scuze publice pentru injurie, expresia „Închide gura!!!”, în cadrul aceleiaşi emisiuni la acelaşi post de televiziune, Tema Săptămânii la postul de televiziune 2 PLUS, în termenul stabilit de legislaţia naţională

–         să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, să repare prejudiciul moral cauzat în sumă de 200 000 (două sute mii) lei.

Anexă:

 1. Copia cererii prealabile privind dezminţirea
 2. Copia cererii prealabile privid scuze publice pentru injurie
 3. Copia avizului de recepţie
 4. Copia discului CD cu înregistrarea emisiunii Tema Săptămânii la postul de televiziune 2 PLUS, din data de 15.09.2012 (va fi depusă în cadrul primei şedinţe, de înfăţişare a părţilor).
 5. Copia buletinului de identitate al cetăţencei Vitalia Pavlicenco
 6. Dovada achitării taxei de stat în sumă de 300 (trei sute) lei.

 Cu respect,                                                                                                   V. Pavlicenco

Cererile de mai jos le-am expediat Comisarului general al Chisinaului si lui Viktor Selin, pentru a pedepsi comportamentul inadecvat al “tovarasului” la o emisiune televizata. Daca nu va fi pedepsit, il voi chema in judecata, unde ii voi arata si “cum am lucrat in KGB”, si “ce neofascista sunt” si cine “trebuie sa inchida gura”. Si asa ii astepta pe toti care vor difuza minciuni despre persoana mea. Pentru ca m-am saturat sa mai aud atitea minciuni si facaturi la adresa mea, care nu au nimic in comun cu realitatea. Daca nu se va rezolva aici, voi ajunge la CEDO, unde, un dosar Pavlicenco vs Voronin isi asteapta deja ultima examinare, fiind pus pe rol. VP

Către col. Cociorva Sergiu, Comisar General de Poliţie al Municipiului Chişinău

 De la Vitalia PAVLICENCO, domiciliată pe adresa str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1, Durlesti, MD-2003, Chisinau

 PLÂNGERE

Stimate Domnule Comisar,

Subsemnata, Vitalia PAVLICENCO, solicit, prin prezenta, să fie tras la răspundere contravenţională cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n.19.08.1965, preşedinte al Partidului Social Democrat, pentru calomnia proferată la adresa mea.

Astfel, cet.Victor ŞELIN, în cadrul emisiunii „Tema Săptămânii”, la postul de televiziune 2 PLUS, a răspândit, pe data de 15.09.2012, cu bună ştiinţă, o scornire mincinoasă, ce mă defăimează, însoţită de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave. Ca probă, aduc înregistrarea audio-video a emisiunii respective. Expresia calomnioasă „неофашистка” („neofascistă”) este la minutul 2:09 al înregistrării.

Consider că expresia respectivă constiuie nu doar o defăimare – răspândire de informaţii false ce îmi lezează onoarea şi demnitatea, dar şi calomnie sancţionată de legea contravenţională, deoacere se aduc învinuri false de apartenenţă la un grup criminal condamnat de comunitatea internaţională (Procesul dela Nürnberg) pentru infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, cum ar fi genocidul, precum şi alte infracţiuni excepţional de grave.

În baza celor expuse şi în temeiul art.70, 387, 400 din Codul Contravenţional, solicit:

–         să fie tras la răspundere contravenţională cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n. 19.08.1965, în conformitate cu art.70 din Codul Contravenţional, pentru calomnie la adresa mea.

Cu respect,                                                          Vitalia Pavlicenco

Către col. Cociorva Sergiu, Comisar General de Poliţie al Municipiului Chişinău

De la Vitalia PAVLICENCO, domiciliată pe adresa str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1, Durlesti, MD-2003, Chisinau

 

PLÂNGERE

Stimate Domnule Comisar,

 Subsemnata, Vitalia PAVLICENCO, solicit, prin prezenta, să fie tras la răspundere contravenţională cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n.19.08.1965, preşedinte al Partidului Social Democrat, pentru calomnia proferată la adresa mea.

Astfel, cet.Victor ŞELIN, în cadrul emisiunii „Tema Săptămânii”, la postul de televiziune 2 PLUS, a răspândit, pe data de 15.09.2012, cu bună ştiinţă, o scornire mincinoasă ce mă defăimează, însoţită de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave  Ca probă, aduc înregistrarea audio-video a emisiunii respective. Expresia calomnioasă „Вы и КГБ-исткой были, всё мы знаем” (aţi fost şi KGB-istă, noi cunoaştem totul) este la minutul 17:59 al înregistrării.

Consider expresia respectivă nu doar drept o defăimare – răspândire de informaţii false, ce lezează onoarea, demnitatea omului, – dar şi o calomnie sancţionată de legea contravenţională, deoacere se aduc învinuri false de apartenenţă la o instituţie ce a comis represiuni în masă (KGB) şi crime împotriva umanităţii, adică infracţinui deosebit de grave, pentru care regimul totalitar comunist din RSSM a fost de repetate ori condamnat de către Parlamentul RM, prin Legea nr.1225 din  08.12.1992, Hotărârea Parlamentului nr.1226 din 08.12.1992 şi Hotărârea Parlamentului nr.191 din 12.08.2012.

În baza celor expuse şi în temeiul art.70, 387, 400 din Codul Contravenţional, solicit:

–         să fie tras la răspundere contravenţională cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n. 19.08.1965, în conformitate cu art.70. din Codul Contravenţional, pentru calomnia în adresa mea.

Cu respect,                                                          Vitalia Pavlicenco

 

 Către col. Cociorva Sergiu, Comisar General de Poliţie al Municipiului Chişinău

De la Vitalia PAVLICENCO, domiciliată pe adresa str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1, Durlesti, MD-2003, Chisinau

 PLÂNGERE

Stimate Domnule Comisar,

Subsemnata, Vitalia PAVLICENCO, solicit, prin prezenta, să fie tras la răspundere contravenţională cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n.19.08.1965, preşedinte al Partidului Social Democrat, pentru înjuriile aduse în mass media la adresa mea.

Astfel, cet.Victor ŞELIN, în cadrul emisiunii „Tema Săptămânii” la postul de televiziune 2 PLUS, pe data de 15.09.2012, m-a ofensat intenţionat prin expresia verbală inadmisibilă şi nedemnă care contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică. Ca probă aduc înregistrarea audio-video a emisiunii în cauză. Expresia verbală ofensatoare „Închide gura!!!”este la minutul 12:04 al inregistrării.

Consider că, în circumstanţele date, aceasta expresie, rostită cu agresivitate şi cu intenţia de a ofensa, se incadrează în noţiunea de înjurie şi contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică.

În baza celor expuse şi în temeiul art.69 alin.(2), art.387 si 400 din Codul Contravenţional, solicit:

–         să fie sancţionat contravenţional cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n. 19.08.1965, în conformitate cu art.69 alin.(2) Cod Contravenţional, pentru înjuria adusă în mass media la adresa mea.

Cu respect,                                                          Vitalia Pavlicenco

Domnului Victor ŞELIN, str.31 August 1989, nr.101/1, MD 2012, Chişinău, tel./fax:  + (373 22) 22 10 20, 22 78 78

 De la Vitalia PAVLICENCO, domiciliată pe adresa str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1, Durlesti, MD-2003, Chisinau

 CERERE PREALABILĂ

(în procedura Legii 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare)

 Domnule Victor ŞELIN,

În cadrul emisiunii „Tema Săptămânii”, la postul de televiziune 2 PLUS, pe data de 15.09.2012, aţi răspândit, cu bună ştiinţă, scorniri mincinoase ce mă defăimează. Expresia calomnioasă „неофашистка” (neofascistă) este la minutul 2:09 după pauza de publicitate, iar expresia calomnioasă „Вы и КГБ-исткой были, всё мы знаем” (aţi fost şi KGB-istă, cunoaştem totul) este la minutul 17:59 al înregistrării.

Consider expresiile respective drept o defăimare – răspândire de informaţii false, ce lezează onoarea şi demnitatea persoanei, deoarece se aduc învinuri false de apartenenţă la o instituţie ce a comis represiuni în masă (KGB), crime împotriva umanităţii, adică infracţinui deosebit de grave, pentru care regimul totalitar comunist din RSSM a fost de repetate ori condamnat de către Parlamentul RM, prin Legea nr.1225 din 08.12.1992, Hotărârea Parlamentului nr.1226 din 08.12.1992 şi Hotărârea Parlamentului nr.191 din 12.08.2012. Iar  prin expresia  „неофашистка” se aduc învinuri false de apartenenţă la un grup criminal condamnat de comunitatea internaţională (Procesul dela Nürnberg) pentru infracţiuni contra păcii şi a securităţii omenirii, cum ar fi genocidul şi alte infracţiuni excepţional de grave.

Din motivele enunţate, în temeiul art.2, 7 alin. (3), 15, 16, din Legea 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare solicit:

–       dezminţirea, în cadrul aceleiaşi emisiuni, la acelaşi post de televiziune, în termenul stabilit de legislaţia naţională.

–       repararea prejudiciului moral cauzat, în sumă de 100 000 (una sută mii) leii.

Cu respect,                                                                   Vitalia Pavlicenco

Domnului Victor ŞELIN, str. 31 August 1989, nr.101/1, MD 2012, Chişinău, tel./fax:  + (373 22) 22 10 20, 22 78 78

De la Vitalia PAVLICENCO, domiciliată pe adresa str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1, Durlesti, MD-2003, Chisinau

 CERERE PREALABILĂ

(în procedura Legii 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare)

 Domnule Victor ŞELIN,

În cadrul emisiunii „Tema Săptămânii”, la postul de televiziune 2 PLUS, pe data de 15.09.2012, m-aţi ofensat intenţionat prin expresia verbală inadmisibilă şi nedemnă, care contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică. Expresia verbală ofensatoare „Închide gura!!!” a fost rostită de Dvs. la minutul 12:04, după pauza de publicitate.

Consider că, în circumstanţele date, această expresie, rostită cu agresivitate şi intenţie de a ofensa, se incadrează în noţiunea de înjurie şi contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică.

Din motivele enunţate, în temeiul art.2, 7 al. (7), 15, 16 din Legea 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare solicit:

–       aducerea de scuze publice în cadrul aceleiaşi emisiuni, la acelaşi post de televiziune, în termenul stabilit de legislaţia naţională.

–       repararea prejudiciului moral cauzat, în sumă de 100 000 (una sută mii) lei.

Cu respect,                                                                   V. Pavlicenco

Loading Facebook Comments ...

11 Comments

Add a Comment
 1. UN NOU MARS AL RE-UNIRII NOASTRE CU ROMANIA:
  MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2012
  DE HRAMUL SATULUI COSCODENI, RAIONUL SâNGEREI
  –––––––––––––––––––––––––––––––––
  la care vor participa vestiti cântareti si actori,
  oameni importanti si toti cetatenii satului
  care vor cere Re-Unirea cu România,
  in baza Actului Unirii al Sfatului Tarii din 28 Martie 1918.
  –––––––––––––––––––––-
  Coşcodeni este un sat şi comună din raionul Sîngerei.
  Conform datelor recensămîntului din anul 2004,
  populaţia la nivelul comunei Coşcodeni constituia 2931 de oameni.
  Din componenţa comunei fac parte localităţile
  Bobletici, Coșcodeni și Flămânzeni.
  Localitatea se află la distanța de 33 km de orașul Sîngerei
  și la 101 km de Chișinău.

  Satul Coșcodeni a fost menționat pentru prima datî în anul 1508
  cu numele Flămânzeni.

  În sat funcționează biserica cu hramul Sf.Arhanghel Mihail,
  ridicată în 1804 din lemn, iar apoi reconstruită din piatră în 1855
  și biserica Sf.Nicolae, ridicată în 1907.
  -paroh: părintele Anatolie Boleac,
  / supus al bisericii pro-rusesti de ocupatie a lui Vladimir Kantarean
  si a teroristului popa Markel de la Balti /
  ––––––––––––––––––––––––––
  Hramul satului se sărbătorește la 21 noiembrie,
  de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

  1.
  dl Cernăuțeanu Leonard, primarul s. Coșcodeni,
  tel/fax: 0-262-36333; tel: 0-262-36331; 0-262-36810;

  2.
  Imagini s. Coşcodeni
  http://www.google.md/search?q=S+COSCODENI&start=10&hl=ro&sa=N&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=ci6OUND6OIGeiQLTsoCgBg&ved=0CCAQsAQ4Cg&biw=1366&bih=611
  3.
  cântaretii Tina si Vasilica Trocin din Coscodeni
  http://www.youtube.com/watch?v=O4BA2udVGeE&feature=related
  4.video:
  intilnirea cu colegii peste 32 ani… coscodeni (singerei) 1
  http://www.youtube.com/watch?v=O0GHPblXKpg
  5.
  video:
  IREX CPP Coscodeni TRM
  http://www.youtube.com/watch?v=xO-jwZlDtNs&feature=endscreen&NR=1
  –––––––––––––––––––––––

  Personalitati din Coscodeni:

  – jurnalista Stela Popa, nascuta la 7 August 1982.

  – Oleg Bodrug, directorul Editurii „Prut International”,
  nascut la 23 Feb.1965.
  http://www.vipmagazin.md/profil/Oleg_Bodrug_Un_editor_pentru_aristocra%C5%A3ii_scrisului/

  – doctor Gheorghe Trocin,
  sef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
  – Roşca Gheorghe Gheorghe,
  Comisar-adjunct pentru personal al CPR Sângerei,
  Locotenent-colonel de poliţie

  – bunelul academicianului Sergiu Rădăuţan /1926-1998/ tot Sergiu.
  – general aviator român Grigore Baştan /1922-1983 /
  – scriitorul Vasile Nastasiu, critic şi istoric literar,
  om de aleasă cultură / 1946-2012 /.
  – Ştefan Sava, o enciclopedie vie
  –––––––––––––––––––––––––––––
  N.B.
  si o amintire de Ion Holban, politist de 50 de ani,
  actualmente stabilit in Donduseni:
  Coscodeni:
  „un sat de neuitat, cu un răuleţ care ne uneşte cu copilăria, cu râpa izvoarelor unde ne duceam la săniuş,
  stricam poloboacele şi ne confecţionam schiuri,
  cu şesul din faţa satului, unde pe băltoacele îngheţate
  ne plimbam cu patinele, unde la ferărie ascultam
  şi priveam ţiganul care potcovea caii colhozului OKTOMBRIN,
  da cu nostaligia nu te joci…”

 2. Aiureli

  …Chetraru cu slujba, Ghimpu cu treuca
  Păsăruici cu peirea pe limbă de mort
  Chirtoaca mai bate cavouri cu leuca
  Într-un scuar de „Kentford”…

  Chiar începusem și eu cam ca Lupu
  Să scriu științific, niște proză de vers
  -Pe Ștefan cel Mare un bou linje trupu
  Unui mire bogat și pervers …

  Întîrziați cu o mie de ani băștinașii
  Sărbătoresc onomastica unui schelet
  – Talp-a Iadului – rupe unu cămașa-
  Doar prin ține-n Unire mai cred !!!

  ȘIȘ-u-și preschimbă în grabă formatul
  Cum spune Mocanu – o poveste de vis
  În frunte v-a fi un tovarăși de-a latul
  Veșnicul, dalbul „stucaci” KaGeBist

  Voronin striga mai dăunăzi la Dima-
  Să caute atent lumânarea
  Că vine, că zboară și clipa sublimă
  Cu sarea din ocne și marea …

  Uite asta elită , uite ăstea-s Titanii
  (Cât pe ce n-am uitat Carabasul)
  Ce conduc primitivii, băștinașii-golanii
  Ce le dau și averea și glasul

  Să nu uit cam cumva științific de bou
  Ce scria despre Iura Ososu
  Cum acela-și făcu-se partiduț dintru-n ou
  Și di cel-lalt un Morze cu SOS-ul…

  Pentru ei aș dori să ridic nu cavou
  Ași dori să ridic Catedrală
  Iar pe Ștefan și Mare și Sfânt și Erou
  De la Putna să-l rog să se scoale …

  Și să vină pe-o clipă măcar pe la noi
  Să ne baje cu Spada și Crucea
  Minte-n crestele noastre, tâmpite de oi
  Stintific vorbind- hăbăuce…

  Poate-om da noi cumva și v-om scoate ceva
  Din Pămînt semănat în aprilie
  Și va crește Dumbravă din măligă acea
  Basaraba și totuși … Bastilie.

 3. Daniel din Bucuresti

  corecta semnalare.

  M-as bucura mult sa aveti succes in justitie!

  Asa vorbe nu trebuie sa ramana nepedepsite.

 4. Oligarhilor faimoși

  Vlăstarii arțăgoși, narcișii egocentrici
  Aspiră că sînt nobili, abili și foarte șmecheri,
  Exclusivism propagă și statul guvernează
  Ca boschetarii hrăpăreți cu babele din piață.

  Sfidînd societatea cu harța amorală
  Rînzoșii se întrec, cît vor avea din țară.
  Înghit valori mărețe cu lăcomie oarbă,
  Iar Serafim confuz, din deget le arată.

  Manipulează lumea cinismul oligarhic,
  Fățarnicii aleși cu spiritul obraznic
  Dețin înfumurați dreptatea absolută:
  Poliția neghioabă, justiția coruptă.

  Țipînd cu îndîrjire că stăpînesc dibace,
  Le simte fundul falnic că țeapa e aproape,
  Din nou prostesc poporul, orgoliul înșiră,
  Trimit scrisori vulgare, solicită frăție.

  Deșteaptă-te Ioane, allege-ți o năpastă
  Îngroapă-i lîngă piatră o țeapă măiestuoasă,
  Să știe guvernantul a cui averi deține
  Și ce-l așteaptă mîine spolierea-n cîrdășie.

 5. E prea mult cu SELINUL ASTA !

 6. POLIŢIEI NAŢIONALE

  Fiecare-i cu speranţa
  Să nu-l inslte vre-un năuc…
  Poţi fi oare-n siguranţă
  Cu o poliţie sub … papuc ?

 7. Va sustinem, dna Pavlicenco. Cel care nu-si apara drepturile si onoarea, nu dau un exemplu bun celorlati. Sa nu mai toleram, sa insistam sa ni se respecte drepturile.

 8. Stimata d-na Pavlicenco,

  la White house a revenit tovarasul musulman barak HUSSEIN obama,care are politica de NON-INTERVENTIE pe glob.

  In acest context USA nu va sprijini unirea Basarabiei cu Romania,si nici NATO,in mod implicit.

  Doru braia,vedeti in linnk,manipuleaza grosolan contra dvs,vorbind de zvastici,Codreanu,neo-nazi,noua dreapta,legionari,etc pentru a arunca PARIA pe marsul dvs

  In acest context,este bine sa stiti,si toata lumea sa stie,spre informare.

  NATO nu vrea in interiorul lui,gagauzii,rusii extremisti pro-moscova din Balti sau Tighina.Ei vor liniste in Romania,si nu agenti noi pe care mai ales ca NU-i cunoaste de nici unfel.

  Daca venea Romney,care era cu politica lui BUSH,de expansiune a trupelor NATO inspre est,erau toate sansele de UNIRE a Moldovei cu Romania.Insa tot obama HUSSEIN barak sta la casa galbena,dupa cate observam.

  Dvs meritati sa fiti sustinuta,la fel ca si echipa dvs,formata si unita!

  Asta este cert,pentru ca va luptati pentru interesul Bisericii si al neamului.

  Insa e bine sa fiti informati cu totii,ce a spus DORU BRAIA,care a fost platit la EUROPA LIBERA zeci de ani in Munich-Germania,direct de guvernul USA si de catre CIA central intellgence agency.

  CIA platea salariile,deci e clar pentru cine a luptat si DORU BRAIA.

  Americanii nu vor Unirea,dovada ce a spus doru braia: zvastici,neo-nazisti violenti,Codreanu,noua dreapta,legionari la Marsul Unirii din Bucuresti.Acesta e mesajul ambasadei USA in fond: ei nu vor Unirea,nu-i interesul lor,chiar daca el al nostru.Ori ai nostrii tin cont de MARK GITENSTEIN si USA,nu de tara.

  Aceasta este realitatea pragmatica.Mult succes in tot ceea ce faceti!

 9. Pt Puscasu Vlad

  Si unde e linkul lui Doru Braia? Care Codreanu? Care zvastici,care neo-nazi,noua dreapta,legionari? Nu am vazut asa ceva la Bucuresti. Si nu noi am organizat la Bucuresti, ci Actiunea-2012, noi am venit cuminti cu tricoloruri. Dati-mi linkul, mersi.

 10. v-am trimis dar nu merge…..nu stiu de ce

  http://ortodoxiapacii.wordpress.com/

 11. Pt Puscasu Vlad

  Am vizionat emisiunea si nu am vazut niciun atac la adresa noastra. Ce e cu Noua Dreapta, nu stiu, eu nu i-am vazut in Romania si nu au mers cu noi la Bucuresti, probabil, au fost cei din Romania.

  Emisiunea a fost buna, insa nu s-a spus o vorba si despre Consiliul Unirii, fapt foarte regretabil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *