Repostam Platforma electorala a PNL

PNL propune Unirea cu Romania!

Partidul National Liberal este PRIMUL in buletinul de vot.

Platforma electorala a PNL “Prin libertate, spre bunastare”

PNL va apropia R.Moldova de comunitatea europeana prin reformarea, modernizarea societatii. Calea integrarii accelerate in UE este Unirea cu Romania, chiar si pina la reglementarea transnistreana, folosita de cercurile imperialiste ruse pentru a impiedica intregirea natiunii romane si aderarea statului nostru la NATO. Diferendul transnistrean se va rezolva doar in cadrul Constitutiei R.Moldova si al dreptului international. PNL promoveaza conceptul Uniunii Interstatale Romania–R.Moldova, ca mecanism de accelerare a aderarii la UE si ca etapa in procesul de unire a celor doua state romanesti.

PNL opteaza pentru relatii reciproc avantajoase cu Rusia si va intreprinde toate masurile diplomatice pentru obtinerea retragerii neconditionate si complete a armatei ruse din R.Moldova.

PNL considera necesara parasirea cadrului politico-juridic al CSI si dezvoltarea unor relatii bilaterale eficiente cu noile state independente.

PNL opteaza pentru aderarea R.Moldova la NATO.

PNL va instaura autoritatea legii, obligatorie si egala pentru toti.

PNL va depolitiza structurile executive centrale si locale. Functionarii isi vor suspenda calitatea de membru in partid pe perioada angajarii, care se va face doar prin concurs, conform principiilor „in functii publice – cei mai buni si onesti” si “functionarul este in serviciul contribuabilului”.

PNL va implementa Codul de conduita al functionarului public, ce va exclude coruptia, incalcarea libertatilor si a drepturilor omului, discriminarea acestuia. Administratia publica va fi in slujba cetateanului, cu raspundere maxima in fata legii.

PNL va corela salariul mediu al bugetarilor cu salariul mediu pe economie, creind conditii in care functionarii vor renunta la plati suplimentare oferite de cetateni.

PNL va promova profesionisti cu vointa, care ii vor deferi justitiei pe cei ce au admis delapidari din avutul statului.

PNL va crea un cadru legislativ stabil si conditii favorabile investitiilor straine, stimularii exporturilor si dezvoltarii regionale.

PNL va aplica mecanisme europene pentru lichidarea nedreptatilor sociale cauzate de privatizarea contra bonuri patrimoniale, care nu a imbunatatit situatia materiala a majoritatii cetatenilor.

PNL va garanta dreptul la proprietatea privata si va elimina amestecul statului in sfera privata.

PNL va aplica ferm legislatia despre competitia libera si corecta si va sanctiona subminarea pietei.

PNL va crea conditii fiscale avantajoase dezvoltarii liberei initiative, businessului mic si mediu. Riscul antreprenorial asumat, parteneriatul dintre stat si contribuabil, protejat de abuzuri, vor crea clasa de mijloc, drept pilon de baza in dezvoltarea social-economica, si locuri de munca bine platite.

PNL va gestiona corect finantele si bunurile publice canalizate spre prioritatile social-economice, va exclude cheltuielile ineficiente si de lux, practicate in institutiile de stat.

PNL va sustine si ii va stimula financiar pe agentii economici (indiferent de forma juridica si de proprietate) care vor crea locuri de munca in zonele defavorizate (sate, comune, raioane).

PNL va asigura o protectie sociala echitabila categoriilor de populatie defavorizate, va asigura o pensie minima de 40% din salariul mediu, va indexa – in functie de inflatie – pensiile, indemnizatiile sociale si bursele de studii.

PNL va proteja persoanele defavorizate prin compensatii nominative, prin alte programe nationale eficiente.

PNL va asigura functionarea adecvata a institutiilor din domeniile sanatatii, educatiei, invatamintului, stiintei, culturii, artei.

PNL va intreprinde masuri stimulatorii pentru reducerea fluxului plecarilor peste hotare si pentru revenirea acasa a celor plecati. Se vor semna acorduri interstatale de protectie sociala a concetatenilor cu statele unde acestia muncesc.

PNL va elimina conditiile economice care favorizeaza existenta gruparilor oligarhice si a clanurilor criminale, prin:

– promovarea transparentei actului de guvernare la toate nivelurile;

– asigurarea independentei, inclusiv financiare, a justitiei, cu suprematia normelor din actele si conventiile internationale, la care statul este parte;

– aplicarea legislatiei privind concurenta loiala, eliminarea monopolismului si a protectionismului;

– substituirea caracterului confiscatoriu al sistemului fiscal cu unul relaxant si transparent, ce va diminua activitatile economice necontabilizate si munca la negru, sporindu-se protectia sociala a angajatilor;

– introducerea cotei unice de impozitare de 10% pentru agentii economici si reducerea impozitului pe venitul persoanei fizice;

– implementarea unui mecanism de impozitare a imobilelor in functie de etapa de finalizare si de folosire reala a acestora.

– diversificarea resurselor energetice si liberalizarea sistemului energetic;

– minimizarea barierelor birocratice si a autorizarilor, licentelor, instructiunilor restrictive;

– implicarea sistemului bancar in sectorul real al economiei, atragerea finantarilor ieftine si de durata;

– promovarea proiectelor social-economice cu atragerea mijloacelor banesti ale populatiei in conditii avantajoase si garantate de stat;

– crearea infrastructurii necesare (in baza initiativei private) fabricarii si exportarii produselor agroindustriale conform standardelor internationale de calitate;

– crearea unor structuri care vor oferi servicii agrotehnice calitative si accesibile agentilor economici si populatiei.

PNL va promova programe financiare (credite ieftine si de durata, pina la 25 ani) pentru constructia de spatiu locativ cetatenilor fara o locuinta proprie. Tinerii specialisti vor beneficia de credite fara dobinda pentru studii si pentru initierea unei afaceri.

PNL va apropia infrastructura si conditiile de trai ale populatiei rurale celor ale populatiei urbane. Vor fi egalate conditiile de instruire ale copiilor din sate si orase.

PNL va imbunatati centrele de plasament pentru batrini si pentru victimele violentei in familie, va majora sprijinul pentru familiile ce adopta orfani.

PNL va incuraja pastrarea identitatii etnoculturale, lingvistice a alogenilor, prin stimularea cunoasterii limbii materne, a culturii si a traditiilor, va integra grupurile etnice in societate prin cunoasterea limbii, istoriei si a culturii populatiei romanesti majoritare, va crea conditii favorabile studierii si utilizarii limbii romane in institutiile de stat si in locurile publice din R.Moldova.

PNL ii va familiariza activ pe cetateni cu avantajele integrarii europene, va demonstra starea de stagnare in dezvoltarea statului R.Moldova, din cauza aflarii in Comunitatea de State Independente.

PNL reitereaza ca R.Moldova se poate integra accelerat in UE numai prin Unirea cu Romania, prin regasirea, intr-un singur stat, european, a doua tari avind aceeasi natiune majoritara.

PNL mentioneaza ca unificarea poate fi efectuata numai prin referendum, in care majoritatea populatiei s-ar expune in favoarea Unirii, iar Romania ar accepta votul majoritar pentru Unire.

Numai astfel intreaga populatie din R.Moldova isi va dobindi securitatea deplina, garantia respectarii drepturilor si a libertatilor sale democratice, prosperitatea.

PNL iti reda Demnitatea!

Loading Facebook Comments ...

61 Comments

Add a Comment
 1. Fragment din Canrtarea Romaniei de Aleco Russo

  O, ţară falnică ca nici una,…
  Nu eşti frumoasă, nu eşti înavuţită?..
  N-ai feciori mulţi care te iubesc? N-ai cartea de vitejie a trecutului şi viitorul înaintea ta… pentru ce curg lacrimile tale?..

  Pentru ce tresari? trupul ţi se topeşte de slăbiciune, şi inima ţi se frământă cu iuţeală…

  Priveşte, de la miazăzi la miazănoapte, popoarele îşi ridică capul… gândirea se iveşte luminoasă pe deasupra întunericului… Gândirea, duhul dumnezeiesc ce zideşte, şi credinţa ce dă viaţă… lumea veche se prăvăleşte, şi pe ale ei dărâmături slobozenia se înalţă…

  Deşteaptă-te!

  Mucenicii sângelui tău n-au zis oare: „şi Domnul va scula pe unul dintre voi, care va aşeza pe urmaşii voştri iarăşi în volnicia şi puterea lor?..”

  Uitat-ai sângele ce curge prin vinele feciorilor tăi?.. Mult erai mândră odinioară, când strigai „ura” în bătăi?.. pieptul tău era tare ca de oţel, paloşul se tocea pe dânsul… soarele se întuneca de norii de pulbere ce ridicau războinicii tăi.

  POPORUL TAU ERA INDRAZNET CA VULTURUL…

  Poporul tău era îndrăzneţ ca vulturul, războinic şi trufaş ca taurul neînjugat… Rămasu-ţi-a oare numai umbra puterii şi aducerea-aminte a vitejiei tale?..

  Cum a slăbit pieptul tău de oţel?..
  În vremea veche… de demult, demult… cerul era limpede…
  soarele strălucea ca un fecior tânăr…
  câmpii frumoase, împrejurate de munţi verzi, se întindeau mai mult decât putea prinde ochiul…
  păduri tinere umbreau dealurile… turmele s-auzeau mugind de departe…
  şi armăsarii nechezau, jucându-se prin rarişte… pe o pajişte verde slobozenia,
  copilă bălăioară cu cosiţe lungi şi aurite, se juca cu un arc destins.

  Ferice de oamenii din câmpie, ferice de cei de la munte!..
  Era vremea atuncea, când tot omul trăia fără stăpân şi umbla mândru, fără să-şi plece capul la alt om; când umbra văilor, pământul şi aerul cerului erau deschişi tuturora; iar viaţa se trecea lină ca un vis

  Şi era viaţa dulce şi pacinică… sub aripile slobozeniei legea înflorea… toţi fiii ţării trăiau în bine, căci unirea şi dragostea domneau cu ei… bogatul ajuta pe sărman; sărmanul nu pizmuia pe bogat… fiecare om avea dreptul său şi era moştean în ţara sa… legea era dreaptă şi tare; ea nimicea înlăuntru pe cei cu inima vicleană, şi era un zid de apărare de către duşmanul dinafară… fruntea ta, o ţară mult dragă, nu se pleca atunci ruşinoasă înaintea străinilor, şi, când grăiai, glasul tău se auzea de departe… numele străinilor nu te îngrozea şi, deşi ziceau între ei: „hai să punem în fiare pe feciorii vulturilor şi să domnim asupra lor… căci noi suntem tari şi mai mulţi la număr… şi turmele lor vor fi ale noastre… vom necinsti femeile şi fetele lor… şi vom batjocori perii cărunţi ai bătrânilor lor”. Dar tu râdeai de laudele sălbaticilor… că vulturii aveau aripi şi căngi tari… când cătai la dânşii, ei piereau precum piere un nor de grauri, când vulturul se leagănă prin văzduh… greu era de a răpune feciorii tăi. Fiecare om era slobod şi plătea cât o sută de oameni, căci se lupta pentru dânsul… slobozenia însuteşte puterea… numai cei mişei şi cei răi ţin cu străinii şi cu apăsătorii

 2. CANTARE ROMANIEI de Aleco Russo

  (fragment)

  Se zice în carte, că Domnul pe cei fără de lege, când voieşte a-i prăpădi, îi orbeşte şi le insuflă cugete nebune şi neînţelepte de mândrie…

  Domnii şi boierii NEAMURILOR ziseră între dânşii:

  să nu lăsăm popoarele noastre în odihnă, căci odihna deşteaptă gândirea; şi gândirea mână la faptă… să ridicăm stavile, să semănăm zavistia şi ura, şi să insuflăm lăcomia cuprinselor şi a prăzilor, şi să împingem neamurile unele asupra altora, ca astfel să întindem domnirea şi puterea noastră…

  şi neamurile se duşmăniră şi se pizmuiră între dânsele, luptându-se mereu ca să slăbească pe cele mai tari, ca să înghită pe cele mai slabe, nu spre folosul lor,

  ci spre folosul ASUPRITORILOR pământului…

  astfel popoarele se făcură părtaşe la nelegiuirile şi nedumnezeirea căpeteniilor lor, sleiră sângele şi topiră carnea după oasele lor în luptă,

  până când rănite şi sângerate, şi dându-şi sufletul,
  CUNOSCURA IN SFARSIT RATACIREA LOR

  Şi sub cortul pribegiei bătrânii ziceau copiilor: … colo… în vale… unde soarele se vede aşa de frumos… unde câmpiile sunt strălucite şi pâraiele răcoroase… unde cerul e dulce, unde pământul e roditor şi juncile sunt albe…

  COPII, ACOLO E TARA!..

  şi la aceste cuvinte voinicii prindeau armele… pruncii tresăreau în leagăne… femeile cântau patria depărtată şi durerea pribegiei… cei slabi se îmbărbătau.

  Şi tu erai mândră atunci, o, ţară nemângâiată…

  FECIORII TAI ERAU UN NEAM BARBAT

  numele tău era vestit noroadelor… războinicii tăi erau vitejii vitejilor… dragostea moşiei întărea ca o za de oţel latele lor piepturi şi braţele lor erau tari… câţi căutau la tine te pizmuiau, şi duşmanii tăi înşişi îţi dau laudă…

  când din nări sforăind şi din ochi scânteind, taurul clătina coarnele, groaza se răspândea în toate laturile

 3. Lupta întăreşte pe cel slab, şi primejdia măreşte pe cel tare…
  Nu aurul este bogăţia neamurilor, nu neavutul este sărăcia oamenilor. Avuţiile de aur sunt pieritoare, sărăcia harnică e o bogăţie ce nu se răpeşte; munca e bogăţie vecinică.

  Noi, … ca să păstrăm moştenirea aceasta, sau ca să o luăm înapoi, când ni s-a răpit, trebuie:

  O MARE STARUINTA SI PRIVEGHERE, …

  SI O UNIRE STRANSA INTRE OAMENI DIN ACELASI SANGE…

  astfel ca toţi să stea pentru unul, şi unul pentru toţi.

 4. Pentru ce stai înmărmurită, O, TARA ROMANA?..

  nu-ţi mai aduci aminte de zilele cele vechi?.. trăsnetul se zdrobea în mâinile celor nebiruiţi…

  turbanul se rostogolea în ţărână… străinul fugea ca de moarte, când vedea ameninţătorul tău steag, un semn de dreptate, putere şi slobozenie…

  Turcul, cuprins de spaimă, alerga să se ascundă între cadâne în harem… şi tătarul, în fuga calului, lua îndărăt drumul pustiei

  Mândră şi vitează erai în bătălie, o, ţară română… Cu greu şi cu anevoie era a te birui…

  Veneticii zisu-ne-au în limba lor: „Al nostru e pământul … ale noastre câmpurile… ale noastre dealurile… ale noastre cotunele, satele şi târgurile, colibele şi curţile, toată mişcarea şi toată suflarea…

  Tu ai fost puternic şi viteaz în luptă… dar puterile tale s-au tocit de sărăcie şi de stricăciune… şi noi am cules rodul vitejiei tale…

  Vor veni feciori cu mângâieri mincinoase de ţi-or povesti că eşti şi tu un popor… Noi suntem păstorii… Tu eşti turma chinurilor…”

  Toţi îşi bat joc de viaţa, munca şi sărăcia ta, şi slugile slugilor calcă peste trupul tău…

  Suntem pribegi în coliba părintească… şi străini în pământul răscumpărat cu sângele nostru!..

  Dar în câmpie creşte, şi pe deal iarăşi creşte o floare pentru popoarele chinuite… Nădejdea!

 5. Deşteaptă-te, pământ român! Birueşte-ţi durerea…

  E vreme să ieşi din amorţire, seminţie a domnitorilor lumii! …

  Cinge-ţi coapsa ta, caută şi ascultă… ziua dreptăţii se apropie…
  toate popoarele s-au mişcat… căci furtuna mântuirii a început…
  Vezi! cu cât mai mult pleci capul, cu atâta cei nelegiuiţi îşi bat joc de tine şi sug sângele tău…

  Din a dreapta şi din a stânga piticii şi uriaşii râvnesc la tine, oricât de slabă şi zdrumicată eşti

  Norodul trebuie să se ispăşească şi să se cureţe de păcatele sale, şi prin ispitele suferinţei numai se curăţă noroadele…

  Ispitele sunt strâmbătatea judecătorilor… despoierea şi mişelia, minciuna şi lăcomia, zgârcenia şi împilarea domnilor şi a boierilor… cumpăna nepotrivită a dreptăţii… uciderea proslăvită… robirea pentru unii şi desfrâul pentru alţii…

  toate acele fapte grozave, pentru care s-au cotropit Sodoma şi Gomora, oraşe şi ţări urgisite de Domnul Dumnezeu pentru blestemăţia lor!..

  şi toate aceste ispite le-ai cercat, pământ român… paharul fărădelegii s-a umplut peste margine şi palaturile de strâmbătate se prăvălesc surpate de blestemul norodului!

  Făptuitorii de tâlhării se spăimântează înşişi de faptele lor!..

  Domnul şi-a întors cu scârbă faţa de la dânşii, şi îngerii s-au depărtat cu groază de ei…

  Eşti searbădă şi slăbănogită… ai suferit toate… o, ţară de chinuri!..

  Ridică-ţi capul strivit şi caută de vezi… semne s-au arătat pe cer… furtuna mântuirii a început!..

 6. Cinge-ţi coapsa, ţară română… şi-ţi întăreşte inima… miazănoapte şi miazăzi, apusul şi răsăritul, lumina şi întunericul, cugetul dezbrăcător şi dreptatea s-au luat la luptă… Urlă vijelia de pe urmă… Duhul Domnului trece pe pământ!..

  UNIRE, UNIRE, UNIRE, UNIRE, UNIRE!!!!!!!!!

 7. pu: Valenta

  Vrei Unire, dar promovezi verzisorii lui Filat !

  Valenta-lenta, vezi cum esti?
  Din pamint ma ghidilesti……

  Eu cu cine votezi pentru Unire ? Tu pentru care Unire pledezi, sustinindul pe Filat ? Pentru unirea u CSI si Rusia, promovata de PD, PLDM, AMN ?

 8. Pu: Vitalia Pavlicenco

  Aseara la televiziune v-a intrebat Nantoi daca nu credeti ca PNL aduce voturi comunistilor……
  Nantoi este fsriseu, parca el nu stie ca DVS sunteti cea mai inraita luptatoare contra comunismului……

  Data viitoare luati-l si DVS „peste picior”, intrebati-l unde mai vede el in aceasta tara comunisti, doar PLDM a avut sloganul ‘Moldova fara Voronin, Moldova fara comunisti!”.
  Acum promite ” Moldova fara saracie”.
  Voturile la comunisti se vor duce de la votantii, care s-au dezamagit de prestatia Guvernului, care nu a tras pe nimeni la raspundere pentru toate relele……..

 9. Cetatean, ai o idee foarte buna, intradevar, cetatenii care au votat pentru o Molodva fara comunism, acuma ar putea sa nu mai voteze pentru o Moldova fara saracie. interesant cu cine vor vota acesti alegatori?

 10. Stiti de ce multi striga ca Pavlicenco V nu tebuie sa vina in parlament, ca fura voturi si le da comnistilor, ca doar valuri face si nimic bun rezultat? apoi oameni buni, nimanui nu-i place sa le stea un os in git. uite asa parlamentari ca Urechean, da, care tac, chiar daca cineva calca pe bec, el tace si isi joaca cartile pe ascuns, asa ca nimeni sa nu inteleaga, ati vazut ieri la In Pro Funzime, cite intrebari au fost si cite raspunsuri am primit, cica lasati mai tirziu, lasati asta nu ma intrebati, iata de ce unii parlamentari au nevoie de anume asa colegi in parlament, cu care afacerile murdare sa mearga ca pe unt, erorile de guvernare sa nu se vada, iad d. Pavlicenco nimic nu lasa sa treaca asa usor, acus face publica informatia despre unul, despre altul, acus arata cu degetu cine calca pe bec. Chiar am impresia ca numai Filat, Urechean si comunistii nu o respecta si o critica, Ghimpu nu prea am auzit sa o critice, si ce e straniu nici PDul nu a criticato.
  Iata eu cred ca de asa parlamentari avem nevoie,c are nu se tem de adevar si nu se tem sa le fie aratate erorile.
  Inainte PNL, fortza PNL.

 11. avem nevoe de asa partid in parlament pentru ca reprezinta o buna parte din tara

 12. Si-Si

  Calmez vous, mon cher!
  Eu intotdeuana voi vota UNIREA cu Patria mea scumpa ROMANIA! Eu, doar, nu vreau ca sa se faca ACUM dezbinare in popor, si, doamne fereste, sa nu castige kamunistii.
  Atata TOT.

  Oricum va fi nevoie de format o ALIANTA dupa alegeri. deci sa nu LOVIM in aliati, ci sa ne unim eforturile pentru a scoate pcrm din „frunte”.

  eu nu fac rau nimanui, indemn la unire, la trezire, la sustinere reciproca etc. Atata pot, atata fac.

 13. da nu merita pentru un mercenar cumparat de Plohotniuc de-al de Oazu Nantoi sa repetati platforma ! ei oricum se vor da surzi si chiori !

 14. pentru Si-Si

  Demnitatea NU A MURIT. Nu generalizati.
  Inca MULTI oameni si-au pastrat ONOAREA si Verticalitatea in tara asta.

  Nu am nimic impotriva CUIVA anume dar daca cineva ACUM va incerca sa faca dezbinare in POPOR, daca va incerca sa LOVEASCA in partidele anti-comuniste, sa stie ca STAU cu OCHII pe ei,
  Va voi arde cu FOC si PARA, voi lovi cu Sabia cuvantului
  si in stanga si in dreapta.

  Acum este timpul la UNIREA tuturor fortelor anticomuniste.

  UNIRE, FRATI ROMANI BASARABENI de pretudindeni sa salvam Tara de cuima rosie… si de deghizati. Jos tradatorii!

  VA CHEM pe toti la UNIRE spre izbavirea Tarii de lepra comunista. UNIIIIIIIIII-REEEEEEEEEEEEE!

 15. Dna Pavlicenco,
  Cetatenia/Pasaportul roman nu da drept la loc de munca in EU 🙂
  Fara permis de munca a tarii gazde – doar la negru.
  Fiti mai exacta. Circulatie – da, loc de munca – ba.
  Nimic nu e gratis in lumea asta, mai ales in EU.

 16. Germania va ridica partial restrictiile pe piata muncii pentru romani si bulgari.

  Data publicarii: 27/09/2010

  Veste buna pentru romanii si bulgari! Novinite scrie ca Germania intentioneaza sa inlesneasca accesul acestora pe piata muncii, prin relaxarea restrictiilor impuse.

  Concret, Germania va ridica restrictiile pe piata interna a muncii, pentru bulgari si romani, timp de sase luni pe an. Noua strategie vizeaza in mod special muncitorii sezonieri din sectorul turistic, agricol sau constructii.

  http://www.ziaruldeiasi.ro/economic/germania-va-ridica-partial-restrictiile-pe-piata-muncii-pentru-romani-si-bulgari-potrivit-novinite~ni6nah

 17. Eugeniu spune:
  26 October 2010, la 09:09

  Cred ca poezia de mai jos este raspunsul direct la intrebarea DVS.

  Mai direct: Eu voi vota de aceasta data PNL !

  Minciuna si lasitatea nu pot fi iertate !

  Poezii de GHEORGHE BUZNEA

  DOINA PRUTULUI

  Prutule apa batrâna,
  Prutule apa româna;
  Prutule întunecat,
  Mâl cu plâns amestecat.

  Prutule adânca rana,
  Peste Tara cea Stefana,
  Tu desparti ca un dusman,
  Moldovan de Moldovan .

  Grai de grai de la o mama,
  Si naframa de naframa
  Unde’n plâns sub cer înalt,
  Si pe-un mal si pe cel’alt…

  SI desparti de la Carpati,
  Pâna-n vale la Galati,
  Brazda lunga, razaseasca,
  De-alta brazda româneasca.

  Si pe vai îngemanate,
  Desparti frate de alt frate;
  Si pe-un plai cu aceeasi hora
  Desparti sora de-alta sora

  Si prin neguri si prin ceata,
  Desparti viata de-alta viata,
  Si prin ploaie si prin vânt,
  Un mormânt de alt mormânt;

  Ca nu e hotar sau carte,
  Sa ne poata’n veci desparte
  Cum nu sunt nici frontiere
  Sa desparta o durere;

  Decât plânsul in tacere,
  Sa se schimbe in putere,
  Ca sa rabde si s’astepte
  Si cel mic hotare drepte…

  Prutule cu Siret frate,
  Si cu Nistru jumatate,
  Prutule care ne-mparti,
  Cât o sa ne mai desparti?!

 18. Publicat Marti, 6 Ianuarie 2009 – 08:43 .

  De la 1 ianuarie, romanii pot merge sa munceasca fara nici un fel de restrictii in Spania, Danemarca si Grecia, care au eliminat piedicile de pe piata muncii pentru Romania si Bulgaria si care au o oferta de munca generoasa. De asemenea, multe alte state apeleaza la forta de munca romaneasca anul acesta, in ciuda crizei financiare, iar printre cei mai cautati muncitori se numara agricultorii, muncitorii din constructii si ingrijitoarele de batrani si copii.

  Incepand cu ianuarie 2009, Grecia, Spania si Danemarca au ridicat restrictiile impuse muncitorilor romani si bulgari.

  http://www.frontnews.ro/social-si-economic/piata-muncii/2009-harta-locurilor-de-munca-pentru-romani-in-uniunea-europeana-19021

 19. Elveţienii au aprobat dreptul la liberă circulaţie, studiu şi muncă pentru români şi bulgari.

  Românii şi bulgarii vor avea dreptul să muncească în Elveţia. Locuitorii acestei ţări au dat undă verde, într-un referendum care a vizat dreptul la liberă circulaţie, studiu şi muncă.

  http://www.realitatea.net/elvetienii-au-aprobat-dreptul-la-libera-circulatie–studiu-si-munca-pentru-romani-si-bulgari_453402.html

 20. Romanii pot munci fara permis de lucru in 15 state membre UE.

  Ungaria, Portugalia, Grecia, Danemarca, Spania, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia.

  http://www.financiarul.com/articol_19678/romanii-pot-munci-fara-permis-de-lucru-in-15-state-membre-ue.html

 21. Valenta spune:
  26 October 2010, la 10:10

  „Eu intotdeuana voi vota UNIREA cu Patria mea scumpa ROMANIA! Eu, doar, nu vreau ca sa se faca ACUM dezbinare in popor, si, doamne fereste, sa nu castige kamunistii.”

  Cititi poezia Cetateanului de mai sus…..

  Deci, Cînd, Cum ?

  Valenta: „Eu, doar, nu vreau ca sa se faca ACUM dezbinare in popor, si, doamne fereste, sa nu castige kamunistii.”

  Acum sa se faca UNIRE, nu Dezbinare. Daca nu acum, atunci chind ? La pastele Calului ?

  Dezbinarea nu o face PNL, dezbinarea o fac manipulatorii de suflete mai putin versate in ale politicii si cei, care mint poporul cu televizorul, care au avut puterea executiva si nu au avut curaj sa scoata comunistii si pe Voronin inafara politicii, dar au promis prin insasi sloganul „Moldova fara Voronin, Moldova fara comunisti”.

  Acum promit o „Moldova fara saracie !
  Punem pariu ca fara integrarea rapida in Europa, nimeni, niciun partid politic nu va scapa poporul de saracie. Bogatii intr-o tara saraca nu vor imparti cu saracii nimic. Pina si puterea de a alege corect le-o cumpara pe nimic…..de la saracii oameni….

  Insa fara Unirea cu Romania nu ne vom integra in Europa nici la pastele calului…..

 22. Valenta spune:
  26 October 2010, la 11:11

  „Nu am nimic impotriva CUIVA anume dar daca cineva ACUM va incerca sa faca dezbinare in POPOR, daca va incerca sa LOVEASCA in partidele anti-comuniste, sa stie ca STAU cu OCHII pe ei,”

  Daca un partid anticomunist este la fel plin de Hoţi si minciunosi ca si comunistii, eu nu-l vreau la putere. Jos cu Hoţii ! Jos cu+comunistii de orice soi !!!!!!

 23. Si-Si (amuzand pseudonim ti-ai ales)
  Am atacat eu PNL in privinta UNIRII??
  Ba chiar imi este un PARTID foarte simpatic. Pur si simplu, consider ca A CASTIGA VOTURI nu este absolut necesar sa lovesti in aliatii de maine.

  Este suficient sa dezbati in public PRIORITATILE platformei electorale etc. Asa veti fi mai credibili.

  Eu nu fac parte din nici un partid, personal nu am ranchiuna pe NIMENI, dar acum trebuie sa CASTIGAM ALEGERILE.

  Mult as vrea ca Doamna Pavlicenco sa ajunga in Parlament. Avem nevoie de Ea acolo.

  Depinde de MINE??

 24. Nu uitati, mai aveti doar 3 zile la dispozitie http://blogulluivalentyn.blogspot.com/2010/10/nu-uitati-sa-depuneti-cererea-de-sedere.html
  Scuzat sa-mi fie spamul, dar e o informatie de importanta capitala

 25. Si-Si -itul tau la mine, seamana cu cel de gansac ragusit.
  nu ma amuza. Ma provoci sa rad.

 26. Voi toţi PNLişti sunteţi nişte svolocii. Pavlicenco trădătoare Patriei care a vîndut pe sine României.

 27. Chiar si daca simpatizez PNL voi vota cu PL. Am o datorie MORALA fata de verticalitatea, sinceritatea, onestitatea si chiar cumsecadenia dlui Ghimpu.

  Apreciati macar faptul ca sunt sincera si directa, ca nu jonglez si nu VA INCURC sa castigati cat mai multi votanti!

 28. ciresar,esti rosu ca o cireasa,comunistule,mars la est javra.

 29. Ciresar,
  lasa PNL in pace!
  Mai intai de toate DU-TE, si invata CARTE, ca miroase de la tine a marasm comunist… fuuuuuuuuuuuuuuu!

 30. Valenta spune:
  26 October 2010, la 14:02

  „Ma provoci sa rad.”

  Valenta, draga, ma bucur ca te fac sa rizi. Astazi nu prea avem motive de zimbet, deacea cred ca si-si-itul meu este benefic pentru starea ta de spirit.
  Nu ma deranjeaza deloc ca vei vota cu PL-ul.
  Toti avem dreptul la opinie si decizie. Votul apartine omului si poate face ce doreste cu acest vot.
  Mai rau este ca eu trebuie sa-mi schimb opinia si sa votezi PNL-ul, fiind dezamagit urit de tot de „diplomatia” partidei pragmatice a actualilor……
  Daca vrei, pentru tine pot gasi un nik-name nou, cum ar fi….Cu-Cu….

 31. Pentru ciresar – ce animal prost poti sa fii mah dementule!!! pai cum poti sa spui asa ceva ma idiotule? ca D-na Pavlicenco va vinde Romaniei? cum?
  la ce te referi cand spui ca „se vinde-ne vinde-te vinde”? la ce ma idiotule?
  Romania are trupe de ocupatie pe teritoriul Moldovei? ma nebun mintal ce esti !!! crestin idiot, anomalie bolsevica si comunist ce esti!!!!
  PLEACA DIN TARA ROMANESCA DACA NUTI CONINE NIMIC…pleaca in stepa rusiei idiotule

 32. Si-Si-iit de Gansak, de ce anume Cu-cu??? – haha!

  pai, cum ma vor cunoaste toti „prietenii mei” de pe aici?
  si-apoi, tu crezi ca eu seaman cu un Cuc? Mai bine zis cu o CUCA? Ba deloc. Eu nu mi-am parasit copiii ca sa ZBOR dupa bani in Eur-hopa!

  Sincera sa fiu si eu as vota cu PNL, dar si cu PL… uite dilema.
  pur si simplu nu pot vota doua partide. Asta-i.

  As vrea sa castigam alegerile ca sa putem rezolva problemele nationale. Nu mai vreau sa ne certam pe teme politice atat de aprig. As vrea ca societatea aceasta sa revina la NORMAL, lumea sa zimbeasca mai mult, relaxat, sa fie o atmosfera benefica in societate.

  UNIRE!

 33. @Ciresar
  Nu mai bea vișineac. 🙂

  @Opinie
  Ai postat multe linkuri. Bravo. Din păcate privind piața de munca din Elveția ai informație eronata. Crede-ma.

  Eu priveam sub unghiul egalității în drepturi a tuturor cetățenilor a tarilor EU la un loc de munca bine plătit ( nu sezonier). Tu privești sub unghiul dreptului la orice loc de munca.
  Ar trebui sa-ți dau dreptate aici. Moldovenii plecați astăzi, în marea majoritate, nu lucrează pe specialitate și nu au salarii similare cu cele a băștinașilor și în același timp rămân mulțumiți și cu asta.

 34. pai Elvetia nici nu este membra UE.

 35. Cetatenii RM in marea lor majoritate muncesc in UE la negru.

 36. Cetatenii RM in marea lor majoritatea nimeresc in UE pe cai ilegale si se afla in UE in statut de migranti clandestini.

 37. asa ca povestile de a lui Filat despre regim fara viza intre RM si UE(care va fi cindva in viitor )tot nu rezolva problemele cetatenilor RM care vor sa munceasca legal in UE pentru ca nimeni nu le va da drept de munca asa cum la cetateni UE.

 38. PNL nu va fi în actualul Parlament !

 39. @opinie

  Fii obiectiv, te rog.
  Tu ai pus link cu referendumurile din cantoanele Elvețiene.

  Ce privesc poveștile, apoi:

  Filat/Leanca zice de libera circulație.
  Pavlicenco zice de circulație și locuri de munca.

  Sa vedem peste un an cine zicea povesti 🙂

 40. Doar Unirea va salva neamul romanesc! VOTEZ PNL pentru ca el este foarte necesar in parlament si pentru ca in parlament impreuna cu PL vor putea tine piept presiunilor lui filat+lupu+urechean care promoveaza minciuna, banditismul, mafia si multe alte lukruri care ne indeparteaza de ceea ce este spre binele neamului nostru!

 41. Nu mai vorbesc de comunisti care sunt cei mai mari dusmani ai poporului si care in umbra foarte bine conlukreaza cu aceste 3 partide democratice care promoveaza influienta rusa pe acest teritoriu romanesc!

 42. browser, libera circulatie va fi indiferent de cina va ajunge la guvernare, nu pentru ca o va face filat, ci pentru ca asta e politica pe care o promoveaza UE si mai mult ca atit, intuiesc ca Rusia va avea libera circulatie inaintea Moldovei.
  Problema e cu totul alta, ca filat impreuna cu lupu si urechean nemaivorbind de comunisti au menirea de a ne tine sub influienta politicii rusesti care este daunatoare pentru poporul nostru, ne-am convins foarte bine ca Ghimpu nu poate de unul sg sa tina piept acestor antinationisti care il marginalizeaza ca fiind nebun de cap. PL va fi 100% in parlament dar numaidekit mai trebuie sa fie un partid care apara valorile nationale in parlament ca oamenii sa vada si sa intaleaga ca nu este o nebunie a unui om sau a unui partid ca sa aperi niste valori care au incercat zeci de ani sa le nimiceasca politica rusa pe acest pamint. VOTEZ PNL pentru ca este sincer, pentru ca are verticalitate si sunt convins ca nu se va vinde idealurile pentru care lupta si nu in ultimul rind pentru ca sunt convins ca va face alianta cu PL si oamenii se vor mai lumina.

 43. Si aceasta alianta va fi una puternica si va avea un cuvint tare de spus in politica Moldovei de mai departe care sper sa fie una proromaneasca, proeuropeana.
  Dar incredere in Filat nu mai am, dar in Lupu si Urechean nici nu am avut.

  Asa ca va indemn pe toti sa sustinem PNL-ul pentru ca are mai mare nevoie de sustinerea oamenilor.

 44. PNL si PL in mod firesc ,la un moment dat ar trebui sa fuzioneze. Dar asa cum bine spune Valenta in primul rand comunistii si alti prorusi mascati in partide trebuie sa ajunga minoritari in parlament si in tara . Campania pentru unire dureaza ceva mai mult

 45. Votam PNL!!!!!

 46. Desigur! Incetul kite incetul in parlament trebuie sa fie mai multe partide ca PL si PNL, dar oamenii orbiti de minciuna voteaza PCRM, PLDM si PD.

 47. PNL nu are nici o sansa de a accede in parlament.

 48. Valenta, nik-ul „Cu-cu” urma sa fie pentru mine in comunicarea pe blog cu tine……
  Vezi cum am scris eu de „destept” ? Poate fi inteles duplicitar…..
  Ca si legislatia elaborata si adoptata de scaetii vezri…..Scriu ca „ne da noua”, dar de fapt este numai pentru ei…..

 49. Valenta, daca stai cu ghindul cum este mai bine sa votezi, voteaza PNL ! De ce ? Pentru ca PL si fara tine trece in Parlament, dar PNL va trece neaparat, daca mai multi ca mine si ca tine vor intelege, ca daca trece si PNL in parlament, PL si PNL vor primi fiecare chite 3-4 voturi din redistribuire si vor avea mai multe sanse sa nu permita o alianta a confortabila a comunistilor cu careva din partide…..
  Daca PNL nu trece, 3-4 voturi…..Cu-Cu…….!?
  Ponimal tovarici ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *