PCRM a cerut interzicerea spotului unionist al PNL. Declaratia PNL (vezi video)

Comunicat de presa

Comisia Electorala Centrala a transmis PNL contestarea depusa de Sirbu Serghei, reprezentantul PCRM la CEC, in care cere interzicerea spotului electoral al PNL, in care invitam populatia sa participe la referendum si sa voteze pentru un Presedinte care va conduce Republica Moldova spre Unirea noastra cu Romania. Desigur, PNL a anvizajat aceasta posibilitate doar pe cai legale, prin referendum sau printr-un vot in Parlament. Iata reactia PNL, expusa in conferinta de presa de vineri. Mai jos sint contestatia depusa de PCRM si Referinta depusa, la aceasta, de PNL la CEC.

Declaratia PNL cu privire la tentativa comunistilor de a bloca mesajul unionist, proromanesc, in Republica Moldova

Partidul National Liberal si-a promovat, inca in alegerile locale din 2007, sub regim comunist, conceptul privind Uniunea Interstatala Romania—Republica Moldova, drept cale de integrare accelerata in NATO si UE. Membrii PNL au ferma convingere ca doar apropierea de Romania, suportul masiv al Romaniei, unirea cu Romania pot readuce rapid populatia dintre Prut si Nistru in familia europeana. PNL a inclus aceasta pozitie in spotul sau in care invita populatia sa participe la referendum, spot contestat la CEC de comunisti.

Evolutiile de dupa proclamarea Independentei au demonstrat – daca mai era de demonstrat – ca statul nostru nu are putere suficienta sa reziste in fata presiunilor cercurilor imperiale de la Moscova, sa se desprinda de zona de influenta rusa, pentru a deveni unul viabil, cu perspectiva euratlantica. De aceea, PNL promoveaza ideea suportului maxim, pina la unirea cu Romania, drept cale de lichidare a consecintelor Pactului criminal Molotov-Ribbentrop in privinta fostei Basarabii, actuala R.Moldova, drept singura cale de salvare a populatiei din cel mai sarac stat din Europa, conditie la care acesta a fost adus de regimurile retrograde comuniste pe parcursul a 14 ani din cei 19 de “Independenta”.

Totodata, PNL vede Actul reunificarii celor doua state romanesti in cadrul constitutional in vigoare in Republica Moldova – prin referendum sau printr-un vot in Parlament. PNL nu a chemat niciodata la schimbarea prin violenta a regimului constitutional din R.Moldova ori a statutului de subiect international al celui de-al doilea stat romanesc.

Temerea comunistilor – a cincea coloana a cercurilor imperiale antieuratlantice de la Kremlin – este ca aceasta zona le va iesi de sub control, de aceea PCRM se arata deranjat de detabuizarea unor teme ce pot schimba orientarea rusofila a cetatenilor. Comunistii nu se pot debarasa de apucaturile lor de a inchide gura celor ce gindesc altfel.

PNL va vedea daca R.Moldova se vrea stat de drept, in care sa se respecte libertatea de exprimare, inclusiv in campaniile electorale, conform legii si practicilor judiciare europene, expuse in Referinta PNL la contetarea comunistilor depusa la CEC, sau in statul nostru se preiau practicile comuniste ilegale.

Daca, si dupa 29 iulie 2009, cind regimul comunist a fost oficial rasturnat, viziunile unor institutii de stat, ale unor partide vor fi antidemocratice, va insemna ca nu s-a produs alternanta la Putere, iar unele partide, pretins democratice se pregatesc, probabil, sa coopereze cu fortele maronii, operind, impreuna cu PCRM, contra unor partide ca PNL, din cauza ca national-liberalii sensibilizeaza societatea, in ultimul timp, si asupra unor cazuri, tot mai frecvente, de contrabanda cu tigari, ce afecteaza grav imaginea Republicii Moldova.

PNL se declara profund ingrijorat de declaratiile de presa facute de unii membri ai CEC, inaintea deciziei pronuntate pe merginea contestarii depuse de PCRM, calificindu-le drept tentativa de trafic de influenta in favoarea comunistilor si a unor partide din AIE, ce s-au declarat, si cu alte ocazii, “deranjate de partidele extraparlamentare”, adica, paradoxal si regretabil, nu de comunisti.

PNL asteapta o decizie obiectiva, juridica, legala, si nu politica, din partea CEC, desi are temeiul sa presupuna ca mesajul national-liberal unionist ar deranja si unele partide zise democratice. PNL isi va schimba aceasta impresie, daca partidele necomuniste vor lua atitudine contra demersului comunistilor depus la CEC privind interzicerea spotului electoral al PNL, si nu se vor alatura – deschis sau tacit – pozitiei antiunioniste si antiromanesti a comunistilor.

In cazul in care CEC se va conforma cerintei PCRM, declaram ca PNL va ataca decizia in instanta de judecata si va sensibiliza Consiliul Europei asupra gravei incalcari a legislatiei, solicitind si o decizie CEDO asupra acestei cauze, daca va fi pierduta in Republica Moldova.

PNL aminteste ca, la CEDO, se afla, in ultima faza a examinarii, dosarul intentat pentru calomniere de catre presedintele partidului, Vitalia Pavlicenco, liderului comunist Vladimir Voronin, ex-sef de stat.
Chisinau, 20 august 2010

Comisia Electorală Centrală

REFERINŢĂ
la contestaţia nr. 01-2 din 19.08.2010

Prin contestaţia înaintată de către reprezentantul PCRM la CEC, Sîrbu Serghei, se pretinde încălcarea legislaţiei electorale de către participantul la referendum PNL.

În particular, se pretinde că „spotul electoral care urmează a fi difuzat оn mijloacele de informare оn masă… are menirea de a îndemna alegătorii să participe la referendum şi să voteze pentru, preşedintele PNL Vitalia Pavlicenco promovează direct ideia unirii Republicii Moldova cu România… prin asemenea declaraţii unioniste participantul la referendum PNL a încălcat flagrant Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia electorală”.

De asemenea, prin contestaţia respectivă, se solicită, între altele, a) avertizarea participantului la referendum PNL pentru încălcarea legislaţiei electorale; b) interzicerea participantului la referendum PNL şi tuturor mijloacelor de informare în masă să difuzeze spotul electoral contestat şi înlăturarea lui de pe toate resursele informaţionale; c) sesizarea Ministerului Justiţiei referitor la încălcarea gravă de către PNL a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Considerăm contestaţia nominalizată ca neîntemeiată şi pasibilă respingerii, argumentele fiind următoarele:

Prin admiterea contestaţiei nr.01-2 din 19.08.2010, înaintate de către reprezentantul PCRM la CEC, Sîrbu Serghei, va fi încălcat flagrant dreptul la libertatea de exprimare, garantat de art.10 din CEDO, prin amestecul autorităţilor naţionale în exercitarea libertăţii de exprimare, şi va fi încălcat dreptul la alegeri libere, garantat de art.3, din Protocolul 1 la CEDO.

Amestecul în exercitarea libertăţii de exprimare

Articolul 10 din CEDO

1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu оmpiedică statele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.

2. Executarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrîngeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.”

Astfel, libertatea de a comunica informaţii şi idei are o importanţă primordială pentru viaţa politică şi structura democratică a unei ţări. În absenţa acestei libertăţi, este imposibilă organizarea unor scrutine cu adevărat libere.

Amestecul autorităţilor naţionale în exercitarea libertăţii de exprimare în cazul de faţă „nu este necesar într-o societate democratică”.

În scopul adoptării unei decizii în conformitate cu cea de a treia exigenţă, trebuie să fie aplicat principiul proporţionalităţii şi să se răspundă la următoarea întrebare: „a fost oare scopul proporţional mijlocului angajat în realizarea lui?” În această ecuaţie, termenul „scop” implică una sau mai multe valori şi interese arătate pentru a căror protecţie statele sunt autorizate de a interveni în exercitarea libertăţii de exprimare. Termenul „mijloc” implică însăşi ingerinţa, în cazul de faţă disproporţionat de mare.

Eventuala încălcare a dreptului la alegeri libere

Articolul 3 din Protocolul 1 la CEDO

Înaltele părţi contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiţiile care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.

Este evident că garanţiile/libertăţile prevăzute în cazul alegerilor sunt perfect valabile şi în cazul participării de către cetăţenii ţării la referendum, or, în esenţă, este vorba de manifestarea de către aceştia a opţiunii lor în privinţa unor chestiuni de interes public sporit.

În Hotărîrea pronunţată în cauza Bowman v. Regatul Unit  din 19 februarie 1998, Curtea de la Strasbourg s-a referit la anumite limitări impuse de legislaţia electorală şi a reţinut în paragraful 41 al hotărîrii sale că „libertatea de exprimare prevăzută în Articolul 10 al Convenţiei trebuie examinată în lumina dreptului la alegeri libere, protejat de art. 3 al Protocolului nr. 1 la Convenţie, care prevede: Înaltele părţi contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiţiile care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.”

În alte cauze, Curtea de la Strasbourg a menţionat: “Alegerile libere şi libertatea de expresie, în special libertatea dezbaterilor politice formează împreună temelia oricărui sistem democratic (a se vedea Hotărîrea din 02.03.1987 în cauza Mathieu-Mohin şi Clerfayt v.Belgia, p.22, § 47 şi Hotărоrea din 08.07.1986 pe cauza Lingens v.Austria, p.26, § 41-42). Cele două drepturi sînt reciproc corelate şi se susţin unul pe altul: spre exemplu, după cum a observat Curtea în trecut, libertatea de expresie este una dintre „condiţiile” necesare pentru „asigurarea liberei exprimări a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ” (a se vedea Hotărîrea din 02.03.1987 pe cauza Mathieu-Mohin şi Clerfayt v.Belgia p.24, § 54). Din acest motiv, este deosebit de important ca, în perioada electorală, să fie permisă circulaţia liberă a opiniilor şi a informaţiilor de orice gen.”.

Rezumînd cele invocate mai sus şi raportîndu-le la aşa-zisele „argumente” invocate în contestaţia respectivă, nu există nici un început de probă care să indice că există o necesitate socială impetuoasă ce ar înclina „balanţa” proporţionalităţii în favoarea admiterii contestaţiei.

Făcînd abstracţie de la cele invocate mai sus, subliniem că mesajul „unirii cu România” a fost pe larg utilizat/exploatat şi în campaniile electorale anterioare şi nu există nici o hotărîre a Comisiei Electorale Centrale sau vreo hotărîre/decizie a instanţei judiciare de „sancţionare” a actorilor electorali pentru utilizarea/răspîndirea mesajelor respective.

Netemeinicia contestaţiei

Nu se încalcă Codul Electoral, pentru că PNL nu pledează împotriva suveranităţii R.Moldova, spunînd de unirea cu România. PNL pledează pentru discutarea unui subiect în societate, pentru sensibilizarea cetăţenilor asupra unei asemenea eventualităţi de decizie politică, adoptată conform normelor constituţionale. Orice partid are dreptul să pledeze pentru orice idee, în cadrul constituţional actual, adică o asemenea decizie ar fi luată prin referendum sau în Parlament. Este un caz similar cu îndemnul de aderare la UE sau la Uniunea Rusia-Bielarusi, situaţie echivalentă cu transferul de suveranitate către aceste organizaţii internaţionale. Îndemnul nu înseamnă acţiune. Nu se încalcă nici un articol din Constituţie, ba din contra, toata această acţiune urmează a fi consumată în conformitate cu normele şi principiile constituţionale. PNL nu cheamă la schimbarea regimului constituţional prin violentă, ci expune viziunea partidului asupra unei posibile căi de integrare accelerata a populaţiei R.Moldova în UE şi NATO.


In felul acesta, PCRM, de fapt, este cel care оncalcă principiile constituţionale, оn speţă dreptul la opinie, interzicвnd o poziţie politică PNL. Ar fi ca şi cazul să nu vorbim de NATO, оn societatea moldovenească, pentru că avem neutralitatea оn Constituţie, оnsă R.Moldova nu aderă mвine la NATO, decizia urmвnd să fie luată оn Parlament şi, ulterior, să fie supusă referendumului, adică оn conformitate cu rigorile constituţionale.

Şi PCRM, de exemplu, are dreptul să ceară boicotarea de către populaţie a referendumului, însă problema e pentru funcţionarii publici care se supun, prin acţiunile sau inacţiunile lor, acestui îndemn, încălcînd, astfel, legislaţia în vigoare, fapt ce ar putea duce chiar la sancţionarea lor penală.

În contextul celor menţionate mai sus, solicităm, RESPECTUOS, Comisiei Electorale Centrale respingerea contestaţiei nr. 01-2 din 19.08.2010, înaintate de către reprezentantul PCRM la CEC, în privinţa Partidului Naţional Liberal.

Preşedintele PNL,
Vitalia Pavlicenco

Serviciul de presa al PNL

Loading Facebook Comments ...

43 Comments

Add a Comment
 1. COMUNISTII STIU CA SE AFLA INTR-O SITUATIE GREA SI PIERZATOARE … FANATICUL PUS CU SPATELE LA ZID SI INARMAT , VA TRAGE IN ORICE MISCA . PROBABIL DACA SPOTUL SE REFEREA LA UNIREA CU RUSIA , COMUNISTII AR FI APLAUDAT INCINTATI INITIATIVA . VORBA AIA …CIINII LATRA , CARAVANA TRECE .

 2. Bravo PNL!

  Jos PCRM!

 3. A inceput lupta electorala ! Ei stiu ca odata cu unirea se sfarseste si cu PCRM-ul ! Era timpul de a lua o pozitie clara, ce pune in valoare o idee liberala de adevar istoric si libertate contra unei idei nedemocrate si anti-sociale ! Tribuna democratiei este cea care va da sortii izbandei! Sa aratam ca cu comunistii putem fi maxim slugi, cu democratii suntem stapanii propriilor destine !SUCCES IN CAMPANIE! INCEPE BINE PENTRU PNL!

 4. BRAVO VITALIA!!! Suntem alaturi de tine!!!

 5. Am fost si sunt pentru REUNIRE! Vointa cetatenilor are dreptul orice partid politic s-o promoveze.

 6. Comunistii calca peste orice limita a moralului si a bunului simt, PNL creste ca pe drojdii, bravo.

  NU VA DATI BATUTI, LUPTATI IN CONTINUARE NOI SUNTEM ALATURI DE VOI.

  SUS PNL

  jos criminalii si mafia filokomunista!!!

 7. comunistii in agonie. PNL! inainte spre Reunire.Noi sintem multi, si acei de peste hotarele Moldovei. Nu avem alta cale ca sa scapam de bolaur bolsevic.

 8. Comunistii ar trebui ei de interzis dapu sa interzica ei pe altii … asta este prea de tot.

  Bravo PNL, Traiasca Romania Mare !

 9. Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a anunţat interzicerea vânzării de bături spirtoase între orele 22:00 şi 10:00 pentru a opri consumul excesiv de alcool, mai ales vodca, scrie The Guardian … O NATIUNE DE PUTUROSI SI ALCOOLICI, MEREU PUSI PE HARTA , ACESTI RUSI … CU O TARA IN SPATE , IN CARE MILIOANE DE OAMENI MOR DIN CAUZA ALCOOLISMULUI , SI SATRAPII DE LA MOSCOVA VISEAZA LA IMPERII … SI ASTA E CEA MAI MICA PROBLEMA A RUSIEI …

 10. Cred ca acum ar fi necesar in cazul in care comunistii ataca asupra valorilor Nationale, sa ia pozitie pe acst caz toate partidele asa zise liberale.
  Sa vedem cine va fi alaturi de PNL si cine va sustine pozitia acestui partid de unificare, sau mai avem inca asa politicieni care au prins gustul puterii si nu doresc sa-si piarda functia
  Acum vom vedea cine sunt adevaratii patrioti ai Basarabiei

 11. Ioan intradevar ti-au iesit din gura de aur vorbe bune, kiar as vrea ca liderii partidelor democrate si liberale sa se solidarizeze sau sa nu sa se solidarizeze cu PNL.
  La vorbe si declaratii toti sunt buni dar la fapte as vrea sa vad. Dar cel mai mult pe Ghimpu si Filatistul contrabandistul si tigaretistul sa vedem ce va spune, sunt proRomania, proNATO, proUE?

 12. PNL inainte unire cu rominia numai pnl are curaju dea spune unire cu rominia,comunistilor leas sfatuii nu suntety de nasu pnl nu va punety cu pnl in pnl sunt oameni onesty ne corupty care se lupta pentru binele intregi societaty PNL va veni la guvernare si pe multy ii astepta puskaria jos comunistii oamenii is obositi de regimurile totalitare, bravoo Pavlicenco mesajul unirea cu rominia va avea efect. Oameni cu gindirea normala isi dau seama ca Pavlicenco trebue sa fie presedintele RM……..

 13. Trebuie de luat atitudine de ffaptul ca PCRM vor BOICOTA Referendumul si asta poate fi si mai grav, anume aici trebuie sa luam atitudine si sa le punem ZAPRET
  In mod normal la referendum trebuie sa participe partidele care sunt pentru adica cele 17 partide, dar buletinul de vot sa fie cu cele 17 partide in lista, dupa care la referendum eu Votez pentru alegerea sefului statului dar prin prisma unui partid anume, spre exemplu PNL, in asa mod vedem fiecare in parte ce numar de voturi acumuleaza, dupa care in suma avem numarul total de voturi in pozitia PENTRU supusa referendumului

 14. cineva tine minte cind Valeriu Munteanu deputat de la PL spunea ca PL nu are nici in program si nicaeri ca ei isi doresc reunificarea

 15. Ok!Deveniti presedintele RM.Cum credeti ca veti face unirea RM cu Romania.Concret d-na Pavlicenco!Ce demersuri veti face din postura de presedinte in acest sens.

 16. prin referendum se face unirea
  Important cele doua state sa-si doreasca asta

 17. Doamna Pavlicenco ,tot respectul p/u dumnevoastra si partidul cel conduceti dar……..
  Un spot electoral in limba rusa unde spuneti despre unirea cu Romania ?
  Cui ii adresat acest mesaj?vorbitorilor de limba rusa,ukraineana,bulgara???fiti seriosi.
  acesta mai degraba e un mesaj care sa fac publicitate PNLului pe baza criticilor dure ce vor aparea (stieati ca vor aparea 100 %).
  E pur si simplu o actiune de marketing cam murdara aplicata de PNL.

  P.S. Nu va suparati dar aveti un accent foarte mare ca vorbitoare de limba rusa si nu suna prea frumos.

 18. Este un mister pentru mine. Situatia este aceeasi in romania ca si in moldova.

  COZI peste tot ca sa platesti ceva ::::::: IMPOZIT, GAZ, ELECTRICITATE , Chiria sau taxele pentru apartament, si asa mai departe.

  Responsabilul de bloc sau factorul se plimba cu banii in oras sa-i depuna la banca sau la pensionar riscandu-si viata caci poate fi atacat de hoti.

  In occident nu exista asa ceva. TOTUL se PLaTESTE la o banca aleasa de client, prin CEC de banca. AI un carnet de cecuri dat de banca, il complectezi acasa si-l trimiti prin posta. Nu EXISTA sa umbli cu salariul in buzunar prin metrou, tramvai, etc.

  SALARIUL ESTE VARSAT de PATRON direct la banca si de acolo iti retragi atati bani cat vrei.

  Acum mai nou se poate plati prin INTERNET.

  CE le trebue politicienilor NOSTRI pentru a rezolva aceasta grava problema de SOCIETATE ?????????

  O SOCIETATE CIVILA DE PROTECTIA CONSUMATORULUI CARE SA CEARA ACEST MOD DE PLATA.

  DACA dormiti, lucrurilie vor continua la fel inca 50 de ani.

 19. Valenta spune:
  August 19 2010 la 18:52
  США оказывают тайную помощь зараженной радиоактивными выбросами России
  Время публикации: Сегодня в 12:12

  Престижное американское специализированное издании ветеранов американской армии и работников госдепартамента Veterans Today («ветераны сегодня») опубликовала статью Боба Нколса о тайной помощи, оказываемой США России в борьбе с радиацией от лесных чернобыльских пожаров и уничтожения огнем складов и заводов по производству ядерного оружия. В статье, озаглавленной «Эвакуируйтесь сейчас! Это не учения», говорится:

  «Этим летом Россия сгорает в огне. Москву охватил дым, и посольства стран Евросоюза опустели.

  Что случилось?
  По всей России полыхают тысячи пожаров. И самое главное, полыхают заводы по производству ядерного оружия и реакторы вокруг Маяка, а проектные мастерские бывшего Советского Союза по урану охвачены поднимающимся вверх дымом. Дым токсичен и радиоактивен во всех смыслах этого слова.

  Русские лесные пожары сжигают старый завод по производству водородных бомб и зараженные Чернобылем леса. Абсолютно точно можно сказать, что в воздух было выброшено не менее 241.000.000 смертельных доз радиоактивности. Благодаря особым свойствам ядерных веществ, крошечные керамизированные радиоактивные частицы остаются в воздухе в течение долгих месяцев или даже лет, пока они не будут вымыты каким-либо видом осадков.

  Кромки снежинок являются хорошими очистителями радиоактивных частиц.

  Только что в Москву вылетели два самолета С130 ВВС США. Речь, скорее всего, о лаборатории по ядерному оружию фирмы «Ливермор» или одной из других семи лабораторий по ядерному оружию в США.

  Спросите себя сами. Что могла так напугать русские ядерные сила, чтобы они обратились за помощью к своему старому ненавистному врагу времен холодной войны, к американским ВВС?

  Есть простой способ, чтобы люди в мире узнали, что происходит с размещенными на самолетах данными по Чернобылю и Маяку. Мы оплатили эти данные во всяком случае, вне зависимости от того, идет ли речь о русских, американских или евросоюзных данных.

  Раскройте эту информацию. Распространите ее в Интернете по всему миру, и пусть люди сами решают, в какой стране им безопасно жить со своими семьями.

  Если вы запланировали поездку в Европу или Россию, не езжайте. Если вы уже там, немедленно уезжайте. Если у вас там семья или друзья, вытащите их оттуда, если сможете. Это не учения. Это реальность.

  Dругая возможность присмотреться к зоне национального самопожертвования Маяк в России, состоит в том факте, что старый Советский Союз произвел в целом 30.000 оружейных термоядерных средств. Были многочисленные «происшествия» на Маяке, которые не должны были случиться и «официально» никогда не случились. Правительство, конечно, солгало.

  Tысячи лесных пожаров пылают в России вокруг старых заводов по производству водородных бомб. 1000 квадратных километров вокруг Маяка являются одной из наиболее зараженных на земле зон, потому что Урановый проект Маяк выпускал наиболее ядовитые вещества на земле для самых смертоносных на земле средств вооружения.

  Производство термоядерного оружия — это действительно мерзкое дело. Что касается оружия массового уничтожения, то это реальность.

  По состоянию информации на 15 августа 2010 года всему персоналу в России и Европейском Союзе рекомендуется покинуть эти страны. Я повторяю. Это не учения. Если вы не можете уехать, пусть уедут ваши маленькие дети. Хотя может быть, это уже поздно».

 20. Ei cred ca vorbesc de cel din limba rusa 🙂 De fiecare data ma rid cind il aud.

 21. Unirea nu se va produce in urmatorii 5 ani deoarece nimeni nu o vrea acum.

 22. RAZVAN.

  Daca nu vor UNIREA acum dece ar vreao in 5 ani ????????

  Toata lumea in mod logic vrea UNIREA cu ROMANIA caci numai prin unirea cu Romania se poate intra IMEDIAT in UE, cum a facut si Germania.

  Germania a intrat in UE prin USA din DOS, NOAPTEA , dar lumea occidentala s-a prefacut ca doarme , deci cine din Europa occidentala a tipat ca aceasta intrare este ILEGALA ???????? N I M E N I.

 23. UNIREA prin referendum este o idee foarte apreciata la KREMLIN caci intr-o tara unde elementul rusesc decide pe deasupra capului politicienilor democrati, rusia si voronistii ar avea castig de cauza 100%.

  Pentru a se realiza UNIREA , inainte de toate trebue ca politicienii democrati sa fie , EI, 100%, PROMOVATORII acestei IDEI in toate mediile de informare ale populatiei.

  Despre ANTI-UNIREA cu ROMANIA populatia este informata numa de cei care promoveaza ideile komunismului.

  Doamna VITALIA- P N L trebue SUSTINUTA cu entuziasm de toate partidele ALIANTEI, caci vad ca este singura forta politca care sustine IDEEA UNIRII cu ROMANIA.

 24. Pt liusien

  Cum sa ii facem pe cit mai multi sa inteleaga si sa nu aiba frica sa sprijine o asemenea pozitie?

 25. Pt din Romania

  Sintem in faza in care trebuie sa sensibilizam populatia. Concret: cind vom avea mai multra lume de partea acestei idei, vor veni si specialistii cei mai buni care vor aranja lucrurile asa cum au facut Germaniile.

  Nu va voi scrie acum un Tratat despre asta. In presa au fost suficiente articole despre costurile Unirii.

 26. Pt sergius

  Exact de asta e nevoie: sa nu se teama nici alogenii de Unirea cu Romania. Si sint deja alogeni care inteleg prea bine acest lucru.

  Sintem tocmai foarte seriosi si am adresat mereu aceleasi mesaje tuturor, nu schimbam mesajul ca sa amagim oamenii. Tuturor le spunem un adevar clar, in opinia noastra.

  nu e o actiune de marketing, ci o actiune de a detabuiya o tema tabuiyata sub comunisti.

  Nu am nici un accent rusesc. Nu aveti ce spune. Gasiti argumente mai serioase.

 27. Pt Razvan

  Ca sa o vrea Unirea peste doi-trei-patru-cinci ani, trebuie sa vorbim despre ea de pe acum.

 28. Nu stiu cine de mai sus a spus ca UNIREA cu ROMANIA trebue sa se faca prin REFERENDUPM.

  Ideea este lansata de cand in cand de adeptii ANTI-UNIRII. NU exista UNIRE in lume sa se fi facut prin vointa populara caci poporul este depasit de aceasta idee si face incredere POLITICIENILOR de BUN SIMT.

  Sa luam cazul Germaniei ::::::: NICIUN cetatean GERMAN din Germania DEMOCRATICA adica de vest, capitalista, nu a fost de acord sa se uneasca cu germania fosta comunista. Lucurul este foarte cunoscut de cei care au si au avut cunostinte , prieteni, din germania de VEST.

  TOTI VESTICII, 100% erau contra UNIRII. Motivul era dece sa primim acesti sarantoci, care au strigat si defilat fara incetare 50 de ani ca sunt fericiti si acum vor UNIREA sa le platim saracia.

  Ati auzit un politiciean din VEST sau komunist din EST sa ceara REFERENDUM ???????? Ideea UNIRII era prea importanta ca sa fie data pe mana unui referendum. POLITICIENII au decis de comun acord ca UNIREA este imperativa si poporul a inteles.

 29. Doi angajaţi ai Ministerului de Externe şi Integrării Europene au fost reţinuţi la vama Albiţa din România fiind suspectaţi de contrabandă cu ţigări
  19 aug 2010, 14:06 | Actualizat (acum 7 ore)
  PUBLIKA TV
  Citeste tot despre: contrabandă , ţigări

  Embed:

  PNL o fi atacat si din cauza pozitiei sale de indignare legat de contrabanda de tigari.

  „Doi angajaţi ai Ministerului de Externe şi Integrării Europene au fost reţinuţi la vama Albiţa din România fiind suspectaţi de contrabandă cu ţigări.

  Este vorba despre un consilier al ministerului şi despre şoferul ambasadorului Moldovei la Bucureşti.

  Informaţia a fost confirmată pentru Basa-Press de Biroul Vamal Albiţa.

  Vom reveni cu detalii…”

  De pe http://www.publika.md/doi-angajati-ai-ministerului-de-externe-si-integrarii-europene-au-fost-retinuti-la-vama-albita-din-romania-fiind-suspectati-de-contrabanda-cu-tigari_79261.html

 30. Am avut dreptate: Oamenii PLDM-ului, arestati pentru contrabanda

  http://moldovapentrueuropa.blogspot.com/2010/08/exclusiv-cazul-celor-doi-oficiali-pldm.html

  Asteptam informatii despre mafia traficului cu tigari pe adresa andrei.sergentu@yahoo.fr

 31. Pavlicenco, nume de rusoaica. Daca sunteti mare patrioata, schimbati-va numele. In loc sa propuneti un plan economic de redresare a Moldovei, o dati cu chestii care in viitor se vor rezolva de la sine. Lipsa de programe si strategii=>o dam cu nationalisme care cer timp pentru rezolvare. Si mai dati si apa la moara PCRM-ului care sperie populatia cu aiureli.

 32. Pt al

  Shimba-ti-va voi numele, daca aveti nume de schimbat in fiece zi. Numele de familie al parintilor mei a fost Vangheli, dar nu am facut de rusine nici numele ucrainesc al sotului meu, roman din Puhaceni, Anenii-Noi, de Pavlicenco, un om extrem de respectat in R.Moldova si in Romania. Care a fost conducator stiintific la 8 teze de doctoranzi din Romania la literatura universala.

  Si-apoi, cine isi bate joc de numele de familii slave – nu se stie cine a abandonat acest teritoriu dintre Prut si Nistru si pe mina cui?…

 33. „Avem nevoie de un presedinte curajos care sa ne conduca spre unirea cu Romania, CALEA CEA MAI SCURTA DE INTEGRARE IN U.E.”

  Partea asta chiar ca suna ca… drq, cum ar spune Petre Roman,
  Deci basarabenii vor unire doar ca sa ajunga mai repede in UE, nu?
  Pragmatism, frate.
  Ce sentimente fratesti, ce limba comuna, ce origini comune… viza sa iasa, nu?!

 34. D-na Pavlicenco, Moldova nu este un stat democratic(din sursele analistilor politici din occident),deci ,lumea nu are libertate, are frica,sa sprijine pozitia unionista.Vom avea cit mai multi, cu libertatea, care vom avea.Cu respect.

 35. ai de o parte oameni educati care cunosc istorie si stiu ca avem o limba comuna,ca suntem romani ca s-a facut o mare nedreptate atunci cand s-a facut si ca nu toate lucrurile se pot repara dar ca avem datoria sa incercam.Vitalia incearca multe dar primeste putine.Poate ar trebui sa primeasca un pic mai multa recunostinta…Mai avem de alta parte oameni de la tara,saraci,batuti de arsita soarelui si care nu au ce pune in farfurie.Sunt si ei tot romani dar unii sunt asa de amarati incat,nu ca nu le mai pasa de unire,dar nu mai cred ca pot si ca orice s-ar schimba tot in saracie o sa ramana.Pentru ei trebuie sa vii cu ceva concret iar mesajul nu trebuie sa aiba prea multe nuante:unire cu Romania+integrare in UE.Doua mari avantaje care il face si pe ala amarat sa spere si,de ce nu,sa iasa din casa si sa mearga sa voteze.

  Spotul in limba rusa mi se pare iarasi o idee foarte buna.Pai ganditi-va un pic la sutele de mii de romani fortati sa-si lase casele dupa al 2-lea razboi mondial si sa mearga in Siberia.Cata nedreptate…dar totusi…altii poate s-au intors,altii pot vota de acolo,poate ca nu mai stiu romana asa de bine dar sunt tot romani.Daca aud un mesaj de asta ar strabate saracii si cateva mii de „verste” sa puna un vot in cutie.Mai sunt si o parte de familii mixte romano-ruse care pot alege sa simpatizeze cu romanii si carora le-ar place un asemenea mesaj.De ce nu?Pana la urma o viata avem si unde o sa le fie mai bine acolo o sa le fie casa.Poate sunt romani care inteleg mai bine rusa,sau se exprima mai bine in rusa.Si asta e posibil…
  Per total spotul mi se pare o idee excelenta si cred ca este foarte important ca lumea sa iasa la vot…

 36. Unirea se va produce !!! Si trebuie sa se produca … Pacat de 20 de ani pierduti in aceasta directie, si nu se stie inca citi anisori urmeaza sa mai treaca, oricum mentalitatea si educatia pro-romaneasca si europeana inca lasa mult de dorit la poporul nostru, mai avem de lucrat. Dar eu observ ca tinara generatie care acum a iesit din scoli vorbesc o romana oribila, foarte stilcita si cu multe rusiszme, pe care noi cei care ne-am nascut in URSS, nu o vorbeam. Manelele cu stilcirea limbii romane, si cu schimonosirea frumosului dialect moldovensc trebuie interzise. Fiica mea tocmai in acesti 8 ani de Comunism a invatat la scoala, si eu zic ca acum trebuiesc lucrurile schimbate, ca taie la ureche. Dar acum e necesara o integrare economica si institutionala intre cele doua maluri. E nevoie ca Basarabia sa nu primeasca ajutoare pur si simplu, da sa se integreze economic. Cum Doamne, cei care o viata locuiesc pe malul Prutului, acum sate intregi trebuie sa munceasca in robie in Russia. Ei acesti bani ii vor putea cistiga si pe transfrontaliera. Trebuie dezvoltate aici proiecte … Un taran de la malul Prutului ce sa caute el la 100 – 200 de km la Chisinau, pe cind el problema care o are, fie la piata, fie in alta parte mai aproape o solutioneaza la Botosani, la Iasi, la Vaslui, Galati sau alt oras aflat in apropiere. Asa o faceau buneii nostri … Si o duceau bine va asigur. Acum se pot dezvolta proiecte si mai interesante, si in asa fel oamenii nostri plecati la munca in Russia incet incet vor reveni acasa, si vor veni la familie nu o data sau de 2 ori pe an, dar in weekend, pina se vor dezvolta alte proiecte locale cu impact economic asupra satului nostru … daca nu va disparea in urmatorii 10 – 20 de ani cu totul Satul moldovenesc – satul basarabean cu pronuntate caracteristici si traditii romanesti

 37. Pt dracula

  Nu poti schimba usor ce au stricat sovieticii pe parcursul deceniilor, iar comunistii – in ultimii 20 de ani. Nu invinuiti oamenii, ci clasa politica fara verticalitate.

 38. Buna sunt din Romania… ce credeti este vreo sansa sa unim cele 2 tari? si sa recuperam de la ucrainieni teriotoriile de la sud si nord de Rep. Moldova?
  Eu sunt PENTRU UNIRE ca si multi de aici din RO
  hai salut succes la REFERENDUM

 39. Insistenta bolnavicioasa a PCRM de a lupta cu orice idee care nu corespunde cu a lor i/a adus in izolare si o sa le limiteze si mai mult posibilitatea de a influenta viata politica. Au reusit „performanta” de a fi considerati dusmanii poporului de o mare parte a populatiei, in conditiile in care chiar au facut si multe lucruri pozitive pentru aceasta tara.

 40. „Nu poti schimba usor ce au stricat sovieticii pe parcursul deceniilor, iar comunistii – in ultimii 20 de ani. Nu invinuiti oamenii, ci clasa politica fara verticalitate.”

  Aveti atata dreptate d-na..

  E greu de schimbat ce au stricat sovieticii, mai ales apetitul unora de a utiliza limba rusa ca limba de comunicare intr-o tara unde majoritatea are o alta limba materna.
  Ba pana si un politician de frunte are o asemenea meteahna. Si atunci ce pretentii sa mai avem de la un nea Vasile din vreun fund de tara?!

 41. Unirea a fost deja, noi vom infaptui reunirea!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *